• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Văn Xương

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Văn Xương

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào chú Thiên Sứ, Năm mới, con chúc chú cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe. Chú ơi, chú cố gắng bớt chút thời gian xem dùm con lá số nhé!
 2. Chú ơi,Con không biết chuyện gì đang xảy ra với con nhưng mọi thứ trở nên rất tồi tệ. Không biết là do số tử vi hay do phong thủy chỗ ở và nơi làm việc nữa. 3 tháng trước công ty con chuyển văn phòng về chỗ mới. Từ khi về đây, công việc không được trôi chảy như trước (tuy nhiên một phần là do tình hình chung tại giai đoạn khó khăn này). Nhưng cách đây khoảng một tuần thì công ty con kê lại bàn làm việc. Con phải ngồi cạnh sếp (sếp sn 77 ạ), và mọi cứ lại càng tệ hơn. Hôm nay con đã xin nghỉ việc rùi, không nhận lương, không nhận thưởng, xách máy đi về luôn. Còn cái nhà con đang thuê nữa, hic, chuyển về khoảng 2 tháng thì chuyện tình cảm của con cứ nhạt dần. Lúc đầu thì chỉ là do con linh cảm thôi, nhưng đến tháng 11 (Al) vừa rồi thì người con thương yêu nhất, quyết tâm ra đi bỏ mặc con ốm lăn lóc mà không thèm hỏi han gì. Con hay có linh cảm và mỗi lần như vậy thì đều xảy ra thành thật. Đôi khi nó xảy ra tức thì tại một thời điểm nhưng cũng có khi lại sau một thời gian. Đến hôm nay thì sự mãnh mẽ của con biến mất thật sự, dường như tất cả đang quay lưng lại với con. :lol: Xin lỗi chú vì để chú phải đọc những chuyện riêng tư thế này nhưng lúc này con bối dối lắm.
 3. Cảm ơn chú ạ. Cháu làm được rùi!
 4. Cung mệnh của cháu đóng tại Mùi lại có Liêm - Sát tọa thủ, thêm cả Hóa kị nữa nên: Người xưa e ngại Thất Sát vào nữ Mệnh có những câu ca sau đây: "Nữ Mệnh sầu phùng Thất Sát tinh Bình sinh tác sự quả thông minh Chí cao khí đại vô nam nữ Bất miễn hình phu lịch khổ tân" Cung Phu - Thê thì có Triệt án ngữ, lại thêm Thiên hình nữa nên đường tình duyên càng buồn hơn.Thời gian gần đây cháu mới đọc nhiều về Tử vi đẩu số, tự xem lá số của mình, tuy không hiểu hết nhưng ngẫm lại về tính cách và những chuyện đã qua cũng thấy khá đúng như: cung Phụ - Mẫu; cung Mệnh; Cung Phu và cung Tử tức. Hic, nhất là khi xem lá số cho con trai cháu (nó sinh lúc 3h25 sáng, ngày 28/11/2003 theo lịch âm). Cung Phụ - Mẫu và Huynh - Đệ của nó ứng với cung Phu - Thê và cung Tử tức của cháu. Sau này chắc cháu sẽ làm phiền chú nhiều, mong chú chỉ bảo thêm để cháu có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Chúc chú một ngày tốt lành!
 5. Cháu muốn hỏi về sự nghiệp và tình duyên ah. Với lại chú xem luôn giúp cháu cho năm 2009 nhé!
 6. Chào chú Thiên Sứ, Cháu gửi chú đường link lá số của cháu. Cháu biết chú rất bận nhưng chú cố gắng giúp cháu nhé! Cháu cảm ơn chú nhiều! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 7. Có ai chỉ dùm cháu cách upload lá số lên với.
 8. Có ai chỉ dùm cháu cách upload lá số lên với.
 9. Phu TRIỆT (D) Thiên tướng Phong cáo Thiên hình Thiên Phúc Phá toái Trường sinh Bạch hổ Quốc ấn Bênh phù Lưu Bạch Hổ 104 Huynh Đệ (M) Thiên lương Thiên việt Hỏa tinh Thiên đức Đại hao Đào hoa Mộc dục Hồng loan Thiên trù Phúc đức 114 Mệnh (D) Liêm Trinh (D) Thất sát Tam thai Quả tú Bát tọa Linh tinh Văn khúc Điếu khách Văn xương Phục binh Hoá khoa Quan đái Hoá kỵ 4 Phụ Mẫu Quan sách Trực phù Lâm quan Quan phủ Đà la Địa không Lưu Đà La 14 Tử Tức TRIỆT (H) Cự môn Thiên tài Thiên la Thiên giải Lưu hà Long Đức Đẩu quân Hỷ thần Nguyệt Sát Dưỡng Hoá lộc 94 Hợi Tuất Dậu Thân Trần Thu Trang Sinh lúc 05:00 Thứ Hai ngày 5 tháng 10 năm 1981 Giờ Mão ngày 8 tháng 9 năm Tân Dậu Tuổi: Âm Nữ Mệnh: Thạch lựu mộc Cục: Kim Tứ Cục Năm nay bạn được 28 tuổi An sao lưu động cho năm 1981 Bản in Sửa Cỡ chữ 12345 Tý Mùi Sửu Ngọ Dần Mão Thìn Tị Phúc Đức Thai phụ Thiên khốc Thiên quan Thiên riêu Thiên y Thái tuế Lộc tồn Lưu Thái Tuế Bác sĩ Lưu Thiên Khốc Đế vượng Lưu Lộc Tồn 24 Tài Bạch (:P Tử vi (H) Tham lang Địa giải Thiên hư Tuế phá Phi liêm Thai Thiên Sát Lưu Thiên Hư 84 Điền Trạch (H) Thiên đồng Thiên thọ Địa võng Thiêu dương Thiên không Lực sĩ Kình dương Suy Âm Sát Lưu Kình Dương 34 Tật Ách (H) Thiên cơ (H) Thái âm Hữu bật Thiên sứ Thiên khôi Kiếp sát Nguyệt đức Tử phù Tấu thư Tuyệt Đường phù Địa kiếp 74 Thiên Di (THÂN) TUẦN (:rolleyes: Thiên phủ Ân quang Quan phù Thiên quý Mộ Long trì Phượng cát Giải thần Hoa cái Tướng quân 64 Nô Bộc TUẦN (H) Thái dương Tả phù Thiên thương Thiên hỷ Tiểu hao Văn tinh Tử Thiếu âm Hoá quyền 54 Quan Lộc (H) Vũ khúc (H) Phá Quân Thiên mã Cô thần Thanh long Tang môn Lưu Thiên Mã Bệnh Lưu Tang Môn 44 Đây là lá số của cháu. Kính nhờ các cao nhân ra tay xem giúp.
 10. Cảm ơn bạn nhiều. Sau giấc mơ thì buổi trưa hôm sau mình được công ty cũ rủ đi lễ Đền Và ở Sơn Tây vào ngày thứ 7 vừa rồi. Đền Và là nơi thờ Thánh Tản Viên. Vậy là sau 19 năm mình mới trở lại thăm Đền.
 11. Chào cả nhà, Văn Xương vừa đăng ký tối qua. Hôm nay, Văn Xương xin được ra mắt cả nhà. Nick Văn Xương là do cung mệnh của VX có 2 sao Văn Khúc và Văn Xương, nhưng vì là Âm nữ nên lấy nick như vậy. Mặc dù rất thích nghiên cứu về Tử vi, Tướng pháp... và hay vào Diễn đàn xem nhưng do Low tech nên giờ mới biết đăng ký :P . Cả nhà giúp VX giải giấc mơ đêm qua luôn được không ạ? VX mơ mình đi cùng mấy người bạn vào tham Quốc tử giám. Đầu tiên, thấy phía bên phải có một cánh cửa dẫn vào một nơi có rất nhiều các cụ (có vẻ như đang bàn luận chuyện thờ cúng).Lúc sau, mọi người đi đâu hết, chỉ còn 1 cụ bà, VX đang ngồi ngoài sân, bên tay phải là ban thờ giống như là ban Sơn trang, trước mặt (trong nhà) là ban Công đồng. Lúc đó có 1 con trăn rất to có mà vàng đậm lao ra cắn vào cổ tay phải, khi đó VX gọi cụ bà giúp. Cụ bà ra lấy tay kéo miệng con trăn và mắng nó, thế là nó nhả ra rồi quay về cái hang gần ban Sơn trang (lúc đó là tại VX định thay đồ ở đó). VX cảm ơn rồi quay trở ra ngoài sân lớn thì thấy cảnh tượng kinh hãi: Có rất nhiều trăn lớn ở trên cây, nó đang tấn công mọi người và VX cũng không thoát khỏi. Trong lúc đó, ko biết tại sao trong tay lại đang bê chậu nước hòa xà phòng, VX hắt bừa khắp nơi thì thấy không còn bóng dáng con trăn nào nữa. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có người kêu cứu, VX cùng vài người dồn con trăn lại lấy nước Xà phòng đổ vào, một lúc sau thì trăn chết. Cứ như vậy đã giết được rất nhiều trăn nhưng lại có một cô gái (VX ko biết người này) nói: Ko biết tại sao trăn lại sợ xà phòng như vậy, hãy thử hắt xp vào cô ấy xem thế nào. VX làm theo thì cô ấy lăn ra chết. Hic, cả nhà giúp VX với, tại vì hồi này có nhiều chuyện ko tốt lắm nên VX rất lo.
 12. Cháu sinh lúc 5h30 sáng ngày 05 tháng 10 năm 1981 (DL). Cháu cũng đọc tài liệu về Tử vi đẩu số của Lạc Việt rồi thử xem trên lá tử vi của cháu nhưng cũng không hiểu lắm. Chú xem giúp cháu nhé! Cảm ơn chú nhiều! Ah, cháu là nữ nhé!