• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

money

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About money

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin nhờ các cao nhân xem giúp cháu vận hạn năm nay và năm sau. Cám ơn các cao nhân. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=f&ldate=3,3,11,11,7&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 2. Xin các cô chú bác anh chị em cho Money hỏi : Nhà money có nhiều bình hoa đẹp và quí, vì Money thích cắm hoa và sưu tập bình hao. Nhưng gần đây Money nghe nói để nhiều bình hoa trong nhà không tốt, dễ gây ra đào hoa, ngoại tình cho gia chủ. Vậy Money xin hỏi điều này có đúng không ạ ? Nếu đúng Money phải làm sao đây ạ, đây quả thực là những bình hoa mà Money rất quí rất thích không thể vứt đi được, vậy nên để chúng ở đâu để không gây ra rắc rối ạ ? Trăm sự nhờ các cao nhân phong thủy ạ. Money xin cám ơn.
 3. Cháu xin hỏi tứ hóa trong lá số của cháu có giúp được gì cho cháu không ạ ?
 4. Bạn lấy lá số trình tử vi lạc việt nữa đi.
 5. Bạn có thể cho mình hỏi bạn bỏ thai khi nào không ?
 6. Up giúp bạn này. Bính dần thường hay lận đận tình duyên, lấy chồng muồn sẽ đỡ. Chúc vui !
 7. Kén chồng cho kĩ nhé. Sn 87 là còn chưa già đâu. hihi.
 8. VŨ PHÁ Tị Hợi GỒM 2 SAO VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN. GỌI tắt là VŨ PHÁ. NHẬN XÉT: Được gọi là cách VŨ PHÁ Tỵ Hợi. Đây là cách xấu thường gây ra những diễn biến phức tạp.. Thực chất bên trong là sự xung đột rối ren của 2 bộ TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM bên ngoài có THIÊN TƯỚNG tăng cường cho bộ TỬ VŨ LIÊM. Tập trung đến 7 chính tinh một con số cao nhất. Hình thành các bộ TỬ THAM, LIÊM SÁT. Ngoài ra còn cách VŨ TƯỚNG với VŨ bên trong, TƯỚNG bên ngoài. Vì vậy cần tìm hiểu các cách kể trên đầy đủ để luận đoán. Tất cả tình tiết của cách nầy được giải thích đầy đủ ở phần luận đoán. Chú ý vị trí nầy có thể gặp các cách ‘Hiệp Không, hiệp Kiếp’ hoặc ‘KÌNH ĐÀ hiệp KỊ’ vi bại cục. Ở Hợi là nơi gọi là Tuyệt xứ (cùng đường) nếu cư tại Hợi. Nếu gặp TRƯỜNG SINH gọi là cách ‘Tuyệt xứ phùng Sinh’ trở thành tốt đẹp. LUẬN ĐOÁN CÁC CHI TIẾT SAU: Cần đọc lại bài VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN căn bản, phần luận đoán các chi tiết có thể áp dụng được tại đây. KẺ PHÁ SẢN hay TÊN GIỮ CỦA?: VŨ PHÁ Tị Hợi nổi tiếng với câu phú: “VŨ phùng PHÁ diệu nan bảo di lai sản nghiệp”. VŨ chủ tài sản và PHÁ chủ bỏ đi. Nan bảo di lai sản nghiệp. Khó bảo vệ di sản của cha ông để lại. Tại Tị Hợi 2 ngôi sao này trùng phùng với nhau tính xung đột càng thêm mạnh mẽ. Bạn chú ý ở đây câu phú đề cập đến “khó” bảo vệ, gìn giữ... chứ không phải hoàn toàn như vậy. PHÁ QUÂN là ngôi sao mang 2 yếu tố trái ngược nhau: Nắm bắt và Thả tay... Nói đến PHÁ QUÂN thường hay nói đến tính “thả tay”, “buông xuôi”, “bỏ cuộc chơi”, “bỏ người”... “bỏ của mà chạy”. Nhưng ít khi đề cập đến tính “Gìn giữ”, “Nắm giữ”, “Nắm bắt”... Như gìn giữ thanh danh, bảo vệ được trận địa, gìn giữ được tình cảm, địa vị kể cả tài sản... Thả tay, buông thả, khôn ba năm dại một giờ... là cái dễ thực hiện nhất. “ Mua danh ba vạn bán danh ba đồng”. Phần nhiều ta gặp những PHÁ QUÂN tồi. Ở Tị Hợi càng dễ tồi hơn, vì tính lộn xộn, phức tạp nên dễ thả tay hơn hết. Nhưng PHÁ QUÂN giỏi lại là cơ hội, “nắm bắt” lấy là kẻ “giữ của” còn được quyền giữ của, của người làm tài sản của mình. Từ đó hình thành một cái nghề, gọi nôm na là cầm đồ (PHÁ QUÂN chủ cầm, và VŨ KHÚC là đồ vật tài sản). Cao quý hơn là ngân hàng được quyền thế chấp, cầm nắm tài sản của người khác. Để bạn an tâm mình thuộc loại đi cầm, hoặc phá sản hay được quyền, ưa thích làm công việc đó. Nếu cách VŨ PHÁ của bạn có KHOA QUYỀN LỘC, hoặc tối thiểu có QUYỀN hoặc HÓA LỘC (chứ không phải LỘC TỒN) thì khó bị phá sản, có thể làm nghề sinh lời. Cuộc sống luôn luôn có nhiều biến động, ấn tượng nhất là các năm 1954 non cả triệu người miền bắc thả tay bỏ của mà đi, 1975 hơn cả triệu người miền nam lâm vào hoàn cảnh tương tự. Thời chiến binh lửa lan tràn phải thả tay để tìm lấy chữ bình yên. Thời bình cứ ngỡ thời bình thế là yên, lầm to những kế hoạch, quy hoạch, cải tạo... để phát triển giao thông, kinh tế... tác động thế là đành buông thả những gì cha ông để lại, chứ chưa bàn đến muốn vươn lên, muốn phát triển làm ăn, để thỏa mãn tìm kiếm một địa vị (Tử Tham) không ít người bán, cầm cố tài sản cha ông để lại để có vốn kinh doanh, mơ một ngày tạo dựng lại, to hơn, đàng hoàng hơn, đường bệ hơn. Có người thành công, có người thất bại. Thậm chí sinh tai họa. Cũng thật rất dễ biết nếu tại đó có hay không có sao HÓA LỘC. Bởi thế phá ra tiền ra của thì nên phá, phá ra tai ra họa thì thôi. Nhưng than ôi! Phá ra tai, ra họa dễ phá hơn là phá ra tiền của, vì luôn luôn tại đây có sự thôi thúc, ép buộc của VŨ và SÁT PHÁ vì thế đoạn trường cứ tìm đến. Vậy để tìm biết ai người vay mượn, cầm cố thế chấp, bán mua... Có hay không có bộ KHOA QUYỀN LỘC, tối thiểu phải có QUYỀN hay LỘC. Tôi được quyền gìn giữ di sản này vì nó là di tích của dòng họ, của quốc gia. Nhờ có sao Hóa Quyền. Tôi thấy cứ ôm di sản này bất lợi nếu bán đi tạo dựng được cái khác to hơn, đường bệ hơn thì nên làm. Nếu thấy có Hóa Lộc. Nếu thấy có QUYỀN LỘC thì bạn có thể làm các nghề liên quan đến cầm nắm tài sản của người khác. Như cầm đồ, thế chấp, ngân hàng... Nhưng liệu các ngân hàng có phá sản không các bạn cũng biết rồi đấy. Vậy thì tại sao? Vì KHOA QUYỀN LỘC ngộ KỴ HÌNH, cho nên tỷ phú cũng phá sản mà chết hay tù tội. Cho nên cần đọc kỹ phần Kỵ Gặp nếu không lại đổ oan cho người viết. Vì VŨ PHÁ kỵ gặp nhất nhiều sao. Tốt nhất cho bạn khi gặp khó khăn vì Kinh tế là không nên đi cầm cố tài sản, vay mượn dễ đưa đến mất hay bỏ vì không có khả năng chi trả. Nếu như không thấy có HÓA LỘC. Đừng bao giờ thấy họ kinh doanh gì đó có vẻ như là thành công rồi cầm cố tài sản để làm theo. Có người chỉ cần thu nhập hơn trăm ngàn mỗi ngày là hài lòng. Nhưng với đồng tiền vay mượn, nhà cửa lại thuê mướn, thế là họa. Cái nghèo gây cho chúng ta nhiều thiệt thòi nhưng đừng để họa vì nghèo. Kinh doanh to lớn nhưng lợi tức không đáng bao nhiêu, không bằng tiền lời bỏ ngân hàng, chỉ tổ mệt thêm. KHÁM PHÁ và GIẢI TRÍ, VUI ĐÙA PHÁ PHÁCH: VŨ KHÚC đi với ĐÀO HOA tạo ra một ngành nghề vui chơi giải trí, được xem như kỷ nghệ trong kinh doanh từ vũ trường đến quán net, từ dạng Disney land cho đến quán bi-da... đều thuộc cách vui chơi và khám phá. Kẻ kinh doanh thì ít kẻ đến đấy vui chơi thì nhiều và quậy phá cũng không hiếm. Bộ VŨ PHÁ đi với ĐÀO HOA xấu là kẻ chỉ biết vui chơi và quậy phá, tốt là biết kinh doanh khai thác tạo ra dịch vụ phục vụ cho kẻ vui chơi. Tất nhiên nhờ vào sao HÓA LỘC cái vui chơi của người tạo ra tiền của cho mình. Xấu nhất là chỉ biết vui chơi quậy phá không đúng nơi, đúng chỗ gây tai họa không ít, phát sinh tù tội, giải quyết bằng vũ lực, đến khi hiểu ra VŨ PHÁ còn là cách bị áp giải, bị trói, bị bắt, bị tù vì có tại đó bộ KỴ HÌNH. Thỉnh thoảng vào ra Yahoo bắt gặp những quảng cáo: Như “Cuối tuần vui chơi ở đâu”. “Khám phá nơi vui chơi...” Tưởng gì khám phá điều mới lạ, toàn những thứ nhảm nhí, vui chơi, mua hàng giá rẻ, quán ăn quán nhậu làm cho bộ SÁT PHÁ mất uy. Không có gì ồn ào bằng SÁT PHÁ ngộ ĐÀO tùy thuộc vào Hung tinh nhiều ít mà tranh giành, giết người cũng từ đó mà ra. Phước cho ai có SÁT PHÁ ngộ ĐÀO được tam Hóa nhất là HÓA LỘC xa lánh KỊ HÌNH KHÔNG KIẾP lấy vui chơi giải trí của người làm nghề nghiệp kiếm sống. Vậy thì câu: “THAM, VŨ, PHÁ QUÂN vô cát diệu mê luyến tửu sắc dĩ vong thân” Sẽ thấm thía cho những ai có ĐÀO DIÊU KỴ mù quáng trong việc ăn chơi, có thể đưa đến táng gia bại sản, vay mượn nóng lạnh. Đó là chưa kể đến những phát sinh mâu thuẩn xung đột từ chỗ vui chơi, đào kép đâm chém, giết người vong thân mất mạng. Bất cứ ở đâu có bộ SÁT PHÁ THAM ngộ ĐÀO HOA KHÔNG KIẾP đều đáng sợ. Khi hiểu ra PHÁ QUÂN kẻ bắt người và người bị bắt chỉ là một sao này thôi. Đừng ngạc nhiên vì sao tôi có quyền bắt mà anh bị. Vì tôi có HÓA QUYỀN còn anh là kẻ tạo ra tai kiếp (ĐÀO KHÔNG KIẾP) nếu có HỒNG LOAN còn gây máu đổ nữa kìa. Nếu có bộ VŨ PHÁ đi với nhóm sao vừa kể hay đi với KỴ HÌNH dễ sinh tai họa tù tội, nên xa lánh chốn vui chơi đông người dễ phát sinh va chạm (chạm vào nhau là THẤT SÁT đấy). Chơi game trên máy vi tính của mình cũng quá đủ rồi. SUỐT ĐỜI chỉ thấy KHÓ KHĂN TRẮC TRỞ: Đây là trường hợp suốt đời chỉ thấy khó khăn và trở ngại. Công việc, địa vị không bền, không như ý muốn. Thất vọng nhiều hơn hy vọng, thành ít bại nhiều. “VŨ, PHÁ, LIÊM, THAM xung hợp khúc toàn cố quí” Luôn luôn thấy khó khăn trở ngại, hai chữ êm ả khó tìm, một ngày trôi qua trong bình yên đã khó, chứ đừng đòi hỏi cả tháng bình yên. Nếu thấy KÌNH ĐÀ còn là cách khi công họa loạn, chốn quan trường không thích hợp, chỉ nên kinh thương. Cho dù có bộ Tam Hóa dấu hiệu của kẻ thành công nhất cũng lao đao lận đận không kém vì cảm thấy áp lực, ép buộc của SÁT PHÁ. Có ĐÀ tam hợp bị ép bị đè chịu không thấu, tam hợp có KÌNH ngoan cường chiến đấu cũng sinh ra chuyện. Đó là có đủ tam Hóa uy hùng cũng có cái gì đó ngộp thở trong công việc và địa vị. CẮT BỎ, PHÁ BỎ: VŨ chủ cắt, PHÁ chủ bỏ. Cắt bỏ cũng có cái tốt và xấu. Cái gì dài dư thừa ra cần nên cắt bỏ. Cái gì gây ra tai họa cần nên cắt bỏ. Cho nên những khối u, ung thư, hoại tử, dị hình nằm trên thân thể đành phải cắt bỏ. Không phải vô cớ mà người xưa viết rằng:” VŨ KHÚC thủ Thân vi hạ cách” (thân thể có cái gì đó không ổn định) Vì thế THÂN đóng tại vị trí này không hay. Có khi đành cắt bỏ một phần di sản của cha ông để lại cứu nguy cho một sinh mạng nào đó, cũng cần cắt bỏ. Cắt bỏ những quan hệ xấu xa có thể gây ra lộn xộn trong cuộc sống (nhưng bên này muốn cắt, bên kia lại muốn gắn bó. Cũng là PHÁ QUÂN). Một cái quần dài khi không còn dùng được, khéo tay cắt bỏ thành quần đùi, mặc còn tốt chán. Chỉ sợ e cắt bỏ cái tốt, gắn bó với cái xấu. Bỏ nơi sáng, gắn bó với nơi tối, bỏ trường, bỏ nhà tìm đến (THAM LANG) bạn bè vui chơi quậy phá... Phá bỏ cũng có 2 mặt tốt xấu, sinh lợi như các người hành nghề “khoan cắt bê tông”, nghề “phá nhà”. Có những công trình muốn phá bỏ đi phải tốn tiền tỉ, kiếm lời cả trăm triệu. Không ít chuyện phá bỏ di tích gây xôn xao dư luận, như nhà thờ cụ Nguyễn Công Trứ bỗng dưng phá bỏ đi xây cái khác... bé hơn, không bận tâm đến bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khác nhau như thế nào. Đây là công việc có tính chất vất vả, cần có thêm sức mạnh của sao LỰC SỸ. Có câu: “VŨ KHÚC PHÁ QUÂN bôn ba lao lực” Vận dụng 2 yếu tố cắt bỏ. Từ đó cắt bỏ hình thành một số nghề phù hợp với 2 chữ “Cắt bỏ” như may vá, hớt tóc... từ phế liệu biến thành sản phẩm khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên và khâm phục. BỊ ÉP BUỘC, BỊ ÁP LỰC: Đây là vị trí dễ bị ép buộc, bị áp lực phải làm, làm những điều không muốn. Bị ép buộc hơn là được ép buộc kẻ khác. Cần gặp cát tinh, quyền tinh. Cá biệt thành công nhờ cát tinh tụ tập và thành công trong gian nan. Hoặc là cái cảnh ‘quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị’ Tuy nhiên đây cũng là mẫu người ưa làm chuyện anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào là tăng nhân, hay quan lại nhỏ hoặc thường dân vì VŨ KHÚC vẫn là ngôi sao tài năng và PHÁ QUÂN vẫn là ngôi sao ưa cầm đầu. Nhưng đa phần là nạn nhân chỉ thành công khi có bộ tam Hóa mà không phạm phải phá cách. THAY ĐỔI: VŨ PHÁ là bộ sao ưa thay đổi, ta dễ thấy tính chất này ở hạn nhưng dễ gặp là từ tốt chuyển thành xấu, vì do bị áp lực, áp bức từ kinh tế, vũ lực mà bị lâm vào lối rẽ xấu. Khúc rẽ cuộc đời tối tăm, thậm chí là chết. Cá biệt mới tìm thấy khúc rẽ cuộc đời tốt đẹp, khi có một vài tam Hóa hoặc XƯƠNG KHÚC. NỘI VŨ NGOẠI TƯỚNG: Bên trong ưa cắt bỏ phía bên ngoài ưa nối lại. Bên trong gắn bó phía bên ngoài thương yêu. Bên trong đòi hỏi sự công bằng phía bên ngoài cũng đòi hỏi sự tương đương. Ví dụ bên trong ta gây áp lực thì phía bên ngoài cũng gây áp lực. PHÁ QUÂN gây họa thì dễ gặp họa quay trở lại. Bên trong có khó khăn vẫn còn có sự trợ giúp từ phía bên ngoài.(bên trong phá sản tất cần sự tương trợ từ phía bên ngoài) CHUYỂN ĐỘNG: Bộ VŨ PHÁ có tính chuyển động mạnh khi có các bộ ĐÀO HÀ, LONG PHI HÀ, PHƯỢNG MÃ KHÁCH. VŨ PHÁ vẫn là ngôi sao tài ba: VŨ PHÁ là hình ảnh người có tài bị bó tay, thả tay cá biệt có người phá vỡ được những khó khăn ràng buộc để thành công trong gian khó, không thuận lợi bằng các cách THAM VŨ, PHỦ VŨ, VŨ TƯỚNG có thể ngang bằng cách VŨ SÁT, dễ gặp họa bắt bớ giam cầm, thậm chí dễ bị bắt cóc làm con tin. Nhưng trước khi bó tay. PHÁ QUÂN bao giờ cũng cố gắng cầm, nắm, gìn giữ để sau này có cái mà thả tay, nếu không lấy gì mà nói ngang đây đành buông thả. VŨ PHÁ cư Tị Hợi cần gặp và kị gặp CẦN GẶP: TUẦN, TRIỆT: Rất cần có TUẦN án ngữ, nhất là cả 2 sao này hội họp. Chủ phá đúng, phá trúng biết phá bỏ những cái cần phá, biết bỏ những cái cần bỏ. TUẦN TRIỆT là 2 sao cần thiết đối với PHÁ QUÂN còn chủ phòng ngừa, ngăn ngừa bị bắt bớ, với điều kiện không có các bộ ĐÀO KHÔNG KIẾP hay KỴ HÌNH. Nếu có nó chủ bắt đúng người, đúng tội. Đi với cát tinh là nhân vật quan trọng, được ngoại lệ miễn trừ, đi với Sát tinh cũng là nhân vật quan trọng... trong vụ án. KHOA. Nếu có thêm QUYỀN hay LỘC càng tốt HOÁ KHOA chỉ có PHÁ QUÂN có sao này mới hay càng hay hơn khi có thêm QUYỀN hay LỘC. Rất cần thiết ít ra có 1 trong 3 sao Tam Hóa. Nếu có thêm KỴ tuyệt đối không có thêm HÌNH, có bộ KỴ HÌNH càng cao danh vọng càng dày gian nan. XƯƠNG KHÚC: Tạo thành cách Nhị KHÚC nhưng không toàn mỹ. Dễ ôm mối hận trong lòng (do có trình độ mà không dùng được), nên hành nghề thủ công, tiểu công mà thành danh nhờ sự khéo léo thông minh và óc khám phá của bộ sao này. “VŨ PHÁ tương ngộ XƯƠNG KHÚC thông minh cơ xảo định vô cùng” KỊ GẶP: LINH TINH dễ tù, vì nó chủ Lịnh Bắt, có thêm HỎA chủ bắt khẩn cấp. Vì thế kỵ gặp thêm KÌNH (chứng tỏ có hành vi chống đối). VIỆT HÌNH phát sinh tai họa giáng xuống đầu. Cần có tại đây sao HÓA QUYỀN hay HÓA KHOA để cứu giải (tức mình biết việc làm sai trái ta không làm, trước là tự cứu lấy mình). HỎA LINH: Không nên vay nóng hay vay lạnh vì tiền mà mang họa. Kỵ nhất là đồng cung vì nóng nảy, nông nổi dùng vũ lực sinh ra tai họa. Nếu có LINH cần đi với Quyền, kiểm tra xem có bị cách LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ không (nghe lời xúi giục mà mang họa). Vì HÓA QUYỀN giúp làm chủ bản thân mình. HỎA LINH là bộ thần kinh bất lợi khi có PHÁ QUÂN dễ rối loạn Nếu có HỎA gặp HAO khó tránh được tai ương, nhất là HAO KÌNH, đi với HAO ĐÀ có tính trầm uất. HOẢ, HAO: Tai ương do nổi điên, nổi giận, nhất là có thêm VIỆT HÌNH họa giáng xuống. Trong trường hợp này so với gặp LỘC TỒN còn hay hơn, mặc dù gặp sao này chẳng hay ho gì mấy. KHÔNG KIẾP: KHÔNG KIẾP đắc địa xung: PHÁ QUÂN có thể phá vỡ tai hoạ do ĐỊA KIẾP gây ra và những bất ngờ do THIÊN KHÔNG đưa đến, lợi cho sự khám phá lập được thành tích không ngờ mà làm được. Có thể thành công bất ngờ với điều kiện không có ĐÀO HOA. Nhưng có KHÔNG KIẾP đắc địa tọa thủ hay KHÔNG KIẾP tam hợp lại không hay dễ gánh lấy tai họa không ngờ, công việc không thành, càng kỵ gặp thêm bộ ĐÀO SÁT (ĐÀO HOA KIẾP SÁT) dễ bị bắt giữ vì gây ra tai họa, tất nhiên còn kỵ bộ KỴ HÌNH. Cái họa của PHÁ QUÂN là họa bắt bớ, giam cầm, ép buộc... do chữ Phá mà nên thoát được tai họa đó là may mắn rồi. THIÊN HÌNH: Tối kỵ gặp thêm KỴ, hoặc bộ KHÔI VIỆT. Cần có thêm KHOA. KỊ HÌNH: tương tranh, vi phạm pháp luật. HÓA KỴ: Cần gặp HÓA KHOA, HÓA QUYỀN hoặc bộ LONG HÀ để hoá giải. Kỵ gặp TRIỆT dễ bị ghét bỏ, trừ bỏ, xóa bỏ (Kỵ Triệt cùng một phe trong trường hợp này) càng kỵ hơn khi có ĐỊA KIẾP. LỘC TỒN: Đồng cung hay xung chiếu là cách “Cát xứ tàng hung”, PHÁ QUÂN ưa phá bỏ nhưng LỘC TỒN cứ tồn tại, PHÁ QUÂN ưa tiêu pha LỘC TỒN ưa dành dụm... và PHÁ QUÂN thua mà LỘC TỒN thắng, cái thắng đó cũng chẳng ích lợi gì. Ví dụ cho dễ hiểu. Ôm khư khư một đống tiền hôm nay có thể mua được con bò nhưng mai đây chỉ có thể mua một con gà.. (Xem thêm cách giáp ở dưới). Có thêm MÃ nam đa lãng đãng nữ đa dâm. DIÊU MÃ: Mê muội ăn chơi phóng đãng.. KÌNH MÃ: Lợi cho binh nghiệp, tất nhiên MÃ có KÌNH DƯƠNG tam hợp. KÌNH DƯƠNG: hỗ trợ cho SÁT PHÁ làm điều bạo ngược, nhất là khi có LINH, KIẾP SÁT. KÌNH VIỆT: Đông trấn tây trì. Có tính bôn ba, vượt khó khăn để đi đâu đó. Nhất là có MÃ hoặc LƯU HÀ. Nếu có bộ nay rất kỵ bộ HỎA HÌNH (chuyển thành Hỏa HAO HÌNH VIỆT) PHỤC BINH đồng cung hay xung chiếu : Nay theo người này mai theo người khác. Nếu có KIẾP SÁT hay đồng cung với TANG MÔN dễ làm chuyện phi pháp. KIẾP SÁT: Có KIẾP SÁT xung chiếu ít xấu, nếu đồng cung kỵ nhất là có KÌNH DƯƠNG hội họp ưa dùng vũ lực, vũ khí để giải quyết. Đây là trường hợp đáng chú ý nhất. Có thể gây họa lớn từ đây. Chỉ một KIẾP SÁT tại đây cũng phiền toái lắm rồi, nhất là ở Tị cung luôn luôn có PHÁ TOÁI hội họp. Vì nó tạo thành cách lưỡng Sát (THẤT SÁT KIẾP SÁT) kẻ đoạt qua người đoạt lại, cứ như đá banh (nếu trò giải trí thì vô hại) có KHÔNG KIẾP khó tránh tai họa do mình gây ra vì luôn luôn có ĐÀO HOA hội họp. Nếu có thêm LƯU HÀ tính chất hà hiếp, ép buộc càng thêm mạnh mẽ. Chỉ một ĐÀO HOA thôi cũng gây go nhất là vấn đề tình cảm đối với nữ. (Mất anh rồi. Xa anh rồi. Hoa đã tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng)... Mất nhau là ĐÀO T.SÁT, bỏ nhau ĐÀO PHÁ, xa nhau CỰ ĐÀO, hoa tàn nhụy rữa là ĐÀO PHÁ... trước khi mất nhau, ta phải được là ĐÀO T.SÁT và giết nhau cũng là cách này. Bỏ nhau trước đó phải gắn bó (ĐÀO PHÁ). Xa nhau trước đó cũng có cơ hội để làm quen tiếp xúc (CỰ ĐÀO). BẠCH HỔ ĐƯỜNG PHÙ: Kỵ gặp bộ sao này dễ phát sinh quan sự CÔ THẦN: Rất kỵ gặp sao này nhất là đồng cung vì có tính chất độc tài trong gia đình, vừa có tính ưa cô độc, lại dễ gây hậu quả cố tình cố ý và thường dễ gặp tai nạn. Sao VŨ không ưa sao này. Đủ bộ CÔ QUẢ giá trị như cụm từ kết thúc không hay, kết thúc rất ngắn ngủi. Nếu gia thêm KÌNH tất tranh chấp vì tiền bạc và tài sản.(tức thấy KÌNH tại vị trí Liêm Sát hoặc Tử Tham, có ĐÀ ở các vị trí ấy chịu sự thua thiệt không gây hậu quả nghiêm trọng) CÁC TRƯỜNG HỢP GIÁP 2 BÊN: Nếu bản cung có LỘC TỒN kỵ giáp 2 bên có KHÔNG KIẾP (tức Huynh Đệ và Phụ Mẫu có một trong 2 sao này). Vì lúc đó bộ KÌNH ĐÀ không còn chức năng bảo vệ LỘC TỒN quay sang ủng hộ KHÔNG KIẾP. Nếu bản cung có LỘC TỒN kỵ gặp HÓA KỴ đồng cung. Lúc đó gọi là KÌNH ĐÀ hiệp Kỵ vi bại cục. Ở Tị Hợi chỉ gặp các cách giáp xấu. Mời các bác tham khảo và luận giùm em xem em thuộc trường hợp nào. Mời các bác mỗi người 1 ly trà sen đá mát lạnh. Dzô .. Dzô...
 9. Mình tưởng Sát Phá Liêm Tham lại có tam hóa thì cũng phải giàu chứ. Thiên không là phá sản sao, mình tưởng bộ Lộc tồn - Thiên không thì kiếm tiền cũng khá lắm chứ. Khắc phu mạnh thì có cách nào không ? Lấy lẽ, lấy kế có đỡ hay vẫn phải chia tay ? Chồng mình và mình có lá số truyền tinh thì làm sao có thể thế chứ. hic hic Họa mà các bác nói đến ở đây là sao ? Ám tật là tật gì chẳng hạn ? Mình cũng hay ốm vặt, nhưng không nặng, gia đình khá giả, chưa thấy gì gọi là tai vạ như các cao nhân nói. Lúc nhỏ có nghe ông bà dặn phải sớm xa gia đình nên từ cấp 2 mình đã đi học xa nhà.
 10. Các bác đã có thể có thời gian đôi co với nhau mà sao không thể bớt chút thời gian cho em lời khuyên. Em chưa toàn gặp may mắn, tiền không quá nhiều nhưng chưa gặp tai họa chi hết. Các bác có thể nói cho em những hạn gì mà em có thể gặp không ạ ? Em cũng xin góp lời với bác Quốc Tuấn, em rât khâm phục khả năng của bác nhưng lần sau lời nói nên rõ ràng tránh để bị hiểu nhầm, đặc biệt với chị em phụ nữ. Với chị ntpt thì em nghĩ chị không nên quá suy luận, đừng để việc đơn giản lại thành phức tạp. Đây là lời góp ý mang tính chất xây dựng để diễn đàn càng ngày càng tốt đẹp hơn thôi.
 11. Hay là năm nay làm sao để bs nói bảo cưới đi. hihi
 12. Tam Hóa trong lá số của em có giải hạn được không ạ ? Bây giờ tất cả điền sản trong nhà đều đứng tên em, gia đình cũng khá giả, nhiều nhà đất, liệu em có gặp tai họa gì không ạ ? Có cách nào hóa giải không ạ ?