• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguoivosu

Hội viên
 • Số nội dung

  211
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

33 Excellent

About nguoivosu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Chào Bác Mạnh Đại Quân, bác ơi có ngày nào gần gần đây không bác vì cháu ký hợp đồng rồi bác ạ, nhờ bác tư vấn dùm cháu ngày gần đây Cháu xin chân thành cảm ơn!
 2. Kính Chào các Bác, anh chị trên diễn đàn! Kính nhờ các Bác, anh chị xem xét giúp em ngày động thổ xây quán bán đồ gốm sứ và cà phê vỉa hè. EM sinh giờ dậu ngày 19/4/1981 AL (chồng), vợ em sinh năm 1982. Hai vợ chồng em mới thuê đơợc mặt bằng ở Trảng Bom, Đồng Nai để buôn bán với mục tiêu là đồ gốm sứ và các tranh ảnh phong thủy, rất kính nhờ các Bác, anh chị xem xét tư vấn dùm em ngày, giờ động thổ trong tháng 6 âm lịch hợp với tuổi. Em xin chân thành cảm ơn! Sau khi hoàn thành rất mong được các Bác, anh chị có mặt hàng nào liên quan đến đồ lưu niệm, tranh ảnh phong thủy, nghệ thuật... hợp tác cùng gia đình, em xin chân thành cảm ơn! địa chỉ mail của em thaivanky1981@gmail.com rât mong chờ được sự quan tâm, giúp đỡ từ quý vị trên diễn đàn và em xin chân thành cảm ơn!
 3. Chào bác Haithienha! Không ngoài dự đoán của Bác, trưa nay cháu đã được người ta gọi lại và giới thiệu cho mặt bằng vị trí mới, nhờ Bác tư vấn dùm cháu ngày khởi công xây dựng và nên cúng khởi công tuổi vợ cháu hay tuổi cháu, cháu chân thành cảm ơn
 4. Kính gửi các Bác, Cô chú trên diễn đàn Lý Học Đông Phương! Cháu tên là Thái Bình An, sinh năm 1981, nghề nghiệp công chức Văn phòng UBND huyện. vợ cháu sinh năm 1982. Do đồng lương ít ỏi của một chuyên viên văn phòng (công tác đã 10 lương chưa được 4tr), tháng 5, 6, năm nay (2016) cháu muốn thuê mặt bằng vay mượn ngân hàng để mở cửa hàng để vợ chồng kinh doanh thêm kiếm sống nuôi con, rất mong các Bác, Anh chị trên diễn đàn xem xét lá số của cháu, tư vấn dùm cháu năm nay làm kinh doanh có thuận lợi, khó khăn gì không? lá số cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm và rất mong được sự quan tâm, xem xét từ quý cô, bác trên diễn đàn Trân trọng!
 5. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Thiên Luân! Đọc được hồi âm của bác muộn quá nhưng cháu đọc được ở đâu đó nên cũng làm đúng theo nguyên tắc chia 3 phần đặt ở phải 2 phần, cảm ơn bác!
 6. Kính trọng chúc diễn đàn lý học năm mới an khang phát triển. Kính nhờ các bác xem dùm cháu vận niên 2016 Lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm.ơn
 7. tháng 1 (khai trương) (lưu ý ko chọn ngày xung khắc với tuổi) DL: 18/1/2016 AL: 9/12/2015 Kỷ Hợi [己亥] xung khắc nhất Ất Tỵ [乙巳] Chi tiết 3 DL: 19/1/2016 AL: 10/12/2015 Canh Tí [庚子] Bính Ngọ [丙午] Chi tiết 6 DL: 22/1/2016 AL: 13/12/2015 Quý Mão [癸卯] Kỷ Dậu [己酉] Chi tiết 2 DL: 25/1/2016 AL: 16/12/2015 Bính Ngọ [丙午] Nhâm Tí [壬子] Chi tiết CN DL: 31/1/2016 AL: 22/12/2015 Nhâm Tí [壬子] Mậu Ngọ [戊午] Chi tiết tháng 2 (khai trương) DL: 2/2/2016 AL: 24/12/2015 Giáp Dần [甲寅] xung khắc nhất Canh Thân [庚申] Chi tiết 4 DL: 3/2/2016 AL: 25/12/2015 Ất Mão [乙卯] Tân Dậu [辛酉] Chi tiết CN DL: 7/2/2016 AL: 29/12/2015 Kỷ Mùi [己未] Ất Sửu [乙丑] Chi tiết 2 DL: 8/2/2016 AL: 1/1/2016 Canh Thân [庚申] Bính Dần [丙寅] Chi tiết 3 DL: 9/2/2016 AL: 2/1/2016 Tân Dậu [辛酉] Đinh Mão [丁卯] Chi tiết 6 DL: 12/2/2016 AL: 5/1/2016 Giáp Tí [甲子] Canh Ngọ [庚午] Chi tiết 7 DL: 13/2/2016 AL: 6/1/2016 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未] Chi tiết CN DL: 14/2/2016 AL: 7/1/2016 Bính Dần [丙寅] Nhâm Thân [壬申] Chi tiết 5 DL: 18/2/2016 AL: 11/1/2016 Canh Ngọ [庚午] Bính Tí [丙子] Chi tiết 6 DL: 19/2/2016 AL: 12/1/2016 Vũ Thuỷ [] Đinh Sửu [丁丑] Chi tiết 2 DL: 22/2/2016 AL: 15/1/2016 Giáp Tuất [甲戌] Canh Thìn [庚辰] Chi tiết 3 DL: 23/2/2016 AL: 16/1/2016 Ất Hợi [乙亥] Tân Tỵ [辛巳] Chi tiết 4 DL: 24/2/2016 AL: 17/1/2016 Bính Tí [丙子] Nhâm Ngọ [壬午] Chi tiết 5 DL: 25/2/2016 AL: 18/1/2016 Đinh Sửu [丁丑] Quý Mùi [癸未] Chi tiết tháng 3 (khai trương) DL: 1/3/2016 AL: 23/1/2016 Nhâm Ngọ [壬午] Mậu Tí [戊子] Chi tiết 4 DL: 2/3/2016 AL: 24/1/2016 Quý Mùi [癸未] Kỷ Sửu [己丑] Chi tiết 5 DL: 3/3/2016 AL: 25/1/2016 Giáp Thân [甲申] Canh Dần [庚寅] Chi tiết 4 DL: 9/3/2016 AL: 1/2/2016 Canh Dần [庚寅] Bính Thân [丙申] Chi tiết 5 DL: 10/3/2016 AL: 2/2/2016 Tân Mão [辛卯] Đinh Dậu [丁酉] Chi tiết 2 DL: 14/3/2016 AL: 6/2/2016 Ất Mùi [乙未] Tân Sửu [辛丑] Chi tiết 6 DL: 18/3/2016 AL: 10/2/2016 Kỷ Hợi [己亥] Ất Tỵ [乙巳] Chi tiết 7 DL: 19/3/2016 AL: 11/2/2016 Canh Tí [庚子] Bính Ngọ [丙午] Chi tiết 3 DL: 22/3/2016 AL: 14/2/2016 Quý Mão [癸卯] Kỷ Dậu [己酉] Chi tiết 6 DL: 25/3/2016 AL: 17/2/2016 Bính Ngọ [丙午] Nhâm Tí [壬子] Chi tiết 5 DL: 31/3/2016 AL: 23/2/2016 Nhâm Tí [壬子] Mậu Ngọ [戊午] Chi tiế Nguồn: http://huyenbi.net/
 8. Kính chào các Cô, bác trên diễn đàn! Kính nhờ Quý cô, bác trên diễn đàn tư vấn dùng cháu vị trí đặt cổng chính cháu nam sinh năm 1981, nhà cháu hướng tây (295 o), đất 50x5,2 ( 3 vị trí có thể đặt cổng chính là Tây Nam, CHính tây, Tây Bắc) cháu đang xây bờ rào và cổng chính nhưng phân vân không biết đặt cổng chính ở vị trí nào hợp với phong thủy rất mong quý cô, bác tư vấn giúp cháu cháu chân thành cảm ơn trân trọng,
 9. Kính chào các bác trên diễn đàn Lý Học! Cách đây 5 ngày cháu có một cô gái gọi đến hỏi là anh có cần mua một cuốn gia phả họ Thái không (Cháu họ Thái), khi đó do bận công việc nên nói là không mua, có gì em lên mạng liên hệ chị sau). Tuy nhiên hôm nay cháu lên mạng thì tìm không được. Kính nhờ các anh chị trên diễn đàn có ai biết muốn mua một cuốn gia phả về dòng họ (cụ thể là họ Thái) thì cháu nên mua ở đâu? cháu xin chân thành cảm ơn.
 10. 1. tháng 2, tháng 3 chìm phà cướp đi gần 700 sinh mạng di cư 2. Nội chiến Yenmen, Động đất ở Nepan 2.000 người chết và 6.000 bị thương.. 3. Nguy cơ nổ ra một trong 2 cuộc chiến tranh: 1. Trung Đông (có Israel) hoặc 2. ở Châu Âu (có Nga). 4. Cuối năm 2015: Trung Quốc trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Ucraina bị giết hại. 5. Đầu Năm 2016 Liên minh Châu Âu sẽ có nguy cơ tan rã.
 11. Nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng đã dự đoán rằng: mỗi khi Mặt trăng máu xảy ra, thế giới sẽ xảy ra nhiều biến cố... Như đã đưa tin, ngày 15/04/2014 sẽ đánh dấu một trong những sự kiện thiên văn học thú vị: Mặt trăng máu. Vào ngày này, nguyệt thực toàn phần xảy ra trong khoảng 60 phút; Mặt trăng dần dần chuyển sang màu đỏ trước khi chìm trong bóng tối hoàn toàn do bị Trái đất che khuất. Theo các chuyên gia, Mặt trăng máu lần này là sự kiện mở màn cho chuỗi bốn lần nguyệt thực toàn phần trong hai năm 2014, 2015. Trước chuỗi hiện tượng đặc biệt này, những lời đồn đoán, tiên tri về Mặt trăng máu trong các nền văn hóa và tín ngưỡng cổ đại lại trở thành một đề tài vô cùng hấp đẫn. Hãy cùng truy tìm dấu vết của Mặt trăng máu trong lời tiên tri lạ kỳ qua bài viết dưới đây. Từ những ghi chép trong Kinh Thánh... “Khải Huyền” có lẽ là cuốn sách quen thuộc của mọi tín đồ Kitô giáo. Tiết 12 chương 6 của sách này có ghi lại: “Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, Mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả Mặt trăng trở nên đỏ như máu”. “Cựu Ước” của Thánh Kinh, tiết 1 chương 7 cũng nói: “Trước Ngày Tận thế là Mặt trăng đỏ máu…” Những lời lẽ ấy đều ám chỉ hiện tượng Mặt trăng "đổ máu". Điều quan trọng nhất đó là hiện tượng "Bộ Tứ" - tức bốn mùa trăng máu. Cách đây không lâu, Mark Biltz - một giáo sư Thánh Kinh đã đưa ra lý thuyết cảnh báo về hiện tượng hiếm có này. Bốn mùa trăng máu dùng để ám chỉ chuỗi 4 lần nguyệt thực toàn phần liên tiếp trong vòng 2 năm và tới đây, chúng sẽ lặp lại vào năm 2014 và 2015. Cụ thể, chuỗi 4 lần nguyệt thực toàn phần đó sẽ rơi vào tháng 4/2014, tháng 10/2014, tháng 4/2015 và tháng 9/2015. Theo Mark, từ năm đầu tiên của công nguyên cho tới nay chỉ có 87 lần "Bộ Tứ" xảy ra, trong đó có 7 lần hiện tượng này trùng đúng vào 2 ngày lễ quan trọng của người Do Thái: lễ Lều Tạm và lễ Vượt Qua. Đáng kể hơn, tất cả thời điểm diễn ra bốn màu trăng máu đều trùng với một biến cố lớn của dân tộc Do Thái như Cuộc chiến Sáu ngày 1967, việc trục xuất người Do Thái khỏi Tây Ban Nha năm 1492... Theo người Thiên chúa giáo, hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây thánh giá. Bởi vậy mà ông cho rằng, liệu "Bộ Tứ" lần này xảy ra tiếp tục thì nó có gây ra sự kiện nào không? Điều này khiến ông nhớ lại một truyền thuyết được nhiều người theo Thiên chúa giáo tin. Họ cho rằng, Mặt trăng máu chính là sự trừng phạt của Chúa - đó là cách Người thể hiện sự phẫn nộ đối với loài người. Thông thường, hình ảnh nguyệt thực được gắn liền với hình ảnh cái chết của Chúa trên cây Thánh giá. Ngoài ra, nó còn liên quan đến Ngày Phán xét và sự Tận diệt của Trái đất. ... tới ghi chép trong Kinh Phật thời xưa... Trong Kinh Phật "Nhân vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh", người đời sau có chép lại lời Phật khi trò chuyện cùng vua Ba Tư Nạc. Theo đó, trên thế giới có bảy đại nạn có thể xảy ra. Đứng đầu trong số đó chính là "nhật nguyệt thất độ", tức là sự thay đổi màu sắc của Mặt trăng Mặt trời, bao gồm cả Mặt trăng máu. Khi hiện tượng này xảy ra, đại họa sẽ ập tới và hủy diệt cuộc sống bình an của người dân. Theo những tài liệu ghi lại trong cuốn "Đại Chính Tàng Kinh": “Nếu có nhật nguyệt bạc thực, hoặc ngũ tinh hình sắc biến dị, hoặc sao chổi bùng phát thì đó là dấu hiệu của tai họa, dịch bệnh hoành hành, quỷ thần bạo loạn, quân giặc dị quốc xâm lược”. Các chuyên gia đã đưa ra lời lý giải rằng, “Nhật nguyệt bạc thực” ở đây chính là nhật thực toàn phần hoặc nguyệt thực toàn phần mà khoa học nói tới. Khi ấy hoặc là đại ôn dịch lưu hành, hoặc là gặp họa binh đao. Tạm kết: Như vậy, trong một số tín ngưỡng và tôn giáo, hiện tượng Mặt trăng máu thường gắn liền với những thảm họa tự nhiên hay biến cố lớn trong lịch sử. Tuy nhiên, theo lý giải của thiên văn học, hiện tượng "Mặt trăng máu" chỉ đơn thuần là nguyệt thực toàn phần và rõ ràng, lịch sử ghi nhận không có biến cố nào xảy ra khi Mặt trăng chuyển sang màu đỏ. Trước đó, vào ngày 10/12/2011, Việt Nam cũng chứng kiến hiện tượng "Mặt trăng máu" với các hình ảnh ấn tượng và ngoạn mục. theo: http://kenh14.vn/kham-pha/tien-doan-dang-so-ve-hien-tuong-mat-trang-mau-trong-tin-nguong-20140412105638867.chn Chiều tối 4.4, hàng trăm người dân đã đổ về khu quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng hiện tượng "trăng máu" hiếm có. Có thể bạn quan tâm Từ khoảng 17 giờ chiều, rất đông người dân đã đổ về gần khu vực cột đồng hồ trước sân vận động Mỹ Đình để chọn 1 vị trí đẹp ngắm hiện tượng trăng máu. Tại đây, Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội đã tổ chức lắp đặt rất nhiều các ống kính thiên văn để người dân có thể ngắm nhìn trăng máu cận cảnh hơn. Theo anh Trần Văn Long, Phó chủ tịch Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này sẽ có thời gian quan sát và góc nhìn tốt hơn rất nhiều so với hiện tượng nguyệt thực toàn phần hồi tháng 10 năm ngoái. Anh Long cũng giải thích thêm về hiện tượng "trăng máu" này là do khi mặt trăng đi vào sâu hơn bóng của trái đất, mặt trăng sẽ dần dần thay đổi màu sắc, chuyển từ bạc sang màu cam hoặc đỏ. Khi mặt trăng đi vào vùng tối, thực ra nó không tối hoàn toàn mà vùng đó bị những tia sáng đỏ chiếu rọi, kết quả tạo ra một mặt trăng máu. Hiện tượng này về bản chất vật lí cũng giống như việc mặt trời khi hoàng hôn có màu đỏ. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này diễn ra từ khoảng 16 giờ chiều khi mặt trăng bắt đầu đi vào vùng bóng nửa tối, đạt cực đại lúc 19 giờ và đến khoảng 21 giờ 59 phút thì mặt trăng đi ra khỏi vùng bóng tối. Tuy nhiên, do hiện tượng mây mù nhiều nên đến khoảng 19 giờ tối, trăng máu vẫn chưa xuất hiện trên các góc nhìn từ ống kính thiên văn ở sân Mỹ Đình. Càng về tối, lượng người đổ về đây càng đông hơn để chờ được chiêm ngưỡng hiện tượng hiếm thấy trăng máu. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, trăng bắt đầu xuất hiện từ từ trên bầu trời. Nhiều người cảm thấy hào hứng khi lần đầu tiên được nhìn thấy trăng máu. Các ống kính thiên văn bắt đầu hướng về phía trăng máu. Do mới xuất hiện nên ánh trăng nhỏ và mờ. Mọi người thay nhau vào nhòm qua ống kính thiên văn để nhìn được cận cảnh hơn hiện tượng trăng máu. Em Hoàng Quốc Anh (14 tuổi), học trường THCS Nguyễn Trường Tộ mang theo ống nhòm riêng đến để ngắm hiện tượng trăng máu. Các bạn trẻ thích thú lấy điện thoại ra chụp lại những hình ảnh về hiện tượng trăng máu. Sau khoảng nửa tiếng, ánh trăng bắt đầu lộ hẳn ra và người dân có thể ngắm trọn vẹn trăng máu. Ánh trăng nhìn từ phía tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam 72 tầng.
 12. chào các bác, Thật là may vì 16/1 âm lịch vừa rồi các bác sỹ đã mổ cho bà nội cháu thành công 1 mắt, định mổ mắt nữa nhưng sợ bà yếu nên 2 tuần nữa vào Vinh mổ tiếp và sau 5 ngày thì bây giờ bà đã nhìn thấy mọi thứ...sau bao năm sống trong bóng tối, rất mừng và bà rất phấn khích. Đầu năm rồi đi Chợ Viềng cầu may mỗi vậy và thật sự là có hiệu ứng nghiệm, cảm ơn bề trên.
 13. Vâng cháu xin cảm ơn Bác Haithienha
 14. cháu xin chân thành cảm ơn bác Haithienha, chúc Bác và gia đình năm mới an khanh hạnh phúc. Cho cháu hỏi thêm chút là cháu cúng đã có khoảng 60 triệu đồng cháu đang muốn mượn thêm tiền ngân hàng mua miếng đất, nhờ Bác tư vấn dùm cháu năm nay có mua được đất không? Cháu cảm ơn bác rất nhiều!