• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thanh.huyen

Hội viên
 • Số nội dung

  51
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

About Thanh.huyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Con rất vui và biết ơn vì được bác trả lời cho sớm như này. (Sao bác thức muộn thế ạ?) Năm nay con có dc cử đi học lớp nâng cao, nhưng ko phải viết luận văn gì cả, vậy nên con sẽ nhớ lời bác, cẩn thận hơn trong phát ngôn và hành xử hàng ngày. Bác cho con tham lam hỏi thêm, năm nay con có phải chuyển đổi công việc gì ko? Con cũng dự định cùng bạn mở thêm 1 việc kinh doanh ăn uống nhỏ, ko biết có thuận thời ko? Ngoài ra chuyện tình cảm của con cũng như cầu chì đứt :) ko biết năm nay có chớp chớp lại được duyên ko. Con hỏi nhiều quá mong bác ko rầy. Con cảm ơn bác Tuý Lão nhiều lắm ạ!
 2. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T.H&ldate=4,4,7,11,7&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Con mong được bác Tuý Lão xem giúp vận hạn năm nay. Con cảm giác trong mọi chuyện không gặp được nhiều may mắn, từ đầu năm đến giờ sức khoẻ bố mẹ kém, công việc không hanh thông, tiền bạc chậm, đường thăng tiến không sáng sủa, dù cố gắng hoà nhã cũng hay phải đụng đến lời ăn tiếng nói. Mong được bác chỉ dạy, con có phải lưu ý vấn đề gì không và đến khi nào mọi việc thuận lợi hơn. Con cảm ơn và kính chúc bác nhiều sức khoẻ.
 3. Cháu thưa bác haithienha, bác Túy Lão, chuyện của cháu chấm dứt thực sự rồi. Ngày hôm qua cháu mới vô tình biết được, anh ấy và gia đình anh không biết nghe từ ai về chuyện cháu và bạn trai cũ rồi đánh giá cháu là người không tốt nên mới có thái độ như vừa qua (mọi người đều quen biết nhau từ trước, mẹ anh cũng biết người đó, cũng từng hỏi, và cháu trả lời đường hoàng, không bao giờ giấu giếm mối quan hệ này). Không biết họ nghe được gì mà bạn cháu nói cháu là người lươn lẹo, xấu xa, bản chất khó lường, sẽ không bao giờ nhìn cháu nữa... Cháu yêu cầu nói chuyện rõ ràng, thậm chí mời anh người yêu cũ đến 3 mặt một lời bạn cháu cũng không đồng ý (lý do chia tay là do người kia quan hệ lăng nhăng và chúng cháu chưa bao giờ đi quá giới hạn). Chưa bao giờ trong đời cháu cảm thấy tình cảm, danh dự của mình bị xúc phạm nặng nề như vậy... Cháu sống bộc trực, biết sợ trời sợ đất để không lừa dối ai lấy nửa lời, căm ghét nhất loại lươn lẹo, dối trá, vậy mà giờ người ta dùng đúng những từ ngữ đó để nói về cháu. Xin cho cháu hỏi, những thị phi xui rủi của cháu trong năm nay đến mức này đã hết chưa? Còn gì tồi tệ hơn nữa không? Cháu phải làm sao để lấy lại danh dự của mình? Khi nào có thể chấm dứt hoàn toàn mối duyên nợ cay nghiệt này? Từ đây đến sang năm, diên biến cuộc đời cháu sẽ như thế nào?
 4. Cháu xin nhớ lời của bác! Việc như thế nào cháu sẽ phản hồi ạ
 5. Cháu thưa bác Túy Lão, cháu cảm ơn bác vẫn quan tâm trường hợp của cháu. Không phải cháu bỏ ngoài tai lời khuyên của bác hay muốn nghe lời giải thuận tai mình đâu ạ. Chỉ là lời bác rộng quá, cháu còn nhiều điểm không thông nên mới đánh liều hỏi lại cho rõ. Thực sự là chúng cháu đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn hơn 3 tháng nay. Tình cảm vẫn còn nhưng áp lực từ gia đình quá lớn : đã lỡ thông báo với ông bà rồi, có cưới hay không để bà con họ hàng còn thu xếp, nói chia tay thì sau này có quay lại sẽ thế nào... Trăm phía hướng vào cháu mà tương lai duyên nợ thì cứ hoang mang. Cháu không biết nghĩ thế nào cho phải. Mong bác xem như con cháu mà hiểu cho tâm tư của cháu lúc này. Cháu cảm ơn bác Túy Lão rất nhiều!
 6. Cháu mong được bác haithienha nhìn qua lá số, xem giúp cháu cung hôn nhân. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thanh+huy%E1%BB%81n&ldate=4,4,7,11,7&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Cháu và bạn cháu đang dự tính cuối năm nay kết hôn, 2 nhà cũng đã sang nói chuyện, vậy mà đùng cái vì những hiểu lầm không đâu (cả từ phía bọn cháu và từ phía người lớn), dẫn đến chia cách hơn 3 tháng nay. Cháu muốn hỏi, bọn cháu có thể quay trở lại với nhau không? Và khi nào? Những hiểu lầm có được giải tỏa không? Hôn sự (nếu có) thì đến bao giờ? Cuộc sống gia đình của cháu sau này có hạnh phúc không? Sao đường tình cảm của cháu trước giờ luôn buồn nhiều vui ít... Trước bác có xem cho cháu tháng 7/9/11 năm 2011 có cầu hôn/tiệc tùng/dạm ngõ, sang năm cưới sinh năm Thìn là con trai, không thì năm Tỵ là con gái ... Quả là tháng 7 chúng cháu chính thức đặt vấn đề nghiêm túc với nhau, tháng 9 gia đình bạn cháu có sang nhà thưa chuyện, coi như là chạm ngõ. Việc cưới xin thì chắc năm nay không kịp rồi... Cháu xin phản hồi lại cho bác rõ. Cháu dẫn đây luôn lá số của bạn cháu để bác tiện xem, vì giờ sinh giao giữa 2 canh giờ, nên cháu dẫn 2 lá số http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=b%E1%BA%A1n&date=1978,3,6,23,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=b%E1%BA%A1n&date=1978,3,6,22,55&year=2012&gender=m&view=screen&size=2 Ai cũng nói chúng cháu nhìn rất giống nhau: mặt hơi tròn, mũi sống trâu, mắt hơi kém; tình tính cũng tương đồng nhiều điểm: thâm trầm, kín đáo, cẩn thận, đôi khi hay tự ái, trong công việc được giữ chức vị khá, tiền bạc tự tạo không cậy được ai... Anh ấy xa nhà, sống với Dì họ từ năm 14 tuổi. Mẹ mất, còn bố, trên có anh trai, dưới có em gái. Rất coi trọng bạn bè, thích và thường xuyên đi đây đó (hao tốn cho chuyện du lịch, di chuyển cũng khá nhiều) Cháu mong tin và cảm ơn bác rất nhiều !!
 7. Kính nhờ anh Thiên Đồng gieo giúp em một quẻ Nữ, tuổi Đinh Mẹo, hỏi lúc 6h45PM ngày 3/7/2012 DL 1. Trong lòng đang mong một cuộc hội ngộ, xin hỏi là khi nào? gặp thì có giải quyết được vấn đề đang vướng ko? 2. Em trai tuổi Giáp Tuất có đậu trong lần thi Đại học này không? điểm số có tốt? 3. Công việc, tiền bạc dậm chân tại chỗ, khi nào có thể cải thiện tình hình? Em cảm ơn và kính chúc anh nhiều sức khỏe
 8. Mong được các bác, các anh chị xem giúp
 9. Con kính mong được các bác, các anh chị luận số giúp!
 10. Con cảm ơn bác Túy Lão. Thưa bác, tụi con đã cãi nhau rất căng thẳng. Vậy thì theo ý bác, như vậy là tình duyên xem như đến hạn hết rồi, hay chúng con phải chia tay nhau một thời gian để tránh cái hạn này? Thời gian đó là bao lâu? Con chậm hiểu xin bác dạy thêm.
 11. Cảm ơn Tuyết Minh. Mẹ nuôi anh nói giờ sinh là chính xác, nhưng hình dáng ko giống như bạn mô tả. Ở ngoài ai cũng nói bọn mình có nhiều nét giống nhau: cao ráo, mặt tròn, ngũ quan đầy đặn, hay hư răng, mắt cận, vóc người cân đối, ko quá gầy quá béo, tính tình kín đáo, nhạy cảm, đôi khi khá bảo thủ. Mong bạn xem lại giúp. Chuyện của bọn mình căng thẳng lắm rồi.. Mong bác haithienha, bác Tuý Lão, bác Chính Khí chiếu cố xem qua, cho cháu một lời khuyên.
 12. Con kính nhờ bác haithienha, bác Túy Lão, anh Quốc Tuấn và các anh chị dành ít thời gian xem qua giúp lá số của con. Chuyện hôn sự của con đang suôn sẻ, tưởng chừng có thể kết hôn vào cuối năm nay bỗng dưng phát sinh nhiều trở ngại, giờ đến mức không biết có thể hàn gắn được không. Con kính mong được mọi người chiếu cố, nhìn qua lá số, xem duyên phận chung cuộc có thành không, khi nào và (có thể) bằng cách nào vượt qua tình trạng hiện tại? Chuyện công việc của con 2 tháng vừa qua cũng gặp nhiều khó khăn, trì trệ, không biết đến khi nào trôi chảy hơn? Lá số của con ngày giờ sinh là chính xác ạ, http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Huy%E1%BB%81n&ldate=4,4,7,11,7&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Người hôn phối của con cao khoảng 1m69, hơn con 9 tuổi, tính tình kín đáo, chuyện gì cũng ít khi chia sẻ, làm con nuôi, không sống gần gia đình từ năm 14 tuổi, giỏi giắn, phúc hậu nhưng nhiều lúc bảo thủ, gia trưởng. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=B%E1%BA%A1n+&date=1978,3,6,23,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Con mong tin và cảm ơn diễn đàn rất nhiều.
 13. Em kính nhờ anh Thiên Đồng gieo cho một quẻ. Nữ mạng, Đinh Mẹo, sinh 12h ngày 05/08/1987 DL Nam mạng, Mậu Ngọ, sinh 23h10 ngày 06/03/1978 DL Hỏi vào lúc 15h44 ngày 29/05/2012 DL 1. Chúng em đã quyết định đi đến hôn sự nhưng giữa chừng trắc trở. Nguyên do thực sự từ đâu (tiền bạc, cha mẹ, bản thân...)? Chung cuộc có đến được với nhau không? Nếu được thì là khi nào? 2. Có ai giúp đỡ để hòa giải mâu thuẫn hiện tại không? Cưới nhau về có hạnh phúc không? 3. Công việc hiện tại của em khi nào suôn sẻ và thuận lợi hơn? Có thay đổi công việc? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe.
 14. Con xin cảm ơn bác Hai son rất nhiều! Đây là lần đầu tiên con thấy bình tử vi bằng thơ lục bát! Thật hân hạnh cho con và hoan hỷ cho lý học dân tộc Lạc Việt. Con chỉ ko hiểu lắm 2 câu thơ cuối, xin bác ko phiền, giảng giải thêm, cho con được nắm tròn nghĩa, chứ để lòng phân vân thì uổng phí hết cả bài thơ. xin em ! cân nhắc , đôi phần . chớ , cả tin ! tôi nói ! tội trần ! khổ tôi ! Bác khuyên con không nên cả tin đối với người bạn của con hay ko nên quá cả tin vào lời giải vận số của bác, chỉ lấy đó làm căn cứ tham khảo định mệnh nhưng vẫn phải tự quyết định cuộc sống của mình? "Chớ cả tin! Tôi nói! tội trần! Khổ tôi!" = người giải số và người nhận số nếu không tỉnh táo cũng là vô tình tạo nghiệp? (như lời bác Túy Lão từng nói) Con trông tin bác và kính chúc bác nhiều sức khỏe. Mình cảm ơn maket171 rất nhiều! Hy vọng sớm được như lời của bạn.
 15. Em cảm ơn anh Vietbao rất nhiều. Anh ơi, anh có thể dựa vào lá số nói cụ thể hơn về thời điểm và sự việc giúp em ko? (bao giờ quay lại? quay lại chỉ để làm bạn bè hay hàn gắn tình cảm? lá số của anh ấy có phản ánh gì về em và người thứ ba ko, tháng 10 năm sau có hỷ sự giống lá số của em ko? bà em sẽ qua khỏi chứ? ...) Bà nội em đang đau nặng, vậy mà tối qua em lại nằm mơ thấy bà ngoại qua đời... Em lo lắng lắm. Công việc thì cả tuần nay em cũng đã thu xếp được phần nào rồi... Em sẽ cân nhắc lời của anh thật nhiều. Bạn của em bản chất là một người đứng đắn, đàng hoàng, chỉ mỗi tội là ko ổn định trong tình cảm, chủ quan mà nói, là cũng do anh ấy có nhiều điều kiện tốt, rất dễ thu hút người khác phái, chưa kể đang trong tuổi tìm kiếm lựa chọn, như con ngựa chưa chịu dừng chân. Phải là một người phụ nữ bản lĩnh và có đủ sức "đề kháng" mới có thể yêu thương và nắm bắt được người này. Em thì ko rõ mình có đủ duyên phận hay ko...