• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Chim Chích Bông

Hội viên
 • Số nội dung

  2.165
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  9

Everything posted by Chim Chích Bông

 1. Kính gửi sư phụ Thiên Sứ, chú HaiThienHa, chị NTPT: Thưa các thầy, các thầy xem giúp con năm nay có tiến triển gì trong công việc ạ. (ví dụ như: Lên chức?) Lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=abc&ldate=4,4,01,08,2&year=1987&gender=m&view=screen&size=2 Con cám ơn các thầy rất nhiều ạ.
 2. Mong các cô chú trong diễn đàn xem giúp cháu lá số tử vi ạ. Xem đường công danh sự nghiệp cháu có tốt không? Năm Nhâm Thìn cháu có cưới vợ và sinh con không? (cháu đang yêu 1 cô bé sn 88- cũng xác định là cưới, nhưng chưa hề ăn cơm trước kẻm). Cháu sẽ có mấy con? Con trai hay con gái? Gia đình cháu có hạnh phúc không? Lá số của cháu Thông tin: Cháu hơi đậm người, cao 1m68, nặng 73 kg, trắng trẻo, bị cận thị, bàn tay, bàn chân to. mặt có nốt ruồi. Cháu học hành tới nơi tới chốn, trông tri thức, khá đẹp trai, hay nói, rất vui tính nhưng tính nóng, có khi hơi cục, hay suy nghĩ, lo lắng. Gia đình gia giáo, bố mẹ là công chức, hiền lành, nhà cũng có chút điều kiện. Cháu là con cả. Dưới cháu có 1 em trai bị ốm yếu từ nhỏ, nên tri thức và thể chất của em ko bằng bạn bè. 2 anh em ko hợp nhau lắm. Nếu cô chú cần thông tin gì cháu sẽ cung cấp ạ. Cháu cám ơn cô chú rất nhiều.
 3. Con kính chào sư phụ Thiên Sứ, cùng các thầy! Con xin được hỏi mấy vấn đề về nuôi rùa (rùa thật, ko phải rùa đá, rùa gỗ) trong nhà. Con kính mong được thầy Thiên Sứ và các thầy giải đáp. 1. Nuôi rùa trong nhà có tốt ko ạ? Nhà đang bình thường, hạnh phúc, có nên mua 1 con rùa để nuôi ko ạ? 2. Những thủ tục, phong tục cần thiết cần làm trước khi nuôi rùa? 3. Cần chọn hướng, chỗ ở cho rùa không ạ? 4. Trong trường hợp không may, rùa bị chết. Cần làm những thủ tục gì? Có bắt buộc phải mua rùa khác thay thế không? Hay không thích nuôi nữa thì thôi. 5. Nên nuôi rùa theo cặp hay duy nhất 1 con? 6. Trong trường hợp, do ko thích nuôi nữa, có thể cho rùa hoặc bán rùa cho người khác được ko? Kính mong được sự giúp đỡ của các thầy ạ.
 4. Con cám ơn thầy ạ.
 5. Con kính chào sư phụ Thiên Sứ, cùng các thầy! Con xin được hỏi mấy vấn đề về nuôi rùa (rùa thật, ko phải rùa đá, rùa gỗ) trong nhà. Con kính mong được thầy Thiên Sứ và các thầy giải đáp. 1. Nuôi rùa trong nhà có tốt ko ạ? Nhà đang bình thường, hạnh phúc, có nên mua 1 con rùa để nuôi ko ạ? 2. Những thủ tục, phong tục cần thiết cần làm trước khi nuôi rùa? 3. Cần chọn hướng, chỗ ở cho rùa không ạ? 4. Trong trường hợp không may, rùa bị chết. Cần làm những thủ tục gì? Có bắt buộc phải mua rùa khác thay thế không? Hay không thích nuôi nữa thì thôi. 5. Nên nuôi rùa theo cặp hay duy nhất 1 con? 6. Trong trường hợp, do ko thích nuôi nữa, có thể cho rùa hoặc bán rùa cho người khác được ko? Kính mong được sự giúp đỡ của các thầy ạ.
 6. internet bị lỗi, nên em trót lập 2 topic giống nhau, Admin xóa topic này đi giúp em ạ. Để 1 topic thôi cho đỡ bị rác.
 7. Cháu kính mong chú HaiThienHa giúp cháu ạ.
 8. Sư phụ nói nhiều điều đúng, cơ mà điều này vừa chuẩn vừa buồn cười =))
 9. Dạ vâng ạ. Cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ.
 10. cháu xin bổ sung thông tin: Vợ cháu cưới cháu tháng 4/2012 (âm lịch), khoảng tháng 9, 10 năm 2012 bị tai nạn ở chân phải nằm bệnh viện (cũng là âm lịch). Sinh con gái đầu lòng năm 2013. Năm 2015 lên chức trong công tác.
 11. Dạ. kính mong chú xem giúp cháu là vợ cháu sinh con trai thì nên sinh năm nào ạ? Từ năm 2016 đến năm 2019 ạ.
 12. Kính thưa chú! Vậy cháu post lá số vợ cháu lên ạ. Thông tin vợ cháu như sau ạ: giới tính: Nữ, cao 1m52, nặng 50 kg. Hơi đậm người, bị cận thị, mắt hơi nhỏ, trán hơi cao. Thẳng tính, hay nói thẳng, khá nóng tính, tính khá bướng, sống bản lĩnh, nhưng biết nghe lời (điều hay lẽ phải). Là con thứ 2 (cũng là con út), trên có 1 anh ruột sinh năm 1983 (anh này đã cưới vợ và có con). Bố mất vì bệnh ung thư năm 2005- lúc 51 tuổi. Mẹ ở vậy với các con, ko đi bước nữa. Cháu lấy 2 lá số vì vợ cháu sinh lúc 7h sáng nên ko rõ giờ nào. LÁ SỐ GIỜ MÃO: click LÁ SỐ GIỜ THÌN: click
 13. Vâng ạ. Chú nói cháu hiểu ạ. Chú cho cháu hỏi là: 1. Nếu vợ cháu thụ thai năm 2017, sinh con năm 2018 thì trai hay gái ạ? 2. Nếu vợ cháu thụ thai và sinh con cùng trong năm 2018 thì trai hay gái ạ? Cháu mong chú thông cảm vì cháu hỏi lắt nhắt quá. Cháu xin phép làm phiền chú ạ. Cháu cám ơn chú lắm lắm.
 14. Kính thưa chú! Cháu xin phép được hỏi chú câu hỏi hơi ngu ngơ 1 chút, mong chú trả lời giúp cháu ạ. Như chú bảo ở trên, năm 2017 vợ cháu đẻ thì sẽ sinh con gái. Nhưng nếu nhà cháu đi bệnh viện, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật của ngành y, để sinh con trai. Và sinh được con trai (trong năm 2017) Vậy thì: 1. Cháu, vợ cháu, con cháu: có bị coi là cãi lại số trời ko aj? Cả nhà có bị làm sao ko ạ? (về lâu dài) 2. Con trai (sinh năm 2017 - mà đáng ra là con gái- theo Tử vi) có bị Gay, hay bị tật, bệnh gì ko ạ? Cháu mong chú giải đáp giúp cháu ạ. Cháu đang rất phân vân.
 15. càng đọc bài của những người khác chú tư vấn, cháu càng khâm phục tài năng của chú HaiThienHa ạ.
 16. Kính thưa chú HaiThienHa! Cháu xin cám ơn chú nhiều ạ. Chú xem giúp cháu 2016 nếu nhà cháu sinh con thì trai hay gái ạ? Năm nay nhà cháu sinh liệu có ổn ko ạ?
 17. Cháu cám ơn chú nhiều ạ. Kính thưa chú! 1. Chú xem cháu có lên chức được ko ạ? (trong công việc) 2. Chú xem giúp cháu là, nếu vợ cháu thụ thai và đẻ trong năm 2017 (năm 2016 thì ko xem nữa ạ) thì vợ cháu sinh con trai hay gái ạ? Cháu chân thành cám ơn chú nhiều lắm. Kính chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh để giúp người ạ.
 18. Kính gửi chú HaiThienHa! Kính thưa chú, cháu có 2 câu hỏi mong được chú giúp đỡ giải đáp ạ. 1. Chú xem giúp cháu năm nay cháu có thay đổi gì trong công việc không ạ? (lên chức hay thay đổi tích cực, tiêu cực j ko ạ?) 2. Năm nay cháu định thả cửa abcxyz để vợ cuối năm mang bầu, năm 2017 sẽ sinh con. Chú xem giúp cháu là như vậy sẽ sinh con trai hay gái ạ? Cháu chân thành cám ơn chú rất nhiều ạ. Đây là lá số của cháu ạ (cháu là nam giới ạ): CLICK HERE
 19. Vâng ạ. Cháu cám ơn chú HaiThienHa rất nhiều.
 20. Thưa chú HaiThienHa! Công việc của cháu năm nay hay năm sau có gì thay đổi ko ạ?
 21. Nhận đc trả lời của chú, cháu rất mừng. Cháu cám ơn chú HaiThienHa đã quan tâm ạ. Kính thưa chú! Chú viết như trên, cháu có hiểu được đôi chút. Đúng là PP luận tuổi chỉ là 1 tham khảo nhỏ của cuộc sống, cháu cũng hiểu cải số theo hướng tích cực là rất khó. Thế nên cháu cần lời khuyên quý giá của chú. Thưa chú, vậy cháu vẫn nên sinh con năm 2016 phải ko ạ? Con cháu nếu sinh vào năm 2016 thì có lá số tốt hơn? Hay sinh vào 2017 có lá số tốt hơn ạ? Chú cho cháu hỏi thêm là 2015 cháu sinh con thì là con trai hay gái ạ? Lá số của cháu (cháu là nam giới): http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=qwerty&ldate=4,4,1,8,2&year=1987&gender=m&view=screen&size=2
 22. Cháu kính mong chú HaiThienHa giúp đỡ ạ. Kính thưa chú, cũng trong topic này, lần trước cháu có hỏi chú về việc sinh con 2016 thì sẽ là con trai hay gái, có tốt ko. Chú có nói 2016 là năm tốt nhất để sinh con, cháu rất mừng. Nhưng 2016 lại là năm THÂN, cháu lại tuổi MÃO (MÃO- THÂN là 1 trong 4 tứ tuyệt- rất ko tốt). Nhà có 2 người là TUYỆT thì thường phải có người đi xa, ko hợp nhau, nếu gần nhau thì có chuyện ko hay (theo LUẬN TUỔI LẠC VIỆT). Vậy nay cháu kính mong chú xem giúp cháu: vợ cháu có thể mang bầu 2016, và sinh con 2017 đc ko ạ (tính theo lịch Âm)? Hay vợ cháu nên mang bầu đầu năm 2017, sinh cuối năm 2017? Theo 2 cách cháu kể trên thì sẽ sinh con trai hay gái? Có tốt ko ạ? Cháu cám ơn chú rất nhiều.
 23. ôi, lâu lắm mới vào được diễn đàn. Chắc phải hơn 1 năm rồi :o
 24. Mỹ sẽ cấp 18 triệu USD cho Cảnh sát biển Việt Nam Đây là khoản tiền nằm trong ngân sách hoạt động dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Nhà Trắng. 18 ngày ngang ngược của Trung Quốc Đập tan âm mưu xâm lấn, buộc Trung Quốc rút giàn khoan Trung Quốc huy động 130 tàu uy hiếp lực lượng chấp pháp VN Trong phiên điều trần diễn ra tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vào sáng 21/5, (theo giờ Việt Nam), các nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ mối lo ngại đặc biệt trước hàng loạt hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trong thời gian qua. Ngay trong phần hỏi đáp đầu tiên với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Daniel Russel, nhiều Hạ nghị sĩ đã mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng biển của Việt Nam và khai hoang trái phép tại bãi đá Gạc Ma. Ông Russel cho biết, chính phủ Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách 1,2 tỷ USD dành cho các hoạt động tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương năm 2015, bao gồm hơn 800 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nước ngoài. Mỹ dự kiến sẽ cung cấp 18 triệu USD để tăng cường năng lực của lực lượng tuần duyên Việt Nam trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm hoạ và các hoạt động khác. Mỹ cũng sẽ tăng hỗ trợ cho chương trình Quản trị vì tăng trưởng trọn vẹn (Governance for Inclusive Growth) nhằm giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quan trọng trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Theo VOV . .
 25. Thưa thầy, nhờ thầy mà con yên tâm hơn về cuộc chiến ở Biển Đông, nơi chỉ là ngòi nổ chứ ko phải thùng thuốc súng. Vợ con cũng cứ lo, sợ chiến tranh xảy ra. Mà con nói lại như lời thầy, thế là vợ con cũng bớt lo rồi ạ.