• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by thanhdc

 1. Chúc mừng Sinh Nhật cô Wildlavender kính chúc cô luôn mạnh khỏe và an lạc!
 2. Em xác định giờ sinh hộ anh cái đc không? Nếu đc anh Pm gửi ls.

 3. (LĐĐT) - Dưới đây là 10 bí ẩn vẫn đang chờ các nhà khoa học đưa ra được những lời giải rõ ràng. 1. Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Trả lời được câu hỏi này thì nhiều bí ẩn khác sẽ được làm sáng tỏ. Đã từng có giả thuyết rằng vũ trụ khởi đầu bằng vụ nổ Big Bang 13,7 tỷ năm trước đây, rồi dần dần từ nhỏ bé vũ trụ bắt đầu trở nên khổng lồ như ngày hôm nay. Vấn đề là, đấy mới chỉ là dự đoán, chứ sự thật thì không thể kiểm chứng. 2. Người hành tinh khác có tồn tại không? Sự sống có ở khắp nơi. Ít nhất là trên hành tinh này. Do đó, có thể giả định là sự sống cũng có ở trong vũ trụ. Nhưng cho tới nay, chúng ta mới chỉ khám phá được trái đất này, do đó vũ trụ ngoài kia vẫn là bí ẩn.Có thể có những hành tinh khác cũng có sự sống. "Nhân loại đã phát minh ra nhiều nền văn minh khoa học và công nghệ trong vòng 200 năm qua, mà trái đất có tuổi thọ khoảng 4,5 tỷ năm, vậy chúng ta có thể cho rằng có những nền văn minh khác có tuổi đời hàng triệu thậm chí là hàng tỷ năm ở ngoài vũ trụ mênh mông kia”, ông Frank Wilczek, nhà Vật lý học từng đoạt giải Nobel nói. 3. Có Lý thuyết của vạn vật không? Các nhà vật lý học có một “mô hình chuẩn” khi phân tích vũ trụ thành các phân tử để mô tả mọi vật từ hiện tượng từ tới các nguyên tử cấu thành và nó duy trì sự ổn định như thế nào. Mô hình chuẩn coi các phân tử là những điểm vô cùng nhỏ, một số điểm có những năng lượng cơ bản.Có 2 vấn đề với mô hình chuẩn là: Nó không giải đáp được vấn đề trọng lực và nó không đúng với các nguồn năng lượng cao. 4. Cái gì tạo nên trọng lực? Nếu bạn nghĩ Newton đã chứng minh được vấn đề này thì bạn đã nghĩ sai rồi. Trọng lực là lực yếu nhất trong vũ trụ và mô hình vật lý chuẩn không giải thích được nó vận hành thế nào. Nhiều nhà khoa học cho rằng nó liên quan tới các phân tử nhỏ bé, nhỏ tới mức vô hình được gọi là các hạt graviton tạo nên các trường lực hút.5. Phần còn lại của vũ trụ ở đâu? Thật là khó khi cố tìm hiểu về một vật mà nó không có ngay trước mặt. "Tôi gọi là nó là phần tối của vũ trụ”, ông Michael Turner một nhà vũ trụ học tại Đại học Chicago nói vậy khi ám chí về những bí ẩn lớn của vật tối và năng lượng tối.Trên thực tế, mới chỉ có 4% vật chất và năng lượng của vũ trụ được tìm thấy, 96% còn lại vẫn còn nằm ngoài tầm với. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang kiếm tìm trong những vùng không gian xa nhất và sâu nhất trái đất để giải đáp hai câu đố về bóng tối kia. 6. Bộ não hoạt động như thế nào? Nhiều độc giả cho rằng chúng ta xử lý việc này đã tốt lắm rồi, tuy nhiên với hàng tỷ nơron thần kinh, mỗi nơron lại có hàng nghìn kết nối, đây thực sự là một vấn đề hóc búa."Chúng ta đều nghĩ là mình hiểu về bộ não – ít nhất là bộ não của chính mình thông qua kinh nghiệm bản thân. Nhưng kinh nghiệm chủ quan của chúng ta thực sự là chưa đủ để giải thích bộ não hoạt động như thế nào" ông Scott Huettel thuộc Trung tâm Khoa học thần kinh nhận thức của trường Đại học Duke nói. "Chúng ta chưa có phương pháp để nghiên cứu xem các nhóm nơron hình thành các mạng lưới chức năng khi chúng ta học tập, ghi nhớ, hoặc làm những hoạt động khác như nhìn, nghe, yêu. Nếu chúng ta hiểu được bộ não, chúng ta sẽ biết các khả năng và hạn chế của nó trong suy nghĩ, cảm xúc, lý luận, yêu thương và các lĩnh vực khác của đời sống con người", ông Norman Weinberger, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học California, Irvine cho biết. 7. Sự sống xuất hiện trên trái đất như thế nào? Những bằng chứng trước đây cho thấy sự sống dạng vi khuẩn và đơn giản xuất hiện trên trái đất hơn 3 tỷ năm trước. Nhưng nó tiến triển thế nào thì không ai biết. Có các giả thuyết cho rằng nó bắt đầu từ các phản ứng hóa học trên thềm lục địa nhờ hơi nóng dẫn tới các phản ứng trên đá.Bà Diana Northup, một nhà sinh vật học tại trường Đại học New Mexico cho biết "Nhiều giả thuyết về nguồn gốc sự sống đã bị bác bỏ và vì việc chứng minh và phản bán nó đều khó khăn cả nên không có giả thuyết nào được chấp nhận một cách đầy đủ". 8. Bạn là ai? Nhận thức tự nhiên đã cản trở các nhà tâm lý học và khoa học nhận thức. Tuy nhiên, theo ông Joseph LeDoux, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học New York thì một phần câu trả lời lại rất đơn giản: Phần lớn động cơ của chúng ta được lưu giữ trong mạng lưới thần kinh mà ý thức không thể truy cập vào được. Hàng ngày, trực giác tự ý thức và kiểm soát hành vi cũng chệch chuẩn chẳng khác gì ý kiến cho rằng trái đất là một mặt phẳng. Dù chúng ta nghĩ mình là các cá nhân độc lập, nhưng sự thật thì không phải vậy. Mọi việc chúng ta làm đều chịu ảnh hưởng của các quá trình vô ý thức và môi trường xung quanh. 9. Điều gì xảy ra dưới một trận động đất? Các chuyên gia có thể giải thích chính xác động đất bắt đầu ở đâu, là động đất do đứt đoạn gì và dự đoán nó xảy ra trong bao lâu. Tuy nhiên họ lại không chắc về chuyện cái gì xảy ra bên trong quả địa cầu này khi có động đất. Bản chất và phản ứng của các lực giữ các đứt đoạn chuyển động và rồi đột nhiên bị gãy vẫn chưa được khám phá.Nhà địa lý học Tom Heaton cho biết "Sự gãy khúc trong các trận động đất là một trong những vấn đề cơ bản nhất của khoa học trái đất. Tìm ra hiệu ứng vật lý cơ bản của động đất vẫn là một bài toán bí ẩn suốt 30 năm qua". 10. Điều gì dẫn tới sự tiến hóa? Điều gì dẫn tới sự tiến hóa? Có thể bạn đã từng nghe các nhà khoa học nói rằng: Sự chọn lọc tự nhiên chính là động lực chính dẫn tới sự sắp xếp các sinh vật và đặc điểm phức tạp của chúng. Đó là một trong những giả thuyết được kiểm chứng tốt nhất trong khoa học.Nhưng tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên liệu có phải là lời giải thích duy nhất cho các sinh vật phức tạp? "Tôi cho rằng một trong những bí ẩn nhất của sinh học hiện nay tìm hiểu xem liệu việc chọn lọc tự nhiên có phải là quá trình quy nhất có thể tạo ra sự phức tạp về sinh vật học hay là có sự tham gia của các thành phần vật chất khác”, ông Massimo Pigliucci thuộc Khoa Sinh thái học và Tiến hóa tại trường Đại học Stony Brook (New York) nói. Nguồn: laodong.com.vn
 4. Có 1 trang Web về Skymap trực tuyến http://www.sky-map.org/ mọi người vào xem có giúp được gì không. Kính.
 5. Những điểm tương đồng giữa lục bát và quẻ dịch Dân tộc nào cũng có một thể thơ, một điệu nhạc phù hợp với cách điệu cuộc sống của dân tộc đó. Lục bát là thể thơ hài hoà với nhịp đập của con tim, nếp nghĩ, cách sinh hoạt của người dân Việt Nam. Những truyện thơ vĩ đại nhất của Việt Nam như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên đều được thể hiện bằng hình thức thơ Lục bát. Ca dao tiếng nói mang đầy âm sắc dân tộc cũng được chuyển tải bằng con thuyền Lục bát. Thể thơ Lục bát do đâu mà có, xuất hiện từ thời nào? Quá trình hình thành và phát triển ra sao, thật khó có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên có một điều đáng nói là giữa câu Lục bát và quẻ Dịch có những điểm tương đồng quá diệu kỳ. Khó có bằng chứng nói rằng Lục bát khởi nguyên từ Kinh Dịch, nhưng sao giữa một thể thơ và một quẻ Dịch tưởng chừng như xa lạ lại có quan hệ như huyết thống đến thế! Lục bát là thể thơ gồm một câu 6 tiếng và một câu 8 tiếng, tiếng cuối câu lục vần với tiếng thứ 6 câu bát. Tiếng cuối câu bát lại vần với tiếng cuối câu lục tiếp sau. Về thanh, thường là tiếng thứ hai thanh bằng, tiếng thứ tư thanh trắc, tiếng thứ sáu và tiếng thứ tám thanh bằng, còn các tiếng ở vị trí lẻ thì tự do theo luật "nhất, tam, ngũ bất luận". Nếu có tiểu đối ở câu lục thì có thể thay đổi thanh. Về thanh còn có luật cao - thấp. Nếu tiếng thứ sáu của câu bát là thanh ngang thì tiếng thứ tám của câu thơ ấy là thanh huyền và ngược lại. Quẻ Dịch hình thành do sự kết hợp giữa các hào âm và hào dương. Có hai loại quẻ: - Quẻ đơn gồm có ba hào, có tất cả 8 quẻ đơn Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. - Loại quẻ kép gồm có 6 hào, có tất cả 64 quẻ kép. Trước hết hãy nói về câu Lục. Câu Lục có 6 tiếng tức là 6 đơn vị tương đồng quẻ kép có 6 hào cũng là 6 đơn vị. Để tạo nhạc điệu trầm bổng cho thơ, Lục bát sử dụng 6 dấu giọng: không dấu, huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã. Có hai loại thanh. Thanh bằng: ngang (không dấu) và huyền. Loại này tương ứng với hào âm trong Kinh Dịch Thanh trắc: sắc, nặng, hỏi, ngã. Loại này tương đương với hào dương trong Kinh Dịch. Thơ Lục bát chính thể phải tuân theo luật bằng trắc. Lục Bát luật bằng, chữ thứ 2, 6, 8 thanh bằng; chữ thứ 4, 7 thanh trắc. Ngày xưa Lục Bát được viết bằng chữ Nôm, câu thơ được viết theo chiều dọc chứ không viết theo chiều ngang như với mẫu tự La tinh ngày nay. Nên về hình thức câu Lục càng có dạng sát với dạng quẻ Dịch hơn: Chữ Hào (hào âm --), (Hào dương ----) Trăm -- năm -- trong -- cõi ---- người -- ta -- (câu Lục này về hình thức tương đương quẻ Địa Sơn Khiêm) Đã ---- đày -- vào -- kiếp ---- phong -- trần -- (câu Lục này về hình thức tương đương quẻ Thuần Cấn) Lục bát thường dùng cơ số chẵn (6, 8), thiên về luật bằng (chữ thứ 2, 6, 8 thanh bằng) nghĩa là thiên về âm hơn dương. Âm thuộc về đất, về mẹ cho nên Lục bát chính là mảnh đất màu mỡ cho tình cảm đơm hoa kết trái, là thể thơ đắc dụng cho loại thơ trữ tình. Câu Lục thường có nhịp đôi 2/2/2: Chập chờn / cơn tỉnh / cơn mê Người đâu / gặp gỡ / làm chi Còn non / còn nước / còn dài Đội trời / đạp đất / ở đời Trong một quẻ Dịch cũng thường chia làm 3 vế hay 3 đoạn. Mỗi đoạn có 2 hào. Hào 6 và hào 5 (kể từ dưới lên) thường nói về trời (thiên). Hào 4 và hào 3 thường nói về người (nhân). Hào 2 và hào 1 thường nói về đất (địa). Dưới đây là quẻ Càn: Hào 6: Kháng long hữu hối (Rồng lên cao quá, có hối hận) Hào 5: Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân (Rồng bay lên trời, có lợi khi gặp đại nhân) Hào 4: Hoặc dược tại uyên, vô cữu (Hoặc nhảy, hoặc nằm vực sâu, không lỗi) Hào 3: Quân tử chung nhật càn càn, tịch dịch, nhược, lệ, vô cựu (Quân tử suốt ngày cứng cõi, chiều tối vẫn thận trọng lo sợ, không lỗi) Hào 2: Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân (Rồng hiện ra ruộng,có lợi gặp đại nhân) Hào 1: Tiềm long vật dụng (Rồng còn ẩn náu, chớ dùng) Ta thấy ở quẻ này phân đoạn 2/2/2 rất rõ. Hào 1 và hào 2 có chữ điền là ruộng, rồng hiện ở ruộng, chỉ đất (đạp đất). Hào 3 và 4 có chữ quân tử, người quân tử suốt ngày phải cứng cõi chỉ người (ở đời). Hào 5, hào 6 có chữ Thiên, rồng bay lên trời, chỉ trời (đội trời). Câu thơ "đội trời, đạp đất, ở đời" của Nguyễn Du về hình thức có điểm tương đồng với quẻ Dịch. Khi có tiểu đối, câu Lục được viết theo nhịp 3/3. Lúc này thì chữ thứ hai có thể biến luật, bằng có thể đổi thành trắc: Mai cốt cách / tuyết tinh thần Làn thu thuỷ / nét xuân sơn Đau đớn thay / phận đàn bà Quẻ kép 6 hào, gồm hai quẻ đơn 3 hào, như vậy về hình thức cũng tương đồng với câu Lục 3 / 3, như quẻ Địa Sơn Khiêm gồm quẻ Địa và quẻ Sơn, quẻ Thuần Cấn gồm quẻ Cấn (đơn), quẻ Thuần Càn gồm hai quẻ Càn (đơn). Khi câu Lục ở dạng 3 / 3 câu thơ sẽ tạo thành một cặp tiểu đối, như câu "Làn thu thuỷ, nét xuân sơn" có hai vế đối nhau, từng chữ đối nhau: Làn / nét, thu / xuân, thuỷ / sơn. Đối cũng là tố chất đặc biệt của Dịch, trong 8 quẻ đơn, các quẻ đối nhau từng đôi một: Càn (trời) / Khôn (đất) Khảm (nước) / Ly (lửa) Tốn (gió) / Chấn (sấm) Cấn (núi) / Đoài (đầm) Có thể thấy sau đây mấy dạng tương đồng: Sương -- / ---- Tuyết In -- / -- pha mặt ---- / -- thân (quẻ Lôi) / (quẻ Sơn) (Theo Dịch đây là quẻ Lôi Sơn Tiểu quá, quẻ Lôi là lật ngược của quẻ Sơn) Mai -- / ---- Tuyết cốt ---- / -- tinh cách ---- / -- thần (quẻ Trạch) / (quẻ Sơn) (Quẻ Trạch Sơn Hàm, Trạch (đầm) đối với Sơn ( núi), âm đối với dương,bằng đối với trắc). Điều thú vị là đôi khi ngẫu nhiên mà ý của câu thơ với nghĩa của quẻ lại hô ứng với nhau cách kỳ lạ, nhất là đối với thiên tài Nguyễn Du, sự trùng hợp như thế này không chỉ xuất hiện một lần. Cách thay đổi tiết tấu, độ bổng trầm, lực âm dương trong câu lục làm cho nhạc tính đồn dập hơn, tha thiết hơn khiến câu thơ giàu thi ảnh, hiệu ứng cảm thụ cao hơn, như câu "Đau đớn thay, phận đàn bà" không những hay về ý mà còn phong phú về âm. Câu này nếu chuyển qua dạng quẻ là quẻ Thuỷ Sơn Kiển, nghĩa của quẻ là gặp nạn, gặp khó khăn, nguy hiểm. Khi nỗi đau đớn của Kiều lên đến tột đỉnh, Nguyễn Du sử dụng độ bằng trắc tương ứng cấu trúc quẻ Sơn, thể hiện nỗi khổ của Kiều càng ê chề hơn: Ối Kim lang, hỡi Kim lang (hai quẻ Sơn) Đã đày vào kiếp phong trần (hai quẻ Sơn) Bắt phong trần, phải phong trần (hai quẻ Sơn) Kiếp hồng nhan, có mong manh (hai quẻ Sơn) ( t b b / t b b ) (---- -- -- / ---- -- -- ) Câu thơ vút lên như tiếng thét rồi đổ xuống theo độ bổng trầm, dương đổ xuống âm, có hình dáng thế núi của quẻ Sơn, như những nỗi khổ chồng chất đè nặng trên kiếp người vừa gợi ý, vừa gợi thanh vừa gợi hình, rất sinh động. Câu "Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi" là gồm quẻ Hoả và quẻ Sơn tức quẻ Hoả Sơn Lữ, chữ lữ trong chữ lữ khách, chỉ kẻ xa nhà, ý câu và nghĩa quẻ thật phù hợp với nhau. Lúc Thuý Kiều bị đày ra Quan Âm Các, Nguyễn Du viết: Có thảo thụ, có sơn hồ, Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh. thì câu lục có dạng quẻ Thiên Sơn Độn, Độn nghĩa là đi trốn, đi ở ẩn. Nguyễn Du ít khi dùng một vế có ba thanh trắc, thế mà ở đây nhà thơ lại viết như vậy, có phải là ngẫu nhiên chăng? Tam Hợp đạo cô nói về kiếp nạn của Thuý Kiều: Hết nạn ấy, đến nạn kia Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần Thì câu lục được cấu tạo theo dạng quẻ Thiên Phong Cấu. Cấu là gặp. Lúc Thuý Kiều lọt vào tay Bạc Bà, Nguyễn Du đã viết: Khéo oan gia, của phá gia Câu này tương ứng dạng quẻ Sơn Phong Cổ. Cổ có nghĩa là đổ nát. Lần đầu tiên, Kim Trọng gặp Thuý Kiều, Nguyễn Du hạ bút: Người quốc sắc, kẻ thiên tài Kim Trọng hợp hôn với Thuý Vân, tác giả khen: Người yểu điệu, khách văn chương, hai câu Lục trên đều có dạng quẻ Trạch Sơn Hàm. Hàm là cảm nhau. Và cả câu Lục: Càng yêu vì nết, càng say vì tình, Thêm nến giá, nối hương bình, cũng là dạng Trạch Sơn Hàm. Về câu Bát Câu Bát thường có nhịp 2/2/2/2 hay 4/4. 8 quẻ đơn trên vòng Hậu Thiên Đồ, đọc theo thứ tự tiết điệu chẳng khác gì câu Bát: Càn Khảm / Cấn Chấn / Tốn Ly / Khôn Đoài. Tám quẻ đơn thường chia làm hai loại: 4 quẻ Dương (Càn, Khảm, Cấn, Chấn) đối với 4 quẻ Âm (Khôn, Ly, Tốn, Đoài), hào âm đối với hào dương. (4/4) Trên vòng Tiên Thiên Đồ, 8 quẻ đơn cũng được chia thành 2 vế: Càn Đoài Ly Chấn và Tốn Khảm Cấn Khôn. Các quẻ này đối nhau qua tâm: Càn / Khôn, Đoài / Cấn, Ly / Khảm, Chấn / Tốn. Câu Bát có khi cũng được ngắt theo nhịp 4/4 và thường đối nhau theo vế: Khuôn trăng đầy đặn / nét ngài nở nang Mây thua nước tóc / tuyết nhường màu da Hoa ghen thua thắm / liễu hờn kém xanh Chúng ta sống trong thế giới của sóng và hạt. Mỗi thanh điệu đều gây chấn động, tác động đến mỹ cảm của con người. Kinh Dịch thể hiện trí tuệ tuyệt vời của nhân loại, hầu như đã nắm bắt được quy luật vận hành của vũ trụ, trong đó có luật âm dương tương tác. Nguyễn Du khi sáng tác Truyện Kiều cũng đã đạt đến mức cảm ứng hài hoà với quy luật thanh âm của vũ trụ, đã hoà nhập được với bước sóng của vũ trụ nên có nhiều mối đồng thanh tương ứng với Kinh Dịch, phải chăng nhờ thế mà nhà thơ đã thiết lập được nhiều điểm tương đồng giữa Truyện Kiều và Kinh Dịch, giữa quẻ Dịch và thơ Lục Bát. Nguyễn Thiếu Dũng Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
 6. Xin chia buồn cùng gia đình anh LinhTrang. Cầu chúc vong linh của cụ sớm được siêu thoát.
 7. Hải Phòng: Lốc xoáy kinh hoàng, 2 người chết, 79 người bị thương Thứ Sáu, 24/06/2011 - 08:42 (Dân trí) - Theo UBND huyện Thủy Nguyên, cơn lốc xoáy kinh hoàng gây vào 17h30 phút ngày 23/6 đã khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 sản phụ và 79 người bị thương, hơn 1.000 nóc nhà tốc mái. Sáng nay 24/6, ông Bùi Văn Vi - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết: “Theo thống kê chính thức về mức độ thiệt hại do cơn lốc xoáy gây nên trên địa bàn tính đến thời điểm hiện tại, có 79 trường hợp bị thương. Đặc biệt thương tâm nhất là trường hợp một sản phụ mang thai sắp đến ngày sinh tử vong”. Cảnh tượng hoang tàn sau cơn lốc xoáy. Theo thông tin từ ông Vi, cơn lốc xoáy xuất hiện hết sức bất ngờ, hoàn toàn được hình thành trong đất liền với một vệt quét dài khoảng 300 mét xoáy từ hướng Nam qua khu vực cây đa xã An Lư sang đến địa phận xã Trung Hà, chỉ trong khoảng 10 phút đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn đã xuất hiện trên nhiều địa bàn thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 1.000 nóc nhà bị tốc mái, trong đó có 2 trường học, 16 nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều cây cối, cột điện cũng bị gãy đổ ngổn ngang. Sau khi cơn lốc bất ngờ xảy ra, UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp với UBND TP Hải Phòng lập phương án khắc phục hậu quả, trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và lập các phương án sẵn sàng ứng phó nếu những cơn lốc xoáy bất thường tiếp tục xuất hiện trên địa bàn. Cùng lúc đó, tại Yên Bái, do mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và sáng 23/6 đã gây ra lũ quét ở thôn Sua Lông, xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải làm 4 người thiệt mạng. Đến hơn 16 giờ chiều 23/6, lực lượng cứu hộ bản mới tìm được thi thể của cháu Thào A Hù bị lũ cuốn trôi đến đoạn suối thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cách nơi bị nạn 6 km. Ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - người đang có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng tìm kiếm các nạn nhân cho biết: Khoảng 8 giờ sáng 23/6 ở thôn Sua Lông xã Nậm Khắt có 5 người Mông rủ nhau đi xúc cá là ông Thào A Trống 60 tuổi cùng con trai là Thào A Hù, ông Thào A Giàng, ông Giàng A Lềnh và ông Giàng A Hù. Đang xúc cá, bất ngờ nước lũ ập tới, cả 5 người vội bám vào một cây gỗ nằm trên bãi đất giữa hai khe suối nhưng vì nước lũ quá to cuốn trôi cả thân cây cùng 5 người theo dòng nước. Riêng ông Giàng A Hù may mắn thoát chết do nước cuốn dạt vào ven suối nên đã bám được vào cây cối để leo lên bờ. Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã huy động trên 100 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân trong vùng đang tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, đến 16 giờ 20 phút chiều nay nước lũ vẫn còn khá lớn nên công tác tìm kiếm hiện đang gặp khó khăn. Anh Thế - Đức Tưởng
 8. Thưa Sư Phụ con đưa ảnh Nhà Trắng nhìn từ trên cao xuống Mặt bằng Nhìn từ phía trước Kính.
 9. Đây là một đề toán viết sai dẫn đến mọi người hiểu mỗi người một kiểu và đương nhiên là có nhiều kết quả. Ngôn ngữ toán học rất trong sáng và minh bạch. Vài lời lạm bàn.
 10. Bão cực mạnh tàn phá trung-nam nước Mỹ, ít nhất 102 người chết Thứ Năm, 28/04/2011 - 14:15 (Dân trí) - Đêm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, bão cực mạnh tàn phá một vùng rộng lớn ở trung và nam nước Mỹ, cướp đi sinh mạng ít nhất 102 người ở 6 bang. Các bang Alabama, Arkansas và Tennessee đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ hỗ trợ. Theo con số mới nhất cập nhật sáng nay (giờ Mỹ), chỉ trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm ít nhất 96 người thiệt mạng trong trận siêu bão ở Mỹ. Thông báo đưa ra trước đó chỉ là 6 người. Từ ngày 27/4 (giờ Mỹ), hậu quả tàn khốc mà trận bão để lại kéo dài từ Taxas đến Georgia và Tenessee. Bang bị tổn thất nặng nề nhất là Alabama: nhà cửa bị kéo đổ, cây cối ngổn ngang... Chỉ riêng bang này đã xác nhận có 61 người thiệt mạng. Thị trưởng bang Alabama, ông Robert Bentley đã huy động 1.400 binh sĩ quân đội hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và ổn định trật tự. Tổng thống Mỹ Barack obama tuyên bố tình trạng thảm họa và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho Alabama . Đợt bão và gió lốc dữ dội đêm trước cũng đã giết chết ít nhất 10 người ở Arkansas và 1 người ở Mississippi. Có nhiều nạn nhân thiệt mạng vì cây đổ khi cố lái xe về nhà. Các bệnh viện địa phương xác nhận đã tiếp nhận hàng trăm người bị thương. Tại Louisiana, nước lụt làm một phụ nữ đang lái xe tử nạn và thi thể một người đàn ông chết đuối trên một con đường ngập nước cũng được phát giác. Tại Georgia, gió lớn làm tốc mái trường học và làm hư hại nhiều cửa sổ một bệnh viện. Tối hôm qua 27/4, lại nhiều giông bão kéo đến vùng bắc và trung bộ của Georgia. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cũng cảnh báo thời tiết xấu cho vùng đông bắc Dallas và nhiều nơi ở Arkansas. Ngày 16/4, cơ quan này cũng đã cảnh báo tương tự khi hàng chục cơn gió lốc cuồng nộ đánh vào Bắc Carolina làm cho 21 người chết. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về số người bị thương hay còn mất tích vì bão lớn trong 2 ngày qua xảy ra trong nhiều tiểu bang vùng nam và trung tây nước Mỹ. Các chuyên gia vẫn đang dõi theo diễn biến phức tạp của cơn bão. Video lốc xoáy tấn công bang Alabama: http-~~-//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vWYBUNEdPOM Tổng hợp
 11. Động đất gây hoảng loạn ở miền trung Indonesia Thứ Ba, 26/04/2011 - 18:24 (Dân trí) - Một trận động đất có cường độ 5,4 richter hôm nay đã rung chuyển đảo Java, đảo chính của Indonesia, khiến dân chúng hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà và các tòa văn phòng. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. >> Hàng loạt trận động đất mạnh rung chuyển đảo của Indonesia Hiện cũng chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay trận động đất có cường độ 5,4 richter, xảy ra ở ngoài khơi đảo Java và có tâm chấn cách nam thành phố Cirebon 140km, nằm sâu dưới lòng biển 78km. Trong khi đó, cơ quan địa chấn Indonesia cho biết trận động đất có cường độ 6,3 richter và ở độ sâu 24km. Đài phát thanh El Shinta cho hay rung chấn đã gây hoảng loạn ở khắp thành phố Garut gần đó. Indonesia nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, hình cung với nhiều núi lửa và đường gãy bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương. Phan Anh Theo AP
 12. Phát minh mới: Máy đọc ý nghĩ Cập nhật lúc 22/04/2011 08:00:00 AM (GMT+7) Điều này nghe giống như trong một tiểu thuyết giả tưởng: Người ta có thể giao lưu với nhau mà không cần lời nói, chỉ cần suy nghĩ một lát là được. TIN LIÊN QUAN Vệ tinh nhân tạo biết suy nghĩ Xe hơi điều khiển bằng ý nghĩ Bạn cho rằng đó là một ý nghĩ viển vông? Vậy thì bạn đã sai. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Washington mới đây đã tuyên bố rằng, cách thức giao tiếp này đã được thực hiện thành công trong phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã có thể đem những suy nghĩ trong đầu một người thể hiện lên trên màn hình máy vi tính. Trong tương lai, con người có thể không cần giao tiếp với nhau bằng lời nói. “Chúng ta thực sự đã có thể đọc được ngôn ngữ tư duy”, Eric C. Leuthardt, người đứng đầu nghiên cứu này nói tại buổi họp báo: “Từ một mức độ nào đó, có thể nói đây là lần đầu tiên con người thực hiện được việc ‘đọc ý nghĩ’ – khám phá những suy nghĩ ẩn kín bên trong nội tâm con người”.Bí mật của chiếc máy đọc ý nghĩ này là một thể hình trụ nhỏ được cấy vào trong não bộ của các bệnh nhân. Trên các thể hình trụ này có gắn sẵn một chương trình có khả năng nhận biết được những sóng não do não bộ tạo ra khi người bệnh nghĩ đến một loại âm thanh nào đó. Khi người bệnh nghĩ đến một âm thanh đặc trưng nào đó (chẳng hạn ‘oo’, ‘ee’, ‘ay’, ‘a’), thể hình trụ được cài đặt sẵn chương trình này sẽ nhận ra và hiển thị lên màn hình máy vi tính. Trong quá trình làm thí nghiệm, bệnh nhân có thể thông qua những suy nghĩ của mình về một âm thanh nào đó để điều khiển sự chuyển động của màn hình máy tính. Các nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu này có thể ứng dụng rộng rãi đối với những bệnh nhân tổn thương não hoặc thanh đới. Tuy nhiên, tương lai của nghiên cứu này không khỏi khiến nhiều người sởn gai ốc. Nếu như nghiên cứu này không dùng để trị bệnh cứu người thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hãy thử tưởng tượng, sẽ đến một ngày, trong đầu của chúng ta được cấy một chiếc ống rồi sau đó, chỉ với một chiếc màn hình máy vi tính, chúng ta có thể nói chuyện với người thân ở khắp nơi trên thế giới mà không cần nói cũng không cần gõ bàn phím. Cái chúng ta cần làm chỉ là suy nghĩ. Công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí “The Journal of Neural Engineering”. Lê Văn
 13. Cô Wildlavender kính mến, cháu đã nhận được Thần chú Giải Thoát cô gửi, Cháu xin cảm ơn Cô nhiều. Kính.
 14. Theo Dare hiểu thì "tương tác" nghĩa là ntn? Ở đây tôi không muốn nói đến ý thức của phạm trù triết học bởi triết học hiện đại không coi ý thức là vật chất( tức ý thức không phải là vật chất). Trong Lý học không có những tồn tại không phải là vật chất trừ Thái Cực. Tôi không muốn tranh luận với bạn vì không có thời gian, tôi chỉ đưa ra vài lời mạn đàm và xin phép không tranh luận thêm. Vậy nên khoa học hiện đại khó có thể tiếp cận với Lý Học Đông Phương là vì vậy. Thân mến.
 15. Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh là 1 nhà nghiên cứu Lý Học Đông Phương đã xuất bản 1 số sách về nghiên cứu Lý Học là một người bình thường chứ không phải là nhà ngoại cảm hay dị nhân gì mọi người đều biết điều này. Chẳng qua là Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã dự báo hay nói theo dân gian là "bói" về thời tiết trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long đúng và cũng "bói" là 3 lần mới đưa được cụ Rùa lên bờ. Vậy mà cái Ông TS. Vũ Thế Khanh nói lảm nhảm cái gì trên báo vậy chứ. Thật là buồn cười cho cái học vị TS của Ông Vũ Thế Khanh.
 16. Ý thức là 1 dạng tồn tại của vật chất nên câu: là câu hỏi hiểu sai hay thừa về bản chất. Vật chất tương tác với nhau theo nghĩa vật lý học hay hóa học khi chúng phải thỏa mãn các điều kiện, còn có những tương tác khác mà khoa học ngày nay chưa biết hay lý giải được là "khí" trong lý học Đông Phương như trong Đông Y và Phong Thuỷ đã ứng dụng hoặc các trường hợp về ngoại cảm.Vài câu mạn đàm với bạn Dare. Thân mến.
 17. Cô Wildlavender Kính mến! Cháu xin đăng ký 2 chú Giải Thoát. Mong cô gửi cho cháu theo địa chỉ: Đỗ Chiến Thanh số nhà 74 đường Vũ Duy Thanh phố Vạn Thắng P. Bích Đào TP Ninh Binh. Cháu xin cảm ơn cô nhiều ạ. Kính.
 18. Cận cảnh khu vực phát lộ mộ cổ, giếng cổ Hai mộ cổ được phát lộ cách hàng rào hiện tại của khu đô thị Ciputra không xa... ...và gần đường dẫn của xe môtô lên cầu Thăng Long Phần mái bị thủng của mộ nhỏ và phần cửa bị cắt xéo của mộ lớn là do máy xúc quệt phải lúc đào hào đặt ống cống. Hệ thống cống chạy thẳng qua địa điểm phát lộ mộ cổ. Những viên gạch nung hình múi bưởi được xếp chồng lên nhau, tạo nên hình vòm cho hai ngôi mộ. Hàng gạch khóa vòm chạy suốt dọc nóc mộ. Bên trong ngôi mộ lớn được xác định có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 4 đến thứ 6... ...bề mặt vòm hiện rõ hoa văn đồng tiền và quả trám. Kí tự Hán thuộc bộ "thổ" và bộ "mộc" song chưa rõ là chữ gì. Khi phát lộ, nền mộ phủ lớp bùn dày hơn 30 centimet. Cách hai ngôi mộ chừng 100 mét là địa điểm phát lộ giếng cổ. Đây là khu vực xây dựng đường nội bộ của khu đô thị Ciputra. Cán bộ Viện khảo cổ tất bật làm việc chiều 18/4. Giếng được ghi nhận tương tự như những giếng cổ trong Hoàng thành Thăng Long. Đào sâu thêm hơn 2 mét vẫn chưa hết thân giếng. Tổng chiều cao hiện tại của giếng là hơn 3 mét. Các nhà khảo cổ vẽ họa đồ mộ cổ và giếng cổ tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hưng Nguồn: vnexpress.
 19. Ngỡ ngàng thành phố 1.300 năm dưới đáy hồ Cập nhật lúc 07/04/2011 02:15:00 PM (GMT+7) Tháng hai vừa qua, tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc công bố một loạt các hình ảnh tinh tế về thành phố Shicheng (hay còn được gọi là thành phố Sư Tử)- Thành phố được đánh thức sau giấc ngủ 1339 năm dưới đáy hồ. TIN BÀI KHÁC Nàng Mona Lisa: Chết vẫn chưa yên Nga: Chiến đấu cơ Su-27 bị rơi khi bay thử Vợ GS Đặng Hùng Võ: Chuyện sau ngày cưới Chiêm ngưỡng nhà di động giá 2 triệu USD Năm 1959, thành phố Shicheng, nằm ở phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bị ngập nước dưới Hồ Qiandao để xây dựng Thủy điện sông Xin'an Station. Các nhà khảo cổ ngạc nhiên khi phát hiện các kiến trúc được bảo vệ rất tốt ở dưới nước (ảnh: Cri.cn) Các nhà khảo cổ quốc tế đã đặt tên cho thành phố ngập trong nước này là "Viên nang thời gian". Bởi trải qua hơn nghìn năm nó vẫn được bảo vệ trước sự xói mòn do mưa, gió và mặt trời mà vẫn duy trì được một tình trạng ổn định. Nhìn từ những hình ảnh được công bố của Shicheng thành phố, cầu thang trong nhà cổ, tường và mái vòm đài tưởng niệm giống như vẫn có những sự sống đang được tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Theo tạp chí Địa lý Trung Quốc, thành phố này đã từng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của toàn khu vực phía bắc Trung Quốc thời kỳ trước. Trong "Lịch sử đất nước Trung Quốc," có viết, tổng cộng có 265 mái nhà bị ngập nước trong hồ Qiandao. Trong đó, còn những mái nhà có khắc họa tiết cổ xưa cần được lưu giữ và bảo quản. Đây là minh chứng tuyệt vời cho việc: thời gian có thể quay trở lại (ảnh: Cri.cn) Thành phố Shicheng cổ xưa, có năm cửa thành phố ở tất cả các hướng và có thể tìm thấy một tháp cổng thành trên mỗi cổng vào thành phố. Bên cạnh đó, có sáu đường phố chính ở Shicheng được sử dụng để kết nối mọi nơi của thành phố. Các đường phố tiêu biểu trong Shicheng được trang trí bởi những con đường đá, gọn gàng điểm thêm các viên sỏi nhỏ tinh tế. Thành phố này là một minh chứng cho việc, những thành tựu của con người có thể chiến thắng được thời gian. Thanh Mai (Theo Xinhua.net) Nguồn: Vietnamnet
 20. Lại động đất 6,5 độ Ritchter gây cảnh báo sóng thần (TNO) Vào lúc 7 giờ 23 phút sáng nay 28.3, một trận động đất mạnh 6,5 độ Ritchter lại làm rung chuyển thành phố Sendai (Nhật Bản), vốn đã tan hoang sau cơn địa chấn hôm 11.3. Cảnh báo sóng thần càng làm cho cư dân thêm hoảng hốt. Cá biển vẫn an toàn! Cuộc tái thiết Nhật Bản Phóng xạ trong nước biển ở Nhật tăng cao Nhật cân nhắc kế hoạch tái thiết Những chiếc ô tô cháy đen sau một trận hỏa hoạn bùng phát trong trận động đất hôm 11.3 - Ảnh: AFP Hãng truyền thông BBC đưa tin, Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật cảnh báo sóng thần 0,5 mét có thể tấn công tỉnh Miyagi, khiến những người dân Nhật tại đây, trong đó rất đông đã mất hết nhà cửa, người thân, càng thêm hoảng hốt. Cảnh báo được rút lại sau đó. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại sau trận động đất sáng nay. Được biết, đến nay đã có hơn 10.000 người thiệt mạng sau trận động đất 9 độ Ritchter hôm 11.3, theo thống kê chính thức của chính phủ. Hàng ngàn người khác vẫn đang trong diện mất tích. Trong một diễn biến khác, ban lãnh đạo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), vốn vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, hôm 27.3 đã xin lỗi công chúng, cho biết đã nhầm lẫn trong công bố trước đó rằng mức độ phóng xạ trong nhà máy có nơi lên đến 10 triệu lần so với bình thường. Theo giải thích của TEPCO, một công nhân làm việc tại hệ thống làm mát của lò phản ứng số 2 đã chỉ ghi thông tin một lần duy nhất, không có điều kiện xác nhận lại con số lần 2 như quy trình thông thường. Lúc đó, do phóng xạ tăng cao, công nhân này vội vàng rút lui khỏi đây và báo cáo con số kể trên. Lính Mỹ giúp người dân Sendai dọn dẹp thành phố- Ảnh: AFP Hãng truyền thông BBC dẫn lời phát ngôn viên TEPCO phát biểu: “Con số này không chính xác. Chúng tôi rất xin lỗi”. Nhưng dù sao, mức độ phóng xạ tại khu vực trên đã lên rất cao: 1.000 millisievert/giờ, khiến chỉ trong 1 giờ, các công nhân thuộc bộ phận khẩn cấp đã phải phơi nhiễm phóng xạ ở mức gấp 4 lần so với mức tối đa mà họ thường phơi nhiễm trong suốt 1 năm. Đoan Nhật
 21. Hà Nội rung chuyển vì dư chấn động đất (Dân trí) - Cư dân sống tại nhiều toà nhà cao tầng tại Hà Nội có một phen náo loạn vào lúc 21h đêm 24/3. Dư chấn của 2 trận động đất 7 độ Richter tại Myanmar gây ra rung chấn cấp 5 khiến nhiều người đã trải qua cảm giác “đung đưa” xen lẫn hốt hoảng. Động đất mạnh rung chuyển Mianmar, Thái Lan Người dân ở khu cao tầng đổ xuống sân khi cảm nhận dư chấn lúc 21 giờ tối nay 24/3. (Ảnh: otofun) Ông Đinh Quốc Văn, Phó phòng Quan sát động đất (Viện Vật lý địa cầu) xác nhận chấn động ở Hà Nội lúc 21h tối nay tại Hà Nội mạnh cấp 5. (Theo VTC)Vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, chị Ánh Tuyết, một người đang sống tại tầng 22 nhà CT1 khu đô thị Xa La - Hà Đông kể, lúc đó vào khoảng 21h, chị đang soi gương bỗng cảm nhận chiếc gương… chuyển động. “Mẹ ơi! Sao chiếc gương lại rung rung thế này”, chị Tuyết quay về phía mẹ. Mẹ chị Tuyết thời điểm đó cũng thấy mình như đang nghiêng ngả. Người em gái chị Tuyết đang ốm nằm trên giường cũng bỗng thấy giường đung đưa… Nghe mọi người í ới gọi nhau vang động ngoài cầu thang, 3 mẹ con chị vội vàng lao ra ngoài. Một người phụ nữ sống cao hơn một tầng tầng so với nhà chị Ánh Tuyết thì cho biết, thời điểm đó bà thấy bỗng nhiên mọi thứ như đang quay. “Tôi bảo mình đang ở nhà mà sao thấy chao đảo như đang đi máy bay”. Một người đàn ông khác cùng tầng 23 của toà nhà kể, chiếc đèn chùm nhà anh đung đưa ngay trước mắt anh. Nét mặt thảng thốt vẫn hiện hữu sau nhiều phút ra khỏi toà nhà (Ảnh: Kim Tân) Sau khoảnh khắc giật mình nhiều người đã chạy ra ngoài và di chuyển xuống tầng dưới. Tiếng chân người chạy rầm rập tại cầu thang bộ. Tiếng người í ới gọi nhau hoà cùng tiếng di chuyển làm cả toà nhà trở nên náo động. Nhiều gia đình có trẻ còn rất nhỏ cũng vội vàng đưa các cháu xuống mà không kịp mặc đồ ấm. Tại toà nhà CT2 khu đô thị Xa La, anh Đức Hải đang sống tại tầng 10 cho biết, thời điểm đó anh thấy cửa, rèm rung chuyển. Anh Hải thấy “choáng” và nghĩ có thể mình bị cao huyết áp. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài cầu thang, nhiều người chạy toán loạn, thậm chí có người hoảng hốt không kịp đi dép. Phần nhiều các hộ gia đình đều chạy nhanh theo đường cầu thang bộ xuống tầng 1. Không ít người đã chạy xuống sân của toà nhà vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt. Một số người cho biết, vẫn còn cảm giác đau đầu và đôi chút "choáng" sau khi đã xuống sân khá lâu. Sau một khoảng thời gian “định thần” có gia đình đã bắt taxi đến nhà người thân có nhà thấp tầng ở nơi khác để tạm trú đêm nay. Bạn Kim Dung, quê ở Điện Biên, hiện tạm trú ở Linh Đàm cho hay: "Nhà em ở tầng 1 thấy tự nhiên thấy mấy cái túi treo lắc lư, nhìn ra ngoài cửa thấy hơi run, nên ngồi im, định thần lại hóa ra là động đất. Ở Điện Biên nhà em cũng bị, gia đình gọi điện thoại nói ở đấy bị tận 2 trận, mọi người chạy ra ngoài hết". "Sơ tán" xuống khoảng đất trống ở khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (Ảnh: Phong Châm) Chị Đào Thị Đạt nhà ở tầng Chung cư cao tầng Trung Yên 1 cho biết, đang ngồi trong nhà tự nhiên thấy đồng hồ treo tường đu đưa, đồ trên bàn rung lắc. “Ban đầu cô thấy chóng mặt tưởng mình bị bệnh nhưng sau đó, mọi người trong chung cư náo loạn và đổ xô ra cầu thang chạy”, chị Đạt nói. Hàng trăm người, lớn bé, già trẻ tranh nhau chạy xuống bằng cầu thang bộ, trên tay không quên vác theo những đồ quan trọng. Đám trẻ con được bố mẹ bế sơ tán khẩn xuống dưới chân tòa nhà cũng hoảng sợ kêu khóc gây nhốn nháo cả khu đô thị. “Đã 73 tuổi mà không hiểu bằng cách nào mà chạy bộ từ tầng 9 xuống tận đây mà còn chen lấn xô đẩy được với cánh trẻ. Tưởng lần này là chết rồi đấy chứ. Nghĩ đến cảnh Việt Nam cũng như Nhật Bản mà rùng cả mình”, bà Minh Trí, trú tại toà nhà Khu đô thị Dịch Vọng - khu vực Cầu Giấy vẫn còn thở hổn hển nói. Trong khi đó, một số người nghe Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, nhà đài đưa tin rằng Việt Nam chịu dư chấn từ động đất tại Myanma - Thái Lan. Người dân hoang mang nhìn nhau, không ai dám vào nhà. Chia sẻ cảm giác “rung rinh” (Ảnh: Phong Châm) Trẻ em đứng lâu dưới trời lạnh chỉ mặc manh áo mỏng nên co ro vì rét. Nhiều người không chịu được lạnh tập trung tại sảnh tầng một nghe ban quản lý toà nhà phổ biến một số thông tin, cách thức ứng phó khi xảy ra sự cố. Sảnh tầng một rất đông nhưng hầu hết mọi người không ai dám về nhà. Một số gia đình chạy vội, cửa chưa khoá chỉ kịp cắt cử người lên khoá cửa rồi lại chạy xuống, đề phòng có biến động gì là có thể chạy ngay ra ngoài. Bạn đọc Hà Phạm gửi thông tin rất nhanh tới tòa soạn và cho biết: “Vào hồi 21h 15 phút ngày 24/3, người dân trong các khu nhà B3A, B3B, B3C và B3D khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội được một phen hoảng hốt khi đang ngồi xem tivi thì đồ đạc trong phòng rung dữ dội. Những thứ trong nhà từ bể cá đến ti vi đều lay động. Ngay lập tức rất đông người đã chạy ùa ra ngoài”. Anh Nam nhà ở tầng 16, tòa nhà sông Đà kể lại cùng PV Dân trí, động đất làm rung chuyển tòa nhà trong khoảng 10 giây, đồ đạc rơi tứ tung, cả khu chung cư chạy tán loạn xuống hết xuống đất. Nhiều người vác cả chiếu xuống nằm ở dưới, không dám lên nhà nữa. Theo nhiều nguồn tin từ các độc giả Dân trí gọi đến tòa soạn thì dư chấn họ cảm nhận được cũng xảy ra ở khu N06, chung cư Dịch Vọng, Cầu Giấy, Ngọc Khánh, Tây Hồ, Chùa Bộc, Thái Thịnh, Pháp Vân, Ngã Tư Sở, Văn Quán - Hà Đông, Thụy Khuê, Lĩnh Nam... Sau một lúc lâu, không ít người vẫn thấy đầu “choang choáng” (Ảnh: Kim Tân) Ghi nhận của PV Dân trí tại Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (quận Thanh Xuân), những người dân sống trên các tầng nhà cao cho hay họ cảm nhận khá rõ rung chấn. Nhiều người nhớn nhác chạy xuống dưới sân “tránh nạn”. Bác Phương (phòng 1008, nhà 24T2, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính) cho biết, khoảng 21h, bác đang ngồi sử dụng máy vi tính thì đột nhiên thấy màn hình máy tính rung đảo. Bác quay sang hỏi người giúp việc xem có thấy gì không thì người này lắc đầu không thấy. “Đúng lúc đó, loa phát thanh của toà nhà vang lên, nói là có động đất và yêu cầu toàn bộ người trong toà nhà di chuyển xuống dưới sân theo đường cầu thang bộ”, bác Phương chưa hết hoảng hốt. Khu vực gần ngã tư Vọng cũng chịu ảnh hưởng của rung chấn. Dọc đường Trần Đại Nghĩa, đoạn gần trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhiều người dân lo sợ động đất mạnh đã ùa ra đường. Những đám đông không ngớt lời bàn tán về rung chấn, đồng thời băn khoăn, lo lắng về một trận động đất ở Hà Nội. Một số người dân ở một khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính vẫn nán lại ở dưới sân sau khi dư chấn động đất đã xảy ra. (Ảnh: Tiến Nguyên) Ngay sau khi có dư chấn, thành viên các diễn đàn Otofun.net, VOZForum đã lập những thread cập nhật về động đất. Rất nhiều khu vực được các thành viên thông báo có thấy rung lắc và người cảm thấy choáng: Trung Yên, Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình, Định Công, Linh Đàm, Bạch Mai, Minh Khai, Quỳnh Mai, Trung Tự, Liễu Giai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bách Khoa, Nguyễn An Ninh, Ấu Triệu,... Theo Viet nam +, ngay sau trận động đất trên, Tiến sỹ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng phụ trách (Viện Vật lý Địa cầu, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, một trận động đất có cường độ lên tới trên 7 độ Richter đã xảy ra tại Thái Lan. Tại Hà Nội, chúng ta đã phải chịu đợt rung chấn cấp 3-4. Cũng theo ông Minh, với cường độ trên 7 độ Richter, ở Thái Lan sẽ phải chịu thiệt hại khá nặng nề. Một số người tại tòa nhà cao tầng cho biết họ đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, rồi thấy mọi thứ chao đảo và rung lắc nhẹ. Cơn rung lắc đã diễn ra liên tiếp hai lần. Nhóm PV
 22. Động đất mạnh rung chuyển Mianmar, Thái Lan (Dân trí) - Hai trận động đất mạnh 7,0 richter đã làm rung chuyển đông bắc Mianmar, gần với Thái Lan và Lào, trong vòng chưa đầy 1 phút vào tối nay 24/3. Một người ở Thái Lan đã thiệt mạng. Người dân ở Hà Nội cũng cảm thấy nhà cửa rung lắc. Động đất đã làm rung chuyển các vùng biên giới Mianmar, giáp với Thái Lan và Lào. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau đó. Theo cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất xảy ra sâu trong đất liền, nên khó có khả năng gây sóng thần. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất xảy ra cách nhau có vài giây, vào 8h25 tối 24/3 (8h55 tối nay giờ VN). Tâm chấn nằm cách bắc Chiang Rai ở nước láng giềng Thái Lan 110km và cách thành phố lớn thứ hai Thái Lan và là một địa điểm du lịch nổi tiếng, Chiang Mai, 235km. Trận động đất đầu tiên có cường độ 7,0 richter, xảy ra ở độ sâu có 10km. Trận động đất thứ hai có cường độ tương tự xảy ra ngay sau đó, nhưng ở độ sâu 230km. Cảnh sát cho hay một phụ nữ 53 tuổi ở Mae Sai, tỉnh Chiang Rai đã thiệt mạng khi bị tường nhà sập đè lên. Ngoài ra, giới chức bệnh viện cho hay không có thông báo thêm nào nữa về người thiệt mạng hay bị thương. Rung chấn được người dân ở tận thủ đô Bangkok, Thái Lan, cách tâm chấn 800km và ở tận Hà Nội, Việt Nam cảm thấy. Max Jones, một công dân Australia ở thủ đô Thái Lan, đang ở trong căn hộ của mình trên tầng 27 thì tòa nhà rung lắc mạnh đến nỗi anh phải bám vào tường để khỏi bị ngã. “Tôi vô cùng hoảng sợ”, anh cho hay. Jones cũng thấy mọi người chạy bổ nhào ra phố. Ở Hà Nội, nhiều người đã chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Người dân Thái Lan, Mianmar hoảng sợ “Trong 40 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy một trận động đất mạnh như thế này. Một chiếc cốc thủy tinh đã bị vỡ và tôi phải ôm chặt gối”, Thanawan Sisukniyom, một giáo viên đã về hưu ở Mai Sai cho biết. Các nhân chứng ở thành phố du lịch Chiang Mai cho biết hiện chưa thấy có thiệt hại nhưng trận động đất được cảm thấy rất mạnh. Một nhân chứng ở thành phố Tachilek, Mianmar, giáp với Chiang Rai, cho hay những chiếc xe máy đang đậu đã bị đổ và có nhiều vết nứt trên đường. Đài truyền hình TPBS cho biết điện bị cắt ở nhiều khu vực tại Mae Sai. Chiang Rai là tỉnh nằm ở cực bắc Thái Lan, với dân cư thưa thớt, và khu vực đồi núi hình thành nên một phần của “Tam Giác Vàng” khét tiếng về ma túy, nơi Mianmar, Lào và Thái Lan “gặp nhau”. Somchai Baimuang, phó giám đốc Cơ quan khí tượng Thái Lan kêu gọi dân chúng không nên khoảng loạn. “Vẫn còn quá sớm để biết có thiệt hại gì không. Trong 2 ngày tới có khả năng xảy ra dư chấn”, ông cho hay. Người dân ở thủ đô Naypyitaw, Mianmar và thành phố lớn nhất nước Yangon đã đổ ra đường. Không có thông báo gì về thương vong. “Nhiều người đã chạy khỏi nhà và ngồi trên đất, cách xa các tòa nhà. Họ vẫn ngồi đó bởi có rất nhiều dư chấn”, một người dân ở Kentung, cách tâm chấn khoảng 80km cho hay. “Ở một số tòa nhà, TV rơi khỏi bàn. Tôi không biết có người bị thương hay không nhưng tôi nghĩ sẽ có thiệt hại lớn đối với tài sản”, ông cho hay. Tiếp tục cập nhật Phan Anh Theo Reuters, AFP
 23. Đất bùn đột nhiên phun trào ở Ninh Thuận Cập nhật lúc 17/03/2011 02:00:00 PM (GMT+7) Khoảng 1 tháng nay, người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã kinh ngạc khi phát hiện những hố bùn tự trào lên từ dưới lòng đất. Trao đổi với PV VietNamNet, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện vào tháng 2/2011. Người dân ở xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) trong lúc đi làm đồng đã phát hiện những ụ đất lạ trên ruộng lúa của gia đình. Từ những ụ đất này bùn thi nhau đùn lên. Bùn phun lên có màu xám tro, không có mùi khác lạ. Từ một ụ bùn ban đầu, hiện tại trên địa bàn xã này đã xuất hiện thêm 4 điểm bùn phun trào khác. Điểm phun trào lớn nhất đường kính khoảng 2m2 và nhỏ nhất khoảng 1m2. Trước hiện tượng lạ này, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận và Phòng tài nguyên khoáng sản đã xuống để kiểm tra, khảo sát trên địa bàn xã. Đại diện sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết thêm, các ụ bùn này đang có chiều hướng lan rộng, gia tăng. Sở tài nguyên môi trường tỉnh chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân của hiện tượng này, hiện tại sở đang làm báo cáo để gửi lên UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên - Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo. Đây là lần đầu tiên tại Ninh Thuận xảy ra hiện tượng này nên nhiều người dân trên địa bàn khá lo lắng. Chính quyền địa phương cũng đã có những biện pháp tích cực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi làm ruộng cạnh những ụ bùn này. N.Lê
 24. Phát hiện pho tượng lạ trong nghĩa địa Cập nhật lúc 17/03/2011 05:23:00 PM (GMT+7) - Trong lúc đào huyệt mộ cho người quá cố, một gia đình ở Quảng Ngãi đã ngỡ ngàng khi phát hiện một pho tượng lạ nằm trong lòng đất. Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết pho tượng này đã được người dân phát hiện từ tháng 2/2011. Trong lúc đào huyệt mộ mai táng cho người vừa mất, ông Phạm Quang Hùng (ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) và người thân trong gia đình đã bất ngờ khi phát hiện một pho tượng lạ với những đường nét tinh xảo nằm sâu trong lòng đất. Bức tượng có chiều cao 36cm, được đặt trên đế cao 8cm, làm bằng đất nung. Tượng tạc hình một người đàn ông mặc áo giáp, tay cầm gươm với nét mặt rất uy nghi, nghiêm nghị. Điều kì thú là trên các họa tiết áo giáp của tượng và thanh gươm được thiếp vàng rất độc đáo. Ảnh: Báo Quảng Ngãi. UBND xã Phổ Thuận cũng cho biết thêm, nơi phát hiện ra pho tượng lạ này là khu vực nghĩa địa của xã nằm dưới chân núi Xương Rồng, nơi ít người qua lại. Đây là lần đầu tiên một pho tượng kiểu này được phát hiện tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, bức tượng đã được đưa tới Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi để bảo quản và tổ chức giám định, xác định niên đại phục vụ cho mục đích nghiên cứu lịch sử. Được biết, từ cuối tháng 11/2010 đến tháng 2/2011, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật giai đoạn 1 trên diện tích 700m2 tại nhiều địa điểm khảo cổ học ở thôn Trà Veo 2, Trà Veo 3 (xã Trà Xinh, huyện Tây Trà). Tại đây, đoàn đã phát hiện hàng trăm hiện vật có niên đại từ 4.000 năm đến trên 10.000 năm nằm bên dòng sông Tang. Xuân Thiện
 25. Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật? (Dân trí) - Trên khắp thế giới, các dấu hiệu về những bất ổn của con người - cảnh cướp bóc và tranh giành đồ ăn và dịch vụ - thường xảy ra sau các thảm họa. Nhưng dường như những điều đó lại hoàn toàn vắng bóng tại Nhật Bản. >> Tình người trong “cơn thịnh nộ” động đất, sóng thần Nhật Bản Mọi người xếp hàng trước cửa một siêu thị ở Sendai, phía đông bắc Nhật Bản. Quang cảnh nhiều khu vực ở phía bắc Nhật Bản trông giống như hậu quả thời Thế chiến II. Không một quốc gia công nghiệp phát triển nào kể từ đó lại chứng kiến số người chết vì thiên tai cao như vậy. Theo dõi tin tức tại Nhật Bản thật khủng khiếp với 3 thảm họa liên tiếp - trận động đất mạnh kỷ lục, sóng thần và một nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố. Nhưng có những thông tin tốt lành mà cả thế giới phải học tập. Tại những nơi hàng hóa từ các tổ chức cứu trợ được đưa tới, mọi người xếp hàng đúng trật tự, lịch sự, bình tĩnh và không có thông tin về các cuộc ẩu đả, xô đẩy hay tranh giành. Các siêu thị Nhật đã giảm giá mạnh và các chủ sở hữu máy bán hàng tự động đã mở các máy bán hàng, phân phát nước uống miễn phí cho các nhân viên cứu trợ, nhân viên khẩn cấp và những người tình nguyện tham gia trợ giúp trong thảm họa. Và đặc biệt nhất là bất chấp sự tàn phá và sự khan hiếm hàng hóa, không xảy ra cảnh cướp bóc. Sự vắng bóng của nạn cướp bóc tại Nhật Bản đã khiến nhiều người quan sát phương Tây bất ngờ. Đối lập với các thảm họa thiên nhiên gần đây trên khắp thế giới, người Nhật có vẻ như rất đoàn kết và cư xử có trật tự, thay vì tận dụng cuộc khủng hoảng để tư lợi cá nhân. “Tinh thần đoàn kết đặc biệt cao tại Nhật Bản. Sức mạnh xã hội có thể còn ấn tượng hơn sức mạnh công nghệ của Nhật Bản”, nhà báo Ed West viết trên tờ Telegraph của Anh. Nhìn trên khắp thế giới, cảnh cướp bóc không phải là hiếm sau các trận thiên tai gần đây. Sau siêu bão Katrina, người New Orlean đã chứng kiến nạn cướp bóc trên quy mô mà nhiều người Mỹ cũng phải bất ngờ. Sau trận động đất tại Chile hồi năm ngoái, nạn cướp bóc diễn ra nghiêm trọng tới nỗi quân đội phải can thiệp. Nạn cướp bóc tràn lan đã xảy ra tại Haiti sau trận động đất hồi năm ngoái và trong trận lũ lụt tại Anh năm 2007. Tại New Zealand, nạn cướp bóc và hôi của cũng xảy ra sau trận động đất hồi tháng 3 năm ngoái. “Tại sao một số nền văn hóa đối phó với thảm họa bằng cách biến của cải của người khác thành của chính mình nhưng các nền văn hóa khác, đặc biệt là người Nhật, lại chứng tỏ lòng vị tha thậm chí trong thảm họa?”, Ed West viết. Trên thực tế, mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ hơn tại Nhật Bản. Lương thực, nhiên liệu, nước sạch và điện đều bị cắt giảm. Các kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở Tokyo. Một số gian hàng trong các siêu thị trống trơn. Tại khu vực đông dân cư Nerima của thủ đô Tokyo, các nhu yếu phẩm như gạo, bánh mì, mì ăn liền đều cháy hàng. Điện bị cắt để tiết kiệm điện năng. “Khoảng 40-50 người đã xếp hàng bên ngoài khi chúng tôi mở cửa lúc 10 giờ sáng. Lượng thực phẩm dự kiến bán trong một ngày đã hết veo chỉ trong 1 giờ. Chúng tôi đã được chuyển đến một lượng thực thẩm tương tự khác vào buổi trưa nhưng cũng bán hết chỉ trong một giờ”, ông Toshiro Imai, một quản lý cửa hàng tại Tokyo, cho biết. Hơn 100 tuyến tàu điện tại khu vực Tokyo hôm thứ Hai đã bị gián đoạn do cắt điện, khiến việc đi lại của hành khách bị ảnh hưởng khi mọi người trở lại làm việc sau ngày nghỉ cuối tuần. Công ty điện Tokyo đã bắt đầu cắt điện luân phiên tại Tokyo và các thành phố lân cận để tiết kiệm điện giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng tại các nhà máy điện hạt nhân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Kênh truyền hình NHK đã chiếu hình ảnh quay được từ trên cao về tỉnh Ibaraki, phía bắc Tokyo, nơi quang cảnh là một màu đen kịt ngoại trừ vài đốm sáng từ những chiếc ô tô. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, cách cư xử của người Nhật dường như ngày càng tốt hơn. Một nhân chứng tại Miyagi, gần tâm chấn của động đất, cho hay: “Khí đốt và nước đã bị cắt tại Miyagi và thành phố Sendai. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, điện cũng bị cắt. Nhưng không có sự hoảng sợ trên đường phố cũng như trong các cửa hàng”. Những đức tính của người Nhật như lịch sự, trung thực, hành động có trật tự... vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Một người Brazil hoạt động trong lĩnh vực trang sức do mệt mỏi sau một chuyến bay dài đã để quên một hành lý không khóa chứa hàng nghìn USD tiền mặt và nhiều đá quý trên một tuyến tàu điện ở Tokyo. Chủ nhà trọ đã trò chuyện với anh này và dẫn anh tới nhà ga quản lý tàu điện. Tại đây, hành lý và toàn bộ tài sản bên trong đã đợi chủ nhân tại quầy đồ đạc thất lạc. Những câu chuyện như vậy có thể tin được tại Nhật Bản nhưng lại khó tin ở New York, Paris hay London. Vì sao vậy? Gregory Pflugfelder, giám đốc trung tâm Văn hóa Nhật Donald Keene tại Đại học Colombia (Mỹ), giải thích: “Người Nhật có ý thức rằng trước hết phải có trách nhiệm với cộng đồng”. An Bình Tổng hợp