• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by thanhdc

 1. Con xin cảm ơn Sư Phụ. Chúc Sư Phụ một năm mới mạnh khoẻ, đạt được nhiều thành công trên con đường phục hồi nền văn hiến Lạc Việt.Kính.
 2. Đầu xuân mới, xin kính chúc Sư phụ và các cụ, các bác, các cô, các chú cùng toàn thể anh chị em diễn dàn mạnh khỏe an khang và thịnh vượng!
 3. Big Bang – một cách nhìn khác! 10:18' AM - Thứ sáu, 28/01/2011 Ngô Sỹ Thuyết Trước những thành công của khoa học, đặc biệt là cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC được vận hành nhằm tái tạo vụ nổ Big Bang để tìm hiểu sự hình thành vũ trụ, Giáo hội Thiên chúa giáo đã không thể im lặng. Chính vì vậy trong Lễ Hiển linh (theo Kinh thánh là ngày ba vua, theo một vị sao đến với Chúa) Giáo hoàng La Mã đã giảng giải về điều này tại Quảng trường Thánh Pierre ở Vatican trước khoảng 10.000 giáo dân(*). Bài viết này giúp cho đức tin của Giáo hoàng về Chúa không bị nao núng. Giả thuyết Big Bang – vụ nổ lớn dùng để giải thích nguồn gốc của vũ trụ có vẻ ngày càng thuyết phục được nhiều người hơn. Sở cứ của thuyết này chủ yếu dựa trên những quan sát thiên văn, thấy rằng vũ trụ hình như đang giãn nở ra với vận tốc ngày càng lớn, các thiên hà dường như đang tản ra, đang chạy xa ra. Tuy nhiên cũng có những thiên hà lại chạy về phía dải Ngân hà của chúng ta, điều đó làm cho các nhà khoa học thêm bối rối và phía những người phản đối Big Bang (nhất là giới hữu thần và những ai tin vào thuyết sáng tạo) có lý để phản bác lại thuyết Big Bang - vụ nổ lớn khởi đầu của vũ trụ cách đây chừng 13,7 tỷ năm!. Quả vậy, thật khó có thể tin rằng chỉ từ một vụ nổ bất chợt, không được “lập trình” sẵn, không có mục đích, không có sự điều khiển, không có định hướng thì làm sao có thể có được một quá trình phát triển đến hoàn hảo của vũ trụ như hiện nay mà con người đang quan sát được. Ít nhất cũng phải tồn tại sẵn những quy luật tự nhiên nào đó để vụ nổ “Big Bang” này tuân theo. Mà nổ kiểu gì mà đến nay – sau gần 14 tỷ năm, các thiên hà (hàng trăm tỉ) vẫn đang chuyển động, vẫn tản ra, chạy vào khoảng không bao la của vũ trụ. Vậy có thể giải thích sự tản ra của các thiên hà như thế nào đây nếu không kết hợp tri thức đông tây, kim cổ của loài người và của khoa học kỹ thuật hiện đại, trong đó có “tư duy lập trình” của giới Công nghệ Thông tin, của các kỹ sư tin học. Trong kho tàng thư tịch cổ, hẳn mọi người rất dễ gặp khái niệm hình tượng về “CÂY ĐỜI”, “CÂY VŨ TRỤ”, “CÂY SỰ SỐNG”,… Phật giáo cũng coi tất cả mọi sự vật hiện tượng từ hạt bụi, cái cây ngọn cỏ, chim muông, thú dữ, … đến con người và các thiên thể, vũ trụ đều như những thực thể sống, không phải là vô tri vô giác. Ông cha ta hàng nghìn năm nay cũng ghi lại quan niệm của dân tộc mình về sự sống, về vũ trụ bằng những hình tượng sống động trên “Bãi đá cổ Sa pa” và trên nhiều vật thể văn hoá khác. Hình tượng cây luôn luôn được nhắc đến, được vẽ lên như là một sự hiển hiện của sự sống: đó là sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển. Tất nhiên cũng có thể là diệt vong, nhưng “CÂY” luôn luôn biểu hiện cho sự sống, sự bất tử, và trường tồn. CÂY chính là biểu tượng vĩnh cửu của sự sống, sự phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Vậy, nếu chúng ta nhìn nhận Vũ trụ không phải là một cái gì đó vô tri vô giác thì sao? Như cổ nhân, chúng ta thành kính nhìn vũ trụ như là một “SINH THỂ” thì sao? Điều này thật đẹp đẽ, ngọt ngào biết bao: Vũ trụ khởi sinh trong quá khứ có thể từ vô hình hoặc từ một “HẠT” vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé vô hình nhưng đã được “LẬP TRÌNH” để chuẩn bị cho một sự sinh trưởng, một sự phát triển dài lâu hàng chục tỉ năm – một kế hoạch vô cùng vĩ đại. Thống nhất quan điểm “CÂY VŨ TRỤ”, chúng ta có thể hình dung được rằng, từ một hạt giống vô cùng nhỏ bé, xinh xắn, phát sinh từ một “CÂY VŨ TRỤ” khác trong hằng hà sa số rừng cây của Vũ trụ, bay đến khoảng không mà chúng ta đang sống, với những điều kiện thích hợp về “độ ẩm, nhiệt độ, không gian, thời gian và tuân thủ quy luật sinh tồn trong một chu kỳ phát triển nào đó” hạt vũ trụ đã nảy mầm để khởi đầu cho một Vũ trụ mới (điều này rất phù hợp với thuyết Đa vũ trụ). Với kế hoạch phát triển vô cùng vĩ đại này, sự “nảy mầm” của hạt Vũ trụ thực sự như một vụ nổ lớn, vụ Big Bang mà các nhà khoa học đã tưởng tượng ra. Nhưng cái khác biệt ở đây là Big Bang đã được điều khiển, được lập trình sẵn theo một kế hoạch vô cùng vĩ đại để sinh ra một “CÂY VŨ TRỤ” như ngày nay mà con người quan sát được và đang ngày đêm khám phá, tìm hiểu. Với một sinh thể, vòng đời (thời gian sống) là một khái niệm tương đối, có thể ngắn ngủi đến vài giây, vài phút, vài giờ, vài ngày, dăm tháng, dăm năm, hàng chục, hay hàng trăm năm và hơn thế nữa. Cũng vậy, với những thực thể, sinh thể to lớn như các thiên thể, hành tinh, hệ mặt trời, các dải thiên hà hay cả Cây vũ trụ, tuổi đời được tính bằng hàng triệu, hàng tỉ, hàng tỉ tỉ năm! Về kích thước, chúng ta có thể hình dung một cái cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng lớn lên từ một hạt giống bé xíu, con voi khổng lồ cũng từ một tế bào vô hình để sau hơn 15 năm đã trở thành một con voi trưởng thành. Con người ta cũng vậy. Nói ra điều đó để giải thích rằng, 14 tỷ năm (mười bốn tỷ năm) trước, vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một hạt giống to bằng đầu cái kim khâu! Điều đó cũng cho thấy rằng: Vũ trụ, Cây vũ trụ vẫn đang lớn lên, đang phát triển, các cành, các nhánh đang vươn ra mãi mãi (mà các nhà khoa học nói rằng các thiên hà đang tản ra với tốc độ ngày càng lớn, nhưng ngược lại, với viễn kính 100 inch tại núi Wilson, Hubble lại cho thấy Tinh vân Tiên nữ, một thiên hà sáng đôi cách 2 triệu năm ánh sáng, đang tiến lại gần chúng ta!). Tất nhiên, những ngôi sao, những hành tinh như trái đất của chúng ta chính là những hoa, những trái của Cây vũ trụ này. Rõ ràng, trong sự lớn lên của một cái cây, đa số các nhánh vươn ra, để tránh nhau, “cạnh tranh” nhau để hấp thụ năng lượng, và do đó cũng có một số va chạm có thể xảy ra, tuỳ thuộc vào sự “lập trình” cho sự phát triển và có cả các yếu tố ngẫu nhiên mà Phật giáo gọi là “Vô thường”. Vũ trụ sống, vũ trụ như là một thực thể sống, không bất định, không tĩnh tại, vũ trụ có dạng CÂY, đó là cách giải thích phù hợp nhất cho mọi hiện tượng vật lý, thiên văn mà con người quan sát được liên quan đến nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của vũ trụ. So với “CÂY VŨ TRỤ” con người thật nhỏ bé, yếu ớt, nhưng con người – tiểu vũ trụ cũng thật là vĩ đại biết bao./. Giáo hoàng La Mã tiết lộ bí mật sáng thế (Tuấn Hà (Tổng hợp), Việt Nam Net) Trước những thành công của khoa học, đặc biệt là cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC tái tạo vụ nổ Big Bang để tìm hiểu sự hình thành vũ trụ, Giáo hội Thiên chúa giáo không thể im lặng. Chính vì vậy trong Lễ hiển linh (theo Kinh thánh là ngày ba vua, theo một vị sao đến với Chúa) giáo hoàng La Mã đã giảng giải về điều này tại Quảng trường Thánh Pierre ở Vatican trứoc khoảng 10.000 giáo dân. Giáo hoàng tiết lộ trước các con chiên (khoảng 10.000 người) về vai trò của Chúa trong vụ nổ Big Bang. Ảnh: Foxnews. Giáo hoàng La Mã tuyên bố Vũ trụ không phải là kết quả của sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện mà “một số người bắt chúng ta phải tin”. Cụm từ “một số người” đương nhiên giáo hoàng ám chỉ các nhà bác học đưa ra lý thuyết về Big Bang, cho rằng chính do sự kiện này mà toàn bộ thế giới xung quanh ta xuất hiện. Thế giới ấy được tạo thành từ một điểm cực kỳ nhỏ gọi là Điểm kỳ dị (Singularity) mà 13,7 tỷ năm về trước đã nổ tung, rồi giãn nở đến kích thước không thể tưởng tượng nổi và ngày nay vẫn đang tiếp tục giãn nở. Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố thuyết Big Bang nông cạn vì nó không “giải thích được bản chất của thực tế”. “Chúng ta chỉ có thể giải thích được vẻ đẹp huy hoàng của thế giới, những bí hiểm ẩn chứa trong đó, sự hùng vĩ cũng như tính hợp lý của nó bằng sức mạnh thiêng liêng của Đức chúa, người sáng tạo ra Thiên đường và Địa ngục”, đấng chăn chiên nói. Và ông bảo mọi người phải hiểu rằng rằng Big Bang cũng chính Đức chúa trời sắp đặt nên. Như vật là chính ông - vị giáo hoàng đương nhiệm – là người hoà giải một cách khôn ngoan giữa những nhà sáng tạo luận (creationist) và những nhà tiến hoá luận (evolutionist). Ông ta đã không quên và không gạt bỏ Vật lý học. Nghĩa là, ông dành cho Đức chúa vai trò của người khởi xướng ra quá trình tiến hoá của cả Vũ trụ lẫn loài người. Thực chất là Benedict XVI đã phải thừa nhận những nghiên cứu khoa học, bởi dẫn chứng quá rõ ràng. Trong bài thuyết giáo ông cũng không nói xấu những thí nghiệm trên cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC, nơi các nhà vật lý đang mô phỏng chính vụ nổ Big Bang vả trạng thái của Vũ trụ ngay sau vụ nổ đó. Nghĩa là khi người ta đã thực hiện các quá trình ấy thanh công, ông mới “chìa tay ra bắt”. Nhân đây cũng nói luôn là các nhà khoa học vẫn có một điểm yếu là chưa giải thích được từ đâu mà có Điểm kỳ dị – cái “nhân” ban đầu của thế giới của chúng ta. Giáo hoàng “không cho phép” điểm này có mặt là do sự ngẫu nhiên (nếu không thì Chúa để làm gì ?!). Các nhà xã hội học lập tức tiến hành một cuộc điều tra dư luận. Họ cho biết 30% đồng ý với giáo hoàng. Nếu quả là có Big Bang thật thì chính Đức chúa đã sắp đặt chứ còn ai vào đấy nữa. Thế nhưng lại có tới trên 40% người được hỏi không tán thành ý kiến này vì cho rằng Big Bang nổ ra không dính dáng gì đến Đức chúa. Những người còn lại không tin Đức giáo hoàng mà cũng chẳng tin các nhà khoa học. Theo họ cách giải thích này không hơn gì cách giải thích kia, cả hai đều sai nhưng thế nào mới đúng, họ không biết. Khó hình dung một biến cố vĩ đại như vụ nổ Big Bang lại do Chúa tạo ra... Các nhà khoa học cũng chẳng thích thú gì sự cởi mở và khoan dung của giáo hoàng Benedict so với quan điểm bảo thủ không thừa nhận bất cứ điều gì của Khoa học (họ vẫn kịch liệt phản đối sự phá thai cũng như việc thụ tinh trong ống nghiệm) của những người tiền nhiệm. Một tay đùa cợt bỗng xuất hiện. Đó là một ông giáo sư sinh học Trường ĐH Minnesota có họ là Meyer. Ông ta viểt tong blog của mình rằng “Giáo hoàng tuyên bố rằng có Dức chúa trời đứng đằng sau vụ Big Bang. Điều đó quả thật là đáng kính trọng quá ! Chỉ tiếc rằng Ngài không đưa ra các số liệu bổ sung, để chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức để tìm hiểu và tái tạo ra nó. Và Ngài cũng chẳng công bố một tý nào về sự việc này trên các Tạp chí Vật lý”. Gần đây các giáo hội cũng đã ngừng kể lại câu chuyện với một “số liều” truyền thống cũ kỹ rằng Đức chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày. Mà điều này thì có công bố bằng giấy trắng mực đen. Trong Kinh thánh đấy thôi! Con số này khác xa con số 13,7 tỷ năm mà các nhà khoa học tính toán, Hoá ra Kinh thánh nói tựa như một kiểu nói phúng dụ nào đó. Nó không phản ảnh về khoảng cách thời gian, mà chỉ nói về phương pháp và trình tự việc làm (của Chúa) mà thôi. Còn về điều tại sao Đức giáo hoàng lại đề cập đến Big Bang mà đã có lấn ông nói (dựa vào chính khoa học) bên cạnh vũ trụ của chúng ta còn tối thiểu có 4 cái tương tự. Nói cách khác Chúa đã sáng tạo ra không chỉ một mà vài cái một lúc. Chắc ông nói dự phòng bởi ông nhớ lại việc giáo hội đã đưa lên giàn thiêu Galileo, người đã dám nói trái với Kinh thánh. Galileo đã được “xoá án” và hôm nay Nhà thờ đã được thừa nhận tiến hoá luận là một thuyết khoa học và chẳng có lý do nào để Chúa không vận dụng quá trình tiến hoá tự nhiên trong khi tạo ra các loài. Nguồn: chungta.com
 4. Tranh cãi về nguy cơ tận thế trong năm 2012 Chủ nhật, 30/1/2011, 08:34 GMT+7 Nhiều báo trên thế giới dự đoán ngôi sao lớn thứ hai trong vũ trụ sẽ nổ tung và dư chấn của nó có thể tiêu diệt sự sống trên trái đất. Song một số nhà khoa học bác bỏ khả năng này. Hình minh họa vụ nổ của sao Betelgeuse. Vụ nổ khiến bụi vào khí của nó văng ra một khoảng không gian tương đương hệ Mặt Trời. Ảnh: ESO. Ngôi sao khổng lồ đỏ Betelgeuse - trong chòm sao Lạp Hộ - là ngôi sao có kích thước lớn thứ hai mà con người từng biết. Người Trung Quốc cổ đại gọi nó là sao Sâm số 4. Nó cũng là ngôi sao sáng thứ 9 trên bầu trời đêm. Mới đây một số báo trên thế giới đưa tin về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ của sao Betelgeuse vào năm 2012. Chẳng hạn, trang News.com.au dự đoán rằng một ngôi sao cực lớn chết, tạo ra vụ nổ có cường độ ánh sáng gấp vài chục triệu lần mặt trời. Bụi, khí và dư chấn từ vụ nổ có thể tới trái đất và gây nên tình trạng hủy diệt hàng loạt. Vụ nổ lớn đến nỗi người dân trên trái đất có thể quan sát. Dự báo về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ sao Betelgeuse nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet. Nhiều cư dân mạng tin rằng thảm họa sẽ xảy ra vì theo lịch của người Maya, ngày tận thế rơi vào năm 2012. Tiến sĩ vật lý Brad Carter của Đại học Southern Queensland tại Australia, nói: “Betelgeuse là một ngôi sao khổng lồ già cỗi và nó đang mất dần nhiên liệu hạt nhân ở lõi. Khi nhiên liệu cạn kiệt nó sẽ sụp đổ vào bên trong và quá trình đó diễn ra rất nhanh. Cuối cùng nó nổ tung, tạo ra một khối sáng khổng lồ. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng từ vụ nổ trong vài tuần và sau vài tháng cường độ sáng giảm dần cho tới khi chúng ta chẳng thấy gì nữa”. Siêu sao Betelgeuse sẽ nổ vào năm 2012 hay không là câu hỏi mà nhiều tờ báo trên thế giới đặt ra. “Có lẽ không” là câu trả lời mà nhiều nhà khoa học nói với Fox News. Khối lượng của Betelgeuse đang giảm nhanh và trên thực tế nó đã trở thành một sao khổng lồ đỏ. Điều đó có nghĩa là Betelgeuse sẽ nổ tung và trở thành một siêu tân tinh. Tuy nhiên, chưa có lý do nào để giới thiên văn tin rằng vụ nổ sẽ xảy ra trong tương lai gần. “Câu chuyện về vụ nổ của siêu sao Betelgeuse vào năm 2012 mang đậm màu sắc Hollywood. Vụ nổ của các ngôi sao là sự kiện chắc chắn xảy ra, song chẳng ai biết chúng sẽ nổ ngay tối nay hay sau vài nghìn năm nữa. Do vậy 2012 chỉ là một con số mang tính phỏng đoán”, giáo sư Philip R. Goode của Viện Công nghệ New Jersey tại Mỹ phát biểu. Vụ nổ của sao Betelgeuse sẽ tạo ra một khối cầu ánh sáng giống như mặt trăng, tạo nên cảnh tượng giống như hai mặt trời. Ảnh: Fox News. Goode xác nhận vụ nổ của Betelgeuse sẽ tạo ra khối sáng giống mặt trăng nên con người có thể thấy. Cường độ của khối sáng giảm dần sau vài tháng. Thế nhưng, do ánh sáng phải vượt qua một khoảng cách quá lớn nên khi con người thấy vụ nổ thì trên thực tế nó đã xảy ra được vài trăm năm. “Siêu sao Betelgeuse cách trái đất 625 năm ánh sáng. Vì thế nếu chúng ta thấy vụ nổ của nó vào năm 2012 thì chắc chắn sự kiện ấy đã xảy ra từ thời Trung cổ”, ông giải thích. Phil Plait, một nhà thiên văn chuyên viết bài cho Discovery News, đồng ý rằng một ngày nào đó Betelgeuse sẽ nổ, song nó không thể gây hại cho trái đất. “Một siêu tân tinh chỉ có thể tác động tới địa cầu nếu nó cách chúng ta dưới 25 năm ánh sáng. Trong khi đó Betelgeuse cách trái đất tới 625 năm ánh sáng”, Plait giải thích. Carter khẳng định vụ nổ của sao Betelgeuse sẽ mang đến trái đất những nguyên tố cần thiết đối với sự sống, chứ không gây nên thảm họa tận thế. "Khi một ngôi sao nổ, dạng vật chất đầu tiên mà chúng ta thấy là những hạt siêu nhỏ mà người ta gọi là neutrino. Mặc dù độ sáng của vụ nổ làm sáng lòa bầu trời đêm, 99% năng lượng của siêu tân tinh được giải phóng qua các hạt neutrino. Chúng đâm xuyên qua cơ thể con người và trái đất mà không nên bất kỳ tác động xấu nào", Carter nói. Minh Long Nguồn: Vnexpress
 5. Happy Birthday Anh Hoàng Triệu Hải Hạnh Phúc và Thành Công
 6. Trung Quốc phát hiện nồi canh xương 2.400 tuổi Thứ Hai, 13/12/2010 - 16:19 (Dân trí) - Viện khảo cổ học tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa công bố phát hiện được một nồi đồng chứa món canh xương có niên đại 2.400 năm trong một ngôi mộ cổ ở thủ phủ Tây An, hé lộ đôi chút về khẩu vị của con người hàng thiên niên kỷ trước. Xương động vật được tìm thấy trong nồi canh 3 chân bằng đồng Viện Khảo cổ Thiểm Tây cho hay các nhà khảo cổ đã phát hiện được chiếc nồi đồng vào ngày 25/11 khi đang dọn dẹp một lăng mộ có từ thời kỳ Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên) để chuẩn bị cho giai đoạn 2 xây dựng sân bay quốc tế Tây An Hàm Dương. “Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ Trung Quốc đào được một chiếc nồi đồng vẫn còn canh ở bên trong”, nhà khảo cổ và người đứng đầu nhóm khai quật ngôi mộ Liu Daiyun cho hay. Những phân tích thêm về loại xương động vật được sử dụng sẽ hé lộ thói quen ăn uống của người xưa. Ông cho biết 3 chiếc nồi/bình cổ đã được tìm thấy. Một chiếc nồi có ba chân chứa xương lẫn nước. Một chiếc khác là chiếc bình đồng chứa nước không mùi, được cho là rượu thời cổ. Chiếc thứ ba là chiếc bình gốm đã bị hư hỏng. Khi các nhà khảo cổ nhấc nắp của chiếc nồi 3 chân, họ phát hiện thấy một nửa nồi là chất lỏng và xương động vật. Chất đồng của nồi đã biến canh và xương thành màu xanh đục. Ngoài chiếc nồi 3 chân, các nhà khảo cổ còn phát được 2 chiếc bình khác trong ngôi mộ cổ. Chiếc nồi ba chân cao 20cm và có miệng rộng 24,5cm. Chiếc bình đồng cao 35,2cm và phần bụng phình ra có đường kính 22,5cm, đường kính đáy 14,2cm. Số đồ cổ trên đã được gửi tới phòng thí nghiệm của Viện để bảo quản ngay sau khi được đào thấy. Các nhà khảo cổ sẽ kiểm tra thành phần của món canh, để xác định xem xương trong canh là loại xương động vật nào và thành phần của chất lỏng giống rượu trong một bình đồng khác. Nhà khảo cổ Liu đang kiểm tra chiếc bình cổ bằng đồng. Viện cũng cho biết các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bình chứa ba chân tương tự trong một ngôi mộ bên cạnh. Song bình này đã bị vỡ và chỉ còn lại một ít chất lỏng đọng bên trong. “Chúng tôi đã phát hiện được các dẻ xương sườn trái của một con bò cạnh các bình bị vỡ”, ông Liu cho hay. Các chuyên gia khảo cổ cho biết kiểu mộ và đồ tạo tác cho thấy những ngôi mộ này được xây dựng dưới thời nhà Tần, trong thời Chiến Quốc. Và người được chôn cất trong ngôi mộ có nồi canh xương là nhân vật quyền cao chức trọng hoặc là thành viên hoàng tộc. Ông Liu cũng cho biết những phân tích thêm về món canh chắc chắn sẽ cho nhiều thông tin thú vị về thói quen ăn uống của người xưa. Phan Anh Theo China Daily
 7. Nhân Ngày Hiến Chương Nhà Giáo đệ tử kính chúc Sư Phụ cùng gia đình mạnh khỏe và an lạc. Kính.
 8. Vaastu Shastra - Indian Feng Shui, by Tania Ahsan By Tania Ahsan Email this article Printer friendly page comments to the editor editor of Prediction magazine, UK's original Body, mind & Spirit magazine. Jan 29, 2004, 17:32 Feng Shui has been extensively explored these last few years and its secrets laid open to the West. But Vaastu Shastra, a 5,000-year-old Indian architectural and design philosophy, has only recently come into the media spotlight. Contained within around 16 Sanskrit texts from the Vedanta, Vaastu Shastra is a method of healing and improving the lives of people in relation to their living space. Vastu (note the spelling) is the name given to dynamic energy (or prana) within living things, including buildings and structures, and Vaastu is the plane or support upon which Vastu resides. This can get very confusing, as it means that the Earth is both Vaastu and Vastu, meaning it is considered in India as a support and both alive and responsive. Think of your house: are there corners that feel sick or depressed to you? Are there parts that are cheery no matter how horrible the weather outside? Being sensitive to these kind of atmosphere changes is a way of understanding your house, and Vaastu Shastra is a way of learning what to do if you sense a problem. Unlike Feng Shui, Vaastu has a religious aspect in that much of the reasoning behind placements and architectural "prescriptions" is based within Hindu iconography. The heavens are represented on the Earth plane very precisely, with different directions being ruled by different gods or aspects of godhead. For example, a person who is unwell may benefit from an entrance placed in the North, which is the direction of healing as it is ruled by Soma, Lord of the Herbs. This ancient belief of "as above, so below" is utilized in Vaastu through a mandala. A mandala is a diagram which Vaastu practitioners consult to find the best way to design a building. There are many different mandalas, and they are the result of mathematical formulations based on many different spiritual and practical calculations. These can range from the astrological numbers of occupants (worked out through the mathematical value of a person's name with reference to their birth chart) to the values of mystical numbers that are simply known to be good or bad. The calculations are undertaken by a Vaastu practitioner to discover the best way to map out and design a house or office for its particular occupants. Kajal Sheth, a UK-based Vaastu practitioner, explains it thus: "The mandala is a grid, a model, and in that model certain numbers or certain gods are placed in a particular position. For example, the Lord of Fire is placed in the southeast. There are different factors involved in it, but the most important thing is the compass directions." The principles behind the philosophy are linked to the five elements present in all nature: earth, air, water, fire, and ether (or space). It is the balance of those elements in the home that leads to peace and prosperity. The five senses of the human body are also linked to those elements; earth to smell, air to touch, water to taste, fire to sight, and ether to hearing. Neatly, each of the five elements also corresponds to a direction, enabling the correct placement of rooms and furniture. However, Sheth herself is very reluctant to lay down general rules with regard to either Feng Shui or Vaastu (both of which she is well versed in): "I don't want to create panic. If there is an element to the house that isn't the most ideal but you can't change it, then I won't point it out. Why cause doubt, fear, and panic? You should only point out problems where there is a way of remedying them. What the scriptures say applies to the ideal model house that faces north or east, but obviously not every house will face in those directions. modern-day practitioners have to check factors and change the mandala accordingly. Some practitioners translate the scriptures as if it was a fixed thing, and they follow the letter not the spirit of the philosophy. That isn't helpful." Many case studies have shown that there are benefits to bringing an experienced practitioner into your home to advise you. See below for a case study that Sheth was involved in resolving. CASE STUDY Kajal Sheth was called in to help with a case in which the husband (who worked from home) found that, since moving into the house four years ago, his business was declining. The couple was also experiencing problems in their relationship. "The husband felt insecure; the root of the problem was not in the relationship or the business, but somewhere else. He didn't feel secure, his business was declining, and this had led to a lack of self-esteem," Sheth explained. Sheth set about assessing the property and she stressed that the outside of the property is of equal, if not greater, importance to the inside. The couple's house was on a crescent-shaped road, and the house was placed right in the middle of the U-bend of the crescent. "Shape-wise," explained Sheth, "this was the weakest part of the road. If you think of your arm, the forearm or upper arm is relatively strong but the elbow is at the point of the weakest link. However, this was not something I could change so I had to find a way to strengthen the elbow through other things." Another problem Sheth immediately noticed was that the back garden of the property had no fence, either at the back or on the left hand side. Wire mesh was all that was separating the property from the house behind it. This meant that energy was not being collected. The couple followed Sheth's advice and remedied this immediately by putting up a fence at the back and to the left. With the right already fenced up, this property was then neatly enclosed to create a "receptacle" for energy. Further outside adjustments were required in the driveway, where cars were parked in such a way that they were blocking the front door. "This stops the house from breathing in energy," Sheth said. This bad "Vaastu-ing" was compounded by the inside of the house where the flow of energy was also restricted. Many of the doors in the house were difficult to open due to furniture being too close to the door or doors not being hung correctly. This was especially the case in the man's home office, which Sheth recognized as causing problems in obtaining business. "In houses, doors are hung to offer privacy to the people inside, and you have to go around the door to get in. What is correct for the home is not [necessarily correct] for the office. In offices you have to maximize the energy coming in, and so the doors had to be hinged the right way to allow that in the office part of the house. We rearranged the furniture to be away from the doors." Color also had a part to play in the Vaastu revamp of the man's home office. There was an excess of brown in the office which Sheth explained is the color of the earth and so, while appropriate in some places, is too settling a color for a dynamic office in which you want to do wheeling and dealing. Sheth painted the office ivory and lightened it up, while keeping the furniture brown to ensure a stable, protected environment. "There is no good or bad color; it is only if colors are used in excess that there are negative connotations," explained Sheth. Mirrors however can cause greater problems if used in the wrong way or cut too small. "Behind their bed was a large section of mirrored tiles, which, on my prompting, they wallpapered over. You shouldn't have too many mirrors in the bedroom, and definitely not tiles. Mirrors are active by nature. When you sleep, you draw the curtains, shut the door and curl up to make the space smaller; mirrors expand space and make it larger. Too much space and it is not easy to sleep. With mirrored tiles your image is fragmented. You should not see yourself fragmented, but whole." Sheth did not just apply general rules of Vaastu to the couple's home; she also looked at their birthcharts to work out their "personal direction." Personal directions are worked out according to astrology, and are looked at in conjunction with general rules and directions. One last measure that Sheth took in the man's home office was to rearrange the furniture to have a solid wall behind his desk instead of a window so that he felt supported. So what was the end result of all these changes? "Within two to three months, the husband felt more confident, optimistic, and strong," Sheth said. "As he is now coming from a position of strength, he made good decisions and negotiated better, and so his business improved. As his insecurities went away, the relationship also improved." The case study above shows that, as with most things, energy plays a crucial part in achieving a happy home. Sheth explains Vaastu thus: "When their property is properly aligned, people enjoy good lives. I call it going with the flow. If you want to swim in the sea, it is best to go with the tide because you are supported. Swim against the tide, and you will be struggling. Similarly, when their property is correctly aligned within its environment, people are supported." The answer seems to be to make friends with your home, and your house could very well love you back in the shape of prosperity, health, and happiness. SOME TIPS TO HELP VAASTU YOUR HOME 1. The front door and the land at the front of your house should ideally be a little lower to usher energy into your home. 2. In exactly the same way as with Feng Shui, you should have the back of the house higher to collect energy in the home. If your back garden doesn't naturally have height, a fence or planting tall trees will help. This stops energy coming into your home and going straight back out again. 3. Doors to rooms should not be blocked by heavy furniture. If you must have furniture near a door, make it light and low. 4. Diagonally opposite corners are good places for heavier furniture as these are energy collection points. 5. If you have a very large bedroom, consider investing in a four poster bed and canopy, as this mimics the smaller, comfy space most of us desire when we sleep. 6. Antique doors can be placed as ornamental objects within the house, but should not be used as the entrance door. The energy patterns of the old door would disturb the psyche of the occupants of a different time and context. 7. Having a garden is important as an energy source for the house, as it is the building's connection with nature. In modern apartments you can have a terrace with potted plants or a window box. 8. The southeast is thought to be the most auspicious location for the kitchen. This is the direction of Agni, the deity of fire. Tania Ahsan is editor of Prediction magazine, the UK's original mind, body, spirit magazine. She has been writing on mind, body, spirit subjects for the last decade. She is also a practicing solitary witch and is currently working on a book entitled 'Brown Witch: The Supernatural World of Pakistani women', which looks at the witchcraft traditions of the North Western part of the Indian subcontinent. Llewellyn Worldwide, Ltd. Llewellyn Worldwide, Ltd. grants permission to use this article as originally posted at: The Llewellyn Journal -- www.llewellynjournal.com P.O. Box 64383 St. Paul, MN 55164-0383 Tài liệu Phong Thủy Ấn Độ. Nguồn: www.psychicsahar.com
 9. Tin dự báo mới nhất về cơn bão Meji DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Wed Oct 20 03:00:28 UTC 2010 KTTV Việt Nam TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG - CƠN BÃO SỐ 6 Hồi 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 12 – 14 mét; biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; biển động dữ dội. Bản tin bão tiếp theo được phát vào lúc 11h30 ngày 20/10. Tin phát lúc: 09h30 Dự báo của Nhật Bản: Dự báo của Đài Loan:
 10. Triển lãm bộ tranh dân gian Hàng Trống quý hiếm 149 bức tranh thuộc dòng tranh cổ quý giá của Hà Nội, thu thập trong vòng 10 năm, được nhà sưu tầm Phạm Đức Sĩ trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật Việt, Hà Nội từ 9/9. Cảm thấy bất an trước sự tàn lụi của một dòng tranh truyền thống Hà Nội, của nền tảng tinh thần Hà Nội ngày trước, nhiều nhà sưu tập đã âm thầm đi lùng lại những bộ tranh Hàng Trống quý giá. Phạm Đức Sĩ là một trong số đó. Từ năm 2001, anh cất công tìm lại dòng tranh niên họa Hàng Trống phục vụ nhu cầu trang trí, chúc lành chúc phúc năm mới hoặc đốt thờ cúng cho người âm, làm bùa “trấn trạch” trong nhà của người thị thành. Bức "Lý thu vọng nguyệt". Trong bộ sưu tập của Phạm Đức Sĩ, có hàng chục bộ tranh trang trí vẽ theo các tích truyện (Chiến quốc; Tam quốc; Hán Sở tranh hùng), tranh thờ Đạo giáo của người thiểu số đặt hàng thợ Hàng Trống chế tác (Tam Thanh - Tày Nùng; Hành say - Dao Tiền). Ngoài ra còn rất nhiều tranh lẻ vẽ các ông Hoàng bà Mẫu để phục vụ tín ngưỡng đạo Mẫu (Ông Hoàng cưỡi cá; Ông Hoàng cưỡi lốt; Bà Chúa thượng ngàn; Bà Chúa thượng thiên…), tranh “trấn trạch” dán ở cửa và trong nhà để trừ tà ma. Và rất quý giá là những bức tranh Hàng Trống như nhật ký thời gian ghi lại cuộc sống của Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX (Hội Tây; Duyệt binh). Tuy nhiên, trong dịp này, Phạm Đức Sĩ chỉ trưng bày một phần trong số tranh sưu tập, gồm 22 bộ tranh (83 bức) và 66 bức tranh lẻ. Bộ tranh được trưng bày phần nào làm người xem hình dung ra một nền đồ họa Hàng Trống từng rất phong phú đa dạng. Bức "Nam tào". Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Ngọc Khuê nhận xét, giá trị của tranh dân gian Hàng Trống được thể hiện trong nhiều tác phẩm, khó có thể bình luận được. “Chúng ta nên hiểu được ý nghĩa tượng trưng, huyền thoại, giáo lý giấu sau những hình hài cụ thể, phải tìm được cơ sở con người trong triết học, tôn giáo và tâm lý qua dòng tranh này”, ông nói. Phạm Đức Sĩ sinh năm 1967, là chủ xưởng mộc đóng khung tranh có tiếng gần Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Khoảng từ năm 1999, anh bắt đầu sưu tập đồ gốm cổ, đến năm 2001, bắt đầu chuyển sang sưu tập tranh. Đến nay, anh đã có một số bộ sưu tập giá trị, bao gồm gốm Đông Sơn, gốm Hán; tranh cổ động trong thời kỳ chiến tranh; tranh thờ cúng Đạo giáo - Phật giáo của một số dân tộc Việt Nam, tranh Hàng Trống. Triển lãm mở cửa đến ngày 13/9. Ảnh: Một số bức tranh Hàng Trống do Phạm Đức Sĩ sưu tập Hòa Ca Ảnh: Phạm Đức Sĩ Nguồn: vnexpress.net
 11. New Zealand hứng chịu 280 dư chấn động đất Thứ tư, 8/9/2010, 16:41 GMT+7 Thành phố Christchurch của New Zealand hôm nay rung chuyển bởi cơn địa chấn 5,1 độ Richter. Đây chỉ là một trong số hơn 280 dư chấn của trận động đất ngày 4/9. Một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra gần thành phố Christchurch, nơi có khoảng 400 nghìn dân, vào lúc 4h35 sáng 4/9. Ảnh: AFP. Cơn địa chấn đất phá hủy nhiều tòa nhà và gây tê liệt mọi hoạt động ở trung tâm thành phố, nhưng không làm ai bị thương. Ảnh: AP. Tâm chấn của dư chấn hôm nay nằm ở độ sâu 6,4 km và cách thành phố Christchurch khoảng 10 km về phía đông nam. Ảnh: AFP. Đường sá hư hại vì động đất. Ảnh: AP. Công nhân dọn dẹp đống đổ nát do dư chấn gây nên. Ảnh: AFP. Ông John Key, Thủ tướng New Zealand đứng trước một ngôi nhà đổ vì dư chấn tại thị trấn Darfield, gần thành phố Christchurch, vào ngày 8/9. Ảnh: AP. Người dân dọn bùn và rác tại nhà ở vùng ngoại ô thành phố Christchurch. Ảnh: AP. AP dẫn lời Thủ tướng John Key cho biết, ít nhất 500 tòa nhà và khoảng 100.000 trong số 160.000 nhà dân bị hư hại vì động đất và các dư chấn. Ảnh: AFP. Chi phí xây dựng lại thành phố có thể lớn hơn 1,4 tỷ USD. Ảnh: AP. Viện Địa chất và Hạt nhân New Zealand ghi nhận hơn 280 dư chấn của trận động đất. Ảnh: AFP. Công nhân đào hố để tìm đường ống dẫn nước bị vỡ bởi dư chấn. Ảnh: AP. Mọi ngả đường dẫn tới trung tâm thành phố đều bị phong tỏa và tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực thêm 7 ngày nữa. Ảnh: AFP. Minh Long Nguồn: vnexpress.net
 12. Cập nhật lúc 15:44, Thứ Tư, 25/08/2010 (GMT+7) Một hệ Mặt trời rộng lớn bao gồm 7 hành tinh quay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời vừa được khám phá ở cách trái đất của chúng ta 127 năm ánh sáng. TIN LIÊN QUAN Sao Mộc từng nuốt chửng hành tinh gấp 10 lần Trái đất Phát hiện 140 hành tinh giống trái đất Hành tinh nóng nhất dải Ngân Hà sắp bị “nuốt sống” Đây là các hành tinh được cho là lớn nhất từng được phát hiện ngoài Mặt trời. Các nhà thiên văn cũng đã xác nhận sự hiện diện của 5 hành tinh và đưa ra những chứng cứ rõ ràng để khẳng định sự tồn tại của 2 hành tinh nữa. Tiến sỹ Christophe Lovis, người đứng đầu các nhà khoa học tại Đài thiên văn Nam Âu (ESO) cho rằng: “Phát hiện này đã nêu bật thực tế rằng loài người đang bước vào một kỷ nguyên mới trong việc nghiên cứu các hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời: chúng ta sẽ nghiên cứu một hệ thống các hành tinh phức tạp chứ không phải các ngôi sao riêng lẻ”. “Những nghiên cứu về chuyển động của các hành tinh trong hệ thống mới này cho thấy sự tương tác phức tạp giữa các hành tinh và cho chúng ta có cái nhìn sâu hơn vào sự phát triển lâu dài của cả vũ trụ”. Ngôi sao bố mẹ của hệ thống các hành tinh này, có tên gọi là HD 10180, nằm trong chòm sao Thủy Xà (Hydrus) cách chúng ta 127 năm ánh sáng. Khoảng cách của những hành tinh này đến ngôi sao bố mẹ của chúng được sắp xếp theo quy tắc tương tự như hệ Mặt trời. Các nhà thiên văn đã kiên nhẫn nghiên cứu các hành tinh này trong 6 năm bằng cách sử dụng một thiết bị được gọi là quang phổ ký (HARPS), thiết bị này được gắn vào kính thiên văn của ESO ở La Silla, Chile. Từ 190 phép đo thu được từ HARPS, các nhà thiên văn có thể phát hiện được các rung động nhỏ nhất từ chuyển động của các hành tinh do lực hấp dẫn của chúng gây ra. 5 tín hiệu mạnh nhất thu được đã giúp các nhà khoa học kết luận có 5 hành tinh với kích thước tương tự như sao Hải vương. Những hành tinh này, với chu kỳ quay quanh ngôi sao bố mẹ từ 6 đến 600 ngày, được tách từ ngôi sao bố mẹ và có khoảng cách từ 0,06 đến 1,4 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời. Tiến sĩ Lovis nói thêm: “Chúng tôi cũng có những lý do để tin rằng 2 hành tinh khác cũng có mặt. Hành tinh thứ nhất tương tự như sao Thổ (với khối lượng tối thiểu gấp 65 lần khối lượng Trái đất), quỹ đạo quay là 2,200 ngày. Hành tinh thứ hai nhỏ hơn nhiều, nó chỉ có khối lượng gấp khoảng 1,4 lần so với Trái đất. Nó rất gần với ngôi sao chủ, khoảng cách chỉ khoảng 2% so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời. Một năm trên hành tinh này chỉ bằng 1,18 ngày trên Trái đất”. Hành tinh này có nhiều đất đá giống như Trái đất, nhưng có lẽ quá nóng để sự sống có thể tồn tại. Với ít nhất 5 hành tinh có kích thước tương đương sao Hải vương quay xung quanh, hệ thống HD 10180 có những vùng phía trong rộng lớn hơn nhiều hệ Mặt trời của chúng ta. Được biết cho đến nay các nhà thiên văn học đã tìm thấy 15 hệ thống có chứa ít nhất là 3 hành tinh. Trong đó hệ thống cuối được phát hiện có tên gọi là 55 Cancri, với 5 hành tinh bao gồm cả 2 ngôi sao khí khổng lồ. Thông tin chi tiết của phát hiện sẽ được trình bày vào ngày hôm nay (25/08) tại cuộc họp báo tại Đài quan sát Haute-Provence, đông nam nước Pháp. •Song Hà (Theo Telegraph) Nguồn: Vietnamnet.vn
 13. Anh xem lại tuổi của mẹ vợ 1975 chắc là sai đó mẹ hơn con 12 tuổi. Anh nên có bản vẽ phương án nhà cần xây, hướng nhà đo theo la bàn chính xác để mọi người tư vấn cho anh.Mến.
 14. Nhờ BQT kiểm tra giúp thanhdc đã chuyển khoản ngày 10/8 vào TK Hà Hồng Nga STK 09700295898101 NH TMCP Sài Gòn chi nhánh Tân Sơn Nhất 02 tháng học phí lớp PTLV nâng cao.Trân trọng cảm ơn.
 15. Thanhdc đã chuyển khoản vào TK Hà Hồng Nga NH TMCP Sài Gòn chi nhánh Tân Sơn Nhất mong BQT kiểm tra giúp. Trân trọng.
 16. Thanhdc là học viên lớp PTCB Khóa 1 xin đăng ký 1 suất học lớp PTLV nâng cao. Ngày mai sẽ chuyển học phí vào TK BQT đã thông báo. Kính
 17. Anh Laido cho em đăng ký 1 cái ạ. Trân trọng.
 18. Indonesia: Máy bay chở 100 khách lao xuống sông, vỡ làm đôi (Dân trí) - Một chiếc máy bay chở khoảng 100 hành khách sáng nay đã trượt khỏi đường bay trong lúc hạ cánh ở Indonesia và lao xuống một dòng sông cạn gần đó, vỡ đôi, khiến khoảng 20 người bị thương. Theo Herry Bhakti Singayuda, tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Indonesia, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng Merpati đã bị vỡ khi trượt khỏi đường băng ở sân bay nội địa Rendani tại Manokwari, Tây Papua.“Nõ đã bị trượt khỏi đường băng và một phần thân máy bay nằm dưới sông”, ông cho biết khi nói đến tuyến đường thủy nông cách đường băng khoảng 200m. “Tất cả 103 hành khách và phi hành đoàn 6 người đều an toàn. Một số bị thương. Họ đã được đưa tới bệnh viện”. Ông cho hay thời tiết xấu, mưa to và sương mù, có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn cần phải chờ các nhà điều tra. Trong khi đó y tá Benget Hutagalung, thuộc đơn vị cấp cứu của Bệnh viện Manokwari, cho hay “khoảng 20 người” đã được đưa tới bệnh viện với những vết thương ở chân tay và đầu. Các nhân chứng cho hay cánh trái của máy bay bị vỡ rời ra khi chiếc máy bay chà xát vào cây cối ở phía cuối đường băng. Phần thân của máy bay và phần đuôi nằm dưới sông trong khi khoang lái gần như bị xẻ rời. Khi gặp nạn chiếc máy bay đang trên đường từ Sorong, cũng ở Tây Papua, tới Manokwari, một chặng đường dài khoảng 340km. nó lao ra khỏi đường băng của sân bay nội địa Rendani ở tỉnh Tây Papua. Cảnh sát và binh sĩ Indonesia vây quanh phần thân chiếc máy bay vỡ ở Papua hôm nay. Ảnh: AFP. Phan Anh Theo AFP
 19. Chú Vuivui Có lẽ chú Vuivui đang áp đặt tri thức hiện đại vào Thuyết Âm Dương, người xưa không hề biết về các tri thức như ngày nay. Chúng ta không thể áp đặt kiến thức hiện đại để hiểu được nó, bởi vì Thuyết Âm Dương còn vượt trội hơn so với tri thức hiện đại có thể bao trùm tất cả. Chúng ta đang dùng ngôn ngữ hiện đại để khái quát về nó nên tri thức nhân loại chưa đủ để người ta có thể hiểu được, chúng ta chỉ hiểu âm dương bằng cách áp dụng vào thực tại. Người xưa đã căn cứ vào đâu để làm nên học thuyết này? Vài lời suy ngẫm không cho là đúng. Kính chú.
 20. Ninh Bình: Chen chân dâng lễ trước xá lợi Phật tại chùa Bái Đính (Dân trí) - Sáng 4/3, hàng trăm ngàn tăng ni phật tử cùng du khách thập phương chen nhau đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) để chiêm bái và dâng lễ cầu an, ngay sau khi ngôi chùa này nghinh đón Ngọc xá lợi Phật vào đêm 3/3. >> Hành trình cùng chuyên cơ đón Xá lợi Phật Thích Ca từ Ấn Độ >> Phật tử “vây kín” sân bay đón xá lợi Phật từ Ấn Độ Những ngày đầu xuân, thời tiết lại trở nên nóng nực như “vô tình” đối với các du khách đến vãn cảnh chùa Bái Đính. Trong không khí ồn ào, sôi động tại khuôn viên chùa Bái Đính cứ nườm nượp khách thập phương đến tham quan, hành lễ ngay sau khi 9 viên Ngọc xá lợi được cung nghinh từ Ấn Độ về an vị tại gian Chính điện chùa Bái Đính. Hàng chục vạn du khách đổ về Bái Đính để được chiêm ngưỡng ngọc xá lợi Phật. Từ sáng sớm ngày 4/3, dù thời tiết nóng gắt lên đến 37 - 38 độ, dòng người vẫn xếp hàng “rồng rắn” nối đuôi nhau trong sự chen lấn tưởng chừng như nghẹt thở hướng lên điện Tam Thế để cung nghinh ngọc xá lợi Phật được tôn trí nghiêm thờ tại đây. Trong tư thế trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực, chị Đinh Thị Huyền - một phật tử ở tận thị xã Cao Bằng nói nhỏ với tôi: “Đoàn chúng tôi đi xe từ tối hôm qua đến tận 8 giờ sáng nay mới về tới Bái Đính. Tìm được đến đây và tận mắt cung nghinh ngọc xá lợi Phật thì dù có mệt mỏi chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc lắm rồi”. Ghi nhận của PV Dân trí vào ngày hôm nay 4/3, tại gian Chính điện chùa Bái Đính, nơi tôn trí nghiêm thờ ngọc xá lợi phật, đã có đến hàng nghìn người chen lấn vào ra tấp nập. Du khách thành kính trước ngọc xá lợi Phật với mong muốn an bình và thịnh vượng cho gia đình. Rất nhiều khách hành hương đến từ tỉnh xa như Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM... Ngọc xá lợi phật đã thu hút sự chú ý đặc biệt của rất nhiều du khách Anh Lê Việt Nhân (34 tuổi), một du khách đến từ Quận 3 - TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng tôi hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 14 giờ chiều hôm qua 3/3. Về đến Bái Đính là 5 giờ, chúng tôi đã phải chờ suốt đêm để sáng nay được vào chiêm bái trực tiếp ngọc xá lợi Phật. Dù mệt mỏi, vất vả nhưng tôi và bạn bè rất hài lòng khi được tận mắt tham quan những kỷ lục tại ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á này”. Cụ Nguyễn Thị Tư (81 tuổi) quê ở Đông Hưng - Thái Bình cho chúng tôi biết: “Cả đời tôi chưa một lần được cung nghinh ngọc xá lợi Phật. Thật may mắn, lần này được thăm chùa đúng vào dịp này. Đối với tôi, được gặp ngọc xá lợi Phật như là được gặp chính Đức Phật rồi, cho dù có gần về với tổ tiên tôi cũng thấy mãn nguyện”. Trong ngôi chùa Tam Thế đồ sộ với 3 pho t­ượng Tam Thế Phật (quá khứ, hiện tại và tương lai) bằng đồng cao 7,2 m, nặng 50 tấn, được xác nhận kỷ lục “Ngôi chùa có bộ tượng Tam Thế bằng đồng lớn nhất Việt Nam”, hàng nghìn người chen chúc nhau để cung nghinh ngọc xá lợi Phật. Lễ an vị Ngọc xá lợi phật tại gian Chính điện chùa Bái Đính Tại bàn cung tiến cho chùa, hàng trăm người cũng chen nhau đăng kí xin được đóng góp công đức. Ông Dương Văn Bình, một phật tử từ Hà Tĩnh nói: “Tôi đến chùa cung nghinh ngọc Phật với lòng thành tâm nhất, tôi công đức 20 ngàn đồng, dù ít nhưng cũng là một phần nhỏ để góp phần cầu mong cho gia đình an lạc trong hạnh phúc sum vầy”. Thông tin từ phía BTC chùa Bái Đính cho biết, ngày đầu tiên mở cửa cho khách trực tiếp chiêm bái ngọc xá lợi Phật Thích Ca đông hơn Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật lần thứ nhất tại đây vào tháng 6/2009. Cũng trong sáng 4/3, tại gian Chính điện chùa Bái Đính, có 1.000 doanh nhân cả nước đã về Ninh Bình dự Đại lễ cầu Quốc thái Dân an - một nghi lễ nằm trong chương trình “Danh nhân Việt Nam với Hoa Lư - Thăng Long Hà Nội 1.000 năm xây dựng và phát triển bền vững”. Quốc Đô - Anh Tài Nguồn dantri.com.vn
 21. Chú Trần Phương thử cách này xem sao, cháu đã ứng dụng cho mình và mọi người xung quanh rất hiệu quả. Khi nấc lấy 1 chút giấm ăn để chảy vào cổ họng là sẽ hết nấc, chỉ khoảng 5-6 giọt là được.
 22. Chúc mừng năm mới! Kính chúc Sư phụ, BQT Diễn đàn, cùng toàn thể hội viên một năm mới an khang thịnh vượng.
 23. Chủ Nhật, 07/02/2010 - 21:43 Máy bay Mỹ đâm nhau trên không, 3 người thiệt mạng (Dân trí) - Hai chiếc máy bay nhỏ của Mỹ đã đâm nhau trên không trung, gây ra vụ tai nạn hàng không trên bầu trời bang Colorado, làm 3 người thiệt mạng. Vụ va chạm xảy ra lúc 1h30 giờ địa phương ngày 6/2 gần sân bay thành phố Boulder trên bầu trời một khu ngoại ô có nhà cửa và các công ty nằm rải rác nhưng may mắn không ai dưới mặt đất bị thương. Một máy bay hạng nhẹ đã đâm phải dây nối kéo chiếc tàu lượn sau một máy bay khác. Hai máy bay đâm vào nhau rồi bốc cháy và lao xuống đất nhưng chiếc tàu lượn đã cố gắng cắt dây nối và hạ cánh an toàn. 3 người đi trên 2 chiếc máy đều thiệt mạng. Vài người đã chứng kiến vụ tai nạn. “Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn lên bầu trời. Chúng tôi nhìn thấy một tàu lượn và cột khói lớn đen kịt ngay cạnh đó. Vụ nổ giống như thể pháo hoa”, nhân chứng Paul Aiken miêu tả. An Bình Theo AP Nguồn: www.dantri.com.vn
 24. Chúc mừng sinh nhật Bunny, thêm một tuổi mới gặt hái được nhiều thành công mới. Thân.
 25. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY PHẠM CƯƠNG! Thêm một tuổi gặt hái được những thành công mới! Kính!