• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by thanhdc

 1. “Long sàng” tiền tỷ ở thành Nam Lâu nay, thi thoảng giới chơi đồ cổ Hà Thành lại rỉ tai kể cho nhau nghe chuyện nhà ông Vương Văn Thực ở Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định có chiếc “long sàng đế vương” nạm tới 86 viên ngọc trai và cẩn vô vàn trai, ốc quý hiếm. Trong bóng đêm, chiếc giường tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh muôn màu làm sáng rực cả căn phòng. Nhiều người còn kể rằng, chiếc “long sàng” này có khả năng chữa được một số loại bệnh hiểm nghèo vì nó được thiết kế theo “âm dương ngũ hành” hết sức độc đáo. Mua “long sàng” qua điện thoại Tương truyền, chiếc giường này có xuất xứ từ Trung Quốc, là “long sàng” của một vị vua dưới triều nhà Thanh tặng cho vua nhà Nguyễn. Bởi thế, những miếng đá trên giường và toàn bộ ngọc quý đều được xếp theo thuyết ngũ hành tương sinh, tương khắc giúp cho người nằm lên đó được an thần, ngon giấc, tràn trề sinh lực. Tìm về nhà người anh họ là một tay chơi đồ cổ khá có tiếng ở đất Nam Định để hỏi về tung tích chiếc “long sàng đế vương”, may mắn ông cho biết địa chỉ nhưng không quên dặn: “Địa chỉ tìm đến nhà tay Thực thì rất dễ, nhưng chú đến đó tìm hiểu được hay không thì tôi không dám chắc. Chú cứ chuẩn bị tinh thần từ trước vì đó là chiếc giường quý hiếm vào loại bậc nhất nên không phải ai gia chủ cũng cho biết đâu...”. Đúng như lời ông anh họ nói, cầm địa chỉ trên tay, tôi lần mò về đất Hải Phú, Hải Hậu hỏi nhà ông Vương Văn Thực chơi đồ cổ là cả làng ai cũng biết. Khi chúng tôi tìm đến thì ông Thực đi vắng, chỉ có bà Hường, vợ ông Thực ở nhà. Cứ ngỡ phải quay lại lần sau vì sợ bà vợ không biết gì để nói nhưng nói chuyện một lúc thì mới hay người sành sỏi và mê chơi các loại đồ cổ trong nhà là bà Hường chứ không phải ông Thực. Bà Hường kể, gia đình nhà bà ba đời chơi đồ cổ. Cụ ngoại từng là một tay chơi đồ cổ khét tiếng của đất thành Nam. Sau đó đến đời ông ngoại rồi đến đời bà. Từ hồi còn nhỏ, nhìn thấy những bộ bàn ghế, những bộ ly, bình, ấm, chén, khay, bát... cổ với vẻ đẹp cổ kính, sang trọng là bà thích lắm. Chính vì thế mà cái máu đam mê đồ cổ có từ thời bé, sau này mới “lây” sang cho chồng. Năm 1997, một lần tình cờ qua nhà một người bạn cũng là dân chơi đồ cổ với nhau, khi đi ngang qua phòng riêng của vợ chồng người bạn, bà Hường nhìn thấy một chiếc giường có kiểu dáng rất lạ. Thích thú, bà lân la hỏi chuyện thì được vợ chồng người bạn cho hay đó là chiếc giường mô phỏng theo kiểu dáng một chiếc “long sàng” của vua chúa ngày xưa từng nhìn thấy ở Cần Thơ. Ngay lập tức vợ chồng bà Hường gọi điện cho cậu con cả của gia đình người bạn này ở trong Kiên Giang nhờ dò hỏi hộ. “Nhờ hỏi nhưng trong suy nghĩ chúng tôi cũng không dám tin rằng em nó có thể tìm được, vì đó là chiếc “long sàng” quý hiếm nên đâu dễ dàng biết được thông tin” - bà Hường nhớ lại. Bà Phạm Thị Hường bên chiếc “long sàng” quý. Một tuần sau, người con cả của gia đình người bạn từ Cần Thơ gọi điện ra thông báo đã tìm thấy chiếc giường và gia chủ chiếc giường đồng ý bán. Khỏi phải nói, ông bà Hường mừng như bắt được vàng nhưng vì đường quá xa nên ông bà không vào tận đất Cần Thơ để ngắm nghía và trả giá mà tất cả đều giao dịch qua điện thoại. Bà Hường cho biết: “Chúng tôi chỉ mua qua điện thoại và nhờ em nó ở trong Cần Thơ giao dịch hộ chứ không vào tận nơi. Chúng tôi bảo em nó tả lại hình dáng, kích thước chiếc giường rồi mua luôn không cần mặc cả. Vì là dân chơi đồ cổ lâu năm nên chỉ cần nghe tả là có thể hình dung ra được hiện vật đó như thế nào”. Mua được chiếc giường rồi nhưng để vận chuyển được nó một cách nguyên vẹn từ Cần Thơ ra đến Nam Định là cả một sự kỳ công. Vốn tính cẩn thận, để bảo đảm cho chiếc giường vẹn nguyên không bị trầy xước, bà Hường phải năm lần bảy lượt gọi điện cho người em dặn dò đội quân vận chuyển phải chạy xe hết sức cẩn thận, đi đường hễ mệt là dừng nghỉ, đói là dừng ăn, ngày đi, đêm ngủ không cần chú trọng đến tốc độ. Chính vì thế mà mất hơn một tuần lễ chiếc giường mới được vận chuyển về tận nơi. Bà Hường cho biết: “Giường về đến nhà, chúng tôi đã phải huy động hết những tay thợ mộc giỏi nhất của đất Nam Định về lắp mà vẫn không thể lắp được. Qua ngày hôm sau, cả đội thợ mộc mất mấy tiếng đồng hồ vật vã thì mới lắp nổi vì chiếc giường này được làm ở Trung Quốc (theo nhận định của một số người chơi đồ cổ ở Việt Nam - PV) những miếng gỗ ghép với nhau bằng các loại mộng lồi lõm theo một nguyên lý rất đặc biệt”. Trả hơn một tỷ đồng chưa bán Chiếc giường được để trong một căn phòng riêng biệt trên tầng hai, ngay sát cạnh phòng ngủ của vợ chồng ông bà Hường. Khi cánh cửa gỗ lim nặng nề vừa mở ra, tôi như hoa mắt trước ánh sáng lấp lánh muôn màu tỏa ra từ chiếc giường. Ấn tượng đầu tiên là 86 viên ngọc trai tròn trịa bao quanh chiếc “long sàng” và vô vàn hình thù lạ mắt khác nhau được cẩn bởi những loại trai, ốc quý hiếm. Nào là hình Văn Vương đi cầu hiền, nào là hình chim chóc hát ca, muôn thú mở hội... đường nét, hình khắc đều rất tinh xảo, công phu, phải là những tay thợ cao cấp lắm mới làm nổi. Theo bà Hường thì chiếc giường hoàn toàn được làm bằng gỗ trắc, có chiều dài 2m7, bề ngang 1m71, chỗ dày nhất của thành giường lên tới 50 cm. “Khi đó, chấp nhận bỏ ra 14 cây vàng (tương đương với gần 200 triệu đồng lúc đó) để mua chiếc giường này tôi cứ nghĩ trong bụng không biết rồi có như mình hình dung không nhưng khi giường vừa được đem xuống khỏi xe là tôi như bị mê hoặc, không nói được câu gì nữa vì nó quá đẹp” - bà Hường thật thà chia sẻ. Giường được cấu tạo 3 thành, ở giữa mặt giường có 6 miếng đá lạ, 5 miếng có hình vuông cách điệu giống nhau, riêng một miếng có hình quả xoài. Vân vi trên mỗi miếng đá này cũng rất lạ, có miếng thì vân vi dày đặc như những lớp mây chồng chất lên nhau, nhưng cũng có miếng vân tản mát ra như hình những con chim phượng trông đẹp lạ kỳ. Đặc biệt hơn cả là khi sờ tay vào cả 6 miếng đá thì mát lạnh như băng. Theo bà Hường, lúc chuyển chiếc giường từ tầng một lên tầng hai ông bà phát hiện ra dưới 6 miếng đá này, ở mặt sau mỗi miếng có bốn chữ Hán, chỉ có một miếng có duy nhất một chữ nhưng vì không thông thạo về chữ Hán nên ông bà cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Theo người em kể lại, giới chơi đồ cổ ở Cần Thơ nhận định chiếc giường phải trên 200 năm tuổi. Có tới 86 viên ngọc trai tròn trịa bao quanh chiếc “long sàng” và vô vàn hình thù lạ mắt khác nhau được cẩn bởi những loại trai, ốc quý hiếm. Bà Hường cho biết: “Từ lúc có giường này đến nay vợ chồng tôi mới ngủ trên đó có hai tối nhưng khi nằm lên đó là không biết gì trời đất nữa. Ngủ rất sâu, rất ngon và khi tỉnh dậy thì rất nhẹ nhàng, khoan khoái. Vì nằm ở đó ngủ sâu quá, sợ ngủ mê không ai trông nhà, trong khi trong nhà có rất nhiều tài sản quý giá nên chúng tôi không dám ngủ nhiều. Trước giường được đặt ở tầng một nhưng do nhiều người hỏi mua quá nên chúng tôi đưa lên đây để khi có khách quý thì cho họ nghỉ ngơi...”. Trước đây, có một thời người ta đồn đại rằng chiếc giường này có thể chữa được một số loại bệnh nhưng theo bà Hường thì bà chưa thấy chuyện đó xảy ra. Có chăng là từ lúc có chiếc giường, gia đình bà làm ăn phát đạt hơn. Và bất cứ người khách nào khi nằm lên chiếc giường đó đều ngủ quên giờ, khi tỉnh dậy thấy khoan khoái như được tiếp thêm năng lượng. Đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi mua chiếc giường nhưng bà Hường không bán vì sợ bán đi sẽ không tìm lại được chiếc giường nào tương tự. Mới đây, có một cán bộ của tỉnh nọ nghe tin liền sang xem rồi ngỏ ý trả 1 tỷ đồng nhưng bà Hường vẫn lắc đầu. Theo Minh Thành Gia đình & Xã hội
 2. Chú vuivui nói chiện hay quá! :) :P Bon TQ cũng phải nể. Kính.
 3. Năm Công Nguyên được tính là 0 thì các năm trở về trước càng xa năm CN càng lớn, năm 247 tr.CN Thái tử Doanh Chính nối ngôi, mới 13 tuổi đến năm 238 tr.CN được 9 năm ( 247 - 238 = 9, Thái tử Doanh Chính được 13 + 9 = 22 tuổi). Hoàn toàn chính xác là năm 247 tr.CN. Kính! Thanhdc.
 4. Theo như Thanhdc được biết thì có một số phương pháp lấy quẻ Dịch trong dân gian như sau: Thượng Quái = (Năm + Tháng + Ngày) mod 8 Hạ Quái = (Năm + Tháng + Ngày + Giờ) mod 8 Hào Động = (Thượng Quái + Hạ Quái + Giờ) mod 6 Theo cách này thì vẫn đảm bảo 384 quẻ một hào động. Kính.
 5. Đệ tử cũng có nói đến hướng Nam mà Sư phụ. Mong được đọc cuốn sách nói về Phong Thủy có bài bản và phương pháp luận nhất quán của Sư phụ. Kính.
 6. Theo vãn bối Dương và Âm có tính quy ước và chúng có quy tắc để quy ước. Trường hợp trên ta đổi chứng Âm thành chứng Dương và chứng Dương thành chứng Âm và theo quy ước Dương tịnh Âm động thì ta vẫn cứ có thể áp dụng các quy tắc luận trị Âm Dương trong Đông Y như bình thường. Kính.
 7. Theo học trò đây chính là những lựa chọn có liên quan đến phong thủy: thứ nhất bọng cây chứ không phải cành cây bên ngoài, thứ hai hướng nam nơi sinh sống của loài ong thường là vùng nhiệt đới giống khí hậu của nước ta nên hướng nam là hướng mát mẻ tránh gió ở hướng Bắc, tiếp đến là những tiêu chí khác như tiết diện cửa vào, độ cao cánh mặt đất và khoảng rỗng trong thân cây làm tổ.Kính.
 8. Thứ Năm, 30/04/2009 - 11:03 AM Kinh tế thế giới sẽ mất 3.000 tỷ USD vì cúm lợn Với việc dịch cúm lợn bùng nổ tại nước Mỹ và có dấu hiệu lan rộng toàn cầu, Ngân hàng thế giới (WB) dự đoán nếu như dịch cúm bùng phát sẽ khiến kinh tế thế giới tổn thất tới 3.000 tỷ USD và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm khoảng 5%. Tạm biệt nhau ở sân bay quốc tế Cancun, Mexico - quốc gia đã có gần 200 trường hợp tử vong nghi do cúm lợn (ảnh: Reuters). Trung tâm chứng khoán Merrill Lynch của Mỹ cảnh báo dịch cúm lợn lan rộng toàn, các ngành bán lẻ, hàng không và địa ốc… sẽ đều chịu sự tấn công mạnh mẽ. Tại Hongkong (khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc), các chuyên gia kinh tế cảnh báo một khi Hongkong bùng phát dịch cúm lợn, bệnh dịch sẽ lan nhanh hơn đại dịch SARS hồi năm 2003 và thiệt hại kinh tế sẽ cao hơn đại dịch SARS, ước tính sẽ lên đến khoảng 4 tỷ USD, theo đó tăng trưởng kinh tế của Hongkong trong quý hai sẽ là âm 4% - 5%. Tờ “The Guardian” của Anh đưa tin, dịch cúm lợn có thể sẽ “lây nhiễm” sang cả sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Nhớ lại thời kỳ năm 2003, khi đại dịch SARS lan tràn, tổn hại kinh tế của khu vực châu Á lên đến 400 tỷ USD và hơn 8.000 người mắc bệnh, trong đó có tới 775 người chết. Trung tâm chứng khoán Merrill Lynch cảnh báo nếu như dịch cúm lợn chỉ hạn chế ở Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ giảm mạnh, các ngành như quần áo may sẵn, đồ điện gia dụng, hàng không và vận tải… của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn. Còn nếu bệnh dịch lan rộng toàn cầu, vậy thì ngành bán lẻ, hàng không và địa ốc sẽ chịu sự tấn cộng mạnh mẽ. Merrill Lynch nêu rõ trước bóng đen của dịch cúm lợn, giá cả các mặt hàng sẽ chịu ức ép và sẽ dồn sức ép lên giá dầu quốc tế. Tuy nhiên, Merrill Lynch cho biết thế giới, nhất là khu vực châu Á đã có kinh nghiệm từ đại dịch SARS, cho nên ảnh hưởng của dịch cúm lợn đối với kinh tế toàn cầu sẽ chỉ là tạm thời. Theo TTXVN Nguồn: dantri.vn
 9. Việc tính cục trong Tử vi theo cách tính thông thường và cánh tính dựa trên cung an Mệnh và can tháng an Mệnh là một mà thôi. Xin tham khảo bài viết tính cục nhanh http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry12408 Thân ái.
 10. Thanhdc đã gửi mail đăng ký với BQT rồi, lớp trưởng Bunny cho mình vào lớp với thanks!
 11. Con xin cảm ơn Thầy đã tư vấn! Đây là con hỏi cho 1 người bạn thân cùng tuổi ạ, con sẽ khuyên bạn nên nhờ anh Phạm Cương thiết kế nhà. Còn việc con không lên quẻ là do tâm không đc tĩnh nên không độn ạ. Nhưng con vẫn chăm chỉ học hỏi từ các anh chị khác. Con xin cảm ơn Thầy chúc Thầy mạnh khỏe để dìu dắt thế hệ sau vinh danh nền văn hiến Lạc Việt. Kính!
 12. Nhờ anh Phạm Cương xem giúp cho tuổi xây nhà gia chủ Nam sinh 5 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Mùi (1979) . Dự định sẽ xây nhà vào năm Kỷ Sửu (2009). Mong anh giúp. thanhdc
 13. Thư ngỏ gửi các bạn đọc trẻ Việt Nam! Tôi khẩn thiết cầu mong các bạn đọc trẻ hãy đọc bức thư ngỏ này và tất cả chúng ta, con dân nước Việt hãy đứng bên nhau trong giờ phút đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng, cùng suy nghĩ và đồng lòng góp sức, tìm ra cách tốt nhất, đối phó một cách hiệu quả nhất cho sự bình an của Tổ Quốc ta. Và ngay khi có thể, các bạn hãy giúp tôi, đưa bức thư này đến những người thân quen của các bạn, càng nhanh, càng đông, tôi càng biết ơn các bạn! Nguyễn Khắc Phục Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 Bạn đọc trẻ thân quý! Tôi tên là Nguyễn Khắc Phục, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đã về hưu và tiếp tục sáng tác tại Hà Nội. Cách đây đúng một năm (ngày 08.12.2007), trước những hành vi sai trái, nguy hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc đe dọa chủ quyền, an ninh lãnh thổ nước ta, tôi đã phải viết một bức thư ngỏ gửi các nhà văn Trung Quốc. Một năm sau, những diễn biến nói trên mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, nhà cầm quyền Bắc Kinh càng có nhiều hành động không thể chấp nhận được, đưa ra những đòi hỏi cực kì vô lý, đi ngược lại mọi chuẩn mực công pháp quốc tế, đạo lý khi tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển có diện tích khoảng 75% Biển Đông. Tham vọng bất chính, bất hợp pháp của họ không dừng lại ở việc xâm chiếm phi pháp Hoàng Sa, đe dọa Trường Sa mà còn tiếp tục những mưu toan ngang ngược, trắng trợn đòi chiếm luôn cả vùng Tư Chính – Vũng Mây và bồn trũng Nam Côn Sơn của Việt Nam vốn nằm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 1000 km, bất chấp chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với vùng biển này đã được luật quốc tế và các bên liên quan công nhận (xin tham khảo thêm tư liệu ở TUANVIETNAM ngày 8.12.2008- Chủ quyền VN ở vùng Nam Côn Sơn, Tư Chính, Vũng Mây của Dương Danh Huy - Lê Minh Phiếu). Thật ra những diễn biến nguy hiểm mới này chỉ là những biểu hiện tiếp tục một cách lô-gic của chủ nghĩa bành trướng và tham vọng bá quyền thâm căn cố đế trong đầu óc của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Vì thế, hôm nay tôi phải viết thư ngỏ này, khẩn thiết gửi các bạn đọc trẻ - đồng bào máu thịt của mình, giãi bầy với trách nhiệm công dân, những suy nghĩ nghiêm túc, canh cánh và tâm huyết nhất của mình, một người bình thường trong ngót trăm triệu con dân nước Việt đang sống trên Tổ Quốc hay ở nước ngoài, rằng: Nhân dân Việt Nam vốn chỉ có một nỗi khao khát thiết tha duy nhất, được sống bình yên, hạnh phúc, hữu nghị và làm bạn với tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới, nhưng những gì nhà cầm quyền Trung Quốc đã, đang và sẽ làm, đang đe dọa nghiêm trọng, hủy diệt nỗi khao khát thiết tha nói trên! Có một sự thật hiển nhiên: Muốn hiểu rõ bản chất của tội ác, tham vọng bất chính của các thế lực đen tối, chúng ta không còn cách nào khác là truy ngược lên, tìm gốc rễ sâu xa của những tội ác và tham vọng nói trên! Nỗi ưu tư này càng nóng bỏng, nhức nhối trong mỗi con tim Việt Nam, khi sắp tròn 30 năm ngày xẩy ra sự kiện quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17. 02. 1979 - 17. 02. 2009)! Đến đây, chúng ta lại phải đối mặt với một sự thực rất đau lòng và không thể chấp nhận được: Trong lịch sử hiện đại của đất nước, sự kiện Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979 là một trong những sự kiện đặc biệt và quan trọng bậc nhất, lại hầu như rất ít khi được nhắc tới dưới mọi hình thức, phương tiện thông tin, từ những nghiên cứu sử học, đến các tác phẩm văn chương - nghệ thuật phản ánh đề tài hiện thực này. Theo tôi biết, không phải không có những công trình, tác phẩm liên quan trực tiếp hay gián tiếp, với quy mô lớn, vừa hoặc nhỏ, đề cập tới sự kiện lịch sử này. Vậy vì sao những công trình, tác phẩm ấy không được công bố? Ai phải chịu trách nhiệm, họ muốn gì khi chủ trương như vậy? Đó không chỉ là biểu hiện ô nhục, hèn nhát mà còn làm yếu đi sức mạnh của chính nghĩa và khả năng tập hợp đại đoàn kết dân tộc trước nguy cơ ngoại xâm. Ở đây, tôi chỉ điểm lại một vấn đề mấu chốt hệ trọng và dễ thấy nhất, liên quan đến cái cớ nhà cầm quyền Trung Quốc vin vào để phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Ngay sau khi lên nắm quyền ở Căm-pu-chia, tập đoàn Pôn Pốt được Bắc Kinh dung dưỡng, cổ súy cả tinh thần, vật chất, cả hệ tư tưởng, bày mưu tính kế, cố vấn cao cấp hoặc trực tiếp huấn luyện, đã ngang nhiên xâm lấn và phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân ta dọc biên giới, đồng thời thực hiện một chế độ diệt chủng với chính đồng bào mình, tàn bạo, vô nhân đạo bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Việt Nam buộc phải tiến hành các biện pháp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và cuộc sống, sinh mạng của đất nước, nhân dân mình, giáng trả bọn xâm lược theo đúng công pháp và tập quán quốc tế về "quyền tự vệ chính đáng". Và lịch sử đã diễn ra theo đúng lô-gic của nó. Ngày mồng 7 tháng 1 năm 1979, bộ đội tình nguyện Việt Nam theo yêu cầu của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Căm-pu-chia, tiến vào đất bạn, góp sức cùng các lực lượng yêu nước, yêu công lý Căm-pu-chia, chặn đứng nạn diệt chủng, giải phóng đất nước Chùa Tháp thoát khỏi họa diệt vong... Và chỉ 37 ngày sau, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam! Vì sao họ "nhanh nhẹn" như vậy khi gây ra tội ác này? Họ nhân danh cái gì để xâm lược Việt Nam? Như mọi lần, Bắc Kinh lại biến trắng thành đen , vu cáo "Việt Nam tiểu bá xâm lược Căm-pu-chia" và Trung Quốc phải "dạy cho Việt Nam một bài học". Thế là họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tổng lực, không từ bất cứ tội ác nào chống lại dân thường Việt Nam, phá hủy tan hoang thị xã, thành phố, làng mạc, nhà máy, xí nghiệp, cầu cống trên địa phận các tỉnh phía Bắc Việt Nam giáp biên giới Trung Quốc, theo một kế hoạch được vạch trước, với mưu đồ nham hiểm là đánh quỵ Việt Nam không chỉ ở khả năng phòng thủ, tiềm lực kinh tế - quân sự mà còn nhằm hăm dọa, làm tan rã ý chí yêu nước, cắt đứt truyền thống quật cường chống ngoại xâm chảy trong máu các thế hệ người Việt sau này... Bây giờ, gần 30 năm đã qua, mọi cái đã trở nên minh bạch. Sự thật đã sáng như ban ngày. Và mọi sự dối trá và đạo đức giả cũng đã được phơi bày trước thế giới. Việc quân tình nguyện Việt Nam giúp Căm-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, dân tộc Khơ -me và nền văn hóa rực rỡ với Ăng-co Vát, Ăngco Thom đã hồi sinh và đang tiến bước trên con đường hòa bình-phát triển..., đã được công luận quốc tế thừa nhận. Chính nhân dân cùng Quốc Vương và các nhà lãnh đạo Căm-pu-chia cũng đã hơn một lần ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn Việt Nam đã giúp Căm-pu-chia hồi sinh bằng hành động quang minh chính đại, kịp thời, hiệu quả và đã tốn không ít xương máu, tiền của vì đại nghĩa nói trên. Sự ghi nhận này không chỉ ở lời nói, dư luận mà cả trong các văn bản chính thức của Quốc Hội - Nhà Nước Căm-pu-chia. Và bọn thủ ác khủng khiếp nhất mọi thời đại, bọn mù quáng đi theo đường lối diệt chủng, bọn đã từng được Bắc Kinh dung dưỡng, khuyến khích, đã phải ra đứng trước vành móng ngựa của Tòa án Quốc Tế xét xử tội ác chống lại loài người! Vậy là cái cớ nhà cầm quyền Bắc Kinh vin vào để xâm lược Việt Nam năm 1979 đã hoàn toàn đổ nhào, khẳng định mạnh mẽ một sự thật: Cuộc chiến tranh Trung Quốc tiến hành năm 1979 chống Việt Nam là phi nghĩa, phi pháp, phi đạo lý, cần phải bị lên án đanh thép. Và những kẻ đòi "dạy cho Việt Nam một bài học", đã lộ nguyên hình ngụy quân tử, đầy dã tâm, tàn ác và nham hiểm. Nhưng thử hỏi, 30 năm qua, tại sao những kẻ gây nên tội ác xâm lược Việt Nam năm 1979 chưa bị vạch mặt công khai và đưa ra xét xử trước Tòa án công lý Quốc Tế? Tại sao chưa có bất cứ cuộc điều tra toàn diện, khách quan và công bằng nào của các tổ chức, cơ sở nghiên cứu khoa học và cá nhân, về tội ác của Trung Quốc chống Việt Nam năm 1979, được tiến hành? Hoặc đã có mà chưa được công bố bởi những lý do nào đó? Ấy là chưa kể một loạt tội ác khác nhà cầm quyền Bắc Kinh đã gây nên cho nhân dân Việt Nam, chưa bao giờ được thống kê, phân tích đầy đủ để công bố cho nhân dân ta và thế giới biết rõ: -Ngày 19-1-1974, hải quân Trung Quốc đã dùng nhiều chiến hạm và phi cơ cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa của ta. Trong trận chiến không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã ngã xuống. -Tháng 4 năm 1988, Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, ngày 14 tháng 3 năm 1988, hải quân Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm các đảo ở Trường Sa. Họ đã bắn chìm ba tàu vận tải của hải quân Việt Nam. 74 chiến sĩ của chúng ta đã hi sinh khi bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc mình. Tại sao cái ác, cái xấu, cái đạo đức giả ở tầm vóc "giới cầm quyền một nhà nước" không bị phanh phui, lên án? Tại sao? Và những ai phải trả lời câu hỏi này? Những diễn biến lịch sử và thực tế cuộc sống đã cho chúng ta những bằng chứng hiển nhiên để không mơ hồ: Về bản chất và tham vọng bất chính, những kẻ đòi "dậy Việt Nam" năm 1979 và những vị hôm nay trịnh trọng rêu rao những lời đường mật về "16 chữ vàng" và "4 tốt" là một đồng một cốt. Khác chăng chỉ ở cách thức, giọng điệu, diễn xuất, càng ngày thói đạo đức giả và thủ đoạn càng tinh vi, nham hiểm và tàn độc hơn. 30 năm trước, họ nói toạc ra mồm "dạy cho Việt Nam một bài học" và xua quân đánh qua biên giới. Tàn ác, nguy hiểm lắm, nhưng vẫn ít nguy hiểm và tàn ác hơn bây giờ, khi họ thi thố đủ các thủ đoạn chính trị - ngoại giao - quân sự đen tối, được che đậy, ngụy trang khôn khéo, ru ngủ thiên hạ, chia rẽ, làm suy yếu, vô hiệu hóa mọi khả năng đề phòng, đoàn kết của các quốc gia, dân tộc trong khu vực (vốn cùng là nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền của họ), chống lại những mưu đồ nguy hiểm bất hợp pháp, ngang ngược coi thường mọi chuẩn mực công pháp quốc tế; bằng các chiến lược, chiến thuật cực kì tàn độc, thâm thúy mà có nhà nghiên cứu đã gọi là "chiến lược diều hâu"! "Trung Quốc mạnh hơn hẳn Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng tranh chấp như Phillipine hay Malaysia. Đây là một sự thực rõ như ban ngày. Sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế và quân sự, kèm theo các phản ứng rất chừng mực và đơn lẻ, từ các đối thủ ASEAN đã khiến Trung Quốc tùy ý vận dụng chiến lược diều hâu trên Biển Đông. Từ khoảng 20 năm đổ lại đây, họ đã sử dụng một công thức tổng hợp bao gồm:(1) tấn công quân sự quy mô nhỏ (Việt Nam, 1988, Philippine, 1996, 1997), đơn phương thăm dò và khai thác tài nguyên trên vùng tranh chấp, (3) đe dọa bằng vũ lực (đối với ngư dân) hoặc sức ép kinh tế (với các tập đoàn dầu khí quốc tế) nhằm ngăn chặn các đối thủ tiến hành khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp, (4) chia rẽ các đối thủ bằng kinh tế và ngoại giao, và (5) tuyên truyền về chủ quyền và thái độ cứng rắn của họ đối với vấn đề Biển Đông trên toàn thế giới..." ( Dự Trần, cố vấn của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông - Theo TUANVIETNAM ngày 06.12.2008) Đúng, họ đã mưu toan "ru ngủ", "gây mê", "dọa dẫm", sử dụng tất cả những mánh khóe tinh vi, biến hóa khôn lường trong việc kết hợp giữa diễu võ giương oai (thị uy, phô trương sức mạnh quân sự, khoa học-kỹ thuật) với các chiến dịch ngoại giao đạo đức giả, gây sức ép, tâm lý chiến (không loại trừ cả "văn hóa chiến" và "hữu nghị chiến" thông qua phim ảnh, tác phẩm văn học - nghệ thuật, các cuộc gặp gỡ "hữu nghị", thi đấu thể thao, buôn bán, mậu dịch, viện trợ... ), tăng cường các hoạt động tình báo, gián điệp, phản gián và cấy vào nội bộ các nước mà họ muốn thôn tính, một loạt "nội gián", ra sức "li gián", "mua chuộc", "phân hóa" khối đại đoàn kết Việt Nam bằng mọi thủ đoạn; nếu không tỉnh táo, dũng cảm và thông minh, chúng ta lại tự ru ngủ, sợ sệt, hoang mang và tự chia rẽ thêm nữa, thì việc mất nước chỉ còn là chuyện thời gian! Vâng, hiện giờ chuyện khẩn cấp và sống còn nhất, liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng, chủ quyền của Tổ Quốc, số phận, danh dự toàn dân Việt Nam và tương lai của các bạn, hoàn toàn tùy thuộc vào hành động và nhận thức của tất cả chúng ta. Đúng, xét về phương diện thực lực từ kinh tế, trang bị vũ khí, đến khả năng tác chiến cơ động, hiện đại (đặc biệt là hải quân và không quân), Trung Quốc mạnh hơn hẳn Việt Nam và các nước trong khu vực. Nhưng cái quyết định trong chiến tranh không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh vũ khí, tiền bạc, thủ đoạn. Một. Nếu các nước trong khu vực nhận thức tỉnh táo và đầy đủ về nguy cơ bành trướng và "chiến lược diều hâu", biết tập hợp lại, đồng tâm hiệp lực, tạm thời gác bỏ những bất đồng, tranh chấp lẫn nhau (mà giữa các nước này với nhau, việc đàm phán đi tới các giải pháp thỏa đáng là có cơ sở và khả thi), chống lại mọi âm mưu và hành động bá quyền, cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, li gián..., dễ gì Trung Quốc đã có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm? Hai. Trên bàn cờ quốc tế hiện đại, các cường quốc khác đã từng có mối quan hệ lịch sử với khu vực này, hiện nay cũng đang coi các nước như Việt Nam - Philippin- Malayxia..., là các nhân tố được tính đến trong chiến lược phát triển kinh tế - chính trị - ngoại giao - an ninh của họ, không thể bó tay ngồi im, để mặc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và lấn lướt phi pháp và vô hạn độ, trên bộ, trên biển, trên không và trên vũ trụ. Trước hết vì quyền lợi của chính nước họ, sau nữa có thể họ làm như vậy vì được thúc đẩy bởi những đòi hỏi của lương tri, tầm nhìn xa và cũng có thể do họ nhận thức được lời cảnh báo: Nếu không ra tay hành động kịp thời và đủ mức cần thiết, sẽ là quá muộn một khi chủ nghĩa bá quyền, bành trướng từ "bóng ma" hiện lên thành một thế lực vật chất nguy hiểm và tàn bạo! Công luận quốc tế và lương tri nhân loại cũng luôn đứng về phía các dân tộc bị áp bức, các đất nước bị xâm hại bởi các thế lực đen tối, phi nghĩa. Vì vậy, phải công khai đưa ra quốc tế những vấn đề khúc mắc trong quan hệ Việt - Trung trước nay vẫn được "những ai đó" coi là "tế nhị", là "nhạy cảm" và ra sức bưng bít. Trong một số trường hợp tranh chấp cụ thể về lãnh thổ, lãnh hải, cần phải được đưa ra phân xử công khai trước các tổ chức quốc tế hữu quan, có đủ năng lực, thẩm quyền và uy tín. Chúng ta đừng quên một bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu: Trong thời kì chống xâm lược 1945 đến 1975, đặc biệt là từ 1954 về sau, cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng ta được tiếp thêm nhiều nguồn cổ vũ, ủng hộ từ dư luận tiến bộ trên thế giới, từ chính phong trào phản chiến trong lòng đất nước mà nhà cầm quyền nước ấy tiến hành xâm lược Việt Nam. Chúng ta không thể không nhắc tới sức mạnh mà những tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh chống Việt Nam của Bec-trăng Rut-xel, những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh diễn ra trên khắp các lục địa, từ Âu, Á, Phi, Bắc Mỹ đến Mỹ La-tinh..., đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta giữa những năm tháng thử thách khốc liệt, cam go nhất. Tại sao hôm nay chúng ta lại không tăng cường thêm sức mạnh, khả năng và hiệu quả tranh đấu cho chính nghĩa của chúng ta bằng cách tranh thủ công luận tiến bộ và ngay cả sự thức tỉnh trong lòng đất nước đang bị chi phối bới chủ nghĩa bành trướng..., cũng không phải không có tác dụng chặn bớt các mưu đồ đen tối và nguy hiểm với chính an nguy của nhân dân nước ấy. Ba. Riêng với nước ta, từ hàng nghìn năm trước, không chỉ một lần, ông cha ta đã từng phải đối mặt với những cuộc xâm lược của các đế chế Trung Hoa đầy tham vọng, hùng mạnh, nham hiểm và tàn ác. Dĩ nhiên tình thế ngày ấy khác bây giờ cả từ hình thái, quy mô, thủ đoạn xâm lược, bối cảnh quốc tế, trình độ kĩ thuật, tác chiến, phương tiện chiến tranh và tương quan lực lượng. Nhưng xét cho cùng vẫn là chuyện nước nhỏ, dân nghèo, quân ít phải đánh với giặc to, ác và hiểm. Vậy ông cha ta đã làm cách nào để có Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa? Thậm chí đời Lý, anh hùng Lý Thường Kiệt còn đại phá Ung - Khâm, đập tan từ trong trứng mưu đồ xâm lược của nhà Tống năm 1075. Nhà Trần đã tổ chức thành công 3 lần kháng chiến chống Nguyên - Mông thế kỉ 13. Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nhà chiến lược, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cùng những nghĩa sĩ dự hội thề Lũng Nhai năm 1418, đã tiến hành cuộc kháng chiến 10 năm chống quân xâm lược nhà Minh, giải phóng đất nước khỏi họa diệt vong do bọn xâm lược tàn bạo mưu toan thực hiện bằng tất cả các thủ đoạn và tội ác của chúng, từ hủy diệt văn hóa, hủy diệt cơ sở vật chất và hủy diệt khả năng tồn tại của dân tộc ta như một dân tộc có văn hóa và khát vọng hạnh phúc. Rồi Đại đế Quang Trung đã diệt 28 vạn quân Mãn Thanh chỉ trong vòng mấy ngày mùa xuân năm Kỉ Dậu - 1789, ngay giữa thành Thăng Long. Vân vân và vân vân... Tựu trung, nguyên nhân thắng lợi của những võ công trên là do: A- Ta chính nghĩa, ta chống xâm lược. B- Ta đoàn kết một lòng, không phân biệt Nam-Bắc, Xuôi-Ngược, Vua-Quan-Dân, Trai-Gái, Già-Trẻ, Tôn Giáo - Tín Ngưỡng - Chính kiến, tất cả đồng lòng đánh giặc khi đất nước lâm nguy. (Điển hình là Hội nghị Diên Hồng thời Trần đánh giặc Nguyên-Mông). Ta kiên quyết giữ vững và phát huy cao nhất, sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy, chống lại mọi mưu toan chia rẽ, mua chuộc và li gián của giặc ngoại xâm. C- Ta có truyền thống đấu tranh anh dũng và tự tôn, biết mình (sở đoản - sở trường), biết người, biết tìm cách đánh thích hợp, lấy "đoản binh thắng trường trận", "lấy yếu thắng mạnh", lấy " chí nhân thay cường bạo", biết tiến biết thoái... Mỗi lần phải đương đầu với giặc xâm lược phương Bắc, bao giờ cha ông ta cũng tìm mọi cách liên kết với các lân bang cùng cảnh ngộ, cảnh giác ngăn chặn mọi mưu đồ li gián của kẻ thù chính, tỉnh táo, có tình có lý, phân tích cho các lân bang hiểu rõ những nguy cơ do âm mưu " bẻ từng chiếc đũa trong bó đũa" gây nên, làm suy yếu khả năng của các liên minh chống lại bá quyền, bành trướng. Ta cũng biết nội bộ của chính thế lực xâm lược không phải lúc nào cũng ổn cả, chính nhà cầm quyền ấy cũng phải đối mặt với những vấn đề nan giải của chính đất nước ấy. D- Đặc biệt, sức mạnh của Việt Nam được tìm thấy cội rễ từ chí khí, tinh thần quật cường, trung hậu và đức xả thân..., của giới trẻ trong mọi hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. (Điển hình là chuyện cậu bé Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở Hội nghị Bình Than - thời nhà Trần). E- Ta không mơ hồ trước mọi sự lừa phỉnh, đường mật của kẻ xâm lược. Ta biết rõ tim đen và dã tâm của chúng. Ta luôn nhũn nhặn, thậm chí chịu lép khi nói năng, chữ nghĩa viết lách các văn thư của triều đình và phải cống nạp cho cái gọi là "Thiên Triều" (kể cả khi ta đánh thắng, vẫn tạo điều kiện giao trả tù binh đàng hoàng cho chính bọn xâm lược mình, hoặc cấp đất xây mộ phần cho những tên xâm lược chết trận tại Việt Nam), nhưng trong thâm tâm, ta không bao giờ quên họ là ai, muốn gì và ta phải làm gì để chống lại mọi mưu toan nham hiểm, tàn bạo đã ăn vào máu của những kẻ cầm quyền phương Bắc. Muốn làm gì thì làm, muốn mềm dẻo thế nào thì mềm dẻo, nguyên tắc cốt tử là phải bảo toàn bằng mọi giá, đất đai, sông biển thiêng liêng của tổ tiên trao lại, danh dự và phẩm giá của một đất nước có truyền thống văn hiến hàng nghìn năm. Đối sách "trong rắn ngoài mềm" phải được vận dụng và nhận thức trên nguyên tắc cốt tử, tối thượng như trên. G- Ta không lạ gì sách của họ từ nghìn xưa đến giờ. Nôm na thế này: Muốn lấy phải cho (đời Tống, họ phải cắt 800 dặm đất họ cho Liêu Hạ, nhưng lại mưu toan cướp đất của Đại Việt). Trước Nam sau Bắc (phía Bắc của họ toàn thứ dữ, khó gặm, họ bèn tính chuyện lấn xuống phía Nam trước với hi vọng dễ ăn cướp hơn). Mềm với người xa, rắn với kẻ gần (mua chuộc, giả vờ ngọt nhạt, hữu hảo với những nơi xa, gây cảm tình, tạo đà để mưu lợi trong tương lai khi có cơ hội bành trướng, sắm vai anh hùng hảo hán, cứu khốn phò nguy, ra vẻ hào hiệp và nhân nghĩa, nhưng trắng trợn, trịch thượng, cậy mạnh hiếp yếu với những nước nhỏ hơn cạnh mình). Tôi nghĩ sao nói vậy, giãi bày tâm can cùng các bạn đọc trẻ, chắc có chỗ thiếu sót, chủ quan hoặc thiển cận, thành thực không ngại bị chê cười hay khó chịu. Tôi làm việc này chỉ nhằm một mục đích: Tất cả chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, nhìn sau trước, thấy phải làm gì tốt nhất, kịp thời và thiết thực nhất cho đại vận mệnh của đất nước - quê hương này (đương nhiên, có hạnh phúc và tương lai của mỗi chúng ta). Khi viết bức thư này, tôi cũng chờ những điều chẳng muốn vẫn sẽ đến với mình. Kể cả vậy, tôi không hối tiếc khi bày gan ruột của mình trên giấy. Hơn nữa, nếu tìm được cách thức nào hành động hướng tới mục đích trên, tốt hơn, hiệu quả hơn, tôi sẽ làm ngay, không nề hà, tính toán. Dân Việt Nam xưa nay có cái hay, có cái dở như mọi dân tộc bình thường khác trên thế giới. Nhưng dân Việt Nam cũng đủ tỉnh táo để phân định rạch ròi giữa nhân dân Trung Quốc, các giá trị chân chính và đáng trân trọng của văn hóa Trung Hoa với thiểu số ôm ấp "chủ nghĩa bá quyền, tham vọng bành trướng". Người Việt Nam chỉ muốn sống yên ổn, no ấm, hòa thuận với láng giềng, không muốn gây thù chuốc oán, càng không ham tranh giành quyền lợi bất chính. Nhưng khi bị xâm lược, danh dự bị xúc phạm, toàn dân Việt Nam nhất định mang hết sức lực, trí tuệ, máu xương, hiến dâng cho Tổ Quốc với tinh thần Đại đế Quang Trung đã tuyên cáo tại Thăng Long, mùa xuân năm Kỉ Dậu 1789: "Đánh cho biết nước Nam anh hùng, có chủ!" Tôi khẩn thiết mong các bạn đọc trẻ hãy đọc bức thư ngỏ này và tất cả chúng ta, con dân nước Việt hãy đứng bên nhau trong giờ phút đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng, cùng suy nghĩ và đồng lòng góp sức tìm ra cách tốt nhất, đối phó một cách hiệu quả nhất cho sự bình an của Tổ Quốc ta. Và ngay khi có thể, các bạn hãy giúp tôi, đưa bức thư này đến những người thân quen của các bạn, càng nhanh, càng đông, tôi càng biết ơn các bạn. Qua mấy lời máu thịt này, tôi xin gửi gắm trọn vẹn lòng tin yêu vào quê hương, đất nước và nghĩa đồng bào. Thân quý gửi lời chào các bạn đọc trẻ Việt Nam. Thân mến Viết xong lúc 2 giờ 15 ngày 08 tháng 12 năm 2008 Nguyễn Khắc Phục - canhcualieutrai@yahoo.com.vn - 0904481335
 14. Xin chia sẻ với mọi người các công thức tính nhanh trong Tử Vi Cung an Mệnh M = [15 + tháng sinh(âm lịch) - giờ sinh(âm lịch)] MOD 12 Tính từ cung Tý trên Địa bàn theo chiều kim đồng hồ là 1 cho đến M tại cung nào thì Mệnh nằm ở cung đó Cung an Thân T = [1 + tháng sinh(âm lịch) + giờ sinh(âm lịch)] MOD 12 Tính từ cung Tý trên Địa bàn theo chiều kim đồng hồ là 1 cho đến T tại cung nào thì Thân nằm ở cung đó Giờ sinh: Giờ Tý : 1 Giờ Sửu : 2 Giờ Dần : 3 Giờ Mão : 4 Giờ Thìn : 5 Giờ Tị : 6 Giờ Ngọ : 7 Giờ Mùi : 8 Giờ Thân : 9 Giờ Dậu : 10 Giờ Tuất : 11 Giờ Hợi : 12 Tính Cục TV Bước 1: Định can của mỗi cung Giáp = 1 Ất= 2 Bính = 3 Đinh= 4 Mậu= 5 Kỷ= 6 Canh= 7 Tân= 8 Nhâm= 9 Quý= 10 CanThangGieng = {CanNamSinh*2 + 1}Mod 10 CanCungMenh = {|CanThangGieng + M - 3|} Mod 10 Thí dụ: Nam sinh ngày 10 tháng Giêng giờ Thìn năm Kỷ Mùi Cung mệnh M = 15 + 1 - 5 = 11 M = 11 ==>Mệnh an tại cung Tuất trên địa bàn (1) CanThangGieng = {6*2 + 1} mod 10 CanThangGieng = 3 ==> Can tháng giêng là Bính CanMenh = |3 + 11 - 3| mod 10 CanMenh = 1 ==> Can cung an Mệnh là Giáp (2) Từ (1) và (2) ==> cung an Mệnh trên địa bàn là Giáp Tuất Theo Lạc Thư Hoa Giáp Giáp Tuất hành Thủy ==> vậy Nam sinh 10 tháng Giêng năm Kỷ Mùi giờ Thìn có Cục là Thủy lục cục Từ cung an Mệnh ta có thể tính được các cung khác trên Địa bàn Tử Vi Bởi vì thứ tự an các cung là theo chiều thuận, thứ tự Mệnh -> Phụ Mẫu -> Phúc Đức -> ... -> Huynh Đệ Thân ái. thanhdc
 15. Ngân hàng lớn thứ 4 của Mỹ phá sản Chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc, Lehman Brothers đã tuyên bố phá sản ngày hôm qua sau nỗ lực bất thành về việc tìm kiếm đối tác vực đỡ ngân hàng. Trong hội đàm khẩn cấp cuối tuần qua về số phận của Lehman tại New York, ngân hành Anh, Barclays rút khỏi đàm phán vì lo ngại phải đảm bảo các cam kết giao dịch của ngân hàng Mỹ 158 tuổi này. Lehman đã có kế hoạch làm hồ sơ phá sản để bảo vệ tài sản và tối đa hóa giá trị. Hồ sơ này đã nộp tại Tòa án Phá sản Quận Nam New York hôm qua. Ngân hàng Phố Wall cũng công bố lỗ 3,9 tỷ USD trong quý 3. Giá cổ phiếu giảm hơn 90% trong năm nay. Ủy ban Chứng khoán nước này cho biết sẽ có hành động bảo vệ khoản đầu tư của khách hàng thuộc Lehman. Tòa án liên bang Mỹ tại New York công bố khoản nợ của Lehman lên tới 613 tỷ USD. Cùng ngày, tập đoàn đầu tư tài chính Mỹ, Merrill Lynch đã về tay Bank of America. Cổ phiếu của Merrill ngay lập tức tăng 0,06%, lên 17,06 USD sau thông tin sáp nhập. Cổ phiếu của Lehman tiếp tục "bốc hơi", giảm 91%. Giá cổ phiếu của tập đoàn Quốc tế Mỹ (AIG), một trong những hãng bảo hiểm hàng đầu thế giới trượt giá tới 60%. Trong lúc đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng lớn nới lỏng điều kiện tín dụng. Theo đó các khoản tín dụng khẩn cấp có thế chấp của FED sẽ được mở rộng cho tất cả các chứng khoán nợ thuộc tất cả các hạng đánh giá. Trước đây chỉ một số ít chứng khoán được hưởng tín dụng khẩn cấp là trái phiếu kho bạc, trái phiếu của các tổ chức, chứng khoán có bất động sản thế chấp được xếp hạng AAA. AIG cũng đang trông chờ vào khoản tín dụng khẩn cấp 40 tỷ USD của Cục Dự trữ liên bang (FED). Trong khi đó 10 ngân hàng toàn cầu gồm Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, và UBS công bố cấp 70 tỷ USD cho vay có thế chấp để giãn căng thẳng tín dụng. Giới phân tích nhận định những tin tức không tốt lành từ đại gia ngân hàng Lehman như một vết dầu loang tới hệ thống tài chính ngân hàng Mỹ và sẽ ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. Nhiều khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào hôm nay để đối phó với khủng hoảng tài chính và kìm hãm sự tuột dốc không phanh của nền kinh tế. Thanh Phương (theo AFP) Nguồn: vnexpress.net
 16. 'Kinh tế Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng thế kỷ' Cựu chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Alan Greenspan cho rằng kinh tế Mỹ đang lâm vào cuộc khủng hoảng "cả thế kỷ mới gặp một lần" và suy thoái là không tránh khỏi. Ông Greenspan cho hay, cuộc khủng hoảng nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trải qua là tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Nó còn kéo dài và tác động mạnh đến giá nhà đất tại nước này. "Trước hết, phải thấy rằng đây là sự kiện nửa thế kỷ mới gặp một lần, thậm chí là cả thế kỷ", ông Greenspan nói. Người đã lãnh đạo FED gần 20 năm cũng cho rằng, nền kinh tế lớn nhất thế giới có không đến 50% cơ hội thoát khỏi suy thoái. Khủng hoảng tín dụng tại Mỹ bắt nguồn từ những rối ren trong mảng cho vay thế chấp nhà đất, khi quá nhiều người mua nhà không có khả năng trả nợ ngân hàng. Hàng loạt nhà băng lớn thua lỗ nặng nề và mới đây Bộ Tài chính Mỹ đã phải tiếp quản 2 hãng cho vay thế chấp lớn nhất là Freddie Mac và Fannie Mae. "Rõ ràng cuộc khủng hoảng này đang vượt xa những gì tôi từng chứng kiến, và đến nay vẫn chưa được giải quyết", Cựu chủ tịch FED nói. Theo ông, khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn đến chừng nào giá nhà đất tại Mỹ ổn định trở lại. Ông Greenspan cũng cho rằng, khủng hoảng sẽ khiến hàng loạt định chế tài chính hàng đầu thế giới nữa thua lỗ, thậm chí phá sản. Thu Nga (theo AFP) Nguồn: vnexpress.net
 17. Kính thưa Sư phụ công thức trên để tìm số thứ tự của Địa chi trong Lạc Thư Hoa giáp, 1 Hoa giáp có 5 vòng Địa chi từ Tý tới Hợi. Theo anh Votruoc khi ta biết số thứ tự của vòng Địa chi thì ta có thể xác định được hành của vân khí theo nguyên tắc: Vận khí sinh Bản mệnh. Công thức được viết lại: X = {6 - ĐịaChi + ThiênCan}mod 5 Với : ĐịaChi = 1 (Tý, Sửu), 2 (Dần, Mão), 3 (Thìn, Tỵ), 4 (Ngọ, Mùi), 5 (Thân, Dậu), 6 (Tuất, Hợi) ThiênCan = 1 (Giáp, Ất), 2 (Bính, Đinh), 3 (Mậu, Kỷ), 4 (Canh, Tân), 5 (Nhâm, Quí) Ví dụ: Năm Canh Tý ta có: ĐịaChi = 1 (Tý, Sửu) ThiênCan = 4 (Canh, Tân) X ={6 - 1 + 4}mod 5 X = 4 Vậy Canh Tý ở vào vòng Địa chi thứ 4 trong 5 vòng Địa chi của 1 Hoa giáp, theo đồ hình Lạc Thư Hoa Giáp chu kỳ vận khí 30 năm ta được Canh Tý nằm trong phần Thiên Can Sinh Vận Khí. Kính. thanhdc
 18. CT trên có lẽ anh Votruoc viết sai? thanhdc đã kiểm tra CT phải viết lại như sau: X = {6 - ĐịaChi + ThiênCan}mod 5 Thân mến! thanhdc
 19. Kính thưa Sư phụ công thức trên chính là công thức tính nạp âm ngũ hành cho Lạc Thư Hoa Giáp ạ Kính! thanhdc.
 20. Bạn Votruoc thân mến Với việc quy ước : ĐC = 1 (Tý-Ngọ, Sửu-Mùi), 2 (Dần-Thân, Mão-Dậu), 3 (Thìn-Tuất, Tỵ-Hợi) Công thức trên được viết lại như sau: H = (ĐC+TC) mod5 Chúc bạn và gia đình manh khỏe. Kính!
 21. Kính thưa Sư phụ và tác giả Votruoc - Trần Quang Công thức trên có thể viết lại như sau với sự thay đổi 1 chút quy ước nho nhỏ 1 - Số Thiên Can Giáp Ất = 1 Bính Điinh = 2 Mậu Kỷ = 3 Canh Tân = 4 Nhâm Quý = 5 2 - Số Địa Chi: Tý Sửu = 1 Dần Mão = 2 Thìn Tị = 3 Ngọ Mùi = 4 Thân Dậu = 5 Tuất hợi = 6 Ta có thể viết như sau: Tý - Ngọ; Sửu - Mùi = 1 Dần - Thân; Mão - Dậu = 2 Thìn - Tuất; Tị - Hợi = 3 3 - Số hành khí trong năm theo Lạc Thư hoa giáp trong phương pháp tính: (theo chiều tương khắc ngũ hành) Thủy = 4 Hỏa = 3 Kim = 2 Mộc = 1 Thổ = 0 4 - Công thức tính: NH = (Số thiên can + Số địa chi) mod 5 Trong đó: NH --> Ngũ hành NH = {Thủy-4;Hỏa-3;Kim-2;Mộc-1;Thổ-0} mod --> Phép tính lấy phần dư Kính!