• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by thanhdc

 1. Ý nghĩa hoa văn trên cột đá ở đền TrầnThứ tư, 15/7/2015 | 07:37 GMT+7 Mỗi cột đá trong ngôi đền Trần ở quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình đều có hoa văn được tạc, đẽo từ đá xanh nguyên khối và ứng với một ước nguyện. Thuyền rồng vẫy vùng 'Hạ Long cạn' trong lễ rước thánh Phát hành bộ tem di sản thế giới Tràng An Đền Trần nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Đền được xây dựng từ thời nhà Đinh, là một trong “Hoa Lư tứ trấn”, có tên gọi khác là Đền Nội Lâm (trong rừng). Đền thờ Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em, đồng thời là ba vị tướng có công dẹp giặc dưới thời vua Hùng thứ 18, đã được phong thánh gồm Sơn Thánh Tản Vương và Cao Sơn Đại Vương. Đền được xây dựng theo kiểu chữ nhị, gồm hai tòa liền nhau. Tòa tiền bái để trống, không cánh cửa, có hai hàng cột đá. Hàng cột thứ nhất gồm 4 cột, làm bằng đá xanh nguyên khối. Mặt ngoài của cột chạm nổi các hoa văn tinh xảo. Còn mặt hông trang trí bằng hai đôi câu đối được chạm khắc luôn vào thân cột. Hàng cột thứ hai cũng làm bằng đá xanh nguyên khối. Hai cột ở ngoài cùng trang trí hình độc long chầu vào và các đề tài cách điệu. Hai cột ở giữa trang trí đôi câu đối. Hình tượng rồng điêu khắc trên đá được thể hiện ở đền Trần vừa trau chuốt, vừa giản dị, linh hoạt, mang sắc thái đặc trưng. Các hoa văn trên cột được chạm nổi với đề tài độc long, mây, sóng nước, cá chép hóa long, sư tử và hoa lá cách điệu... Nét chạm khắc rất tinh xảo, bay bổng và có tính thẩm mỹ cao. Ông Dương Đình Thanh, người trông nom Đền cho biết : “Ngôi Đền vẫn giữ được 12 cột đá. Người xưa đã tạc, đẽo toàn bộ hoa văn này từ đá xanh nguyên khối lấy tại núi Nhồi (Thanh Hóa). Các mô típ hoa văn gồm bộ tứ linh với long, ly, quy, phượng. Đáng chú nhất ở đây là mỗi cột đá linh ứng với một ước nguyện". Theo ông Thanh, cột thứ nhất bên phải đền về duy tâm là cầu công danh sự nghiệp, về duy vật là cầu cho quốc thái dân an. Cột thứ hai, về duy tâm là cầu tài lộc, duy vật là cầu mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng. Cột thứ ba để cầu sức khỏe, cột thứ tư dành cho người cầu tình duyên hoặc con cái. Bên trên tòa hậu cung có hai long cung. Bên trong long cung có tượng Quý Minh Đại Vương và phu nhân là Minh Hoa Công Chúa. Bức tượng Quý Minh Đại Vương được tạc ở tư thế ngồi trên bệ, mắt nhìn thẳng, chân chữ ngũ, đầu đội mũ quan. Tượng của Minh Hoa Công Chúa tạc ở tư thế ngồi, chân chữ ngũ, mặt hiền từ, mắt nhìn thẳng. Lê Bích Nguồn Báo Vnexpress
 2. Đĩa cổ Dropa: Bằng chứng về người ngoài hành tinh hay trí tưởng tượng của con người? 06:21 05/07/2015 (VietQ.vn) - Kể từ khi được phát hiện cho đến nay, những bí ẩn xoay quanh chiếc đá cổ Dropa vẫn chưa có lời giải đáp. Nhiều ý kiến cho rằng những chiếc đĩa này là minh chứng rõ ràng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Báo VTC News cho hay, những chiếc đĩa cổ Dropa được tìm thấy vào thập niên 1940, từ chuyến khảo sát các hang động thuộc vùng rừng núi Baian - Kara - Ula, Tây Tạng của GS Tề Phúc Thái, một nhà khảo cổ đến từ ĐH Bắc Kinh. Kể từ đó cho đến nay, rất nhiều tranh cãi và nhiều lý thuyết được đưa ra để giải thích sự bí ẩn về đĩa đá, kể cả những giả thuyết có liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong màn đen bí mật. Nằm sâu trong lòng hang là hàng trăm đĩa đá. Mỗi chiếc có đường kính khoảng 21 cm và có một vòng tròn khắc sâu trong tâm đĩa, trên mặt đĩa khắc những vòng rãnh xoắn ốc kèm theo hình ảnh mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, mặt đất, núi, động vật. Đặc biệt những chiếc đĩa này thể hiện cả hình ảnh “người ngoài hành tinh” và “đĩa bay” của họ. Chúng có niên đại khoảng 10.000 - 12.000 năm tuổi. Cho đến nay câu hỏi "liệu đĩa đá cổ Dropa có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh hay không?" vẫn chưa có lời giải Một số chuyên gia cho rằng, những đĩa đá đó có thể liên quan đến một bộ lạc thời cổ đại. Bộ lạc này có kích thước cơ thể khá thấp bé, có thể là những người lùn do nhóm nghiên cứu đã phát hiện một vài khu mộ cổ được bố trí ngăn nắp có chứa một số bộ xương được chôn cất có kích thước khá kỳ lạ cũng trong hang tìm thấy đĩa đá. Cụ thể, có bộ xương có kích thước khoảng 1,2m, thon nhỏ nhưng lại có hộp sọ tương đối lớn, bất cân đối so với vóc dáng cơ thể, báo Kiến Thức cho hay. Tiếp đó, các nhà khảo cổ phát hiện trên các bức tường trong hang động có khắc những chữ tượng hình về thiên đường bao gồm: Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì sao, Trái Đất... và giữa chúng đều có các đường nối với nhau. Vào năm 1958, một nhà nghiên cứu tên Tsum Um Nui kết luận rằng mỗi đường rãnh trên đĩa Dropa thực sự là một loạt chữ tượng hình bé xíu theo loại mẫu và nguồn gốc chưa từng biết tới. Ông cho rằng những chữ tượng hình này là câu chuyện kể về phi thuyền của người Dropa bị rơi, và các thành viên trên phi thuyền đã bị người dân địa phương tàn sát. Những người sống sót phải cư trú ở vùng núi hẻo lánh cho đến chết vì không có cách nào để chế tạo một phi thuyền mới đưa họ quay về hành tinh của mình. Nhiều giả thuyết cho rằng đĩa cổ Dropa kể về câu chuyện thảm khốc của những người ngoài hành tinh xấu số Đến năm 1965, GS Tề Phúc Thái và cộng sự đã công bố giả thuyết của mình về đĩa đá Dropa. Một lần nữa, câu chuyện về những người ngoài hành tinh xấu số được nhắc lại. Sau khi những giả thuyết trên được đưa ra, các nhà khoa học Nga đã đề nghị được xem các đĩa đá Dropa và nhiều trong số đó đã được gửi tới Matxcơva để kiểm tra. Sau khi phân tích hóa học, các nhà khoa học sửng sốt bởi những tấm đĩa chứa hàm lượng lớn cobalt và các chất liệu kim loại khác. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những giả thuyết chưa được chứng thực bởi những chiếc đĩa đá Dropa này chưa bao giờ được công khai, thế giới chỉ biết đến chúng qua những hình ảnh mờ nhạt được chụp từ nhiều thập niên trước. Đinh Ly (T/h)
 3. Nghi lễ động thổ của người Ai Cập cổ đạiThứ bảy, 20/6/2015 | 15:00 GMT+7 Việc xây dựng các ngôi đền thờ của người Ai Cập cổ đại đều bắt đầu bằng nghi lễ động thổ giống người hiện đại. Lời nguyền chết chóc của các Pharaoh Ai Cập Hình vẽ mô tả lễ động thổ của người Ai Cập cổ đại. Ảnh: Ancient origin Lễ động thổ của người Ai Cập gọi là "nghi thức nền móng". Trong lễ, họ xin các vị thần bảo hộ công việc xây dựng, cũng như hoàn thành những cấu trúc quan trọng nhất. Buổi lễ khởi công ngôi đền thờ bao gồm 8 nghi lễ, do các vị Pharaoh trực tiếp chỉ đạo, hoặc tiến hành dựa trên danh nghĩa của Pharaoh. Trong chuỗi nghi lễ, việc đầu tiên là dùng dây thừng nhỏ đo kích thước công trình và căn chỉnh hướng ngôi đền theo tinh tú hoặc la bàn. Buổi lễ liên kết chặt chẽ với Seshat, vị nữ thần chữ viết và đo lường. Nhiều người cho rằng, người Ai Cập cổ đại sử dụng một cây gậy có vết khía hình chữ V để quan sát chòm sao Gấu Lớn, giúp họ tính toán chính xác vị trí của phương Bắc và hướng công trình xây dựng. Phần nghi lễ tiếp theo là "cuốc đất", gần giống với lễ động thổ thời hiện đại. Pharaoh (hoặc tu sĩ đại diện cho Pharaoh) đào rãnh đầu tiên của ngôi đền bằng cuốc gỗ, tượng trưng cho việc cắt ngang qua Trái Đất tới giới hạn trên của Nun, vị thần nước nguyên thủy. Pharaoh sau đó dùng khuôn gỗ đúc một viên gạch bùn và đặt nó vào móng, đại diện cho những viên gạch đầu tiên sử dụng cho công trình. Pharaoh đổ một lớp cát mỏng từ bờ sông Nile đến các rãnh ở phần móng. Thợ xây dựng sẽ lấp đầy phần còn lại bằng cát lấy từ sông Nile, khiến phần nền của công trình trở nên mịn hơn. Pharaoh dùng đòn bẩy bằng gỗ đẩy khối đá lớn vào một góc của ngôi đền, báo hiệu bắt đầu công việc xây dựng. Khi công trình hoàn tất, ngôi đền sẽ được thanh tẩy trước khi đưa vào sử dụng. Phần cuối cùng là nghi lễ hiến dâng ngôi đền cho vị thần. Pharaoh đứng trước hình ảnh vị thần đang ngồi trong ngôi đền, làm lễ và cầu nguyện. Nhiều loài động vật trở thành vật hiến tế. Các nhà khảo cổ hiện đại cũng phát hiện thấy tiền, đĩa gốm, bát, đồ lễ dâng cúng (làm bằng sứ, đá vôi, gỗ) chôn cất tại những nơi quan trọng, xung quanh công trình xây dựng của người Ai Cập cổ đại. Chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời. Ảnh: Wikimedia Lê Hùng (theo Ancient) Nguồn Báo Vnexpress ========================= Đã có bằng chứng khảo cổ.
 4. Mong gặp SP sớm ạ.
 5. Con đã gửi bình luận của SP với tên Thiên Sứ trên báo Dân trí rồi ạ nhưng còn phải chờ họ kiểm duyệt và xuất bản lên trang. Kính.
 6. NASA nói khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất Thứ tư, 17/6/2015 | 09:35 GMT+7 Các nhà khoa học lâu nay vẫn khát khao tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, "khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất." Robot trên sao chổi bất ngờ hồi sinh sau 7 tháng mất tín hiệu Bề mặt sao Hỏa ngập trong tia cực tím và bức xạ. Ảnh:Guardian Theo Guardian, các nhà khoa học NASA hôm qua họp bàn về nhiệm vụ tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất sắp được triển khai như sử dụng vệ tinh, tàu vũ trụ, tàu thăm dò và đổ bộ sao Hỏa, sao Mộc, một tiểu hành tinh. "Giới khoa học đang đoàn kết lại, hy vọng tìm thấy sự sống trong vũ trụ," tiến sĩ John Grunsfeld, nhà khoa học NASA nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận, "khó tìm thấy sự sống ngoài Trái Đất." "Chúng ta thậm chí không thể định nghĩa chính xác dấu hiệu sự sống là gì." Grunsfeld cho biết nhiều nhiệm vụ sẽ được triển khai trên sao Hỏa những năm tới. Theo đó, robot thăm dò Curiosity sẽ tiếp tục khám phá sao Hỏa. Hồi tháng 4, nó tìm thấy nước trên bề mặt hành tinh đỏ. Ngoài ra, năm 2016-2018, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ triển khai chương trình thăm dò sao Hỏa ExoMars, nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống ở đây. "Bề mặt sao Hỏa ngập trong tia cực tím và bức xạ," Grunsfeld nói. Do đó, các tàu đổ bộ sẽ "khoan sâu xuống lòng đất hơn bất cứ tàu đổ bộ nào trước đây." Nó có khả năng khoan xuyên xuống lớp vỏ sao Hỏa hàng chục mét, nơi bức xạ gây chết người trên bề mặt sao Hỏa không chiếu tới được. Nhiều vùng trên sao hỏa tồn tại nước đóng băng, nằm ở trên các sông băng đầu hai cực sao Hỏa, hoặc dưới bề mặt. Có thể có sự sống ở đó, tuy nhiên, "để tới được những nơi đó, là cả một thử thách lớn," Grunsfeld nhận định. Hồng Hạnh Theo Báo Vnexpress ======================= Các nhà nghiên cứu hàng đầu của NASA đã bắt đầu tỉnh ngộ.
 7. Phát hiện mảnh hóa thạch về con người đầu tiên trên trái đất Thứ Sáu, 12/06/2015 - 11:17 Dân trí Các nhà khoa học đã tìm thấy mảnh hóa thạch về một chủng loài linh trưởng mới khác biệt so với các loài đã được nhận dạng. Khoảng 3 triệu năm trước, tại khu vực là Ethiopia ngày nay, từng có một loài linh trưởng đi bằng hai chân đang trải qua quá trình tiến hóa để trở nên giống người hiện đại. Đây cũng là nơi hóa thạch Lucy nổi tiếng từng được phát hiện. Mới đây, cũng ở khu vực gần đó, các nhà khoa học đã tìm thấy xương của một chủng linh trưởng hoàn toàn khác biệt. Đoàn nghiên cứu tìm kiếm hóa thạch trong khu vực trong sa mạc Afar, Ethiopia. Bản đồ cho thấy khu vực được mở rộng nghiên cứu cách không xa nơi hóa thạch Lucy nổi tiếng từng được phát hiện. Họ đặt tên cho loài này là Australopithcus deyrimeda. Hóa thạch của chúng nằm ở rất gần với Lucy, chỉ cách khoảng một ngày đi bộ. Các hóa thạch này bao gồm phần hàm trên và hai mảnh hàm dưới. Sự khác biệt căn bản chính là kích cỡ răng. Bộ răng của loài mới này nhỏ hơn các hóa thạch được tìm thấy trước đây, đặc biệt là ở phần răng nanh. Điều đó cho thấy Australopithcus deyrimeda có chế độ ăn khác biệt với người tối cổ. Hóa thạch tìm được là phần hàm trên của một chủng linh trưởng có niên đại từ rất lâu trước đó. Nhóm các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt này đủ để tách biệt loài linh trưởng này với các loài đã được nhận dạng. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng sự khác biệt giữa Australopithcus deyrimeda và người tối cổ là quá nhỏ. Về cơ bản, người ta liên tục tìm thấy dấu hiệu về những loài giống con người và tưởng tượng về thế giới khi đó, cũng như cách các loài này tương tác với nhau. Tất nhiên, thời gian sinh sống của các loài này cách nhau tới hàng trăm nghìn năm. Dù sự khác biệt giữa các mẫu hóa thạch là rất nhỏ, ngày càng khó để có thể tìm ra tổ tiên chính xác của loài người. Có thể thấy lịch sử tiến hóa của loài người là sự kết hợp từ nhiều loài khác nhau, chứ không chỉ là một nhóm linh trưởng đặc biệt phát triển. Phan Hạnh Theo Atlas
 8. Phát hiện người cổ đại mới từ hơn 3 triệu năm trước Thứ sáu, 29/5/2015 | 02:00 GMT+7 Các nhà khảo cổ Mỹ phát hiện hóa thạch của một chủng người cổ đại mới ở Ethiopia, có niên đại hơn ba triệu năm. Đền thờ tiên đoán tương lai của người cổ đại / Người cổ đại biết làm trang sức từ 130.000 năm trước Hóa thạch xương hàm của người Australopithecus deyiremeda. Ảnh: Laura Demsey Giới khoa học phát hiện xương hàm và răng của người cổ đại tại vùng Afar, Ethiopia. Hóa thạch có niên đại khoảng 3,3-3,5 triệu năm tuổi, thuộc về một người cổ đại mới gọi là Australopithecus deyiremeda, có nghĩa là "người thân" trong ngôn ngữ của người Afar. "Chúng tôi quan sát các chi tiết giải phẫu học, hình thái của hàm răng, quai hàm và nhận ra sự khác biệt lớn. Người Australopithecus deyiremeda có phần hàm chắc khỏe, răng nhỏ hơn so với chủng người chúng ta từng biết đến trong quá khứ", BBC dẫn lời chuyên gia Yohannes Haile Selassie thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cleveland cho hay. Australopithecus deyiremeda nhiều khả năng là một trong số bốn nhóm người cổ đại sinh sống cùng thời điểm trong quá khứ. Nổi tiếng nhất trong số này là Australopithecus afarensis (Lucy), được cho là tổ tiên trực tiếp của con người. Hai nhóm còn lại là Kenyanthropus platyops và Australopithecus bahrelghazali. Lê Hùng Theo Báo Vnexpress
 9. Những cuộc chạm trán bí ẩn giữa UFO và tàu lửa Cập nhật lúc 07h40' ngày 20/05/2015 Đoàn tàu được nhìn thấy trong đoạn video đã chạm mặt một nguồn ánh sáng chói mắt xuất hiện trong chốc lát trước khi trật bánh vào ngày 15/5/2015, tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Các nhà điều tra đang thảo luận xem đoàn tàu này có phải đã va vào một vật thể bay không xác định (UFO) trước tai nạn. UFO lại xuất hiện trên bầu trời mỹ Cựu bộ trưởng Canada: "Người ngoài hành tinh có thật" Sĩ quan Mỹ tiết lộ báo cáo về UFO trong chiến tranh Việt Nam Cuộc chạm trán bí ẩn giữa UFO và tàu lửa Ánh chớp xảy ra trước khi vụ tai nạn chỉ ra rằng rất có thể vật đâm đoàn tàu là phi thuyền của người ngoài hành tinh hay một máy bay không người lái. Ánh sáng phát ra trước khi đoàn tàu gặp nạn. Theo báo cáo của nhân chứng, video và hình ảnh, những ánh sáng flash trắngthường liên quan đến UFO. Các tảng đá hay những con chim không thể gây nên ánh flash khổng lồ này. Hiện các nhà điều tra đang tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày 15/5/2015. Trong khi đó, video một đoàn tàu của Nga năm 2014 sẽ cho bạn thấy rõ hơn về hình ảnh ánh sáng UFO “theo đuổi” một đoàn tàu: https://youtu.be/Lfmq6U2DFmc Còn đây là những tường thuật của nhân chứng kể về cuộc chạm trán giữa tàu lửa và UFO vào năm 2002: “Khi đang làm việc trên một tàu chở than trong lộ trình từ Russell, Kentucky đến Shelbiana, Kentucky, bộ phận đẩy và hai toa xe đầu tiên hỏng nặng vì chúng tôi bị một vật lơ lửng không rõ tấn công. Lúc đó đồng hồ của tôi chỉ 2: 47. Chiếc đồng hồ này cùng toàn bộ hệ thống điện trên cả hai đầu máy xe lửa ngừng hoạt động. Khi tiếp cận đoạn đường cong gần mốc 42 trong một khu vực Wild Kingdom, tiếp viên trên tàu và tôi nhìn thấy ánh sáng gần con tàu của chúng tôi. Ánh sáng này thường là dấu hiệu cho thấy tàu khác đang đến và sẽ đi trên một đường ray khác. Chúng tôi tắt hết đèn để không bị chói mắt khi ánh sáng kia tới gần. Khi chúng tôi vòng qua đoạn đường cong, máy tính trên tàu bắt đầu chớp nháy, bảng ghi tốc độ rối loạn, và cả hai đầu máy xe lửa đều chết máy. Chuông báo động bắt đầu reo, và đó là khi chúng tôi nhìn thấy vật thể lạ. Nhìn kỹ thì thấy một thứ gì đó trên dòng sông. Ít nhất ba vật thể lạ đang phát sáng và “dò tìm” ở đây, vật thể thứ nhất bay lượn cách mặt đường khoảng 3 mét. Nó màu kim loại, phát ánh sáng nhiều màu, dài khoảng 6 mét, cao khoảng 3 mét, không có cửa sổ hay một khe hở nào. Với cả hai đầu máy đều hỏng khi qua đoạn đường cong, đoàn tàu của chúng tôi gây ra tiếng động nhỏ và vật thể lạ thứ nhất không phản ứng gì. Tôi ước tính, lúc va chạm với vật thể lạ, đoàn tàu của chúng tôi đang ở tốc độ khoảng 48km/h, chở khoảng 16.000 tấn hàng hóa phía sau. Các toa phía đuôi đoàn tàu bị vật thể lạ này tấn công. Phanh khẩn cấp của chúng tôi được khởi động vì tàu bị mất nguồn điện, tàu chúng tôi dừng sau khi trượt khoảng 1 đến 2 km. Sau khi tàu dừng, thì điện có lại, chúng tôi thông báo cho người điều vận xe lửa ở Jacksonville, Florida, về những gì đang xảy ra. Họ yêu cầu chúng kiểm tra các toa tàu xem chúng có còn nằm trong đoàn tàu không và cố gắng đi tới mốc CMG-60 không, nơi đây từng là sân ga Paintsville. Chúng tôi đã kiểm tra lại mọi thứ và buồng lái phía sau hư hỏng nặng và bốc khói, hai toa kế đó trông như thể bị một cái búa khổng lồ đánh vào, nhưng không tách khỏi đoàn tàu. Chúng tôi đến sân Paintsville vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng. Tàu dừng vào mọi người bắt đầu dở hành lý xuống. Chúng tôi nghe thứ gì đó giống như một đội quân đang tiến đến. Cửa xe đóng sầm, những người này thuộc đơn vị kì lạ và đèn chiếu sáng từ mọi hướng, chỉ thiếu mỗi quan chức đường sắt. Một người tên là Ferguson bắt tay tôi và yêu cầu tôi đi theo anh ta vào văn phòng ở sân ga cũ này. Chúng tôi theo vào nhưng không biết gì về những người này, họ bắt đầu hỏi cung, rồi yêu cầu chúng tôi kiểm tra sức khỏe. Tôi nhiều lần đòi nói chuyện với quản đốc đường ray, họ không chỉ từ chối mà còn tịch thu điện thoại di động của tôi. Vài giờ sau đó, chúng tôi được dẫn ra ngoài, trong khi điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Hai đầu máy và hai toa đã được gỡ bỏ khỏi đoàn tàu, có thể chúng được đưa đi đặt gần đó và phủ bạt, với tiếng ù ù như đang hoạt động. Chúng tôi được trả lại tài sản, họ dặn dò và đề cao sự im lặng của chúng tôi vì lý do an ninh quốc gia. Rồi chúng tôi được đưa lên chuyến tàu khác và đến Martin, Kentucky, nơi chúng tôi lại bị các quan chức đường sắt đặt hỏi cung và kiểm tra sức khỏe. Sau khi toàn bộ nhân viên được kiểm tra sức khỏe, họ nghỉ ngơi trong tám giờ, rồi được gửi đến làm việc tại tàu khác. Họ lại đi ngang qua Paintsville, nhưng kỳ lạ là chẳng còn dấu hiệu nào của đầu máy xe lửa, hai toa xe, lều hay bất cứ hoạt động điều tra nào”. Theo Tiên tri
 10. Lý giải nguyên nhân nắng nóng bất thường ở châu ÁThứ năm, 28/5/2015 | 09:11 GMT+7 El Nino cùng với biến đổi khí hậu do yếu tố con người là nguyên nhân gây nên hiện tượng nắng nóng bất thường năm nay. 7 xu hướng tác động đến môi trường thế giới năm 2015 Nhựa đường ở New Delhi chảy vì nắng nóng. Ảnh: EPA "Tại thủ đô Ấn Độ, dự kiến nắng nóng còn tiếp tục kéo dài 4 ngày nữa. Nhiệt độ ở Pakistan lên tới 50 độ C, và các đợt nắng nóng từ đó kéo sang Ấn Độ," IB Times dẫn lời B K Yadav, giám đốc Trung tâm Khí tượng Ấn Độ. Nhiệt độ đang gia tăng ở miền trung, tây bắc, đông và nam Ấn Độ, với nền nhiệt độ có lúc lên tới 47 độ C. Tại các vùng đồi núi, nhiệt độ cũng ở mức tương tự. Cái nắng như thiêu đốt làm chảy nhựa trên một con đường lớn ở thủ đô New Delhi, khiến những vạch sang đường màu trắng chuyển thành màu đen. Số người chết vì nắng nóng trên khắp Ấn Độ đã vượt quá con số 1.100. Đây là đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng ba thập niên qua, với nền nhiệt cao hơn 5 độ so với nền nhiệt trung bình. Thành phố Hyderabad ở miền nam Ấn Độ hàng năm chỉ có 5 ngày nắng nóng, tuy nhiên, trong tương lai, dự kiến số ngày nắng nóng sẽ lên tới 40 ngày, theo nghiên cứu về biến đổi khí hậu của Hyderabad của Viện nghiên cứu khí hậu Potsdam, Đức. Nguyên nhân và ảnh hưởng Các chuyên gia nói rằng El Nino là nguyên nhân khiến nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương ấm lên, gây ra thời tiết nóng nực khắp châu Á. El Nino là hiện tượng thay đổi đáng kể nhiệt độ trên mặt biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương, nó xảy ra mỗi 2-7 năm khi các cơn gió mậu dịch (gió mạnh thổi liên tục từ đông nam hoặc đông bắc về hướng xích đạo) bắt đầu suy yếu. El Nino khiến nhiệt độ tăng lên, gây ra mưa bão, lụt lội và hanh khô. "Trong vài trăm năm qua, nhiệt độ nóng lên khoảng 0,8 độ, con người sẽ phải chịu đựng các đợt nắng nóng nhiều hơn, ngay cả khi không xảy ra El Nino. El Nino làm tăng nhiệt độ không khí và do đó, gây thêm rắc rối cho sự nóng lên toàn cầu," J Srinivasan, chủ tịch Trung tâm biến đổi khí hậu thuộc Viện khoa học Ấn Độ nói. Loạt 22 nghiên cứu "Giải thích những hiện tượng khắc nghiệt năm 2013 dưới góc độ khí hậu" chỉ rõ, những đợt nắng nóng năm 2013 là biến đổi khí hậu do con người gây ra. Sự nóng lên toàn cầu do yếu tố con người khiến 2014 trở thành năm nóng nhất được ghi nhận, xu thế này sẽ tiếp tục năm 2015 do El Nino đến sớm, theo dự đoán của Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) Mỹ. Nồng độ khí cacbon dioxide (CO2) trung bình toàn cầu trong khí quyển vượt mức báo động, ở mức 400 phần triệu (ppm) vào tháng 3/2015. Tốc độ tăng nồng độ CO2 trung bình trong khí quyển giai đoạn năm 2012-2014 là 2,25 ppm mỗi năm. CO2 là loại khí nhà kính mạnh khiến toàn cầu nóng lên. Nồng độ CO2 trong khí quyển không ngừng gia tăng chủ yếu là do con người đốt nhiên liệu hóa thạch, nguồn thải công nghiệp và nông nghiệp. Các đại dương trên thế giới đang hấp thụ C02 khiến độ pH của nước biển thay đổi và có tính axit cao hơn, gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với nguồn lợi thủy sản trên thế giới. Hồng Hạnh Theo Vnexpress
 11. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng cải tạo Biển ĐôngThứ năm, 28/5/2015 | 07:00 GMT+7 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua hối thúc Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động cải tạo các bãi đá và chấm dứt hành vi quân sự hóa tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Nhà Trắng: Biển Đông tối quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ / Trung Quốc thừa nhận xây đường băng ở Trường Sa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AP "Trung Quốc đã đi ngược lại những tiêu chuẩn quốc tế nhấn mạnh vào kiến trúc an ninh của châu Á - Thái Bình Dương cũng như đồng thuận trong khu vực ủng hộ phương pháp tiếp cận không cưỡng ép đối với vấn đề này và những tranh chấp lâu dài khác", Reuters dẫn lời ông Ashton Carter nói về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. "Chúng tôi muốn một giải pháp hòa bình cho tất cả các tranh chấp. Các bên liên quan cần dừng ngay lập tức và mãi mãi mọi hành động cải tạo đất. Chúng tôi cũng phản đối tất cả các động thái quân sự hóa tại những thực thể đang xảy ra tranh chấp", ông cho biết thêm, liên hệ tới các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành mở rộng trái phép trên Biển Đông. Ông Carter đồng thời khẳng định Mỹ sẽ giữ vai trò chính trong việc bảo vệ an ninh khu vực trong những thập kỷ tới. Tàu chiến và máy bay quân sự của Washington sẽ tiếp tục hoạt động tại bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép. Tuyên bố của ông Carter được đưa ra một tuần sau khi hải quân Mỹ cử phi cơ trinh sát-săn ngầm P-8A Poseidon chở đoàn nhà báo, phóng viên củaCNN tới ghi hình quá trình xây dựng trái phép của Trung Quốc tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giới quan chức Mỹ ước tính Trung Quốc năm nay bồi đắp thêm hơn 800 ha đối với các bãi đá mà nước này chiếm giữ phi pháp ở quần đảo Trường Sa. Washington đang cân nhắc triển khai máy bay hoặc tàu quân sự vào trong phạm vi 12 hải lý quanh các đá này, một động thái khiến Bắc Kinh giận dữ. Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nhưng có lợi ích trong việc duy trì tự do đi lại ở khu vực. Vũ Hoàng =================================================== Nhà Trắng: Biển Đông tối quan trọng với an ninh quốc gia MỹThứ tư, 27/5/2015 | 22:19 GMT+7 Nhà Trắng tuyên bố tình hình Biển Đông có ý nghĩa "tối quan trọng" đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Trung Quốc răn đe Mỹ, Nhật trong Sách trắng Quốc phòng / Bên trong máy bay trinh sát Mỹ ở Trường Sa Hình ảnh Trung Quốc hôm 21/5 cải tạo trái phép Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chụp từ máy bay trinh sát P8 của Mỹ. Ảnh: Reuters Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama coi tình hình an ninh ở Biển Đông là vấn đề "tối quan trọng" đối với an ninh quốc gia Mỹ và kinh tế toàn cầu. Ông Earnest cho biết dòng chảy tự do thương mại ở Biển Đông cần được gìn giữ và Mỹ cam kết phối hợp với các nước khác trong khu vực để bảo vệ nó. "Bởi đây là một ưu tiên, quý vị có thể mong đợi tổng thống đã được nghe báo cáo về diễn biến mới nhất và sẽ liên tục được cập nhật", ông Earnest trả lời một câu hỏi. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke hôm qua cho biết việc Trung Quốc cố cải tạo đất ở Biển Đông "góp phần gây ra căng thẳng" và rằng Mỹ đang giám sát "cẩn thận" hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. "Chúng tôi tiếp tục hối thúc Trung Quốc thể hiện sự minh bạch hơn khi nói về năng lực và ý đồ của họ", ông Rathke nói. "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc sử dụng năng lực quân sự theo cách có lợi nhằm duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Lầu Năm Góc hôm qua cũng lên tiếng bảo vệ việc các phi cơ bay qua Biển Đông. "Tất cả các chuyến bay và tất cả hoạt động của tàu chúng tôi đều nằm ở không phận, hải phận quốc tế", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren nói. "Đây là một phần chiến dịch của chúng tôi trong việc bảo vệ tự do đi lại". Trung Quốc đang ngang nhiên xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Mỹ tăng cường các chuyến bay trinh sát ở gần những dự án xây dựng Trung Quốc đang tiến hành. Hải quân Trung Quốc tuần trước phát cảnh báo, xua máy bay trinh sát Mỹ bay gần các đá nước này bồi đắp. Bắc Kinh cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề khu vực và cố tình gây căng thẳng ở Biển Đông. Giới quan sát tin rằng chính sách tái cân bằng nguồn lực quân sự của chính quyền Obama sang châu Á - Thái Bình Dương và sự hiện diện trong khu vực của nước này là nhằm kiềm chế Trung Quốc. Trọng Giáp (Theo Press TV) Nguồn báo Vnexpress
 12. Chiếc vòng tay cổ nhất thế giới Thứ Hai, 11/05/2015 - 11:32 Dân trí Một chiếc vòng tay bằng đá xanh vừa được tìm thấy và được cho là chiếc vòng cổ nhất trong lịch sử với niên đại lên tới 40.000 năm tuổi. Một chiếc vòng tay bằng đá xanh đã được tìm thấy bên trong một hang động ở Siberia. Đây được cho là chiếc vòng cổ nhất từng được tìm thấy trong lịch sử với niên đại lên tới 40.000 năm tuổi. Chiếc vòng có tạo hình khá hiện đại và cầu kỳ, là một món đồ trang sức đã được mài bóng tinh xảo, có thể đã từng thuộc về một nàng công chúa sống ở thời tiền sử. Chiếc vòng đặc biệt này được tìm thấy trong dãy núi Altai từ năm 2008. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện những bức ảnh để tái hiện vẻ đẹp của chiếc vòng đá xanh có niên đại 40.000 năm tuổi. Các chuyên gia đã dành ra nhiều năm để nghiên cứu chiếc vòng và khẳng định rằng nó là một cổ vật đặc biệt hiếm có, nắm giữ những thông tin quan trọng về những kỹ năng chế tác của người tiền sử. Chiếc vòng đã cho thấy người tiền sử từng sinh sống ở Siberia có nhiều kỹ năng tiến bộ hơn những gì các nhà khoa học từng biết. Trên chiếc vòng có một lỗ nhỏ đã được “khoan” một cách khéo léo với độ chính xác cao. Lỗ khoan này chỉ có thể được thực hiện với một mũi dùi có thể xoay tròn với tốc độ cao. Làm thế nào mà những người tiền sử có thể thực hiện lỗ khoan trên chiếc vòng tay này? Các nhà khoa học cho rằng để thực hiện được chiếc lỗ nhỏ có đường tròn chính xác này, họ đã phải sáng tạo ra một chiếc dùi có thể xoay với tốc độ cao. Chiếc vòng đặc biệt hiếm có này hẳn phải thuộc về một phụ nữ có địa vị trong xã hội. Chiếc vòng đã được mài bóng cẩn thận và có một mặt dây được luồn qua chiếc lỗ nhỏ để tạo thành chi tiết trang trí cho chiếc vòng. Lỗ nhỏ trên chiếc vòng có đường kính 0,8cm. Tốc độ để chiếc dùi có thể tạo nên lỗ khoan này phải khá cao với những vòng xoay được thực hiện bằng tay nhưng có mức độ lệch tâm rất nhỏ. Trước nay, những người tiền sử sống cách chúng ta 40.000 năm vốn không được “kỳ vọng” nắm giữ những kỹ thuật tiến bộ đến vậy. Chiếc vòng đặc biệt này hiện đang được trưng bày tại Viện bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Siberia ở thành phố Novosibirsk, Siberia, Nga. Trong ảnh là hang Denisova - nơi tìm thấy chiếc vòng đá cổ. Giám đốc Viện bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Siberia cho rằng: “Kỹ thuật của những thợ thủ công chế tác ra chiếc vòng này thật hoàn hảo. Thoạt tiên chúng tôi nghĩ nó thuộc một thời kỳ gần với chúng ta hơn, nhưng hóa ra chiếc vòng có niên đại lên tới 40.000 năm. Mỗi món đồ trang sức đều có ý nghĩa tâm linh - tinh thần đặc biệt đối với những người tiền sử. Vòng cổ, vòng tay đối với họ không chỉ là món đồ trang sức mà còn được xem là vật trừ tà, giúp họ tránh khỏi những linh hồn quỷ dữ”. Bên trong hang động nơi tìm thấy chiếc vòng, người ta còn tìm thấy những hài cốt của người tiền sử. Giám đốc Viện Khảo cổ và Dân tộc học Siberia - ông Anatoly Derevyanko cho biết: “Chiếc vòng thật đáng kinh ngạc. Đặt dưới ánh sáng mặt trời, nó có thể phản chiếu cả ánh nắng. Vào buổi đêm, khi đặt trước ngọn lửa, màu sắc của nó càng trở nên ấn tượng. Chiếc vòng này hẳn không phải một món trang sức để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tin rằng chiếc vòng đẹp đẽ và tinh xảo này chỉ được sử dụng vào những dịp rất đặc biệt”. Trước đây, trong hang động Denisova, người ta cũng đã từng tìm thấy xương của voi ma mút và tê giác. Nhiệt độ bên trong hang Denisova quanh năm đều ở mức 0oC - một nhiệt độ lý tưởng để bảo quản những gì thời tiền sử còn để lại. Bích Ngọc Theo Daily Mail
 13. Kinh ngạc với Arkaim, stonehenge huyền bí của nước Nga Cập nhật lúc 16h14' ngày 11/05/2015 Tọa lạc tại vùng thảo nguyên phía Nam dãy núi Ural, 8,2 km theo hướng Bắc-Tây Bắc của Amurskiy là quần thể kiến trúc đáng kinh ngạc Arkaim. Nhiều nhà khảo cổ học và nghiên cứu đã đủ dũng cảm để gọi di tích khảo cổ này là công trình Stonehenge của xứ sở bạch dương. Arkaim: Stonehenge huyền bí của nước Nga Bức tranh mô tả về Arkaim của một họa sĩ. Theo các nhà nghiên cứu, di tích khảo cổ này có niên đại từ thế kỷ 17 TCN, nhưng một số giả thuyết cho rằng Arkaim đã xuất hiện từ trước đó rất lâu, có thể từ khoảng thế kỷ 20 TCN. Nhiều tài liệu tham khảo gọi Arkaim là “thị quốc”, đất nước của những thị trấn, và được cho là một trong những khu vực bất thường nhất ở Nga. Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số hiện vật củng cố cho giả thuyết được đưa ra, tức là di tích khảo cổ ở Nga này trên thực tế đã có niên đại cổ hơn rất nhiều so với thời gian mà các nhà khảo cổ học chính thống ước định. Một số nhà khảo cổ còn cho rằng di tích khảo cổ này có độ tuổi tương đương với những kim tự tháp Ai Cập, mặc dù độ tuổi chính xác của kim tự tháp vẫn còn là một ẩn đố. Kiến trúc độc đáo của ArkaimCấu trúc của công trình Arkaim chỉ có thể nói là tuyệt vời. Tòa kiến trúc này được xây dựng theo bố trí tỏa tròn, với đường kính vòng tròn ngoài khoảng 160m với một hào nước sâu khoảng hai mét bên ngoài bức tường bao. Đồng thời, bức tường của Arkaim còn đáng kinh ngạc hơn với gần 5 m chiều rộng và 5 m chiều cao. Các nhà khảo cổ kết luận rằng Arkaim là một vùng định cư được thiết kế chi tiết với nhiều ý nghĩa trên phương diện lịch sử và khảo cổ học hơn so với suy nghĩ trước đây. Theo các nhà nghiên cứu, pháo đài vững chắc này có tổng cộng bốn cổng; cổng rộng nhất được đặt ở hướng Tây Nam, trong khi ba cánh cổng còn lại quay về 3 trong 4 hướng chủ đạo (đông, tây, nam, bắc). Ngoài dãy tường Arkaim, khu định cư còn có hai con kênh rộng 2 m đằng sau bức tường kết nối với hào nước bên ngoài. Theo các nhà khảo cổ, 35 ngôi nhà đã từng nằm sát vách tường bên ngoài Arkaim, mỗi ngôi nhà trong số đó đều có lối thông ra con phố chính của khu định cư cổ đại này; trong khi cũng có 25 ngôi nhà nằm bên trong khu định cư. Cấu trức phòng thủ của Arkaim cũng rất tiên tiến, những người xây dựng Arkaim không chỉ dựng lên những bức tường đáng kinh ngạc và hệ thống kênh nước phức tạp, mà ở lối vào họ còn xây dựng một “mê cung” như dạng bẫy tăng cường, khiến việc xâm nhập vào thành trở nên rất khó khăn. Có một số giả thuyết khác cho rằng những mê cung này không được xây dựng với vai trò của các công trình phòng thủ mà chỉ để phục vụ cho mục đích tôn giáo và tế lễ. Infographic về Arkaim (Nhấn vào để phóng to) Arkaim khác biệt rõ rệt trên rất nhiều phương diện so với những khu định cư khác trong cùng giai đoạn lịch sử. Trong khi các thành phố khác được xây dựng với cấu trúc phòng thủ kém chi tiết và kiểu thiết kế “tuyến tính” (thẳng tắp) hơn, thì Arkaim được hình thành theo lối thiết kế liên kết chặt chẽ, khi tất cả các tòa nhà liên kết với nhau như một công trình đơn nhất, từ đó tận dụng tối đa không gian xây dựng. Các nhà nghiên cứu khảo sát Arkaim đã tìm thấy các hiện vật như gốm, lò luyện kim và bút lông gia súc. Họ tin rằng những dân định cư cổ đại của Arkaim là những thợ luyện kim rất lành nghề. Cổ vật được tìm thấy tại Arkaim trong buổi triển lãm mang tên “Arkaim – Nhìn xuyên qua lớp kính”. Dựa trên việc nghiên cứu xương động vật tìm thấy tại di chỉ, các học giả tin rằng vật nuôi chủ yếu gồm có ngựa, gia súc và cừu, dê… Về hoạt động nông nghiệp tại Arkaim, các nhà nghiên cứu lại một lần nữa nghiêng về một số giả thuyết khác nhau. Trong khi một số người tin rằng các cánh đồng ở Arkaim được cư dân định cư ở đây khai thác; số khác cho rằng việc phát hiện các khu vực định cư nhỏ hơn trong cùng một thời kỳ ở khu vực phụ cận Arkaim chỉ ra khả năng trên thực tế đây là khu vực canh tác trồng trọt nguyên gốc của Arkaim. Arkaim không chỉ đặc thù về mặt thiết kế và xây dựng, các ngôi nhà trong khu định cư này cũng không kém phần độc đáo. Người ta tin rằng mỗi gia đình chịu trách nhiệm bảo vệ của cải của mình và các mái nhà tìm thấy tại Arkaim đã từng được dùng làm đường giao thông-một số nhà khảo cổ họ tin rằng con đường trên các mái nhà rộng đến nỗi có thể làm thành đường đi cho một cỗ xe ngựa. Mô hình tái tạo khu định cư Arkaim dựa trên các kết quả nghiên cứu thực địa. Arkaim cũng là một khu định cư rất tinh vi, trong một số trường hợp, nó cho thấy những công nghệ độc đáo có công năng sử dụng vượt xa hơn rất nhiều so với các khu định cư khác, nhờ vào hệ thống thoát nước và các bể lắng rất phức tạp. Một số nhà khảo cổ cho rằng, một hệ thống thoát nước cổ xưa như vậy chưa từng được phát hiện tại bất kì nơi nào khác trên thế giới, biến nó thành một điểm độc đáo của Arkaim. Arkaim và StonehengeMột số nhà nghiên cứu tin rằng Arkaim hoàn toàn không phải là một khu định cư, hay ít nhất không phải là một khu định cư lâu dài. Một số cho rằng những người sống ở Arkaim đã cư ngụ ở đó trong một số khoảng thời gian nhất định trong năm, từ đó gợi ý công trình này có một số ý nghĩa tôn giáo hay tâm linh nào đó, và ngay cả còn được so sánh với di tích tảng cự thạch nổi tiếng Stonehenge. Một số nhà nghiên cứu tin rằng có một mối liên hệ sâu sắc giữa Arkaim và Stonehenge. Một số nhà thiên văn học rõ ràng đã nghiên cứu cả hai di tích khảo cổ này kết luận rằng Arkaim, giống với Stonehenge, là một đài quan sát thiên văn, với độ “chính xác tột cùng”. Công trình cự thạch Stonehenge ở Anh. (Ảnh: britannica) Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng Arkaim và Stonehenge nằm gần như cùng vĩ độ, và cả hai đều nằm giũa thung lũng hình chiếc bát và bao phủ bởi vùng đồi xung quanh. Một số nhà nghiên cứu khác lại mô tả Arkaim như một thành phố “chữ vạn (卍)”, thành phố “Mandala” (Mạn Đà La) (hình tròn tượng trưng cho tôn giáo của vũ trụ), và thậm chí là “thủ đô cổ xưa của nền văn minh Aryan nguyên thủy, theo mô tả trong thánh kinh Ba Tư”. Những biểu tượng chữ Vạn của người Aryan được tìm thấy tại Arkaim (so sánh với biểu tượng của Hindu giáo). Những tạo tác hình chữ Vạn vào thời Arkaim. Để thu hút thêm nhiều sự chú ý từ công chúng, Arkaim đã được tuyên bố trở thành khu bảo tồn khảo cổ quốc gia vào năm 1991. Nhà khảo cổ học Gennady Borisovich Zdanovich giải thích: "Tôi thấy Arkaim như một ví dụ tốt nhất cho sự hội nhập của sự nguyên thủy, thống nhất và toàn vẹn thông qua việc kết hợp những chức năng rất khác biệt lại với nhau." Arkaim được cho là đã tồn tại trong khoảng ba trăm năm, trước khi bị một đám cháy lớn thiêu rụi. Theo một số nhà nghiên cứu, đám cháy này được gây ra bởi dân cư trú trong khu định cự thời cổ đại này. Theo Tiên tri/Ancient Code
 14. Đã có lời giải về đường kẻ Nazca bí ẩn? Cập nhật lúc 11h49' ngày 08/05/2015 Theo kết quả nghiên cứu mới, đường kẻ Nazca ở Peru do hai nền văn minh tạo ra và sử dụng vào mục đích khác nhau. Phát hiện hình vẽ bí ẩn mới ở kỳ quan cổ giữa sa mạc Ẩn ý trong những hình vẽ khổng lồ thời tiền sử Lời giải về đường kẻ Nazca bí ẩnĐường kẻ Nazca từ lâu đã trở thành bí ẩn lớn đánh đố nhân loại. Mới đây, các chuyên gia công bố kết quả nghiên cứu mới. Qua đó, họ cho rằng, đường kẻ Nazca có thể được hai nền văn hóa sử dụng vào các mục đích khác nhau. Một nền văn hóa có thể sử dụng đường kẻ Nazca như là một phần của cuộc hành hương. Trong khi đó, nền văn minh còn lại có thể sử dụng đường kẻ Nazca trong các nghi lễ tôn giáo. Kết quả nghiên cứu mới này do ĐH Yamagata ở Nhật Bản tiến hành. Các chuyên gia thuộc ĐH Yamagata đã nghiên cứu 100 hình khắc geoglyph - thiết kế lớn (thường dài hơn 4m) được vẽ trên mặt đất thuộc khu vực ở đường kẻ Nazca. Một số trong số đó rộng hàng chục, hàng trăm m2. Từ đó, các chuyên gia suy luận, hai nền văn hóa đã tạo ra và sử dụng đường kẻ Nazca. Các chuyên gia thuộc ĐH Yamagata mới công bố kết quả nghiên cứu cho thấy đường kẻ Nazca có thể do hai nền văn minh tạo ra. Hầu hết đường kẻ Nazca hướng về phía một ngôi đền thời tiền Inca có tên Cahuachi. Đây là một trung tâm tôn giáo mà những người hành hương thường lui đến. Trong khi đó, một nhóm đường kẻ Nazca bao gồm cả hình động vật được tìm thấy gần Thung lũng Ingenio và hướng tới ngôi đền Cahuachi được suy đoán có thể là tuyến đường hành hương cổ xưa. Một nhóm đường kẻ khác được tìm thấy chủ yếu ở thung lũng Nazca và cũng hướng tới ngôi đền Cahuachi từ một hướng khác. Qua đó, các nhà nghiên cứu suy luận nhóm đường kẻ Nazca đầu tiên được tạo thành từ giai đoạn sơ khai cho đến năm 200 sau công nguyên. Họ sử dụng đường kẻ Nazca như một phần của cuộc hành hương hướng đến ngôi đền Cahuachi. Nền văn minh thứ hai sử dụng đường kẻ Nazca trong giai đoạn Nazca cho đến năm 450 vào mục đích khác nền văn minh trên. Theo đó, họ dường như đập vỡ những bình gốm tại điểm giao giữa các đường kẻ Nazca. Đây có thể là một phần của các nghi lễ tôn giáo thời xưa. Các chuyên gia đưa ra suy đoán này từ những mảnh gốm vỡ được tìm thấy trong thời kỳ này. Theo Kiến Thức ================ Thật là một suy luận quá trực quan và chủ quan của các chuyên gia.
 15. NASA chế tạo động cơ có tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng 05/05/2015 - 23:52 Những thử nghiệm thành công mới đây của NASA đang mở ra khả năng con người bay lên Mặt trăng trong nháy mắt, thậm chí nhanh hơn cả ánh sáng. Ngày 13/4: Tàu Apollo 13 phát nổ trong không gian, thời khắc đen tối của NASA NASA khẳng định chúng ta sẽ tìm thấy sự sống ngoài Trái đất trong 10 đến 20 năm nữa NASA xác nhận tồn tại đại dương ngầm trên vệ tinh Ganymede của sao Mộc NASA bị cáo buộc che giấu hình ảnh UFO xuất hiện bên ngoài trạm vũ trụ ISS NASA mới đây vừa công bố một thử nghiệm thành công thiết bị có tên EmDrive trong môi trường chân không dưới mặt đất. Đây là cỗ máy được kì vọng có thể đưa con người bay lên Mặt trăng cực nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ. Xa hơn nữa, EmDrive có thể giúp nhân loại bay tới Mặt trăng nhanh hơn cả ánh sáng (hiện ánh sáng mất hơn 1s để đi quãng đường trên). Về bản chất, EmDrive có chức năng giống như một tên lửa đẩy động cơ thông thường. Tuy nhiên, cấu tạo của nó rất đơn giản và cơ chế vận hành khác biệt. EmDrive cung cấp lực đẩy cho tàu vũ trụ bằng cách “nhốt” vi sóng trong hộp kín, để chúng va chạm và sinh ra lực đẩy. Mô hình EmDrive được tạo ra bởi Roger Sawyer EmDrive hoạt động được nhờ hấp thụ năng lượng Mặt trời. Do đó, chúng không cần chút nguyên liệu nào để vận hành như tên lửa. Các chuyên gia hi vọng, chính nhờ đặc điểm này mà EmDrive sẽ giúp làm giảm trọng lượng thực tế của các vệ tinh nhân tạo đi hơn một nửa. Thực tế, ngay từ năm 2009, nhóm nghiên cứu do chuyên gia Roger Sawyer dẫn đầu đã thành công trong việc tạo lực đẩy 720 millinewton từ EmDrive. Đây là lực đẩy phù hợp để duy trì vệ tinh ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các lý thuyết xây dựng EmDrive được bị hủy nhanh chóng. Các nhà khoa học phản đối câu chuyện này, bởi họ cho rằng EmDrive vi phạm các định luật vật lý cơ bản và cũng chưa được chứng minh trong môi trường chân không. Không nản chí, nhóm chuyên gia tiếp tục nghiên cứu. Tới năm 2015, họ đã vừa có lần đầu tiên công bố một kết quả chấn động giới khoa học tới vậy. Và để bác lại những nghi ngờ và tin đồn, trên trang chủ chính thức của NASA đã cho thông báo: “Có rất nhiều lý thuyết tưởng chừng vô lý nhưng đã trở thành sự thật nhờ hàng chục năm nghiên cứu miệt mài của giới khoa học.” Theo Trí thức trẻ
 16. Cường độ động đất Nepal tương đương 20 quả bom nguyên tửThứ hai, 27/4/2015 | 09:50 GMT+7 Gần trưa ngày 25/4, mảng kiến tạo lớn bên dưới bề mặt Trái Đất dịch chuyển và tạo ra tác động tương đương 20 quả bom nguyên tử, xé toạc mặt đất ở thung lũng Katmandu, Nepal. Vì sao động đất ở Nepal có sức công phá lớn Nhiều tòa nhà, di tích tại Nepal đã bị phá hủy sau trận động đất hôm 25/4. Ảnh:Reuters Cơn chấn động xảy ra như từng được dự đoán, 81 năm sau động đất mạnh với cường độ lớn tương tự tại khu vực này. Theo báo cáo của Hiệp hội nghiên cứu Công nghệ về Động đất của Nepal, trong các văn bản ghi chép năm 1255, nơi này từng xảy ra động đất mạnh cấp 8 với tần suất 75 năm một lần. Nguyên nhân xảy ra động đất là quá trình chuyển động thường xuyên của các đường nứt chạy dọc biên giới phía nam của Nepal, nơi tiểu lục địa Ấn Độ va chạm với mảng kiến tạo Á-Âu 40-50 triệu năm trước. "Sự va chạm giữa chúng là một ví dụ tiêu biểu ccho hoạt động địa chất", nhà địa vật lý học Lung S. Chan, chuyên gia Đại học Hong Kong, nói. Mảng kiến tạo Ấn Độ đang dịch chuyển hướng phía bắc của nó tới khu vực châu Á với tốc độ 5 cm mỗi năm. Theo Chan, về mặt địa chất, tốc độ này là rất nhanh. Mô tả cấu trúc mảng kiến tạo và đứt gãy. Ảnh: USGS/WSJ Tác động đẩy nhau của các mảng kiến tạo sinh ra ma sát, tạo lực ép và năng lượng cho đến khi lớp vỏ nứt vỡ. Theo chuyên gia Hongfeng Yang, trong trường hợp ở Nepal, mảng kiến tạo dịch chuyển về phía trước khoảng hai mét. Sau một trận động đất, các mảng kiến tạo tiếp tục di chuyển. Chan mô tả động đất làm tiêu tan năng lượng, "giống khi ta mở nắp một bình nước đang sôi, năng lượng được phát tán ra, nhưng sau khi ta đậy nắp bình, quá trình tích tụ năng lượng lại bắt đầu". Times of India dẫn lời một chuyên gia cho biết lực tạo ra bởi trận động đất 7,8 Richter quét qua Kathmandu tương đương với 20 quả bom nhiệt hạch, mà mỗi quả có sức công phá lớn hơn quả bom đã tàn phá Hiroshima, Nhật Bản, nhiều lần. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng động đất tại Nepal tương đối nông, có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại và dư chấn hơn so với tác động của động đất xảy ra sâu dưới bề mặt Trái Đất. Nepal là khu vực dễ bị động đất tàn phá, không chỉ vì sức mạnh khổng lồ từ những vụ va chạm kiến tạo, mà còn do đứt gãy bên dưới bề mặt quốc gia này. Vết đứt gãy thông thường tạo ra khoảng trống khi mặt đất tách ra. Trong khi đó, Nepal nằm trên đứt gãy nghịch (thrust fault), nơi một mảng kiến tạo sẽ tự đẩy lên trên một mảng kiến tạo khác. Minh chứng dễ thấy nhất của điều này là dãy núi Himalaya. Các đường đứt gãy chạy dọc 2.250 km, sự va chạm liên tục giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu khiến đỉnh núi vẫn tiếp tục cao lên một vài cm mỗi năm. Những trận động đất nghiêm trọng ở Nepal dường như xảy ra theo tính quy luật, nhưng việc dự đoán điều gì sẽ xảy ra không hề đơn giản. Các tài liệu ghi chép trong quá khứ và phép đo đạc ngày nay về chuyển động của mảng kiến tạo cho thấy rằng, nếu sức ép hình thành ở khu vực này theo cách nhất quán, động đất có sức mạnh tàn phá nặng nề sẽ xảy ra theo chu kỳ khoảng 40-50 năm một lần. Theo các chuyên gia, tính phức tạp của lực tác động lên vết nứt gãy là lý do khiến giới nghiên cứu không thể dự đoán chính xác số lượng động đất trung bình mà một khu vực sẽ phải trải qua trong một thế kỷ. Anh Hoàng (Theo WSJ) Nguồn:Báo Vnexpress
 17. Khám phá bất ngờ về vật chất tối Thứ Ba, ngày 21/04/2015 21:00 GMT +7 Vật chất tối (dark matter) được xem là những thứ chỉ gây ra các tác động dưới dạng trọng lực (hay lực hấp dẫn). Nhưng một kết quả quan sát thiên văn mới đây cho thấy điều đó có lẽ không đúng nữa.Trong vật lý, tất cả các tương tác giữa mọi loại vật chất đều có thể quy về 1 trong 4 lực cơ bản: lực hấp dẫn (tạo ra bởi khối lượng), lực điện từ, lực tương tác hạt nhân mạnh và lực tương tác hạt nhân yếu. Lực hấp dẫn là thứ đã giữ chúng ta không bay ra khỏi Trái Đất khi nó đang quay quanh trục, là thứ giữ cho Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Trái Đất quanh Mặt Trời..., là thứ khiến cho bụi vũ trụ quần tụ lại thành các ngôi sao, hành tinh, thiên hà... Lực điện từ là thứ giúp cho chúng ta có hình dạng như hôm nay, chứ không phải một đống bẹp nhẹp đang bò sát bề mặt Trái Đất dưới tác dụng của lực hấp dẫn, tương tự như thứ đã giúp tháp Effiel hay các toà cao ốc vươn lên bầu trời, chứ không đổ sụp vì trọng lực. Lực hạt nhân mạnh là thứ giúp cho phản ứng nhiệt hạch xảy ra, giúp các ngôi sao phát sáng, giúp Mặt Trời sưởi ấm Trái Đất và giúp tổng hợp (hợp hạch) lên các nguyên tố nặng chỉ từ các nguyên tử hydrogen đang có trong từng người chúng ta. Còn lực hạt nhân yếu là thứ khiến vật chất có tính phóng xạ dưới dạng phân rã hạt nhân, cũng là thứ giúp tạo ra những nhà máy điện hạt nhân (phân hạch) mà chúng ta đang sử dụng trong hôm nay. Ngược với lực hạt nhân mạnh có tính tạo nên những vật chất nặng hơn, lực hạt nhân yếu làm cho chúng trở nên nhẹ đi. Dù có khối lượng rất lớn nhưng những công trình như tháp Effiel vẫn có thể đứng sừng sừng là nhờ lực điện từ Tuy vậy, cả 4 lực trên đều được nhân loại đúc kết từ những vật chất "sáng", hay những vật chất mà chúng ta "nhìn thấy" và "quan sát" được, chủ yếu nhờ vào sóng ánh sáng hay bức xạ điện từ. Nhưng vật chất "tối", thứ vật chất vốn không có tương tác điện từ, nên chúng hoàn toàn không có khả năng bức xạ, phản xạ hay tán xạ những tia sáng tiếp cận mình. Và do đó, các kính thiên văn quang học (hay dựa trên bức xạ điện từ như UV, IR, X-ray...) mà loài người đang có, không quan sát được loại vật chất này. Chúng hoàn toàn "vô hình" về mặt quang học. Sự phân rã hạt nhân nguyên tử là kết quả của tương tác yếu giữa các nucleon Nhưng dựa vào đâu mà các nhà khoa học lại có thể nghĩ ra thứ vật chất "không giống ai" này? Đó là vì những kết quả quan sát thiên văn các thiên hà xa xăm. Theo đó, nếu chỉ dựa vào lượng vật chất "sáng" mà các kính thiên văn tìm thấy thì mọi thứ "không thể tồn tại như chúng ta thấy". Với tốc độ xoay quanh trục của từng thiên hà, cũng như sự xoay quanh lẫn nhau giữa các thiên hà lẫn các nhóm thiên hà, mọi thứ "đáng ra" phải "văng tứ phía". Lấy ví dụ như chính Dải Ngân Hà, với tốc độ xoay này, hệ Mặt Trời có lẽ đã không còn nằm ở đây. Song một thứ vật chất vô hình nào đấy với khối lượng chiếm tới 84,5% toàn vũ trụ đã "giữ" cho mọi thứ "nằm yên tại đấy". Và vì thứ vật chất đấy có khối lượng, nên các nhà khoa học cho rằng loại lực cơ bản mà vật chất "tối" có chính là lực hấp dẫn. Nhưng vì chúng ta không nhìn thấy được loại vật chất này, cũng như chưa tạo ra được chúng, nên vật chất "tối" còn những tính chất gì khác vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Thành phần vật chất tối, sáng và năng lượng tối sau khi vũ trụ ra đời được 380.000 năm Nhưng một kết quả hợp tác quan sát mới đây giữa NASA và cơ quan thiên văn châu Âu ESA dường như đang hé lộ những thuộc tính khác của loại vật chất này. Khi cả hai hệ thống kính Hubble lẫn Very Large Telescope (VLT) cùng quan sát nhóm thiên hà có tên Abell 3827, cách Trái Đất 1,4 tỷ năm ánh sáng, các nhà thiên văn đã nhận ra một số điều bất thường. Thông thường vật chất tối nằm bao bọc quanh các thiên hà như một lớp vỏ. Tâm điểm của những cái vỏ ấy lẽ dĩ nhiên cũng là tâm điểm của thiên hà. Song trong lần quan sát này, cả hai hệ thống kính đều ghi nhận sự lệch tâm của một lớp vỏ "tối" khỏi thiên hà nằm bên trong đó. Khoảng cách lệch tâm này dài khoảng 5.000 năm ánh sáng. Con số này là nhỏ so với kích thước của một thiên hà, song về lý thuyết nếu chỉ tồn tại lực hấp dẫn, đáng ra nó luôn phải là zero. Vậy là các nhà vật lý cùng lao vào giải thích. Trong khoảng ít nhất một thập kỷ trở lại đây, một số ý kiến cho rằng vật chất tối là những hạt WIMP (khối lượng nặng nhưng tương tác yếu). Có nghĩa ngoài trọng lực ra, các hạt vật chất này có tương tác yếu lên lẫn nhau, tương tự thứ tương tác yếu của hạt nhân nguyên tử. Nhưng tất nhiên, thứ tương tác yếu này không hoàn toàn giống như tương tác yếu của vật chất "sáng". 4 thiên hà trong nhóm thiên hà Abell 3827 đang sát nhập với nhau. Một trong các thiên hà có lớp áo "tối" bị lệch tâm so với những thiên hà còn lại Cũng có một số cách giải thích khác. Có cách cho rằng dưới tác dụng của lực thuỷ triều, một số ngôi sao cùng nhau "cất tiếng khóc chào đời" và làm sáng lên một góc của thiên hà trên. Điều đó đã dẫn tới việc độ sáng biểu kiến của thiên hà bị thay đổi và khiến các nhà thiên văn nghĩ nó bị lệch tâm. Lại có ý kiến cho rằng khối lượng của các thiên hà gần đấy đã "làm cong" tia sáng phát ra từ thiên hà trên khi chúng đến Trái Đất. Hiện tượng này còn được gọi là thấu kính trọng trường (gravitational lensing). Tuy vậy, ý tưởng về một lực tương tác mới mà chúng ta chưa biết vẫn được xem là giải thích hợp lý nhất. Massey, một thành viên trong nhóm quan sát, cho biết: "Thật khó để nghĩ ra một lời giải thích nào thuyết phục hơn. Nhưng với một phát hiện thú vị như thế này, chúng tôi buộc phải cực kỳ cẩn thận trước khi 'la làng' lên cho mọi người cùng biết". Theo đó, nếu vật chất tối thực sự là các WIMP, thì khi thiên hà bị lệch tâm trên bay qua lớp áo "tối" của thiên hà khác, lớp áo của thiên hà này đã va chạm và tương tác với lớp áo khác trên. Kết quả là nó bị "níu lại" và sau cùng dẫn tới sự lệch tâm. Dĩ nhiên, các nhà thiên văn vẫn chưa biết thứ tương tác trên là gì. Song nếu điều đó đúng, thì bức màn "tối" về loại vật chất vô hình này sẽ phần nào được hé mở. Nhưng trong khoa học, chỉ một kết quả nghiên cứu là không đủ. "Chúng ta rõ ràng cần nhiều bằng chứng hơn", Jason Rhodes, chuyên gia vật chất tối tại Phòng nghiên cứu Động cơ Đẩy của NASA, nhận xét. Do đó, một số kế hoạch quan sát mới ở các nhóm thiên hà khác đang được tiến hành. Nếu nhiều kết quả quan sát cùng trả về giá trị tương tự, rất có thể lý thuyết các hạt WIMP sẽ được công nhận. Video: https://youtu.be/Dcz2JdrhpwQ Liệu con người có tạo ra được vật chất trong LHC? Tuy vậy, khẳng định được lý thuyết WIMP cũng không nói lên được chúng ta đã hiểu đầy đủ về thứ vật chất này. Liệu chúng còn các thuộc tính nào khác hay không? Chúng đến từ đâu và chúng còn ảnh hưởng nào khác lên vũ trụ? Rất có thể câu trả lời sau cùng sẽ đến từ cỗ máy gia tốc lớn nhất thế giới, LHC, sau khi nó được nâng cấp xong hồi đầu năm nay, với mục tiêu "sản xuất" được vật chất tối ngay trên Trái Đất. Huyền Thế Tổng hợp từ National Geographic và Wikipedia
 18. Phát hiện 3 bộ xương người Việt cổ có niên đại khoảng 5.000 năm Thứ Hai, 20/04/2015 - 16:48 Dân trí Các chuyên gia khảo cổ đến từ Trường Đại học Quốc gia Úc, Đại học QG Hà Nội, Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 3 bộ xương người Việt cổ có niên đại vào khoảng 5.000 năm tại di chỉ khảo cổ Rú Điệp, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Sáng 20/4, Giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh Nguyễn Trí Sơn đã xác nhận với PV Dân trí phát hiện hết sức quan trọng và ý nghĩa này. Theo ông Sơn, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ VHTT-DL tại quyết định số 753 ngày 17/3, từ ngày 20/3 đến ngày 20/5, các chuyên gia khảo cổ đến từ Trường Đại học Quốc gia Úc, Đại học QG Hà Nội, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ học Rú Điệp, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong quá trình khai quật, trung tuần tháng 4 này, Tiến sỹ Philip Paper (Đại học quốc gia Úc) cùng các cộng sự của phía Việt Nam đã có một phát hiện hết sức quan trọng. Khi bóc lớp trầm tích chủ yếu là vỏ điệp ở độ sâu 1,8m trong ô đất rộng khoảng 4m2, các chuyên gia đã phát hiện 3 bộ xương người Việt cổ, trong đó hộp sọ, răng, xương tay, chân, bộ xương sườn còn khá nguyên vẹn. Đáng chú ý cả 3 bộ xương nằm sát nhau, đầu đều hướng về phía Đông tây. Tiến sỹ Philip Paper cùng các cộng sự của Việt Nam cẩn thận đến chừng chi tiết trong quá trình khai quật nhằm bảo vệ nguyên vẹn vị trí bộ xương vừa được phát hiện Bộ xương người được xác định có niên đại 5.000 năm còn khá nguyên vẹn Ông Sơn dẫn lời Tiến sỹ Paper cho hay, bước đầu với nhiều hiện vật phát hiện được trong hố khai quật này, có thể xác định chắc chắn niên đại của 3 bộ xương người này có trước người Việt cổ ở di chỉ Thạch Lạc (cùng huyện Thạch Hà) vốn đã đo được là 4.400 năm. “Cần phải tiến hành các biện pháp chuyên môn mới xác định chính xác niên đại, giới tính của 3 bộ xương người này. Tuy nhiên bước đầu chúng tôi có cơ sở khẳng định, niên đại của 3 bộ xương người này phải lên đến 5.000 năm” – ông Sơn cho hay. Ông Sơn cho hay, do hố khai quật quá chật nên hiện các chuyên gia khảo cổ đang mở rộng hố khai quật này để tiếp tục bóc các lớp trầm tích xung quanh 3 bộ xương người này. Ngoài việc hết sức cẩn thận trong quá trình bóc các lớp trầm tích, hiện đoàn khai quật cũng đã tiến hành lập rào chắn, cũng như có ý kiến với chính quyền địa phương không cho người dân tiến gần hố khai quật nhằm bảo đảm an toàn cho việc khai quật 3 bộ xương người nói trên. Văn Dũng – Tiến Hiệp
 19. Đây là trang Blog của Văn Nhân - Nguyễn Quang Nhật https://huvi.wordpress.com/ viết về Sử Việt.
 20. Những chiếc trống đồng hàng nghìn năm tuổi Thứ Năm, 16/04/2015 - 08:26 Dân trí Gần 100 chiếc trống đồng cổ, quý hiếm có niên đại từ 2.000 - 2.500 năm đã được tìm thấy tại Thanh Hóa trong nhiều năm. Đây là những “báu vật” minh chứng cho các thời kỳ phát triển, nền văn hóa Đông Sơn ở nước ta cách đây hàng nghìn năm. Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức trưng bày theo chuyên đề “Trống đồng phát hiện tại Thanh Hóa” nhằm phục vụ du khách đến tham quan trong năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Việc trưng bày cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng và 40 năm ngày Giải phóng miền năm thống nhất đất nước. Gần 100 chiếc trống đồng có niên đại từ 2.000 - 2.500 năm được trưng bày theo chuyên đề giới thiệu đến người dân và du khách. Với gần 100 chiếc trống đồng cổ, quý hiếm, đủ các chủng loại khác nhau có niên đại từ 2.000 - 2.500 năm được trưng bày lần này đem đến cho người xem cách nhìn toàn diện về thời kỳ phát triển đồ đồng ở nước ta. Trong đó, thời kỳ văn hóa Đông Sơn thể hiện phát triển hưng thịnh nhất của đồ đồng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều chiếc trống đồng có từ thời phong kiến hay những chiếc trống đồng minh khí… cũng được trưng bày tại triển lãm. Những chiếc trống đồng cổ được trưng bày chia thành nhiều loại khác nhau từ I, II, III. Trong gần 100 chiếc trống đồng đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đợt này, có một chiếc trống đồng Cẩm Giang là Bảo vật quốc gia. Đây là chiếc trống được xếp vào loại I - Heger thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn được phát hiện năm 1992 tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Trống đồng Cẩm Giang - Bảo vật quốc gia được phát hiên tại Thanh Hóa năm 1992. Đây là chiếc trống đồng có một không hai ở nước ta hiện nay khi chưa nơi nào tìm thấy được chiếc trống đồng đẹp như chiếc này. Với sự cân đối về hình thể, chiếc trống đồng Cẩm Giang có đường kính mặt trống 73cm, cao 49cm và nặng 60kg. Ngoài những hoa văn tinh xảo, sinh động ở tang, lưng và đai trống thì trên mặt còn có ngôi sao 16 cánh, 9 vòng hoa, chim lạc bay… Đặc biệt, chiếc trồng đồng Cẩm Giang còn được trang trí bởi 4 khối tượng vịt thay thế cho các khối tượng cóc (thường thấy ở các loại trống đồng tìm thấy trước đó). Những khối tượng vịt này hướng theo chiều ngược kim đồng hồ nằm trên vị trí trang trọng. Đây là sự đặc biệt mà không có loại trống nào có được từ trước đến nay. Mặt một chiếc trống đồng có những hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Bên cạnh đó, nhiều chiếc trống đồng loại I, II, III và những chiếc đồng cổ có hoa văn trên mặt trống được chạm khắc tinh xảo, hình thù, tượng phong phú cũng được trưng bày. Những chiếc trống đồng này có độ cao thấp, to nhỏ khác nhau thể hiện sự phong phú về chủng loại. Có nhiều chiếc trống sau thời gian dài nằm dưới lòng đất đã bị ăn mòn, hư hại, khi phát hiện đã không còn nguyên vẹn. Nhiều cái do va đập, tác động khi tìm thấy cũng bị méo mó, sứt mẻ không còn giữ nguyên được hiện trạng… Được biết, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng trống đồng được phát hiện. Với đủ các nhóm và chủng loại khác nhau, những chiếc trống đồng phát hiện tại Thanh Hóa minh chứng cho nên văn hóa đồ đồng Đông Sơn và các thời kỳ khác ở nước ta. Từ những chiếc trống đồng phát hiện được, hiện nay hàng nghìn chiếc trống đồng mới cũng đã được các nghệ nhân tại Thanh Hóa đúc phục dựng lại. Có nhiều chiếc trống hiện nay đang giữ kỷ lục Việt Nam về độ lớn… Những chiếc trống đồng được trưng bày chủ yếu thuộc loại I, II và III. Thời gian dài nằm dưới lòng đất, chiếc trống đồng Quảng Phú này đã bị bào mòn hết các hoa văn trên mặt, lưng cũng như tang trống. Do bị va đập, nhiều chiếc trống đã bị vỡ, thủng không còn nguyên vẹn. Có niên đại cách đây hơn 2.000 năm, khi được tìm thấy chiếc trống đồng này đã bị hư hại mục nát đi nhiều phần. Chiếc trống đồng Vĩnh Hùng này thuộc loại I là chiếc trống có tuổi đời cao nhất trong những chiếc trống được tìm thấy tại Thanh Hóa. Tại cuộc trưng bày cũng giới thiệu đến người dân và du khách khuôn đúc trống đồng. Người dân và du khách đến tham quan cuộc trưng bày trống đồng tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Thái Bá
 21. Lần đầu tiên công bố bản đồ về vật chất tối 16/04/2015 02:00 GMT+7 Sau hơn 2 năm xúc tiến, nhóm thực hiện dự án lập bản đồ về vật chất tối trên khắp vũ trụ, quy tụ hơn 300 nhà khoa học đến từ 6 quốc gia, đã công bố những dữ liệu quý giá đầu tiên. Giải mã bí ẩn vật chất tối Bằng chứng trực tiếp đầu tiên về vật chất tối Nga - Mỹ bắt tay săn "vật chất tối" trong vũ trụ Ông hoàng vật lý Hawking nói về vật chất tối Các bản đồ trên cho thấy lượng vật chất tối tương ứng với tốc độ hình thành của các thiên hà như thế nào. Hình ảnh bên trái hé lộ các thiên hà ở kề cận các cụm vật chất tối mật độ cao (màu đỏ) và nằm xa hơn các vùng vật chất tối thưa thớt (màu xanh dương). Hình ảnh bên phải cho thấy một số vùng của bầu trời đã được nghiên cứu. Ảnh: DES Theo các chuyên gia, vật chất tối là một "mạng lưới" vô hình, kết nối các thiên hà với nhau. Bằng cách quan sát cách các cụm vật chất tối biến đổi theo thời gian, các nhà khoa học hy vọng cuối cùng có thể định lượng được năng lượng tối - thế lực thậm chí còn bí ẩn hơn, đang xô đẩy vũ trụ. Tất nhiên, chúng ta hiện vẫn không thể thực sự quan sát vật chất tối một cách trực tiếp. Vì vậy, các nhà nghiên cứu sẽ phải săn tìm ảnh hưởng quan sát được của chúng đối với các thiên hà. Nghiên cứu ảnh hưởng này sẽ giúp phỏng đoán số lượng vật chất tối trong một khu vực nhất định được lập bản đồ, dựa hoàn toàn vào cách chúng uốn cong ánh sáng từ các thiên hà rất xa. Dự án có tên Cuộc khảo sát năng lượng tối (DES) quy tụ tới hơn 300 nhà khoa học đến từ 6 quốc gia trên khắp thế giới và sử dụng hình ảnh do một trong những camera kỹ thuật số tốt nhất trên thế giới chụp: một thiết bị có độ phân giải lên tới 570 megapixel tích hợp trên kính viễn vọng không gian Victor Blanco, tại đài quan sát thiên văn liên Mỹ Cerro Tololo, đặt cao trên dãy núi Andes của Chile. Dự án DES đã bắt đầu từ cách đây 2 năm và dự kiến sẽ hoàn tất trong 3 năm tới. Mục tiêu của DES là lập bản đồ 3D về 12,5% bầu trời. Tuy nhiên, các dữ liệu vừa công bố chỉ mới phản ánh được 0,4% vũ trụ, nhưng ở mức chi tiết chưa từng có. Chúng hé lộ các cấu trúc vật chất tối xen kẽ các thiên hà với những khoảng trống ở giữa. Trong khi các nhà khoa học mở rộng nghiên cứu, họ sẽ có thể kiểm nghiệm tốt hơn các giả thuyết vũ trụ học hiện hành, thông qua việc so sánh giữa lượng vật chất tối và vật chất hữu hình. Các giả thuyết này nhìn chung đều nhận định, trong vũ trụ có nhiều vật chất tối hơn vật chất hữu hình và các thiên hà sẽ hình thành ở nơi có sự tập trung vật chất tối lớn hơn, đồng nghĩa với lực hấp dẫn mạnh hơn. Rốt cuộc, kết quả dự án được kỳ vọng sẽ giúp các chuyên gia giải mã bí ẩn về sự hình thành của các thiên hà. Tuấn Anh(Theo BBC, Daily Mail) Theo Vietnamnet
 22. Phát hiện bằng chứng mới về niên đại công cụ đá cổ xưa nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ Cập nhật lúc 17h23' ngày 10/04/2015 Các nhà khoa học đã khám phá ra công cụ đá cổ nhất đã từng được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều này chỉ ra rằng con người đã ghé qua cửa ngõ từ châu Á sang châu Âu sớm hơn nhiều như trước đó chúng ta từng nghĩ, khoảng 1.2 triệu năm trước. Loài người biết sử dụng công cụ từ 3,4 triệu năm trước 10 cổ vật độc đáo và cổ xưa nhất của loài người Bằng chứng mới về niên đại công cụ đá cổ xưa nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ Tương tự như nghiên cứu đã xuất bản trong tạp chí Quaternary Science Reviews, cơ may phát hiện về mảnh tước đá quartzite được chế tác bởi con người trong trầm tích cổ ở sông Gediz, phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về thời điểm và cách thức những cư dân sớm đã phát tán ra khỏi châu Phi và châu Á. Nghiên cứu từ Royal Holloway, đại học London cùng với một đội nghiên cứu quốc tế từ Vương Quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan đã sử dụng thiết bị có tính chính xác cao để định tuổi cho các trầm tích chỗ uốn khúc của dòng sông cổ đã cung cấp khung thời gian hợp lý ở thời điểm đầu tiên mà những người cổ đã chiếm cư khu vực này. Theo Viện Khảo cổ học
 23. Chi 1.300 tỷ đồng để lưu giữ hang động nhân tạo lớn nhất thế giới Thứ Bẩy, 11/04/2015 - 10:05 Dân trí Hang động nhân tạo lớn nhất thế giới lưu giữ bản sao của 1.000 bức vẽ có niên đại 36.000 năm tuổi. Những người tiền sử đã thực hiện những bức tranh trên vách đá trong hang động Chauvet-Pont-d'Arc (Pháp) từ cách đây 36.000 năm. Giờ đây, với sự hỗ trợ của của công nghệ hiện đại, những tác phẩm nghệ thuật sơ khai của loài người đã được tái hiện lại thành một phiên bản giống hệt, nằm trong một hang động nhân tạo lớn nhất thế giới. Hang động nhân tạo này được đặt tên là Caverne du Pont-d'Arc, được dựng lên cách hang động thật nằm ở xã Vallon-Pont-D'arc (miền nam nước Pháp) vài km. Trong hang động nhân tạo này có 1.000 bức vẽ được thực hiện giống hệt như những hình vẽ gốc có niên đại 36.000 năm tuổi. Những người tiền sử đã thực hiện những “tác phẩm nghệ thuật đầu tiên” trên vách đá từ 36.000 năm trước. Giờ đây, một hang động nhân tạo với những bức vẽ giống hệt đã được dựng lên. Những bức vách trong hang động nhân tạo đã tái hiện 1.000 bức vẽ giống hệt bản gốc. Trên vách là hình ảnh những loài động vật gắn bó với cuộc sống săn bắn, chăn nuôi của người tiền sử. Hang động Chauvet-Pont-d'Arc đã được phát hiện cách đây 20 năm và là một Địa danh Di sản Thế giới của UNESCO. Đây là hang động lưu giữ những bức vẽ của người tiền sử có niên đại lâu đời nhất và tồn tại ở tình trạng hoàn hảo nhất. Tuy vậy, cũng chính vì những giá trị văn hóa - lịch sử lớn lao, nên hang động được bảo vệ nghiêm ngặt, không mở cửa cho du khách vào thăm quan, chỉ có một số chuyên gia được phép ra vào nơi này. Giờ đây, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ hiện đại để sao chép lại những bức vẽ và đặt chúng vào đúng vị trí trên những vách đá nhân tạo “sao y bản chính”. Hang động nhân tạo đã được dựng lên ở gần xã Vallon-Pont-D'arc (miền nam nước Pháp), trong hang động có tới 1.000 bức vẽ được thực hiện chính xác y như bản gốc. Đây là hang động có những bức vẽ của người tiền sử lâu đời nhất thế giới và cũng ở tình trạng lý tưởng nhất. Tuy vậy, trước nay, hang động này không mở cửa cho du khách vào tham quan nhằm mục đích bảo vệ an toàn tối đa cho các tác phẩm quý giá. Các chuyên gia đã sao chép những hình vẽ gốc bằng công nghệ hiện đại để thực hiện một phiên bản hang động nhân tạo giống hệt hang động gốc. Những hình vẽ khắc họa các loài động vật qua góc nhìn và cách thể hiện của những con người tiền sử. Hang động nhân tạo Caverne du Pont-d’Arc đưa lại một chuyến hành trình đi ngược thời gian để du khách có thể chiêm ngưỡng nền văn minh của loài người trong buổi sơ khai. Hang động nhân tạo được thực hiện y hệt hang động gốc. Hình vẽ phác họa một con linh dương trên vách đá. Hang động Chauvet-Pont-d'Arc vốn được coi là một di chỉ khảo cổ vô giá dành cho các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Diện tích của hang động gốc Chauvet-Pont-d'Arc là 8.500 m2, trong khi đó, diện tích của hang động nhân tạo là 3.000 m2. Du khách đến thăm hang động nhân tạo Caverne du Pont-d'Arc có thể thỏa mãn với những gì được thấy bởi hang động này gần như đã “sao y bản chính” hang động gốc. Hang động nhân tạo này sẽ bắt đầu mở cửa chào đón du khách kể từ ngày 25/4. Để thực hiện hang động nhân tạo này, người ta đã phải chi ra 55 triệu euro (1288 tỉ đồng). Đây là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới. Hang động nhân tạo tái hiện gần như hoàn hảo phiên bản gốc. Hang động nhân tạo với hơn 1.000 bức vẽ. Du khách đến đây sẽ được đắm mình trong nền văn minh thuở sơ khai của loài người. Người ta hy vọng rằng hang động nhân tạo này sẽ giúp công chúng được tiếp cận với một trang sử quan trọng của nền văn minh nhân loại. Một góc hang động nhân tạo. Trong hang động nhân tạo này còn có những mảnh xương động vật được tạo tác giống hệt như những mảnh xương đã được tìm thấy trong hang động gốc. Hang động nhân tạo Caverne du Pont-d'Arc hứa hẹn sẽ là một địa điểm hấp dẫn du lịch mới ở Pháp. Bích Ngọc Theo Daily Mail
 24. Siêu bão Maysak, hạn hán kỷ lục ở California và sự xuẩn ngốc của con người Thứ Hai, ngày 06/04/2015 15:20 GMT +7 Mặc dù những người dân Philippines có thể thở phào khi Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng cơn cuồng phong này đã xoá bỏ rất nhiều cột mốc trong lịch sử khí tượng. Trong khi đó bên kia nửa vòng Trái Đất, lần đầu tiên thống đốc bang California phải ra lệnh buộc người dân tiết kiệm nước khi địa phương này đối mặt với đợt hạn tồi tệ nhất 12 thế kỷ qua. Siêu bão Maysak và những cột mốc lịch sử Trong tuần qua, ảnh chụp của các phi hành gia từ trạm không gian quốc tế về siêu bão Maysak đã gây chấn động trên khắp Twitter và Facebook. Tác giả những tấm ảnh, phi hành gia Terry W. Virts, mô tả trong đoạn tweet của mình về mắt của cơn bão: "Nhìn xuống mắt bão - nó là cái rộng nhất tôi từng thấy (từ không gian). Nó trông giống một chiếc lỗ đen trong các bộ phim khoa học giả tưởng". Siêu bão Maysak bao phủ một phần lớn bề mặt hành tinh. Ảnh: Terry W. Virts & Sam Cristoforetti Maysak có kích thước gần bằng chiều dài Việt Nam. Ảnh: CIMSS Lỗ đen chết chóc. Ảnh: Terry W. Virts Không có gì để bàn cãi về độ đẹp của những tấm ảnh. Thế nhưng nhiều người bình luận rằng đấy là "cái đẹp của chết chóc". Nếu Maysak, với sức gió lên đến 250 km/h cách đây 1 tuần, đánh thẳng vào những thành phố lớn hoặc khu vực đông dân cư, hậu quả chắc chắc sẽ cực kỳ lớn. May thay, nó đã "nhẹ tay" với Philippines khi suy giảm xuống chỉ còn áp thấp nhiệt đới. 25.000 con người đã có thể trở về nhà sau khi thấp thỏm lo âu về rủi ro lở đất, lũ lụt cũng như sóng thần sẽ tàn phá ngôi nhà của họ. Dù đã suy yếu thành áp thấp nhưng Maysak vẫn gây không ít thiệt hại cho Philippines. Ảnh: Isolution Micronesia Song Maysak chỉ mới là lời cảnh báo đầu tiên trong năm nay dành cho con người... Dưới đây là những "kỷ lục" mới đã được Maysak thiết lập kể từ 1945: • Là cơn siêu bão (super typhoon) thứ 3 với sức gió lên tới cấp 5 (thang đo Mỹ) từng được ghi nhận trong vòng 3 tháng đầu của năm • Lần đầu tiên có 2 cơn bão lớn (cấp 3 trở lên theo thang đo Mỹ) xảy ra chỉ trong vòng 3 tháng đầu của năm • Là cơn bão (typhoon) thứ 3 của 2015, khi năm này chỉ mới đi được 1/4 quãng đường. Ngoài ra đây không phải là mùa bão • Là cơn bão (storm, yếu hơn typhoon) thứ 4 ở tây Thái Bình Dương được đặt tên trong 2015. Chỉ có một năm duy nhất có số cơn bão được đặt tên nhiều hơn ở khu vực này là năm 1965, với 5 cơn bão Về mặt tên gọi và thuật ngữ, trong bài viết này chúng tôi sử dụng biểu mẫu của JTWC dành cho tây bắc Thái Bình Dương bao gồm áp thấp nhiệt đới (tropical depression), bão nhỏ (storm), bão (typhoon) và siêu bão (super typhoon). Trong đó thuật ngữ typhoon (dùng bởi JTWC) và hurricane (dùng bởi CPHC) gần như tương đương nhau, chỉ khác ở cấp siêu bão của JTWC bắt đầu với tốc độ gió duy trì liên tục trong 1 phút phải từ 240 km/h, còn của CPHC phải từ 254 km/h trở lên. Tại Việt Nam do không thường xuyên có bão lớn nên chúng ta thường dùng thang đo Beaufort với mức 7 (60 km/h) trở xuống gọi là áp thấp, từ 8 - 11 gọi là bão (tương đương với bão nhỏ hay storm), mức 12 trở lên (trên 120 km/h) ở thang đo của JTWC gọi là typhoon. Song thang đo Beaufort khi trên mức 12 không thể hiện được chi tiết thế nào là bão cấp 1 (hurricane cat. 1), 2, 3, 4 và 5 nên không phù hợp để nói về các siêu bão như Haiyan, Sandy hay Maysak. Đường đi của Maysak. Ảnh: Weather Một chi tiết rất đáng chú ý về Maysak là nó xảy ra trong tháng 3. Trong khi theo ghi nhận tần suất bão (mức storm trở lên) tại tây bắc Thái Bình Dương từ 1959 - 2011, thì trong 4 tháng đầu năm, trung bình chỉ có từ 0,2 - 0,6 cơn bão / tháng. Trong khi đó "mùa bão" thường bắt đầu từ tháng 8 - 11, trung bình từ 2,5 - 5,6 cơn bão / tháng. Vậy mà chỉ mới 3 tháng đầu 2015, khu vực này đã có đến 4 cơn bão được đặt tên, trong đó có một cơn đạt cấp siêu bão. Mà đây lại là "mùa ít bão" tính theo số liệu các năm trước. Như vậy sẽ ra sao nếu Trái Đất chính thức bước vào "mùa bão" 2015 trong vài tháng tới? Thật khó mà trả lời... Đại hạn vùng Cali Nếu như ở phía tây Thái Bình Dương, người Philippines đang lo tát nước thì ngược lại, tại bờ đông của đại dương này, dân ở đây đang phải chắt chiu từng thùng nước. Trong vòng 4 năm qua, 40 triệu con người tại bang California (Mỹ) đang phải đối mặt với đợt hạn nặng nhất mà các nhà khoa học cho rằng đấy là đợt hạn kỷ lục trong vòng 1.200 năm trở lại đây. Nhưng điều khôi hài là quốc gia này chỉ mới thành lập được gần 240 năm. Một phao tín hiệu nằm trên nền đất khô nẻ, nơi từng là đáy hồ Shata. Ảnh: Getty Images Đây được xem là đợt hạn hán tồi tệ nhất 12 thế kỷ qua của vùng này Nhiều nông trại ở California bị hoang hoá khi điền chủ cho nhân viên nghỉ việc Thậm chí, đợt hạn liên tục nhiều năm này đã khiến thống đốc bang California, Jerry Brown, từng đề nghị người dân ở đây tự nguyện giảm 20 % mức nước dùng, vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên các cư dân đã bác bỏ ý kiến này. Song hồi đầu tháng 4 này, ông đã chính thức ban bố lệnh hạn chế sử dụng nước trên toàn bang, với mức cắt giảm trung bình tới 25 %. Thậm chí các nhà làm luật của bang không ngần ngại đề ra mức phạt tới 10.000 USD / ngày cho hạt nào "không đạt được chỉ tiêu" cắt giảm. Để nhấn mạnh sự cần thiết của lệnh hạn chế này, Brown phát biểu trước cộng đồng Sierra Nevada ở gần hồ Tahoe của bang về tình trạng hạn hán: "Chúng ta đang đứng trên một nền đất khô mà đáng lẽ (nhiều năm về trước), chúng ta đang đứng ở trên 1,5 mét tuyết". Snowpack, nguồn nước của 1/3 bang California, nay không còn nữa. Ảnh: Getty Images Con số 25 % này không cố định mà biến động tuỳ thuộc ngành nghề của từng người. Các nông dân với nhu cầu tưới tiêu cao sẽ được "dễ thở" hơn những người dân khác. Trên thực tế, các nông dân cũng đã chủ động tiết kiệm nước từ trước đấy nên "ngoại lệ" này có thể chấp nhận được. Cư dân trong vịnh San Francisco được cho là tiết kiệm nhất. Trong khi những cộng đồng ở nam California lại khá hoang phí. Ảnh: AP Nhưng nhiều người cho rằng các nông dân mới là người lãng phí nhất Thống đốc bang hy vọng với động thái cắt giảm này, nó sẽ giúp phục hồi lại 1,5 triệu mẫu vuông đất vốn từng là các "hồ" tuyết (snowpack) trong khu vực bang. 1/3 lượng nước dùng của California đến từ các "hồ" tuyết trên. Nhưng với 4 năm hạn hán liên tục, diện tích các "hồ" tuyết trên đã suy giảm xuống mức kỷ lục. Và sự xuẩn ngốc của con người.... Với các hình thái khí hậu biến đổi cùng cực như thế, song vẫn có những nơi mà chính quyền cố ý làm ngơ hoặc "không nghe không biết không thấy", thậm chí là... cấm cả người khác "thấy". Đó là câu chuyện tại một số bang của nước Mỹ, gồm Florida, North Carolina, Louisiana và Tennessee. Tại đây, các nhà làm luật đã phê duyệt các điều luật nhằm cấm người dân nói chung và các nhà môi trường nói riêng sử dụng các thuật ngữ như biến đổi khí hậu (climate change), ấm lên toàn cầu (global warming) và ngay cả nước biển dâng (sea level rise) trong phòng họp, giảng đường, truyền thông đại chúng... Biến đổi khí hậu không có thật, chỉ có siêu bão thôi! Kristina Trotta, cựu nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường tại Miami, nói với Trung tâm Điều tra Báo cáo Florida: "Chúng tôi được chỉ thị từ các nhân viên hành chính địa phương rằng chúng tôi không được phép dùng các thuật ngữ 'biến đổi khí hậu' hay 'ấm lên toàn cầu' hay ngay cả 'nước biển dâng'. Từ 'nước biển dâng' sẽ được thay thế bằng 'ngập lục phiền toái' (nuisance flooding)". Việc cấm đoán sử dụng bắt nguồn từ một số nhà làm luật hay thống đốc không tin vào sự biến đổi khí hậu bị gây ra bởi con người. Theo họ, các dữ liệu của các nhà môi trường không đúng đắn và chưa đầy đủ. Song dường như đó không phải nguyên nhân chính. Hồi 2012, bang North Carolina đã cấm các nhà nghiên cứu xây dựng các báo cáo dự đoán về nước biển dâng. Theo đó, một dự đoán trước đây cho biết đến cuối thế kỷ này, mực nước biển tại North Carolina và Massachusetts sẽ dâng tới 1 mét, nhanh hơn 3 - 4 lần so với trung bình toàn cầu. Theo các nhà làm luật, nếu người dân "biết" chuyện này, họ có thể sẽ hạn chế việc mua dọc bờ biển hoặc chi phí bảo hiểm những căn hộ đó sẽ tăng lên, khiến cho sự phát triển kinh tế vùng biển bị chậm lại. Còn những bang như Louisiana và Tennessee, yêu cầu giáo viên tránh dùng thuật ngữ biến đổi khí hậu hoặc học thuyết tiến hoá để giảng dạy mà phải sử dụng những lý thuyết khác để giải thích mọi thứ cho các học sinh, ví như thuyết sáng tạo. Như thế, các học sinh sẽ thôi thắc mắc tại sao thời tiết lại bất thường hoặc tại sao cháy rừng hay hạn hán lại diễn ra liên tục. Và như vậy, có lẽ chính quyền bang sẽ bớt đau đầu trước cuộc tuần hành hay biểu tình yêu cầu cắt giảm CO2 hoặc hành động vì môi trường của người dân. Một số điền chủ ở California cảnh báo, nếu tình trạng hạn hán cứ tiếp tục và vụ mùa không đủ thu, họ có thể buộc phải tăng giá lương thực Thế nhưng đấy có phải là tự do ngôn luận và có phải là vì lợi nhuận mà bất chấp? Chúng tôi dành câu trả lời cho bạn đọc song một thực tế hiển nhiên rằng siêu bão đã đang và sẽ tiếp tục tàn phá Philippines, còn giá lương thực tại California sẽ tăng nếu hạn hán tiếp tục kéo dài khiến cho năng suất cây trồng bị sụt giảm. Bài liên quan: Nước mắt Philippines và bài phát biểu làm thế giới bàng hoàng Biến đổi khí hậu: Tất cả chúng ta đều có tội! 25 sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Trái đất Huyền Thế Tổng hợp từ ABC, BBC, LiveScience, Reuters, Washington Post và Wikipedia Theo Vnreview
 25. Mẫu trang sức cổ nhất thế giới Thứ Sáu, 27/03/2015 - 08:37 Dân trí Món đồ trang sức được chế tác từ cách đây hơn 130.000 năm khiến các nhà nghiên cứu phải trầm trồ về độ tinh xảo. Hầu hết mọi người đều nghĩ người Neanderthals là tộc người vụng về. Nhưng suy nghĩ này đã bị bác bỏ khi các nhà nghiên cứu phát hiện món trang sức cổ nhất thế giới. Đó là một bộ vòng được làm từ vuốt đại bàng có niên đại 130.000 năm, từ rất lâu trước khi người hiện đại xuất hiện ở châu Âu. Phát hiện này được khám phá hồi năm 2013, khi Davorka Radovcic, một nhà nghiên cứu ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Croatia, phát hiện các vết cắt trên 8 chiếc vuốt đại bàng. Đó là một phần trong bộ sưu tập Krapina Neanderthals mà bà vừa tiếp nhận, được lấy từ một khu vực vốn là nơi sinh sống của giống người đã tuyệt chủng này. Các nhà nghiên cứu phát hiện bộ vòng được làm từ vuốt đại bàng có niên đại 130.000 năm, từ rất lâu trước khi người hiện đại xuất hiện ở châu Âu. Một cuộc nghiên cứu tầm cỡ quốc tế đã được triển khai. Khu vực Krapina, nằm cách Zagreb 50km về phía Bắc, đã mang tới bộ sưu tập hóa thạch Neanderthals lớn nhất thế giới. Nơi đây có di cốt của 80 người, cùng với bộ vuốt đại bàng, được phát hiện năm 1899 bởi nhà khảo cổ Croatia, Dragutin Gorjanovic-Kramberger. Nhưng phải mất tới 115 năm để họ phát hiện ra các bộ vuốt này chính là đồ trang sức, và chúng được dùng với ý nghĩa biểu tượng. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỉ mỉ từng mẫu vật trong nhiều tháng, kết quả cho thấy chúng được gắn vào đồ trang sức. Nhóm nghiên cứu không thể kết luận giá trị tinh thần hay cách người Neanderthals đeo chúng. Nhưng có các dấu hiệu cho thấy họ đã thu nhặt xác đại bàng, do bộ vuốt Krapina chứa số móng vuốt của ít nhất là 3 con chim khác nhau. Hiện nay, đây đang là món trang sức cổ nhất thế giới. Trước đây, hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ người hiện đại mới làm được trang sức, với niên đại tối đa là 110.000 năm trước. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết mẫu trang sức này chứng tỏ người Neanderthals đã có khả năng suy nghĩ phức tạp và có trí tưởng tượng phong phú. Phát hiện mới cho thấy người Neanderthals đã có khả năng suy nghĩ phức tạp chứ không vụng về như chúng ta vẫn tưởng. Phát hiện này có thể giúp giảm những hiểu nhầm về người Neanderthals, vốn bị cho là vụng về. Người Neanderthals từng sống ở châu Âu, Trung Á và Trung Đông từ cách đây 250.000 năm. Việc họ biến mất cách đây 40.000 năm vẫn là một bí ẩn. Theo một số giả thuyết, dân số Neanderthals bị giảm do thời tiết mùa đông khi đó cực kỳ khắc nghiệt. Số khác cho rằng họ bị người hiện đại (Homo sapien) vượt qua và chiếm dần lãnh thổ. Vuốt đại bàng là thứ hiếm khi thấy ở các khu vực khai quật khảo cổ tại châu Âu, và thường chỉ có một chiếc móng duy nhất. Như vậy cho tới nay Krapina là khu vực khai quật người Neanderthals duy nhất có tới 8 chiếc móng. Phan Hạnh Theo Business Insider