• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by thanhdc

 1. Xem “ngựa hóa rồng” lấy may cả năm Giáp Ngọ (II) Thứ Ba, 11/02/2014 - 03:10 (Dân trí) - Không chỉ xuất hiện nhiều trên kiến trúc, mà ở các áo mũ vua quan, các đồ vật trang sức, đồ ngự dụng cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh Long Mã, chứng tỏ con vật linh này rất được triều Nguyễn đặc biệt "sủng ái". >> Xem “ngựa hóa rồng” lấy may cả năm Giáp Ngọ (I) Long Mã trang trí trên hộp đựng mũ thời Nguyễn Long Mã trang trí trên trang phục của quan thời Nguyễn Long Mã còn xuất hiện trên đồ sứ thời Nguyễn Ở cơi thờ bằng bạc Cơi trầu bằng bạc chạm trổ con Long Mã rất tinh xảo Đại Dương ======================================== Thời nhà Nguyễn nước ta vẫn còn sử dụng đồ hình Âm Dương Việt.
 2. Tiết lộ chấn động: Trung Quốc liên tục 'dụ' Nga hợp sức đối phó Nhật 06/02/2014 16:28 (TNO) Nga đã bác bỏ đề xuất hợp tác của Trung Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ngay trước thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe định gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi (Nga). Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chào đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Saint Petersburg hồi tháng 9.2013 - Ảnh: AFP Bắc Kinh đề xuất sẽ hậu thuẫn Moscow trong tranh chấp lãnh thổ với Tokyo; đổi lại, Moscow phải ủng hộ Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, AFP dẫn bản tin của tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) đăng tải ngày 6.2.Được biết, đề xuất này đã liên tục được Trung Quốc đưa ra kể từ năm 2010, nhưng luôn bị phía Nga bác bỏ, Mainichi Shimbun dẫn nguồn tin ngoại giao trong chính phủ Nga và Nhật tiết lộ. Thông tin nói trên được tờ báo Nhật đăng tải ngay trước thời điểm ông Abe dự định tham gia buổi lễ khai mạc sự kiện Olympic mùa đông tại thành phố Sochi và có một cuộc họp với ông Putin sau đó. Hai nguyên thủ được cho là sẽ bàn về nhóm đảo mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền, theo AFP. Bất chấp hai nước có quan hệ chặt chẽ về thương mại, với sự gia tăng về mua bán nhiên liệu hóa thạch, giữa Tokyo và Moscow vẫn đang tồn tại tranh chấp chủ quyền quần đảo nằm ở phía bắc đảo Hokkaido của Nhật. Tokyo gọi quần đảo này là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc, còn Moscow gọi là quần đảo Kuril. Mặc dù khó có khả năng tranh chấp nói trên được giải quyết trong tương lai gần, nhưng giới quan sát nhận định mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Nga Putin đem lại hi vọng cho tiến trình giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước. Hoàng Uy =========================== Nga không bao giờ là đồng minh với Trung Quốc.
 3. Phát hiện siêu Trái đất có khí quyển nước 05/09/2013 14:55 (TNO) Kết quả quan sát mới cho thấy một hành tinh xa xôi nằm ở trung tâm Dải Ngân hà nhiều khả năng có khí quyển đầy nước. Siêu Trái đất là những hành tinh quay quanh một ngôi sao nằm ngoài hệ mặt trời, với khối lượng và bán kính lớn hơn so với Trái đất, nhưng nhỏ hơn những thiên thể như Thiên Vương tinh hoặc Hải Vương tinh. So sánh kích thước của GJ 1214 b với Trái đất (trái) và Hải Vương tinh. Ảnh: Aldaron, Wikipedia, Creative Commons Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những đặc điểm của chúng để xác định liệu những thiên thể này thiên về “Trái đất phiên bản lớn” hay là “Hải Vương tinh nhỏ”.Nhóm các nhà thiên văn học và khoa học hành tinh Nhật Bản đã tập trung xem xét những đặc tính khí quyển của một siêu Trái đất, tên GJ 1214b, nằm cách Trái đất khoảng 40 năm ánh sáng, tại trung tâm Dải Ngân hà. Theo Space.com dẫn thông báo từ Đài Quan sát Thiên văn quốc gia Nhật Bản, các kết quả ban đầu cho thấy nhiều khả năng hành tinh GJ 1214b có khí quyển đầy nước. Giới khoa học cho biết nếu xác định được thành phần khí quyển chủ chốt của một siêu Trái đất, họ có thể suy luận được nơi sinh ra và lịch sử hình thành của hành tinh đó. Hạo Nhiên ========================= Siêu Trái đất sát hệ mặt trời? 04/02/2014 17:42 (TNO) Ngôi sao láng giềng gần nhất của mặt trời có thể đang chứa một hành tinh có sự sống tiến hóa hơn Trái đất, với các hòn đảo trên bề mặt, những vùng biển cạn và thềm biển thoải dốc. Alpha Centauri B nhiều khả năng đang sở hữu hành tinh siêu Trái đất - Ảnh: European Southern Observatory Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học McMaster (Canada) đã tiến hành cuộc phân tích chi tiết về những điều kiện cho phép một hành tinh hỗ trợ sự sống sinh sôi.Kết quả cho thấy Alpha Centauri B, ngôi sao gần mặt trời nhất, là ứng viên hoàn hảo để sở hữu một hành tinh đủ sức dung dưỡng cho sinh vật phát triển. Trong khi hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng những nơi phù hợp nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất là những hành tinh có kích cỡ như Trái đất, xoay quanh những ngôi sao giống mặt trời, những mô hình săn lùng anh em song sinh của địa cầu chỉ cân nhắc một vài yếu tố, chẳng hạn như kích thước hành tinh và khoảng cách với sao trung tâm. Tuy nhiên, chưa ai đặt ra câu hỏi rằng liệu vũ trụ đang tồn tại những thế giới hoàn toàn khác Trái đất, nhưng vẫn đủ sức tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống phát triển, theo trang tin NewScientist.com dẫn lời chuyên gia Rene Heller. Heller và đồng sự đã phân tích một nhóm các yếu tố khác, bao gồm trọng lực của hành tinh, tuổi tác và cấu trúc của chúng, để cân nhắc khả năng về sự hiện diện của một hành tinh có thể ở được. Từ đó, họ phát hiện môi trường cho phép sự sống dễ dàng sinh sôi có thể là một thế giới có kích thước nhỉnh hơn Trái đất, đang xoay quanh một ngôi sao cam nhỏ hơn mặt trời, như Alpha Centauri B chẳng hạn. “Bạn sẽ muốn có một ngôi sao đủ sức duy trì hành tinh ở khoảng cách phù hợp cho sự sống trong vòng 7 đến 10 tỉ năm”, đủ thời gian để các hệ sinh thái đạt được trạng thái tối ưu để sự sống phát triển mạnh, theo chuyên gia Heller. Alpha Centauri B khoảng 6 tỉ năm tuổi, có nghĩa là cuộc sống trên hành tinh xoay quanh nó (nếu có) đã có sự khởi đầu thuận lợi hơn Trái đất trên con đường tiến hóa. Hạo Nhiên ========================= Giống trái đất không có nghĩa là có sự sống như trái đất.
 4. Cảm ơn anh Phamhung nhiều.
 5. Tổng thống Philippines lên tiếng về Trung Quốc 06/02/2014 03:00 Tổng thống Philippines Benigno Aquino III kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm chống lại tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino II (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đều lên tiếng báo động về Trung Quốc - Ảnh: AFP Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times tại Manila ngày 4.2, Tổng thống Benigno Aquino III cáo buộc Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong việc đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ biển Đông. Ông Aquino kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không nên nhượng bộ Trung Quốc giữa lúc nước này tăng cường nỗ lực kiểm soát biển Đông. Ông nói: “Khi nào thì quý vị mới nói câu “Đã đủ rồi đấy!”? Thế giới phải nói điều đó, hãy nhớ rằng Sudetenland được cống nạp để xoa dịu Hitler nhằm ngăn chặn Thế chiến thứ hai”. Nhà lãnh đạo Philippines có ý nhắc đến việc phương Tây “án binh bất động” khi nước Đức Quốc xã của Adolf Hitler chiếm đóng các khu vực phía tây của Tiệp Khắc vào năm 1938, trước khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Tổng thống Aquino khẳng định Philippines sẽ không nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào cho Trung Quốc, tuy nhiên Manila rất cần sự trợ giúp của nước ngoài. “Nếu chúng ta đồng tình với điều mà chúng ta tin là sai trái vào lúc này, liệu có gì đảm bảo cái sai sẽ không trầm trọng thêm trong tương lai”, ông đặt vấn đề. Chủ nhân Điện Malacanang cũng nhắn nhủ: “Quý vị có thể có sức mạnh, nhưng điều đó không hẳn làm cho quý vị trở nên đúng đắn”. Những phát biểu của Tổng thống Aquino được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe so sánh căng thẳng về chủ quyền hiện nay giữa Tokyo và Bắc Kinh với thời điểm nóng bỏng trước Thế chiến thứ nhất. Phản ứng với bài phỏng vấn của ông Aquino, Tân Hoa xã hôm qua đăng bình luận chỉ trích những phát biểu của ông là “vô nghĩa” và “ông Aquino đã gia nhập hàng ngũ với Thủ tướng Nhật thất sủng Shinzo Abe”. Trong khi đó, tại Washington, các nhà lập pháp và giới chức Mỹ đã lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông cũng như toan tính của Bắc Kinh nhằm thiết lập một ADIZ khác trên biển Đông. Theo Đài CBS, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã tuyên bố trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng việc Trung Quốc theo đuổi tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển ở Đông Á được thúc đẩy bởi niềm tin vào “vận mệnh” lịch sử và điều đó đang gây lo ngại trong khu vực cũng như tạo ra những điểm nóng xung đột tiềm tàng. Hạ nghị sĩ Dutch Ruppersberger thuộc ủy ban trên mô tả việc Trung Quốc lập ADIZ tại Hoa Đông là một sự sỉ nhục luật pháp quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel cảnh báo Bắc Kinh không được lập thêm ADIZ ở những khu vực nhạy cảm “bao gồm biển Đông”. Ông cho biết chính phủ Mỹ quan ngại trước những hành động nhằm khẳng định chủ quyền một cách khiêu khích, phi ngoại giao và bất hợp pháp của Trung Quốc, bao gồm lệnh cấm đánh bắt đối với tàu bè nước ngoài ở biển Đông. Trùng Quang
 6. Quan chức Mỹ: Trung Quốc đang tính chiếm trọn vùng biển châu Á - Thái Bình Dương 06/02/2014 08:50 (TNO) Chính phủ Mỹ đang ngày càng lo ngại rằng các tuyên bố liên quan vấn đề chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông là một phần trong kế hoạch chiếm dần toàn bộ vùng biển châu Á - Thái Bình Dương, một quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo hôm 5.2. Một tàu tuần duyên chở theo trực thăng của Trung Quốc - Ảnh: Reuters Trong một phiên điều trần tại Hạ viện, ông Danny Russel, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương, chỉ trích rằng các tuyên bố chủ quyền vô căn cứ của Trung Quốc tại biển Đông “đã gây ra tình trạng bất ổn và mất an ninh” giữa các quốc gia láng giềng với nước này, Reuters đưa tin. Mặc dù không đứng về phía nào trong các tranh chấp nhưng Mỹ muốn thấy các tranh chấp biển đảo này được giải quyết một cách hòa bình, ông Russel nói. “Ngày càng có nhiều lo ngại rằng kiểu hành xử tại biển Đông của Trung Quốc thể hiện mưu đồ ngày càng lớn của nước này là nhằm chiếm lấy khu vực được gọi là “đường lưỡi bò”, bất chấp phản đối của các quốc gia láng giềng”, ông Russel phát biểu. Ông cũng khẳng định Bắc Kinh không đưa ra được các bằng chứng lý giải hoặc các điều khoản nào trong các văn bản luật quốc tế để chứng minh thuyết phục cho cái được gọi là “đường lưỡi bò”. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ kêu gọi Trung Quốc nên “làm rõ hoặc điều chỉnh “đường lưỡi bò” theo đúng quy định của luật quốc tế về biển”. Hoàng Uy
 7. 5 bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại Thuộc địa Roanoke biến mất, vụ nổ Tunguska, bức tường Bimini - đường tới đảo Atlantis... được xem là những bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại. 1. Bí ẩn thuộc địa Roanoke. Năm 1587, 121 người do John White dẫn đầu có cuộc hành quân đến đảo Roanoke (ngày nay là North Carolina) để thiết lập một thuộc địa mới. Khi đó, họ đã gặp phải làn sóng phản đối dữ dội của người dân bản xứ. Vì vậy, John White đã trở về Anh để xin thêm quân tiếp viện. Sau vài năm, ông White trở lại đó để tiếp tục kế hoạch chinh phục đảo Roanoke thì phát hiện không tìm thấy những dấu tích của một cuộc chiến tranh và bóng dáng của các ngôi nhà. Ông cũng không nhìn thấy bất cứ người nào đã đi cùng ông đến đây vào năm 1587. Sự thực lạ lùng này trở thành một bí ẩn lớn trong lịch sử nhân loại. 2. Tín hiệu Wow! Ngày 15.8.1977, tình nguyện viên của chương trình SETI (chương trình rộng lớn tìm kiếm các tín hiệu của trí thông minh ngoài trái đất) Jerry Ehman có thể là người đầu tiên đã nhận được một thông điệp từ hành tinh khác. Tín hiệu kéo dài 72 giây dường như truyền từ một nơi mà con người chưa từng có mặt trước đó: một điểm trong chòm sao Sagittarius, gần ngôi sao có tên gọi Tau Sagittarii, cách trái đất 120 năm ánh sáng. Khi đó, Ehman đã viết chữ “Wow!” trên bản in tín hiệu ban đầu. Sau đó, ông và nhiều người khác đã nỗ lực một lần nữa để thu và định vị tín hiệu này nhưng đều thất bại. Cho đến nay, nó là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử. 3. Vụ nổ Tunguska năm 1908 là một trong những vụ nổ bí ẩn nhất lịch sử cận đại. Khi đó, một vật thể chưa xác định đã phát nổ trên bầu trời Siberia, tạo ra xung động còn mạnh hơn 2.000 lần bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Nó đã khiến cây cối trong bán kính khoảng 2.072 km2 đổ rạp. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học suy đoán nguyên nhân dẫn đến sự kiện bí ẩn này là do thiên thạch, UFO, sự va chạm giữa tiểu hành tinh hoặc sao chổi khi xâm nhập khí quyển Trái đất... Cho đến nay, vụ nổ Tunguska vẫn là bí ẩn lớn, đánh đố nhân loại. 4. Cuốn sách bí ẩn nhất thế giới Voynich. Cuốn sách cổ ra đời từ những năm đầu 1400 và mãi đến năm 1912, nó mới xuất hiện. Wilfrid Voynich, một đại lý sách cũ mua được nó tại Italy. Kể từ khi phát hiện cho đến nay, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã lao vào hành trình giải mật nó. Voynich được viết bằng một loại ngôn ngữ mà con người vẫn chưa xác định được. Hàng trăm nội dung được viết trong cuốn sách đó vẫn chưa được giải mã. Những hình minh họa khó hiểu đã khiến một số người đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và nội dung của nó. Thậm chí, một số cho rằng đó là trò bịp chứ không hề ẩn chứa thông điệp nào cả. Tuy nhiên, số khác lại tin trong sách hàm chứa nội dung quý giá mà các chuyên giải mã chưa tìm hiểu được. 5. Bí ẩn Bimini - đường tới đảo Atlantis huyền bí. Năm 1968, người ta phát hiện một bức tường đá dưới nước gần phía đảo Bắc Bimini ở Bahamas. Bức tường này được hình thành từ những viên gạch đá vôi có hình chữ nhật, tạo nên hình dáng rất giống một con đường hoặc một bức tường thời cổ xưa. Một số người cho rằng đó chỉ là kiến tạo của tự nhiên. Tuy nhiên, số khác lại suy đoán bức tường Bimini có thể nó là tác phẩm của Hạm đội thuộc triều đình Trung Quốc để lại vào thế kỷ XV. Do gặp bão lớn giữa đường, họ đã dùng những phiến đá ballat hình chữ nhật để tạo nên một “cầu cảng” lưu động, làm nơi tiến hành sửa chữa tàu. Chưa dừng lại ở đó, nhà tiên tri Edgar Cayce từng tiên đoán khoảng giữa năm 1967 - 1968, “sẽ xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên về việc đảo Atlantis “tỉnh giấc” trên vùng biển Bahamas, gần đảo Bimini”. Vì vậy, người ta tin đó chính là con đường bí mật cổ xưa dẫn đến hòn đảo Atlantis đã biến mất một cách huyền bí. (Theo Dân Việt)
 8. Học trò xin cảm ơn thầy. Xuân mới Giáp Ngọ, con xin kính chúc Sư phụ và các anh chị em Trung tâm một năm mạnh khỏe, an khang và mã đáo thành công!
 9. Mỹ tài trợ 40 triệu USD cho Philippines để bảo vệ lãnh hải (Dân trí) - Mỹ cam kết tài trợ 40 triệu USD để giúp Philippines bảo vệ lãnh hãi trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc leo thang, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết trong chuyến thăm Philippines. Ông Kerry cũng cảnh báo Trung Quốc về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông. Mỹ cấp 5 tàu tuần tra cao tốc cho VN vào năm 2014 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Mỹ John Kerry. "Mỹ cam kết hợp tác với Philippines để giải quyết các thách thức an ninh cấp bách nhất", Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Manila ngày 17/12, ám chỉ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.Ông Kerry cho hay số tiền 40 triệu USD, sẽ được giải ngân trong 3 năm, nhằm phục vụ "một sáng kiến mới để cải thiện an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền biển của Philippines", đặc biệt là "khả năng phát hiện". Ông Kerry trước đó đã hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario để thảo luận cách thức thúc đẩy liên minh hàng hải song phương và sau đó cũng có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Theo Ngoại trưởng Del Rosario, số tiền tài trợ của Washington trong khuôn khổ Quỹ dự phòng an ninh toàn cầu sẽ giúp Philippines tăng cường các khả năng thực thi pháp luật nhằm bảo vệ lãnh hải và chiến đấu với khủng bố. Mỹ cảnh báo Trung Quốc về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông Cũng tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên một khu vực rộng lớn ở biển Hoa Đông mới đây, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh về ý đồ lập vùng phòng không ở Biển Đông. "Tôi đã nói với ông Del Rosario rằng Mỹ không công nhận ADIZ của Trung Quốc và không chấp nhận nó. Vùng đó không nên được áp dụng và Trung Quốc nên kiềm chế trước các hành động đơn phương tương tự ở những nơi khác trong khu vực và đặc biệt là tại Biển Đông", ông Kerry tuyên bố. "Chúng tôi không ủng hộ các hành động đơn phương, gây khiêu khích và làm tăng sức nóng và các xung đột tiềm tàng", ông Kerry nhấn mạnh. Philippines hồi tháng trước đã cảnh báo rằng tuyên bố của Trung Quốc về ADIZ ở Hoa Đông gây ra viễn cảnh rằng Bắc Kinh có thể làm điều tương tự ở Biển Đông. Trong khi đó, Manila và Washington hiện đang đàm phán về một hiệp ước an ninh mới, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận dễ dàng và rộng hơn đối với các căn cứ quân sự và các vùng biển của Philippines. "Đó là lý do tại sao chúng ta đang đàm phán về một khung thỏa thuận mạnh mẽ và lâu dài, sẽ cho phép tăng cường hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ liên minh của hai nước, bao gồm việc thông qua sự hiện diện luân phiên gia tăng của lực lượng Mỹ tại Philippines", ông Kerry nói. Thúc đẩy COCÔng Kerry cũng nhấn mạnh tới các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm căng thẳng quanh các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải tại Biển Đông, nhấn mạnh việc ASEAN phải hành động nhanh chóng và sớm hoàn thành quy tắc ứng xử có tính rằng buộc pháp lý ở Biển Đông. Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là "chìa khóa để giảm nguy cơ rủi ro hoặc các tính toán sai lầm" trong vùng biển tranh chấp, ông Kerry nhấn mạnh. Ông Kerry nói thêm rằng Mỹ cũng ủng hộ các cơ chế giải quyết tranh chấp được quốc tế công nhận, giống các cơ chế được đưa ra trong Công ước về luật biển của Liên hợp quốc, ám chỉ động thái của Manila nhằm đưa tranh chấp biển ra Liên hợp quốc. "Mỹ kịch liệt phản đối việc sử dụng sự hăm họa, áp đặt hoặc gây hấn để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền. Tôi đảm bảo rằng Mỹ cam kết ủng hộ an ninh của Philippines và khu vực". An Bình Theo AFP
 10. Ách tắc giao thông do băng, tuyết tại Lai Châu Ngày 17/12, băng, tuyết phủ kín bề mặt Quốc lộ 4D trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), nơi giáp ranh với huyện Sa Pa (Lào Cai). Các lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và Công ty Cầu đường số 3 Lai Châu đã nỗ lực điều tiết, san gạt một khối lượng lớn tuyết phủ, đảm bảo thông tuyến nhanh chóng. Băng tuyết phủ trắng đèo Hoàng Liên Sơn. Đoàn xe trọng tải lớn đang mắc kẹt trong băng tuyết. Anh Bùi Minh Thiêm - Đội trưởng đội quản lý đường bộ (Công ty Cầu đường số 3 Lai Châu) cho biết, ngay từ khi có tuyết rơi, đội đã huy động máy móc và nhân lực để san gạt xử lý 3km đường có tuyết rơi dày để người dân đi lại dễ dàng hơn. Trước mắt, đơn vị sẽ tạo vệt đường để thông xe một phần cho xe máy và xe con đi. Xe ô tô tải trọng lớn không nên cố di chuyển vì rất nguy hiểm. Thượng úy Trần Ngọc Hà - Trạm Cảnh sát giao thông Bình Lư (Công an tỉnh Lai Châu) - nhận định, từ sáng 17/12, do thời tiết có nắng nên đã khắc phục cho xe máy đi trước, các xe ô tô 4 chỗ trở lên thì chưa đi được. Dự kiến nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đường không còn trơn trượt, đảm bảo an toàn thì trong chiều tối 17/12, các phương tiện có thể đi qua. Trước tình hình trên, nhiều xe ô tô chủ yếu là xe trọng tải lớn bị mắc kẹt. Các lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ, phân bổ nước uống, mỳ tôm để chia sẻ khó khăn. Đến thời điểm này, băng tuyết vẫn phủ kín mặt đường. Người và phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này di chuyển vẫn rất khó khăn. Mặc dù chưa có vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng xảy ra nhưng đã có rất nhiều du khách liều mình tiến ra sát taluy âm để chụp ảnh, nguy hiểm cho tính mạng. Theo Công Hải - Quang Duy Baotintuc.vn/TTXVN
 11. Đây là lá số Tử Vi của ngài Obama được một nhà chiêm tinh dự đoán ======================= OBAMA THẮNG CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2012 Chiêm tinh gia Huyền Linh Tử Nay vào kỳ Bầu Cử 06-11-2012 thì hoàn toàn khác. Mặc dầu trong 4 năm cầm quyền, TT Obama đã làm được nhiều chuyện như ổn định tình trạng suy sụp kinh tế của Hoa Kỳ; tạo ra hằng nhiều triệu công việc, ổn định thất nghiệp; ban hành luật cải tổ y tế mang lại nhiều lợi ích cho dân nghèo; giảm thuế trung lưu và người thu nhập thấp trong khi đòi nhà giàu phải đóng thuế sòng phẳng; giết kẻ thù khủng bố Hoa Kỳ vụ 911 là Osama Bin Laden; rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq và Afghanistan; mở rộng ảnh hưởng quân sự qua Á Châu Thái Bình Dương; kèm chân Trung Cộng tại Biển Đông, v.v.. Mặc dầu TT Barack Obama làm được nhiều điều nhưng ông bị chống đối quyết liệt từ phía Đảng Cộng Hòa đối lập chiếm đa số tại Hạ Viện Hoa Kỳ; từ giới đại tư bản bị TT Obama giới hạn quyền lợi; từ giới bảo thủ có nhiều người mang đầu óc kỳ thị màu da; từ một số ý thức hệ tôn giáo muốn chụp nũ TT Obama là Hồi Giáo, ủng hộ phá thai; và gần đây nhất là việc TT Obama từ chối không tiếp kiến Thủ Tướng Do Thái nên các báo chí hay các tổ chức thăm dò dư luận tại Hoa Kỳ thuộc quản lý của Do Thái đều tung nhiều tin sai lạc về kết quả thăm dò cuộc vận động tranh cử của TT Barack Obama. Trước hoàn cảnh nầy, nhiều độc giả và thân hữu đã hỏi tôi rằng giữa TT Barack Obama và ƯCV Cộng Hòa Mitt Romney thì ai sẽ đắc cử Tổng Thống vào ngày 06-11-2012 tới đây? Chiêm Tinh Gia HUYỀN LINH TỬ, tư gia và văn phòng tại số 1164 Sunny Court, San Jose, CA 95116, xin tái khẳng định rằng “TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHẮC CHẮN SẼ TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 2 VÀO NGÀY 06-11-2012 SẮP TỚI!” Điều nầy tôi đã tiên đoán từ ngày 10-8-2008 rằng ƯCV Barack Obama là người có mạng Đại Đế Vương, có khả năng dẫn nước qua đĩnh núi và sẽ đắc cử liên tiếp 2 Nhiệm Kỳ. Vì luật của Hoa Kỳ chỉ cho phép 2 Nhiệm kỳ mà thôi; nhưng nếu cho phép 3 Nhiệm Kỳ thì tôi cũng cam chắc rằng TT Barack Obama sẽ đắc cử thêm lần thứ 3 vì số của ông có tới 10 năm đại vượng phát. PHÂN TÁCH LÁ SỐ TỬ VI CỦA TT BARACK OBAMA: Theo Giấy Khai sinh (đính kèm) của TT Barack Obama thì ông sinh vào Ngày 04 tháng 8 năm 1961 Dương Lịch, lúc 7:24PM chiều tức nhằm ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu, giờ Tuất. Người mang số nầy có một số phận nghiệt ngã, với một tâm hồn trắc ẩn, luôn nuôi chí lớn, sẵn sàng dấn thân vào mọi cơ hội dù khó khăn bao nhiêu để tạo sự nghiệp hầu giúp người, giúp đời; nhưng thường gặp nhiều cam go mà không sờn chí. Đây là bản số của Người có Khí Độ Bất Phàm vì Mệnh đắc Bạch Hổ! Tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ. Mệnh đóng tại Dậu (thuộc Kim) tức là bị Sanh Xuất. Số nầy là người có nhiều ưu tư lo lắng cho kẻ khác (Thổ sanh Kim). Mệnh nằm trong tam hợp Thái Tuế là người lo chuyện đại sự cho đất nước và toàn dân, cho cả Thế Giới. Suốt đời Ông Obama chỉ biết lo cho người cho đời, vì Vô Chính Diệu tại cung Dậu đắc Bạch Hổ (Kim). Mệnh Vô Chính Diệu, Vòng Trường Sinh của ông ở giai đoạn Dục Suy Tuyệt, nên đường đời của ông lắm khi yếu thế. Khởi đầu mọi chuyện đều khó khăn, bất lợi nhưng rồi sẽ thành công rực rỡ. Đó cũng là lý do tại sao cuộc tranh luận đầu tiên ông bị thua điểm đối thủ Mitt Romney!Mệnh trong tam hợp Thái Tuế, và vòng Lộc Tồn (Chánh hiệu là con Hổ vàng). Người của Bạch Hổ là người gan lì , cứng đầu và không biết sợ ai. Ông nói sao làm vậy vì Thái Tuế in ngay trước ngực, là con đường có ngọn đuốc chân lý soi rõ để ông đi, và làm việc cho nuớc cho dân. Thái Tuế là cái Ấn Triện của Thượng Đế ban cho ông, có quyền hành tối cao vô thượng tức là mệnh làm Vua, là Đại Đế Vương. Quyền cao chức trọng nầy được xác định rõ ràng hơn khi ông lập Mệnh tại Dậu đắc Bạch Hổ; Thân tại Tỵ cung Tài Bạch đắc Tướng Ấn, ở thế Quan Phù. Cung Quan Lộc đóng tại Sửu đắc Thái Tuế là người sinh ra để làm Vua, làm bổn phận giúp dân giúp nước. Cung Quan Lộc giáp Xương, Khúc chỉ về người quyền quý cao sang, nắm chức cai trị. Hơn thế nữa, cung Quan Lộc có Tam Hóa Liên Châu, Khoa Quyền, Kỵ. Quyền ở Quan, Khoa ở Nô, Kỵ ở Điền là Tam Hóa Hận Đời, Hận Mình tức là Vị Vua mặc chiếc áo cẩm bào nhưng trong cẩm bào lại có gai cho thấy ý nghĩa là tuy làm Vua dù rất hy sinh, đạo đức và trong sạch nhưng vẫn bị những kẻ quậy phá, chỉ trích, bôi nhọ. Năm 2012 là 52 tuổi của TT Obama lưu Đại Hạn tại Tài Bạch. Từ 46 tuổi đến 55 tuổi là 10 năm Thiên Thời Địa Lợi. Tiểu Hạn năm Nhâm Thìn tại cung TUẤT trong khi Mệnh Thổ tại cung Thổ, được Dần, Ngọ, Tuất (Hỏa) và do Hỏa sanh Thổ nên các điều tốt gia tăng nhiều hơn. Năm nay 2012 hạn Sanh Vượng Mộ là năm mà cuộc đời của TT Barack Obama sẽ ở trên tột đĩnh thành công và càng tốt đẹp hơn; mọi vướng mắc được tháo gỡ dễ dàng hơn Cung Quan Lộc của ông được sao Thái Âm Thái Dương tại Sửu, tuy là lúc Nhật Nguyệt giao phôi, nhưng có Thiên Không và Quang Quý tăng thêm ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, ám khí. Thái Tuế là chiếc Ấn Tín ra lệnh làm việc cho nước cho dân. Hóa Quyền là người có Quyền hành bao la trên khắp địa cầu vì bên tả có Hóa Khoa, bên hữu có Hóa Kỵ. Đây là cách Tam Hóa Liên Châu cùng Hoa Cái (Chiếc Lộng Che). Ông ngồi trên chiếc ghế có lộng che uy nghi, nhưng chẳng sung sướng chút nào bởi luôn bị dèm pha, xuyên tạc trong cái cách áo cẩm bào có gai! Cung Tài Bạch của ông đóng tại cung Tỵ (Hoả) Thiên Lương (mộc). Mộc sanh hỏa. Mới nhìn vào ai cũng nghĩ rằng ông là người giàu có, nhưng sự thật tuy ông làm Tổng Thống có thể khá hơn người dân bình thường một chút, nhưng vì Tuần Triệt chận đầu nên cuộc đời của ông tiền tài vật chất không bình thường lúc có lúc không. Nhiều người tưởng rằng ai ai ngồi trên chiếc ghế Tổng Thống đều cũng là người giàu sang tột đĩnh tiền muôn bạc tỉ; nhưng tôi chắc chắn rằng ông TT Barack Obama thì không có nhiều tiền như thế. Cung Thiên Di: Cuộc sống con người dù dân hay quan cũng có sự đối đầu trong công việc đó là Cung Thiên Di. Người Mệnh Thổ lập Mệnh Tại Dậu (Kim); Thiên Di ở Mão (Mộc). Kim khắc Mộc là cái thế trên cơ, ông có thế lợi ở Thiên Di khi đi ra ngoài tức thành công về ngoại giao. Dù đối phương có trăm ngàn quỉ kế cũng không thể làm giao động được ông; những kẻ khinh dễ mĩa mai ông rồi cũng sẽ phải cúi đầu bái phục ông. Cự Môn Thiên Cơ, thêm Điếu Khách nên đối phương khôn khéo mưu mô xảo biện, nói chẳng cần suy nghĩ phải hay trái; nhưng không sao hại được ông hay chống chọi được ở cái thế Tị Dậu Sửu (Kim) khắc Hợi Mẹo Mùi (Mộc) của ông. Ông có cơ hội mượn sức người làm thế mạnh cho mình vì Bạch Hổ Thiên Di có Phi Liêm là Hổ được chấp cánh bay cao nên đời ông tha hồ mà tạo uy thế cho mình nhờ mọi người giúp sức. Việc ông gây quỹ vài Đô-la cho đến vài chục từ dân nghèo, giới trung lưu để góp thành khối lượng tài chánh rất lớn là nằm trong ảnh hưởng của lá số tử vi nầy THÂN cư Tài đóng tại Tị (Hỏa) nên đối với người tuổi Thổ lại tăng cường thêm một sức mạnh kỳ lạ, (tam hợp Thái Tuế) ở vị trí Quan Phù, là người có tài cầm cân nảy mực; lại được hưởng Lộc Tồn nên luôn là người có Tham vọng lớn. Mọi người khi gặp đều tỏ vẽ mến phục ông, ngoại trừ những người ganh tị ghen ghét tài năng của ông. Tuần và Triệt luôn luôn chận đầu chận đuôi, nên khi ông quyết định làm gì, thì không việc nầy cũng việc kia cản trở tay chân ông tuy cuối cùng ông vẫn chiến thắng. Thiên Mã ở Hợi (Phúc Đức) sinh xuất cho Nô ở Dần có Hóa Khoa nên đời ông có nhiều bằng hữu học cao hiểu rộng, kề cận bên ông khi ông cần. Người mệnh Thổ, Thiên Mã ở Hợi là con ngựa chứng, nên có khi ông làm việc nông nổi mà thành công bất ngờ. Nhưng cũng có khi tính toán quá kỷ thì bị kìm chế. Xem ra sự thất bại ở cuộc tranh luận đầu là do ông bị kìm chế bởi tính toán quá kỷ và ảnh hương theo cung Nô. Cung Phúc Đức của TT Obama bị sinh xuất cho Nô nên cuộc đời của ông, mọi phúc đức của Thượng Đế ban cho ông, mọi tích đức của gia nghiệp ông đều dành cho những người thần dân của ông hay những người cộng sự, giúp việc cho ông cả. Ông là một nhà lãnh tụ có tâm đức và dùng đức của ông cho mọi người được no ấm, hạnh phúc. Phải nói đến tài năng và trí tuệ của ông người tuổi Tân Sửu. Thiên Mã đóng tại cung Hợi, (Mã ở Hợi là Mã của người mệnh Thủy trong khi ông là người mệnh Thổ nên là một sự trái ngược. Khi ông gọi mưa, thì trời nắng; ông muốn nắng thì trời lại mưa! Ông càng vùng vẫy bao nhiêu, thì con Ngựa của ông càng sa lầy bấy nhiêu (Mã Phục binh). Huyền cơ lúc nào cũng bí mật kề cận bên ông đó là Thân ông có Tướng Quân và Quốc Ấn, và Mệnh có sao Giải Thần. Thế nên lúc mà ông thấy dường như con đường vạch sẵn đã bế tắc, sắp tuyệt lộ thì con đường phía tước nó tự mở ra; ánh sáng rực rỡ chói chang dọi vào, có vị Thần cứu giải hoạn nạn cho ông (Giải Thần) Cung Nô tại Dần, cung Phúc Đức tại Hợi có sự liên quan với nhau. (Phúc Đức sinh xuất cho Nô). Người ta thường nói: “Giàu nhờ bạn sang nhờ vợ!” Đúng thật như vậy. Từ xưa đến nay những người làm được việc lớn, đều quý nhất là người biết xem trọng nhân tài trong thiên hạ là nhờ cung Nô và cung Phúc Đức tạo hợp nầy. "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ' TT Obama là người làm được điều đó. Giờ đây bên cạnh ông có rất nhiều người từ bậc Thầy, bậc đàn anh và bạn thân sát cánh bên ông, chia sẻ những khó khăn với ông về một gánh nặng vì đất nước Mỹ và cả nhân loại trên khắp thế giới. Dẫn chứng trườnghợp cựu TT Bill Clinton lặn lội đi vận động cho TT Obama là nằm trong cái cách nầy của lá số tử vi mà vận mệnh của TT Obama có được. Cung Thê của ông, vô chính diệu được Thái Âm, Thái Dương chiếu. Cách nầy là Nhật Nguyệt chiếu Hư Không. Nhật Nguyệt Tại (Sửu) được Thiên Không và Tuần Triệt câu móc cho thấy vợ của ông là người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Hóa Quyền chiếu Cung Thê nên có những lúc vợ ông phải gánh vác công giệc giúp ông. Cung Thê vô chính diệu, có Tam Thai Bát Tọa, Thanh Long Lưu Hà (Rồng xanh xuống Biển cả). Nhật Nguyệt chiếu đủ cho thấy người vợ của ông tuy là người phụ nữ da màu, nhưng trái tim hồng đỏ. Bà xứng đáng là một Đệ Nhất mệnh phụ; là người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình vì chồng và Xã hội. Bà là người phụ nữ có chí lớn, có thực tài làm nên cơ nghiệp lớn. Khi bà đứng trước mọi người bà nói ra câu thành thật trong lòng, nên dân chúng ai ai đều cảm động. Năm 2011 Tân Mão, nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 50 vào ngày 04 tháng 8 của Tổng Thống Barack Obama; tôi đã mở lại Hồ sơ Tử Vi của ông, tìm lại những việc đã qua, và kiểm chứng những chuyện sắp tới, tôi thấy được rằng mọi khó khăn, mọi chống phá đối với các chương trình của ông làm cho quốc gia, cho Nước Mỹ và cả cho nhân loại đều được thành công và ông sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tới đây. Năm 2008 TT Obama ra tranh cử Tổng Thống, tôi đã khẳng định ông có tài dẫn nước qua núi. Đối vối TT Obama tuổi Tân Sửu lưu niên hạn tại cung Tuất, Người mệnh Vô Chính Diệu vào hạn Sát Phá Tham sẽ là một giai đoạn thành công hiển hách nhờ cung Nô là những người dân, những bạn bè, những người Thầy tập trung vào giúp đỡ cho ông thắng lợi. Đại vận 10 năm năm tại Tị (Hỏa) Thiên thời Địa lợi có đủ. Đời người khi đã được Thiên Thời Địa lợi thì chỉ cần đoạt được hai chữ nhân hòa là trăm việc đều như ý sở cầu. Nhân hòa của ông là Cung Nô ứng trong năm 2012 nầy vì năm rồi số của ông đắc Bạch Hổ; còn năm nay 2012 thì Dần Ngọ Tuất (Hỏa) và Hợi Mão Mùi (Mộc) sanh xuất cho Hỏa đó là Đại Thời Cơ đã tới không gì ngăn cản nỗi ông trong việc tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào ngày 06-11-2012 tới đây. Trong khi đó cung trực chiếu của TT Obama là thế của đối phương có Cơ, Cự là ám tinh. Bên cạnh có sao Điếu Khách chỉ về tính xấu, nói láo cho thấy đối phương hồ đồ, mưu thâm chước quỷ; thủ đoạn và tráo trở đổi trắng thay đen, ăn ngược nói xiên. Thêm vào đó, đối phương có Tang Môn là nói về bệnh hoạn, tâm địa xấu và thất bại. Điều đặc biệt là những chướng ngại mà đối phương tạo ra chông ông thường trở thành lợi thế cho ông. Thưa quý vị, quý đọc giả và thân hữu xa gần; Trên đây chỉ là vài ý kiến nghiên cứu và bình giải về tử vi đẩu số của cá nhân tôi đối với hai Ứng Cử Viên là TT Obama của Đảng Dân Chủ và Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa để chúng ta cùng tham khảo. Tôi già rồi, chẳng theo Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa; nên chỉ nói trên tinh thần của hai lá số Tử Vi mà thôi. Tôi nay đã trên 86 tuổi với hơn 60 năm hành nghề trong lãnh vực tử vi đẩu số, phong thủy và bói dịch nầy. Tử vi, chiêm tinh là cả một vũ trụ bao la và vi diệu; không ai biết hết các thiên hà và những ảnh hưởng của các vì sao dù nhỏ nhoi khi kết hợp với nhau cũng sẽ tạo nên một sức hút làm thiên lệch năng lượng cho từng mệnh số của đời người. Vì vậy tôi rất mong được những bậc cao siêu thâm hậu hướng dẫn góp ý thêm. Kính chúc quý vị cuối tuần an bình, hạnh phúc, sức khỏe và phát đạt. Chúc Nước Mỹ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ bầu được một vị Tổng Thống đức độ biết hy sinh và hành động vì hạnh phúc của toàn dân và đóng góp cho sự ổn định trên toàn thế giới. LÁ SỐ CỦA OBAMA http://www.lyhocdong...w=screen&size=3 Nguồn: http://www.thoibao.c...ndex.php/en/d-i ... -ng-m-2012 ========================= Còn đây là Topic về Tử vi của Ngài Obama trên diễ đàn chúng ta http://diendan.lyhoc...n-de-lien-quan/
 12. Vâng ạ! Khi nào ra HN SP thông báo con có mặt ngay ạ.
 13. Update: =========== TTKTTV Việt Nam TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 15 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh – Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa tính đến 7 giờ ngày 15/11 phổ biến từ 70 - 120m, riêng khu vực Quảng Ngãi – Phú Yên là 120 – 170mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 237mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 159mm; Sông Cầu (Phú Yên) 187mm… Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa và đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Sáng sớm nay (15/11), sau khi đi vào khu vực các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Diễn biến mưa sau bão còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 15./. Tin phát lúc: 8h45
 14. Update: ==================== TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ Đêm hôm qua (14/11), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Phú Yên – Bình Thuận bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 04 giờ ngày (15/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Căm Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận ngày hôm nay (15/11), còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9h30 ngày 15/11. Tin phát lúc: 5h30 ================== Dự báo của Nhật Bản: ==================================================================== DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Nov 14 20:18:53 UTC 2013
 15. Đã có tên quốc tế cho Áp thấp nhiệt đới là Podul, Trung tâm KTTV Việt Nam đã nâng lên thành cơn bão số 15. Dự báo của HongKong vẫn là Áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất tại tâm áp thấp là 55km/h. Híc Ảnh vệ tinh: ==================== TTKTTV Việt Nam: TIN BÃO KHẨN CẤP Tối nay (14/11), sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Phú Yên – Bình Thuận áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 và có tên quốc tế là Podul Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ). Trong khoảng 6 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Căm Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày mai (15/11), các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 23h30 ngày 14/11. Tin phát lúc: 21h30 ================== Dự báo của Nhật Bản:
 16. Áp thấp đã vào sát đất liền khả năng thành bão rất thấp gần như bằng 0 rồi SP ạ. Ảnh vệ tinh không thấy mây đối lưu và mắt bão.Ảnh vệ tinh: ==================== TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ Hồi 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ tối nay có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày mai (15/11), các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h30 ngày 14/11. Tin phát lúc: 17h30 ================== Dự báo của Nhật Bản: ================== Ảnh vệ tinh của Mĩ:
 17. Update: ==================== TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ Hồi 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ tối nay có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày mai (15/11), vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 17h30 ngày 14/11. Tin phát lúc: 14h30 ======== Dự báo của Nhật Bản:
 18. Con theo dõi cơn bão này và các dự báo của các TT Khí tượng của các nước từ lúc nó chưa vào Philipin, theo như dự báo ban đầu thì bão vào Biển Đông sau đó đi thẳng vào Huế rồi sang Lào. Tức là dự báo sai hướng đi khi thời gian là 1 hoặc 2 ngày họ chỉ đúng trong khoảng thời gian dưới 24h hay nhỏ hơn đó cũng là nỗ lực rồi ạ.Ảnh cập nhật từ vệ tinh: ======== Dự báo của Nhật Bản: ========== TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ Hồi 07 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ chiều tối nay (14/11), vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tối và đêm nay, vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 11h30 ngày 14/11. Tin phát lúc: 09h30
 19. Vâng con sẽ cập nhật thường xuyên, vì còn là áp thấp nhiệt đới nên 1 số trung tâm khí tượng không dự báo.Ảnh vệ tinh: ========== TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Hồi 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ chiều mai (14/11), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào đêm mai. Ngoài ra, khoảng gần sáng mai không khí lạnh được tăng cường trở lại nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 03h30 ngày 14/11. Tin phát lúc: 21h30 ========= Dự báo của Nhật Bản:
 20. Update: ============ TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Trưa nay (13/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ chiều mai (14/11), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào đêm mai. Ngoài ra, khoảng gần sáng mai không khí lạnh được tăng cường trở lại nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h30 ngày 13/11. Tin phát lúc: 14h30 =============== Dự báo của Nhật Bản:
 21. Update: Ảnh vệ tinh Áp thấp nhiệt đới: Dự báo của Nhật Bản lúc 4h00 giờ Việt Nam:
 22. Update: Dự báo của Nhật Bản lúc 19h00 giờ VN: ======================= TTKTTV Việt Nam: TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG Hồi 19 giờ ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9h30 ngày 13/11. Tin phát lúc: 21h30
 23. SP Kính! Ảnh vệ tinh của Google Earth là ảnh thực tế trái đất khi nhìn từ vệ tinh nó có dạng hình cầu nhưng do minh phóng đại và nhìn theo phương thẳng đứng nên có vẻ như là mặt phẳng mà thực tế là cong lên ở giữa ảnh.Đây là ảnh của Áp thấp mới chưa thành bão: Ảnh nhìn từ xa hơn: Dự báo của Nhật Bản lúc 3h00 GMT tức là khoảng 10h00 ngày 12/11/2013 giờ Việt Nam
 24. SP Kính! Ảnh vệ tinh của Google Earth là ảnh thực tế trái đất khi nhìn từ vệ tinh nó có dạng hình cầu nhưng do minh phóng đại và nhìn theo phương thẳng đứng nên có vẻ như là mặt phẳng mà thực tế là cong lên ở giữa ảnh.Đây là ảnh của Áp thấp mới chưa thành bão: Ảnh nhìn từ xa hơn: Dự báo của Nhật Bản lúc 3h00 GMT tức là khoảng 10h00 ngày 12/11/2013 giờ Việt Nam
 25. Bão đổ bộ vào Quảng Ninh, chưa có thiệt hại về người (Dân trí) - Vào lúc hơn 1h sáng nay 11/11, bão Hải Yến đổ bộ vào đất liền địa phận TP Móng Cái - Quảng Ninh gây gió giật lên đến cấp 10, cấp 11. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất thì tính đến 6h sáng, trên toàn tỉnh chưa phát hiện thiệt hại về người. >> Philippines: 10.000 người ở một tỉnh có thể đã thiệt mạng vì bão Haiyan Từ 1h sáng nay, cơn bão Hải Yến đã tiến vào bờ, khu vực TP Móng Cái gây gió to kèm mưa đã gây ảnh hưởng trực tiếp lên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều biển hiệu quảng cáo và băng rôn treo tại các tuyến đường trung tâm thành phố bị gió quật đổ; nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy cành và một số công trình trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi cơ bão đi qua. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi đi kiểm tra, động viên người dân tại thị xã Quảng Yên tránh bão ở khu vực an toàn trong đêm bão Hải Yến đổ bộ vào bờ (Ảnh: Quốc Cường) Ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch TP Móng Cái - cho biết, cơn bão đã gây gió lớn từ lúc 1h sáng nay trên địa bàn Móng Cái, chưa cập nhật được thiệt hại nào về người nhưng về ảnh hưởng thì địa phương đang thống kê cụ thể. Trước 20h đêm qua, Móng Cái đã di dời 10 hộ dân tại phường Bắc Sơn đến khu vực tránh bão an toàn. Tại cuộc họp khẩn trước khi bão đổ bộ Phó Chủ tịch Đỗ Thông chỉ đạo địa phương lưu tâm những khu vực có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng người dân phải kiên quyết di dời, không để xảy ra một trường hợp người dân nào bị thiệt hại do bão. Cũng theo lời ông Cơ, bắt đầu từ đêm qua, Móng Cái đã chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện việc cấm biên, ngừng việc giao thương để huy động người và tàu thuyền tập trung về hai bờ sông KaLong, khu vực giáp ranh Trung Quốc trú, tránh bão trước 20h. Địa phương cũng chỉ đạo lực lượng ứng cứu, đề phòng nguy cơ vỡ chân đê, sạt lở khu vực sông KaLong và giao đã di chuyển những hộ gia đình khu vực xung yếu dễ bị ảnh hưởng gió bão gây nguy hiểm đến tính mạng, di dời đến khu vực an toàn hơn. TP Hạ Long, Quảng Ninh sau khi bão Hải Yến đi qua. (Ảnh: P.H chụp vào lúc hơn 6h sáng 11/11) Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này, bão Hải Yến đã xô đổ một cột ăng ten cao 52m tại TP Uông Bí; có hơn 108 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái; 1 nhà bè trên trên Vịnh Hạ Long bị chìm; hàng ngàn cây xanh bị đổ, bật gốc; hệ thống điện lưới không hoạt động được trên địa bàn thành phố Hạ Long từ hơn 1h sáng nay Đến hơn 2h sáng nay, bão đã gây gió lớn cấp 10, cấp 11 lên các khu vực TP Hạ Long và các điêm xung yếu tại thị xã Quảng Yên. Tuy nhiên, trong đêm xẩy ra mưa bão, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã được phân công đi thị sát, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng cứu tại các địa phương. Đích thân Bí thư tỉnh uỷ Phạm Minh Chính đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra, động viên chính quyền nhân dân xã Liên Hoà thực hiện nhiệm vụ di dân đi trú ngụ khu vực an toàn; thực hiện các phương án phòng chống bão ngay trong đêm, trước thời điểm bão Hải Yến đổ bộ vào bờ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 6h sáng nay, bão Hải Yến đổ bộ vào bờ chưa gây thiệt hại nào nghiêm trọng về người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ước tính ban đầu, thiệt hại do bão Hải Yến gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu bão tại Hải Phòng Đêm qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của UB Phòng chống cứu nạn trung ương trực tiếp về Hải Phòng kiểm tra, chỉ đạo việc đối phó bão số 14. Đảo Cô Tô và một số khu vực khác tại Hải Phòng từ đêm qua đã có gió giật cấp 12. Hiện có mưa to diện rộng ở Hải Phòng. Quân khu III huy động gần 10 người, 500 phương tiện sẵn sàng chi viện; hàng vạn dân quân tự vệ cũng tích cực chung sức phòng chống bão. Địa bàn thành phố gió giật cấp 8, cấp 9, bị mất điện. Các cây xăng ngừng hoạt động. Theo nhận định của Bộ trưởng Cao Đức Phát, do bão vào lúc triều đang xuống nên hạn chế được sóng cao. Quốc Cường - Thu Hằng ========== Hà Nội, Hải Phòng bình yên sau bão Haiyan (Dân trí) - Ảnh hưởng của bão số 14 tại Hải Phòng được đánh giá là không đánh kể so với lo ngại ban đầu. Hiện bầu trời Hải Phòng trong xanh và không có mưa. Hà Nội suốt đêm qua có mưa và gió mạnh nhưng hiện thời tiết cũng khá quang đãng. Lãnh đạo quận Đồ Sơn, nơi được xác định là tâm bão Haiyan, cho biết, những thiệt hại ban đầu trên địa bàn được đánh giá là không đáng kể. Toàn quận chỉ có khoảng 200 ha hoa màu của bà con nông dân Bàng La, Minh Đức, Hợp Đức bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó một số chòi chanh của ngư dân bị tốc mái, cây xanh bật gốc không đáng kể. Tất cả các phương tiện đánh bắt cũng như nhà dân đều được an toàn.Trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng không có thiệt hại về người, các tổn thất về tài sản đang được thống kê. Hiện nay có tàu Fu Cheng 22, tải trọng 900 tấn, quốc tịch Trung Quốcđang bị chết máy trên vùng biển Hải Phòng cùng với 5 thuyền viên. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận nhưng vì sóng lớn nên công tác cứu hộ vẫn đang gặp nhiều khó khăn. UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo lực lượng cứu hộ nhanh chóng cứu tàu và thuyền viên của nước bạn có kết quả khi điều kiện thời tiết cho phép.Bên cạnh đó vào lúc 23h đêm qua có một tàu cá trên đường về trú bão đã bị mắc cạn, lực lượng biên phòng đã cứu hộ thành công 3 thuyền viên trên tàu.Tại vùng biển Đồ Sơn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên sóng biển đang tiếp tục dâng cai khoảng 3 mét. Tuy nhiên thời tiết khô ráo, không có mưa hay gió lớn. Cuộc sống sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường.Thủ đô Hà Nội suốt đêm qua có mưa, gió khá mạnh, tuy nhiên thống kê đến thời điểm hiện tại, không gây thiệt hại đáng kể nào về người và tài sản. Khắc phục sự cố cây cổ thụ đổ ở Hà Đông (Ảnh: Tiến Nguyên) Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội, cho biết có 10 sự cố về xây xanh nhưng đều là những sự cố nhỏ với những cây có đường kính thân từ 30cm trở xuống; hiện đều đã được khắc phục xong.Riêng tại Hà Đông có một cây cổ thụ trước số nhà 112 Trần Phú bị đổ, ảnh hưởng đến giao thông. Cây cổ thụ này thuộc quản lý của quận Hà Đông; hiện đang được các lực lượng chức năng quận xử lý, khắc phục. Thu Hằng - Tiến Nguyên