• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by thanhdc


 1. Kỳ bí ngôi làng giao tiếp bằng ngôn ngữ cổ giữa lòng Thủ đô
  09:26 21/03/2015
  Cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km là làng Đa Chất (Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) – ngôi làng duy nhất của Thủ đô đang lưu giữ một dòng ngôn ngữ cổ. Người dân ở đây toàn là người Kinh nhưng họ có một thứ tiếng nói để trao đổi riêng mà nếu không phải người làng thì sẽ không hiểu được. Dù chưa rõ nguồn gốc nhưng với người làng Đa Chất, “tiếng lạ” vẫn được họ xem như báu vật của làng.

  Nằm giữa ngã ba sông Lương và sông Nhuệ, làng Đa Chất được coi là người “anh cả” của xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội. Ngôi làng có không gian yên bình của chốn đồng quê ngoại thành với những đình, chùa, miếu. Đến đây, ta như lạc vào một vùng đất lạ vì dân làng sử dụng một thứ ngôn ngữ riêng để trao đổi. Nếu không phải là người dân sở tại, muốn nghe được, hiểu được bạn phải có người… phiên dịch!

   

    6_ong3524-1.jpg

  Ông Nguyễn Ngọc Đoán giải thích và chia sẻ về hệ ngôn ngữ cổ của làng.

   

  Theo sự chỉ dẫn, tôi tìm đến ngôi đình cổ của làng để gặp được ông Nguyễn Ngọc Đoán – ông từ đình và là người hiểu rõ về ngôn ngữ cổ của làng. Khi gặp tôi, ông vui vẻ hỏi: “Mỗ bao nhiêu rực?”, “Mỗ đã có xảo chưa?”.  Tôi ngớ người, sững lại trước câu hỏi của ông. 

  Ông cười và nói rằng đó chính là thứ ngôn ngữ đặc biệt của làng ông đó. Ông Đoán giải thích: Chiếu theo lệ tục của làng, hễ gặp người làng, trước tiên là phải dùng thứ ngôn ngữ này để trao đổi với nhau không các cụ quở. Vừa rồi ông hỏi là: “Cháu bao nhiêu tuổi?”, “ Cháu đã lấy chồng chưa?”. Cho đến tận lúc này, tôi mới hiểu và trả lời được câu hỏi của ông.

  Ông mời chúng tôi vào ngôi đình cổ của làng để nói chuyện. Sau đó, vị “già làng” cẩn thận mang ra những cuốn sách trông cũ kĩ và cổ xưa, lật giở từng trang ghi chép lịch sử, tự hào kể cho chúng tôi nghe về những lớp ý nghĩa, cũng như vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt trong thứ ngôn ngữ “có một không hai” trên dải đất hình chữ S này. Ông còn không quên giới thiệu cho chúng tôi một vài câu nói quen thuộc trong hệ ngôn ngữ cổ của làng: “Con thít đi – Con ăn cơm đi”, “Thít mận? – Uống nước không?”,...

  Ông Nguyễn Ngọc Đoán chia sẻ: “Theo những tài liệu thần phả của làng Đa Chất viết thì đây là nơi thờ Trung Thành Đại Vương, còn gọi là Thổ Lệnh Trường - Tướng chỉ huy thời vua Hùng. Ngài là con thứ 3 của Hào trưởng vùng Hồng Giang (sông Hồng) có tên Đào Công Bột - ông tổ của ngôn ngữ này. Trong cuộc chiến giữa nhà Thục và vua Hùng, sau khi thắng trận thì về khao quân. 

  Hồi đó, để làm ra hạt gạo tốn nhiều công sức. Thương dân, ngài đau đáu nghĩ cách giúp. Ngài là người đầu tiên phát minh ra cối xay. Nghề làm cối được truyền từ đời này sang đời khác, các thợ làm nghề muốn giữ gìn những bí quyết riêng nên đã sáng tạo ra ngôn ngữ bây giờ. Câu nói “Sinh Bạch Hạc, thác Ba Lương” là để chỉ ông tổ ngôn ngữ đặc biệt này. Sinh Bạch Hạc nói về Đào Công Bột, còn thác Ba Lương nói về sự hóa của Thổ Lệnh Trường”.

  Theo hương ước của làng, ngôn ngữ cũng được xem như một phần linh hồn, một phần tâm linh và cũng là tiếng nói mà cha ông đã phải cực kỳ vất vả, phải dày công nhiều thế kỷ mới có được. Vì vậy mà tuy cận kề với các thôn khác như Cổ Trai, Thường Xuyên, Thái Lai, Kiều Đông, Kiều Đoài nhưng ở các làng này, người dân đều không biết và không nói được thứ ngôn ngữ cổ này. 

  Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, ngôn ngữ của làng Đa Chất được lưu giữ từ thời Văn Lang - Âu Lạc, và đây cũng là ngôi làng duy nhất còn giữ được tiếng cổ. 

  Cụ Lê Đình Hiệp (91 tuổi), người nhiều tuổi nhất làng và cũng là người am hiểu về ngôn ngữ riêng biệt này cho biết: “Chỉ có người làng Đa Chất mới sử dụng ngôn ngữ này, những người ngoài làng thì không thể. Vùng đất làng này có một mãnh lực mà chỉ khi sống ở đất làng mới có thể thông thạo được ngôn ngữ làng. Cứ ra khỏi làng là quên, các cô gái trong làng đi làm dâu xứ khác cũng chỉ một thời gian là không nói thành thạo được tiếng làng mình nữa”.

  Các cụ bô lão trong làng chia sẻ lo ngại cho thứ tiếng cổ ấy sẽ bị thất truyền, bởi ngày nay, thế hệ thanh niên, thiếu niên không còn sử dụng ngôn ngữ cổ quý của làng nữa. “Đây là một thứ tiếng cổ của làng, nhưng để nói lưu loát được thì chỉ có những người từ 40 tuổi trở lên. Người càng cao tuổi thì nói càng kín và lưu loát. Lớp trẻ hiện nay không còn ai sử dụng ngôn ngữ này nữa, tuy nhiên khi nghe người trong làng nói, họ vẫn hiểu” – cụ bà Lê Thị Nhẫn ( 82 tuổi) chia sẻ.

  Ông từ Nguyễn Ngọc Đoán cũng trăn trở: “Càng phong phú bao nhiêu lại càng hư tục bấy nhiêu”. Thanh niên trong làng đôi khi lợi dụng “tiếng lóng” của làng để trêu nhau, trêu những người lạ vào làng. Lệ làng khi xưa có quy định rõ ràng rằng, tất cả những người sinh ra ở làng Đa Chất đều phải học thứ ngôn ngữ này. Tuy nhiên, đến nay, ngôn ngữ ấy chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác trong làng. Đó cũng là lý do lý giải cho việc hệ ngôn ngữ cổ ấy ngày càng mai một.

  Hiện nay, dòng ngôn ngữ cổ này tuy vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng đó vẫn là một “báu vật” của làng Đa Chất, xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Vì vậy, việc cần gìn giữ và bảo tồn được thứ ngôn ngữ độc đáo ấy cần được nâng cao.

  Thủy Linh
  Theo Công An Nhân Dân

 2. Sách lịch sử vẽ lính không mặc quần
  Thứ năm, 15/1/2015 | 15:09 GMT+7
  Trong cuốn sách lịch sử "Trưng nữ vương khởi nghĩa Mê Linh" của Nhà xuất bản Giáo dục, hình vẽ quân lính của Mã Viện không mặc quần khiến phụ huynh bất ngờ.
  ls1-8363-1421060392.jpg

  Cuốn sách Sử có hình vẽ quân lính không mặc quần.

  Một phụ huynh đã đưa hình chụp hai trang trong cuốn "Trưng nữ vương khởi nghĩa Mê Linh" lên mạng xã hội. Bên cạnh hình vẽ quân lính của Mã Viện không mặc quần, sách còn viết: "Thấy khí thế quân Hai Bà Trưng quật cường, liệu bề khó thắng, Mã Viện liền hạ lệnh bắt quân sĩ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, nhuệ khí vì thế suy giảm rất nhiều.

  Lợi dụng tình hình đó, Mã Viện thúc quân xông lên làm cho quân hai Bà phải thua. Trưng Vương buộc phải rút quân về giữ Cấm Khê (nay thuộc Vĩnh Phúc). Lực lượng quân Mã Viện quá lớn, lại giở trò quỷ quyệt khiến các đội nữ binh phải bỏ chạy. Mã Viện thừa thế xua quân truy đuổi ráo riết".

  Vị phụ huynh thắc mắc: "Không biết sự thật lịch sử có phải thế này không? Sao người viết sách lại biết?". Vị này cho rằng, không nên dạy học sinh câu chuyện trên bởi một giáo sư sử học từng trả lời rằng hoàn toàn không có chuyện này, mà đây chỉ là câu chuyện dân gian truyền tai nhau để hạ thấp chiến thắng của Mã Viện, làm nhẹ sự thua trận của Hai Bà Trưng.

  ls2-5615-1421060392.jpg

  Bìa cuốn sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

  Nhiều độc giả đồng tình rằng đây là câu chuyện tầm phào, thật giả chưa biết vì không có tư liệu lịch sử nào nói đến. Và khi không có dẫn chứng xác thực thì không thể dựa vào câu chuyện truyền miệng để dạy học sinh. "Tôi cho rằng cần cho học sinh biết bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, khí thế của đội quân Hai Bà Trưng ra sao và họ đã thua như thế nào, đó mới là điều quan trọng", độc giả này góp ý.

  PGS sử học Lê Mậu Hãn khẳng định, chuyện Mã Viện cho quân cởi truồng khi giao chiến với quân Hai Bà Trưng chỉ là xuyên tạc, không có tài liệu lịch sử cổ đại nào ghi chép như thế. "Trong thời gian dài chiến đấu, đội quân Hai Bà Trưng luôn giữ ý chí quật cường, có trận thắng, trận thua. Về sau, quân của hai Bà chưa đủ mạnh để đánh lại kẻ thù, nên phải vừa đánh vừa rút dần về Cấm Khê chứ không phải tháo chạy", nhà sử học Lê Mậu Hãn cho hay.

  Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, cuốn sách nằm trong bộ sách được xuất bản năm 2009 từ kết quả cuộc thi biên soạn truyện tranh lịch sử theo sách giáo khoa lịch sử hiện hành. Cuộc thi được tổ chức với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí và giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Các tác phẩm dự thi được xuất bản thành truyện tranh.

  "Sau khi phát hành, nhận thấy có một vài chi tiết chưa thực sự chính xác, hình ảnh chưa phù hợp với đối tượng độc giả nhỏ tuổi nên chúng tôi đã ngừng xuất bản cuốn sách và tổ chức kiểm điểm các biên tập viên liên quan. Từ đó đến nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không tái bản cuốn sách này", ông Tùng cho hay.

  Phạm Minh

  ================================================
  Thạch Sanh khoả thân, quân Mã Viện loã thể gây bão mạng
  Chủ nhật, 22/3/2015 | 08:21 GMT+7
  Cộng đồng mạng xã hội sửng sốt trước những hình ảnh, lời lẽ trong sách thiếu nhi nhưng khiến người lớn phải đỏ mặt.

  Nội dung những cuốn sách này là nỗi bức xúc của phụ huynh và trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

  Thạch Sanh khoả thân và trăn tinh bị chém ghê rợn

  Tại trang 40 của cuốn sách Truyện cổ tích Việt Nam được NXB Kim Đồng tái bản 10/2014 có đoạn: "Bà (mẹ của Thạch Sanh) cởi chiếc quần độc nhất của mình trao cho con... 'Con cũng đã lớn rồi đấy, cởi truồng mãi thế người ta cười cho, hãy giữ lấy cái quần này của mẹ mà mặc'". Đoạn sau miêu tả Thạch Sanh giết trăn tinh với những lời lẽ ghê rợn. > Xem chi tiết

  body-2-9605-1426905873-4956-1426919119.j

  Nội dung truyện Thạch Sanh khiến nhiều người "ngã ngửa".

  Dùng hình ảnh phản cảm minh họa cho truyện tranh

  Bộ truyện tranh Thần thoại Hy Lạp của NXB Kim Đồng cũng bị phát hiện có những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Cụ thể, trong tập 7 có tên Số phận và bi kịch có trang vẽ hình một pho tượng lõa thể, minh họa cho chi tiết Pygmalion (một nhà điêu khắc tài ba trong thần thoại Hy Lạp) tiến tới hôn pho tượng. Kèm theo hình ảnh là những lời văn miêu tả: "Pic-ma-li-ông sung sướng ôm ghì lấy pho tượng hôn tới tấp như người bị mất trí". > Xem chi tiết

  anh-chinh-2816-1426909582-3243-142691911

  Trang sách chứa hình minh họa phản cảm.

  Lời lẽ dung tục đến người lớn phải đỏ mặt

  Sách Truyện cổ tích về các loài chim & muông thú do tác giả Gia Mạnh (sưu tầm và biên soạn) do NXB Văn hóa-Thông tin phát hành có trích đoạn "Leda và con thiên nga" với nội dung chính xoay quanh nhân vật "nàng" và một con chim trắng. Tuy nhiên, cách kể chuyện cũng như ngôn ngữ tác giả sử dụng trong đoạn truyện dễ gợi ra những sự liên tưởng không lành mạnh, có phần dung tục. > Xem chi tiết

  Sách lịch sử vẽ lính không mặc quần

  Một phụ huynh đã đưa hình chụp hai trang trong cuốn "Trưng nữ vương khởi nghĩa Mê Linh" lên mạng xã hội. Bên cạnh hình vẽ quân lính của Mã Viện không mặc quần, sách còn viết: "Thấy khí thế quân Hai Bà Trưng quật cường, liệu bề khó thắng, Mã Viện liền hạ lệnh bắt quân sĩ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, nhuệ khí vì thế suy giảm rất nhiều". > Xem chi tiết

  10698407-10204522519356858-178-1716-9787

  Trang sách vẽ quân Mã Viện cởi truồng.

  >> Xem thêm: Những câu trả lời khó đỡ trong 'Hỏi đáp nhanh trí' dành cho trẻ nhỏ

  Mai Mai tổng hợp

  Theo Vnexpress

  ================================

  Không biết nói gì với những thứ tư duy "ở trần đóng khố" này.


 3. Thanh kiếm 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

  Thứ hai, 16/3/2015 | 09:44 GMT+7

  Các nhà khảo cổ phát hiện một thanh kiếm bằng đồng trong khu mộ 2.000 năm tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

  10659382-937076649666489-66121-7753-7181

  Thanh kiếm 2.000 năm ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV News

   

  Thanh kiếm được khai quật từ khu mộ cổ gồm 21 ngôi mộ ở thành phố Chu Khẩu hôm 14/3. Nơi này có thể được xây dựng từ giữa thời Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên) đến thời Đông Hán (25-220 sau Công nguyên).

  Nhóm chuyên gia khảo cổ cho biết hầu hết các ngôi mộ đều bị cướp phá, chỉ trừ 5 địa điểm. Cùng với thanh kiếm hiếm có này, họ còn phát hiện nhiều đồ gốm nhưng bát, đĩa, bình... Những đồ vật bằng đồng bao gồm thanh kiếm, hai chiếc giáo và mác.

  CCTV News cho hay, thanh kiếm thuộc về chủ nhân của lăng mộ và được chôn cùng khi người này qua đời. Tuy nhiên, danh tính và địa vị của chủ nhân vẫn chưa được xác định. Việc phám phá lăng mộ cùng những đồ vật kèm theo có thể cung cấp bằng chứng nghiên cứu về văn hóa và phong tục trong chôn cất người chết ở Trung Quốc trong thời đại Chiến Quốc và Đông Hán.

  Vật thể bằng đồng cổ nhất từng được tìm thấy ở Trung Quốc là một thanh kiếm có niên đại khoảng 5.000 năm. Nó được khai quật từ một khu vực thuộc nền văn hóa Mã Gia Diêu ở tỉnh Cam Túc.

  Anh Hoàng

  Theo Vnexpress


 4. Bí ẩn về “kim tự tháp” dưới biển Nhật Bản

  13/03/2015 09:03 GMT+7

  Ngoài ra còn có câu chuyện về cấu trúc đá đồ sộ dưới biển Israel và loài cá mập cổ đại có khả năng phóng ra điện.

  "Kim tự tháp" lạ dưới biển Nhật Bản

  Vào năm 1985, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần đảo Yonaguni Jima (gần Đài Loan) đã tình cờ phát hiện một kiến trúc đá cổ đồ sộ.

   

  20150313085617-1.jpg

  Những khối đá dưới biển Yonaguni Jima ở xứ hoa anh đào từ lâu đã khiến các nhà khoa học bối rối.

  Một số nhà khoa học tin rằng đây là phế tích của Atlantis - một thành phố cổ bị động đất đánh chìm khoảng 2.000 năm trước. Để khẳng định điều này, Masaaki Kimura, một nhà địa chất biển tại Đại học Ryukyus, Nhật Bản, đã dành hơn 15 năm lặn xuống khu vực này để đo đạc và tìm hiểu sự hình thành của nó.

  20150313085617-2.jpg

  Một số nhà khoa học tin rằng chúng thực ra là phế tích của Atlantis.

  "Cấu trúc lớn nhất trông giống như một kim tự tháp bậc thang, làm bằng đá nguyên khối, nhô lên ở độ sâu 25 mét", Kimura trình bày giả thuyết mới nhất của mình tại một hội thảo khoa học.

  Nhưng không giống các câu chuyện khác về những thành phố chìm, khẳng định của Kimura đã gây ra nhiều tranh cãi.

  "Tôi không tin rằng bất kỳ cấu trúc hoặc hình khối lớn nào ở đó là các bậc thang nhân tạo, chúng đều là tự nhiên cả", Robert Schoch, giáo sư về khoa học và toán học tại Đại học Boston, người từng lặn xuống khu vực này, nhận định.

  20150313085617-3.jpg

  Cấu trúc lớn nhất trông giống như một kim tự tháp bậc thang, làm bằng đá nguyên khối.

  "Đó chỉ là những tầng đá cát, có xu hướng đứt gẫy trên một mặt phẳng dài, và tạo ra những rìa rất thẳng, đặc biệt ở trong vùng có nhiều đứt gãy và các hoạt động địa chấn", ông giải thích.

  Ngoài ra, ngay cả Tổ chức Văn hoá của chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền quận Okinawa đều không coi các dấu tích tại Yonaguni là một di sản văn hoá quan trọng. Cả hai cơ quan này đều chưa từng thực hiện các nghiên cứu hoặc bảo tồn tại khu vực này.

  Một vài chuyên gia tin rằng cấu trúc dưới biển này có thể là phần còn lại của Mu, một nền văn minh Thái Bình Dương trong truyền thuyết mà theo lời đồn là đã bị sóng biển nhấn chìm.

  Kimura cũng cho biết, ấn tượng ban đầu của ông rằng các cấu trúc này là tự nhiên. Nhưng ông đã thay đổi quan điểm sau lần lặn đầu tiên.

  Cấu trúc đá đồ sộ dưới biển Israel

  Năm 2013, những nhà khảo cổ Israel khiến cả thế giới giật mình khi công bố phát hiện về một cấu trúc đá bí ẩn được phát hiện dưới biển Galilee.

  Theo các nhà nghiên cứu, cấu trúc bí ẩn có hình nón, được tạo thành từ "những viên sỏi và đá bazan nguyên gốc". Toàn bộ cấu trúc, với chiều cao gần 10 mét và đường kính khoảng 70 mét, ước tính có trọng lượng lên tới 60.000 tấn, nặng hơn hầu hết các tàu chiến hiện đại ngày nay.

  20150313085629-4.jpg

  Bức ảnh về biển Galilee này được chụp gần thành phố cổ Tiberias.

  "Việc lặn xuống biển để kiểm tra cho thấy, cấu trúc này được hình thành từ những tảng đá bazan có chiều dài tới 1 mét và rõ ràng không được đục đẽo ... Tương tự, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự sắp đặt hay các bức tường chỉ ra cấu trúc này", trích báo cáo của nhóm nghiên cứu.

   
   

  20150313085629-5.jpg

  Cấu trúc lạ được phát hiện lần đầu tiên trong một cuộc khảo sát biển bằng định vị âm thanh vào năm 2003.

  Các nhà nghiên cứu nhận định, đây chắc chắn là công trình do bàn tay con người tạo ra và có thể được xây dựng trên cạn, nhưng sau đó bị biển Galilee che phủ do mực nước dâng lên. Họ thậm chí còn tin rằng cấu trúc trên có thể đã hơn 4.000 năm tuổi.

  Một trong số đó là khu biểu tượng Khirbet Beteiha, nằm cách cấu trúc đá bí ẩn chìm dưới biển khoảng 30km về phía đông bắc. Khirbet Beteiha bao gồm 3 vòng tròn đá đồng tâm, trong đó vòng tròn đá lớn nhất trong số đó là có đường kính 56 mét.

  20150313085629-6.jpg

  Các nhà nghiên cứu cho biết, đây là cấu trúc hình nón được tạo thành từ những viên sỏi và đá bazan nguyên gốc, có chiều cao gần 10 mét và đường kính khoảng 70 mét.

  Nếu ý tưởng về niên đại như trên được chứng minh là đúng, cấu trúc bí ẩn đáng lẽ phải được dịch chuyển thêm gần 1,6 km về phía bắc tới một thành phố mà các nhà nghiên cứu gọi là "Bet Yerah" hoặc "Khirbet Kerak".

  Trong thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, thành phố này là một trong những khu vực lớn nhất vùng. "Đây có thể là thành phố lớn mạnh nhất trong vùng và có thể trên toàn Israel", một nhà nghiên cứu nhận định.

  Cá mập cổ đại có khả năng  phóng ra điện còn tồn tại đến ngày nay

  Chúng còn được biết tới với tên gọi “Cá mập mào”, là một trong những loài nguy hiểm nhất trên Trái đất và được mệnh danh là sát thủ đại dương.

  Có hình dáng gần giống cá chình, dài khoảng 1,2m, cá mập mào thường sống hàng ngàn mét dưới đáy nước, xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

  20150313090145-7.jpg

  Cá mập mào có hình dáng gần giống cá chình, dài khoảng 1,2m.

  Cá mập mào có tới 300 chiếc răng sắc nhọn, sẽ găm chặt bất cứ con mồi nào, không cho chúng chạy thoát. Không chỉ vậy, miệng của cá mập mào còn có thể phồng to, đủ sức nuốt trọn con mồi có kích thước to bằng nửa chúng.

  Các nhà khoa học cho biết, cá mập mào là loài sinh vật thời cổ đại vẫn còn tồn tại được đến ngày nay. Chúng thường sống ở những nơi có độ sâu từ 2000m dưới đáy đại dương nên rất ít khi con người có thể bắt gặp chúng ngoài tự nhiên.

  Vì sống ở môi trường gần như biệt lập với thế giới bên ngoài nên trải qua hàng ngàn năm, cá mập mào gần như không tiến hóa hay phát triển thêm bất kỳ chi mới nào.

  20150313090145-8.jpg

  Những chiếc vây ở phía trước của chúng sẽ phát ra những luồng điện nhỏ vào mọi phía để phát hiện con mồi.

  Khi đi săn, những chú cá mập đáng sợ này sẽ sử dụng đến những chiếc vây ở phía trước của mình sẽ phát ra những luồng điện nhỏ vào mọi phía, nhằm phát hiện con mồi tại những nơi tối tăm nhất của biển cả.

  Mời độc giả đón xem kỳ cuối với câu chuyện về “vòng tròn bí ẩn” dưới đáy biển,  âm thanh bí ẩn dưới đại dương vào 6h sáng mai 14.3!

  Theo Danviet


 5. Sách vén màn bí mật của các thầy tướng số

  Thứ năm, 12/3/2015 | 09:05 GMT+7

   

  "Tôi là thầy tướng số" của tác giả Dịch Chi nói về những bí thuật của nghề tướng số đồng thời công bố những trang sử thần bí của giáo phái Giang Tướng.
  Sách đặt giả thuyết Âm Dương Ngũ hành xuất xứ từ Việt Nam / Sách khẳng định người Việt sáng tạo ra kinh Dịch
  Tác giả Dịch Chi là thành viên Ban thường vụ Hiệp hội Chu dịch Trung Quốc, chuyên nghiên cứu Huyền học và Phật học. Người cậu ruột của Dịch Chi, vốn là một truyền nhân phái Giang Tướng - môn phái chuyên dựa vào kiến thức về Chu Dịch để đặt bẫy lừa tiền bạc ở Trung Quốc, trước khi qua đời đã tiết lộ bí mật và đồng ý cho cháu công bố những trang sử thần bí của giáo phái có lịch sử gần 300 năm.

  gần 300 năm.

  body-Tuong-so-5991-1424836725.jpg

  Bìa sách "Tôi là thầy tướng số" tập II.

   

  Hai tập sách Tôi là thầy tướng số, phát hành tại Việt Nam đầu năm 2015, kể về những bí truyền của phái Giang Tướng, cũng là bí quyết chung của nghề tướng số. Theo lẽ thường những người hỏi đi hỏi lại một việc, thì nhất định việc đó không được như ý nguyện. Đó là nguyên nhân gây lo lắng nên thầy căn cứ vào đó xem mặt để nắm bắt từng tia hy vọng, lòng tham lam, sự đố kỵ, hư vinh, tính ngạo mạn, nỗi sợ hãi... của người đến xem. Vận mệnh của người xem biểu lộ trên khuôn mặt, có nghĩa không hẳn thầy tướng bói đúng, mà do người xem đã tự tiết lộ nhiều điều.

  Sách chỉ ra những kinh nghiệm bí truyền của thầy tướng như: "Những kẻ khờ khạo dễ bị dắt mũi, tin tưởng tuyệt đối khi ta tuôn châu nhả ngọc (đích thị là những con gà béo), lúc này cứ rút đao ra mà chặt chém, chỉ cần đừng để họ khuynh gia bại sản là được. Những kẻ nghi ngờ lời phán của ta, ta chớ nên hiếu chiến, tuyệt đối không được tham lam, không lấy tiền dù chỉ một đồng. Những người cố ý bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, gặp tình huống này ba mươi sáu chước chuồn là thượng sách...".

  Đặc biệt, sách tiết lộ thuật lừa đảo của phái Giang Tướng: "Tổ Gia sẽ phái một vài tay chân đi theo, tìm hiểu cuộc sống của đối phương, khoảng vài ba tháng sau, tìm mấy tên lưu manh cố ý kiếm cớ va chạm, đánh cho mặt mũi bầm dập hoặc phóng hỏa hậu viện, hôm sau người đó nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại giải hạn". Chiêu giả quỷ giả thần, ma thuật của phái Giang Tướng được tác giả đề cập trong hai tập sách. Tuy nhiên, theo Chu Dịch, phái Giang Tướng dù có những tội ác, họ vẫn có những nguyên tắc riêng, như lấy ác trị ác, không gây chia rẽ bất hòa tình cảm ruột thịt...

  Tác giả Dịch Chi đang viết tiếp tập ba và bốn cho bộ sách, với mục đích tiếp tục giới thiệu trí tuệ của người xưa được áp dụng trong thuật xem tướng, cũng như giới giang hồ hiểm ác ẩn sau nghề tướng số.

  Tại Trung Quốc, hai tập đầu của bộ sách bán được hơn 200.000 bản trong vòng 3 tháng sau khi xuất bản. Cộng đồng đọc sách lớn nhất Trung Quốc douban lý giải sự thu hút của Tôi là thầy tướng số: "Tác giả có kiến thức uyên thâm về dịch học, mở ra cho độc giả cánh cửa đến một thế giới khác, hiện nay dù ít dù nhiều vẫn có người tin vào số mệnh... Điều quan trọng nhất, tác giả truyền năng lượng tích cực tới độc giả, vận mệnh nằm trong tay chúng ta. Tướng tay, tướng mặt, bát tự... đều là nói quàng nói xiên".

   

                                                                                                                                                                         Y Nguyên

  Nguồn : Báo Vnexpress

  =====================================

  Thầy bói Tầu là đây  :lol:


 6. Hộp sọ bí ẩn Paracas không phải ADN của người

  11/03/2015 10:25 GMT+7

  Kết quả phân tích ADN của những hộp sọ Paracas có niên đại 3.000 từng gây nhiều tranh cãi cho thấy, những người Paracas không thuộc chủng người nào chúng ta từng biết tới.

   

   

  20150311101009-paracas2.jpg

  Hình ảnh đồ họa người Paracas từ hộp sọ.

   

  Những hộp sọ Paracas được nhà khảo cổ học Julio Tello tìm thấy vào năm 1928 tại bán đảo sa mạc Paracas, phía nam Peru trong một hầm mộ bị chôn vùi dưới cát và đá.

  Tello đã tìm thấy tổng cộng hơn 300 hộp sọ có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Tuy nhiên, điều gây ra nhiều tranh cãi chính là những hộp sọ này khác hẳn hộp sọ người thông thường. Thay vì tròn, hộp sọ Paracas lại bị kéo dài ra phía sau.

  Từ nhiều năm qua, nguồn gốc của những hộp sọ Paracas hay những người Paracas luôn là một bí ẩn khiến giới khảo cổ phải đau đầu.

  Trong một số nền văn hóa tồn tại tập tục kéo dài hoặc làm biến dạng hộp sọ nhưng các kỹ thuật buộc sọ họ sử dụng lại cho ra các kết quả khác nhau, không phải hộp sọ nào cũng bị kéo dài ra phía sau như người ta thấy ở sọ Paracas.

  Bên cạnh đó, cách biến dạng hộp sọ này chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài của hộp sọ chứ không thể thay đổi kích thước, trọng lượng cũng như thể tích của nó.

  Tuy nhiên, hộp sọ Paracas thì lại khác.

   

  20150311101009-paracas.jpeg

  Các hộp sọ Paracas bí ẩn.

   

  Hộp sọ Paracas lớn hơn 25% và nặng hơn 60% so với những hộp sọ thông thường của con người. Do vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng không thể bị làm biến dạng thông qua kỹ thuật buộc sọ.

  Bên cạnh đó, những hộp sọ này cũng có cấu trúc khác biệt khi chỉ có một lớp xương đỉnh sọ thay vì hai lớp như thường thấy ở người.

  Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Paracas đã gửi các mẫu vật từ 5 hộp sọ đi để tiến hành thử nghiệm gien. Các mẫu vật này bao gồm tóc, da, răng và các mảnh xương sọ. Phòng thí nghiệm gen không được cho biết về nguồn gốc của các mẫu vật này để tránh ảnh hưởng đến kết quả.

  Kết quả phân tích ADN cho thấy, AND ty thể (thừa hưởng từ người mẹ) của người Paracas có sự đột biến khác với bất kỳ chủng loại người, linh trưởng hay động vật nào khác.

  Các nhà khoa học cho rằng, sự đột biết này là bằng chứng khẳng định rằng, những người Paracas là một chủng sinh vật giống người song hoàn toàn khác với những chủng người mà chúng ta biết đến, từ Homo sapiens, Neanderthals hay Denisovans.

  Các cá thể Paracas rất khác biệt về mặt sinh học so với con người nên chúng sẽ không thể lai giống với các loài khác.

  Nhiều chuyên gia nhận định, phát hiện này có thể làm thay đổi nhận thức của chúng ta hiện nay về sơ đồ tiến hóa của loài người. “Tôi không chắc liệu nó thậm chí còn có thể được xếp vào sơ đồ cây tiến hóa hiện nay không”, một nhà di truyền học nói.

  Hà Phương (Theo Locklip)

  1 person likes this

 7. 5.000 m2 công ty giày Hàn Quốc bị thiêu rụi sau 8 giờ

  Thứ bảy, 7/3/2015 | 14:37 GMT+7

   
  Lửa được xác định bùng lên ở văn phòng tầng trệt nhà xưởng công ty Việt Nam SamHo (TP HCM) rồi lan sang khu thành phẩm, nhấn tất cả trong biển lửa đến 4h sáng nay.
  chay-hoa-hoan-4730-1425709339.jpg

  Dãy nhà xưởng của công ty giày thể thao đỏ rực và sập đổ. Ảnh: An Nhơn

   

  Sau gần 8 giờ phối hợp, 4h ngày 7/3, hơn 100 cảnh sát cứu hỏa mới dập tắt đám cháy tại nhà xưởng công ty Việt Nam SamHo (chuyên sản xuất giày thể thao) trên tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi. Gần 5.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi và sập đổ. Hoả hoạn nghi do chập điện, không gây thương vong về người còn thiệt hại tài sản chưa thể xác định.

  Thượng tá Nguyễn Văn Hữu - Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, khu vực bị cháy gồm 2 tầng, rộng gần 10.000 m2. Tầng trệt chứa giày thể thao thành phẩm của công ty, lầu một là dây chuyền sản xuất và vật tư gồm: vải cây, nhựa cao su, hạt keo, dung môi, hóa chất…

  Khoảng 20h40 ngày 6/3, lửa bùng lên ở khu văn phòng tại tầng trệt nhà xưởng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có công nhân làm việc, còn lực lượng bảo vệ tại chỗ mỏng và xử lý tình huống lúng túng nên để lửa lan nhanh.

  Khi Phòng cảnh sát chữa cháy huyện Củ Chi có mặt thì lửa đã bao trùm nhà xưởng nên các đơn vị ở Gò Vấp, Tân Phú, quận 9, Phòng cứu nạn – cứu hộ với 25 xe chữa cháy các loại đến hiện trường. Ngoài ra, cảnh sát chữa cháy Bình Dương cũng điều 3 xe và hàng chục cán bộ đến hỗ trợ. 

  "Sức nóng của biển lửa khiến nhiều can nhựa đựng dung môi, hóa chất nổ liên tiếp gây sập mái, tầng. Cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường gặp vô cùng khó khăn", thượng tá Hữu cho biết.

   

  chay-cong-ty-6070-1425709339.jpg

  Cảnh sát cứu hỏa dùng xe thang cô lập đám cháy từ trên cao. Ảnh: An Nhơn

   

  Theo thượng tá Hữu, lính cứu hỏa đã chặn hai đầu không cho lửa cháy lan sang các dãy nhà xưởng lân cận của công ty. Hai trạm bơm công suất lớn liên tục tiếp nước cho xe cứu hỏa. Sau khi khống chế được đám cháy, cảnh sát dùng xe thang phun hóa chất, nước từ trên cao để cô lập dần dần cho đến khi dập tắt hoàn toàn.

  "Cảnh sát cứu hỏa đã bảo vệ được khoảng 5.000 m2 nhà xưởng, trong đó có nhiều máy móc và nhiều dãy nhà lân cận của công ty. Nguyên nhân và thiệt hại hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ", thượng tá Hữu cho biết.

  Công ty Việt Nam SamHo chuyên sản xuất giày thể thao, 100% vốn Hàn Quốc với hơn 10.000 lao động. 

  An Nhơn

  ==================================================

  Xe tải lao qua đường ray, 4 toa tàu lật nghiêng

  Thứ bảy, 7/3/2015 | 12:10 GMT+7

   
  Sáng nay, tại Bắc Giang, xe tải chở đá bất ngờ lao lên chắn ngang đường đúng vào lúc đoàn tàu chở hàng chạy tới khiến va chạm xảy ra làm đầu máy cùng 4 toa trệch khỏi đường ray. 
   
  rao-chan-2750-1425703771.jpg

  Xe tải chở đá và tàu hàng đều bị lật sau vụ va chạm. Ảnh: Otofun

   

  Khoảng 4h30 sáng 7/3, tàu chở hàng mang chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội, khi đến đoạn thị trấn Vôi và xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang đâm phải chiếc xe tải chở đá đang nằm chắn ngang đường ray.

  Vụ tai nạn đã khiến đầu máy bị trệch khỏi đường ray, 4 toa chở đá kế tiếp cũng bị trệch và lật nghiêng. Chiếc xe tải bị húc đổ xuống vệ đường và nằm quay ngang, hư hỏng nặng phần đầu.

  Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Ban an toàn giao thông đường sắt Việt Nam cho biết một lái phụ bị thương. Tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

  Vị lãnh đạo này cho hay, nguyên nhân đang được điều tra tuy nhiên "Hiện trường cho thấy, chiếc xe tải đã đâm đổ lan can bên đường rồi lao lên, chắn ngang đường ray. Rất có thể tài xế đã mất lái".

   

  toa-tau-8619-1425703771.jpg

  4 toa chở hàng bị lật sau vụ tai nạn.Ảnh: Otofun

   

  Công tác cứu hộ đoàn tàu đang được tiến hành và dự kiến 13h chiều nay, tuyến đường sắt mới được thông trở lại.

  Phương Sơn

  Theo Vnexpress

   


 8. Phát hiện hóa thạch cổ xưa nhất của loài người

  Thứ năm, 5/3/2015 | 09:25 GMT+7

  Một mẩu xương răng người hàm dưới được khai quật ở Ethiopia, châu Phi có niên đại 2,8 triệu năm, cho thấy lịch sử loài người có từ sớm hơn chúng ta vẫn tưởng 400.000 năm.
  earliest-human-670-5324-1425521067.jpg

  Mẩu hóa thạch xương răng hàm dưới được tìm thấy ở Ethiopia. Ảnh: Discovery News.

   

  Các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch trên tại khu vực Ledi-Geraru ở bang Afar, phía bắc Ethiopia. Trước đây, hóa thạch người cổ nhất được biết đến có niên đại khoảng 2,3-2,4 triệu năm. Phát hiện này giúp đẩy lùi lịch sử tiến hóa của nhân loại vào quá khứ khoảng 400 nghìn năm.

  "Ba triệu năm trước đây, loài người đương đối giống khỉ, sống trên cây và đi bằng hai chân", Brian Villmoare, nhà nghiên cứu ở Đại học Nevada Las Vegas, dẫn đầu nghiên cứu hóa thạch vừa tìm thấy cho biết. "Họ sống trong rừng, có bộ não nhỏ, không ăn thịt hay sử dụng công cụ".

  "Sau hai triệu năm, loài người có bộ não lớn, sử dụng công cụ đá và ăn thịt. Do đó, giai đoạn chuyển tiếp này cực kỳ quan trọng về mặt tiến hóa của con người".

  Villmoare và cộng sự cho rằng hóa thạch xương răng người vừa được tìm thấy có thể là tổ tiên chung của hai dòng người tách biệt phân chia khoảng 2,3 triệu năm trước, một dòng ở lại Ethiopia và dòng kia đi sang Tanzania.

  Theo Discovery News, vì chỉ tìm thấy một mẩu xương răng hàm dưới nên các nhà khoa học không thể cho biết thêm về phần cơ thể còn lại của cá thể này.

  "Tuy nhiên", Villmoare nói thêm, "mẩu xương có những yếu tố cho thấy răng hàm dưới đã thu nhỏ lại, phù hợp cho việc thích nghi tiến hóa sang chi Người".

  Hồng Hạnh

  Theo Vnexpress


 9.  

  LỜI TIÊN TRI ẤT MÙI 2015

  Động đất là thiên tai gây ấn tượng trong năm ....

  * Tại Việt Nam, động đất có thể lên đến xấp xỉ 5 độ richter...

  (Bổ sung của Thiên Sứ trong bài của Thanhdc)

  ======================

  Động đất mạnh 3,2 độ richter tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

  11:24 23/02/2015
   
  Chiều 22/2, Viện Vật lý địa cầu thông báo kết quả của trận động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, ngày mùng 3 Tết Ất Mùi.
   

  Theo đó, trận động đất xảy ra vào hồi 7h4300” (giờ GMT) tức 14h4300” (giờ Hà Nội) ngày 21/2 (mùng 3 Tết Ất Mùi), tại vị trí có tọa độ 15.355 độ vĩ Bắc, 108.094 độ kinh Đông, cường độ mạnh 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6km. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

  Ngày 20/2, lúc 6h5700” (giờ GMT) tức 13h5700” (giờ Hà Nội), tại huyện Bắc Trà My cũng xảy ra trận động đất có cường độ 2,4 độ richter, tại vị trí có tọa độ 15.347 độ vĩ Bắc, 108.151 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,3km.

   

  An Khang

  Theo CAND


 10. Thấy bài viết liên quan đến nguồn gốc chủng người mới xin đăng tại đây làm tài liệu tham khảo.

  =================================================

  Nghi vấn về chủng người chưa được biết đến ở Trung Quốc

  Thứ ba, 10/2/2015 | 15:04 GMT+7

  Các hóa thạch mới được kiểm tra chỉ ra rằng một chủng người mới, chưa từng được biết đến trước đây, có thể đã sống ở miền bắc Trung Quốc khoảng 60.000-120.000 năm trước.
  p02hcksr-1366-1423545579.jpg

  Răng bên trái được tìm thấy trong hang động ở Xujiayao. Răng bên phải thuộc về người hiện đại. Ảnh: BBC

   

  Dấu vết được tìm thấy trong một hang động ở vùng Xujiayao của Trung Quốc năm 1976, bao gồm một số mảnh xương sọ, 9 cái răng thuộc về 4 người. María Martinón-Torres cùng đồng nghiệp thuộc Trung tâm nghiên cứu tiến hóa con người ở Tây Ban Nha phân tích đặc điểm của chúng và so sánh với 5.000 mẫu răng đại diện cho các chủng người mà con người từng biết đến.

  Những mẫu hóa thạch này không giống với răng của người thông minh H. sapiens. Chúng có một số đặc điểm nguyên thủy có thể giống người H. erectus hay Neanderthal. Một số phần xương khác được tìm thấy ở cùng địa điểm thì không giống với bất kỳ người nguyên thủy nào từng biết đến.

  Tuy nhiên, Martinón-Torres vẫn ngần ngại trong việc tuyên bố rằng chúng thuộc về một chủng người mới. "Những gì chúng ta nhìn thấy thuộc về một nhóm người mới. Nó không phải H. sapiens và cũng không phải H. neanderthalensis. Chúng là sự pha trộn giữa thứ gì đó mang tính nguyên thủy mà chúng ta chưa biết. Nhưng chúng tôi không thể nói đây là một chủng mới vì vẫn cần nghiên cứu và so sánh với nhiều yếu tố khác", Martinón-Torres nói.

  Trên thực tế, chúng có thể giống với chủng người từng tồn tại, thậm chí như Denisovans. Người Denisovans từng sống cùng thời chúng ta, nhưng lại có rất ít thông tin về họ. Hóa thạch duy nhất được tìm thấy trong một hang động ở Siberia, gồm hai cái răng và một mẩu xương ngón tay nhỏ. Phân tích ADN chỉ ra chúng khác xa so với người Neanderthals và người hiện đại, nhưng có đặc điểm của cả hai. Mẫu răng ở Xuji cũng có điểm tương tự.

   

  7-2781-1391832013-2491-1423545579.jpg

  Cách đây khoảng 195.000 năm, người Homo sapiens hay còn được gọi là người thông minh bắt đầu xuất hiện ở châu Phi.

  Người Homo sapiens được coi là có quan hệ gần gũi nhất với người hiện đại ngày nay. Ảnh: Telegraph

   

  Ý kiến này không nhận được sự đồng ý hoàn toàn của giới chuyên gia. Darren Curnoe, nhà nghiên cứu Đại học bang New South Wales, Australia, nhận định mẫu vật có thể chứng minh cho sự hiện diện của một chủng người chưa được công nhận.

  Trong khi đó, những người khác lại đồng tình với sự thận trọng của Martinón-Torres. Theo chuyên gia Matthew Skinner của Đại học Kent, Anh, hóa thạch ở châu Á khá ít ỏi, nên rất khó để xác định.

  Các ý kiến khác cho rằng người Homo có thể là biến thể của một chủng người. Do đó, việc tìm thấy mẫu răng khác biệt không phải là điều ngạc nhiên. Theo giả thiết, nhiều khả năng có hơn một chủng người ở châu Á, thậm chí còn là tổ tiên của người châu Âu hiện đại. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng châu Phi là cái nôi của loài người, nên ý kiến này gây tranh cãi.

  Anh Hoàng (Theo BBC)

  Nguồn: Báo Vnexpress


 11. Những bí mật hóc búa nhất về cơ thể người  

  03/02/2015 12:00 GMT+7

   

  Bất chấp các tiến bộ công nghệ và thành tựu khoa học đang tích cực hỗ trợ con người tìm hiểu và khám phá thế giới, chúng ta hiện vẫn chưa thể giải mã một số bí ẩn ngay trên chính cơ thể mình, chẳng hạn như tại sao con người vẫn còn mọc lông mu hay mũi bà bầu lại tinh nhạy hơn bình thường.

   
  10. Lông mu

  Con người đã tiến hóa tới mức mất gần hết các sợi lông trên cơ thể mình, ngoại trừ vùng mu (trên phần dưới của bụng, gần cơ quan sinh dục). Đặc điểm này có thể nhằm giúp giữ ấm cho cơ quan sinh dục của chúng ta hoặc thậm chí đóng vai trò như rào cản ngăn ma sát trong khi làm "chuyện ấy".

  9. Tự kỷ

  Cứ khoảng 100 người thì có 1 người bị bệnh tự kỷ - chứng bệnh gây ra các vấn đề ngôn ngữ và giao tiếp xã hội. Bệnh có thể liên quan đến sự phát triển não bộ nhanh bất thường thời thơ ấu và các vùng não trở nên dễ dàng bị kích thích quá mức.

  8. Cơ bắp giật đột ngột

  Khoa học hiện vẫn chưa thể lí giải tại sao 70% người trong chúng ta trải nghiệm hiện tượng cơ bắp đột nhiên bị giật trước khi ngủ. Sự co giật các cơ như thế này có thể là một phản xạ cổ xưa, giúp cảnh báo một động vật linh trưởng đang ngủ sắp bị rơi xuống khỏi một cái cây.

  7. Mũi cực "nhạy" mùi khi mang thai

  Một phụ nữ có thể nhận ra mình "dính" bầu chỉ đơn giản qua khả năng phát hiện mùi tinh nhạy hơn. Quyền năng đặc biệt lúc mang thai này được đồn thổi là giúp người phụ nữ tránh hít phải các khí nguy hiểm, có thể gây hại cho thai nhi.

  6. Vật chất tối sinh học

  Các nhà khoa học phát hiện có một dạng sống di truyền bí ẩn, không thể được phân loại là động vật, vi khuẩn hay virus. Nó chiếm tới 95% bộ gen người và chúng ta không biết đó là gì.

  5. Bộ ngực "khủng"

  Không giống như ở những động vật có vú khác, bộ ngực của phụ nữ nở to vĩnh viễn, ngay cả khi họ đang không cho con bú. Một số nhà khoa học cho rằng, bộ ngực đồ sộ bắt chước cặp mông sưng phồng của các tổ tiên khỉ mắn đẻ của chúng ta.

  4. Tay thuận

  Không ai biết tại sao chỉ có 10% dân số thế giới thuận tay trái. Người thuận tay trái có thể là những cá thể còn sống sót của hội chứng "trẻ sinh đôi đang biến mất", tức là sống lâu hơn người anh chị em song sinh đối ngược của họ trong giai đoạn phôi thai đầu thai kỳ.

  3. Hắt xì hơi vì mặt trời

  1/3 số người trong chúng ta hắt xì hơi khi họ nhìn thấy ánh sáng chói lòa và chúng ta hiện vẫn chưa rõ tại sao. Các nhà khoa học nghi ngờ đó là một chuỗi hòa hợp thần kinh giữa kích thích ánh sáng và phản xạ hắt xì hơi ... Họ gọi đây là hội chứng ACHOO (Hắt xì).

  2. Mơ

  25% giấc ngủ mỗi tối của chúng ta dành cho các giấc mơ, nhưng chúng ta không biết lí do tại sao. Nhà tâm lý học Freud từng nhận định, các giấc mơ biểu trưng cho các ham muốn tình dục. Hiện, các nhà khoa học cho rằng chúng giúp chúng ta giải quyết các vấn đề thông qua suy nghĩ ẩn dụ.

  1. Ngáp

  Giới khoa học đã nghiên cứu ngáp suốt 2.500 năm qua và hành động này được cho là gắn liền với mọi thứ, từ quá trình giao tiếp thô sơ tới sự kích thích tình dục. Một số loại thuốc kháng sinh thậm chí khiến con người "lên đỉnh" trong khi ngáp.

  Tuấn Anh (Theo AllTime10s)

  Nguồn: vietnamnet.vn


 12. Viễn cảnh ma trận
  29/01/2015 07:00 Thanh Niên
   
   

  Loạt phim bom tấn Ma trận cách đây hơn 10 năm vẽ ra một viễn cảnh: Trong tương lai, con người bị kết nối vào một mạng lưới khổng lồ thông qua ổ cắm ở sau đầu, từ đó cỗ máy truyền và nạp dữ liệu vào đầu họ.

   

  max_vxhb.jpg?width=500
  Một cảnh trong phim Ma trận - Ảnh: Publicity Picture
  Giờ đây, các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã tiết lộ một dạng cáp mới có kích thước hẹp hơn bề ngang của sợi tóc người, đưa nhân loại đến gần viễn cảnh như trên, nhưng theo hướng tích cực. Các chuyên gia cho biết hệ thống trên có thể chuyển những tín hiệu quang học và thuốc một cách trực tiếp vào não, đồng thời hiển thị những số liệu điện tử để duy trì sự quan sát liên tục về ảnh hưởng của quá trình nhập dữ liệu hoặc dược phẩm.
  “Chúng tôi xây dựng các giao diện thần kinh sẽ tương tác với các tế bào theo cách thức tự nhiên hơn so với những thiết bị đã dùng trước đây”, theo trợ lý Giáo sư Polina Anikeeva của MIT.
  Sự phức tạp không thể nào so sánh được của não bộ luôn là thách thức khó vượt qua khi giới chuyên gia muốn nghiên cứu cơ chế hoạt động của nó. Không chỉ vì kết cấu quá tinh vi và mỏng manh của các kết nối thần kinh, mà còn do vô vàn phương pháp truyền tín hiệu được bộ não thường xuyên triển khai đồng loạt.
  Trước đây, các cuộc nghiên cứu chỉ được thiết kế để ghi nhận một dạng tín hiệu truyền tin duy nhất, gây giới hạn thông tin có thể chiết xuất từ bộ não. Trong khi đó, các thiết bị thường dùng để ghi nhận tín hiệu thần kinh được làm từ kim loại, chất bán dẫn và thủy tinh, có thể gây tổn hại các tế bào xung quanh trong quá trình di chuyển. “Đó là vấn đề lớn trong lĩnh vực dây thần kinh nhân tạo”, theo trợ lý Giáo sư Anikeeva. Ông thêm rằng các vật liệu cũ quá cứng và bén.
  Mọi chuyện đã thay đổi khi các chuyên gia MIT tìm được hướng tiếp cận mới. Bằng cách chế tạo những sợi cáp phức tạp với bề ngang nhỏ hơn sợi tóc, họ tạo ra một hệ thống có thể truyền tải các tín hiệu quang học và những thành phần thuốc đặc trị trực tiếp vào não.
  Công nghệ này đã được mô tả trên chuyên san Nature Biotechnology. Sợi cáp mới được làm từ dạng polymer mang nhiều đặc điểm tương tự tế bào thần kinh, theo chuyên gia Anikeeva, cho phép chúng duy trì trong cơ thể suốt thời gian dài mà không làm tổn hại những tế bào mỏng manh xung quanh chúng.
  Để làm được điều này, nhóm của chuyên gia Anikeeva tận dụng công nghệ sản xuất sợi cáp tân tiến do Giáo sư MIT Yoel Fink phát minh, nhằm phục vụ cho các nghiên cứu về lượng tử ánh sáng và các ứng dụng khác. Kết quả chính là các sợi polymer “mềm mại, dẻo dai và giống dây thần kinh hơn”.
  Trước phát minh mới, Giáo sư John Rogers của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (không tham gia cuộc nghiên cứu) đã đánh giá cao báo cáo của MIT, hoan nghênh sự xuất hiện của các sợi thần kinh nhân tạo đa chức năng. Chúng có thể được cắm vào não để truyền kích thích cũng như ghi nhận các hành vi thần kinh thông qua các phương tiện như điện tử, quang học và dịch lỏng.
  Theo đánh giá, các chuyên gia MIT nhờ vào công nghệ mới có thể kết hợp nhiều kênh truyền tin vào một sợi cáp duy nhất, với bề ngang mỏng hơn gấp 200 lần so với trước đây. Điều này cho phép họ có thể vẽ bản đồ chính xác hoạt động của dây thần kinh để đo lường phản ứng từ nhiều khu vực khác nhau của não hoặc từ tủy sống, từ đó tiến tới điều trị hiệu quả các rối loạn thần kinh, chẳng hạn như chứng Parkinson.

  Hạo Nhiên

  Theo Thanh Niên


 13. Kim tự tháp: Công trình kiến trúc bí ẩn nhất của loài người

  Cập nhật lúc 19h30' ngày  28/01/2015

   

  Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá.

  Cùng với xác ướp, tượng nhân sư, các kim tự tháp vĩ đại của người Ai Cập là chủ đề yêu thích của các bộ phim, câu truyện phiêu lưu, truyện kinh dị... Cho đến nay, vẫn chưa có một câu trả lời chính thức, đầy đủ, chính xác nào cho những bí ẩn của Kim tự tháp. Không phải ngẫu nhiên mà trong 7 kỳ quan thế giới (cổ đại), Kim tự tháp Giza đứng ở vị trí cao nhất và là kỳ quan cuối cùng còn sót lại cho đến ngày nay.

  Kim tự tháp là gì?

  Kim tự tháp là cách gọi chung của các  kiến trúc hình chóp có đáy là hình vuông và bốn mặt bên là tam giác đều. Trong suy nghĩ của đa số chúng ta, các Kim tự tháp chỉ có riêng ở Ai Cập nhưng thực tế dạng công trình này có ở khắp nơi trên thế giới và là tác phẩm của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Với mỗi nền văn hóa, Kim tự tháp lại có những đặc điểm và mục đích sử dụng rất riêng.

  Với người Ai Cập cổ đại, Kim tự tháp là công trình được xây dựng và sử dụng như một lăng mộ dành cho nhà vua. Đây cũng là các kim tự tháp nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới cổ đại. Theo sử sách, các nhà vua ngay sau khi lên ngôi, việc đầu tiên họ làm sẽ là bắt đầu xây dựng kim tự tháp cho chính mình. Ngoài ra, một số truyền thuyết cũng cho rằng kim tự tháp là nơi mà người Ai Cập bảo vệ các bí mật vĩ đại nhất của mình.

   

  kim-tu-thap-2.jpg

   

  Tiếp theo phải nhắc đến các kim tự tháp của người Mesopotamia mà chúng ta hay gọi là   Ziggurats. Các Ziggurat là một phần trong những ngôi đền thờ cúng thiêng liêng nhất của người Mesopotamia.

  Kim tự tháp của các nền văn minh ở châu Mỹ mà nổi bật là người Maya được sử dụng làm nơi hiến tế (con người) cho thần linh cũng là những công trình hết sức đáng chú ý.

  Ngoài ra, các dân tộc khác như Nigeria, Greece, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Roman, Ấn Độ và cả Indonesia cũng có những Kim tự tháp riêng cho mình với những đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, không có bất cứ Kim tự tháp nào khác có thể so sánh được về độ vĩ đại, kỳ bí với những công trình của người Ai Cập, vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến những lăng mộ của Pharaon.

  Vì sao Kim tự tháp Ai Cập lại chứa nhiều bí ẩn đến vậy?

  Nếu như các công trình kim tự tháp khác con người gần như đều có câu trả lời chính xác về cách thức mà người xưa đã sử dụng thì riêng với những kim tự tháp Ai cập, đây còn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Kim tự tháp, chưa cần đến những câu chuyện hư cấu bởi chúng ta đã có vô  vàn những bí ẩn về trình độ phát triển khoa học và kỹ thuật của người Ai Cập xưa.

  Điểm đầu tiên cần phải được nhắc đến là việc các Kim tháp được xây dựng từ các khối đá thiên nhiên nguyên khối, hoàn toàn không sử dụng các vật liệu liên kết như cách chúng ta dùng xi măng trong công nghệ xây dựng hiện đại. Các khối đá có cân năng đôi khi đến cả chục tấn được đẽo gọt và ghép lại với nhau theo một cách không thể hoàn hảo hơn, điều này đảm bảo độ vững chắc, hoàn hảo và trường tồn với thời gian. Các khối đá này được liên kết với nhau hoàn toàn dựa trên trọng lượng của chúng. Trên thực tế, kim tự tháp lớn và nổi tiếng nhất của Ai cập hiện nay đã tồn tại được trên dưới 5000 năm. Phải biết rằng, loại đá này không phải luôn được lấy ngay ở gần kim tự tháp mà một số trường hợp, phải được vận chuyển từ những địa điểm cách xa nơi xây dựng hàng trăm thậm chí hàng ngàn km. Đồng thời, cách mà người Ai Cập chuyển được những tảng đá nặng hàng tấn này vào những vị trí chính xác để hòan thành kim tự tháp còn là điều bí ẩn.

   

  kim-tu-thap.jpg

   

  Thêm nữa, kim tự tháp cũng chứng minh một điều là người Ai Cập đã biết đến   số Pi - một hằng số mà sau này Archimedes được coi là người đã phát hiện ra. Các Kim tự tháp luôn có một tỷ lệ kích thước rất chuẩn dựa trên việc tính toán được số Pi. Ví dụ như Kim tự tháp Kheops, nếu chúng ta lấy hai lần chiều cao chia cho diện tích đấy, chúng ta sẽ được số Pi. Đây được coi là tỷ lệ chuẩn và hiệu quả nhất để xây dựng những kiến trúc như thế này. Bên cạnh đó, các Kim tự tháp cũng được làm chi li đến mức dù được ghép từ các khối đá lớn, riêng biệt nhưng chúng ta thậm chí không thể luồn một lưỡi dao sắc mảnh vào giữa hai phiến đá. Tại kim tự tháp Kheops, chiều cao chênh lệch giữa hai cạnh đối diện ở mức dưới 2cm - một độ chính xác đến kinh hoàng nhất trong điều kiện người Ai Cập không có các máy móc đo đạc chính xác như hiện nay.

  Tiếp theo là cách mà người Ai Cập hiểu về hiệu ứng nhiệt và một số yếu tố mà cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể làm rõ. Không gian bên trong các kim tự tháp được cho là sẽ đảm bảo điều kiện hoàn hảo về nhiệt độ, độ ẩm... để giúp bảo quản xác của các Pharaoh một cách tốt và hoàn hảo nhất. Cuối cùng phải kể đến sự hiểu biết đáng kinh ngạc về thiên văn, các chòm sao và các định hướng xuất sắc của người Ai Cập. Chỉ bằng cách quan sát các vì sao, họ đã định hướng một cách chính xác gần như tuyệt đối (sai số dưới 3 độ).

   

  Nó được xây dựng như thế nào?

  Trước tiên phải nói rằng quá trình xây dựng thực sự một kim tự tháp còn là một bí ẩn chưa có lời giải xác đáng. Tất cả những gì chúng tôi đề cập đến sau đây chỉ là những giả thiết được các nhà khoa học cho là có lý nhất về cách người ta xây dựng chúng.

  Đầu tiên phải nói tới những điểm khoa học đã thống nhất về cách thức xây dựng Kim tự tháp. Các công trình vĩ đại này luôn được các Pharaoh khởi động ngay sau khi họ lên ngôi và sẽ mất tới hàng chục năm để hoàn thành một kim tự tháp. Trong thời gian này, một lượng nhân công khổng lồ sẽ được các vị vua của Ai Cập huy động để xây lăng mộ cho mình. Nói chung, số lượng nhân công phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lương thực, thời tiết, chiến tranh... nhưng được cho là dao động từ khoảng 20.000 đến 100.000 người làm việc liên tục. Số lượng nhân công này sẽ được thay thế thường xuyên bởi xây dựng kim tự tháp là công việc rất khổ ải và làm sức khỏe những nô lệ này kiệt quệ. Theo các tài liệu có được, một nhân công trung bình chỉ có thể phục vụ trong khoảng 3 năm là tối đa.

   

  kim-tu-thap-3.jpg

   

  Nguyên liệu được sử dụng trong các Kim Tự Tháp Kheops được lấy chủ yếu từ mỏ đá nằm cách không xa Kim tự tháp này. Tuy nhiên, lớp đá bọc ngoài kim tự tháp phải lấy từ sông Tura về đến nơi xây dựng Kim tự tháp. Mỗi khối đá nặng chừng 2,5 đến 8 tấn được di chuyển vượt sông, vượt hàng trăm km để về đến nơi xây dựng. Quá trình này thật đáng kinh ngạc vì sử dụng hoàn toàn sức người. Ngoài ra, đá granite phải được lấy từ Aswan, một địa điểm cách công trình chừng 935km. Người ta ước tính, việc di chuyển một khối đá mất chừng khoảng 2 tháng ròng rã.

  Tất nhiên, người Ai Cập không thể kéo lê các tảng đá nặng hàng tấn này suốt một quãng đường dài như vậy. Ngoài việc sẽ cực kỳ tốn công sức, các khối đá đã được đẽo gọt này sẽ bị hư hại nghiêm trọng. Để giải quyết, họ sử dụng các thanh trượt bằng gỗ, kéo bằng dây thừng đến công trường. Tất nhiên, dù như vậy, công sức bỏ ra để di chuyển một tảng đá cũng là rất lớn.

   

  Đưa đá lên cao

  Đây là bước gây nhiều tranh cãi nhất trong quá trình xây dựng một Kim tự tháp. Hãy nhớ một điều quan trọng là người Ai Cập khi đó hoàn toàn chưa có các loại máy móc hiện đại hỗ trợ. Ngay cả bây giờ, tức là khoảng 4000 năm sau khi các kim tự tháp Giza được hoàn thành, việc nâng các khối đá nặng hàng tấn lên độ cao hàng chục mét vẫn là một thử thách lớn. Vậy tại sao, 4000 năm trước, con người, cụ thể là người Ai Cập đã làm được việc đó?

  Giả thiết đầu tiên  giả thuyết đơn giản nhất đó là: người Ai Cập xưa đã sử dụng cần trục và ròng rọc để đưa các khối đá này lên cao. Giả thiết này sẽ rất hợp lý nếu như kim tự tháp được xây bằng gạch hoặc những phiến đá nhỏ hơn. Còn với Kim tự tháp, việc đưa các khối đá nặng chừng 2,5 tấn có vẻ khá khó khăn.

  Trước hết, nếu sử dụng ròng rọc đơn, chúng ta sẽ phải cung cấp một lực tương đương trọng lực của nó. Một phiến đá trung bình 2,5 tấn và nếu mỗi công nhân có  "lực tay" tương đương 100kg, chúng ta sẽ cần ít nhất 25 người cùng kéo một phiến đá. Tất nhiên, đây là một con số chấp nhận được. Tuy nhiên, liệu 25 người đó có đủ sức để kéo liên tục hòn đá lên hay không? Ngoài ra, lực kéo tương đương sẽ giảm vài lần nếu chúng ta sử dụng ròng rọc kép. Nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, làm sao để chúng ta có thể chế tạo ra những ròng rọc có khả năng chịu đựng được lực kéo khổng lồ này là một bài toán khó giải. Ngoài ra, đưa được lên cao sau đó làm thế nào để đưa những viên đá này vào đúng vị trí? Giả thiết này có vẻ không hợp lý lắm.

   

  kim-tu-thap-4.jpg

   

   Giả thiết thứ hai, được nhiều nhà khoa học chấp nhận hơn và cũng hợp lý hơn hẳn: người Ai Cập đã  xây dựng những đường dốc bằng đất khổng lồ   để đưa những viên đá lên cao. Những đường dốc này được xây dựng vòng quanh Kim tự tháp và sau khi hoàn thành được phá bỏ. Các đường dốc bằng đất này giúp giảm đáng kể lực cần thiết để đưa hòn đá lên cao đồng thời cũng cho phép nhiều người cùng kéo lên dễ dàng hơn.

  Cụ thể, người Ai cập sẽ xây dựng một đường dốc dài có độ dốc thấp từ mặt đất đến phần đang xây dựng dở của Kim tự tháp. Sau đó, khi xây dựng lên những phần cao hơn, người ta sẽ kéo dài con dốc nhằm đảm bảo độ dốc ở mức thích hợp với quá trình xây dựng. Để kéo những viên đá từ chân dốc lên, người ta sử dụng những thanh gỗ tròn nhằm giảm ma sát. Những tốp nhân công với số lượng thay đổi phù thuộc vào kích cỡ phiến đá sẽ được huy động lần lượt.

  Càng lên cao, chiều dài của con dốc sẽ càng phải kéo dài và công việc của những người nhân công sẽ càng vất vả. Tuy nhiên, may mắn cho họ, số lượng những phiến đá ở trên cao càng ngày sẽ càng ít. Theo tính toán, tới 96% vật liệu được sử dụng ở 2/3 dưới của tháp.

  Tất nhiên, không phải chỉ có một đường dốc duy nhất được sử dụng vì nếu thế, xây dựng một Kim tự tháp sẽ mất cả trăm năm. Ngoài 2 hoặc 3 đường dốc chính được sử dụng liên tục, họ còn xây dựng các đường dốc phụ và nhỏ hơn để mang được nhiều đá lên các phần của kim tự tháp nhất có thể.

   

  Xây dựng và hoàn thành

   

  kim-tu-thap-1.jpg

   

  Sau khi đưa đá lên cao, các nhân công sẽ đưa những hòn đá này vào đúng vị trí của nó. Các khối đá được liên kết với nhau dựa hoàn toàn vào trọng lực của chúng, người Ai Cập không phải sử dụng bất cứ loại vật liệu liên kết nào. Tùy vào kim tự tháp, thứ tự sắp đặt các viên đá, họ sẽ tạo nên các cấu trúc bên trong khác nhau. Nói chung, kiến trúc bên trong các kim tự tháp luôn hướng đến một điểm chung là tạo ra các hành lang ảo cho linh hồn nhà vua đi đến được các vì sao.

  Sau khi hoàn thành việc đặt các viên đá để tạo nên hình dáng của Kim tự tháp, người Ai Cập sẽ tiến hành trau chuốt mặt ngoài và mặt trong của Kim tự tháp cho đến khi hoàn tất. Công việc chau chuốt được thực hiện từ trên xuống dưới. Họ sẽ lược bỏ các phần lồi ra của mặt Kim Tự tháp, các đường dốc được gỡ bỏ, mặt trong của kim tự tháp sẽ được khắc chữ...

  Kim tự tháp và quá trình hoàn thành nó vẫn là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Sự vĩ đại và kỳ diệu của Kim tự tháp thể hiện rõ trình độ và sự sáng tạo của người dân Ai Cập. Cho đến nay, những bí ẩn trong quá trình xây dựng nó vẫn là một câu hỏi lớn của nhân loại.

   

  Theo amore


 14. Văn hóa Đông Sơn:
  Kho tàng vũ khí hiếm có
  22/01/2015 05:10
   
  Theo PGS-TS Trịnh Sinh, trong các địa điểm thuộc văn hóa Đông Sơn, tỷ lệ vũ khí đồng thau thường chiếm quá nửa. Thậm chí, có những nơi, vũ khí được tìm thấy như một kho tàng lớn.
   
  mui-ten-dong-d2_zqyl.jpg?width=500
  Dao găm đồng thời Đông Sơn - Ảnh: Bảo tàng lịch sử
  Bảo vật

  PGS-TS Phạm Đức Mạnh luôn đánh giá cao tầm vóc kho tàng hiếm có của các di tích tương đương văn hóa Đông Sơn - hậu Đông Sơn. “Có thể ghi nhận một số địa điểm trước đây ở miền Bắc kiểu kho chứa hàng vạn mũi tên đồng Cầu Vực và trống chứa gần 200 công cụ - vũ khí đồng Mả Tre (Cổ Loa, Hà Nội)”, ông Mạnh cho biết.

  Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều loại hình vũ khí trong các di chỉ Đông Sơn. Chúng đa dạng về chủng loại, phong phú về số lượng. “Trong các địa điểm thuộc văn hóa Đông Sơn, tỷ lệ vũ khí đồng thau thường chiếm quá nửa. Ví dụ, Việt Khê là 49%, Thiệu Dương 59%, Vinh Quang 50% và ở Đông Sơn là 63%”, PGS-TS Trịnh Sinh nói.

  Không chỉ vậy, nhiều hiện vật Đông Sơn còn có giá trị về nghệ thuật. Chẳng hạn nhiều loại dao găm của thời kỳ này không giống bất kỳ một loại vũ khí nào của các nền văn hóa khác. Theo các nhà nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nét độc đáo của dao găm Đông Sơn được thể hiện ở tất cả các bộ phận, từ đốc, cán, chắn tay đến lưỡi. Tuy nhiên, sự độc đáo của chúng rõ nhất ở phần cán. Có hiện vật gắn chắn tay ngang, có loại là chắn tay quặp kiểu sừng trâu. Lưỡi có loại gần hình tam giác, hai cạnh bên thẳng mũi nhọn. Cũng có loại hai cạnh bên cong vồng mũi tù, loại khác thì hai cạnh bên uốn lượn mũi nhọn.

  Một vũ khí Đông Sơn tuyệt đẹp vừa được phong bảo vật quốc gia là kiếm ngắn núi Nưa. Vũ khí này có khối tượng ở chuôi hình người phụ nữ hai tay khuỳnh chống nạnh. Tượng có khuôn mặt trái xoan, cằm hơi nhô ra, cặp mắt được thể hiện bằng hai vòng tròn đồng tâm. Tượng đeo trang sức, vấn khăn như hình búp hoa sen, mặc áo chẽn dài tay, áo xẻ ngực không cài khuy để lộ vạt yếm kín cổ bên trong. Áo bó sát lấy thân làm nổi rõ những đường cong cơ thể. Các nhà khoa học cho rằng đây là trang phục lộng lẫy, với những hoa văn đặc trưng của văn hóa Đông Sơn cách nay khoảng 2.000 năm. Kiểu mặc áo yếm này ngày nay vẫn phổ biến trong trang phục của phụ nữ Mường.

  Thời kỳ chiến trận

  Lý giải về việc vũ khí xuất hiện nhiều trong các di chỉ Đông Sơn, PGS-TS Phạm Minh Huyền cho rằng bởi khi ấy tổ tiên ta bước vào cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả lao động và xây dựng đất nước. Theo bà, vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn, xung đột vũ trang có chiều hướng gia tăng so với các giai đoạn trước. Tài liệu khảo cổ học cho thấy số lượng vũ khí tăng lên đột ngột, với nhiều loại hình khác nhau. Chiến tranh đã trở thành hiện tượng khá phổ biến qua các cuộc xung đột bên trong giữa các bộ tộc và chống ngoại xâm bên ngoài. “Sự đe dọa xâm lăng của thế lực phong kiến từ bên ngoài khiến ý thức dân tộc của những người Việt cổ nảy nở, họ sớm đoàn kết lại trong khối cộng đồng chung để chiến đấu giữ gìn chủ quyền lãnh thổ. Và nhu cầu phải tổ chức nhau lại để chống kẻ thù bên ngoài đã đòi hỏi phải sớm có một nhà nước ra đời”, bà Huyền phân tích.

  Còn theo PGS-TS Trịnh Sinh, xung đột và chiến tranh xuất hiện do phân hóa xã hội. Theo ông, sự phân hóa xã hội trong cư dân Đông Sơn đã sâu sắc. “Tư liệu phân tích các đồ tùy táng chôn trong ngôi mộ cho thấy: đa số mộ thuộc về người nghèo, không được chôn theo bất cứ đồ vật gì (84,1%), số mộ giàu, có từ 16 hiện vật trở lên chỉ có 1%. Tại một khu mộ khác là Việt Khê, 1 mộ có tới khoảng 100 hiện vật quý trong khi đó 4 mộ táng khác lại không hề được chôn theo hiện vật nào”, ông nói.

  Chính vì thế, theo ông Sinh, phân hóa xã hội tất yếu dẫn đến xung đột và chiến tranh. Sự xung đột và chiến tranh trong nội bộ các tộc người của văn hóa Đông Sơn cũng như những cư dân Đông Sơn với các tộc người khác tất yếu dẫn đến các thủ lĩnh quân sự có tài thao lược, lãnh đạo cộng đồng. Ông Sinh cho rằng, có khả năng đấy chính là hình ảnh các vua Hùng.

  Cũng theo ông Sinh, một khía cạnh khảo cổ khác nữa: khi nghiên cứu các trống đồng Đông Sơn, kết hợp với thư tịch và tư liệu dân tộc học, đã nhận thấy có biểu tượng quyền lực thủ lĩnh thời này qua việc sở hữu trống đồng. Thư tịch chép thời này có vài trống đồng có thể xưng vương, có thể đấy là những thủ lĩnh địa phương trong bộ máy nhà nước sơ khai Văn Lang - Âu Lạc.

  Trinh Nguyễn

  >> Văn hóa Đông Sơn: Khuôn đúc và con đường thông thương của trống Đông Sơn
  >> Mũi tên đồng Cổ Loa bước ra từ huyền thoại
  >> Bài học Cao Lỗ
  >> Những phát hiện khảo cổ 2012 - Tường thành Cổ Loa kể chuyện

   

  Nguồn: thanhnien.com.vn

  ====================

  Với những kho vũ khí tinh xảo và độc đáo như trên thì không thể là sản phẩm của nhà nước sơ khai cách nay 2000 năm. Cho đến bây giờ công nghệ đã phát triển để làm ra những vũ khí trên cũng không đơn giản.


 15. Trung Quốc công bố ảnh biến bãi Chữ Thập thành đô thị lớn
   
  Trang quân sự Sohu của Trung Quốc đăng tải bộ ảnh quá trình cải tạo bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa mà nước chiếm của Việt Nam từ năm 1988, trong đó có phối cảnh về đô thị tương lai.
  Img7250051-n_660x0.jpg 

   

  Bộ ảnh được đăng tải vào ngày 22/1, cho biết từ ngày 1 đến 7/2/1988, Trung Quốc gửi 11 tàu, mang nhân công và nguyên vật liệu đến đá Chữ Thập, bắt đầu đo đạc, xây dựng đường băng. Ảnh: Sohu

   
  Img7250050-n_660x0.jpg 

   

  Ngày 24/2/1988, Trung Quốc cho nổ bom phá đất ở bãi Chữ Thập. Trang quân sự Sohu của Trung Quốc cho biết, bãi Chữ Thập là rạn san hô hình bầu dục thuôn dài, chia làm hai khu, tây nam và đông bắc. Toàn bộ rạn san hô này rộng 7,8 km, dài 26 km, diện tích 108 km2. Ở giữa có hồ nước nông, hình thù không rõ rệt, sâu khoảng 14,6 đến 40m. Khi thủy triều lên, toàn bộ rạn san hô chìm xuống dưới nước khoảng 1 m. Rạn san hô chính nằm ở góc tây nam, ước tính rộng 4 km2. Ảnh: Sohu

   
  Img7250049-n_660x0.jpg 

   

  Khối lượng đất đá, san hô của vụ nổ tạo thành khu vực rộng hơn 8.000 m2. Ảnh: Sohu

   
  Img7249713-n-1421915447_660x0.jpg 

   

  Khu vực chính ở bãi Chữ Thập năm 2012, nằm trên rạn san hô góc tây nam. Ảnh: Xinhua

   
  3_660x0.jpg 

   

  Sohu cho biết, kể từ cuối năm 2013, Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô và xây dựng nhiều công trình quy mô lớn trên các bãi đá ở Trường Sa như Gạc Ma, Châu Viên, cụm đá Ga Ven. Trung Quốc bắt đầu cải tạo bãi Chữ Thập từ tháng 6/2014. Trong ảnh là doanh trại mới đang được xây dựng trên khu vực chính ở bãi Chữ Thập. Ảnh: Xinhua

   
  Untitled_660x0.jpg 

   

  Ảnh chụp từ vệ tinh của Digital Globe cho thấy góc đông bắc bãi Chữ Thập là nơi cải tạo đầu tiên của Trung Quốc. Theo Sohu, chưa đầy một tháng, khu vực cải tạo đã tăng diện tích gấp 3 lần, lên 0,96 km2. Sau khi hoàn thành cải tạo góc đông bắc, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải tạo các góc khác. Tháng 10/2014,SCMP cũng dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho hay Đá Chữ thập đã được cải tạo mở rộng tới khoảng một km vuông, trở thành đá lớn nhất Trường Sa và việc cải tạo vẫn còn tiếp diễn.

   

   
  Img7249719-n-1421922576_660x0.jpg 

   

  Hải quân Trung Quốc lần lượt xây dựng một đài quan trắc trên bãi Chữ Thập, một bãi đáp trực thăng và vườn rau rộng 500 m2, phục vụ cho hơn 2.000 quân đồn trú. Ảnh: Navy.81

   
  Img7249809-n-1421922589_660x0.jpg 

   

  Trung Quốc cũng cho xây một bến tàu có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 4.000 tấn, một tòa nhà 2 tầng ở đây. Trung Quốc có 2.000 lính đồn trú ở bãi Chữ Thập. Ảnh: CRI.

   
  2_1421989794_660x0.jpg 

   

  Các tàu chở nguyên liệu và công cụ bồi đắp hoạt động quanh bãi Chữ Thập. Ảnh: Xinhua.

   
  1420693918981-1421915416_660x0.jpg 

   

  Phối cảnh bãi Chữ Thập trong tương lai. Trung Quốc muốn bồi đắp và xây dựng bãi Chữ Thập thành đô thị lớn, có nhiều nhà cao tầng, sân bay, bến cảng. Ảnh: Sina

   

  Hồng Hạnh

  Nguồn: Vnexpress


 16. Phát hiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người tiền sử

  (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 05/12/14 05:28

   
  vo_so_500000_tuoi.jpg
  Vỏ sò hóa thạch này được cho là có niên đại ít nhất 430.000 năm trước. (Nguồn: sciencemag)

  Theo tạp chí Nature số ra ngày 4/12, một nhà khoa học Australia đã có phát hiện được cho là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên do tổ tiên loài người sáng tạo.

  Tiến sỹ Stephen Munro thuộc trường Đại học quốc gia Australia đã chụp ảnh các vỏ sò hoá thạch tìm thấy trên đảo Java của Indonesia năm 2007. 

  Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông đã phát hiện ra trên một vỏ sò có vết khắc họa tiết zích zắc đơn giản. Các vỏ sò hóa thạch này được cho là có niên đại ít nhất 430.000 năm trước, thậm chí còn lâu đời hơn khoảng 300.000 năm so với các tác phẩm chạm khắc của người cổ đại Neanderthal. 

  Tiến sỹ Munro cho rằng kiểu cách chạm khắc này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho đến khoảng 130.000 năm trước đây theo ghi chép khảo cổ học. Dựa trên niên đại và vị trí tìm ra vỏ sò hóa thạch này, họa tiết trên vỏ sò có thể do người vượn Homo (được cho là xuất hiện cách đây hơn 1,8 triệu năm) chạm khắc.

  Theo Tiến sỹ Munro, phát hiện này đã viết lại lịch sử loài người, đưa người Homo gần thời đại của chúng ta hơn, đồng thời dẫn đến giả thuyết rằng người tiền sử sống gần bờ biển và ăn các loại động vật có vỏ (trai, sò, tôm, cua), khác với giả thuyết trước đây cho là họ sống ở đồng cỏ và săn bắn./.

   

  ==================================================================

  Con người dùng lửa từ 350.000 năm trước

  Thứ ba, 16/12/2014 | 11:21 GMT+7

  Nghiên cứu mới tại một hang động cổ ở Israel cho thấy bằng chứng con người bắt đầu nắm vững cách sử dụng lửa từ cách đây khoảng 350.000 năm.
  Study-humans-first-began-using-4287-9871

  Hang động và lửa là hai trong số các yếu tố quan trọng trong đời sống của con người thời kỳ đầu. Ảnh: VasGian/CC

   

  Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Haifa đưa ra kết luận về việc sử dụng lửa của loài người sau quá trình nghiên cứu trong hang động Tabun của Israel. Theo họ, điểm độc đáo của hang động này là nó đã được con người sử dụng liên tục trong hơn 500.000 năm. "Chúng tôi có thể từng bước xác định quá trình sử dụng lửa đã thay đổi như thế nào trong hang động này", nhà nghiên cứu Ron Shimelmitz nói.

  Bằng cách kiểm tra các lớp đá lửa trong hang động, họ xác định dấu hiệu cho thấy bắt đầu từ cách đây 350.000 năm, loại đá này mới tiếp xúc thường xuyên với lửa.

  Theo UPI, phát hiện mới góp phần khẳng định kết quả khảo sát các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên thuộc Đại học Colorado, Mỹ, thực hiện năm 2011. Họ cho rằng con người bắt đầu dùng lửa từ cách đây khoảng 300.000 - 400.000 năm.

  Tuy nhiên, Shimelmitz cùng đồng nghiệp cho biết kết quả này không chắc sẽ là cái kết cho chủ đề tranh luận trong nhiều năm qua. Nhiều ý kiến cho rằng lửa và khả năng nấu ăn là yếu tố dẫn đến cấu trúc răng nhỏ, đường ruột có kích thước thu gọn và bộ não lớn hơn của con người, các đặc điểm có từ khoảng hai triệu năm trước.

  Giới khảo cổ, chuyên gia lịch sử và sinh học tiến hóa từ lâu đã tìm hiểu sự phát triển của con người qua các cột mốc như chế tạo công cụ, dùng lửa, canh tác nông nghiệp hay viết lách. Tuy nhiên, việc xác định thời gian của những cột mốc đó là nhiệm vụ không hề đơn giản, đặc biệt là thời điểm con người sử dụng lửa thường xuyên.

  Nghiên cứu mới nhất về việc sử dụng lửa được đăng hôm qua trên tạp chí về Sự tiến hóa của loài người. 

  Linh Anh

  Nguồn: Vnexpress


 17. Ánh sáng và bóng tối có khối lượng hay không?

  Cập nhật lúc 15h31' ngày 18/11/2014

     

  Có một câu hỏi đơn giản trong vật lý nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết:“Ánh sáng có khối lượng hay không và nếu có thì nó nặng bao nhiêu?”.

  Ánh sáng là một điều kỳ diệu, nó giúp chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ, nó là các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường. Vào ban ngày, chúng ta có thể thấy ánh sáng bao trùm khắp mọi nơi, nó là một phần không thể thiếu của sự sống. Các nhà khoa học đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu ánh sáng, bản chất của nó cùng với những ứng dụng đặc biệt như năng lượng Mặt Trời hay sự quang hợp.

  khoi-luong-cua-anh-sang.jpg

  Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần biết ánh sáng được tạo thành từ sự di chuyển của các photon, và điều đặc biệt là các photon không có khối lượng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng ánh sáng không có khối lượng.

  Tuy nhiên mọi chuyên không hề đơn giản như vậy, bởi vì các photon không có khối lượng nhưng chúng có năng lượng. Và theo Einstein thì E=mc2; năng lượng tương đương với khối lượng của vật thể nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Như vậy làm thế nào các photon có thể có năng lượng trong khi khối lượng (m) của nó bằng 0.

  Trên thực tế những gì Einstein muốn chứng minh là năng lượng và khối lượng có thể hoán đổi cho nhau. Ánh sáng có thể không có khối lượng bất biến – trọng lượng mô tả sức nặng của một đối tượng. Tuy nhiên theo lý thuyết của Einstein chúng ta có thể kết luận rằng: năng lượng và khối lượng cùng tồn tại với nhau.

  khoi-luong-cua-anh-sang-2.jpg

  Trên thực tế, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ánh sáng chịu tác động của lực hấp dẫn. Đó là khi ánh sáng bị bẻ cong khi đến gần Mặt Trời, cũng như ánh sáng bị nuốt chửng bởi hố đen vũ trụ. Mà chỉ có các vật có trọng lượng mới chịu tác động của lực hấp dẫn (theo công thức vạn vật hấp dẫn của Newton, F=GMm/r2).

  Trong trường hợp này các nhà khoa học gọi nó là khối lượng tương đối, khối lượng khi một đối tượng di chuyển. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng bản chất ánh sáng không có khối lượng, nó chỉ có khối lượng tương đối khi di chuyển (được hiểu tương đương với năng lượng). Điều cần lưu ý là ánh sáng là sự di chuyển của các photon, chính vì thế ánh sáng luôn luôn di chuyển và cũng có nghĩa là nó luôn luôn có khối lượng tương đối.

  Vậy ánh sáng không di chuyển sẽ không có khối lượng, trong khi đó ánh sáng với các photon không di chuyển sẽ không tạo ra các bức xạ nhìn thấy được và đồng nghĩa với bóng tối. Như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận rằng bóng tối không có khối lượng, nó cũng không có khối lượng tương đối, bóng tối không có gì hết. Có thể tưởng tượng rằng nếu một chiếc hộp có thể chứa ánh sáng và một chiếc hộp chứa bóng tối thì chiếc hộp chứa ánh sáng sẽ nặng hơn.

  khoi-luong-cua-anh-sang-3.jpg

  Tuy nhiên khối lượng của ánh sáng là bao nhiêu? Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra con số chính xác. Tuy nhiên ánh sáng di chuyển có năng lượng, có khối lượng tương đối, cũng có nghĩa là nó tác động lực lên vật thể mà nó chiếu vào. Các nhà khoa học đã đo được lực tương tác này của ánh sáng. Và kết quả là với 1 inch vuông (khoảng 6,5cm2) thì lực tác động này là 1/500.000kg. Nếu tính trên một diện tích rộng lớn hơn chúng ta sẽ có một con số thú vị hơn. Ví dụ như vào một ngày nắng đẹp tại thành phố Chicago thì toàn bộ thành phố phải chịu một lực nén khoảng 140kg từ ánh sáng Mặt Trời.

  Tham khảo: howstuffworksio9wiki

  Theo Trí Thức Trẻ, howstuffworks, io9, wiki

   

  Nguồn: khoahoc.com.vn

  1 person likes this

 18. Phát hiện thanh kiếm 3.000 năm tuổi

  Cập nhật lúc 08h18' ngày 04/11/2014
   

  Thanh kiếm cổ bằng đồng được phát hiện ở Trung Quốc có niên đại hơn 3.000 năm tuổi và mang giá trị lớn về lịch sử.

  >>> Trung Quốc phát hiện thanh kiếm cổ 2000 năm bằng đồng xanh như mới

  Li Lei, 26 tuổi, sống ở huyện Đan Phượng, tỉnh Thiểm Tây. Li phát hiện thanh kiếm đồng trong các phiến đất sét. Nó có chiều dài 46,5cm, chiều ngang 4cm và nặng khoảng 0,61kg.

  thanh-kiem-co.jpg
  Thanh kiếm cổ bằng đồng được tìm thấy ở tỉnh Thiểm Tây. (Ảnh: news.163.com)

  Theo chuyên gia khảo cổ học Lu Qinghe, thanh kiếm có từ cách đây hơn 3.000 năm, thuộc thời nhà Chu. Đồ sắt và việc sử dụng đồ sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời kỳ này.

  Trong số tất cả những thanh kiếm từng được phát hiện, đây là hiện vật nguyên vẹn nhất và có ý nghĩa lịch sử lớn. Nó có thể cung cấp các thông tin nghiên cứu liên quan đến triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc.

  Shanghaiist dẫn lời Li cho hay một số người đã đưa ra mức giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 16.000 USD) để mua thanh kiếm này, tuy nhiên anh đã từ chối và trao lại cho cơ quan di sản văn hóa. Li được trao chứng nhận và khoản tiền thưởng 500 nhân dân tệ (khoảng 80 USD).

  Trước đó, một cậu bé 11 tuổi từng phát hiện con dao 3.000 năm tuổi khi đang chơi đùa cùng bạn bên một con sông ở thành phố Cao Bưu, tỉnh Giang Tô.

   

  Theo Vnexpress


 19. Nhật - Mỹ hợp tác khai thác băng cháy

  Thứ năm, 6/11/2014 | 09:32 GMT+7

   

  Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp tác trong lĩnh vực khai thác băng cháy với mục tiêu phát triển một nguồn nhiên liệu thế hệ mới.

  nn20120313i1a-6272-1415176508.jpg

  Khí methane cháy sau khi thoát ra từ băng cháy bị nung nóng. Ảnh: Japan Times.

  Cơ quan tài nguyên dầu, khí và kim loại quốc gia Nhật Bản cùng Phòng thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Quốc gia Mỹ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày mai, với các nội dung liên quan đến hoạt động nghiên cứu và sản xuất băng cháy (methane hydrate).

  Hai quốc gia sẽ tiến hành khảo sát và sản xuất thực tế tại khu vực đóng băng vĩnh viễn ở phía bắc Alaska. Đây là nơi có điều kiện tương tự như ở dưới đáy biển sâu. Mục tiêu của dự án là sản xuất hơn 20.000 m3 khí đốt mỗi ngày, trong giai đoạn kéo dài 5 năm.

  Thử nghiệm sản xuất sẽ được thực hiện trên mặt đất, nơi mà hoạt động khai thác khoáng sản tương đối dễ dàng hơn. Khi các phương pháp khai thác chi phí rẻ được hình thành, chúng sẽ được áp dụng ở khu vực ngoài khơi gần Nhật Bản.

  Theo Nikkei, chi phí của dự án này ước tính hơn một tỷ yen mỗi năm (tương đương 8,7 triệu USD), với sự đóng góp của hai bên.

  Băng cháy cấu tạo từ khí methane nén chặt trong băng bên dưới đáy biển hoặc đóng băng vĩnh viễn. Nguồn năng lượng này ban đầu được cho là chỉ tồn tại bên ngoài hệ Mặt Trời. Các nhà khoa học sau đó phát hiện băng cháy dưới đáy biển sâu. Với trữ lượng lớn gấp ba lần trữ lượng năng lượng hóa thạch từng được biết tới, băng cháy hiện được xem là nguồn năng lượng tương lai của nhân loại.

  Tháng 3/2013, Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khai tháckhí đốt tự nhiên từ băng cháy ở đáy Thái Bình Dương, ngoài khơi miền trung nước này. Tại Nhật Bản, ngân sách phát triển nguồn nhiên liệu này là 10 tỷ yen mỗi năm.

  Linh Anh

  Nguồn: vnexpress.net

   


 20. Bí ẩn hành tinh Nibiru, Anunnaki đã tạo ra loài người như thế nào?

  Cập nhật lúc 10h48' ngày 05/11/2014

   

  Đi tìm lời giải cho bí ẩn về hành tinh Nibiru, những sinh vật Anunnaki có phải đã lai tạo ra loài người?

  Zecharia Sitchin (11/7/1920 - 09/10/2010) là một người Mỹ gốc Azerbaijan là tác giả của hàng loạt cuốn sách giải thích về nguồn gốc loài người liên quan đến các người ngoài hành tinh cổ đại.

   

  anunaki.jpg
  Văn hóa Sumer và người Anunnaki

   

  Sitchin cho rằng nền văn hóa Sumer cổ đại (Lưỡng Hà) được tạo ra từ các Anunnaki, một sinh vật tiên tiến đến từ hành tinh có vị trí xa nhất trong Thái dương hệ, xếp sau Hải vương tinh, được gọi là Nibiru.

  Hành tinh Nibiru có chu kỳ quỹ đạo 3.600 năm xoay quanh mặt trời, và thần thoại Sumer có đề cập đến luận điểm này. Sách của Sitchin đã bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới và đã được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ nhưng lại bị các nhà khoa học và các học giả phản bác.

   

  Người trời Anunnaki

   

  Trong các bản văn tự cổ, Anunnaki thường được đề cập để chỉ đến một nhóm các vị thần. Họ chính là tổ tiên đã tạo ra nền văn minh Lưỡng Hà (Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Irag, Iran ngày nay). Cũng theo giả thuyết này, những sinh vật ngoài trái đất chính là tác giả của những phát minh vượt bậc thời bấy giờ, đến từ hành tinh Nibiru hay còn gọi là Hành tinh X (Planet X).

   

  anunaki-2.jpg
  Những bức tượng của người Sumer cho thấy hình dạng các Anunnaki được cho là có phần đầu giống rắn hoặc loài bò sát.

   

  Văn hóa Sumer và Anunnaki

   

  Trong cuốn sách của Zecharia Sitchin, ông cho rằng nền văn minh cổ đại Sumer (Sumer:”Những người đến từ trời cao”) được tạo bởi Anunnaki, một sinh vật đến từ một nơi ngoài trái đất, đó là hành tinh Nibiru, xếp sau hành tinh xa nhất hệ mặt trời là Hải vương tinh.

  Ông cũng giả thuyết đây là một hành tinh đang trong thời kỳ diệt vong, và các sinh vật này du hành đến trái đất để tìm kiếm vàng, thứ mà họ sử dụng để chế biến thành nguyên liệu có thể cứu bầu khí quyển đang chết dần trên hành tinh của họ.

  Anunnaki là sinh vật đến từ hành tinh thứ 10 (sau Diêm Vương tinh - hiện đã bị xếp hạng là tiểu hành tinh) trong Thái Dương Hệ của chúng ta.

  Họ đã định cư trên trái đất từ 432.000 năm trước tại khu vực Lưỡng Hà, với mục đích khai thác vàng trên trái đất. Khoảng 250.000 năm trước, theo các tài liệu phục hồi được, các thợ khai thác mỏ đã nổi loạn chống lại điều kiện tồi tệ tại các khu khai thác. Hội đồng Anunnaki cấp cao đã quyết định tạo ra một sinh vật mới để làm nô lệ khai thác cho họ.

  Enki người đứng đầu về mặt khoa học và Ninhursag chủ nhiệm hội đồng sinh học đã lai tạo gene của Anunnaki và động vật Erectus Homo (người vượn cổ) để tạo ra loài người. Bởi vì là sinh vật lai, nên loài người ban đầu không có khả năng sinh sản. Nhưng do nhu cầu cần nô lệ nhiều hơn, Anunnaki đã biến đổi di truyền để loài người có thể duy trì và phát triển nòi giống.

   

  anunaki-4.jpg
  Một thời gian sau, con người đã tiến hóa đột biến, một số thoát khỏi các trung tâm thành phố Anunnaki và sinh sống khắp nơi trên thế giới.

   

  Sự phát triển của loài người vượt tầm kiểm soát của Anunnaki. Chuyện này là không thể chấp nhận được đối với Hội đồng cấp cao Anunnaki. Họ đã được chỉ thị tạo ra một số thiên tai như đại hồng thủy, núi lửa... hòng quét sạch sản phẩm con người mà họ đã dựng lên vào khoảng thời gian 12.500 trước đây.

  Một số Anunnaki được cứu sống bởi nhân vật quyền lực như Enki, người đã có công trong việc tạo ra di truyền ở loài người. Hàng nghìn năm tiếp theo trôi qua, con người được các Anunnaki sử dụng như là nô lệ, công nhân và binh sĩ chiến đấu cho những mâu thuẫn chính trị trong nội bộ các Anunnaki. Con người cũng chính là những nô lệ dựng lên các đền đài, cung điện, trạm thiên văn trên các châu lục từ Ai Cập, Ấn Độ đến Trung Mỹ theo yêu cầu của của họ.

   

  anunaki-3.jpg

   

  Khoảng 6000 năm trước, con người bắt đầu có nền văn minh của riêng mình và cũng đã đến lúc họ phải trở về hành tinh của mình. Sumer, nền văn minh Lưỡng Hà ra đời dưới sự giám sát của các Anunnaki. Các vì vua là những người ưu tú được họ chọn lựa và trao quyền để thực thi các sứ mệnh của Anunnaki. Đây cũng là một chủng người mang những gene vượt trội của họ được huấn luyện với nền giáo dục tiên tiến về công nghệ, toán học, thiên văn… Và con người bắt đầu một cuộc sống độc lập của riêng mình.

   

  Bằng chứng gì hỗ trợ giả thuyết của Sitchin đúng

  Bằng chứng thiên văn và sự hình thành Trái Đất

   

  Nền tảng giả thuyết của tác giả Zecharia Sitchin chính là hành tinh Nibiru, vậy có hay không sự tồn tại của hành tinh thứ 10 trong Thái Dương Hệ? Quê nhà của Anunnaki, về kích thước, tính chất đặc điểm như Sitchin đã mô tả?

  Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân gây ra các dao động, sự rung lắc rõ ràng tổng quỹ đạo của Thiên vương tinh và Hải vương tinh, các nhà thiên văn học khẳng định phải có một hành tinh nào đó không chỉ riêng Diêm vương tinh, mới có sự tác động mạnh mẽ đến vậy.

  Các vệ tinh thiên văn hồng ngoại IRAS vào cuộc để tìm hành tinh thứ 10 một cách ráo riết vào những năm 83-84. Năm 1992, Harrington và Van Flandern của Đài quan sát Hải quân cho biết với những thông tin họ có trong tay, hành tinh thứ 10 có tồn tại, thậm chí họ còn gọi nó là “kẻ xâm nhập”.

  Sau khi đọc bản dịch Enûma Eliš, một bản văn tự cổ của nền văn minh Sumer, được tìm thấy tại vùng Lưỡng Hà, Harrington đã mời Sitchin, đến tham gia một cuộc họp tại văn phòng của mình để so sánh kết quả quan sát có được hiện tại và các ghi chép thiên văn học của văn tự cổ xưa.

  Bản văn tự cổ Enûma Eliš được phục hồi cũng cung cấp nhiều thông tin về hệ mặt trời của chúng ta. Tại thời điểm Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thiên vương tinh và Thổ tinh nằm trên quỹ đạo ổn định, một hành tinh khác có kích thước bằng Thiên vương tinh nằm giữa Mộc tinh và Thổ tinh có tên là Tiamat.

  Lúc này Trái đất chưa ra đời trong hệ mặt trời. Nibiru lúc này là một hành tinh lớn “lang thang” bị hút vào quỹ đạo của Thái Dương Hệ. Do đến từ ngoài hệ mặt trời, nó gây ra các xáo trộn ảnh hưởng đến các quỹ đạo các vệ tinh của các hành tinh hiện có.

   

  nibiru.jpg
  Vụ va chạm đã thay đổi cục bộ hệ mặt trời

   

  Đầu tiên, trục Thiên vương tinh bị nghiêng sang một bên. Diêm vương tinh bị trôi dạt ra khỏi quỹ đạo và xoay quanh mặt trời với quỹ đạo mới của riêng mình. Lực hút cũng bẻ cong đường đi của Nibiru gây ra các va chạm. Vệ tinh của nó va chạm với hành tinh lớn Tiamat, và sau đó chính nó cũng chạm vào hành tinh này. Mảnh vỡ lớn nhất của nó hình thành nên trái đất ngày nay, và vệ tinh của "kẻ xâm nhập" cũng trở thành mặt trăng của hành tinh chúng ta. Vành đai dưới Thái Bình Dương được cho là cái sẹo còn lại sau sự kiện va chạm này.

   

  nibiru-1.jpg
  Quỹ đạo hành tinh Nibiru ngày nay đi qua vành đai thiên thạch

   

  Những mảnh vụn nhỏ lớn tạo thành các vành đai tiểu hành tinh (asteroid belt) và thiên thạch, sao chổi lang thang trong hệ mặt trời. Như vậy Nibiru chính thức gia nhập vào hàng ngũ các hành tinh anh em xoay quanh mặt trời, và chu kỳ quỹ đạo của nó là 3.600 năm so với trái đất chỉ có 365 ngày (chính xác là 365,2564). Tuy nhiên chiều xoay quỹ đạo của nó ngược lại với tất cả các hành tinh khác, đi qua vùng vành đai các tiểu hành tinh nằm giữa Hỏa tinh và Mộc tinh tại điểm gần nhất (so với mặt trời) và điểm xa nhất của Diêm vương tinh.

   

  nibiru-2.jpg
  Quá trình hình thành Trái Đất

   

  Về cơ bản những thông tin mà Harrington có được trùng khớp với những gì chỉ ra trong bản văn tự cổ. Vị trí của hành tinh X (Nibiru) theo quan điểm của 2 ông là thống nhất.

   

  nibiru-3.jpg
  Hành tinh Nibiru trên bầu trời đêm

   

  Bằng chứng công nghệ

   

  Oopart là thuật ngữ dùng để mô tả các hiện vật, đồ chơi, dụng cụ, thiết bị kỹ thuật và tài liệu có tính năng vượt bậc so với niên đại của chúng được tìm thấy qua khai quật. Thí dụ, một chiếc bình cổ có công dụng như hoạt động của pin vào thời cổ đại được tìm thấy tại sa mạc Irag có niên đại 2500 năm trước Công nguyên, các mô hình máy bay, phi thuyền, máy bay trực thăng …trong lăng mộ cổ Ai Cập, những tảng đá khối nặng 1000 tấn được cắt chính xác để xây dựng các Kim Tự Tháp vẫn là một câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học và khảo cổ ngày nay.

  nibiru-4.jpg

   

  Đỉnh nhất về oopart là phát hiện gần đây nhất của David Hudson, đó là “monoatomic gold“ (một chất siêu dẫn ở nhiệt độ trong phòng, có đặc tính kháng trọng lực và hiện đang được nghiên cứu bởi hội đồng vật lý cấp cao).

   

  nibiru-5.jpg

   

  Phát hiện của Hudson có vẻ như trùng khớp với lập luận của Sitchin trước đó, ông cho rằng người Anunnaki đến hành tinh chúng ta để khai thác vàng và sử dụng nó để cứu hành tinh Nibiru của họ.

   

  nibiru-6.jpg

   

  Điều này cũng giúp làm sáng tỏ những bí ẩn về các nhà máy chế biến vàng của người Anunnaki trên đỉnh núi Horeb, được phát hiện bởi Sir Flinders Petrie năm 1889, cho thấy”monoatomic gold” đã được biết trước đó ít nhất 3000 năm.

   

  nibiru-7.jpg

   

  Ngoài ra, oopart từ nhiều ngành cùng với các tài liệu ghi chép khác nhau cũng cho thấy có một nền văn minh tiên tiến đã từng tồn tại tại một vài thời điểm, họ sở hữu một trình độ công nghệ cao, và đó chỉ có thể là nền văn minh Anunnaki.

   

  Bằng chứng tài liệu

   

  Các tài liệu lịch sử ghi nhận sự tồn tại và hoạt động của các Anunnaki chỉ mới bắt đầu được khám phá vào đầu những năm 1800.

  Khai quật các địa điểm khảo cổ tại vùng Lưỡng Hà, người ta đã phát hiện nền văn minh tiên tiến Sumer đáng kinh ngạc, vượt xa những hiểu biết của con người về thời cổ đại, có hàng ngàn bảng đất sét ghi lại không chỉ ghi lại các hoạt động buôn bán, kết hôn, quân sự mà còn có những ghi chép tính toán về khoa học thiên văn tiến tiến của các Anunnaki.

   

  nibiru-8.jpg

   

  Rõ ràng những người Sumer biết rằng, những người đến ngoài hành tinh là những sinh vật bằng da bằng thịt. Một trong những phát hiện cực kỳ ấn tượng gần đây nhất đó là một căn phòng có kích thước 1.8 x 2.7 mét, được niêm phong tại Sippar, bên trong có một bộ 400 tấm đất sét được xếp gọn gàng trên kệ, chứa đầy đủ thông tin về lịch sử người cổ đại theo trình tự thời gian. Các bằng chứng áp đảo và mạnh mẽ, nếu không ai có những phản biện tốt hơn, nó sẽ được chấp nhận như một thực tế, các quan điểm về thời cổ đại hoàn toàn khác những gì chúng ta đã biết.

   

  Bằng chứng di truyền

   

  Những tài liệu phục hồi cho thấy vị trí các phòng phòng thí nghiệm của Anunnaki được đặt ngay tại các vị trí các mỏ vàng tại phía đông Trung Phi.

  Địa điểm này rơi đúng ngay vào tâm điểm, nơi tìm kiếm xuất phát các ti thể ADN đầu tiên của “Eva”, tức loài Homo Sapiens (vượn người tiến hóa) vào cùng thời gian (Các kỹ sư khai thác mỏ vàng ở châu Phi tìm thấy mỏ vàng có niên đại 100.000 năm tuổi tại đây). Các bằng chứng và mô tả của kỹ thuật gene tiên tiến đều nằm trong các tài liệu cổ. Sự tiến hóa của loài người chỉ trong vòng 250.000 năm, nhanh vượt bậc so với các loài khác trên trái đất mất hàng triệu năm như loài Homo Erectus (một nhóm giống loài trong họ Người đã từng tồn tại khoảng 1,8-3 triệu năm TCN, được Eugène Dubois phát hiện ra trên đảo Java năm 1891) trước chúng ta.

   

  nibiru-9.jpg

   

  Như một số nhà tư tưởng chỉ ra, chúng ta hoàn toàn dị thường và khác biệt so với các động vật khác trên trái đất. Đương nhiên rất nhiều nhà khoa học đã phản bác các luận điểm của Zecharia Sitchin và những người ủng hộ ông. Tuy nhiên tất cả những tranh cãi vẫn không đưa ra được những bằng chứng phản biện hoàn toàn thuyết phục.

   

  Nguồn: khoahoc.com.vn

   

   

 21. Mùa sinh có ảnh hưởng tới tính cách con người

   
  (Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, con người sẽ có những tính cách đặc trưng khác nhau nếu sinh vào các mùa khác nhau trong năm.
   
  beck-9ecde.png

  Theo đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại Thủ đô Budapest (Hungary) trên 400 tình nguyện viên ở độ tuổi trưởng thành. Những người này sẽ được hỏi về mùa mà mình chào đời và tính cách hiện tại của họ.

  Kết quả có được khá ngạc nhiên khi cho thấy thời điểm lọt lòng có tác động lớn tới tính cách khi chúng ta trưởng thành. Với những người sinh ra trong mùa xuân, họ thường có suy nghĩ tích cực, họ rất lạc quan, thậm chí là lạc quan trên mức bình thường.

  Trong khi đó, những người được sinh vào mùa hè lại có sự thay đổi tâm trạng đến “chóng mặt”, có thể vui và buồn tại cùng một thời điểm và họ phần lớn bị mắc chứng rối loạn tâm lí kinh niên.

  Ngược lại, với những ai sinh ra vào mùa thu, họ ít khi bị trầm cảm. Và những người được sinh ra vào mùa đông sẽ bình tĩnh xử lí tình huống một cách hợp lí nhất.

  Theo nghiên cứu, họ cũng chỉ ra những người nổi tiếng có tính cách như thế nào. Ví dụ như David Beckham và Jamie Oliver đều sinh ra vào mùa xuân, tính cách của họ phù hợp với mô tả trong nghiên cứu là rất vui vẻ, hòa đồng. Nữ Công tước xứ Cambridge được sinh ra vào mùa đông, vào ngày 09 tháng 1, có nghĩa là cô ấy ít cáu kỉnh,…

  Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân là do thời tiết các mùa này tác động và ảnh hưởng tới một số chất truyền dẫn thần kinh trong não như dopamine và serotonin – những chất kiểm soát và điều khiển tâm trạng con người.

  “Về cơ bản, có vẻ như mùa mà bạn sinh sẽ ảnh hưởng lớn tới tính cách của bạn sau này. Nó có thể tăng hoặc giảm việc rối loạn tâm trạng”, giáo sư Xenia Gonda – trưởng nhóm nghiên cứu - nói với tờ Sunday Telegraph.

  Sắp tới, giáo sư Xenia Gonda cho biết nhóm sẽ nghiên cứu kĩ hơn về vấn đề này, đặc biệt là tìm hiểu xem liệu di truyền có liên quan đến mùa sinh và rối loạn tâm trạng hay không.

  Nghiên cứu đã được trình bày tại hội nghị thường niên của Trường Cao đẳng châu Âu Neuropsychopharmacology (ECNP) ở Berlin, Đức, vào hôm Chủ nhật, 19/10 vừa qua.

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lâm Anh


 22. Vật liệu mới cho phép con người thở được dưới nước

   

  (Dân trí) - Một vật liệu mới có khả năng hấp thụ oxy và cho phép con người thở được dưới nước, điều này nghe như trong một cuốn truyện khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc Đại học nam Đan Mạch đã phát triển thành công một vật liệu như vậy.

  Các nhà khoa học thuộc Đại học nam Đan Mạch vừa phát triển thành công một chất kết tinh mạnh mẽ, mà một lượng nhỏ chất kết tinh này (một thìa) có thể hấp thụ toàn bộ oxy có trong một căn phòng.
   
  Lượng oxy được hấp thụ này (từ không khí hoặc từ nước) sau đó có thể được giải phóng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào khi cần chỉ dưới sự tác động của một lượng nhiệt nhỏ.
   
  Khi vật liệu này hấp thụ đầy đủ oxy, nó tương đương với lượng khí có trong một bình dưỡng khí của thợ lặn, tuy nhiên kích cỡ của nó nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều.
   
   
  Aquaman-crystal-1-6adc7.jpg
  Trong tương lai, con người có thể bơi lội và thở dưới nước mà không cần bình dưỡng khí
   
  Vật liệu này có cấu trúc nhất quán với thành phần chính là kim loại coban, cho phép hấp thụ và lưu trữ oxy.
   
  “Coban cung cấp cho chất liệu mới này một cấu trúc phân tử và điện tử nhất quán, cho phép nó hấp thụ oxy từ môi trường xung quanh”, Giáo sư Christine McKenzie thuộc đại học nam Đan Mạch, một người thuộc nhóm nghiên cứu, giải thích.
   
  Cơ chế hấp thụ oxy từ coban cũng giống như nhiều loài động vật sử dụng kim loại để hấp thụ oxy, chẳng hạn như con người và nhiều loài động vật khác sử dụng sắt trong máu, trong khi cua, nhện... sử dụng đồng. 
   
  Theo Giáo sư Christine McKenzie cho biết vật liệu mới này không chỉ cho phép con người có thể dễ dàng thở được dưới nước mà không cần đến bình dưỡng khí, mà còn có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều mặt của cuộc sống.
   
  “Điều này có thể rất có giá trị cho những người mắc bệnh phổi, những người thường xuyên phải mang theo bên mình những bình dưỡng khi nặng nề”, Giáo sư McKenzie cho biết.
   
  “Thậm chí một ngày nào đó những người thợ lặn có thể bỏ lại bình dưỡng khí trên bờ và thay vào đó sử dụng tinh thể này như một “bộ lọc” để hấp thụ oxy trong không khí hoặc từ nước. Chỉ cần mang vài hạt tinh thể nhỏ, các thợ lặn có thể hấp thụ đủ oxy để sử dụng trực tiếp từ nước”, Giáo sư McKenzie cho biết thêm.
   
  Tinh thể mới được thiết kế và tạo thành tại Đại học nam Đan Mạch, trong khi một số phép đo sự hấp thụ oxy được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Sydney, với sự giúp đỡ của nhiều thiết bị đặc biệt.
   
  Loại tinh thể này được các nhà khoa học Đan Mạch đặt cho tên gọi “Tinh thể Aquaman”, tên gọi được đặt theo nhân vật truyện tranh Aquaman nổi tiếng của Mỹ, với khả năng thở được dưới nước.
   
  T.Thủy