• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhdc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  420
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by thanhdc


 1. Tất cả các TT dự báo bão của các nước đều dự báo sai hướng đi của cơn bão Haiyan. Họ chỉ biết hướng đi thật sự khi bão đã đi qua và chỉ đưa ra các cảnh báo. Như vậy cơn bão đã vào phía tỉnh Quảng Ninh và 7h00 sáng nay đã ở biên giới Việt Trung.Ảnh vệ tinh về cơn bão tại thời điểm hiện tại:

  Posted Image


 2. Philippines: 10.000 người ở một tỉnh có thể đã thiệt mạng vì bão Haiyan

  (Dân trí) - Thông tin mới nhất từ chính quyền Philippines nhận định 10.000 người có thể đã thiệt mạng chỉ riêng tại tỉnh Leyte của nước này. Trong khi đó, xác nhiều người thiệt mạng vẫn nằm phơi trên tuyến phố, trong lúc cảnh cướp bóc vì thiếu đói diễn ra.

  Bão ở Philippines: Hơn 100 thi thể nằm trên đường phố

  Siêu bão Haiyan mạnh cỡ nào?

  Loạt video bão Haiyan đổ bộ, tàn phá Philippines

  Theo tờ Daily Inquirer của Philippines, sau hơn 24 giờ hoàn toàn không có thông tin liên lạc tại thành phố ven biển Tacloban, Bộ trưởng nội vụ nước này ông Mar Roxas ngày 9/11 xác nhận vẫn còn rất nhiều người có thể đã thiệt mạng.

  Posted Image

  Xác người chết nằm trên đường bị mảnh vỡ che lấp

  Bão Haiyan, hay được người Philippines gọi là Yolanda, là cơn bão mạnh nhất lịch sử từng đổ bộ vào đất liền. Kênh CNN của Mỹ đã miêu tả Haiyan “mạnh gấp 3,5 lần siêu bão Katrina”, vốn gây thiệt hại nặng nề cho bang Louisiana của Mỹ năm 2005. Thi thể những người chết vẫn nằm trên đường, được che đậy sơ sài trong khi người sống đi lại xung quanh với vẻ sững sờ trước sự tàn phá khủng khiếp. Hầu hết những người thiệt mạng là do bị chết đuối sau khi bão làm nước biển dâng và trút xuống các làng mạc ven bờ, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Tổng thống Aquino “phải thấy những gì đã xảy ra tại Leyte”, Bộ trưởng quốc phòng Voltaire Gazmin, người đã bay tới thị sát Tacloban với ông Roxas hôm thứ Năm để xem xét công tác phòng chống bão nói.

  Posted Image

  Xác chết có thể được tìm thấy ở nhiều nơi

  Cơn siêu bão đã san phẳng 90% nhà cửa tại tỉnh Leyte và có thể phải mất một tháng nguồn điện mới được khôi phục, Bộ trưởng năng lượng Jericho Petilla nhận định. “Đây đúng là thảm họa”, ông thốt lên. Ông cho biết người dân Leyte cũng đã làm theo cảnh báo của chính phủ là di tản và chuẩn bị cho thời tiết xấu, nhưng “cơn bão này là quá mạnh”. Gazmin cho biết ông nhìn thấy một người phụ nữ đi lại thẫn thờ với một đứa con đã chết trên tay. Ông thấy nhiều tòa nhà bị sập, cây cối bị lật gốc, ô tô bị lật ngửa còn người dân đi lại xung quanh trong trang phục tả tơi, đường phố ngổn ngang. Tình trạng cướp bóc, hôi của do nạn đói đã xảy ra, cho thấy trật tự và trị an đã bị phá vỡ.

  Posted Image

  Một bà mẹ khóc thương đứa con trai nhỏ thiệt mạng trong bão

  “Mọi hệ thống đều không còn hoạt động. Không điện, không nước, chẳng có thứ gì cả. Người dân đang tuyệt vọng. Họ đang cướp bóc”, Bộ trưởng Gazmin nói. Ngay cả chính quyền địa phương cũng hầu như bị thiệt hại nặng, nhiều quan chức địa phương cũng là nạn nhân của bão. Ông Gazmin cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ lúc này đó là trợ giúp những người còn sống. Nhu cầu thiết yếu nhất lúc này là thực phẩm và nước uống. Quân đội nước này cũng đã thành lập một sở chỉ huy tại sân bay Tacloban, vốn cũng bị tàn phá nặng nề do nước biển dâng. Thi thể của 2 binh sẽ được tìm thấy tại sân bay trong khi 4 binh sỹ khác mất tích.

  Posted Image

  Khó có thể tìm thấy một ngôi nhà nguyên vẹn tại nơi bão đi qua

  10.000 người có thể đã thiệt mạng

  Tổng thống Benigno Aquino III ngày hôm qua đã ra lệnh cho quân đội và toàn bộ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của chính phủ tới những khu vực bị ảnh hưởng, để tìm bất kỳ ai – kể cả người sống lẫn người chết, phân phát hàng cứu trợ và tái thiết hệ thống liên lạc, Bộ trưởng nội các Philippines Rene Almendras khẳng định với báo giới.

  “Thật khó có thể đánh giá thiệt hại bởi chúng tôi vẫn chỉ nhận được những thông tin không đầy đủ”, ông Aquino khẳng định trong một cuộc họp báo ngày 9/11. Cho đến nay, thông tin mới nhất và chính thức từ Hội đồng kiểm soát và giảm trừ rủi ro thảm họa Philippines xác nhận, lúc 10 giờ GMT ngày 9/11 rằng, có 138 người chết. Gần 350.000 người mất nhà cửa. Nhưng con số thương vong do hội Chữ thập đỏ nước này ước tính lên tới hơn 1200 người.

  Trong khi đó, hãng tin AP ngày 10/11 dẫn lời cảnh sát trưởng khu vực, ông Elmer Soria cho biết đã được tỉnh trưởng tỉnh Leyte tóm tắt tình hình trong tối muộn ngày 9/11. Theo đó chỉ riêng địa phương này đã có tới khoảng 10.000 người thiệt mạng, chủ yếu vì chết đuối và do nhà sập. Con số trên được vị tỉnh trưởng đưa ra dựa trên báo cáo từ các lãnh đạo địa phương nơi bão đi qua.

  Ông Tecson Lim, người đứng đầu chính quyền thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte cũng cho biết, riêng tại thành phố này số người chết "có thể tới 10.000 người". Khoảng 300 - 400 thi thể đã được tìm thấy, ông Lim cho biết thêm. Một lễ mai táng tập thể dự kiến sẽ được tổ chức tại thị trấn Palo trong ngày hôm nay.

  Thanh Tùng

  Tổng hợp


 3. Làm gì có chuyện bão đi vuông góc như dự báo thế này.

  ===========

  Bão Haiyan quét dọc miền Trung rồi đổ về Đồng bằng Bắc bộ

  (Dân trí) - Bão Haiyan liên tục đổi hướng khi vào bờ. Dự báo bão sẽ quét dọc miền Trung, sau đó bẻ hướng đi về phía Đồng bằng Bắc bộ và còn tiếp tục thay đổi hướng đi khi khi suy yếu thêm.

  Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết đến hồi 5h sáng nay (10/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Trị 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

  Posted Image

  Bão được dự báo quét dọc miền Trung, vòng lên Bắc bộ.

  Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

  Đến 4h ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.<

  Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ trưa chiều nay (10/11) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11.

  Posted Image

  Ảnh mây vệ tinh về bão Haiyan thời điểm sáng sớm nay.

  Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm ngày 10/11 gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12.

  Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0 – 5,0 m. Sóng biển 3 – 5m, vùng gần tâm bão 5 - 7m. Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật mạnh cấp 9, Cù Lao Tràm (Đà Nẵng) cấp 8; Tp.Đà Nẵng, Tp.Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6, ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 9, ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), có gió giật mạnh cấp 10, cấp 11.

  Hà Tĩnh hoàn thành di dời hơn 40.000 dân đến nơi trú ẩn

  Để chủ động đối phó với bão Haiyan, Ban CHPCLB và TKCN tỉnh đã ban hành lệnh sơ tán số 164/PCLB và số 165/PCLB ngày 9/11 giao cho các địa phương ven biển và miền núi.Theo báo cáo mới nhất, kết quả sơ tán dân tính đến 20h ngày 9/11, Hà tĩnh mới sơ tán được hơn 13,6 ngàn hộ với hơn 40.000 nhân khẩu. Trong đó: Nghi Xuân 715 hộ (1.440 người); Lộc Hà 2.333 hộ (4.060 người); Thạch Hà 693 hộ (2.310 người); Cẩm Xuyên 1.959 hộ (6.828 người); TP Hà Tĩnh 88 hộ (298 người); Hương Sơn 542 hộ (1.967 người); Hương Khê 768 hộ (3.168 người); Vũ Quang 75 hộ (352 người). Tại huyện Kỳ Anh đã di dời 6.039 hộ thuộc các xã ven biển với 14.489 người (đạt 128 % kế hoạch) và 461 hộ với 1.883 dân cư thuộc các xã miền núi.

  Theo dự báo của TT khí tượng thủy văn quốc gia, báo Haiyan sẽ quyét qua địa bàn Hà Tĩnh vào khoảng tối 10/11 rạng ngày 11/11. Trước tình hình đó, Chủ tịch IBND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã triển khai phương di dời dân trước khi bão đổ bộ.

  Posted Image

  Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục công tác di dời dân tránh siêu bão.

  Trong chiều qua (9/11), lãnh đạo ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng đã có công văn khẩn cấp số 1632/SGDĐT và trực tiếp điện thoại cho trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, PTTH nội trú, giám đốc các trung tâm GDTX... cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học tránh bão. Giám đốc Sở yêu cầu, các trường học và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp tổ chức phòng chống tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng của bão; chằng chống nhà cửa, cây cối, buộc chặt hệ thống cửa, hệ thống điện; nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu và chỉ đạo của địa phương (huyện, xã) trong quá trình phòng chống bão.

  Chủ động cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch di dời dân của địa phương và khi thời tiết diễn biến xấu; Phân công, bố trí lực lượng phòng chống bão tại trường học 24/24 giờ (kể từ 10 giờ ngày 9/11/2013). Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời về Sở những diễn biễn bất thường trước, trong và sau bão HaiYan.

  Phượng Vũ

  Phạm Thanh

  1 person likes this

 4. May ra thày trò mình dự báo đúng- cái này công đầu là yeuphunu mong bão lên phía Bắc. Hì. Tôi và thanhdc chỉ hùa theoPosted Image.

  Hôm nay, tôi sẽ nói anh chị em kỹ thuật đưa Thanhdc vào lớp PTLV cao cấp.

  Hiện bão đã thay đổi hướng đi,không như dự báo ban đầu của Hoa Kỳ và quốc tế - mà tôi cho rằng họ dự báo đường đi của bão sai.

  Nếu làm sao đến trưa 10. 10 Việt lịch, bão chưa vào đất liền thì có thể dự báo tan trên biển,hoặc suy yếu rất nhiều khi vào đất liền Việt Nam.

  Nhờ anh chị em cập nhật liên tục 2 tiếng một lần (Trừ lúc đi ngủ) bản đồ vệ tính về cơn bão này.

  Con đang ở trong lớp rồi SP ạ. SP ko nhớ rồi. Hii. Bão đã di chuyển chậm lại và đổi hướng so với hôm qua.

  Update:

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image


 5. Như vậy cơn bão đã giảm cường độ so với mấy ngày trước và đã chuyển hướng, nhưng vẫn nguy hiểm như dự báo ban đầu của tôi. Chúng ta chỉ còn một ngày nữa để có những dự báo có lợi cho con người.Rất mong Thanhdc cập nhật thường xuyên bản đồ vệ tinh (như trên) vào topic này.

  Ảnh vệ tinh cho thấy cường độ bão đã giảm bớt so với buổi sáng nay:

  Posted Image

  1 person likes this

 6. nh vệ tinh về cơn bão số 13 tên quốc tế HAIYAN:

  MM5 Dự Báo 15 Ngày

  XIN LƯU Ý

  Các dự báo MM5 cũng như các thông báo và tin tức bão lụt được cung cấp miễn phí bởi công ty AMI Environmental (AMI) để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Công ty AMI chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo "as is" và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, công ty AMI hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một đệ tam nhân khác về mọi tổn thất và hậu quả, trực tiếp cũng như gián tiếp, do việc sử dụng hay lạm dụng các dự báo.

  Posted Image

  Đường Đi Bão Biển

  Posted Image

  Posted Image

  DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

  Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Nov 7 19:05:32 UTC 2013

  ==========================================

  Ảnh nhìn từ Google Earth:

  Posted Image


  Posted Image

 7. báo của TTKTTVTƯ không thấy nói đến bão số 12 Krosa nữa mà vẫn còn hướng đi.

  =====

  TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG

  Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền Nam (Philippin).

  Hồi 07 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển miền Nam (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

  Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Pa- la –Oan (Philippin) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

  Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

  Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ ngày mai (05/11), vùng biển phía Đông Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

  Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, hướng đi phức tạp, cần theo dõi thường xuyên và đầy đủ.

  Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 14h30 ngày 04/11.

  Tin phát lúc: 09h30

  Posted Image

  Ảnh mây vệ tinh từ 0h00 ngày 04/11/2013

  Posted Image


 8. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO KROSA)

  Hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

  Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

  Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

  Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21h30 ngày 31/10.

  Tin phát lúc: 14h30

  Posted Image

  Posted Image

  Nguồn: www.nchmf.gov.vn


 9. Biển Đông lại có bão híc!

  Dự Báo 15-Ngày Bão Biển Toàn Cầu

  XIN LƯU Ý


  Các dự báo MM5 cũng như các thông báo và tin tức bão lụt được cung cấp miễn phí bởi công ty AMI Environmental (AMI) để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Công ty AMI chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo "as is" và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, công ty AMI hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một đệ tam nhân khác về mọi tổn thất và hậu quả, trực tiếp cũng như gián tiếp, do việc sử dụng hay lạm dụng các dự báo.

  Ảnh Vệ Tinh Vùng Đông Nam Á

  Posted Image

  Đường Đi Bão Biển

  Posted Image

  ===============================================================================================

  Posted Image
  ====================================================================

  DỰ BÁO BÃO BIỂN của VNBAOLUT.COM http://www.vnbaolut.com

  Dịch từ Dự Báo Hải Quân Hoa Kỳ lúc Thu Oct 31 08:22:54 UTC 2013

 10. Liễu Nghị truyện được coi là một truyện truyền kỳ sớm nhất của Trung Quốc. Từ cuối đời Đường, truyện đã được lưu hành rộng rãi trong dân gian. Đến thời Tống, truyện được Thượng Trọng Hiền chuyển thể sang kịch bản tạp kịch với tên “Động Đình hồ Liễu Nghị truyền thư”11. Liễu Nghị trở thành tích truyện rất được ưa thích trong văn hóa diễn xướng của người Trung Quốc. Hàng loạt các tác phẩm nổi tiếng ra đời, như nhà Tống có “Liễu Nghị đại thánh nhạc”; nhà Kim có “Liễu Nghị truyền thư”; triều Nguyên có “Liễu Nghị Động Đình long nữ”; thời Minh Thanh có “Quất bồ ký”, “Long tiêu ký”, “Long cao ký”, “Thẩn trung lâu”, “Thừa long giai thoại”12. Trong đó, cho đến nay, “Liễu Nghị truyền thư” (còn có tên “Thủy tinh cung”, “Liễu Nghị kỳ duyên”) vẫn được người Trung Quốc coi như là một kịch mục kinh điển của hý kịch Trung Hoa. Từ năm 1952, vở kịch đã nhiều lần được dàn dựng bởi các đạo diễn khác nhau, số lần trình diễn hiện chưa thể thống kê hết được13. Không những thế, tích truyện này còn trở thành đề tài làm tranh khắc ván và thư họa truyền thống (thủy mặc). Ngày 17/7/2004, Bưu cục Quốc gia Trung Quốc đã phát hành bộ tem “Dân gian truyền thuyết - Liễu Nghị truyền thư”, gồm bốn con tem với bốn hoạt cảnh: “Long nữ gửi thư”, “Thư gửi Động Đình”, “Cốt nhục đoàn tụ”, và “Nghĩa trọng tình thâm”14.

  Tại sao Liễu Nghị truyện không phải là một câu truyện được viết dựa trên chính sử của người Việt? mà cứ phải là bắt chước của Tàu Ô.

  Thật là một thứ tư duy không thể chấp nhận được.


 11. Khai quật con tàu chìm mới phát hiện ở Quảng Ngãi

  Thứ ba, 3/9/2013 17:59 GMT+7

  Chỉ nằm cách mặt nước 4m và chứa khoảng 8.000 cổ vật, con tàu chìm thứ 4 vừa được phát hiện hồi giữa tháng 8 ở vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sẽ được khai quận trong tháng 9.

  Thêm tàu chứa 'kho cổ vật' ở vùng biển Quảng Ngãi

  Lại tìm thấy tàu cổ, hàng trăm người tranh giành khai thác

  Khai quật 'kho cổ vật' 54 tỷ đồng ở biển Quảng Ngãi

  Posted Image

  Thợ lặn sẽ tham gia khai quật cổ vật trên con tàu chìm vừa mới phát hiện ở eo biển Vũng Tàu, vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín.

  Trao đổi với VnExprress chiều 3/9, ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị được tỉnh Quảng Ngãi cho phép mở rộng thăm dò, khảo sát vùng biển Bình Châu) cho biết, trong tháng 9, công ty sẽ tiến hành khai quật cổ vật trên con tàu chìm vừa được phát hiện ở eo biển Vũng Tàu.

  Con tàu chìm chứa cổ vật này ở thôn Châu Thuận Biển được phát hiện cách con tàu chứa cổ vật 700 tuổi đã khai quật hai tháng trước khoảng 150m về hướng Tây Bắc, cách bờ chỉ 200m và sâu chừng 4m.Qua khảo sát sơ bộ, số cổ vật trên con tàu chìm này có số lượng khá lớn (khoảng hơn 8.000 hiện vật).

  "Do mùa mưa bão đã cận kề nên chúng tôi phải sử dụng thợ lặn và hoàn tất trong tháng 9 chứ không thể vây cọc cừ, khai quật như trên cạn giống con tàu chứa kho cổ vật 700 tuổi", ông Sung nói.

  Posted Image

  Cổ vật có hoa văn tinh xảo, độc đáo do ngư dân trục vớt trên con tàu chìm vừa được phát hiện ở vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín.

  Con tàu chìm này có bề ngang khoảng 5,5m, dài 25m gồm 8 chỗ chứa cổ vật vùi lấp trong cát đã phát lộ dưới đáy biển. Đây là con tàu cổ thứ 4 chứa "kho cổ vật" do ngư dân phát hiện kể từ năm 1999 đến nay.

  TS Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi nhận định, căn cứ vào hoa văn trên những mảnh gốm vỡ cổ vật tại hiện trường, con tàu này có niên đại khoảng thế kỷ 16- 17 và từng giao thương qua "con đường tơ lụa trên biển".

  Hiện vùng biển Bình Châu đã được Chính phủ qui hoạch xây dựng cảng nước sâu Dung Quất 2. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương khẩn cấp khảo sát, khai quật khảo cổ học trong phạm vi khoảng 1.000 ha ở eo biển Vũng Tàu nhằm bảo tồn di sản văn hóa dưới nước lẫn trên bờ.

  Liên quan đến việc bảo tồn xác con tàu chứa "kho cổ vật" 700 tuổi ở vùng biển Bình Châu, trong tháng 10 tới, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tầm quốc gia nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học tìm giải pháp bảo tồn tối ưu nhất là nên đưa con tàu lên bờ hay để lại dưới đáy biển.

  Trí Tín