• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

meocon275

Hội viên
 • Số nội dung

  76
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About meocon275

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 27/05/1985
 1. “Thần y” trong Nam “đổ bộ” ra Bắc trị bệnh Thời gian gần đây, dư luận cả nước xôn xao về hiện tượng một số người “bỗng dưng” có khả năng chữa được bệnh, thậm chí chữa “bách bệnh”. Những người này đều có phương pháp trị bệnh rất lạ, nên gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, khi xét ở góc độ mục đích, phải thừa nhận thiện chí của họ là trị bệnh cứu người một cách hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, về góc độ hiệu quả, qua thực tế, họ cũng đã chữa được một số bệnh nhất định… Ông Lộc Em đang chữa bệnh Bài 1:“Thần y” Đồng Tháp ra tay chữa bệnh ở thủ đô Đầu năm 2012, dư luận miền Nam xôn xao về hiện tượng chữa bệnh bằng tay không dùng thuốc của ông Nguyễn Lộc Em (thường gọi là ông Năm Lộc, trú tại 252 ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Trước việc người dân khắp nơi kéo đến nhờ “thầy” chữa bệnh và do ông Nguyễn Lộc Em không có giấy phép hành nghề, chính quyền địa phương đã cấm ông chữa bệnh từ cuối tháng 3/2012. Sự việc trên buộc ông Lộc Em phải ra Hà Nội kiểm chứng tại Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Qua kiểm chứng, viện nghiên cứu đã phần nào chứng minh được khả năng chữa bệnh của ông là có thật. Từ đó, ông ở lại Hà Nội và tiếp tục công việc trị bệnh cứu người của mình. Từng chết đi, sống lại rồi vào núi tu luyện Theo lời kể của ông Nguyễn Lộc Em, ông sinh năm 1952, tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Năm lên 9 tuổi, Lộc Em bị lên sởi, hồi đó y học phải bó tay trước căn bệnh này. Sau một thời gian dài trị bệnh không khỏi, Lộc Em đã chết lâm sàng, nhưng trong ngực còn hơi ấm, nên người nhà đã không nỡ mang đi chôn. Được 3 ngày, gia đình Lộc Em dường như tuyệt vọng, đã đóng quan tài và chuẩn bị làm ma cho ông, thì bỗng dưng ông lại sống dậy. Thấy sức khỏe của ông còn rất yếu, nên mẹ ông đã dẫn ông lên núi Thượng ở An Giang tìm gặp một vị sư phụ ở trong chùa. Sư phụ đã dạy ông ngồi thiền trong một hang đá suốt 4 năm liền. Sức khỏe của ông từ đó dần dần hồi phục, rồi trở về gia đình ở Đồng Tháp. Năm 22 tuổi, Lộc Em lập gia đình và hành nghề mộc. Với tay nghề thợ mộc bậc 7/7, xưởng mộc của ông làm ăn ngày càng khấm khá, ông đã nuôi dạy được 5 người con trưởng thành. Từ một người khỏe mạnh bình thường, khi đã ngoài 50 tuổi, sự nghiệp làm ăn của ông tự dưng lụi tàn một cách khó hiểu, xưởng gỗ do ông xây dựng bao năm bị phá sản, bao nhiêu vật nuôi trong nhà chết hết, cây cối cũng tự dưng không sống nổi… Cũng chính thời điểm này, ông Lộc Em phát hiện được khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học của mình. Người đầu tiên ông Lộc Em chữa là chính mình. Ông vốn bị bướu ở đầu gối, từng chữa nhiều năm không khỏi, nhưng bỗng dưng ông đã tự chữa khỏi cho mình. Tiếp theo là con gái thứ hai của ông, bị bướu cổ, đi khám được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp kết luận là khối u ác tính, nếu “đụng dao kéo” là chết, nhưng ông cũng đã chữa khỏi. Một lần thấy người hàng xóm mắc bệnh đi qua, ông gọi vào nói bệnh rồi chữa khỏi cho người đó. Từ lần đó, tiếng ông Năm Lộc chữa bệnh ở Đồng Tháp vang xa khiến nhiều người ở khắp nơi tìm đến để trị bệnh. Căn nhà nơi ông Lộc Em đang “tạm trú” để tiếp tục trị bệnh. Tuy nhiên, cách trị bệnh của ông Lộc Em khá lạ: Ông chỉ đọc thần chú và xoa bóp cho bệnh nhân. Trong khi đó, ông lại không có giấy phép hành nghề nên chính quyền địa phương đã cấm không cho ông tiếp tục công việc của mình. Trước sự việc đó, ông đã ra Hà Nội tìm đến Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người để chứng thực khả của mình. Kết quả từ Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người Sau khi biết về trường hợp của ông Lộc Em, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đã tiếp nhận và nghiên cứu từ ngày 29/3/012 đến ngày 12/4.2012. Viện đã tiến hành đo năng lượng trên người ông Lộc Em bằng máy RFI và máy đo trường năng lượng trên nguyên lý cảm xạ học; đồng thời, khảo sát thực tế trên 34 bệnh nhân ở nhiều lứa tuổi và các bệnh khác nhau. Sau gần 15 ngày nghiên cứu, Viện đã đưa ra được những kết quả hết sức ấn tượng. Qua máy đo năng lượng sinh học, viện nghiên cứu thấy rằng ở trạng thái bình thường ông Lộc Em có năng lượng sinh học như của người thường; tuy nhiên, khi ông chữa bệnh, năng lượng này đột ngột tăng rất cao. Máy của viện nhiều lúc chụp không thấy não của ông nữa. Về kết quả thực nghiệm, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người kết luận, về khả năng chẩn đoán bệnh của ông đạt khoảng 80%, nhiều bệnh nhân ngạc nhiên vì họ không khai bệnh nhưng ông vẫn đoán đúng. Ông Lộc Em cũng đã chữa được nhiều bệnh như bệnh đau lưng và xương khớp bệnh nhân giảm được 84,6%, bệnh cao huyết áp là 85,7%, bệnh tim mạch thì 100% bệnh nhân thấy thuyên giảm; 66,6% bệnh nhân tiểu đường thấy hiệu quả... “Tạm trú” ở thủ đô Sau khi có kết quả từ Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, ông Lộc Em được anh Lại Anh Quyết (bố của bệnh nhân Lại Quang Chiến từng được ông Lộc Em trị bệnh) mời về nhà ở 134 đường Cầu Diễn (Hà Nội). Tại đây, ông Lộc Em vẫn tiếp tục “sứ mệnh” của mình trị bệnh cứu người miễn phí. Khi chúng tôi có mặt tại nhà anh Quyết, tại đây đang có hàng chục người trật tự xếp hàng chờ được ông Lộc Em chữa bệnh. Trong căn phòng chưa đầy 20m2, ông Lộc Em miệt mài xoa bóp cho các bệnh nhân để chữa bệnh, mọi người ai cũng thành tâm đến với ông để mong được chữa khỏi. Chúng tôi xin được trích ý kiến của một vài trường hợp được ông Nguyễn Lộc Em giúp đỡ chữa trị trong thời gian ở Hà Nội ghi trong sổ ghi cảm tưởng. Anh Lại Anh Quyết (đã nhắc ở trên) ghi cảm tưởng: “Đó thực sự là một may mắn của gia đình tôi cũng như cho cháu Lại Quang Chiến đã bị bại liệt, chân tay co quắp không đi lại được trong 9 năm qua. Cho đến nay, gia đình tôi rất vui mừng và cảm tạ tới lòng nhân hậu và tài năng của ông Năm Lộc đã chữa bệnh cho cháu, tới nay cháu đã ngồi và tự đứng lên được”. Ông Lê Ngọc Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chia sẻ: “Trước khi chữa thầy Càn (ông Nguyễn Lộc Em - PV), tôi bị bệnh tim mạch do xơ vữa vôi hóa nặng hay choáng, khó thở khi gắng sức leo cầu thang. Sau hơn 10 ngày chữa, hiện nay tim của tôi đã bình thường, đỡ choáng và thở thoái mái hơn”. PGS.TS, Viện trưởng Viện Đào tạo răng hàm mặt Trương Mạnh Dũng, cũng tâm sự: “Cách đây 3 năm, tôi bị ung thu vòm họng (sau đó đã điều trị bằng xạ trị), gần đây thường bị viêm xoang, đau đầu, chóng mặt khi thay đổi thời tiết. Sau 6 ngày điều trị bằng năng lượng sinh học của thầy Năm Lộc, tôi đã không phải dùng thuốc trị đau đầu - đau xoang và ngày càng cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều”. Trong một thời gian ngắn, chúng ta chưa thể khẳng định việc ông Lộc Em có thể chữa hoàn toàn khỏi bệnh hay không. Nhưng thiết nghĩ, người dân cũng như chính quyền địa phương cần phải ghi nhận thiện chí của ông là trị bệnh cứu người một cách hoàn toàn miễn phí. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục vào cuộc nghiên cứu sâu hơn về trường hợp đặc biệt này. Theo Đông Xuyên Lao động
 2. Kính gửi các bác trên diễn đàn! Dưới đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Mai+Thu+Ph%C6%B0%C6%A1ng&date=1985,5,27,17,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu kính mong các bác xem giúp cháu với lá số trên thì bố cháu sẽ sinh năm 1944 hay 1950 ạ? Cháu biết mọi người sẽ nghĩ hỏi mẹ cháu cho nhanh và chính xác nhưng cháu biết hỏi mẹ như vậy sẽ chạm vào nỗi đau của mẹ cháu. Cháu không muốn hỏi ạ. Cháu xin miêu tả thêm về bản thân cháu: Thấp, hơi béo. Từ bé đến giờ đã phải mổ 2 lần. Cháu lấy chồng năm 2009 và sinh con trai năm 2010. Hiện nay đang ở xa quê cùng chồng (1985) con và mẹ đẻ(1949). Mong các bác giúp cháu! Thực sự cháu cũng có phán đoán của riêng mình nhưng vẫn mong các bác giúp ạ.
 3. Kính gửi Bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn! Giếng khoan nhà cháu trước nay vẫn dùng bình thường nhưng hôm vừa rồi bị hỏng không bơm được. Khi gọi thợ đến sửa thì họ nghe thấy có khí xì xì, họ châm bật lửa thì thấy cháy. Họ bảo là khí mêtan, giếng không dùng dược nữa phải khoan giếng khác. Nhà cháu rất lo lắng bác ạ. Không biết giếng bị vậy có sao không? Khi lấp giếng cũ và khoan giếng mới có lưu ý gì về phong thủy không ạ. Nhà cháu định mai sẽ khoan giếng ạ. Mong Bác và các anh chị giúp cháu! Cháu cám ơn nhiều!
 4. Kính gửi Bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn!Mong Bác và các anh giúp cháu hoá giải bể nước ở giữa nhà với ạ. Cháu cám ơn nhiều!
 5. Kính gửi anh! Anh cho em hỏi chút nhà em không bị bể phốt mà là bể nước ở giữa nhà, dưới chân cầu thang thì hoá giải như thế nào ạ? Bể nước đó có cần lát gạch màu vàng như anh nói ở trên không?Như anh nói lỗi này 90% mắc phải với nhà diện tích nhỏ, nên anh cố gắng giúp 90% đó nhé! Em cám ơn anh!
 6. Kính gửi anh Thiên Đồng! Anh ơi đến 24/6 này Công ty em chuyển văn phòng do mở rộng kinh doanh cách chỗ cũ khoảng 2km. Hôm qua em vừa nhận lương cũng được tăng dôi chút. Chắc đây là sự thay đổi mà anh đã nói ở trên anh nhỉ? Anh xem giúp em đễn chỗ mới công việc của em thế nào và nên ngồi hướng gì ạ? Em cám ơn anh nhiều!
 7. Kính gửi anh Thiên Đồng! Em sinh lúc 17.30h ngày 27.5.1985 anh xem giúp em mấy câuhỏi ạ. (Em hỏi lúc 14h29p ngày 1.3.2012) Em đang có 1 khoản tiền nhỏ không biết nên mua thêm 1 mảnh đất nữa hay xây nhà? Con trai em sinh năm 2010 sau này cháu thế nào ạ? Công việc của em hiện tại có phát triển được không? Có nên gắn bó không? Em cám ơn anh nhiều!
 8. Cháu rất cám ơn Bác đã quan tâm và trả lời giúp cháu! Đất nhà cháu hướng Tây Nam, do trước đây khi mua đất nhà cháu không biết hướng này là hướng xấu nên đã mua nhưng giờ khó chuyển đổi được vì kinh tế nhà cháu không cho phép. Bác cho cháu hỏi năm nay mẹ cháu nên làm nhà vào tháng mấy ạ để gia đình cháu chuẩn bị. Nhà cháu chưa thiết kế hay xem ngày giờ gì Bác ạ. Cháu cám ơn Bác nhiều!
 9. Kính gửi bác Thiên Sứ cùng các anh chị trên diễn đàn! Mẹ cháu sinh tuổi Kỉ Sửu (1949) và năm nay mẹ cháu có dự định xây nhà bác xem giúp mẹ cháu năm nay có xây nhà được không? Và nên xây vào tháng mấy? Gia đình cháu gồm các thành viên: Mẹ cháu: Kỉ Sửu (1949) Chồng cháu: Ất Sửu (1985) Cháu: Ất Sửu (1985) Con trai cháu: Canh Dần (2010) Cháu cám ơn bác nhiều! (Nhân tiện Bác cho cháu hỏi con trai cháu rất quấn và nghe lời chồng cháu còn cháu thì con cháu không mấy khi theo và quát cũng không sợ, bác cho cháu hỏi có phải do con cháu không hợp với cháu không ạ?)
 10. Em cám ơn nhiều!
 11. Kính gửi Bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn! Bác trai cháu sinh năm 1957, gia đình bác làm lễ động thổ xây nhà ngày 12/9 âm lịch thì đến ngày 29/10 âm lịch bác cháu bị tai nạn giao thông mất lúc 13h45p. Cháu nghe mọi người nói bác cháu mất giờ xấu, bị trùng tang nên gia đình hiện nay rất lo lắng. Cháu nhờ bác xem giúp cháu ngày giờ bác cháu mất có bị trùng tang không? Nếu bị gia đình cháu phải làm sao ạ? Cháu cám ơn bác!
 12. Kính gửi bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn! Cháu có tìm hiểu người mệnh Kim nên làm những gì liên quan đến kim loại, kinh doanh vật liệu kim khí máy móc nên nay cháu muốn hỏi trong 2 lĩnh vực kinh doanh vàng và bất động sản người mệnh Kim hợp buôn cái nào hơn ạ. Cháu thấy có nhiểu người mệnh Kim buôn bất động sản rất hay gặp may bác ạ. Cháu nghĩ do thổ sinh kim. Bác cho cháu lời khuyên bác nhé! Cháu cám ơn bác!
 13. Kính gửi anh Thiên Luân! Em lại nhờ anh xem giúp 1 người em của em ạ. Chồng sinh năm 1986 Vợ sinh năm 1985 Con gái sinh năm 2008 Con trai sinh năm 2010 Em gái em nó bảo con trai không hợp với nó và tính sinh bé thứ 3. Hi. Anh giúp em em với ạ. Em cám ơn anh!
 14. Kính gửi anh Thiên Luân! Anh xem giúp gia đình em gái em nên sinh cháu thứ 2 năm nào ạ? Gia đình này có hợp nhau không anh? Chồng em gái em hay chơi cờ bạc lắm anh ạ. Giờ hai vợ chồng đi làm chỉ để trả nợ cho chồng. Chán lắm anh ạ. Chồng sinh năm 1982 Vợ sinh năm 1987 Con gái sinh năm 2010 Em cám ơn anh!