• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

duchien1010

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About duchien1010

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cháu chào các bác và các bạn trong diễn đàn ! cháu sinh năm 1984 cháu mới làm bể cá vàng cháu đã tham khảo trên internet về cách đặt bể cá hợp với phong thủy nhưng có nhiều cách quá . cháu thật sự là không biết nên chọn cách nào cả mong các bác và các bạn tư vấn cho cháu với ? các bác cho cháu hỏi thêm một chút nữa ? - nhà cháu có 2 nhà một nhà chính hiện nay bố mẹ cháu đang ở và một cái bếp cũ đã sửa sang lại và hiện giờ 2 anh em cháu đang ở đó . vậy đối với cái nhà mà anh em cháu đang ở thì liệu cháu có được coi là chủ của nó không ? khi cháu sửa sang nhà đó như hướng cửa ...thì sửa theo tuổi cháu được không ? - xác định hướng bể cá thì xác định như thế nào ? cháu xin cảm ơn nhiều !
 2. - em xin phản hồi lại thông tin như sau : em chưa làm việc trong công ty nhà nước nào cả . em đã làm được vài công ty rồi . nhưng công việc không phù hợp với em . hiện tại em đang thất nghiệp anh à? anh xem cho em năm nay em có xin được việc không ? và công việc ổn định và hợp với em không ? em xin cảm ơn anh !
 3. chào anh ! anh xem giùm em xem em nên chọn nghề nào hợp với mình nhất ? vì em thấy mình cực kỳ lận đận trong công việc ? nếu có thể anh xem cho em thêm về đường tình duyên với ? xin được cảm ơn anh nhiều ! - lá số của em :
 4. Chào enginner ! Lần trước được bạn xem giùm quẻ về công việc thấy rất đúng ! mình bây giờ đã nghỉ ở công ty cũ rồi . bạn xem cho mình bao giờ mình xin được việc mới ! -công việc mới có phù hợp với mình không ? có thuận lợi không ? -năm nay mình có bạn gái không ? ( lúc nào ) xin cảm ơn Enginner nhiều !
 5. cháu chào bác haithienha ! bác cho cháu hỏi là khi đại hạn đến cung có tuần hoặc triệt thì mình tính thế nào ạ ? ảnh hưởng của các cung xung chiếu, tam hợp chiếu, nhị hợp, cung giáp tới cung có tuần hoặc triệt như thế nào ? cháu xin cảm ơn bác !
 6. cháu cảm ơn bachaithienha ! b - khi tính hạn một năm gồm tiểu hạn và lưu đại hạn thì có có phải xét như đại hạn không hay là tiểu hạn rơi vào cung nào thì chỉ xét cung đó và 2 cung tam hợp thôi ? / đương nhiên phải xem các cung hội chiếu nếu hội bộ vị các sao với mà người ta là cách cục > suy ra chuyện gì sẽ xảy ra, liệu có phải kết hợp thêm cung mệnh không ? /không ,mệnh và phúc chỉ gia giảm trong kỳ nhập hạn. -bác cho cháu hỏi thêm một chút nữa ? khi tính tiểu hạn và lưu đại hạn thì có phải kết hợp thêm các sao ở cung đại hạn ( 10 năm ) không ạ ? cháu xin chân thành cảm ơn bác !
 7. kính thưa bác haithienha ! dạo này cháu đang rảnh nên nghiên cứu một chút về tử vi . cháu đang đọc cuốn tử vi đẩu số của thái thứ lang đến phần tính hạn thì cháu thấy vướng mắc mong bác bớt chút thời gian giải đáp giúp cháu với ạ ? a - khi xem đại hạn ( 10 năm ) thì mình coi xem cung xung chiếu, cung tam hợp chiếu, cung giáp, cung nhị hợp sau đó kết hợp các sao ở ở cung mệnh để xem chúng có đủ bộ với nhau không. vậy nếu mệnh thân không đồng cung thì có phải kết hợp các sao ở cung thân vào nữa không ? b - khi tính hạn một năm gồm tiểu hạn và lưu đại hạn thì có có phải xét như đại hạn không hay là tiểu hạn rơi vào cung nào thì chỉ xét cung đó và 2 cung tam hợp thôi ? liệu có phải kết hợp thêm cung mệnh không ? c - lưu đại hạn thì cho ta biết kết quả hạn năm đó xảy ra ở vấn đề gì còn tiểu hạn thì cho ta biết diễn biến sự việc năm đó ra sao cháu hiểu như vậy có đúng không ? và mong bác chỉ cho cháu cách kết hợp giữa đại hạn, tiểu hạn , lưu đại hạn như thế nào để chính xác nhất ? d - khi xem cung mệnh thì ta xem cả cung xung chiếu , cung tam hợp, cung nhị hợp, cung giáp. vậy thì những cung khác như cung nô , phúc , huynh đệ, phụ mẫu, thê, điền, tài có phải xem như cung mệnh không ? cháu xin trân thành cám ơn !
 8. cháu xin cảm ơn bác haithienha đã xem giùm cháu ! cháu thì từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật rồi và đã đi mổ một lần rồi. cách đây 2 năm thì ngón tay út của cháu tự nhiên bị cong rất khó duỗi thẳng mặc dù cháu đã đi khám thì bác sĩ bảo ko sao và cũng không chữa khỏi được . - cháu muốn hỏi là cung phúc tốt mà cung mệnh xấu thì có giảm được tai họa không ạ ? - trong tử vi thì cho ta biết tổng quát về cuộc đời của đương số. nhưng số phận thì có thể thay đổi được . liệu có cách nào có thể khắc phục cho cháu được không ạ ? - mong bác bớt chút thời gian xem giùm công việc năm nay giùm cháu với ? cháu xin trân thành cảm ơn bác !
 9. cháu xin chào các bác ! đây là lá số của cháu : lá số cháu muốn hỏi các bác một chút ; 1 - cung mệnh của cháu rất xấu phải không ạ ? 2 - cháu nghe nói là sao thiên giải có thể giảm bớt tác hại của không khiếp nhưng lại làm mất đi bản tính dám nói dám làm của không kiếp và làm mấtt đi tính hoạnh phát của không kiếp phải không ạ ? 3 -có phải là thiên lương hãm địa nếu giàu thì chết yểu nếu nghèo hèn thì sống lâu phải không ? 4- các bác xem giùm cháu năm nào cháu lấy vợ ạ ( vợ cháu là người như thế nào ? xin được cảm ơn các bác rất nhiều.
 10. Tuổi giáp tý xem vào 11:09 phút sáng ngày 26/2 /2012 dương lịch 01-Nhờ Anh xem dùm năm nay có bạn gái không ? 02-bạn gái em là người như thế nào ? cám ơn anh nhiều !
 11. Mong bác hạt gạo làng cho cháu hỏi về bếp trong phong thủy với ? nhà cháu có hai cái bếp; một là bếp ga đặt hướng tốt theo tuổi của bố cháu . một bếp củi nữa dùng để nấu cám lợn bếp này đặt ở hướng không tốt . bố cháu bảo là cái bếp ga là chính đặt ở hướng tốt là đủ rồi .còn bếp nấu cám lợn là bếp phụ ko quan trọng đặt ở đâu cũng được . như vậy bố cháu giải thích như vậy có đúng không ? hay là bếp củi cũng phải đặt ở hướng tốt như bếp ga ? xin đa tạ bác hạt gạo làng và các cao nhân khác .
 12. em tên là đức hiền sinh năm 1984 .em mới đi làm được gần 2 tháng nay. nhưng công việc của em rất là bế tắc . ở công ty em ko được giao bất kỳ nhiệm vụ gì cả . hôm nay sếp em gọi lên trách mắng đủ điều và bảo là em ko phù hợp với công việc. bảo em về quê ăn tết còn công việc thì khi nào gọi điện thì đi làm . em muốn mọi người là liệu sang năm em có còn làm ở công ty này nữa không ? và nguyên nhân tại sao không giao việc cho em . em vì chuyện này mà mất ngủ mấy ngày rồi . xin chân thành cảm ơn mọi người.
 13. chào enginner ! mình xin phản hồi dự đoán của mình như sau : - mình vào làm ở công ty xuất nhập khẩu - công ty mình chuyên làm về kinh doanh , xuất nhập khẩu các mặt hàng. - mình đang rất bức xúc vì đã vào công ty làm được 2 tuần rồi mà không được giao một việc gì ( dù là nhỏ nhất) mặc dù mình đã nói với trưởng bộ phận vài lần rồi . trong lòng mình bây giờ cảm thấy khó chịu và mình linh cảm là mình dễ bị out lắm . - engineer gieo quẻ hộ mình xem là : + tại sao họ lại không giao việc cho mình ? + liệu mình có trụ lại ở đấy trong thời gian tới không ? xin cảm ơn !
 14. Lần trước mình may mắn được Engineer dự đoán về tình hình công việc của mình. hôm nay mình xin hồi đáp kết quả là kết quả dự đoán của bạn rất chính xác. hôm qua mình được một người thân xin việc hộ cụ thể công việc như thế nào thì mình vẫn chưa biết chính xác vì họ hẹn là đến thứ 7 này đến chỗ họ trao đổi và nhận việc. Engineer cho mình hỏi thêm một chút nhé : + công việc của mình sắp tới là công việc mà mình làm việc lâu dài hay chỉ làm tạm thời ? + nếu làm ở đó thì mình sẽ được làm việc gì như là về văn phòng, hay kỹ thuật hay là kinh doanh .....? + công việc của mình lần này có gì trục trặc không hay là thuận lợi ? Xin chân thành cảm ơn Engineer ! có thông tin gì mình sẽ phản hồi .
 15. cám ơn Engineer ! bạn có thể xem cho mình xem tình hình công việc năm nay thế nào không và năm nay có người yêu không ? mình sinh năm 84