• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiểu Yến

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Tiểu Yến

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào bác Haithienha, Tháng 2 âm lịch đã qua. Cháu lại vào diễn đàn để thông báo tin cho bác. Tháng này cháu đã không có tin vui rồi ah :( Vợ chồng chúng cháu đã cố gắng nhưng chưa có kết quả. Bác ơi, bác xem thêm cho cháu xem ngoài tháng 2 ra thì cháu có còn hy vọng trong tháng nào năm nay nữa không ah? Cháu cảm ơn bác. Mong bác dành chút thời gian xem thêm cho cháu.
 2. Cháu cảm ơn bác. bác nói vậy làm cháu yên tâm rồi. hi vọng tháng 2 tới cháu có cơ hội được báo tin vui với bác. Chúc bác luôn an lạc
 3. với cháu có con là một niềm hạnh phúc lớn rồi. vì thế cháu rất mong con gặp được những điều tốt đẹp. cháu đọc thấy nếu trẻ sinh phạm vào những giờ xấu như kim xà,quan sát thì có thể hoá giải bớt bằng cách bán khoán lên chùa. cháu muốn biết để làm giảm bớt những điều không hay ( nếu có) thôi ah
 4. Chào chú Thiên Đồng, Cháu xin được hỏi 3 câu như bên dưới Tuổi: 31 Hỏi vào ngày 06/03/2015 dương lịch lúc 10h10' tối Câu hỏi 1: Trong năm 2015 vợ chồng cháu có tin vui về con cái không ah? Nếu có thì khoảng tháng mấy? Câu hỏi 2: Công việc hiện tại của cháu có được lâu bền ở công ty hiện tại không? Câu hỏi 3: Vợ chồng cháu có mua được nhà đất trong năm nay không? Cảm ơn chú. Kính chúc chú sức khỏe và an lạc
 5. Mong bác Haithienha và các bác cao nhân giúp cháu với ah.
 6. Nhờ chú Túy Lão xem giúp cháu năm nay cháu có tin vui có em bé được hay không hay đến năm nào sẽ có ah? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=YYY&date=1985,10,16,9,15&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 Cảm ơn chú. Kính chúc chú sức khỏe và an lạc
 7. Cảm ơn bác đã bớt chút thời gian luận giải cho lá số của cháu. Cháu hi vọng sẽ gặp may mắn thêm 1 lần nữa như bác nói. Bác có thể xem giúp cho cháu về ngày giờ sinh của bé trai nhà cháu được ko ah? Cháu đã gửi thông tin ngay từ lúc đầu, nay cháu xin phép copy lại ở đây "Bé trai nhà cháu sinh ngày 22-11-2013 dương lịch, lúc 4h23' chiều. Nhờ bác haithienha xem giúp em bé có bị sinh phải giờ phạm không ah?" Cháu xin cảm ơn bác. Kính chúc bác sức khỏe.
 8. Mong bác Haithienha và các bác bớt chút thời gian luận giải giúp cháu.
 9. Chào bác haithienha, Cách đây 4 năm, cháu đã từng đưa lá số lên đây nhờ các bác luận giải cho cháu cung tử tức vì nhà cháu bị muộn con (vợ chồng cháu lấy nhau 4 năm mà chưa có tin vui). Lúc đó bác haithienha đã nói cháu sẽ sinh con năm Tỵ. Thực tế là cháu đã kết hợp đông tây y, cầu tự, phóng sinh, niệm Phật, niệm chú Đại Bi, và cháu đã sinh một bé trai đầu lòng năm Tỵ như bác nói. Nay cháu mong muốn có thêm 1 em bé nữa. Cháu muốn nhờ bác haithienha và các cao nhân xem giúp cháu năm 2015 cháu có tin vui không hay tới năm nào cháu mới có tin vui nữa ah? Bé trai nhà cháu sinh ngày 22-11-2013 dương lịch, lúc 4h23' chiều. Nhờ bác haithienha xem giúp em bé có bị sinh phải giờ phạm không ah? Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc bác luôn mạnh khỏe và an lạc. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=YYY&date=1985,10,16,9,15&year=2015&gender=f&view=screen&size=2
 10. Con chào chú Thiên Đồng, Con muốn nhờ chú xem 1 quẻ. Hôm nay là ngày 14/9/2012. Con đặt câu hỏi lúc 17h31' Câu hỏi: Từ giờ đến cuối năm con có sự thay đổi về công việc không? (chuyển sang công ty mới). Con đang có dự định xin chuyển công ty mà đang lăn tăn quá, ko biết có nên ko. Con cảm ơn chú! Chúc chú luôn an lạc.
 11. Con cảm ơn chú đã xem giúp con. Ở câu 1 đúng là con đang muốn hỏi đến chuyện con cái. Chú có thể xem giùm con là khoảng tháng mấy thì vợ chồng con có tin vui không ạ? (trong các tháng từ giờ đến cuối năm) Câu 2: Về chuyện đi công tác thì con đang rập rịch làm thủ tục đi công tác rồi (làm hồ sơ, xin visa) nhưng dự định là đi trong tháng tới hoặc tháng sau. Trong 2 tháng này ko có khả năng đi xa ạ? Vậy nếu con làm thủ tục xin visa thì có thuận lợi không ạ? Con đặt câu hỏi lúc 11h34 AM, kết thúc lúc 11h37AM. Hôm nay là ngày 2/8/2012 dương lịch.
 12. Chào chú Thiên Đồng, Nhờ chú xem giúp con 1 quẻ với ạ Câu 1: Từ giờ đến cuối năm, vợ chồng con có tin vui không ạ? Câu 2: Trong tháng 7, 8 ,9 âm lịch, con có khả năng đi xa (xuất ngoại) không ạ? Công ty cử con đi công tác, tuy nhiên phải ký cam kết vào hợp đồng là phải làm cho công ty 2 năm từ lúc đi. Con có nên đồng ý đi công tác không? Câu 3: Vợ chồng con đang muốn mua nhà hoặc đất. Trong năm nay mua có phù hợp không ạ. Con tuổi Sửu (1985), chồng con tuổi Tý(1984) Hôm nay ngày 1/8/2012 dương lịch. Đặt câu hỏi lúc 16:04 PM. Kết thúc câu hỏi lúc 16:09 PM Con cảm ơn chú. Chúc chú luôn bình an!
 13. Cháu chào chú Thiên Đồng, nhờ chú xem giùm cháu 1 quẻ Cháu là nữ, sinh năm 1985 ( Ất Sửu), gửi câu hỏi lúc 16h00-16h01 ngày 7/5/2012 dương lịch Câu hỏi 1: Cháu có dự định đi nước ngoài công tác vào tháng 6 dương lịch tới. Liệu cháu có xin được visa và đi lại thuận buồm xuôi gió không ạ? Câu hỏi 2: Cháu có thể làm việc lâu dài ở công ty hiện tại được không hay sẽ chuyển công ty? Câu hỏi 3: Vợ chồng cháu đã muộn con 2 năm rồi. Vợ chồng cháu có cần phải làm thụ tinh ống nghiệm mới có con không ạ? Cảm ơn chú! Chúc chú luôn an lạc.
 14. Cháu chào các cao nhân, Nhờ các bác xác định giờ sinh giúp chồng cháu. Mẹ chồng cháu không nhớ chính xác chồng cháu sinh vào lúc nào, chỉ nhớ là sinh vào sau 12h đêm, ko rõ đã qua 1h sáng hay chưa Cháu xin đưa 2 link của lá số giờ Tý và giờ Sửu Giờ Tý: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Dat&date=1984,7,4,0,30&year=2012&gender=m&view=screen&size=2 Giờ Sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Dat&date=1984,7,4,1,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin nêu 1 số chi tiết về chồng cháu như sau: - Chồng cháu là con trưởng, gia đình có hai anh em trai. Dáng người nhỏ (cao 1.65m, nặng khoảng 58kg), da hơi trắng, khuôn mặt chữ điền. Tính tình không quyết đoán. - Chồng cháu đang làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. - Chồng cháu thi trượt đại học năm 2002, sau đó đến năm 2003 mới đỗ. - Năm 2007 ra trường, thay đổi chỗ làm 1 vài nơi. Từ năm 2008 đến nay thì đang làm cố định ở 1 chỗ - Năm 2009 lập gia đình. Đến nay đã hơn hai năm nhưng vợ chồng chưa có tin vui Rất mong các bác bớt chút thời gian xác định lại giờ sinh giúp chồng cháu. Cháu xin chúc các bác sức khỏe!
 15. Cháu chào chú Thiên Đồng Cháu muốn xin chú giải cho cháu 1 quẻ. Tuổi: Ất Sửu (1985) (ngày 16/10/1985 lúc 9h15 phút sáng) Hỏi vào ngày 12/4/2012 lúc 12h 25 phút năm 2012 (dương lịch) Câu hỏi 1: Chồng cháu sinh ngày 4/7/1984 lúc 0h-1h sáng. Vợ chồng cháu đã lấy nhau 2 năm nhưng chưa có tin vui. Cháu muốn hỏi trong năm nay vợ chồng cháu có tin vui không hoặc bao giờ thì vợ chồng cháu có tin vui? Câu hỏi 2: Vợ chồng cháu có bị đứt gánh giữa đường không ạ? Câu hỏi 3: Sắp tới cháu có thể đi nước ngoài được không ạ? Cảm ơn chú! Chúc chú luôn có đủ sức khỏe!