• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Crystal

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Crystal

 1. Anh Thiên Đồng ơi anh bỏ quên em rồi, anh tư vấn giúp em với. - Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Hỏi vào 06-10-2011(dương lịch) lúc 21:35 Câu 1: Đến khi nào thì em mới tìm được công việc phù hợp với mình. Câu 2: Chỗ em đang ứng tuyển hiện tại ( em vừa mới phỏng vấn với GĐ xong, hi vọng sẽ có cơ hội được thi tuyển tiếp) sẽ có kết quả tốt hay không và có thể làm việc tại đây không? Câu 3: Em nên làm việc cho Việt Nam hay làm cho nước ngoài, con đường nào dễ thăng tiến và mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn? Mong được anh tư vấn thêm, em cám ơn anh nhiều.
 2. Anh Thiên Đồng ơi, anh giúp em với, bao giờ thì em mới thoát cảnh thất nghiệp đây ta... - Tuổi Kỷ Tỵ 1989 - Hỏi vào 06-10-2011(dương lịch) lúc 21:35 Câu 1: Đến khi nào thì em mới tìm được công việc phù hợp với mình. Câu 2: Chỗ em đang ứng tuyển hiện tại ( em vừa mới phỏng vấn với GĐ xong, hi vọng sẽ có cơ hội được thi tuyển tiếp) sẽ có kết quả tốt hay không và có thể làm việc tại đây không? Câu 3: Em nên làm việc cho Việt Nam hay làm cho nước ngoài, con đường nào dễ thăng tiến và mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn? Mong được anh tư vấn thêm, em cám ơn anh nhiều.
 3. Chào anh, anh tư vấn giúp em với Em sinh vào 08/11 âm lịch, tuổi Kỷ tỵ Hỏi vào lúc 21h43 ngày 19/07/2011 dương lịch 1. Cho em hỏi con đường tình duyên sắp tới của em sẽ như thế nào, sao em cứ cảm thấy nó lận đận thế nào đó anh ạ... Người đó sẽ khoảng bao nhiêu tuổi và cơ duyên là em sẽ gặp được ở đâu, công việc người đó thế nào, (và có đẹp trai không nữa hihi)? 2. Khoảng bao lâu nữa thì em mới được lên chức, và có phải nhảy việc sang nơi khác làm không? 3. Con đường học hành sắp tới của em có còn tươi sáng nữa không khi sáng đi làm tối đi học... Cám ơn anh nhiều.
 4. cám ơn anh nhiều nhiều hihi
 5. Rất mong được anh Thiên Đồng giúp đỡ Tuổi: Kỷ Tỵ Hỏi vào ngày 5-6-2011 lúc 17h28 Câu hỏi 01: Hiện em sắp đi làm, tuy nhiên chỉ mới là nhân viên hợp đồng trong 6 tháng, tuy nhiên em rất thích chỗ này và mong muốn được làm nhân viên chính thức. Vậy cho em hỏi trong vòng 6 tháng, em có thể trở thành nhân viên chính thức tại đây luôn không? Câu hỏi 02: bao lâu nữa thì em mới có đủ khả năng để tậu được một căn nhà? Câu hỏi 03: tình hình tài chính sắp tới có gặp nhiều trắc trở không? Cám ơn anh nhiều nhiều hihi
 6. Xin các anh chị xem giúp em với, cho em hỏi là trong tháng 6 7 sắp tới có tìm được việc làm mong muốn lương cao và phát triển tốt hay không. Vì em thấy hổm rài mọi thứ không được thuận lợi, rối rắm quá. Mong các anh chi giúp đỡ em, em xin cám ơn nhiều Em sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, lúc hỏi là 15h46 ngày 11 tháng 5
 7. Tuổi gì: Kỷ Tỵ Hỏi vào ngày 6 tháng 2 năm 2011 lúc 3h7p dương lịch. Câu hỏi 01: Trong năm nay em có tìm được công việc làm tốt và phù hợp với việc vừa làm vừa học hay không, hay là nên đi học không thôi rồi mới đi làm Câu hỏi 02: tình duyên, em muốn hỏi là khi nào sẽ bắt đầu và đối tượng đó là người như thế nào, trông như thế nào ( có cao trên đẹp chai và cao trên 180cm ko hehe) Câu hỏi 03: Em có thể xuất ngoại để sống và làm việc hay không Em xin cảm ơn Thiên Đồng nhiều hihi
 8. Chào các anh chị, năm nay em sắp ra trường( em sinh ngày 08/11 âm lịch, tuổi kỷ tỵ) , hiện đang xin vào thực tập tại một ngân hàng nước ngoài và sẽ phỏng vấn vào ngày 7-1 sắp tới. Xin anh chị và mọi người có thể cho em biết ngày hôm đó sẽ diễn ra suôn sẻ hay không và có thể tư vấn giúp em là nên làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất hay không. Em xin cám ơn mọi người nhiều lắm.
 9. Hic, cám ơn Thiên Đồng, bạn nói đúng rồi đó . Sự thật thì hiện tại là bà của mình đang bệnh...
 10. Hôm trước em nằm mơ, thấy răng cắm hàm trên của mình bị sâu, và đụng vào thì mới biết là nó nứt ra 1 chút và cảm thấy đau lắm. Tuy nhiên chân răng và hầu hết răng vẫn còn nhưng mà 1 phần trên của răng thì bị lung lay nên em dùng tay lấy rời phần nứt đó ra ngoài luôn. Không biết có điềm gì ở đây không, em thấy lo quá hic, mọi người xem giúp em vơi, em cảm ơn...
 11. Mọi người ơi, em có việc này muốn hỏi, vừa rồi em thi cuối kì xong rồi mới ăn tết, bây h bắt đầu có dần dần điểm thi các môn. Nhưng em lo bị thi lại môn ĐLĐCS quá. Mọi người cho em hỏi là học kì này em có bị thi lại môn nào hay không, và có lấy được học bổng hay không... Với lại đầu năm, em cũng muốn xin một quẻ hỏi về đường học hành công danh sự nghiệp, gia đình bạn bè, tình cảm Rất mong được sự tư vấn của mọi người Em xin cảm ơn và chúc mọi người một năm mới an khang tốt lành, vạn sự như ý Thân
 12. http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/01/3BA17649/ http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/01/3BA17649/ Chú Thiên Sứ thân mến, cháu cũng đã từng xem rất nhiều bài báo cũng như chương trình truyền hình về các vòng tròn bí ẩn này. Và có 1 chương trình đã chỉ ra rằng hầu hết các vòng tròn này khi xuất hiện đều có sự có mặt của 1 UFO Cháu không biết điều đó là thực hư thế nào...
 13. Mọi người làm ơn cho em hỏi, bữa nọ em nằm mơ thấy mình bị 1 con chó cắn đau lắm, nhưng thấy vết máu lại màu trắng chứ không phải đỏ. Vậy em có bị sao không ạ?
 14. hic cảm ơn chú Thiên Sứ, vậy cháu khỏi lo rồi vì cháu đâu có yêu ai đâu (bạn haithienha sao lại hỏi vậy, mình chưa có người yêu nữa mà, làm sao có chồng với con, mấy nay mình chỉ lo chuyện học hành và sức khỏe thôi)
 15. Chú Thiên Sứ và Chị Laviet có rảnh xin giúp em giải giấc mộng này với, dạo này có vài chuyện làm em cảm thấy hơi lo, em sợ sẽ là điều không tốt Đầu tiên trong giấc mơ, em thấy đột nhiên trong nhà xuất hiện 2 chú chó con rất xinh sắn dễ thương, to hơn bàn bay em 1 chút, 1 con màu trắng, 1 con màu nâu. Chúng rất hiền, và em cugnx rất mến chúng, sau đó em đi ngủ và để lại 2 chú chó ở dứoi nhà. Và khi tỉnh dậy thì em nghe tiếng kêu của 1 chú chó, em nhìn xuống chỉ thấy có 1 chú chó trắng, trông có vẻ mệt mỏi yếu ớt, em đặt nó lên tay mình, và 1 lúc sau nó chết, em khóc , còn chú chó nâu thì cũng không thấy đâu hết, tìm khắp nhà cũng không thấy Vậy chú và chị có thể giúp em giải giăc mộng này không Em cảm ơn
 16. Chị ơi, thời gian thi tuyển dự kiến là 2/5 tới 14/5, còn thời gian hoạt động chính thức là tháng 11 lận. Lần này họ đăng kí quá chừng, coi bộ hơi khó xơi chị ạ hihi
 17. Chị thanhtrang ơi, h em cần chị giúp em lần nữa rồi đây Sắp tới VN mình sẽ đăng cai tổ chức Asian-Indoor Games III, và đang tuyển tình nguyện viên. Em thực sự rất muốn tham gia nhưng xem ra mọi người đăng kí rất rất đông, em không biết mình có cơ hội trở thành tình nguyện viên hay không. Chị có thể xem giúp em không Cảm ơn chị nhiều
 18. Chào chị, nghe chị nói vậy em cũng cảm thấy an tâm tự tin hơn rồi. Vậy mỗi sáng thức dậy em phải động viên mình bằng câu "mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình!" Nghe chị nói, có vẻ như chị học ngành kế toán thì phải, vậy chắc chị cũng thuộc nhóm ngành kinh tế giống em rồi hihi. Trường em (mang tiếng là trường thuộc nhóm ngành k tế-( ngân hàng )xịn, thi vô khó thấy mồ) nhưng qui chế học của nó hình như chỉ được ghi trên giáy thôi chị ạ, chả có cái nào là được áp dụng giống như trong tờ quy chế ghi hết( ko biết nên khóc hay nên cười đây nữa) năm nay là năm đầu trường áp dụng hình thức học tín chỉ, nên khiến cho sv "điên cái đầu" với cả đống rắc rối lớn nhỏ trên mọi hình thức. học kì này em đăng kí 8 môn ( maximum), tuy nhiên nhìn theo tình hình hiện tại+ kinh nghiệm xương máu của HK1 thì, điểm thi cuối kì chiếm 90-100%( 5 môn thì hết 4 môn là 100% rồi) đó chị ơi, em cũng mong có cái vụ 30% kiểm tra, với 10% phát biểu và hiện diện trên lớp như chị nói lắm. Có lần nhóm em phải thức 2 3 h đêm để làm bài thuyết trình làm công phu lắm , cho làm cả đống bài KT trên lớp nhưng cuối cùng làm biếng quá ko thèm chấm nên lấy luôn điểm thi cuối kì. (Nhưng em phải công nhận 1 điều mặc dù là tệ hại mấy cái đó, nhưng giảng viên thì cực kì nhiệt tình trong việc giảng dạy và giứp đỡ về mặt kiến thức cho SV). Em cũng thường xuyên tim hiểu thêm nhiêu tài liệu và cập nhật thông tin ngành nên cũng không đáng lo lắm đâu chị Cuối cùng là em cảm ơn chị đã tư vấn giúp em. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặt hái được thật nhièu thành công trong cuộc sống sự nghiệp và các mối quan hệ trong xã hội nhé Thân
 19. Chào chị, nghe chị nói vậy em cũng cảm thấy an tâm tự tin hơn rồi. Vậy mỗi sáng thức dậy em phải động viên mình bằng câu "mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình!" Nghe chị nói, có vẻ như chị học ngành kế toán thì phải, vậy chắc chị cũng thuộc nhóm ngành kinh tế giống em rồi hihi. Trường em (mang tiếng là trường thuộc nhóm ngành k tế-( ngân hàng )xịn, thi vô khó thấy mồ) nhưng qui chế học của nó hình như chỉ được ghi trên giáy thôi chị ạ, chả có cái nào là được áp dụng giống như trong tờ quy chế ghi hết( ko biết nên khóc hay nên cười đây nữa) năm nay là năm đầu trường áp dụng hình thức học tín chỉ, nên khiến cho sv "điên cái đầu" với cả đống rắc rối lớn nhỏ trên mọi hình thức. học kì này em đăng kí 8 môn ( maximum), tuy nhiên nhìn theo tình hình hiện tại+ kinh nghiệm xương máu của HK1 thì, điểm thi cuối kì chiếm 90-100%( 5 môn thì hết 4 môn là 100% rồi) đó chị ơi, em cũng mong có cái vụ 30% kiểm tra, với 10% phát biểu và hiện diện trên lớp như chị nói lắm. Có lần nhóm em phải thức 2 3 h đêm để làm bài thuyết trình làm công phu lắm , cho làm cả đống bài KT trên lớp nhưng cuối cùng làm biếng quá ko thèm chấm nên lấy luôn điểm thi cuối kì. (Nhưng em phải công nhận 1 điều mặc dù là tệ hại mấy cái đó, nhưng giảng viên thì cực kì nhiệt tình trong việc giảng dạy và giứp đỡ về mặt kiến thức cho SV). Em cũng thường xuyên tim hiểu thêm nhiêu tài liệu và cập nhật thông tin ngành nên cũng không đáng lo lắm đâu chị Cuối cùng là em cảm ơn chị đã tư vấn giúp em. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặt hái được thật nhièu thành công trong cuộc sống sự nghiệp và các mối quan hệ trong xã hội nha Thân
 20. Chú Thiên Sứ ơi, chú giúp cháu đoán việc này với. Cháu đã bị bệnh cận loạn thị bẩm sinh, bây giờ độ của chúng lên cao lắm rồi, và cháu không thể nhìn thấy rõ thứ gì, cháu cảm thấy bất tiện lấm nên có ý định là vài năm nữa sẽ đi phẫu thuật chữa tật về mắt, nhưng cháu lại đọ được 1 vài bài báo nói rằng sẽ có 1 số triệu chứng xuất hiện như khô mắt, bong giác mạc...và 1 vài trường hợp cận trở lại cháu cảm thấy lo lắm. Chú có thể xem giúp cháu là sau này khi phẫu thuật, mắt cháu có thể trở nên bình thường , không gặp phải các tình trạng trên hay không Cảm ơn chú
 21. cảm ơn chú Thiên sứ nhiều lắm Mong là chú sẽ tìm ra thêm được nhiều lời giải đáp khác cho các bí ẩn trong vũ trụ nữa Chúc chú thành công Thân
 22. Chào các anh chị, em hiện nay vẫn đang là sinh viên năm nhất ngành tài chính ngân hàng, mong muốn của em là có thể trở thành thạc sĩ hoặc cao hơn nữa. Em mong anh chị có thể giúp em xem ước mơ đó của em có thể thành hiện thực hay không. Và sau khi đi làm thì công việc của em sẽ gặp nhiều trắc trở lắm hay không Cảm ơn anh chị
 23. Chú thiên sứ ơi, hôm qua cháu mới đọc 1 bài báo, nói về "lỗ đen" vũ trụ, cháu thấy tò mò về nó lắm. Cháu rất muốn biết là bản chất của nó là gì. Chú có thể giúp cháu không. Cảm ơn chú
 24. Chị và chú Thiên Sứ cho em hỏi về giấc mơ này với, trước tết em nằm mơ thấy mình đang đứng thì có 1 người chạy tới, đưa cho em nguyên 1 trái khổ qua thiệt bự, và nhìn kĩ thì trái khổ qua to dó được tạo nên từ nhiều trái khổ qua kích cỡ bình thường, vậy là em tỉnh dậy, vậy giấc mơ đó có báo cho em biết điều gì sắp xảy ra không( hiện em qua tết em đã 20 tuổi và đang đi học đại học) Cảm ơn