• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

haidinhnb

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by haidinhnb

 1. Kính nhờ Bác Thiên Sứ giúp đỡ cháu ah. Thưa bác sang đầu năm mới cháu muốn mở cửa hàng kinh doanh bác xem qua cho cháu xem có thể mở được không ? Nếu mở được thì với tuổi của cháu thì cần phải lưu ý những vấn đề gì.? Cháu xin cám ơn bác nhiều . Cháu sinh năm : 2/7/1986 âm lịch giờ sinh 23h 30. vợ cháu cũng sinh cùng năm : 9/4/1986 dương lịch. Kính mong Bác giúp đỡ cháu, cháu xin trân thành cám ơn.
 2. Cháu chào các Bác. Cháu muốn nhờ các bác xem giúp cháu xem sang năm mới cháu có thể mở của hàng được không. Cháu sinh ngày : 2/7/1986 Âm lịch giờ sinh : 23h 30 . Vợ cháu cùng tuổi sinh ngày 9/4/1986 dương lịch. Cháu xin trân thành cám ơn nhiều.
 3. Vâng ah. Cháu xin cám ơn bác nhiều..!
 4. Cháu xin chào các bác Thiên Luân Vợ chồng cháu rất khó khăn về đường con cái, cưới nhau cuối năm 2009 mà tận 2012 mơi sinh được một bé trai. Năm nay chúng cháu định sinh nhưng điều không may đã xảy ra, vợ cháu không giữ được bé. Bây giờ cháu muốn sinh thêm một bé nữa nhưng không biết phải chọn năm nào cho tốt cả bé lẫn gia đình. Vì vợ cháu cũng yếu nên rất khó khăn trong việc sinh đẻ. Cháu Sinh : 2/7/1986 Am Lịch Vợ cháu: 9/4/1986 Dương Lịch. Con trai : 1/7/2012 Dương Lịch. Cháu rất mong được sự giúp đỡ của bác ! Trân trọng !
 5. Cháu xin chào các bác, các chú. Vợ chồng cháu rất khó khăn về đường con cái, cưới nhau cuối năm 2009 mà tận 2012 mơi sinh được một bé trai. Bây giờ cháu muốn sinh thêm một bé nữa nhưng không biết phải chon năm nào cho tốt cả bé lẫn gia đình. Vì vợ cháu cũng yếu nên rất khó khăn trong việc sinh đẻ. Cháu Sinh : 2/7/1986 Am Lịch Vợ cháu: 9/4/1986 Duong Lịch. Con trai : 1/7/2012 Duong Lịch. Cháu rất mong được sự giúp đỡ của các bác ,các chú.. Trân trong.!
 6. Cháu xin chào Huyencodieuly.! Cháu xin chú xem và tư vấn giúp cháu về lá số của cháu. Mây năm ra trường và lập gia đình xong rồi nhưng công việc của cháu vẫn chưa ổn định, mặc dù làm nhiều công việc khác nhau những cũng chưa được an tâm bác ah. Cháu mong bác lưu tâm giúp đỡ ah. Đây là lá số của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+Xu%C3%A2n+%C4%90%E1%BB%8Bnh&date=1986,8,7,11,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin trân thành cám ơn chú. Trân trọng !
 7. Trước tiên cháu và gia đình xin trân trọng cám ơn Chú Hạt Gạo Làng Ta rất rất nhiều. Nhờ sự giúp đỡ và tư vấn của chú (kể từ tháng 7-2011 ) gia đình cháu đã có một bé trai gần hai năm tuổi, rất thông minh và nhanh nhẹn chú ah. Mặc dù vài tháng cuối của thời kỳ mang thai vợ cháu cũng rất vất vả thường xuyên phải nghỉ công tác và nằm viện để giữ thai, nhưng vượt lên tất cả bây giờ mọi chuyện đã ổn định hết rồi chú ah. Những cuối năm vừa rồi hai vợ chồng cháu dự định sinh một bé tuổi Ngọ nũa cho hợp anh hợp em , nhưng rất tiếc là được 2 tháng thì vợ cháu không dữ được, vì sảy ra chuyện như thế nên vợ chồng cháu chưa muốn sinh tiếp, nhưng trong cháu vẫn có một sự bất an nào đó, nếu chúng cháu muốn sinh tiếp liệu vợ chồng cháu có sảy ra trục chặc như thế tiếp không chú. Chú xem xét lại giúp cháu xem cháu phải sửa lại phong thủy chỗ nào nữa để gia đình cháu an tâm hơn khi muốn sinh tiếp một bé nữa. Cháu cam ơn chú rất nhiều. Trân trọng !
 8. Cháu chào bác Thien luân. Vợ chồng cháu mới sinh được bé trai nhiều người nói là đẹp và hợp với vợ chồng cháu nhiều người lại bảo không hợp. Cháu mông bác chỉ bảo giùm ah. Cháu cám ơn bác . Cháu sinh : 2/7/1986. AL Vợ cháu: 9/4/1986. DL Con trai cháu : 13/5/2012. AL Mong bác chỉ bảo giúp cháu ah.
 9. Cháu xin chào các cô các chú. Vợ chồng cháu mới sinh được một bé trai.cháu cũng mạo phép xin các cô các chú xem giúp xem bé trai nha cháu sinh vào giờ,ngày,tháng, năm. như vậy có được không ah.! cháu xin các cô các chú tư vấn giúp. Cháu sinh: 2/7/1986. AL. Vợ cháu sinh: 9/4/1986 . DL Con trai cháu mới sinh: 13/5/2012.AL.Sinh lúc .13h25ph My link la so Đây la lá số của con cháu.Mong các cô các chú tư vấn giúp ah. Cháu xin cám ơn ah.
 10. Nhà cháu có tinh toán gi đâu ah. vợ chồng cháu cũng khó khăn trong việc sinh con .cố gắng mãi mới sinh được một bé trai.chúng cháu mong chờ 4 năm nay rồi ah.gia đình cũng rất là mong ah.
 11. Hôm nay cháu lên diễn đàn sau gần một năm không lên diễn. Trước hết cháu xin cám ơn tất cả quản trị vì đã sáng lập ra một wes hay và hữu ích. Sau cùng cháu xin cám ơn nhiều nhất đó là chú Hatgaolangta. Chú đã giúp đỡ cháu và gia đình cháu nhiều.Nhờ có chú tư vấn về phong thủy mà gia đình cháu rất vui mừng khi mới đón chào một bé trai ra đời sau 4 năm chúng cháu cưới nhau.Trước đó hai vợ chồng cháu rất vất vả về đường con cái.Nhất là vợ cháu đau ốm suốt.Nhưng từ ngày có chú tư vấn giùm vợ cháu khác hẳn không đau ốm và chỉ sau hơn một tháng vợ cháu có tin vui luôn và sau 9 tháng chúng cháu đã có một bé trai chào đời. Cháu vô cùng phục và biết ơn chú .Nếu sau này có dịp về Ninh Bình .Mong chú ghé vào nhà cháu chơi và để cháu và gia đình được cam tạ. Cháu xin chân thành cám ơn ...!http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif
 12. Cháu xin chào các cô các chú. Vợ chồng cháu mới sinh được một bé trai.cháu cũng mạo phép xin các cô các chú xem giúp xem bé trai nha cháu sinh vào giờ,ngày,tháng, năm. như vậy có được không ah.! cháu xin các cô các chú tư vấn giúp. Cháu sinh: 2/7/1986. AL. Vợ cháu sinh: 9/4/1986 . DL Con trai cháu mới sinh: 13/5/2012.AL.Sinh lúc .13h25ph la so Đây la lá số của con cháu.Mong các cô các chú tư vấn giúp ah. Cháu xin cám ơn ah.
 13. Cháu xin chào các cô các chú. Vợ chồng cháu mới sinh được một bé trai.cháu cũng mạo phép xin các cô các chú xem giúp xem bé trai nha cháu sinh vào giờ,ngày,tháng, năm. như vậy có được không ah.! cháu xin các cô các chú tư vấn giúp. Cháu sinh: 2/7/1986. AL. Vợ cháu sinh: 9/4/1986 . DL Con trai cháu mới sinh: 13/5/2012.AL.Sinh lúc .13h25ph. La so My link Cháu xin cám ơn.!
 14. cac bac cho chau hoi gium voi ah. sang nam 2012 sinh con vao thang5 cung dep roi nhung ma sinh vao ngay nao cua thang5 thi dep ah.? trong ngay do thi co gio nao dep nhat ah.? mong cac bac tu van giup chau voi ah.
 15. Cháu cám ơn chú ah.!cháu se lam ngay ah. nếu thang này vợ cháu có tin vui thi tốt qua chú ah. có le một ngày nào đó phải gặp được chú để cám ơn chú đấy ah. !
 16. Cháu chào chú Hatgaolangta. cháu rất cám ơn chú đã tư vấn cho gia đình cháu .cháu đã kê lại giường theo chú khuyên nhưng hôm nay cháu muốn hỏi thêm chú một chút .Trong phong ngu cháu có kê cái tủ quần áo một cánh của nó có gương nên nó chiếu thẳng vào đầu giường cháu. như thế liệu có ảnh hưởng gì không chú.? mong chú cho cháu lời khuyên. cám ơn chú nhiều ah.
 17. cháu có một người chú ruột sn: 1978 năm nay đang ý định làm nhà nhưng hình như không được tuổi thì phải ah Kính mong chú tư vấn giúp cháu với ah. Năm nay có được tuổi không ah ? chú của cháu chưa có gia đình vân độc thân sống một mình trong Nam.
 18. cháu có một người chú ruột sn: 1978 năm nay đang ý định làm nhà nhưng hình như không được tuổi thì phải ah Kính mong chú tư vấn giúp cháu với ah. Năm nay có được tuổi không ah ? chú của cháu chưa có gia đình vân độc thân sống một mình trong Nam.
 19. Vâng ah.chú giúp bon cháu với ah. có những vấn đề gì mà cháu cần khắc phục thì chú cứ nói giúp cho cháu với ah. Cháu cám ơn chú nhiều.
 20. Dạ. Nhưng thưa chú cháu cũng xin nói thêm một chút. mảnh đất nhà cháu ở cũng hơi phức tạp một chút.Đường xóm bây giờ ngày xưa là đất của nhà cháu.nhưng vì làng xóm nên đổi đất để cho đường xóm thẳng tắp như bây giờ.còn đường xóm cũ là cái tuyến đường đi vòng màu xanh cháu mới vẽ đấy ah. và ở tại điển số 5 (góc đất của nhà hàng xóm) ngày xưa thế hệ ông cháu có một người nhà của họ treo cổ chết ở đó chú ah.vậy nên cháu mong chú xém giúp vợ chồng cháu xém những vấn đề ấy liệu có ảnh hưởng gì đến chúng cháu không ah, nhất là chuyện con cái của bọn cháu ah.?Cái cửa sổ đối diện đó đóng vĩnh viễn lại hay là chỉ đóng tam thời (tức là chỉ đóng cửa lại thôi ah) .thưa chú.? Cháu cám ơn chú nhiều ah. cháu nhầm điểm số 7 mới là điểm người đó treo cổ chết chú ah.!
 21. Dạ. Nhưng thưa chú cháu cũng xin nói thêm một chút. mảnh đất nhà cháu ở cũng hơi phức tạp một chút.Đường xóm bây giờ ngày xưa là đất của nhà cháu.nhưng vì làng xóm nên đổi đất để cho đường xóm thẳng tắp như bây giờ.còn đường xóm cũ là cái tuyến đường đi vòng màu xanh cháu mới vẽ đấy ah. và ở tại điển số 5 (góc đất của nhà hàng xóm) ngày xưa thế hệ ông cháu có một người nhà của họ treo cổ chết ở đó chú ah.vậy nên cháu mong chú xém giúp vợ chồng cháu xém những vấn đề ấy liệu có ảnh hưởng gì đến chúng cháu không ah, nhất là chuyện con cái của bọn cháu ah.?Cái cửa sổ đối diện đó đóng vĩnh viễn lại hay là chỉ đóng tam thời (tức là chỉ đóng cửa lại thôi ah) .thưa chú.? Cháu cám ơn chú nhiều ah. cháu nhầm địa điểm số 5 chú ah. địa điểm đó phải nằm tại số 7 cơ chú ah.
 22. Dạ. Tức là giường cháu để nằm ở góc thẳng với cửa ra vào đấy ah.? như hình cháu vẽ đấy ah.?
 23. Da thưa chú. Thẳng với cổng vào là sân nhà cháu thôi ah. xung quang viền của sân nhà cháu cũng trồng một số cây nhưng chưa to lắm. Nhà cháu cửa chính thì quay hường Đông nhưng nhà có cái hiên nhà rộng nên bậc lên xuống của nhà quay hướng Nam ah.( bậc lên xuống là số 4).Tức là đi vào trong nhà chỉ bằng bậc lên xuống số 4 thôi ah.
 24. cháu cám ơn chú nhiều ah. phòng của chúng cháu có hai cửa sổ : của số 1 và của số 2 một cửa chính là số 3. cửa số 3 và số 1 hơi lệch lệnh so với nhau một chút chú ah,! nếu phòng của chúng cháu như vậy thì phải làm cách nào để khắc phục thưa chú.? Chú tư vấn giúp chúng cháu với ah. . ngày xưa cháu kê giường theo hướng ĐÔNG -TÂY ah. đầu quay hướng Đông ah. nhưng bây giờ cháu mới kê lại theo hướng Bắc - Nam chú ah. Cháu kính mong chú giúp đỡ vợ chồng cháu với ah.
 25. Cháu sn:2/7/1986 AL Vợ cháu :9/4/1986 DL chúng cháu cưới nhau năm 2/11/2009 AL. nhưng hiện giờ chúng cháu vân chưa có em bé ah. vợ cháu cũng hơi yếu nên bị xảy một lần ah. chúng cháu thấy nhiều người nói vợ chồng cháu hơi nặng về số nên đường con cái không thuận. nay cháu viết lên đây mong các bác các chú xem giùm cháu và xin cho cháu lời khuyên với ah. cháu xin chân thành cám ơn ah.!