• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CHIEUNAM

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  206
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Bài viết posted by CHIEUNAM


 1. (NLĐO) - Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, khu cao ốc liên hợp gia cư và thương mại Thuận Kiều Plaza (quận 5) đã được một nữ đại gia bất động sản mua lại.

   

  Chủ mới của Thuận Kiều Plaza đang có ý định phá dỡ toàn bộ công trình này để đầu tư xây dựng một dự án khác.

  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg
  Khu cao ốc Thuận Kiều Plaza đồ sộ ở khu Chợ Lớn nhưng đang trong tình trạng ế ẩm nhiều năm qua

  Theo quan sát của phóng viên, hiện tại, nhiều tiểu thương ở các tầng thương mại của Thuận Kiều Plaza đều đã trả mặt bằng, bên trong chỉ còn lại những quầy hàng trống không, nhếch nhác. Các bức tường xung quanh đã cũ kỹ, xuống cấp và bị bong tróc nham nhở. Một số nhân viên bảo vệ ở đây cho biết phần lớn tiểu thương đã dọn sang trung tâm thương mại An Đông (quận 5) để tiếp tục kinh doanh.

  Riêng khu dân cư có trên 600 căn hộ nhưng chỉ còn lèo tèo chưa tới 10 hộ dân sinh sống. Sở dĩ những hộ này vẫn còn tá túc lại là vì đã hợp đồng thuê nguyên căn trên 20 năm, nên phải chờ chủ mới hóa giá mới chuyển đi được.

  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg

  Hơn 640 căn hộ của 3 tòa nhà nhưng chỉ có chưa đến 20 hộ dân sinh sống

  Thuận Kiều Plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.971m². Công trình gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác như hồ bơi, khu giải trí, nhà xe… do Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) và Kings Harmony Int MTV của Hong Kong liên doanh xây dựng từ năm 1994 đến 1999. Vốn đầu tư thời điểm đó khoảng 55 triệu USD.

  4 mặt của cao ốc giáp với các con đường sầm uất ở khu vực Chợ Lớn như: Hồng Bàng, Thuận Kiều, Tân Hưng, Dương Tử Giang. Ngoài ra còn có 1 con đường Đỗ Ngọc Thạnh băng ngang phía dưới 3 tòa nhà.

  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg
  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg

  Những hộ kinh doanh cuối cùng ở Thuận Kiều Plaza đã dọn đi nơi khác, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư

  Những năm đầu khi mới đưa vào khai thác, hoạt động thương mại tại trung tâm này diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2008 trở về sau, khi hàng loạt trung tâm thương mại khác mọc lên ở TP HCM, cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn, cách quản lý, sắp xếp thiếu khoa học... nên các tiểu thương ở đây lần lượt bỏ đi. Hoạt động kinh doanh mua bán ở Thuận Kiều Plaza cũng teo tóp dần và rơi vào ế ẩm. Hơn 600 căn hộ tại đây cũng không bán được chủ yếu do vướng mắc về xác lập quyền chủ sở hữu, bởi thời gian thuê mua quá ngắn, chỉ khoảng 20 năm.

  Từ đây, Thuận Kiều Plaz bắt đầu vướng nhiều lời đồn về ma mị, phong thủy khiến khu liên hợp gia cư, thương mại này đã vắng lại càng trở nên hoang phế, xuống cấp và ô nhiễm nghiêm trọng.

  Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thúy Liễu (31 tuổi), người bán hàng gần 20 năm bên dưới khu cao ốc này, cho biết: “Trước kia khu này đông đúc lắm, gia đình tôi thuê mặt bằng giữ xe cho khách mỗi ngày thu lời hàng triệu đồng. Nhưng nay thì khác, lèo tèo ế ẩm, tôi không còn giữ xe nữa mà đi bán nước uống dạo luôn! Nghe tin là sắp có chủ mới sẽ đổi thay làm ăn để trở lại đông đúc cho dân đỡ khổ…”.

  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg
  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg
  thuan-kieu-plaza-sap-bi-thao-do.jpg
  Nhiều khu vực của tòa nhà đang trở nên nhếch nhác và hoang phế

   

  ---------------------------

   

  Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trình phương án tháo dỡ các tòa nhà lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.


 2. Bác CHIEUNAM ơi cho cháu hỏi thêm 1 chi tiết nhữa là nếu vợ chồng cháu có em bé vào cuối năm 2017, sinh đầu năm 2018 (Mậu Tuất) thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến gia đình cháu ah? Có xung khắc nhiều ko ah? - Con gái đầu của cháu sinh năm 2014 (Giáp Ngọ). Cháu cảm ơn Bác nhiều!

   

  Chắc hẳn 2 vợ chồng muốn sinh thêm con trai. Nếu sinh Mậu Tuất, thiên can con trai Mậu khắc can cha Nhâm ---> cha sẽ hơi vất vả, thường phải làm việc xa nhà hoặc sống xa con.


 3. Cháu cám ơn bác CHIEUNAM đã tư vấn giúp cháu. Bác ơi đến năm Nhâm Dần 2022 cháu 39 tuổi, chồng cháu 40 tuổi rồi không biết có sinh nở thuận tiện không nữa? Bác xem giúp cháu có năm nào gần hơn để sinh bé ít xung khắc nhất với gia đình với ah. Nếu có điều kiện thì sẽ sinh thêm bé út để " chốt sổ" ah! Cháu xin cám ơn!

   

  Tôi không tìm thấy năm nào tốt gần hơn.

  Có thể có em bé vào cuối năm 2021, sinh đầu năm 2022 (Nhâm Dần).


 4. Sau khi sinh bé đầu thì nhìn chung tình hình sức khỏe - tài chính - tình cảm của gia đình mình cũng ổn. Từ khi sinh con nhà mình chuyển sang ở chung với ông bà ngoại hướng Đông (trước đây ở chung với ông bà nội hướng Nam). Có điều bất tiện là bà chị chồng mình sinh năm 1980 từ khi có bầu và sinh con thứ hai năm 2013 (Quý Tỵ) thì dọn cả nhà về ở chung với gia đình chồng mình để gửi con nên khi mình sinh con thì chuyển sang nhà ba mẹ mình ở cho đến giờ rất bất tiện, thỉnh thoảng vợ chồng mình có cãi nhau về vấn đề này. Không biết khi nào nhà kia mới dọn đi để nhà mình dọn về nữa vì cứ viện lý do ở với ông bà để nhờ giữ con trong khi nhà đất cũng có mà không chịu dọn đi!

   

  Ở trên nhờ các bác, ở dưới lại xưng là mình, xưng hô như thế là sao? Tư vấn trên diễn đàn đều là người lớn tuổi, có kiến thức rộng và nhiều kinh nghiệm sống, không thể "ngang vai phải lứa" như thế được, chưa kể là đang nhờ người khác giúp.


 5. Em k săn đc bé năm 2014 mà còn 2 tuần nữa sinh bé gái 2015. Vậy ngày giờ nên chọn thế nào thì tốt ạ. Mong các cô chú a chị e xem giúp ạ. Xin cảm ơn

   

  Mỗi đứa trẻ khi tượng hình đã có số mệnh của nó rồi, đừng chọn ngày giờ vô ích. Hãy để tự nhiên và tập trung sức khỏe, tinh thần, tài chính cho cháu bé.


 6.  

  Tiểu thương tháo chạy khỏi Thuận Kiều Plaza

  21:20 ngày 14 tháng 08 năm 2015

   

  ================

  Từ gần 10 năm trước, trong bài tập luận về hình lý khí của khóa Phong Thủy Lạc Việt đầu tiên, đã bình luận về tòa nhà Thuận Kiều Plaza này. Anh chị em học viên chê đến mức chẳng còn chỗ nào để chê. Đến nay, với những khám phá mới trong Phong thủy Lạc Việt lại thấy càng chê, càng từ đúng trở lên. Hình như bài tập về hình lý khí Thuận Kiều Plaza vẫn còn trên trang chủ.

   

   

  Vị trí đắc địa ngay trung tâm Quận 5, sát bên Quận 1 và Quận 7 mà kinh doanh vắng khách, căn hộ không có người ở, bỏ hoang. Thật là phí quá sư phụ ạ.


 7. LUẬN TUỔI LẠC VIỆT

  (bài giảng của sư phụ Thiên Sứ)

   

   

  A. NGUYÊN LÝ VỀ CAN - CHI - MẠNG:

   

  1) Thiên Can - Dương: Chồng Dưỡng vợ là số 1

  2) Mạng - Âm Vợ Dưỡng chồng là số 1

  3) Địa chi - Dương trong Âm - Vợ chồng tương hợp.

   

  i) Về Thiên Can

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) Chồng sinh vợ

  2) Vợ khắc chồng

  3) Bình hòa

  (Thí dụ: Giáp hợp Kỷ, hoặc vợ chồng cùng hành: Bính - Bính, hoặc Chồng Bính - vợ Đinh, chồng Đinh vợ Bính)

  4) Vợ sinh chồng

  5) Chồng khắc vợ

   

   

  ii) Về Thân Mạng

  Chú ý:

  Nguyên tắc theo Lạc Thư Hoa giáp: Tham khảo bảng Lạc Thư hoa giáp trong bài: "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt" hoặc sách "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp".

  Sử dụng bảng Lục thập hoa giáp từ sách cổ chữ Hán, chắc chắn sẽ sai ở hành Hoả và Thuỷ.

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) Vợ sinh chồng

  2) Chồng khắc vợ

  3) Bình hoà

  4) Chồng sinh vợ

  5) Vợ khắc chồng

   

  iii) Về Địa chi

  Coi theo cách thông thường trong dân gian.

   

  "Trường hợp hai vợ chồng cùng tuổi lấy nhau thì sanh con thoải mái. Nhưng năm Kỵ thì phải là con gái, và năm hợp phải là con trai"

   

  *) Các cách đặc biệt trong Luận tuổi Lạc Việt

  Nếu tương quan tuổi theo qui luật phổ biến trên và lại nằm trong các cách minh họa sau đây thì sẽ tốt hơn rất nhiều:

   

  1) Thiên Can trùng.

  Hình minh họa dưới đây là một thí dụ.

  Thien can.jpg

  2) Tuổi nằm trong tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ.

  Tư sinh.jpg

  3) Ba tuổi liền nhau và tạo đỉnh đối xứng.

  (Dù bất cứ chiều nào)

  Tam Nguyen.jpg

  3bis) Trường hợp riêng của điều kiện 3.

  Phát rất nhanh, nhưng dễ xuống nếu tương tác xấu nằm trong qui luật chung.

  Phi van.jpg

  4) Đối xứng

  Có thể đối xứng qua trục tung và hoành của 12 cung minh họa trên và các đướng chéo.

  Song nguyen.jpg

  Lưu ý:

  Các trường hợp tương quan tuổi vợ chồng tuy xấu, nhưng nếu gặp một trong những trường hợp sau đây có thể hóa giải:

  * Bỏ xứ ly quê.

  * Phẫu thuật hoặc bị thương tật.

   

  B. TƯƠNG QUAN TRONG QUAN HỆ CHỒNG - VỢ

  Nguyên tắc chồng là Dương phải sinh cho vợ là Âm, vợ phải dưỡng chồng. Tương quan vợ chồng âm dương nhưng là ở cùng cấp độ (đồng đẳng) nên vợ dưỡng chồng là thuận lý. Dương thuận âm nghịch, lấy dương làm trọng nên thiên can chồng sinh vợ là tốt nhất, khắc vợ là xấu nhất, thân mạng vợ dưỡng chồng là tốt nhất, địa chi có dương trong âm nên hợp nhau là tốt nhất.

  i)Về Thiên Can

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) Chồng sinh vợ

  2) Vợ khắc chống

  3) Bình hoà, hợp

  4) Vợ sinh chồng

  5) Chồng khắc vợ


  ii) Về Thân Mạng

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) Vợ sinh chồng

  2) Chồng khắc vợ

  3) Bình hoà

  4) Chồng sinh vợ

  5) Vợ khắc chồng


  iii) Về Địa chi

  Coi theo cách thông thường trong dân gian,

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) tam hợp, nhị hợp

  2) cùng địa chi

  3) không có liên hệ trực tiếp

  4) xung hình hại tuyệt


  C. TƯƠNG QUAN GIỮA CHA/MẸ VỚI CON

  Nguyên tắc quan trọng là con phải hợp mẹ hơn cha, cha giáo mẹ dưỡng. Tương quan giữa cha mẹ và con cái là không đồng đẳng nên con cái khắc cha mẹ là tối kỵ, con cái sinh cho cha mẹ cũng không tốt (con nhỏ không đủ sức dưỡng cha mẹ, nếu gặp như vậy thì khi con trưởng thành mới chuyển xấu thành tốt). Âm dương tương hợp nên con trai ảnh hưởng nhiều tới mẹ, con gái ảnh hưởng nhiều tới cha. Con út là mắt xích cuối cùng trong gia đình nên có ảnh hưởng quyết định đến toàn gia.


  I) Về Thiên Can

  Tính tốt xấu theo thứ tự như sau:

  1)Cha mẹ sinh con

  2)Con khắc cha mẹ

  3) Bình hoà, hợp

  4)Con sinh cha mẹ

  5)Cha mẹ khắc con


  ii) Về Thân Mạng

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1)Cha mẹ sinh con

  2)Con khắc cha mẹ

  3) Bình hoà

  4)Con sinh cha mẹ

  5)Cha mẹ khắc con


  iii) Về Địa chi

  Coi theo cách thông thường trong dân gian,

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) tam hợp, nhị hợp

  2) cùng địa chi

  3) không có liên hệ trực tiếp

  4) xung hình hại tuyệt


  D. TƯƠNG QUAN QUAN HỆ GIỮA ANH/CHỊ - EM

  Anh chị em trong nhà tuy phân trước sau nhưng là con cùng một nhà nên lấy tương sinh, thuận hòa làm trọng. Tuy nhiên giữa thiên can và thân mạng nên có cả sinh cả dưỡng mới tốt. Âm dương tương hợp nên anh trai-em gái hay chị gái-em trai sẽ chịu ảnh hưởng của nhau nhiều hơn.

  i) Về Thiên Can

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1)Anh chị sinh cho em

  2)Em khắc anh chị

  3) Bình hoà, hợp

  4)Em sinh cho anh chị

  5)Anh chị khắc em


  ii) Về Thân Mạng

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1)Em sinh cho anh chị

  2)Anh chị khắc em

  3) Bình hoà, hợp

  4)Anh chị sinh cho em

  5)Em khắc anh chị


  iii) Về Địa chi

  Coi theo cách thông thường trong dân gian,

  Tính tốt xấu thuận tự như sau:

  1) tam hợp, nhị hợp

  2) cùng địa chi

  3) không có liên hệ trực tiếp

  4) xung hình hại tuyệt


  E.TƯƠNG QUAN TOÀN THỂ GIA ĐÌNH

  Khi chưa có con thì xét tương quan vợ chồng, khi có con thì xét tương quan đứa con cuối cùng với bố mẹ làm trọng, tương quan giữa anh chị em là bổ trợ, thứ yếu.

   

  11 people like this

 8. Dzạ. Cháu cảm ơn chú! Bạn trai cháu sinh ngày 16/01/1990 là ngày âm lịch ạ! Như vậy xem hướng hợp hay phong thuỷ là tính tuổi bạn trai cháu Kỉ Tỵ phải không chú?

  Những năm trên tốt nên cháu nghĩ chúng cháu sẽ chọn năm sinh cháu út. Còn những nằm gần đây, có năm nào khắc nhưng không quá xấu với chúng cháu không chú? Cháu cảm ơn cháu rất nhiều ạ!

  Nếu ngày âm lịch thì 2 bạn đều là tuổi Canh Ngọ - Thổ. Vợ chồng mà cùng tuổi sinh thoải mái - năm hợp sinh trai, năm kỵ sinh con gái.


 9. 1. Khởi Bính Bút

   

  Từ tuổi Mẹ tính đến tuổi con đến chữ nào thì xác định nghề chữ ấy( xem con hưởng âm đức của mẹ) theo vòng lặp từ 1 đến 6 rồi tiếp tục từ 1 đến 6.

  1. Nhất Bính Bút 2. Nhị Canh Điền 3. Tam Bần Tiện 4. Tứ Lợi Khẩu 5. Ngũ Phục Dược 6. Lục Vi Sư

   

  Bính bút: Số cầm viết, ghi chép;

   

  Canh Điền: số làm ruộng,

   

  Bần tiện: Làm nhiều thứ mà vẫn nghèo;

   

  Lợi khẩu: Khôn ngoan, lanh lợi;

   

  Phục dược: Làm thuốc, hợp ngành dược;

   

  Vi sư: Làm thầy, hợp ngành y, luật, giáo chức...

  2. Khởi Hường Nhan

  Lại còn Mẫu tầm tử "Khởi hường nhan" đây cũng gồm 6 cung vị. Cách xem là tìm tuổi mẹ, tuổi con y như trên, 6 cung vị này cũng ảnh hưởng cho con gái mà thôi.

  Hường nhan: Đẹp, ai thấy cũng thương;

   

  Vô đoan: Nói năng kém tế nhị dễ làm cho người ta ghét;

   

  Bạc phận: Thường gặp rủi, bị thua thiệt, dù đẹp cũng khổ sầu;

   

  Độc mạng: Cô độc, ưa suy tư một mình, thích sống lẻ loi;

   

  Phước đức: Tánh hiền lành, ưa bố thí, ghét điều ác;

   

  Hữu duyên: Dù kém nhan sắc cũng có duyên, từ dung mạo đến ngôn ngữ, người có duyên, ai cũng mến thương.

  Đây là phép xem giản dị, lưu truyền từ lâu trong dân gian. Mọi người xem cho vui. Tin hay không tùy lòng ...


 10. Dạ, ngày sinh của chồng cháu thì mẹ chồng cháu chỉ nhớ ngày âm lịch thôi ạ, cháu dùng phần mềm tự đổi thì là ngày: 13/12/1982 4h sáng

  Còn ngày sinh dương lịch của cháu là ngày: 04/08/1984 6h chiều

  Mong bác xem giúp. Cám ơn bác nhiều!

  Tôi xem qua thì 2 vợ chồng khá tâm đầu ý hợp.

   

  Về việc kinh doanh thì vợ có thiên hướng kinh doanh tốt hơn chồng và dễ thành công hơn. Vợ nên đứng ra làm chủ cửa hàng hoặc doanh nghiệp làm ăn liên quan đến những ngành nghề thuộc Mộc (Tài) và Hỏa (Quan). Từ 39 tuổi trở đi, công việc làm ăn bắt đầu thuận lợi và phát triển tốt.

   

  Nếu có năng khiếu về nấu ăn và sự tinh tế cần thiết thì mở quán kinh doanh cũng là 1 hướng đi không tồi.

   

  Thân.


 11. Chào chú CHIEUNAM,

  Trong lúc chờ chú trả lời thì cháu có hỏi nhiều diễn đàn khác nhau về tứ trụ của chồng cháu về vận làm ăn này thì được biết là không được tốt, dù có hợp với ngành cơ khí này nhưng lại không tìm được năm nào có vận làm ăn cả cho đến già luôn T_T. Không lẽ vận của chồng cháu khổ đến thế sao, mặc dù tâm tính chồng cháu rất tốt. Thật là buồn quá. Mong có duyên được chú cho vài lời để định hướng tương lai vì hiện tại chồng cháu đang rơi vào thế buộc phải chuyển hướng khác không tiếp tục công việc cũ được. Cám ơn chú nhiều.

   

  Đang bận quá tự nhiên nóng ruột, biết thế nào cũng có người mong. Bạn cứ dán lá số giờ/ngày/tháng/năm sinh trên www.lyso.vn, tôi sẽ xem kỹ và trả lời cụ thể.


 12. 1) Căn cứ xác định tuổi:

   

  Thông thường để xác định tuổi 1 đứa trẻ khi sinh ra đời thì ngày sinh trước hoặc sau tiết Lập Xuân dùng để xác quyết đứa trẻ thuộc tuổi nào. Vì khi đứa trẻ sinh ra sẽ thụ bẩm khí Âm Dương - Ngũ hành của ngày tháng năm đó vào cơ thể và sẽ quy định các thuộc tính liên quan đến thời gian đó đối với đứa trẻ.

   

  Nhưng có trường hợp đứa trẻ hoài thai vào trọn năm tốt nhưng sinh ra ở năm không hợp với cha mẹ (theo nguyên lý Luận tuổi Lạc Việt) thì như thế nào?

   

  Đối với trường hợp như vậy, khi mang thai đứa trẻ sự thay đổi trong quan hệ và cuộc sống cha mẹ chưa xuất hiện rõ nét vì đứa bé lúc này quá nhỏ nhoi và yếu ớt nên những thuộc tính tốt sẽ không tác động đủ lượng để làm biến đổi chất làm cha mẹ tốt lên.

   

  (Nhưng nếu mối quan hệ cha mẹ là xấu mà mang thai đứa trẻ khắc cha mẹ thì việc xấu sẽ xuất hiện ngay, điều này giống như 1 người cơ thể bị suy nhược lại thêm bệnh cảm sẽ không trụ được).

   

  Khi đứa trẻ chào đời, lập tức sẽ có tác động đến cha mẹ. Nếu hợp với cha mẹ sẽ tốt lên và nếu khắc cũng sẽ xuất hiện điều không tốt tương ứng theo sự phát triển cơ thể trẻ.

   

  2) Bổ cứu bằng danh tính và màu sắc:

   

  Việc bổ cứu bằng tên gọi, sử dụng màu sắc quần áo vật dụng phù hợp với ngũ hành còn thiếu (hoặc cân bằng ngũ hành) cho trẻ lúc này có tác dụng đến sức khỏe của chính đứa trẻ, đồng thời gián tiếp tác động lên cha mẹ.

   

  Nguyên nhân: lúc này sức khỏe của trẻ là điều quan trọng nhất. Khi bé khỏe, cha mẹ đỡ phải vất vả lo lắng, giảm chi phí thuốc men, không tốn quá nhiều sức để chăm sóc. Hơn nữa, khi ngũ hành của trẻ được cân bằng, tính khắc (nếu có) của đứa trẻ sẽ được giảm đi.

   

  (Việc bổ cứu bằng tên gọi và sử dụng màu sắc được xác định bằng phương pháp Tử Bình)

  1 person likes this