• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CHIEUNAM

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  206
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Everything posted by CHIEUNAM

 1. LỜI MỞ ĐẦU: Tôi xin gửi đến các bạn bài tự luyện nội công đơn giản, dễ tập nhằm nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh. Đây là phương pháp Động công, không dùng ý dẫn khí như Tĩnh công nên tập sai thì không có hiệu quả chứ không dẫn đến Tẩu hỏa Nhập ma. Cuốn Thiếu Lâm Bát Đoạn Cẩm này được Giáo sư Hàng Thanh thông qua một đệ tử gửi đăng trên thuvientoancau và nhờ phổ truyền đến tất cả các bạn đọc yêu thích thể thao, võ thuật. MỤC LỤC Lời Tựa Chương Thứ Nhất 1. Bát Đoạn Cẩm là gì ? 2. Sự khác giữa Bát Đoạn Cẩm và Nội Công ? 3. Sự thành công của Bát Đoạn Cẩm Chương Thứ Nhì Tám đoạn của Bát Đoạn Cẩm1. Đệ nhất đoạn cẩm: Lưỡng Thủ Kình Thiên Lý Tam Tiêu 2. Đệ nhị đoạn cẩm: Tả Hữu Khai Cung Tự Xạ Điêu3. Đệ tam đoạn cẩm: Điều Lý Tỳ Vị Đơn Cử Thủ 4. Đệ tứ đoạn cẩm: Ngũ Lao Thất Thương Vọng Hậu Tiền 5. Đệ ngũ đoạn cẩm: Dao Đầu Bài Vĩ Khứ Tâm Hỏa 6. Đệ lục đoạn cẩm: Bối Hậu Thất Điên Bách Bệnh Tiêu 7. Đệ thất đoạn cẩm: Toàn Quyền Nộ Mục Tăng Khí Lực 8. Đệ bát đoạn cẩm: Lưỡng Thủ Phan Túc Cố Thận Eo Chương Thứ Ba PHẦN PHỤ THUỘC 12 đoạn: Đệ nhất đoạn: Hai tay đưa lên xuống (căn bản từ Đạo Gia của Lão Tử) Đệ nhị đoạn: Đứng lên ngồi xuống (căn bản môn thể dục Hy Lạp) Đệ tam đoạn: Đưa hai tay ngang bằng ra sau (từ Ngũ Cầm Đồ của danh y Hoa Đà) Đệ tứ đoạn: Chân co chân duỗi hai tay ấn gối (căn bản thể dục Hy Lạp) Đệ ngũ đoạn: Đưa tay nghịch chiều trên đầu sau hông (từ vũ điệu Á Châu) Đệ lục đoạn: Xoay tay thành vòng trước mặt (từ thể dục Hy Lạp) Đệ thất đoạn: Xoay tay thành vòng hai bên (từ thể dục Hy Lạp) Đệ bát đoạn: Xoay cổ (căn bản từ Đạo Gia Lão Tử) Đệ cửu đoạn: Cúi người bó gối (căn bản từ Yoga Ấn Độ) Đệ thập đoạn: Tư thế con rồng (căn bản từ Ấn Độ) Đệ thập nhất đoạn: Khấu Xỉ (căn bản từ Đạo Gia) Đệ thập nhị đoạn: Phúc hô hấp tức thở bằng bụng (căn bản từ đạo gia Lão Tử). LỜI TỰA Ngày càng văn minh, nhờ Khoa học đối chứng mà người ta khám phá ra Nội Công là môn tuyệt diệu để tu luyện cho đặng tăng tiến sức khỏe vạn năng và sống lâu trăm tuổi. Do đó số người nghiên cứu và luyện tập lại càng tăng thêm, không riêng gì Thiền Sư, Cư Sĩ, Tu Sĩ, Võ Gia,….mà văn nhân, lãng tử, người trí tự đều tìm cách trau dồi môn học. Nhưng tại quê nhà, học giả vấp phải trở lực lớn là thiếu tài liệu chân thực. Các sách xưa rất đỗi đơn sơ, mà kiến văn người dịch thuật bây giờ lại càng nông cạn hơn cách hành văn mộc mạc của cổ nhân, thì sách xưa hóa ra là kỳ quan để ngắm chơi chớ không làm sao hiểu được. Còn những sách treo bán ngoài chợ ai cũng công nhận có mua cũng chỉ đọc chơi cho vui mà thôi không thể học hành gì được, vì người viết kiến thức đôi khi chẳng hơn gì người đọc…lại ngôn ngữ bất đồng. Đứng nhìn học giả ngẩn ngơ trước hố trủng của ngành học thuật, soạn giả đành bấm bụng mang kinh nghiệm nửa đời tu luyện và dạy học trò ra biên thành sách Nội Công nầy để chư học giả tiện bề nghiên cứu. Bộ môn Nội Công cao tuyệt, hay tuyệt nhưng không ngoài ba cuốn:1.Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự, được in cuối năm 1973 là cuốn cao nhất. 2.Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Sơn Đông, in giữa tháng 6 năm 1974 là cuốn có trình độ trung bình, dành cho người có sức lực và các cấp võ gia đã có trình độ võ công rèn luyện. 3.Cuốn sau cùng là cuốn quý vị đang cầm trên tay đây, là cuốn thấp nhất dành cho người Sơ căn, tức là mới bắt đầu. Các học giả, võ gia yếu đuối tập hoài không tiến bộ, các võ sinh, văn nhân, thi sĩ, học giả, quan chức các ngành v..v… đều có thể khởi đầu bằng cuốn nầy để tạo dựng một sức khỏe chắc chắn và tốt đẹp. Cuốn sách nầy ngoài sự giúp học giả tăng bổ sức lực nhờ cách vận động Đả Thông Kinh Mạch, nó còn giúp đỡ võ gia phát triển nguồn Nội lực sung túc đến tột độ và hiệu năng đòn thế đạt đến tối đa. Do đó Ông Bà xưa dạy Bát Đoạn Cẩm song song với Quyền Cước khi mới bước chân vào nhà Thầy. Sự hay của môn Bát Đoạn Cẩm kể ra không hết, nửa đời tu luyện thân tâm Cư Sĩ soạn giả phát kiến nhiều lợi ích mà người thường không thể nghĩ bàn, mà đôi khi những Võ gia ít kiến thức cũng càng ngơ ngác: Như các Công phu nằm phình bụng cho xe hơi cán, búa tạ đập, dao bén chém, đi trên chông nhọn, đạp trên đao kiếm bén, bật ngón tay đâm thủng ván tắp mỏng, v…v… cũng đều do tu luyện Nội Công Bát Đoạn Cẩm mà có. Nhưng điều quan trọng hơn nữa đối với đa số nhơn loại là làm sao giữ vững tuổi xuân….thì đây, môn học nầy sẽ giúp quý vị chận đứng tuổi già, xô ngã yếu đuối, bồi bổ và xây dựng nét đẹp hùng tráng, uy nghi của một đấng trượng phu, cuộc đời còn lại mỗi ngày càng thêm trong sáng, vui tươi vì tâm hồn đã trong sạch, đã cao thượng, quý vị đã có tất cả vì Sức Khỏe Là Vàng… Hôm nay soạn giả tâm sự cùng chư học giả điều bổ ích trên chính là có thể trợ duyên lành trên bước đường thành công của chư vị. Cái đó gọi là Quân Tử có miếng ngon cùng nhau ăn, có rượu quý mời nhau nhắm, có thơ hay cùng nhau ngâm… Và hôm nay với món trân quý nầy “Sách Bát Đoạn Cẩm” mà cũng được người Quân Tử luận bàn bầu bạn thì trên đời nầy chữ Bồng Lai Tại Thế há không để chỉ chỗ chúng ta đang tọa đây thì còn ở đâu nữa. Vui thay. Vui thay. Soạn giả mừng học giả và chư quân tử phước lành, điều tốt, thành công đến gần. Chương Thứ Nhất I. BÁT ĐOẠN CẨM LÀ GÌ ? Có lẽ quá xa xưa theo truyền thuyết, thuở các vị vua hiền đức và tài năng như Thần Nông, Phục Hi, Hoàng Đế đã có người am hiểu tận tường về môn học nầy, có nhiều người luyện tập và coi như một phép dưỡng sinh cần thiết tối yếu. Chính nó bắt nguồn và song hành phát triển cùng môn học Châm Cứu, một môn Y Học giá trị ngày nay đang được các Bác Sĩ trên Thế giới gia tâm nghiên cứu thực hành v…v… Cho đến đời Tam Quốc (213-260), vị Thần Y Hoa Đà bổ cứu và đặt chế thêm cùng biến đổi thành môn luyện tập mới đặt tên là Ngũ Cẩm Đồ. Nhưng chính những động tác Bát Đoạn Cẩm là căn bản. Và xét trên phương diện khoa học thì môn Bát Đoạn Cẩm có ít động tác, đơn giản hơn Ngũ Cầm Đồ, do đó thích hợp với người xưa hơn… Dù thế nào đi nữa mục đích chính của môn học vẫn là làm lưu thông Kinh Mạch, khí huyết thuần nhuận làm tăng gia tuổi thọ cường kiện thân xác, minh mẫn tinh thần, rất hợp với Y Đạo ngày xưa. Qua những suy luận và đoán quyết môn Bát Đoạn Cẩm, môn học Khai Thông Khí Lực Kỳ Kinh Bát Mạch đã có từ Cổ thời Trung Quốc, nhưng vẫn còn nằm trong dự thuyết vì chưa có bằng chứng xác thực. Và phải đợi đến thời Chùa Thiếu Lâm phát triển nghệ thuật chiến đấu Kỹ Kích (Võ thuật) thì môn Bát Đoạn Cẩm mới chính thống được lưu truyền có phép tắc kỷ cương. Kể từ đó, môn Bát Đoạn Cẩm lan truyền mau, rộng và được người đời ngưỡng mộ tập luyện như môn phép tắc bí truyền . Như vậy thời môn Bát Đoạn Cẩm do ngài Thiền Sư Tổ Đạt Ma dạy, là học thuật mang từ Thiên Trúc (Ấn Độ) qua? Nhưng xét theo dữ kiện lịch sử thì bên Ấn Độ không có môn học nầy. Người ta quả quyết rằng ngài Tổ Sư sáng chế môn Bát Đoạn Cẩm để dạy môn đồ cho cường kiện thân tâm hầu mau đạt hạnh tu Chánh Kiến, Chánh Giác, là một hình thức tiên khởi cho môn học tối thượng Dịch Cân Pháp mà ngài sáng tác sau này. Người Trung Hoa vốn là dân tộc hay sáng kiến, nên môn đồ của ngài Đạt Ma Tổ Sư ở hậu lai có nhiều vị biến chế những học thuật học được ở Ngài thành nhiều môn học chuyên biệt khác, lập thành môn phái truyền bá sâu rộng trong phàm dân Trung Quốc cho đến ngày nay. Đó là gốc của Bát Đoạn Cẩm Thiếu Lâm…. Còn như có nhiều thuyết cho Bát Đoạn Cẩm do Nhạc Phi chế ra chắc là không đúng vì một Đại tướng chuyên đánh trận không có thì giờ và tâm hồn không đặng thanh nhàn để nghĩ ra những điều ký bí ít ra cũng phải cần phải đến một Đạo gia mới có thể nghĩ tới. Và Đạo gia cũng có môn Bát Đoạn Cẩm, song hành và phát triển cùng thuật Vận Khí là phép luyện Nội Công chân truyền, được nhiều sách của các Đạo Sĩ nhắc đến, cùng được các quyền gia chuyên luyện Võ Công Đạo Gia: (Bát Quái Chưởng, Thái Cực Quyền) học tập. Trên đây là sự hiểu biết cần thiết về môn học cẩn yếu Bát Đoạn Cẩm cho một võ gia, nhưng điểm cần yếu hơn tưởng không thể quên đề cập trước khi bắt đầu tập luyện là: Bát Đoạn Cẩm là gì? - Soạn giả xin trả lời gọn, Bát Đoạn Cẩm là Tâm Phép tập cho đả thông Kinh Mạch, khí lực thuần nhuận lưu thông đến mọi phần trong cơ thể giúp hành giả (người học) thân thể thường được cường kiện khinh linh vô bệnh, trường thọ đúng đạo dưỡng sinh. Ngoài ra còn có công năng tạo dựng sức mạnh gân thịt cho Võ gia tạo điều kiện tham học tới chỗ đại thành, trị lành mọi bệnh Nội thương do tập luyện quyền thuật gây ra. Bát Đoạn Cẩm quả thật có công năng thần diệu vô song cải tạo sức khỏe, tăng tiến thể lực và rèn luyện thân tâm hợp nhất, là môn học thuật thể thao xây dựng đáng được đề xướng, tôn vinh… II.SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BÁT ĐOẠN CẨM VÀ NỘI CÔNG Võ Học và nhiều ngành Văn Hóa khác rất vĩ đại, cổ thời đã phát xuất từ Trung Quốc, điều nầy cho đến nay không còn ai phủ nhận. Theo vết dầu loang, gần hấp thụ trước, xa lãnh hội sau… Việt Tộc là một Tiên quốc văn minh truyền thống gốc ở Ba Thục bên Tàu là một đàn anh trong Bách Việt nên trước hơn ai hết lãnh hội, tiêu hóa, và phổ biến nền học thuật trung quốc nói chung và Việt nói riêng. Khi Việt Tộc ta di dân xuống cõi Nam đã mang theo nhiều ngành học thuật cao quý vĩ đại của Tổ tiên, dĩ nhiên một phần còn lại, và để lại cho Bắc quân từ phương Bắc tràn xuống…trong đó ngành Võ học được chúng ta soi sáng trong tiêu mục nầy. Việt Tộc vốn là dân Quân Tử và thông minh (Khổng Tử thường xướng thuyết Quân Tử để người Bách Việt bên Tàu học: dĩ nhiên có thiểu số người Việt không nối nghiệp nổi Tổ Tiên nên lạc nẻo tiểu nhân.) Với huyết thống tri hóa xuất chúng, người Việt Nam đương nhiên thu nhận được ngay những kỹ thuật võ công từ Chùa Thiếu Lâm truyền ra trải qua các triều đại sau đời ngài Tổ Sư Đạt Ma. Cũng nhờ vào tài ba võ dũng và trí hóa ưu hạng mà Lịch sử Việt ghi được những điểm son đáng làm ngạc nhiên thế giới ngày nay. Sự bành trướng biên thổ Việt là lẽ dĩ nhiên ở cổ thời, cận đại và tương lai…sự lớn mạnh của Việt Nam là lẽ tất nhiên và trên đà hiển hiện. Sự huy hoàng của dân Việt phải được phục hồi như ngày mà tổ tiên còn ở Ba Thục… Trong cổ thời, đồng phát triển Võ Nghệ Thiếu Lâm Tự trên lãnh thổ Việt, nhiều nhân tài tướng quân xuất hiện trong quân ngũ, trong các kỳ thi của Triều đình. Võ được phát hiện chung thời với các Thiền Lý được truyền bá từ các Thiền Sư. Các Thiền Sư giỏi đều là những bậc có thành quả về Thiền Định, mà chánh quả của Thiền Định là Tĩnh luyện Nội Công, môn võ học thượng thừa (ngày nay ít người biết lý nầy.) Do đó kể từ đời Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chí (Vinitaruci) năm 602…trở về sau Thiền Sư Pháp Hiền, 626, Thanh Biện…636…thì môn Thiền học cùng Nội Công Tĩnh Tọa Thiền Định đã được truyền bá có hệ thống tại Việt Nam rồi. Như chư học giả đã hiểu, trong sách Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự của soạn giả, thì khác biệt giữa Thiền Định và Nội Công Tĩnh luyện chỉ cách nhau tờ giấy mỏng, chỉ một lời nói của bậc Thầy là người có công phu Thiền Định tức khắc trở thành Nội Công cao thủ: “Tâm ấn chỉ có một lời.” Nội công và Thiền Định đều nhằm luyện khí lực, tập trung và luân chuyển theo như ý. Võ gia dụng Nội Công khí lực đả thông kinh mạch làm tăng bổ sức mạnh đạt chỗ đại thành trong nghề võ, Thiền Sư dụng Khí Công cường kiện thân tâm kiên trì khổ hạnh tập trung ý chí, nhất tâm đạt đến chánh giác chánh kiến thành bậc Chân Như gọi là Đắc Đạo. Bát Đoạn Cẩm cùng một thể với Dịch Cân Kinh hay Dịch Cân Pháp nhưng thông dụng và để rèn luyện cũng hữu dụng hơn là phép Nội Công thuộc về Động luyện. Cốt là luyện cho cường kiện gân mạch, cứng chắc thịt xương da, đả thông kinh mạch, tránh nhiểm bệnh hoạn hầu sống lâu và giúp phần thành quả Đại thành võ nghệ. Nếu ví cho rõ hơn thời Bát Đoạn Cẩm như vỏ ngoải của chiếc bánh ít, mà nhân là Nội Công Thiền Định. Cả hai cũng là Nội Công nhưng cái thì thấp cái thì cao minh thâm thúy hơn nhiều. Phật gia tùy từng Duyên mà giáo độ môn đồ nên có thấp cao, có tùy Duyên khởi. Nhưng dù ai có Duyên lớn tới đâu vẫn phải tập Bát Đoạn Cẩm nầy trước rồi sau mới học đến Thiền định, nếu là người xuất gia, còn phàm nhân ăn mặn thì chỉ tập Bát Đoạn Cẩm hoặc Dịch Cân Pháp cho mạnh gân cứng xương dẻo thịt là tốt rồi. Phép luyện Nội Công Thiết Tuyến mà soạn giả trình bày trong sách Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Sơn Đông là động luyện rất tốt cho các Võ gia hoặc Thiền gia tham cứu về võ công. Vậy thời sự phân chia đã rõ: Bát Đoạn Cẩm là phép Nội Công Ngoại Tráng Sơ Đẳng. Nội Công Thiết Tuyến là Nội Công Động Luyện có dụng cụ. Nội Công Thiếu Lâm Tự là phép Tĩnh Tọa Thiền Định cao tuyệt khi nào ăn chay trường tập mới kết quả. Cùng một môn học mà chia làm ba pháp luyện tập khác nhau là do chỗ thấp cao tùy dụng. Khởi tập thì tập Bát Đoạn Cẩm trước cho gân xương cứng cáp, trong mình có sức lực rồi mới tập đến Nội Công Sơn Đông. Khi đã đủ sức tranh tài hàng Cao đẳng mà thần trí thong dong trường trai tiết dục được mới tập tới Nội Công Tịnh Tọa, tức cuốn Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự. Có biết cách luyện tập thì mới dễ thành công, bằng không thì thời giờ bị phí mà thân thể đôi khi thương tổn hư hao mất công chữa trị. Duy ngoại trừ những học giả có võ công cao, các võ sư có căn bản thì có thể bắt ngang từ Nội Công Sơn Đông mà luyện cho mau thành công cũng chẳng hại gì, vì ít ra một phần kinh lạc trong người của người có trình độ võ công cũng đã được khai mở nhờ công phu luyện tập quyền cước. Ở trình độ cao của bộ môn Nội Công người lỗ mãng, thô tục, thiếu đạo đức không thể luyện tập được, cưỡng tập sẽ bị bệnh nguy hại bản thân rất khó trị liệu. Bởi thế xưa nay người ta vẫn thấy người võ công cao bao giờ đạo đức cũng sáng chói, người có nhiều tham vọng chỉ gặt hái những thành quả tầm thường. Kẻ hung hăng thì sát nghiệp ở kế bên mình. Chắp tay sau đít nhìn thiên hạ qua đường cũng phát kiến được những điều hữu ích để tự tu rèn tâm tính, phát triển thể lực hầu càng ngày được lành mạnh vui tươi, sống lâu hưởng đời. Trên đây là luận về Nội Công, Bát Đoạn Cẩm Phật Gia, còn Tiên Gia cũng có môn Nội Công Dẫn Khí và Bát Đoạn Cẩm mà người đời thường gọi là Phép Đạo Dẫn hay và Vận Khí Thuật, v..v…hình thái biểu diễn động tác có chỗ khác nhưng mục đích không khác và thành quả thì đến chỗ như nhau. Cái đó gọi là Núi có một đỉnh mà đường lên có nhiều. Vậy môn sinh hậu học từ nay chớ thắc mắc đua đòi, xao lãng việc rèn luyện, cứ mãi so đo rồi rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Sách đã trong tay rồi như thuốc trước miệng mà đành chết bệnh, kiếm đã trong tay rồi mà chúng đâm không biết đưa lên đỡ thì sinh mạng ấy tưởng có chết đi cũng chẳng thể có vị Bồ Tát nào khứng cất nhắc cho về cõi Tây Phương cực lạc. Ngu độn, hàm hồ là đáng ở lại trong hỏa ngục chịu nhiều luân kiếp đọa đày. Phải nói như vậy không phải là lời suông qua gió thoảng. III. SỰ THÀNH CÔNG CỦA BÁT ĐOẠN CẨM Nếu thông thường như nhiều bậc chép sách thì soạn giả cũng sẽ chép ra đây nhiều chuyện cổ tích ly kỳ của người xưa trên đường thành quả Nội Công, Bát Đoạn Cẩm. Nhưng soạn giả không thích bị lôi cuốn vào hàng (nghe sao chép vậy), mà thường chỉ đơn cử những ví dụ mắt thấy tai nghe, hoặc bản thân thực hành được, v..v… Tiếc thay chuyện bên Tàu thì nhiều mà bên Nam ta quá khiêm nhường đến độ khó lòng đơn cử cho thật đích danh với đầy đủ thành tích chơn thật, đến đâu, vị Lão sư nào cũng nói mở đầu bằng: “Hồi xưa…. Nghe người ta nói, người ta đồn rằng…”, và tiếp theo đó là những chuyện dường như hoang đường vì thiếu tính cách Khoa học. Tóm lại là những chuyện chưa bao giờ thấy. Trước thời buổi khoa học ngày nay, mọi ngành học thuật cũng phải được nhìn dưới con mắt khoa học, nghĩa là giải thích được, hợp lý và ít ra cũng phải có một ví dụ làm bằng. Soạn giả vì chủ trương không làm mê hoặc hậu sinh nên không ghi lại những cố sự hoang đường đọc được, nghe được trong đời tu học của mình, mà chỉ nêu lên những điều dễ nhận định… Như soạn giả đọc thấy nhiều sách xưa đơn cử nhiều danh gia võ học cao thủ bên Tàu nhờ luyện tập Võ Nghệ, dĩ nhiên chuyên luyện Nội Công sống lâu và rất khỏe mạnh, ngày nay một vị lãnh tụ của Trung Quốc đã 90 tuổi mà vẫn còn mạnh khỏe vui tươi lãnh đạo 800 triệu dân, nhờ tập Bát Quái chưởng và Thái Cực Quyền mỗi buổi sáng. Chuyện nầy báo chí Pháp, Mỹ đăng tải từ lâu có cả hình ảnh… (Thái Cực và Bát Quái là môn Nội Công của Tiên Gia). Ông của soạn giả năm nay 92 tuổi mà còn cỡi xe đạp hơn ba mươi cây số thăm bà con, cùng đi lụp (đánh bẩy) chim cu suốt ngày không biết mệt…là nhờ chân luyện vài thế trong môn Bát Đoạn Cẩm mỗi tối trước khi đi ngủ, cùng suốt đời không uống rượu, không hút thuốc. Thầy của soạn giả là bậc chân tu không lậu sự, diệt danh, người truyền thụ môn Nội Công thượng thừa cho soạn giả, năm nay đã tám mươi lăm (85) tuổi rồi mà còn tốt tướng, một mình tịnh tu một chùa (động), không cần đồ đệ tăng tiểu phụ giúp mọi sự. Quanh năm khí lạnh cao nguyên mà người vẫn độc một mãnh Đạo bào đơn sơ, ngày hai buổi công phu luyện tập Nội công Thiền định mà đạt thành chánh quả như thế. Ai có chân phước gặp người tất thấy sự trong sáng của Từ Bi Hỉ Xả trên ánh mắt của người. Riêng bản thân soạn giả thuở thiếu thời ốm yếu xanh xao, người ta kêu là con sát nuốt phải gởi cho chùa nuôi, 12 tuổi mới xin về…soạn giả nhờ ông bác ở trong chùa dạy cho Bát Đoạn Cẩm và ít quyền thảo, và soạn giả cứ theo đó tập tành cho có lệ, thế mà thời gian mấy mươi năm lần lữa khi thành trang thanh niên thì soạn giả đã biến đổi hẳn hình dong. Sự cường mạnh thấy rõ trong con người vốn tiên thiên bất túc. Và cho đến bây giờ tuổi trời hơn nửa đời mà bất kỳ ai đối diện có trình độ cũng phải chấp nhận là một người có dõng lực, còn bậc phàm phu thì chẳng hết lời ngưỡng mộ đường nét khôi vĩ tinh kỳ….Ấy khởi đầu cũng nhờ luyện tập Bát Đoạn Cẩm ở tuổi ấu thơ, đành rằng trong thời niên thiếu ngoài việc luyện cầm chừng môn Bát Đoạn Cẩm soạn giả còn luyện quyền thuật, và đến tuổi thanh niên thì càng tăng gia tu học quyền thuật cùng rèn luyện Nội Công chân chính… Cho đến này thì công phu đáo thành: cánh tay đưa ra để mềm 5-6 người lực lưỡng không bẻ gập lại được, cho búa tạ đập, dao bén chém., nằm phình bụng cho xe hơi cán đủ chỗ, đủ kiểu không cần nịt bụng hay lót đà ván, chân trần đi trên chông nhọn, đạp trên đao, kiếm sắc bén, bật ngón tay đâm thủng ván tấp mỏng, v…v… (Những thành quả trên có biễu diễn tại nhiều hội trường cho các võ gia, quan viên giáo chức cùng môn sinh nhiều môn phái xem chơi, có chụp hình in trong sách Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự v.v…) Điều đặc biệt mà soạn giả rất vui là thấy công phu đã truyền lại được cho nhiều võ gia hậu học đệ tử đã tham học với soạn giả, một phần cũng được các học viên các Lớp Hàm Thụ lãnh hội, rồi đây chẳng bao lâu nữa nghành nghệ thuật dưỡng sinh nầy được mọi người mến mộ rèn luyện thành công. Sự thành công của soạn giả không phải vô tình, sự thành công của môn đệ của soạn giả cũng chẳng phải vô tình hay may mắn mà do sự chuyên cần luyện tập có phương pháp. Vậy soạn giả kết luận là bất kỹ võ gia nào thành tâm luyện tập thì nhất định sẽ thành công. Với môn Bát Đoạn Cẩm nầy người tập không cần kiêng cữ nhiều như các môn Nội Công Thượng Thừa. Nhưng dù sao vẫn tránh vài việc mới có thể mau tiến bộ. Như các võ sư có tuổi đã có vợ con thì tránh phiền não, bớt giao hoan và phải luyện tập cho có điều độ ít ra mỗi ngày một lần vào buổi bình minh. Các võ sư trung niên và trẻ hiếu thắng thích rượu nhiều và nữ sắc nhiều phải từ từ bỏ bớt thì mới mau thành. Chớ có liều mạng ỷ sung sức nhờ tập luyện quyền thuật mà có tinh lực dồi dào đem sức sống đổ biển thì công phu võ học chẳng khác ngôi nhà sơn tốt mà mối mọt đã đục rệu hết rồi. Bốn mươi, năm mươi mà chân di không nổi, chống gậy mà lê từng bước một là do tửu sắc dâm ô. Nghề võ như thế thì chớ nên khua môi có ngày mang hại. Trên đây là đường thành bại của công phu luyện tập Bát Đoạn Cẩm Nội Công, học giả khá tựa nương đó hành sự cho đặng khang an thân thể linh mẫn tinh thần, sống lâu trăm tuổi. Còn điều xin nói ra cùng chư võ gia quân tử, như cho đến nay việc biểu diễn thành quả của soạn giả cùng các đệ tử của soạn giả là điều nhằm nêu lên chứng tích của sự học luyện thành công để chư quân cùng phấn khởi tinh thần hầu bước mạnh trên đường nghệ thuật chớ chẳng phải có ý vọng động kia khác. Soạn giả thay mặt các Đạo đồ môn đệ thanh minh cùng chư học giả mọi môn phái võ gia trong và ngoài nước.
 2. http://www.mediafire.com/file/yztdumey3mj/KM%C4%90G_NguyenThienNhon.doc/file Post lại link mới cho anh chị em tải về tham khảo.
 3. Có người cả đời bôn ba trong 1 lĩnh vực mà vẫn không thành công dù khả năng rất tốt, nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ thiếu 1 chút may mắn. Vậy thì tại sao người này lại may mắn hơn người kia trong nghề nghiệp? Có nhiều yếu tố dẫn đến kết quả đó nhưng 1 trong những câu trả lời của bộ môn Tử Bình là người đó đã chọn đúng nghề nghiệp và phương vị trong mệnh cục để theo đuổi. Chieunam xin phép mở chuyên mục tư vấn này nhằm đưa ra 1 góc nhìn khác cho các anh chị và các bạn dựa trên hiểu biết về môn Tử Bình, làm cơ sở cho việc chọn lựa nghề nghiệp chính xác hơn. Các anh chị và các bạn đưa ra lá số Tử Bình cụ thể để được tư vấn (không đưa ra năm tháng ngày giờ sinh chung chung). Và chieu nam cũng rất mong nhận được sự tham gia của các cô chú, anh chị am hiểu về Tử Bình cùng tư vấn để chuyên mục thêm sinh động. Kính. Chiêu nam
 4. Trong khi chờ sư phụ trả lời, chiêunam xin góp ý: Năm 2016, sinh con út rất tốt.
 5. (NLĐO) - Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, khu cao ốc liên hợp gia cư và thương mại Thuận Kiều Plaza (quận 5) đã được một nữ đại gia bất động sản mua lại. Chủ mới của Thuận Kiều Plaza đang có ý định phá dỡ toàn bộ công trình này để đầu tư xây dựng một dự án khác. Khu cao ốc Thuận Kiều Plaza đồ sộ ở khu Chợ Lớn nhưng đang trong tình trạng ế ẩm nhiều năm qua Theo quan sát của phóng viên, hiện tại, nhiều tiểu thương ở các tầng thương mại của Thuận Kiều Plaza đều đã trả mặt bằng, bên trong chỉ còn lại những quầy hàng trống không, nhếch nhác. Các bức tường xung quanh đã cũ kỹ, xuống cấp và bị bong tróc nham nhở. Một số nhân viên bảo vệ ở đây cho biết phần lớn tiểu thương đã dọn sang trung tâm thương mại An Đông (quận 5) để tiếp tục kinh doanh. Riêng khu dân cư có trên 600 căn hộ nhưng chỉ còn lèo tèo chưa tới 10 hộ dân sinh sống. Sở dĩ những hộ này vẫn còn tá túc lại là vì đã hợp đồng thuê nguyên căn trên 20 năm, nên phải chờ chủ mới hóa giá mới chuyển đi được. Hơn 640 căn hộ của 3 tòa nhà nhưng chỉ có chưa đến 20 hộ dân sinh sống Thuận Kiều Plaza được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.971m². Công trình gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác như hồ bơi, khu giải trí, nhà xe… do Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) và Kings Harmony Int MTV của Hong Kong liên doanh xây dựng từ năm 1994 đến 1999. Vốn đầu tư thời điểm đó khoảng 55 triệu USD. 4 mặt của cao ốc giáp với các con đường sầm uất ở khu vực Chợ Lớn như: Hồng Bàng, Thuận Kiều, Tân Hưng, Dương Tử Giang. Ngoài ra còn có 1 con đường Đỗ Ngọc Thạnh băng ngang phía dưới 3 tòa nhà. Những hộ kinh doanh cuối cùng ở Thuận Kiều Plaza đã dọn đi nơi khác, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư Những năm đầu khi mới đưa vào khai thác, hoạt động thương mại tại trung tâm này diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2008 trở về sau, khi hàng loạt trung tâm thương mại khác mọc lên ở TP HCM, cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn, cách quản lý, sắp xếp thiếu khoa học... nên các tiểu thương ở đây lần lượt bỏ đi. Hoạt động kinh doanh mua bán ở Thuận Kiều Plaza cũng teo tóp dần và rơi vào ế ẩm. Hơn 600 căn hộ tại đây cũng không bán được chủ yếu do vướng mắc về xác lập quyền chủ sở hữu, bởi thời gian thuê mua quá ngắn, chỉ khoảng 20 năm. Từ đây, Thuận Kiều Plaz bắt đầu vướng nhiều lời đồn về ma mị, phong thủy khiến khu liên hợp gia cư, thương mại này đã vắng lại càng trở nên hoang phế, xuống cấp và ô nhiễm nghiêm trọng. Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thúy Liễu (31 tuổi), người bán hàng gần 20 năm bên dưới khu cao ốc này, cho biết: “Trước kia khu này đông đúc lắm, gia đình tôi thuê mặt bằng giữ xe cho khách mỗi ngày thu lời hàng triệu đồng. Nhưng nay thì khác, lèo tèo ế ẩm, tôi không còn giữ xe nữa mà đi bán nước uống dạo luôn! Nghe tin là sắp có chủ mới sẽ đổi thay làm ăn để trở lại đông đúc cho dân đỡ khổ…”. Nhiều khu vực của tòa nhà đang trở nên nhếch nhác và hoang phế --------------------------- Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trình phương án tháo dỡ các tòa nhà lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 6. Chắc hẳn 2 vợ chồng muốn sinh thêm con trai. Nếu sinh Mậu Tuất, thiên can con trai Mậu khắc can cha Nhâm ---> cha sẽ hơi vất vả, thường phải làm việc xa nhà hoặc sống xa con.
 7. Tôi không tìm thấy năm nào tốt gần hơn. Có thể có em bé vào cuối năm 2021, sinh đầu năm 2022 (Nhâm Dần).
 8. Tốt nhất sinh thêm 1 bé nữa vào năm 2022 (Nhâm Dần), con trai tốt hơn con gái.
 9. Ở trên nhờ các bác, ở dưới lại xưng là mình, xưng hô như thế là sao? Tư vấn trên diễn đàn đều là người lớn tuổi, có kiến thức rộng và nhiều kinh nghiệm sống, không thể "ngang vai phải lứa" như thế được, chưa kể là đang nhờ người khác giúp.
 10. Cho biết tình hình Sức khỏe - tài chính - tình cảm gia đình sau khi sinh bé đầu. Nhà ở hiện tại đang ở riêng hay ở chung với cha mẹ, hướng nhà?
 11. Mỗi đứa trẻ khi tượng hình đã có số mệnh của nó rồi, đừng chọn ngày giờ vô ích. Hãy để tự nhiên và tập trung sức khỏe, tinh thần, tài chính cho cháu bé.
 12. Vị trí đắc địa ngay trung tâm Quận 5, sát bên Quận 1 và Quận 7 mà kinh doanh vắng khách, căn hộ không có người ở, bỏ hoang. Thật là phí quá sư phụ ạ.
 13. LUẬN TUỔI LẠC VIỆT (bài giảng của sư phụ Thiên Sứ) A. NGUYÊN LÝ VỀ CAN - CHI - MẠNG: 1) Thiên Can - Dương: Chồng Dưỡng vợ là số 1 2) Mạng - Âm Vợ Dưỡng chồng là số 1 3) Địa chi - Dương trong Âm - Vợ chồng tương hợp. i) Về Thiên Can Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) Chồng sinh vợ 2) Vợ khắc chồng 3) Bình hòa (Thí dụ: Giáp hợp Kỷ, hoặc vợ chồng cùng hành: Bính - Bính, hoặc Chồng Bính - vợ Đinh, chồng Đinh vợ Bính) 4) Vợ sinh chồng 5) Chồng khắc vợ ii) Về Thân Mạng Chú ý: Nguyên tắc theo Lạc Thư Hoa giáp: Tham khảo bảng Lạc Thư hoa giáp trong bài: "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt" hoặc sách "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp". Sử dụng bảng Lục thập hoa giáp từ sách cổ chữ Hán, chắc chắn sẽ sai ở hành Hoả và Thuỷ. Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) Vợ sinh chồng 2) Chồng khắc vợ 3) Bình hoà 4) Chồng sinh vợ 5) Vợ khắc chồng iii) Về Địa chi Coi theo cách thông thường trong dân gian. "Trường hợp hai vợ chồng cùng tuổi lấy nhau thì sanh con thoải mái. Nhưng năm Kỵ thì phải là con gái, và năm hợp phải là con trai" *) Các cách đặc biệt trong Luận tuổi Lạc Việt Nếu tương quan tuổi theo qui luật phổ biến trên và lại nằm trong các cách minh họa sau đây thì sẽ tốt hơn rất nhiều: 1) Thiên Can trùng. Hình minh họa dưới đây là một thí dụ. 2) Tuổi nằm trong tứ sinh, tứ vượng, tứ mộ. 3) Ba tuổi liền nhau và tạo đỉnh đối xứng. (Dù bất cứ chiều nào) 3bis) Trường hợp riêng của điều kiện 3. Phát rất nhanh, nhưng dễ xuống nếu tương tác xấu nằm trong qui luật chung. 4) Đối xứng Có thể đối xứng qua trục tung và hoành của 12 cung minh họa trên và các đướng chéo. Lưu ý: Các trường hợp tương quan tuổi vợ chồng tuy xấu, nhưng nếu gặp một trong những trường hợp sau đây có thể hóa giải: * Bỏ xứ ly quê. * Phẫu thuật hoặc bị thương tật. B. TƯƠNG QUAN TRONG QUAN HỆ CHỒNG - VỢ Nguyên tắc chồng là Dương phải sinh cho vợ là Âm, vợ phải dưỡng chồng. Tương quan vợ chồng âm dương nhưng là ở cùng cấp độ (đồng đẳng) nên vợ dưỡng chồng là thuận lý. Dương thuận âm nghịch, lấy dương làm trọng nên thiên can chồng sinh vợ là tốt nhất, khắc vợ là xấu nhất, thân mạng vợ dưỡng chồng là tốt nhất, địa chi có dương trong âm nên hợp nhau là tốt nhất. i)Về Thiên Can Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) Chồng sinh vợ 2) Vợ khắc chống 3) Bình hoà, hợp 4) Vợ sinh chồng 5) Chồng khắc vợ ii) Về Thân Mạng Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) Vợ sinh chồng 2) Chồng khắc vợ 3) Bình hoà 4) Chồng sinh vợ 5) Vợ khắc chồng iii) Về Địa chi Coi theo cách thông thường trong dân gian, Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) tam hợp, nhị hợp 2) cùng địa chi 3) không có liên hệ trực tiếp 4) xung hình hại tuyệt C. TƯƠNG QUAN GIỮA CHA/MẸ VỚI CON Nguyên tắc quan trọng là con phải hợp mẹ hơn cha, cha giáo mẹ dưỡng. Tương quan giữa cha mẹ và con cái là không đồng đẳng nên con cái khắc cha mẹ là tối kỵ, con cái sinh cho cha mẹ cũng không tốt (con nhỏ không đủ sức dưỡng cha mẹ, nếu gặp như vậy thì khi con trưởng thành mới chuyển xấu thành tốt). Âm dương tương hợp nên con trai ảnh hưởng nhiều tới mẹ, con gái ảnh hưởng nhiều tới cha. Con út là mắt xích cuối cùng trong gia đình nên có ảnh hưởng quyết định đến toàn gia. I) Về Thiên Can Tính tốt xấu theo thứ tự như sau: 1)Cha mẹ sinh con 2)Con khắc cha mẹ 3) Bình hoà, hợp 4)Con sinh cha mẹ 5)Cha mẹ khắc con ii) Về Thân Mạng Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1)Cha mẹ sinh con 2)Con khắc cha mẹ 3) Bình hoà 4)Con sinh cha mẹ 5)Cha mẹ khắc con iii) Về Địa chi Coi theo cách thông thường trong dân gian, Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) tam hợp, nhị hợp 2) cùng địa chi 3) không có liên hệ trực tiếp 4) xung hình hại tuyệt D. TƯƠNG QUAN QUAN HỆ GIỮA ANH/CHỊ - EM Anh chị em trong nhà tuy phân trước sau nhưng là con cùng một nhà nên lấy tương sinh, thuận hòa làm trọng. Tuy nhiên giữa thiên can và thân mạng nên có cả sinh cả dưỡng mới tốt. Âm dương tương hợp nên anh trai-em gái hay chị gái-em trai sẽ chịu ảnh hưởng của nhau nhiều hơn. i) Về Thiên Can Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1)Anh chị sinh cho em 2)Em khắc anh chị 3) Bình hoà, hợp 4)Em sinh cho anh chị 5)Anh chị khắc em ii) Về Thân Mạng Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1)Em sinh cho anh chị 2)Anh chị khắc em 3) Bình hoà, hợp 4)Anh chị sinh cho em 5)Em khắc anh chị iii) Về Địa chi Coi theo cách thông thường trong dân gian, Tính tốt xấu thuận tự như sau: 1) tam hợp, nhị hợp 2) cùng địa chi 3) không có liên hệ trực tiếp 4) xung hình hại tuyệt E.TƯƠNG QUAN TOÀN THỂ GIA ĐÌNH Khi chưa có con thì xét tương quan vợ chồng, khi có con thì xét tương quan đứa con cuối cùng với bố mẹ làm trọng, tương quan giữa anh chị em là bổ trợ, thứ yếu.
 14. Sinh thêm 1 con gái năm 2021 Tân Sửu là đẹp.
 15. Nếu ngày âm lịch thì 2 bạn đều là tuổi Canh Ngọ - Thổ. Vợ chồng mà cùng tuổi sinh thoải mái - năm hợp sinh trai, năm kỵ sinh con gái.
 16. Yêu mà đã khổ thế rồi thì sao cứ phải cố. Những năm sinh con tốt đã qua, năm sinh con tốt gần nhất thì hơi xa 2022.
 17. Lập xuân là 1 ngày của đầu 1 năm mới (theo Tiết lệnh).
 18. 1. Khởi Bính Bút Từ tuổi Mẹ tính đến tuổi con đến chữ nào thì xác định nghề chữ ấy( xem con hưởng âm đức của mẹ) theo vòng lặp từ 1 đến 6 rồi tiếp tục từ 1 đến 6. 1. Nhất Bính Bút 2. Nhị Canh Điền 3. Tam Bần Tiện 4. Tứ Lợi Khẩu 5. Ngũ Phục Dược 6. Lục Vi Sư Bính bút: Số cầm viết, ghi chép; Canh Điền: số làm ruộng, Bần tiện: Làm nhiều thứ mà vẫn nghèo; Lợi khẩu: Khôn ngoan, lanh lợi; Phục dược: Làm thuốc, hợp ngành dược; Vi sư: Làm thầy, hợp ngành y, luật, giáo chức... 2. Khởi Hường Nhan Lại còn Mẫu tầm tử "Khởi hường nhan" đây cũng gồm 6 cung vị. Cách xem là tìm tuổi mẹ, tuổi con y như trên, 6 cung vị này cũng ảnh hưởng cho con gái mà thôi. Hường nhan: Đẹp, ai thấy cũng thương; Vô đoan: Nói năng kém tế nhị dễ làm cho người ta ghét; Bạc phận: Thường gặp rủi, bị thua thiệt, dù đẹp cũng khổ sầu; Độc mạng: Cô độc, ưa suy tư một mình, thích sống lẻ loi; Phước đức: Tánh hiền lành, ưa bố thí, ghét điều ác; Hữu duyên: Dù kém nhan sắc cũng có duyên, từ dung mạo đến ngôn ngữ, người có duyên, ai cũng mến thương. Đây là phép xem giản dị, lưu truyền từ lâu trong dân gian. Mọi người xem cho vui. Tin hay không tùy lòng ...
 19. Ngày 04/02/1990 mới Lập Xuân, tức là bước sang năm Canh Ngọ nên sinh vào 16/01/1990 vẫn là năm Kỷ Tỵ.
 20. Lưu ý: người bạn trai sinh ngày 16/01/1990 vẫn đang thuộc năm Kỷ Tỵ - mạng Đại Lâm Mộc.
 21. Tôi xem qua thì 2 vợ chồng khá tâm đầu ý hợp. Về việc kinh doanh thì vợ có thiên hướng kinh doanh tốt hơn chồng và dễ thành công hơn. Vợ nên đứng ra làm chủ cửa hàng hoặc doanh nghiệp làm ăn liên quan đến những ngành nghề thuộc Mộc (Tài) và Hỏa (Quan). Từ 39 tuổi trở đi, công việc làm ăn bắt đầu thuận lợi và phát triển tốt. Nếu có năng khiếu về nấu ăn và sự tinh tế cần thiết thì mở quán kinh doanh cũng là 1 hướng đi không tồi. Thân.
 22. Cho tôi lại ngày sinh Dương Lịch nhé.
 23. Đang bận quá tự nhiên nóng ruột, biết thế nào cũng có người mong. Bạn cứ dán lá số giờ/ngày/tháng/năm sinh trên www.lyso.vn, tôi sẽ xem kỹ và trả lời cụ thể.