• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuyetrungtuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tuyetrungtuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào bác Thiên Luân! Kính mong bác giúp cháu điều này với ạ. Chồng cháu: sinh năm 1978 Cháu sinh năm: 1982 Con trai đầu: 2007. Cháu đã may mắn được bác và các cô chú trên diễn đàn tư vấn sinh con thứ 2 vào năm 2013 và thật may mắn, cháu đang có em bé thứ 2 và dự kiến sinh vào tháng 11 dương lịch năm nay. Tuy nhiên cũng nhờ sự tư vấn của bác và mọi người mà cháu mới hiểu được tuổi con trai đầu của cháu và tuổi ba cháu là Tuyệt nhau (Ngọ _ Hợi ). Hiện tại ba cháu đã đi công tác xa được 2 năm. Vậy bác vui lòng cho cháu hỏi: 1. Tuyệt nhau thì có nghĩa là khi con còn bé thì cha hay xa con, còn khi con lớn lên thì sẽ tìm cách xa cha mẹ phải không ạ? Ngoài nghĩa trên thì từ Tuyệt còn có nghĩa gì xấu nữa không bác. Cháu lo quá. 2. Năm nay cháu sinh em bé nữa thì con thứ 2 này của cháu có hóa giải được Ngọ Hợi tuyệt nhau của hai chau con nhà cháu không bác? Cháu cảm ơn bác và các cô chú trên diễn đàn. Chúc bác và mọi người có thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
 2. Vâng! Cháu cảm ơn bác rất nhiều.
 3. Nhận được lời tư vấn của bác cháu mừng quá. Xin báccho cháu phiền một chút nữa thôi ạ. Nếu cháu mua miếng đất hướng Đông Nam thìcó được không ạ? TRường hợp cháu mua miếng đất không hợp với tuổi thì khi xâynhà có cách nào khắc phục không bác? Và với tuổi của gia đình cháu như trêntrong thời gian tới có những năm nào xây được nhà thưa bác? Cháu cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác nhiều sức khỏe và hạnhphúc.
 4. Bác Hạt Gạo Làng kính mến! Sau nhiều năm phấn đấu và tích góp, giờ vợ chồng cháucũng có một số tiên để mua một miếng đất xây nhà. Nhưng khi chồng cháu lên mạngtham khảo xem mua miếng đất hướng nào hợp tuổi thì có nhiều lời khuyên khácnhau. Chồng cháu có đem thắc mắc này nói với cháu, và cháu chợt nhớ ra diễn đàncủa các bác mà mấy lần cháu đã nhờ tư vấn để sinh con. Cháu cảm thấy rất tintưởng và vui mừng vì bác đã lập ra topic này để chúng cháu được tư vấn và tựtin với quyết định của mình. Hiện giờ cháu mong muốn và đang tìm kiếm mua mộtmiếng đất có một ngôi nhà nhỏ để ở tạm vài 2 năm xong đó có tiền sẽ phá đi xâymới. Xin bác hãy tư vấn dùm cháu, vợ chồng cháu nên chọn hướng nhà hướng đấtnhư thế nào là hợp ạ? Thông tin tuổi của gia đình cháu: Chồng cháu sinh năm 1978 Cháu sinh năm 1982 Con trai cháu 2007 Cháu rất mong nhận được lơi tư vấn của bác để sớmmua được nhà đất ổn định cuộc sống. Cháu cảm ơn bác.
 5. Thôi chết! cháu nhầm mất, không hiểu đầu óc nghĩ gì mà nhẫm lẫn lung tung hết cả. Thành thật xin lỗi chú Thiên Luân, chú Mục Đồng và cô Chim Chích Bông. Cháu nhầm năm sinh của vợ sang chồng, chồng sang vợ. Chồng sinh năm 1978 Vợ 1982 Con trai 2007
 6. Chào chú Thiên Luân và cô Chim chích Bông! Lần trước chú Mục Đồng và chú Thiên Luân tư vấn cho cháu là sinh đứa thứ 2 vào năm 2013, nếu muốn phát thì 2019. Nên nhà cháu thống nhất là sẽ sinh 1 đứa nữa vào 2013, 2019 thuận lợi về sức khoẻ của mẹ thì sẽ sinh đứa nữa. Cháu thì không xa con nhưng như đã tâm sự ở trên, hiện ông xã đang đi công tác xa hai mẹ con. Cháu giờ chỉ còn băn khoăn sự xung khắc của mấy anh em nó. Mong chú Thiên Luân và cô Chim Chích Bông bớt chút thời gian tư vấn cho gia đình cháu ạ. Cháu cảm ơn rất nhiều!
 7. Cháu chào chú Thiên Luân và cô Chim Chích Bông! Cháu sửa được gõ có dấu rồi đây ạ. Cháu đã rất may mắn vì lần trước được cô/chú tư vấn cho cháu. Cháu rất mong lần này được cô/chú thương lần nữa ạ. Cháu xin chảm ơn cô/chú rất nhiều! Gia đình cháu: Chồng sinh năm 1982 Vợ 1978 Con trai đầu 2007 Có điều này lần trước cháu chưa tâm sự với cô/chú: Từ khi sinh bé đầu cháu hay bị ốm đau, công việc thì gặp nhiều khó khăn. Hiện giờ sức khoẻ cháu đã tốt nhưng mà lại đang thất nghiệp ở nhà. Thằng cu nhà cháu cũng hay bị ốm vặt. Nói như vậy, không phải là tại sinh con ra cháu bị như vậy, tội nghiệp cho con. Về phần Ba cháu, công việc tiến triển tốt lên, giờ đang đi công tác ở nước ngoài vài năm nữa mới về, nên gia đình cháu khoảng 2 tháng mới được gặp nhau một lần. Lần trước cô/chú tư vấn cho cháu là sinh con vào năm 2013, chắc chắn vợ chồng cháu sẽ cố gắng sinh vào năm đó và 2019 nếu mọi việc tốt đẹp cháu sẽ sinh em bé nữa. Thực sự là vợ chồng cháu rất thích có nhiều con. Xin cô/chú hãy tư vấn giúp cháu: Sinh con vào năm 2013 thì sinh con trai hay con gái tốt hơn ạ? Cháu thấy người ta nói DẦN THÂN TỴ HỢI tứ hành sung. Vậy cháu sinh em bé nữa vào năm 2013 có sung với anh nó quá không cô/chú? Như thế có sao không ạ? Sợ anh em nó không hoà thuận thì cũng tội. Trường hợp 2019 cháu sinh em bé nữa thì lại là tuổi Hợi, như vậy anh em chúng có sao không cô/chú? Nếu sung nhau như thế thì có cách gì khắc phục không ạ? Một lần nữa cháu xin cảm ơn cô/chú. Gia đình cháu mang ơn cô/chú rất nhiều.
 8. Chau chao chu Thien Luan va co Chim Chich Bong! Chau da rat may man vi lan truoc duoc co chu tu van cho chau. Chau rat mong lan nay duoc co chu thuong lan nua a. Chau cam on co/chu rat nhieu! Chau cung xin loi truoc vi hom nay khong hieu sao chau khong the go duoc chu co dau. Gia dinh chau: Chong sinh nam 1978 Vo 1982 Con trai dau 2007 Co dieu nay lan truoc chau chua tam su voi co/chu la: Tu khi chau sinh be dau chau hay bi om dau, cong viec thi gap nhieu kho khan. Hien gio suc khoe cua chau da tot nhung lai dang that nghiep o nha. Noi nhu vay khong phai la tai sinh con ra chau bi nhu vay toi nghiep cho no. Thang cu nha chau thi cung hay bi om vat. Ba chau cong viec tien trien tot len, gio dang di cong tac o nuoc ngoai vai nam moi ve, nen gia dinh chau khoang 2 thang moi duoc gap nhau mot lan. Lan truoc co/chu co tu van cho chau la sinh con vao 2013, chac chan la bon chau se co gang sinh vao nam do va 2019 neu moi viec tot dep chau se sinh em be nua. Thuc su la vo chong chau rat thich co nhieu con. Xin co/chu hay tu van giup chau: Sinh vao 2013 thi sinh con trai hay con gai se tot hon a? Chau thay nguoi ta noi DAN THAN TY HOI tu hanh sung. Vay chau sinh em be vao 2013 co so la sung voi anh 2007 qua khong co/chu? Nhu the co sao khong a? So anh em no khong hoa thuan thi cung toi. Neu 2019 chau sinh em be nua thi lai la tuoi Hoi nhu vay anh em chung co sao khong co/chu? Mot lan nua chau xin cam on co/chu. Gia dinh chau mang on cho chu rat nhieu! Chau mong nhan duoc hoi am cua co/chu.
 9. Chú Thiên Luân kính mến! Vợ chồng cháu rất vui nhận được sự tư vấn của chú và mọi người trên diễn đàn. Cháu có một thắc mắc nữa. Hihi. Cháu xin lỗi là cháu không hỏi luôn một thể. Nhưng vì sự hiểu biết có hạn nên mỗi ngày cháu đều vào đọc diễn đàn này để thêm phần hiểu biết và cũng thêm thắc mắc muốn được chú giải đáp và tư vấn. Sang năm cháu sinh em bé năm Qúy Tỵ, con đầu của cháu sinh 2007 (Đinh Hợi). Cháu nghe nói DẦN THÂN TỴ HỢI từ hành xung. Như vậy hai anh em có xung khắc với nhau quá không chú. Nếu mà như vậy cháu sợ tội nghiệp anh em nó. Mong nhận được sự tư vấn của chú. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 10. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú sức khỏe và vui vẻ!
 11. Cháu chào chú Thiên Luân! Cháu muốn hỏi thêm là cháu sinh con út vào năm 2013 có được không chú? Có tốt cho cả gia đình không ạ? Cháu rất mong nhận được hồi âm của chú!
 12. Cháu xin chào bác Thiên Sứ, bác Thiên Luân và các cô chú, anh chị trên diễn đàn. Chồng cháu sinh năm 1978 Cháu sinh năm 1982 Con trai đầu sinh năm 2007 Vài tháng trước cháu có nhờ các chú tư vấn giúp cháu về việc cháu sinh thêm một bé nữa. Chú Mục Đồng và chú Thiên Luân tư vấn giúp cháu là nên sinh bé nữa vào năm Quý Tỵ. Nhưng cháu có một băn khoăn chưa hỏi các chú là nếu sinh bé vào năm 2013 bé sẽ là mệnh Hỏa, Ba cháu là mệnh Thủy. Vậy mệnh Ba khắc mệnh con như vậy có sao không các chú?? Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của các chú. Cháu cảm ơn rất nhiều.
 13. Cảm ơn Chim chích bổng rất nhiều. Chị cũng nghiên cứu lại thì thấy đúng như em nói. Chị cũng biết 2012 là mệnh thủy nên không hợp với ba. Chính vì vậy chị rất mong nhận được lời khuyên từ chú Thiên Luân. Kính mong chú tư vấn giúp cháu. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều.
 14. Con chào bác Thiên Luân! Hiện giờ con đang rất lo lắng không biết tính thế nào nên rất mong bác cho con lời khuyên: Chồng con sinh năm 1978: Mạng thiên thượng hỏa, con sinh năm 1982: mạng đại hải thủy, con trai đầu của con sinh năm 2007, mạng ốc thượng thổ. Vừa rồi con có đi xem bói thầy bói phán rằng con phải nhanh chóng gửi con trai con đi làm con nuôi cho một người đàn ông sinh năm 1979 nếu không sẽ hại đến tính mạng của chồng con. Ông này còn bảo con và chồng con phải tổ chức làm đám cưới giả. Và khuyên con sinh em bé thứ 2 vào năm 2012 thì sẽ tốt cho cả gia đình. Một thấy khác thì bảo tuy 2 vợ chồng khắc mệnh nhưng vì con là nước ở biển, chồng con là lửa trên trời, không vấn đề gì hết. Thầy này còn bảo con trai con phạm giờ sinh phải bán lên chùa nếu không sẽ xa rời bố mẹ ở tuổi 13. Vậy mong bác cho con hỏi 1 số vấn đề sau: Con có nên gửi con trai con làm con nuôi cho một người đàn ông sinh năm 1979 không ạ? Con cũng đang muốn sinh em bé nữa thì sinh năm nào thì tốt? Con trai của con sinh vào lúc 6h kém buổi sáng ngày 19 tháng 8 âm lịch năm 2007 có phạm giờ không thưa bác? Con rất mong nhận được sự tư vấn của bác. Vì hiện giờ con đang rất lo lắng hoang mang