• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bachma226c

Hội viên
 • Số nội dung

  89
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bachma226c

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cách đây 5 năm về trước BM đã từng ở gần đấy, cũng hay thức đi lung tung quanh đấy nhưng chưa chui vô nhà, có nghe mấy người ta nói đồ ăn để vào đấy sẽ bị ăn sạch, có người hay lấy đá chọi ra đường. Nói chung là ở gần đấy đi lung tung vào khoảng 2-3 giờ sáng vì công vệc, nhưng cũng hem thấy gì. cái nhà đấy cách thuộc huyện bình chánh nằm trên quốc lộ 50 thuộc xã Đa Phước hay Phong phú gì đấy. nếu nhớ ko lầm thì nó gần nghĩa trang đa phước cách đó khoảng 100m tính từ đường vào nghĩa trang.
 2. Hì :P tại hok thấy ai ngó ngàng gì mới nhờ quyền trợ giúp. vậy là còn 2 lần nữa ah`. Hơi tiếc lần này em hỏi dễ quá. mốt phải kiếm vấn đề gì hóc buá hỏi anh mới được. một lần nữa thank anh PC nhiều. Nhìn hình anh thấy còn trẻ và đẹp trai ghê :o ;)
 3. :P hix. đi vào rồi lại đi ra. Sao không thấy ai trả lời hết vậy. không biết Anh Phạm Cương còn nhớ lời hứa hem nhỉ. Bạch mã công tử: Nếu bạn không có nhu cầu tư vấn vẫn Ok bạn cứ hỏi tôi 3 câu, tôi sẽ cố gắng trả lời hết
 4. :P Nếu trước nhà mình cho thuê phần mặt tiền cùng 1/2 căn nhà, ở giữa có khoảng sân nhỏ sau đó tới phần sau là chỗ mình ở, vậy để đo tâm nhà, và đo cửa thì lấy toàn bộ nhà hay lấy phần mình ở. Phần mình ở vẫn nằm trong khuôn viên nhà, phía sau cùng, nhưng tách biệt với phần cho thuê, lối đi chung. Rất mong được sự giúp đỡ. xin chân thành cảm ơn các anh chị em cô bác. ;)
 5. các anh chị cô bác gần xa cho hỏi về người khi chết thắt cổ tự tử tại sao lại kiêng cắt dây thừng, hôm nay gần chỗ làm có người tự tử chết vì ko muốn sống nữa chứ ko có oan khuất jì. người nhà đã cắt dây đưa xuống. nhưng dây sau khi cắt đứt thì vẫn còn treo trên xà nhà ko ai dám lên lấy xuống. mọi người ai cũng sợ là sao vậy. sau đó người nhà có nhờ BM tháo dây ra. BM leo lên tháo và đưa người nhà đem đốt. sau đó lại nghe có người nói chỉ có thầy pháp mới tháo được vậy có anh hưởng gì tới mình hem zậy.
 6. Không đề Gió thổi hiu hiu mùa hoa chuối. Lộp độp mưa rơi tiếng nhạc buồn. Đêm dài tỉnh lẻ ngồi ôm gối. Một mảnh tình si gợi khúc sầu.!!
 7. ham zui nè. xem giúp mình với nè. nam sinh 24/8/1982
 8. cho mượntopic chút nhé, Chị coi giùm xem ngày nào khai trương được với tuổi Bính Thân nữ 1956
 9. Trả 2000k đây, hạt sen thì lên nhà đi E mua cho an cho chít luôn, ngủ khi nào má chồng đánh mới thôi
 10. hai chị em hoa đậu bíp góp vui nè. Đâu là Lối thoát Thế thái nhân tình lắm đổi thay Cười vang cho gió cuốn bay vèo Nhân sinh mộng ảo sầu mộng ảo Cõi đời trần tục lắm bể dâu Nắng sớm bình minh xua đêm tối Chợt tỉnh cơn say giữa bụi đời Ngắm thẳng vầng dương ta cất bước Rũ áo phong sương rũ bụi lòng. Buồn vui đau khổ song hành bước Cởi ra buộc lại bởi lòng ta Hỏi? ??? Ai có thể thấu Nhân sinh dâu bể Nhẹ bước thong dong giữa cõi đời.
 11. bà chị moon này hem thèm trông con lại chui ra đây làm thơ, rồi thức nguyên đêm vậy àh.. ông T mà biết thì chít. :rolleyes:.
 12. em muốn làm link nhấn vào tu vấn tử vi nhưng không được nó báo visit web còn up hình thì có cái dấu nhân to tướng vậy có ai biết cách gì chỉ giúp em voi
 13. sax, cái cục đá này nó phản xạ ánh sang dữ quá cái điện thoại chụp được nó mờ căm àh, bực mình wá.
 14. Để BM ục lại đã vì trong tủ ngay hôm mục 7 tết Mà 2 cục đá đó giống viên kim cương đeo nhẫn đó. Nghĩ mà bực mình, địa bàn của m mà tụi lừa đảo đó cũng dám xuất hiện, nếu gặp được thế nào cũng cho bọn chúng có cơm cũng không ăn được. Lấy điện thoại chụp nhé các bác. À mà cho BM hỏi bác TS cung bản mệnh là cung nào vậy nó nằm chỗ nào trên bàn tay. Hix câu hỏi hơi bị khù khờ chờ bác giải đáp
 15. Sự việc là như thế này. cách đây khoảng 1 tháng có người hàng xóm gần nhà kể cho em nghe câu chuyện chị ta bị lừa lấy mất 1 cây vàng. nội dung là khoảng trưa chị hàng xóm đang đi chợ thì gặp 1 người đàn bà cùng 1 người đàn ông hỏi chỗ bán bột ngọt. Sau khi trả lời rằng không biết chỗ thì người đàn ông mới gạ gẩm rằng anh ta có 2 viên đá quý nhìn giống kim cương nhờ chị bàn giùm để lấy tiền mua lô hàng bột ngọt còn dư chút đỉnh sẽ hậu tạ cho chị, anh ta nói chỉ tin chị hàng xóm chứ không tin người đàn bà đi cùng anh ta. sau đó anh ta đưa 2 viên đá quý cho chị và nói chị đưa anh ta chiếc nhẫn và sợi dây chuyền trên cổ, bộ vòng ximen đeo trên tay để làm tin. Không hiểu sao lúc đó chị hàng xóm lại tháo tất cả ra đưa cho anh ta và cầm 2 viên đá cùi bắp đó. chị đứng đó khoảng 15 đến 20 phút sau thì giật mình tìm người đàn ông đưa đá cho mình nhưng anh ta đã biến mất tăm cùng người đàn bà kia. Nghe qua thì thấy chị hàng xóm này giống như bị tham tiền, lòng tham che mắt nhưng chị ta quả quyết rằng đã bị tom bùa gì đó vào người vì không hiểu sao lúc đó lại nghe lời mà không có gì phản kháng lại ngay cả bộ vòng ximen cũng lấy kéo cắt đứt đưa cho người ta và thêm 1 điểm nữa là tiệm vàng ở ngay bên kia đường có thể cùng người đàn ông kia bước qua cùng bán. thật không thể hiểu nổi. Chuyện chị hàng xóm kể cho em nghe thì theo em chắc chắn là bà chị này bị bệnh tham rồi. nên không để tâm lắm. Nhưng 1 tháng sau chuyện này lại xuất hiện 1 lần nữa nội dung cũng tương tự nhưng với người khác cũng ở gần nhà, cũng là 1 chị phụ nữ cũng hỏi mua bột ngọt, sau đó người này tự tay tháo hết vòng vàng để đổi lấy 1 cục đá cùi bắp. Em có nghe bà thứ 2 nói lại là khi lấy chìa kháo xe đang đi đưa cho người ta thì giật mình tỉnh lại giựt lại chìa khóa xe, còn đôi nam nữ kia thì vọt lên xe chạy mất.Và lần này người thứ 2 cũng nói bị bỏ bùa gì đó. vậy việc này giải thích làm sao đây, có cách gì xử lý hem. Nếu là giả thì không có gì để nói nhưng nếu là thật thì sao. Cái này ai tránh cho nổi. Hiện giờ em còn giữ 2 cục đá cùi bắp giống kim cương của 2 bà hàng xóm. nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy có gì đặc biệt hết. Vậy các bác có ai giải thích hộ em cái chuyện này không. chuyện này thật 100% nhưng em không tiện nói tên hay tiết lộ bất cứ cái gì liên quan. Chỉ đưa ra để mọi người cảnh giác và tham khỏa đồng thời có ai có ý kiến hay hướng gì giải quyết trường hợp trên nếu gặp phải. không lẽ gặp người lạ hỏi chuyện mình cũng không trả lời sao.