• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ha.an

Hội viên
 • Số nội dung

  100
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by ha.an

 1. Cháu chào bác Thiên Luân, mong có duyên được bác xem giúp ạ: Chồng: 1/3/Canh Ngọ (1990) - Lộ Bàng Thổ Vợ: 15/4/Canh Ngọ (1990) - Lộ Bàng Thổ Con trai: 12/9/Bính Thân (2016) - Thiên Hà Thủy Nhờ bác xem giúp cháu năm nào thích hợp để sinh bé út ạ, tuổi bé trai đầu có hợp với ba mẹ không ạ? Cháu xin cám ơn, chúc bác sức khỏe ạ!
 2. Cháu chào bác Haithienha! Lời đầu, cháu chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe ạ! Hơn 1 năm rồi cháu mới vào lại diễn đàn,1 năm qua có nhiều biến cố nhưng cũng có nhiều tin vui với cháu (cháu đã lập gia đình và có 1 baby cute). Biến cố lớn nhất trong năm qua gia đình chồng cháu đổ nợ, thế chấp nhà, mâu thuẫn, xung đột trong gia đình rất nhiều, hiện tại đã vơi đi nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Bác vui lòng xem giúp cháu trong những năm tới tình hình kinh doanh của chồng cháu có tiến triển tốt không ạ? (cháu xin được nói thêm, gia đình chồng cháu kinh doanh riêng, hiện mọi việc làm ăn và quản lý chi tiêu đều do chồng cháu gánh vác), cháu xin được gửi link lá số chồng cháu, cháu k nhớ rõ ngày sinh ạ:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+quang+huấn&date=1990,3,27,0,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cám ơn bác ạ Trân trọng!
 3. Kính chào bác Haithienha và chị Ntpt! Con đã được chị Ntpt nhiệt tình tư vấn rất nhiều điều, nhưng con xét thấy một vài chuyện trong thực tế xảy ra khiến con đang hoang mang không biết lá số mình lấy đã đúng chưa, vì con sinh vào lúc 9h sáng, mẹ con không chắc là trước 9h hay sau 9h, nên con sợ sẽ giao giữa 2 canh giờ, mong bác xem giúp con: Đây là 2 lá số của con: Link 1 (Trước 9h): http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Link 2 (Sau 9h): http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,6&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Con xin miêu tả đôi chút về hình dáng và tính cách: - Nữ, sinh ngày 15 tháng 4 năm Canh Ngọ. - Con út, có 1 anh trai và 1 chị gái. - Cao: 1m58, nặng: 50kg, có 1 vết bớt màu xanh bên mắt trái, bị bệnh tuyến giáp to, bướu cổ lành, 2 lần mắc bệnh trĩ. - Thích học các môn ngôn ngữ, tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh vào năm 2012. - Tính cách: nóng tính, quan trọng chuyện tiền bạc, hay tính toán, suy nghĩ nhiều, lạc quan. - Ba mẹ ly hôn khi con học lớp 3, gia đình bị phá sản và bán nhà, con hiện sống với mẹ và anh chị. Mong bác Haithienha và chị Ntpt xem giúp con giờ sinh ạ Con cám ơn bác và chị Ntpt! Chúc bác, chị và mọi người trong diễn dàn luôn dồi dào sức khỏe ạ!
 4. Bạn lịch sự quá,đây là topic của mình,thứ nhất bạn không có quyền vào chửi 1 cách xúc phạm như vậy. Thứ hai, đây là chuyện riêng của mình,mình tin vào tâm linh, con tới còn là duyên do Trời nên mình mới mong bác Haithienha xem giúp mình.Cám ơn bạn, mình vẫn đang dưỡng thai nhưng cũng tin vào 1 phép màu khác,nếu nói như bạn vậy bạn vào trang lyhocdongphuong làm gì? Chắc chỉ để vào chửi người khác nhỉ. Chào thân ái!
 5. Cháu chào bác Haithienha Mong bác xem giúp cháu, cháu đang hoang mang quá. Cháu có thai được 5 tuần 1 ngày nhưng đi siêu âm bsy bảo nhịp tim thai rất chậm (88 lần/phút). Cháu lo quá. Bác xem giúp cháu em bé có duyên đến với cháu lúc này không thưa bác. Cháu cám ơn bác nhiều Mong tin Bác
 6. Mong bác Haithienha xem giúp cháu ạ
 7. Dạ con chào bác! Tụi con đã đám hỏi cuối năm Ngọ,đã đăng ký kết hôn năm Mùi,nhưng vẫn chưa đám cưới ạ. 2 bên gia đình dự định cuối năm Thân hoặc đầu năm Dậu tổ chức thưa bác. Dạ năm Mùi con bị hao tiền tốn của nhiều (mua sắm linh tinh hì hì),không bị cướp bóc hay thương tích j ạ
 8. Mong có duyên được bác haithienha xem giúp cháu ạ, cháu cám ơn bác!
 9. Cháu xin cảm ơn Bác Thiên Luân đã dành thời gian trả lời Chúc Bác năm mới dồi dào sức khỏe ạ
 10. Kính chào Bác Thiên Luân! Năm mới kính chúc Bác và mọi người dồi dào sức khỏe. Cháu xin bác xem giúp cháu tuổi 2 vc: + Chồng: 1/3/1990 âm lịch - Mệnh Lộ Bàng Thổ + Vợ: 15/4/1990 âm lịch - Mệnh Lộ Bàng Thổ Xin bác tư vấn: sinh con đầu và con út năm nào thì tốt ạ? Cháu trân trọng cảm ơn
 11. Kính chào bác Haithienha! Chúc Bác năm mới đầy sức khỏe và niềm vui Đầu năm, con xin phép Bác coi giúp con 1 quẻ cho năm mới về sức khỏe, hôn nhân và công việc được không ạ? Link lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,5&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Con cám ơn bác, chúc bác dồi dào sức khỏe ạ
 12. Chào chú Thiên Đồng! Chúc chú sức khỏe ạ Cháu là Nữ, Canh Ngọ, hỏi vào lúc 11:29p ngày 11/11/2015 Chú xem giúp cháu ạ: 1) Năm nào cháu sẽ kết hôn được ạ? chồng cháu cũng Canh Ngọ 2) Cháu sinh con năm nào là tốt? 3) Công việc trong mấy năm tiếp theo ổn định không thưa chú! Cháu cám ơn chú nhiều
 13. Mong tin từ bác Haithienha ạ!
 14. Con chào bác haithienha! Nghe bác nói con lo quá, con phải niệm phật để cầu an, mỗi sáng trước khi ra nhà con đều thắp nhang khấn nguyện. Bác cho con hỏi có nguy hiểm tới tính mạng k thưa bác(hixhix con sợ chết lắm),bác xem giúp con những tháng nào xấu nhất để con cẩn thận ạ +Công việc con trong năm tới có bị ảnh hưởng gì không ạ? +Tình cảm con bị lợi dụng tình lẫn tiền đối với người quen lâu năm hay người mới quen ạ? (Hiện tại con chỉ quen 1 anh nì 6,7 năm rồi,cuối năm Ngọ này tụi con đám hỏi thưa bác> chắc anh nì quá bác nhỉ) Con cám ơn bác ạ, chúc bác nhiều sức khỏe
 15. Chúc bác Haithienha và mọi người trong diễn đàn năm mới đầy sức khỏe! Bác vui lòng xem giúp con trong năm mới này công việc, gia đình, sức khỏe có tiến triển gì không ạ? Link lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,5&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 Con cám ơn bác
 16. Con cám ơn bác Túy Lão đã xem giúp con! Chiêm nghiệm những lời bác nói và so với thực tế đã xảy ra với con, con có một số chỗ khúc mắc và không biết lá số mình lấy có đúng giờ không, vì con sinh vào lúc 9h sáng nhưng bme không nhớ rõ là trước 9h sáng hay sau 9h sáng con xin lấy lại lá số khác nhờ bác xem giúp:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=NGUY%E1%BB%84N+QU%E1%BB%90C+H%E1%BA%A0+AN&date=1990,5,9,9,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Con xin được miêu tả một số về bản thân: - Con út trong gia đình có 3 anh chị em, thân hình tròn trịa, trong mắt trái có một vết bớt màu xanh - Ba mẹ li dị vào lúc con học lớp 3 - Có tuyến giáp ở cổ to, 2 lần điều trị về bệnh trĩ, có một vết sẹo dưới gót chân phải do té Mong bác xem giúp con Con cám ơn bác và chúc bác nhiều sức khỏe
 17. Con chào bác Túy Lão! Mong bác xem giúp con sự nghiệp và đường tình duyên của con trong những năm tới và hậu vận ạ, con gửi bác lá số của con:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,5&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 + Về Sự nghiệp: Con hiện đang làm trợ lý cho giám đốc người nước ngoài, công việc tương đối có thu nhập, và chế độ tốt, công việc này có suông sẻ sau này không ạ? + Về tình duyên: Cuối năm này, con sẽ tổ chức đám hỏi, nhưng 2 năm sau (tức năm Thân) chúng con mới tổ chức cưới, mong bác xem giúp con có thuận lợi không thưa bác? Con cám ơn bác Chúc bác và các cô chú trong diễn đàn nhiều sức khỏe Con chào bác Túy lão! Bác thông cảm cho con gửi lại link lá số mới ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,5&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Con cám ơn bác ạ!
 18. Chào anh Thiên Luân!Ba em đã nhờ 1 người nam, thuôc họ hàng xa, tuổi Mùi, năm nay 70 tuổi, vậy có hợp năm nay cất nhà không ạ? Theo như anh nói, ba em nên chọn năm tốt để cúng nhập trạch,vậy năm nào mới có thể cúng được ạ? Em cám ơn anh! Chúc anh và mọi người trong diễn đàn luôn dồi dào sức khỏe ạ
 19. Kính chào anh Thiên Đồng ạ! Năm mới chúc anh dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Em là nữ, sinh năm Canh Ngọ. Ngày hỏi: lúc 17h36' mười hai tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức 11/02/2014) Câu hỏi 1: Em vừa nhận được công việc mới, ngày mai bắt đầu, công việc này có thuận lợi và lâu dài không ạ? Câu hỏi 2: Năm nay tính chuyện cưới xin, tháng mấy sẽ có hỷ tín ạ? Câu hỏi 3: Năm nay có gặp vận xui gì trong gia đình không ạ? Em cám ơn anh nhiều Trân trọng
 20. Mong tin từ bác Haithienha ạ! Chúc bác luôn dồi dào sức khỏe
 21. Mong bác xem giúp con ạ! Mong tin từ bác!
 22. Cháu chào bác ạ! Mong bác dồi dào sức khỏePhải công nhận Tử vi trận này khó ai mà tìm ra được bài giải một cách chính xác nếu không qua nghiên cứu lâu dài và có duyên với nó, chắc con thuộc câu 2: vô duyên đối diện bất tương phùng quá bác nhỉ? Thôi thì con không dám múa riều qua mắc thợ, cũng không muốn bác dành nhiều thời gian giải thích cho con cách giải như thế nào hihi. Con không tò mò nữa đâu vì có tìm cũng không đúng hehe, mong bác coi giúp con: - Tình hình sức khỏe mẹ con dạo này kém, con không biết tuổi phúc thọ của mẹ con sẽ ra sao? - Tiền tài hậu vận sau này của con có ổn định không bác, kinh doanh có bị kẻ gian hãm hại? - Nếu có duyên năm sau cưới mà cưới người cùng quê thì có phải 2,3 lần dời đò lên tàu không bác hihi hay chìm tàu luôn ạ? Kính thư!
 23. Kính chào bác !Con không am hiểu nhiều về việc xem Tử Vi, nhưng trên tinh thần muốn học hỏi và tìm tòi con đã lên mục Tử Vi Tinh Điển của web mình để tìm hiểu, con thấy có mấy vấn đề sau đang hoang mang mong bác chỉ giáo: - Nữ có sao Vũ khúc có phải trên căn bản là không tốt, khắc phu và đoạt quyền chồng, thêm Hỏa tinh là khắc sát tới mấy lần đúng không ạ! - Sao Linh Tinh, Đà La phải bị chết nước, tai nạn hay tự trầm phải không ạ! Con thấy cung Tài bạch của con có Vũ khúc chắc xấu đúng không bác, thêm cung Thiên Di có Linh Tinh, Đà La nữa không biết phải như con suy đoán không? Bác xem giúp con có phải cuộc đời con sau này xấu lắm đúng không bác Chúc bác, gia đình và mọi người trong diễn đàn nhiều sức khỏe
 24. Kính chào bác Haithienha!Bác xem giúp con điều này có đúng k ạ: vài lần xa cách là hoặc vợ/chồng có thời gian đi làm ăn xa hay chia tay dẫn đến xa cách? Bác góp ý cho con nên theo con đường thương mãi thì hợp hơn, nếu vậy về sau này của cải và việc làm ăn có thuận lợi không thưa bác (có bị phá sản hay vỡ nợ)? Gia đình con cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi nên con cũng mong biết trước một chút để chuẩn bị tâm lý vượt qua hihi Nếu cái duyên năm sau đến con lên xe hoa nhưng người con kết hôn không phải ở phương xa thì có thể gặp lần đò khác nữa không bác? Con cám ơn bác nhiều ạ! Many thanks and best regards!
 25. Con chào bác Haithienha! Lâu ngày không vào lại diễn đàn, topic của con trôi về nơi xa lắm rồi nên hôm nay con updated lại mong có duyên lần nữa được bác xem! Bác xem giúp con năm sau tính chuyện cưới hỏi có thành không ạ? Hậu kết hôn có tôt không hay cũng sóng gió như ba mẹ con! Sự nghiệp và tiền tài sau này của con sẽ như thế nào ạ! I'm looking forward to seeing your reply! Con xin cám ơn bác nhiều ạ! Chúc Bác và mọi người trong diễn đàn nhiều sức khỏe!