• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ha.an

Hội viên
 • Số nội dung

  100
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by ha.an

 1. Kính chào bác Haithienha ạ! Con dự định năm sau sẽ kết hôn. Con đi xem vài nơi ai thấy con sinh Canh Ngọ cũng đều nói số con Canh Cô Mồ Quả mà con không hiểu hết là sẽ ra sao. Mong bác Haithienha xem giúp con đường hôn nhân và con cái của con sau này sẽ như thế nào ạ! Con xin post lại link lá số giờ Thìn của con để bác tiện xem ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&ldate=7,7,4,15,5&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 Con xin cám ơn bác! Chúc bác và mọi người trong diễn đàn nhiều sức khỏe ạ!
 2. Con cám ơn Bác Haithienha nhiều ạ!Bác nói đúng về con quá, con chỉ thích tính tiền thôi hihi. Bác xem giúp con sự nghiệp sau này của con có theo con đường kinh doanh được không bác và có phát triển với ngành này được không? Đường hôn nhân và con cái của con sau này sẽ như thế nào ạ! Con cám ơn bác Haithienha nhiều! Con chúc bác nhiều sức khỏe!
 3. Kính chào bác Haithienha và chi Ntpt ạ! Hiện tại cháu đang làm việc trong một công ty nhưng tháng 4(dương lịch) này cháu sẽ nộp đơn làm giáo viên ở 2 trường. Cháu xin hỏi theo lá số tử vi của mình: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+H%E1%BA%A1+An&date=1990,5,9,9,0&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 thì trong năm 2013 cháu có thể thay đổi công việc được không ạ?Cho cháu được hỏi thêm vận hạn năm 2013 của cháu (cả việc tốt lẫn việc xấu) như thế nào ạ? Cháu cảm ơn bác và chị ạ! Chúc bác,chị và mọi người trpng diễn đàn luôn dồi dào sức khỏe!
 4. Cám ơn chị đã dành thời gian xem giúp em! Hiện tại việc em đang quan tâm là công việc sẽ như thế nào, em dự định đổi nghề sang làm nhân viên xuất nhập khẩu, dự định này của em có thực hiện được hay không ạ! Nghe chị nói em cũng thấy buồn về sự nghiệp bấp bênh của mình, nhưng cũng cố gắng vì số mình đã như vậy rồi. Đường công danh như vậy, còn đường con cái và hôn nhân của em sẽ như thế nào ạ? Chị vui lòng xem giúp em nhé! Cám ơn chị ạ! Mong chị giữ gìn sức khỏe
 5. Kính mong Bác Haithienha xem giúp con! Con đang rất hoang mang về quyết định có nên thi lên cao học hay không vì không biết học xong rồi có thuận lợi cho con đường công danh sau này không? Hiện tại công việc con làm cũng khá bấp bênh và không ổn định. Bác xem giúp con công việc hậu vận sau này của con như thế nào cũng như đường hôn nhân và con cái ạ! Con xin cám ơn bác nhiều ạ! Chúc bác dồi dào sức khỏe
 6. Chào chị Ntpt! Em đang có ý định thi lên cao học. Chị xem giúp em em có thể thực hiện điều này được trong tương lai không ạ nếu năm sau em đi thi, vì sẽ có 1 đợt gần đây nhất là tháng 3.2014 Chị vui lòng xem giúp em nhé! Trân trọng cám ơn chị
 7. Em chào chị Ntpt! Mong chị xem giúp em hậu vận của em sau này về công danh và đường con cái như thế nào chị nhé? Em cám ơn chị nhiều Chúc chị nhiều sức khỏe!
 8. Chào anh Thiên Luân!Cám ơn anh đã xem giúp em! Anh có thể cho em biết cụ thể hơn tuổi nào năm sau có thể đứng ra cất nhà mà không phạm gì được không ạ! (là nam hay nữ) sẽ tốt hơn, có cần phải xem gia cảnh người đó ra sao không, hay chỉ cần hợp tuổi? Hơn nữa, nếu trong họ nội nhà em không có người hợp tuổi thì em có thể nhờ người ngoài được không? Cuối cùng, xin anh cho biết thêm năm tốt để ba em có thể cúng nhập trạch lại là năm mấy không ạ? Cám ơn anh rất nhiều. Lần sau nếu em có thắc mắc, em xin được mở chủ đề riêng mong anh tư vấn giúp ạ! Trân trọng
 9. Con chào chú Thiên Luân! Con xin mạn phép xin ý kiến chủ bài viết và chú cho con được phép hỏi tại chủ đề này, vì con thấy việc xây nhà của chú có đôi chút giống với nhà con. Ba con tuổi Tuất năm nay 44 tuổi, sang năm 2014 sẽ cất nhà (vì năm nay không đủ điều kiện), nhưng năm sau ba con phạm Kim Lâu Thân. Chú Thiên Luân có thể giúp con xem xét ba con phải làm sao để tránh không ảnh hưởng tới mạng và gia đình không ạ? Con cám ơn chú và chú chủ bài viết ạ! Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe. Kính mến
 10. Chào chị Ntpt! Long time no see.Không biết cái này có được gọi là có duyên không chị nhỉ, em đăng bài lâu lắm rồi giờ mới được chị hồi âm.Đúng hôm nay em tình cờ vô lại thì nhận được tin chị hihi Em thấy mọi người bảo em có duyên thôi không xinh, nhìn mặt em "sát thủ" hihi. Năm sau em bị cản trở về chuyên gì vậy ạ! (Công danh hay tình duyên). Chắc tình duyên quá chị nhỉ, em nghỉ là away xong rùi come back (nếu có người kêu về) hihi. Nghe chị nói em cũng thấy hơi tủi thân xíu, công việc làm thì cũng tàng tàng, năm sau định tính chuyên kết hôn nhưng cố nội của bạn em lại đang nhập viên, năm nay cụ 90 mấy rồi. Chị nói vậy chắc bị cản trở tình duyên. Cám ơn chị nhiều ạ! Chúc chị dồi dào sức khỏe nhé. Trân trọng
 11. Kính chào bác Haithienha, chị Ntpt và mọi người trong diễn đàn! Mong bác và mọi người xem giúp con nghề nghiệp sau này của con là gì được không ạ (con có thể tự kinh doanh riêng hay làm công ăn lương) Con nộp đơn thi tuyển công chức giáo viên nhưng đã rớt từ vòng gửi xe (người ta không nhận hồ sơ của con để dự thị vì không đủ điều kiện- trường con học không thuộc sư phạm chính quy). con không có cơ hội được thi nữa, con cảm thấy thất vọng. Công ty hiện tại con làm là công ty tư nhân , dạy thêm để kiểm thêm thu nhập chứ không ổn định, chắc chắn về công việc. Con đang hoang mang không biết có nên học thêm 1 nghề gì nữa không. Công việc tương lai sau này ra sao? Ngoài ra, Bác xem giúp con năm sau con có thể kết hôn được không ạ hay có gì bất trắc gây kéo dài không? Con cám ơn bác và mọi người trong diễn đàn! Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe ạ! Kính thư
 12. Chào chú Thiên Luân, chú Hạt Gạo Làng, Năm sau nhà cháu dự định xây nhà 2014 - nhà hướng Tây Bắc, 318 độ, nhưng phải từ ngày 15/08/2014 mới có thể tiến hành được. Mẹ cháu sinh năm 1951 (Tân Mão) có thể đứng ra cúng để xây cất được ko ạ? Nếu được xin các chú xem giúp cháu ngày tốt từ ngày 15/08/2014 DL. Nếu không thể đứng ra xây nhà được, thì trong nhà cháu hiện không có người đàn ông lớn tuổi, chỉ có anh rể (1983 - Quý Hợi), anh trai (1985 - Ất Sửu)...nhưng sự nghiệp ko có, gia đạo chưa ổn định nếu hợp tuổi có tốt để đứng ra xây nhà được ko ạ? Vì cháu nghe mọi người nói xây nhà cần mượn tuổi người có gia đạo êm ấm, hạnh phúc...chỉ nghe nói, ko biết có đúng vậy ko ạ. Nhờ các chú chỉ bảo. Ngoài ra thì mẹ cháu ko muốn mượn tuổi người ngoài ạ. Mong các chú xem giúp và chỉ bảo. Cháu cám ơn rất nhiều!
 13. Cám ơn bạn duyên rất nhiều, Vấn đề xây nhà thật là nhiều nan giải nhỉ, càng mệt với nhà ít người, mượn người ngoài chưa chắc ngta đã chịu ạ. Nhờ bác Thiên Sứ và các chú giúp cháu xem tuổi nào có thể xây được với ạ. Cháu cám ơn nhiều!
 14. Cám ơn bạn Duyên đã tư vấn, Thật sự phong thủy là vô chừng quá nên mình có đọc nhiều cũng ko thể tiếp thu nổi...hic. Nhưng mà mấy cái phương vị bạn nói mình hiểu rồi, cho mình hỏi ở trên bạn có nói tam sát là ở Đông - Đông Bắc. Nhưng ở dưới khuyên là có thể động thổ ở Tây Nam và Đông Bắc (có nhầm chỗ này ko ạ?) và có phải là Đông Nam. Trong 2 hướng này thì hướng nào tốt hơn? Thật sự trong nhà chẳng còn ai để có thể đứng ra động thổ, hôm qua mẹ có lên chùa hỏi thì các thầy lại bảo nếu người nam 1937 - Đinh Sửu, thì chỉ lấy tuổi thọ là 70, thì có thể xây nhà được. Không biết điều này có đúng ko? Nhờ các bác cho thêm lời khuyên ạ? Hoặc có thể nhờ người ngoài giúp? Có ảnh hưởng gì đến gia đạo sau này? Nếu được thì tuổi nào có thể mượn ạ? Mong các bác và bạn duyên cho thêm lời tư vấn ạ!
 15. Cám ơn bạn rất nhiều đã góp ý với mình! Như bạn tư vấn các tuổi trong gia đình mình đều không được, bạn xem giúp mình tuổi của dượng: 1937 - Đinh Sửu, thì năm sau có thể cất nhà được ko ạ? Về phong thủy nhà ở năm trước đã nhờ chú HGL xem giúp cho, nhưng trục trặc về giấy tờ vẫn chưa xây được, nay đã có thể xin giấy phép xd, nên lên hỏi các bác, các chú tuổi xây nhà vào năm 2014. Nhưng mình không biết phương vị động thổ là gì, năm tháng động thổ có phải là lúc tháo dỡ hay là lúc khai móng? Trên diễn đàn xây dựng nhiều kts nói khác nhau nên hỏi các bác là tin tưởng nhất. Dự định động thổ là xây luôn trong năm ạ, nên nhờ các bác xem ngày tốt từ tháng 08/2014. Nhờ các bác và bạn duyen tư vấn giúp. Chân thành cám ơn!
 16. Nhờ bác loccoctu, bác Bá Kiến và các chú xem giúp ạ!
 17. Cháu xin lỗi, cháu vừa đọc bài nào của bác Bá Kiến là chưa hỏi ngày năm sau được, vậy nhờ các chú tư vấn giúp cháu tuổi thích hợp để xây nhà vào năm sau ạ. Cháu cám ơn rất nhiều!
 18. Kính chào bác Haithienha và chị Ntpt! Mong mọi người xem giúp con trong năm nay nhà con có tang của ai trong họ hàng hay người thân không ạ? (Trai hay Gái) Con có người dì đang bị bệnh tim và sức khỏe không ổn định( cần sự hỗ trợ của máy trợ tim) nên con sợ........,con không biết có thể được hỏi tình hình sức khỏe của dì con như thế nào không ạ? Mong bác và mọi người xem giúp con! Con xin cám ơn ạ!
 19. Dạ em cám ơn thông tin của chị ạ!Tháng 2 em được nhận thông tin đi dạy là dạy trung tâm ngoại ngữ ạ, nguyện vọng của em có công việc dạy ổn định tại trường công lập nhà nước và vào biên chế nên em đang hy vọng để được nhận vào đi dạy sau hè này để vào năm học mới. Em cám ơn thông tin của chị rất nhiều ạ! Chúc chị dồi dào sức khỏe ạ!
 20. Mong bác Haithienha và chị Ntpt có thời gian xem giúp emĐến nay mà em vẫn chưa có động tĩnh gì về thông tin xin được hay không vào đi dạy. Em nôn nóng quá, không biết có cần chạy chọt cửa sau không ạ! Cám ơn mọi người nhiều Trân trọng
 21. Con chào bác haithienha, chị Ntpt và nọi người trong diễn đàn! Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Mong có duyên được bác xem giúp con Cung Phu (thân) và Huynh đệ của con bị Tuần có ảnh hưởng như thế nào sau này ạ! Cung Tật Ách bị Triệt có phải con sẽ bị bệnh gì ghê gớm không bác, con lo quá. Con cám ơn bác ạ!
 22. Thân chào anh Linh Trang! Mong có duyên được anh xem giúp ạ! Em là nữ: sinh Rằm tháng Tư năm Canh Ngọ Bạn trai em: sinh Mùng Một tháng Ba năm Canh Ngọ Tụi em dự định hè năm 2014 sẽ tổ chức cưới, mong anh xem giúp em ngày tốt vào hè năm sau ạ (em biết là hỏi hơi sớm) Nên sinh con đầu và cuối vào năm nào thì được ạ! Cám ơn anh nhiều Chúc anh nhiều sức khỏe
 23. Chào chị Ntpt! Chị đang online đúng không ạ! Chị xem giúp em: - Năm nay em định thi công chức, em có khả năng đậu không ạ? Chúc chị một ngày vui vẻ!