• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maket171

Hội viên
 • Số nội dung

  159
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

28 Excellent

About maket171

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 17/01/1987

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  du lịch, đọc sách, karatedo, thích người vui tính...

Xem hồ sơ gần đây

3.541 lượt xem hồ sơ
 1. Chào bạn, Lâu nay mình thấy bác Hải ít ghé diễn đàn. Mà vấn đề của bạn mình thấy có vẻ phức tạp và gấp, vậy sao bạn không tìm hỗ trợ pháp lý từ 1 công ty luật nào đó khác (độc lập với chỗ nhà chồng bạn thuê tư vấn)?
 2. Cháu chào bác Hải và cả nhà! Cháu điểm sơ lược về vận hạn 2 năm qua: - Tình duyên: Vẫn chưa có gì, hay là thôi không chờ tự nhiên nữa, cháu đi nhờ mai mối hoặc làm quen qua mạng bác nhé, hí hí :) - Tài lộc: Cũng có chút chút ạ. - Công việc: Cuối năm ngoái và kéo dài đến năm nay, công việc ở nơi cũ có vấn đề về hồ sơ :( - Năm ngoái cháu cũng có chung với chị và bạn mua 1 vài lô đất dự án nhỏ, năm nay dự định bán. Bác xem giúp cháu năm nay có cần chú ý về điều gì không ạ? (về tình duyên, công việc và việc đất đai ạ...). Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=maket&date=1987,1,17,1,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 3. Không thấy link lá số đâu bạn ơi?
 4. Chào bạn, Link lấy lá số tử vi ở ngay phía trên đầu mục "Tử Vi" này đó bạn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/TuViLacViet.html Các bác, anh/chị đã xem lâu năm tại diễn đàn hình như chỉ xem lá số lấy từ link này thôi, link lấy từ các diễn đàn khác thì không nên đưa vào đây, mình nghĩ nên "nhập gia tùy tục" :) Thân.
 5. Bác Hải ơi, cháu chào bác ạ! :)) Cả tỷ năm rồi cháu mới lại thấy bác ghé qua đây, cả Facebook cũng không thấy bác đâu :( Bác dạo này thế nào ạ, bác vẫn phong độ, đẹp trai như xưa phải không bác :) ?
 6. Chào bạn, Bạn đúng là dân kinh doanh nên có vẻ nhạy cảm với từ "hậu tạ" quá nhỉ, cứ "hậu tạ" là lại quy được ra tiền và vật chất được hết à? ".....không gì là ko thể bán, không gì là không thể mua..." - những câu này nên để đến cuối đời hãy đúc kết cho con cháu bạn à, đời còn dài lắm... Ở đây các anh/chị, các bác xem giúp tử vi hầu như đều lớn tuổi, bạn nên dùng lời cho phải phép 1 chút. Mục "Tử vi" này là mục nhờ tư vấn tử vi , không phải là nơi kinh doanh bạn nha. Và trước khi nhờ xem, bạn nên lướt qua các lưu ý ở đầu trang, có câu hỏi cụ thể trong 1 khoảng thời gian ngắn: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/3774-chú-ý-khi-xin-tư-vấn-tử-vi/ Theo mình biết thì xem lá số mất nhiều thời gian, căng não, trong khi có nhiều thành viên đang chờ để được xem, thì xem bản mệnh cả đời của bạn, những người đợi chắc vừa xếp hàng vừa khóc tiếng I Rắc quá. Vài lời góp ý.
 7. Dạ, vậy cháu yên tâm chống đỡ được, hihi Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 8. Dạ, cháu cảm ơn bác! Bác xem giúp là cháu vui rồi, sớm trễ gì cháu cũng chờ được ạ. Hihi Bác ơi, bệnh của cháu là về xương, hay là gì hả bác, cháu có phải mổ xẻ gì không ạ? Trước giờ cháu cũng biết tự chăm lo sức khỏe, cũng tự hào ít đau ốm (ngoại trừ đau vặt)...nhưng kể từ năm ngoái là thấy mệt rồi. Tiền bạc: năm nay tuy vẫn khấm khá, nhưng ít hơn năm ngoái, và có 1 số hao hụt thất thoát (người ta nộp tiền quỹ cho cháu, cháu đếm không kỹ, bị thiếu, phải bù thêm, rồi bị 1 số chuyện liên quan hao hụt tiền bạc không hay nữa...) Đúng ngày cuối năm, sếp cháu gọi ra nói cháu sắp luân chuyển qua đơn vị mới vì đã đến thời hạn đi, bảo muốn cháu ở lại thêm 1 năm nữa (anh sếp này cũng muốn nâng đỡ cháu), nói cháu gọi điện xin sếp lớn 1 tiếng. Nhưng cháu từ chối khéo, vì đã muốn đi lắm rồi, công việc càng ngày càng phức tạp, nguy hiểm... Còn về anh bạn cháu, có nhiều điểm tính cách cháu thấy giống mình, có điều anh í bạn nhiều, ham vui, lại hay nhậu nhẹt, nên cháu hay bực, chắc có lẽ vì chuyện này mà đâm khó như bác nói...không biết nếu cưới nhau thì người ta có chịu bớt không nữa. Nhớ lời bác dặn nên cháu cũng ráng kiềm chế lời nói khó nghe, nhưng cũng chỉ được mức tương đối, vì dù sao cũng mới quen, còn khách sáo, không biết thân hơn thì sao đây, Hix....Ôi, cái miệng Cự Môn của cháu, lúc thì cũng nhờ nó mà được nhiều việc, lúc thì thấy nó thật ghê gớm ... :( Bạn cháu, lần đầu gặp nhau, tuần sau anh í nói xa gần là gặp cháu như kiểu mối tình sét đánh, còn cháu cảm xúc lúc ấy thì cứ trơ trơ, hehe. Kể từ đó là anh í cứ nói kiểu như tiên đoán chắc chắn cháu sẽ làm vợ vậy...Hình dáng gần giống bác mô tả: khá cao, mặt dài, da xám, hay suy nghĩ, cứ uống vào là phát biểu thiếu tự tin vào bản thân, giờ bạn bè họ hàng vợ con thành đạt,còn mình vẫn cà lơ phất phơ...Lúc tỉnh táo thì tính tình cũng vui vẻ, thích nói văn chương, có vần (giống cháu...cháu chơi với bạn bè đều phải kiềm chế bản thân về vụ này...hihi... :P) Dạ vâng, nếu cháu cưới chồng, cháu sẽ gửi thiệp mời bác ạ... Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 9. Cháu chào bác Hải ạ, chào các bác cao nhân trên diễn đàn ạ…Chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui! Kính nhờ bác xem giúp cháu vận hạn năm tới ạ. Đầu tiên cháu sơ lược lại những chuyện cháu trải qua ở năm cũ: - - Bên nội có 1 người họ hàng xa mất. - - Bệnh tật: Đầu năm bị viêm phổi nặng; bị ngã xe nhẹ, có để lại sẹo. Công việc nhiều nên ngồi nhiều, giờ thêm bệnh đau lưng nữa ạ. - - Công việc: Bị căng thẳng nhiều. Tuy nhiên cũng được sếp đánh giá cao trong công việc. - - Tài lộc: Tương đối khá. - - Tình cảm: Giữa năm con bạn hàng xóm của cháu tự đưa nick facebook của cháu cho 1 bạn nam kết bạn mà không hề hỏi cháu (vì mấy lần trước nó có dò hỏi nhưng cháu đều cười trừ, bảo tùy duyên). Bạn nam này là em họ của bạn cháu, lúc học cấp 2 có tới nhà bạn cháu chơi nên tụi cháu có gọi là quen biết nhau, và lâu lắm rồi cũng chưa hề gặp lại. Nói chuyện được khoảng 2 tháng, cháu đi dự 1 khóa học ở Sài Gòn, nên tụi cháu có hẹn gặp nhau 1 lần. Sau đó tụi cháu vẫn giữ liên lạc, bạn ấy nói muốn về Đà Nẵng sống và làm việc lâu rồi nhưng do 1 số chuyện nên chưa thực hiện được, cuối năm sẽ xin nghỉ việc luôn, về ĐN cưới vợ. Cách đây mấy ngày, bạn ấy về ĐN sau khi đã làm các thủ tục chia tay Sài Gòn, có hẹn gặp cháu lần 2, rồi về Quảng Nam thăm quê. Bạn ấy nói Tết muốn dẫn cháu về quê gặp ba mẹ, bạn bè nhưng cháu không chịu, muốn để gặp nhau 1 thời gian xem sao đã. Cũng tranh luận hơi căng thẳng về chuyện này. Xem chừng bạn ấy muốn có vợ dữ lắm rồi…Còn cháu thì thấy gấp quá nên đâm hoảng…hihi… Kính nhờ Bác xem giúp cháu năm tới cháu có cần gì chú ý về công việc, bệnh tật và tình cảm không ạ? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=maket&date=1987,1,17,1,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 10. Chị ơi, chị mô tả thêm về hình dáng, tính cách của mình rõ 1 chút, và lấy link lá số của các giờ chị đang nghi ngờ...thì còn may ra bác xem giúp...em thấy chị mô tả chồng chị rõ hơn cả chị, trong khi chị lại đang tìm giờ sinh của mình... Lấy link lá số tại đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/TuViLacViet.html
 11. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
 12. Bác Hải ơi bác Hải, cháu mong bác mãi ạ :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=maket&date=1987,1,17,1,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Năm 2015 của cháu đều như bác nói đấy ạ. Yên ổn , có tài lộc, đi công tác xa nhiều. Bác xem giúp cháu năm 2016 này về công việc và có điều gì cần đáng lưu ý không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều.
 13. bác làm cháu buồn cười quá... :lol: Đường dẫn lấy lá số ở ngoài trang chủ của diễn đàn, hoặc là ở phía trên cùng của Mục Từ Vi này á bạn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/TuViLacViet.html
 14. Dạ, cháu cảm ơn bác nhé! Năm nay cháu cũng đang có ý định đi du lịch trong nước và nước ngoài, chắc là y như bác nói rồi ạ :P
 15. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=maket&date=1987,1,17,1,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Bác Hải ơi, chị Thảo ơi, xem giúp maket với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) Cháu xin điểm lại năm 2014: - Công việc: càng về cuối năm công việc có nhiều rắc rối, nhung sau đó ổn thỏa, được cấp trên quan tâm, giúp đỡ. Công việc không bị thay đổi gì. Quan hệ với đồng nghiệp cũng ổn. - Tài lộc: tương đối khá. - Bệnh tật: đau vặt, 1 đợt cảm ho dài ngày. Không thấy thiếu máu (có đi hiến máu). - Tang người trong họ: có 1 ông bác xa thiệt là xa họ hàng bên nội của cháu. - Tình duyên: không có gì. Bị trai lừa: chưa thấy :D Nói đến bị trai lừa, cháu nhớ tới 1 chuyện. Có 1 tối nọ cháu cùng bạn gái đi nghe nhạc tại 1 quán bar. Vì đi ít người nên chỉ được ngồi tại quầy thôi. Nghe nhạc được khá lâu, có 2 nam thanh niên đi vào, ngồi cách cháu1 ghế. Chỗ cháu ngồi hơi chật, mà chân lại hơi ngắn nên cháu phải vịn ghế bên cạnh (cách ghế này là ghế của người nam bên cạnh) để xích ghế của mình ra 1 chút, vô tình đụng ghế người ta. Lúc đó trong đầu thoáng nghĩ, không biết người ta có tường nhầm mình có ý đụng chạm gì hay không? Sau khi đã an tọa, cháu tiếp tục lắc lư theo nhạc. Y như rằng sau đó 1 hồi, anh chàng kia gọi 1 dĩa trái cây mời 2 tụi cháu. Cháu nhận và cảm ơn. Rồi anh ta cụng ly này nọ, nói vài ba câu nghe không rõ lắm. Được chừng nửa tiếng, anh ta mời đi uống cà phê. Lúc đầu con giả lơ giả điếc, nhưng anh ta gặng mãi, nên đành lấy lí do vì đi với bạn nên từ chối. Sau khi biết rõ ý con, anh ta quay sang nói vài câu với người bạn bên cạnh, rồi leo xuống ghế và đi thẳng 1 hơi không thèm nhìn hoặc chào lấy 1 câu con làm cháu hụt hẫng vô cùng. :lol: :lol: Vì lúc đó cũng có ý nhìn anh ta để chào, vì dù sao cũng tốn 1 đĩa trái cây để dụ gái mà không được gì, sau đó mấy người phục vụ quầy hưởng trọn dĩa trái cây luôn (tụi con không ăn). Sau đó về nhà nghĩ lại, à, thì ra lúc vô tình đụng ghế, anh ta tưởng nhầm là để "chào hàng" hay "mời gọi" gì đó nên mới làm quen dò hỏi cà phê cà pháo liền. Ai dè, thì ra là tín hiệu giả, công toi cả buổi. Tội nghiệp :P Bác và chị cho maket hỏi trong năm tới về công việc và có việc gì khác cần đáng lưu ý không ạ? Maket xin cảm ơn ạ!