• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoaithanh

Hội viên
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by hoaithanh

 1. năm ngoái em đã từng làm phiền bác 1 lần.năm nay em lại làm phiền bác vậy. lá số của em ạ :http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 của chồng em :http://www.lyhocdong...w=screen&size=2, ngày kết hôn :;27/6/2008 dương lịch mẹ em bị xẩy thai chứ không phải em.mẹ xẩy năm 1984.lúc đó mới có 3 tháng.em nghe mẹ kể vậy. tụi em vừa rồi làm cuối tháng 3,đàu tháng 4 bác ạ. còn đây là link toppic cũ ạ:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28271-mong-bac-hai-thien-hantpt-va-cac-cao-nhan-xem-gium-duong-con-cai-nam-quy-ty-a/page__p__197685#entry197685 còn thiếu gì bác cứ nhắc.em sễ cung cấp tiếp ạ.cảm ơn bác. em sợ mất công làm mất thời gian của bác nên coppy lại mấy đặc diểm em đã nêu hôm trước luôn ạ. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);"><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">2- Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tướng mạo:<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua. Thông tin về cha mẹ, anh chị. Nếu đã lập gia đình thì cung cấp luôn thông tin về người phối ngẫu . em cao 1m53,vai lưng, thấy hơi thô,mắt ko đều 3 mí 2 con.da xanh xao,lỗ chân lông to,hay bệnh lặt vặt.chân,tay,lưng hay nhức mỏi..lúc nhỏ cũng có mụn nhot,lớn thì hết.cũng bị chết hụt 2 lần.1 lền bệnh nặng lúc 2,3 tuổi.1 lần chết đuối dưới ao..gia đình thì nghèo.có 4 anh chị em.em là chị cả,nhưng trước em mẹ từng xảy thai 1 lần..có 3 em trai.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">tính tình trước kia nóng nảy,ngay thẳng,có phần bướng bỉnh( nhưng bây giờ đỡ rất nhiều ạ )biết nhẫn nhịn hơn.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">3- Cung cấp hình ảnh https://www.facebook...&type=3<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">4- Khi được dự đoán dù đúng hay sai đều phải quay trở lại nghiệm lý<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">5- Mỗi topic nằm trong chương trình nghiên cứu chỉ mở 1 lần<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">6- Không yêu cầu giải toàn bộ lá số <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246);">em không biết phải cung cấp thêm thông tin gì nữa.thiếu thì bác nhắn em ạ.em xin bác xem cho em phần con cái. a..
 2. gửi chị NTPT: 1 năm rồi em mới quay trở lại diễn đàn và nhờ chị cùng các bác xem giúp cho em năm nay em có thể cấn bầu vào tháng mấy ạ? vợ chồng em đang định đầu tư mở lò bánh mì nhượng quyền thương hiệu. không biết có phù hợp với tụi em không? và năm nay tụi em làm ăn được không ạ? em chân thành cảm ơn ạ.
 3. đây là lá số của em trai em ạ.mong các bác xem giùm năm nay em ấy có làm ăn,kinh doanh gì được ko?hiện tại em cháu đang làm đầu bếp a. lá số :http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+V%C4%83n+T%E1%BB%89nh&date=1991,5,2,20,0&year=1991&gender=m&view=screen&size=2. hình ảnh của em nó ạ. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417550458338971&set=t.100002520620736&type=1&theater nhờ các bác xem giùm em với ạ.cảm ơn các bác
 4. chij NTPT ơi.mong chị xem giùm em với ạ
 5. dạ.vâng ạ.. đây là lá số của em a: :http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 đây là lá số của chồng em. ạ ::http://www.lyhocdong...w=screen&size=2, ngày kết hôn. 27//2008 dương lịch. nhằm ngày 24/5 âm lịch sao ấy.em nhớ mang máng.. em cao 1m53,vai,lưng hơi thô.mặt tròn.mắt bên to bên nhỏ,3 mí 2 con.hay bệnh lặt vặt.chân tay,lưng hay nhức mỏi gống phong thấp..lúc nhỏ cũng hay bị mụn nhọt.lớn thì hết.chết hụt 2 lần.lúc 2,3 tuổi do bệnh ko rõ nguyên nhân.và chết đuối hụt dưới ao. gia đình nghèo.bố mẹ hiền lành.có 4 chị em.em là chị cả còn 3 đứa em trai.năm 1984 mẹ có bị xảy thai trước khi sinh em.. tính tình em khá hoạt bát,vui vẻ..thẳng tính.lúc trước thì nóng nảy và bướng bỉnh.nhưng giờ có vẻ tu nên bớt nóng tính nhiều. em sống rất biết nghĩ cho người khác.hay lo xa.lo cho người này người kia.cũng bị hàm oan chuyện tiền bạc,mua bán cuối năm 2010.và 2012 vừa rùi.tuy koong nhiều nhưng mất tình cảm. em cũng biết tu tập,ăn chay,niệm Phật cho tâm hồn bớt gắng nặng. chồng em thì hiền lành.cao 1m59 thôi,da trắng trẻo,hồng hào như con gái.mặt bầu bĩnh tròn trịa.có lúm đồng tiền,cằm chẻ..rất biết thương người.sống chừng mực đạo nghĩa.rất có hiếu. cuộc đời của chồng em cũng nhiều biến cố.ba mẹ li dị từ nhỏ.mọi người hay ăn hiếp chồng em lắm..biết nhẫn nhịn,nhưng thỉnh thoảng cũng hơi cộc.thính thình thẳng như ruột ngựa và chẳng nể nang ai bao giờ. anh ấy có bị tai nạn.mổ xẻ thì nhiều.và cái thiệt thòi nhất thì em đã nói với bác rồi ạ. đây là hình của 2 vợ chồng em :https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202092383256528&set=pb.100003673031338.-2207520000.1371133309.&type=3&theater tụi em thì kinh doanh tiệm nét cũng đc 3 năm.chồng em làm bên thiết kế in ấn thùng cactong.nhưng lúc này cũng hơi chật vật tí ạ.năm ngoái em đi bán quàn áo thêm,nhưng rồi thất bại vì buôn bán chung,.người ta vu em ăn gian. sơ sơ là như vậy ạ.bác xem giùm em. đây là toppic cu ạ.:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/28271-mong-bac-hai-thien-hantpt-va-cac-cao-nhan-xem-gium-duong-con-cai-nam-quy-ty-a/page__p__197685#entry197685 cảm ơn bác đã xem giùm.em sẽ thường xuyên cung cấp tiếp thông tin chi tiết bác cần ạ.
 6. Điều kiện: 1- Trên 21 tuổi á số của em http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 của chồng em 2- Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tướng mạo:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2, các bệnh tật, các vận hạn đã trải qua. Thông tin về cha mẹ, anh chị. Nếu đã lập gia đình thì cung cấp luôn thông tin về người phối ngẫu . em cao 1m53,vai lưng, thấy hơi thô,mắt ko đều 3 mí 2 con.da xanh xao,lỗ chân lông to,hay bệnh lặt vặt.chân,tay,lưng hay nhức mỏi..lúc nhỏ cũng có mụn nhot,lớn thì hết.cũng bị chết hụt 2 lần.1 lền bệnh nặng lúc 2,3 tuổi.1 lần chết đuối dưới ao..gia đình thì nghèo.có 4 anh chị em.em là chị cả,nhưng trước em mẹ từng xảy thai 1 lần..có 3 em trai. tính tình trước kia nóng nảy,ngay thẳng,có phần bướng bỉnh( nhưng bây giờ đỡ rất nhiều ạ )biết nhẫn nhịn hơn. 3- Cung cấp hình ảnh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202092383256528&set=pb.100003673031338.-2207520000.1371133309.&type=3&theater 4- Khi được dự đoán dù đúng hay sai đều phải quay trở lại nghiệm lý 5- Mỗi topic nằm trong chương trình nghiên cứu chỉ mở 1 lần 6- Không yêu cầu giải toàn bộ lá số em không biết phải cung cấp thêm thông tin gì nữa.thiếu thì bác nhắn em ạ.em xin bác xem cho em phần con cái. a..
 7. em đưa lá số vợ chồng em lên đây nhờ các bác xem giùm đường con cái.năm ngoái em cũng hỏi rồi,nhưng đã thất bại nên em muốn hỏi cho kế hoạch sắp tói ạ.kính mong được sự giúp đỡ. lá số của emhttp://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số của chòng em:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính nhờ các bác xem tháng nào sắp tới thì có tỉ lệ thụ thai cao nhất.vì em làm thụ tinh ống nghiệm ạ
 8. em đưa lá số vợ chồng em lên đây nhờ các bác xem giùm đường con cái.năm ngoái em cũng hỏi rồi,nhưng đã thất bại nên em muốn hỏi cho kế hoạch sắp tói ạ.kính mong được sự giúp đỡ. lá số của emhttp://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số của chòng em:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính nhờ các bác xem tháng nào sắp tới thì có tỉ lệ thụ thai cao nhất.vì em làm thụ tinh ống nghiệm ạ
 9. Nhờ các bác,các anh,các chị xem giùm vợ chồng em với.chúng em nan giải lắm rồi ạ. lá số của chồng con.; http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 của con.vì không chắc lắm nên con lấy lá số 2 giờ kế nhau ạ. lá số 11h của con. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 số 10h của con. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con muốn xem sang năm thì tháng nào cơ hội có em bé của vợ chồng con cao ạ? tụi con phải làm thụ tinh ống nghiệm nên rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ.xin cảm ơn.
 10. hiiii.trước hết xin cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. mình cũng muốn qua trung tâm lắm,nhưng mình nhà xa,lại không biết chạy xe (nói ra thật xấu hổ). xã mình thì cứ kêu mình không nên mê tín.mình thì không mê tín,nhưng mình tin vào công trình nghiên cứu,được đầu tư trí óc,tâm huyết,và rất nhiều công sức của các cao nhân,tiền bối đã dày công nghiên cứu mới có được. Mình cũng sẽ thu xếp để đến trung tâm 1 lần,nhờ các bác xem giùm cho mình.hiiiiiiii. cảm ơn lời chúc của bạn.nhưng mình tin là sang năm mình sẽ có tin vui.hiiiiiiii 1 niềm tin bất diệt.
 11. bác Hải Thiên Hà và bác NTPT ơi,2 bác xem dùm con với.
 12. các bác ơi xem giùm con với. con bối rối quá.
 13. bác NTPT và bác Hải Thiên Hà ơi. 2 bác xem dùm con với ạ.
 14. bác có thể nói cụ thể hơn cho em được không ạ?cụ thể như thế nào? em sốt ruột lắm rồi ạ
 15. cảm ơn bác đã ghé qua xem giùm cho con ạ.con cũng thường xuyên ăn chay,niệm Phật,và chỉ thuộc mỗi chú đại bi thôi ạ.tụi con cưới nhau 5 năm rồi.nếu cứ chần chừ mãi mọi người lại càng thêm áp lực.xã con có khuôn mặt và hình dáng,da dẻ như con gái nên luôn là tâm điểm cho người đời bàn tán.bác xem dùm tuổi vợ chồng con thì năm tới sinh tốt,hay là năm ngọ ạ?vì vợ chồng con cũng hay khắc khẩu nữa. trăm sự nhờ bác.
 16. cảm ơn bác đã quan tâm ,xem giùm cho em ạ. vợ chồng em hiện có kinh doanh internet,nhưng lúc này ế quá,em phải tìm thêm nghề để xoay sở ạ.bác cho em hỏi thêm là vợ chồng em có ý định bán căn nhà hiện tại để lên bình dương mua nhà ở,đổi tiềm kinh doanh đến nơi khác thì thế nào?nhà em có bán được giá không? em mới tập bán quần áo ở chợ,tối thì mới bán vỉa hè thôi,bác xem em có thể có duyên với nghề này không ạ?hiện tại thì xã em đi làm bên in ấn,lương cũng thấp,tiệm net thì thay phiên nhau trông. tụi em mua mảnh đất năm nay nhưng do hướng tây nam không hợp hay sao mà hao tiền quá.vì thế mà mới nợ,chứ không thì thu nhập cũng đủ sống ạ.cưới nhau 5 năm rồi,suốt ngày ai cũng la,cũng hối mà em toàn phải nói dối dù điều đó vô cùng khó chịu. vợ chồng em sống duy tâm nên cũng luôn cố gắng ăn chay,làm việc thiện để tích đức,mong sao đức năng thắng số chứ đôi khi em cũng thấy mệt mỏi. biết là vô thường nhưng vẫn thấy phiền não lắm bác ạ.
 17. cảm ơn bác ạ.bác xem dùm em đường con cái với ạ.em căng thẳng vụ này lắm.làm thụ tinh nhân tạo mà thất bại nên em rất sợ.kinh tế thì ko có nên tụi em phải mượn tiền ngân hàng để làm thụ tinh ống nghiệm.bác xem đường sự nghiệp dùm em thế nào mà em làm bao nhiêu hết bấy nhiêu.đang tập buôn bán quần áo mà chẳng biết sẽ ra sao nữa(bán vỉa hè ạ). trăm sự nhờ bác.
 18. cô NTPT và bác Hải Thiên Hà ơi,xem giùm con với ạ.
 19. trước hết con xin cảm ơn bác NTPT đã dành thời gian xem cho con ạ. con xin mô tả về hình dáng của chồng con: da trắng mịn như trứng gà bóc,môi hơi mỏng và hồng,mặt tròn,hơi móm,lùn (1m58).trên người thì rất nhiều ngấn cổ,ngấn tay,ngấn chân và luôn là 3 ngấn.xương nhỏ nên tướng như con gái.máu xấu nên tóc bạc sớm.nặng 53-54kg. còn con thì tướng hơi thô,mông nhỏ vai rộng,xương to,mặt tròn,có hơi hô 1 tí ,mắt thì bên to bên nhỏ(3 mí 2 con).da dẻ xanh xao.lại hay bệnh tật lặt vặt linh tinh.lúc nhỏ hay mụn nhọt.mũi xẹp nhưng cánh mũi thì to như mũi lân.lông mày bên trái như có xoáy đuôi.chân tay to,bắp chân to.lùn chỉ có 1m53 nặng 45-46kg.cơ thể thường xuyên đau nhức.nhức vai,lưng,chân tay. về bố mẹ con thì thế này ạ.bố con cũng cao ráo,mặt mày sáng sủa,da ngăm,răng rụng sớm.giờ về già thì sống chung với bệnh tật nên tính tình cũng hơi khó chịu.lúc trẻ thì phóng khoáng,tốt bụng,nên toàn bị lợi dụng ạ. mẹ con thì nhỏ người ,thật thà,chịu đựng và suốt đời hy sinh cho gđ,có tật hay nói. con kể sơ về đặc điểm vậy ạ.có gì bác xem cần bổ sung gì con sẽ bổ sung tiếp ạ. cảm ơn bác nhiều nhiều.
 20. tuần này các cao nhân đi đâu vắng hết rồi.mong các bác xem dùm con với.huuuuuuuuu
 21. ui cảm ơn bác tomchit nhé. em làm lại ngay đây ạ. nhờ bác Ntpt xem dùm em.đây là lá số lúc 10h ạ:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+Thanh&date=1985,9,17,10,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 còn đây là lá số lúc 11h ạ:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+Thanh&date=1985,9,17,11,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2