• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhvuong

Hội viên
 • Số nội dung

  54
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About minhvuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Em chân thành cám ơn anh.Ngày nào e cũng vào diễn đàn mong chờ được trả lời,nên được anh trả lời mừng hết lớn luôn.:). Những lần tư vấn trước của anh đều đúng hết ạ. Chúc anh vạn sự như ý.
 2. Kính gửi anh Thiên Đồng, Em là nữ tuổi Tân Dậu hỏi lúc 17h59p ngày 27/02/2014 DL, xin nhờ anh xem giúp: 1. Em hợp tác làm những dự án với người bạn, dự án này có phát triển tốt và thu được nhiều lợi nhuận không? 2. Em có nên thay đổi chỗ làm hiện tại ko? Em cảm ơn anh nhiều ! Chúc anh vạn sự như ý.
 3. Huhu, Kính mong Bác Haithienha tư vấn giúp cháu lần nữa.cháu xin cám ơn Bác nhiều.
 4. Bác ơi,khi nào Bác có chút thời gian,con mong được Bác tư vấn cho con thêm lần này nữa.con xin cám ơn Bác nhiều.con kính chúc Bác vạn sự như ý.
 5. Kính gửi Bác HaiThienHa! Con đọc trong diễn đàn thấy Bác nói Bác bị bệnh.Bác đã hết bệnh chưa Bác?con chúc Bác mau hết bệnh và nhiều sức khoẻ.
 6. Kính gửi Bác, Vậy là năm tới của cháu sẽ xấu và không có gì sáng sủa hơn phải không Bác :( Dạ,cháu xin làm phiền Bác một lần nữa nha Bác. Cháu bị ho nhiều cả năm nay nhưng chủ quan không đi khám bệnh,giờ thì cháu sẽ đi khám. Bác cho cháu hỏi bệnh cháu tốn nhiều tiền nhưng có khả năng chữa hết không Bác? Cháu đang định tháng 12 này (12/2013 DL) xin tăng lương.Nhưng nghe Bác tư vấn cố gắng giữ việc cho năm sau,nên cháu cũng phân vân. Kính nhờ Bác tư vấn giúp cháu xem từ nay đến cuối năm cháu xin tăng lương cho khả năng được tăng không Bác? Cháu sợ năm sau xin tăng,cái người ta đuổi luôn thì chắc chết quá. Bác ơi có phải mặc dù cung Tài Bạch giàu có nhưng cũng có thể là người đó không giàu phải không Bác? Cháu xin cám ơn Bác rất nhiều. Cháu xin chúc Bác vạn sự như ý. Dạ đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 7. Kính mong Bác Haithienha giúp cháu với.Cháu xin cám ơn Bác rất nhiều.Kính chúc bác vạn sự như ý.
 8. Kính gửi Bác, Được Bác trả lời con vui mừng quá. Dạ,con xin lỗi.Con quên add link lá số. Dạ, đây là lá số của con : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con rất mong được Bác tư vấn một số điểm sau : -Trong năm nay hay la năm tới con sẽ có cơ hội đổi việc ?Và cộng việc mới này của con liên quan đến gì vậy Bác (Tại con đang chán nản với công việc hiện tại quá,làm nhiều mà chẳng được gì trong khi người khác làm ít hơn mà lại được,nhưng cũng vì miếng cơm mà phải cố gắng Bác ơi và con cũng mong là đừng có đổi qua việc nội trợ ) -Sang năm 2014 , sức khỏe gia đình vợ chồng con cái,tình cảm vợ chồng có vấn đề gì cần lưu ý không Bác ? -Bác có tư vấn cho con là số con chỉ được khá giả, khi nào khi số con mới khá được vậy Bác?Con thấy giờ vợ chồng con chỉ thu vừa đủ chi. Con đang giúp đỡ mẹ và các cháu của mình, nhưng năm vừa rồi con sanh con nen chi phí gia đình tăng lên đáng kể.Với tình hình hiện nay,lương của con 2 năm rồi chưa được tăng,nên con gần như là kiệt sức và stress quá Bác. -Kính mong Bác tư vấn cho con công danh năm 2014 -Cho con được thêm môt câu hỏi nữa : con làm kinh doanh có được không Bác? Năm nay mấy con của con còn nhỏ nên thu vừa đủ chi,con sợ mai mốt các con lớn lên thì chắc thiếu hụt quá Bác. Con xin cám ơn Bác rất nhiều. Kính chúc Bác thật nhiều sức khỏe , hạnh phúc.
 9. Kính gửi Bác ! Hôm nay con buồn đời quá Bác ơi,nên con mạo muội mong được Bác tư vấn giúp con một số việc. Con đã được Bác tư vấn về công danh,công danh của con thật sư rất xấu và con sẽ có cơ hội đổi nghề, đổi việc tốt hơn. Con rất mong được Bác tư vấn một số điểm sau : -Trong năm nay hay la năm tới con sẽ có cơ hội đổi việc ?Và cộng việc mới này của con liên quan đến gì vậy Bác (Tại con đang chán nản với công việc hiện tại quá,làm nhiều mà chẳng được gì trong khi người khác làm ít hơn mà lại được,nhưng cũng vì miếng cơm mà phải cố gắng Bác ơi và con cũng mong là đừng có đổi qua việc nội trợ ) -Sang năm 2014 , sức khỏe gia đình vợ chồng con cái,tình cảm vợ chồng có vấn đề gì cần lưu ý không Bác ? -Bác có tư vấn cho con là số con chỉ được khá giả, khi nào khi số con mới khá được vậy Bác?Con thấy giờ vợ chồng con chỉ thu vừa đủ chi. Con đang giúp đỡ mẹ và các cháu của mình, nhưng năm vừa rồi con sanh con nen chi phí gia đình tăng lên đáng kể.Với tình hình hiện nay,lương của con 2 năm rồi chưa được tăng,nên con gần như là kiệt sức và stress quá Bác. -Kính mong Bác tư vấn cho con công danh năm 2014. Con mong có duyên để được Bác trả lời. Con xin chân thành cám ơn Bác rất nhiều. Con xin chúc Bác thật nhiều sức khỏe,hạnh phúc. Con có gì không phải mong Bác bỏ qua cho con.
 10. Dạ,cháu cám ơn bác rất nhiều. Bác ơi cháu đã hỏi lại bố cháu (tại vì lần trước cháu quên nói là ngôi mộ này được chôn gần đình,chùa hoặc biệt thự).Bố cháu nói là nghe chú cháu kể thì cháu có người Ông Bác.Ông Bác này có xây 1 ngôi chùa và ở đó. Vậy là đúng quá bác ơi.Chắc cháu được người Ông Bác này phù hộ. Cháu xin cám ơn bác rất nhiều. Chúc bác mạnh khỏe,vạn sự như ý nha bác.
 11. Dạ, cháu cám ơn bác rất nhiều. Cháu đã hỏi bố cháu thì bố cháu nói rằng : bố cháu có một người anh,nhưng người này chết từ lúc nhỏ và lúc đó bố cháu cũng còn nhỏ nên không nhớ tên gì hết. Ông nội cháu cũng có một người anh,nhưng Ông Bác này và ông nội cháu giận nhau và 2 người lại ở xa nhau. Sau đó ba mẹ của bố cháu mất, bố cháu mô côi cha mẹ từ rất nhỏ.Bố cháu được một gia đình nhận nuôi.Nên giờ bố cháu cũng không biêt tên Ông Bác và Ông Bác này ở đâu bố cháu cũng không biết luôn bác ơi. Cháu thấy cuộc sống của cháu cũng gặp may mắn đó bác.Nên hồi trước cháu nghĩ chắc do bà ngoại của cháu phù hộ cho cháu.Bà ngoại cháu mất 14 năm rồi bác.Tại vì hồi nhỏ bà ngoại cháu rất thương cháu.Cũng nhờ có bà ngoại cháu mà cháu được học hành.Cháu rất là nhớ bà ngoại cháu và thấy rất buồn,đau khổ khi mà giờ đây khi cháu đã đi làm thì cháu lại không có cơ hội để chăm sóc ngoại được. Cháu xin cám ơn bác,chúc bác luôn mạnh khỏe,vạn sự như ý nha bác.
 12. Dạ cháu xin cám ơn bác! Đọc xong những lời của bác cháu thấy buồn quá.Số của cháu đã vậy thì cũng đừng cưỡng cầu phải không bác. Nhưng cháu cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Bác ơi,bác có nói là : "nhanh thì cuối năm nay, chậm thì sang năm sẽ sáng sủa hơn".Bác cho cháu hỏi là sáng sủa về công việc hay về việc đòi được nợ vậy bác. Cháu cũng hơi chậm hiểu mong bác đừng bực mình nha bác. Cháu cám ơn bác,cháu xin chúc bác mạnh khỏe ,vạn sự như ý .
 13. Dạ cháu xin cám ơn Bác rất nhiều.cháu vô duyên quá,hồi chiều cháu hỏi voi vã không kịp cám ơn Bác. Cháu tính làm thêm về IT Bác ơi,chứ cháu không biết làm gì về nước hết ạ. Bác ơi,Bác có thể xem giúp cháu năm nay cháu có thay đổi được chỗ làm không vậy bác? Năm nay cháu có bị lường gạt về tiền bạc không vậy bác?tại vì cháu cho 1 chị mượn tiền,giờ cháu nghe nhiều người nói chị này mượn tiền của nhiều người mà không trả. Chắc Số cháu không được đi nước ngoài rồi Bác ơi.nếu đi làm cháu còn chut hi vọng chứ di du lịch thì cháu không con hi vọng . Cháu xin cám ơn Bác rất nhiều.chúc Bác mạnh khỏe,Vạn sự như ý.
 14. Cháu xin chào bác! Cháu rất thường hay hỏi trên diễn đàn nên cháu cũng thấy ngại. Nhưng lần này cháu mệt mỏi va stress với công viêc quá bác ơi. Cháu ít tâm sự được với ai chuyện của mình lắm. Cháu mong có duyên với bác để được bác tư vấn cho cháu. Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu thấy trong lá số của cháu nhiều cung vô chính diệu,có phải cuộc đời cháu xấu lắm hả bác? Lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện dồn đập vào cháu phải lo lắng,suy nghĩ. Lúc nào cháu cũng phải cố gắng làm việc để lo cho ba mẹ,cháu,gia đình của cháu. Cháu thấy lúc nào cháu làm việc cũng hiệu quả hơn mọi người nhưng không bao giờ được đánh giá đúng và thành quả luôn về tay người khác. (Thực ra tài ăn nói của cháu nó dở lắm bác ơi). Cháu đi làm rất xa nhà(khoảng 60km bao gồm cả đi lẫn về). Cháu mong bác xem giúp cháu : Cháu có khả năng chuyển về gần nhà không vậy bác. Hậu vận của cháu có tốt không bác(Tại cháu đọc trên mạng thấy người ta nói cung Quan lộc vô chính diệu thì cuộc đời đen như mõm chó). Lần trước bác xem có nói la năm nay cháu có cơ hội đi nước ngoài,bác ơi mình có biết tháng mấy sẽ đi không bác?) Thật ra thì đáng lẽ tháng 7 này cháu được đi nước ngoài.Vì cháu làm project với khách hàng o nước ngoài.Cháu làm quá trời,nhưng do nghĩ sanh nên người khác đã được đi thay cháu.Huhuhu.
 15. Chào anh Thiên Đồng! Cho em xin phép được làm phiền anh một lần nữa. Mong anh tư vấn giúp em . Tuổi : Tân Dậu (20/7/181,Nữ). Hỏi vào ngày 4 thang 6 năm 2013 vào lúc 13h 13phut Câu hỏi 1: Em đang học thêm ngành tài chính ngân hàng.Năm vừa rồi do sanh con nên e phải bảo lưu việc học.Anh cho em hỏi năm nay em có lấy được bằng không vậy anh?Nếu không thì khi nào mới lấy được bằng vậy anh? Câu hỏi 2: Em có đưa hình của con em cho 1 người xem.Người này nói là thằng bé con em (cháu sanh vào lúc 13h:15p ngày 30/12/2012)sau nay phá tiền dữ lắm.Do bé co mũi hỉnh.Vậy con em sau nay thế nào vậy anh(hư hay ngoan,có dễ dạy và công danh có tốt không anh) ? Câu hỏi 3:Công danh sự nghiệp của em sau này có phát triển không anh?Hay là mãi mãi sẽ làm lính vậy anh? Em xin chân thành cám ơn anh.Chúc anh nhiều sức khỏe,thành công.