• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bi1986

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bi1986

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính nhờ bác TL xem giúp cháu năm nào có thể sinh con đầu lòng trừ năm 2012 không ạ?
 2. dạ thưa bác năm sau cưới đã là hơi sớm rồi nên tụi cháu cũng chưa muốn có con sớm lắm, vừa cưới xong mà có con liền trong năm 2012 thì e là hơi cực ạ, bạn gái cháu muốn học xong cao học mới có con và để công việc ổn định hơn. Đợi đến 2018 là tốt nhưng lúc đó thì e lại là quá trễ.Nên ngoài 2012 thì có năm nào khác chúng cháu có thể sinh con đầu lòng được nữa không ạ? Cháu rất mong trả lời của bác. Cháu xin cảm ơn ạ
 3. Em cảm ơn sự nhiệt tình của chị TM. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn.
 4. dạ cháu cảm ơn bác TL, nhưng cho cháu hỏi thêm là có người nói nên sinh con đầu vào năm 2012 hoặc 2016 Bính Thân và còn út vào 2019 Kỷ Hợi thì sẽ tốt, vợ chồng sẽ làm ăn rất phát. Không biết có đúng không ạ?
 5. Bác TL dành chút thời gian xem giúp cháu với ạ, vì cháu tính đầu năm sau cưới, nên nếu cưới được thì còn chuẩn bị từ bây giờ mới kịp ahj
 6. Chào anh Linh Trang, anh có thể dành chút thời gian xem giúp em để chọn năm cưới xin được không ạ Em sinh 06/08 AL năm Bính Dần 1986 Bạn gái em sinh 15/04 AL Kỷ tỵ 1989 Nếu cưới rồi thì tụi em nên sinh con đầu lòng và con út vào năm nào để hợp với bố mẹ, vì theo như em được biết 2 tuổi này không hợp nhau lắm. Mà anh cho em hỏi thêm là hình như khi xem việc cưới hỏi thì xem tuổi cô dâu đúng không ạ? Em cảm ơn anh LT trước. Mong tin anh. Chúc diễn đàn càng phát triển.
 7. Cám ơn chị TM rất nhiều, vậy là chắc vợ em sau này là người yêu hiện tại rồi, cô ấy đúng gần 70% điều chị nói. Như vậy kết luận lại là giờ sinh của em là giờ Mão đúng không chị? Theo lời chị TM thì số em sẽ giàu có, nhưng không biết là có của ăn của để không hay chỉ chật vật vừa đủ ăn đủ mặc ạ? Vì thực sự chính em cũng hồ nghi bản thân mình lắm, em không muốn vợ em sau này phải ân hận vì lấy em bất tài, không lo nổi cho vợ con. Gia đình cô ấy cũng nhiều người quyết liệt phản đối tụi em đến với nhau vì nghề nghiệp em không ổn định, sợ cô ấy khổ khi làm vợ em, nên cô ấy cũng buồn nhiều. Không biết chị TM có thể trả lời giúp em khi nào em có thể có nhà cửa ổn định đón cô ấy về? Em có duyên với nhà đất và buôn bán, kinh doanh không ạ? Hiện tại e vừa đi làm vừa mở 1 quán ăn nhỏ để kiếm thêm thu nhập, lấy công làm lời là chính, nên không biết bao giờ mới ổn định được? Thêm nữa, em có nên làm ăn xa nhà không ạ? Cảm ơn chị thêm lần nữa. Mong tin chị. Chúc chị và gia đình luôn vui, khỏe.
 8. Cháu sinh ngày 06 tháng 08 năm Bính Dần AL Bạn gái cháu sinh ngày 15 tháng 04 năm Kỷ Tỵ AL Kính nhờ bác Thiên Luân xem giúp cháu khi nào thì chúng cháu lấy nhau được, sinh con năm nào thì tốt cho cả hai ạ? Cháu rất cảm ơn bác. Mong tin bác
 9. rất cảm ơn chị TM. Chị có thể cho em hỏi vợ em sau này như thế nào được không? Hiện tại e và người yêu đã quen nhau gần 4 năm, có ý định kết hôn vào năm sau, bạn gái e ốm, cao 1m6, có học vấn, gia đình nề nếp. cô ấy hơi nóng tính nhưng rất yêu em. Chị TM có nhắc tới việc có con dị bào, không biết là với cô ấy hay sao ah? Sinh ra thì tội đứa bé quá ạ.Trường hợp này có tránh được không chị? Nghe chị nói em lo quá ạ, mong chị trả lời em. Em chân thành cảm ơn
 10. Ngày xưa em đi học thật sự cũng không ham học lắm, chỉ có hay đi học trễ là nổi tiếng thôi chị TM. Nói chung tuổi trẻ bồng bột, thích thể hiện mình nên cũng nổi tiếng vì chảnh chọe, nhiều bạn gái để ý. hjxhjx. Nghĩ lại thấy tội lỗi quá ạ. Về vấn đề pháp luật thì cũng bị một phen hú vía ạ, bạn (không quen lắm) nhờ đưa đồ cho một bạn khác( gần nhà) mà không biết trong đó có gì. Mấy hôm sau bị gọi lên CA, nhưng sau đó được cho về vì thật tình không liên quan gì. Sau vụ đó nhớ đời. Ngày xưa cũng chảnh chọe, hơi hơi đua đòi nhưng thật sự thì chưa làm hại ai bao giờ. Năm 5 tuổi có bị gãy chân 1 lần, rồi năm 18 tuổi thì bị trái rạ, còn lại sức khỏe tốt, ít ốm đau bệnh tật. Có răng khểnh, nhưng răng có cái bị sâu, không đẹp lắm,
 11. Dạ cám ơn chị TM, em xin mô tả thêm ít thông tin để có thể xác định đúng giờ sinh: - Em cao 1m72, vai ngang, mắt to, sâu; mũi cao, đầy, có răng khểnh. Nhìn chung mọi người nhận xét thì em cũng ưa nhìn, đa tình, có duyên. - Em học cũng không giỏi lắm, năm lớp 12 lận đận phải nghỉ giữa chừng, sau đó đi học lại, rồi nghỉ 1 thời gian mới học tiếp trung cấp. Con đường học hành của em không liên tục. - Từ nhỏ cũng ít bệnh tật, khỏe mạnh, tuy nhiên tới giờ vẫn không mập được, chỉ khoảng 57kg. - Em có một tật là nói năng nhiều khi k rành mạch, rõ ràng lúc lúng túng, mất tự tin, nói chung diễn đạt ý nghĩ không tốt, đây là một điểm yếu của em, làm em mất tự tin. cám ơn chị
 12. Bác Haithienha và các bác, các anh chị xem giúp ạh
 13. các bác ghé qua giúp cháu với!
 14. Kính chào các cao nhân trong diễn đàn ạ! Tình cờ biết đến diễn đàn, cháu thấy rất hay! Hôm nay cháu có một số vấn đề đang băn khoăn nên nhờ các cao nhân giúp đỡ ạ! Cháu sinh ngáy 06 tháng 08 năm Bính Dần Âm lịch, mẹ không nhớ rõ giờ sinh, chỉ nhớ lúc trời gần sáng, không biết các cao nhân có thể xem giúp cháu sinh giờ nào được không ạ: Lá số giờ Dần: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Tr%E1%BA%A7n+Tu%E1%BA%A5n+Anh&ldate=3,3,8,6,3&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Lá số giờ Mão: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%E1%BA%B7ng+Tr%E1%BA%A7n+Tu%E1%BA%A5n+Anh&ldate=3,3,8,6,4&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin mô tả 1 ít về bản thân ạ: Cháu là con thứ 2 trong gia đình, có 1 chị đã lấy chồng, 1 em gái và 1 em trai út. Bố mẹ ly hôn từ khi cháu còn nhỏ nhưng 2 gia đình vẫn đối xử rất tốt với nhau. Cháu cao khoảng 1m72.\, không ốm không mập. Đã tốt nghiệp trung cấp, đang làm cho công ty tư nhân. Hiện tại cháu đang theo học tại chức buổi tối. Nếu được phiền các cao nhân có thể luận giúp lá số với ạ: Đường công danh, sự nghiệp, tiền tài, đất đai của cháu thế nào ạ, vì hiện tại vẫn thấy lông bông quá. Muốn cưới vợ mà sợ sau này không nuôi được vợ thì thương vợ lắm ạ. Đang ước ao có cái nhà để cưới vợ thôi, nuôi 2 đứa con kháu khỉnh nữa là được. Hiện tại cháu vừa đi làm, rồi mở thêm 1 quán ăn nhỏ, kinh doanh lấy công làm lời, không biết sau này cháu có hợp với kinh doanh không? Xin cám ơn các cao nhân, Chúc diễn đàn mình càng phát triển.