• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NgocHan89

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About NgocHan89

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Năm 2023, 2027 thì xa quá chú ơi hic... Vậy nếu cháu sinh con út trong năm 2017 Đinh Dậu thì mối tương tác trong gia đình cháu sẽ như thế nào, tiền tài, công danh, sự nghiệp của vợ chồng cháu có khá hơn bây giờ không ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Năm 2023, 2027 thì xa quá chú ơi hic... Vậy nếu cháu sinh con út trong năm 2017 Đinh Dậu thì mối tương tác trong gia đình cháu sẽ như thế nào, tiền tài, công danh, sự nghiệp của vợ chồng cháu có khá hơn bây giờ không ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
 2. Cháu kính nhờ chú Thiên Luân tư vấn giúp gia đình cháu với ạ. - Chồng: sinh năm 1972 (Nhâm Tý) – mạng Tang Đố Mộc - Vợ: sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) – mạng Đại Lâm Mộc - Con trai: sinh 22/1/2014 (Quý Tỵ) – mạng Tích Lịch Hỏa Chú tư vấn giúp cháu năm nào gần nhất hợp tuổi để sinh con út với ạ. Có người nói với cháu có thể sinh trong năm 2016 và 2017. Cháu hay lên diễn đàn đọc những tư vấn của chú để tự tìm hiểu thì cháu thấy thế này: (có gì sai sót mong chú bỏ qua cho cháu) - Năm 2016 (Bính Thân) – mạng Thiên Hà Thủy: địa chi hợp với cả nhà (Tý – Thân, Tỵ - Thân) nhưng thiên can lại không hợp với cha (Nhâm phá Bính) - Năm 2017 (Đinh Dậu) – mạng Thiên Hà Thủy: địa chi hợp mẹ với con đầu (Tỵ - dậu) + thiên can hợp cha Đinh – Nhâm tốt nhưng địa chi Tý – Dậu (không khắc không hợp) Và nếu sinh trong 2 năm này thì sức khỏe của bé sẽ không tốt vì phải sinh cho cả cha và mẹ (Thủy sinh mộc) Như chú nói khi sinh con “ưu tiên mạng và địa chi hợp mẹ, thiên can hợp cha” => như vậy năm Đinh Dâu tốt hơn năm Bính Thân phải không chú? Nhưng nếu năm đinh dậu mà là con gái thì khổ phải không chú. Cháu tự tìm hiểu nên mới chỉ được đến đó, có gì không phải mong chú bỏ qua cho cháu. 2 năm này thật sự có phải là tốt nhất để sinh con út? Nếu được chú tư vấn giúp cháu mới thật sự cảm thấy yên tâm. Mong chú giúp gia đình cháu với ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
 3. Cháu chào bác Thiên Luân. Cháu đã đăng câu hỏi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa may mắn được bác tư vấn. Nay cháu xin mạn phép được đăng lại câu hỏi, hi vọng là sẽ có duyên được Bác tư vấn giúp. Cháu sinh 28/10/1989 (DL) mạng Đại Lâm Mộc Chồng cháu sinh 14/9/1972 (DL) mạng Tang Đố Mộc Con trai cháu sinh 22/1/2014 (DL) mạng Tích Lịch Hỏa Nhờ bác tư vấn giúp sinh con út năm nào gần nhất và tốt nhất ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Mong nhận được hồi âm của bác.
 4. Kính chào bác Thiên Luân. Trước đây cháu có nhờ bác tư vấn về tình duyên của chúng cháu. Giờ chúng cháu đã kết hôn và có 1 bé trai rồi. Tuổi của gia đình cháu như sau: Chồng: 14/9/1972 (DL) Vợ: 28/10/1989 (DL) Con trai: 22/01/2014 (DL) Mong bác tư vấn cho cháu: + con trai đầu có hợp tuổi với bố mẹ không? + con út sinh tháng nào, năm nào sẽ tốt và nên sinh con trai hay gái? Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
 5. Cháu chào bác Thiên Luân, Thiên Sứ. Chúng cháu định sang năm thì cưới, nhờ bác xem ngày tốt giúp chúng cháu. Cháu là nữ, sinh ngày 28/10/1989 (DL), người yêu cháu sinh ngày 14/09/1972. Chúng cháu có đi xem ở chùa thì họ nói ngày 12/3 (AL) là ngày tốt nhất. Vì tuổi của chúng cháu không hợp lắm nên chúng cháu rất lo lắng...Mong bác dành chút thời gian xem giúp chúng cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Mong tin của bác.
 6. Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cô ơi người yêu cháu hiện tại thì cũng cao vừa tầm nhưng đậm người (cao 1m63 nặng 68kg), da ngăm ngăm, miệng không rộng, ít nói, không có tay giữ của và hơn cháu 17 tuổi. Cũng chỉ vì tuổi tác nên chúng cháu đang gặp rắc rối, không biết có đến được với nhau không nữa hic...(trong lá số có nói chồng tuổi gì không vậy cô?) À, cô cho cháu hỏi "vợ chồng qua lại với nhau rồi mới cưới" là sao vậy cô? Tiện thể mong cô xem giúp về đường con cái và sự nghiệp của cháu sau này luôn nha cô. Cháu cảm ơn cô rất rất nhiều ạ. Cháu chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
 7. Cô Tuyết Minh ơi, cháu thấy cô đang online nên rất mừng. Mong cô có thể ghé vào xem giúp cháu với. Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ.
 8. Cháu kính mong các bác bớt chút thời gian vào xem giúp cháu lá số này với ạ. Cháu hỏi lâu lắm rồi nhưng mãi chẳng thấy ai vào xem giúp cháu. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Ng%E1%BB%8Dc+H%C3%A2n+&date=1989,10,28,9,9&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mong các bác xem giúp cháu về tình cảm, sự nghiệp và sức khỏe. Cháu đã phải suy nghĩ, đau khổ và đắn đo rất nhiều. Cháu đang rất bế tắc, không biết mình phải làm thế nào cả...Cháu mong mỏi được các bác tư vấn từng giây, từng phút. Cháu xin chân thành cảm ơn. Cầu chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và hạnh phúc
 9. Bác Haithienha, bác Quốc Tuấn, cô/chị Ntpt, cô Tuyết Minh... ghé vào xem giúp cháu với ạ. Ngày nào cháu cũng mong được mọi người tư vấn giúp. Cháu thật sự đang bị bế tắc giữa tình cảm và sự nghiệp. Mong các bác, cô chú, anh chị nhiều lắm ạ.
 10. Cháu kính mong bác Haithienha và các cô chú, anh chị chuyên gia tử vi trong diễn đàn bớt chút thời gian tư vấn dùm cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 11. Cháu kính nhờ bác Hải Thiên Hà, bác Thiên Sứ và các cô chú, anh chị xem giúp cháu lá số này với ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Ng%E1%BB%8Dc+H%C3%A2n&date=1989,10,28,9,9&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mong bác xem giúp cháu về sức khỏe, sự nghiệp và tình duyên ạ. Cháu xin được thông tin thêm cho các bác rõ: Cháu sinh vào lúc 9h9’ ngày 28/10/1989 (DL). Cháu chỉ cao 1m50, nặng trung bình 39 cân (có thể dao động tùy vào tình hình sức khỏe), cháu có nước da trắng (nhưng có tàn nhang hic…), gương mặt tròn, gò má hơi cao, sau lưng có một cái bớt to màu xanh nhạt. Sức khỏe của cháu nói chung cũng không tốt lắm. Cháu là chị cả trong gia đình, sau cháu còn 2 em trai nữa ạ. Năm đầu tiên (2007) cháu thi rớt đại học, đến năm 2008 thì cháu thi đậu. Hiện cháu đang là sinh viên năm cuối, cháu học ngành sư phạm Địa lý. Cháu hiện đang thực tập, đến cuối tháng này là cháu thực tập xong. Bác xem giúp ra trường cháu có xin được việc làm không ạ? Về tình duyên của cháu thì đang gặp rắc rối lớn, cháu đang BẾ TẮC không biết phải làm sao nữa. Người yêu cháu sinh ngày 14/09/1972 (DL). Vì cháu còn quá trẻ, với lại tuổi của chúng cháu không hợp nên mẹ anh ấy không cho chúng cháu đến với nhau. Gia đình anh ấy ở Cần Thơ, cháu cũng đang học ở đây nhưng gia đình cháu lại ở đảo Phú Quốc, vì chuyện tình cảm nên cháu đang phân vân chưa xác định được sẽ xin việc ở đâu mà cháu lại sắp ra trường rồi hicc… Mong bác xem giúp chuyện tình cảm của chúng cháu có kết quả gì không, chúng cháu có thể đến được với nhau không? Nếu không được thì chồng cháu sau này sẽ là người thế nào, mong bác nói cho cháu được rõ. Và năm nào thì cháu sẽ lên xe bông vậy bác? Cuộc sống của cháu sau này sẽ thế nào về gia đạo, con cái, sức khỏe và sự nghiệp, mong bác xem dùm cháu. À bác ơi, trong lá số của cháu có nói gì đến sức khỏe của bố mẹ cháu và chuyện học hành của 2 em cháu không vậy bác? Và trong năm nay gia đình cháu và bản thân cháu có chuyện gì xảy ra không, có điều gì cần lưu ý không bác? Cháu hỏi hơi nhiều có gì không phải bác bỏ qua cho cháu. Mong bác dành chút thời gian xem dùm cháu với nha bác. Cháu cảm ơn bác rất…rất nhiều ạ. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Mong tin của bác.
 12. Bác Huyencodieuly oiiiiii Bác ơi, bác ơi, bác đâu rồi? Để con ngày ngày mãi ngóng trông hi.......hiccccccc
 13. Cháu chào bác Huyencodieuly. Kính mong bác tư vấn dùm lá số của cháu ạ. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đây là lá số của cháu bác ơi. Mong bác xem giúp cháu về sức khỏe, sự nghiệp và cả đường tình duyên nữa ạ. Cháu xin được thông tin thêm cho bác rõ. Cháu sinh 9h9' sáng ngày 28/10/1989 (DL). Là chị cả trong nhà, sau cháu còn 2 em trai nữa ạ. Cháu học ngành sư phạm, hiện cháu đang đi thực tập. Bác xem giúp cháu ra trường có thể xin được chỗ làm tốt không ạ? Cháu chỉ cao 1,5m và nặng 40kg thôi. Sức khỏe của cháu chỉ tương đối tốt, rất hiếm khi ốm nặng nhưng cũng hay ốm vặt lắm bác ạ. Còn về chuyện tình cảm của cháu thì đang gặp rắc rối. Người yêu của cháu sinh 14/09/1972 (DL). Vì cháu còn quá trẻ, với lại tuổi của chúng cháu không hợp nên mẹ anh ấy ngăn cản không cho chúng cháu đến với nhau. Vì chữ hiếu nên chúng cháu đành xa nhau dù rằng trong lòng không ai muốn cả hic...(nói là xa nhau nhưng vì cháu ở trọ nhà anh ấy nên cũng hay đụng mặt nhau lắm bác ơi hicccccc) Mong bác xem dùm chúng cháu có thể đến được với nhau không ạ? Nếu không được thì chồng của cháu sẽ là người thế nào, mong bác nói sơ sơ cho cháu được rõ. Và năm nào cháu sẽ lên xe bông vậy bác hi... Nói là vậy nhưng cháu rất hi vọng rằng chúng cháu sẽ vượt qua được khó khăn này để đến với nhau. À bác ơi, trong lá số của cháu có nói gì đến sức khỏe của bố mẹ cháu và sức khỏe, học hành của em trai cháu không hả bác? Và trong năm nay gia đình cháu và bản thân cháu có chuyện gì xảy ra không, có điều gì cần lưu ý không bác? Mong bác dành chút thời gian xem dùm cháu nha bác. Cháu cảm ơn bác rất rất nhiều ạ. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Mong tin của bác.
 14. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. chúc bác nhiều sức khỏe.
 15. Thưa cô, cháu đã nhận được thư của cô chiều nay rồi. Cháu không ngờ lại nhận được nhanh như vậy hi... Cháu chân thành cảm ơn cô rất nhiều. Cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. cháu cảm ơn cô nhiều nhiều...