• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoang vu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoang vu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chờ đợi tin từ các Bác diễn đàn mình mỏi cổ! Chăm sóc khách hàng kém quá.
 2. Bác NV Tuấn Anh có đi qua đây tư vấn giúp cháu luôn nha. hiện tại nhà cháu đang ở vận 7 cháu muốn đổi sang vận 8 thì thủ tục tiến hành như nào. các bác thấy bất hợp lí chỗ nào chỉ cho cháu luôn ạ. do nhà xây đã lâu và chưa có điều kiện tu sửa nên mong các bác quan tâm.
 3. Chào bác Hạt gạo làng Nhờ bác tư vấn giúp cháu về ngôi nhà vợ chồng con cháu đang ở ạ! nhà này là của bố mẹ cháu để lại cho Vợ chồng cháu được 6 thàng rồi. bme cháu chuyển ra chỗ khác ở. bố cháu tuổi Canh Tý 1960 mẹ cháu tuổi quý mão 1963 cháu 1986 bính dần vợ cháu 1987 đinh mão con trai cháu 2013 quý tị. nhà hướng đông nam 150 độ. xây từ 18/11/1996 từ đó gia đình cũng k có điều kiện tu sửa. Hiện tại nhà này vợ chồng con cháu đang ở mong bác xem và hóa giải những cái ko tốt cho cháu. bếp nhà cháu là bếp ga cháu đã chuyển về chỗ cái xe máy như trong hình bác ạ(cháu gửi file ảnh đính kèm mong bác xem giúp cháu,trong ảnh cháu chụp ảnh nhà cháu ở.) còn thiếu thông tin gì mong bác hồi âm cháu bổ xung thêm. mong bác xem giúp cháu để e biết tốt xấu nơi cháu ở ạ. cám ơn bác nhiều.
 4. một topic rất cảm động.. mình mong rằng trong cuộc sông có nhiều người có "Tâm" như các bác trong diễn đàn ta.
 5. Phần đầu bác nói thì ngoại hình có vẻ giống cháu lắm nhưng cháu muốn bác xem giúp cháu về công danh sự nghiệp cơ ah. nếu bác có thời gian thì xem thêm giúp cháu nha. *bác cho cháu cái nhìn về phần công danh. tại năm nay cháu 29 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì to tát. **số cháu sống được khoảng bao nhiêu tuổi hả bác? cháu cám ơn bác và làm phiền bác lần nữa.
 6. giờ cụ thể thì mẹ cháu cũng không nhớ nhưng mẹ cháu bảo từ khoảng 6h30 đến 7 giờ vậy cháu lấy lại lá số lúc 6h40 rồi bác xem qua giúp cháu nha. lá số cháu lấy lại đây bác:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+H%E1%BB%AFu+V%C5%A9&date=1986,10,6,6,40&year=0&gender=m&view=screen&size=2 *bác cho cháu cái nhìn chung về cuộc đời với. *năm nay cho 29 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì to tát. không biết sau này cháu có cơ hội gì để làm ăn không...? *số cháu sống được khoảng bao nhiêu tuổi hả bác? mong bác chiếu cố hồi âm cho cháu! cám ơn bác!
 7. Vì cháu không làm chủ đề mới được nên nhờ chủ topoc cho ké với.... Kính gửi bác haithienha xem giúp cháu và gia đình nhỏ của cháu ! 1.cháu tên Hoàng Hữu Vũ sinh ngày 06/10/1986 DL lúc 7h sáng link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+H%E1%BB%AFu+V%C5%A9&date=1986,10,6,7,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 2.vợ cháu tên Nguyễn Thị Vinh sinh ngày 18/7/1987 DL lúc 6:30h sáng link lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Vinh&date=1987,7,18,6,30&year=1987&gender=f&view=screen&size=2 3.con trai Hoàng gia Bảo sinh ngày 13/03/2013 DL lúc 15:30h chiều link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Gia+B%E1%BA%A3o&date=2013,3,13,15,30&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Thông tin thêm: -ngày cưới 08/10/2011 Dương Lịch . -hiện tại vợ cháu đang bầu e bé nữa cháu mong bác xem cho gia đình cháu : *năm tới có ai bị vận hạn gì không? *tương lai vợ chồng cháu kinh tế có khá không ạ? *cháu Gia Bảo sinh ngày giờ đó sau này có gì nổi bật không ạ? *bác nhìn lá số của cháu xem có thọ không chứ cháu thấy mình nay bệnh nọ mai bệnh kia. *bác xem có gì lạ trong tương lai của cháu và Vợ con thì cho cháu biết luôn nha. Cháu chờ tin bác, Chúc bác và gia đình mạnh khỏe!
 8. Tôi sinh 06/10/1986 Vợ tôi sinh18/7/1987 vợ chồng tôi cưới ngày 12 tháng 9 năm Đinh Mão hiện tại vợ tôi đã có bầu 3 tháng rồi! mọi người trong nhà ai cũng vui và quan tâm đến 2 vợ chồng. Nhưng sao Tôi thấy vợ chồng tôi hay bất hòa lắm! làm ăn không thuận lợi. và lại sinh ra ốm đau không đi làm được. tôi dẫn 2 lá số của vợ chồng tôi. mong các Bác biết tư vấn giúp tôi về Công Danh sự nghiệp, tình cảm vợ chồng, và 2 vợ chồng tôi có hợp nhau không? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+H%E1%BB%AFu+V%C5%A9&date=1986,10,6,6,0&year=1986&gender=m&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+Vinh&date=1987,7,18,6,0&year=1987&gender=f&view=screen&size=2 mong các bác chỉ giáo! Trân thành cám ơn mọi người đọc bài.
 9. nhờ chú Huyencdieuly xem giúp cháu lá số của cháu.Hoàng hữu vũ chú xem hộ cháu công danh sự nghiệp sau này có tốt không? tại bây giờ cháu vẫn 2 bàn tay trắng nè.
 10. bác Thiên Luân giúp Cháu ạ. Tới ngày 11 và 12 thág 9 âm lịch này pamẹ Cháu tổ chức đám cưới cho Cháu. Nhưng vì pamẹ Cháu chỉ nhờ bác gần nhà xem bằng lịch vạn niên(hay lịch vạn sự ấy) và quyết định ngày đó. Mà k xem giờ . Vì nhà Cháu và vợ sắp cưới ở xa nên hai bên gia đình tổ chức ngắn gọn trong 2 ngày đó . Hôm 11/9 al ăn hỏi+dẫn cưới. Hôm 12/9đón dâu. Vậy Cháu mong bác Thiên Luân bớt chút thời gian xem giúp Cháu hôm 11/9al nên đi lúc mấy giờ và hôm 12/9 đón dâu lúc mấy giờ ạ. 2gia đình cáchnhau khoảng 25km. Cháu tuổi bính dần. Sn 06/10/1986 Vợ e tuổi đinh mão. Sn28/07/1987 Cháu xin trân thành cảm ơn!
 11. Nghe mà nản! Mong tin của anh Linh Trang!
 12. Chào anh Linh Trang! E có chút chuyện muốn nhờ a tư vấn giúp e ạ. Tới ngày 11 và 12 thág 9 âm lịch này pamẹ e tổ chức đám cưới cho e. Nhưng vì pamẹ e chỉ nhờ bác gần nhà xem bằng lịch vạn niên(hay lịch vạn sự ấy) và quyết định ngày đó. Mà k xem giờ . Vì nhà e và vợ sắp cưới ở xa nên hai bên gia đình tổ chức ngắn gọn trong 2 ngày đó . Hôm 11/9 al ăn hỏi+dẫn cưới. Hôm 12/9đón dâu. Vậy e mong a Linh Trang bớt chút thời gian xem giúp e hôm 11/9al nên đi lúc mấy giờ và hôm 12/9 đón dâu lúc mấy giờ ạ. 2gia đình cáchnhau khoảng 25km. E tuổi bính dần. Sn 06/10/1986 Vợ e tuổi đinh mão. Sn28/07/1987 Và a tư vấn giúp e những năm nào là tam tai, năm hạn với ạ. Mong nhận được tin anh!
 13. hoang vu, on 12 Tháng chín 2011 - 03:29 PM, said: Kính gửi bác Thiên Luân! cháu chào bác Thiên Luân! Cháu là Hoàng Hữu Vũ, sinh ngày 6/10/1986 duơng lịch vào 6h sáng. Vợ sắp cuới cháu là Nguyễn thị Vinh sinh ngày 18/7/1987duơng lịch vào 7h sáng. Bố mẹ cháu đi xem và bảo tới 11 và 12 tháng 9 âm lịch này tổ chức đám cưới cho cháu. Vậy hôm nay Bác nhờ bác tư vấn giúp cháu xem cưới ngày đó được không,hai tuổi chúng cháu có hợp không và sau này sinh con những năm nào cho hợp với vợ chồng cháu. Để cháu có kế hoạch cho tương lai. Cháu chờ mong tin của Bác. Chúc bác có sức khoẻ để giúp mọi người. Cám ơn Bác nhiều! trucgiac, on 12 Tháng chín 2011 - 03:42 PM, said: Tháng 9 AL đúng rồi bạn, nhưng ngày này xấu quá. Ngày 5/10 DL, tức 9/9AL tốt. Sinh con năm 2013 SINH CON NĂM 2013 LÀ SAI RỒI? ANH NÊN CHÚ TÂM HỌC PHONG THỦY ĐI. SINH CON NĂM 2013 LÀ SAI RỒI? ANH NÊN CHÚ TÂM HỌC PHONG THỦY ĐI. Bác Thiên Luân cho cháu 1lời khuyên cụ thể ạ.
 14. Kính gửi bác Thiên Luân! cháu chào bác Thiên Luân! Cháu là Hoàng Hữu Vũ, sinh ngày 6/10/1986 duơng lịch vào 6h sáng. Vợ sắp cuới cháu là Nguyễn thị Vinh sinh ngày 18/7/1987duơng lịch vào 7h sáng. Bố mẹ cháu đi xem và bảo tới 11 và 12 tháng 9 âm lịch này tổ chức đám cưới cho cháu. Vậy hôm nay Bác nhờ bác tư vấn giúp cháu xem cưới ngày đó được không,hai tuổi chúng cháu có hợp không và sau này sinh con những năm nào cho hợp với vợ chồng cháu. Để cháu có kế hoạch cho tương lai. Cháu chờ mong tin của Bác. Chúc bác có sức khoẻ để giúp mọi người. Cám ơn Bác nhiều!