• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  942
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

VIETHA last won the day on Tháng 3 14 2015

VIETHA had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

273 Excellent

About VIETHA

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday 13/01/1980

Contact Methods

 • Yahoo
  Hoadao_noro32

Xem hồ sơ gần đây

1.285 lượt xem hồ sơ
 1. Họa sĩ nổi tiếng Đỗ Mạnh Cương: Sức Khỏe của tôi tốt lên rõ rệt, bệnh Xương Khớp, Tim Mạch đã tiêu tan. Bây giờ đi bộ lên xuống bốn tầng cầu thang nhanh nhẹn, thoải mái - nhờ tu luyện Pháp Luân Công Sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông là một họa sĩ quen biết của công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam và những người sưu tập ở nước ngoài - Giảng viên của hai trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (1979-1990), Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (1990-2001). Họa sĩ Tô Ngọc Thành : “ Xu hướng sáng tác của họa sĩ Đỗ Mạnh Cương là hiện thực và hiện thực hiện đại. Phong cách sáng tạo của ông rất đa dạng, độc đáo. Qua những tìm tòi, những thủ pháp, bố cục, màu sắc hoặc những mô-típ ký hiệu ngôn ngữ biểu đạt trong tranh của ông, người xem vẫn nhận ra một nội lực gần như thôi thúc trong nghệ thuật và phong cách xuyên suốt các tác phẩm của ông. Họa sĩ Đỗ Mạnh Cương cho ta một dự cảm, một phong cách nghệ thuật riêng, rất mới, tiếp cận và hòa nhập với một nền nghệ thuật hiện đại. “ Đến thăm ông, (số nhà 38, ngõ 31, phố Đội Nhân, Hà Nội) không ai nghĩ rằng ông đã 75 tuổi. Dáng người chắc khỏe, giọng nói vang, trầm ấm, cởi mở, chân thành, giản dị. Năm 1959 đi bộ đội và năm 1962 ra quân về làm công nhân nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội. Ở nhà máy, ông đã phát huy năng khiếu kẻ vẽ, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Năm 1966, nhà máy cho đi học Đại học Mỹ thuật (khóa 1966- 1970). Ông được thành phố Hà Nội chọn cho đi học ở Liên xô cũ để về làm giám đốc Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, nhưng ông đều từ chối vì còn nặng tình, nặng nghĩa với nhà máy, nơi ông đã trưởng thành và trở thành họa sĩ. Năm 1979, trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội xin ông về làm công tác giảng dạy. Năm 1990, vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, trường đại học Mỹ thuật TPHCM lại mời ông về giảng dạy môn cơ bản. Sau 20 năm giảng dạy hai trường đại học Mỹ thuật, về hưu năm năm 2001 ông chuyển ra Hà Nội để lo sức khỏe đã giảm sút rồi tiếp tục sáng tác. Mặc dầu những năm còn đi làm, ông vẫn ý thức tập thể dục thường xuyên, tuy vậy, những năm gần đây, ông cảm thấy sức khỏe không tốt, không sáng tác đều. May thay hơn một năm nay vợ con ông tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và luyện tập 5 bài công Pháp, ông hết sức ngạc nhiên và vui mừng thấy vợ con hết bệnh viêm mũi dị ứng, đau dạ dày, viêm đại tràng , tê thấp v.v.. mà không dùng bất cứ loại thuốc nào. Ông đã theo tập cùng vợ con và thấy sức khỏe được tốt lên rõ rệt một cách nhanh chóng, bệnh xương khớp, tim mạch của ông …đã tiêu tan. Bây giờ đi bộ lên xuống bốn tầng cầu thang nhanh nhẹn, thoải mái. Nhìn ông hiện nay, ai cũng chỉ đoán khoảng trên 60 tuổi. Da dẻ mịn hồng hào, tác phong nhanh nhẹn. Từ khi bắt đầu tập luyện khí công cho đến nay, ông nói rằng bây giờ ông sống rất thanh thản, khỏe mạnh. Ông luôn luôn lấy Chân - Thiện - Nhẫn để xem lại tâm tính mình cho tốt, không nghĩ gì về danh lợi, hơn thiệt trong cuộc sống, trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, môn khí công này còn có sách, tài liệu giảng dạy ích lợi của 5 bài công pháp và những lời chỉ dẫn giúp cho con người hiểu thế nào là người tốt, có tâm hồn lành mạnh, không bệnh tật… Nhờ vậy, thời gian gần đây ông sáng tác thường xuyên, đều đặn, tham gia các cuộc triển lãm lớn của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, và những cuộc triển lãm chung ở nước ngoài. Ông cũng được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng “Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật”, Bộ Văn hóa tặng “Huy chương vì sự nghiệp văn hóa Thông tin”. Đạt nhiều giải thưởng và có nhiều tranh được lưu giữ trong các Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Quân đội, và nằm trong sưu tập tranh của nhiều người yêu tranh ở Việt Nam và các nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Canada, Nhật bản… Một số tác phẩm tranh sơn dầu cỡ lớn của ông đã gây dấu ấn đối với đồng nghiệp và người xem tranh như “Bác Hồ đi công tác”; “Bác Hồ với thiếu nhi”, “Bác Hồ thăm mặt trận Bắc Cạn”; “Chiến thắng trở về”; “Nắng thu”; “Thiếu nữ bên hoa sen”… Ông quan niệm “Thiết thực nhất là hội họa Giá Vẽ. Bởi nghệ thuật có chức năng là phục vụ nhân dân, phục vụ rộng rãi cho quần chúng, phục vụ người xem tranh, phục vụ người hưởng thụ mỹ thuật của các họa sĩ. – Nghệ thuật là mang đến cho nhân dân cảm thụ chứ không phải để cho riêng mình“ Tạm biệt ông, chúng tôi rất ấn tượng: một họa sĩ già mà không già, sống lành mạnh, vô tư, lạc quan, vẫn hăng say lao động sáng tạo và luôn ý thức “tu luyện” bản thân để khỏe mạnh tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm mới, góp phần cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Họa sĩ Đỗ Mạnh Cương và tác phẩm nổi tiếng " Nắng Thu " 1. nhận xét của họa sĩ Tô Ngọc Thành về bác http://vietnam.vnanet.vn/…/tranh-cua-hoa-si-do-manh…/17.html 2. Báo An Ninh Thủ Đô viết bài về họa sĩ Đỗ Mạnh Cương: http://anninhthudo.vn/…/ve-lai-chan-dung-liet-sy/508866.antd 3. Họa sĩ Đỗ Mạnh Cương - Báo Khoa Học&Đời Sống 'Bài viết sống khỏe - Sống cao đẹp' https://www.facebook.com/dafa.great/photos/1792594334299154
 2. Căn bệnh “Không thuốc nào chữa khỏi” cuối cùng cũng đã rời xa tôi Chia sẻ của bạn Nguyễn Thu Trang – ĐT: 01672 647 475 ------------ Tôi bị Lupus ban đỏ hệ thống, một căn bệnh vốn không có thuốc chữa khỏi và tăng nặng theo từng đợt. Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi vào internet và tình cờ thấy video hướng dẫn bài Công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt chước tập theo. Tập xong tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Sau một tháng tôi dần khỏe lên, hiện nay sức khỏe tôi còn tốt hơn cả khi chưa bị bệnh. Năm 2007 sức khỏe của tôi đột nhiên suy yếu không rõ lý do, bố mẹ đã đưa tôi đi khám từ bệnh viện Quân y đến bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi lên bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108, bệnh viện 103. Ban đầu các bác sỹ đều chuẩn đoán tôi không sao; “không sao” nhưng cơ thể tôi cứ yếu mềm, không có chút sức lực, không cẩm nổi bát cơm, đi lại vài bước thì thở dốc, da và khớp đau rát, nổi ban đỏ, ngày nào cũng bị tiêu chảy. Bố cõng tôi ròng rã khắp nơi để khám cho ra bệnh; người ta đi khám có bệnh thì lo lắng, thuốc thang, còn tôi đi khám không ra bệnh lại càng lo lắng hơn. Gia đình tôi buồn phiền, chán nản: “thôi bác sỹ cho cháu uống thuốc gì cũng được, còn hơn không làm gì mà sức cháu cứ đuối dần”. Thân thể tôi cứ thế yếu mềm, không có một chút sức lực nào, đau nhức, mệt mỏi, thật không có từ nào diễn tả nổi. Đang ở lứa tuổi đầy nhiệt huyết, mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ muốn cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng nhưng giờ đây, đến bát cơm tôi còn không cầm nổi để ăn, tôi không còn dám nghĩ đến tương lai. Tôi luôn tự hỏi “Tại sao lại xảy đến với tôi, tại sao tôi lại phải chịu nỗi đau như vậy trong khi tôi còn còn quá trẻ để chịu đựng việc này”. Những suy nghĩ không có lối thoát, những câu hỏi không có lời giải đáp cứ bủa vây trong tôi làm tính nết tôi trở nên khó chịu, hay bực dọc, cáu gắt, tôi khép lòng và ít trò chuyện với mọi người hơn. Tây y không được thì chuyển sang Đông y, Nam dược, Ngoại cảm, Khí công trị bệnh. Cuối cùng, sau một năm trôi nổi, lang thang ở các bệnh viện, thầy lang, thầy cúng, các nơi trị bệnh, tôi cũng tìm ra bệnh. Bệnh viện Bạch Mai và nhà ngoại cảm đều đưa ra kết luận là tôi bị Lupus ban đỏ hệ thống, không có thuốc chữa khỏi, phải điều trị theo phác đồ và uống thuốc cả đời. Bệnh này phát bệnh theo đợt, đợt sau nặng hơn đợt trước, uống thuốc chỉ có tác dụng ức chế, giảm bớt cơn đau. Uống thuốc tây thì đỡ đau chỗ này nhưng lại chuyển sang có vấn đề ở chỗ khác, thực phẩm chức năng thì dùng hàng thùng mà vẫn không có khá hơn. Thuốc của nhà ngoại cảm thì uống hàng bao cũng chỉ thấy mát người. Quãng đường để khám ra bệnh đã gian nan, quãng đường để chữa nó cũng gập ghềnh không kém. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nghĩ mình không qua nổi, tôi đã có ý định viết thư để lại cám ơn gia đình, cám ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi cho đến ngày hôm nay, cũng là lời xin lỗi tới bố mẹ bởi từ khi sinh ra tôi chưa báo đáp cho bố mẹ được điều gì mà chỉ gây thêm khánh kiệt về tài chính, vất vả và đau buồn cho bố mẹ. Tôi đợi đến ngày sức tàn lực kiệt. May thay trong những ngày đó, tôi có vào mạng internet và tình cờ thấy video hướng dẫn bài công pháp số 5 của môn Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy đẹp và bình yên lạ thường, tôi đã bắt chước Thầy ngồi và tập theo. Như một phép lạ, khi tôi bắt chước Thầy tập xong bài 5 thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Từ đó, hằng ngày tôi đều mở video Sư Phụ tập 5 bài Công Pháp và bắt chước tập theo, ngày 2 lần sáng tối, đồng thời tôi cũng lên mạng tìm hiểu thêm và thấy có nhiều bài chia sẻ về tác dụng thần kỳ đối với khả năng trị bệnh của môn tập, tôi càng có thêm động lực và hy vọng về một cuộc sống không phải khổ sở vì bệnh tật. Điều tuyệt vời nữa mà tôi nhận thấy là môn tập còn dạy người ta làm người tốt, hành xử theo CHÂN THIỆN NHẪN được viết trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi đọc các bài giảng của Sư Phụ, tâm tôi cảm thấy sự an ủi vì biết được nguyên nhân vì sao mình bị bệnh, tôi thấy dễ chịu hơn khi biết được nguyên nhân đó. Tôi kết hợp đọc sách và luyện tập 5 bài hằng ngày. Cứ thế, sau 1 tháng tôi dần khỏe lên, tinh thần phấn chấn và cảm thấy bản thân không cần trợ giúp từ bất kỳ loại thuốc nào nữa, cũng nhận ra người tu luyện thì cần tiêu trừ bệnh tật thông qua tịnh hóa thân thể. Tôi chính thức không phải dùng thuốc từ đó cho đến nay và sức khỏe vô cùng tốt, tốt hơn cả lúc tôi chưa bị bệnh. Có một điều rất quan trọng nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn: Khi mới bắt đầu tìm hiểu và tập Pháp Luân Công trên mạng, bạn tôi có bảo tôi “đừng tập môn này, môn này bị đàn áp ở Trung Quốc đấy”, tôi mơ hồ không biết thông tin thế nào, cũng e ngại vì hai chữ “đàn áp”, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng còn phương cách nào cứu chữa nữa và qua kiểm nghiệm ở chính bản thân mình, dù mới bắt chước tập thử đã thấy thân thể nhẹ nhàng, đầu không đau như trước, tôi quyết định tìm những người đã học môn này để hỏi và tìm hiểu thêm. Thật may mắn, tôi đã không bỏ lỡ tia hy vọng và điều may mắn này. Nói ngắn gọn, Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc bởi 3 nguyên nhân cơ bản sau: 1. Lòng ghen ghét: Từ năm 1992 đến năm 1999 số người tham gia luyện tập đã là 100 triệu người, trong khi đó số Đảng viên chỉ có 60 triệu người (tức lớn hơn nhiều số Đảng viên), trong số Đảng viên này có 20 triệu người là học viên Pháp luân công. Điều này mang lại nỗi ghen ghét cho nhà lãnh đạo ở Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân. 2. Sự đố kỵ: Những ai tập Pháp Luân Công đều có một cuốn sách để đọc, đó là sách Chuyển Pháp Luân, đây là một cuốn sách về học thuật tu luyện khí công, giúp người ta nâng cao tâm tính. Giang Trạch Dân nhận thấy rằng các học viên đọc cuốn sách này rất xem trọng và tuân thủ theo sách rất nghiêm túc, trong khi đó các chính sách của Đảng đề ra lại không được quần chúng hưởng ứng quan tâm. Người ta ca ngợi Pháp Luân Công cùng Sư Phụ là Lý Hồng Chí giúp cải thiện sức khỏe mà chẳng có ai ca ngợi chức Tổng Bí Thư của ông ta, đã khiến sự đố kỵ trong Giang Trạch Dân dâng cao. 3. Mâu thuẫn về tư tưởng, ý thức hệ: Pháp Luân Công tin vào Thần Phật, sống hòa ái từ bi, không làm điều xấu còn ĐCSTQ không tin có Thần Phật, dùng bạo lực để cai trị dân, việc gì cũng dám làm. Qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn khi mới biết về Pháp Luân Công và nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc hãy tự mình kiểm chứng, thông tin hoàn toàn công khai qua các trang mạng, tôi tin các bạn đều có chính kiến riêng của mình. Ngày 21/7/2013 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tất cả cảm xúc lại dâng trào trong tôi, khó có thể dùng lời nào để bày tỏ hết được lòng biết ơn với sự từ bi của Sư Phụ Lý Hồng Chí – Người đã cứu vớt tôi từ chỗ chết trở về mà tôi chưa một lần được gặp mặt nói lời cảm tạ. Tôi tình nguyện hướng dẫn tất cả mọi người tập và tìm hiểu Pháp Luân Công. Tài liệu học chính của Pháp Luân Công là cuốn sách Chuyển Pháp Luân và video hướng dẫn 5 bài Công Pháp có thể tải miễn phí trên trang mạng phapluan.org hoặc các bạn trực tiếp liên hệ với tôi (Nguyễn Thu Trang – ĐT: 01672 647 475). Chúc các bạn những điều tốt lành và đừng bỏ qua điều may mắn khi đã đọc bài chia sẻ này đến đây, hãy thử tìm hiểu xem biết đâu có thể tháo gỡ những khúc mắc khó khăn trong cuộc sống của các bạn.
 3. Vừa qua, Hội nghị Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ (Society of Clinical Oncology) đã được tổ chức tại Chicago với sự tham gia của hơn 30.000 chuyên gia về bệnh ung thư. Tại hội nghị, một báo cáo về hiệu quả của Pháp Luân Công đối với bệnh ung thư đã được giới y học chú ý. Người bệnh ung thư sống lâu hơn nhờ tập Pháp Luân Công Phần tóm tắt báo cáo trên được đăng trên trang mạng ASCO của Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ, trong đó cho thấy kết quả nghiên cứu đối với 152 trường hợp người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cụ thể, báo cáo khẳng định: “tính trung bình thời gian sống của những người này chỉ kéo dài được 5,1 tháng nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, thời gian sống của họ dự tính kéo dài được đến 56 tháng”. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, có 149 người bệnh vẫn sống khỏe mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra, có 97% người bệnh sau khi luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh, sau khi luyện Pháp Luân Công khoảng 1,3 tháng thì bệnh tình thuyên giảm. Một trong những tác giả báo cáo là Tiến sĩ Y học Đổng Vũ Hồng của Công ty dược phẩm Novartis (Thụy Sĩ) cho biết: “Những người bệnh không chỉ được cải thiện sức khỏe mà tâm tính họ cũng thay đổi. Biểu hiện cụ thể là họ luôn nhìn thấy mặt tích cực và lạc quan trong cuộc sống hơn”. Hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công là 97,9% Thực tế, vào năm 1988, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã có báo cáo điều tra đối với 12.553 học viên ở Phật Sơn – Quảng Châu: có 51% người tham gia điều tra ở độ tuổi ngoài 50, trong đó 83,4% số người có bệnh tật, tỷ lệ người phục hồi sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công là 77,5%, có chuyển biến tích cực là 97,9%. Ngày 23/10/1998, một số chuyên gia y học thuộc nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh: Đại học y Bắc Kinh, Bệnh viện Tổng cục Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc, Bệnh viện 304 Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đã thực hiện điều tra nghiên cứu về Pháp Luân Công trên địa bàn 5 quận ở thành phố Bắc Kinh. Kết quả cho thấy 99.1% những người tập Pháp Luân Công đã cải thiện tình hình sức khỏe theo hướng tích cực ở những mức độ khác nhau. Kết quả điều tra đã khẳng định hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công, cho thấy đây là một phương pháp tốt giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là lik tham khảo : http://meetinglibrary.asco.org/content/161830-176
 4. Trải nghiệm phi thường của nữ nhà báo tìm lại đôi mắt sáng khi cận kề bóng tối vĩnh viễn… Chị Phượng sau khi bình phục khỏi bệnh nan y “Khi tôi chữa khỏi một bệnh này, thì lại có những bệnh khác đến, nguy hiểm và vô phương cứu chữa không kém. Khi đối diện với nguy cơ bị mù như bác sĩ nói, tôi thấy mọi thứ như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi nghĩ là tôi không đủ sức để chịu thêm một căn bệnh nan y nào nữa..” Đó là lời tâm sự về quãng đời triền miên trong bệnh tật của chị Phượng, người từng là nữ nhà báo tự tin, năng động. Không khi nào chị ngờ rằng bản thân mình lại có ngày rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng vì sức khỏe bị hủy hoại, thính giác suy giảm, mắt bị mờ dần không rõ nguyên nhân. Nhưng trong tận cùng của vô vọng, chị đã tìm thấy con đường thay đổi hoàn toàn sức khỏe, tinh thần và lẽ sống của cuộc đời mình. Chị là minh chứng về những điều kì diệu trong cuộc sống mà Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn cùng chia sẻ với bạn đọc. Tận cùng của tuyệt vọng và ánh sáng phía cuối đường hầm PV: Chào chị, được biết chị đã từng trải qua những ngày tháng tuyệt vọng vì nhiều căn bệnh vô phương cứu chữa liên tiếp đến… Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian đó được không? Đó là một quãng đời ám ảnh mà giờ nghĩ lại tôi vẫn không tin được là nó bắt đầu và đày đọa tôi nhiều năm trời như thế. Nhiều năm trước, tôi bị lao phổi. Đó là một căn bệnh thật đáng sợ, vì mỗi lần điều trị kéo dài rất lâu, thường là 1-2 năm và rất dễ bị tái phát, bị nhờn thuốc, lần sau phải dùng liều cao hơn, độc tính hơn, và lâu hơn lần trước. Tôi phải uống 5-8 loại kháng sinh, khoảng 30 viên thuốc 1 ngày, tất cả đều thuộc bảng độc dược, không thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Uống thuốc xong là tôi bị say, nằm mê man. Chưa kể là tôi phải tiêm kháng sinh liều cao suốt 6-12 tháng mỗi lần điều trị, tiêm nhiều đến mức về sau tôi có thể tự tiêm cho mình. Do sử dụng thuốc quá nhiều trong thời gian dài, tôi bị ngộ độc dẫn đến thính giác suy giảm, phải sử dụng tai trợ thính. Các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng. Thận, gan rất kém. Những bệnh như viêm xoang mãn tính, huyết áp thấp, trào ngược thực quản, đau bụng kinh dữ dội… đối với tôi trở thành vặt vãnh. Tôi thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau liều cao và có lần còn phải đi cấp cứu. Chi phí cho bệnh tật cực kỳ tốn kém, tiền mua thuốc hàng tháng tốn hàng chục triệu đồng. Bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho tôi, lễ bái cầu cúng, mỗi lần vài triệu đến vài chục triệu. Căn nhà hiện nay tôi đang ở là căn hộ thứ 6 mà gia đình tôi đã chuyển trong vòng gần chục năm ở Hà Nội. Cứ đi cúng bái, người ta bảo do đất cát không tốt, bố mẹ tôi lại chuyển nhà với hy vọng mảnh đất mới sẽ tốt hơn cho tôi. Mẹ tôi gần như trở thành người của nhà chùa, ngày ngày ra lễ lạt cầu kinh. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của bố mẹ, tôi vẫn triền miên chìm trong bệnh tật. Mệt mỏi và tuyệt vọng, cuộc sống đối với tôi là điều gì đó xa lạ vì tôi thấy tôi yếu đến nỗi không thể chạm vào nó. Thường xuyên mất ngủ trắng đêm trong nhiều tháng, để nhắm mắt được một chút xíu tôi phải uống từ 6-10 viên thuốc ngủ, đến độ tôi phải đi mua thuốc ngủ ở các tiệm thuốc khác nhau vì mua nhiều quá ở cùng một chỗ thì họ sẽ không bán. Giấc ngủ do thuốc cũng kinh hoàng chẳng kém gì việc mất ngủ cả. Bệnh tật lâu ngày khiến tôi vô cùng yếu, không thể làm các việc như người bình thường. Bố mẹ phải giúp tôi làm việc nhà vì tôi lúc nào cũng mệt, phải nằm nghỉ. Tôi không đi được xe máy, cứ đi là cảm giác lục phủ ngũ tạng lung lay hết cả. Mẹ tôi đã nhiều tuổi, không quen đường xá đông đúc ở Hà Nội nhưng đi đâu cũng phải chở tôi. Tôi rơi vào trầm cảm nặng vì tuyệt vọng khi nhìn thấy cuộc đời quá chừng tăm tối và không có hy vọng gì hết. PV: Trong những năm tháng bệnh tật đó thì công việc của chị thế nào? Tôi phải nghỉ làm gần 4 năm để chữa bệnh. Sau khi điều trị xong căn bệnh lao phổi, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Đi làm với mọi người là chuyện bình thường nhưng với tôi, đó là một nỗ lực không hề nhỏ. Nhưng chỉ vài tháng sau khi đi làm, mắt tôi đang từ 10/10 tự dưng bị mờ dần đi. Khi tôi đi khám, thì hầu như không có tổn thương hay bất thường gì ở mắt hết. Nhưng thị lực thì lại giảm đi nhanh chóng. Sau 2 tháng, mắt tôi chỉ còn dưới 1/10. Lúc đó mắt tôi mờ lắm và tôi thật sự rất hoảng sợ. Thậm chí những vấn đề sinh hoạt hằng ngày đối với tôi cũng khó khăn: Do thị lực kém và rối loạn sắc giác, nhìn màu cũng không đúng, tôi không phân biệt được cái loại thực phẩm, rau cỏ. Khi tôi nấu ăn, vì không nhìn rõ màu nên món ăn toàn bị hỏng. Tôi không dùng được điện thoại. Đi ngoài đường, thậm chí tôi còn không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ và phải nhờ người khác nhìn hộ số xe buýt. Tôi đã gặp các bác sĩ đầu ngành ở Viện mắt Trung ương, và do có người nhà là bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức, tôi còn được gặp một giáo sư thần kinh học hàng đầu của Pháp khi bác ấy sang Việt Nam điều trị tình nguyện cho một vài trường hợp cá biệt. Những bác sĩ được giới thiệu là giỏi nhất, tuy nhiên họ đều bất lực không tìm ra bệnh của tôi và vì thế không có phương án điều trị. Họ nói tôi mắc phải một hội chứng hiếm gặp trên thế giới, mà theo đó thì người ta tự dưng bị mù không rõ nguyên nhân. Trong nhiều năm, tôi chìm đắm trong bệnh tật triền miên không dừng lại. Khi bệnh này qua thì lại có những bệnh khác đến, nguy hiểm và vô phương cứu chữa không kém. Lúc đối diện với nguy cơ bị mù như bác sĩ nói, tôi thấy mọi thứ như vậy là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi nghĩ là mình không đủ sức để chống chọi và chịu đựng thêm một căn bệnh nan y nào nữa. Tôi thấy một người như mình sống trên đời cũng không có ích gì cả. Lúc đó ý nghĩ duy nhất chỉ là nếu tôi tự kết thúc cuộc đời ở đây thì bố mẹ tôi sẽ ra sao. Gia đình tôi có hai anh em, anh trai tôi đã mất 10 năm trước và giờ đây tôi là niềm hy vọng duy nhất còn lại của bố mẹ.. PV: Và rồi…? Khi bắt đầu không nhìn được văn bản, tôi viết đơn xin nghỉ làm thời gian dài để chữa bệnh. Nhưng do tôi mới vào cơ quan nên lãnh đạo chưa phê duyệt. Trong thời gian đó, một bạn đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi môn khí công thuộc trường phái Phật gia, có tên là Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói đây là môn khí công gồm có 5 bài tập luyện nhẹ nhàng rất tốt cho sức khỏe, và những bài giảng về tu sửa tâm tính theo các nguyên lý Phật Pháp. Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chỉ đạo chính, ngoài ra còn một số cuốn nữa. Nhưng vì lúc đó không nhìn được chữ, nên tôi không thể đọc được cuốn sách đó. Tôi đem sách về nhà nhờ bố tôi đọc hộ và ghi ra những ý chính cho tôi. Tuy nhiên bạn đồng nghiệp nói là tôi cần đọc toàn bộ cuốn sách đó và bạn ấy nghĩ ra cách là tải cuốn sách từ trên mạng xuống rồi in ra với chữ thật to, cỡ chữ 32, mỗi bài giảng là một quyển để tôi có thể đọc được. Bạn ấy nói tôi cứ đọc đi rồi thì mắt tôi sẽ nhìn lại được. Thực ra lúc đó tôi cũng không để ý câu nói đó vì tôi chẳng tin là đọc một cuốn sách có thể khiến cho tôi khỏi bệnh. Tuy vậy, bởi vì khi chưa đọc được cuốn sách đó, tôi có nghe bạn ấy nói qua về nghiệp và đức, tôi thấy rất hay. Đó chính là những điều tôi đã tìm hiểu mấy năm qua mà không có câu trả lời thỏa đáng. Tôi hỏi bạn ấy là thế thực ra thì cuốn sách này viết về cái gì. Bạn ấy nói cuốn sách thực chất như là một cuốn kinh Phật, nhưng được viết bằng ngôn ngữ hiện đại cho người hiện đại có thể hiểu được. Trong đó dạy về các nguyên tắc sống chiểu theo đạo lý Chân, Thiện, Nhẫn của Phật Pháp, Nghe bạn ấy nói thế, tôi cảm thấy chấn động vô cùng. “Ba tiếng Chân-Thiện-Nhẫn như một luồng sáng chiếu rọi suốt bao nhiêu năm tháng đã qua của cuộc đời, và lần đầu tiên, tôi có thể hiểu nguyên do của những khổ đau trong cuôc đời mình, đó đơn giản là vì tôi đã chưa thực sự sống theo đạo lý Chân – Thiện – Nhẫn mà thôi. Nó như một sự khởi đầu của giác ngộ Phật Pháp…” PV: Rồi chị đã đọc sách? Tôi đã đọc các cuốn sách mà bạn đồng nghiệp in cỡ chữ 32 đó trong vài tuần. Sau đó, có một hôm tôi cần phải tìm một cuốn sách cũ. Tôi lấy kính lúp ra soi vì khi bình thường, nếu muốn nhìn được chữ thì tôi phải dùng một cái kính lúp. Lúc đó tôi chợt phát hiện ra rằng mắt tôi nhìn tốt hơn khi không dùng kính lúp. Tôi lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân cỡ chữ nhỏ ra đọc thì thấy mình có thể đọc một mạch một cách bình thường, rõ ràng, không nhức mỏi chút nào cả. Thật không thể tin là mắt tôi có thể hồi phục nhanh chóng như vậy được. Chị Phượng đang đọc sách Chuyển Pháp Luân PV: Sau một thời gian ngắn mắt chị có thể nhìn lại được? Vài ngày sau khi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, tôi cùng mẹ tôi ra công viên gần nhà vì có điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó, các học viên hướng dẫn mẹ con tôi rất tận tình. Cảm nhận thiện tâm và sự từ bi của những người luyện tập môn này khiến tôi xúc động và có thêm động lực để kiên trì luyện tập. Mỗi ngày tập 5 bài công pháp nhẹ nhàng, tĩnh lặng, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng, sảng khoái, tinh thần phấn chấn, vui vẻ và tôi có thể làm rất nhiều việc trong ngày cho đến khuya. Tôi đã có thể đi làm lại được bình thường, không cần phải xin nghỉ nữa, và đến giờ đã là hơn một năm rưỡi mà tôi chưa phải nghỉ ốm một ngày nào cả. Chị Phượng đang luyện tập bài thiền định của Pháp Luân Công PV: Ngoài trải nghiệm kỳ diệu là mắt sáng trở lại, còn các bệnh tật khác của chị thì sao? Ngoài việc mắt nhìn lại được, sức khỏe tôi trở nên tốt đến ngạc nhiên. Kể từ ngày tập luyện tôi không còn phải dùng một viên thuốc nào nữa. Bệnh lao phổi không tái phát trở lại. Sức khỏe của tôi hiện nay thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với những người xung quanh, tôi có thể làm được mọi việc kể cả mang vác nặng. Từ khi luyện tập, tôi có thể đi xe máy khắp thành phố mà không có chút nào sợ hãi cả. Tôi thấy mọi người xung quanh tôi hay kêu mệt, tôi thì gần như hiếm khi nào thấy mệt mỏi. Hiện nay còn lại duy nhất là thính lực nhưng chưa hoàn toàn trở lại bình thường như trước, mặc dù từ khi tập luyện tai tôi đã nghe tốt hơn và không còn phải dùng máy trợ thính nữa. Tôi hiểu rằng để đạt được trạng thái hết bệnh, tôi cần phải tiếp tục đề cao tâm tính hơn nữa theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn, tiếp tục thanh lọc cơ thể và bỏ đi những thứ xấu nhiều hơn nữa.. PV: Ý chị là, việc khỏi bệnh qua luyện tập môn Pháp Luân Đại Pháp còn phụ thuộc vào việc tu sửa tâm tính? Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Khi đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập môn Pháp Luân Công –PV), tôi hiểu ra rằng vật chất và tinh thần là một. Nếu bạn chỉ tập động tác mà tâm bạn vẫn chứa đầy những mưu toan, hay những suy nghĩ xấu về người khác, hoặc những cảm xúc tiêu cực, hành vi và suy nghĩ trái với Chân -Thiện- Nhẫn, thì không có tác dụng gì cả và bệnh của bạn cũng không khỏi được. Cơ thể của bạn chỉ có thể được thanh lọc và trở nên khỏe mạnh khi bạn thực sự giác ngộ và tâm hồn bạn được đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn vốn là đạo lý quan trọng nhất chỉ đạo người tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp. Cũng có những người luyện lâu mà bệnh của họ cũng không được, vì họ không thực sự hiểu được đạo lý này và không tu tâm theo những lời chỉ dạy trong sách… Tinh thần không cải biến thì thể trạng cũng khó có thể biến đổi, sức khỏe cơ thể sẽ phụ thuộc nhiều vào sức khỏe tinh thần, điều này tôi thấy khoa học hiện đại cũng đã minh chứng được rồi… Chị Phượng (bên phải) cùng bạn trong trang phục áo dài truyền thống. Sống trong Chân Thiện Nhẫn là trải nghiệm diệu kỳ “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như ánh sáng của một buổi ban mai rực rỡ khiến cuộc đời tôi sáng bừng lên kể từ đó. Tôi xúc động phát khóc vì tôi đã biết từ nay tôi cần phải sống như thế nào…” PV: Vậy tâm tính của chị đã thay đổi thế nào từ khi theo tập Pháp Luân Đại Pháp? Trước kia, khi người khác nói lời khó nghe, nhiếc móc hay cười nhạo, vì tai mắt tôi kém, tôi thường cam chịu không phản ứng lại nhưng trong lòng tôi thấy căm ghét họ ghê gớm. Nay tôi hiểu rằng dù họ đối xử không tốt với tôi, nhưng cũng không nên vì thế mà oán giận hay căm ghét họ. Nếu làm vậy thì tâm tính tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, vả lại đó cũng đều là duyên nợ. Có thể tôi đã nợ họ, mà có nợ thì phải trả mà, khi hiểu thế rồi thì mình sẽ không oán người, trách đời nữa. Tôi hiểu rằng chỉ có sự bao dung mới có thể hóa giải những ân oán bao đời mà thôi. Nói thì dễ, nhưng đó là một quá trình không dễ dàng, tôi cứ kiên trì đọc các bài giảng của Sư phụ (thầy Lý Hồng Chí – PV), dần dần tôi cảm thấy nội tâm của mình trở nên an hòa, nhẹ nhõm không ngờ. Thậm chí, bất kì khi nào bị đối xử không tốt, tôi lập tức phải xem lại mình, tìm xem tôi còn tâm nào chưa đúng mà họ đối xử với tôi như vậy. PV: Tìm lỗi ở bản thân trong mọi tình huống? Đúng vậy. Tôi luôn nhớ Sư Phụ giảng rằng: khi gặp vấn đề thì phải nhìn vào bên trong, tự xét xem bản thân mình còn tâm xấu nào chưa buông bỏ được khiến sự việc thành ra như thế, vì mọi chuyện xảy đến đều không phải là vô duyên vô cớ, mà là để con người tự xét xem mình sai ở đâu, mình chưa làm đúng ở chỗ nào, để lần sau làm tốt hơn nữa. Thay vì đổ lỗi và oán giận, phải lấy thiện tâm mà đối đãi với mọi người, có như vậy tâm hồn mới nhẹ nhàng, thuần tịnh được. Thậm chí là kể cả khi người khác có sai, thì mình cũng chỉ để tâm sửa bản thân mình cho tốt, thay vì dằn vặt lỗi sai của người khác. Cảnh tại tâm, tâm mình có thay đổi thì hoàn cảnh xung quanh mới cải biến được. Việc ấy dẫu không dễ dàng nhưng những ai làm được điều đó rồi mới thấy mở ra trước mắt mình một cảnh giới tinh thần hoàn toàn khác. Trong đó không có chỗ cho sự oán hận, trách móc, hay đổ lỗi mà chỉ có tâm hồn vị tha, an hòa, tĩnh tại. PV: Những người thân, bạn bè, đồng nghiệp quanh chị có cảm nhận thế nào về sự thay đổi của chị? Trước đây trong mắt bạn bè, gia đình, tôi vốn nổi tiếng là người cực đoan, yêu ghét thái quá, cực kì cá tính, lập dị, suy nghĩ và làm những việc khác người. Tôi thậm chí còn cho rằng đó mới chính là tôi. Sau khi tu tập, tôi thấy đó đều là những trạng thái không đúng đắn, chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi tạo nghiệp và bị bệnh. Những lời dạy về đạo đức làm người và đức hạnh của người phụ nữ mà Sư phụ giảng đã khiến tôi vô cùng xúc động. Và thực sự là ngay lập tức, tôi từ bỏ hoàn toàn con người cá tính lập dị trước đây. Tôi hạnh phúc khi tìm thấy mình trong sự nữ tính, dịu dàng vốn là bản tính nguyên sơ của người phụ nữ. Giờ đây, tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng rằng hạnh phúc hóa ra chính là tự trong tâm của mình chứ không phải ở hoàn cảnh bên ngoài đem lại – trong sự trở về với bản tính thiện lương nguyên sơ mà có lẽ mình đã từng có và đã mất đi trong những năm tháng đầy biến loạn của cuộc đời. Chị Phượng không những tìm lại được thị lực, sức khỏe, mà còn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn của mình. PV: Tôi được biết những người tu luyện môn này bị đàn áp rất ghê gớm ở Trung Quốc, tại sao chị không chọn một môn tu luyện đơn giản hơn? Thứ nhất, trên thế giới chỉ có Trung Quốc là đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, mà mọi chuyện cũng phải sớm kết thúc rồi. Học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn có ở khắp nơi trên thế giới và họ được ủng hộ, khuyến khích luyện tập. Vì sao? Vì họ trở thành những công dân tốt hơn hơn, mỗi công dân đều Chân hơn, Thiện hơn, Nhẫn hơn thì chẳng phải là điều tốt đẹp cho các chính phủ và cả xã hội hay sao? Tại sao tôi chọn Pháp Luân Đại Pháp mà không phải là môn khí công nào khác? Các môn khác kể cả yoga, thái cực quyền… không có phần giảng về tâm tính. Còn Pháp Luân Đại Pháp là môn khí công giảng cả về luyện động tác và tu tâm tính, vì vậy mới có chuyển biến kỳ diệu về sức khỏe. Tôi hiểu rằng tâm mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Mọi việc không thể cải biến nếu tâm của mình không thay đổi. Xã hội ngày nay, người ta cầu khấn để có sức khỏe, tiền tài, phước lộc. Hạnh phúc đâu phải dễ dàng do cầu mà có được. Tôi đã thấy không biết bao người, có cả kho tiền, hay đi cầu cúng khắp nơi, muốn đổi lấy sức khỏe và tính mạng hay hạnh phúc nhưng nào có được. Nếu nhân tâm không đổi thì mọi truy cầu chỉ là vô nghĩa. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự chân chính trong những triết lý chỉ đạo tu luyện của môn Pháp Luân Đại Pháp. PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện rất dài và giúp tôi hiểu thêm về môn tu luyện này. Chúc chị đạt được nhiều thành tựu mới trên con đường thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Hi vọng những chia sẻ của chị có thể thắp lên niềm tin cho mọi người về những điều kì diệu trong cuộc sống. ***
 5. Chuyện về vợ chồng một vị đại tá quân đội được Thần Phật hiển linh cứu độ Đại tá Trần Xuân Thống bên cạnh vợ trong cuộc sống hàng ngày ‘Tôi, một đại tá quân đội với bao chiến công oai hùng năm xưa, với tấm huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhưng giờ đây trước mối lo lắng thường nhật, trong vai một người chồng, người cha và trước cơn đau đớn do bệnh tật của chính bản thân mình, tôi đành bất lực. Đã nhiều đêm, một người lính can trường như tôi đã phải ứa nước mắt, vì thương mình, vì xót vợ, vì loay hoay trước một mớ bòng bong chưa biết đi đâu để kêu cầu, làm gì để thoát khỏi bệnh tật bây giờ….’ Cuộc đời của con người là một bản nhạc với các cung bậc thăng trầm, khi buồn khi vui, khi được khi mất, bởi ai trong đời mà chẳng từng được tận hưởng những giây phút vẻ vang, hạnh phúc hay phải trải qua những tháng ngày chật vật, gian khó. Vì thế, nếu chỉ nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài mà không lắng nghe hay ở trong đúng hoàn cảnh như thế thì thật khó mà hình dung hết được, thấm hết được những phút thăng trầm của mỗi một đời người. Chuyện của vợ chồng một vị đại tá quân đội đã nghỉ hưu – Ông Trần Xuân Thống, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 F 10 Quân đoàn 3, hiện ở Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh – đã được Thần Phật hiển linh cứu độ dưới đây sẽ là một minh chứng sống động cho lời nhận xét này. Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống được tận hưởng cuộc sống an vui sau khi được Thần Phật cứu độ Tôi gặp ông Thống nhiều lần và cũng đã tận mắt nhìn thấy các loại huân chương: huân chương chiến công giải phóng, huân chương bảo vệ tổ quốc… treo ngay ngắn trên tường nhà ông. Tuy nhiên, chỉ qua các chứng cứ lịch sử trên mảng tường đó hay mấy bức ảnh chụp ông với những tấm huy chương đeo đỏ ngực thôi thì chẳng ai có thể hình dung hết được những năm tháng gian khó hay vẻ vang của cuộc đời ông, chuyện tình cảm như tiểu thuyết của hai vợ chồng ông cũng như những tháng ngày ông bà sống trong cảnh bị bệnh tật hành hạ, rồi đến lúc họ được giải cứu khỏi những dằn vặt của tâm hồn hay những cơn đau đớn triền miên nhờ mối duyên cơ với nhà Phật. Nhìn vẻ bề ngoài của người đàn ông nhỏ gầy này, thật khó có thể tin nổi ông là một đại tá có những tháng ngày oanh liệt của chiến trường năm xưa và nay đã gần 80 xuân. Đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi, ông kể chuyện đời lính, đời tư… nghe giản dị và sôi nổi như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Ông nhờ tôi ghi lại câu chuyện này với mong ước rằng việc vợ chồng ông được cứu sẽ được nhiều người biết đến, để sự từ bi của Thần Phật mà ông đã được hưởng hiện nay có thể lan truyền rộng khắp, để ngày càng có nhiều người có hoàn cảnh tương tự như ông được cứu độ. Thời oanh liệt của một người lính đi qua những cuộc chiến Tôi sinh ra ở làng quê nghèo của Hà Tĩnh, một vùng đất mà chỉ cần nhắc đến tên thôi người ta đã biết được đó là một miền quê nghèo đất cằn sỏi đá nhưng đã nuôi dưỡng những người con anh hùng, hiếu học, văn thơ lai láng và đặc biệt là trong gian khó nhưng con người sống với nhau nặng ân tình. Học hết cấp 2, tôi buộc phải nghỉ học vì muốn học lên cấp 3 thì phải vô tỉnh học; nhà đã nghèo, xa nhà như thế, cơm áo gạo tiền ở đâu mà học mãi. Cha tôi mất năm tôi lên 5 và mẹ tôi mất khi tôi lên 13. Cuộc sống của tôi là do anh chị quyết định. Tôi lấy vợ khi lên 17 tuổi, lúc đó thú thực tôi chưa biết yêu đương là gì. Nhưng anh chị đã thay cha mẹ quyết định việc đó, tôi đâu dám cãi lời. Đến khi con nhỏ ra đời thì tôi nhập ngũ. Đó là ngày 21 tháng 3 năm 1959, tôi vào đơn vị E101 F 325 Quân khu 4 và tôi là chiến sĩ thi đua Quân khu 4. Sau đó, tôi được điều vào đơn vị tình nguyện Quân khu 4 sang chiến đấu ở chiến trường Xiêng Khoảng cánh đồng Chum Lào, được Quân khu 4 tặng bằng khen, cho về nước đi học tại trường đào tạo sĩ quan pháo binh Trong 3 năm đó, tôi vừa học hết bổ túc văn hóa hệ 10/10 vừa học xong sĩ quan (khóa 4) và tốt nghiệp loại giỏi, phong quân hàm thiếu úy. Tôi được phân công trở lại Quân khu 4 nhận công tác. Thời điểm ấy, chiến tranh phá hoại Miền Bắc ngày một ác liệt, chiến trường Miền Nam có những chiến dịch vừa và lớn. Toàn bộ lớp pháo binh Khóa 4 chúng tôi về Quân khu 4 không được nghỉ phép, chúng tôi nhận nhiệm vụ vào chiến trường Miền Nam. Tôi không được về thăm nhà, gặp vợ con dù chỉ một lát. Chúng tôi ở nhà khách quân khu ở Vinh đợi nhận nhiệm vụ, tôi đã đánh điện khẩn cho vợ xuống thành phố. Vợ chồng gặp nhau một hôm rồi tôi đi. Đó là cuộc hành quân không hẹn ngày về. Kết quả lần gặp nhau đó, một đứa trẻ nữa ra đời và vợ tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà thời chiến, vò võ nuôi con chờ chồng cũng như trong Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm có câu: “Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về”. Tôi đi biền biệt đến 10 năm, tức là sau khi đất nước thống nhất, tôi mới có thể về lại quê nhà thăm vợ con. Ông Đại tá Trần Xuân Thống (người mặc quân phục đứng ngoài cùng bên phải) và Ông Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (đứng thứ 4 từ trái sang) tại buổi Gặp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 28 – F10, Quân đoàn 3 Tây Nguyên ngày 15/10/2011 Hành trình đời lính gian khổ và kéo dài suốt thời trai trẻ của tôi. Tôi không thể quên những ngày làm đại đội trưởng chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh Đường 9 và càng không thể quên khi làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 28 hành quân vào Nam chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Đó là những ngày gian khổ, đặc biệt là giai đoạn làm cán bộ tham mưu E28 Sư đoàn 10, khi chúng tôi chiến đấu giải phóng toàn bộ Tây Nguyên, tiếp theo là thành phố Nha Trang và quân cảng Cam Ranh. Chiến dịch Hồ Chí Minh, E 28 trong đội hình F 10 Quân đoàn 3 đánh chiếm Bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa. Chiến tranh kết thúc nhưng tôi vẫn tiếp tục sống đời lính chiến. Năm 1976, 1977, tôi là E Phó rồi E trưởng 28 F 10 Quân đoàn 3, trực tiếp chỉ huy E 28 chiến đấu ở chiến trường Cam-pu-chia và E 28 đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình một cách xuất sắc. Rời cây súng, tôi về cầm bút, cầm phấn. Đó là năm 1978, tôi nhận nhiệm vụ về công tác ở Trường Lục quân 2. Lúc đầu, tôi là tiểu đoàn trưởng phụ trách học viên, rồi được bổ nhiệm trưởng khoa giáo viên quân sự. Với nhiệm vụ này, tôi được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Cuối cùng, tôi dừng chân ở Trường Chuyên gia quân sự 481, trường có nhiệm vụ giúp quân đội Cách mạng Cam-pu-chia (số 3 đường 3/2 quận 10) với chức vụ Phó trưởng phòng huấn luyện. Ông Đại tá Trần Xuân Thống khi đang công tác tại Trường Lục quân 2 Năm 1989 trường giải thể, tôi được về hưu khi mới gần 50 tuổi. Đó là những năm khó khăn của cả đất nước.Tôi lại làm một chân bảo vệ Báo Sài Gòn giải phóng để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Lúc này, sau bao năm vợ Bắc chồng Nam, tôi mới có dịp sống bên vợ con. Nghĩa vợ chồng như bát nước đầy Cả một đời trai trẻ trong chiến trường, tôi đã phải sống xa vợ con. Khi về hưu, được sống bên vợ, tôi mới nghĩ đến chuyện bù đắp nghĩa cho vợ. Lúc này, tôi chẳng còn thanh xuân nữa và ngày lấy nhau chúng tôi chỉ theo xếp đặt của gia đình. Nhưng phải vất vả lắm chúng tôi mới được đoàn tụ bên nhau, bởi chuyện hộ khẩu, nhà cửa quá khó khăn. Cuối cùng, tôi quyết định: nếu không thể đưa vợ về Sài Gòn thì chúng tôi cùng nhau lên Kon Tum vì E 28 F1O đang đóng quân ở đó, tôi nhất định được E28 F10 Quân đoàn 3 giúp đỡ. Ông Đại tá Trần Xuân Thống (bên trái) và Ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (bên phải) tại buổi Gặp mặt bạn chiến đấu Trung đoàn 28 – F10 nhân dịp kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn Cuộc đời tôi, lúc trai trẻ chỉ lo chuyện xã hội, giờ mới sống cuộc sống gia đình, rõ ràng là hạnh phúc thật nhưng sao lắm mối gian truân. Tuy vậy, mỗi năm, ngày cuối năm tôi cùng vợ đi xem đường hoa Nguyễn Huệ Quận 1. Ngày đầu xuân, đôi vợ chồng lại dung dăng, dung dẻ đi hội chợ hoa Tao Đàn. Ngày đầu năm là ngày quan trọng nhất, tôi luôn dành cho vợ. Ngày 8/3, 20/10… tôi có hoa tươi, quả ngọt tặng vợ. Thú vị nhất là đưa vợ đi Đầm Sen, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc đu quay cao nhất để ngắm thành phố… Đó là cách tôi bù đắp tuổi xuân mòn mỏi đợi chờ cho vợ. Tuy nhiên, nói là bù đắp nhưng cũng chỉ vậy thôi, bởi cuộc sống của chúng tôi lúc đó chẳng khá giả gì. Nhưng rồi, tôi cũng không thể cùng vợ du xuân vãn cảnh hay ngồi đu quay nữa. Năm năm trước, vợ tôi bị tai biến. Bà ấy không làm được gì, chân tay đầu óc lơ ngơ, và có hai năm bà phải nằm hẳn. Mọi việc trong nhà và chăm vợ, một tay tôi … Rồi sau này, bà ấy cũng có thể ngồi dậy được nhưng chẳng làm được gì. Các con đã ở riêng, ông bà lo lắng cho nhau thôi. Thế là, từ chợ búa, nấu ăn, giặt giũ cho đến chuyện ma chay hiếu hỉ, quét dọn, trồng cây… một tay tôi cả. Bà ấy còn phải vô viện một tuần một lần để thuốc thang và khám chữa. Tiền bạc cũng tốn kém, vất vả vô cùng. Nhưng quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử, có ai cưỡng lại được mệnh mình đâu. Phần tôi, trước đây tôi đã từng học nhân điện, đi đến khu vườn kì lạ ở Long An, mong tìm kiếm liệu pháp cải thiện sức khỏe vì sức khỏe của tôi cứ ngày một yếu dần. Đến năm 2014 tôi không chạy xe máy được nữa, đi đâu phải có người chở. Và rồi, ba năm chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh (đường 9 Quảng Trị) , Làng Vây, 7 năm chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên, nơi trung tâm chất độc hóa học Mỹ nên trong người tôi mang nhiều thứ bệnh. Cộng thêm tôi bị huyết áp cao, bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ khuyên tôi mổ nhưng nói trước là hiệu quả chỉ là 50/50. Tôi quyết định không mổ, vì nếu tình cảnh tệ hơn thì tôi không lo cho mình và cho vợ được. Hơn nữa, vợ tôi là nông dân, bà không có chế độ bảo hiểm như tôi nên thuốc thang, chạy chữa cho bà ấy rất tốn kém. Tôi phải tiết kiệm từng đồng tiền hưu để lo chi phí sinh hoạt bình thường cho 2 ông bà và thuốc thang cho vợ. Mặc dầu, tôi đã phải bán mảnh đất phía sau nhà để dành, gửi tiết kiệm, ông bà tiêu phần lãi, phần gốc thì lo hậu sự về sau cho vợ… nhưng do vợ tôi ốm đau lâu dài nên các chi phí hiện nay thật sự rất tốn kém. Số tiền tiết kiệm cứ mòn dần rồi kiệt quệ, và tôi bắt đầu lo lắng. Đời lính gian khổ thiếu thốn đã quen nhưng tuổi già không như lúc trẻ. Rồi không phải chỉ lo cho mình mà còn trách nhiệm với bao nhiêu người trong gia đình nữa. Tôi, một đại tá quân đội với bao chiến công oai hùng năm xưa, với tấm huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhưng giờ đây trước mối lo lắng thường nhật, trong vai một người chồng, người cha và trước cơn đau đớn do bệnh tật của chính bản thân mình, tôi đành bất lực. Đã nhiều đêm, một người lính can trường như tôi đã phải ứa nước mắt, vì thương mình, vì xót vợ, vì loay hoay trước một mớ bòng bong chưa biết đi đâu để kêu cầu, làm gì để thoát khỏi bệnh tật bây giờ…. May mắn bất ngờ được Thần Phật hiển linh cứu độ Tháng 9 năm 2014, đang trong lúc buồn bã, suy tính luẩn quẩn với trăm mối lo ngại thì chị gái tôi ở Vinh Nghệ An gọi điện hỏi thăm. Biết những băn khoăn của tôi, chị đã giới thiệu với tôi về một môn khí công tu luyện của Phật gia. Chị nói ở thành phố Vinh bây giờ nhiều người tu luyện theo môn khí công này và đã có những lợi ích bất ngờ. Thay đổi rõ nhất đối với những người tập luyện môn khí công này là vấn đề sức khỏe. Chị bảo, sau khi tập luyện, nhiều người đã khỏi bệnh, kể cả những bệnh cực kỳ nan giải mà không tốn một xu tiền thuốc. Chị gửi cho tôi quyển sách có tựa đề “Chuyển Pháp Luân” và dặn tôi nên đọc hàng ngày. Trong lúc đang bối rối, tôi đã đọc cuốn sách như người sắp chết đuối vớ được cọc, và vô cùng tâm đắc với nội dung của sách. Đời lính, đời binh ngũ, đời học hành, tôi đã đọc nhiều sách nhưng tôi nhận thấy đây chính là quyển sách mà tôi tâm đắc nhất. Bởi vì quyển sách dạy người ta chữ Nhẫn. Mà chữ Nhẫn là chữ hay nhất và huyền diệu nhất để người ta sống trên đời, là bí quyết của mọi thành công, sẽ biến nguy thành an, biến xấu thành tốt. Quyển sách cũng lý giải cho tôi nhiều điều, từ những việc tưởng đơn giản như hóa giải những mâu thuẫn trong mình và những người xung quanh tới những vấn đề cao thâm và sâu sắc hơn như sự phát triển của vũ trụ và lịch sử loài người. Tôi đã tìm thấy chân lý cuộc đời mình. Tôi lý giải được vì sao chiến tranh ác liệt, tôi vào sinh ra tử mà chỉ bị thương chứ không tàn phế hay hi sinh như số đông đồng đội tôi mà vẫn bình an trở về…Tôi cũng đã hiểu được những thứ mà tôi có được trong đời này, kiếp này cũng là kết quả của phúc đức hay nghiệp duyên từ bao kiếp mà bản thân tôi và dòng họ tôi tích được hay gây nên. Ông Đại tá Trần Xuân Thống đang luyện bài công Pháp số 5 (một trong 5 bài công Pháp của môn tu luyện Phật gia Thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp) Theo lời khuyên của chị gái, hàng ngày tôi đọc sách và luyện 5 bài công Pháp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi đã đạt được những kết quả không ngờ. Tôi khỏe mạnh trở lại và lại có thể chạy xe máy đi đó, đi đây. Mọi đau đớn giày vò của bệnh tật đã biến mất. Tôi không còn cảm thấy buồn rầu trong tâm, không lo lắng gì về bệnh tật, hay những vướng mắc của cuộc đời của mình nữa. Tuyệt vời hơn nữa là câu chuyện của vợ tôi. Tôi khuyên bà ấy học Pháp Luân Đại Pháp giống như tôi. Lúc đầu, bà không tự đọc được nên chỉ nghe các bài giảng về Pháp Luân Đại Pháp thôi. Nhưng cũng trong một thời gian rất ngắn, vợ tôi nhanh chóng hồi phục. Bà ấy có thể đi lại, làm việc nhà, từ tưới rau đến quét nhà, nấu nướng và đặc biệt là không cần thăm viếng bệnh viện nữa. Sau đó, là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của chúng tôi: đến lượt vợ tôi không cần đến thuốc nữa. Điều này, có thể đối với một người bình thường là quá đỗi bình thường, nhưng với chúng tôi thì đó chính là một thay đổi lớn, một thay đổi then chốt nhất, bởi chúng tôi không cần phải chi một khoản tiền lớn hàng ngày như trước đây vào chuyện thuốc men, thăm khám bệnh nữa. Hàng tuần tôi không phải lo gọi con về chở mẹ đi viện, chúng tôi cũng không còn trở thành gánh nặng cho nhau. Chắc các bạn có thể tưởng tượng ra nỗi vui sướng của vợ chồng chúng tôi hiện nay. Thay vì lo lắng cho bệnh tật và tuổi già, giờ đây, vợ chồng chúng tôi cùng đọc sách, cùng luyện tập, cùng nhau chia sẻ để giúp người, giúp mình…. Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống đang đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo cho sự tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Trước đây, tôi vẫn nuôi oán giận trong lòng với nơi tôi về nghỉ hưu (Trường Chuyên gia quân sự 481) Tôi cảm thấy sự bất công dồn nén trong lòng. Bây giờ tôi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn nên tha thứ cho người để lòng nhẹ vơi. Mỗi khi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân tôi lại thấy lòng thanh thản biết bao nhiêu. Hàng ngày tôi vui luyện công với mọi người ngoài công viên, đọc sách và thiền thêm ở nhà. Trong tôi, tôi vẫn nhớ đến những kỉ niệm đời lính với những chiến công oai hùng khi xưa, nhớ đến những người đồng đội đã vào sinh ra tử cùng với mình, những người đã ngã xuống cho đất nước thanh bình, Tôi vẫn rất tự hào và quá đỗi mừng vui khi gặp lại những đồng đội cũ: thủ trưởng của tôi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh quân khu 4); Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên Tổng tham mưu trưởng, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội) vẫn gọi tôi là thủ trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Thế Thức (Phó giáo sư tiến sĩ, Phó hiệu trưởng Trường Lục quân 2) … vẫn gọi tôi là thầy. Có thể đồng đội tôi, bạn bè tôi sẽ đọc những dòng tâm sự này của tôi, biết đâu, chúng tôi vẫn còn giúp ích cho nhau, tôi sẽ giúp họ cùng luyện công, học Pháp…. Tôi mong như thế, bởi niềm vui được Phật Pháp cứu độ thoát khỏi cảnh buồn bực về cuộc đời cũng như nỗi đau đớn về bệnh tật của chúng tôi hiện chẳng bút nào tả nổi. Vợ chồng ông Đại tá Trần Xuân Thống được tận hưởng cuộc sống thân tâm an thái sau khi đắc Pháp Và lời chân thành nhất, tự hào nhất từ trong sâu thẳm trái tim tôi mà tôi muốn nói đến giờ đây là lời cảm tạ với muôn vàn thành kính của vợ chồng chúng tôi dâng lên Ông Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp, tác giả của cuốn Chuyển Pháp Luân, Người mà chúng tôi coi là Người Thầy đáng kính và vĩ đại nhất, là Thần Phật hiển linh trong đời thường, đã cho vợ chồng tôi cuộc sống an vui cả thân và tâm mà cho đến tận bây giờ, nhờ đắc Pháp mà chúng tôi mới được hưởng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016 Đại tá Trần Xuân Thống (Điện thoại: 0987914379)
 6. Câu truyện cổ tích giữa đời thực: Thầy giáo gầy xơ xác, nay đã khác xưa Anh Trần thường nói với bạn bè rằng luyện Pháp Luân Công là việc hạnh phúc nhất mà anh ấy đã làm. (Ảnh: internet) Mười năm trước đây, anh giáo viên Trần Hán Xương bị đủ thứ bệnh tật hành hạ và phải đến bệnh viện mỗi ngày. Trên người xuất hiện các vết đốm loang lổ đầy mình, đến mức các sinh viên của anh phải thì thầm “Nhìn kìa! Thầy giáo trông giống như một con hươu đốm”. Nhưng giờ đây, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhờ một phương pháp kỳ diệu mà anh Trần vẫn ví như là “một câu truyện cổ tích giữa đời thực” mỗi khi có ai hỏi. “Thầy giáo trông như một con hươu đốm” “Nhìn kìa, thầy giáo trông như một con hươu đốm!” Anh Trần thường thấy rất khủng khiếp khi nghe sinh viên của mình thì thầm và trêu chọc anh trong lớp. Các đốm xuất hiện trên người anh khi anh còn học đại học và sau đó lan rộng lên mặt và cổ anh. Các bác sỹ Tây y nói rằng gan và hệ miễn dịch của anh kém: “Một bác sỹ nói với tôi rằng thuốc dùng cho gan của tôi có thể khiến tôi mất mạng và khuyên tôi hãy mặc kệ các nốt đó.” Kể từ khi học đại học, nhịp tim của anh không đều và anh bị viêm suy nhược não và dạ dày. Anh rất yếu và luôn cảm thấy lạnh bên trong. Anh thường xuyên bị ốm và mỗi lần như vậy thường mất một thời gian dài để bình phục. Có lần anh bị viêm phổi và bị sốt tới trên 41 độ C. Mặt anh trở nên xanh lét. Bố mẹ đưa anh tới nhiều bệnh viện nhưng không nơi nào nhận. Các bác sỹ không tin rằng anh có thể sống sót. Cuối cùng, anh cũng được nhận vào một trạm xá. Hôn nhân Anh Trần cưới vợ vào năm 1998 và trông như một bộ xương trong ảnh cưới. Anh cao 1m79 và chỉ nặng 49 kg. Vợ anh trông rất khỏe mạnh. Anh Trần Hán Xương và vợ năm 1998 Anh Trần kể rằng mẹ vợ anh ban đầu phản đối hôn nhân, vì anh trông yếu ớt đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay bất kỳ lúc nào. Vợ anh, chị Khổng Tường Vi nói: “Tôi nhất mực đòi cưới anh ấy. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ấy. Tôi có thể nói với anh ấy về bất kỳ chuyện gì.” Sau khi cưới, chị Khổng hàng ngày cùng anh Trần đi khám bác sỹ. Các cuộc thăm khám tại bệnh viện trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của họ. Chị Khổng nhớ lại: “Mỗi ngày chúng tôi lại tìm một bác sỹ khác. Mỗi ngày là một ngày điều trị bằng thuốc.” Họ quay trở lại quê nhà ở miền Trung của Đài Loan. Anh Trần tiếp tục giảng dạy tại các trường học dạy kèm. Anh Trần và chị Khổng phải lái xe đường dài tới nhiều nơi khác nhau mỗi ngày. Tại mỗi lớp dạy kèm anh Trần phải đứng hàng giờ liền. Việc đó rất mệt mỏi, và sức khỏe của anh Trần suy sụp. “Dù tôi có kiếm được bao nhiêu tiền, tôi lại đổ vào bệnh viện thôi,”anh Trần nhớ lại.Khi thấy vợ anh rất khỏe mạnh, vô tư và có thể ngủ ngon, anh Trần không nguôi ca thán: “Tôi là một người tốt, không ăn cắp ăn trộm, luôn trung thực. Tại sao tôi phải chịu đựng những căn bệnh khủng khiếp như vậy?” Bác sỹ khuyên: “Tôi không nghĩ anh sẽ khỏi được. Hãy thử tập Pháp Luân Công xem.” Hai người đã thử tất cả các loại thuốc và vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả cho họ. Một lần, họ nghe nói về phương pháp chữa bệnh đặc biệt của một bác sỹ giỏi, họ không chút ngần ngại muốn thử nó. “Tôi thường mang thuốc Tây y theo mình trong một cái hộp và thuốc Đông y trong một cái hộp khác. Tôi luôn có thuốc ngủ trong nhà,” anh Trần nói. Một ngày, sau khi nghe lời khuyên của một người bạn, họ đến gặp một bác sỹ Trung y rất giỏi. Sau một tháng, anh Trần vẫn không thấy có chuyển biến nhỏ nào. Cuối cùng, vị bác sỹ nói: “Nó không chỉ là bệnh. Mạch của anh dường như cho thấy anh không qua được. Tôi e là tôi không thể làm gì được.” Bác sỹ tiếp tục “Tôi không nghĩ là có ai có thể giúp anh được. Theo tôi, anh nên thử tập Pháp Luân Công xem sao.” Bác sỹ đã đưa cho anh một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của môn khí công Pháp Luân Công). Anh Trần bắt đầu đọc nó ngay, rồi sau đó ợ to. Bác sỹ kêu lên “Tuyệt quá, đây rồi! Tôi đã cố gắng để anh ợ ra bằng châm cứu và y học trong một tháng mà không được. Vậy mà chỉ ít phút sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, anh có thể làm điều đó. Pháp Luân Công quả là kỳ diệu và phi thường!” Trần nói anh đã thấy rất tuyệt vời sau khi ợ. Anh quyết định ngay tại đó rằng anh sẽ tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi rời phòng khám, anh tới một hiệu sách và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh muốn đọc sách ngay tối hôm đó vì anh thường không ngủ được. Sau khi đọc xong, anh cảm thấy nóng. Ngay cả trong mơ anh cũng không dám mong đợi cơ thể yếu ớt và lạnh của mình lại có thể ấm lên như thế. Thanh lọc cơ thể thông qua các bộ công pháp Anh Trần tìm thấy một điểm luyện công của một nhóm các học viên gần đó và bắt đầu học các bài công pháp. “Bác sỹ nói tôi không còn hy vọng, nhưng tôi đã thấy ánh sáng trong tuyệt vọng, vì thế tôi phải nắm lấy cơ hội tu luyện.” Anh Trần giảm đáng kể các giờ giảng của mình và dành toàn bộ thời gian để đọc Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp. Nhớ lại khi mới tu luyện, anh nói: “Tôi có một chút sợ hãi. Tôi cảm thấy buồn nôn, bị tiêu chảy và nôn nhiều. Tôi sợ một số học viên mới tại điểm luyện công. Tôi nôn mửa ra những thứ màu nâu, trông nó như thể là các nội tạng của tôi sắp long ra. Một số người thân trong gia đình tôi nghĩ rằng tôi đang yếu đi, nhưng tôi biết tôi đang khỏe ra. Tôi cảm thấy ăn ngon miệng hơn, và tôi tin rằng một điều tốt đẹp sẽ đến sau tất cả những gì tồi tệ mà tôi đã phải chịu đựng.” Điều này kéo dài trong 03 tuần. Một ngày, anh cảm thấy nóng đến mức không biết phải làm gì. Anh quay trở lại gặp vị bác sỹ Trung y đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh. Sau khi bác sỹ nghe mạch, ông ấy đã không thể tin nổi: “Trong Trung y, không thể thay đổi cấu tạo thể chất một người, nhưng nó đã xảy ra với anh! Lý do tại sao anh thấy khó chịu bây giờ là vì cơ thể anh đang chuyển từ trạng thái cực lạnh sang cực nóng. Các kinh mạch của anh đã thay đổi hoàn toàn.” Anh Trần đã từng mất hơn 350 đô la mỗi năm chỉ để trả viện phí (khoảng 05 đô la cho mỗi lần đến bệnh viện) nhưng anh cho biết: “Kể từ hôm đó, tôi không phải mất một xu nào. Tôi cũng vứt đi tất cả các thuốc chữa bệnh của tôi.” Tu luyện Pháp Luân Công là điều hạnh phúc nhất Bây giờ, anh Trần hạnh phúc và không còn khổ sở vì bệnh tật nữa. Cân nặng của anh đã lên đến 72kg. Anh nói: “Pháp Luân Công đã thay đổi suy nghĩ của tôi, tinh thần tôi và từng tế bào của tôi”. Người hạnh phúc nhất là vợ anh: “Pháp Luân Công đã hoàn toàn thay đổi số phận gia đình tôi. Nếu không, tôi đã trở thành góa phụ với mấy đứa con,” chị Khổng nói. Anh Trần Hán Xương và gia đình hạnh phúc của mình. (Ảnh: minhhue.net) Anh Trần không thể tin được môn tu luyện kỳ diệu này lại là miễn phí. “Tôi thường nghĩ họ có thể kiếm rất nhiều tiền từ môn tu luyện này. Tuy nhiên, một giáo lý tuyệt vời như vậy lại miễn phí. Nếu mọi người đều tu luyện, sẽ không có một người xấu nào trên thế giới này cũng như cũng sẽ không có một xung đột lớn nào.” Anh Trần thường nói với bạn bè rằng luyện Pháp Luân Công là việc hạnh phúc nhất mà anh ấy đã làm. Anh nói với họ: “Tôi muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân cho bạn. Nó là thứ tốt nhất, là tài sản vô giá.” Tại Đài Loan, khoảng 1 triệu người tu luyện Pháp Luân Công Trái ngược với việc bị đàn áp ở Trung Quốc, Pháp Luân Công được chính quyền Đài Loan ủng hộ mạnh mẽ. Trong ngày đầu tiên nhậm chức Thị trưởng Đài Bắc, bác sĩ Kha Văn Triết đã ra lệnh cho cảnh sát trưởng thành phố phải bảo vệ các học viên Pháp Luân ở các địa điểm công cộng khỏi sự tấn công của những kẻ lạ mặt, côn đồ có liên quan đến chính quyền Trung Quốc. Tính đến nay, số lượng người theo tập Pháp Luân Công ở quốc đảo này vào khoảng từ 800.000 đến 1 triệu người. Pháp Luân Công được giới thiệu đến Đài Loan vào năm 1995, sau đó đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt sau ngày 20/07/1999, thời điểm mà chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc do Giang Trạch Dân đứng đầu công khai đàn áp những người tham gia môn tập này. Nhiều trường học ở Đài Loan cử các giáo viên tham gia khóa học Pháp Luân Công trong dịp nghỉ hè để dạy lại cho học sinh. Thậm chí các học viên Pháp Luân Công còn được mời đến hướng dẫn cho các tù nhân luyện tập. Sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan được thể hiện qua những lời khen ngợi của quan chức chính phủ thuộc tất cả các đảng phái. Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu – từng là Thị trưởng của Đài Bắc từ năm 2002, đã phát biểu rằng những nguyên tắc đạo đức và bài giảng của Pháp Luân Công đã “giúp hàng triệu người khỏe mạnh và nâng cao đạo đức”. Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập tại Trường Tiểu học Long Sơn ở Tân Trúc. Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan luyện công tập thể tại Quảng trường trước Phủ Tổng thống (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh) Hiện có trên 1.000 điểm luyện tập ở trên 300 thị xã, thành phố ở Đài Loan. Thậm chí có tới hơn chục điểm luyện công ở các khu vực hải đảo Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. Lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho người dân Đài Loan Theo một nghiên cứu của phó giáo sư Hồ Ngọc Huệ thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Đài Loan, cho thấy 72% các học viên Pháp Luân Công chỉ sử dụng một thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm sau khi tập Pháp Luân Công, giảm gần 50% so với trước đó (một thẻ bảo hiểm y tế cho phép người sử dụng tới nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 06 lần; nếu quá 06 lần, khách hàng phải đổi thẻ mới). Đối với những người phải thường xuyên tới bệnh viện trong nhiều năm, những kết quả này là một khích lệ rất lớn. Báo cáo chỉ ra rằng Pháp Luân Công có hiệu quả rõ rệt trong việc loại bỏ những thói quen không lành mạnh, cụ thể là 81% bỏ hút thuốc, 77% bỏ rượu, 85% bỏ cờ bạc và 85% hoàn toàn bỏ nhai trầu (một thói quen gây nghiện và không có lợi cho sức khỏe phổ biến ở châu Á). Những dữ liệu này chứng minh rằng việc tập luyện Pháp Luân Công thực sự có tác động tích cực và rõ rệt với đối việc cải thiện môi trường xã hội. Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan tổ chức xếp chữ, luyện công tập thể tại Trung Chính Kỷ niệm Đường tại Đài Bắc (Ảnh:Thời báo Đại Kỷ Nguyên) Phó giáo sư Hồ cho biết nghiên cứu cho thấy Pháp Luân Công cũng giúp ích nhiều trong việc cân bằng và làm hài hòa những cảm xúc của con người. Mức độ hài lòng đối với tình trạng sức khỏe của người tập tăng từ 24% lên 78%; sự hài lòng đối với khả năng xử lý các vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày tăng từ 36% lên 81%. Ngoài ra, 33% người tập còn giảm sự lo lắng và phiền muộn xuống dưới 3% sau khi tập luyện. Trên một nghìn học viên xếp thành một hàng dài mấy cây số kỷ niệm sự kiện ngày 20/7/1999 Ông Bạch, một học viên đã chứng kiến sự phổ biến của Pháp Luân Công ở Đài Loan trong những năm qua, nói: “Tôi vui mừng khi thấy người dân Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và ngày càng có nhiều người hơn tham gia môn tập này. Tuy vậy, nhiều người Trung Quốc vẫn không biết sự thật về Pháp Luân Công. Đó là lý do vì sao tôi thường tới đây để nói với mọi người về Pháp Luân Công.” *** Mặc dù y học hiện đại liên tục phát triển, giúp tìm ra nguyên nhân và cách điều trị cho nhiều bệnh khác nhau nhưng thực tế nhân loại vẫn đang phải bó tay trước hàng loạt các vấn đề như ung thư, tiểu đường, HIV,… Không thể điều trị được bằng các phương pháp Tây y và Đông y thông thường, nhiều bệnh nhân nan y đành sống chung với lũ trong khi chờ đợi cái chết đến, nhưng cũng có rất nhiều người may mắn khỏi bệnh một cách kỳ diệu nhờ tập luyện khí công. Tuy không có bệnh viện khí công, nhưng hiệu quả chữa bệnh khỏe người bằng khí công là không thể phủ nhận được. Trong loạt bài này, Ban Biên tập chuyên mục Sức khỏe sẽ đăng lại một số câu chuyện của những người bệnh nan y tưởng chừng không còn hy vọng nhưng đã “hồi sinh” nhờ tập luyện Pháp Luân Công, một môn khí công tu luyện cổ xưa của Trung Quốc trong loạt bài với chủ đề “Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại”. Về cơ bản, Pháp Luân Công, gồm 5 bài tập nhẹ nhàng và các bài giảng thực hành theo nguyên lý CHÂN – THIỆN – NHẪN để trở thành người tốt, hiện đã được phổ biến tại hơn 100 nước trên thế giới với khoảng 100 triệu người theo tập. Những người tập luyện Pháp Luân Công thuộc về đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội, trong đó rất nhiều người có trình độ tri thức cao, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư…. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trên thân thể những người tu luyện Pháp Luân Công, tuy chưa giải thích hết được cơ chế, nhưng đã ghi nhận sự cải thiện ở mức độ hoạt động miễn dịch, hoạt động của gen, nồng độ các hoóc-môn… Tại Trung Quốc, khảo sát thực hiện vào năm 1998 trên hơn 35.000 người tu luyện Pháp Luân Công cho thấy hiệu quả chữa lành bệnh của Pháp Luân Công là hơn 98%, trong đó bao gồm nhiều chứng bệnh nan y. Hơn 3000 giải thưởng và giấy công nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí. Cho đến nay, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 3000 bằng khen và công nhận của chính phủ các nước vì những lợi ích mà môn tập này mang lại cho người học. Trong khi nhiều môn khác chú trọng vào hình thức và các động tác, thì Pháp Luân Công lại nhấn mạnh yêu cầu về giữ gìn tâm tính theo tiêu chuẩn CHÂN-THIỆN-NHẪN, nội tâm càng an hòa, đạo đức càng thăng hoa thì hiệu quả thu được càng lớn. Thực ra, điều này hoàn toàn phù hợp với lý luận Trung y cổ xưa, các bậc danh y nổi tiếng đều khẳng định rằng, việc giữ gìn sức khỏe cốt yếu nằm ở tu dưỡng đạo đức. Ngày nay, bằng máy móc hiện đại, các nhà nghiên cứu cũng thấy được mối liên hệ tâm – thân này, thấy các suy nghĩ xấu khiến thân thể sinh ra nhiều chất độc hại cho thần kinh và cơ thể. Điểm nổi bật của Pháp Luân Công là chỉ rõ ra được mối liên hệ giữa sức khỏe thân thể và việc tu luyện tâm tính, từ đó không chỉ khiến người theo tập đạt được thân thể người khỏe mạnh, mà đạo đức cũng được đề cao. Vì lợi ích của cộng đồng, vì những người còn đang tuyệt vọng trong bệnh tật, vì những người hướng thiện và ưa chuộng CHÂN-THIỆN-NHẪN, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến nhiều người hơn nữa vẻ đẹp của Pháp Luân Công, mong ai cũng có thể thu được lợi ích từ môn tập này. Tập luyện Pháp Luân Công hoàn toàn tự nguyện và không có bất kỳ ràng buộc gì. Bạn tự do luyện tập và có thể ngưng bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tự học thông qua các tài liệu hướng dẫn trên trang www.phapluan.org. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng, không có nghiên cứu nào hoặc lời khuyên nào giá trị bằng chính những trải nghiệm cá nhân của bạn, và đó là cách để bạn có thể nhận ra được vẻ đẹp thực sự của Pháp Luân Công. Ban biên tập Chuyên mục Sức khỏe – Thời báo Đại Kỷ Nguyên VN
 7. Nhiễm chất độc mầu da cam – 12 căn bệnh hoành hành anh đã hoàn toàn khỏi nhờ Pháp Luân Công Chỉ sau gần một năm tu luyện, thân và tâm anh trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác vô bệnh thật hạnh phúc. Trong ảnh anh Nguyễn Văn Bái đang luyện bài công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Ảnh do anh Bái cung cấp. Cống hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Trở thành bia đỡ đạn của thầy cô. Sống trong sự dày vò của bệnh tật… Về nghỉ mất sức tiền được lĩnh không đủ mua lá cọ để sửa mái nhà… đấy là hình ảnh của anh Nguyễn Văn Bái, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái. Một quân nhân cả đời vất vả, sống vì lý tưởng nhưng cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với nhiều mất mát không gì bù đắp. Bị nhiễm Dioxin đối mặt với tử thần Thời anh sinh ra là thời bom đạn, 18 tuổi đã lên đường nhập ngũ, đó là năm 1973, người ta vẫn thường nói là đi B. Vào mặt trận Tây Nguyên bằng đường bộ Tây Trường Sơn, anh thuộc Sư 320 lính bộ binh. Nhiệm vụ của anh là liên lạc và làm cần vụ ở sư đoàn bộ, rồi chuyển về đơn vị chiến đấu. Anh cùng Sư đoàn vượt đường Tây Trường Sơn khi chất độc hóa học hủy hoại những cánh rừng. Một thế hệ cây mới đã vươn cao nhưng chưa che khuất được những thân cây cổ thụ to lớn trơ trụi chết khô bạt ngàn. Vào mùa khô đường Trường Sơn bụi mù đất đỏ bazan nhiễm dioxin với những con suối chết. Lâu lâu mới tìm được chút nước tồn đọng họ chen nhau gạn đám tảo đỏ múc đầy bình tông rửa ráy, uống rồi mang đi… anh bị nhiễm chất độc mầu da cam từ đó. Rồi sốt rét, muỗi độc… nhiều thử thách cam go với một thanh niên mới lớn. Anh tham gia chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh rồi chiến đấu tại Củ Chi Đồng Dù canh cửa sắt tây bắc Sài Gòn. Vào sinh ra tử, nhìn đồng đội ngã xuống anh may mắn sống sót lành lặn sau chiến tranh. Cuối năm 1976 anh được lệnh rời Sài Gòn quay lên Tây Nguyên truy quét Phuro. Khi đó anh mới 22 tuổi nằm vùng tại Buôn Ma Thuật tỉnh Đắc Lắc, anh bị thương khi chuẩn bị đi tuần thì trúng đạn M79 của Phuro. Cuối năm 1977 anh xuất ngũ quay ra Bắc mang thương tật loại 4. Năm năm đi chiến trường anh trở về Yên Bái là thương binh với tấm huân chương chiến sĩ giải phóng, huy chương chiến sĩ vẻ vang và nhiều kỷ niệm chương khác. Thời điểm này trên thân thể anh xuất hiện một số nốt như mụn cóc nhưng mỏng dẹt rất khó chịu, rồi lan rộng ra. Anh có đi điều trị bác sĩ nói rằng đó là u tuyến mồ hôi hay hạt cơm phẳng. Lúc đó anh cũng không biết đó là biểu hiện của phản ứng thân thể với chất dioxin mà anh đã vô tình phơi nhiễm trong quá trình sống và chiến đấu ở Tây Nguyên. Trở thành bia đạn của thầy cô 23 tuổi anh bắt đầu dựng nghiệp, vào học trong trường Cơ khí 1 ở Vĩnh Yên với chuyên ngành chế tạo máy. Anh được phân công là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn vì là người xuất ngũ chín chắn và từng trải. Anh cũng là học sinh giỏi và được cử đi thi môn điện của khối kỹ thuật chuyên nghiệp. Thời bao cấp đói khổ, nhà ăn cho sinh viên chỉ có hạt bobo, mùa đông những xoong bo bo được bày lên các bàn ăn đã lạnh cứng. Lũ chuột thoải mái nhảy “vũ khúc” từ nồi này sang nồi khác, đám sinh viên đứng ngoài cửa sắt xem như chuyện bình thường. Vì sống kham khổ thiếu thốn đủ đường nên sinh ra nhiều bệnh tật, anh cho biết: “Tôi bị viêm đại tràng co thắt, nó tắc lại chỉ còn nhỏ như cái “đũa cái” khoảng 20cm, bị co nhỏ lại làm cho tôi đau đớn và bị táo bón liên miên nên mới sinh ra bệnh trĩ…” về sau đau quá anh phải đứng để ăn và làm việc vì không thể ngồi được. Khi thân thể còn đau đớn anh bị bồi thêm một cú sốc tinh thần. Anh bị lưu ban tốt nghiệp cho dù những năm học của anh hoàn toàn đạt loại xuất sắc. Đồ án cũng được làm cẩn thận, tuy nhiên do mâu thuẫn cá nhân giữa cô giáo chủ nhiệm và cô giáo bộ môn nên anh trở thành “bia đạn”. Câu hỏi của cô ngày ấy cho đến tận hôm nay, gần hết đời làm thợ anh vẫn không thể có câu trả lời… Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng Chán nản, anh tự ái bỏ trường bỏ lớp về làm công nhân. Năm 1984 anh lấy vợ, may mắn những đứa con không bị di chứng nặng của chất độc mầu da cam. Điều đó cũng an ủi động viên anh khi nhìn đồng đội sinh con chết yểu hoặc dị tật bẩm sinh phải chăm sóc nuôi nấng hết đời. Vất vả hai mươi năm bộ đội, công nhân, cuối cùng anh xin về 176 ngậm ngùi với số tiền hơn một triệu đồng. Ngần ấy năm cống hiến sinh tử, ngần ấy năm công tác, số tiền nhận được không đủ mua lá cọ để sửa nhà. Một năm sau chính sách nhà nước lại thay đổi, những người ít năm công tác hơn, tuổi ít hơn người ta lại được về hưu, được lĩnh lương hưu hàng tháng. Anh chỉ còn biết oán trách số phận hẩm hiu. Hai bàn tay trắng quay lại lập nghiệp từ đầu, giải bài toán kinh tế để thoát nghèo… Anh đầu tư mua máy móc dựng lập nghề cơ khí, cái nghề chính gốc của anh tuy vất vả nhưng không lúc nào hết việc. Anh xin về 176 ngậm ngùi với số tiền hơn một triệu đồng – số tiền nhận được không đủ mua lá cọ để sửa nhà. (Ảnh mang tính minh họa, nguồn ảnh Internet.) Cũng tìm tòi học hỏi cách làm giàu từ nhiều hướng. Năm sau anh bước vào kinh doanh chế biến chè đen xuất khẩu, khoản đầu tư mà ai cũng cho là chắc ăn vì không bao giờ lỗ. Anh bỏ tiền ra thu mua chè tươi nguyên liệu và máy móc, thuê lao động. Cuối năm chè khô chất đầy kho với giá thành thấp hơn dự kiến chờ ngày xuất khẩu báo hiệu một hướng làm ăn phát đạt. Nhưng bất ngờ, chiến tranh Trung Đông nổ ra, chè của anh không bán được và thiệt hại lớn về kinh tế. Di chứng của chất độc mầu da cam – Bệnh bắt đầu khởi phát Do ảnh hưởng của dioxin lục phủ ngũ tạng cũng như những mầm bệnh âm ỉ trong anh bắt đầu bộc phát. Vất vả vật lộn với khó khăn, bệnh trĩ, bệnh viêm đại tràng còn chưa khỏi, anh lại bị thêm viêm đa khớp, đau dây thần kinh khiến anh phải bán máy tiện bỏ nghề cơ khí, nghề mà người ta muốn gây dựng cũng khó khăn. Các khớp xương sưng tấy, chụp X quang thì thấy tràn dịch và mọc gai. Anh không thể ngoái cổ hay giơ tay cao được, vai lúc nào cũng co ro lại vì đau chỉ mong được mổ khớp để thay khớp hay làm gì đó. Mỗi lần nằm xuống hay ngủ dậy anh phải từ từ lựa mình nằm úp rồi mới trườn chân xuống khỏi gường. Mặc dù rất hạn chế uống Meeloxcam (là một loại thuốc xương khớp) nhưng anh vẫn bị viêm loét hang vị dạ dày. Bác sĩ khuyên uống thêm Gattotat có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tiêu diệt vi khuẩn HP. Anh đeo đồng hồ tay cứ ba giờ đồng hồ lại uống thuốc một lần, uống thuốc vào say như say xe. Tuy nhiên anh vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Anh bị viêm họng mãn tính, những cơn ho rũ rượi suốt đêm làm cả nhà mất ngủ. Bệnh ho này bị liên miên nên anh không dám uống đồ lạnh. Rồi viêm kết mạc mắt nó tồn tại trong anh hơn hai mươi năm. Nếu một đến hai tháng mà không có thuốc đặc trị thì mắt nhòa đi không nhìn được. Hồi thực tập ở xưởng cơ khí anh bị tai nạn một ống sắt to rơi xuống đầu, di chứng để lại là những cơn co giật. Kỳ lạ ở chỗ anh hay bị co giật những lúc ngủ, kể cả ngủ gật vào những ngày người không khỏe. Mỗi lần lên cơn động kinh thì toàn thân co giật, sùi bọt mép khiến người khác khiếp đảm không ai dám ngủ cùng. Anh bị viêm gan B mà không biết mình đã lây nhiễm từ đâu. Thời ấy bệnh này hiếm gặp và nếu mắc thì coi như xong… anh về Hà Nội khám ở Y Cao Cầu Giấy, bác sỹ Mạo – Giáo sư đầu ngành gan mật khám và cấp cho anh giấy xét nghiệm với 5 cái gọng vó. Mỗi xét nghiệm đều rất đắt tiền, vào những năm 80 thu nhập của một công nhân như anh là quá sức. Rồi tiền mua thuốc riêng vỉ zeppic chống hội tụ tế bào có 10 viên nhỏ xíu giá đã hơn 1 triệu đồng. Mỗi ngày 1 viên theo giáo sư kê đơn và uống trong nhiều tháng. Sau một đợt điều trị bệnh không đỡ mà tiền lại tốn nhiều nên anh quyết định dừng lại phó mặc cho số phận. Năm 2012 anh lại phát hiện có khối u 2cm ở gan phải, đi khám ở viện K sau rất nhiều xét nghiệm máu và chụp cắt 64 lớp vẫn chưa có kết quả. Bác sỹ ở 108 chỉ định phải chọc vào gan để lấy sinh tiết rồi tiêm hóa chất vào. Hoảng sợ anh bỏ về. Căn bệnh đeo đẳng anh lâu nhất từ năm ở chiến trường 1976, là những nốt sần mầu thâm đen cứ dần dần lan toàn thân mà bác sỹ gọi là u tuyến mồ hôi cũng không có cách nào chữa được ngoài cách dùng tia laze để đốt cháy. Các bác sỹ ở bệnh viện da liễu TW mất gần hết buổi sáng đốt từng nốt khắp người anh. Mỗi lần tia lửa khoét lõm vào da làm anh giật thót, đến trưa thì người anh như con bò thui. Đành rằng sau đó những nốt nhỏ lại dần dần mọc lên, nhưng dẫu sao anh cũng cảm thấy tự tin khi mặc áo cộc hay cởi trần. Hành trình gian khó chữa bệnh nan y Anh vốn nhiều bệnh nên một nốt ngứa bằng đồng xu mọc lên ở thái dương cũng không làm anh bận tâm. Khi xuất hiện vài nốt nữa trên đầu anh quyết định đến Y sỹ Định chuyên khoa da liễu trung tâm phòng chống bệnh xã hội Yên Bái là chỗ người nhà để khám. Kết luận anh bị viêm da hay nấm gì đó, Y sỹ pha cho anh thứ thuốc màu đỏ, có vẻ quý lắm để về bôi và còn xét nghiệm xem có nhiễm HIV hay không. Thuốc bôi vào các vết ngứa của anh sưng tấy và vẫn lan rộng thêm. Chuyển sang bệnh viện đa khoa. Bác sỹ Nguyên chuyên khoa da liễu – trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện tỉnh Yên Bái bà kết luận: đây là viêm da cơ địa. Bác sỹ khuyên anh mua thuốc chống lao con nhộng, trộn với cồn ASA (dùng bôi hắc lào). Những thuốc độc dược bôi vào đầu càng làm sưng tấy và vết ngứa lan tiếp xuống cổ, mặt và tai. Anh chuyển đến bệnh viện tỉnh khám tiếp lần nữa. Được bác sỹ Nhâm Thị Ngọc Hòa kết luận: Viêm chân tóc – Ban đỏ dị ứng – Bệnh nấm da! Các nốt đỏ lan khắp người, anh Nguyễn Văn Bái buộc phải cắt trọc đầu để bôi thuốc và không dám ra khỏi nhà. Ảnh do anh Bái cung cấp. Điều trị một thời gian không thuyên giảm, anh chuyển sang các loại thuốc nam và bôi rất nhiều thứ thuốc mỡ Việt Nam lẫn Trung Quốc, hễ ai mách gì là anh dùng thứ đó. Rồi các nốt đỏ bằng nửa hạt lạc lan khắp người. Anh bắt đầu phải cắt trọc đầu để bôi thuốc và không dám ra khỏi nhà. Các nốt ngứa tạo vảy rất nhanh ngồi đâu anh cũng bóc vảy đầy đất. Một người bạn đồng ngũ cho anh địa chỉ về bà Tín ở chợ Ninh Hiệp và khẳng định sẽ khỏi. Chẳng có lối thoát anh chuyển về cầu Đuống ở với con trai và đến nhà bà Tín, một nhà buôn thuốc bắc từ Trung Quốc về bán lẻ. Bà cắt cho mười thang thuốc, thuốc pha nước tắm và cả thuốc bôi. Anh mừng thầm và hy vọng nghe bà nói rằng uống ba bốn thang sẽ khỏi dần. Anh mang về và bận bịu từ sáng đến nửa đêm theo lời dặn của bà. Đun thuốc uống, đun nước tắm, pha chế thuốc, tắm gội và bôi thuốc. Hết bảy thang thuốc rồi mà bệnh chẳng đỡ. Anh đến bà Tín và được cấp thêm thuốc bắc và các thứ thuốc bôi gồm một cục tinh thể trắng rất hắc, một lọ chất lỏng như mỡ nước cũng rất hắc. Cả mấy tuýp thuốc bôi trĩ của Trung quốc… và dặn thêm tắm bằng lá xoan. Tóm lại có gì độc nhất thì bà cấp cho anh bôi và tắm. Bàng hoàng tiền mất tật mang anh vội đi cấp cứu Trầm ngâm anh ngồi kể lại những ngày tháng kinh hoàng nhất về bệnh tật của mình. Nồi thuốc bắc ngày đêm sùng sục. Rồi đun nước tắm và tắm gội. Ngày hai lần pha trộn thuốc và bôi. Con trai anh thường đi công tác vắng nhà hoặc về muộn nên anh thường tự nấu ăn, soi gương bôi thuốc nhưng khớp vai đau buốt không giơ tay lên được, kiệt sức vì đau và mệt. Bôi thuốc xong từ đầu đến chân thì đã khuya rồi anh còn phải chờ thuốc se se lại mới dám nằm xuống, tay cầm chiếc que nhựa để chọc khắp chân, tay, đầu, mặt… thay cho gãi ngứa vì sợ dùng móng tay mà gãi thì mất đi lớp thuốc quý báu vừa bôi. Cứ như vậy suốt hai tuần hầu như anh không ngủ được vì ngứa, mặc dù đã uống thuốc ngủ liều cao. Anh nằm một mình trong căn nhà trống vắng hai mắt mở trừng trừng trong đêm tối nhìn nỗi cực khổ đang hành hạ thân xác mình… Có khi cơn ngứa nổi lên điên cuồng anh vùng dậy lao đầu vào vòi nước lạnh mà gãi… Anh quay lại bà lang ấy mặc dù không còn hy vọng gì. Vừa vào đến sân trông anh khiếp quá bà đã nhanh mồm xua: “Anh về mà đi viện, thú thật là tôi cũng chưa chữa bệnh này bao giờ!” Tiền mất tật mang, lúc này các chân móng tay anh sưng đỏ và há hoác. Lại còn sốt vì viêm tai giữa do tắm lá thuốc bị õng nước vào tai lâu ngày. Anh vội đi cấp cứu ở bệnh viện da liễu TW, trước đây anh đã đến đây khám lấy thuốc về điều trị nhưng không kết quả. Lần này vào khoa điều trị có nhiều loại biệt dược đặc trị hơn gồm bôi đầu riêng, bôi mặt riêng bôi người riêng nhưng rất đắt. Anh còn phải dùng kèm theo các loại thuốc về khớp và dạ dày… Vào viện thấy nhiều cảnh khổ, biết bệnh của mình cũng khó lành Vào viện thấy nhiều cảnh khổ, có bệnh nhân trẻ nói với anh rằng năm nay cháu đi điều trị bảy lần rồi. Một bệnh nhân ở giường bên cạnh điều trị vảy nến ở TP Hồ Chí Minh không khỏi chuyển ra. Cả người anh ta như một con tôm tẩm bột rán trên mâm cỗ. Suốt ngày vợ ngồi bóc vảy cho chồng. Vảy gãi đầy giường, dưới đất, còn bắn cả sang giường bên cạnh. Anh chồng thì kêu rên thảm thiết mỗi khi thấy bác sỹ đến và mắng chửi vợ xa xả. Anh ta kêu rên để được bác sỹ cấp thêm thuốc và bán lại cho bệnh nhân khác… Anh phải mua hàng tá, đủ các loại thuốc mang về đầy một cái vali như một tay buôn thuốc tây. Ảnh mang tính minh họa, nguồn ảnh Internet. Điều trị trong viện anh được bác sỹ tiêm kháng sinh liều cao 16 ngày thì các vết thương tạm thời co lại. Nhưng đến ngày thứ 21 các nốt mới đã bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ 24 khi cầm giấy ra viện thì thực tế bệnh đã đang phát triển đợt mới rồi. Thuốc anh phải mua mang về đầy vali như một tay buôn thuốc tây, nhiều loại ở Yên Bái không có, anh phải mua cả nước gội đầu đặc chủng KÈLOAL 100ml giá gần 400.000đ/lọ… Về anh tắm bằng rất nhiều thứ lá, ai mách thứ gì thì anh tắm thứ đó, từ cây Xuyến Chi, lá Ba Gạc, lá Đơn đỏ, bẹ Cau, lá Sấu, lá Chè tươi… và cuối cùng là lá Giềng. Mỗi lần tắm anh mất nửa ngày cật lực băm lá, rửa lá rồi đun một nồi to. Đông qua hè tới anh tắm hàng tấn lá Giềng, bệnh cũng đỡ nhiều nhưng không khỏi. Âu cũng là hạnh phúc lắm rồi, lâu lâu anh không quên mang quà đến lễ người mách cho anh thứ lá quý báu này. Điều tưởng như bình dị lại trở nên phi thường Tưởng rằng số phận anh cứ vậy mà trôi đi, sẽ phải gắn chặt với lá Giềng và các loại thuốc chữa bệnh khác cho đến khi làm bạn với anh 6 tấm. Dần dần anh bắt đầu buông đi ý định chạy chữa các nơi và chấp nhận với số phận. Hàng ngày anh vẫn thường ra công viên Yên Hòa thành phố Yên Bái, đứng sau một bác cao niên tập mấy chục động tác thể dục. Đã quen như thế bao lâu nay bỗng dưng hôm nay bác ấy tập cái gì đó, cứ ngồi im như vậy. Anh đành tập một mình với những động tác mà anh cho là cơ bản và mạnh mẽ nhất trong bài của ông trước đây. Anh Bái đang luyện bài Công pháp số 5 của Pháp Luân Công cùng mọi người ở công viên Yên Hòa thành phố Yên Bái (người áo trắng cộc tay ở giữa). Ảnh do anh Bái cung cấp. Vì tò mò anh bắt trước các động tác mà ông đang tập cùng một nhóm người. Anh được những người này hướng dẫn rất tỉ mỉ, bác cao niên nói anh nên tìm hiểu và tu luyện môn này rất tốt. Cứ như vậy anh đã đến với Pháp Luân Công như thế. Với kho tàng bệnh tật của anh bao năm đi chữa bệnh chẳng lành, không có lối thoát thì tu luyện chẳng tốt quá sao. Anh chuyên cần vào luyện, khi luyện bài công Pháp số hai khớp vai đau nhức anh lấy tay trái kéo tay phải lên tập trạm trang mà mồ hôi nhỏ thành dòng. Luyện thì tốt rồi, nhưng tu thì phải có sách, anh mua cuốn Chuyển Pháp Luân về tò mò giở phụ lục xem sách dạy những gì trong đó. Anh đọc ngay vào nội dung mà thu hút anh nhất: Vấn đề sát sinh, vấn đề ăn thịt, uống rượu” đọc hết mới quay lại đọc từ đầu. Vốn là dân kỹ thuật nên anh đọc sách tỉ mỉ từng chữ và xem chú thích tường tận. Đọc hết một lượt anh mới biết cần phải đọc sách lần lượt, không quá soi xét từng chữ, giữ sách Đại Pháp nghiêm minh. Thần tích đã xuất hiện Anh chăm chỉ đọc Chuyển Pháp Luân rồi lại đến Kinh Văn… Toàn bộ sách của Pháp Luân Đại Pháp anh đọc gần hết trong thời gian ngắn. Anh nghiêm túc thực hành theo những gì trong sách dạy, buông bỏ chấp ngã cố gắng trở thành người thật tốt. Anh phát hiện ra rằng, sống quá nửa đời người trải nghiệm nhiều đau thương, vào sinh ra tử… nhưng để trở thành một người tốt thật sự như Pháp Luân Công dạy thì bây giờ rất hiếm. Anh hiểu được rằng Pháp Luân Công chính là miền đất tịnh độ, nên anh nỗ lực hướng thiện, tu tâm. Anh luyện công cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn, tay ôm trang pháp cũng không còn đau đớn như trước. Anh tăng cường luyện năm bài công pháp hai lần một ngày, thật là kỳ diệu một số bệnh trong thân thể anh biến mất sau nửa năm tu luyện. Kể đến đây nước mắt anh rưng rưng nghẹn ngào nói tiếp, anh không thể tin cho dù sự thực đang hiện hữu. Bệnh động kinh, viêm mắt, ho mãn tính, dạ dày, kiết lỵ đã khỏi hẳn. Giờ anh có thể ăn kem, uống nước đá, ăn chua thoải mái mà không bị làm sao thật hạnh phúc. Bệnh viêm đại tràng co thắt hành hạ anh mấy chục năm còn tạo thành bệnh trĩ nay cũng không cánh mà bay, anh không còn bị táo bón nữa, nước da của anh trở nên sáng sủa nhuận hồng. Căn bệnh viêm đa khớp đỡ nhiều chỉ còn một chút khó chịu ở vai phải. Một năm sau tu luyện Pháp Luân Công anh đi kiểm tra lại cái u gan thì được bác sĩ cho biết nó đã nhỏ đi và mờ rất nhiều, phải soi mãi mới thấy được. Anh cảm nhận giờ bụng không còn bị trướng như xưa, ăn thấy ngon miệng và hệ tiêu hóa rất tốt. Anh đã khỏe mạnh hoàn toàn. Thật kỳ diệu căn bệnh mà y học đã đầu hàng anh buộc phải chung sống với nó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã biến mất. Ảnh do anh Bái cung cấp. Điều kỳ diệu nhất là căn bệnh vẩy nến khiến anh sống dở chết dở đã biến mất, chỉ còn lại vài nốt nhỏ trên đầu. Các nốt vảy nến trên thân thể anh đã bay sạch không còn một nốt nào. Anh không phải hì hụi băm chặt suốt ngày đun nấu những nồi nước lá để tắm và làm dịu bớt cơn ngứa. Anh đã có thể tự tin bước ra đường với áo cộc điều mà ngày xưa anh không bao giờ dám nghĩ đến. Thật hạnh phúc khi anh lại có thể quay lại làm công việc cơ khí mà anh yêu thích và đặc biệt hơn anh có thể tự tin mặc áo cộc tay điều mà anh tưởng chỉ có thể trong mơ mới có. Ảnh do anh Bái cung cấp. Cuối năm 2015 khi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, anh chợt nhận ra cái tủ nơi anh để hàng tá thuốc từ các loại rượu ngâm thâm niên, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thực phẩm chức năng… đang phủ một lớp bụi mờ. Anh bồi hồi tổng thanh lý toàn bộ các ngăn tủ thuốc, nhìn lại mỗi thứ thuốc là một loại bệnh mà trước đây ngày nào cũng phải dùng đến. Anh trịnh trọng lau dọn sach sẽ, chọn ngăn tủ cao nhất kính cẩn đặt sách Đại Pháp. Cảm ân đối với Đại Pháp Từ ngày tu luyện anh ăn uống đơn giản và đạm bạc nhưng lại có sức khỏe tốt hơn. Anh đi lại chủ yếu bằng xe đạp và vẫn sống tốt bằng nghề sửa chữa đồ điện và trợ cấp thương binh ít ỏi. Anh không còn tâm oán trách bất bình với sự hy sinh đóng góp của mình và vui vẻ với cuộc sống đang có. Anh đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Anh lại có thể theo đuổi niềm yêu thích chơi nhạc của mình. Pháp Luân Công thật nhiệm mầu, điều này chỉ có thể được triển hiện vì Pháp Luân Công chính là Phật Pháp chân chính. Ảnh do anh Bái cung cấp. Anh là tay đàn nghiệp dư của CLB nghệ thuật Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, do trọng bệnh mà ít có cơ hội được biểu diễn. Nay tu luyện Đại Pháp sức khỏe được phục hồi, trí nhớ tốt hơn, tiếng đàn cũng trong trẻo nhẹ nhàng bay bổng như thoát khỏi cõi u mê. Anh hồ hởi mang cây đàn Oocgan dạo cho tôi nghe những giai điệu của bài “Tạ ân Sư”. Vừa đàn nước mắt anh vừa tuôn rơi vì lòng biết ơn vô hạn đối với người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã vớt anh lên từ đau khổ của bệnh tật, ban tặng cho anh cuộc đời thứ hai. Anh nói với tôi rằng quãng đời còn lại anh nguyện một lòng giúp đỡ những người có thiện duyên với Đại Pháp, những người đang chìm ngập trong đau khổ, dù giàu hay nghèo, khi bệnh tật cảm giác đau đớn là như nhau. Anh tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ bằng cả tấm lòng. Số điện thoại của anh là: 0912.612.641.
 8. Những di chứng của một cựu chiến binh đã hết nhờ tu luyện Những di chứng từ thời chiến tranh đã khiến một cựu chiến binh bị liệt nửa người, u xơ tiền liệt tuyến và rất nhiều chứng bệnh khác, tuy nhiên ông đã trở nên khỏe mạnh từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Học sinh Đài Loan luyện bài Công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh: Falun Dafa) Trong chiến tranh kháng chiến chống Pháp tôi đã tham gia Thanh Niên xung phong tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Thời kháng chiến, chúng tôi trải qua rất nhiều gian khổ và bệnh tật, trong khi thuốc men, lương thực vô cùng thiếu thốn. Rất nhiều người bị sốt rét ác tính khi đi qua rừng rậm và chỉ được điều trị bằng thuốc Ký Ninh. Căn bệnh ác tính này khiến nạn nhân có làn da nhuốm màu xám xịt và vàng vọt. Họ liên tục cảm thấy lạnh run người theo từng cơn, còn bên trong cơ thể như phù thũng, bệ rạc, vô cùng mệt mỏi. Người mắc sốt rét nặng sẽ chịu hậu quả là mất hết trí nhớ và sinh lực, lại thêm điều kiện ăn uống khó khăn, khiến cho sức khỏe của những người như chúng tôi thêm phần sa sút. Năm 1953 tôi chuyển sang ngạch Bộ đội, làm kế toán và văn thư quân đội. Tuy nhiên lúc dần cao tuổi, tôi bắt đầu bị những di chứng của căn bệnh sốt rét ác tính từng mắc phải hành hạ, vô cùng khổ sở. Tôi bị biến chứng ở gan, lá lách, đường ruột, thận, mật ..v..v có thể nói phần lớn sức khỏe của tôi đã quá tàn tạ. Càng cao tuổi cơ thể càng rệu rã và các chứng bệnh này càng khiến tôi đau đớn, khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Các bộ phận trên cơ thể tôi tiếp tục thoái hóa nặng thêm và dẫn đến những chứng bệnh quen thuộc của người cao tuổi như U xơ tuyến tiền liệt. Chưa hết, tôi về sau còn bị tai biến mạch máu não gây liệt nửa người, vì thế mà cơ bắp cứ dần dần teo đi. Tôi được các con đưa đến Bệnh Viện Thánh Tâm điều trị cả Đông và Tây Y, cách nào cũng từng thử qua, bệnh có thuyên giảm nhưng phải sử dụng thuốc thường xuyên, ngày không uống thì huyết áp lên và có chiều hướng đột quỵ. Chưa nói vô cùng tốn kém. Không có thuốc tôi sẽ không thể chịu được những cơn đau hành hạ, nhưng uống thuốc vào lại gây tác dụng phụ khác như dạ dày, đại tràng, choáng váng, nôn nao. May mắn thay con gái tôi là người tín ngưỡng Phật Pháp và cháu tu luyện Pháp Luân Công. Thấy cha chịu muôn vàn khổ sở trên thân thể, lúc nào cũng ôm một túi thuốc to bên mình, cuộc sống buồn chán, cháu đã khuyên tôi thử tập theo Pháp Luân Công. Tuy nhiên do suy nghĩ trong tiềm thức của một cán bộ Đảng lâu năm, tôi không nghe theo lời khuyên của con gái. Nhưng rồi đến lúc bệnh quá nặng và cơ thể tôi như hết chịu nổi, trong một lần tưởng chừng như hết con đường sống tiếp, tôi đã cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mà con gái đưa cho từ trước đó. Lần đầu tiên cầm cuốn sách tôi đã cảm nhận được những điều rất khác lạ. Đọc những lời viết thật giản dị, chân phương trong đó, tôi dần ngộ ra nhiều nguyên lý uyên thâm và những thiên cơ mà trước đây tôi hằng thắc mắc và tìm kiếm. Một điều kỳ diệu nữa là ngay sau khi đọc xong cuốn sách có một lần, cơ thể tôi đã có những chuyển biến lạ như nôn mửa nhiều lần và đi tiểu liên tục. Tuy nhiên tôi không hề thấy mệt mỏi mà lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, sảng khoái so với trước. Điều đó khiến tôi phấn chấn lên nhiều và tiếp tục đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân cùng một số sách khác mà con gái tôi đưa, gọi là Kinh văn, do Sư phụ Lý Hồng Chí viết ra. Sau khoảng 1 tháng tôi bất ngờ đi tiểu rất nhiều. Trong nước tiểu pha lẫn máu tươi và cả máu cục đông như huyết. Cứ thế liên tiếp trong 6 ngày tình trạng đó mới dứt hẳn.Sau đó tôi nhờ con hướng dẫn tập những động tác mà cháu nói trước đó với một niềm tin mạnh mẽ chưa bao giờ thấy. Dù liệt nửa người nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tập bài Công Pháp số 1. Ban đầu mọi việc không hề dễ dàng gì với thể chất của tôi. Tuy nhiên dần dần với sự kiên trì và niềm tin mạnh mẽ ấy, thật kỳ diệu là cánh tay và chân tôi dần dần cử động linh hoạt, nhẹ nhàng hơn. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, ban đầu khi nghe con gái nói về thanh lọc cơ thể, giúp khỏi bệnh khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không bao giờ tin và còn cười khẩy cho rằng đó là điều huyễn hoặc. Tuy nhiên khi bản thân chứng kiến những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể, tôi hiểu rằng con gái nói đúng, những gì viết trong sách là sự thật và tôi đã được Sư Phụ Lý thanh lọc cơ thể cho mình. Tập Pháp Luân Công giúp trị hết bệnh của tôi. Giờ đây, tôi hàng ngày tập luyện và cố gắng thực hành tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý cơ bản giúp người ta tu luyện tốt và tích đức cho bản thân. Tôi đã hoàn toàn không còn cần đến thuốc nữa, và quả thật thuốc thang không hề giúp ích gì để chữa khỏi bệnh của tôi. Cơ thể tôi dần dần khỏe lại, đi đứng bình thường và trí óc ngày càng minh mẫn hơn. Biết đến và được tập Pháp Luân Công là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi không chỉ hết bệnh mà đã trở thành con người tốt hơn, sống chan hòa với gia đình và mọi người khác. Tôi viết bài chia sẻ này với mong muốn rất nhiều người khác đang chịu những cơn đau và chứng bệnh kinh niên, thậm chí là bạo bệnh hành hạ, có được diễm phúc như tôi. Tất cả những gì tôi chia sẻ đều là sự thật. Những ai hoài nghi về lời tôi chia sẻ, có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại trên để kiểm chứng. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng tín ngưỡng là điều thực sự cần thiết cho mỗi con người, sự hiện diện của Phật pháp thần thông là hoàn toàn có thực. Nếu ai không tin vào điều này, thật đáng tiếc. Còn tôi đã rất may mắn khi dẹp bỏ được thành kiến cố hữu từng bị gieo rắc trong tâm trí bao lâu để có thể sống khỏe mạnh và hữu ích hơn. Bài viết lấy từ chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công đã 80 tuổi, từng bị liệt nửa người và mắc nhiều bạo bệnh do di chứng từ chiến tranh. Tuy nhiên hiện giờ ông rất khỏe mạnh và không cần đến dịch vụ y tế nhờ tập luyện theo Pháp Luân Công. Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Văn Đào là cán bộ đã nghỉ hưu. Ông Đào hiện ngụ tại số 34, đường 3(4), ấp 4, An Viễn-Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Theo tinhhoa.net Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là Pháp môn tu luyện với mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh. Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia, không phải là Phật giáo và cũng không liên quan đến tôn giáo. Pháp Luân Đại Pháp không phải để chữa bệnh, việc khỏi bệnh thần kỳ chỉ là hiệu quả có được khi chân chính tu luyện, không thể lấy đó làm mục đích. Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại. Việc tu học là hoàn toàn tình nguyện, không ghi danh, không thu lệ phí. Hiện Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cả về thể chất và tinh thần cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với các công ước quốc tế về quyền con người.
 9. Cựu nhân viên NASA tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức (CLE) năm 2017 được tổ chức ở Los Angeles, Corey Goode đã tiết lộ những chi tiết thú vị về các chương trình không gian bí mật của Mỹ, cuộc sống của người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất. Corey Goode, một người đàn ông Mỹ có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh, được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của quân đội Mỹ. (Ảnh: abzu2) Corey Goode là một cựu nhân viên NASA có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh. Trước đó, ông từng được chỉ định tham gia Chương trình Quân sự mật của quân đội Hoa Kỳ (MILAB) khi vừa lên 6 tuổi. Goode đã được đào tạo và phục vụ trong chương trình MILAB từ năm1976-1987. Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức năm 2017 ở Los Angeles, Goode đã nói về những chi tiết thú vị liên quan đến cuộc sống của người ngoài hành tinh, cách liên lạc với họ, những nền văn minh tồn tại dưới lòng đất và nhiều lĩnh vực bị cấm phổ biến khác. 1. Liên hệ với người ngoài hành tinh Ông cho biết, hoạt động liên lạc với người ngoài hành tinh vẫn luôn diễn ra: “Lần đầu tiên tôi được tham dự các chương trình của MILAB, tôi thấy mình đang dần dần được làm quen với những người không phải người Trái Đất. Bạn sẽ tiến vào một môi trường thực tế ảo, ở đó họ để sẵn 1 kính 3D, bạn ngồi trên ghế và sẽ có rất nhiều quân nhân cùng bác sĩ trong phòng cùng bạn”. “…Và rồi, khi bạn tháo kính ra, một người ngoài hành tinh màu xám sẽ ngồi cạnh bạn. Vâng. Họ mất nhiều năm mới thích nghi được với sự hiện diện của những người ngoài Trái đất này, bởi vì cho dù bạn là ai, bạn cũng sẽ sốc khi chứng kiến điều này lần đầu. Chúng tôi được lập trình về mặt di truyền để phản ứng theo bản năng với những người ngoài hành tinh này”. 2. Chương trình không gian bí mật Corey Goode không phải là người duy nhất nói về sự tồn tại của những chương trình không gian bí mật. Điều thú vị là một cựu nhân viên NASA cũng tuyên bố rằng cách đây 20 năm, ông cũng từng thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật trên sao Hỏa trong 1 chiếc phi thuyền có người lái. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Coast-to-Coast AM, một phụ nữ tên Jackie đã nói chuyện về con người trên sao Hỏa, điều đã được các nhân viên NASA bàn luận sôi nổi trong nhiều năm. “…Sau đó, tôi nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ quần áo phi hành gia, không phải là những bộ quần áo cồng kềnh mà chúng ta thường sử dụng, họ trông có vẻ đề phòng. Họ đi về phía đường chân trời và đi bộ đến địa điểm Viking Explorer…”. Ngoài những điều trên, một cựu Hải quân thậm chí còn tuyên bố mình từng làm việc trên trên sao Hỏa. Người sĩ quan về hưu với bút danh là “Thuyền trưởng Kaye” nói rằng không những thật sự có sinh vật trên sao Hỏa mà họ còn phát triển 1 đội tàu vũ trụ trong 1 chương trình không gian bí mật. Theo cựu Hải quân, ông đã được đưa lên hành tinh Đỏ trong nhiều năm và nhiệm vụ của ông là bảo vệ 5 thuộc địa của con người khỏi những sinh vật bản địa trên sao Hỏa, ông đã phục vụ trên một tàu sân bay không gian khổng lồ trong 3 năm. Tuy nhiên có lẽ người tốt nhất để tiết lộ mọi thứ liên quan đến các chương trình bí mật và chính phủ trong bóng tối là thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye, người đã từng nói: “Ở đó tồn tại một chính phủ với lực lượng không quân, hải quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng, với khả năng theo đuổi những mục đích riêng về lợi ích quốc gia, mà không có luật pháp chi phối”. Trong Triển lãm Cuộc sống có ý thức (Conscious Life Expo 2017) Goode đã giải thích chi tiết về chương trình không gian bí mật như sau: “Khi tôi gần 17 tuổi, tôi đã được cho tham gia vào Chương trình không gian bí mật (SSP), nơi tôi đã được chăm sóc chu đáo trong suốt chương trình MILAB. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm 1986″. “Họ đưa tôi đến một chiếc tàu nghiên cứu, và thuyền trưởng của họ không muốn tôi lên tàu. Trong quá khứ, họ từng đưa trẻ em lên tàu và những đứa trẻ đã kêu khóc vì hoảng sợ, phải mất 1 năm để chúng thích nghi và ông không muốn điều này lặp lại. Nó quá rắc rối. Thay vào đó, họ gửi tôi đến chương trình Người xâm nhập, Thẩm vấn, nơi họ sẽ sử dụng khả năng cảm thụ trực quan để thẩm vấn những sinh vật ngoài hành tinh mà họ bắt gặp trên Trái đất hoặc trong Hệ Mặt trời”. 3. Nền văn minh trong lòng đất Goode không phải là người duy nhất tin rằng có tồn tại nền văn minh nằm ở bên dưới phần vỏ Trái đất của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn mới của Coast to Coast AM với tác giả và nhà nghiên cứu David Wilcock, ông tuyên bố rằng liên minh các nền văn minh cổ xưa đang sống trong lòng đất. Những nền văn minh cổ xưa này biến lòng đất trở thành ngôi nhà của họ trong một thời gian dài và không để lộ ra thế giới bên ngoài. Theo giải thích của Wilcock, trong quá trình hình thành các hành tinh có nước trong vũ trụ, các lỗ sâu rỗng sẽ được hình thành dưới bề mặt của lớp vỏ, với sinh vật trong lòng đất thì nơi đây sẽ cung cấp cho họ 1 nguồn sáng tự nhiên. Goode đã giải thích chi tiết về đề tài này trong CLE 2017: “Cuộc sống trong lòng đất. Có vẻ như đây là chủ đề phổ biến nhất mà tôi từng đề cập đến”. “Rất nhiều người nhớ rằng tôi từng nói về việc chứng kiến 1 thành phố trong một hang sâu. Đây là một hình ảnh mô phỏng thành phố này. Điều này thật tuyệt vời, sự khác biệt duy nhất của thế giới hang động này là nó chỉ có kích thước của một tiểu bang. Không có cách chính xác để miêu tả quy mô của nó. Thật không thể tin được. Có cả những làn sương mù dọc theo trần của các hang động”. “Nó giống như New York, hay Manhattan dưới lòng đất. Bên trong có những cột trụ, những cột trụ tự nhiên, và họ đã xây dựng thành những gì trông giống như một loạt các căn hộ… Họ không dùng tiền. Tôi sẽ gọi đó là nơi của những người giàu sinh sống. Họ đều không dùng tiền”.
 10. Vợ chồng tôi đã vượt lên khỏi bệnh u não và ung thư hạch như thế nào! 23-05-2016 Tôi tên là Phạm Khánh An, tôi năm nay 48 tuổi. Tôi sống ở Hà Nội. Từ nhỏ tôi đã ham mê đọc sách, thích nghiên cứu. Tính tôi ngay thẳng thật thà nên nhiều khi trong lòng nghĩ tốt, khi nói ra thường không được khéo léo nên có người không hài lòng. Mẹ thường hay nhắc nhở tôi về điều này. Sức khỏe của tôi từ nhỏ đến năm 40 tuổi tương đối tốt. Tôi làm việc cho các tổ chức Quốc Tế trong lĩnh vực về môi trường. Tuy khá thành công trong công việc, nhưng tôi lại gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Những tai họa khôn lường cả về tiền bạc lẫn sức khỏe đã ập xuống cuộc đời tôi nhanh như trò đùa của số phận. Đầu tiên là sự mất mát về tiền bạc. Vào những năm 2008 – 2010 tôi đã bị cuốn theo thùng thuốc nhộm là cơn lốc bong bóng bất động sản của xã hội. Tôi đã mất gần như toàn bộ số tiền dành dụm của gần cả đời đi làm. Tiếp theo sự mất mát về tiền bạc là những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe liên tiếp giáng xuống gia đình tôi. Từ năm 2010 tôi thường xuyên bị đau lưng và tê bì tay. Tôi không tự cài cúc áo được, không tự đi xe máy được. Chụp cộng hưởng từ cột sống kết quả là tôi bị xẹp 3 đốt sống cổ và 3 đốt sống lưng. Sang năm 2011 tình hình đau lưng và xương khớp của tôi ngày một nặng hơn, các khớp tay sưng và đau, có những đợt tôi đã phải đi làm vật lý trị liệu gần 3 tháng liên tục, nhưng vẫn không thuyên giảm. Hai mắt tôi bị mờ đi và nước mắt luôn trào ra. Tôi cũng thường xuyên bị nhức đầu, thường xuyên phải uống efferegance để giảm đau dầu. Tôi hiểu toàn cơ thể có cái gì đó rất không ổn. Tôi đã đi khám bệnh khắp nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, không hiểu vì sao từ một người đang khỏe mạnh lại bị đủ loại thứ bệnh như vậy. Sang năm 2012 tôi còn phát hiện ra mình bị tăng huyết áp lên tới 180/100, nhịp tim 100 nhịp/ phút. Tôi đã đi khám bệnh khắp nơi mà không phát hiện ra bệnh. Rồi một ngày tôi đã đến khám ở một bác sỹ tim mạch có tiếng ở Hà nội, bà ấy sau khi khám bệnh cho tôi đã quan sát kỹ và hỏi tôi những câu hỏi chẳng liên quan gì đến bệnh Huyết áp cả. Sau đó bà ấy cho tôi 1 cái phiếu để đi chụp MRI sọ não. Kết quả chụp làm tôi chết lặng. Tôi bị một cái u trong não. Sau đó tiếp tục thử máu xét nghiệm thì cho kết quả là 1 cái U tuyến Yên trong đầu với kích thước khá to. Đó chính là nguyên nhân đã gây ra tất cả các bệnh rối loại toàn cơ thể, có thể dẫn đến các biến chứng như mù mắt, suy tim, đứt mạch máu não vì huyết áp, tàn phế vì viêm khớp toàn thân…. Trên thế giới, đây là một bệnh mà y học thế giới gần như bó tay, chỉ trông chờ vào vận may của phẫu thuật, mà phẫu thuật thì thường là không lấy được hết khối U ra vì vị trí của nó quá gần các dây thần kinh thị giác, và các gốc thần kinh trung ương. Tháng 4/2012 một ngày định mệnh tôi đã lên bàn mổ. Ngày hôm trước mẹ tiễn tôi đi vào bệnh viện nhìn ánh mắt mẹ dõi theo mà lòng tôi quặn thắt. Sau phẫu thuật tôi cảm thấy đầu tôi như mượn của ai khác, da tôi chuyển từ mầu vàng lúc trước khi phẫu thuật sang mầu xanh bủng beo. Huyết áp, nhịp tim vẫn rối loạn lung tung, lúc tăng lúc giảm. Ngoài ra, tôi còn bị thêm rối loạn cảm xúc, chỉ nghe ai nói đến từ “bệnh” là khóc. Có những hôm tôi còn tự hỏi chính mình không biết mình có sống được đến ngày mai hay không, tôi không dám nói ra vì sợ bố mẹ buồn. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ và hai đứa con của mình rất nhiều, vì đã không đủ khỏe mạnh để giúp đỡ bố mẹ già và chăm sóc hai con thơ. Sau phẫu thuật được 3 tháng, theo lời khuyên của Bác sỹ tôi đi chụp MRI để kiểm tra xem cuộc giải phẫu đã lấy hết được khối u ra không. Tôi rất thất vọng vì bác sỹ chỉ lấy được khoảng hơn một nửa kích thước khối u ra ngoài. Còn gần ½ kích thước khối U vẫn còn đó, tức là tôi vẫn tiếp tục bị bệnh. Căn bệnh quái ác này trên thế giới hầu như rất ít người có thể chữa khỏi. Tôi rất bi quan và lo lắng triền miên cho bệnh tật của mình. Tôi thầm oán trách số phận sao đã giáng lên đầu tôi những bất hạnh như vậy. Nhìn tôi, một vài người bạn thân thiết sau này họ mới nói thật là họ đoán tôi không sống được lâu sau cuộc phẫu thuật với da mặt xanh bủng, phù nề và giọng nói thều thào không ra hơi. Tôi là người từ nhỏ đã tin vào đạo Phật, từ bé được ông nội – một người tu Phật nhiều năm – cho đi theo đến các chùa để nghe giảng kinh Phật thậm chí ở lại chùa trong những ngày hè. Khi còn nhỏ ông nội đã khuyên tôi “số cháu tuổi Thân vất vả lắm phải chăm đi lễ chùa và thờ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài bảo hộ mệnh cho”. Do đó, sau khi mổ hàng đêm tôi cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tôi vượt qua bệnh tật. Tin nơi nhân quả, tin vào đạo Phật nhưng vẫn còn rất nhiều những câu hỏi không có lời giải: tại sao những người tốt lại thường gặp tai họa? tại sao những kẻ ác vẫn nhởn nhơ sung sướng trong khi những người tốt lại gặp nhiều đau khổ? …. Ảnh: Cô Khánh An đang luyện bài công Pháp thứ 5 Bi kịch cuộc đời chưa dừng lại, đến đầu năm 2014 tôi vừa đi Singapore khám bệnh về và lên kế hoạch phẫu thuật lần thứ hai, thì chồng tôi phát hiện ra bị ung thư Hạch ở giai đoạn 3b. Sau khi đã so sách kết quả sinh thiết tại 3 bệnh viện khác nhau kết quả là chồng tôi bị ung thư Hạch no-hogkin thể lan tỏa đã ở giai đoạn 3b. Như sét đánh ngang tai, lúc này hai vợ chồng chỉ biết có lặng câm để những dòng nước mắt chảy ngược vào tim. Hai con của chúng tôi hoàn toàn phó mặc cho ông bà ngoại chăm sóc. Tôi không thể tin vào sự thật này, không lẽ hai đứa con tôi lại bơ vơ không có cả bố lẫn mẹ? Tâm trạng tôi lúc ấy luôn oán trách ông trời sao thật bất công. Song song với việc phải hóa trị liệu chồng tôi lại phải cùng lúc chống chọi với bệnh Lao nội tạng toàn thân – là một loại biến chứng vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng do việc hóa trị liệu liều cao gây ra, Anh ấy phải dùng kháng sinh liều cực cao trong 9 tháng liên tục để điều trị Lao nội tang. Chồng tôi đã phải điều trị liên tục 15 tháng vì bệnh ung thư và bệnh Lao nội tạng. Khi chồng bị bệnh tôi đang làm cho 1 tổ chức của Liên Hợp Quốc, và tôi đã phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc cho anh ấy. Hàng ngày vào bệnh viện tôi đã phải chứng kiến bao cảnh rất thương tâm đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã phải trải qua những tháng ngày khủng hoảng nhất trong đời cả về tinh thần và thể xác: vừa là người mang trọng bệnh lại vừa là người chăm sóc chính cho người chồng bị ung thư đang nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày khi vào bệnh viện tôi đều lên tinh thần cho mình không được ngất ngay tại bệnh viện. Những ngày ấy tôi chỉ còn biết ngước nhìn lên bầu trời và ước đến một ngày mình không phải bước chân vào bệnh viện nữa. Sự ám ảnh về tinh thần thật khủng khiếp còn vượt xa hơn rất nhiều sự vất vả về thân xác mà tôi đã phải chịu đựng. Ban ngày vào bệnh viện, hàng đêm tôi mơ thấy những gương mặt bệnh nhân và những cảnh diễn ra trong bệnh viện và giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang cùng cực. Rồi như một mối duyên lành từ vạn cổ, từ tháng 5/2014 tôi đã lần lượt được 3 người đều không quen biết giới thiệu cho tôi về bộ môn Pháp Luân Công. Đặc biệt là một chị ở gần nhà, chị đã hướng dẫn tôi đọc sách, luyện công và giờ đây đã trở thành một người chị thân thiết, một người bạn đồng tu. Ngay từ những ngày đầu tiên đắc Đại Pháp, tôi đã mang sách Chuyển Pháp Luân đến bệnh viện cho chồng đọc. Lúc này anh ấy rất yếu ngồi không vững, đi phải có người dìu, nên chưa luyện công được, chỉ đọc Pháp. Chồng tôi ban đầu cũng chưa hiểu Đại Pháp là gì, nhưng vì nghe lời khuyên của vợ nên hàng ngày đều đọc Pháp trong bệnh viện. Sau đó vài tuần, anh ấy được bệnh viện cho về nhà điều trị ngoại trú tiếp tục 6 tháng nữa. Ngay ngày đầu tiên được về nhà điều trị ngoại trú tôi đã hướng dẫn anh ấy luyện công. Mặc dù rất yếu đi lại chưa vững nhưng tôi động viên anh ấy cố đứng lên tập 1 bài thôi rồi lại nằm nghỉ. Thời gian điều trị anh ấy sốt 39, 40 thậm chí 41 độ liên tục trong 6-7 tháng liên tục, vì vậy anh chỉ tập được một hoặc hai bài công pháp ngắn. Mỗi khi tập được 1, 2 bài công pháp mồ hôi vã ra như tắm, đang sốt 39 độ nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 37,5 độ. Cứ thế từng ngày, từng ngày, bất kể thời gian nào, sáng cũng như tối, hè cũng như đông, mỗi ngày cứ tập từng động tác rồi lại nghỉ, rồi lại tập… có khi 1 ngày tập đến 3-4 lượt các bài công pháp số 1, 2, 3, 4. Sau 6 tháng điều trị Ngoại trú thì bệnh tình của chồng tôi đã ổn định, hoàn toàn hết sốt. Bác sỹ và cả bệnh viện đều ngạc nhiên ghê lắm. Suốt 30 năm làm bác sỹ ông ấy chưa gặp trường hợp thế này, ông ấy bảo những người bệnh nặng chỉ bằng một phần của anh ấy cũng khó mà qua được. Bây giờ anh ấy không chỉ khỏe mạnh, đi làm đều mà cả các bệnh cũ lâu năm như bệnh loét bờ cong dạ dày, thoát vị đĩa đệm nhiều năm cũng đã ổn định. Cùng với đọc sách Pháp và luyện công đều đặn hàng ngày, sức khỏe của cả hai vợ chồng tôi đã dần dần ổn định, tâm tính của tôi đã dần dần tốt lên rất nhiều. Tôi cảm nhận cuộc sống một cách bình thản và chấp nhận hơn, đã biết cách buông bỏ hơn. Tôi không còn oán trách ông trời nữa. Cuốn Chuyển Pháp Luân, đã giải đáp cho tôi nhiều câu hỏi lớn mà bao lâu nay tôi không tìm được câu trả lời. Tôi đã hiểu vì sao lại bị bệnh, vì sao lại khổ… thậm chí đã có lúc tôi thầm biết ơn bệnh tật đã tạo ra những thử thách ghê gớm trong đời để tôi có được cơ hội đắc Đại Pháp trân quý này. Cô Khánh An và một người bạn đang cùng luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp Cho đến giờ tôi đã luyện công đều đặn được gần 2 năm, còn chồng tôi được 1 năm 7 tháng. Ngay từ hôm tập đầu tiên tôi đã thấy trống ngực mình đập liên hồi, và liên tiếp những ngày sau đó, tôi bị cứng cổ không thể quay đầu được. Sau này, tôi hiểu Sư phụ đang thanh lý cho tôi những nghiệp lực, chất đen đang tích tụ trong đầu tôi, trong từng các bộ phận cơ thể, từng lớp, từng lớp một. Trong quá trình tu luyện hai năm qua tôi đã trải qua nhiều kiếp nạn nhưng tôi vẫn cố gắng tu luyện hàng ngày. Càng ngày tôi càng thấy đã tìm lại được chính mình. Tôi thật biết ơn Sư phụ, biết ơn cuộc đời. Sau khi chồng tôi quay trở lại với công việc, tôi cũng đã tìm lại được công việc của mình. Các bệnh như huyết áp, nhịp tim, tiền đình, đau cột sống của tôi… đã biến mất từ lúc nào. Mỗi ngày tôi lại mong ngóng đến giờ để luyện bài công pháp số 5. Khi tôi luyện bài công pháp số 5 tôi như được sống lại với bản nguyên của mình, trở về cội nguồn của mình. Một cảm giác an nhiên tự tại của bản thể, tâm hồn tôi như được bay bổng lên cao hòa cùng mây trời và vũ trụ bao la. Mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi nhìn thấy chúng tôi mạnh khỏe, công việc tốt đẹp mọi người đều quá ngạc nhiên và hỏi có bí quyết gì mà kỳ diệu vậy. Chúng tôi chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp về Đại Pháp mong có thêm nhiều người đắc Pháp, được cứu. Tôi mong tất cả mọi người trong xã hội đều hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt và là một pháp môn tu luyện chân chính. Lợi ích mà Đại Pháp mang lại cho chúng sinh và cho xã hội là “trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại”. Hiện nay mẹ tôi, cô chú tôi, một số bạn bè và đồng nghiệp của chồng tôi và của tôi đã thường xuyên luyện tập các bài công Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Trước đây tôi vẫn cho rằng mình luôn sống tốt và làm điều thiện, không bao giờ lấy ác đãi người, nhưng khi học Pháp tôi mới hiểu, nếu so sánh với các tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn của vũ trụ thì vẫn còn xa lắm. Tôi phải cố gắng thật nhiều nữa mới theo được tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn mà Sư Phụ đã soi sáng cho chúng sinh. Tôi thấy mình vẫn chưa thật sự xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, vẫn chưa thật sự làm tốt 3 việc. Con xin cảm tạ Sư Tôn – Người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp để cứu vô vàn chúng sinh. Hai vợ chồng con là những chúng sinh mà Người đã cứu. Con hiểu là chúng con đã có được cơ duyên từ vạn cổ mới được Người đắc cứu. Nghiệp lực của chúng con vẫn còn nhiều, chúng con vẫn đang tu luyện. Con xin hứa sẽ tinh tấn hơn nữa để xứng đáng với công ơn của Người và xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Hà nội, Việt Nam 10/5/2016. Phạm Khánh An. Số điện thoại: 01239534571
 11. Nằm liệt 12 năm, điều gì đã khiến người phụ nữ này đứng dậy được chỉ sau 3 ngày 16/08/2016 Gửi bình luận Bản In T+ T- Nhân vật trong bài viết bên trái - Ảnh bên phải mang tính minh họa Bài Liên Quan Bí mật của “tế bào gốc” giúp phụ nữ luôn sống thọ hơn nam giới Naked N51 đem đến cho bạn một làn da sáng mịn như trẻ sơ sinh Khoa học chính thức tìm ra lý do vì sao phụ nữ chịu lạnh kém hơn nam giới Con bị liệt, cha hằng đêm ra vườn làm một điều bí mật, không ngờ một hôm cậu phát hiện ra… 10 câu nói – phản ánh ra khí chất của một người! Đã xác định thủ phạm đẽo vỏ hàng loạt cây xà cừ trên đường Láng Câu chuyện li kỳ về người đàn bà bất hạnh, chị Nguyễn Thị Lánh, Quận 3, TP. HCM. Nằm liệt 12 năm, gạch dưới lưng chị đã hoen rỉ, mà chỉ trong chốc lát chị có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình trước sự ngỡ ngàng hạnh phúc của cả gia đình. Đã có một thần tích xảy ra trong ngôi nhà bé nhỏ, điều gì đã làm nên kỳ tích ấy… Chuyện xảy ra cách đây vài tháng, lúc đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Trước mắt tôi là 2 thiếu niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Hóa ra chúng là 2 đứa trẻ sinh đôi trong câu chuyện mà tôi đã được nhiều người kể lại, nhưng vì được nghe quá nhiều câu chuyện lạ như thế nên tôi cũng không tìm hiểu thêm. Nay có dịp các em đến chơi nhà, tôi mới tò mò hỏi tiếp. Em là bé LyN, cô bé 16 tuổi nhưng có “thâm niên” đi chợ 10 năm. Em biết đi chợ nấu ăn, đỡ mẹ tắm gội, thay đồ, đi vệ sinh. Chợ Bàn cờ Quận 3 gần nhà, em vừa đi bộ đi học, vừa mua đồ về nấu ăn. Em kể cho tôi nghe chuyện nhà mình thật tự nhiên như mọi sự sinh ra vốn là như thế. Dường như trong em, không có kí ức đau buồn, không có nỗi khổ. Cả người anh trai sinh đôi của em cũng vậy. Cậu bé thường chỉ sang em gái và nói với tôi: cô hỏi bé Ly ấy. Tôi có dịp lên thăm nhà em, căn nhà đã xuống cấp của ông bà nội để lại, ọp ẹp và ẩm mốc nay đã có nhiều hộ gia đình cùng chung sống. Bốn người nhà em có 12m2, một chiếc giường tầng như phòng kí túc xá sinh viên. Đồ dùng đều cũ kĩ, ngoại trừ chiếc ti vi. Bếp nấu là chiếc bàn nhỏ đặt sát tường trên hành lang, nhưng nhà vệ sinh chung thì ở tầng trệt. Tôi ngồi nhìn chị Lánh và không thể nào lý giải vì sao những con người này lại có thể tồn tại được trong căn phòng nhỏ bé này tới 12 năm! 12 năm chị không thể bước chân đi! 12 năm chạy chữa mà bất lực! Chị nằm liệt trên nền gạch 12 năm trong vô vọng và đã đối diện với cái chết giải thoát nhưng không thành! Trên đời lại có chuyện thật như thế này ư?!! Câu chuyện của chị cứ ám ảnh tôi tới mức tôi đã quay trở lại căn phòng nhỏ tối của chị thêm mấy lần nữa chỉ để muốn nghe thêm rồi kể cho các bạn nghe về câu chuyện thần kì này. Và đây là những gì tôi ghi lại trung thực theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lánh, nhân vật chính của câu chuyện: Câu chuyện về chiếc lồng giam 16 năm trước, sau nhiều lần thất vọng vì không thể giữ thai, tôi có bầu đôi. Vì sức khỏe yếu nên tôi xin ở nhà dưỡng thai, và rồi hai trẻ ra đời trong niềm hân hoan vô tận. Hạnh phúc của người mẹ mong đợi con thật khó có bút nào tả hết. Đặc biệt là trong những năm đó, chúng tôi khá giả, tiền, vàng đều có. Hình ảnh cô Lánh trước khi bị liệt là người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp (Ảnh do tác giả cung cấp) Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi yếu dần, rồi không thể đi lại được nữa. Khi các con vào lớp một, tôi hoàn toàn nằm hẳn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do chồng con chăm sóc. Hành trình chữa bệnh của tôi là sự làm quen và ghi nhớ tên tuổi của những người nổi tiếng, với đủ loại kết luận, phác đồ điều trị khác nhau. Bác sĩ Đỗ Hữu Trí bệnh viện 30/4 (phó giám đốc) đành trả lại tôi hồ sơ; Bác sĩ đông y ông Bình chuyên bấm huyệt nổi tiếng chung cư Nguyễn Thái Bình quận 1 rồi Bác sĩ Đức chấn thương chỉnh hình nhận định tôi suy nhược cơ thể nhưng chích thuốc bổ thì tôi bị nặng hơn. Bệnh viện Chợ Rẫy thì chẩn đoán tôi bị tụ máu ở dây thần kinh trung ương, phải mổ (nhưng khả năng sống đời sống thực vật lên đến 90% nên tôi quyết định không mổ). Bác sĩ chấn thương chỉnh hình thì đề nghị mổ hai tay, sau vài tháng lại mổ hai chân. Nhưng mổ một thời gian sẽ tái bệnh lại. Bác sĩ Việt kiều Mĩ chữa bệnh miễn phí thì khuyên rằng: tôi có đạo Phật thì niệm Phật, tôi có đạo Thiên chúa thì niệm kinh Thánh… và cho tôi một số thực phẩm chức năng. Bác sĩ của Singapo thì trả lời ngay rằng: không điều trị được. Tôi đã đi hết Đông y, Tây y, hết bác sĩ Việt đến Bác sĩ Tây nhưng không có con đường nào sáng sủa. Cuối cùng người ta lại trả tôi về căn phòng này, không lối thoát. Và căn phòng như một chiếc lồng vô hình nhốt tôi vô đó. Có lần, tôi được lên xe đò ra Phú Yên… nhưng kết quả chuyến đi chỉ có may mắn duy nhất là tôi được ngồi trên xe ngắm cảnh biển. Chao ôi biển đẹp vô cùng! Tôi đã lâu không được ra ngoài nhìn đất trời. Hôm đó, ngắm cảnh biển mà tôi thấy nghẹn ngào. Còn bệnh tật thì không thuyên giảm. Bao nhiêu tiền thuốc mà chẳng biến chuyển gì. Tôi còn được giới thiệu đến chữa bệnh ở thầy Sáu Khu nổi tiếng, thầy cũng cam kết sẽ chữa khỏi cho tôi. Tháng đầu tiên tôi thấy khỏe hơn một chút nhưng đến tháng thứ hai tôi kiệt sức. Thầy khí công Võ Thành Yên nổi tiếng tôi cũng đã thăm viếng. Người cuối cùng tôi muốn kể đến là bác sĩ Phong (đông y) và ông bác sĩ Đinh Khắc Lan bệnh viện Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. 12 năm trời sống trong tình cảnh bại liệt, tôi đã chạy chữa biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu loại thuốc, tới mức cũng không thể nhớ hết hành trình dài dằng dặc chạy chữa của mình… Cuối cùng tôi vẫn sống trong vô vọng, không lối thoát, trong một cái “lồng giam” chật hẹp và hôi hám mà số phận nghiệt ngã đã vô tình an bài cho tôi, cột chặt vào chồng, con tôi. Tình yêu là có thật ở trên đời Ngày tiếp ngày, tôi thêm kiệt quệ, không thể ăn uống được nữa. Các con tôi đang vào mùa thi chuyển cấp, nhưng tôi suy yếu dần. Gia đình ở quê đã lo xây mộ đón tôi về. Thế là sẽ lại về với mảnh đất chôn rau cắt rốn Gò Công. Cũng may mẹ tôi đã đi theo ba tôi từ lâu rồi chứ không bà phải nhìn cảnh con gái yêu của bà bị Trời trừng phạt, chịu cảnh “ngục tù” 12 năm liên tục thì đau khổ lắm. Hai con cô Lánh đẹp như tranh vẽ đã phải sớm vất vả chăm sóc cho người mẹ đau ốm nằm liệt một chỗ. (Ảnh do tác giả cung cấp) Chồng con tôi năn nỉ, chồng tôi cứ bảo tôi gắng lên để chờ con thi cử cho xong. Có lẽ tình mẫu tử đã giúp tôi gượng qua, chờ con thi. Bà con hàng xóm, bạn hữu đã bảo tôi hãy gắng sống cho con mười lăm tuổi hãy ra đi. Tôi cũng nghĩ đến chồng tôi, anh quá thương tôi. Anh ấy bị mồ côi mẹ năm vừa lên năm tuổi nên tôi không muốn con tôi côi cút như anh ấy. Trước đây, cũng vì thương anh ấy thiếu tình thương mà tôi lựa chọn làm chồng, và giờ đây các con đã tròn 15 tuổi. Ngày kết thúc, ngày giải thoát thì đã đến gần kề. Tôi sẽ vui sướng vì được giải thoát. 12 năm, tôi nằm liệt trên sàn gạch, khiến cho gạch chỗ tôi nằm sờn đen, hỏng cả lớp hoa (loại gạch lát ngày xưa, không phải gạch men bây giờ). Chồng con phải kề cận không được buông tay. Vì chỉ cần khi tôi khó thở mà không có người đỡ dậy là tôi chết ngay. Nên cha con phải thay nhau canh mẹ, không được thiếu người. Tôi đã không ít lần xin chồng con hãy buông tay. Nhưng người tôi yêu và chọn làm chồng, thật sự đem sự yêu thương và tình yêu ấy kết thành sợi dây giữ tôi ở lại trần gian mà nhìn con cái trưởng thành. Thương cho các con tôi, mẹ chỉ chăm có năm sáu năm còn chăm mẹ thì mười mấy năm không quản, từ khi còn thơ dại đến lúc thành niên. Thành ra, với các con, tôi thành người chịu ơn sâu. Hai đứa sinh đôi, chia nhau việc nhà, em vất vả hơn anh vì em là con gái. Nhưng anh cũng rất yêu mẹ. Lúc nào cũng nhắc em nhẹ tay kẻo mẹ đau. Khoản tiền dành dụm, tích lũy đủ để chúng tôi sống được bốn năm. Sau đó thì nghèo túng. Anh trai tôi muốn rước mẹ con tôi về lại Tiền Giang để nuôi. Nhưng chồng tôi không chịu. Chồng tôi bảo: dù thế nào anh cũng phải chăm sóc vợ con. Không thể để cho người khác lo như thế được. Tôi thật may mắn có một người chồng gồng gánh mình đi qua những tháng ngày kinh khủng ấy. Giờ đây tôi muốn quên đi những ngày khủng khiếp đã qua. Vì nhớ đến tôi lại trào nước mắt. Chồng tôi bỏ công việc cũ, vì không có thời gian chăm vợ. Công việc làm bảo vệ theo ca, theo giờ, anh ấy có thể lo cho tôi. Ngày lấy anh, tôi chọn người thua kém nhất trong đám trai ngỏ lời nhưng anh lại là người chân thành cùng tôi đi qua hiểm nguy. Đời người không ai có thể đoán được ngày mai điều gì chờ đợi mình. Tôi, cô kĩ sư nông nghiệp, con gái miền Tây được bao người theo đuổi, cha mất sớm nên mẹ cưng chiều… lại có một kết cục đau buồn thê thảm đến vậy. Tôi đã phải chứng kiến cảnh con trai nhỏ dại chạy lên phường xin giấy để nộp đơn xin chứng nhận diện xóa đói giảm nghèo. Ủy ban không làm việc với con nít. Con tôi chạy về mách mẹ, rồi lại chạy đi, cuối cùng, tôi bảo: con nói các bác viết lên lưng cho con dòng chữ “không giải quyết cho trẻ con”, để vô trường báo với thầy… mẹ rơi nước mắt, con trẻ lên phường lần nữa, phường mới giải quyết. Cái cảnh, ngày tiếp ngày nhìn các con khôn lớn, bao nhiêu nhu cầu cần thiết mà tôi chẳng làm gì cho con chỉ cột mọi người vào cái án trời mang thì khổ tâm vô cùng. Nhưng nay con tôi đã 15 tuổi, tôi không sợ ra đi nữa. Tôi chờ đợi. Có lẽ, người ta cũng mừng cho chồng con tôi sắp thoát nợ đời. Thần tích triển hiện giữa nhân gian Tôi nghe cuộc điện thoại của cô em họ ở Cần Thơ. Em bảo rằng, có người giới thiệu với em là có môn học kì diệu, có thể tự chữa khỏi bệnh, chị có thử không? Tôi thấp thỏm chờ đợi. Có lẽ, hi vọng là điểm cuối cùng tôi có thể bấu víu vào trong lúc này. Mấy ngày sau, có người đưa sách Chuyển Pháp Luân đến cho tôi. Con gái tôi đọc cho tôi nghe. Và một thần tích đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi: Đến ngày thứ ba, tôi đã đứng lên được! Sau 12 năm, tôi tự đứng lên được! Đến ngày thứ ba, tôi đã đứng lên được! Sau 12 năm, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình… (Ảnh do tác giả cung cấp). Tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình! Còn gì hạnh phúc bằng! Có lẽ Thần Phật đã để mắt đến tôi, ban cho tôi niềm tin yêu và hy vọng, đã cứu tôi đây. Và cứ như thế, tôi đọc sách và ngồi thiền hàng ngày. Dần dần tôi có thể đi lại trong nhà, tự lo cho mình, không cần các con và chồng nữa. Tôi đã tự đi vệ sinh, tự bấm quạt, giờ thì có thể ủi đồ cho con. Tôi cố gắng vì 12 năm qua tôi không làm được gì cho con, cho chồng, nay tôi muốn bù đắp sự thiệt thòi đó. Cô Lánh đọc sách và ngồi thiền hàng ngày (Ảnh do tác giả cung cấp). Tôi muốn kể một kỉ niệm thú vị nhất. Đó là tôi đi nghe bài giảng của pháp môn PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP. Hình thức học là ngồi nghe bài bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí bằng video. Tôi không có quần áo lịch sự để mặc khi đi ra ngoài nên có học viên tặng tôi một bộ đồ để tôi đi học. Ngày thứ nhất ai nấy đều chụp hình và khen tôi mặc vừa, đẹp. Nhưng đến ngày thứ hai thì tôi mặc chật ních và buổi học chưa kết thúc thì áo quần đã chật, thịt ở đâu lấp đầy thân thể tôi như chuyện thần thoại, đến nỗi áo kéo lên hở cả bụng. Ngày thứ ba của khóa học chín ngày, tôi không thể mặc bộ quần áo ấy được nữa. Phần ngực lép kẹp của tôi cũng căng phồng sau một đêm. Thân thể tong teo của tôi được lấp đầy. Ai cũng cười vui hớn hở như vừa đi du hành vũ trụ về. Làm sao có thể tin nổi người nở to ra nhanh trong mấy chục tiếng đồng hồ như thế? Thậm chí trong vài tiếng của buổi học thứ hai? Tôi đã không còn phải nằm trên sàn như tảng thịt biết nói và biết suy nghĩ nữa. Tôi có thể ra ngoài hít khí trời và nhìn nắng. Bước chân không bình thường như người khác nhưng có thể lết từng chút cũng là điều hạnh phúc vô biên rồi. Tôi đọc sách và hiểu được nguyên lý mà quyển sách thiêng liêng chỉ dạy. Đó là nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Nhờ đọc và làm theo sách, tôi đã giảm hẳn sự cau có, tức giận. Căn phòng của chúng tôi giờ đây thường xuyên đón khách. Các học viên học Pháp Luân Đại Pháp ghé qua, chuyện về Đạo, về đời thật vui vẻ. Tri ân với tấm lòng thành kính Tôi cảm ơn số phận đã ban cho tôi tình yêu của người chồng, không vì thấy vất vả mà nản lòng. Cảm ơn hai con đã cho mẹ thêm nghị lực sống bằng chính sự chăm sóc và tình thương mà các con dành cho mẹ. Cảm ơn những người thân, bạn bè, tất cả những ai đã giơ tay cưu mang gia đình tôi cũng như những người cùng khổ vượt qua cơn sóng gió. Hai con cô Lánh đang luyện bài Công Pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh do tác giả cung cấp). Hơn tất cả những điều đó, bằng sự thành kính trong tâm, tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Đại Sư Lý Hồng Chí, người đã tái sinh ra tôi lần thứ hai và mang hạnh phúc trở lại với gia đình chúng tôi. Bây giờ cả nhà chúng tôi được sống trong sự từ bi yêu thương của Phật Pháp. Các con của tôi giờ đây cũng đi trên con đường tu luyện. Chúng lớn nhanh hơn hẳn, trắng trẻo và tươi vui. Đặc biệt chúng đã trút bỏ được khuôn mặt buồn bã, u ám của một gia đình sống trong “ngục tù”, gia cảnh nghèo túng, một căn phòng nhỏ tối bốc lên thứ mùi bệnh tật. Hai con của cô Lánh đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến huyền năng của Phật Pháp, các em cũng bắt đầu chân chính bước chân vào tu luyện. (Ảnh tác do giả cung cấp). Những gì tôi đã trải qua như địa ngục nơi trần thế, điều bất hạnh này tôi thành tâm cầu mong đừng ai phải chịu. Chỉ có Đại Pháp huyền năng mới có thể hóa giải được nghiệp chướng này, điều tốt đẹp ấy tôi không được giữ cho riêng mình, xin được kể ra câu chuyện “thần thoại” này để những người đang chịu đau khổ như tôi đã trải qua có thêm một cơ hội tìm lại ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc cho gia đình của họ. Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo! Sài Gòn, ngày 12 tháng 08 năm 2016 Nguyễn Thị Lánh Điện thoại di động: 012 696 70067 http://tintuc.khanhhoa79.vn/tin-tuc/nam-liet-12-nam-dieu-gi-da-khien-nguoi-phu-nu-nay-dung-day-duoc-chi-sau-3-ngay
 12. Khoai từ không những là một món ăn dân dã quen thuộc mà còn là một vị thuốc quý đại bổ cho cơ thể con người. Được biết tới với những tên gọi như sơn dược, của mài, củ từ…khoai từ là thực phẩm bổ dưỡng với nhiều công dụng bất ngờ. (Ảnh sưu tầm từ Internet) Phòng chống bệnh tim mạch Trong những ngày giá rét, sự chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tương đối lớn. Hơn nữa, trời trở lạnh là khoảng thời gian các bệnh về tim mạch có nguy cơ tái phát. Khoai từ chứa nhiều protein niêm dịch, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Những chất này có tác dụng ngăn cản sự tích tụ của chất béo trong thành mạch máu, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim, chứng huyết áp thấp, đồng thời còn giúp tinh thần ổn định. Do đó, loại thực phẩm trên đặc biệt hữu ích trong mùa đông với những người có tiền sử bệnh tim và huyết áp. Kiện tỳ, ích vị, hỗ trợ tiêu hóa Amylase và polyphenol oxidase trong khoai từ rất có lợi cho dạ dày và quá trình tiêu hóa. Loại củ này còn giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu và sở hữu công dụng tương tự những loại thuốc bổ tỳ vị. Do đó, những người có tỳ dương suy yếu, dạ dày mắc chứng âm hư hoặc ăn ít, chán ăn, đi tả đều cần bổ sung các chất dinh dưỡng có trong khoai từ. Bên cạnh đó, khoai từ cho vào nồi lẩu không chỉ có hương vị ngon miệng mà còn giúp bảo vệ đường ruột và hệ thống tiêu hóa. Bổ phổi, khỏi ho Họng và phổi là hai cơ quan đặc biệt nhạy cảm mỗi khi thời tiết thay đổi. Trong khi đó, khoai từ có chứa saponin và niêm dịch. Hai thành phần này có tác dụng làm dịu và nhuận họng, bổ phổi, tiêu đờm, trị các chứng ho khan, tiêu trừ một số loại bệnh về đường hô hấp. Khoai từ còn được sử dụng như một loại thuốc ở nhiều quốc gia Đông Á. (Ảnh: Saga) Ích thận, dưỡng sinh Một trong số những lợi ích của khoai từ là tác dụng bổ thận, cố tinh. Hơn nữa, ăn khoai từ không những giúp tiết kiệm mà còn thay thế hoa quả bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. Củ khoai từ là nguồn phong phú vitamin B, cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho sức khỏe. Những vitamin này cần thiết để thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Khoai từ cũng là nguồn phong phú vitamin C và A. Vitamin C có tác dụng chống lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và củng cố chất xương. Vitamin A trong củ khoai này cũng giúp cải thiện làn da, tăng cường thị lực, chống lại các bệnh ung thư phổi và khoang miệng. Nhưng cần lưu ý, không nên ăn khoai từ cùng chuối để tránh tiêu chảy. Hạ đường huyết Khoai từ chứa niêm dịch protein – hợp chất giữa protein và polysacc-harid. Do đó, loại củ này có tác dụng hạ đường huyết. Chế biến khoai từ thành các món ăn hằng ngày có thể ngăn chặn sự gia tăng và hấp thu đường trong máu, phòng chống bệnh tiểu đường. Ngừa ung nhọt Khoai từ cũng được sử dụng như một loại thuốc tại nhiều quốc gia Đông Á. Đó là nhờ khoai có chứa allantoin, hợp chất giúp vết thương mau lành khi được thoa lên các chỗ ung nhọt. Ăn khoai từ cũng kích thích sự ngon miệng và cải thiện các vấn đề về phế quản.
 13. Một nhà tiên tri người Anh dự báo, năm 2017 sẽ là năm khó khăn, đầy lo lắng. Trong đó, ông dự đoán Kim Jong-un bị lật đổ, bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia thống nhất. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: JONES / AFP / Getty Images) Gần đây, do tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, lời tiên tri này lại một lần nữa được thảo luận nóng bỏng. Ông Craig Hamilton-Parker 62 tuổi, là nhà tiên tri đến từ Southampton, Anh quốc. Mỗi năm, nhà tiên tri này thường công bố các dự báo của mình trên trang web psychics.co.uk. Trong năm 2016, ông Parker đã đưa ra một số dự đoán, và đều đã trở thành sự thật. Ví như, ông đã tiên đoán đúng về chiến thắng của Donald Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ, Anh rời khỏi EU và cựu Thủ tướng Anh David Cameron từ chức. Ông cũng dự báo cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại các trung tâm mua sắm và khu nghỉ mát, cùng với đó là vụ tấn công bằng súng tại một phòng trưng bày nghệ thuật. Đối với năm 2017, nhà tiên tri nói rằng vào đầu năm 2017 sẽ là một diễn biến khá tồi tệ, và đây là một năm khủng hoảng. Đồng thời ông đã đưa ra một số dự đoán. Nhìn nhận từ tình hình hiện nay của Triều Tiên, có thể thấy lời tiên tri trên trên dường như đang được kiểm chứng. Để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nước Mỹ đã triển khai tàu sân bay tấn công trong vùng biển của bán đảo Triều Tiên, đồng thời rầm rộ diễn tập quân sự. Kim Jong-un hiện cũng đã cho sơ tán 600.000 người dân tại Bình Nhưỡng. Tình hình hiện tại đang hết sức căng thẳng, cả thế giới đang theo dõi hành động tiếp theo của Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó, lời tiên tri của ông Parker được thảo luận sôi nổi. Có nhiều người cho rằng lời tiên tri đó rất có thể sẽ trở thành sự thật. Nhà tiên tri Craig Hamilton-Parker đã từng đoán đúng về sự kiện Brexit và chiến thắng của ông Trump. (Ảnh: The Sun) Dưới đây là những dự báo đầy sóng gió của ông cho năm nay: Đan Mạch và Ý rời khỏi EU, đồng Euro sụp đổ. Bà Hillary Clinton sẽ rời khỏi chính trường sau khi một loạt tài liệu được công bố. Một cuộc tấn công bằng thuốc độc hoặc khủng bố sinh học sẽ xảy ra tại trường học ở châu Âu. Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất khi Kim Jong Un bị lật đổ. Một dịch cúm chết người sẽ lan rộng trên toàn thế giới. Núi lửa ở Iceland phun trào, hạn hán ở Mỹ và lũ lụt ở châu Âu. Sự phân chia chính trị ở Mỹ giữa phía Đông và phía Tây với các cuộc bạo động và tội phạm sử dụng súng tăng vọt. Một đám cháy lớn tại Tòa nhà Quốc hội Anh do bảo trì không tốt chứ không phải do khủng bố tấn công. Một sinh vật khổng lồ cổ đại giống bạch tuộc đóng băng sẽ được phát hiện ở Ai Cập. Xảy ra vụ ám sát và bắt cóc nhằm vào Giáo hoàng tại Vatican. Các lính gác Thụy Sĩ bị giết. Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy năm 2017 và 2018 là năm mà những điều kỳ diệu thần thánh sẽ được tiết lộ cho cả thế giới, và cuối cùng nó sẽ phá vỡ ách thống trị của thời kỳ chủ nghĩa duy vật”. Bảo An tổng hợp
 14. Giải thích thế nào đây ? Ông tổ của thuyết tiến hóa giải thích giúp Chiếc ốc vít được phát hiện ở Trung Quốc được cho là tương tự đinh vít tìm thấy ở Nga vào những năm 90. Cả 2 đều có niên đại lên đến 300 triệu năm tuổi, điều này đang thách thức giới khảo cổ và lịch sử học. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây có thể là bằng chứng của nền văn minh thời tiền sử. Chiếc ốc vít nằm trong đá được phát hiện ở Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: Ancient Code) Ốc Lan Châu được phát hiện vào năm 2002 đã thu hút đông đảo sự chú ý của các nhà sưu tập và các nhà nghiên cứu. Phần bí ẩn nhất của vật thể này là chiếc ốc vít nằm bên trong một viên đá. Hòn đá hình quả lê có kích thước khoảng 6 × 8cm, nặng khoảng 466g. Đây không phải là một loại đá phổ biến cộng với chiếc ốc vít kim loại bên trong đã làm tăng thêm sự huyền bí cho hòn đá này. Các nhà nghiên cứu từ Viện Địa chất và Nghiên cứu Khoáng sản Trung Quốc cho biết, ốc Lan Châu được tạo ra trước khi bị lớp đất đá kiên cố bao bọc, quá trình này được cho là diễn ra trong 300 triệu năm. Thực tế, hòn đá quái lạ trên đã khiến các nhà địa chất phải “đau đầu”. Các cuộc kiểm tra đã thất bại trong việc xác định chính xác thành phần của nó. Tất cả các nhà nghiên cứu gồm các nhà địa chất học và các nhà vật lí học thuộc các ban ngành khác nhau ở Trung Quốc đều không đưa ra được kết luận chắc chắn về nguồn gốc của món đồ tạo tác này. Nhiều giả thuyết đã được đề xuất nhằm cố gắng giải thích nguồn gốc của hòn đá và thanh kim loại. Trong khi hầu hết các nhà nghiên cứu tin chắc đây là hiện vật của một nền văn minh thời cổ đại, thì các nhà nghiên cứu khác lại gợi ý, với thành phần bí ẩn của hòn đá, có khả năng cả đá và ốc vít kim loại đều có nguồn gốc từ một hành tinh khác. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng hiện vật này không được sản xuất trong thời hiện đại, giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất là: Đây là một sản phẩm của nền văn minh thời tiền sử. Rất có thể còn nhiều điều chưa được chúng ta biết đến trong lịch sử xa xôi của nhân loại. Lịch sử và khảo cổ học rõ ràng không phản ánh toàn bộ bức tranh về quá khứ của chúng ta và các vật thể như ốc Lan Châu là bằng chứng cho chuyện này. Bên cạnh đó, người ta tin rằng chiếc đinh vít được phát hiện ở Nga vào những năm 90 cũng được làm ra cách đây 300 triệu năm. Chúng cũng nằm gọn trong những hòn đá và được tìm thấy ngẫu nhiên khi các nhà khoa học đến nghiên cứu 1 thiên thạch vừa rơi xuống vùng Kaluga. Chiếc đinh vít hơn 300 triệu năm tuổi nằm trong đá được phát hiện ở Nga. (Ảnh: mez.su) Các cuộc kiểm tra cho thấy 1 số con ốc gắn chặt vào kết cấu của đất đá và thật kỳ lạ, tuổi của chúng phù hợp 1 cách chuẩn xác với những con ốc được tìm thấy tại Trung Quốc. Những khám phá như trên có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu. nhưng có lẽ vì nó nằm ngoài lối tư duy học vấn hiện đại, nên đã không được phổ biến. Dù vậy tất cả những khám phá đó đã nói lên rằng, có thể những gì chúng ta từng biết về lịch sử và nguồn gốc loài người là hoàn toàn sai. Có vẻ như hàng triệu năm trước, Trái đất là 1 ngôi nhà hoàn toàn khác biệt so với những suy đoán của con người ngày nay. Những vật thể được tìm thấy như ở Trung Quốc và Nga đã chỉ ra rằng các nền văn minh tiên tiến có thể đã tồn tại hàng triệu năm trước trên hành tinh chúng ta. Một bộ phận trong giới khảo cổ học và sử học sẽ tiếp tục phủ nhận những phát hiện này, vì như đã biết, chúng có thể làm thay đổi lịch sử đã đi vào tiềm thức của con người quá lâu.