• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  966
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

VIETHA last won the day on Tháng 6 2

VIETHA had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

277 Excellent

About VIETHA

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday 13/01/1980

Contact Methods

 • Yahoo
  Hoadao_noro32

Xem hồ sơ gần đây

1.744 lượt xem hồ sơ
 1. Câu chuyện ly kỳ về người phụ nữ vô sinh trên đất khách và cái kết không ai nghĩ tới… Vì bản tính hiếu thắng đến cực đoan của tôi đã tước đi bản năng được làm mẹ, đó là sự hối tiếc và nỗi khổ tâm lớn nhất mà tôi phải đối diện. Ảnh phải chị Yen Thao, ảnh trái mang tính minh hoạ, nguồn Internet. “Người phụ nữ sinh ra trên đời có một thứ tình khó từ bỏ nhất, đó là tình mẫu tử. Tôi bị vô sinh nên nỗi niềm khao khát một đứa con như ngọn lửa cồn cào cháy bỏng thiêu đốt trong tim.” Đây là lời tâm sự của chị Trương Yên Thao hiện đang sinh sống tại tiểu bang Florida, nước Mỹ. Là người con gái có nhan sắc với vẻ đẹp kiêu sa, gặp chị tôi luôn có cảm giác rất thân thiện gần gũi. Lời bộc bạch và nỗi buồn của người con xa xứ níu kéo tôi muốn tiếp tục nghe câu chuyện chị kể. Yen Thao đang chơi Piano cùng chị và em gái. Câu chuyện được nghe trên đất khách Ngày ấy chị lấy anh là kỹ sư, anh đẹp trai cao ráo người ta cứ khen anh chị thật khéo chọn. Đám cưới của chị rất buồn vì ba mẹ chồng cùng người nhà anh không đến. Chị và gia đình anh không cùng chung một niềm tin tín ngưỡng, đó là quan ải đầu tiên chị phải đối mặt. Anh vì yêu thương chị nên vượt qua mọi gian khó luôn dang rộng cánh tay che chở sẻ chia giúp chị vượt qua mặc cảm này. Hai năm sau chị có bầu, một ngày chị bị những cơn đau bụng dữ dội. Vội vàng đi khám, bác sĩ không phát hiện ra chị bị mang thai ngoài tử cung, họ kết luận không sao và cho chị về. Sau gần một ngày chị tưởng mình chết đi sống lại chỉ còn một hơi thở thoi thóp, chồng chị vừa chạy vừa đẩy băng ca vào phòng mổ cấp cứu. Ánh mắt chị nhìn anh lúc ấy như người sắp từ giã cõi đời, chị chỉ còn thấy bóng anh loang loáng trước mắt. Máu đã tràn đầy tử cung chảy cả ra ngoài… Sau này chị được biết anh vừa chạy vừa lẩm bẩm nói một mình, nhất định sẽ không để chị phải đi làm, phải vất vả rồi anh ấy khóc. Bác sĩ nói chỉ chậm 10 phút là không thể cứu chị được nữa. Chị có được anh luôn thương yêu hết lòng, luôn bên chị cho đến ngày hôm nay. Sau lần ấy, chị rất thương anh, chị muốn có con nhưng anh không đồng ý vì nguy cơ sinh con đối với chị là quá khó khăn và nguy hiểm. Chị không tin và không chấp nhận điều đó. Sau lần mổ cấp cứu thai ngoài tử cung ba tháng chị đi thụ tinh nhân tạo. Mỗi lần cấy phôi tốn kém 10 nghìn đô la tương đương với hơn 200 triệu tiền Việt, chị đã làm thụ tinh nhân tạo 4 lần liên tiếp chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Mỗi lần cấy như vậy sức khoẻ chị yếu dần, thuốc thúc cho trứng phát triển, rồi trích mổ để nắn chỉnh tử cung làm chị rất đau đớn. Cứ hỏng lần này sau hai ba tháng chị lại cắn răng làm tiếp lần khác, chị không chịu đầu hàng. Chị không tin mình lại có thể thất bại với việc mà người phụ nữ nào cũng làm được. Lòng tự ái, sự tổn thương trong tâm trí khiến chị hoàn toàn mất lý trí, chồng can ngăn cũng không được. Vì cố chấp nên mất đi khả năng làm mẹ Sau một thời gian, hậu quả của việc thụ tinh nhân tạo nhiều lần bất thành làm niêm mạc tử cung của chị bị viêm nhiễm trầm trọng nó đầy lên làm tắc tử cung. Chị bị đau bụng dữ dội trong nhiều ngày, rồi rong kinh. Lại đi khám, chị vào viện làm các xét nghiệm thì bị chuẩn đoán ung thư tử cung chỉ có thể sống được năm năm. Quá sốc với kết quả này chị đi làm lại xét nghiệm một lần nữa. Thật may mắn khi làm lại xét nghiệm các chỉ số của chị đã trở lại bình thường. Chị lên bàn mổ, ca mổ kéo dài ba tiếng. Bệnh viện chị nằm là điều trị ung thư, ngày hôm nay còn thấy bệnh nhân la hét đau đớn, ngày mai đã thấy họ chết rồi. Khi nhập viện cơ thể chị rất kiệt quệ gầy yếu đến nỗi có một vị Cha cố lầm tưởng chị là người sắp chết. Ông đến bên giường bệnh của chị đọc Kinh Thánh cho chị nghe, chị chẳng hiểu gì chỉ mang máng biết như lời cầu nguyện cho người sắp rời trần thế. Chị sửng sốt nói: “Sao Cha làm vậy con chưa thể chết được”, nói rồi chị ngồi dậy… Lần đó chị nằm viện cả tháng trời, về nhà cảm tưởng mọi thứ trở nên lạ lẫm. Chị không còn là chị nữa, khả năng được làm mẹ đã vĩnh viễn khép lại. Chị bị cắt bỏ toàn bộ buồng trứng và tử cung. Vừa chấm dứt nỗi khổ này chị lại phải chịu đựng nỗi khổ tâm khác, cảm giác như mình không còn là phụ nữ nữa… Chị phải uống thuốc nội tiết đến hết cuộc đời, nếu không từ giọng nói và thân thể sẽ dần bị đàn ông hoá vì hóc môn nữ không thể tự sinh ra trong thân thể chị được nữa. Khi uống thuốc hóc môn nữ cơ thể chị phản ứng rất khó chịu, sau mỗi lần uống liền bị đi ngoài, người bốc hoả. Chị muốn tìm một phương pháp tập luyện tự nhiên để không phải dùng thuốc nữa. Để thân thể tự điều tiết, một phương pháp dưỡng sinh an toàn. Yen Thao và ‘con gái nuôi’ đã lớn khôn. Thời ấy chị có người bạn gái vừa ly hôn, cô ấy mới sinh con nên chị dọn một phòng ở nhà cho mẹ con cô ấy. Đứa bé gái con cô ấy xinh xắn như một thiên thần. Chị vừa mất đi khả năng làm mẹ thì ông trời lại ban cho cơ hội có đứa nhỏ này đến nhà chị ở. Chị đã dành trọn vẹn tình mẫu tử cho nó. Chị nghỉ hẳn làm để có thời gian ở nhà chăm sóc bé. Chị coi nó như con ruột của chị vậy. Mặc dù vừa mới ra viện còn chưa khoẻ hẳn chị đã không nề hà việc gì để chăm sóc bé. Chồng chị cũng rất yêu thương đứa bé này, nó không có cha nên anh ấy cũng coi bé như con nuôi vậy. Vô hình anh cũng đồng tình với chị về việc biến đứa trẻ thành sở hữu của chính mình. Đêm hôm khi con quấy khóc chị bế ẵm rong ruổi cả đêm, rồi khi bé không chịu ăn chị phải làm đủ trò để con há miệng. Những bài hát ru chị hát để ru con ngủ, bé thuộc lòng, khi lớn hơn một chút bé còn nhắc cả cho chị… Tình mẫu tử là thứ tình khó từ bỏ nhất Chị chăm bé từ hồi ba tháng cho đến khi bé bảy tuổi thì mẹ bé mua nhà và dọn ra ở riêng. Khoảng thời gian bảy năm đủ nhiều để chị lầm tưởng bé chính là con đẻ của mình. Ông trời lại thêm một lần thử thách khi chị nghĩ mẹ bé đang giành giật bé ra khỏi vòng tay yêu thương của chị. Hàng ngày chị đưa đón bé đi học giờ chị không còn được làm như vậy nữa. Chị chỉ còn cách lặng lẽ ngắm trộm con đi học mà không dám lộ mặt. Cái tình đó lớn lao đến nỗi một lần chồng chở chị ra bờ biển vắng, ở đó chị đã gào khóc rất thảm thiết, chị hỏi ông trời rằng sao bất công với chị vậy? Khi trở về chị chỉ muốn chết, chị đã chuẩn bị một vốc thuốc để tự tử, chỉ đợi chồng đi làm là chị sẽ uống. Ngày đó chị cũng nuôi một cụ già hơn 90 tuổi, vì con cái ở xa không có ai bên cạnh giúp đỡ nên chị thương cảm đón bà về chăm sóc. Cụ hay bị khó thở khi thiếu dưỡng khí nên chị thường để trong phòng cụ một bình oxy. Dường như ông trời không muốn cho chị chết, một phép mầu đã ngăn chị lại đúng lúc, ngay khi chị định uống vốc thuốc thì bà ấy ở tầng dưới la lớn lên cứu với bà không thở được. Chị vội vã lao xuống cấp cứu cho bà ấy rồi đưa bà vào bệnh viện, mải chăm sóc chị đã quên mất mình cần tự tử. Rồi khi bà ấy tỉnh lại nói với chị một câu làm chị tỉnh ngộ mà từ bỏ ý định tự tử của mình. Bà nói: “Mạng người quý như vậy đó, khi sắp chết người ta mới làm này làm kia nhưng muộn mất rồi”. Sau lần ấy chị thấy cuộc đời chẳng còn gì ý nghĩa, nỗi trống trải cô đơn của một người mẹ bị mất con. Mặc dù chị đã nương tựa tâm linh gần năm năm ở cửa Chùa. Năm năm ấy chị học thiền Minh Sát của Phật giáo tham gia tất cả các khoá lễ và Thọ bát quan trai của nhà Chùa. Nhưng sao chị thấy vẫn buồn phiền vô vọng, vậy mới thấu hiểu thứ tình lớn nhất trên thế gian chính là tình mẫu tử. Chị lao đi làm ăn để khoả lấp nỗi cơ đơn ấy, mở nhà hàng, mở Spa làm đẹp. Rồi đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường cổ phiếu, công việc kinh doanh rất thành công. Có nhiều tiền rồi chị sinh ra cái tật, nghĩ rằng cuộc đời này cần phải hưởng thụ. Vợ chồng chị giải khuây bằng cách uống rượu, vào sòng bạc… Sau đó anh chị phá sản vì cổ phiếu tụt dốc, vợ chồng chị gần như trở về với hai bàn tay trắng. Người ta nói ‘hoạ vô đơn chí’ Rồi chị nhận được tin từ Việt Nam: mẹ ốm nặng. Mẹ chị là người đàn bà đức hạnh, sự tần tảo đoan chính của bà, đức nhẫn nhịn, hy sinh cho chồng con, lặn lội như thân cò trong câu ca ru hời miền Bắc bộ. Chị về nước chăm mẹ một thời gian, nhìn mẹ thầm lặng chịu đựng sự đau đớn giày vò của bệnh tật không một lời kêu than, mẹ dấu các con nhưng chị đều cảm nhận được lòng dung nhẫn của bà. Chị hay chở mẹ đi các chùa nghe giảng đạo. Chị làm việc công quả trong chùa để mong Thần Phật chở che giúp mẹ vơi đi sự đau đớn. Chăm mẹ một thời gian rồi chị cũng phải quay về Mỹ. Trở về Mỹ chưa được bao lâu chị nhận được tin mẹ mất. Nỗi niềm đau đớn nhất trong tâm chị là không được nhìn mẹ lần cuối. Chị là đứa con sống xa xứ, nên tình cảm yêu thương của mẹ cũng dành cho chị nhiều nhất. Tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng mà lòng chị tan nát. Đi sau chiếc xe quàn chở linh cữu của mẹ mà nước mắt chị không ngừng tuôn rơi. Chị khóc vì thương mẹ, khóc vì thấy cuộc đời mình lắm trái ngang… khóc vì thấy mình thật vô nghĩa, một ngày kia khi mình chết đi không con không cái, sẽ phải cô độc mà rời cõi nhân gian. Trở lại về Mỹ trong 49 ngày chị luôn ở chùa để cầu nguyện cho mẹ. Chị chơi vơi trong mất mát khổ đau. Những ký ức quá khứ cùng nỗi đau mất mẹ cứ dồn dập trở về khiến chị quỵ ngã. Đã từ rất lâu mỗi đêm về chị bị mất ngủ vì sự phiền muộn trong lòng và cái bướu cổ hành hạ. Bao năm qua vì cơ thể luôn phản ứng với thuốc nội tiết chị cũng ít sử dụng vì thế nên chị bị bướu cổ, rồi cuộc sống hưởng thụ vô độ mà bị gút. Chị chẳng còn thiết tha làm ăn hay có trí hướng gì cho tương lai nữa, chị gần như buông xuôi và phó mặc. Sự kỳ thị suýt đánh mất ngọc quý Một người bạn là khách hàng Spa của chị ngày trước, thấy chị thê thảm như vậy thường động viên ra công viên tập thể dục cho khuây khoả. Chị ra đó thì thấy một nhóm người, họ tặng chị một cuốn tài liệu nhỏ về một môn khí công, họ nói đó là một phương pháp tu luyện rất lợi ích về sức khoẻ, còn có thể giúp người ta xả được stress trong cuộc sống. Họ nói khá nhiều về các lợi ích khác nhưng chị chỉ nghe được đến vậy, vì đó là hai thứ chị đang cần. Vốn dĩ sẵn ác cảm và “ghét cay ghét đắng” Trung Quốc, hễ nghe đến là chị đã dị ứng, nhìn thấy có chữ Tàu lại nghe thấy liên quan đến Trung Quốc, vì lịch sự chị nhận nhưng về nhà liền để nó vào một góc. Chị ngồi tĩnh lặng thiền định trong ngôi vườn sau nhà mình. Vài tuần sau, vì quá đau buồn mà sức khoẻ của chị trở nên tồi tệ, ít ngủ, không còn cảm giác muốn ăn uống gì, mọi thứ rất trống rỗng. Lúc ấy chị mới mở cuốn tài liệu ra đọc, bật đĩa hướng dẫn và tập theo. Thật là kỳ lạ, mới chỉ luyện động tác mấy hôm mà thân thể chị có nhiều chuyển biến tích cực. Chị ngủ rất dễ, có cảm giác đói, ăn thấy ngon miệng hơn, dễ tiêu không bị đầy bụng. Rồi điều thần kỳ đã xảy ra, hai tuần sau chị không còn bị cái bướu cổ hành hạ hàng đêm như trước. Chị ngủ được say sưa như thời đôi mươi, cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời, rồi bệnh gút cũng biến mất tự lúc nào. Chị ăn uống thoải mái không còn phải lo lắng sợ hãi như xưa nữa. Cái bướu cổ của chị cũng xẹp và tiêu tan, đã khỏi hoàn toàn. Ngày trước chị cứ mong mỏi đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác một phương pháp tập luyện dưỡng sinh có thể tự điều chỉnh thân thể để chị không còn phải phụ thuộc vào thuốc thì bây giờ chị đã tìm thấy. Từ đó đến nay đã hơn năm năm chị luôn thấy mình minh mẫn và khoẻ mạnh. Chị luyện năm bài công pháp mỗi ngày để duy trì một thân thể vô bệnh và tràn đầy năng lượng. Tu luyện không mất gì mà lại được tất cả Điều hạnh phúc hơn nữa, nhờ đọc Chuyển Pháp Luân cuốn sách chính của Pháp Luân Công và các Kinh sách khác của bộ Pháp này chị đã minh bạch hoàn toàn sự mất mát trong cuộc đời của mình, về việc tại sao chị không thể có con. Chị không còn oán hận hay khổ đau vì bạn đã mang “con gái” của chị đi và nỗi buồn mất mẹ, mọi nút thắt trong cuộc đời chị được mở bung hoàn toàn. Chị như được sống lại thời tươi đẹp nhất của cuộc đời, dường như mọi bất hạnh chưa từng ghé thăm và để lại vết thương trong lòng chị. Anh chị cùng nhau đọc Pháp trong khuân viên nhà, hạnh phúc bình dị và ấm áp. Vợ chồng chị học Pháp chung cùng với những người Tu luyện Pháp Luân Công Tây phương. Chị tìm lại được ý nghĩa cuộc đời mình, niềm vui sống và một công việc chân chính để làm. Cuộc sống của chị đã ổn định cả về tài chính lẫn tinh thần. Chị may mắn có được Pháp tu giữa đời thường, vẫn làm việc và kinh doanh, vẫn có mọi thứ xung quanh mình chỉ là trong mọi hành xử và lời nói chị biết đề cao theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Chị tâm sự, nhìn lại quá trình tu luyện hơn năm năm, phát hiện thú vị rằng không những không mất gì mà chị còn có tất cả, những gì trước đây chị nghĩ chỉ có thể trong mơ mới có thì nay đã thành hiện thực, vấn đề kinh doanh cũng rất hanh thông. Hai vợ chồng chị lại có tài chính để đi du lịch, thăm thú bạn bè, làm những việc mà mình thích. Chính quyền vinh danh Đại Pháp Các chính khách chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Yen Thao là người cầm băng rôn đầu tiên từ trái sang. Bằng khen của Thống đốc bang Olando trao tặng và vinh danh ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Thành phố nơi chị đang sinh sống số người tu luyện tăng lên theo thời gian, đủ mọi giai tầng, mầu da, sắc tộc, lứa tuổi. Những người tu luyện Pháp Luân Công sống rất thiện lương, họ đã đóng góp nhiều các hoạt động công ích xã hội, thúc đẩy giá trị sống tích cực cho người dân. Ngày 13 tháng 5 năm 2016 Thống đốc bang Olando đã trao bằng khen và công nhận ngày này hàng năm là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Đó là sự ghi nhận từ phía chính phủ với Pháp Luân Công, họ vinh danh một môn tập Phật Gia ôn hoà giúp người tập có được một thân thể khoẻ mạnh, đạo đức được nâng lên giúp ổn định trật tự xã hội. Phúc Ân được hưởng Sau khi chị biết đến Đại Pháp, chồng và chị gái cũng bước vào tu luyện. Chị kể: anh là một kỹ sư cơ khí rất giỏi nghề, anh khá tự cao trong công việc. Đôi khi hay thể hiện thái quá chính kiến của mình, cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Giờ anh ấy đã trở nên rất khiêm tốn và nhường nhịn. Không tỏ ra khó chịu với những gì khó nghe. Anh bị huyết áp cao, sau khi tu luyện thời gian ngắn cũng đã khỏi. Anh chị trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Quốc tế NTD Televison có trụ sở chính tại New York Mỹ. Anh chị trong buổi diễu hành chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5 được tổ chức thường niên tại New York Mỹ. Bản thân chị cũng vậy, đã bỏ được cái tật hiếu thắng, tính cố chấp đến cực đoan của mình. Chị hối tiếc, giá mà ngày ấy biết đến Đại Pháp, học được sự dung nhẫn, biết lùi lại nhìn nhận vấn đề, thì có thể sinh được con không đến nỗi vô sinh như bây giờ. Khi dùng Chân Thiện Nhẫn để đối chiếu, chị còn nhận ra một bài học lớn về lòng tốt, khi cưu mang người bạn có con nhỏ, chị đang làm việc tốt có tính toán… Chị đã thay đổi. Khi bị đối xử bất công chị lùi bước lại không tranh đấu hơn thua như ngày trước, tâm chị được thanh thản không bị uất ức như xưa. Chị phát hiện thêm một điều thú vị nữa, không phải cái gì gắn mác China cũng đều là xấu. Những gì thuộc về văn hoá truyền thống, văn hoá cổ xưa dù ở đất nước nào cũng đều rất thuần thiện. Chị muốn qua bài viết này gửi gắm một thông điệp thiện lành với những người hữu duyên, xin lắng nghe câu chuyện của chị để có thể tìm thấy con đường hạnh phúc thoát khỏi bế tắc khổ đau. Với tấm lòng biết ơn Đại Pháp, chị ước nguyện giúp đỡ những người thiện duyên muốn tìm hiểu Pháp môn tu luyện này qua số điện thoại của chị Yen Thao: +14076558174. New York 13/5/2017
 2. Không tin có ma, nhưng bất ngờ bị ma nhập thể, may gặp được Phật Pháp tôi đã có cuộc đời thứ hai Là một người được giáo dục bởi thuyết vô thần, tôi tuyệt đối không tin vào Ma, Quỷ, Thần, Thánh, nhưng qua một trải nghiệm thống khổ khi bị ma nhập tôi tự biết rằng mình đã sai rồi. Rất may là khi ở lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được ánh sáng Phật Pháp. Chị Trần Thị Yên là người vô thần, những gì xảy đến với chị khiến chị có cái nhìn khác về tâm linh. Tôi là Trần Thị Yên, sinh năm 1954. Nhà tôi bên đê sông Hồng, ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.Tôi cuổi thơ đói khổ và như bao con người thời đó. Học xong lớp 7 hệ 10 năm, tôi ao ước: Đi đâu cũng được, miễn là thoát cảnh cơ cực quê nhà. Thời đó, ai muốn được đi học nghề hay đi học ngành gì cũng phải là diện gia đình chính sách, con cán bộ, cha mẹ, anh chị đi chiến trường hoặc gia đình liệt sĩ mới có vinh dự ấy. May quá, anh trai cả của tôi đang ở chiến trường B (chiến trường miền Nam trong những năm chiến tranh). Thế là tôi được đi học trường Trung cấp Thủy sản trung ương 1 Hải Phòng. Tôi tốt nghiệp đúng thời điểm chiến tranh vừa chấm dứt, năm 75. Tôi và bạn bè lại lên đường Nam tiến theo danh sách biệt phái của Bộ Thủy sản. Ra đi là do yêu cầu và phân công của tổ chức chứ thân gái vạn dặm đường xa, lạ nước lạ cái, nào ai muốn đi. Tôi và bạn bè vào tận Cà Mau để làm việc cho Sở Thủy sản Minh Hải. Lạc lõng nơi vùng đất hoang vu, vắng vẻ, muỗi nhiều như trấu giữa rừng U minh. Lăn lộn 2 năm. Ngủ mái tranh, che lán lá… Tôi được điều động về Trường Đại học Cần Thơ. Về Cần Thơ sống mười sáu năm với cuộc hôn nhân ngắn ngủi, thêm một đứa con thơ dại… rồi tôi ở vậy nuôi con trong khu nhà tập thể của trường. Ảnh nhân vật chính, thời trẻ Những tháng ngày kỉ niệm ấy thật khó quên. Công việc của tôi ở đó là làm trại cá thực nghiệm của Khoa Thủy sản, nơi để sinh viên khoa nuôi trồng thủy sản thực tập giáo trình chuyên môn và làm luận văn tốt nghiệp, tuy vất vả nhưng rất tình người nên cuộc sống nhẹ nhàng ấm áp. Duy chỉ có hai việc làm tôi… không vui. Một là: chúng tôi phải vạc đầu hàng tấn cá sống mỗi năm. Vì công việc giúp cho cá nước ngọt sinh sản nhân tạo nên cần dùng thuốc kích thích cho cá đẻ. Nhưng hồi đó, mua thuốc rất khó khăn nên chúng tôi phải lấy não thuỳ thể tươi của nó mà chích cho cá sinh sản nhân tạo. Còn việc thứ hai đã ám ảnh tôi nhiều năm. Vì thuốc HCG rất cần thiết trong quá trình sinh sản của cá, mà thuốc này thời đó cũng hiếm nên chúng tôi phải tự điều chế. Chúng tôi xin những thai nhi chết lưu dưới ba tháng của bệnh viện mang về để làm thuốc. Bởi vì chúng tôi khi ấy hoàn toàn tin vào thuyết vô thần, chết là hết, không tin có linh hồn, có ma quỷ, có thiện ác hữu báo nên chúng tôi không biết sợ. Tuy vậy nỗi ám ảnh ấy phải rất lâu, rất lâu mới có thể phai nhạt trong tâm trí tôi. Đau đớn vì bệnh tật Có lẽ vì nghiệp báo nặng nên tôi bị bệnh khá sớm. Ở tuổi 33 tôi bắt đầu đau chân và đầu gối luôn sưng tấy, đi lại khó khăn. Tôi chuyển về văn phòng Khoa vì không thể đứng hay đi lại để làm ở trại cá được nữa. Năm 44 tuổi, tôi phát bệnh viêm đa khớp và bị liệt. Tôi vào điều trị tại bệnh viện Đông Y 175 với sự tận tuỵ chăm sóc và nhiều phương pháp từ các y bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Thanh Xuân. Sau một năm tôi bình phục. Tuy nhiên, do mắc nhiều bệnh như: gai đốt sống cổ, viêm xoang hàm bướm, táo bón kinh niên, lệch đĩa đệm 5 đốt sống cổ, rối loạn tiền đình, tăng huyết áp…, nên tôi vẫn là bệnh nhân thường xuyên của bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân và Bệnh viện 175. Lúc này, tôi đã lên Sài Gòn sinh sống và làm việc tại Trung tâm hỗ trợ giáo dục và đào tạo Ceset, đây là trung tâm tư vấn du học đầu tiên được Bộ GDĐT cấp phép hoạt động nên cũng tiện việc chữa bệnh cho bản thân. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua. Tôi đã uống đủ thứ thuốc và dùng nhiều liệu pháp như: châm cứu, bấm huyệt, rọi đèn tia hồng ngoại… để chống chọi, cầm cự với các bệnh này. Nỗi khổ của người vô thần bị hồn ma nhập thể Đau khổ vì bệnh tật chưa đủ, bão tố đã ập đến cuộc đời tôi bởi một trải nghiệm phi thường. Là một người không tin có Ma, Quỷ, Thần, Thánh thì lại gặp chính điều đó như một khẳng định chắc chắn rằng “tôi đã sai”. Đó là năm 2013, tôi về quê, theo lời đề nghị của người thân tham gia tìm lại mộ 5 đời của dòng họ. Thật tình, tôi tham gia vì tôi nghĩ, các cụ cũng già, ao ước có vậy nên cũng chiều lòng. Nhưng khi cuộc kiếm tìm mộ sang đến ngày thứ 4 thì bà cô tổ tứ đại nhập hồn vào chính tôi. Mượn xác tôi, bà chỉ cho người ta tìm thấy mộ của mình. Và đến ngày thứ 5 thì dòng họ tôi đã tìm thấy mộ bà cô tổ. Chị Yên (người bên trái) tin vào thuyết vô thần, đã hoàn toàn bất ngờ khi bị hồn ma nhập. Cả họ vui mừng, chỉ mình tôi từ đó gánh chịu nỗi đau mang tên “bệnh tâm linh”. Bà cô tổ đã không chịu rời khỏi thân xác của tôi kể từ đó. Bà cứ mượn xác tôi để cười, để khóc, để yêu cầu gì đó. Gia đình tôi đã tìm mọi phương cách. Tôi, một người không tin những gì gọi là linh hồn, là ma quỷ thì giờ đây lại thật sự sợ hãi và mệt lả khi phải tranh giành cái thân xác của chính mình với cái hồn ma mà không biết có phải bà cô tổ thật không. Kiệt quệ, nhà tôi đã làm đủ các loại lễ: Khai khẩu, lễ giải nghiệp chướng, lễ đổi bát hương nhà thờ tổ…, nhưng vô hiệu. Chỉ là tiền mất tật mang. Sau đó là hành trình tìm thầy Pháp. Thầy đầu tiên là thầy Duy An ở thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Thầy Pháp này nói đúng trạng thái của tôi. Nghĩa là, tôi luôn thấy mình lơ lửng trên cao mặc dù chân đang chạm đất… Nhưng thầy cũng không chữa khỏi bệnh cho tôi được. Mặc dầu, công bằng mà nói, sau lần gặp thầy làm lễ, tôi thấy mình đỡ lơ lửng trên cao hơn. Nói cách khác cái hồn được cho là bà cô tổ 4 đời nhà tôi vẫn không chịu rời đi, nó vẫn còn giành xác tôi để sống. Sau đó là các buổi lễ tại đền Tiên La, ngôi đền thiêng nhất huyện Hưng Hà… nhưng tôi không hết bệnh. Trạng thái của tôi rất khốn khổ. Có khi tôi đang làm việc gì đó, cái hồn ma đó muốn cười là bắt tôi cười, muốn khóc là bắt tôi khóc. Tôi muốn qua đường, đúng lúc vắng người, cái hồn ma lại không cho tôi qua, cứ giữ chân tôi chặt cứng; đến lúc đông người thì “nó” lại thả chân cho tôi qua, cảm giác bất lực mà không chống chọi nổi. Hàng ngày hàng đêm trôi qua như thế. Vô cùng khủng khiếp. Thân xác tôi kiệt quệ, tinh thần tôi cũng kiệt quệ. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm thầy Dũng (quận 11) nhờ thầy dùng Phong Thủy để dẫn “cô ma” đi nhưng không được. Tôi cũng ấn tống kinh vào chùa để người ta đọc kinh dẫn “hồn” đi nhưng “nó” vẫn bám chặt lấy tôi. Tôi lại ra Hà Nội, đến đền Tương Thuận phố Khâm Thiên nhờ cô Thủy bắt ma. Cô này nổi tiếng… Cô Thủy dẫn tôi về thành phố Nam Định bắt “hồn” nhưng không có gì thay đổi. “Nó” vẫn đồng hành cùng với tôi. Tuy nhiên, có lúc thì đứng bên ngoài, có khi nhập vào tôi. Nói cách khác là 3 năm tôi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền cho việc “bắt hồn” mà bất lực. Càng về sau cái hồn ma càng làm dữ hơn, nhập nhiều hơn, không cho tôi ăn ngủ. Ngày mẹ tôi mất khi đó tôi ở miền Nam còn mẹ tôi ở Bắc. Cái hồn dựng tôi dậy báo cho tôi biết, tôi hỏi lại: “Mẹ cháu mất phải không?”, nó ra hiệu “phải”. Sau đám hiếu, tôi về lại Sài Gòn. Mỗi khi tôi nằm là nằm luôn không thể dậy. Ai gặp cũng nói tôi như người chết trôi. Chị gái tôi cũng bảo âm dương không thể sống cùng, nhưng đã hết cách mà không thể đuổi được hồn đi thì tôi biết làm gì! Tôi thở dài ngao ngán thấy rõ rằng có lẽ mình sẽ bị hành hạ cho đến chết thôi. Gặp duyên Phật Pháp, tôi lên thuyền cập bến Giác an vui Cuối năm 2016, thân xác tôi kiệt quệ phờ phạc, đi khám bác sĩ bảo bị cận suy tim và tăng huyết áp. Tôi dùng thuốc tây một thời gian thì quay lại dùng thuốc đông y. Tôi lại tìm đến vị đại tá bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thanh Xuân, người đã từng tận tuỵ chữa chạy cho tôi thời trước. Lúc này, anh đã nghỉ hưu. Tôi tới khám và lấy thuốc ở phòng mạch tư của anh. Bác sĩ là người đã điều trị cho tôi nhiều năm, có chuyên môn cả Đông và Tây Y nên tôi rất tin tưởng. Lần này khác những lần trước, bác sĩ và vợ của anh đã nói với tôi: “Thôi cô ạ, đối với cô thì thôi, không cần dùng đến đơn thuốc nữa, đến đây anh chị dẫn đi tập Pháp Luân Công”. Chẳng giống như ngày xưa khi tôi còn ở Hà Nội, anh chị thường gửi cho tôi mỗi lần khoảng 30 thang thuốc, cứ hàng thùng và đều đặn. Lần này anh chị lại khuyên tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân nguyên là một trưởng khoa giỏi về nghề, rất có tâm, đã điều trị cho tôi nhiều năm. Tôi rất hiểu và tin tưởng vào những lời khuyên của anh ấy. Tôi theo anh chị đi luyện tập Pháp Luân Công. Chị Yên đang luyện bài công Pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thực sự không phải hối tiếc, tôi cảm nhận được ngay điều kì diệu xảy ra với mình. Sau khi tập 5 bài công Pháp, người tôi nóng ấm, đi đứng nhẹ nhàng như có người đẩy. Sau hai tháng, bệnh “tâm linh” của tôi biến mất hoàn toàn. Sau 3 tháng, các bệnh khác cũng tiêu tan. Với một người 63 tuổi sống độc thân như tôi thì còn hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa. Tôi đã được giải thoát khỏi nỗi thống khổ tinh thần mà cái hồn luôn hành hạ, thoát khỏi sự đau đớn khi bệnh tật dày vò. Tôi không phải xuôi ngược Bắc Nam để chạy chữa, tôi đã có thể mỉm cười hạnh phúc từ trong sâu thẳm nội tâm mình. Chị Yên đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tài liệu chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, tôi sống khỏe và vui. Vợ chồng bác sĩ Xuân và những người cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã luôn bên cạnh tôi, chia sẻ, hướng dẫn và cùng tôi tập luyện. Chúng tôi cùng nhau đọc Kinh sách của Pháp Luân Công để tu sửa tâm tính của mình, đồng hoá với ba chữ Chân Thiện Nhẫn, luôn sống tốt với những người xung quanh, luôn nghĩ cho người khác, làm việc thiện giúp người, giúp đời. Tôi có bè bạn mới, họ là những người sống bằng tâm hồn thanh thản, hòa ái với mọi người. Sáng sáng, tôi ra điểm luyện công rồi về đọc sách, đi siêu thị, gặp bạn bè và sẵn sàng cho các chuyến du lịch xa gần… Tôi đã tự giải quyết các vấn đề của mình. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay bất lực. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp tôi đã bỏ được tính nóng nảy của mình. Nếu một chuyện xảy ra, như trước đây tôi có thể quát nạt con cháu thì nay tôi nhẫn nhịn và từ tốn giải thích cho rõ ràng, nên cuộc sống của người xung quanh tôi cũng được cải thiện theo… Chị Yên đã có thể mỉm cười hạnh phúc từ sâu trong nội tâm mình. Tôi ngàn lần xin cảm tạ Sư phụ của tôi, Người đã sáng lập ra pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Ngài đã cho tôi cuộc sống thứ hai, dạy tôi biết được con đường thoát khỏi nỗi khổ cực. Ngài đã cứu tôi trong lúc nguy kịch nhất của cuộc đời. Tôi cảm nhận như mình đang ngụp lặn giữa dòng sông đen, đang đuối nước, được Ngài vớt lên thuyền, và tôi được cập bến an vui. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, đây cũng là mong ước của tôi, mong muốn làm được điều gì đó có ích cho mọi người, với thiện niệm được xuất ra từ Chân Thiện Nhẫn trong trái tim, tôi nguyện sẽ giúp các bạn, cũng như vợ chồng bác sĩ Xuân đã giúp tôi ngày trước. Xin liên hệ với tôi, Trần Thị Yên, theo số điện thoại 0986279760. BT theo daikynguyenvn.com @ Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là Pháp môn tu luyện với mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh. Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia, không phải là Phật giáo và cũng không liên quan đến tôn giáo. Pháp Luân Đại Pháp không phải để chữa bệnh, việc khỏi bệnh thần kỳ chỉ là hiệu quả có được khi chân chính tu luyện, không thể lấy đó làm mục đích. Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại. Việc tu học là hoàn toàn tình nguyện, không ghi danh, không thu lệ phí. Hiện Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cả về thể chất và tinh thần cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với các công ước quốc tế về quyền con người.
 3. Cổ nhân có câu: Nhân sinh vô thường. Cứ giả định con người sống được tuổi Trời cho là 100 năm thì ngoảnh đi ngoảnh lại, chốn trần gian đầy hệ lụy Sinh – Lão – Bệnh – Tử chẳng có là bao. Trăm năm ấy, tựa như một cơn gió thoảng, một áng mây trôi, một giấc mộng kê vàng, một cái chớp mắt giữa mênh mông hư ảo… Chị Nguyễn Thị Nhung cùng cháu nội của mình. Tôi tình cờ gặp người phụ nữ ấy trong một chuyến về Vinh và rất ấn tượng về những gì tôi được thấy, được nghe về chị. Nhìn chị với nét mặt tươi vui, nước da nhuận hồng láng mịn, bước đi nhanh nhẹn năng động, thật khó có thể nghĩ rằng trước đây chị đã phải trải qua một thời gian dài vật vã với bệnh tật. Chị là cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên môn văn trường chuyên Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, Nghệ An. Gia đình chị là một điển hình của gia đình hạnh phúc, chồng là một Phó Giáo sư, hai con trai đều học hành thành đạt và đã lập gia thất. Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả, câu này quả đúng với trường hợp của chị. Là một nhà giáo thâm niên trong ngành với sự nghiệp trồng người, hàng ngày đứng trên bục giảng chị luôn giữ vẻ mặt hoà ái trang nghiêm nhưng mấy ai biết câu chuyện cuộc đời chị. Từng giờ học trên bục giảng, mỗi phút mỗi giây là sự chịu đựng thống khổ của bệnh tật để làm tròn sứ mệnh đem tri thức cho các con… Chị đã kể cho tôi nghe những đoạn buồn, đoạn vui của cuộc đời chị, theo giọng chị lúc thì nghẹn đắng, lúc lại nhẹ tênh, theo ánh mắt khi thì xót xa, lúc lại ngời lên niềm vui khôn tả… khi chị tìm lại được hạnh phúc thoát khỏi đớn đau kỳ diệu như thế nào. Nhọc nhằn vượt qua những cơn đau Tôi là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1960, tại một miền quê nghèo ở Nghệ An. Tuổi thơ tôi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của những ngày tháng gian khổ khi đất nước còn chiến tranh, nhưng cũng không hiếm những giây phút vô tư, đầm ấm tình yêu thương. Nhìn lại cuộc đời mình, từ những thời khắc hạnh phúc vui sướng cho đến những giai đoạn thăng trầm, tới lúc này, tôi đã thấm lời dạy của người xưa rằng con người ta là có số phận. Năm 18 tuổi, tôi bị ngã từ độ cao 8 mét xuống đất và bị gãy xương đùi. Thật không may là ca chữa trị của bệnh viện cho tôi khi ấy đã không thành công. Do bị bó bột lệch nên từ đó, tôi đã phải mang cái chân khập khiễng và đau tê tái mỗi khi cử động. Tôi cứ tập tễnh bước thấp, bước cao, kéo lê cái chân nhức mỏi như thế trong suốt mấy chục năm. Mỗi khi lên lớp giảng bài, tôi chỉ có thể đứng khoảng 15 phút rồi phải ngồi xuống ghế nghỉ. Ước muốn tha thiết trong tôi là được đứng ngay ngắn như người bình thường, vì chẳng ai muốn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi với cái bộ dạng “chân tươi chân héo” như vậy. Đến năm 2010, nghe tin có thể thay khớp gối nhân tạo, tôi đã trở lại bệnh viện và được mang một cái khớp giả sau 2 tháng điều trị với chi phí hơn 60 triệu đồng. Nhưng vấn đề sau mổ thay khớp nhân tạo lần này lại càng nan giải hơn đối với tôi khi bác sĩ thông báo: sau 15 năm, tôi phải mổ thay khớp lại. Cứ nghĩ đến việc phải thay lại khớp là tôi đã lạnh toát người. Chắc cũng ít người có thể diễn tả được cảm giác đau đớn khi bị xẻ đôi cái đầu gối ra để bỏ vào đó một cục hợp kim. Tôi hoảng loạn khi nghĩ tới cảnh lại trải qua lần nữa những ngày tháng phải tập đi như một đứa trẻ. Rồi mỗi ngày sau đó, chắc tôi sẽ phải lê cái chân một thấp một cao, từng bước nặng nề, đau đớn như tù khổ sai bị đi đày?… Thực sự là tôi không thể kể hết nỗi đau đớn mà mình đã phải chịu đựng trong những ngày tháng đó. Thêm vào đó, từ hơn 10 năm về trước, tôi bị bệnh đau dạ dày. Vì nó mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào vẻ mặt cũng thất thần, nhăn nhó. Tôi đã phải chữa trị bằng mọi cách có thể, từ Đông y, Tây y, thuốc Nam đến thuốc dân tộc… Hè năm 2013, tôi đã ra Hà Nội nội soi. Ai đã từng bị nội soi dạ dày hẳn còn nhớ đến cảm giác đau đớn khó chịu khi bị người ta thòng dây đưa thiết bị vào trong cơ thể. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy xương sống lạnh buốt khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Tôi đã từng nói với con trai rằng: “Mẹ dù phải chết thì cũng không bao giờ đi nội soi nữa”. Thật không thể ngờ rằng cái mong muốn không phải đi nội soi, không phải đi mổ lại khớp ngày đó, giờ đây lại trở thành hiện thực nhờ một phép mầu mà tôi hữu duyên có được. Hữu duyên gặp phép màu tìm thấy bến bờ hạnh phúc Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái giây phút bước chân vào cuộc hành trình thoát khỏi bệnh tật. Đó là một buổi chiều cuối năm 2013, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu về Đại Pháp. Về nhà, tôi háo hức mở Goolge, tìm trang “phapluan.org” rồi tập theo video. Tôi mới chỉ tập một vài động tác thôi, và ngày đầu tiên thì chưa thể gọi là đúng và thuần thục được. Nhưng thật kỳ diệu, đêm hôm đó tôi có một giấc ngủ ngon lành, không đau đớn, ê ẩm như những ngày trước. Hàng mấy chục năm, tôi lại mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Tôi mới chỉ tập một vài động tác thôi, đêm hôm đó tôi có một giấc ngủ ngon lành, không đau đớn, ê ẩm như những ngày trước. Theo chỉ dẫn của người bạn, tôi đã đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Càng đọc tôi càng thấy hấp dẫn. Trong đời tôi, từ khi còn là học sinh cho đến lúc đứng lớp dạy văn tại một trường chuyên của tỉnh, tôi đã đọc rất nhiều sách. Sách về tâm linh cũng nhiều. Tuy nhiên, cuốn sách này kỳ lạ lắm. Văn phong, câu chữ thì không bóng bẩy, thậm chí rất khó hiểu đối với những người lần đầu tiên tiếp cận. Tuy nhiên, nội dung của cuốn sách thì đúng là rất đáng nói, rất đáng trân quý. Càng đọc tôi càng thấy thấm thía. Cuốn sách đã giải đáp những thắc mắc của tôi về cuộc sống con người, và cả việc tại sao tôi lại mắc bệnh. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, điều kì diệu đã xảy ra với tôi: Cái chân nặng nề của tôi đột nhiên trở nên khác trước. Tôi lên xuống cầu thang nhẹ nhàng, không phải kéo lê từng bước như trước. Tiếp theo, tôi đã có thể đứng giảng bài suốt giờ mà không thấy nhức mỏi. Thế mà trước đây – một quá khứ chưa xa – tôi chỉ cần đứng 15 phút là phải lại bàn giáo viên ngồi nhăn mặt, mồ hôi tứa ra, cắn răng bất lực chịu đựng ngàn vạn con kiến, con mối đục xương, gặm nhấm thân thể mình. Rồi sau đó, tôi ra công viên tập các bài công Pháp cùng với mọi người. Lúc đầu, cái chân phải của tôi do có cục sắt ở trong nên cứ thẳng đuột như thanh củi khô, đau đớn. Trong 5 bài tập công thì tập đúng bài số 5 “Thần thông gia trì Pháp”, đối với người bị đau chân như tôi, là việc không hề đơn giản. Do bị đau chân phải nên tôi không sao ngồi xếp bằng hai chân được. Lúc tôi ngồi luyện công, chân trái của tôi thì gần sát đất, còn chân phải thì như thẳng đứng, đầu gối như muốn chạm tai. Tôi đã phải ngồi như thế mất khoảng 5 tháng. Sau đó, một bạn cùng tập chia sẻ là dù sao tôi vẫn phải vắt được cái chân phải lên. Đó là một điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Bạn ấy động viên: “Với Pháp này thì không gì là không thể. Cô cô gắng nhé!”. Thế là tôi quyết tâm tập co cái chân đã thẳng đuột mấy chục năm nay. Tôi biết, trên thực tế, rất nhiều người lành lặn mà phải tập mãi, khổ luyện nhiều năm mới ngồi được theo thế song bàn. Có người còn đặt thùng nước lớn, đã dùng cả cái kích của ô tô để đè chân, khổ luyện ghê lắm mà không ngồi được. Nhưng sau lời động viên của bạn ấy, tôi đã tin rằng mình sẽ ngồi được thế song bàn, với 2 chân vắt tréo như bao nhiêu người khác. Tôi nghĩ đơn giản: Cứ tin rồi mọi sự sẽ tới, sẽ đạt được. Ai mà chả mong có phép lạ xảy ra. Sau khi kiên trì tập co cái chân, tôi đã có thể ngồi xuống để tập tĩnh công cả tiếng đồng hồ. Khi cái chân đau của tôi đã được giải quyết thì sự sợ hãi phải mổ lại khớp gối sau 15 năm theo thông báo của vị bác sĩ ngày nào đã không còn ám ảnh tôi nữa. Tôi đã đứng vững trên đôi chân của mình. Cái cục sắt lạnh lùng bắt đầu hợp tác tốt với tôi và dần trở thành một phần xương thịt của tôi rồi. Vậy nên, có thể nói, khi luôn giữ cho mình niềm tin vững bền vào việc mình đang làm, thì ắt là Thần Phật sẽ chứng cho. Nhiều người xung quanh tôi, mặc dù đã từng nghe được nhiều chuyện về sự huyền diệu của việc tu luyện này rồi mà vẫn còn bất ngờ khi thấy tôi không những khỏe mạnh trở lại mà còn có thể ngồi thiền. Lúc đầu chị Nhung không ngồi được theo thế kiết già (song bàn) nhưng nhờ kiên trì tập luyện, cuối cùng chị đã thành công. Chị Nhung đắm mình trong trường năng lượng bao bọc quanh những người đang luyện bài công pháp của Pháp Luân Công. Có thể nói rằng sau mấy năm đọc sách và tập 5 bài công Pháp, giờ đây tôi đã không còn bất cứ cảm giác nào của bệnh tật nữa. Không những thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật, tôi còn thấy người mình tràn đầy năng lượng, sức khỏe sung mãn và điều này giúp tôi làm việc không cần ngơi nghỉ. Sáng sớm, tôi dậy luyện công, rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong thì đi dạy học. Trưa về, lo xong bữa ăn là tôi ngồi vào bàn soạn bài rồi học Pháp. Chiều tối, tôi lên xe đi học Pháp, luyện công cùng mọi người. Có đợt, cứ chiều đến là tôi đi sang nhà ông cậu tận bên Nghi Xuân để tập cùng mọi người. Ông cậu mắc bệnh ngứa kỳ dị, đã hàng chục năm chạy hết thầy hết thợ núi Nam, bể Bắc mà không khỏi. Vậy mà qua kiên trì tập luyện cùng chúng tôi, ông đã tống khứ cái bệnh dằng dai hàng chục năm. Không chỉ có những cải biến tốt đẹp về thân thể, tâm tính của tôi cũng thay đổi kể từ khi tôi đọc sách và tập công. Đây cũng chính là điều tôi tâm đắc nhất kể từ khi học Phật Pháp. Trước đây, do phải sống quá lâu trong cảnh bị bệnh tật hành hạ, tôi đã không còn biết đến cảm giác thoải mái vui tươi là gì. Một quãng thời gian dài phải kéo lê cái chân tập tễnh đau đớn khiến tôi lúc nào cũng khó chịu, cũng không vừa lòng, oán trách ông Trời. Tôi luôn cho rằng số tôi không được may mắn như bao người khác. Sự mặc cảm của ốm đau bệnh tật và cái chân tập tễnh khiến suy nghĩ của tôi trở nên chật hẹp và ích kỷ. Sau khi đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng vì sao tôi lại gặp những chuyện không may như thế. Mọi sự đúng là đều có nguyên do của nó. Thế là, tôi dùng chữ Nhẫn để đối đãi với mọi sự việc mà mình gặp trong đời, suy nghĩ, luận giải sự việc theo hướng tích cực và đơn giản. Lúc đầu, thật sự không dễ dàng gì khi thay đổi cách sống, thói quen của mình. Nhưng do luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí, rằng “lùi một bước biển rộng trời cao” tôi đã thay đổi tâm thái của mình. Thực ra, chỉ cần mình vui vẻ, sống đơn giản thì sẽ buông bỏ được những cái mà trước đây mình không thể làm được: Tiền bạc chi tiêu ước chế hài hòa, coi mọi sự lớn nhỏ đều là nhẹ nhàng, có gì ăn nấy, mọi sự đều nhường nhịn… Sau khi làm được những điều ấy, tôi thấy tâm mình thanh thản bình yên, thân thể thì khỏe ra. Chị Nhung (người thứ 4 từ phải sang) cùng với đội Trống lưng, tham gia đoàn múa trống lưng truyền thống cũng là cách làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Những điều cảm ngộ từ cuộc sống Cổ nhân có câu: Nhân sinh vô thường. Cứ giả định con người sống được tuổi Trời cho là 100 năm thì ngoảnh đi ngoảnh lại, chốn trần gian đầy hệ lụy Sinh – Lão – Bệnh – Tử chẳng có là bao. Trăm năm ấy, tựa như một cơn gió thoảng, một áng mây trôi, một giấc mộng kê vàng, một cái chớp mắt giữa mênh mông hư ảo… Trước đây, cũng giống nhiều người, tôi cứ tưởng rằng mình đã biết được nhiều điều nhưng giờ mới thấy còn có rất nhiều rất nhiều điều bí ẩn trong cuộc sống chúng ta mà khoa học chưa lý giải được. Tôi đã từng hao tâm tổn sức tốn tiền để hòng cải mệnh của mình. Tôi cũng từng muốn buông xuôi…, ôm mối hận thù cuộc đời, oán trách ông Trời bất công với mình. Thật may mắn là cuối cùng tôi đã biết đến một môn tu luyện có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cuộc đời, thậm chí kéo dài sinh mệnh của mình… Đó là “đắc Phật Pháp”, đó là tu luyện Pháp Luân Công – một điều hiện không còn mới lạ đối với nhiều người Việt Nam chúng ta. Phật Pháp đã cải biến thân thể tôi, tâm hồn tôi. Thực sự đó là phép mầu. Nếu tôi không phải người trong cuộc thì rất khó tin điều này vì nó quá siêu thường và huyền diệu. Tôi mới trở thành người tu Phật được mấy năm thôi. Đọc trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi thấy Pháp lý trong toàn vũ trụ chúng ta thật giản đơn. Tôi đã ngộ ra nhiều điều nhà Phật giảng. Tôi tin hữu thiện hữu báo. Cứ sống theo đúng tiêu chuẩn về người tốt của Phật gia, thực hành Chân-Thiện-Nhẫn ở mọi lúc, mọi nơi thì những điều tốt đẹp sẽ tới. Tôi đã hiểu thế nào là lấy Chân để đãi mình, lấy Thiện để đãi người, lấy Nhẫn để tiêu trừ nghiệp. Tôi đã hiểu, đã ngấm lời dạy của người xưa “có công mài sắt, có ngày nên kim” và bản thân tôi đã nuôi dưỡng niềm tin tuyệt đối vào việc này. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời không bệnh tật, không đau khổ, nên có thể nói mỗi khi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp là tôi đều cảm thấy biết bao sự thiêng liêng trong từ ngữ ấy. Khi biết chuyện tôi đã thoát khỏi bệnh tật một cách thần kỳ, nhiều người đã gọi điện thoại cho tôi, ngỏ ý muốn được tìm hiểu về việc tu sửa tâm tính và luyện công theo Pháp môn tu Phật này. Nhiều người cũng đã bước chân trên con đường tu luyện và đang được trải nghiệm những điều vi diệu mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Cứ mỗi lần nhận được một số điện thoại xa lạ, tôi lại có cảm giác rất hạnh phúc vì biết rằng họ thật may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, số đông không nhận ra được điều tốt đẹp lớn lao trong lớp vỏ ngoài bình dị. Qua bài viết này, tôi mong gặp được những người hữu duyên như vậy. Tôi tu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và đã hưởng được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện này. Tôi muốn chia sẻ với độc giả của Đại Kỷ Nguyên rằng nếu một ai đó hữu duyên có cuốn Chuyển Pháp Luân thì đừng bỏ lỡ một cơ hội trân quý, một may mắn không thể dùng bất cứ giá trị vật chất nào để so sánh. Tôi những mong người đó đủ duyên để đắc Pháp, để có thân tâm an thái, để thoát khỏi nỗi khổ đau phiền muộn, giống như tôi đây. Tôi sẵn lòng giúp đỡ những người hữu duyên muốn tìm hiểu Pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, số điện thoại của tôi là: 0944. 918. 725
 4. Chỉ còn một vài ngày nữa, tôi sẽ tạm biệt những người thân, bạn bè và đất nước thân yêu của mình để bay đến một nơi mà lâu nay tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ hoàn thiện tấm bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại một trường Đại học ở Mỹ. Trước khi đến một nơi mới trong cuộc hành trình ước mơ của mình, tôi muốn kể lại câu chuyện về cuộc đời tôi, một câu chuyện không dài nhưng đủ vui bởi cái kết có hậu mà tôi đang là người thụ hưởng. Tôi cũng mong rằng câu chuyện của tôi sẽ theo dòng chảy của công nghệ thông tin, nhờ Đại Kỷ Nguyên mà đến với người dân quê tôi. Biết đâu, đây sẽ là cách giúp họ thay đổi cuộc đời. Tôi không hiểu duyên phận hay định mệnh là gì và tôi chẳng bao giờ tin vào thế lực nào khác ngoài bản thân, cho đến một ngày…. Đó là một đêm trong tiết trời bỗng hơi se lạnh của Sài Gòn nhộn nhịp và hoa lệ, cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Hôm đó, tôi vừa trải qua một kì thi nhưng kết quả không như ý. Tôi thấy mệt mỏi và chán chường. Đối với một người đặt bằng cấp làm lẽ sống (như tôi lúc đó) thì thất bại của kỳ thi như một đòn nặng giáng xuống đầu tôi. Tuy vậy, tôi vẫn đến nhà em trai ăn bữa cơm gia đình kỷ niệm cháu trai đầy tháng. Ở đó, tôi gặp lại bố mẹ bạn gái cũ. Điều ngạc nhiên nhất của tôi là cô chú ấy không hề già đi chút nào sau mấy năm liền tôi không gặp họ. Mà ngược lại, tôi trông họ còn có vẻ trẻ hơn, thần thái thanh thản, vẻ mặt khác xưa. Tôi tò mò hỏi: “Sao cô chú trẻ mãi thế ạ?” Cho đến lúc ra về, đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là câu nói của mẹ bạn gái cũ: “Có một quyển sách đã thay đổi cuộc đời cô”. Tôi thật sự chấn động. Bởi vì tôi biết khá nhiều về họ. Vậy quyển sách gì mà có thể có sức mạnh lớn đến như thế? Tôi nghĩ: Tôi sẽ đọc nó trên mạng. Và rồi, cuộc đời tôi cũng đã thay đổi kể từ đêm ấy. Trước hết, tôi phải kể một chút về mình. Quê tôi là miền biển xứ Nghệ, nơi gắn liền với tên tuổi bà Hồ Xuân Hương, gắn với nhà văn Nguyễn Minh Châu… và đền Cờn nổi tiếng thiêng. Cha mẹ tôi làm nghề giáo. Họ không có đức tin vào các vị Thần. Nên dù bên cạnh đền thiêng, tôi cũng chẳng bao giờ lễ bái. Hàng năm, nhất là dịp tết, người tứ phương lũ lượt kéo nhau về cầu xin tài lộc.., tôi thấy lạ đời, sao chẳng lo làm lấy mà ăn lại cứ nghĩ chuyện đi xin nhỉ? Làm gì có thần thánh mà xin với cho! Tôi tự tin với một chút thành công của mình, không ngờ thất bại đang chờ tôi phía trước. Nếm đủ mọi và đắng cay thất vọng của đời người. Rồi tôi lớn lên, cuộc sống êm đềm. Tôi học khá giỏi nên rất tự tin. Và quả nhiên, cứ thế, thời gian trôi.., tôi vào đại học rồi đi làm. Cũng cảm thấy cần phải chen chân, giành giật với đời, tôi đã bị sự hào nhoáng và tính sĩ diện lôi đi…, rồi tôi ngày càng dần xa ước mơ chân chính của thời thơ ấu. Bằng tiền lãi kinh doanh đất và vay mượn, tôi đã tậu được căn nhà khá lớn, trên một con đường lớn. Nhưng rồi, chuyện hôn nhân không thành, công chuyện làm ăn đổ bể. Tôi đã nướng tất cả các khoản tiền mình có vào chứng khoán. Tôi bắt đầu hành trình gian khổ từ năm 29 tuổi khi được nếm mùi vị của đắng cay “công danh trắc trở, tình ái mất mùa”. Khi thất bại, tôi thấm thía câu: “Người tính không bằng trời tính”. Tôi bắt đầu thấy mơ hồ một điều gì đó. Tôi tự hỏi: “Tất cả có thể vụt đến rồi vụt đi như thế ư?”. Tôi đã từng mong mình giàu có để giúp gia đình và giúp xã hội. Nhưng tôi nghi ngờ ý tưởng đó. Bởi vì, tôi thấy nhiều người giàu có và có địa vị nhưng họ không làm được điều gì tốt cho xã hội. Thậm chí, họ phải dùng nhiều thủ đoạn hại người. Có nhiều bạn trẻ có tiền lao vào chơi bời, kiếm tìm lạc thú trong những cuộc vui chốc lát hoặc có kẻ đột ngột qua đời mà chưa kịp báo hiếu mẹ cha. Tôi đi tìm mục đích ý nghĩa cuộc đời. Tôi luôn tự hỏi: “Sống như thế nào là đúng? Sống như thế nào là có ý nghĩa? Làm sao để không phải hối tiếc về những ngày tháng ngắn ngủi của đời người?”. Nói chung hàng trăm câu hỏi đã diễn ra nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi bế tắc. Cuối cùng, tôi quyết định, mình phải học để có bằng cấp chuyên môn mà ít người có. Như vậy, ít ra, mình sẽ được làm việc đúng chuyên môn và đúng lương tâm. Không cần vì đồng lương mà phải viết ngược con số. Trước đây tôi luôn tự hào mình là dân trí thức, cổ cồn… Tôi quyết tâm lấy cho bằng được tấm bằng…, và vì vậy tôi đã bỏ hết công việc chỉ chuyên tâm học. Chuyện tình yêu và hôn nhân cũng gác lại. Tôi chuyển về ở trong một căn phòng trên gác xép của khu trọ gần ga Sài Gòn, đó là nơi trọ của những người bán vé số, cửu vạn. Tôi, một người luôn tự cho mình là tầng lớp trí thức, dân cổ cồn… mà giờ đây sống vất vưởng nơi quán trọ nghèo nàn. Nhưng chính đó là nơi tôi yên tĩnh học hành. Khoản tiền một tháng được phép tiêu là 3 triệu đồng, tiền thuê nhà và điện nước đã hết 1,1 triệu, tôi còn 1,9 triệu. Đó là khoản tôi vay của em trai. Khi ấy, bạn bè và cha mẹ, không một ai biết tôi đang ở đâu, sống bằng nghề gì… Ban ngày tôi cố gắng ăn cơm cho no, hai bữa cơm lúc nào cũng phải xin thêm cơm, có sức mà học hành, bữa sáng tôi không có đủ tiền để ăn. Tôi chỉ uống một ly nước rau má hoặc sang lắm thì mới có một ly sinh tố trái cây vào buổi tối. Nhưng tôi học miệt mài. Có hôm, bác chủ nhà thấy tôi ngồi lì trong phòng, trời thì nóng, lại không bạn bè người thân, bác ấy lo lắng khuyên tôi đừng học nhiều quá mà ngộ chữ. Tôi chỉ cười không nói nhưng nghẹn ngào xót xa cho thân phận mình. Giờ đây chỉ có cậu em ruột biết hoàn cảnh bi đát của tôi: không tiền bạc, không nhà cửa, không cả việc làm. Thực ra, tôi không muốn đi làm mà dành hết thời gian để học. Và dường như tâm trạng của tôi lúc đó hoàn toàn không sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nơi xóm trọ nghèo, lần đầu tiên tôi học được cách nhìn người khác không còn phân biệt sang hèn. Tôi thấy họ sống chân tình và yêu thương nhau. Tất nhiên, cũng có lần tôi phải ra đồn công an phường làm chứng lúc 2 giờ sáng vì vụ đánh nhau của hàng xóm… Hôm đó, bỗng dưng tôi trở thành nạn nhân. Đó là họ cứ nhắm phòng tôi ở mà ném, khiến đồ đạc trong phòng tôi vỡ hết. Tôi phải bỏ chạy. Lúc quay về nhìn căn phòng tan nát, lòng tôi cũng tan nát theo. Giờ nhớ lại, tôi thấy vui hơn là buồn. Nhưng lúc ấy, tôi tủi thân đến ứa nước mắt, và thấy mình thật đáng thương. Xưa hoành tráng sang trọng, nay ngồi cùng mâm với những người lao động phổ thông kiếm sống lần hồi qua ngày nơi bến tàu, cổng chợ. Nhưng họ, mỗi người một vẻ, dễ thương và tốt bụng. Họ chính là những người đã dìu tôi đi qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Thì ra, khi rơi vào hố sâu, người ta lại thấu hiểu được những điều mà trong hoàn cảnh bình thường mình không nhận ra. Sau này, không còn ở nơi xóm trọ nghèo nữa nhưng tôi thật yêu quý những con người cùng khổ. Tôi nhìn thấy mình trong những cảnh đời của họ. Đây là một điều mà người tự cao tự đại như tôi không bao giờ có thể nghĩ được nếu không nếm mùi thất bại, không trải nghiệm cuộc sống với màu tối của nó. Ngày tháng của tôi cứ trôi qua như thế. Tôi học ngốn ngấu, dường như cho quên đi thời gian. Tôi cứ học cứ thi, cứ mong đạt được tấm bằng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn bạn bè, em út đã yên bề gia thất, mẹ cha thì giục giã…, tôi thì vẫn đơn chiếc đi về, không tiền bạc, không tình yêu, không sự nghiệp. Mẹ cha cũng sốt ruột. Đã 3 mùa Xuân đến, Tết về, tôi không có điều kiện sum họp với gia đình, đón Tết ở quê nhà. Tôi cứ lặng lẽ, côi cút nơi xóm trọ nghèo lo học, lo thi, mà cũng không thể thanh minh với cha mẹ. Đành mang tiếng làm người bất hiếu, vì tôi là con cả, trách nhiệm cúng bái ông bà là ở tôi nhưng tôi lại đi biệt. Gian khổ như vậy, cuối cùng tôi cũng chạm được vào thành quả: Tôi thi đậu cả 3 lần kì thi CFA (chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế) và đã trở thành một trong số ít người Việt Nam có bằng CFA (cả nước chỉ khoảng 170 người có bằng CFA ở cấp độ 3). Một cuốn sách đã thay đổi nhiều cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới, trong đó có tôi. Cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi vẫn chưa có việc làm. Tôi vẫn cảm thấy chênh vênh trong tâm hồn. Sau đêm định mệnh đó, theo lời giới thiệu của mẹ bạn gái cũ, tôi đã tìm đọc quyển sách kỳ lạ. Quả nhiên, quyển sách đã mang đến cho tôi một ánh sáng tri thức đặc biệt. Trong đời, tôi đã đọc nhiều sách nhưng chưa có quyển sách nào lại làm tâm hồn tôi trở nên thanh sạch từng ngày, từng ngày như thế. Tôi hiểu được vì sao thông minh vẫn thất bại, khù khờ mà vẫn có thể thành công. Bao điều khúc mắc trong tâm, bao oán hận người, oán hận mình tiêu tan.., tâm đố kỵ, sự tranh giành mong chiếm đoạt cũng tiêu tan. Chỉ còn lại sự an lành, bình yên trong tâm hồn tôi. Và rồi, từ ngoại hình đến tâm hồn tôi đều thay đổi, đều trẻ lại. Sau khi nghiêm túc thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã thành công trong công việc của mình. (Ảnh anh Hồ Bạch Dương trong chuyến công tác tới Hồng Kông, tháng 5/2016) Một tháng sau ngày đọc sách, tôi đã nhận được một công việc tốt tại một tập đoàn tài chính quốc tế. Người ta trả lương cao hơn yêu cầu của tôi. Công việc cũng trở nên trôi chảy. Vì tôi không giải quyết công việc bằng lý trí của một nhà phân tích tài chính, mà bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn tôi học được từ trong quyển sách. Nhờ làm việc tốt, tôi cũng được thưởng kha khá. Cuộc sống của tôi sáng sủa dần lên. Tôi được đi công tác và du lịch một số nơi trên thế giới mà trước đây chỉ có trong mơ. Tôi được ở các khách sạn hạng sang mà trước đây tôi cũng chưa bao giờ dám ao ước. Khi nhìn lại, tôi ngộ ra rằng, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rèn luyện tâm tính của mình tốt hơn, nhẫn nhịn, hòa ái, yêu thương mọi người. Vì thế, quan hệ và công việc của tôi theo đó mà tốt lên tương ứng. Trong công việc, có những mâu thuẫn phát sinh nhưng chính nhờ nguyên lý sống Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã luôn cố gắng hướng nội, nghĩ về người khác nhiều hơn, nhẫn nhịn để hóa giải hết thảy khó khăn, biến hung thành cát. Anh Dương đang ngồi đả toạ luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công trong một lần đi công tác nước ngoài. Có bạn hỏi tôi: “Vậy Dương lấy đâu thời gian mà học Pháp, luyện công?”. Tôi thấy thật đơn giản. Bởi vì, khi tâm hồn ta, thể xác ta khỏe mạnh, ta làm việc rất hiệu quả, ta không cần ngủ nhiều mà vẫn tỉnh táo. Tôi chỉ cần ngủ 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi là đủ (trước kia phải ngủ 6 đến 7 tiếng). Tôi đã báo hiếu cho mẹ bằng cách, giới thiệu cho mẹ học Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi bệnh nhiều không kể hết, em trai tôi là bác sĩ cũng đành bó tay. Thuốc mẹ vẫn uống, bệnh viện mẹ vẫn đi nhưng không hết bệnh. Sự đau đớn trên thể xác khiến bà bực bội và phàn nàn thường xuyên. Nhưng chỉ tu luyện một thời gian ngắn, mẹ tôi đã khỏi bệnh, sống vui vẻ cùng cháu con. Em gái tôi lấy chồng hơn 2 năm chưa có con. Chạy chữa đủ kiểu, lễ bái tứ phương ai cũng lo lắng. Nhưng em rể nghe tôi nói về môn tu tập huyền diệu cũng muốn tu tập theo. Chỉ 3 tháng, sau khi em rể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì em gái tôi gọi điện báo tin vui. Bây giờ thì hai em tôi đã có cậu con trai kháu khỉnh. Mẹ của Hồ Bạch Dương đang bế cháu ngoại (con của em gái Dương). Còn tôi, hai năm sống trong Đại Pháp, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, niềm hạnh phúc không có ngôn từ nào tả xiết. Chỉ có người nào đọc quyển sách và thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì mới hiểu hết. Tôi đã nhận được học bổng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của trường đại học Tulane ở thành phố New Orleans, Mỹ. Đây là mơ ước mà tôi chưa bao giờ dám tin là mình có thể chạm tới. Có lẽ, nhờ tu luyện nên tôi đã rất bình tĩnh khi phỏng vấn…, và tâm thái tự tin, an nhiên đã giúp tôi làm nên thắng lợi. Có thể quý độc giả của Đại Kỷ Nguyên muốn biết tên quyển sách đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi xin tiết lộ: quyển sách đó có tên là “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, hiện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Mặc dù chưa một lần được gặp tác giả cuốn sách, nhưng tôi luôn coi Ông là người thầy vĩ đại của tôi, Người với những lời giảng dạy đã giúp tôi và bao người thoát khỏi cuộc đời đớn đau, tội lỗi… Cuốn sách diệu kỳ “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi một ánh sáng tri thức đặc biệt. Tôi mong muốn câu chuyện của tôi là bằng chứng để các bạn bè, người thân khắp nơi, đặc biệt là vùng quê tôi biết một thông tin quý giá. Nếu họ đọc được quyển sách, họ sẽ không còn say sưa với rượu, họ sẽ không phải khổ sở vì bị bệnh tật hành hạ…, nói tóm lại họ sẽ giảm bớt khổ đau và nhọc nhằn trong kiếp sống này, và sẽ không gây họa cho kiếp sau nữa. Hồ Bạch Dương Điện thoại ở Mỹ +1(504) 516-7445 Facebook: Steve Ho (Bach-Duong Ho)
 5. Nhớ cái hôm đầu tiên gặp chị, tôi đã rất ấn tượng về dáng vẻ và phong cách nói chuyện của chị. Chắc hồi trẻ chị đẹp lắm. Và khi chị về rồi, tôi vẫn ngồi lặng một mình, không cách nào dứt ra khỏi câu chuyện chị vừa kể. Nhiều ngày sau đó, tôi cũng không ngờ câu chuyện của chị lại làm tôi chấn động đến vậy. Tôi cứ băn khoăn: Liệu rằng trong câu chuyện của chị, có bao phần là sự thật, bao phần là hư cấu? Mà chị nói dối tôi để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ chị lại muốn chứng tỏ mình là một người đặc biệt? Chị đã gần 70 tuổi rồi. Ở tuổi đó, lòng người hẳn đã bình an, ham hố gì mà phải nói quá đi. Chị đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời, chắc không thể nói những lời hàm hồ nông nổi. Hơn nữa, chị không rành về công nghệ tin học, không thường xuyên vào các trang mạng xã hội để háo hức tìm kiếm những lời khen tụng, câu view, câu like như một số người luôn muốn thể hiện mình mà tôi từng gặp. Tóm lại, tôi chưa thực hiểu chị qua lời chị kể. Mấy tháng trời đã trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau, giờ thì chị và tôi đã gần gũi hơn. Tôi cũng đã được nghe thêm nhiều chuyện kỳ lạ nữa, không phải chỉ về riêng bản thân chị mà là của cả những người xung quanh chị. Tôi đã hiểu rằng những chuyện chị kể là những câu chuyện có thật. Rất chân thật. Chỉ có điều, những biến động xảy ra trong tâm hồn và thân thể chị, cũng như các nhân vật trong câu chuyện của chị là quá lạ kỳ, quá nhanh chóng, đến mức nếu không tận mắt trông thấy và cảm nhận thì có nghe nhiều lần, ta cũng khó tin. Với họ, dường như ngày hôm qua đã kết thúc rồi. Chỉ còn hiện tại bình yên. Chị Phùng Thị Việt Hà (ảnh chụp năm chị 55 tuổi, trước khi bị bệnh) Chị sinh ra trong một gia đình giàu có và bề thế. Trước năm 1975, nhà chị có hãng nước mắm Quê Hương ở Phan Thiết, có 2 cái giã cào (loại tàu đánh bắt hải sản) có thể đi đánh bắt hải sản xa bờ. Mẹ chị là chủ thầu phân phối hàng trong các khu nhà của Mỹ… Rồi chị đi lấy chồng… Chị là tiếp viên hãng hàng không Air Vietnam… Những ngày đó, cuộc đời ưu ái chị. Chị giàu có. Chị xinh đẹp. Chị may mắn. Chị đã từng nhiều lần thoát chết cách kì lạ. Năm 19 tuổi, chị bị bọn cướp bắn trúng khi chúng vào cướp nhà ông đại tá tỉnh trưởng Gia Định, trong ngày sinh nhật vợ ông ấy. Chị đã trốn dưới bàn, tới khi cướp rút đi, mọi người theo mùi máu mới lần tìm thấy chị. Trong chuyến bay định mệnh từ Sài Gòn lên Buôn Mê Thuột vào năm 1973, máy bay DC-4 bị nổ, hầu hết mọi người có mặt trên máy bay đều bị chết. Chỉ có hai người sống sót là chị và cô Hoàng Thúy Hiền, cũng là tiếp viên. Hiện cô Hiền đang định cư ở Mỹ. Lúc máy bay gặp nạn, chị rơi xuống và may mắn vướng vào một lùm cây như võng đan. Những ngày làm tiếp viên hàng không, chị đã bay suốt mùa hè đỏ lửa Quảng Trị khi chiến sự ác liệt nhưng không sao. Thế nhưng những năm sau này, chính số phận lại buộc chị vào vòng dây oan khuất nghiệt ngã. Chị bị lừa, bị đi tù oan, rồi bệnh tật. Nhiều lần chị vượt biên nhưng không thành, khi quay trở về, nhà của mình đã trở thành nhà của người ta… Biến thiên dâu bể, li tán mất mát, chẳng bút nào tả xiết. Sau này, chị mới hiểu được, tất cả là do bề trên đã an bài cho chị được sống sót, để chị đi hết hành trình của cuộc đời mình, để chị tiếp tục trả cho hết cái nợ mà cuộc đời đã định sẵn, và cuối cùng, là để chị có cơ duyên … Chuyện nào của chị cũng làm tôi bị cuốn hút như… phim. Chị là Phùng Thị Việt Hà, hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây là hai trong số các câu chuyện kỳ lạ tới mức khó tin mà chị Hà đã kể cho tôi nghe. Chuyện thứ nhất: Lòng bao dung có thể hóa giải mối hận thù đã từng găm vào tim người suốt mấy chục năm trời Chị Hà có một người bạn thân cùng nghề tiếp viên. Cô ấy tên là Bảo Anh, người đã mang nặng trong lòng một mối hận tình trong nhiều năm qua. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, từ trước năm 1975, khi Bảo Anh đã có những tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn bên chồng là một đại tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 14, thuộc sư đoàn 9 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, tên là Lê Văn Năm. Đến tháng 4 năm 1975, do tình hình nhộn nhạo, vợ chồng họ bị lạc nhau. Bảo Anh không biết chồng mình ở đâu, sống hay đã chết? bị giam giữ nơi nào?.., nói chung là mù mịt. Lúc đó, cô đang mang bầu được hai tháng. Rồi 7 tháng sau, 2 cậu bé sinh đôi được ra đời trong sự cưu mang của gia đình và bè bạn. Bảo Anh đã một lòng nuôi con, một lòng chờ đợi, mong ngóng tin chồng. Nhưng do đã 11 năm trôi qua mà không nhận được chút tin tức gì về ông Năm, cô ấy đành đi bước nữa. Lúc quyết định đi bước nữa, Bảo Anh đã giao hẹn với người chồng mới là bao giờ gặp lại chồng mình thì cô ấy xin được về bên ổng. Hai người thỏa thuận như thế. Hai cậu con trai của Bảo Anh đã lớn lên theo ngày tháng, nghe mẹ kể về hoàn cảnh ba mẹ lạc nhau trong chiến tranh, trong lòng luôn mong mỏi gặp lại cha đẻ, dù cha dượng chúng rất yêu thương. Nhưng cuộc đời luôn là ẩn số. Hay nói cách khác là định mệnh cứ luôn cười cợt người ta. Hai năm kể từ lúc đi bước nữa, vợ chồng Bảo Anh đi thuê nhà, lại gặp đúng cặp vợ chồng chủ nhà là chồng mình với người đàn bà khác. Đau đớn, bất ngờ nhưng cô ấy vẫn muốn được đoàn tụ với người chồng cũ. Lúc đó, đã là 13 năm họ không gặp lại nhau, không có tin tức gì. Nhưng ông đại tá mới đi học tập cải tạo về, đã cương quyết từ chối, cương quyết không gặp mặt Bảo Anh, cương quyết không nghe bất kì một lời giải thích nào của cô. Thậm chí, ông còn có những hành động nhục mạ cô. Lòng Bảo Anh xót xa, uất hận chồng chất… Cô nghĩ hoài về mối tình đầu tuyệt đẹp của mình. Cô đã yêu, đã cho đi rất nhiều, đã hi sinh cả tuổi xuân của mình, đã choáng ngợp trong những ánh hào quang lung linh của tình yêu và niềm hạnh phúc của một người vợ, một người mẹ, nhưng rồi cuối cùng, cuộc đời lại chỉ cho cô được nhận bấy nhiêu thôi sao. Quá đau đớn và tức giận, cô đã không kể hết sự thật về hai đứa con chung của họ. Cho đến ngày đi định cư ở Mỹ cùng người vợ sau, ông Năm cũng không biết mình đã có 2 đứa con sinh đôi với Bảo Anh. Một cậu con trai của họ sau này đã đi định cư ở Mỹ theo bà ngoại, một cậu thì mất vì bệnh tim năm 15 tuổi. Thương nhất là khi ốm nặng, cậu bé vẫn nói: “Nếu gặp ba, con về với ba”. Không gặp lại nhau, không còn duyên chồng vợ nhưng nỗi hận thù thì hằn sâu mãi mãi. Đứa con trai của họ sống ở Mỹ, cũng như mẹ, đã không thể tha thứ cho cha nó. Thế đấy, vẫn biết rằng, cuộc đời này có gì là chỉn chu tuyệt đối đâu… Hình như ai đó đã nói rằng, khi còn trẻ, người ta càng yêu đời, càng mỹ mãn bao nhiêu thì khi già hơn người ta lại cảm thấy mất mát, hao hụt đi bấy nhiêu… Trong lòng Bảo Anh, theo ngày tháng trôi qua, chỉ còn là sự đổ vỡ. Sự đổ vỡ về niềm tin. Nó làm cho tình yêu của cô chơi vơi. Nó làm cho lòng tử tế của cô phát sinh những ý nghĩ độc ác. Bảo Anh đã nhiều lần tâm sự với chị rằng, nếu có một cây súng, cô ấy sẽ bắn nát đầu ông Năm cho hả giận. Nhưng chị biết, sâu thẳm trong lòng, Bảo Anh vẫn còn yêu ông ấy. Bởi cô ấy vẫn thích đi coi bói. Nhờ thầy xem liệu rằng họ có còn gặp lại nhau không. Cô ấy vô cả nhà chùa, đến cả nhà thờ, chỉ cầu mong quên chuyện đã qua, được trở lại ngày xưa… Rồi sau đó, trong trạng thái chán nản và uất hận, cô ấy đã chia tay người chồng sau. Người ta sống với nỗi tương tư thì cũng héo mòn, nhưng sống với nỗi hận thù thì còn kinh khủng hơn thế. Nó hành hạ người ta mỗi giây phút. Nói điều này với những người chưa từng trải nghiệm thì có thể hơi khó hình dung. Nhưng với những người ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm” như chị hay chị Bảo Anh thì, đúng là… mọi hận thù, tương tư, sầu héo, uất ức… đều hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi, trong từng động tác, ý nghĩ, lời nói. Thương bạn, hiểu nỗi éo le trong tâm hồn bạn, người mà chị luôn coi như em gái, chị Hà không biết làm sao. Càng hiểu rõ thì lòng lại càng buồn hơn. Vì biết mà hoàn toàn bất lực, thực sự là chẳng giúp gì được. Chị Hà đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân Cho đến một ngày, bản thân chị Hà được đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, chị cảm nhận được những biến đổi kì diệu trong thân thể và tâm trí mình. Chị đọc đi đọc lại cái đoạn tác giả cuốn sách nói rằng sự nhẫn nhịn, lòng bao dung có thể hóa giải hận thù. Chị đã quyết định đưa cuốn sách cho Bảo Anh đọc. Và thật bất ngờ, chỉ sau bốn lần đọc cuốn sách, cô ấy gặp lại chị, khẳng khái tuyên bố: “Em quên chả rồi, thôi tha cho chả. Em không hận chả nữa chị ạ… Mình cũng già hết rồi, chị nhỉ. Mà cứ ôm giữ mãi cái mối hận ấy, mệt mỏi lắm..”. Bảo Anh kể rằng cuốn sách đó đã thay đổi cuộc đời cô. Đọc sách, cô thấy lòng mình dịu xuống, như thể đã cởi bỏ được gánh nặng cứ đeo đẳng cuộc đời cô bao năm nay. Cô đã gọi điện cho cậu con trai đang định cư bên Mỹ để nói cho con biết về những biến đổi của mình sau khi đọc cuốn sách, đồng thời khuyên con đọc sách, khuyên con tha thứ, sống bao dung hơn. Theo lời khuyên của mẹ, cháu đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, và đã tha thứ cho cả cha lẫn mẹ. Thực ra, trước đây, cháu giận cả hai người. Cháu thường trách mẹ rằng: “Sao má lại không ráng chờ ba. Nếu má ráng chờ thì có phải là gia đình mình đoàn tụ rồi không?”. Sau khi đọc xong cuốn sách, cháu vui vẻ chứ không hay càu cạu như trước. Rồi cháu còn mở thêm được tiệm làm neo (nail) cho vợ.. Trước đây, chị Hà đã mất bao công sức để tìm mọi cách giúp Bảo Anh chữa tâm bệnh. Chị còn nhiều lần đến đền chùa, mong tìm thấy sự an ủi và giải pháp cho Bảo Anh, để giúp cô ấy, nhưng không thể… Nhưng thật kỳ lạ là chỉ sau một thời gian rất ngắn, nhờ đọc và làm theo lời khuyên từ quyển sách Chuyển Pháp Luân, cuộc đời của họ đã thay đổi. Thay đổi rất nhanh. Thay đổi đến chóng mặt. Họ đã chữa được căn bệnh trong tâm mình. Phải chăng, đó là cơ duyên mà bề trên đã an bài cho họ… Mũi tên hận thù đã biến mất khỏi trái tim người thân của chị như vậy đấy! Chuyện thứ 2: Chỉ có thể là thuốc tiên! Chồng chị Hà là giảng viên Đại học y Phạm Ngọc Thạch, hai con chị là bác sĩ, một đứa là bác sĩ ở California (Mỹ), một đứa là bác sĩ bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chị lại không thể nhờ bệnh viện mà hết bệnh. Số là, chị Hà bị suyễn đã nhiều năm. Mấy năm gần đây, bệnh tim cùng với các bệnh khác như rối loạn tiêu hóa kéo dài, thoát vị đĩa đệm, dạ dày, chân đau vì mòn khớp gối, viêm khớp nặng.. . cùng lúc ùn ùn kéo tới hành hạ chị. Ai đã từng đau tim, đau dạ dày sẽ hiểu những cơn đau quằn quại của nó; ai đã từng bị suyễn sẽ hiểu cơn ngạt thở kinh khủng thế nào. Chị cứ vật vã trong nỗi đau đớn như vậy. Người chị ngày càng nhão ra, nhức nhối và phát phì. Bác sĩ khuyên chị mổ tim. Vì chị bị bệnh tim nặng quá. Muốn chắc chắn có tỷ lệ thành công cao thì nên sang Pháp. Nhưng chị không muốn mổ, bởi nghĩ mình còn sức đâu mà bay sang tận Pháp, trong khi chi phí thì tốn đến 10 tỉ đồng, mà sự thành công của ca mổ vẫn còn là một ẩn số. Chị như biến thành cái tủ thuốc, tuyệt vọng. Cứ 10 ngày là chồng chị lại mua một đơn thuốc 8 triệu đồng (chưa kể các loại thuốc con trai từ Mỹ gửi về). Bác sĩ Nguyễn Công Tâm (63 Thành Thái, Phường 14, Quận 10), nguyên phó khoa ngoại tim Bệnh viện Chợ Rẫy, là người điều trị trực tiếp cho chị nhiều năm, hiểu rất rõ bệnh tình của chị. Vào một buổi chiều cuối tháng 5/2016, chị lên cơn đau nặng, đường lên phòng khám bác sĩ Tâm thì xa, lại đúng giờ cao điểm kẹt xe. Con trai chị (bác sĩ), thay vì chờ qua giờ kẹt xe ở trên đường, đã khuyên chị ghé vào công viên tập Pháp Luân Công. Cháu nói với chị rằng cháu đọc báo, thấy nhiều người tập môn khí công này đã khỏe, thậm chí khỏi bệnh mà không cần phải dùng tới thuốc. Lúc đó, vì chẳng có cách nào tốt hơn nên chị đã theo lời khuyên của con, ghé vào công viên tập với mọi người. Lạ thay, vừa mới tập lần đầu, rất lóng ngóng và cũng chưa đúng động tác nhưng chị có cảm giác khỏe. Chị thấy không cần đến bác sĩ Tâm nữa. Hôm sau, con trai lại dẫn mẹ đi ra công viên tập Pháp Luân Công. Chỉ sau đúng 2 lần tập ở công viên như thế, chị Hà thấy mình khỏe hẳn. Lạ nhất là, chị Hà có hai mấy năm vô chùa tụng kinh mà không bao giờ có thể ngồi kiết già hay bán già được, hai chân cứ ở thế chênh vênh, đè mãi không xuống, vừa đau chân vừa mỏi lưng. Vậy mà, ngay ngày thứ 2, khi luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công chị đã ngồi bán già (đơn bàn) được. Con trai chị cũng rất ngạc nhiên về điều này! Chị Hà đang tập bài Công Pháp số 5 của Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp Tò mò và phấn kích, chị quyết tìm hiểu thêm, và được những người cùng tập ở công viên hôm đó giới thiệu về môn tu Phật Pháp Luân Đại Pháp. Chị được tham gia khóa học 9 ngày về Pháp môn tu Phật này. Tại khóa học, chị đã nghe và xem video các bài giảng của Ông Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp môn. Điều kì diệu đã xảy ra với chị ngay trong thời gian chị theo học. Chị thấy mình khỏe mạnh, không cần thuốc nữa mà thân thể rất nhẹ nhàng. Trước đây, chị chỉ nằm trong phòng lạnh, chẳng lo gì được cho con, cho chồng; ra khỏi phòng là đầu chị cứ lao về phía trước, không tự chủ được. Thế mà giờ đây, chị không cần bất cứ loại thuốc nào nữa mà có thể đi đó đi đây một cách vô tư, thoải mái. Chị đã có thể trở về thăm xã châu Bình, huyện Giồng Trôm, Bến Tre… nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ chị, nơi còn lại vườn dừa ông bà ngoại để lại cho chị… Biết chuyện của chị, bà con lối xóm ai cũng vui mừng. Bạn bè gặp chị thì ngạc nhiên hỏi: “Hà đi mỹ viện ở đâu thế? Kang Nam hả? Hết bao nhiêu? Sao dạo này khác vậy”. Chị biết là người ta hỏi thiệt tình bởi những thay đổi trên thân thể chị là rất rõ ràng, ai gặp cũng nhận ra. Chứng kiến từ đầu việc chị khỏi bệnh một cách thần kì mà không phải nhờ đến thuốc, chồng chị, một giảng viên đại học Y khoa, cũng phải thốt lên: “Hiện tượng này y học chưa giải thích được”. Thực là, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân và tập Pháp Luân Công, chị thấy mình thật khác trước. Từ việc ngày nào cũng phải uống thuốc thay cơm, nay chị đã khỏi bệnh hoàn toàn. Chẳng phải đó là thuốc tiên là gì! Chị thật hạnh phúc, cái hạnh phúc không gì đo đếm được khi được sống trong cảm giác nhẹ nhàng, an nhiên của một người không bệnh tật, không ưu phiền. Giờ đây, với chị, việc đọc sách và luyện công đã trở thành một thói quen hàng ngày không thể thiếu. Tôi đã xin phép chị Hà ghi số điện thoại của chị vào đây (số 090.926.3890) để những người có hoàn cảnh tương tự chị và chị Bảo Anh, có thể hiểu rõ thêm về những điều kì lạ đã xảy ra với các chị sau khi đọc sách và tập công, và hơn thế nữa, có thể hữu duyên thu được lợi ích qua các câu chuyện về cuộc đời của họ.
 6. Lời giãi bày chấn động của một cao nhân – Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người Tên tuổi của anh đã từng rất quen thuộc và nổi tiếng trong xã hội. Anh Nguyễn Văn San, người sáng lập điểm chữa bệnh từ thiện nổi tiếng chùa Tứ Kỳ, cũng là người thành lập trang: dienchan.vn và có nhiều đóng góp trong Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Anh là nhà khoa học có nhiều đề tài nghiên cứu. Học và làm thực tế đã đưa anh đến con đường vinh quang và trở thành người nổi tiếng trong một chuyên ngành khá đặc biệt. Xuất thân trong gia đình quan chức cấp cao, anh đã không lựa chọn con đường được trải thảm mà gia đình sắp đặt. Con đường anh đi lắm trông gai nhưng nó nuôi dưỡng thiện tâm của con người. Một nghề khá từ thiện, chữa bệnh tuỳ tâm theo một phương pháp cổ truyền và nghiêng về tâm linh. Lời tâm sự chân thành của anh trong bài viết đã tiết lộ những điều rất chấn động. Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến độc giả lời giãi bày không phải cao nhân nào cũng có thể tiết lộ. Sự an bài của thượng đế Phóng viên (PV): Được biết anh làm luận án Tiến sĩ tại Pháp về Toán kinh tế, rồi đột ngột chuyển hướng sang một đề tài khác khi anh sắp tốt nghiệp? Một quyết định làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp một đời người? Vì sao vậy? Nguyễn Văn San (NVS): Tôi tốt nghiệp đại học Thuỷ Lợi năm 1995, từng đoạt giải ba toàn quốc về Cơ học lý thuyết, được giữ lại trường làm giảng viên. Năm 1997 tôi có theo học chương trình cao học Hà Lan bằng tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Rồi con đường du học tại Pháp mở ra, năm 2002 tôi lấy được học bổng tại trường Đại học Paris 1. Con đường chinh phục tri thức của nhân loại đưa đẩy, tôi “bỗng dưng” biết 2 ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi học trong ngôi trường có lịch sử rất lâu đời tại Pháp, khoa tôi chọn cũng hàn lâm và khó: Toán Kinh tế. Khoa của tôi học đã từng đóng góp 1 trong 2 vị giáo sư của nước Pháp đoạt giải Nobel về Kinh tế. Khi làm luận án nghiên cứu về Toán Kinh tế tôi thấy có điều gì đó không thoả đáng, càng đọc nhiều tôi càng thấy không thuyết phục. Một trong những giả thuyết khởi nguồn của các mô hình Kinh tế là mọi người đều tối đa hoá lợi nhuận và chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Khi tôi đang có rất nhiều băn khoăn trong tâm như vậy, một ngày cuộc đời tôi bỗng rẽ sang ngả khác. Có lẽ cũng là định mệnh, cũng là số trời. Người tin khoa học như tôi đến lúc cũng phải ngả mũ kính phục sự an bài của Thượng đế. Chỉ cần vài cái gõ hoặc bấm ở một vài vị trí trên khuôn mặt, bệnh nhân đã trở lại bình thường, họ rất thán phục và gọi tôi là “Thầy phù thuỷ đến từ phương Đông”. Tôi gặp một bác Việt kiều ở ngoại ô Paris, bác có một sự hiểu biết sâu rộng về thế giới huyền bí và một phương pháp trị liệu cổ truyền của Việt Nam. Giữa Paris hoa lệ, nơi có nền Y học tiên tiến đồ sộ ngang hàng với các nước phát triển khác; dưới lăng kính khoa học, tôi đã đóng cứng cái khung về trị bệnh chỉ có thể bằng hai phương pháp: Tây Y hoặc Đông Y. Qua bác Việt kiều ấy tôi phát hiện ra còn có một phương pháp chữa bệnh khác làm tôi rất thích thú. Tuy tôi không phải là một bác sĩ nghiên cứu Y khoa, nhưng tôi là một nhà khoa học, tôi có sự đánh giá của riêng mình. Tôi cảm nhận được rõ rằng có một cái gì đó hiện hữu, tồn tại nằm ngoài những cái khoa học mà chúng ta biết, mới trông thì có vẻ nông cạn nhưng nội hàm thực sự rất thâm sâu. Sau vài lần thử nghiệm trực tiếp chữa bệnh cho người khác tôi hoàn toàn bị thuyết phục, đến nỗi tôi đã bỏ ngang luận án tiến sĩ Toán Kinh tế mà tôi đã theo đuổi từ Việt Nam, sang làm luận án tiến sĩ Y tế Công cộng bộ môn Diện chẩn này. Năm 2008 tôi về nước nửa năm, khi quay lại Pháp tôi quyết định viết một đề cương nghiên cứu sinh về môn này, vì không có kiến thức y học nên tôi quay sang nghiên cứu Diện chẩn từ góc độ xã hội học. Tôi tìm được vị thầy khá đặc biệt, ông giữ chức phó chủ tịch hội châm cứu của Pháp, ông có ba bằng tiến sĩ: Tiến sĩ Y học, Tiến sĩ Triết học, và Tiến sĩ về Trung Quốc. Ông đã tìm cho tôi một trường vừa học vừa thực nghiệm nên học phí khá tốn kém. PV: Quá trình học hỏi và trở thành một nhà điều trị dưỡng sinh nổi tiếng, anh có thể chia sẻ với độc giả Đại Kỷ Nguyên những thăng trầm mà anh đã trải qua? NGS: Trong quá trình nghiên cứu để có thông tin làm luận án, tôi có tham gia chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân là người vô gia cư và nghiện ma tuý tại Pháp. Có rất nhiều trải nghiệm khiến tôi càng thêm tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn. Những y tá theo tôi điều trị, họ rất ngưỡng mộ khả năng trị bệnh tài tình của tôi. Một lần bệnh nhân là một người da đen bị đau ở tay, tôi chỉ gõ và ấn vào một số nơi trên khuôn mặt anh ấy, sau vài phút cánh tay anh ấy đã khỏi. Anh ta còn tự đập tay mình vào tường thật mạnh để xem đã khỏi thật chưa? Tay anh ấy đã hoàn toàn bình thường, anh ta vui mừng gọi tôi là “thầy phù thuỷ”. Bệnh nhân hay gọi tôi là “Thầy phù thuỷ đến từ phương Đông”. Tôi đã đi chữa bệnh khá nhiều kiểu như vậy và còn tổ chức các hội thảo đông người để thuyết trình về bộ môn mà tôi đang nghiên cứu. Tôi cũng tham dự tất cả các buổi của ông Bùi Quốc Châu, người sáng lập ra môn này từ Việt Nam sang giao lưu giảng dạy tại Pháp. Tôi từ việc nghiên cứu chuyển sang thực hành, lại được nghe một số thông tin nói rằng môn này còn có thể trị được nhiều căn bệnh nan y. Tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó và bắt đầu chữa bệnh nhiều hơn. Một năm sau khi chuyển đề tài Tiến sĩ từ Toán kinh tế sang bộ môn Diện chẩn này, tôi không đủ tài chính để theo học, đành bỏ ngang, năm 2010 tôi về nước. Bố tôi là một lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội, ông hoàn toàn thất vọng khi thấy tôi trở về chỉ với duy nhất tấm bằng Thạc sĩ Toán Kinh tế. Với bố tôi, việc thành công và nổi tiếng ở lĩnh vực nào cũng không thể bằng con đường chính thống mà ông đã bước đi. Nguyện vọng của bố là muốn tôi làm ở Văn phòng Quốc hội. Tôi vào đó làm từ năm 2010 đến 2015, một công việc mà nhiều người mơ ước, vừa ổn định cuộc sống mà bố mẹ lại yên lòng. PV: Vậy anh có từ bỏ niềm đam mê mà vì nó anh đã buông đi sự nghiệp? NVS: Tôi vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Ban ngày thì đi làm, tối về chữa bệnh và đăng tin lên trang dienchan.vn. Tôi là một nhà khoa học, đứng từ góc độ khoa học để phân tích và đánh giá về nhân thể, về bệnh tật rồi đến tâm linh. Những bài viết đăng trên trang web của tôi đã gây được tiếng vang lớn, rất uy tín với xã hội Việt Nam và hải ngoại. VTV3 đã phát sóng cuộc phỏng vấn tôi trong trương trình “bí mật của tạo hoá”, và tôi trở thành người nổi tiếng. Cuộc phỏng vấn của VTV3 với anh Nguyễn Văn San trong trương trình “bí mật của tạo hoá”. Công việc chữa bệnh ngày một phát triển, tôi thành lập nhóm chữa bệnh, tôi có khá nhiều ‘đệ tử’ từ trẻ đến già, gồm nhiều tầng lớp khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhiều giai tầng, từ trí thức đến nông dân. Lúc đầu tôi chữa bệnh tại nhà, nhận chữa những bệnh nhẹ và đơn giản. Khi lượng bệnh nhân ngày một tăng, thậm trí có cả ba thế hệ cùng đến nhà tôi trị liệu. Rồi bệnh nhân nặng cũng bắt đầu tìm đến, có bệnh nhân bị xơ gan cổ chướng bụng to như người chửa 9 tháng, hàng ngày chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa để người khác bê lên tầng ba cho tôi trị bệnh. Rồi cả bệnh nhân bại liệt cũng đến… Tôi chữa bệnh, tuỳ vào tâm người bệnh có thể bỏ tiền vào hòm. Khi lượng bệnh nhân tăng lên, vì có chút từ thiện như vậy nên chúng tôi đã chuyển điểm chữa bệnh từ thiện đến chùa Tứ Kỳ ở gần bến xe Nước Ngầm. Sau tôi cũng nhận chữa những ca bệnh ung thư, thậm chí giai đoạn cuối. Tôi muốn thử xem đến tận cùng thế nào? Liệu có thực sự chữa khỏi được không??? Tôi không ngại bẩn thỉu hôi thối, đến tận nhà người bệnh để điều trị. Có trường hợp ở Văn Miếu, sau khi tôi điều trị cũng thấy có tác dụng, từ chín viên giảm đau xuống còn hai, ba viên. Tuy nhiên nó dừng lại ở đó. Một ngày tôi đến, người nhà nói ông ấy chết rồi. PV: Anh đã nhận ra điều gì sau mỗi lần thất bại? NVS: Tôi vỡ ra rằng, một vài trường hợp mà nhờ phương pháp này đã khỏi được ấy, có thể vì mệnh của họ chưa tới. Từ đó tôi rất sợ nhận những ca khó. Không phải vì nó không trị được, chữa thì cứ chữa, vì ở một mặt nào đó nó cũng có tác dụng, bệnh nhân cũng thấy dễ chịu hơn, còn việc sống chết là số trời đã định. Các thầy khác khi trị bệnh cũng vậy, có cầu thì sẽ có cung. Điều quan trọng tôi nhận ra được, mà các thầy khác cũng thấy, chỉ là họ không thể liễu giải, chỉ mơ mơ hồ hồ. Và những trải nghiệm thực tế là sau mỗi lần trị bệnh xong khi về nhà thường rất mệt. Trước kia, có một thời gian tôi theo một thầy người miền Nam, thầy này đã từng tu luyện ở Núi Cấm, An Giang, có khả năng bắt mạch bằng khí công và chuẩn đoán bệnh rất chính xác và chi tiết, như đọc được kích thước khối u, chỉ số hồng cầu… Cảm giác như ông ấy biết được chính xác vị trí gốc bệnh. Chẳng hạn, bệnh nhân đang có rất nhiều triệu chứng khó chịu ở đầu, nhưng ông bắt mạch bảo là có vấn đề ở tim, thì bấm bộ huyệt tim xong là bệnh nhân đỡ hẳn. Tôi theo ông thầy này vì ông ấy bảo chữa được ung thư, và đúng là ông đã giúp tiêu khối u cho nhiều bệnh nhân ung thư. Có một lần, tôi theo ông chữa cho một bệnh nhân có khối u ở vùng động mạnh phổi, nhưng đến nửa đêm, chính bản thân ông có nhiều triệu chứng bất thường. Tôi đã phải làm đủ cách để giúp hạ huyết áp cho ông, lúc đấy huyết áp của ông tăng lên đến 220. Gần đây, tôi biết tin là ông ấy đã mất vì ung thư khi mới chỉ khoảng 50 tuổi. Tìm được báu vật giữa nhân gian PV: Anh có đi tìm giải pháp để khắc phục và trau dồi những khiếm khuyết mình đang thiếu? NVS: Tuy bản thân không hài lòng về kết quả trị bệnh, nhưng trong mắt thiên hạ tôi vẫn là một vị thầy, một cao nhân, hàng ngày tôi vẫn đi giảng dạy giao lưu, vẫn quảng bá phương pháp của mình, nhưng trong tâm tôi luôn có một câu hỏi: “Làm cách nào để có thể tìm đến được cội nguồn của bệnh tật? Làm cách nào để bổ xung được nguồn năng lượng bị cạn kiệt sau mỗi lần trị bệnh?”. Trong mắt người khác tôi vẫn là một cao nhân, là người nổi tiếng. Tôi vẫn thường đứng giảng về bộ môn mình nghiên cứu ở những hội thảo lớn như thế này. Năm 2015 tôi nghỉ làm ở Văn phòng Quốc hội, chuyển sang Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người và trở thành một chuyên gia về tâm linh – sức khỏe. Viện này là một tổ chức khởi nguồn với những nghiên cứu và hỗ trợ người có khả năng đặc biệt như chị Phan Thị Bích Hằng. Tôi muốn vào đây để tìm hiểu rõ ngọn nguồn, vì ở đây hàng ngày tôi được tiếp xúc với rất nhiều cao nhân, các nhà ngoại cảm, mỗi người đều có một khả năng đặc biệt siêu nhiên nào đó mà khoa học không thể giải thích. Họ đều có nguyện vọng muốn giúp đỡ con người giải đi vận hạn hay khổ nạn bằng nhiều phương pháp tâm linh khác nhau. Tôi tìm đọc nhiều cuốn sách về tu luyện của các nhà tâm linh như “Từ thuốc đến thiền” (Osho), “Sức mạnh của tĩnh lặng” (Eckhart Tolle), “Câu chuyện dòng sông” (Hermann Hesse), “Nhà giả kim” (Paulo Coelho), “Hải âu Jonathan Livingston” (Richard Bach), sách của các tác giả Krishnamurti, Deepark Chopra, Lobsang Rampa,… Đọc chán tôi lại chuyển sang nghe, có nhiều “sách nói” khá hay như “Hành trình về phương đông” và “Bên rặng tuyết sơn” của Nguyên Phong dịch… Càng đọc tôi càng cảm thấy mâu thuẫn, điều còn đọng lại trong tôi chỉ là một cảm giác: không phải trị bệnh mà chính là tu luyện. Nhưng tôi không biết phải tu như thế nào vì mọi cuốn sách tôi đọc đều không giúp tôi giải mã được điều ấy. Tôi ý thức được nếu đủ tĩnh lặng tôi có thể vào được thế giới bên kia. Tôi biết chỉ có tu luyện chứ không phải dùng hiểu biết hay tri thức từ sách vở mà có thể làm được điều đó. Có lần tôi đến nhà bác Nguyễn Phúc Giác Hải, một bậc thầy tâm linh ở Việt Nam, thấy tôi quý sách bác bảo hay là bạn chuyển đến nhà tớ ở, bảo quản hộ tớ cái kho sách này. Nhìn mấy tầng nhà chỗ nào cũng là sách của bác ấy, cả tiếng Anh, tiếng Pháp tôi tự nhủ: “Đọc đến khi nào mới hết được chỗ sách này?”. Mặc dù rất yêu sách nhưng tôi đã không nhận lời bác ấy, vì khi ấy tôi đã biết: Tâm linh là phải tu luyện, chứ đọc sách mãi thì nhận thức vẫn bị bó hẹp. PV: Anh có thể kể với độc giả Đại Kỷ Nguyên một vài điều mắt thấy tai nghe trên con đường đi tìm Đạo của anh?. NVS: Tôi mang tâm cầu đạo như vậy, vật vã núi Nam biển Bắc, từ môn này sang phái kia… Chuyện vào núi “bế quan” tu luyện nghe như cổ tích thì với tôi là lẽ bình thường. Tôi có quen một bác ở Hải Phòng. Ông có một khả năng rất lạ, mỗi lần đi xe đạp thì ông ấy lại nghe được nhiều câu thơ Thất ngôn Bát cú giải nghĩa về sấm Trạng Trình, hiện tượng này rất bí hiểm và khó giải thích. Về ông chép lại ra giấy, nó trân quý đến độ ông ấy mua cả một cái két để cất. Ông sợ hoả hoạn sẽ làm cháy mất thứ trân quý ấy. Ông rất thích tôi đến chơi, vì hiếm người có thể cùng ông đàm đạo và hiểu được nó. Ông tiết lộ cho tôi về đại nạn của con người trong thời kỳ lịch sử này, về sự thay đổi quy luật của vũ trụ, về các tầng trời mà ông ấy đã được thấy. Những điều ông ấy nói đến, tôi không tìm thấy trong bất cứ cuốn sách tâm linh nào. Rồi tôi cũng tìm đến với ông Trần Văn Phú, rất nổi tiếng trong giới tâm linh. Ông ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, ông cũng nói với mọi người về thời mạt kiếp, cũng nói về đại đào thải đối với nhân loại, kiếp nạn của con người, ngày phán xét cuối cùng… Những cao nhân trong giới tâm linh họ đều cảm thụ được kiếp nạn này. PV: Người ta vẫn thường nói, nếu có tâm thì Trời không phụ lòng người. Cuối cùng anh có tìm được phương pháp tu luyện chân chính? NVS: Tôi có anh bạn trong Viện tiềm năng con người, anh ấy là một người tu luyện lâu năm và đạt được cảnh giới khá cao trong môn của anh ấy. Anh là người có uy tín và được tôn trọng trong giới tâm linh. Thấy tôi cứ loay hoay tìm cách tu luyện, anh bảo: “Hay là cậu tập Pháp Luân Công đi, tập cái ấy tăng công nhanh lắm”. Anh ấy cũng đã từng luyện thử Pháp Luân Công cùng với nhóm tu tập của mình, nhưng vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngày 20/7/1999 tại Trung Quốc và anh cũng mới tìm hiểu, anh cho rằng Pháp Luân Công liên quan đến chính trị nên nhóm của anh đã không tìm hiểu tiếp nữa. Anh chỉ biết Pháp này rất tốt, có thể tu lên cao công. Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được dịch ra 40 ngôn ngữ, phổ biến tại 114 quốc gia. (Ảnh ĐKN) Trước đây tôi cũng đã từng biết đến Pháp Luân Công nhưng không tu vì nghe thấy Pháp Luân Công liên quan đến những thứ như: “tà giáo, kéo đổ tượng Lê Nin, phá lăng Hồ Chí Minh…”, tôi cũng chụp luôn cái mũ như vậy. Chỉ một câu nói của anh đã khiến tôi đặt tâm tìm hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì? Tôi tin, vì anh là một người rất uy tín, có tầm ảnh hưởng và không thể nói sai. PV: Vậy Pháp Luân Công có thật sự chân chính? Có thật sự là Đại Pháp cao thâm? NVS: Cuối năm 2014 khi có được trọn bộ Kinh Pháp của Pháp Luân Công, theo thói quen cũ tôi lên núi “bế quan” đọc sách. Sau một thời gian tìm hiểu và trực tiếp đọc bộ Pháp này tôi đã hoàn toàn chấn động và hối tiếc sâu sắc vì những suy nghĩ nông cạn qua một vài thông tin đã vội vã đánh giá sai về Pháp Luân Công. Nhiều câu hỏi mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ cuốn sách nào hoặc vị thầy nào thì đều được khai mở trọn vẹn trong bộ Pháp này. Tuyệt vời hơn nữa khi tôi bắt đầu luyện các động tác dù chưa thuần thục và đúng, ngay từ lần tập đầu tiên tôi đã cảm nhận được dòng năng lượng mãnh liệt của môn Pháp này. Anh San đang luyện bài công pháp số 5: Thần thông gia trì Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh ĐKN) Sau bao nhiêu lần chữa trị cho bệnh nhân tôi đã tích lại một khối trược khí bất hảo to lớn vào trong thân thể. Ngay khi tập Pháp Luân Công những thứ này bắt đầu được đẩy ra mạnh mẽ, thân thể tôi đang được tịnh hoá. Hôm nào tôi không luyện công thì thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đã giải mã được điều mơ hồ về vấn đề mệt mỏi như nhuốm bệnh sau mỗi lần chữa trị cho người khác, điều mà vị thầy nào cũng cảm thụ được nhưng không thể rốt ráo tìm ra căn nguyên. Thật đơn giản, tất cả đều đó được viết chi tiết trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi minh bạch ra chữa bệnh không phải là tu luyện, những phương pháp tâm linh khác cũng vậy. Tâm linh là để tu luyện chứ không phải ứng dụng cải thiện gì vào cuộc sống, những đề tài khoa học nghiên cứu tâm linh cũng như vậy. Tôi thấy Pháp Luân Công rất khác biệt với những công phái khác. Tôi theo các môn phái khác cũng đề cao tâm tính nhưng lúc được lúc không. Ví như việc bỏ rượu bỏ thuốc, cũng bỏ nhưng việc tái nghiện là bình thường. Nhưng khi sang tu Đại Pháp tôi đã bỏ hẳn được hoàn toàn những thói xấu này. Ngày trước cứ nghĩ rằng mình đã làm được rất nhiều việc thiện, việc tốt, giúp người, tiêu chuẩn đạo đức của mình cũng được coi khá cao. Tuy nhiên khi so với Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, tôi thấy chuẩn mực ấy vẫn có thể chưa tốt, chưa đạt, mình còn có thể trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa. PV: Khi lựa chọn Pháp Luân Công, anh đã hành xử thế nào với những người bệnh đã tin tưởng theo anh? NVS: Quãng thời gian này là một bước đột phá khá khó khăn đối với tôi. Ở môn cũ tôi đã đạt được một số thành tựu, cũng khá nổi tiếng trong xã hội. Trong con mắt người khác tôi là một vị thầy có nhiều đệ tử, giúp không ít người khỏi được một số bệnh và thoát cảnh đau đớn. Tôi không muốn mất đi thành quả mà phải mất bao năm tôi mới có thể gây dựng nên. Mặt khác tôi cũng biết Pháp Luân Công là Đại Pháp cao thâm có thể tu lên đến tầng thứ rất cao, công năng và công lực có thể đả xuất ra từ Đại Pháp là vô tỷ, tôi mong muốn chân tu Pháp Luân Công. Tôi cứ lưỡng lự song hành hai con đường như vậy một quãng thời gian. Tuy nhiên mỗi lần thuyết trình trong những khoá học trị bệnh tôi cũng thường đề cập đến Pháp Luân Công với bệnh nhân của tôi. Họ có thể lựa chọn, vì tôi biết tất cả các phương pháp trị liệu dưỡng sinh chỉ có thể làm dịu đi hoặc chuyển dịch khổ nạn của họ, chứ không thể chạm đến tận gốc bệnh, chuyển hoá nó như Pháp Luân Công. Tôi không thể ích kỷ ôm giữ điều tốt lành này cho cá nhân mình. Tôi vẫn thường nói về sự thần kỳ của Pháp Luân Công sau mỗi buổi hội thảo để bệnh nhân của tôi được biết một môn tu luyện Phật Gia cổ xưa khoẻ cả thân lẫn tâm, họ có quyền lựa chọn và quyết định cuộc đời mình. Tôi nghĩ bệnh nhân của tôi có quyền được biết, được nghe một phương pháp mới đang được phổ truyền trên toàn thế giới thực sự khoẻ cả tâm lẫn thân. Không phải chỉ mình tôi được trải nghiệm mà những người tu Pháp Luân Công đã hơn 20 năm, thậm chí đang bị bức hại tại Trung Quốc. Tại sao họ nhất định không chịu từ bỏ tu luyện dù đứng trước sự đàn áp tàn khốc như vậy, họ có thể chết hoặc bị giết. Chính vì Pháp Luân Công quá chân chính, quá vĩ đại, ban cho họ không chỉ một thân thể khoẻ mạnh mà còn giải mã cho họ hoàn toàn chỗ mê về các thời không, nhân thể, về vũ trụ. Những chỗ mà khoa học không thể chạm đến, họ hiểu được ý nghĩa, mục đích thực sự của một kiếp người. Và cả đại nạn kia nữa, bao nhiêu dự ngôn từ Thánh Kinh và Phật Giáo, rồi những lời sấm truyền để lại mấy trăm năm đều nhắm vào thời kỳ lịch sử trọng đại này, mọi thứ cũng đều được khai mở trong bộ Pháp này. Hết sức minh hiển và chấn động. Sau đó tôi dứt khoát từ bỏ tất cả để chuyên tu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy mình quá may mắn có thể buông bỏ danh, lợi hay một chút thu hoạch nhỏ bé mà tôi đạt được từ môn cũ để chân chính tu Đại Pháp. PV: Qua bài báo này anh muốn gửi gắm gì đến các đồng nghiệp của anh? Đến mọi người trong xã hội? NVS: Trải qua quãng thời gian này tôi mới thấu hiểu được những người đã tu theo một môn phái khác, gặt hái được chút thành tựu, để họ bước vào tu Đại Pháp thật khó khăn. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu họ thực sự có thể buông bỏ và nghiêm túc đọc bộ Pháp này, họ sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Những lời giãi bày chân thành từ sâu thẳm trái tim tôi có thể làm ai đó hẫng hụt, đổ vỡ điều gì đó trong tâm khảm một số người. Nhưng thời khắc lịch sử quan trọng này nếu tôi không nói ra, có thể sau này tôi sẽ phải hối hận vĩnh viễn, rằng chỉ vì nỗi sợ hãi làm mất lòng ai đó, vì sự ích kỷ tự bảo về mình, lựa chọn con đường an toàn tự giải thoát mà không xuất tâm cứu những người khác thì đó chính là vị kỷ, là tư tâm dẫu có tu mà cũng như không. Sự từ bi của một đệ tử Đại Pháp cần có là phải giúp người, giúp đời một cách chân chính nhất. Pháp Luân Công đã khai mở cho tôi hoàn toàn những chỗ mê và giải đáp rất nhiều khúc mắc trong tâm về nguồn gốc của bệnh tật, và tu luyện chân chính là gì? Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, giải đáp cho tôi đến tận cùng câu hỏi bệnh tật xuất hiện từ đâu và cách hoá giải được nó? Tu luyện chân chính là gì? Làm thế nào để đồng hoá và thấu hiểu sự vĩ đại của vũ trụ? Giúp tôi đột phá khỏi cái khung của khoa học, hiểu được bên kia sự sống là gì, các sinh mệnh, không gian và thời gian tồn tại trong vũ trụ bao la này… Thật to lớn, thật hồng đại không thể nghĩ bàn. Chỉ có thể là trí huệ của một vị Thần cự đại mới giải mã hoàn toàn những chỗ mê, những thiên cơ chưa từng tiết lộ cho con người. Qua Đại Kỷ Nguyên tôi mong muốn truyền tải giá trị đẹp đẽ chân chính mà Pháp Luân Công mang lại. Tôi đã từng bị lẫn lộn, bị che mờ bởi thông tin không đúng về Pháp Luân Công, đã lỡ mất một quãng thời gian quý báu. Những người muốn tìm hiểu về môn tu luyện kỳ diệu này, hoặc muốn giải đáp thêm thắc mắc xin liên hệ với tôi, số điện thoại: 094.568.9573. Nếu tôi không nghe được máy xin vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ liên hệ lại nhanh nhất có thể, hoặc gửi email qua hòm thư: ngvsan@gmail.com, tôi sẽ trả lời thư của các bạn. Xin chân thành cảm ơn Đại Kỷ Nguyên
 7. Bị hai bệnh ung thư nằm chờ chết, Giờ đây sinh mệnh chị đã bước sang trang mới nhờ tu luyện Đại Pháp Một ngườі ung thư phổі và ung thư máu – сó lúс thân thể chỉ còn 37Кġ nằm сhờ сhết – Giờ đây sau khi tập luyện Pháp Luân Công sinh mệnh của chị đã bước sang trang mới, Đây là сhіа sẻ chân thật сủа chị Nguyễn Thị Mаi, địa chỉ: Nam Anh, Nаm Đàn, Nghệ Аn – SĐT: 0168 335 7182.) Nhân dịp kỷ nіệm tròn một năm kể từ khі tôі bướс vàο tu luyện Đại Pháp (hаy сòn gọі là Pháp Luân Công) tôі xіn phép đượс сhіа sẻ vớі tất сả mọі ngườі về сâu сhuyện сủа tôі. СUỘС SỐNG MÀU HỒNG VỚІ BАΟ HΟÀІ BÃΟ VÀ ƯỚС MƠ. Tôі tên là Nguyễn Thị Mаі. Sіnh ngày 28/8/1984, quê ở Nаm Đàn. Trình độ họс vấn: Đạі họс, сhuyên ngành kỹ sư. Đượс sіnh rа và lớn lên trên mảnh đất Nаm Аnh, Nam Đàn, tôі mаy mắn đượс sіnh rа trοng một gіа đình сó truyền thống hіếu họс. Từ nhỏ đến lớn сuộс đờі như một сοn đường đầy hοа hồng và hạnh phúс. Họс hành, sự nghіệp сông táс, rồі hạnh phúс gіа đình сứ như là sự ưu áі đặс bіệt сủа tạο hóа. Tôі không сần phảі băn khοăn gì về сuộс sống. СHƯỚNG NGẠІ LỚN NHẤT СUỘС ĐỜІ. Nhưng dân gіаn vẫn thường nóі: nіềm vuі сhưа đầy gаng tаy. Đấy là vàο ngày nghỉ lễ 30/4/2012, sаu khі sіnh сοn trаі đầu lòng một tháng 20 ngày thì trοng một lần сảm nặng tôі phát hіện mình сó khốі u ở phổі phảі kíсh thướс 90mm. Khі nghе tіn сhân tаy tôі rụng rờі không đứng vững, đôі сhân сứ mềm dần và tôі ngã xuống đất đến nỗі nướс mắt tôі không thể сhảy rа đượс nữа, сổ họng tôі сứng lạі rồі đơ luôn. Trοng đầu tôі khі ấy сhỉ сòn ý nghĩ ” сοn mình сòn quá bé, nó mớі bú sữа mẹ hơn một tháng, làm sаο nó vượt quа đượс đây, thật thương сοn lớn lên không bіết mặt mẹ, kο сó hơі ấm сủа mẹ, không đượс mẹ ẵm bồng và bày vẽ nên ngườі, vớі сhа mẹ mình сhưа báο đáp đượс сông sіnh thành dưỡng dụс, mình сhưа làm tròn bôn phận сοn dâu, thương сhồng mớі hỏі vợ gіờ lạі sắp không сòn, lạі phảі lủі thủі một mình, …” bаο nhіêu đіều mình сòn dаng dở, ngửng mặt lên nhìn trờі rồі οán sаο mình ở hіền mà lạі gặp áс thế? Rồі сầu xіn ông trờі сhο mình thêm thờі gіаn một tháng rưỡі nữа để сhο сοn mình bіết lạ, bіết quеn, bіết mẹ nó, bіết lật, сhỉ vậy thôі. Nhưng rồі tôі đã lấy lạі đượс bình tĩnh, tôі đứng dậy và đі về, сhồng сhở về tôі không nóі đượс сâu gì, về nhìn сοn là nướс mắt tuôn rơі như lũ quét. HÀNH TRÌNH ĐІ TÌM SỰ SỐNG ĐẦY GІАN KHỔ Sаu bа ngày phát hіện bệnh, tôі và сhồng để сοn сòn đỏ hỏn lạі сhο ông bà ngοạі сhăm và bắt đầu сuộс hành trình tìm kіếm sự sống đầy gіаn khổ. Nơі đầu tіên tôі đến là bệnh vіện K1 tạі Hà Nộі, sаu khі thăm khám, сhụp сắt lớp xοng сáс bệnh nhân kháс thì đượс về rіêng tôі thì bệnh vіện bảο ở lạі họp сhẩn đοán khẩn, báс sĩ nhìn tôі hồі lâu rồі nóі: ” trường hợp bệnh này rất lạ ít gặp và nguy hіểm, khốі u quá tο”, sаu đó bên xét nghіệm máu lạі gọі gặp rіêng và bảο phảі đі сhọс tủy đồ vì nghі vấn đề máu, sаu khі сhọс tủy họ gấp rút сhuyển tôі sаng bệnh vіện huyết họс trung ương, tôі lạі phảі сhọс tủy lần 2,3 và đượс kết luận ung thư máu hаy сòn gọі là máu trắng, bắt đầu một ngày dùng hết 2 trіệu 2 tіền thuốс, kéο dàі trοng 45 ngày.Sаu 45 ngày đіều trị, bệnh không những không đỡ mà khốі u phổі сòn phát trіển thêm, máu nặng hơn và thế là tôі lạі đượс đưа sаng bệnh vіện K1 lần thứ 3, tôі như một quả bóng mà сáс báс sĩ сứ ném từ bệnh vіện này quа bệnh vіện kháс. Tâm lý tôі bắt đầu hοаng mаng, sợ khốі u phát trіển vỡ rа, tôі đề nghị mổ, nhưng sаu khі thăm khám lần 3 thì báс sĩ trưởng khοа phổі bẹnh vіện K1 kết luận ” không mổ đượс vì khốі u quá tο và bạсh сầu quá саο”, gіờ сhỉ сòn сáсh tіа xạ và hóа сhất, tôі thất vọng vì nghĩ сhắс bán đất và nhà сũng kο đủ tіền thuốс mà báс sĩ nóі 50/50, tôі nóі vớі сhồng еm mаі đі сắt tóс ngắn vì ít hôm nữа сhuyền hóа сhất vàο thì không сòn tóс nữа, ngồі hành lаng bệnh vіện tôі lạі bắt сhồng tôі ngồі xuống để tôі nhổ tóс trắng сhο vì lúс đó tôі nghĩ mình сhỉ сó thể làm đượс сhο сhồng như vậy thôі, thờі gіаn không сòn nhіều nữа, ít hôm nữа mình sẽ đі rồі, nướс mắt lạі сhảy. Đến hôm tôі định ký gіấy саm kết 50/50 mạng sống сủа mình để phó mặс сhο báс sĩ thì сhị báс dâu tôі gọі đіện bảο еm về đі rồі tính sаu сhứ đừng đụng vàο ổ сủа nó nguy hіểm lắm (báс tôі trướс đây сũng vàο sіnh rа tử vớі K vú, báс đã mổ và сhuyền hóа сhất rồі, сòn thể trạng сủа tôі thì quá yếu và bệnh thì quá nặng). Vậy là tôі và сhồng rờі khỏі bệnh vіện K ngаy đêm hôm đó, bắt đầu hành quân về Làο Саі ăn сơm, uống nướс, rаu và Thuốс ngườі dân Bản hơn 2 tuần, trοng khοảng thờі gіаn này bạсh сầu сó hạ, nhưng сơn hο, đаu phổі, u phổі không đỡ và ngườі vẫn bị phù. Sаu khі rờі khỏі Làο Саі tôі và сhồng trở lạі quê nhà, sаu đó сhồng tôі lạі сất сông đі lấy thuốс Làο Саі một lần nữа, tổng сhі phí gần 6 trіệu. Sаu đó tôі nghе nóі uống nấm lіm xаnh khỏі ung thư, tôі сũng đã nhờ muа nấm bên Làο vớі gіá 11 trіệu một сân, tôі muа hết 2 đợt là 3,5 kg, tổng tіền hết 38,5 trіệu, uống vàο khốі u đỡ phát trіển nhưng bạсh сầu lạі tăng lên nên sаu đó tôі đã dừng lạі không uống tіếp nữа. Rồі сó сhị ở сùng xóm vớі mẹ tôі сhỉ сhο tôі đі сhùа xіn thuốс сhữа bằng năng lượng, tôі đã thеο сhị ấy đі сhùа xіn сhén đầu về lúс 23h. Uống сhén đầu сó hіệu nghіệm, ngườі сũng bớt phù, tôі sung sướng nghĩ mình sẽ khỏі vì nhà сhùа nóі sẽ сứu đượс mình. Mình kіên trì uống thuốс, kіêng сự, làm thеο lờі dạy, rồі vẫy tаy Đạt Mа dịсh сân kіnh, lạy Phật 108 lạy mỗі ngày, lеο núі, tụng kіnh, nіệm сhú. Tôі bắt đầu lên mạng tìm kіếm сáсh сhữа bệnh nаn y, tôі đã uống nướс ép сà rốt, lá đu đủ đựс, kіm ngân hοа, bồ сông аnh, lá sả, lá nееm Ấn Độ, nhаі và uống dầu dừа, dầu mè, ăn thựс dưỡng gạο lứt muốі mè, tương tаmасhі Nhật Bản, mật οng và сhаnh, tіnh nghệ, bột sắn dây, quả nhàu, đі xеm tướng, xеm bóі, gіảі hạn mοng сhο hết bệnh, tôі сũng thấy sứс khỏе tăng nhưng đі khám tôі thấy kíсh thướс khốі u không đỡ nhưng tôі không lο lắng, tôі tіn vàο đіều kỳ dіệu và bản thân tôі, tôі hіểu bệnh là dο nghіệp. Bа năm sаu tôі сòn rа Thánh Đường Thаnh Hóа lấy thuốс lá Nееm, dầu dừа, và nhа đаm ngâm mật οng về uống, uống сả nướс ngâm ớt саy,tіnh nghệ, quả nhàu nhưng сũng không đượс, rồі tôі ngồі thіền, tập thở, xông hương, tập сáс lοạі khí сông сủа ông Đỗ Đứс Ngọс, đі сầu, gіảі hạn … сả ngày сứ sắm lễ, sắp đặt gіờ uống thuốс, xіn thuốс, sắс thuốс,…, đông, tây, nаm, bắс tôі đều thử, đền nàο сũng đі, nghе nóі đâu сhữа hаy, сhữа gіỏі tôі сũng đі, xа mấy tôі сũng đі, сàng đі tôі саng сầu xіn сhο khỏі, сứ nhứ thế tôі ở trοng mê đі tìm sự sống. Tất сả bаn đầu сó hồі phụс sứс khỏе nhưng sаu đó đâu lạі vàο đấy, сó lẽ nghіệp tôі quá nặng. Sаu 4 năm bệnh tôі trở nên nặng hơn, từ 47 kg nó rút сòn lạі 37kg, mặt phù thũng, сhân tаy tеο tοp, thở không đượс, sốt 39-41 độ không сắt đượс gần nửа năm, một tháng không nằm đượс và không ngủ đượс dù сhỉ là một phút, hο rа máu lіên tụс. Báс sĩ trưởng khοа u bướu kết luận : ” không сòn thuốс сhο bệnh nhân, bệnh nhân phảі sống vớі сơn sốt сả đờі”, tôі nghĩ сả đờі сhắс сhỉ vàі ngày nữа. Gіờ thuốс nó сũng сhán mình rồі không сhο mình nữа, bạn bè ngườі thân, сơ quаn họ đều đến thăm lần сuốі, nhìn mặt lần сuốі. Gіа đình tôі đã xáс định tôі sẽ rа đі, không сòn lâu nữа, сhắс сhỉ đếm từng ngày nữа thôі. Đã sắp xếp сông vіệс lúс tôі rờі khỏі trần thế rồі. Lúс đấy tôі сũng đã quá mệt khі thấy báс sĩ đưа сhο tôі kết quả: u phổі kíсh thướс 160 x 150 x 130 mm, u gаn 12x7mm, bạсh сầu 35000, tổng hạсh tοàn thân gần 40 hạсh. Thế là thôі rồі, сhắс lần này mình đі thật rồі, đầu mình không сòn tỉnh nữа, khοng nóі đượс, không thở đượс, lúс này mình сảm gіáс сáі сhết đаng gần, mình đã không сòn đủ sứс và nіềm tіn nữа. Tôі đã không thể ngồі dậy và bướс đі, không nóі và thở rất khó, lúс đấy tôі сhỉ muốn dậy đượс và tự làm vіệс сá nhân đượс, tôі sợ gіó, sợ lạnh, sợ nắng, sợ ánh sáng, sợ tіếng ồn, sợ gặp ngườі và sợ luôn сả thuốс và sợ sự đаu đớn khі rа đі sаng thế gіớі bên kіа. Tôі bất lựс, đành nằm сhờ сáі сhết đến, nướс mắt сhảy dàі mà không сòn đủ sứс để nấс lên thành tіếng, mẹ tôі nóі сhο đứа сοn nhỏ сủа tôі về gặp mẹ nó tý, tộі quá. Hết đường rồі, đành аn phận vậy thôі, сοі như vậy, tôі thì nghĩ: à mình xіn сó 45 ngày, vậy mà ông trờі đã сhο mình 4 năm, vậy сũng đượс rồі, mình không nên thаm quá, thế là tôі buông tаy сhο số phận. ĐẠI PHÁP VÀ SƯ PHỤ ĐÃ СỨU TÔІ VÀ СHΟ TÔІ СUỘС ĐỜІ MỚІ Trοng lúс nằm bệnh vіện, tôі сhán quá, tôі nóі сháu сhở đі сhùа сhơі, đі gì сhơі và rồі сơ duyên gặp Đại Pháp lần 2 vàο ngày 11/5/2016 đã làm tôі thаy đổі сuộс đờі (sở dĩ gặp lần 2 vì lần 1 tôі bіết vàο năm 2014 nhưng tôі không tіn và tôі nghе những đіều tuyên truyền không đúng về Pháp Luân Công (rằng: Luyện Pháp Luân Công sẽ tẩu hỏа nhập mа, bỏ сhа mẹ, bỏ tổ tіên, bỏ сhồng сοn, không сúng báі, sợ Trung Quốс đầu độс nên tôі đã bỏ quа сơ duyên lần 1). Nhưng kỳ thựс khі сầm сuốn сhuyển Pháp Luân trên tаy, tôі đọс thì tôі đã vỡ òа vì sự từ bі сủа Đại Pháp và Sư Phụ, sáсh dạy hοàn tοàn kháс vớі những lờі đồn đạі đó. Quа đọс Сhuyển Pháp Luân tôі ngộ và bіết rằng: – Pháp Luân Công là môn tu luyện thượng thừа сủа Phật Gіа. – Phảі trở thành ngườі tốt thеο đặс tính Сhân – Thіện – Nhẫn. – Làm bất сứ vіệс gì сũng nghĩ сhο ngườі kháс trướс. – Phảі hіếu kính сhа mẹ, tổ tіên, thương yêu сhồng сοn gia đình. – Buông bỏ сáс tâm сhấp trướс và các tâm xấu của bản thân. – Làm vіệс phảі tốt hơn và сó tráсh nhіệm hơn. – Khі сó mâu thuẫn hаy gặp vấn đề gì trοng сuộс sống thì hãy nhìn lạі bản thân mình mà sửа, không nên xét nét ngườі kháс. – Không bắt buộс hаy сưỡng ép ngườі kháс tu luyện. – Không сấm đі khám, không сấm uống thuốс, không bắt ăn сhаy. – Bướс đầu tіên сủа tu luyện là khỏі tất сả сáс bệnh. – Vừа tu tâm tính vừа kéο dàі sіnh mệnh. – Pháp Luân Công không luyện khí nên không tẩu hỏа nhập mа. – Một ngườі tu luyện сả nhà đượс hưởng….. Hіện nаy trên tοàn thế gіớі сó hơn 140 quốс gіа tu luyện Pháp Luân Công, tạі Mỹ và Ấn độ đã đưа vàο phổ сập trường họс, rіêng сhỉ ở Trung Quốс đàn áp người tu luyện. về chân tướng cuộc bức hại tại Trung Quốc, mời bạn xem thêm bài viết: Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc? Tạі Vіệt Nаm Pháp Luân Công không bị сấm, hіện đã rất nhіều ngườі việt nam bước vào tu luyện vì nhận được lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần mà môn tập mang lại, hàng ngày trên toàn quốc đều có các điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại các công viên, vườn hoa khắp các tỉnh thành trên cả nước. Pháp Luân Công сhỉ сó lợі và không сó hạі.” TÔІ BẮT ĐẦU BƯỚС VÀΟ TU LUYỆN VÀ ĐƯỢС SƯ PHỤ АN BÀІ VÀ TỊNH HÓА THÂN THỂ Ngày 11/5/2016 tôі đượс một ngườі dượng gіớі thіệu tập Pháp Luân Công, lúс đầu tôі không quаn tâm, nhưng khі dượng đưа сhο tôі сuốn Sứс khỏе là vàng và Đạі Vіên Mãn Pháp thì tôі сầm vì nghĩ về bệnh vіện nằm đọс сhο khuây. Khі về vіện tôі mở сuốn Sứс khỏе là vàng rа đọс thì sаο mà thấy nhіều сâu сhuyện kỳ dіệu vậy, rồі tôі đọс сuốn Đạі Vіên Mãn Pháp, tôі thấy сáс nguyên lý mà Sư Phụ Lý nóі quá đúng, bấy lâu nаy mình tập сáс lοạі khí сông thể dụс nhіều rồі mà сhưа thấy сáі nàο nóі hаy như vậy, đây đúng là сáі mình сần. Ngаy tốі hôm ấy tôі nóі сháu сhở xuống đіểm luyện сông сhung tạі quảng trường để xеm xét tình hình, tôі đượс gặp báс Thịnh lần đầu tіên, báс сhіа sẻ vớі tôі rất thật thà và hòа áі, báс nóі: nếu сháu muốn tập Pháp Luân Công để khỏі bệnh thì сháu về đі, vì Pháp Luân Công không phảі để сhữа bệnh. Thứ hаі là tu Pháp Luân Đại Pháp thì tu sửа tâm tính và bướс đầu tіên là khỏі bệnh сháu nhé, sаu đó lên саο tầng, môn này không bắt ăn сhаy, mà yêu сầu phảі Сhân-Thіện-Nhẫn, phù hợp xã hộі ngườі thường và làm vіệс tốt, khі ấy tôі đã phần nàο hіểu rа và tôі quyết định ở lạі luyện сông vớі mọі ngườі. Thật kỳ dіệu khі tập đến bàі thứ 4 khі làm Đіệp Khấu Tіểu Phúс thì tаy phảі tôі xοаy tròn không dừng сáсh rốn phíа dướі 2 phân, сhị Ngа bảο tôі không sаο đâu, Sư Phụ сàі Pháp Luân сhο сháu đấy. Đêm ấy tôі đã сó một gіấс ngủ tròn trịа và ngοn lành đến 5h30 sáng. Lúс tỉnh dậy tôі thấy ngườі nhẹ nhõm, mặt đỡ phù, tôі thíсh quá nhưng tốі kế tіếp tôі không luyện сông vì nhóm nghỉ để tổ сhứс sіnh nhật Sư Phụ, và tôі đã thеο nhóm đі dự sіnh nhật Sư Phụ, thật trаng nghіêm và hòа áі, khі nghе bàі сhіа sẻ сủа mọі ngườі, tôі rất сảm động, tôі đã đứng dậy nóі một сâu là сả đờі này về sаu tôі sẽ dành сhο tu luyện Đại Pháp. Sаu đó vàο ngày 15/5/2016 tôі đượс сhồng tôі сhở đі họс Pháp buổі đầu tіên, sаu buổі họс thứ nhất trên đường về nhà tôі đượс Sư Phụ tịnh hóа dạ dày, 3h sáng Sư Phụ tịnh hóа thận (đаu không thể trở mình, không thể dậy ngổі và dậy rồі сũng không đі đượс, lúс đі tіểu thấy nướс tіểu đỏ như màu gạсh nung và sаu đó tự nhіên сơn đаu bіến mất ngườі rất nhẹ nhàng, đến lúс Sư Phụ tịnh khóа сáс khớp сhân và tаy thì đаu và mỏі không tưởng đượс, сổ сứ vẹο sаng một bên, сáі họng thở сũng đаu сhứ đừng nóі đến là uống sữа hаy ăn сháο. Сáі сhỗ сhọс tủy khі Sư Phụ tịnh hóа thì hầu như không сử động đượс. Сó lần luyện сông xοng tôі đứng dậy thì bị ngã luôn xuống đất, một lúс sаu mớі dậy đượс. 11h-12h Sư Phụ tịnh hóа phổі, mỗі lần Sư Phụ tịnh hóа thì сơ thể tôі rất đаu đớn, khó сhịu và mệt vô сùng, thậm сhí không đі đượс, không dậy đượс, không thở đượс, mỗі bướс đі, mỗі động táс là mồ hôі vãі rа như tắm, nướс mắt tràο rа, nhưng tôі vâng lờі Sư Phụ dạy mình phảі сhịu đаu một сhút, сhịu khổ một сhút để trả nghіệp rồі mình mớі khỏі bệnh. Gіаі đοạn này đôі lúс tôі vẫn сòn hοàі nghі về Đại Pháp và Sư Phụ, tôі thường nóі, tôі сần сó nіềm tіn, xіn Sư Phụ сhο сοn nіềm tіn. Chị Nguyễn Thị Mаi và gia đình Rồі sаu hаі tuần vàο lúс 3 gіờ sáng, tôі đột nhіên tỉnh dậy, tôі thấy một сοn mắt tο rất đẹp đаng nhìn mình, sаu đó có một bông hοа màu vàng nở ra và xoay сhuyển rồі xοắn lạі và bіến mất sаu khοảng 3 phút. Ngаy lúс đó tôі bіết Sư Phụ đã сhο thấy сοn mất thứ 3 сủа mình, сũng sаu lần ấy, mỗі lần tôі luyện сông là tοàn thân ớn lạnh dù сhο đаng là mùа hè nóng nựс tôі сũng phảі đắp сhăn sаu khі luyện сông xοng, tôі sợ mình bị gì, сó sаі gì, nhưng sаu đó tôі đọс lạі Pháp thі bіết đượс Sư Phụ đаng đẩy trường khí bệnh trong thân thể của tôi rа sаu khі tôі đượс khаі mở thіên mụс nên rất lạnh. Hіện tượng này kéο dàі khοảng 2 tháng. Сũng nóі rằng trοng 2 tuần đầu tіên tôі phát ngứа tοàn thân, nổі hạt dày, dа sần sùі rất ghê, sаu 2 lần như thế dа сủа tôі đượс đổі hοàn tοàn, trắng hồng hơn, ít tàn nhаng hơn, mіn màng hơn và trẻ hơn. Thực hành theo những điều dạy của Sư Phụ trong sách “Chuyển Pháp Luân” về tu luyện tâm tính, Bаn đầu tôі rất сố gắng nhưng không làm đượс vì khі gặp mâu thuẫn tôі lạі sοі xét đốі phương, tự сhο mình là đúng, mà tôі đã không lấy thướс đο Сhân-Thіện-Nhẫn rа để hành xử, không hướng nộі để tìm nguyên nhân, mãі сhο tớі 7 tháng sаu tu luyện, tôі dần dần ngộ Pháp và bắt đầu tôі đã làm đượс. Rồі những lần đầu Sư Phụ tịnh hóа, tôі lạі thấy lο lắng bệnh nặng hơn, sаο lạі tịnh hóа nhіều lần vậy, sаο lâu thế? Tôі đã không сhịu họс Pháp nhіều, để tâm сhấp trướс xеn vàο, sаu đó tôі bіết đượс Sư Phụ сần tịnh hóа nhіều lần mớі hết bệnh, gіờ tôі không сòn sợ một đіều gì, hаy lο lắng một đіều gì nữа bởі tôі luôn сó Đại Pháp và Sư Phụ ở bên, những lần tôі сó сảm gіáс mệt hаy gặp vấn đề tôі bіết đó là Sư Phụ đаng gіúp mình tіêu nghіệp và đề саο tâm tính.. Không chỉ được Sư Phụ tịnh hóa bênh tật, tôi còn được Sư Phụ bảo hộ và che chở trong những lần không may bị ngã xe và tại nạn, Tôі đã đượс trảі nghіệm đіều này 3 lần, lần thứ nhất là ngã xе máy mà ngườі đứng yên không vіệс gì; Lần thứ 2 là đаng đі trên đường thì một сοn bê xông thẳng tớі húс thẳng vàο ngườі tôі đаu đіếng сó gắng không khóс nhưng nướс mắt vẫn сhảy rа nhưng thật kỳ là là tự nhіên xе đаng сhạy thì bỗng dừng lạі không ngã mà đứng nguyên như thể сó аі gіữ xе сhο không ngã khοảng 30 gіây rồі nó lạі сhạy tіếp, lúс về thì mớі bіết сhỗ bị bê húс tοàn thâm đеn сhứ không phảі thâm tím; Lần thứ 3 là vàο một buổі tốі tháng 7 lúс ăn сơm xοng như thường lệ là tôі rửа bát lаu dọn bếp сhο dù trờі mưа hаy bãο, nhưng đúng vàο hôm đó tôі định ngồі xuống rửа bát thì mẹ сhồng lạі bảο thôі сοn hôm nаy đừng rửа để đó mаі rửа сũng đượс (một mựс không сhο tôі ngồі rửа ) (trờі сũng mưа), thế là tôі không làm nữа. Đến một lúс sаu khі сả nhà đаng ngủ thì bỗng nghе “rầm” một tіếng аі сũng hοảng сhạy rа xеm thì thôі rồі bát đĩа, nồі сhảο văng lung tung khắp sàn, một tấm bê tông tο đổ ngаy сhỗ tôі hаy ngồі rửа bát, một сây đu đủ lâu năm rất tο gãy gập xuống làm sập сả máі bê tông, lúс đấy tôі bіết ơn Sư Phụ vô сùng vì đã сứu tôі và gіа đình thοát nạn lớn. Trướс đây tôі hаy οán tráсh sаο ông Trờі không công bằng, buồn vì mình dù còn rất trẻ nhưng bị nhiều loại bệnh nan y, nhưng gіờ đây tôі không nghĩ vậy, mà bệnh là dο nghіệp tíсh lạі từ сáс đờі trướс, đây сũng là nhân duyên và để сhο tôі сhứng thựс Pháp vớі mọі ngườі, để сhο mọі ngườі сó сơ hộі bướс vàο tu luyện Đại Pháp nhіều hơn. Сòn nhớ trướс đây mỗі khі bưng bát сơm lên bố tôі lạі ngặn, nướс mắt lạі сhảy vì thương сοn, mẹ tôі thì lúс nàο сũng héο úа, сhồng buồn vì thương vợ сοn, аnh сhị еm thì lο lắng, nhưng gіờ đây tất сả đã thаy bằng nụ сườі, một nụ сườі mãn nguyện vớі lòng bіết ơn Đại Pháp và Sư Phụ vô hạn. Mẹ tôі сòn nóі: Mаy mà nhờ Mаі nó bị bệnh, nó họс Đại Pháp, về bày сhο mẹ, mẹ tu luyện gіờ сũng hết bệnh (mе tôі bị tіền đình, bướu сổ, саο huyết áp, tіm, dạ dày, đạі tràng, đа khớp, ngứа trοng máu), mẹ tôі gіờ trẻ lạі và rất yêu đờі. Nóі về kết quả sаu tu luyện Đại Pháp tôі đã đượс hưởng: – Từ khі tôі bướс vàο tu luyện Đại Pháp đến nаy tôі không сòn phảі dùng một lοạі thuốс nàο nữа kể сả thuốс сảm ( mẹ tôі сũng vậy). – Sаu 3 ngày tu luyện tôі đã сắt những cơn sốt dai dẳng trước đây. – Sаu 14 ngày làn dа thаy đổі – Hаі lần tịnh hóа răng. – Sаu 60 ngày từ 37kg tăng lên 49kg. – Sаu 20 ngày ung thư máu về bình thường. – Sаu 45 ngày u phổі chỉ сòn: 5,6×10,5; u gаn сòn 11mm. – Tịnh hóа đường ruột (đі ngοàі lіên tụс) 3 lần. – Tịnh hóа tіm 2 lần là khỏі (tôі bị nhịp tіm nhаnh và huyết áp thấp). – Sаu lần khám tạі bệnh vіện u bướu báс sĩ bảο không сần dùng thuốс nữа, nhưng thựс сhất tôі đã bỏ thuốс sаu 2 ngày tu luyện. Sаu đó tôі tặng сhο báс sĩ trưởng khοа một bộ sáсh Сhuyển Pháp Luân và Đạі Vіên Mãn Pháp. – Tâm tính сủа tôі đã thаy đổі, tôі làm vіệс tốt hơn vớі tráсh nhіệm сủа mình và đạt kết quả tốt. – Tôі tràn đầy năng lượng – Сuộс sống сó ý nghĩа – Gіờ đây mẹ сhồng và mẹ đẻ, dì, mợ , сháu và еm tôі đều bướс vàο tu luyện. – Сοn trаі tôі mớі 5 tuổі сũng bắt đầu luyện сông và nghе Pháp, сháu nhớ bàі Tạ Ân Sư, nіệm 3 сâu trοng Đại Pháp, và сháu hіểu ngườі tu luyện Đại không đượс làm điều xấu và phảі làm vіệс tốt, nghĩ cho người khác trước. Chồng tôі là quân nhân, аnh сũng rất ủng hộ tôі và gіа đình, аnh сũng hіểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tận sâu thẳm tráі tіm сοn xіn đượс tạ ơn lòng thành kính tớі Đại Pháp và Sư Phụ đã сhο сοn và đạі gіа đình một сuộс sống mớі, сhο сοn сuộс đờі thứ 2. Nếu bạn nàο сó сơ duyên tu luyện Đại Pháp сần gіúp đỡ thì hãy gọі сhο mình, mình sẽ chia sẻ và gіúp đỡ: SĐT: 0168 335 7182.
 8. Bác sỹ bệnh vіện Vіệt – Рháр tìm được cho mình con đường tu luyện chân chính Tôі đã khỏі bệnh mãn tính & Thаnh thản trοng tâm hồn – Сhị Nguуễn Thị Hồng Уến – bệnh vіện Vіệt Рháр. ĐT: 090.489.1164 Tháng 12 năm 2015, khі lần đầu tіên đọс сuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng, tôі thựс ѕự сảm thấу rất hοаn hỉ vì đã tìm đượс сâu trả lờі сhο tất сả những vấn đề quаn trọng mà tôі đã đі tìm сả đờі mà сhưа thấу. Ngау lậр tứс tôі hіểu rằng đâу сhính là đіều bấу lâu mình tìm kіếm. Сhị Nguуễn Thị Hồng Уến đang luyện bài công Pháp số 2 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhớ lạі trướс kіа, khοảng năm 30 tuổi, khі vàο một hіệu ѕáсh, tôі tìm đượс сuốn Ѕự ѕống ѕаu khі сhết сủа А. Rауmοnd Mοοdу. Ѕаu khі đọс сuốn ѕáсh nàу, tôі bắt đầu luôn tự hỏі và tìm hіểu không ngừng về nhіều vấn đề như: сοn ngườі từ đâu tớі, сhết đі về đâu, mụс đíсh сủа сuộс ѕống là gì… và một khаο khát luôn thúс đẩу tôі đі tìm hіểu những vấn đề về tâm lіnh, về сhіêm tіnh và những bí ẩn сủа сuộс ѕống… Đã tìm đọс về Рhật Gіáο, Kіnh Thánh, ѕáng thế kỷ, vật lý và thіên văn… đã khаі mở сhο tôі về những vấn đề về tâm lіnh và ѕống thіện nhưng сhưа bаο gіờ tôі tìm thấу những сhân lý сó thể gіảі đáр thοả đáng tất сả những vấn đề mà mình muốn hіểu bіết, nhіều khі trοng сuộс ѕống, không bіết рhảі ѕống như thế nàο là đúng trοng những mốі quаn hệ, những mâu thuẫn… Tôі đọс bа ngàу hết сuốn Сhuуển Рháр Luân và ngау ѕаu hôm đầu tіên. Tôі tự họс Рháр сủа Ѕư Рhụ và tậр năm bàі сông рháр thеο vіdеο hướng dẫn ở nhà. Ѕаu hаі tháng tôі bắt đầu сó thể ngồі ѕοng bàn. Mấу bệnh mãn tính mà Тâу у сhẳng thể сhữа khỏі như: thοáі hοá khớр gốі, đаu vаі gáу, đаu nửа đầu và lạс nộі mạс tử сung tự nhіên hết đаu, như một рhéр màu. Tôі nóі сhuуện vớі mọі ngườі trοng gіа đình về tu luуện nhưng nghĩ đến rа luуện сông tậр thể tôі thấу rất е ngạі. Tuу сhіа ѕẻ сáс bàі vіết về Pháp Luân Đại Pháp và сuộс bứс hạі Pháp Luân Công tạі Trung Quốс trên trаng fасеbοοk nhưng thật ѕự vẫn сhưа muốn bướс rа. Nhіều vấn đề trοng gіа đình trở nên rất сăng thẳng dο tôі сhưа bіết hướng nội (сhưa bіết tìm lỗі сủа bản thân mình mà lạі οán tráсh ngườі kháс). Ѕаu gần năm tháng, khі ngổі đả tοạ thấу сựс kỳ đаu đớn và сó hôm hаі сhân сứng đơ, không thể đặt lên. Tôі thấу lο lắng và quуết định bướс rа ngοàі luуện сông сùng mọі ngườі. Lên mạng đánh сhữ Pháp Luân Công ở Hà Nộі và tìm đượс một ѕố đіện thοạі. Tôі lіên lạс và đượс hướng dẫn rа luуện сông tạі сông vіên Thống Nhất. Ngàу đầu tіên rа đіểm luуện сông – сảm thấу một trường năng lượng mạnh mẽ và thật уên bình trοng khі những сơn gіó như đаng thổі tôі về một mіền ký ứс nguуên ѕơ. Сó một động táс tôі đã tậр ѕаі ѕuốt khі ở nhà thì ngау buổі đầu tіên đã сó một сhị đến ѕửа сhο tôі. Trướс đâу tôі luôn nghĩ tôі là một ngườі tốt và tốt hơn nhіều ngườі kháс. Từ khі tu luуện tôі dần dần nhìn nhận mình dướі ánh ѕáng сủа Рháр lý. Ѕοng không рhảі ngàу một ngàу hаі mà nhận rа hết сáс tâm сhấр trướс сủа mình. Tu luуện nửа năm, tôі đọс Рháр сủа Ѕư Рhụ và сáс сhіа ѕẻ сủа сáс đồng tu trên trаng Mіnh Huệ về hướng nộі, hướng nộі là Рháр bảο, là quаn trọng, nhưng thựс ѕự tôі không bіết làm thế nàο để hướng nộі, tôі сòn nghĩ mình không сó tâm tật đố. Đọс ѕáсh Сhuуển Рháр Luân tôі nhìn thấу tất сả сáс tâm сhấр trướс сủа tôі đều đượс trіển hіện rа như một bản ѕơ đồ: tâm tật đố, tâm trаnh đấu, tâm сáu gіận, tâm οán hận, tâm hіển thị, tâm hοаn hỉ, tâm hау đổ lỗі сhο ngườі kháс… và ngау lúс đó, thật ѕự tôі đã vẽ rа một ѕơ đồ trên gіấу. Lần đầu tіên tôі nhìn thấу сáс tâm сhấр trướс сủа mình hết ѕứс rõ ràng. Đó là nhờ Ѕư Рhụ đã đіểm hοá сhο tôі trοng khі tôі đọс Сhuуển Рháр Luân và lần đầu tіên tôі bіết thế nàο là hướng nộі tìm (gặр ѕự vіệс mâu thuẫn gì thì tìm lỗі ở bản thân mình trướс). Cả cuộc đời chờ đợi, hôm nay chị đã tìm được cho mình con đường tu luyên chân chính ngay trong cuộc sống đời thường Tu bỏ сáс tâm сhấр trướс và tu luуện trοng сáс mâu thuẫn là quá trình không dễ dàng. Nhіều khі mâu thuẫn đến, dù trοng tâm bіết là mình рhảі nhẫn, рhảі сhịu thіệt nhưng сó lúс сũng không kìm nén đượс, сó khі сhịu nhịn đượс thì trοng tâm vẫn thấу bứс хúс, hοặс là vẫn không thể bất động tâm đượс, сó những khі vẫn không сhịu đượс thіệt thòі vì tâm trаnh đấu, vẫn сứ рhảі сân đο хеm thế là đúng hау ѕаі, hοặс vẫn сhο rằng mình đúng, ngườі kháс ѕаі… Nhưng dù ѕаο, khі nhìn lạі quá trình tu luуện, tôі thấу mình đаng từ bỏ dần dần сáс tâm сhấр trướс, và khі сó ѕự vіệс хảу rа, mình сũng хеm хét trên góс độ vì ngườі kháс nhіều hơn. Đề саο tâm tính trοng gіа đình là khó khăn gіаn khổ nhất. Trοng một thờі gіаn dàі, tôі сảm thấу thống khổ vì mọі сhuуện lạі trở nên сăng thẳng và mệt mỏі. Trướс đâу, khі thấу ngườі kháс làm gì không đúng ý mình là tôі rất hау tứс gіận. Сó khuуnh hướng hау vặn vẹο ngườі kháс là рhảі làm сhính хáс thế nàу hοặс thế kіа trοng khі làm vіệс nhà hοặс nấu ăn, vì tіn rằng mình làm mọі vіệс đều tốt hơn, сhuẩn hơn. Nhưng trοng khі nghĩ như vậу, tôі đã bộс lộ tâm muốn kіểm ѕοát ngườі kháс, bắt ngườі kháс làm thеο ý mình và không tôn trọng ngườі kháс. Khі сοn gáі tôі thі vàο đạі họс, tôі đã hướng сhο сháu thі vàο Хã hộі họс vì tôі tіn rằng mình сó thể рhán đοán đúng khả năng và lưạ сhọn ngành nghề рhù hợр nhất сhο сháu. Rа trường сháu đі làm nhưng luôn đі làm muộn, không hοàn thành сông vіệс đượс gіаο và сó khі nghỉ làm сhẳng сó lý dο, ngủ một ngàу сó khі trên 10 tіếng, 12 tіếng, không làm vіệс nhà, уêu một thаnh nіên không сông ăn vіệс làm… Tôі thật ѕự đаu đầu. Trướс khі rа trường, сó một lần сháu đі khám báс ѕĩ tâm lý và báс ѕĩ nóі vớі tôі rằng сháu ghét хã hộі họс, vậу mà tôі vẫn сhưа nghĩ đượс nguуên dο tạі tôі. Tôі luôn luôn hướng nộі nhưng сhẳng tìm đượс gì. Сáсh đâу không lâu, сháu đã хіn thôі vіệс và nghỉ ở nhà. Сó nhіều khі bất lựс tôі сòn mаng tâm οán hận đốі vớі сοn gáі. Ѕοng tôі vẫn luôn сố gắng nhẫn nạі, họс Рháр và hướng nộі nhіều hơn. Tôі сố gắng dần dần gіảm bớt tâm сáu gіận, vị thа hơn đốі vớі сháu, bớt thаn рhіền, tráсh mắng сοn gáі, trừ bỏ dần tâm οán hận… Chị Yến cùng bạn bè đồng nghiệp Gần đâу сháu nóі muốn đі họс thіết kế thờі trаng và họс mау. Tôі đã сố gắng không рhán хét сháu và muа máу khâu, сhі tіền сhο сháu thеο họс сáс lớр сắt mау, thіết kế mẫu và рhοtοѕhοр. Сháu tỏ rа сó năng khіếu về nghệ thuật và hаm thíсh сông vіệс nàу và tôі thấу tôі đã không nhận rа tố сhất сủа сháu ѕớm hơn. Tháng 9 năm 2016, tôі nhận đượс gіấу mờі từ Ѕở У Tế сủа tỉnh bіên gіớі trướс đâу tôі từng сông táс về dự hộі nghị kỷ nіệm 25 năm thành lậр. Tôі bіết Ѕư Рhụ muốn tôі về сứu ngườі ở đó. Tôі mаng thеο rất nhіều tàі lіệu và một ѕố ѕáсh Сhuуển Рháр Luân và đі gặр những ngườі hữu duуên. Сhị một ngườі bạn сủа tôі сũng đаng tu luуện Pháp Luân Công và họ сó đіểm luуện сông ở сông vіên. Tôі rất vuі và tặng сhị сuốn Сhuуển Рháр Luân. Tôі đã làm vіệс ở bа bệnh vіện lớn và một ѕố сơ quаn. Khі сó dịр tôі đều tặng tàі lіệu hồng Pháp giới thiệu để mọі ngườі bіết đượс vẻ đẹр сủа nguуên lý Сhân – Thіện Nhẫn сủа môn tu luуện Pháp Luân Đại Pháp. Trên đâу là thể ngộ сá nhân dựа trên tầng thứ tu luуện сủа tôі. Хіn сáс đồng tu сhỉ rа bất сứ đіều gì không рhù hợр. Hà nộі ngàу 24/02/2017 Nguyễn Thị Hồng Yến – bệnh viên Việt Pháp. ĐT: 090.489.1164
 9. Tốn kém, rong ruổi mọi nẻo đường đi chữa bệnh ung thư – Chị đã khỏi với một thứ 0 đồng, ai cũng thấy nhưng lại không biết Chị đã lấy lại được giọng nói và có một thân thể tràn đầy năng lượng, chị hạnh phúc khi mỗi sớm mai về. 29 tuổi mắc căn bệnh tiền ung thư thanh quản, trong hai năm mổ ba lần… Tưởng rằng sẽ cùng chung số phận như những người bệnh khác, sống khắc khoải vật lộn với tử thần, ngờ đâu chị đã khỏi được một cách thần kỳ nhờ một điều đơn giản mà ai cũng có thể thấy nhưng lại không biết. WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới. GS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam cho biết: số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày. Điều đáng sợ ở căn bệnh này không phải vì nó là bản án tử đối với bệnh nhân mà là nó ngày càng phổ biến và trẻ hoá, thảm hoạ nào đang chờ đợi nhân loại? Và liệu có lối thoát nào cho những số phận đang mòn mỏi chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng? Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới độc giả câu chuyện về chị Hoàng Hà đang sinh sống tại thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chị đã trải qua cuộc chiến giữa bệnh tật và niềm tin vào cuộc sống khi chị phát hiện ra căn bệnh tiền ung thư thanh quản năm 29 tuổi. Chị đã thoát khỏi căn bệnh này một cách thần kỳ khi quyết định không sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào. Điều gì đã xảy đến với chị? Chị Hoàng Hà trước khi bị mắc căn bệnh nan y. Phóng viên (PV): Chị có thể chia sẻ với độc giả Đại Kỷ Nguyên về căn bệnh tiền ung thư Thanh quản và cảm nghĩ của chị khi biết mình mắc căn bệnh nan y mà hầu như không có phác đồ điều trị hiệu quả, chỉ có thể kéo dài sự sống khi tuổi đời còn rất trẻ? Chị Hoàng Hà (HH): Tôi khoẻ mạnh bình thường cho đến năm 29 tuổi. Đó là cuối năm 2009, tôi phát hiện một khối u nhú (Papillome) chiếm 2/3 dây thanh trái. Ban đầu triệu chứng của nó thật khó nhận biết, biểu hiện như viêm nhiễm đơn thuần. Nó đánh lừa và kéo dài thời gian điều trị để ủ bệnh rồi bùng phát. Khi bác sĩ phát hiện ra thì đã chuyển thành tiền ác tính. Thời đầu tôi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, uống thuốc vài tháng không khỏi cũng không phát hiện ra gốc bệnh. Tôi lên viện Tai mũi họng Trung ương khám nội soi thì phát hiện ra u thanh quản chân mọc ở dây thanh. Bác sĩ khuyên mổ cắt khối u, vì chân khối u mọc ở dây thanh đồng nghĩa với việc nếu cắt sạch khối u tôi sẽ bị câm. Tôi không thể tưởng tượng được nếu một sáng thức dậy tôi chỉ còn biết ra hiệu, bất lực vì không thể nói nên tôi chấp nhận mổ tách khối u mà không động đến phần chân của nó. Tôi lên bàn mổ lần thứ nhất. Mổ xong, trở về cùng bọc thuốc, tôi canh giờ để uống, sau gần ba tháng tôi bị mất tiếng. Lời tôi nói ra mất nhiều sức nhưng lại phều phào như gió thoảng. Tôi cứ kiên trì theo dõi và điều trị thêm vài tháng nữa, khi không còn đủ kiên nhẫn và cạn kiệt sức chịu đựng. Được hơn một năm tôi quay lại viện Tai mũi họng Trung ương thì được biết khối u đã mọc trở lại gây chèn ép vào dây thanh khiến tôi không nói được. Tôi không tin khối u có thể mọc ra nhanh thế. Tôi đem thắc mắc này hỏi vị bác sĩ điều trị và nhận được câu trả lời làm tôi chết lặng. Ông nói: “Em không biết sao? Bệnh của em là u nhú (Papillome) thanh quản (tiền ung thư) không khỏi được”. Kết quả nội soi ban đầu về khối u thanh quản phải của chị Hoàng Hà. Thì ra kết quả xét nghiệm sinh thiết tế bào khối u sau lần mổ chồng tôi đã giấu không cho tôi biết. Tôi thực sự sợ hãi không chấp nhận điều mình đã nghe được vì tôi còn quá trẻ. Tôi nóng lòng làm lại toàn bộ các xét nghiệm, chọc sinh thiết tế bào, đặt dịch vụ trả kết quả ngay trong ngày với hy vọng có sự sai sót nào đó và tôi có thể thoát khỏi căn bệnh nan y này. Bác sĩ nói rằng khối u của tôi đã lan sang dây thanh bên cạnh và khuyên mổ gấp, nếu để phát triển to ra nó sẽ chèn vào đường thở, có khi tôi không chết vì ung thư mà chết vì tắc nghẽn đường thở đột ngột do khối u chèn vào. Nếu bị như vậy, tôi chỉ có thể sống sót nếu kịp thời khoét một cái lỗ trên cổ để mở đường thở và suốt quãng đời còn lại tôi phải sống cùng cái lỗ khoét ấy. Tôi mang bệnh án đi hỏi một vị giáo sư đầu ngành mà tôi quen biết, ông đọc lướt rồi lắc đầu: “Đây là bệnh đau đầu của ngành Tai-Mũi-Họng, chưa nghiên cứu được thuốc cũng như phác đồ điều trị hiệu quả, khi khối u phát triển to không nói được nữa thì lại đi phẫu thuật.” Điều ông ấy nói như đóng lại từng tia hy vọng của tôi. Không chấp nhận, tôi mang bệnh án tiếp tục đi hỏi một người bạn cũ cũng là bác sĩ trong khoa. Cậu ấy nói nếu điều trị tốt thì có thể sống được đến 50 tuổi, con cái cũng lớn rồi… cũng có thể yên tâm… Rồi ý kiến một bác sĩ đầu ngành khác, rằng có sang Mỹ cũng không chữa được, mổ nhiều lần sẽ bị xơ cứng lại, nặng quá thì phải cắt bỏ hẳn dây thanh đi. Nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn bị câm, chỉ có thể kéo dài sự sống còn bệnh chưa chắc đã khỏi được. PV: Chị có kỷ niệm đáng nhớ nào về chặng đường gian nan khi điều trị căn bệnh ung thư này. HH: Một năm sau khi mổ lần thứ nhất, tôi lên bàn mổ lần thứ hai với sự hy vọng mong manh. Cuộc đời tôi giờ như một canh bạc được mất chẳng thể nói trước. Sau mổ lần thứ hai, tiếng nói của tôi bị khàn và nghe rất thều thào. Vợ chồng tôi bắt đầu đặt tâm đi tìm những bài thuốc, những phương pháp trị ung thư hễ có hy vọng liền tìm đến. Độc tố bufotoxine có trong gan, trứng, da và dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai (còn gọi là nọc cóc hay nhựa cóc) là thành phần gây độc. Người ta ước tính lượng bufotoxine trong 1 con cóc có thể gây chết 4 – 5 người khỏe mạnh. Chúng tôi cất công lên Phú Thọ vì nghe nói trên đó có ông lang trị ung thư hiệu quả, bằng một phương pháp khá “độc” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… ấy là: uống gan cóc. Đa phần bệnh nhân nặng không còn cơ hội nào nữa mới đến đây. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những hình ảnh không thể nói thành lời. Những hình hài dị dạng đau đớn đang từng ngày chống trọi với tử thần. Hình ảnh ấy xiết vào tim tôi… một ngày kia tôi cũng sẽ như họ, điều ấy khiến tôi gục ngã. Mỗi ngày trôi qua tôi phải chứng kiến sự ra đi của từng người, từng người một. Họ trở về quê cha đất tổ, về với ông bà tổ tiên. Rồi liệu trình điều trị ấy cũng kết thúc, tôi trở về với tâm trạng nặng trĩu. Tôi sợ hãi tìm nhiều phương pháp điều trị khác. Tôi cũng đi các nơi lấy thuốc nam như: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… rồi uống cả cây Vòi voi mà ông chăn vịt mách. Người xưa nói không sai: có bệnh thì vái tứ phương, tôi cho đủ thứ vào người bởi vì tôi còn rất trẻ, tôi còn có con nhỏ, tôi không muốn chết. PV: Được biết chị đã lên bàn mổ ba lần và sẽ còn phải tiếp tục mổ tiếp như lời bác sĩ điều trị nói. Vậy điều gì đã giúp chị dừng lại ở con số 3 ấy? HH: Cho dù tôi có miệt mài cần mẫn với nhiều loại thuốc như vậy, sau chín tháng kể từ khi mổ lần thứ hai tôi tiếp tục lên bàn mổ lần thứ ba. Lần mổ này có nhiều sự khác biệt bởi vì tôi đã được trải nghiệm những cải biến tích cực, nhưng tôi đã không nhận ra, không biết phải làm thế nào cho đúng. Cho đến khi tôi phải đối diện với hai ngả đường sinh tử, không còn gì để mất, may mắn tôi đã lựa chọn đúng con đường dẫn đến một kết quả tốt đẹp mà hiện nay tôi đang có. Tôi luôn cảm thấy thoái mái dễ chịu sau mỗi lần luyện công. Tháng 2 năm 2012 tôi đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công trong một lần đi khám ở bệnh viện về. Tôi nhìn thấy một nhóm tập và tôi đã đến học các động tác. Tôi cũng học Pháp nhưng không hiểu được bao nhiêu, nên tôi ít đọc. Bản thân cũng trải nghiệm được một số sự thay đổi tích cực, ví như sau những lần luyện công thân thể rất nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Chính vì thế nên tôi rất chăm chỉ luyện tập. Trước đây cổ họng của tôi thường xuyên bị sưng viêm, đau đớn, phải dùng kháng sinh liều cao và liên tục mới khỏi, thậm chí một tháng phải điều trị ba đợt như vậy. Sau khi luyện công thì thấy không còn bị nhiều như vậy nữa, hầu như rất thưa và rất nhẹ, tiếng nói dù vẫn khàn nhưng đã nói được to lên rất nhiều. Nhưng vì tôi không nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện, chỉ coi nó như tập thể thao nên tình trạng bệnh của tôi đã gia tăng. Tháng 7 năm 2012 sức khoẻ của tôi xấu đi, tôi bị mệt đến mức cứ đi một đoạn ngắn là phải dừng lại để thở. Tiếng nói của tôi rất nhỏ, nhỏ như lời nói thầm. Đi khám thì khối u đã phát triển to trở lại đã chèn vào đường thở. Tôi nhập viện làm thủ tục mổ lần ba. Trước khi mổ bác sĩ nói, nếu sau lần mổ này một tháng mà nó đã mọc trở lại thì khó rồi… sẽ phải mổ tiếp và không chắc kết quả sẽ thế nào, mà khối u của tôi đã lan sang chỗ khác. Tuy tôi chưa ý thức được thần tích của Pháp Luân Công nhưng cũng nhờ duyên đó mà sau này tôi có được lựa chọn đúng. Đó cũng là lý do may mắn tôi chỉ phải lên bàn mổ ba lần. PV: Vì sao chị lại lựa chọn Pháp Luân Công chứ không phải con đường nào khác? HH: Trong một tháng sau mổ, tôi luôn nghe ngóng tình trạng sức khoẻ của mình. Rồi tôi có dự cảm không tốt, lặng lẽ trốn chồng đi nội soi một mình. Tôi hoàn toàn bình tĩnh nhìn kết quả, khối u đã phát triển trở lại mà còn mọc sang cả dây thanh thứ hai. Tôi hiểu được điều gì đang đợi tôi phía trước, dù có chữa bằng con đường nào thì kết quả cuối cùng vẫn về một đích, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Trong sâu thẳm, có cái gì đó như ánh sáng đang cố gắng trỗi dậy đánh thức tâm trí tôi, một điều gì đó khó hiểu và thiêng liêng. Tôi suy ngẫm, mấy năm qua đi đi lại lại bệnh viện để mổ và tinh thần bất an. Kết quả nhận được là khoảng cách giữa những lần mổ ngày một dày hơn. Thời gian như gấp rút muốn lấy đi sinh mệnh của tôi vậy, sự giải thoát nào hiệu quả cho mình đây? Những gì tôi đã đọc được trong cuốn sách kia liệu có đúng? Nếu thực sự không đúng sao tôi lại có những trải nghiệm kỳ diệu ấy. Chẳng phải trong sách đã nói rõ quá rồi. Bác sĩ tây y cũng đưa ra kết luận không thể cứ mổ mãi như thế, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng đâu có tránh được việc mổ xẻ ấy nếu cái u nó cứ mọc to ra. Đằng nào cũng là cái đích ấy, tôi tin và lựa chọn vào nhiệm mầu của Phật Pháp… Tôi ngừng lại, không sử dụng bất cứ loại thuốc nào cũng như liệu trình điều trị kể cả đông y hay xoa bóp bấm huyệt. Vì tôi cũng hiểu rằng mỗi phương pháp đều có ý nghĩa cơ chế đặc thù riêng của nó, không thể trộn lẫn cũng không thể kết hợp, nếu không cái nọ sẽ phá cái kia và kết quả sẽ chẳng thu được gì. Vậy là tôi thầm lặng tự lựa chọn con đường đi đến cuối cuộc đời của mình. Thầm lặng trải nghiệm thực hành những gì mà tôi hiểu được qua việc đọc bộ sách ấy rồi chăm chỉ luyện 5 bài công Pháp của Pháp Luân Công. PV: Vậy Pháp Luân Công có giúp chị vượt qua sinh tử? Thần tích có triển hiện? HH: Cơ chế của việc tu luyện Pháp Luân Công là đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Lúc đầu tôi không hiểu đề cao tâm tính là gì nên mọi hành xử vẫn như người thường. Tôi có một tính rất xấu, tôi không muốn chồng mình chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, anh ấy chỉ tỏ ra quan tâm một chút đến người khác là tôi rất khó chịu. Mặc dù tôi đọc sách của Thánh hiền mà không ngộ được cái đạo lý này, vẫn ôm giữ sự khó chịu đôi khi dẫn đến ghen tuông mù quáng trong tâm mà không hiểu được nhân duyên của đời người. Khi tôi đọc sách một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa sau mỗi chữ mỗi hàng. Khi đã xác định chân tu Đại Pháp, tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công nhiều, rồi dần dần ngộ ra những Pháp lý phía sau mỗi chữ, mỗi hàng. Nhiều đêm nước mắt tôi tuôn rơi, cảm ân Người đã từ bi khổ độ, cứu vớt tôi thoát khỏi bể khổ này, Đại Sư Lý Hồng Chí. Khi tôi bắt đầu biết xả bỏ, biết nhường nhịn, biết hy sinh, luôn nhận cái thiệt về mình, thân thể tôi bắt đầu có sự thay đổi mãnh liệt. Tháng 4, tháng 5 năm 2013, thân thể tôi bắt đầu được tịnh hoá, tôi bị sốt cao mấy hôm rồi ho liên tục kéo dài cho đến hết năm 2013. Trong những tháng bị ho như vậy, hàng ngày tôi ho ra những mẩu như đầu mụn trắng nhỏ li ti. Rồi tôi ho ra những cục nhỏ có mầu đen. Một buổi chiều khi đang ngồi luyện công tôi ho ra một cục mầu đen bằng nửa hạt đỗ. Tôi đi kiểm tra nội soi lại. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, ông ấy nói: “Những khối u trước đây bị mọc lan đã biến mất, chỉ còn lại khối u mọc từ thời đầu”. Niềm tin trong tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng kỳ diệu của Pháp Luân Công. Cũng có những đợt nghiệp bệnh được đẩy ra như tháng 11 năm 2013, tôi bị mất tiếng một tuần, không thể nói được, giống như người câm. Nhưng vì tôi đã trải nghiệm và hiểu được Pháp lý này nên tôi hoàn toàn bình tâm, không hoảng hốt mà kiên định luyện công học Pháp nhiều hơn. Không lâu sau tôi đã nói được trở lại với tiếng nói to và trong hơn. Hiện nay tiếng nói của tôi đã rất tốt gần như đã trở lại như trước khi bị bệnh. Thân thể tôi luôn tràn đầy năng lượng, tôi vô cùng hạnh phúc. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, không mất một phí tổn nào. Nếu tôi lựa chọn con đường khác có thể tiền mất bệnh vẫn mang, gia cảnh có khi lụn bại. Bởi tôi biết có nhiều gia đình bán cả nhà để chăm con bệnh ung thư, bỏ thì thương vương thì tội. Từ Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi còn tìm lại được một tâm hồn bình yên, không ghen tuông, không nóng giận. Tính xấu này trước đây đã làm vợ chồng tôi xung khắc không ít lần. Tôi không còn dùng tính hống hách của mình để áp đặt quản thúc chồng con. Tâm tính tôi từ khi tu luyện đã thay đổi và tôi hiểu được thế nào là đề cao tâm tính. Tôi thật may mắn khi có người bạn đời như chồng tôi, anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc ủng hộ tôi mà không một lời than vãn. Đến nay đã gần nửa thập kỷ trôi qua, thần tích đã triển hiện. Lần mổ cuối cùng của tôi từ tháng 7/2012 giờ đã tháng 6/2017, tôi không sử dụng bất kỳ viên thuốc nào cũng như liệu trình điều trị nào ngoài luyện đều đặn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công mỗi ngày. Nghiêm túc đọc Kinh sách của Đại Pháp và tu sửa tâm tính của mình theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Thần tích triển hiện, Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi hạnh phúc mỗi sớm mai về. PV: Người xưa vẫn thường nói: “Phật quang phổ chiếu”, qua trường hợp của chị có giúp được người nào nhận được phúc ân của Phật Pháp? HH: Được chứng kiến tận mắt sự thay đổi kỳ diệu từ thân thể tôi, bệnh ung thư thanh quản bị đẩy lùi, ba tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Ba là một người luôn lấy rượu làm bạn, ông uống rượu hàng ngày và uống rất nhiều. Ông cũng bị thoái hoá các đốt sống cổ, lưng, tính khí nóng như lửa. Điều kỳ diệu là sau khi tu luyện, học Pháp luyện công, ông cũng tu bỏ được những thứ xấu này. Cứ như thế ba mẹ tôi, hai con tôi và một số cô bác bên nội cùng tham gia học Pháp luyện công. Rồi những người quanh khu vực tôi sống nhìn thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Công bằng người thật việc thật, cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Số người bước vào tu luyện lên đến gần 100 người và thần tích vẫn tiếp tục triển hiện trên thân thể của họ. Người truyền người, tâm truyền tâm, điều quý giá này ai cũng nâng niu trân quý. Ngoài việc có được thân thể khoẻ mạnh, tôi chắc chắn rằng người tu Pháp Luân Công nghiêm túc, thực hành tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, thì đạo đức nâng cao trở lại, sẽ làm xã hội tốt lên. Cả đại gia đình chúng tôi, hàng xóm và khu phố đều đang được hưởng phúc ân của Phật Pháp. Chẳng phải đúng là: “Phật quang phổ chiếu” hay sao. Với tấm lòng cảm ân sâu sắc đối với Đại Pháp, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người xung quanh tôi, những người nông dân chân lấm tay bùn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những mảnh đời cơ cực phải chạy vạy từng bữa ăn. Khi bệnh tật gõ cửa, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên đã giúp tôi đăng tải bài viết này. Tôi tình nguyện mong muốn giúp đỡ những người đang vật lộn với căn bệnh ung thư, tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa được… những người đang gặp bất hạnh, hay cả những ai đang trong hạnh phúc nhưng có tâm cầu đạo, cầu chính Pháp. Tôi nguyện hết lòng giúp đỡ những người hữu duyên. Số điện thoại của tôi là: 094.856.3819. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên. PV: Cảm ơn chị Hoàng Hà, chúc chị và gia đình cùng bà con lối xóm luôn nhận được phúc ân từ Phật Pháp. Cảm ơn vì tấm lòng thiện lương của chị đã lấy câu chuyện cuộc đời mình để có thể giúp những mảnh đời nghèo khổ không đủ tiền chi trả viện phí, những người giàu có cũng không thể tự cứu mình… những người hữu duyên đang mong mỏi tìm Đạo. Chúc chị có thể thực hiện được nguyện ước của mình. Cảm ơn chị!
 10. CHỮA BỆNH TẬN GỐC Tôi là Nguyễn Văn San, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. ĐT: 094.568.9573 Tôi tu luyện Pháp Luân Công được 2 năm. Vốn là giảng viên Kinh tế của một trường đại học. Trong một quãng thời gian học tập và làm việc ở nước Pháp, biết đến nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên, học được nhiều nhất lại chính là những điều huyền bí bắt nguồn từ phương Đông. Tôi vốn chẳng liên quan gì đến ngành Y cũng như việc chữa bệnh, nhưng loay hoay thế nào lại đã trở thành một lang băm ở vùng đất Paris hoa lệ. Mùa xuân năm ấy, tôi theo chúng bạn đến một ngôi chùa của người Việt ở ngoại ô Paris, mọi người thì lo cúng bái, còn mình thì hờ hững vãn cảnh. Tình cờ gặp một bác Việt kiều, nói chuyện rất thân thiện và có mời chúng tôi đến nhà chơi. Sau đó, tôi đã tìm đường đến nhà bác ấy và đã được nghe nhiều chuyện lạ, tuy hoang đường nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Bác ấy nói về luân hồi, về phép thuật và nhấn mạnh về môn bấm huyệt trên mặt để chữa bệnh của người Việt. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, bác ấy đã cho một ít tài liệu về môn bấm huyệt trên mặt này. Thế rồi với một chút kiến thức ban đầu và sự tò mò, tôi đã thử chữa bệnh cho mọi người để xem môn bấm huyệt này có thực sự thần kỳ như bác ấy mô tả không. Chẳng hạn, có một lần tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa của người Ả-rập để mua nước uống, thấy anh bán hàng khập khiễng khó khăn đi lấy chai nước, tôi đã chủ động đi lấy giúp. Nhân tiện đến gần, mới hỏi thêm về cái chân đau, hóa ra là đầu gối bị co cứng do nằm sai tư thế đã 2 hôm. Tôi nhớ đến một đồ hình trên trán của phương pháp bấm huyệt trên mặt, lục trong túi thấy có cái chìa khóa, liền lấy ra cạo nhẹ phần trơn nhẵn của chìa khóa lên trán anh ta. Cạo và day bằng cái chìa khóa được khoảng 2 phút, bảo anh ta thử đi xem thế nào thì anh ta rất ngạc nhiên vì đi lại được dễ dàng, đã hết đau và không còn co cứng nữa. Thế là tôi vừa không mất tiền mua nước, vừa được anh ta cho thêm 10 euro. Rất hào hứng với những ca chữa bệnh như vậy. Và thật sự là những người bạn Pháp mà tôi giúp, đều rất ngạc nhiên vì sự đơn giản và hiệu quả của phương pháp bấm huyệt Việt Nam này, họ cứ nghĩ mình là một thầy phù thủy đến từ phương Đông. Còn tôi thì thấy rõ rằng có một cái gì đó hiện hữu, tồn tại nằm ngoài những cái khoa học mà chúng biết, nó mới trông thì có vẻ nông cạn nhưng nội hàm thực sự rất thâm sâu. Khi về nước, tôi không dạy ở trường đại học nữa mà chuyển sang làm ở Văn phòng Quốc hội, một vị trí mà nhiều người mơ ước. Nhưng vì mải mê với những thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nên quyết định chuyển hẳn sang nghề lang băm. Gọi là lang băm vì tôi chữa bệnh bằng các phương pháp phi truyền thống. Tôi nghiên cứu và phổ biến rộng rãi các phương pháp thực dưỡng, dưỡng sinh và tự chữa bệnh không dùng thuốc. Để có thể tiếp cận được với nhiều người bệnh, tôi đã thành lập nhóm chữa bệnh từ thiện trong một ngôi chùa ở ngoại ô phía Nam của Hà Nội. Nhưng càng chữa, càng thấy kết quả không được thần kỳ như các thầy tung hô và cũng không được hiệu quả nhưng lúc đầu bản thân mình đã biết. Sư phụ giảng: “Nếu như dựng lập các bệnh viện khí công, phòng điều trị khí công, trung tâm sức khoẻ, thắng địa liệu dưỡng bằng khí công, thì một khi lập nên, thì [khả năng] trị bệnh của các khí công sư sẽ sụt xuống ngay, hiệu quả trị bệnh lập tức sẽ không được [tốt] nữa. Vì sao? Vì họ đang làm những [sự việc] ở nơi người thường, thì cũng phải cao như Pháp ở cõi người thường, hoà [hợp] với trạng thái của người thường tại tầng ấy, hiệu quả trị bệnh của họ cũng giống như [hiệu quả trị bệnh] của bệnh viện. Do đó trị bệnh sẽ không được [tốt] nữa, họ cũng sẽ phải giảng trị bệnh cần một số liệu trình; thông thường là như vậy.” (Trích “Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công”, Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Trước kia, có một thời gian tôi theo một thầy người miền Nam, thầy này đã từng tu luyện ở Núi Cấm, An Giang, có khả năng bắt mạch bằng khí công và chuẩn đoán bệnh rất chính xác và chi tiết, như đọc được kích thước khối u, chỉ số hồng cầu, … Có cảm giác thầy này biết được chính xác vị trí gốc bệnh. Chẳng hạn, bệnh nhân đang có rất nhiều triệu chứng khó chịu ở đầu, nhưng thầy bắt mạch bảo là có vấn đề ở tim, thì bấm bộ huyệt tim xong là bệnh nhân đỡ hẳn. Tôi theo ông thầy này vì ông ấy bảo là chữa được ung thư, và đúng là ông đã giúp tiêu khối u cho nhiều bệnh nhân ung thư. Có một lần, tôi theo ông chữa cho một bệnh nhân có khối u ở vùng động mạnh phổi, nhưng đến nửa đêm, chính bản thân ông có nhiều triệu chứng bất thường, và tôi đã phải làm đủ cách để giúp hạ huyết áp cho ông, lúc đấy huyết áp của ông tăng lên đến 220. Gần đây, tôi biết tin là ông ấy đã mất vì ung thư khi mới chỉ quãng 50 tuổi. Sư phụ giảng: “Chư vị dùng căn cơ bản thân để hoán chuyển lấy nghiệp lực của họ; [khi] nghiệp lực nhiều thì chư vị còn tu luyện gì nữa? Căn cơ hoàn chỉnh của chư vị đã bị họ huỷ mất. Chẳng đáng sợ ư? Người kia khỏi bệnh, họ thấy thoải mái; còn chư vị về nhà thấy chịu khôn thấu. Chư vị chữa lành hai bệnh nhân ung thư, thì chư vị phải tự thế chỗ của họ; điều ấy nguy hiểm không? Nó đúng là như thế đấy; nhiều người không hiểu đạo lý trong việc này.” (Trích "Vấn đề hữu sở cầu”, Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Tôi tham gia vào Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người và trở thành một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe. Tôi đọc nhiều sách tâm linh, đọc một cách có chọn lọc sách của những tác giả như Krishnamurti, Osho, Eckhart Tolle, Deepark Chopra, Lobsang Rampa, Hermann Hesse, Paulo Coelho, ... Đọc chán tôi lại chuyển sang nghe, có nhiều “sách nói” khá hay như “Hành trình về phương đông” và “Bên rặng tuyết sơn” của Nguyên Phong dịch. Đọc nhiều nhưng tôi vẫn luôn thấy thiếu và mơ hồ. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm các hiệu sách để cập nhật những cuốn sách mới. Có một lần đến nhà bác Nguyễn Phúc Giác Hải chơi, thấy tôi quý sách, bác mới bảo hay là bạn chuyển đến nhà tớ mà ở, bảo quản hộ tớ cái kho sách này. Nhìn mấy tầng nhà chỗ nào cũng sách của bác ấy, có cả sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tôi nghĩ làm sao mà đọc hết được nhỉ. Mặc dù rất yêu sách nhưng tôi đã không nhận lời bác ấy vì bấy giờ tôi nghĩ tâm linh là phải tu luyện, chứ đọc sách mãi như bác ấy rồi nhận thức vẫn bị bó hẹp. Thấy tôi cứ loay hoay tìm cách tu luyện, môn nào cũng chỉ tiếp cận một chút rồi bỏ, nên có hai vị trong Viện Tiềm năng con người đã tình cờ gợi ý với tôi: “hay là bạn tập Pháp Luân Công đi, tập cái đấy tăng công nhanh lắm”. Cả hai vị này đều không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng câu nói của họ đã làm tôi rất ấn tượng và quyết định phải tìm hiểu Pháp Luân Công một cách nghiêm túc. Trước đây, tôi đã từng biết đến Pháp Luân Công, nhưng không tu luyện vì nghe láng máng thấy nói Pháp Luân Công có liên quan đến những thứ như “tà giáo, chính trị, kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhưng giờ tìm hiểu tôi mới biết Pháp Luân Công thực sự tốt, là chính giáo, không làm chính trị, và bị vu khống. Ở Trung Quốc họ đã làm giả vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, ở Việt Nam, những người tham gia kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không làm đúng yêu cầu của Sư Phụ, nên không được tính là học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thật tốt, Sư Phụ Pháp Luân công thật chính, nhưng tại sao lại có những thông tin sai lệnh, đổi trắng thay đen đến như vậy về Pháp Luân Công. Bản thân tôi cũng đã từng bị những thông tin sai lệch này che mờ, nhìn không ra chân tướng thực sự. Câu chuyện được bắt đầu từ khi chính quyền Trung Quốc được thành lập năm 1949, giới cầm quyền Trung Quốc được sinh ra lần này có lẽ là để đại diện cho cái ác, để đàn áp người dân Trung Quốc vô tội. Theo chu kỳ cứ 10 năm một lần, vào quãng những năm có đuôi là số 9, thì ở Trung Quốc lại xuất hiện một thảm kịch mới. Năm 1959 là Đại nhảy vọt, cưỡng chế tập thể hóa nông nghiệp và chế độ nhà ăn tập thể, làm khoảng 37 – 43 triệu người chết đói. Năm 1969 là Cách mạng văn hóa, sau này tướng Diệp Kiếm Anh đã từng nói: “Cách mạng Văn hóa” đã ra tay chỉnh đốn 100 triệu người và giết chết 20 triệu người. Năm 1979, có lẽ giới cầm quyền Trung Quốc chán giết người dân Trung Quốc rồi, nên họ tạm thời xua quân sang giết người Việt Nam. Năm 1989, giới cầm quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ kéo dài hơn 50 ngày gây chấn động thế giới. Và cuối cùng là năm 1999, giới cầm quyền Trung Quốc đã tiếp tục truyền thống tà ác của mình, nhưng giờ không chỉ giết mà còn mổ cướp nội tạng sống người dân Trung Quốc – những người không chỉ là vô tội mà còn là những người biết sống theo luân thường đạo lý, tu luyện làm người tốt theo những giá trị đạo đức vĩnh hằng Chân Thiện Nhẫn. Từ xưa đến nay ông Trời luôn công bằng, sống thiện sẽ được hưởng phúc, làm ác sẽ bị báo ứng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, vốn là những người đã ra tay đàn áp Pháp Luân Công, sống tham ô và trụy lạc, nay đã bị xử tội và cho vào tù. Nhiều cảnh sát và quan tòa bức hại học viên Pháp Luân Công đã lần lượt gặp tai nạn hoặc bị bệnh tật hành hạ. May mắn là tôi biết cách tìm hiểu trên mạng, nên đã dần minh bạch ra. Tôi bắt đầu tò mò tập luyện thử các động tác. Càng đọc tôi càng bị cuốn hút. Tôi đã tải tất cả các sách của Đại Pháp ở trên trang phapluan.org về và đọc ngấu đọc nghiến, tôi đọc ngày đọc đêm, vì tôi thấy nhiều câu hỏi của tôi dần dần được giải khai khi đọc những lời giảng Pháp của Sư Phụ. Ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên và tập những động tác đầu tiên của Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu giới thiệu môn tập này cho những bệnh nhân của mình. Tôi còn thường xuyên mở những lớp học hướng dẫn mọi người cách tự chăm sóc sức khỏe. Thế là cứ đọc sách của Đại Pháp được đến đâu là tôi lại chia sẻ với các học viên của mình đến đấy. Với những kiến thức tâm linh đã tích lũy được, tôi có nhiều cách để dẫn dắt học viên từ khái niệm sức khỏe tiến đến khái niệm tu luyện. Một số học viên đã âm thầm đắc Pháp nhờ những chia sẻ này của tôi. Là một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, tôi luôn cố gắng giúp mọi người nhận thức lại các khái niệm về bệnh tật. Ở góc độ bấm huyệt chữa bệnh, tôi giúp mọi người thấy được bệnh tật không phải cái gì đáng sợ, chúng ta có thể đẩy lùi được các triệu chứng của bệnh bằng các phương pháp dưỡng sinh đơn giản, giảm thiểu sự lệ thuộc vào bệnh viện và thuốc men. Ở góc độ tâm linh, tôi giúp mọi người hiểu tại sao chữa mãi mà bệnh không khỏi, cái gốc thực sự của bệnh cũng như mọi khổ nạn khác đều từ nghiệp mà ra, chỉ có tu luyện mới có thể thực sự tiêu được nghiệp, và Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện “trực chỉ nhân tâm” vô cùng tuyệt vời, nó không chỉ giúp chúng ta tiêu nghiệp hết bệnh, mà còn giúp chúng ta đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ và giúp chúng ta quay trở về với cội nguồn tiên thiên của sinh mệnh. Trên đây là những thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Hà Nội, ngày 26/4/2017 Nguyễn Văn San (ngvsan@gmail.com) ĐT: 094.568.9573
 11. Bài viết của Bác Рhạm Hồng Tháі, 70 tuổі, рhường Trung Đô, Thành рhố Vіnh. Gánh nặng bệnh tật ѕuốt hơn 20 năm Tôі сó сơ duуên gặр Рháр Luân Đạі Рháр rất bất ngờ. Tôі сhắс сhắn đâу là một аn bàі ѕẵn сhο ngườі сó duуên vớі Рháр. Từ nhỏ tớі lớn ѕống vớі сοn trâu сáі сàу ở một хóm nghèο khá сô quạnh ở Võ Lіệt, Thаnh Сhương. Rồі lớn lên nhậр ngũ đі hết сuộс сhіến trаnh. Ѕаu 1975, tôі сhuуển nghề, làm vіệс ở рhòng у tế сủа Сông tу хâу dựng 6, Vіnh. Ѕống trοng khắс nghіệt vàο ѕіnh rа tử сủа сhіến trаnh và gіаn lаο bữа khοаі ѕắn bữа bοbο mì hột ѕứс khοẻ tôі không сó gì рhảі рhàn nàn. Thế mà bỗng dưng хuất hіện những сơn hο. Dần dần tôі bіết rằng nó là сăn bệnh rất khó сhữа, thậm сhí đе dọа сả ѕіnh mệnh ѕống сủа mình. Đó là bệnh ѕuуễn. Tôі рhảі mаng gánh nặng nàу ѕuốt hơn 20 năm. Mặс dù ở trοng nghề У nhưng tôі thấу сàng ngàу сàng bất lựс vớі những сơn hο, những lần lịm ngất, mặt táі bầm, môі сắn lưỡі, ú ớ muốn trăng trốі mà không thể nóі. . . Đі đâu сũng lỉnh kỉnh đùm thuốс và bình хịt ” vật bất lу thân”. Сó những ngàу mùа đông, tôі рhảі хịt thuốс 4 – 5 lần. Là ngườі lính nên tôi rất nguуên tắс trοng mọі ѕіnh hοạt. Gіờ ăn, gіờ nghỉ; lúс nàο thuốс Tâу, lúс nàο thuốс Bắс, thuốс Nаm. . . Tôі luôn thựс hіện сhế độ rèn luуện thân thể một сáсh khắс nghіệt. Dù hοàn сảnh nàο thì сũng рhảі tậр thể dụс; dù khò khè thế nàο thì tôі сũng уêu сầu vợ mình đі bộ lên Quảng trường Hồ Сhí Mіnh сả 6 – 7 сâу ѕố. Сàng thể dụс tôі lạі сàng đuốі. Hο nhіều hơn, thuốс nhіều hơn, ѕố lần хịt vàο họng nhіều hơn. Сàng hοаng mаng, сàng tuуệt vọng. Bản tính” lương у như từ mẫu” đượс thау thế bằng một bộ mặt khó ưа; lờі nóі hіền lành ngàу nàο gіờ сứ mở mіệng là сáu gắt Ngау сả vợ сοn сũng không muốn gần tôі nóі gì tớі ngườі kháс. Сó thể сhο рhéр tôі nóі сụ thể một сhút về nghіệр Bệnh сủа bản thân. Năm 1988 tôі bị hеn рhế quản. Năm 2013, tôі mắс bệnh Gút. Сả 2 đều nguу hіểm. Trοng đó bệnh Ѕuуễn сó thể dẫn đến tử vοng саο. Gút ѕưng đаu đі lạі không đượс. Сòn hеn рhế quản сứ nặng dần thеο năm tháng. Từ сhỗ tôі сhỉ dùng một vàі lοạі thuốс đơn gіản đến сhỗ рhảі dùng những lοạі thuốс саο hơn. Đến 2003, tôі đành рhảі dùng thuốс gіа truуền thеο mật dượс Trung Quốс. Nó đòі hỏі kіêng thịt. Thеο đuổі 3 tháng nhưng không kết quả. Đến 2004, tôі сắt thuốс từ một thầу trοng Nаm, uống 1 tháng сũng không hіệu quả gì mà lạі tăng сân. Bệnh dіễn bіến сàng ngàу сàng nguу kịсh, tôі đượс tіn сó Thần У ở Hà Tĩnh . Tôі đã vàο, đã uống, đã tіêm. . nhưng thuốс hết bệnh lạі về vớі nguу сơ саο hơn. Gіảі рháр tuуệt vọng là dùng bình хịt. Nó thường trựс nguу hіểm, сhỉ сó tính tình thế сhứ không сhο сhút hу vọng nàο hết. Đã không hết Ѕuуễn lạі хuất hіện đượс thêm bệnh Gút. Tôі trở thành một ngườі luôn khò khè mệt nhọс. Mọі ăn uống, thuốс thаng сhο đến сáі bắt tау vớі bạn bè khі ngồі vàο mâm đều rụt rè е ngạі. . Bất ngờ đắc Đại Pháp – Trải nghiệm thần kỳ Gіа đình tôі сó ngườі сháu gọі vợ tôі là dì ruột. Ở Ѕàі Gòn, rất nhіều ngườі tu luуện Đạі Рháр bіết đến vớі bí dаnh” Vіnh Lіệt”. Сháu bị mổ сột ѕống lần thứ 2 vớі 6 đіnh ốс và bị lіệt, rồі bị hοạі tử. Сả nhà lο hậu ѕự. Сοn gáі tôі сũng vàο Ѕàі Gòn thăm сháu. Thật bất ngờ, сhỉ mấу tháng ѕаu сháu về quê làm mộ сhο сhа. Сháu nóі rằng сâu сhuуện khó tіn сủа сháu là dο tu luуện Рháр Luân Đạі Рháр. Сháu thа thіết уêu сầu tôі tu luуện. Vì làm nghề У nên рhản ứng đầu tіên сủа tôі là рhủ nhận. Thâm tâm tôі vẫn сhο là сâu сhuуện thіếu nghіêm túс. Những tôі vẫn рhân vân:” Сhẳng lẽ сháu mình lạі bịа сhuуện làm gì?”. Сháu хuống nhà tậр mẫu, rồі luôn động vіên dì Dượng сùng tậр . Khі vàο Nаm, сháu để lạі сuốn СHUУỂN РHÁР LUÂN vàd ặn tôі ở lạі сố gắng tậр và đọс ѕáсh. Nể сháu, vả lạі tôі luôn đượс vợ сοn khuуến khíсh nên tôі đã thử vận mау хеm thế nàο? Dạο đó, рhοng tràο tu luуện Đạі Рháр ở Vіnh сhưа nhіều. Сοn trаі tôі tảі trên mạng về 9 bàі gіảng сủа Ѕư Рhụ và 5 bàі Сông Рháр сó hình Ѕư Рhụ làm mẫu. Tôі hàng ngàу tậр Сông сòn bаn đêm đọс ѕáсh. Tôі vẫn сοі đâу như là bàі thể dụс. Сhο nên, tôі сhăm сhỉ ѕáng сhіều, ngàу 2 lần luуện Сông. Tôі rất lơ là vіệс họс Рháр. Quа 2 tháng, tôі thấу trοng ngườі đã сó những сhuуển bіến rõ rệt. Tuу nhіên, nó không đượс như đіều tôі kỳ vọng. Một hôm сó ngườі bạn trẻ măng сủа сοn tôі làm bên Ngân Hàng đến сhơі. Сοn tôі nóі rằng đâу là một ngườі bạn mớі quеn. Hình như сáс сháu сó lіên hệ vау vốn làm ăn. Сũng muốn сó сhút tіền сà рhê сà рháο trả ơn, nhưng сháu trаі nàу từ сhốі thẳng. Аnh tа nóі mình đаng thеο Đạі Рháр. Аnh không thể làm đіều gì tráі vớі tіêu сhí сủа 3 сhữ Сhân Thіện Nhẫn. Аnh bіết tôі tu luуện. Аnh đến thăm kể сhο tôі сâu сhuуện сủа mình. Аnh nàу tên Đứс, vốn là một ” сậu ấm” сó bố làm quаn сhứс tο trοng ngành Сông Аn. Сậu сòn trẻ mà đã mắс nhіều thứ bệnh tаі quáі. Đặс bіệt là bệnh vіêm tаі gіữа mãn tính. Сhữа trị mọі сáсh nhưng сhỉ сó Рháр Luân Đạі Рháр là сhο сậu lấу lạі tuổі thаnh хuân. Сậu nóі vớі tôі về lợі íсh сủа họс nhóm và luуện Сông tậр thể. Tôі rất hứng thú khі nghĩ rằng mình ѕẽ đượс tu luуện trοng môі trường сó những ngườі сũng như mình. Сhủ nhật ngàу 10/05/2013, tôі bắt đầu họс nhóm vớі mấу сhụс ngườі tạі nhà vợ сhồng đồng tu D. Họс хοng, mọі ngườі vuі vẻ rủ nhаu rа сông vіên Hồ để luуện Сông. Đâу quả là một nơі lý tưởng. Сó hồ nướс gіó mơn mаn rườі rượі, сó bóng сâу râm, сó ѕự уên tĩnh сần thіết để nghе nhạс luуện Сông. . . Không khí tậр luуện thật hòа áі từ bі, tràn trề năng lượng. Ѕаu mỗі buổі tậр сứ như đượс uống nhân ѕâm. Сó lúс trờі nóng bứс, nhưng rờі khỏі đіểm tậр về nhà thấу ѕảng khοáі hạnh рhúс lạ lùng. . . Từ ngàу đó, ngàу 2 bữа, tôі đều tậр Сông đều đặn. Ѕáng trướс 4gіờ, gần сhụс ngườі, trοng đó сó vợ сοn tôі tậр ở nhà. Сhіều trướс 4 gіờ, tôі đã сó mặt tạі hồ gіúр mọі ngườі сhỉnh lοа, trảі nệm, đіều сhỉnh сhο những ngườі mớі đắс Рháр. . . Và сùng luуện. Gіờ đâу vợ сhồng tôі thành Đồng tu. Сả 2 lấу Сhân Thіện Nhẫn để đốі đãі vớі nhаu. Сả hаі hầu như khỏі hết bệnh tật và ѕống hòа áі hơn. Không сhỉ trοng gіа đình mà mọі ngườі kháс đều thấу сhúng tôі hạnh рhúс. Hаі vợ сhồng gіành рhần lớn thờі gіаn сhο đọс Рháр. Сàng đọс, сhúng tôі сàng hіểu nhіều hơn những nộі hàm ѕâu ха trοng Рháр. Đạі Рháр thật kỳ dіệu, đã сhο tôі và vợ tôі сuộс đờі thứ 2. Hè vừа rồі, сả nhà rủ nhаu хuống bіển Nghі Ѕοng(Nghі Хuân, Hà Tĩnh) để họр mặt gіа đình nhân ngườі сháu từng bị lіệt ở Ѕàі Gòn về сhơі. Сả tôі và сháu уêu сầu nhà hàng сhο ăn сuа, tôm, mựс. . . là những thứ mà trướс đâу bệnh nhân Gút nhìn đã ѕợ. Nhіều ngườі không thể gіảі thíсh đượс tạі ѕаο lạі сó những đіều kỳ dіệu như сổ tíсh сủа 2 dượng сháu tôі. Сhỉ сó аі tu luуện РháрLuân Đạі Рháр mớі сó thể hіểu đượс ѕự màu nhіệm сủа nó. Mοng аі đọс đượс bàі сhіа ѕẻ nàу сó duуên lành đắс Рháр. Сáс đіều kỳ dіệu, thеο tôі đаng сhờ đón mọі ngườі. Сοn хіn tạ ơn Ѕư Рhụ! Рháр Luân Đạі Рháр hảο! Сhân Thіện Nhẫn hảο! Phạm Hồng Thái SĐT: 0943936253 Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn Chú ý: Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện Phật gia – chân chính đưa con người lên cao tầng, khỏi bệnh chỉ là bước đầu tiên của người tu luyện. (chữa bệnh không phải là mục đích) Yêu cầu rèn luyện tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn được đề cập tới trong cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện 5 bài công Pháp nhẹ nhàng. Facebook: https://www.facebook.com/dafa.great/photos/1960128224212430
 12. Cô: Khúc Bảo Vân Số điện thoại: 090.6578.515 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con ngườі. ********************************************************************* Những trải nghiệm phép màu của người phụ nữ từ một cuốn sách cổ Người phụ nữ đã dành gần nửa cuộc đời của mình để nghiên cứu về tiềm năng con người, có tới 20 năm theo dấu chân các nhà ngoại cảm nổi tiếng như chị Phan Thị Bích Hằng. Tuy nhiên giờ đây, cô mới biết phép màu và tiềm năng mà cô cất công tìm kiếm không nằm ở những gì cô đã nghiên cứu. Tất cả đều gói gọn trong một cuốn sách “vô giá” mà cô nhận được từ một người bạn. Tất cả đều gói gọn trong một cuốn sách “vô giá” mà cô nhận được từ một người bạn. (Ảnh: TH) Dưới đây ban biên tập Tinhhoa.net xin gửi tới quý độc giả câu chuyện của cô Khúc Bảo Vân, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. ***** Câu chuyện bắt đầu vào lúc 5h chiều đầu xuân 2016, tôi được một người bạn rủ đi xem bói đầu năm, vì bạn tôi biết tôi đang làm việc tại Viện nghiên cứu về tiềm năng con ngườі nên sẽ hiểu được phần nào về khả năng đặc biệt của những ngườі làm được những việc dị thường này. Tôi đồng ý đi với tâm trạng cũng không tin người xem bói đó có khả năng không, bởi trong số những người có khả năng đặc biệt của Viện tiềm năng không có tên cậu ta. Khi bước vào phòng làm việc của cậu đó, được nghe về thân phận của cậu, đang là giảng viên trường Đại học Kiến trúc và là người nghiên cứu rất sâu về tử vi, ngoài tử vi còn có những khả năng hiểu và nhận thông tin qua trực giác. Tôi bắt đầu nghe cậu phán. Ngoài những điều mà một số người làm việc tại Viện tiềm năng đã nói cho tôi biết, cậu còn nói rằng: “Năm nay đặc biệt là chị sẽ được một người tặng cho một quyển sách cổ, quyển sách này em không biết là sách gì mà rất quý, đá quý kim cương cũng không bằng chị ạ, từ trước tới giờ em chưa thấy quyển sách nào giá trị như vậy, và đặc biệt năm nay và sang năm 2017 chị chỉ thích nghiên cứu sách này và luyện công mà thôi”. Năm nay đặc biệt là chị sẽ được một người tặng cho một quyển sách cổ, quyển sách này em không biết là sách gì mà rất quý, đá quý kim cương cũng không bằng chị ạ, từ trước tới giờ em chưa thấy quyển sách nào giá trị như vậy, và đặc biệt năm nay và sang năm 2017 chị chỉ thích nghiên cứu sách này và luyện công mà thôi. Ghi âm những lời cậu ấy phán và hiện vẫn còn giữ. Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ quyển sách mà mình được tặng sẽ có giá trị về mặt tinh thần, mà lại nghĩ hay ai cho mình quyển sách về sơ đồ kho vàng chăng, và câu chuyện đến đó thì tôi cũng chẳng cần ghi nhớ làm gì. Khoảng tháng hai âm lịch, khi tôi đến Viện tiềm năng, một cậu cùng làm trong cơ quan có hỏi tôi dạo này chị có tập gì không. Tôi có kể cho cậu ta, tôi đang tập dịch cân kinh, kết quả cũng rất tốt, tôi còn muốn cậu ta hiểu và tập môn này. “Đêm tĩnh lặng, ” tranh sơn dầu, Trần Tiếu Bình, 30″x36″ (2005) Nhưng cậu lại đưa cho tôi một quyển sách nhỏ tựa đề Pháp Luân Công, và cậu giải thích lợi ích của pháp môn này, rất vi diệu, tôi cầm sách giở xem với tâm trạng chưa hiểu gì hết, nhưng vẫn hứa “sẽ nghiên cứu quyển sách này, nếu thấy hay thì sẽ tập nha”. Lúc đó tôi đang nghiên cứu bộ sách của ông Mundasep, bác sỹ mổ mắt người Nga, nghiên cứu về vùng đất bí ẩn Tây Tạng, đối với tôi những quyển sách của vị bác sỹ này viết về vùng nghiên cứu đó cũng rất hay rất thực, đó là những trải nghiệm thực tế của ông. Sau khi đọc hết bộ sách đó tôi đang còn nhờ anh Hùng, giám đốc Thái Hà Book mua giúp tôi một số đầu sách của các nhà ngoại cảm nổi tiếng trên thế giới, vì tôi muốn tìm hiểu xem những việc mà các nhà ngoại cảm Việt Nam làm với các nhà ngoại cảm trên thế giới có gì khác nhau, dù sao thì tôi cũng đã đồng hành theo chân các nhà ngoại cảm Việt Nam 20 năm rồi, cũng bởi một điều tuy tâm linh huyền bí nhưng cũng lại hiện hữu, và thật giả cứ lộn tùng phèo hết cả, càng nghiên cứu thì lại càng chẳng hiểu gì. Tôi đã đọc rất nhiều sách về khoa học tâm linh, cứ có được một món tiền do mình kiếm được, là tôi lại tự thưởng cho mình mua một quyển sách về môn khoa học này, thế mà cũng chỉ hiểu rất sơ đẳng về những việc mình đã gặp mà thôi, thật lòng như vậy đấy, cho tới khi … Tôi bắt đầu xem tới quyển sách mà được tặng. Tôi đã đọc say mê, cảm giác chưa bao giờ có được từng chữ như thấm vào da thịt tế bào của mình như vậy, tôi hiểu được đây đúng là quyển sách quý. Tôi bắt đầu thói quen lấy bút gạch chân những câu đặc sắc, nhưng càng đọc lại càng gạch chân, đánh dấu thành kín hết cả quyển. Sau này tôi mới biết là không được viết vào sách. Tôi đã đọc một mạch gần 1 giờ sáng, nhưng cũng vẫn kịp gọi cho cậu cùng cơ quan xin tặng thêm sách và tôi đã được cậu tặng cho cả một bộ sách vô cùng chân quý. Chứng thực sự vi diệu của Pháp Sau khi nghiên cứu sách “Chuyển Pháp Luân” tôi bắt đầu tu luyện với tâm thái kính trọng Sư Phụ và hiểu được đây là một Đại Sư vĩ đại, một nhà khoa học tâm linh chân chính, thật đáng ngưỡng mộ, tôi tin là tôi đã tìm được người thầy vĩ đại, và trách mình sao mà biết muộn thế. Tôi đã bắt đầu tu luyện, hàng ngày học Pháp và luyện công. Sau khi mới bắt đầu luyện công được 5 ngày, tôi đang luyện bài công pháp thứ 5 thì được Sư Phụ triển hiện cho thấy, cảm nhận được hai quả cầu nhỏ xoay tròn tại hai lòng bàn tay. Vì mới tập tôi không hiểu tại sao, sau khi hỏi cậu cùng cơ quan, cậu ấy nói thế thì chị có duyên với Pháp này rồi. Một thời gian sau, tôi đọc kinh văn thấy Sư Phụ có nhắc tới hai quả cầu đó, tôi thật xúc động vì Sư Phụ luôn ở bên chúng ta, quan tâm đến mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra, giúp tôi thấy được Pháp vi diệu như thế nào. Một hôm, tôi đang trên đường về nhà thì một ôtô đi cùng chiều lăn thẳng bánh xe lên chân của tôi, bánh xe nghiền lên chân tôi lúc đó tôi quá đau, nhưng cũng chỉ kêu xe đâm vào chân của tôi rồi và xỉu đi, nhưng vẫn biết, và còn nói trong đầu: “Sư Phụ ơi, con đau quá, cho con đi được với ạ”. Khi mọi người khiêng tôi vào vệ đường, anh lái xe lúc đó cũng khiêng dùm tôi vào vệ đường, mọi người quát anh ta cho tôi đi cấp cứu ngay đi, vì chân tôi lúc đó sưng rất to, toàn bộ lòng bàn chân đen sì vì chảy máu trong. Những ngày đầu, tôi phải ngồi xe lăn không đứng, đi lại được, đi vệ sinh thật là khó khăn, thay vì mỗi ngày đọc một lần Pháp thì tôi đọc hai lần, còn tập luyện vẫn dậy đúng 5 giờ kém để luyện, mặc dù người đang sốt cao, sáng luyện chiều luyện ngày hai lần. Quả nhiên mỗi lần tập xong đỡ trông thấy, sau một tuần tôi đã ra điểm luyện công tập trung, và sau hai tháng tôi khỏi hẳn. Một điều nữa khi tôi ngủ tự nhiên thức giấc do chân đau, có một luồng khí rất nóng tỏa xung quanh chân của tôi mấy chục giây, tôi thấy chân của tôi cực kỳ nhẹ không có cảm giác bị đau nữa, thật vi diệu. Trước khi tôi tu luyện, trong người tôi rất nhiều thứ bệnh, thoái hóa đốt sống cổ, tay gần như tê liệt không nhấc lên được, đại tràng mấy chục năm, huyết áp thấp, thỉnh thoảng ngất ngây như say rượu, u xơ tử cung, vôi hóa đốt sống cổ to bằng cái chén uống nước, tất cả những bệnh đó đã được Sư Phụ tịnh hóa khỏi hết. Trải qua mấy chục năm gần gũi và làm việc với các nhà ngoại cảm, nghe họ nói, tưởng là hiểu được thế giới tâm linh, nhưng càng làm thì lại càng xuất hiện mâu thuẫn không giải thích được. Khi nghiên cứu các nhà ngoại cảm trên thế giới cũng vẫn thấy mâu thuẫn với thực tế trải nghiệm. Cho đến khi được Sư Phụ an bài, biết đến Chuyển Luân Thánh Vương, mới hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan, và vũ trụ quan. Con cảm ơn Sư Phụ đã giúp con tỉnh ngộ, cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi tìm thấy con đường tu luyện để trở về nhà, mong mỗi ngày càng thêm thanh tỉnh. Cô: Khúc Bảo Vân Số điện thoại: 090.6578.515 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con ngườі. ***** Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới. Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Đài Loan. (Ảnh: Minghui.org) Học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc luyện công tập thể. (Ảnh: Minghui.org) Ngày 13 tháng 4 năm 2009, hơn 1000 sinh viên ở trường Đại Học Đào Tạo Cảnh Sát ở Delhi, thủ đô của Ấn Độ, tập các bài công pháp Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org) Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam luyện công chung chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5/2017. (Ảnh Đại kỷ nguyên tiếng Việt)
 13. Từ tận cùng khổ đau thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc Tôi không thể đếm được bao nhiêu trận đòn đã giáng xuống đầu người mẹ yếu đuối của tôi. Nhưng tôi nhớ như in những đêm đông lạnh giá, cha đã đánh chửi và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Có lúc, ông túm tóc mẹ mà lôi xềnh xệch ra ao làng gần đó, dìm bà xuống nước. Đôi khi, chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt mà ông đã bê nguyên nồi thức ăn còn nóng hổi đổ lên đầu mẹ khiến bà bị lột cả da đầu rất thương tâm… Mặc dù cha không phải là người ăn chơi hay rượu chè cờ bạc, còn mẹ cũng không làm gì nên tội, nhưng ông luôn lảm nhảm một điệp khúc: “Đồ ăn bám, đồ ngu dốt…” Tuổi thơ dữ dội – Đánh chết nó đi! đánh chết nó đi!… Tiếng của ông nội hùa vào với cha mỗi khi cha đánh mẹ như một điệp khúc dội vào tâm khảm tôi. Nó đau đớn nhức nhối suốt quãng đời thơ dại và cả đến khi tôi đã trưởng thành. Người lớn dường như chẳng bao giờ màng tới cảm xúc và nỗi sợ hãi của những đứa trẻ, họ cứ thoả mãn cơn tức giận vô cớ lên người vợ mà hàng ngày tận tuỵ chăm sóc họ. Cái điệp khúc cha đánh mẹ đến tàn tạ ám ảnh cả trong những giấc mơ của tôi, ám ảnh ghê gớm. Mỗi lần nhìn thấy sự tàn nhẫn của cha khi đánh mẹ, nó xảy ra thường xuyên, anh em tôi dường như không thể chịu đựng nổi. Chúng tôi run rẩy chui vào một góc tim đập thình thịch không dám nhúc nhích, cha đánh mẹ như là ông đang tra tấn anh em tôi vậy. Ba mẹ con tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng sự bạo hành này và không có bất cứ phản kháng nào. Em tôi lúc ấy mới 3 tuổi chưa hiểu gì nên chỉ biết hoảng sợ, còn tôi tinh thần ngày càng trở nên mụ mẫm, nhu nhược, suy kiệt thể xác, tôi gầy gò và mất hết sinh khí. Cha tôi thường đặc biệt thích đánh mẹ vào ngày mùng một Tết. Ngày đầu xuân, người ta ăn uống sum vầy, còn tôi cứ Tết đến là run sợ và nước mắt đầm đìa chan cơm. Vì thế tôi không mong Tết đến, tôi sợ phải chứng kiến cảnh mẹ đau đớn bầm tím khắp người… Tôi sợ làn khói ảo huyền phảng phất của hương trầm ngày Tết, cái mùi đặc biệt ám ảnh của sự đau đớn tột cùng. Ở trường, tôi không có bạn. Vì ở quê chẳng giấu ai được chuyện gì, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, chuyện gì người ta cũng biết. Các bạn học không ai dám đến nhà tôi chơi, dù ngày Tết hay ngày thường. Tôi không được đi chơi, không được đến nhà ai. Tôi cũng chịu một cái án chung thân cô độc đầy nước mắt do người cha đặt ra. Tôi luôn sống trong lặng thầm, cô đơn, hoảng loạn và lo lắng. Thời cắp sách là khoảng thời gian mộng mơ, và trong sáng nhất của đời người. Đối với người khác là khoảng thời gian thần tiên thì với tôi nó thực sự là chặng đường dài đằng đẵng sống trong đau khổ. Vì tâm lý bất ổn, thân thể gầy yếu nên tôi đối diện với một số bệnh mãn tính. Tôi không có bạn bè, không vui chơi, không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, tôi chỉ được đi học rồi về nhà ngay. Cha tôi yêu cầu thế, rồi tôi cũng mặc cảm, đau buồn không muốn làm bạn với ai. Các bạn trong lớp, trong trường cũng xa lánh tôi. Có lần, nhà trường phát động mua tăm tre giúp người khuyết tật (500 đồng) cha không cho tôi tiền mua ủng hộ. Khi thầy giáo hỏi (cả lớp có một mình tôi không mua) tôi đã nhắc lại câu nói của cha: “Nhà làm được, mua làm gì” mà nghẹn ngào xấu hổ. Học phí của tôi cũng vậy, không bao giờ được đóng đúng hẹn vì cha muốn thế, còn tôi thì luôn lo lắng hoảng sợ, chẳng dám nói gì… Nỗ lực tìm con đường thoát khỏi bạo hành Tôi không có ai để chia sẻ, không có ai để trải lòng… Mãi sau này, khi khỏe mạnh về tinh thần tôi mới biết mình đã bị mắc bệnh trầm cảm lâu dài, bị tự kỷ từ lâu mà không ai biết, tôi cũng không biết. Rồi tôi cũng lớn lên, với ý chí nung nấu bằng mọi giá phải chốn chạy khỏi căn nhà địa ngục trần gian ấy, nơi giam giữ cả tuổi thơ và sự tổn thương tinh thần đã trở thành nỗi oán hận to lớn trong tâm. Đầu năm 2005, tôi theo người anh họ rời quê ra đi. Tôi chỉ mong đi thật xa, đâu cũng được, miễn là thoát khỏi căn nhà khủng khiếp đó. Tôi đã bỏ lại mẹ, người phụ nữ đáng thương, người đã vì chúng tôi mà hứng chịu những trận đòn roi giáng xuống từ người chồng mà không hề than vãn, không bỏ chạy. Kể cả khi đã ly hôn, lên Hà Nội làm ăn mà mẹ vẫn nhớ các con, nhớ không chịu được, phải chạy về ở lại nhà và tiếp tục chịu đòn… Sự thật đau lòng, thân xác tôi đã rời xa nơi địa ngục ấy nhưng tôi không thể thoát được những ký ức tuổi thơ đau thương đáng sợ vẫn sống dậy hành hạ tư tưởng tôi mỗi ngày. Tôi nhìn cuộc đời đầy tăm tối, oán hận cha và gia đình bên nội. Tôi vào Nam, với một đống bệnh trong người, từ bệnh trầm cảm, viêm gan B, xoang, rối loạn nhịp tim đến bệnh hen suyễn. Thân thể tôi gầy yếu, lại thêm nỗi oán hận giày vò tâm can. Đó là nỗi oán hận ghê gớm và không thể tha thứ cho đến hết cuộc đời đối với cha mình và gia đình bên nội. Những câu hỏi cứ day dứt mãi trong tôi mà không có lời giải: Vì sao mẹ tôi bị đánh đập tàn nhẫn như vậy mà không một ai can ngăn? Vì sao cô, bác bên nội xung quanh nhà tôi mà không ai cứu mẹ con tôi khỏi hành động tàn ác của cha tôi? Tại sao mẹ tôi ly hôn rồi mà lại phải chạy về với con, rồi lại tiếp tục chịu gánh những trận đòn thương tâm như thế?… Tôi kiếm việc làm, rồi mẹ vào Nam cùng tôi, mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Tôi đi học nghề còn mẹ tôi làm tạp vụ cho một công ty. Cuộc sống của tôi bề ngoài thì tạm ổn định như thế. Nhưng tôi vẫn là một người ốm yếu, cả về tinh thần lẫn thể xác. Đôi lần, tôi còn sa đà vào thói hư tật xấu, một lần, suýt nữa thì cuộc đời chấm dứt… Với tôi, tháng ngày cứ trôi qua như thế, mọi sự việc xảy ra, hay đến với những người thân của tôi, những người xung quanh diễn biến như thế nào, kết thúc ra sao tôi cũng không biết, và cũng chẳng cần biết. Bởi vì, người mắc bệnh trầm cảm, tư tưởng rất biến dị, không giống người khỏe mạnh. Tôi lầm lì, ít nói, ngán ngẩm và hận thù tất cả… bất cứ ai cũng có thể làm tôi hận. Tôi cũng căm ghét cả bản thân mình. Tuổi đôi mươi của người ta là tuổi hi vọng và tin yêu, nhưng tuổi đôi mươi của tôi thì ngập trong đêm đen của tâm hồn tổn thương. Tôi may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc May mắn bất ngờ đến vào năm tôi 27 tuổi. Đó là khi có một cánh cửa khác mở ra và tôi đã tìm thấy chân ngã của chính mình. Có người đã tìm thấy tôi, kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Tôi được “tắm rửa” sạch sẽ để thành người. Một ngày năm 2013, tôi đã tìm thấy con đường đưa tôi trở về làm một người tốt theo đúng nghĩa. Theo cách nói của nhà Phật, tôi là người hữu duyên. Anh Phương đang tập “Bài công pháp thứ năm” Pháp Luân Đại Pháp Năm ấy người mẹ đáng thương của tôi bị bệnh nhiều. Tôi lang thang tìm kiếm trên mạng vì nghe người ta giới thiệu đến phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện. Nhưng rất bất ngờ tôi lại tìm thấy nhiều thông tin bổ ích tại trang mạng Phapluan.org, và qua đó tôi biết một môn khí công của Phật gia có thể chữa lành vết thương về tâm hồn và thân thể. Quá tò mò, tôi đã đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” từ trang mạng đó và hoàn toàn bị cuốn hút vào những điều lĩnh hội được từ trong cuốn sách. Tôi chợt hiểu thế nào là nghiệp bệnh, hiểu đâu là nguyên nhân của những mất mát đau khổ trong tâm hồn và thể xác của tôi… Rồi, tôi như người cất bỏ được gánh nặng thù hận. Tôi không thấy oán hận cha tôi, ông tôi, những người họ hàng hay bất kì một ai nữa. Hòn đá thù hận đè nặng tâm can tôi bao lâu nay giờ đây như đã vỡ ra từng mảnh, tan vào không gian. Tôi đọc sách và thực hành Chân Thiện Nhẫn trong từng ý nghĩ, từng việc làm của mình. Tôi nhìn vào sự việc và hiện tượng xung quanh một cách đơn giản hơn và chợt thấy cuộc sống này không phức tạp như tôi tưởng. Thực sự đúng như lời Phật dạy, tấm thân người thì trân quý đến vô cùng. Khi đã hiểu ra, đã nhìn thấy đường đi của mình, tôi không còn sợ bị lạc đường nữa. Tôi nhận thức được lý do sống của mình trên đời, nhận thức được sống như thế nào là sống tốt, sống đúng. Đây là điều quan trọng nhất. Bởi vì cái chết không đáng sợ, bệnh tật cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi ta làm sai mà không biết mình sai, không biết ngày mai sống để làm gì? Có ai chờ đợi mình không? Tôi đọc sách và thực hành Chân Thiện Nhẫn trong từng ý nghĩ, từng việc làm của mình. Tôi nhìn vào sự việc và hiện tượng xung quanh một cách đơn giản hơn và chợt thấy cuộc sống này không phức tạp như tôi tưởng. Hơn ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi biết đến Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn khác trước. Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một thân thể không bệnh tật và một trái tim biết yêu thương từ bi. Tôi đã biết thế nào là tha thứ, là bao dung. Tôi biết bỏ đi những thứ không tốt, không muốn. Đó là những gì trân quý mà tôi đã học được từ trí huệ to lớn vô biên của Pháp Luân Đại Pháp. Sau hơn ba năm biết đến môn khí công kì diệu này, tôi đã không phải dùng tới một viên thuốc. Tôi cũng không phải tới bệnh viện để điều trị những căn bệnh mãn tính mà tôi gánh chịu trước đây. Tôi tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Điều đặc biệt hơn, trước đây hễ nghe thấy ai nhắc đến hai từ Bắc Ninh lập tức tôi thấy rất khó chịu trong tâm, nhưng giờ tôi không còn nghẹn ngào khi nghe ai nhắc đến quê hương Bắc Ninh của tôi nữa, tôi đã buông xả được kí ức tuổi thơ đầy nước mắt. Tôi đã chắc chắn một điều, dù đi đâu, làm gì tôi cũng không còn đơn độc, buồn tủi. Tôi có quyền lựa chọn tương lai của tôi bằng cách mỗi sớm mai về, tôi chọn những niềm vui để thay thế nỗi buồn. Tôi đã biết cách biến hiện tại của tôi từ sự thống khổ, oán hận trở thành những thời khắc mỹ hảo, tuyệt diệu. Tôi đã biết cách sống chậm để chiêm nghiệm cuộc sống này. Và điều làm tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất chính là luyện những bài công pháp tại công viên cùng với các bạn, cô dì chú bác… Tôi được gặp gỡ trò chuyện với họ, những người lương thiện và trong sáng. Họ cảm thông và chia sẻ cùng tôi những khó khăn và hạnh phúc. Họ luôn có ý thức tu tâm sửa tính, luôn hành động và suy nghĩ chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân. Từ tận cùng khổ đau và thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy ánh sáng hạnh phúc. Ánh sáng ấy đã dẫn lối cho tôi trở về con đường phản bổn quy chân, chữa lành các vết thương trong tâm hồn và thân thể của tôi. Tôi như lột xác trở thành một người mới, một người biết được mình từ đâu tới, mình đang sống vì điều gì trên thế gian này. Bằng những dòng tâm sự về cuộc đời mình, tôi ước nguyện muốn gửi đến độc giả của Thời báo Đại Kỷ Nguyên sự tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban tặng cho tôi. Xin gửi đến độc giả những người hữu duyên đắc được sự may mắn và niềm hạnh phúc như bản thân tôi đang có. Tôi xin nguyện hết lòng giúp đỡ những người muốn tìm hiểu về môn tu luyện ôn hoà này. Nguyễn Thế Phương (ĐT: 0988.976.367) http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/tu-tan-cung-kho-dau-thu-han-toi-da-may-man-tim-thay-duong-ve-hanh-phuc.html
 14. Chào Anh ! Tất cả những trường hợp đó 100 % là sự thật. Anh có muốn quay phim chụp Ảnh và đến từng nơi thì liên hệ với tôi. Tôi sẽ dẫn Anh đến từng nhà , tất nhiên chi phí đi lại ăn ở là Anh chịu cho phần của Anh . Mục đích của tôi là giúp cho những người không may được cứu giúp ngoài ra không có mục đích nào khác. Anh thích thì Anh cứ xóa. Anh xem diễn đàn bây giờ số người vào chỉ đếm trên đầu ngón tay . Anh quản trị mà không suy nghĩ sao ?
 15. Con trai tôi đã khỏi bệnh ung thư máu như thế nào Tôi có thể nói ngay với các bạn không đủ thời gian đọc hết bài chia sẻ khá dài, rằng con trai tôi đã khỏi bệnh ung thư máu nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng hy vọng rằng những ai có thể đọc được hết bài chia sẻ này thì hãy coi đây là cái duyên kết nối chúng ta với Pháp Luân Đại Pháp – điều kỳ diệu mà không phải ai cũng đã có cơ hội được biết. Ảnh chụp cháu Hoàng Đăng Kiểm đang luyện bài công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công (Ảnh: Đoàn Minh Hải) Tôi là Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh năm 1979, sống tại tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, số điện thoại: 0164.873.9667. Con trai thứ hai của tôi là Hoàng Đăng Kiểm, sinh năm 2009. Đầu năm 2012, khi cháu được hơn 2 tuổi thì xuất hiện dấu hiệu sụt cân nhanh chóng, chân tay và trên khắp cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm tím, khi ăn cháu hay bị nôn ói. Vợ chồng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương làm các xét nghiệm tổng thể. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị mắc căn bệnh “máu trắng”, đang ở giai đoạn nguy cấp và tiên lượng cháu chỉ có thể sống được 3 tháng. Lời “tuyên án” của bác sĩ khiến tôi đau đớn, suy sụp như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Con trai tôi còn nhỏ quá, phải làm sao bây giờ? Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau khổ. Hàng tháng, tôi đưa cháu lên Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung Ương hai lần, ròng rã hơn bốn năm trời. Chi phí thuốc men và chữa bệnh cho cháu lên tới 80 triệu đồng một tháng, nhưng cháu may mắn nằm trong danh sách được hỗ trợ 60 triệu đồng một tháng của một chương trình y tế nước ngoài. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói rằng, thuốc dù tốt thì cũng chỉ giúp cháu cầm cự chứ trình độ y học hiện nay chưa thể điều trị căn bệnh của cháu. Tôi vô cùng hoang mang và chán nản. Ngoài việc tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của bác sĩ Tây y, đưa con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị theo phác đồ của bệnh viện thì bất cứ ai mách làm cách nào khỏi bệnh tôi cũng nghe theo. Tôi cho cháu uống nhiều loại thực phẩm chức năng đắt tiền, uống thuốc nam… Có bệnh thì vái tứ phương, tôi đi hết đền nọ phủ kia cầu xin, cúng bái. Hễ ai mách nơi nào thiêng lắm tôi đều đến. Các nghi lễ bốc bản mệnh, di căn hoán số, trả nợ tào quan, bán khoán… tôi đều đã làm, tôi còn gửi lễ khắp nơi nhờ các sư thầy cầu khấn giúp con trai mình khỏi bệnh. Tuy thế, nhưng trong tâm tôi không hề cảm thấy thoải mái, bình an. Bệnh của cháu cũng không khỏi được. Tiền chữa bệnh và theo đuổi các nghi lễ cầu cúng là một gánh nặng kinh tế với gia đình chúng tôi. Thêm vào đó là gánh nặng tâm lí, tinh thần. Tôi thương và lo cho con đến thắt ruột. Trước mặt con thì vẫn phải tỏ ra vững vàng, lạc quan nhưng hàng đêm tôi đều không ngủ được. Từ ngày con bị bệnh, không có đêm nào tôi yên giấc, cơ thể tôi mệt mỏi, thường xuyên bị đau đầu, hay cáu gắt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, không có một tia hi vọng nào. Ảnh cháu Hoàng Đăng Kiểm đang luyện công (Ảnh: Đoàn Minh Hải) Tháng 5/ 2016, khi vào mạng tôi thấy có một tin nhắn “Khỏi bệnh thần kì nhờ tu luyện Pháp Luân Công”, mấy chữ “Khỏi bệnh thần kì” ngay lập tức thu hút tôi. Tôi liền vào trang fanpage này và đọc được bài chia sẻ của rất nhiều học viên Pháp Luân Công về những trải nghiệm khỏi bệnh thần kì của họ. Câu chuyện nào cũng chân thực và cảm động. Tôi bị cuốn hút và cứ thế đọc hết bài này tới bài khác, cả những thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, về việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Mới đầu, tôi tưởng đó là câu chuyện của một quá khứ xa xăm nào đó chứ làm sao giữa thời buổi thông tin hiện đại như thế này chuyện này lại có thể xảy ra. Vả lại một chuyện động trời như thế này đâu có thấy phương tiện thông tin đại chúng nào ở Việt Nam đưa tin đâu. Nhưng sau đó, thấy một video rất chân thực về cuộc bức hại thì tôi bàng hoàng nhận ra rằng cuộc bức hại này là sự thật, và nó hiện vẫn đang diễn ra trong xã hội hiện đại này. Lúc đó, tôi nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Công và muốn gọi điện thoại ngay cho những học viên đã chia sẻ câu chuyện của họ để tìm hiểu nhưng đã là nửa đêm. Tôi ghi lại số điện thoại của họ và sáng hôm sau tôi gọi điện cho từng người. Đầu tiên là một học viên ở Bình Phước có mẹ khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện, rồi thêm nhiều người nữa… Ai cũng trả lời điện thoại của tôi rất nhiệt tình và cởi mở, ai cũng nói rằng tu luyện pháp môn này rất tốt, rất tuyệt vời, rằng cần đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp… Trong tâm tôi rất háo hức có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi mới biết rằng gần nhà tôi cũng có điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công. Hai học viên địa phương đã mang sách đến nhà tôi và hướng dẫn mẹ con tôi đọc sách, luyện công. Đọc sách được mấy ngày thì mẹ con tôi ra điểm luyện công chung luyện cùng với mọi người. Con trai tôi lúc này 6 tuổi, đang học lớp 1, nhưng cháu có thể đọc sách và học các động tác rất nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, nhờ lãnh đạo thành phố Hạ Long và báo chí chia sẻ thông tin, nhiều người biết hoàn cảnh gia đình tôi, họ đã điện thoại động viên gia đình và bày tỏ tấm lòng hiệp nghĩa muốn giúp đỡ. Được mọi người động viên, nhờ thế tôi cũng có thêm tinh thần và tôi vẫn nuôi hi vọng, sẽ có phép màu nào đó chăng? Luyện công bên bờ biển – bài công Pháp thứ 2 của Pháp Luân Công (Ảnh: Minh Huệ) Một tháng sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công là đến thời điểm đi khám bệnh định kì của cháu, phải chọc tủy để làm xét nghiệm. Mỗi lần cháu chọc tủy đều vô cùng đau đớn, nhiều người phải giữ để cháu khỏi vùng vẫy, mỗi lần như thế tôi xót con lắm. Lần này, trước khi cháu vào phòng xét nghiệm, tôi nói với cháu: “Con là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ sẽ bảo hộ cho con, con nhớ nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi ra khỏi phòng xét nghiệm, cháu nói rằng, con niệm như mẹ dặn, chọc tủy không thấy đau, không có nhiều người phải giữ con. Tín tâm tu luyện của tôi càng tăng lên. Một tháng sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ thông báo kết quả của cháu là âm tính. Họ chúc mừng gia đình tôi và nói rằng kết quả này thật khó tin, đúng là “Khỏi bệnh thần kì”. Cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc đó, không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn vô hạn của tôi với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hiểu rằng, cuộc đời mình từ nay sẽ đi trên con đường tu luyện theo nguyên lí Chân Thiện Nhẫn. Ngày nào hai mẹ con tôi cũng học Pháp, luyện công đều đặn. Trước đây, do uống quá nhiều loại thuốc nên con trai tôi thường hay khó thở, đau bụng thì giờ không còn như thế nữa. Mắt cháu trước cũng kém, một bên cận thị, một bên loạn thị, bác sĩ giải thích đó là do tác dụng phụ của thuốc. Giờ cháu không cần đeo kính mà thị lực tốt. Trước đây tôi suy sụp tinh thần và mất ngủ triền miên thì giờ tôi đã có thể ngủ ngon giấc. Bệnh đau đầu cũng không còn, thân thể tôi nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn. Tu tâm tính theo nguyên lí Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công khiến tôi nhận ra và sửa đổi nhiều tâm tính không tốt. Trước, tôi thường tranh hơn thua với chồng vì cho rằng mình có lí và truy cầu gia đình hoàn hảo, chồng phải chỉn chu có trách nhiệm và con ngoan ngoãn, giỏi giang. Giờ tôi hiểu rằng mình đã gây áp lực cho chồng con. Tôi hiểu ra cuộc sống mệt mỏi vì con người truy cầu quá nhiều, người ta không hạnh phúc vì không biết thỏa mãn với cuộc sống của mình. Tâm tôi tĩnh xuống, cả danh và lợi tôi đều không truy cầu nữa. Tôi trở nên hiền dịu hơn, không khí gia đình cũng hòa thuận hơn. Cuộc sống của gia đình tôi đầy niềm vui và ý nghĩa. Chứng kiến sự thay đổi kì diệu cả về sức khỏe và tâm tính của tôi và con trai út, chồng tôi và con trai lớn cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi bị viêm gan B gần 20 năm nay, anh còn bị đau nửa đầu và bệnh dạ dày, tháng nào cũng tốn mấy triệu tiền thuốc. Sau khi tu luyện, anh đã không còn phải uống một viên thuốc nào. Con trai lớn của tôi bị viêm xoang, tu luyện một thời gian cháu cũng khỏi bệnh, mùa đông năm nay không còn khổ sở vì bị viêm xoang hành hạ nữa. Tu Luyện, đó là con đường tìm về nguồn cội chân thực của sinh mệnh (Ảnh: Minh Huệ) Trước đây tôi cho rằng, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Giờ thì tôi thấy Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi bản tính con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng thống khổ không phải do người khác đem đến cho mình mà chỉ là mình chưa đủ tốt nên phải trả nợ, tôi không còn oán hận trước những bất công mà mình phải chịu nữa. Tôi cũng hiểu, sự an lạc trong nội tâm của một người không phải do mọi người xung quanh mang lại mà là do người ấy không còn truy cầu sự thoải mái, bình yên. Tôi hiểu rằng, không có việc nào xảy đến với mình là ngẫu nhiên, đó đều là những khảo nghiệm để nhắc nhở mình hướng tới Chân Thiện Nhẫn, tu tốt bản thân để trở thành một học viên chân chính. Trong mọi mâu thuẫn, tôi đều tự xét xem bản thân mình đã sai ở đâu. Có lần hai vợ chồng tôi có mâu thuẫn, chúng tôi đã tranh hơn thua căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận ra mình không nên đổ trách nhiệm cho người khác, chỉ trích người khác mà phải tìm lỗi ở chính mình. Nhờ vậy, vấn đề đã được giải quyết nhẹ nhàng. Con trai lớn của tôi năm nay sẽ vào đại học. Trước đây tôi lo lắng không biết rời khỏi bàn tay bao bọc của bố mẹ, cháu có thể vững vàng trước những cám dỗ, những cạm bẫy ngoài xã hội không, giờ tôi hoàn toàn yên tâm rằng mang theo Chân Thiện Nhẫn trong tâm, cháu sẽ có thể giữ vững bản thân mình, sẽ không bị ô nhiễm bởi những thói hư tật xấu bên ngoài. Giờ đây, gia đình tôi đọc sách luyện công hàng ngày, chia sẻ cho nhiều người hơn nữa biết được lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công, giúp nhiều người biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc để họ lựa chọn đứng về phía lương tri và lẽ phải. Việc làm đó không chỉ giúp sớm chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính ở Trung Quốc mà tôi biết thiện ác đều có báo ứng. Mỗi một hành động, một lời nói ủng hộ cái Thiện đều giúp con người có được tương lai tốt đẹp. Đó là nguyện vọng của cả gia đình chúng tôi. Không lời nào có thể nói hết lòng biết ơn của gia đình tôi với Sư Phụ và Đại Pháp. Cảm tạ Sư Phụ đã mang đến cho chúng con một cuộc đời mới. (Hạ Long, tháng 5/2017) Nguyễn Thị Kim Huệ