• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

VIETHA last won the day on Tháng 6 2 2017

VIETHA had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

278 Excellent

About VIETHA

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday 13/01/1980

Contact Methods

 • Yahoo
  Hoadao_noro32

Xem hồ sơ gần đây

3.409 lượt xem hồ sơ
 1. Qua tuổi tri thiên mệnh Ta trở thành thơ bé Mỗi sáng mai, Nhìn thẳng Mặt Trời Trong xanh mãi Vầng dương sao xanh thế Xanh tưởng như, Tưởng như là không thể Gom hết xanh trời xanh bể Gom hết ánh mắt trẻ thơ Và tình thương nhân thế Mặt Trời vời vợi Bỗng xanh hơn… Qua tuổi tri thiên mệnh Ta sắp hết nỗi buồn Hết day dứt Mưa nguồn chớp bể Hết bồn chồn Những điều không thể… Ta ầu ơ Hát ru ta Như thuở xưa Cháu hát ru bà Lời ngọng nghịu Chỉ có xanh bao la Gửi tới xa xôi Gửi tới Mặt Trời Bao nông nổi Bao xót xa Lời xưng tội Lời sám hối… Ngày xưa giờ trả lại cho ta Mặt Trời hóa những lời xưa Thành châu báu ngọc ngà Thành thích thảng những tháng ngày thanh thản Thành ánh nắng vàng dìu dịu giữa bình minh Ta hạnh phúc Mỗi sáng mai khẽ chớp mắt thơ ngây Nhìn Mặt Trời xanh như viên ngọc bích Kéo ta vào hun hút xa xăm Cho ta qua cõi trăm năm Cho ta qua tầng tầng bạt ngàn mây trắng Cho ta hát ca trong thầm lặng Tạ ơn NGƯỜI Tụng Ân Sư! Anh Vũ
 2. Vừa qua, Hội nghị Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ (Society of Clinical Oncology) đã được tổ chức tại Chicago với sự tham gia của hơn 30.000 chuyên gia về bệnh ung thư. Tại hội nghị, một báo cáo về hiệu quả của Pháp Luân Công đối với bệnh ung thư đã được giới y học chú ý. Người bệnh ung thư sống lâu hơn nhờ tập Pháp Luân Công Phần tóm tắt báo cáo trên được đăng trên trang mạng ASCO của Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ, trong đó cho thấy kết quả nghiên cứu đối với 152 trường hợp người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cụ thể, báo cáo khẳng định: “tính trung bình thời gian sống của những người này chỉ kéo dài được 5,1 tháng nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, thời gian sống của họ dự tính kéo dài được đến 56 tháng”. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, có 149 người bệnh vẫn sống khỏe mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra, có 97% người bệnh sau khi luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh, sau khi luyện Pháp Luân Công khoảng 1,3 tháng thì bệnh tình thuyên giảm. Một trong những tác giả báo cáo là Tiến sĩ Y học Đổng Vũ Hồng của Công ty dược phẩm Novartis (Thụy Sĩ) cho biết: “Những người bệnh không chỉ được cải thiện sức khỏe mà tâm tính họ cũng thay đổi. Biểu hiện cụ thể là họ luôn nhìn thấy mặt tích cực và lạc quan trong cuộc sống hơn”. Hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công là 97,9% Thực tế, vào năm 1988, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã có báo cáo điều tra đối với 12.553 học viên ở Phật Sơn – Quảng Châu: có 51% người tham gia điều tra ở độ tuổi ngoài 50, trong đó 83,4% số người có bệnh tật, tỷ lệ người phục hồi sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công là 77,5%, có chuyển biến tích cực là 97,9%. Ngày 23/10/1998, một số chuyên gia y học thuộc nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh: Đại học y Bắc Kinh, Bệnh viện Tổng cục Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc, Bệnh viện 304 Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đã thực hiện điều tra nghiên cứu về Pháp Luân Công trên địa bàn 5 quận ở thành phố Bắc Kinh. Kết quả cho thấy 99.1% những người tập Pháp Luân Công đã cải thiện tình hình sức khỏe theo hướng tích cực ở những mức độ khác nhau. Kết quả điều tra đã khẳng định hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công, cho thấy đây là một phương pháp tốt giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là lik tham khảo : http://meetinglibrary.asco.org/content/161830-176
 3. Cựu nhân viên NASA tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức (CLE) năm 2017 được tổ chức ở Los Angeles, Corey Goode đã tiết lộ những chi tiết thú vị về các chương trình không gian bí mật của Mỹ, cuộc sống của người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất. Corey Goode, một người đàn ông Mỹ có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh, được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của quân đội Mỹ. (Ảnh: abzu2) Corey Goode là một cựu nhân viên NASA có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh. Trước đó, ông từng được chỉ định tham gia Chương trình Quân sự mật của quân đội Hoa Kỳ (MILAB) khi vừa lên 6 tuổi. Goode đã được đào tạo và phục vụ trong chương trình MILAB từ năm1976-1987. Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức năm 2017 ở Los Angeles, Goode đã nói về những chi tiết thú vị liên quan đến cuộc sống của người ngoài hành tinh, cách liên lạc với họ, những nền văn minh tồn tại dưới lòng đất và nhiều lĩnh vực bị cấm phổ biến khác. 1. Liên hệ với người ngoài hành tinh Ông cho biết, hoạt động liên lạc với người ngoài hành tinh vẫn luôn diễn ra: “Lần đầu tiên tôi được tham dự các chương trình của MILAB, tôi thấy mình đang dần dần được làm quen với những người không phải người Trái Đất. Bạn sẽ tiến vào một môi trường thực tế ảo, ở đó họ để sẵn 1 kính 3D, bạn ngồi trên ghế và sẽ có rất nhiều quân nhân cùng bác sĩ trong phòng cùng bạn”. “…Và rồi, khi bạn tháo kính ra, một người ngoài hành tinh màu xám sẽ ngồi cạnh bạn. Vâng. Họ mất nhiều năm mới thích nghi được với sự hiện diện của những người ngoài Trái đất này, bởi vì cho dù bạn là ai, bạn cũng sẽ sốc khi chứng kiến điều này lần đầu. Chúng tôi được lập trình về mặt di truyền để phản ứng theo bản năng với những người ngoài hành tinh này”. 2. Chương trình không gian bí mật Corey Goode không phải là người duy nhất nói về sự tồn tại của những chương trình không gian bí mật. Điều thú vị là một cựu nhân viên NASA cũng tuyên bố rằng cách đây 20 năm, ông cũng từng thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật trên sao Hỏa trong 1 chiếc phi thuyền có người lái. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Coast-to-Coast AM, một phụ nữ tên Jackie đã nói chuyện về con người trên sao Hỏa, điều đã được các nhân viên NASA bàn luận sôi nổi trong nhiều năm. “…Sau đó, tôi nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ quần áo phi hành gia, không phải là những bộ quần áo cồng kềnh mà chúng ta thường sử dụng, họ trông có vẻ đề phòng. Họ đi về phía đường chân trời và đi bộ đến địa điểm Viking Explorer…”. Ngoài những điều trên, một cựu Hải quân thậm chí còn tuyên bố mình từng làm việc trên trên sao Hỏa. Người sĩ quan về hưu với bút danh là “Thuyền trưởng Kaye” nói rằng không những thật sự có sinh vật trên sao Hỏa mà họ còn phát triển 1 đội tàu vũ trụ trong 1 chương trình không gian bí mật. Theo cựu Hải quân, ông đã được đưa lên hành tinh Đỏ trong nhiều năm và nhiệm vụ của ông là bảo vệ 5 thuộc địa của con người khỏi những sinh vật bản địa trên sao Hỏa, ông đã phục vụ trên một tàu sân bay không gian khổng lồ trong 3 năm. Tuy nhiên có lẽ người tốt nhất để tiết lộ mọi thứ liên quan đến các chương trình bí mật và chính phủ trong bóng tối là thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye, người đã từng nói: “Ở đó tồn tại một chính phủ với lực lượng không quân, hải quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng, với khả năng theo đuổi những mục đích riêng về lợi ích quốc gia, mà không có luật pháp chi phối”. Trong Triển lãm Cuộc sống có ý thức (Conscious Life Expo 2017) Goode đã giải thích chi tiết về chương trình không gian bí mật như sau: “Khi tôi gần 17 tuổi, tôi đã được cho tham gia vào Chương trình không gian bí mật (SSP), nơi tôi đã được chăm sóc chu đáo trong suốt chương trình MILAB. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm 1986″. “Họ đưa tôi đến một chiếc tàu nghiên cứu, và thuyền trưởng của họ không muốn tôi lên tàu. Trong quá khứ, họ từng đưa trẻ em lên tàu và những đứa trẻ đã kêu khóc vì hoảng sợ, phải mất 1 năm để chúng thích nghi và ông không muốn điều này lặp lại. Nó quá rắc rối. Thay vào đó, họ gửi tôi đến chương trình Người xâm nhập, Thẩm vấn, nơi họ sẽ sử dụng khả năng cảm thụ trực quan để thẩm vấn những sinh vật ngoài hành tinh mà họ bắt gặp trên Trái đất hoặc trong Hệ Mặt trời”. 3. Nền văn minh trong lòng đất Goode không phải là người duy nhất tin rằng có tồn tại nền văn minh nằm ở bên dưới phần vỏ Trái đất của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn mới của Coast to Coast AM với tác giả và nhà nghiên cứu David Wilcock, ông tuyên bố rằng liên minh các nền văn minh cổ xưa đang sống trong lòng đất. Những nền văn minh cổ xưa này biến lòng đất trở thành ngôi nhà của họ trong một thời gian dài và không để lộ ra thế giới bên ngoài. Theo giải thích của Wilcock, trong quá trình hình thành các hành tinh có nước trong vũ trụ, các lỗ sâu rỗng sẽ được hình thành dưới bề mặt của lớp vỏ, với sinh vật trong lòng đất thì nơi đây sẽ cung cấp cho họ 1 nguồn sáng tự nhiên. Goode đã giải thích chi tiết về đề tài này trong CLE 2017: “Cuộc sống trong lòng đất. Có vẻ như đây là chủ đề phổ biến nhất mà tôi từng đề cập đến”. “Rất nhiều người nhớ rằng tôi từng nói về việc chứng kiến 1 thành phố trong một hang sâu. Đây là một hình ảnh mô phỏng thành phố này. Điều này thật tuyệt vời, sự khác biệt duy nhất của thế giới hang động này là nó chỉ có kích thước của một tiểu bang. Không có cách chính xác để miêu tả quy mô của nó. Thật không thể tin được. Có cả những làn sương mù dọc theo trần của các hang động”. “Nó giống như New York, hay Manhattan dưới lòng đất. Bên trong có những cột trụ, những cột trụ tự nhiên, và họ đã xây dựng thành những gì trông giống như một loạt các căn hộ… Họ không dùng tiền. Tôi sẽ gọi đó là nơi của những người giàu sinh sống. Họ đều không dùng tiền”.
 4. Khoai từ không những là một món ăn dân dã quen thuộc mà còn là một vị thuốc quý đại bổ cho cơ thể con người. Được biết tới với những tên gọi như sơn dược, của mài, củ từ…khoai từ là thực phẩm bổ dưỡng với nhiều công dụng bất ngờ. (Ảnh sưu tầm từ Internet) Phòng chống bệnh tim mạch Trong những ngày giá rét, sự chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tương đối lớn. Hơn nữa, trời trở lạnh là khoảng thời gian các bệnh về tim mạch có nguy cơ tái phát. Khoai từ chứa nhiều protein niêm dịch, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Những chất này có tác dụng ngăn cản sự tích tụ của chất béo trong thành mạch máu, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim, chứng huyết áp thấp, đồng thời còn giúp tinh thần ổn định. Do đó, loại thực phẩm trên đặc biệt hữu ích trong mùa đông với những người có tiền sử bệnh tim và huyết áp. Kiện tỳ, ích vị, hỗ trợ tiêu hóa Amylase và polyphenol oxidase trong khoai từ rất có lợi cho dạ dày và quá trình tiêu hóa. Loại củ này còn giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu và sở hữu công dụng tương tự những loại thuốc bổ tỳ vị. Do đó, những người có tỳ dương suy yếu, dạ dày mắc chứng âm hư hoặc ăn ít, chán ăn, đi tả đều cần bổ sung các chất dinh dưỡng có trong khoai từ. Bên cạnh đó, khoai từ cho vào nồi lẩu không chỉ có hương vị ngon miệng mà còn giúp bảo vệ đường ruột và hệ thống tiêu hóa. Bổ phổi, khỏi ho Họng và phổi là hai cơ quan đặc biệt nhạy cảm mỗi khi thời tiết thay đổi. Trong khi đó, khoai từ có chứa saponin và niêm dịch. Hai thành phần này có tác dụng làm dịu và nhuận họng, bổ phổi, tiêu đờm, trị các chứng ho khan, tiêu trừ một số loại bệnh về đường hô hấp. Khoai từ còn được sử dụng như một loại thuốc ở nhiều quốc gia Đông Á. (Ảnh: Saga) Ích thận, dưỡng sinh Một trong số những lợi ích của khoai từ là tác dụng bổ thận, cố tinh. Hơn nữa, ăn khoai từ không những giúp tiết kiệm mà còn thay thế hoa quả bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. Củ khoai từ là nguồn phong phú vitamin B, cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho sức khỏe. Những vitamin này cần thiết để thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Khoai từ cũng là nguồn phong phú vitamin C và A. Vitamin C có tác dụng chống lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và củng cố chất xương. Vitamin A trong củ khoai này cũng giúp cải thiện làn da, tăng cường thị lực, chống lại các bệnh ung thư phổi và khoang miệng. Nhưng cần lưu ý, không nên ăn khoai từ cùng chuối để tránh tiêu chảy. Hạ đường huyết Khoai từ chứa niêm dịch protein – hợp chất giữa protein và polysacc-harid. Do đó, loại củ này có tác dụng hạ đường huyết. Chế biến khoai từ thành các món ăn hằng ngày có thể ngăn chặn sự gia tăng và hấp thu đường trong máu, phòng chống bệnh tiểu đường. Ngừa ung nhọt Khoai từ cũng được sử dụng như một loại thuốc tại nhiều quốc gia Đông Á. Đó là nhờ khoai có chứa allantoin, hợp chất giúp vết thương mau lành khi được thoa lên các chỗ ung nhọt. Ăn khoai từ cũng kích thích sự ngon miệng và cải thiện các vấn đề về phế quản.
 5. Một nhà tiên tri người Anh dự báo, năm 2017 sẽ là năm khó khăn, đầy lo lắng. Trong đó, ông dự đoán Kim Jong-un bị lật đổ, bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia thống nhất. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: JONES / AFP / Getty Images) Gần đây, do tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, lời tiên tri này lại một lần nữa được thảo luận nóng bỏng. Ông Craig Hamilton-Parker 62 tuổi, là nhà tiên tri đến từ Southampton, Anh quốc. Mỗi năm, nhà tiên tri này thường công bố các dự báo của mình trên trang web psychics.co.uk. Trong năm 2016, ông Parker đã đưa ra một số dự đoán, và đều đã trở thành sự thật. Ví như, ông đã tiên đoán đúng về chiến thắng của Donald Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ, Anh rời khỏi EU và cựu Thủ tướng Anh David Cameron từ chức. Ông cũng dự báo cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại các trung tâm mua sắm và khu nghỉ mát, cùng với đó là vụ tấn công bằng súng tại một phòng trưng bày nghệ thuật. Đối với năm 2017, nhà tiên tri nói rằng vào đầu năm 2017 sẽ là một diễn biến khá tồi tệ, và đây là một năm khủng hoảng. Đồng thời ông đã đưa ra một số dự đoán. Nhìn nhận từ tình hình hiện nay của Triều Tiên, có thể thấy lời tiên tri trên trên dường như đang được kiểm chứng. Để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nước Mỹ đã triển khai tàu sân bay tấn công trong vùng biển của bán đảo Triều Tiên, đồng thời rầm rộ diễn tập quân sự. Kim Jong-un hiện cũng đã cho sơ tán 600.000 người dân tại Bình Nhưỡng. Tình hình hiện tại đang hết sức căng thẳng, cả thế giới đang theo dõi hành động tiếp theo của Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó, lời tiên tri của ông Parker được thảo luận sôi nổi. Có nhiều người cho rằng lời tiên tri đó rất có thể sẽ trở thành sự thật. Nhà tiên tri Craig Hamilton-Parker đã từng đoán đúng về sự kiện Brexit và chiến thắng của ông Trump. (Ảnh: The Sun) Dưới đây là những dự báo đầy sóng gió của ông cho năm nay: Đan Mạch và Ý rời khỏi EU, đồng Euro sụp đổ. Bà Hillary Clinton sẽ rời khỏi chính trường sau khi một loạt tài liệu được công bố. Một cuộc tấn công bằng thuốc độc hoặc khủng bố sinh học sẽ xảy ra tại trường học ở châu Âu. Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất khi Kim Jong Un bị lật đổ. Một dịch cúm chết người sẽ lan rộng trên toàn thế giới. Núi lửa ở Iceland phun trào, hạn hán ở Mỹ và lũ lụt ở châu Âu. Sự phân chia chính trị ở Mỹ giữa phía Đông và phía Tây với các cuộc bạo động và tội phạm sử dụng súng tăng vọt. Một đám cháy lớn tại Tòa nhà Quốc hội Anh do bảo trì không tốt chứ không phải do khủng bố tấn công. Một sinh vật khổng lồ cổ đại giống bạch tuộc đóng băng sẽ được phát hiện ở Ai Cập. Xảy ra vụ ám sát và bắt cóc nhằm vào Giáo hoàng tại Vatican. Các lính gác Thụy Sĩ bị giết. Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy năm 2017 và 2018 là năm mà những điều kỳ diệu thần thánh sẽ được tiết lộ cho cả thế giới, và cuối cùng nó sẽ phá vỡ ách thống trị của thời kỳ chủ nghĩa duy vật”. Bảo An tổng hợp
 6. Giải thích thế nào đây ? Ông tổ của thuyết tiến hóa giải thích giúp Chiếc ốc vít được phát hiện ở Trung Quốc được cho là tương tự đinh vít tìm thấy ở Nga vào những năm 90. Cả 2 đều có niên đại lên đến 300 triệu năm tuổi, điều này đang thách thức giới khảo cổ và lịch sử học. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây có thể là bằng chứng của nền văn minh thời tiền sử. Chiếc ốc vít nằm trong đá được phát hiện ở Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: Ancient Code) Ốc Lan Châu được phát hiện vào năm 2002 đã thu hút đông đảo sự chú ý của các nhà sưu tập và các nhà nghiên cứu. Phần bí ẩn nhất của vật thể này là chiếc ốc vít nằm bên trong một viên đá. Hòn đá hình quả lê có kích thước khoảng 6 × 8cm, nặng khoảng 466g. Đây không phải là một loại đá phổ biến cộng với chiếc ốc vít kim loại bên trong đã làm tăng thêm sự huyền bí cho hòn đá này. Các nhà nghiên cứu từ Viện Địa chất và Nghiên cứu Khoáng sản Trung Quốc cho biết, ốc Lan Châu được tạo ra trước khi bị lớp đất đá kiên cố bao bọc, quá trình này được cho là diễn ra trong 300 triệu năm. Thực tế, hòn đá quái lạ trên đã khiến các nhà địa chất phải “đau đầu”. Các cuộc kiểm tra đã thất bại trong việc xác định chính xác thành phần của nó. Tất cả các nhà nghiên cứu gồm các nhà địa chất học và các nhà vật lí học thuộc các ban ngành khác nhau ở Trung Quốc đều không đưa ra được kết luận chắc chắn về nguồn gốc của món đồ tạo tác này. Nhiều giả thuyết đã được đề xuất nhằm cố gắng giải thích nguồn gốc của hòn đá và thanh kim loại. Trong khi hầu hết các nhà nghiên cứu tin chắc đây là hiện vật của một nền văn minh thời cổ đại, thì các nhà nghiên cứu khác lại gợi ý, với thành phần bí ẩn của hòn đá, có khả năng cả đá và ốc vít kim loại đều có nguồn gốc từ một hành tinh khác. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng hiện vật này không được sản xuất trong thời hiện đại, giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất là: Đây là một sản phẩm của nền văn minh thời tiền sử. Rất có thể còn nhiều điều chưa được chúng ta biết đến trong lịch sử xa xôi của nhân loại. Lịch sử và khảo cổ học rõ ràng không phản ánh toàn bộ bức tranh về quá khứ của chúng ta và các vật thể như ốc Lan Châu là bằng chứng cho chuyện này. Bên cạnh đó, người ta tin rằng chiếc đinh vít được phát hiện ở Nga vào những năm 90 cũng được làm ra cách đây 300 triệu năm. Chúng cũng nằm gọn trong những hòn đá và được tìm thấy ngẫu nhiên khi các nhà khoa học đến nghiên cứu 1 thiên thạch vừa rơi xuống vùng Kaluga. Chiếc đinh vít hơn 300 triệu năm tuổi nằm trong đá được phát hiện ở Nga. (Ảnh: mez.su) Các cuộc kiểm tra cho thấy 1 số con ốc gắn chặt vào kết cấu của đất đá và thật kỳ lạ, tuổi của chúng phù hợp 1 cách chuẩn xác với những con ốc được tìm thấy tại Trung Quốc. Những khám phá như trên có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu. nhưng có lẽ vì nó nằm ngoài lối tư duy học vấn hiện đại, nên đã không được phổ biến. Dù vậy tất cả những khám phá đó đã nói lên rằng, có thể những gì chúng ta từng biết về lịch sử và nguồn gốc loài người là hoàn toàn sai. Có vẻ như hàng triệu năm trước, Trái đất là 1 ngôi nhà hoàn toàn khác biệt so với những suy đoán của con người ngày nay. Những vật thể được tìm thấy như ở Trung Quốc và Nga đã chỉ ra rằng các nền văn minh tiên tiến có thể đã tồn tại hàng triệu năm trước trên hành tinh chúng ta. Một bộ phận trong giới khảo cổ học và sử học sẽ tiếp tục phủ nhận những phát hiện này, vì như đã biết, chúng có thể làm thay đổi lịch sử đã đi vào tiềm thức của con người quá lâu.
 7. Bí mật người ngoài hành tinh được tiết lộ và tương lai nào cho nhân loại ngày nay? Gần đây, những bí mật về người ngoài hành tinh, UFO dần dần được tiết lộ, thậm chí với lượng thông tin nhiều chưa từng có từ trước đến nay. Đây đã trở thành đề tài cần được con người ngày nay nghiêm túc nhìn nhận. Theo thời gian trôi qua, nhân loại đang dần dần rõ ràng về hình dạng của người ngoài hành tinh, vậy cần phải đối đãi về vấn đề này như thế nào? (Ảnh: Epoch Times) Người ngoài hành tinh chắc chắn 100% là có thật. Họ tồn tại với hình dạng khác nhau, có thể là mắt to, thân màu xám, có thể là giống hình dạng thằn lằn trong vụ con quái vật thằn lằn bắt cóc người, có thể là nam thanh nữ tú, cũng có thể là “nhân sinh đạo sư” trí tuệ cao thâm, thậm chí là bám vào thân người dùng tư duy truyền cảm để khống chế con người. Lời giải về người ngoài hành tinh từng chút đã được hé lộ. Cho dù có bao nhiêu người cười nhạo không thừa nhận, chối bỏ, hoặc giấu kín như bưng, hoặc là tạm gác lại, thì ngày càng có nhiều bằng chứng xác thực xuất hiện. Chúng chính là ảnh hưởng đến khoa học kỹ thuật, cuộc sống và tương lai của nhân loại. “Người ngoài hành tinh không phải chỉ ngồi trong đĩa bay ở trên trời rồi xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng xuất hiện kỳ dị và chỉ bắt cóc con người hoặc trâu bò thôi sao?”. Nếu như bạn nghĩ vậy thì đã sai rồi. Edward Snowden, cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2014 đã làm rò rỉ những bí mật làm kinh động thế giới. Trong đó tiết lộ rằng, kể từ năm 1945, chính phủ nước Mỹ cùng hợp tác với người ngoài hành tinh, và (người ngoài hành tinh) đang thúc đẩy chính sách quốc nội và quốc tế của Mỹ. >>> Chính phủ Mỹ bị người ngoài hành tinh “khống chế” từ năm 1945? Năm 2009, kỷ niệm 40 năm tàu Apollo 1 đặt chân lên Mặt trăng. Một vị tên là Andrew Chainkin được gọi là “Tác giả giỏi nhất ghi lại lịch sử vũ trụ”, đã phỏng vấn 24 phi hành gia từng đổ bộ hoặc tiến hành thăm dò Mặt trăng. Sau đó ông đã xuất bản một cuốn sách có tên “Tiếng nói từ Mặt trăng” (Voice from the Moon), đã thuật lại những chi tiết sự thật gây sốc, tiết lộ bí mật đã được đồn đại trong suốt 40 năm: Tất cả phi hành gia từng làm nhiệm vụ khi đó, đều có tiếp xúc hoặc trải nghiệm với người ngoài hành tinh. Cho dù bạn có xì mũi coi thường hay là tin tưởng không chút nghi ngờ, người ngoài hành tinh cũng đã gây ảnh hưởng đối với thế giới của chúng ta. Ngay từ năm 1978, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã chính thức đề nghị thành lập một cơ quan chuyên trách nghiên cứu các hiện tượng có liên quan đến UFO, và định kỳ công bố các kết quả thu được. Bắt đầu từ năm 1992, sau khi Đại hội đồng LHQ lập thêm Ủy ban SEAT (Society of Transformation and Enlightenment), tổ chức nghiên cứu và thảo luận về UFO, tiếp tục nghiên cứu những hiện tượng như vòng tròn trên ruộng lúa mạch, sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người, cũng như phương thức tư duy cảm ứng câu thông với cuộc sống cao hơn ngoài vũ trụ. Cho đến nay, tổ chức này đã trở thành giống như một tổ chức tôn giáo tín ngưỡng và tâm linh về người ngoài hành tinh. Họ coi những tin tức mà mình truyền bá là chân lý, tiên tri và có chương trình nghiên cứu nghiêm túc. Cuộc sống và trí tuệ của người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến thế giới không chỉ được nói đến trong phim ảnh, mà trong cuộc sống thực tế cũng có nơi được nghe thấy. Ví như năm 2012, cựu cố vấn của Bộ quốc phòng Mỹ đã tiết lộ Tổng thống Dwight D.Eisenhower từng gặp người ngoài hành tinh. Tháng 8/2014, ông Boyd Bushman, cựu khoa học gia từng làm việc cho hãng không gian vũ trụ Lockheed Martin, trước khi qua đời đã để lại một video chân thật tiết lộ những sự thật chấn động: Đĩa bay chắc chắn 100% là có thật, rất nhiều người đến từ hành tinh khác và hiện đang làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ; một trong những người ngoài hành tinh này đã 230 tuổi, công việc chính của ông là “đem khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh ứng dụng vào quân sự Mỹ”. >>> Cựu chuyên gia Mỹ tiết lộ: 18 người ngoài hành tinh từng làm việc cho chính phủ Mỹ Các chính khách ở các quốc gia khác, ví như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Paul Hellyer, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, trong các cuộc phỏng vấn đã mạnh dạn khẳng định sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Quan điểm của họ là, sau khi xem xét những tài liệu này, con người không nên chỉ suy nghĩ những sự việc này là “có hay không?”, “thật hay giả”, mà cần phải nghiêm túc suy xét “bọn họ (người ngoài hành tinh) có mục đích gì?”, “tương lai của nhân loại như thế nào?”. Ông Boyd Bushman (trái), cựu chuyên gia làm việc tại Area 51, công khai những bức ảnh chụp người ngoài hành tinh ở trung tâm này. (Ảnh: Daily Mail) Nếu tĩnh lặng quan sát cuộc sống của nhân loại cũng có thể thấy rằng, coi trọng vật chất, không có đạo đức, phá vỡ sinh thái, khoa học kỹ thuật đi vào ngõ cụt… tất cả mọi phương diện đều trở nên tồi tệ hơn, tưởng như là trí tuệ đang phát triển, nhưng nhân loại là đang dần dần đi vào con đường bế tắc không thể nào quay trở lại. Nếu tiếp tục như vậy, điều chờ đợi nhân loại chính là hủy diệt. Những ai biết trước số đông, nhưng lại khó chống đỡ được sóng dữ, dường như chỉ có thể đau khổ chờ đợi kỳ tích, hoặc là ký thác vào lời tiên đoán trong thần thoại rằng Chúa cứu thế hàng lâm. Tuy nhiên tại thời điểm này, tín tức về người ngoài hành tinh được đưa ra ánh sáng với quy mô lớn chưa từng có xưa nay, là có ý nghĩa gì đây? Bọn họ là yêu ma sao? Là ngụy thần hay là đấng cứu rỗi? Người thông minh nên đối đãi như thế nào? Nếu là ngụy thần thì không chỗ nào có thể lẩn trốn, đây nhất định là điềm báo chính đạo sắp hiển lộ rõ ràng. Đây là điều hoàn toàn không giống với những gì bạn nghĩ, với những bí mật được bóc trần về người ngoài hành tinh, quan trọng là nhân loại lựa chọn đi con đường nào. Mời bạn đọc qua quyển sách, đi sâu tìm hiểu về nhân loại và vũ trụ vô cùng huyền bí. Đây là một cuộc hành trình đi phá giải những lời tiên đoán của Chư Thần về thời đại, cũng là hành trình khám phá quá khứ và tương lai của nhân loại. Chúng ta thật may mắn để có thể gặp được nó. Chào mừng bạn đồng hành cùng chúng tôi! *** Trên đây là một phần trích dẫn từ cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh” của tác giả Trần Tùng Linh (Chen Songling). Theo tác giả, hiện tượng người ngoài hành tinh đang là đề tài cần được nghiêm túc thảo luận, đặc biệt đối với xã hội nhân loại ngày nay. Mức độ nghiêm trọng, không chỉ ở sự hiện diện hay vắng mặt của người ngoài hành tinh, mà là sự hiểu biết về người ngoài hành tinh, cũng như mục đích thực sự của họ đối với nhân loại ngày nay. Đến nay, Nhà xuất bản Boda đã không ngừng nỗ lực và cho xuất bản cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh”. Đây là cuốn sách có thể nói rõ ràng cho bạn đọc về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên Trái đất, những sự kiện quan trọng về người ngoài hành tinh, cũng như những bằng chứng xác thực xuất hiện mới đây… Cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh”, Nhà xuất bản Boda. (Ảnh: Epoch Times) Đối với nhiều người hiếu kỳ, hiện tượng người ngoài hành tinh là một đề tài được tranh luận rộng rãi. Tuy nhiên, họ lại không đặt ra câu hỏi rằng, người ngoài hành tinh là tới trợ giúp nhân loại hay sao? Hay là đến chiếm đóng? Họ có năng lực kỹ thuật vượt xa nhân loại, vì sao không trực tiếp công khai làm, lại muốn đứng sau lưng một cách thần bí như vậy? Những thắc mắc này cũng sẽ được giải đáp đầy đủ trong cuốn sách. Hiện cuốn sách đã được phát hành chính thức, độc giả quan tâm có thể tham khảo tại địa chỉ sau: http://www.books.com.tw/products/0010748769 Bảo An biên dịch
 8. 2 hóa thạch người tí hon 600 triệu năm tuổi ở Nam Cực: Họ là ai và từ đâu đến? Gần đây, 2 hài cốt được cho là của người tí hon đã được phát hiện ở dãy núi Whitmore, Nam Cực, một vùng đất xa xôi, lạnh giá không có con người cư trú trong khoảng thời gian rất lâu. Điều đáng ngạc nhiên là theo các nhà nghiên cứu, chúng có niên đại lên đến 600 triệu năm tuổi. Một trong 2 bộ hóa thạch mới được phát hiện ở Nam cực. (Ảnh: freaklore.com) Xương người tí hon đã được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Sinh vật này từng là một phần trong những câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên giờ đây, các bằng chứng mới được tìm thấy dẫn đến một khám phá có thể thay đổi lịch sử thế giới. Cụ thể, những bộ xương nhỏ này được phát hiện ở dãy núi Whitmore, Nam Cực, nơi được cho là không có khả năng sinh sống do nhiệt độ quá thấp. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất về các hóa thạch này là chúng tồn tại trước cả khủng long, cách đây hàng trăm triệu năm, trước khi bất cứ thứ gì giống với con người xuất hiện trên Trái đất. Hai bộ xương được bảo tồn hoàn hảo được cho là có niên đại 600 triệu năm tuổi, cổ hơn bất kỳ động vật có xương sống nào đã phát hiện trước đây. Hình dạng của xương cũng chỉ ra chúng là người chứ không phải linh trưởng và tính đầy đủ của hài cốt cũng cho thấy chúng là người lớn hơn là trẻ sơ sinh. Điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên nhất là chúng có niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi. (Ảnh: freaklore.com) Khám phá trong lỗ sâu nhất thế giới trong khi bộ xương được phát hiện cũng cho thấy chúng không phải có nguồn gốc ngoài Trái đất. Có lẽ đã từng có nền văn minh tiên tiến tồn tại cách đây rất lâu, từ trước thời kỳ của khủng long. Bảo tàng cổ sinh vật học California từng mô tả về giai đoạn này: “Lịch sử các hóa thạch của sự sống trên Trái đất đã bị đẩy lùi về 3,5 tỷ năm trước. Hầu hết các hóa thạch khi đó là vi khuẩn và tảo vi lượng. Tuy nhiên, trong cuối thời kỳ đại Nguyên Sinh, cách đây khoảng 635 đến 542 triệu năm trước, theo thuyết Darwin thì chỉ có thể tồn tại một số động vật thân mềm ở một vài địa phương trên thế giới”. Nơi phát hiện các hóa thạch người tí hon. (Ảnh: freaklore.com) Có nhiều thứ đã được giữ kín theo thời gian vì lý do nào đó. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đang dần được đưa ra ánh sáng để chúng ta hiểu thế giới bí ẩn này theo một cách mới. Nhiều nghiên cứu sẽ sớm được tiến hành tại Washington, D.C. Nếu dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin, người tí hon kia hẳn phải là những sinh vật siêu nhiên chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng thực tế cho thấy chúng đã từng tồn tại. Vậy có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng, những sinh vật siêu nhiên khác mà chúng ta từng nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng có thể hoàn toàn là có thật. TinhHoa
 9. “Tấm bản đồ vũ trụ” 5.000 năm tuổi – Bí ẩn chưa có lời giải đáp từ các nhà khảo cổ Phiến đá có niên đại 5.000 năm tuổi, chạm khắc hàng chục rãnh xoắn và hình học kì lạ, được mô phỏng như một tấm bản đồ vũ trụ cổ đại, là một đề tài bí ẩn chưa có lời giải đáp thôi thúc những nhà khảo cổ học tìm ra nguồn gốc của nó. Một trong những đề tài bí ẩn hấp dẫn nhất từ trước đến nay là đi tìm ý nghĩa của phiến đá Cochno. (Ảnh Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland) Với hàng chục xoắn ốc có rãnh, vết lõm khắc, dạng hình học, và nhiều mô hình bí ẩn nữa, phiến đá Cochno nằm ở Tây Dunbartonshire, Scotland, được coi là chứa ví dụ tốt nhất về những chiếc cốc và chiếc vòng chạm khắc trên khắp châu Âu thời Đồ Đồng. Trong 50 năm qua, nó đã được chôn sâu dưới nhiều mét đất và thảm thực vật do người cổ đại cố gắng bảo vệ di tích khỏi bị phá hoại vào thời điểm đó. Tuy nhiên, phiến đá một lần nữa lại được khai quật để nghiên cứu sâu hơn về những biểu tượng bí ẩn xuất hiện với hy vọng tìm ra một bí mật nào đó. Phiến đá kích thước 13×7,9m và có khoảng 90 vòng chạm khắc phức tạp – được coi là một trong những bộ hình khắc đẹp nhất Scotland, theo nhiều nhà nghiên cứu bản đồ vĩ trụ. Lần đầu tiên được phát hiện bởi Rev James Harvey vào năm 1887 trên trang trại gần khu bất động sản nhà Faifley trên Clydebank. Nó được bao phủ bởi hơn 90 vết khắc sâu, được gọi là dấu cốc và vòng. Những chiếc cốc và vòng tròn được cho là có niên đại khoảng 5.000 năm, kèm với một cây thánh giá thời tiền Kitô giáo đặt trong một hình bầu dục, với 4 vết bàn chân, mỗi bàn chân chỉ có 4 ngón. Nhờ một loạt dấu hiệu chạm khắc như trên, phiến đá Cochno đã được công nhận về tầm quan trọng đối với quốc gia và trở thành di tích lịch sử. Các nhà khảo cổ học sẽ sử dụng công nghệ hình ảnh 3D để tạo ra một bản ghi kỹ thuật số về những dấu vết của hòn đá với hy vọng nó sẽ cung cấp thêm thông tin về lịch sử và về người đã tạo ra nó 5.000 năm trước. Mặc dù ý nghĩa nguyên sơ mang trên phiến đá Cochno đã mất, nhiều giả thuyết được đưa ra giải thích sự hình thành của nó bào gồm những ý tưởng như: một văn bản cổ đại, bản đồ các vì sao trên trời, ý nghĩa tâm linh tôn giáo hoặc đơn giản chỉ là những hình vẽ trang trí. Không có sự đồng thuận ý kiến giữa các nhà khảo cổ để giải thích ý nghĩa của những biểu tượng phức tạp xuất hiện trên bề mặt của phiến đá. Đây liệu có phải là một tấm bản đồ của bầu trời hay Trái đất? Hay là một nơi tổ chức những nghi thức tế cúng? Một vài người cho rằng phiến đá là một cổng thông tin, trao đổi giữa sự sống và cái chết, tượng trưng cho sự tái sinh. Một số nhà khảo cổ học lý luận rằng những hình vẽ phức tạp hình vòm, đường và vành đai là một biểu hiện cổ xưa của nghệ thuật đá đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Theo các chuyên gia, những biểu tượng này có từ thời Đồ Đá Mới và Đồ Đồng, nhưng một vài thì được tìm thấy từ thời Đồ Sắt. Nhà nghiên cứu Alexander McCallum đề xuất rằng đá Cochno là một bản đồ mô tả các khu định cư khác trong thung lũng Clyde. Những dấu hiệu đáng kinh ngạc gợi nhớ đến các vòng tròn trồng trọt khổng lồ thường được cho là do nền văn minh ngoài Trái đất. Thật thú vị, những tấm tương tự khác đã được tìm thấy ở phía Bắc của Tây Ban Nha, Mexico, Hy Lạp và thậm chí ở Ấn Độ. Ngay cả ngày nay, nó hoàn toàn vẫn còn là một bí ẩn như những thông điệp được khắc trên phiến đá. Những hình vẽ phức tạp có thể là biểu tượng của bộ tộc, dấu ngăn cách biên giới (như trên bản đồ), các biểu tượng của vũ trụ hoặc khe chứa chất lỏng trong những nghi thức nghi lễ, và hàng trăm những đề xuất khác. Bản đồ hình khắc trên phiến đá Cochno. (Ảnh: The Modern Antiquarian) Chúng cũng có thể là những hình được trang trí đơn giản. Một cách giải thích khác cho rằng đây là những hình tượng liên kết con người tiền sử với những nghệ sĩ trừu tượng thế kỷ XX. Tiến sĩ Kenny Brophy thuộc Đại học Glasgow, chuyên gia nghiên cứu khảo cổ đi thị, là người chỉ huy cuộc khai quật, ông miêu tả trải nghiệm khi lần đầu tiên nhìn thấy phiến đá trong vòng 51 năm qua, ông nghĩ đây như một cơ hội “chỉ có một lần trong đời” “Tôi đã từng nghe một cậu bé nhắc đến đá Cochno, lịch sử đã nhiều lần ghi chép về nói, nhưng tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy nó cho tới tận bây giờ”. theo tinhhoa.net http://tinhhoa.net/tam-ban-do-vu-tru-bi-an-5000-nam-tuoi-chua-co-loi-giai-dap-tu-cac-nha-khao-co.html
 10. 4 tỷ năm trước, trên Trái đất đã có sự sống Tại vùng Quebec, Canada, các nhà khoa học đã phát hiện thấy hóa thạch của một số vật thể sống có niên đại khoảng 4 tỷ năm trước. Đây có thể được coi là vật thể sống sớm nhất từng xuất hiện trên Trái đất. Hoá thạch mới về sự sống khi soi dưới kính hiển vi. (Ảnh: BBC) BBC cho biết những cấu trúc nhỏ dạng ống được các nhà khoa học của trường University College London (Anh) phát hiện trên các cổ thạch ở Quebec, Canada. Họ cho rằng đây có thể là những bằng chứng sớm nhất về sự sống xuất hiện trên Trái đất. Trong công trình đăng trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho rằng những vật thể này có thể được hình thành từ khoảng 3,77 tỷ đến 4,28 tỷ năm trước. Các cấu trúc này có chiều rộng nhỏ hơn cả đường kính sợi tóc, không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có chứa một lượng đáng kể chất haematie (một dạng hợp chất gồm sắt oxide). Kết thạch đỏ tươi giàu sắt và silic dioxide, nơi ẩn chứa sự sống cách đây hàng tỷ năm. (Ảnh: BBC) Nó được cho là tàn tích của một loại vi khuẩn từng sinh trưởng dưới nước, xung quanh các lỗ thông thuỷ nhiệt và dựa vào các phản ứng hoá học để tích luỹ chất sắt làm năng lượng. Nhóm nhà nghiên cứu cho rằng những hoá thạch này có thể là bằng chứng mở ra cái nhìn về nguồn gốc sự sống trên Trái đất. Vùng núi đá phát hiện các hoá thạch cổ xưa nhất. Nơi này từng được cho là chìm dưới biển cách đây hàng tỷ năm. (Ảnh: BBC) “Nếu những hoá thạch từ các mỏm đá này thực sự cách đây 4,28 tỷ năm thì chúng ta sẽ sớm biết được sự sống phát triển như thế nào sau khi đại dương hình thành cách đây 4,4 tỷ năm”, nhà nghiên cứu Matthew Dodd, đại diện nhóm tác giả, nói. Theo Zing News
 11. Tưng bừng sắc màu lễ hội tưởng nhớ Kinh Dương Vương – Vua thủy tổ dân tộc Việt Năm nay, lễ hội Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh diễn ra trong không khí tưng bừng màu sắc. Các hoạt động nghệ thuật dân gian truyền thống đã thu hút được đông đảo khách thập phương. Tưng bừng sắc màu lễ hội tưởng nhớ Kinh Dương Vương. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu một chút về lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra hằng năm tại Thôn Á Lữ – Xã Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh. Vua Kinh Dương Vương là ai? Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Kinh Dương Vương có nguồn gốc từ phương Bắc: Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, đóng lại đó rồi cưới Vụ tiên nữ, sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục. Về sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương vương. Kinh Dương Vương sáng lập nhà nước Xích Quỷ, nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt. Con trai của Kinh Dương Vương chính là Lạc Long Quân. Tưởng nhớ Cha, Mẹ mỗi khi Tết đến Xuân về… Trong tâm thức người Việt, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ luôn là cha, là mẹ của mọi người dân nước Việt, là những vị Thủy tổ mở nước. Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, con dân đất Việt trong cả nước lại hành hương về khu di tích lăng và đền Kinh Dương Vương để bái yết, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của những bậc thủy tổ có công khai sơn sáng thủy lập nên nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt. Khung cảnh Làng Văn Hóa Á Lữ, Thuận Thành Bắc Ninh, nơi thờ tự vua Kinh Dương Vương. Các đoàn nghệ thuật tham gia lễ hội cùng người dự hội đông kín một vùng… Lễ hội Đền thờ Kinh Dương Vương năm nay diễn ra từ ngày 12/02 đến ngày 14/02 (tức ngày 16 tháng Giêng đến ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Thôn Á Lữ – Xã Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh. Tính đến nay, khai sinh nhà nước Xích quỷ đã được 4.896 năm và đã 4.809 năm kể từ ngày mất của Kinh Dương Vương. Đền và lăng Kinh Dương Vương tại thôn Á Lữ từ lâu được các triều đại phong kiến coi là chốn linh thiêng bậc nhất, xếp vào loại miếu thờ Đế vương. Vào dịp tế lễ Vua, quan các triều đại đều trực tiếp về đây để thắp hương bái tổ. Hiện trong Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương còn bảo lưu được nhiều cổ vật quý như ngai thờ Kinh Dương Vương, 15 sắc phong, thần phả, văn tế, hoành phi, câu đối ca ngợi về người được thờ như: “Nam bang thuỷ tổ” (Thuỷ tổ nước Nam), “Nam tổ miếu” (Miếu thờ ông Tổ nước Nam”, “Bách Việt Tổ” (Vua Tổ nước Nam)… (Ảnh: Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2016) Đây là một lễ hội lâu đời được tổ chức theo đúng những nghi lễ truyền thống với hai phần Lễ và Hội: Trong phần lễ, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện các nghi lễ dâng hương, lễ rước và lễ tế. Lễ dâng hương nhằm tưởng niệm vị vua đầu tiên của dân tộc Việt. Lễ rước nước thể hiện sự thành kính của các thế hệ người Việt hậu nhân gửi đến Kinh Dương Vương. Lễ tế cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an đã thể hiện được sự giao hòa giữa con người với trời đất, sự mong muốn của con người trước thiên nhiên, hơn hết là sự thành kính của con người trước thiên nhiên và vạn vật. Những hình ảnh đặc sắc của lễ hội tôn vinh vị vua thủy tổ đất Việt: Những chàng trai tuấn tú dũng mãnh trong vai tướng nhà trời cùng các cô tiên nữ theo sau (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com) Lân vàng cùng ông Địa vui tính, tương truyền là Phật Di Lặc hiện thân để trừ ác giúp dân làng… (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com) Trong phần “Hội”, các trò chơi dân gian được tái hiện một cách sinh động như: Đánh đu, Đánh cầu, Văn nghệ dân gian (Hát Chèo, Tuồng, Quan họ,…), Trống Quân,… Tất cả như tái hiện lại một Làng Việt cổ xưa trong lễ hội. Đặc biệt, năm nay có sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân – là khách mời tham gia vào Lễ rước và phần Hội trong lễ hội. Có thể thấy tiếng trống lân của Đoàn Hồng Ân đã vang lên, những chú lân dẫn đầu đoàn rước là một điều đầy ý nghĩa. Điều đó cho thấy người dân nơi đây thực sự tin rằng: Lân sẽ chiến đấu với cái ác bảo vệ dân làng, và trống lân thực sự có thể xua tan tà ác. Các thành viên trong Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia chú trọng dạy con người rèn sửa đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những tiết mục biểu diễn của đoàn đều mang âm hưởng truyền thống dân gian cổ xưa, ví như múa Lân, múa tiên nữ, trống lưng… Triền đê chật cứng người dự hội… (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com) Ngoài các khách mời, phần không thể thiếu trong lễ hội chính là người dân nơi đây cùng khách thâp phương dự hội. Có thể thấy, người dân dự hội đông kín tất cả các con đường dẫn đến Lăng Kinh Dương Vương. Theo nhịp trống lân đi sau đoàn rước dài là đội múa Trống Lưng cùng những cô tiên xinh đẹp mang đến màu sắc của vẻ đẹp cung đình xưa cũ cho lễ hội nơi đây. Ông Địa oai phong dũng mãnh và vui tính mang đến tiếng cười sảng khoái cho lễ hội…. Văn hóa lễ hội Đền thờ Kinh Dương Vương là một loại tín ngưỡng trong thờ cúng tổ tiên xưa. Vì vậy, đối với người dân nơi đây, việc tổ chức lễ hội này không chỉ là thể hiện sự tôn kính với một vị vua thủy tổ của một dân tộc mà còn là sự tưởng nhớ của những người con về một người cha. Theo truyền thuyết, khi người dân gặp nạn họ sẽ luôn cầu cứu đến người cha của mình là Kinh Dương Vương tôn kính. Hy vọng rằng những người con đất Việt có thể thực hiện được như lời hứa nguyện trong văn tế Thủy tổ Kinh Dương Vương tại lễ hội: “Chúng con – con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng nguyện khắc ghi công đức, trọn đạo nghĩa với đời, với Tổ; tận trung hiếu, vì nước, vì dân; tích đức, tu nhân, rèn tài, luyện chí; giữ vững kỷ cương, giương cao đạo lý; dựng nước Việt giàu đẹp văn minh cùng nhân loại hòa bình hữu nghị; nay nước Việt ta muôn thuở trường tồn với thế rồng bay sánh ngang tầm thời đại”
 12. ÔI 800 triệu năm rồi mà chúng ta tiến hóa không khác mấy so với tổ tiên của mình ? Thi thể 800 triệu năm tuổi vẫn hồng hào trong quan tài đá cẩm thạch Các nhà khoa học Nga đã xác nhận, thi thể người phụ nữ trong cỗ quan tài kỳ lạ được phát hiện ở vùng Kemerovo, nước Nga có niên đại ít nhất 800 triệu năm tuổi. Khám phá này sẽ đảo lộn rất nhiều hiểu biết của chúng ta về lịch sử loài người. Cỗ quan tài kỳ lạ bằng đá cẩm thạch được phát hiện. (Ảnh: Internet) Câu chuyện bắt đầu vào tháng 9/1969, tại làng Rzhavchik Tisulskago ở vùng Kemerovo, nước Nga. Trong khi đang làm việc tại một mỏ than ở độ sâu hơn 70m, người thợ mỏ Karnaukhov vô tình phát hiện một quan tài bằng đá cẩm thạch, bên ngoài được trang trí hoa văn rất tinh xảo. Toàn bộ công việc tại đây đều phải dừng lại ngay. Quan tài được đưa lên mặt đất để mở ra. Cạnh quan tài đã bị hóa thạch như bả ma tít. Cỗ quan tài chứa đầy chất lỏng màu xanh hồng. Trong đó đặt thi thể một phụ nữ mảnh mai xinh đẹp lạ thường. Người này trông khoảng 30 tuổi, có đôi mắt xanh, to tròn, đặc trưng của người châu Âu. Tóc cô hơi xoăn, bàn tay trắng mềm với móng tay được cắt ngắn gọn gàng. Cô mặc váy ren trắng dài đến đầu gối. Ống tay ngắn và được thêu hoa. Trông cô như người còn sống đang ngủ. Ai nấy chứng kiến cảnh tượng đều cảm thấy sốc. Trên đầu cô có một hộp kim loại màu đen, một đầu hình chữ nhật, một đầu hình tròn (cái gì đó giống như một điện thoại di động), kích thước 10x25cm. Sau này người dân gọi cô là “công chúa Tisulsky”. Sau khoảng 10 đến 15 giờ, quan tài được mở cho tất cả mọi người xem. Cả làng đều đổ đến xem vật thể kỳ lạ này. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 24 giờ, phát hiện được báo cáo lên cơ quan chức năng của khu vực. Đội cứu hỏa, quân đội, dân quân, tất cả đều xác nhận vụ việc. Đến 14h ngày hôm đó, một chiếc trực thăng đến đưa quan tài đi, khu vực phát hiện bị tuyên bố là có khả năng truyền nhiễm và người xem bị giải tán. Sau đó chính quyền phong tỏa địa điểm và cách ly tất cả những ai chạm vào quan tài, ngay cả những người đứng gần. Câu chuyện được kể lại từ dân làng. Rất ít người tin họ, tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn bạn sẽ nhận thấy nhiều chi tiết kỳ lạ. Video: Người dân kể lại câu chuyện Theo các nhân chứng, dưới đây là những gì đã xảy ra: Cỗ quan tài được chuyển vào máy bay trực thăng, nhưng vì nó quá nặng, họ quyết định đưa chất lỏng ra ngoài cho nhẹ hơn. Sau khi bơm chất lỏng ra khỏi quan tài, xác chết bắt đầu tối sầm xuống ngay trước mắt họ. Vì vậy, chất lỏng được đổ vào lại, và màu đen nhanh chóng biến mất. Sau một phút, hai má của người phụ nữ đã hồng hào trở lại, và thi thể lại trông tươi tắn như người còn sống. 5 ngày sau, một giáo sư lớn tuổi từ Novosibirsk đến báo cáo kết quả sơ bộ về những phát hiện trong phòng thí nghiệm của họ. Vị giáo sư cho biết khám phá này sẽ đảo lộn rất nhiều hiểu biết về lịch sử của con người. Khi các nhà khoa học Liên Xô công bố phát hiện của họ, giới khoa học sẽ sốc. Theo giáo sư, niên đại của cỗ quan tài ít nhất là 800 triệu năm tuổi. Người phụ nữ này già hơn cả than đá được hình thành xung quanh quan tài của cô. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn lý thuyết của Darwin về sự tiến hóa. Thi thể người phụ nữ trong quan tài vẫn hồng hào như người còn sống. (Ảnh: Internet) Thuyết tiến hóa thực sự có vấn đề Để bảo lưu thuyết tiến hóa, một số ý kiến cho rằng cô là một người ngoài hành tinh, nhưng theo phân tích di truyền thì cơ thể của người phụ nữ đã cho thấy sự thống nhất về gen với con người hiện đại. “Ngày nay, cơ thể chúng ta rất giống với tổ tiên cách đây 800 triệu năm! Không có chuyện tiến hóa!”, các nhà khoa học cho biết. Loại vải cô mặc hoàn toàn không giống với quần áo hiện nay. Các nhà khoa học cũng chưa xác định được thành phần của loại chất lỏng có màu hồng-xanh, một số thành phần của nó có đặc tính tương tự hành tây và tỏi. Về hộp kim loại, các giáo sư chưa đưa ra bất kỳ nhận xét, và nó vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên trình độ khoa học của nền văn minh thời điểm người phụ nữ này sống có lẽ là vượt trội hơn chúng ta ngày nay. Thuyết tiến hóa của Darwin đã để lại quá nhiều lỗ hổng: Tiến hóa là sự thay đổi từng chút một cơ thể của sinh vật theo thời gian. Darwin từng tuyên bố rằng, tất cả sinh vật đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung. Nếu học thuyết của Darwin đúng, chúng ta sẽ có thể tìm thấy các hóa thạch trung gian tiến hóa khi 1 loài phân chia thành 2 hoặc nhiều hơn các loài khác. Và chúng ta cũng sẽ có thể tìm thấy loài mới được hình thành trong tự nhiên. Trên thực tế chúng hoàn toàn không xảy ra và câu chuyện của “công chúa Tisulsky” đã gửi đến chúng ta 1 thông điệp rằng loài người đã từng tồn tại lâu hơn so với những gì được viết trong sách giáo khoa. Lịch sử về sự tồn tại của con người vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Tại sao những người dân làng đều im lặng? Sự phẫn nộ lắng xuống khi khu vực Tisulsky bất ngờ bị bao vây bởi quân đội và cảnh sát đã đi đến từng nhà loại bỏ “các thành phần nổi loạn” trong người dân. Khu vực tìm thấy ngôi mộ bị đào bới cẩn thận sau đó được lấp đầy đất. Bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, một số người dân trong làng đã đứng lên đấu tranh cho sự thật. Một người dân thậm chí đã viết thư cho Ủy ban Trung ương của chính phủ, nhưng đã chết trong vòng một năm (theo tài liệu chính thức là bị suy tim). Trong cùng năm đó, tất cả 6 nhân chứng của vụ việc đã chết vì tai nạn xe hơi, những người khác thì im lặng mãi mãi. Theo Life Coach Code
 13. Năm 2017, nếu những lời tiên đoán của Craig Hamilton-Parker . Dưới đây là những dự báo đầy sóng gió của ông cho năm nay: Đan Mạch và Ý rời khỏi EU, đồng Euro sụp đổ. Bà Hillary Clinton sẽ rời khỏi chính trường sau khi một loạt tài liệu được công bố. Một cuộc tấn công bằng thuốc độc hoặc khủng bố sinh học sẽ xảy ra tại trường học ở châu Âu. Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất khi Kim Jong Un bị lật đổ. Một dịch cúm chết người sẽ lan rộng trên toàn thế giới. Núi lửa ở Iceland phun trào, hạn hán ở Mỹ và lũ lụt ở châu Âu. Sự phân chia chính trị ở Mỹ giữa phía Đông và phía Tây với các cuộc bạo động và tội phạm sử dụng súng tăng vọt. Một đám cháy lớn tại Tòa nhà Quốc hội Anh do bảo trì không tốt chứ không phải do khủng bố tấn công. Một sinh vật khổng lồ cổ đại giống bạch tuộc đóng băng sẽ được phát hiện ở Ai Cập. Xảy ra vụ ám sát và bắt cóc nhằm vào Giáo hoàng tại Vatican. Các lính gác Thụy Sĩ bị giết. Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy năm 2017 và 2018 là năm mà những điều kỳ diệu thần thánh sẽ được tiết lộ cho cả thế giới, và cuối cùng nó sẽ phá vỡ ách thống trị của thời kỳ chủ nghĩa duy vật”. Theo Sott.net
 14. CIA công bố 13 triệu trang tài liệu mật về UFO Khoảng 13 triệu trang tài liệu mật bao gồm các báo cáo về UFO và thí nghiệm tâm linh được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ chia sẻ trên mạng. Phi hành gia bị tố dùng tay che UFO phát sáng gần trạm ISS Kho tài liệu mật về UFO của CIA có thể dễ dàng truy cập trên trang web chính thức của cơ quan này. Ảnh: Express. Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã đăng tải lên mạng toàn bộ kho dữ liệu bao gồm gần 800.000 file với 13 triệu trang tài liệu gồm các ghi chép về vật thể bay không xác định (UFO) và thí nghiệm tâm linh Stargate, BBC hôm qua đưa tin. Số tài liệu này từ lâu đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người theo thuyết âm mưu. Động thái công bố tài liệu của CIA là kết quả sau nhiều nỗ lực kiện tụng kéo dài của các nhà vận động ủng hộ tự do thông tin đòi cơ quan này công bố các thông tin mật. Trong số tài liệu có các báo cáo của Henry Kissinger, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, cùng hàng trăm nghìn trang nói về phân tích trí thông minh, nghiên cứu và phát triển khoa học. Một trong những ghi chép bất thường nhất là tài liệu về dự án Stargate chuyên nghiên cứu năng lực tâm linh và ngoại cảm, trong đó có thí nghiệm với nhà ngoại cảm nổi tiếng Uri Geller năm 1973. Các bản ghi chép nêu chi tiết cách Geller có thể sao chép lại một phần bức tranh vẽ ở căn phòng khác, đôi khi với độ chính xác cao, khiến nhóm nghiên cứu kết luận ông "thể hiện khả năng tâm linh huyền bí một cách rõ ràng và thuyết phục". Số tài liệu còn lại bao gồm nhiều báo cáo về đĩa bay và công thức chế tạo mực vô hình. Dù công chúng có thể xem phần lớn thông tin qua mạng từ giữa thập niên 1990, việc tiếp cận với kho dữ liệu này rất khó khăn. Các ghi chép chỉ được cung cấp qua 4 máy tính đặt ở phía sau thư viện tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Maryland, trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 16h30 mỗi ngày. Tổ chức vận động tự do thông tin phi lợi nhuận MuckRock khởi kiện CIA để buộc cơ quan này đăng tải kho dữ liệu trong hơn hai năm. Cùng lúc, một phóng viên Mỹ tên là Mike Best đã huy động được hơn 15.000 USD để tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và in các tài liệu ra giấy, đăng tải công khai lên mạng nhằm gây áp lực với CIA. Tháng 11/2016, CIA tuyên bố sẽ xuất bản tài liệu. Toàn bộ kho tài liệu mật mang tên CREST nay đã có sẵn trên website CIA Library. http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/cia-cong-bo-13-trieu-trang-tai-lieu-mat-ve-ufo-3530456.html Phương Hoa
 15. Nhà vật lý học nổi tiếng chứng minh: Vũ trụ là đại ma trận được sắp xếp bởi Đức Chúa Trời Một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới tuyên bố rằng, ông đã tìm thấy bằng chứng chứng minh sự rằng Chúa Trời tồn tại, thông qua các hạt lý thuyết. Vũ trụ được hình thành trong 1 ma trận lớn? Vũ trụ được hình thành dựa trên thiết kế thông minh 1 ma trận lớn. Ông nói về nghiên cứu của mình: “Tôi đã kết luận rằng chúng ta đang sống trong thế giới được hình thành từ những quy luật thông minh”. Michio Kaku, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới, đánh giá cao cộng đồng khoa học đà dựa trên công trình nghiên cứu kì lạ của ông về lý thuyết dây, đưa ra khái niệm lý thuyết mới chứng minh sự tồn tại của Thần, hoặc đó là 1 người thiết kế thông minh đã sáng tạo ra vũ trụ. Michio Kaku, Giáo sư Vật lý lý thuyết tại trường Đại học New York đã đi đến kết luận này sau quá trình nghiên cứu “bán nguyên thủy – bán kính Tachyons”. Giáo sư Michio Kaku, nhà vật lý lý thuyết thuộc Đại học New York. (Ảnh: Internet). Nghiên cứu đã dẫn Giáo sư Kaku kết luận rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra thông qua thiết kế xây dựng, nó không hề hỗn loạn ngẫu nhiên như trước đây chúng ta vẫn nghĩ, mà chúng ta đang sống trong 1 ma trận. “Tôi đã kết luận rằng chúng ta đa ở trong 1 thế giới được tạo thành bởi những quy luật siêu việt”. “Tôi tin rằng, tất cả mọi thứ mà chúng ta gọi là cơ hội, hôm nay sẽ không có ý nghĩa nữa. Đối với tôi, rõ ràng chúng ta đang tồn tại trong 1 thế giới mà mọi thứ đã được sắp đặt bởi những quy luật có sẵn, hình thành bởi tư duy siêu việt và không tồn tại cái gọi là cơ hội ngẫu nhiên”. Thêm vào đó, quan điểm giáo sư Kaku hướng đến sự hình thành thành công 1 vũ trụ, Chúa Trời chắc chắn phải là 1 nhà toán học – ngụ ý rằng chúng ta thực sự là 1 dạng mô phỏng. Lời giải đáp cuối cùng Chúa Trời hẳn phải là 1 nhà toán học. Hiện giờ, chúng ta có một ứng cử viên cho “Ý của Chúa” (Mind of God) mà Albert Einstein đã nhắc đến trong 30 năm cuối cuộc đời ông “ Ý của Chúa Trời, chúng tôi tin rằng đó là âm nhạc của vũ trụ, là âm nhạc vũ trụ cộng hưởng xuyên suốt siêu không gian 11 chiều”. Theo Ancient-code