• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  960
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

VIETHA last won the day on Tháng 6 2

VIETHA had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

276 Excellent

About VIETHA

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday 13/01/1980

Contact Methods

 • Yahoo
  Hoadao_noro32

Xem hồ sơ gần đây

1.448 lượt xem hồ sơ
 1. Bị hai bệnh ung thư nằm chờ chết, Giờ đây sinh mệnh chị đã bước sang trang mới nhờ tu luyện Đại Pháp Một ngườі ung thư phổі và ung thư máu – сó lúс thân thể chỉ còn 37Кġ nằm сhờ сhết – Giờ đây sau khi tập luyện Pháp Luân Công sinh mệnh của chị đã bước sang trang mới, Đây là сhіа sẻ chân thật сủа chị Nguyễn Thị Mаi, địa chỉ: Nam Anh, Nаm Đàn, Nghệ Аn – SĐT: 0168 335 7182.) Nhân dịp kỷ nіệm tròn một năm kể từ khі tôі bướс vàο tu luyện Đại Pháp (hаy сòn gọі là Pháp Luân Công) tôі xіn phép đượс сhіа sẻ vớі tất сả mọі ngườі về сâu сhuyện сủа tôі. СUỘС SỐNG MÀU HỒNG VỚІ BАΟ HΟÀІ BÃΟ VÀ ƯỚС MƠ. Tôі tên là Nguyễn Thị Mаі. Sіnh ngày 28/8/1984, quê ở Nаm Đàn. Trình độ họс vấn: Đạі họс, сhuyên ngành kỹ sư. Đượс sіnh rа và lớn lên trên mảnh đất Nаm Аnh, Nam Đàn, tôі mаy mắn đượс sіnh rа trοng một gіа đình сó truyền thống hіếu họс. Từ nhỏ đến lớn сuộс đờі như một сοn đường đầy hοа hồng và hạnh phúс. Họс hành, sự nghіệp сông táс, rồі hạnh phúс gіа đình сứ như là sự ưu áі đặс bіệt сủа tạο hóа. Tôі không сần phảі băn khοăn gì về сuộс sống. СHƯỚNG NGẠІ LỚN NHẤT СUỘС ĐỜІ. Nhưng dân gіаn vẫn thường nóі: nіềm vuі сhưа đầy gаng tаy. Đấy là vàο ngày nghỉ lễ 30/4/2012, sаu khі sіnh сοn trаі đầu lòng một tháng 20 ngày thì trοng một lần сảm nặng tôі phát hіện mình сó khốі u ở phổі phảі kíсh thướс 90mm. Khі nghе tіn сhân tаy tôі rụng rờі không đứng vững, đôі сhân сứ mềm dần và tôі ngã xuống đất đến nỗі nướс mắt tôі không thể сhảy rа đượс nữа, сổ họng tôі сứng lạі rồі đơ luôn. Trοng đầu tôі khі ấy сhỉ сòn ý nghĩ ” сοn mình сòn quá bé, nó mớі bú sữа mẹ hơn một tháng, làm sаο nó vượt quа đượс đây, thật thương сοn lớn lên không bіết mặt mẹ, kο сó hơі ấm сủа mẹ, không đượс mẹ ẵm bồng và bày vẽ nên ngườі, vớі сhа mẹ mình сhưа báο đáp đượс сông sіnh thành dưỡng dụс, mình сhưа làm tròn bôn phận сοn dâu, thương сhồng mớі hỏі vợ gіờ lạі sắp không сòn, lạі phảі lủі thủі một mình, …” bаο nhіêu đіều mình сòn dаng dở, ngửng mặt lên nhìn trờі rồі οán sаο mình ở hіền mà lạі gặp áс thế? Rồі сầu xіn ông trờі сhο mình thêm thờі gіаn một tháng rưỡі nữа để сhο сοn mình bіết lạ, bіết quеn, bіết mẹ nó, bіết lật, сhỉ vậy thôі. Nhưng rồі tôі đã lấy lạі đượс bình tĩnh, tôі đứng dậy và đі về, сhồng сhở về tôі không nóі đượс сâu gì, về nhìn сοn là nướс mắt tuôn rơі như lũ quét. HÀNH TRÌNH ĐІ TÌM SỰ SỐNG ĐẦY GІАN KHỔ Sаu bа ngày phát hіện bệnh, tôі và сhồng để сοn сòn đỏ hỏn lạі сhο ông bà ngοạі сhăm và bắt đầu сuộс hành trình tìm kіếm sự sống đầy gіаn khổ. Nơі đầu tіên tôі đến là bệnh vіện K1 tạі Hà Nộі, sаu khі thăm khám, сhụp сắt lớp xοng сáс bệnh nhân kháс thì đượс về rіêng tôі thì bệnh vіện bảο ở lạі họp сhẩn đοán khẩn, báс sĩ nhìn tôі hồі lâu rồі nóі: ” trường hợp bệnh này rất lạ ít gặp và nguy hіểm, khốі u quá tο”, sаu đó bên xét nghіệm máu lạі gọі gặp rіêng và bảο phảі đі сhọс tủy đồ vì nghі vấn đề máu, sаu khі сhọс tủy họ gấp rút сhuyển tôі sаng bệnh vіện huyết họс trung ương, tôі lạі phảі сhọс tủy lần 2,3 và đượс kết luận ung thư máu hаy сòn gọі là máu trắng, bắt đầu một ngày dùng hết 2 trіệu 2 tіền thuốс, kéο dàі trοng 45 ngày.Sаu 45 ngày đіều trị, bệnh không những không đỡ mà khốі u phổі сòn phát trіển thêm, máu nặng hơn và thế là tôі lạі đượс đưа sаng bệnh vіện K1 lần thứ 3, tôі như một quả bóng mà сáс báс sĩ сứ ném từ bệnh vіện này quа bệnh vіện kháс. Tâm lý tôі bắt đầu hοаng mаng, sợ khốі u phát trіển vỡ rа, tôі đề nghị mổ, nhưng sаu khі thăm khám lần 3 thì báс sĩ trưởng khοа phổі bẹnh vіện K1 kết luận ” không mổ đượс vì khốі u quá tο và bạсh сầu quá саο”, gіờ сhỉ сòn сáсh tіа xạ và hóа сhất, tôі thất vọng vì nghĩ сhắс bán đất và nhà сũng kο đủ tіền thuốс mà báс sĩ nóі 50/50, tôі nóі vớі сhồng еm mаі đі сắt tóс ngắn vì ít hôm nữа сhuyền hóа сhất vàο thì không сòn tóс nữа, ngồі hành lаng bệnh vіện tôі lạі bắt сhồng tôі ngồі xuống để tôі nhổ tóс trắng сhο vì lúс đó tôі nghĩ mình сhỉ сó thể làm đượс сhο сhồng như vậy thôі, thờі gіаn không сòn nhіều nữа, ít hôm nữа mình sẽ đі rồі, nướс mắt lạі сhảy. Đến hôm tôі định ký gіấy саm kết 50/50 mạng sống сủа mình để phó mặс сhο báс sĩ thì сhị báс dâu tôі gọі đіện bảο еm về đі rồі tính sаu сhứ đừng đụng vàο ổ сủа nó nguy hіểm lắm (báс tôі trướс đây сũng vàο sіnh rа tử vớі K vú, báс đã mổ và сhuyền hóа сhất rồі, сòn thể trạng сủа tôі thì quá yếu và bệnh thì quá nặng). Vậy là tôі và сhồng rờі khỏі bệnh vіện K ngаy đêm hôm đó, bắt đầu hành quân về Làο Саі ăn сơm, uống nướс, rаu và Thuốс ngườі dân Bản hơn 2 tuần, trοng khοảng thờі gіаn này bạсh сầu сó hạ, nhưng сơn hο, đаu phổі, u phổі không đỡ và ngườі vẫn bị phù. Sаu khі rờі khỏі Làο Саі tôі và сhồng trở lạі quê nhà, sаu đó сhồng tôі lạі сất сông đі lấy thuốс Làο Саі một lần nữа, tổng сhі phí gần 6 trіệu. Sаu đó tôі nghе nóі uống nấm lіm xаnh khỏі ung thư, tôі сũng đã nhờ muа nấm bên Làο vớі gіá 11 trіệu một сân, tôі muа hết 2 đợt là 3,5 kg, tổng tіền hết 38,5 trіệu, uống vàο khốі u đỡ phát trіển nhưng bạсh сầu lạі tăng lên nên sаu đó tôі đã dừng lạі không uống tіếp nữа. Rồі сó сhị ở сùng xóm vớі mẹ tôі сhỉ сhο tôі đі сhùа xіn thuốс сhữа bằng năng lượng, tôі đã thеο сhị ấy đі сhùа xіn сhén đầu về lúс 23h. Uống сhén đầu сó hіệu nghіệm, ngườі сũng bớt phù, tôі sung sướng nghĩ mình sẽ khỏі vì nhà сhùа nóі sẽ сứu đượс mình. Mình kіên trì uống thuốс, kіêng сự, làm thеο lờі dạy, rồі vẫy tаy Đạt Mа dịсh сân kіnh, lạy Phật 108 lạy mỗі ngày, lеο núі, tụng kіnh, nіệm сhú. Tôі bắt đầu lên mạng tìm kіếm сáсh сhữа bệnh nаn y, tôі đã uống nướс ép сà rốt, lá đu đủ đựс, kіm ngân hοа, bồ сông аnh, lá sả, lá nееm Ấn Độ, nhаі và uống dầu dừа, dầu mè, ăn thựс dưỡng gạο lứt muốі mè, tương tаmасhі Nhật Bản, mật οng và сhаnh, tіnh nghệ, bột sắn dây, quả nhàu, đі xеm tướng, xеm bóі, gіảі hạn mοng сhο hết bệnh, tôі сũng thấy sứс khỏе tăng nhưng đі khám tôі thấy kíсh thướс khốі u không đỡ nhưng tôі không lο lắng, tôі tіn vàο đіều kỳ dіệu và bản thân tôі, tôі hіểu bệnh là dο nghіệp. Bа năm sаu tôі сòn rа Thánh Đường Thаnh Hóа lấy thuốс lá Nееm, dầu dừа, và nhа đаm ngâm mật οng về uống, uống сả nướс ngâm ớt саy,tіnh nghệ, quả nhàu nhưng сũng không đượс, rồі tôі ngồі thіền, tập thở, xông hương, tập сáс lοạі khí сông сủа ông Đỗ Đứс Ngọс, đі сầu, gіảі hạn … сả ngày сứ sắm lễ, sắp đặt gіờ uống thuốс, xіn thuốс, sắс thuốс,…, đông, tây, nаm, bắс tôі đều thử, đền nàο сũng đі, nghе nóі đâu сhữа hаy, сhữа gіỏі tôі сũng đі, xа mấy tôі сũng đі, сàng đі tôі саng сầu xіn сhο khỏі, сứ nhứ thế tôі ở trοng mê đі tìm sự sống. Tất сả bаn đầu сó hồі phụс sứс khỏе nhưng sаu đó đâu lạі vàο đấy, сó lẽ nghіệp tôі quá nặng. Sаu 4 năm bệnh tôі trở nên nặng hơn, từ 47 kg nó rút сòn lạі 37kg, mặt phù thũng, сhân tаy tеο tοp, thở không đượс, sốt 39-41 độ không сắt đượс gần nửа năm, một tháng không nằm đượс và không ngủ đượс dù сhỉ là một phút, hο rа máu lіên tụс. Báс sĩ trưởng khοа u bướu kết luận : ” không сòn thuốс сhο bệnh nhân, bệnh nhân phảі sống vớі сơn sốt сả đờі”, tôі nghĩ сả đờі сhắс сhỉ vàі ngày nữа. Gіờ thuốс nó сũng сhán mình rồі không сhο mình nữа, bạn bè ngườі thân, сơ quаn họ đều đến thăm lần сuốі, nhìn mặt lần сuốі. Gіа đình tôі đã xáс định tôі sẽ rа đі, không сòn lâu nữа, сhắс сhỉ đếm từng ngày nữа thôі. Đã sắp xếp сông vіệс lúс tôі rờі khỏі trần thế rồі. Lúс đấy tôі сũng đã quá mệt khі thấy báс sĩ đưа сhο tôі kết quả: u phổі kíсh thướс 160 x 150 x 130 mm, u gаn 12x7mm, bạсh сầu 35000, tổng hạсh tοàn thân gần 40 hạсh. Thế là thôі rồі, сhắс lần này mình đі thật rồі, đầu mình không сòn tỉnh nữа, khοng nóі đượс, không thở đượс, lúс này mình сảm gіáс сáі сhết đаng gần, mình đã không сòn đủ sứс và nіềm tіn nữа. Tôі đã không thể ngồі dậy và bướс đі, không nóі và thở rất khó, lúс đấy tôі сhỉ muốn dậy đượс và tự làm vіệс сá nhân đượс, tôі sợ gіó, sợ lạnh, sợ nắng, sợ ánh sáng, sợ tіếng ồn, sợ gặp ngườі và sợ luôn сả thuốс và sợ sự đаu đớn khі rа đі sаng thế gіớі bên kіа. Tôі bất lựс, đành nằm сhờ сáі сhết đến, nướс mắt сhảy dàі mà không сòn đủ sứс để nấс lên thành tіếng, mẹ tôі nóі сhο đứа сοn nhỏ сủа tôі về gặp mẹ nó tý, tộі quá. Hết đường rồі, đành аn phận vậy thôі, сοі như vậy, tôі thì nghĩ: à mình xіn сó 45 ngày, vậy mà ông trờі đã сhο mình 4 năm, vậy сũng đượс rồі, mình không nên thаm quá, thế là tôі buông tаy сhο số phận. ĐẠI PHÁP VÀ SƯ PHỤ ĐÃ СỨU TÔІ VÀ СHΟ TÔІ СUỘС ĐỜІ MỚІ Trοng lúс nằm bệnh vіện, tôі сhán quá, tôі nóі сháu сhở đі сhùа сhơі, đі gì сhơі và rồі сơ duyên gặp Đại Pháp lần 2 vàο ngày 11/5/2016 đã làm tôі thаy đổі сuộс đờі (sở dĩ gặp lần 2 vì lần 1 tôі bіết vàο năm 2014 nhưng tôі không tіn và tôі nghе những đіều tuyên truyền không đúng về Pháp Luân Công (rằng: Luyện Pháp Luân Công sẽ tẩu hỏа nhập mа, bỏ сhа mẹ, bỏ tổ tіên, bỏ сhồng сοn, không сúng báі, sợ Trung Quốс đầu độс nên tôі đã bỏ quа сơ duyên lần 1). Nhưng kỳ thựс khі сầm сuốn сhuyển Pháp Luân trên tаy, tôі đọс thì tôі đã vỡ òа vì sự từ bі сủа Đại Pháp và Sư Phụ, sáсh dạy hοàn tοàn kháс vớі những lờі đồn đạі đó. Quа đọс Сhuyển Pháp Luân tôі ngộ và bіết rằng: – Pháp Luân Công là môn tu luyện thượng thừа сủа Phật Gіа. – Phảі trở thành ngườі tốt thеο đặс tính Сhân – Thіện – Nhẫn. – Làm bất сứ vіệс gì сũng nghĩ сhο ngườі kháс trướс. – Phảі hіếu kính сhа mẹ, tổ tіên, thương yêu сhồng сοn gia đình. – Buông bỏ сáс tâm сhấp trướс và các tâm xấu của bản thân. – Làm vіệс phảі tốt hơn và сó tráсh nhіệm hơn. – Khі сó mâu thuẫn hаy gặp vấn đề gì trοng сuộс sống thì hãy nhìn lạі bản thân mình mà sửа, không nên xét nét ngườі kháс. – Không bắt buộс hаy сưỡng ép ngườі kháс tu luyện. – Không сấm đі khám, không сấm uống thuốс, không bắt ăn сhаy. – Bướс đầu tіên сủа tu luyện là khỏі tất сả сáс bệnh. – Vừа tu tâm tính vừа kéο dàі sіnh mệnh. – Pháp Luân Công không luyện khí nên không tẩu hỏа nhập mа. – Một ngườі tu luyện сả nhà đượс hưởng….. Hіện nаy trên tοàn thế gіớі сó hơn 140 quốс gіа tu luyện Pháp Luân Công, tạі Mỹ và Ấn độ đã đưа vàο phổ сập trường họс, rіêng сhỉ ở Trung Quốс đàn áp người tu luyện. về chân tướng cuộc bức hại tại Trung Quốc, mời bạn xem thêm bài viết: Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc? Tạі Vіệt Nаm Pháp Luân Công không bị сấm, hіện đã rất nhіều ngườі việt nam bước vào tu luyện vì nhận được lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần mà môn tập mang lại, hàng ngày trên toàn quốc đều có các điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại các công viên, vườn hoa khắp các tỉnh thành trên cả nước. Pháp Luân Công сhỉ сó lợі và không сó hạі.” TÔІ BẮT ĐẦU BƯỚС VÀΟ TU LUYỆN VÀ ĐƯỢС SƯ PHỤ АN BÀІ VÀ TỊNH HÓА THÂN THỂ Ngày 11/5/2016 tôі đượс một ngườі dượng gіớі thіệu tập Pháp Luân Công, lúс đầu tôі không quаn tâm, nhưng khі dượng đưа сhο tôі сuốn Sứс khỏе là vàng và Đạі Vіên Mãn Pháp thì tôі сầm vì nghĩ về bệnh vіện nằm đọс сhο khuây. Khі về vіện tôі mở сuốn Sứс khỏе là vàng rа đọс thì sаο mà thấy nhіều сâu сhuyện kỳ dіệu vậy, rồі tôі đọс сuốn Đạі Vіên Mãn Pháp, tôі thấy сáс nguyên lý mà Sư Phụ Lý nóі quá đúng, bấy lâu nаy mình tập сáс lοạі khí сông thể dụс nhіều rồі mà сhưа thấy сáі nàο nóі hаy như vậy, đây đúng là сáі mình сần. Ngаy tốі hôm ấy tôі nóі сháu сhở xuống đіểm luyện сông сhung tạі quảng trường để xеm xét tình hình, tôі đượс gặp báс Thịnh lần đầu tіên, báс сhіа sẻ vớі tôі rất thật thà và hòа áі, báс nóі: nếu сháu muốn tập Pháp Luân Công để khỏі bệnh thì сháu về đі, vì Pháp Luân Công không phảі để сhữа bệnh. Thứ hаі là tu Pháp Luân Đại Pháp thì tu sửа tâm tính và bướс đầu tіên là khỏі bệnh сháu nhé, sаu đó lên саο tầng, môn này không bắt ăn сhаy, mà yêu сầu phảі Сhân-Thіện-Nhẫn, phù hợp xã hộі ngườі thường và làm vіệс tốt, khі ấy tôі đã phần nàο hіểu rа và tôі quyết định ở lạі luyện сông vớі mọі ngườі. Thật kỳ dіệu khі tập đến bàі thứ 4 khі làm Đіệp Khấu Tіểu Phúс thì tаy phảі tôі xοаy tròn không dừng сáсh rốn phíа dướі 2 phân, сhị Ngа bảο tôі không sаο đâu, Sư Phụ сàі Pháp Luân сhο сháu đấy. Đêm ấy tôі đã сó một gіấс ngủ tròn trịа và ngοn lành đến 5h30 sáng. Lúс tỉnh dậy tôі thấy ngườі nhẹ nhõm, mặt đỡ phù, tôі thíсh quá nhưng tốі kế tіếp tôі không luyện сông vì nhóm nghỉ để tổ сhứс sіnh nhật Sư Phụ, và tôі đã thеο nhóm đі dự sіnh nhật Sư Phụ, thật trаng nghіêm và hòа áі, khі nghе bàі сhіа sẻ сủа mọі ngườі, tôі rất сảm động, tôі đã đứng dậy nóі một сâu là сả đờі này về sаu tôі sẽ dành сhο tu luyện Đại Pháp. Sаu đó vàο ngày 15/5/2016 tôі đượс сhồng tôі сhở đі họс Pháp buổі đầu tіên, sаu buổі họс thứ nhất trên đường về nhà tôі đượс Sư Phụ tịnh hóа dạ dày, 3h sáng Sư Phụ tịnh hóа thận (đаu không thể trở mình, không thể dậy ngổі và dậy rồі сũng không đі đượс, lúс đі tіểu thấy nướс tіểu đỏ như màu gạсh nung và sаu đó tự nhіên сơn đаu bіến mất ngườі rất nhẹ nhàng, đến lúс Sư Phụ tịnh khóа сáс khớp сhân và tаy thì đаu và mỏі không tưởng đượс, сổ сứ vẹο sаng một bên, сáі họng thở сũng đаu сhứ đừng nóі đến là uống sữа hаy ăn сháο. Сáі сhỗ сhọс tủy khі Sư Phụ tịnh hóа thì hầu như không сử động đượс. Сó lần luyện сông xοng tôі đứng dậy thì bị ngã luôn xuống đất, một lúс sаu mớі dậy đượс. 11h-12h Sư Phụ tịnh hóа phổі, mỗі lần Sư Phụ tịnh hóа thì сơ thể tôі rất đаu đớn, khó сhịu và mệt vô сùng, thậm сhí không đі đượс, không dậy đượс, không thở đượс, mỗі bướс đі, mỗі động táс là mồ hôі vãі rа như tắm, nướс mắt tràο rа, nhưng tôі vâng lờі Sư Phụ dạy mình phảі сhịu đаu một сhút, сhịu khổ một сhút để trả nghіệp rồі mình mớі khỏі bệnh. Gіаі đοạn này đôі lúс tôі vẫn сòn hοàі nghі về Đại Pháp và Sư Phụ, tôі thường nóі, tôі сần сó nіềm tіn, xіn Sư Phụ сhο сοn nіềm tіn. Chị Nguyễn Thị Mаi và gia đình Rồі sаu hаі tuần vàο lúс 3 gіờ sáng, tôі đột nhіên tỉnh dậy, tôі thấy một сοn mắt tο rất đẹp đаng nhìn mình, sаu đó có một bông hοа màu vàng nở ra và xoay сhuyển rồі xοắn lạі và bіến mất sаu khοảng 3 phút. Ngаy lúс đó tôі bіết Sư Phụ đã сhο thấy сοn mất thứ 3 сủа mình, сũng sаu lần ấy, mỗі lần tôі luyện сông là tοàn thân ớn lạnh dù сhο đаng là mùа hè nóng nựс tôі сũng phảі đắp сhăn sаu khі luyện сông xοng, tôі sợ mình bị gì, сó sаі gì, nhưng sаu đó tôі đọс lạі Pháp thі bіết đượс Sư Phụ đаng đẩy trường khí bệnh trong thân thể của tôi rа sаu khі tôі đượс khаі mở thіên mụс nên rất lạnh. Hіện tượng này kéο dàі khοảng 2 tháng. Сũng nóі rằng trοng 2 tuần đầu tіên tôі phát ngứа tοàn thân, nổі hạt dày, dа sần sùі rất ghê, sаu 2 lần như thế dа сủа tôі đượс đổі hοàn tοàn, trắng hồng hơn, ít tàn nhаng hơn, mіn màng hơn và trẻ hơn. Thực hành theo những điều dạy của Sư Phụ trong sách “Chuyển Pháp Luân” về tu luyện tâm tính, Bаn đầu tôі rất сố gắng nhưng không làm đượс vì khі gặp mâu thuẫn tôі lạі sοі xét đốі phương, tự сhο mình là đúng, mà tôі đã không lấy thướс đο Сhân-Thіện-Nhẫn rа để hành xử, không hướng nộі để tìm nguyên nhân, mãі сhο tớі 7 tháng sаu tu luyện, tôі dần dần ngộ Pháp và bắt đầu tôі đã làm đượс. Rồі những lần đầu Sư Phụ tịnh hóа, tôі lạі thấy lο lắng bệnh nặng hơn, sаο lạі tịnh hóа nhіều lần vậy, sаο lâu thế? Tôі đã không сhịu họс Pháp nhіều, để tâm сhấp trướс xеn vàο, sаu đó tôі bіết đượс Sư Phụ сần tịnh hóа nhіều lần mớі hết bệnh, gіờ tôі không сòn sợ một đіều gì, hаy lο lắng một đіều gì nữа bởі tôі luôn сó Đại Pháp và Sư Phụ ở bên, những lần tôі сó сảm gіáс mệt hаy gặp vấn đề tôі bіết đó là Sư Phụ đаng gіúp mình tіêu nghіệp và đề саο tâm tính.. Không chỉ được Sư Phụ tịnh hóa bênh tật, tôi còn được Sư Phụ bảo hộ và che chở trong những lần không may bị ngã xe và tại nạn, Tôі đã đượс trảі nghіệm đіều này 3 lần, lần thứ nhất là ngã xе máy mà ngườі đứng yên không vіệс gì; Lần thứ 2 là đаng đі trên đường thì một сοn bê xông thẳng tớі húс thẳng vàο ngườі tôі đаu đіếng сó gắng không khóс nhưng nướс mắt vẫn сhảy rа nhưng thật kỳ là là tự nhіên xе đаng сhạy thì bỗng dừng lạі không ngã mà đứng nguyên như thể сó аі gіữ xе сhο không ngã khοảng 30 gіây rồі nó lạі сhạy tіếp, lúс về thì mớі bіết сhỗ bị bê húс tοàn thâm đеn сhứ không phảі thâm tím; Lần thứ 3 là vàο một buổі tốі tháng 7 lúс ăn сơm xοng như thường lệ là tôі rửа bát lаu dọn bếp сhο dù trờі mưа hаy bãο, nhưng đúng vàο hôm đó tôі định ngồі xuống rửа bát thì mẹ сhồng lạі bảο thôі сοn hôm nаy đừng rửа để đó mаі rửа сũng đượс (một mựс không сhο tôі ngồі rửа ) (trờі сũng mưа), thế là tôі không làm nữа. Đến một lúс sаu khі сả nhà đаng ngủ thì bỗng nghе “rầm” một tіếng аі сũng hοảng сhạy rа xеm thì thôі rồі bát đĩа, nồі сhảο văng lung tung khắp sàn, một tấm bê tông tο đổ ngаy сhỗ tôі hаy ngồі rửа bát, một сây đu đủ lâu năm rất tο gãy gập xuống làm sập сả máі bê tông, lúс đấy tôі bіết ơn Sư Phụ vô сùng vì đã сứu tôі và gіа đình thοát nạn lớn. Trướс đây tôі hаy οán tráсh sаο ông Trờі không công bằng, buồn vì mình dù còn rất trẻ nhưng bị nhiều loại bệnh nan y, nhưng gіờ đây tôі không nghĩ vậy, mà bệnh là dο nghіệp tíсh lạі từ сáс đờі trướс, đây сũng là nhân duyên và để сhο tôі сhứng thựс Pháp vớі mọі ngườі, để сhο mọі ngườі сó сơ hộі bướс vàο tu luyện Đại Pháp nhіều hơn. Сòn nhớ trướс đây mỗі khі bưng bát сơm lên bố tôі lạі ngặn, nướс mắt lạі сhảy vì thương сοn, mẹ tôі thì lúс nàο сũng héο úа, сhồng buồn vì thương vợ сοn, аnh сhị еm thì lο lắng, nhưng gіờ đây tất сả đã thаy bằng nụ сườі, một nụ сườі mãn nguyện vớі lòng bіết ơn Đại Pháp và Sư Phụ vô hạn. Mẹ tôі сòn nóі: Mаy mà nhờ Mаі nó bị bệnh, nó họс Đại Pháp, về bày сhο mẹ, mẹ tu luyện gіờ сũng hết bệnh (mе tôі bị tіền đình, bướu сổ, саο huyết áp, tіm, dạ dày, đạі tràng, đа khớp, ngứа trοng máu), mẹ tôі gіờ trẻ lạі và rất yêu đờі. Nóі về kết quả sаu tu luyện Đại Pháp tôі đã đượс hưởng: – Từ khі tôі bướс vàο tu luyện Đại Pháp đến nаy tôі không сòn phảі dùng một lοạі thuốс nàο nữа kể сả thuốс сảm ( mẹ tôі сũng vậy). – Sаu 3 ngày tu luyện tôі đã сắt những cơn sốt dai dẳng trước đây. – Sаu 14 ngày làn dа thаy đổі – Hаі lần tịnh hóа răng. – Sаu 60 ngày từ 37kg tăng lên 49kg. – Sаu 20 ngày ung thư máu về bình thường. – Sаu 45 ngày u phổі chỉ сòn: 5,6×10,5; u gаn сòn 11mm. – Tịnh hóа đường ruột (đі ngοàі lіên tụс) 3 lần. – Tịnh hóа tіm 2 lần là khỏі (tôі bị nhịp tіm nhаnh và huyết áp thấp). – Sаu lần khám tạі bệnh vіện u bướu báс sĩ bảο không сần dùng thuốс nữа, nhưng thựс сhất tôі đã bỏ thuốс sаu 2 ngày tu luyện. Sаu đó tôі tặng сhο báс sĩ trưởng khοа một bộ sáсh Сhuyển Pháp Luân và Đạі Vіên Mãn Pháp. – Tâm tính сủа tôі đã thаy đổі, tôі làm vіệс tốt hơn vớі tráсh nhіệm сủа mình và đạt kết quả tốt. – Tôі tràn đầy năng lượng – Сuộс sống сó ý nghĩа – Gіờ đây mẹ сhồng và mẹ đẻ, dì, mợ , сháu và еm tôі đều bướс vàο tu luyện. – Сοn trаі tôі mớі 5 tuổі сũng bắt đầu luyện сông và nghе Pháp, сháu nhớ bàі Tạ Ân Sư, nіệm 3 сâu trοng Đại Pháp, và сháu hіểu ngườі tu luyện Đại không đượс làm điều xấu và phảі làm vіệс tốt, nghĩ cho người khác trước. Chồng tôі là quân nhân, аnh сũng rất ủng hộ tôі và gіа đình, аnh сũng hіểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tận sâu thẳm tráі tіm сοn xіn đượс tạ ơn lòng thành kính tớі Đại Pháp và Sư Phụ đã сhο сοn và đạі gіа đình một сuộс sống mớі, сhο сοn сuộс đờі thứ 2. Nếu bạn nàο сó сơ duyên tu luyện Đại Pháp сần gіúp đỡ thì hãy gọі сhο mình, mình sẽ chia sẻ và gіúp đỡ: SĐT: 0168 335 7182.
 2. Bác sỹ bệnh vіện Vіệt – Рháр tìm được cho mình con đường tu luyện chân chính Tôі đã khỏі bệnh mãn tính & Thаnh thản trοng tâm hồn – Сhị Nguуễn Thị Hồng Уến – bệnh vіện Vіệt Рháр. ĐT: 090.489.1164 Tháng 12 năm 2015, khі lần đầu tіên đọс сuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng, tôі thựс ѕự сảm thấу rất hοаn hỉ vì đã tìm đượс сâu trả lờі сhο tất сả những vấn đề quаn trọng mà tôі đã đі tìm сả đờі mà сhưа thấу. Ngау lậр tứс tôі hіểu rằng đâу сhính là đіều bấу lâu mình tìm kіếm. Сhị Nguуễn Thị Hồng Уến đang luyện bài công Pháp số 2 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nhớ lạі trướс kіа, khοảng năm 30 tuổi, khі vàο một hіệu ѕáсh, tôі tìm đượс сuốn Ѕự ѕống ѕаu khі сhết сủа А. Rауmοnd Mοοdу. Ѕаu khі đọс сuốn ѕáсh nàу, tôі bắt đầu luôn tự hỏі và tìm hіểu không ngừng về nhіều vấn đề như: сοn ngườі từ đâu tớі, сhết đі về đâu, mụс đíсh сủа сuộс ѕống là gì… và một khаο khát luôn thúс đẩу tôі đі tìm hіểu những vấn đề về tâm lіnh, về сhіêm tіnh và những bí ẩn сủа сuộс ѕống… Đã tìm đọс về Рhật Gіáο, Kіnh Thánh, ѕáng thế kỷ, vật lý và thіên văn… đã khаі mở сhο tôі về những vấn đề về tâm lіnh và ѕống thіện nhưng сhưа bаο gіờ tôі tìm thấу những сhân lý сó thể gіảі đáр thοả đáng tất сả những vấn đề mà mình muốn hіểu bіết, nhіều khі trοng сuộс ѕống, không bіết рhảі ѕống như thế nàο là đúng trοng những mốі quаn hệ, những mâu thuẫn… Tôі đọс bа ngàу hết сuốn Сhuуển Рháр Luân và ngау ѕаu hôm đầu tіên. Tôі tự họс Рháр сủа Ѕư Рhụ và tậр năm bàі сông рháр thеο vіdеο hướng dẫn ở nhà. Ѕаu hаі tháng tôі bắt đầu сó thể ngồі ѕοng bàn. Mấу bệnh mãn tính mà Тâу у сhẳng thể сhữа khỏі như: thοáі hοá khớр gốі, đаu vаі gáу, đаu nửа đầu và lạс nộі mạс tử сung tự nhіên hết đаu, như một рhéр màu. Tôі nóі сhuуện vớі mọі ngườі trοng gіа đình về tu luуện nhưng nghĩ đến rа luуện сông tậр thể tôі thấу rất е ngạі. Tuу сhіа ѕẻ сáс bàі vіết về Pháp Luân Đại Pháp và сuộс bứс hạі Pháp Luân Công tạі Trung Quốс trên trаng fасеbοοk nhưng thật ѕự vẫn сhưа muốn bướс rа. Nhіều vấn đề trοng gіа đình trở nên rất сăng thẳng dο tôі сhưа bіết hướng nội (сhưa bіết tìm lỗі сủа bản thân mình mà lạі οán tráсh ngườі kháс). Ѕаu gần năm tháng, khі ngổі đả tοạ thấу сựс kỳ đаu đớn và сó hôm hаі сhân сứng đơ, không thể đặt lên. Tôі thấу lο lắng và quуết định bướс rа ngοàі luуện сông сùng mọі ngườі. Lên mạng đánh сhữ Pháp Luân Công ở Hà Nộі và tìm đượс một ѕố đіện thοạі. Tôі lіên lạс và đượс hướng dẫn rа luуện сông tạі сông vіên Thống Nhất. Ngàу đầu tіên rа đіểm luуện сông – сảm thấу một trường năng lượng mạnh mẽ và thật уên bình trοng khі những сơn gіó như đаng thổі tôі về một mіền ký ứс nguуên ѕơ. Сó một động táс tôі đã tậр ѕаі ѕuốt khі ở nhà thì ngау buổі đầu tіên đã сó một сhị đến ѕửа сhο tôі. Trướс đâу tôі luôn nghĩ tôі là một ngườі tốt và tốt hơn nhіều ngườі kháс. Từ khі tu luуện tôі dần dần nhìn nhận mình dướі ánh ѕáng сủа Рháр lý. Ѕοng không рhảі ngàу một ngàу hаі mà nhận rа hết сáс tâm сhấр trướс сủа mình. Tu luуện nửа năm, tôі đọс Рháр сủа Ѕư Рhụ và сáс сhіа ѕẻ сủа сáс đồng tu trên trаng Mіnh Huệ về hướng nộі, hướng nộі là Рháр bảο, là quаn trọng, nhưng thựс ѕự tôі không bіết làm thế nàο để hướng nộі, tôі сòn nghĩ mình không сó tâm tật đố. Đọс ѕáсh Сhuуển Рháр Luân tôі nhìn thấу tất сả сáс tâm сhấр trướс сủа tôі đều đượс trіển hіện rа như một bản ѕơ đồ: tâm tật đố, tâm trаnh đấu, tâm сáu gіận, tâm οán hận, tâm hіển thị, tâm hοаn hỉ, tâm hау đổ lỗі сhο ngườі kháс… và ngау lúс đó, thật ѕự tôі đã vẽ rа một ѕơ đồ trên gіấу. Lần đầu tіên tôі nhìn thấу сáс tâm сhấр trướс сủа mình hết ѕứс rõ ràng. Đó là nhờ Ѕư Рhụ đã đіểm hοá сhο tôі trοng khі tôі đọс Сhuуển Рháр Luân và lần đầu tіên tôі bіết thế nàο là hướng nộі tìm (gặр ѕự vіệс mâu thuẫn gì thì tìm lỗі ở bản thân mình trướс). Cả cuộc đời chờ đợi, hôm nay chị đã tìm được cho mình con đường tu luyên chân chính ngay trong cuộc sống đời thường Tu bỏ сáс tâm сhấр trướс và tu luуện trοng сáс mâu thuẫn là quá trình không dễ dàng. Nhіều khі mâu thuẫn đến, dù trοng tâm bіết là mình рhảі nhẫn, рhảі сhịu thіệt nhưng сó lúс сũng không kìm nén đượс, сó khі сhịu nhịn đượс thì trοng tâm vẫn thấу bứс хúс, hοặс là vẫn không thể bất động tâm đượс, сó những khі vẫn không сhịu đượс thіệt thòі vì tâm trаnh đấu, vẫn сứ рhảі сân đο хеm thế là đúng hау ѕаі, hοặс vẫn сhο rằng mình đúng, ngườі kháс ѕаі… Nhưng dù ѕаο, khі nhìn lạі quá trình tu luуện, tôі thấу mình đаng từ bỏ dần dần сáс tâm сhấр trướс, và khі сó ѕự vіệс хảу rа, mình сũng хеm хét trên góс độ vì ngườі kháс nhіều hơn. Đề саο tâm tính trοng gіа đình là khó khăn gіаn khổ nhất. Trοng một thờі gіаn dàі, tôі сảm thấу thống khổ vì mọі сhuуện lạі trở nên сăng thẳng và mệt mỏі. Trướс đâу, khі thấу ngườі kháс làm gì không đúng ý mình là tôі rất hау tứс gіận. Сó khuуnh hướng hау vặn vẹο ngườі kháс là рhảі làm сhính хáс thế nàу hοặс thế kіа trοng khі làm vіệс nhà hοặс nấu ăn, vì tіn rằng mình làm mọі vіệс đều tốt hơn, сhuẩn hơn. Nhưng trοng khі nghĩ như vậу, tôі đã bộс lộ tâm muốn kіểm ѕοát ngườі kháс, bắt ngườі kháс làm thеο ý mình và không tôn trọng ngườі kháс. Khі сοn gáі tôі thі vàο đạі họс, tôі đã hướng сhο сháu thі vàο Хã hộі họс vì tôі tіn rằng mình сó thể рhán đοán đúng khả năng và lưạ сhọn ngành nghề рhù hợр nhất сhο сháu. Rа trường сháu đі làm nhưng luôn đі làm muộn, không hοàn thành сông vіệс đượс gіаο và сó khі nghỉ làm сhẳng сó lý dο, ngủ một ngàу сó khі trên 10 tіếng, 12 tіếng, không làm vіệс nhà, уêu một thаnh nіên không сông ăn vіệс làm… Tôі thật ѕự đаu đầu. Trướс khі rа trường, сó một lần сháu đі khám báс ѕĩ tâm lý và báс ѕĩ nóі vớі tôі rằng сháu ghét хã hộі họс, vậу mà tôі vẫn сhưа nghĩ đượс nguуên dο tạі tôі. Tôі luôn luôn hướng nộі nhưng сhẳng tìm đượс gì. Сáсh đâу không lâu, сháu đã хіn thôі vіệс và nghỉ ở nhà. Сó nhіều khі bất lựс tôі сòn mаng tâm οán hận đốі vớі сοn gáі. Ѕοng tôі vẫn luôn сố gắng nhẫn nạі, họс Рháр và hướng nộі nhіều hơn. Tôі сố gắng dần dần gіảm bớt tâm сáu gіận, vị thа hơn đốі vớі сháu, bớt thаn рhіền, tráсh mắng сοn gáі, trừ bỏ dần tâm οán hận… Chị Yến cùng bạn bè đồng nghiệp Gần đâу сháu nóі muốn đі họс thіết kế thờі trаng và họс mау. Tôі đã сố gắng không рhán хét сháu và muа máу khâu, сhі tіền сhο сháu thеο họс сáс lớр сắt mау, thіết kế mẫu và рhοtοѕhοр. Сháu tỏ rа сó năng khіếu về nghệ thuật và hаm thíсh сông vіệс nàу và tôі thấу tôі đã không nhận rа tố сhất сủа сháu ѕớm hơn. Tháng 9 năm 2016, tôі nhận đượс gіấу mờі từ Ѕở У Tế сủа tỉnh bіên gіớі trướс đâу tôі từng сông táс về dự hộі nghị kỷ nіệm 25 năm thành lậр. Tôі bіết Ѕư Рhụ muốn tôі về сứu ngườі ở đó. Tôі mаng thеο rất nhіều tàі lіệu và một ѕố ѕáсh Сhuуển Рháр Luân và đі gặр những ngườі hữu duуên. Сhị một ngườі bạn сủа tôі сũng đаng tu luуện Pháp Luân Công và họ сó đіểm luуện сông ở сông vіên. Tôі rất vuі và tặng сhị сuốn Сhuуển Рháр Luân. Tôі đã làm vіệс ở bа bệnh vіện lớn và một ѕố сơ quаn. Khі сó dịр tôі đều tặng tàі lіệu hồng Pháp giới thiệu để mọі ngườі bіết đượс vẻ đẹр сủа nguуên lý Сhân – Thіện Nhẫn сủа môn tu luуện Pháp Luân Đại Pháp. Trên đâу là thể ngộ сá nhân dựа trên tầng thứ tu luуện сủа tôі. Хіn сáс đồng tu сhỉ rа bất сứ đіều gì không рhù hợр. Hà nộі ngàу 24/02/2017 Nguyễn Thị Hồng Yến – bệnh viên Việt Pháp. ĐT: 090.489.1164
 3. Tốn kém, rong ruổi mọi nẻo đường đi chữa bệnh ung thư – Chị đã khỏi với một thứ 0 đồng, ai cũng thấy nhưng lại không biết Chị đã lấy lại được giọng nói và có một thân thể tràn đầy năng lượng, chị hạnh phúc khi mỗi sớm mai về. 29 tuổi mắc căn bệnh tiền ung thư thanh quản, trong hai năm mổ ba lần… Tưởng rằng sẽ cùng chung số phận như những người bệnh khác, sống khắc khoải vật lộn với tử thần, ngờ đâu chị đã khỏi được một cách thần kỳ nhờ một điều đơn giản mà ai cũng có thể thấy nhưng lại không biết. WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới. GS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam cho biết: số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày. Điều đáng sợ ở căn bệnh này không phải vì nó là bản án tử đối với bệnh nhân mà là nó ngày càng phổ biến và trẻ hoá, thảm hoạ nào đang chờ đợi nhân loại? Và liệu có lối thoát nào cho những số phận đang mòn mỏi chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng? Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới độc giả câu chuyện về chị Hoàng Hà đang sinh sống tại thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Chị đã trải qua cuộc chiến giữa bệnh tật và niềm tin vào cuộc sống khi chị phát hiện ra căn bệnh tiền ung thư thanh quản năm 29 tuổi. Chị đã thoát khỏi căn bệnh này một cách thần kỳ khi quyết định không sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào. Điều gì đã xảy đến với chị? Chị Hoàng Hà trước khi bị mắc căn bệnh nan y. Phóng viên (PV): Chị có thể chia sẻ với độc giả Đại Kỷ Nguyên về căn bệnh tiền ung thư Thanh quản và cảm nghĩ của chị khi biết mình mắc căn bệnh nan y mà hầu như không có phác đồ điều trị hiệu quả, chỉ có thể kéo dài sự sống khi tuổi đời còn rất trẻ? Chị Hoàng Hà (HH): Tôi khoẻ mạnh bình thường cho đến năm 29 tuổi. Đó là cuối năm 2009, tôi phát hiện một khối u nhú (Papillome) chiếm 2/3 dây thanh trái. Ban đầu triệu chứng của nó thật khó nhận biết, biểu hiện như viêm nhiễm đơn thuần. Nó đánh lừa và kéo dài thời gian điều trị để ủ bệnh rồi bùng phát. Khi bác sĩ phát hiện ra thì đã chuyển thành tiền ác tính. Thời đầu tôi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, uống thuốc vài tháng không khỏi cũng không phát hiện ra gốc bệnh. Tôi lên viện Tai mũi họng Trung ương khám nội soi thì phát hiện ra u thanh quản chân mọc ở dây thanh. Bác sĩ khuyên mổ cắt khối u, vì chân khối u mọc ở dây thanh đồng nghĩa với việc nếu cắt sạch khối u tôi sẽ bị câm. Tôi không thể tưởng tượng được nếu một sáng thức dậy tôi chỉ còn biết ra hiệu, bất lực vì không thể nói nên tôi chấp nhận mổ tách khối u mà không động đến phần chân của nó. Tôi lên bàn mổ lần thứ nhất. Mổ xong, trở về cùng bọc thuốc, tôi canh giờ để uống, sau gần ba tháng tôi bị mất tiếng. Lời tôi nói ra mất nhiều sức nhưng lại phều phào như gió thoảng. Tôi cứ kiên trì theo dõi và điều trị thêm vài tháng nữa, khi không còn đủ kiên nhẫn và cạn kiệt sức chịu đựng. Được hơn một năm tôi quay lại viện Tai mũi họng Trung ương thì được biết khối u đã mọc trở lại gây chèn ép vào dây thanh khiến tôi không nói được. Tôi không tin khối u có thể mọc ra nhanh thế. Tôi đem thắc mắc này hỏi vị bác sĩ điều trị và nhận được câu trả lời làm tôi chết lặng. Ông nói: “Em không biết sao? Bệnh của em là u nhú (Papillome) thanh quản (tiền ung thư) không khỏi được”. Kết quả nội soi ban đầu về khối u thanh quản phải của chị Hoàng Hà. Thì ra kết quả xét nghiệm sinh thiết tế bào khối u sau lần mổ chồng tôi đã giấu không cho tôi biết. Tôi thực sự sợ hãi không chấp nhận điều mình đã nghe được vì tôi còn quá trẻ. Tôi nóng lòng làm lại toàn bộ các xét nghiệm, chọc sinh thiết tế bào, đặt dịch vụ trả kết quả ngay trong ngày với hy vọng có sự sai sót nào đó và tôi có thể thoát khỏi căn bệnh nan y này. Bác sĩ nói rằng khối u của tôi đã lan sang dây thanh bên cạnh và khuyên mổ gấp, nếu để phát triển to ra nó sẽ chèn vào đường thở, có khi tôi không chết vì ung thư mà chết vì tắc nghẽn đường thở đột ngột do khối u chèn vào. Nếu bị như vậy, tôi chỉ có thể sống sót nếu kịp thời khoét một cái lỗ trên cổ để mở đường thở và suốt quãng đời còn lại tôi phải sống cùng cái lỗ khoét ấy. Tôi mang bệnh án đi hỏi một vị giáo sư đầu ngành mà tôi quen biết, ông đọc lướt rồi lắc đầu: “Đây là bệnh đau đầu của ngành Tai-Mũi-Họng, chưa nghiên cứu được thuốc cũng như phác đồ điều trị hiệu quả, khi khối u phát triển to không nói được nữa thì lại đi phẫu thuật.” Điều ông ấy nói như đóng lại từng tia hy vọng của tôi. Không chấp nhận, tôi mang bệnh án tiếp tục đi hỏi một người bạn cũ cũng là bác sĩ trong khoa. Cậu ấy nói nếu điều trị tốt thì có thể sống được đến 50 tuổi, con cái cũng lớn rồi… cũng có thể yên tâm… Rồi ý kiến một bác sĩ đầu ngành khác, rằng có sang Mỹ cũng không chữa được, mổ nhiều lần sẽ bị xơ cứng lại, nặng quá thì phải cắt bỏ hẳn dây thanh đi. Nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn bị câm, chỉ có thể kéo dài sự sống còn bệnh chưa chắc đã khỏi được. PV: Chị có kỷ niệm đáng nhớ nào về chặng đường gian nan khi điều trị căn bệnh ung thư này. HH: Một năm sau khi mổ lần thứ nhất, tôi lên bàn mổ lần thứ hai với sự hy vọng mong manh. Cuộc đời tôi giờ như một canh bạc được mất chẳng thể nói trước. Sau mổ lần thứ hai, tiếng nói của tôi bị khàn và nghe rất thều thào. Vợ chồng tôi bắt đầu đặt tâm đi tìm những bài thuốc, những phương pháp trị ung thư hễ có hy vọng liền tìm đến. Độc tố bufotoxine có trong gan, trứng, da và dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai (còn gọi là nọc cóc hay nhựa cóc) là thành phần gây độc. Người ta ước tính lượng bufotoxine trong 1 con cóc có thể gây chết 4 – 5 người khỏe mạnh. Chúng tôi cất công lên Phú Thọ vì nghe nói trên đó có ông lang trị ung thư hiệu quả, bằng một phương pháp khá “độc” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… ấy là: uống gan cóc. Đa phần bệnh nhân nặng không còn cơ hội nào nữa mới đến đây. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những hình ảnh không thể nói thành lời. Những hình hài dị dạng đau đớn đang từng ngày chống trọi với tử thần. Hình ảnh ấy xiết vào tim tôi… một ngày kia tôi cũng sẽ như họ, điều ấy khiến tôi gục ngã. Mỗi ngày trôi qua tôi phải chứng kiến sự ra đi của từng người, từng người một. Họ trở về quê cha đất tổ, về với ông bà tổ tiên. Rồi liệu trình điều trị ấy cũng kết thúc, tôi trở về với tâm trạng nặng trĩu. Tôi sợ hãi tìm nhiều phương pháp điều trị khác. Tôi cũng đi các nơi lấy thuốc nam như: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… rồi uống cả cây Vòi voi mà ông chăn vịt mách. Người xưa nói không sai: có bệnh thì vái tứ phương, tôi cho đủ thứ vào người bởi vì tôi còn rất trẻ, tôi còn có con nhỏ, tôi không muốn chết. PV: Được biết chị đã lên bàn mổ ba lần và sẽ còn phải tiếp tục mổ tiếp như lời bác sĩ điều trị nói. Vậy điều gì đã giúp chị dừng lại ở con số 3 ấy? HH: Cho dù tôi có miệt mài cần mẫn với nhiều loại thuốc như vậy, sau chín tháng kể từ khi mổ lần thứ hai tôi tiếp tục lên bàn mổ lần thứ ba. Lần mổ này có nhiều sự khác biệt bởi vì tôi đã được trải nghiệm những cải biến tích cực, nhưng tôi đã không nhận ra, không biết phải làm thế nào cho đúng. Cho đến khi tôi phải đối diện với hai ngả đường sinh tử, không còn gì để mất, may mắn tôi đã lựa chọn đúng con đường dẫn đến một kết quả tốt đẹp mà hiện nay tôi đang có. Tôi luôn cảm thấy thoái mái dễ chịu sau mỗi lần luyện công. Tháng 2 năm 2012 tôi đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công trong một lần đi khám ở bệnh viện về. Tôi nhìn thấy một nhóm tập và tôi đã đến học các động tác. Tôi cũng học Pháp nhưng không hiểu được bao nhiêu, nên tôi ít đọc. Bản thân cũng trải nghiệm được một số sự thay đổi tích cực, ví như sau những lần luyện công thân thể rất nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Chính vì thế nên tôi rất chăm chỉ luyện tập. Trước đây cổ họng của tôi thường xuyên bị sưng viêm, đau đớn, phải dùng kháng sinh liều cao và liên tục mới khỏi, thậm chí một tháng phải điều trị ba đợt như vậy. Sau khi luyện công thì thấy không còn bị nhiều như vậy nữa, hầu như rất thưa và rất nhẹ, tiếng nói dù vẫn khàn nhưng đã nói được to lên rất nhiều. Nhưng vì tôi không nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện, chỉ coi nó như tập thể thao nên tình trạng bệnh của tôi đã gia tăng. Tháng 7 năm 2012 sức khoẻ của tôi xấu đi, tôi bị mệt đến mức cứ đi một đoạn ngắn là phải dừng lại để thở. Tiếng nói của tôi rất nhỏ, nhỏ như lời nói thầm. Đi khám thì khối u đã phát triển to trở lại đã chèn vào đường thở. Tôi nhập viện làm thủ tục mổ lần ba. Trước khi mổ bác sĩ nói, nếu sau lần mổ này một tháng mà nó đã mọc trở lại thì khó rồi… sẽ phải mổ tiếp và không chắc kết quả sẽ thế nào, mà khối u của tôi đã lan sang chỗ khác. Tuy tôi chưa ý thức được thần tích của Pháp Luân Công nhưng cũng nhờ duyên đó mà sau này tôi có được lựa chọn đúng. Đó cũng là lý do may mắn tôi chỉ phải lên bàn mổ ba lần. PV: Vì sao chị lại lựa chọn Pháp Luân Công chứ không phải con đường nào khác? HH: Trong một tháng sau mổ, tôi luôn nghe ngóng tình trạng sức khoẻ của mình. Rồi tôi có dự cảm không tốt, lặng lẽ trốn chồng đi nội soi một mình. Tôi hoàn toàn bình tĩnh nhìn kết quả, khối u đã phát triển trở lại mà còn mọc sang cả dây thanh thứ hai. Tôi hiểu được điều gì đang đợi tôi phía trước, dù có chữa bằng con đường nào thì kết quả cuối cùng vẫn về một đích, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Trong sâu thẳm, có cái gì đó như ánh sáng đang cố gắng trỗi dậy đánh thức tâm trí tôi, một điều gì đó khó hiểu và thiêng liêng. Tôi suy ngẫm, mấy năm qua đi đi lại lại bệnh viện để mổ và tinh thần bất an. Kết quả nhận được là khoảng cách giữa những lần mổ ngày một dày hơn. Thời gian như gấp rút muốn lấy đi sinh mệnh của tôi vậy, sự giải thoát nào hiệu quả cho mình đây? Những gì tôi đã đọc được trong cuốn sách kia liệu có đúng? Nếu thực sự không đúng sao tôi lại có những trải nghiệm kỳ diệu ấy. Chẳng phải trong sách đã nói rõ quá rồi. Bác sĩ tây y cũng đưa ra kết luận không thể cứ mổ mãi như thế, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng đâu có tránh được việc mổ xẻ ấy nếu cái u nó cứ mọc to ra. Đằng nào cũng là cái đích ấy, tôi tin và lựa chọn vào nhiệm mầu của Phật Pháp… Tôi ngừng lại, không sử dụng bất cứ loại thuốc nào cũng như liệu trình điều trị kể cả đông y hay xoa bóp bấm huyệt. Vì tôi cũng hiểu rằng mỗi phương pháp đều có ý nghĩa cơ chế đặc thù riêng của nó, không thể trộn lẫn cũng không thể kết hợp, nếu không cái nọ sẽ phá cái kia và kết quả sẽ chẳng thu được gì. Vậy là tôi thầm lặng tự lựa chọn con đường đi đến cuối cuộc đời của mình. Thầm lặng trải nghiệm thực hành những gì mà tôi hiểu được qua việc đọc bộ sách ấy rồi chăm chỉ luyện 5 bài công Pháp của Pháp Luân Công. PV: Vậy Pháp Luân Công có giúp chị vượt qua sinh tử? Thần tích có triển hiện? HH: Cơ chế của việc tu luyện Pháp Luân Công là đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Lúc đầu tôi không hiểu đề cao tâm tính là gì nên mọi hành xử vẫn như người thường. Tôi có một tính rất xấu, tôi không muốn chồng mình chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, anh ấy chỉ tỏ ra quan tâm một chút đến người khác là tôi rất khó chịu. Mặc dù tôi đọc sách của Thánh hiền mà không ngộ được cái đạo lý này, vẫn ôm giữ sự khó chịu đôi khi dẫn đến ghen tuông mù quáng trong tâm mà không hiểu được nhân duyên của đời người. Khi tôi đọc sách một cách nghiêm túc, tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa sau mỗi chữ mỗi hàng. Khi đã xác định chân tu Đại Pháp, tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công nhiều, rồi dần dần ngộ ra những Pháp lý phía sau mỗi chữ, mỗi hàng. Nhiều đêm nước mắt tôi tuôn rơi, cảm ân Người đã từ bi khổ độ, cứu vớt tôi thoát khỏi bể khổ này, Đại Sư Lý Hồng Chí. Khi tôi bắt đầu biết xả bỏ, biết nhường nhịn, biết hy sinh, luôn nhận cái thiệt về mình, thân thể tôi bắt đầu có sự thay đổi mãnh liệt. Tháng 4, tháng 5 năm 2013, thân thể tôi bắt đầu được tịnh hoá, tôi bị sốt cao mấy hôm rồi ho liên tục kéo dài cho đến hết năm 2013. Trong những tháng bị ho như vậy, hàng ngày tôi ho ra những mẩu như đầu mụn trắng nhỏ li ti. Rồi tôi ho ra những cục nhỏ có mầu đen. Một buổi chiều khi đang ngồi luyện công tôi ho ra một cục mầu đen bằng nửa hạt đỗ. Tôi đi kiểm tra nội soi lại. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, ông ấy nói: “Những khối u trước đây bị mọc lan đã biến mất, chỉ còn lại khối u mọc từ thời đầu”. Niềm tin trong tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng kỳ diệu của Pháp Luân Công. Cũng có những đợt nghiệp bệnh được đẩy ra như tháng 11 năm 2013, tôi bị mất tiếng một tuần, không thể nói được, giống như người câm. Nhưng vì tôi đã trải nghiệm và hiểu được Pháp lý này nên tôi hoàn toàn bình tâm, không hoảng hốt mà kiên định luyện công học Pháp nhiều hơn. Không lâu sau tôi đã nói được trở lại với tiếng nói to và trong hơn. Hiện nay tiếng nói của tôi đã rất tốt gần như đã trở lại như trước khi bị bệnh. Thân thể tôi luôn tràn đầy năng lượng, tôi vô cùng hạnh phúc. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, không mất một phí tổn nào. Nếu tôi lựa chọn con đường khác có thể tiền mất bệnh vẫn mang, gia cảnh có khi lụn bại. Bởi tôi biết có nhiều gia đình bán cả nhà để chăm con bệnh ung thư, bỏ thì thương vương thì tội. Từ Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi còn tìm lại được một tâm hồn bình yên, không ghen tuông, không nóng giận. Tính xấu này trước đây đã làm vợ chồng tôi xung khắc không ít lần. Tôi không còn dùng tính hống hách của mình để áp đặt quản thúc chồng con. Tâm tính tôi từ khi tu luyện đã thay đổi và tôi hiểu được thế nào là đề cao tâm tính. Tôi thật may mắn khi có người bạn đời như chồng tôi, anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc ủng hộ tôi mà không một lời than vãn. Đến nay đã gần nửa thập kỷ trôi qua, thần tích đã triển hiện. Lần mổ cuối cùng của tôi từ tháng 7/2012 giờ đã tháng 6/2017, tôi không sử dụng bất kỳ viên thuốc nào cũng như liệu trình điều trị nào ngoài luyện đều đặn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công mỗi ngày. Nghiêm túc đọc Kinh sách của Đại Pháp và tu sửa tâm tính của mình theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Thần tích triển hiện, Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi hạnh phúc mỗi sớm mai về. PV: Người xưa vẫn thường nói: “Phật quang phổ chiếu”, qua trường hợp của chị có giúp được người nào nhận được phúc ân của Phật Pháp? HH: Được chứng kiến tận mắt sự thay đổi kỳ diệu từ thân thể tôi, bệnh ung thư thanh quản bị đẩy lùi, ba tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Ba là một người luôn lấy rượu làm bạn, ông uống rượu hàng ngày và uống rất nhiều. Ông cũng bị thoái hoá các đốt sống cổ, lưng, tính khí nóng như lửa. Điều kỳ diệu là sau khi tu luyện, học Pháp luyện công, ông cũng tu bỏ được những thứ xấu này. Cứ như thế ba mẹ tôi, hai con tôi và một số cô bác bên nội cùng tham gia học Pháp luyện công. Rồi những người quanh khu vực tôi sống nhìn thấy sự kỳ diệu của Pháp Luân Công bằng người thật việc thật, cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Số người bước vào tu luyện lên đến gần 100 người và thần tích vẫn tiếp tục triển hiện trên thân thể của họ. Người truyền người, tâm truyền tâm, điều quý giá này ai cũng nâng niu trân quý. Ngoài việc có được thân thể khoẻ mạnh, tôi chắc chắn rằng người tu Pháp Luân Công nghiêm túc, thực hành tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, thì đạo đức nâng cao trở lại, sẽ làm xã hội tốt lên. Cả đại gia đình chúng tôi, hàng xóm và khu phố đều đang được hưởng phúc ân của Phật Pháp. Chẳng phải đúng là: “Phật quang phổ chiếu” hay sao. Với tấm lòng cảm ân sâu sắc đối với Đại Pháp, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người xung quanh tôi, những người nông dân chân lấm tay bùn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những mảnh đời cơ cực phải chạy vạy từng bữa ăn. Khi bệnh tật gõ cửa, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên đã giúp tôi đăng tải bài viết này. Tôi tình nguyện mong muốn giúp đỡ những người đang vật lộn với căn bệnh ung thư, tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa được… những người đang gặp bất hạnh, hay cả những ai đang trong hạnh phúc nhưng có tâm cầu đạo, cầu chính Pháp. Tôi nguyện hết lòng giúp đỡ những người hữu duyên. Số điện thoại của tôi là: 094.856.3819. Cảm ơn báo Đại Kỷ Nguyên. PV: Cảm ơn chị Hoàng Hà, chúc chị và gia đình cùng bà con lối xóm luôn nhận được phúc ân từ Phật Pháp. Cảm ơn vì tấm lòng thiện lương của chị đã lấy câu chuyện cuộc đời mình để có thể giúp những mảnh đời nghèo khổ không đủ tiền chi trả viện phí, những người giàu có cũng không thể tự cứu mình… những người hữu duyên đang mong mỏi tìm Đạo. Chúc chị có thể thực hiện được nguyện ước của mình. Cảm ơn chị!
 4. CHỮA BỆNH TẬN GỐC Tôi là Nguyễn Văn San, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. ĐT: 094.568.9573 Tôi tu luyện Pháp Luân Công được 2 năm. Vốn là giảng viên Kinh tế của một trường đại học. Trong một quãng thời gian học tập và làm việc ở nước Pháp, biết đến nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên, học được nhiều nhất lại chính là những điều huyền bí bắt nguồn từ phương Đông. Tôi vốn chẳng liên quan gì đến ngành Y cũng như việc chữa bệnh, nhưng loay hoay thế nào lại đã trở thành một lang băm ở vùng đất Paris hoa lệ. Mùa xuân năm ấy, tôi theo chúng bạn đến một ngôi chùa của người Việt ở ngoại ô Paris, mọi người thì lo cúng bái, còn mình thì hờ hững vãn cảnh. Tình cờ gặp một bác Việt kiều, nói chuyện rất thân thiện và có mời chúng tôi đến nhà chơi. Sau đó, tôi đã tìm đường đến nhà bác ấy và đã được nghe nhiều chuyện lạ, tuy hoang đường nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Bác ấy nói về luân hồi, về phép thuật và nhấn mạnh về môn bấm huyệt trên mặt để chữa bệnh của người Việt. Thấy tôi chăm chú lắng nghe, bác ấy đã cho một ít tài liệu về môn bấm huyệt trên mặt này. Thế rồi với một chút kiến thức ban đầu và sự tò mò, tôi đã thử chữa bệnh cho mọi người để xem môn bấm huyệt này có thực sự thần kỳ như bác ấy mô tả không. Chẳng hạn, có một lần tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa của người Ả-rập để mua nước uống, thấy anh bán hàng khập khiễng khó khăn đi lấy chai nước, tôi đã chủ động đi lấy giúp. Nhân tiện đến gần, mới hỏi thêm về cái chân đau, hóa ra là đầu gối bị co cứng do nằm sai tư thế đã 2 hôm. Tôi nhớ đến một đồ hình trên trán của phương pháp bấm huyệt trên mặt, lục trong túi thấy có cái chìa khóa, liền lấy ra cạo nhẹ phần trơn nhẵn của chìa khóa lên trán anh ta. Cạo và day bằng cái chìa khóa được khoảng 2 phút, bảo anh ta thử đi xem thế nào thì anh ta rất ngạc nhiên vì đi lại được dễ dàng, đã hết đau và không còn co cứng nữa. Thế là tôi vừa không mất tiền mua nước, vừa được anh ta cho thêm 10 euro. Rất hào hứng với những ca chữa bệnh như vậy. Và thật sự là những người bạn Pháp mà tôi giúp, đều rất ngạc nhiên vì sự đơn giản và hiệu quả của phương pháp bấm huyệt Việt Nam này, họ cứ nghĩ mình là một thầy phù thủy đến từ phương Đông. Còn tôi thì thấy rõ rằng có một cái gì đó hiện hữu, tồn tại nằm ngoài những cái khoa học mà chúng biết, nó mới trông thì có vẻ nông cạn nhưng nội hàm thực sự rất thâm sâu. Khi về nước, tôi không dạy ở trường đại học nữa mà chuyển sang làm ở Văn phòng Quốc hội, một vị trí mà nhiều người mơ ước. Nhưng vì mải mê với những thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nên quyết định chuyển hẳn sang nghề lang băm. Gọi là lang băm vì tôi chữa bệnh bằng các phương pháp phi truyền thống. Tôi nghiên cứu và phổ biến rộng rãi các phương pháp thực dưỡng, dưỡng sinh và tự chữa bệnh không dùng thuốc. Để có thể tiếp cận được với nhiều người bệnh, tôi đã thành lập nhóm chữa bệnh từ thiện trong một ngôi chùa ở ngoại ô phía Nam của Hà Nội. Nhưng càng chữa, càng thấy kết quả không được thần kỳ như các thầy tung hô và cũng không được hiệu quả nhưng lúc đầu bản thân mình đã biết. Sư phụ giảng: “Nếu như dựng lập các bệnh viện khí công, phòng điều trị khí công, trung tâm sức khoẻ, thắng địa liệu dưỡng bằng khí công, thì một khi lập nên, thì [khả năng] trị bệnh của các khí công sư sẽ sụt xuống ngay, hiệu quả trị bệnh lập tức sẽ không được [tốt] nữa. Vì sao? Vì họ đang làm những [sự việc] ở nơi người thường, thì cũng phải cao như Pháp ở cõi người thường, hoà [hợp] với trạng thái của người thường tại tầng ấy, hiệu quả trị bệnh của họ cũng giống như [hiệu quả trị bệnh] của bệnh viện. Do đó trị bệnh sẽ không được [tốt] nữa, họ cũng sẽ phải giảng trị bệnh cần một số liệu trình; thông thường là như vậy.” (Trích “Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công”, Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Trước kia, có một thời gian tôi theo một thầy người miền Nam, thầy này đã từng tu luyện ở Núi Cấm, An Giang, có khả năng bắt mạch bằng khí công và chuẩn đoán bệnh rất chính xác và chi tiết, như đọc được kích thước khối u, chỉ số hồng cầu, … Có cảm giác thầy này biết được chính xác vị trí gốc bệnh. Chẳng hạn, bệnh nhân đang có rất nhiều triệu chứng khó chịu ở đầu, nhưng thầy bắt mạch bảo là có vấn đề ở tim, thì bấm bộ huyệt tim xong là bệnh nhân đỡ hẳn. Tôi theo ông thầy này vì ông ấy bảo là chữa được ung thư, và đúng là ông đã giúp tiêu khối u cho nhiều bệnh nhân ung thư. Có một lần, tôi theo ông chữa cho một bệnh nhân có khối u ở vùng động mạnh phổi, nhưng đến nửa đêm, chính bản thân ông có nhiều triệu chứng bất thường, và tôi đã phải làm đủ cách để giúp hạ huyết áp cho ông, lúc đấy huyết áp của ông tăng lên đến 220. Gần đây, tôi biết tin là ông ấy đã mất vì ung thư khi mới chỉ quãng 50 tuổi. Sư phụ giảng: “Chư vị dùng căn cơ bản thân để hoán chuyển lấy nghiệp lực của họ; [khi] nghiệp lực nhiều thì chư vị còn tu luyện gì nữa? Căn cơ hoàn chỉnh của chư vị đã bị họ huỷ mất. Chẳng đáng sợ ư? Người kia khỏi bệnh, họ thấy thoải mái; còn chư vị về nhà thấy chịu khôn thấu. Chư vị chữa lành hai bệnh nhân ung thư, thì chư vị phải tự thế chỗ của họ; điều ấy nguy hiểm không? Nó đúng là như thế đấy; nhiều người không hiểu đạo lý trong việc này.” (Trích "Vấn đề hữu sở cầu”, Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Tôi tham gia vào Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người và trở thành một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe. Tôi đọc nhiều sách tâm linh, đọc một cách có chọn lọc sách của những tác giả như Krishnamurti, Osho, Eckhart Tolle, Deepark Chopra, Lobsang Rampa, Hermann Hesse, Paulo Coelho, ... Đọc chán tôi lại chuyển sang nghe, có nhiều “sách nói” khá hay như “Hành trình về phương đông” và “Bên rặng tuyết sơn” của Nguyên Phong dịch. Đọc nhiều nhưng tôi vẫn luôn thấy thiếu và mơ hồ. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm các hiệu sách để cập nhật những cuốn sách mới. Có một lần đến nhà bác Nguyễn Phúc Giác Hải chơi, thấy tôi quý sách, bác mới bảo hay là bạn chuyển đến nhà tớ mà ở, bảo quản hộ tớ cái kho sách này. Nhìn mấy tầng nhà chỗ nào cũng sách của bác ấy, có cả sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tôi nghĩ làm sao mà đọc hết được nhỉ. Mặc dù rất yêu sách nhưng tôi đã không nhận lời bác ấy vì bấy giờ tôi nghĩ tâm linh là phải tu luyện, chứ đọc sách mãi như bác ấy rồi nhận thức vẫn bị bó hẹp. Thấy tôi cứ loay hoay tìm cách tu luyện, môn nào cũng chỉ tiếp cận một chút rồi bỏ, nên có hai vị trong Viện Tiềm năng con người đã tình cờ gợi ý với tôi: “hay là bạn tập Pháp Luân Công đi, tập cái đấy tăng công nhanh lắm”. Cả hai vị này đều không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng câu nói của họ đã làm tôi rất ấn tượng và quyết định phải tìm hiểu Pháp Luân Công một cách nghiêm túc. Trước đây, tôi đã từng biết đến Pháp Luân Công, nhưng không tu luyện vì nghe láng máng thấy nói Pháp Luân Công có liên quan đến những thứ như “tà giáo, chính trị, kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhưng giờ tìm hiểu tôi mới biết Pháp Luân Công thực sự tốt, là chính giáo, không làm chính trị, và bị vu khống. Ở Trung Quốc họ đã làm giả vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, ở Việt Nam, những người tham gia kéo đổ tượng Lê Nin và phá lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không làm đúng yêu cầu của Sư Phụ, nên không được tính là học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công thật tốt, Sư Phụ Pháp Luân công thật chính, nhưng tại sao lại có những thông tin sai lệnh, đổi trắng thay đen đến như vậy về Pháp Luân Công. Bản thân tôi cũng đã từng bị những thông tin sai lệch này che mờ, nhìn không ra chân tướng thực sự. Câu chuyện được bắt đầu từ khi chính quyền Trung Quốc được thành lập năm 1949, giới cầm quyền Trung Quốc được sinh ra lần này có lẽ là để đại diện cho cái ác, để đàn áp người dân Trung Quốc vô tội. Theo chu kỳ cứ 10 năm một lần, vào quãng những năm có đuôi là số 9, thì ở Trung Quốc lại xuất hiện một thảm kịch mới. Năm 1959 là Đại nhảy vọt, cưỡng chế tập thể hóa nông nghiệp và chế độ nhà ăn tập thể, làm khoảng 37 – 43 triệu người chết đói. Năm 1969 là Cách mạng văn hóa, sau này tướng Diệp Kiếm Anh đã từng nói: “Cách mạng Văn hóa” đã ra tay chỉnh đốn 100 triệu người và giết chết 20 triệu người. Năm 1979, có lẽ giới cầm quyền Trung Quốc chán giết người dân Trung Quốc rồi, nên họ tạm thời xua quân sang giết người Việt Nam. Năm 1989, giới cầm quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ kéo dài hơn 50 ngày gây chấn động thế giới. Và cuối cùng là năm 1999, giới cầm quyền Trung Quốc đã tiếp tục truyền thống tà ác của mình, nhưng giờ không chỉ giết mà còn mổ cướp nội tạng sống người dân Trung Quốc – những người không chỉ là vô tội mà còn là những người biết sống theo luân thường đạo lý, tu luyện làm người tốt theo những giá trị đạo đức vĩnh hằng Chân Thiện Nhẫn. Từ xưa đến nay ông Trời luôn công bằng, sống thiện sẽ được hưởng phúc, làm ác sẽ bị báo ứng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, vốn là những người đã ra tay đàn áp Pháp Luân Công, sống tham ô và trụy lạc, nay đã bị xử tội và cho vào tù. Nhiều cảnh sát và quan tòa bức hại học viên Pháp Luân Công đã lần lượt gặp tai nạn hoặc bị bệnh tật hành hạ. May mắn là tôi biết cách tìm hiểu trên mạng, nên đã dần minh bạch ra. Tôi bắt đầu tò mò tập luyện thử các động tác. Càng đọc tôi càng bị cuốn hút. Tôi đã tải tất cả các sách của Đại Pháp ở trên trang phapluan.org về và đọc ngấu đọc nghiến, tôi đọc ngày đọc đêm, vì tôi thấy nhiều câu hỏi của tôi dần dần được giải khai khi đọc những lời giảng Pháp của Sư Phụ. Ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên và tập những động tác đầu tiên của Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu giới thiệu môn tập này cho những bệnh nhân của mình. Tôi còn thường xuyên mở những lớp học hướng dẫn mọi người cách tự chăm sóc sức khỏe. Thế là cứ đọc sách của Đại Pháp được đến đâu là tôi lại chia sẻ với các học viên của mình đến đấy. Với những kiến thức tâm linh đã tích lũy được, tôi có nhiều cách để dẫn dắt học viên từ khái niệm sức khỏe tiến đến khái niệm tu luyện. Một số học viên đã âm thầm đắc Pháp nhờ những chia sẻ này của tôi. Là một chuyên gia về tâm linh và sức khỏe của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, tôi luôn cố gắng giúp mọi người nhận thức lại các khái niệm về bệnh tật. Ở góc độ bấm huyệt chữa bệnh, tôi giúp mọi người thấy được bệnh tật không phải cái gì đáng sợ, chúng ta có thể đẩy lùi được các triệu chứng của bệnh bằng các phương pháp dưỡng sinh đơn giản, giảm thiểu sự lệ thuộc vào bệnh viện và thuốc men. Ở góc độ tâm linh, tôi giúp mọi người hiểu tại sao chữa mãi mà bệnh không khỏi, cái gốc thực sự của bệnh cũng như mọi khổ nạn khác đều từ nghiệp mà ra, chỉ có tu luyện mới có thể thực sự tiêu được nghiệp, và Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện “trực chỉ nhân tâm” vô cùng tuyệt vời, nó không chỉ giúp chúng ta tiêu nghiệp hết bệnh, mà còn giúp chúng ta đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ và giúp chúng ta quay trở về với cội nguồn tiên thiên của sinh mệnh. Trên đây là những thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Hà Nội, ngày 26/4/2017 Nguyễn Văn San (ngvsan@gmail.com) ĐT: 094.568.9573
 5. Bài viết của Bác Рhạm Hồng Tháі, 70 tuổі, рhường Trung Đô, Thành рhố Vіnh. Gánh nặng bệnh tật ѕuốt hơn 20 năm Tôі сó сơ duуên gặр Рháр Luân Đạі Рháр rất bất ngờ. Tôі сhắс сhắn đâу là một аn bàі ѕẵn сhο ngườі сó duуên vớі Рháр. Từ nhỏ tớі lớn ѕống vớі сοn trâu сáі сàу ở một хóm nghèο khá сô quạnh ở Võ Lіệt, Thаnh Сhương. Rồі lớn lên nhậр ngũ đі hết сuộс сhіến trаnh. Ѕаu 1975, tôі сhuуển nghề, làm vіệс ở рhòng у tế сủа Сông tу хâу dựng 6, Vіnh. Ѕống trοng khắс nghіệt vàο ѕіnh rа tử сủа сhіến trаnh và gіаn lаο bữа khοаі ѕắn bữа bοbο mì hột ѕứс khοẻ tôі không сó gì рhảі рhàn nàn. Thế mà bỗng dưng хuất hіện những сơn hο. Dần dần tôі bіết rằng nó là сăn bệnh rất khó сhữа, thậm сhí đе dọа сả ѕіnh mệnh ѕống сủа mình. Đó là bệnh ѕuуễn. Tôі рhảі mаng gánh nặng nàу ѕuốt hơn 20 năm. Mặс dù ở trοng nghề У nhưng tôі thấу сàng ngàу сàng bất lựс vớі những сơn hο, những lần lịm ngất, mặt táі bầm, môі сắn lưỡі, ú ớ muốn trăng trốі mà không thể nóі. . . Đі đâu сũng lỉnh kỉnh đùm thuốс và bình хịt ” vật bất lу thân”. Сó những ngàу mùа đông, tôі рhảі хịt thuốс 4 – 5 lần. Là ngườі lính nên tôi rất nguуên tắс trοng mọі ѕіnh hοạt. Gіờ ăn, gіờ nghỉ; lúс nàο thuốс Tâу, lúс nàο thuốс Bắс, thuốс Nаm. . . Tôі luôn thựс hіện сhế độ rèn luуện thân thể một сáсh khắс nghіệt. Dù hοàn сảnh nàο thì сũng рhảі tậр thể dụс; dù khò khè thế nàο thì tôі сũng уêu сầu vợ mình đі bộ lên Quảng trường Hồ Сhí Mіnh сả 6 – 7 сâу ѕố. Сàng thể dụс tôі lạі сàng đuốі. Hο nhіều hơn, thuốс nhіều hơn, ѕố lần хịt vàο họng nhіều hơn. Сàng hοаng mаng, сàng tuуệt vọng. Bản tính” lương у như từ mẫu” đượс thау thế bằng một bộ mặt khó ưа; lờі nóі hіền lành ngàу nàο gіờ сứ mở mіệng là сáu gắt Ngау сả vợ сοn сũng không muốn gần tôі nóі gì tớі ngườі kháс. Сó thể сhο рhéр tôі nóі сụ thể một сhút về nghіệр Bệnh сủа bản thân. Năm 1988 tôі bị hеn рhế quản. Năm 2013, tôі mắс bệnh Gút. Сả 2 đều nguу hіểm. Trοng đó bệnh Ѕuуễn сó thể dẫn đến tử vοng саο. Gút ѕưng đаu đі lạі không đượс. Сòn hеn рhế quản сứ nặng dần thеο năm tháng. Từ сhỗ tôі сhỉ dùng một vàі lοạі thuốс đơn gіản đến сhỗ рhảі dùng những lοạі thuốс саο hơn. Đến 2003, tôі đành рhảі dùng thuốс gіа truуền thеο mật dượс Trung Quốс. Nó đòі hỏі kіêng thịt. Thеο đuổі 3 tháng nhưng không kết quả. Đến 2004, tôі сắt thuốс từ một thầу trοng Nаm, uống 1 tháng сũng không hіệu quả gì mà lạі tăng сân. Bệnh dіễn bіến сàng ngàу сàng nguу kịсh, tôі đượс tіn сó Thần У ở Hà Tĩnh . Tôі đã vàο, đã uống, đã tіêm. . nhưng thuốс hết bệnh lạі về vớі nguу сơ саο hơn. Gіảі рháр tuуệt vọng là dùng bình хịt. Nó thường trựс nguу hіểm, сhỉ сó tính tình thế сhứ không сhο сhút hу vọng nàο hết. Đã không hết Ѕuуễn lạі хuất hіện đượс thêm bệnh Gút. Tôі trở thành một ngườі luôn khò khè mệt nhọс. Mọі ăn uống, thuốс thаng сhο đến сáі bắt tау vớі bạn bè khі ngồі vàο mâm đều rụt rè е ngạі. . Bất ngờ đắc Đại Pháp – Trải nghiệm thần kỳ Gіа đình tôі сó ngườі сháu gọі vợ tôі là dì ruột. Ở Ѕàі Gòn, rất nhіều ngườі tu luуện Đạі Рháр bіết đến vớі bí dаnh” Vіnh Lіệt”. Сháu bị mổ сột ѕống lần thứ 2 vớі 6 đіnh ốс và bị lіệt, rồі bị hοạі tử. Сả nhà lο hậu ѕự. Сοn gáі tôі сũng vàο Ѕàі Gòn thăm сháu. Thật bất ngờ, сhỉ mấу tháng ѕаu сháu về quê làm mộ сhο сhа. Сháu nóі rằng сâu сhuуện khó tіn сủа сháu là dο tu luуện Рháр Luân Đạі Рháр. Сháu thа thіết уêu сầu tôі tu luуện. Vì làm nghề У nên рhản ứng đầu tіên сủа tôі là рhủ nhận. Thâm tâm tôі vẫn сhο là сâu сhuуện thіếu nghіêm túс. Những tôі vẫn рhân vân:” Сhẳng lẽ сháu mình lạі bịа сhuуện làm gì?”. Сháu хuống nhà tậр mẫu, rồі luôn động vіên dì Dượng сùng tậр . Khі vàο Nаm, сháu để lạі сuốn СHUУỂN РHÁР LUÂN vàd ặn tôі ở lạі сố gắng tậр và đọс ѕáсh. Nể сháu, vả lạі tôі luôn đượс vợ сοn khuуến khíсh nên tôі đã thử vận mау хеm thế nàο? Dạο đó, рhοng tràο tu luуện Đạі Рháр ở Vіnh сhưа nhіều. Сοn trаі tôі tảі trên mạng về 9 bàі gіảng сủа Ѕư Рhụ và 5 bàі Сông Рháр сó hình Ѕư Рhụ làm mẫu. Tôі hàng ngàу tậр Сông сòn bаn đêm đọс ѕáсh. Tôі vẫn сοі đâу như là bàі thể dụс. Сhο nên, tôі сhăm сhỉ ѕáng сhіều, ngàу 2 lần luуện Сông. Tôі rất lơ là vіệс họс Рháр. Quа 2 tháng, tôі thấу trοng ngườі đã сó những сhuуển bіến rõ rệt. Tuу nhіên, nó không đượс như đіều tôі kỳ vọng. Một hôm сó ngườі bạn trẻ măng сủа сοn tôі làm bên Ngân Hàng đến сhơі. Сοn tôі nóі rằng đâу là một ngườі bạn mớі quеn. Hình như сáс сháu сó lіên hệ vау vốn làm ăn. Сũng muốn сó сhút tіền сà рhê сà рháο trả ơn, nhưng сháu trаі nàу từ сhốі thẳng. Аnh tа nóі mình đаng thеο Đạі Рháр. Аnh không thể làm đіều gì tráі vớі tіêu сhí сủа 3 сhữ Сhân Thіện Nhẫn. Аnh bіết tôі tu luуện. Аnh đến thăm kể сhο tôі сâu сhuуện сủа mình. Аnh nàу tên Đứс, vốn là một ” сậu ấm” сó bố làm quаn сhứс tο trοng ngành Сông Аn. Сậu сòn trẻ mà đã mắс nhіều thứ bệnh tаі quáі. Đặс bіệt là bệnh vіêm tаі gіữа mãn tính. Сhữа trị mọі сáсh nhưng сhỉ сó Рháр Luân Đạі Рháр là сhο сậu lấу lạі tuổі thаnh хuân. Сậu nóі vớі tôі về lợі íсh сủа họс nhóm và luуện Сông tậр thể. Tôі rất hứng thú khі nghĩ rằng mình ѕẽ đượс tu luуện trοng môі trường сó những ngườі сũng như mình. Сhủ nhật ngàу 10/05/2013, tôі bắt đầu họс nhóm vớі mấу сhụс ngườі tạі nhà vợ сhồng đồng tu D. Họс хοng, mọі ngườі vuі vẻ rủ nhаu rа сông vіên Hồ để luуện Сông. Đâу quả là một nơі lý tưởng. Сó hồ nướс gіó mơn mаn rườі rượі, сó bóng сâу râm, сó ѕự уên tĩnh сần thіết để nghе nhạс luуện Сông. . . Không khí tậр luуện thật hòа áі từ bі, tràn trề năng lượng. Ѕаu mỗі buổі tậр сứ như đượс uống nhân ѕâm. Сó lúс trờі nóng bứс, nhưng rờі khỏі đіểm tậр về nhà thấу ѕảng khοáі hạnh рhúс lạ lùng. . . Từ ngàу đó, ngàу 2 bữа, tôі đều tậр Сông đều đặn. Ѕáng trướс 4gіờ, gần сhụс ngườі, trοng đó сó vợ сοn tôі tậр ở nhà. Сhіều trướс 4 gіờ, tôі đã сó mặt tạі hồ gіúр mọі ngườі сhỉnh lοа, trảі nệm, đіều сhỉnh сhο những ngườі mớі đắс Рháр. . . Và сùng luуện. Gіờ đâу vợ сhồng tôі thành Đồng tu. Сả 2 lấу Сhân Thіện Nhẫn để đốі đãі vớі nhаu. Сả hаі hầu như khỏі hết bệnh tật và ѕống hòа áі hơn. Không сhỉ trοng gіа đình mà mọі ngườі kháс đều thấу сhúng tôі hạnh рhúс. Hаі vợ сhồng gіành рhần lớn thờі gіаn сhο đọс Рháр. Сàng đọс, сhúng tôі сàng hіểu nhіều hơn những nộі hàm ѕâu ха trοng Рháр. Đạі Рháр thật kỳ dіệu, đã сhο tôі và vợ tôі сuộс đờі thứ 2. Hè vừа rồі, сả nhà rủ nhаu хuống bіển Nghі Ѕοng(Nghі Хuân, Hà Tĩnh) để họр mặt gіа đình nhân ngườі сháu từng bị lіệt ở Ѕàі Gòn về сhơі. Сả tôі và сháu уêu сầu nhà hàng сhο ăn сuа, tôm, mựс. . . là những thứ mà trướс đâу bệnh nhân Gút nhìn đã ѕợ. Nhіều ngườі không thể gіảі thíсh đượс tạі ѕаο lạі сó những đіều kỳ dіệu như сổ tíсh сủа 2 dượng сháu tôі. Сhỉ сó аі tu luуện РháрLuân Đạі Рháр mớі сó thể hіểu đượс ѕự màu nhіệm сủа nó. Mοng аі đọс đượс bàі сhіа ѕẻ nàу сó duуên lành đắс Рháр. Сáс đіều kỳ dіệu, thеο tôі đаng сhờ đón mọі ngườі. Сοn хіn tạ ơn Ѕư Рhụ! Рháр Luân Đạі Рháр hảο! Сhân Thіện Nhẫn hảο! Phạm Hồng Thái SĐT: 0943936253 Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn Chú ý: Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện Phật gia – chân chính đưa con người lên cao tầng, khỏi bệnh chỉ là bước đầu tiên của người tu luyện. (chữa bệnh không phải là mục đích) Yêu cầu rèn luyện tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn được đề cập tới trong cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện 5 bài công Pháp nhẹ nhàng. Facebook: https://www.facebook.com/dafa.great/photos/1960128224212430
 6. Cô: Khúc Bảo Vân Số điện thoại: 090.6578.515 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con ngườі. ********************************************************************* Những trải nghiệm phép màu của người phụ nữ từ một cuốn sách cổ Người phụ nữ đã dành gần nửa cuộc đời của mình để nghiên cứu về tiềm năng con người, có tới 20 năm theo dấu chân các nhà ngoại cảm nổi tiếng như chị Phan Thị Bích Hằng. Tuy nhiên giờ đây, cô mới biết phép màu và tiềm năng mà cô cất công tìm kiếm không nằm ở những gì cô đã nghiên cứu. Tất cả đều gói gọn trong một cuốn sách “vô giá” mà cô nhận được từ một người bạn. Tất cả đều gói gọn trong một cuốn sách “vô giá” mà cô nhận được từ một người bạn. (Ảnh: TH) Dưới đây ban biên tập Tinhhoa.net xin gửi tới quý độc giả câu chuyện của cô Khúc Bảo Vân, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. ***** Câu chuyện bắt đầu vào lúc 5h chiều đầu xuân 2016, tôi được một người bạn rủ đi xem bói đầu năm, vì bạn tôi biết tôi đang làm việc tại Viện nghiên cứu về tiềm năng con ngườі nên sẽ hiểu được phần nào về khả năng đặc biệt của những ngườі làm được những việc dị thường này. Tôi đồng ý đi với tâm trạng cũng không tin người xem bói đó có khả năng không, bởi trong số những người có khả năng đặc biệt của Viện tiềm năng không có tên cậu ta. Khi bước vào phòng làm việc của cậu đó, được nghe về thân phận của cậu, đang là giảng viên trường Đại học Kiến trúc và là người nghiên cứu rất sâu về tử vi, ngoài tử vi còn có những khả năng hiểu và nhận thông tin qua trực giác. Tôi bắt đầu nghe cậu phán. Ngoài những điều mà một số người làm việc tại Viện tiềm năng đã nói cho tôi biết, cậu còn nói rằng: “Năm nay đặc biệt là chị sẽ được một người tặng cho một quyển sách cổ, quyển sách này em không biết là sách gì mà rất quý, đá quý kim cương cũng không bằng chị ạ, từ trước tới giờ em chưa thấy quyển sách nào giá trị như vậy, và đặc biệt năm nay và sang năm 2017 chị chỉ thích nghiên cứu sách này và luyện công mà thôi”. Năm nay đặc biệt là chị sẽ được một người tặng cho một quyển sách cổ, quyển sách này em không biết là sách gì mà rất quý, đá quý kim cương cũng không bằng chị ạ, từ trước tới giờ em chưa thấy quyển sách nào giá trị như vậy, và đặc biệt năm nay và sang năm 2017 chị chỉ thích nghiên cứu sách này và luyện công mà thôi. Ghi âm những lời cậu ấy phán và hiện vẫn còn giữ. Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ quyển sách mà mình được tặng sẽ có giá trị về mặt tinh thần, mà lại nghĩ hay ai cho mình quyển sách về sơ đồ kho vàng chăng, và câu chuyện đến đó thì tôi cũng chẳng cần ghi nhớ làm gì. Khoảng tháng hai âm lịch, khi tôi đến Viện tiềm năng, một cậu cùng làm trong cơ quan có hỏi tôi dạo này chị có tập gì không. Tôi có kể cho cậu ta, tôi đang tập dịch cân kinh, kết quả cũng rất tốt, tôi còn muốn cậu ta hiểu và tập môn này. “Đêm tĩnh lặng, ” tranh sơn dầu, Trần Tiếu Bình, 30″x36″ (2005) Nhưng cậu lại đưa cho tôi một quyển sách nhỏ tựa đề Pháp Luân Công, và cậu giải thích lợi ích của pháp môn này, rất vi diệu, tôi cầm sách giở xem với tâm trạng chưa hiểu gì hết, nhưng vẫn hứa “sẽ nghiên cứu quyển sách này, nếu thấy hay thì sẽ tập nha”. Lúc đó tôi đang nghiên cứu bộ sách của ông Mundasep, bác sỹ mổ mắt người Nga, nghiên cứu về vùng đất bí ẩn Tây Tạng, đối với tôi những quyển sách của vị bác sỹ này viết về vùng nghiên cứu đó cũng rất hay rất thực, đó là những trải nghiệm thực tế của ông. Sau khi đọc hết bộ sách đó tôi đang còn nhờ anh Hùng, giám đốc Thái Hà Book mua giúp tôi một số đầu sách của các nhà ngoại cảm nổi tiếng trên thế giới, vì tôi muốn tìm hiểu xem những việc mà các nhà ngoại cảm Việt Nam làm với các nhà ngoại cảm trên thế giới có gì khác nhau, dù sao thì tôi cũng đã đồng hành theo chân các nhà ngoại cảm Việt Nam 20 năm rồi, cũng bởi một điều tuy tâm linh huyền bí nhưng cũng lại hiện hữu, và thật giả cứ lộn tùng phèo hết cả, càng nghiên cứu thì lại càng chẳng hiểu gì. Tôi đã đọc rất nhiều sách về khoa học tâm linh, cứ có được một món tiền do mình kiếm được, là tôi lại tự thưởng cho mình mua một quyển sách về môn khoa học này, thế mà cũng chỉ hiểu rất sơ đẳng về những việc mình đã gặp mà thôi, thật lòng như vậy đấy, cho tới khi … Tôi bắt đầu xem tới quyển sách mà được tặng. Tôi đã đọc say mê, cảm giác chưa bao giờ có được từng chữ như thấm vào da thịt tế bào của mình như vậy, tôi hiểu được đây đúng là quyển sách quý. Tôi bắt đầu thói quen lấy bút gạch chân những câu đặc sắc, nhưng càng đọc lại càng gạch chân, đánh dấu thành kín hết cả quyển. Sau này tôi mới biết là không được viết vào sách. Tôi đã đọc một mạch gần 1 giờ sáng, nhưng cũng vẫn kịp gọi cho cậu cùng cơ quan xin tặng thêm sách và tôi đã được cậu tặng cho cả một bộ sách vô cùng chân quý. Chứng thực sự vi diệu của Pháp Sau khi nghiên cứu sách “Chuyển Pháp Luân” tôi bắt đầu tu luyện với tâm thái kính trọng Sư Phụ và hiểu được đây là một Đại Sư vĩ đại, một nhà khoa học tâm linh chân chính, thật đáng ngưỡng mộ, tôi tin là tôi đã tìm được người thầy vĩ đại, và trách mình sao mà biết muộn thế. Tôi đã bắt đầu tu luyện, hàng ngày học Pháp và luyện công. Sau khi mới bắt đầu luyện công được 5 ngày, tôi đang luyện bài công pháp thứ 5 thì được Sư Phụ triển hiện cho thấy, cảm nhận được hai quả cầu nhỏ xoay tròn tại hai lòng bàn tay. Vì mới tập tôi không hiểu tại sao, sau khi hỏi cậu cùng cơ quan, cậu ấy nói thế thì chị có duyên với Pháp này rồi. Một thời gian sau, tôi đọc kinh văn thấy Sư Phụ có nhắc tới hai quả cầu đó, tôi thật xúc động vì Sư Phụ luôn ở bên chúng ta, quan tâm đến mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra, giúp tôi thấy được Pháp vi diệu như thế nào. Một hôm, tôi đang trên đường về nhà thì một ôtô đi cùng chiều lăn thẳng bánh xe lên chân của tôi, bánh xe nghiền lên chân tôi lúc đó tôi quá đau, nhưng cũng chỉ kêu xe đâm vào chân của tôi rồi và xỉu đi, nhưng vẫn biết, và còn nói trong đầu: “Sư Phụ ơi, con đau quá, cho con đi được với ạ”. Khi mọi người khiêng tôi vào vệ đường, anh lái xe lúc đó cũng khiêng dùm tôi vào vệ đường, mọi người quát anh ta cho tôi đi cấp cứu ngay đi, vì chân tôi lúc đó sưng rất to, toàn bộ lòng bàn chân đen sì vì chảy máu trong. Những ngày đầu, tôi phải ngồi xe lăn không đứng, đi lại được, đi vệ sinh thật là khó khăn, thay vì mỗi ngày đọc một lần Pháp thì tôi đọc hai lần, còn tập luyện vẫn dậy đúng 5 giờ kém để luyện, mặc dù người đang sốt cao, sáng luyện chiều luyện ngày hai lần. Quả nhiên mỗi lần tập xong đỡ trông thấy, sau một tuần tôi đã ra điểm luyện công tập trung, và sau hai tháng tôi khỏi hẳn. Một điều nữa khi tôi ngủ tự nhiên thức giấc do chân đau, có một luồng khí rất nóng tỏa xung quanh chân của tôi mấy chục giây, tôi thấy chân của tôi cực kỳ nhẹ không có cảm giác bị đau nữa, thật vi diệu. Trước khi tôi tu luyện, trong người tôi rất nhiều thứ bệnh, thoái hóa đốt sống cổ, tay gần như tê liệt không nhấc lên được, đại tràng mấy chục năm, huyết áp thấp, thỉnh thoảng ngất ngây như say rượu, u xơ tử cung, vôi hóa đốt sống cổ to bằng cái chén uống nước, tất cả những bệnh đó đã được Sư Phụ tịnh hóa khỏi hết. Trải qua mấy chục năm gần gũi và làm việc với các nhà ngoại cảm, nghe họ nói, tưởng là hiểu được thế giới tâm linh, nhưng càng làm thì lại càng xuất hiện mâu thuẫn không giải thích được. Khi nghiên cứu các nhà ngoại cảm trên thế giới cũng vẫn thấy mâu thuẫn với thực tế trải nghiệm. Cho đến khi được Sư Phụ an bài, biết đến Chuyển Luân Thánh Vương, mới hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan, và vũ trụ quan. Con cảm ơn Sư Phụ đã giúp con tỉnh ngộ, cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi tìm thấy con đường tu luyện để trở về nhà, mong mỗi ngày càng thêm thanh tỉnh. Cô: Khúc Bảo Vân Số điện thoại: 090.6578.515 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con ngườі. ***** Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới. Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Đài Loan. (Ảnh: Minghui.org) Học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc luyện công tập thể. (Ảnh: Minghui.org) Ngày 13 tháng 4 năm 2009, hơn 1000 sinh viên ở trường Đại Học Đào Tạo Cảnh Sát ở Delhi, thủ đô của Ấn Độ, tập các bài công pháp Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org) Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam luyện công chung chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5/2017. (Ảnh Đại kỷ nguyên tiếng Việt)
 7. Từ tận cùng khổ đau thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc Tôi không thể đếm được bao nhiêu trận đòn đã giáng xuống đầu người mẹ yếu đuối của tôi. Nhưng tôi nhớ như in những đêm đông lạnh giá, cha đã đánh chửi và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Có lúc, ông túm tóc mẹ mà lôi xềnh xệch ra ao làng gần đó, dìm bà xuống nước. Đôi khi, chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt mà ông đã bê nguyên nồi thức ăn còn nóng hổi đổ lên đầu mẹ khiến bà bị lột cả da đầu rất thương tâm… Mặc dù cha không phải là người ăn chơi hay rượu chè cờ bạc, còn mẹ cũng không làm gì nên tội, nhưng ông luôn lảm nhảm một điệp khúc: “Đồ ăn bám, đồ ngu dốt…” Tuổi thơ dữ dội – Đánh chết nó đi! đánh chết nó đi!… Tiếng của ông nội hùa vào với cha mỗi khi cha đánh mẹ như một điệp khúc dội vào tâm khảm tôi. Nó đau đớn nhức nhối suốt quãng đời thơ dại và cả đến khi tôi đã trưởng thành. Người lớn dường như chẳng bao giờ màng tới cảm xúc và nỗi sợ hãi của những đứa trẻ, họ cứ thoả mãn cơn tức giận vô cớ lên người vợ mà hàng ngày tận tuỵ chăm sóc họ. Cái điệp khúc cha đánh mẹ đến tàn tạ ám ảnh cả trong những giấc mơ của tôi, ám ảnh ghê gớm. Mỗi lần nhìn thấy sự tàn nhẫn của cha khi đánh mẹ, nó xảy ra thường xuyên, anh em tôi dường như không thể chịu đựng nổi. Chúng tôi run rẩy chui vào một góc tim đập thình thịch không dám nhúc nhích, cha đánh mẹ như là ông đang tra tấn anh em tôi vậy. Ba mẹ con tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng sự bạo hành này và không có bất cứ phản kháng nào. Em tôi lúc ấy mới 3 tuổi chưa hiểu gì nên chỉ biết hoảng sợ, còn tôi tinh thần ngày càng trở nên mụ mẫm, nhu nhược, suy kiệt thể xác, tôi gầy gò và mất hết sinh khí. Cha tôi thường đặc biệt thích đánh mẹ vào ngày mùng một Tết. Ngày đầu xuân, người ta ăn uống sum vầy, còn tôi cứ Tết đến là run sợ và nước mắt đầm đìa chan cơm. Vì thế tôi không mong Tết đến, tôi sợ phải chứng kiến cảnh mẹ đau đớn bầm tím khắp người… Tôi sợ làn khói ảo huyền phảng phất của hương trầm ngày Tết, cái mùi đặc biệt ám ảnh của sự đau đớn tột cùng. Ở trường, tôi không có bạn. Vì ở quê chẳng giấu ai được chuyện gì, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, chuyện gì người ta cũng biết. Các bạn học không ai dám đến nhà tôi chơi, dù ngày Tết hay ngày thường. Tôi không được đi chơi, không được đến nhà ai. Tôi cũng chịu một cái án chung thân cô độc đầy nước mắt do người cha đặt ra. Tôi luôn sống trong lặng thầm, cô đơn, hoảng loạn và lo lắng. Thời cắp sách là khoảng thời gian mộng mơ, và trong sáng nhất của đời người. Đối với người khác là khoảng thời gian thần tiên thì với tôi nó thực sự là chặng đường dài đằng đẵng sống trong đau khổ. Vì tâm lý bất ổn, thân thể gầy yếu nên tôi đối diện với một số bệnh mãn tính. Tôi không có bạn bè, không vui chơi, không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, tôi chỉ được đi học rồi về nhà ngay. Cha tôi yêu cầu thế, rồi tôi cũng mặc cảm, đau buồn không muốn làm bạn với ai. Các bạn trong lớp, trong trường cũng xa lánh tôi. Có lần, nhà trường phát động mua tăm tre giúp người khuyết tật (500 đồng) cha không cho tôi tiền mua ủng hộ. Khi thầy giáo hỏi (cả lớp có một mình tôi không mua) tôi đã nhắc lại câu nói của cha: “Nhà làm được, mua làm gì” mà nghẹn ngào xấu hổ. Học phí của tôi cũng vậy, không bao giờ được đóng đúng hẹn vì cha muốn thế, còn tôi thì luôn lo lắng hoảng sợ, chẳng dám nói gì… Nỗ lực tìm con đường thoát khỏi bạo hành Tôi không có ai để chia sẻ, không có ai để trải lòng… Mãi sau này, khi khỏe mạnh về tinh thần tôi mới biết mình đã bị mắc bệnh trầm cảm lâu dài, bị tự kỷ từ lâu mà không ai biết, tôi cũng không biết. Rồi tôi cũng lớn lên, với ý chí nung nấu bằng mọi giá phải chốn chạy khỏi căn nhà địa ngục trần gian ấy, nơi giam giữ cả tuổi thơ và sự tổn thương tinh thần đã trở thành nỗi oán hận to lớn trong tâm. Đầu năm 2005, tôi theo người anh họ rời quê ra đi. Tôi chỉ mong đi thật xa, đâu cũng được, miễn là thoát khỏi căn nhà khủng khiếp đó. Tôi đã bỏ lại mẹ, người phụ nữ đáng thương, người đã vì chúng tôi mà hứng chịu những trận đòn roi giáng xuống từ người chồng mà không hề than vãn, không bỏ chạy. Kể cả khi đã ly hôn, lên Hà Nội làm ăn mà mẹ vẫn nhớ các con, nhớ không chịu được, phải chạy về ở lại nhà và tiếp tục chịu đòn… Sự thật đau lòng, thân xác tôi đã rời xa nơi địa ngục ấy nhưng tôi không thể thoát được những ký ức tuổi thơ đau thương đáng sợ vẫn sống dậy hành hạ tư tưởng tôi mỗi ngày. Tôi nhìn cuộc đời đầy tăm tối, oán hận cha và gia đình bên nội. Tôi vào Nam, với một đống bệnh trong người, từ bệnh trầm cảm, viêm gan B, xoang, rối loạn nhịp tim đến bệnh hen suyễn. Thân thể tôi gầy yếu, lại thêm nỗi oán hận giày vò tâm can. Đó là nỗi oán hận ghê gớm và không thể tha thứ cho đến hết cuộc đời đối với cha mình và gia đình bên nội. Những câu hỏi cứ day dứt mãi trong tôi mà không có lời giải: Vì sao mẹ tôi bị đánh đập tàn nhẫn như vậy mà không một ai can ngăn? Vì sao cô, bác bên nội xung quanh nhà tôi mà không ai cứu mẹ con tôi khỏi hành động tàn ác của cha tôi? Tại sao mẹ tôi ly hôn rồi mà lại phải chạy về với con, rồi lại tiếp tục chịu gánh những trận đòn thương tâm như thế?… Tôi kiếm việc làm, rồi mẹ vào Nam cùng tôi, mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Tôi đi học nghề còn mẹ tôi làm tạp vụ cho một công ty. Cuộc sống của tôi bề ngoài thì tạm ổn định như thế. Nhưng tôi vẫn là một người ốm yếu, cả về tinh thần lẫn thể xác. Đôi lần, tôi còn sa đà vào thói hư tật xấu, một lần, suýt nữa thì cuộc đời chấm dứt… Với tôi, tháng ngày cứ trôi qua như thế, mọi sự việc xảy ra, hay đến với những người thân của tôi, những người xung quanh diễn biến như thế nào, kết thúc ra sao tôi cũng không biết, và cũng chẳng cần biết. Bởi vì, người mắc bệnh trầm cảm, tư tưởng rất biến dị, không giống người khỏe mạnh. Tôi lầm lì, ít nói, ngán ngẩm và hận thù tất cả… bất cứ ai cũng có thể làm tôi hận. Tôi cũng căm ghét cả bản thân mình. Tuổi đôi mươi của người ta là tuổi hi vọng và tin yêu, nhưng tuổi đôi mươi của tôi thì ngập trong đêm đen của tâm hồn tổn thương. Tôi may mắn tìm thấy đường về hạnh phúc May mắn bất ngờ đến vào năm tôi 27 tuổi. Đó là khi có một cánh cửa khác mở ra và tôi đã tìm thấy chân ngã của chính mình. Có người đã tìm thấy tôi, kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Tôi được “tắm rửa” sạch sẽ để thành người. Một ngày năm 2013, tôi đã tìm thấy con đường đưa tôi trở về làm một người tốt theo đúng nghĩa. Theo cách nói của nhà Phật, tôi là người hữu duyên. Anh Phương đang tập “Bài công pháp thứ năm” Pháp Luân Đại Pháp Năm ấy người mẹ đáng thương của tôi bị bệnh nhiều. Tôi lang thang tìm kiếm trên mạng vì nghe người ta giới thiệu đến phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện. Nhưng rất bất ngờ tôi lại tìm thấy nhiều thông tin bổ ích tại trang mạng Phapluan.org, và qua đó tôi biết một môn khí công của Phật gia có thể chữa lành vết thương về tâm hồn và thân thể. Quá tò mò, tôi đã đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” từ trang mạng đó và hoàn toàn bị cuốn hút vào những điều lĩnh hội được từ trong cuốn sách. Tôi chợt hiểu thế nào là nghiệp bệnh, hiểu đâu là nguyên nhân của những mất mát đau khổ trong tâm hồn và thể xác của tôi… Rồi, tôi như người cất bỏ được gánh nặng thù hận. Tôi không thấy oán hận cha tôi, ông tôi, những người họ hàng hay bất kì một ai nữa. Hòn đá thù hận đè nặng tâm can tôi bao lâu nay giờ đây như đã vỡ ra từng mảnh, tan vào không gian. Tôi đọc sách và thực hành Chân Thiện Nhẫn trong từng ý nghĩ, từng việc làm của mình. Tôi nhìn vào sự việc và hiện tượng xung quanh một cách đơn giản hơn và chợt thấy cuộc sống này không phức tạp như tôi tưởng. Thực sự đúng như lời Phật dạy, tấm thân người thì trân quý đến vô cùng. Khi đã hiểu ra, đã nhìn thấy đường đi của mình, tôi không còn sợ bị lạc đường nữa. Tôi nhận thức được lý do sống của mình trên đời, nhận thức được sống như thế nào là sống tốt, sống đúng. Đây là điều quan trọng nhất. Bởi vì cái chết không đáng sợ, bệnh tật cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi ta làm sai mà không biết mình sai, không biết ngày mai sống để làm gì? Có ai chờ đợi mình không? Tôi đọc sách và thực hành Chân Thiện Nhẫn trong từng ý nghĩ, từng việc làm của mình. Tôi nhìn vào sự việc và hiện tượng xung quanh một cách đơn giản hơn và chợt thấy cuộc sống này không phức tạp như tôi tưởng. Hơn ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi biết đến Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn khác trước. Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một thân thể không bệnh tật và một trái tim biết yêu thương từ bi. Tôi đã biết thế nào là tha thứ, là bao dung. Tôi biết bỏ đi những thứ không tốt, không muốn. Đó là những gì trân quý mà tôi đã học được từ trí huệ to lớn vô biên của Pháp Luân Đại Pháp. Sau hơn ba năm biết đến môn khí công kì diệu này, tôi đã không phải dùng tới một viên thuốc. Tôi cũng không phải tới bệnh viện để điều trị những căn bệnh mãn tính mà tôi gánh chịu trước đây. Tôi tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Điều đặc biệt hơn, trước đây hễ nghe thấy ai nhắc đến hai từ Bắc Ninh lập tức tôi thấy rất khó chịu trong tâm, nhưng giờ tôi không còn nghẹn ngào khi nghe ai nhắc đến quê hương Bắc Ninh của tôi nữa, tôi đã buông xả được kí ức tuổi thơ đầy nước mắt. Tôi đã chắc chắn một điều, dù đi đâu, làm gì tôi cũng không còn đơn độc, buồn tủi. Tôi có quyền lựa chọn tương lai của tôi bằng cách mỗi sớm mai về, tôi chọn những niềm vui để thay thế nỗi buồn. Tôi đã biết cách biến hiện tại của tôi từ sự thống khổ, oán hận trở thành những thời khắc mỹ hảo, tuyệt diệu. Tôi đã biết cách sống chậm để chiêm nghiệm cuộc sống này. Và điều làm tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất chính là luyện những bài công pháp tại công viên cùng với các bạn, cô dì chú bác… Tôi được gặp gỡ trò chuyện với họ, những người lương thiện và trong sáng. Họ cảm thông và chia sẻ cùng tôi những khó khăn và hạnh phúc. Họ luôn có ý thức tu tâm sửa tính, luôn hành động và suy nghĩ chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân. Từ tận cùng khổ đau và thù hận, tôi đã may mắn tìm thấy ánh sáng hạnh phúc. Ánh sáng ấy đã dẫn lối cho tôi trở về con đường phản bổn quy chân, chữa lành các vết thương trong tâm hồn và thân thể của tôi. Tôi như lột xác trở thành một người mới, một người biết được mình từ đâu tới, mình đang sống vì điều gì trên thế gian này. Bằng những dòng tâm sự về cuộc đời mình, tôi ước nguyện muốn gửi đến độc giả của Thời báo Đại Kỷ Nguyên sự tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban tặng cho tôi. Xin gửi đến độc giả những người hữu duyên đắc được sự may mắn và niềm hạnh phúc như bản thân tôi đang có. Tôi xin nguyện hết lòng giúp đỡ những người muốn tìm hiểu về môn tu luyện ôn hoà này. Nguyễn Thế Phương (ĐT: 0988.976.367) http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/tu-tan-cung-kho-dau-thu-han-toi-da-may-man-tim-thay-duong-ve-hanh-phuc.html
 8. Chào Anh ! Tất cả những trường hợp đó 100 % là sự thật. Anh có muốn quay phim chụp Ảnh và đến từng nơi thì liên hệ với tôi. Tôi sẽ dẫn Anh đến từng nhà , tất nhiên chi phí đi lại ăn ở là Anh chịu cho phần của Anh . Mục đích của tôi là giúp cho những người không may được cứu giúp ngoài ra không có mục đích nào khác. Anh thích thì Anh cứ xóa. Anh xem diễn đàn bây giờ số người vào chỉ đếm trên đầu ngón tay . Anh quản trị mà không suy nghĩ sao ?
 9. Con trai tôi đã khỏi bệnh ung thư máu như thế nào Tôi có thể nói ngay với các bạn không đủ thời gian đọc hết bài chia sẻ khá dài, rằng con trai tôi đã khỏi bệnh ung thư máu nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng hy vọng rằng những ai có thể đọc được hết bài chia sẻ này thì hãy coi đây là cái duyên kết nối chúng ta với Pháp Luân Đại Pháp – điều kỳ diệu mà không phải ai cũng đã có cơ hội được biết. Ảnh chụp cháu Hoàng Đăng Kiểm đang luyện bài công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công (Ảnh: Đoàn Minh Hải) Tôi là Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh năm 1979, sống tại tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, số điện thoại: 0164.873.9667. Con trai thứ hai của tôi là Hoàng Đăng Kiểm, sinh năm 2009. Đầu năm 2012, khi cháu được hơn 2 tuổi thì xuất hiện dấu hiệu sụt cân nhanh chóng, chân tay và trên khắp cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm tím, khi ăn cháu hay bị nôn ói. Vợ chồng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương làm các xét nghiệm tổng thể. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị mắc căn bệnh “máu trắng”, đang ở giai đoạn nguy cấp và tiên lượng cháu chỉ có thể sống được 3 tháng. Lời “tuyên án” của bác sĩ khiến tôi đau đớn, suy sụp như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Con trai tôi còn nhỏ quá, phải làm sao bây giờ? Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng và rất đau khổ. Hàng tháng, tôi đưa cháu lên Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung Ương hai lần, ròng rã hơn bốn năm trời. Chi phí thuốc men và chữa bệnh cho cháu lên tới 80 triệu đồng một tháng, nhưng cháu may mắn nằm trong danh sách được hỗ trợ 60 triệu đồng một tháng của một chương trình y tế nước ngoài. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói rằng, thuốc dù tốt thì cũng chỉ giúp cháu cầm cự chứ trình độ y học hiện nay chưa thể điều trị căn bệnh của cháu. Tôi vô cùng hoang mang và chán nản. Ngoài việc tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của bác sĩ Tây y, đưa con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị theo phác đồ của bệnh viện thì bất cứ ai mách làm cách nào khỏi bệnh tôi cũng nghe theo. Tôi cho cháu uống nhiều loại thực phẩm chức năng đắt tiền, uống thuốc nam… Có bệnh thì vái tứ phương, tôi đi hết đền nọ phủ kia cầu xin, cúng bái. Hễ ai mách nơi nào thiêng lắm tôi đều đến. Các nghi lễ bốc bản mệnh, di căn hoán số, trả nợ tào quan, bán khoán… tôi đều đã làm, tôi còn gửi lễ khắp nơi nhờ các sư thầy cầu khấn giúp con trai mình khỏi bệnh. Tuy thế, nhưng trong tâm tôi không hề cảm thấy thoải mái, bình an. Bệnh của cháu cũng không khỏi được. Tiền chữa bệnh và theo đuổi các nghi lễ cầu cúng là một gánh nặng kinh tế với gia đình chúng tôi. Thêm vào đó là gánh nặng tâm lí, tinh thần. Tôi thương và lo cho con đến thắt ruột. Trước mặt con thì vẫn phải tỏ ra vững vàng, lạc quan nhưng hàng đêm tôi đều không ngủ được. Từ ngày con bị bệnh, không có đêm nào tôi yên giấc, cơ thể tôi mệt mỏi, thường xuyên bị đau đầu, hay cáu gắt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, không có một tia hi vọng nào. Ảnh cháu Hoàng Đăng Kiểm đang luyện công (Ảnh: Đoàn Minh Hải) Tháng 5/ 2016, khi vào mạng tôi thấy có một tin nhắn “Khỏi bệnh thần kì nhờ tu luyện Pháp Luân Công”, mấy chữ “Khỏi bệnh thần kì” ngay lập tức thu hút tôi. Tôi liền vào trang fanpage này và đọc được bài chia sẻ của rất nhiều học viên Pháp Luân Công về những trải nghiệm khỏi bệnh thần kì của họ. Câu chuyện nào cũng chân thực và cảm động. Tôi bị cuốn hút và cứ thế đọc hết bài này tới bài khác, cả những thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, về việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Mới đầu, tôi tưởng đó là câu chuyện của một quá khứ xa xăm nào đó chứ làm sao giữa thời buổi thông tin hiện đại như thế này chuyện này lại có thể xảy ra. Vả lại một chuyện động trời như thế này đâu có thấy phương tiện thông tin đại chúng nào ở Việt Nam đưa tin đâu. Nhưng sau đó, thấy một video rất chân thực về cuộc bức hại thì tôi bàng hoàng nhận ra rằng cuộc bức hại này là sự thật, và nó hiện vẫn đang diễn ra trong xã hội hiện đại này. Lúc đó, tôi nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Công và muốn gọi điện thoại ngay cho những học viên đã chia sẻ câu chuyện của họ để tìm hiểu nhưng đã là nửa đêm. Tôi ghi lại số điện thoại của họ và sáng hôm sau tôi gọi điện cho từng người. Đầu tiên là một học viên ở Bình Phước có mẹ khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện, rồi thêm nhiều người nữa… Ai cũng trả lời điện thoại của tôi rất nhiệt tình và cởi mở, ai cũng nói rằng tu luyện pháp môn này rất tốt, rất tuyệt vời, rằng cần đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp… Trong tâm tôi rất háo hức có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi mới biết rằng gần nhà tôi cũng có điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công. Hai học viên địa phương đã mang sách đến nhà tôi và hướng dẫn mẹ con tôi đọc sách, luyện công. Đọc sách được mấy ngày thì mẹ con tôi ra điểm luyện công chung luyện cùng với mọi người. Con trai tôi lúc này 6 tuổi, đang học lớp 1, nhưng cháu có thể đọc sách và học các động tác rất nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, nhờ lãnh đạo thành phố Hạ Long và báo chí chia sẻ thông tin, nhiều người biết hoàn cảnh gia đình tôi, họ đã điện thoại động viên gia đình và bày tỏ tấm lòng hiệp nghĩa muốn giúp đỡ. Được mọi người động viên, nhờ thế tôi cũng có thêm tinh thần và tôi vẫn nuôi hi vọng, sẽ có phép màu nào đó chăng? Luyện công bên bờ biển – bài công Pháp thứ 2 của Pháp Luân Công (Ảnh: Minh Huệ) Một tháng sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công là đến thời điểm đi khám bệnh định kì của cháu, phải chọc tủy để làm xét nghiệm. Mỗi lần cháu chọc tủy đều vô cùng đau đớn, nhiều người phải giữ để cháu khỏi vùng vẫy, mỗi lần như thế tôi xót con lắm. Lần này, trước khi cháu vào phòng xét nghiệm, tôi nói với cháu: “Con là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ sẽ bảo hộ cho con, con nhớ nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi ra khỏi phòng xét nghiệm, cháu nói rằng, con niệm như mẹ dặn, chọc tủy không thấy đau, không có nhiều người phải giữ con. Tín tâm tu luyện của tôi càng tăng lên. Một tháng sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ thông báo kết quả của cháu là âm tính. Họ chúc mừng gia đình tôi và nói rằng kết quả này thật khó tin, đúng là “Khỏi bệnh thần kì”. Cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc đó, không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn vô hạn của tôi với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hiểu rằng, cuộc đời mình từ nay sẽ đi trên con đường tu luyện theo nguyên lí Chân Thiện Nhẫn. Ngày nào hai mẹ con tôi cũng học Pháp, luyện công đều đặn. Trước đây, do uống quá nhiều loại thuốc nên con trai tôi thường hay khó thở, đau bụng thì giờ không còn như thế nữa. Mắt cháu trước cũng kém, một bên cận thị, một bên loạn thị, bác sĩ giải thích đó là do tác dụng phụ của thuốc. Giờ cháu không cần đeo kính mà thị lực tốt. Trước đây tôi suy sụp tinh thần và mất ngủ triền miên thì giờ tôi đã có thể ngủ ngon giấc. Bệnh đau đầu cũng không còn, thân thể tôi nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn. Tu tâm tính theo nguyên lí Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công khiến tôi nhận ra và sửa đổi nhiều tâm tính không tốt. Trước, tôi thường tranh hơn thua với chồng vì cho rằng mình có lí và truy cầu gia đình hoàn hảo, chồng phải chỉn chu có trách nhiệm và con ngoan ngoãn, giỏi giang. Giờ tôi hiểu rằng mình đã gây áp lực cho chồng con. Tôi hiểu ra cuộc sống mệt mỏi vì con người truy cầu quá nhiều, người ta không hạnh phúc vì không biết thỏa mãn với cuộc sống của mình. Tâm tôi tĩnh xuống, cả danh và lợi tôi đều không truy cầu nữa. Tôi trở nên hiền dịu hơn, không khí gia đình cũng hòa thuận hơn. Cuộc sống của gia đình tôi đầy niềm vui và ý nghĩa. Chứng kiến sự thay đổi kì diệu cả về sức khỏe và tâm tính của tôi và con trai út, chồng tôi và con trai lớn cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi bị viêm gan B gần 20 năm nay, anh còn bị đau nửa đầu và bệnh dạ dày, tháng nào cũng tốn mấy triệu tiền thuốc. Sau khi tu luyện, anh đã không còn phải uống một viên thuốc nào. Con trai lớn của tôi bị viêm xoang, tu luyện một thời gian cháu cũng khỏi bệnh, mùa đông năm nay không còn khổ sở vì bị viêm xoang hành hạ nữa. Tu Luyện, đó là con đường tìm về nguồn cội chân thực của sinh mệnh (Ảnh: Minh Huệ) Trước đây tôi cho rằng, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Giờ thì tôi thấy Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi bản tính con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng thống khổ không phải do người khác đem đến cho mình mà chỉ là mình chưa đủ tốt nên phải trả nợ, tôi không còn oán hận trước những bất công mà mình phải chịu nữa. Tôi cũng hiểu, sự an lạc trong nội tâm của một người không phải do mọi người xung quanh mang lại mà là do người ấy không còn truy cầu sự thoải mái, bình yên. Tôi hiểu rằng, không có việc nào xảy đến với mình là ngẫu nhiên, đó đều là những khảo nghiệm để nhắc nhở mình hướng tới Chân Thiện Nhẫn, tu tốt bản thân để trở thành một học viên chân chính. Trong mọi mâu thuẫn, tôi đều tự xét xem bản thân mình đã sai ở đâu. Có lần hai vợ chồng tôi có mâu thuẫn, chúng tôi đã tranh hơn thua căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận ra mình không nên đổ trách nhiệm cho người khác, chỉ trích người khác mà phải tìm lỗi ở chính mình. Nhờ vậy, vấn đề đã được giải quyết nhẹ nhàng. Con trai lớn của tôi năm nay sẽ vào đại học. Trước đây tôi lo lắng không biết rời khỏi bàn tay bao bọc của bố mẹ, cháu có thể vững vàng trước những cám dỗ, những cạm bẫy ngoài xã hội không, giờ tôi hoàn toàn yên tâm rằng mang theo Chân Thiện Nhẫn trong tâm, cháu sẽ có thể giữ vững bản thân mình, sẽ không bị ô nhiễm bởi những thói hư tật xấu bên ngoài. Giờ đây, gia đình tôi đọc sách luyện công hàng ngày, chia sẻ cho nhiều người hơn nữa biết được lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công, giúp nhiều người biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc để họ lựa chọn đứng về phía lương tri và lẽ phải. Việc làm đó không chỉ giúp sớm chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính ở Trung Quốc mà tôi biết thiện ác đều có báo ứng. Mỗi một hành động, một lời nói ủng hộ cái Thiện đều giúp con người có được tương lai tốt đẹp. Đó là nguyện vọng của cả gia đình chúng tôi. Không lời nào có thể nói hết lòng biết ơn của gia đình tôi với Sư Phụ và Đại Pháp. Cảm tạ Sư Phụ đã mang đến cho chúng con một cuộc đời mới. (Hạ Long, tháng 5/2017) Nguyễn Thị Kim Huệ
 10. Suýt chết ở tuổi 28 vì nghiện ‘đá, cỏ, ke, lắc’, người thanh niên đã thay đổi ngoạn mục như thế nào? Sau bao lần tự cai nghiện không thành, anh chán nản chìm sâu vào ma túy... Cuối cùng anh đã may mắn thoát chết nhờ một điều kỳ diệu đến từ thiên thượng... Khi đứa con trai duy nhất từ nơi cặn bã đáng sợ bị xã hội ruồng bỏ, tưởng rằng vĩnh viễn lặn ngụp trong khói trắng, lệ thuộc đến hơi thở cuối cùng… bỗng trong “khoảnh khắc” phép mầu đã xảy ra… Có một câu chuyện như vậy, ly kỳ và khó tin. Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến đọc giả như món quà đầu năm, rằng mùa xuân sẽ đến với ai biết đón nhận nó dẫu cuộc sống đầy cay nghiệt, đau thương và bế tắc thế nào… Trong các hành trình dài, ngắn khác nhau của mỗi cuộc đời, không phải lúc nào ta cũng đủ tĩnh để cảm thụ và chia sẻ với những câu chuyện thường nhật xảy ra xung quanh chúng ta. Mỗi góc cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện hay và ở đâu đó vẫn còn những câu chuyện buồn, thậm chí là thảm họa cay đắng cho những mảnh đời vô vọng. Có những câu chuyện thật khó tin, khó tin đến nỗi khi được tiếp xúc khiến người ta không khỏi giật mình… sợ hãi… chạnh lòng xót thương cho một kiếp người dường như không có lời giải đáp… hoàn toàn bế tắc… Anh Phạm Đức Duy, 29 tuổi là một người chơi bời có tiếng ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Miền đất du lịch nổi tiếng này phải chăng cũng là cửa ngõ tiếp nhận nhiều thói đời xấu xí, nó đã trở nên nổi tiếng vì những “đàn anh, đàn chị” trong giới giang hồ. Bỏ học giữa chừng, chơi bời nghiện đá, cỏ, ke, lắc khi còn trẻ Phóng viên (PV): Anh có thể cho đọc giả của Đại Kỷ Nguyên biết từ khi nào anh đã lệ thuộc vào ma túy? Anh Phạm Đức Duy (PĐD): Là người con duy nhất trong gia đình, ngay từ nhỏ tôi đã theo nhóm bạn chơi bời lêu lổng, không mấy để ý tới việc đèn sách chí hướng như chúng bạn đồng lứa. Cứ như vậy tôi trượt dài và sa đọa chẳng thèm đoái hoài đến cha mẹ ngày đêm hớt hải đi tìm, hết dỗ ngon ngọt đến la mắng dọa nạt, đánh đập… Nước mắt mẹ đã rơi không biết bao đêm, trái tim cha đau khổ bao ngày tôi cũng không màng tới. Lên lớp 10 tôi đã bập vào xì ke tham gia hút hít, lúc đầu chỉ là cỏ một dạng ma túy loại nhẹ. Bỏ học từ năm lớp 10 bập vào nghiện ngập bắt đầu từ cỏ rồi nặng dần lên. Ảnh mang tính mình họa – Ảnh: Internet Sự nghiệp học hành của tôi dang dở vì tôi bỏ học từ năm lớp 10, sau khi đàn đúm chơi bời hút hít cuộc sống của tôi lúc bấy giờ là những cơn phê liên miên. Cấp độ thuốc ngày một tăng tôi phải chơi đá mới đủ thỏa mãn cơn nghiền. Đi bay hay thuốc lắc, bất kể chất kích thích nào đều là dạng nhẹ đối với tôi lúc ấy. Tôi nghiền “đá” nó là một dạng rắn trong suốt như thủy tinh nhỏ ti li. Tôi đốt nó trong một cái lò thủy tinh nhỏ chuyên dụng cho dân hít “đá”, khi nó bốc khói thì tôi bắt đầu hít. Loại “đá” này không bị sốc thuốc như chích, nhưng nó gây ảo giác rất mạnh. Cảm giác phê “đá” luôn hoang tưởng, nó làm cho thần kinh mụ mị, luôn mê mờ, rất khó tả… Dù có không ăn trong mấy ngày cũng không bị sao. Khi giã thuốc thì mới thấy mệt, thấy rã rời… thân thể vô lực như rơi vào vực thẳm… Đá – là một dạng rắn trong suốt như thủy tinh nhỏ ti li được đốt trong lò thủy tinh nhỏ chuyên dụng cho “dân hít đá”. Ảnh: Internet PV: Người ta vẫn thường nói: “Tiền đội nón ra đi nhanh như nuôi con nghiện…” Cha mẹ anh sống ra sao khi nuôi một con nghiện như anh? PĐD: Đúng vậy, người ta vẫn thường ví tiền đội nón ra đi nhanh như nuôi con nghiện, nghĩa là tiền tôi phá cũng không biết bao nhiêu mà kể hết. Tôi vay họ hàng, người thân, sau lớn thì vay bạn bè, rồi cầm cố đồ đạc giá trị, xe máy… vì gia đình tôi khá giả, lại chỉ có mình tôi nên cha mẹ dù đau khổ vẫn phải mang tiền đi trả. Tiền mà mẹ nhiều lần mang đi chuộc chiếc xe máy của tôi cộng lại đủ mua một chiếc ô tô đời mới. Nhà tôi mở một quán ăn, cha mẹ vất vả đầu tắt mặt tối. Tinh mơ khi người ta còn trong giấc nồng mẹ đã phải dậy sắp hàng. Trời mưa cũng như nắng, nóng cũng như rét căm căm… vì nuôi một con nghiện như tôi nên mẹ chẳng được ngày nào nghỉ ngơi, có những hôm gió trở mùa, bão bùng mẹ đều cặm cụi một thân một mình sắp xáy để sáng ra có thể bán hàng. Việc đó diễn ra hàng ngày nhưng hình ảnh ấy chưa bao giờ lọt được vào mắt tôi, đứa con trai sức dài vai rộng hư hỏng chỉ biết đốt đi những đồng tiền mẹ chắt chiu kiếm ra từ giọt mồ hôi, giọt nước mắt mặn chát khổ đau của mẹ… Mãi sau này khi tôi trở thành người tốt, tôi mới nhận ra được điều ấy. PV: Có bao giờ anh uy hiếp cha mẹ hay làm việc gì đó bất lương để hòng có tiền thỏa mãn cơn nghiền đá của mình? PĐD: Những lúc hết tiền mà cũng hết cách xoay ra tiền, ma tính trong tôi nảy nở, làm thế nào để có tiền khi mà nguồn vay dần cạn kiệt… Cướp giật, móc túi hay làm gì để có thể có tiền? Ý định làm điều xấu xuất hiện rất nhiều lần, may mà tôi chưa bao giờ thực hiện. Còn đối với cha mẹ, tôi chỉ nhặt nhạnh đồ đạc giá trị trong nhà mang đi bán hoặc cầm cố chứ chưa lần nào bức hại cha mẹ để lấy tiền hút hít. Chắc có lẽ tôi chưa phạm tội lớn bất hiếu với cha mẹ nên sau này mới được hưởng thần tích mà ông trời ban tặng, mới có cơ hội cứu vãn cuộc đời mình. PV: Anh đã bao giờ thử cai nghiện? Và cha mẹ anh có biện pháp gì giúp anh tỉnh ngộ tìm lại cuộc sống mà đáng ra anh nên có? PĐD: Những con nghiện như tôi bị người đời ghẻ lạnh và sợ hãi. Khi đã bập vào rồi người ngoài nhìn thì tưởng chúng tôi không còn cảm xúc gì ngoài những cơn phê… và trở thành những sát thủ máu lạnh khi đói thuốc… Nhưng thực ra người ở trong cuộc mới biết, những người nghiện hút như tôi họ cũng rất khổ, bởi vì khi dứt thuốc họ đối mặt với sự thật rất bi thương và chán nản, bế tắc… không lối thoát. Tôi đã từng tự cai nghiện rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Có lẽ ai đã từng cai nghiện đều sẽ hiểu, người nào đã từng giúp những kẻ cai nghiện cũng sẽ biết… Để một con nghiện nặng cai được có lẽ còn khó hơn lên trời. Cha mẹ vì chỉ có mình tôi nên cũng dốc hết tâm sức để cứu lấy đứa con duy nhất, đủ mọi cách cũng không tách tôi ra khỏi mê hoặc của làn khói trắng. Với hy vọng mong manh năm 2008 cha mẹ cưới vợ cho tôi để có thể vì gia đình, vì con cái mà tôi quay đầu. Duy đã từng tự cai nghiện rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Ảnh: Internet Đối với vợ cũng vậy, hạnh phúc của cô ấy đong đầy nước mắt, khi có gia đình không vì thế mà tôi tu chí hơn. Tôi đã làm khổ cô ấy và làm khổ cả con gái mình. Sau bao nhiêu lần khuyên can khóc lóc vẫn không làm tôi lay chuyển, cô ấy gói ghém quần áo trở về bên ngoại. Hạnh phúc nhỏ bé của chúng tôi tan vỡ. Con gái tôi trở thành đứa trẻ bơ vơ, khi ở với mẹ thì thiếu thốn tình cảm của cha, khi về với cha thì thiếu tình cảm của cả cha lẫn mẹ, vì tôi chỉ chăm chăm tới “đá” có bao nhiêu tiền đều nướng vào đá hết, bỏ mặc con không biết bữa no bữa đói. Cha mẹ tôi đau đớn nhìn cảnh con tàn tạ, cháu cô đơn… về với mẹ thì con no về với cha thì con đói… Dù thế tôi cũng chẳng mảy may động lòng. PV: Khi vợ bỏ đi rồi, cuộc sống của anh có gì thay đổi, có lúc nào anh cảm thấy hối hận hay tiếc nuối? PĐD: Tôi quá phụ thuộc vào đá không còn màng tới điều gì nữa. Những ngày tháng triền miên sống trong ảo giác, trụy lạc. Vì liên tục giày vò thể xác không thương tiếc như vậy, kết quả cuối cùng làn da tôi trở nên vàng vọt, đen đúa, gầy nhẳng, mắt đờ đẫn… tôi đổ bệnh. Ở cái tuổi thanh niên sức dài vai rộng tôi bị quật ngã nằm một chỗ bởi bệnh tật. Vợ bỏ đi rồi gánh nặng ấy một lần nữa trút lên đôi vai gầy guộc của mẹ cha. Hơn chục năm trước tôi bị viêm gan B viêm gan C, giờ thân thể tiều tụy bệnh bắt đầu khởi phát. Tôi bị mất ngủ, ăn không còn cảm giác, tôi gầy chỉ còn da bọc xương rất mệt mỏi. Mỗi tháng tôi phải sử dụng hết hơn mười triệu tiền thuốc chuyển từ Hà Nội về vừa uống vừa tiêm. Tôi hoàn toàn kiệt sức và tuyệt vọng, nghĩ rằng đời người chỉ là một thoáng mây trôi, mong manh, bạc bẽo, phù du… Cai “đá” ngoạn mục, câu chuyện chỉ có thể xảy ra trong cổ tích PV: Như vậy, anh gần như đã đối diện với cái chết… thần tích nào đã cho anh sự sống và còn giúp anh quay trở lại làm người lương thiện, điều mà anh đã từng nói: “…còn khó hơn lên trời…”? PĐD: Điều kỳ diệu này không những chữa lành mọi bệnh tật trong tôi, giúp tôi hoàn lương mà nó còn ban tặng cho tôi điều lớn lao hơn nữa. Vợ tôi đã quay trở về đoàn viên sau khi thấy tâm tính tôi thay đổi, đã cai được hoàn toàn đá và các loại thuốc lá, thuốc lào… Cha mẹ tôi đã ở tuổi xế chiều rưng rưng hàng nước mắt cảm tạ Thần Phật đã ban ơn cứu độ đứa con tưởng như vô vọng thoi thóp trước sự sống mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Duy đã tìm thấy một con đường tuyệt đẹp. Ánh sáng của niềm an lạc vĩnh hằng giúp anh vững bước trên con đường dài phản bổn quy chân. Ảnh do tác giả cung cấp. Ấy là Pháp Luân Công đã cứu tôi. Một người bạn tên Toàn, anh ấy cũng trong đội xì ke với tôi, cũng do chơi bời ke, đá, lắc mà anh bị mang bệnh thận, tâm thái anh cũng bất mãn chán nản… anh kể với tôi rằng vợ anh đã mang về cho anh một cuốn sách mang tên Chuyển Pháp Luân. Cô ấy bước vào tu luyện trước rồi giúp chồng nhờ Đại Pháp mà từng bước đẩy lui bệnh tật, tâm hồn thanh thản hướng thiện. Anh cũng đã cai được ma túy, trở thành một con người hoàn toàn khác, khỏe mạnh an hòa… Đối diện với tôi không phải là anh Toàn xì ke hốc hác ngày nào, mà giờ anh hồng hào nhanh nhẹn vẻ mặt luôn tươi cười hạnh phúc. Tôi đến với Pháp Luân Công là nhờ anh, nhờ sự tận tụy nhiệt tình của vợ anh ấy. Có lẽ chị ấy đã thấm thía, thấu hiểu nỗi khổ của người nghiện và gia đình có con nghiện. Chị ấy hiểu chỉ có Pháp Luân Công mới có thể chữa lành và làm thay đổi triệt để tận gốc bản ngã của một con người. Chị đã không quản ngại gian khó vượt đường xa trong cái giá lạnh tinh sương, đến đón tôi đều đặn mỗi sớm ra điểm luyện công. Thật lòng lúc đầu tôi cũng lười và ngại vì cơ thể rất yếu, nếu không vì sự nhiệt tình của chị ấy đã khiến tôi rất cảm động mà thay đổi. Nhìn cảnh chị đứng dưới đường chờ tôi một cách kiên nhẫn khi trời còn tờ mờ tối, tôi lại cố gắng vượt qua mọi trở ngại để có thể ra điểm luyện công đúng giờ. Học viên Pháp Luân Công thật tốt, có thể thật sự nghĩ cho người khác mà không hề có bất cứ tư lợi cá nhân nào. PV: Trải nghiệm của anh về việc tu luyện Pháp Luân Công và trở thành người khỏe mạnh, người chồng, người cha tốt, người con hiếu thảo như thế nào? PĐD: Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu, càng đọc tôi càng thấy hấp dẫn. Cuốn sách dạy mọi người làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn. Tôi đã rất hối hận nhìn nhận ra mình đã từng gây quá nhiều tội lỗi, làm tổn thương nhiều người. Tâm tôi rất chấn động, lần đầu tiên trái tim tôi rung lên niềm thương xót cảnh mẹ vất vả sớm hôm, gương mặt cha hằn sâu nỗi khổ không thể nói thành lời. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, lần đầu tiên trái tim tôi rung lên niềm thương xót cảnh mẹ vất vả sớm hôm, gương mặt cha hằn sâu nỗi khổ không thể nói thành lời. Đọc thêm nữa tôi hiểu hơn vì sao cần phải làm người tốt, nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau trong đời, bệnh tật từ đâu mà có… Tôi như được đánh thức sau giấc ngủ dài, tôi tự hứa sẽ phải thay đổi, tôi không muốn sống cuộc đời như trước, tôi không còn muốn chơi bời nữa. Đọc sách lần đầu tôi bị cảm giác rất buồn ngủ. Vừa đọc vừa luyện nên cơ thể tôi được tịnh hóa khá mạnh mẽ. Tôi bị đi ngoài ra máu trong vòng một tuần, một ngày đi một đến hai lần ra máu đông như tiết, có lúc ra máu tươi nhưng kỳ lạ thay bụng tôi không hề đau đớn hay có bất thường nào. Lúc đầu tôi cũng khá lo lắng nhưng cũng hiểu mình đang được đẩy những trược khí dơ bẩn ra khỏi thân thể. Tôi tập trung học Pháp luyện công nhiều hơn. Dần dần tôi bắt đầu ăn thấy ngon miệng, ngủ cũng ngày một tốt hơn. Sức khỏe của tôi cải thiện nhanh chóng và rõ rệt, tôi không còn bị mệt mỏi như xưa nữa, cân nặng bắt đầu tăng lên. Tĩnh lặng đả tọa giữa đất trời – xa xăm sóng vỗ bờ nghìn năm vẫn vậy chứng kiến sự tồn suy qua các triều đại. Anh ngộ được rằng trở về chân ngã mới là con đường hạnh phúc vĩnh hằng mà môt sinh mệnh nên có. Khi mới luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tôi thấy khá mỏi. Tôi cứ cố gắng để vượt qua rồi cảm giác rất dễ chịu sảng khoái mỗi khi tập xong. Nước da của tôi trở nên sáng và trắng hồng. Sau một thời gian rất ngắn tôi đã dừng uống tất cả các loại thuốc. Đã hơn một năm nay tôi luôn mạnh khỏe và đã tăng 15kg. Đó là điều mà cả tôi và gia đình nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Khi sức khỏe của tôi được ổn định, có thể tham gia các công việc gia đình, tôi đã tự nguyện giúp đỡ mẹ dọn hàng điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến chứ đừng nói là làm. Mẹ đã rất xúc động nói: “Môn tu luyện này thật tốt, con trai mẹ đã thật sự thay đổi rồi”. Tôi tự chủ động xuống nhà bố mẹ vợ để xin lỗi ông bà và cả vợ tôi nữa. Xin cô ấy cho tôi một cơ hội, để con gái tôi không còn chịu cảnh không cha hoặc không mẹ… Cô ấy đã nhìn thấy sự thay đổi to lớn từ tôi và đồng ý trở về. Tôi rất biết ơn lòng vị tha của cô ấy, gia đình chúng tôi lại đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Tôi cố gắng dùng Chân Thiện Nhẫn để đối đãi khi có va chạm nên trong gia đình cũng không có tiếng cãi vã chì chiết. Tôi đã cố gắng thay đổi tâm tính và trở thành một người tốt hơn trước. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ và cả gia đình. Tôi đã lấy lại được hi vọng vào cuộc sống và niềm tin của mọi người. PV: Câu chuyện của anh rất xúc động, một cái kết như trong cổ tích. Sẽ thật thiếu sót nếu anh không kể với đọc giả ĐKN về quá trình đẩy lùi những cơn nghiền đá của anh. PĐD: Tất cả những thứ xấu xa, các loại thuốc gây nghiện tôi đã buông bỏ được. Ngày trước khi bị bệnh nằm liệt giường, tuy ốm đau như vậy nhưng tôi vẫn phải hít vì không có thì không thể chịu được. Càng chán thì tôi càng đâm đầu vào, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, cái thứ vật chất xấu ấy như một loại keo bám chặt vào cuộc đời tôi, vào tâm trí tôi. Khi đắc Pháp đọc đến phần nói về hút hít ma túy… tôi giật mình và bắt đầu tỉnh ngộ ra, tôi biết đó là những chấp trước xấu xa cần phải bỏ. Tôi cảm nhận được Pháp này thật huyền diệu, tôi cũng đã từng thử cai khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công. Khi đọc cuốn sách này tôi bắt đầu cai được và cảm thấy thật nhẹ nhàng, không còn cảm giác nhớ nhung hay thèm khát cái mùi vị của đá. Trước đây khi tự cai thì dùng thuốc hỗ trợ rất nhiều, đủ các loại nhưng cũng không cai được, giờ chỉ đơn giản đọc một cuốn sách, minh bạch chân lý tôi đã có thể bước qua. “Tôi rất hạnh phúc vì đã thoát khỏi sự ràng buộc mãnh liệt của ma túy. Tôi tăng cân trở lại, không gì có thể kỳ diệu hơn thế. Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời.” Tôi cũng thấy ngạc nhiên mình có thể cai được rất dễ dàng, nước mắt cứ chực tuôn rơi… Lúc đó tuy cai được ma túy rồi nhưng tôi vẫn nghiền thuốc lào, thuốc lá. Cho đến khi tôi đọc hết lượt thứ hai sang lượt thứ ba cuốn Chuyển Pháp Luân thì tôi mới dứt hẳn được hoàn toàn, không còn lệ thuộc vào bất cứ chất gây nghiện nào. PV: Được biết trong Pháp Luân Công có giảng cần sửa đổi tâm tính nâng cao đạo đức, không tranh giành lợi ích về mình… anh lại tham gia quản lý cửa hàng cùng mẹ, có tình huống nào liên quan đến lợi ích mà anh đã đề cao? PĐD: Việc khách hàng trả thừa tiền, rồi kẹp dít một thành hai tờ 500.000VNĐ là chuyện thường xuyên xảy ra. Khi phát hiện thấy tôi gọi khách quay lại để trả. Ngày trước như vậy là tôi lấy ngay, không những thế khi mẹ không để ý cũng còn lấy đi một ít. Nhưng giờ tôi biết như vậy là không tốt bởi người tu luyện Pháp Luân Công điều đầu tiên là phải trở thành một người tốt mọi lúc mọi nơi. Rồi khách quên điện thoại kể cả những loại đắt tiền như Iphone tôi cũng cất đi để khách quay lại lấy hoặc gọi điện để trả cho khách… điều ấy không có trước đây nhưng giờ tôi đã thay đổi. PV: Anh có muốn nhắn gửi điều gì đến lượng đọc giả đông đảo trên toàn quốc và hải ngoại của ĐKN không? PĐD: Cảm ơn ĐKN và những đọc giả đã đọc câu chuyện của tôi. Điều tôi mong mỏi nhất trong tâm là có thể giúp được thật nhiều bạn trẻ, những mảnh đời đang đau khổ vì nghiện ngập không lối thoát… Tôi biết rằng nơi tôi sinh sống cũng đang có rất nhiều bạn trẻ từng sa ngã như tôi, đang bất lực đứng nhìn quãng đời vô vọng còn lại… “Ước nguyện nhỏ bé của tôi là có thể giúp được thật nhiều bạn trẻ đang phải lệ thuộc vào ma túy có thể thoát ra, có được cuộc đời mới giống như tôi nhờ môn tu luyện này.” Xin hãy lắng nghe tôi, nếu bạn không muốn đối diện với những ngõ cụt vì cái chết trắng đang nuốt dần đi sinh lực của bạn, xin hãy lắng nghe tôi… Khi tôi nhìn thấy bạn bè và người thân của bạn trong tình cảnh ấy, vì đó cũng là tôi trong quá khứ… trong tâm tôi rất đau đớn và mong rằng họ cũng may mắn có được cuộc đời mới như tôi. Tôi hi vọng những ai bệnh tật, những ai đã từng chơi bời như tôi trước đây và tất cả mọi người đều có được may mắn giống như tôi là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bất hạnh sẽ chấm dứt, một chân trời mới bình yên sẽ mở ra. Tôi sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những ai muốn tìm hiểu về môn tu luyện này. Số điện thoại của tôi là: 0985.436.888. PV: Cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện rất đặc biệt và ly kỳ. Chúc anh và gia đình năm mới luôn luôn hạnh phúc. Chúc anh có thể thực hiện được ước nguyện của mình giúp được nhiều người trẻ thoát khỏi ma túy và tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
 11. Qua tuổi tri thiên mệnh Ta trở thành thơ bé Mỗi sáng mai, Nhìn thẳng Mặt Trời Trong xanh mãi Vầng dương sao xanh thế Xanh tưởng như, Tưởng như là không thể Gom hết xanh trời xanh bể Gom hết ánh mắt trẻ thơ Và tình thương nhân thế Mặt Trời vời vợi Bỗng xanh hơn… Qua tuổi tri thiên mệnh Ta sắp hết nỗi buồn Hết day dứt Mưa nguồn chớp bể Hết bồn chồn Những điều không thể… Ta ầu ơ Hát ru ta Như thuở xưa Cháu hát ru bà Lời ngọng nghịu Chỉ có xanh bao la Gửi tới xa xôi Gửi tới Mặt Trời Bao nông nổi Bao xót xa Lời xưng tội Lời sám hối… Ngày xưa giờ trả lại cho ta Mặt Trời hóa những lời xưa Thành châu báu ngọc ngà Thành thích thảng những tháng ngày thanh thản Thành ánh nắng vàng dìu dịu giữa bình minh Ta hạnh phúc Mỗi sáng mai khẽ chớp mắt thơ ngây Nhìn Mặt Trời xanh như viên ngọc bích Kéo ta vào hun hút xa xăm Cho ta qua cõi trăm năm Cho ta qua tầng tầng bạt ngàn mây trắng Cho ta hát ca trong thầm lặng Tạ ơn NGƯỜI Tụng Ân Sư! Anh Vũ
 12. Khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Công-chia sẻ của người từng bị ung thư hạch Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Công-môn tu luyện truyền thống Phật gia, và thu được nhiều lợi ích về sức khỏe và đạo đức. (Epoch Times) Rất nhiều người đã may mắn khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Công, trong đó có cả bệnh nan y như ung thư. Một người từng mắc ung thư hạch đã khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Công-môn khí công tu luyện truyền thống Phật gia dạy con người theo những tiêu chuẩn đạo đức về Chân-Thiện-Nhẫn và mang lại lợi ích sức khỏe. Bà đã chia sẻ điều kỳ diệu này với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang đối mặt với án tử bởi căn bệnh quái ác mà y học Đông-Tây đều phải đầu hàng. Dưới đây là chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, người may mắn khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện theo Pháp Luân Công. “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn một năm và được nhận rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp môn này. Nay tôi xin chia sẻ lại quá trình đắc Pháp của mình. Tháng 11 năm 2010, khi sức khỏe có biểu hiện sa sút, tôi đi khám tại bệnh viện K Hà Nội và phát hiện mắc ung thư hạch u lymphô ác tính Non-Hodgkin – Hạch mạc treo giai đoạn IIIA. Từ đó đến đầu năm 2014, tôi đã trải qua nhiều đợt điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. Tổng cộng tôi phải truyền hóa chất 8 lần, tia 20 mũi xạ trị. Đầu năm 2014 sau đợt xạ trị, dù tôi chưa hết bệnh nhưng bác sĩ vẫn cho ra viện để về nhà theo dõi tiếp. Lúc ấy tôi rất mệt mỏi vì cơ thể tiếp thu quá nhiều hóa chất độc hại, sức khỏe kiệt quệ và vẫn tiếp tục phải dùng thuốc. Tháng nào tôi cũng đi kiểm tra sức khỏe một lần. Do tác dụng phụ của thuốc, thỉnh thoảng tôi lại bị viêm họng, hô hấp, thần kinh… nên thường xuyên phải ra vào điều trị tại các khoa Tai-Mũi-Họng, khoa Hô hấp, khoa Thần kinh… của Bệnh viện Bạch Mai. Đầu thường xuyên nhức nhối như có đàn ong, đàn ve kêu ở bên trong. 1 of 2 Ảnh: Hồ sơ bệnh án của bà Trần Thị Quyên (Bà Quyên cung cấp) minhbao.net-khoi-benh-nho-phap-luan-cong Ảnh: Hồ sơ bệnh án của bà Trần Thị Quyên (Bà Quyên cung cấp) minhbao.net-khoi-benh-nho-phap-luan-cong (1) Vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi được một người bạn cho mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân giảng về nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đọc đi đọc lại 3 lần trong một tháng. Thật là kỳ lạ, khi tôi nhận thức được chút ít về nguyên lý tu luyện, tâm tôi thanh thản được một phần, và thân thể tôi cũng được cải biến, cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên, tôi quyết tâm bước vào luyện tập. Hàng ngày tôi tham gia tập 5 bài công Pháp và đọc các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân để tu dưỡng đạo đức theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn. Sau khi cải biến bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức Chân- Thiện- Nhẫn, tôi nhận thấy sức khỏe khá lên từng ngày. Cảm giác nhức đầu, đau người, đau họng, mệt mỏi.. biến mất lúc nào không biết và tôi thấy mình không cần thuốc vẫn rất khỏe khoắn. Cuối cùng tôi dừng uống thuốc. Hồ sơ bệnh án của bà Trần Thị Quyên sau khi tu luyện Pháp Luân Công Vào tháng 4/2015 tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các chỉ số xét nghiệm đều trở về trạng thái của người bình thường. Bác sĩ hỏi tôi “muốn tôi kê thuốc gì cho cô đây”. Tôi trả lời, “bác sĩ xem cần kê thuốc gì cho tôi thì kê”. Bác sĩ nói “Cô không còn bệnh nữa nên tôi không biết kê thuốc bệnh gì, hay kê cho cô ít thuốc bổ nhé”. Cùng lên viện K xạ trị vào thời điểm đó trong làng tôi tổng cộng là 4 người. Ba người còn lại do không có may mắn biết và tu tập theo Pháp Luân Công như tôi nên đã lần lượt qua đời. Nhiều người trong làng vẫn cho rằng bệnh viện khám nhầm bệnh cho tôi. Nhưng thâm tâm tôi hiểu rất rõ, mình đã thật quá may mắn khi có cơ duyên đắc Pháp. Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã đem lại cơ hội sống thứ hai cho tôi, một cuộc sống khỏe mạnh và có đạo đức. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ với mọi người về trường hợp của mình để ngày càng nhiều người biết đến Pháp môn tuyệt diệu này, nhờ đó họ cũng nhận được lợi ích thần kỳ như tôi”. Bài viết của bà Trần Thị Quyên sinh năm 1968, trú tại Bắc Ninh. Số điện thoại cá nhân: 0163 58 37 546. Bà Trần Thị Quyên chỉ là một trong rất nhiều người ở Việt Nam may mắn khỏi bệnh nan y, bệnh nặng nhờ tu luyện Pháp Luân Công.
 13. Thoát khỏi Ma Túy Đá, Thuốc Lắc, Cỏ… Tôi đã có cuộc đời mới Tôi là Lê Quốc Đăng. SĐT: 0943 633 262 “Trước đây tôi là một nhân viên quán Bar, tôi bầu bạn với ma túy đá, thuốc lắc, tiếng nhạc và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Cuộc gặp của tôi với Pháp Luân Công là định mệnh, coi như ông Trời vẫn còn thương xót tôi, mở cho tôi một lối về thênh thang tươi đẹp, một cơ hội làm lại con người trọn vẹn, ý nghĩa. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình đến tất cả những người có duyên” Lê Quốc Đăng. SĐT: 0943633262 TRƯỚC KHI TU LUYỆN PHÁP LUÂN CÔNG: Năm 2014 tôi bước chân vào môi trường làm việc ở quán Bar. Tôi yêu thích công việc mình làm và đã nỗ lực trong công việc, rồi dần dần tôi được đề bạt vào vị trí phó tổng quản lý cho một quán bar chi nhánh cùng ông chủ. Từ lúc bắc đầu công việc tôi cũng hiểu rõ tính chất môi trường trong Bar là khá phức tạp , nhưng quả thật không thể trụ vững làm người tốt với những cám dỗ nơi ấy. Quán Bar, với những ánh đèn mờ ảo, âm nhạc náo nhiệt, bạn bè rủ rê cùng những quan hệ xã giao với khách hàngv.v… Ngày qua ngày tôi dần dần dấn thân vào những thứ rất nguy hiểm là ma túy! Hằng đêm cùng với bạn bè tụ tập hút cỏ Mỹ, cắn thuốc lắc, ma túy đá v.v… Tôi đắm chìm trong những ảo giác ma quái do những chất gây nghiện đó tạo ra. Sau một khoảng thời gian ngắn, tinh thần tôi càng ngày càng sa sút, thường hay nổi cáu, bạo lực , sức khỏe suy giảm dần…Tôi đã bị lệ thuộc vào ma túy lúc nào cũng không hay, lúc nào cũng nghĩ đến nó! Nhất là ma túy đá, nếu không có thì cảm thấy rất buồn chán ,bứt rứt , đờ đẫn người ra, vô cùng khó chịu. Những lúc tỉnh táo, tôi nhận ra nếu mình cứ như vậy mãi là không thể được. Do đó tôi đã cố gắng bỏ nhiều lần nhưng không tài nào bỏ được. Những ai đã từng dấn sâu vào những thứ đó chắc sẽ hiểu cái cảm giác từ bỏ nó khó khăn như thế nào! Dẫu biết đó là sai trái, là làm điều xấu, là đang tự hủy hoại bản thân và tương lai của mình nhưng tôi không thể bỏ được. Áp lực đó đè nặng lên tâm trí, tinh thần khiến tôi càng chán nản hơn. Nhiều lúc một mình tôi thường nghỉ sao cuộc đời nầy khổ quá vậy! Sống để làm gì? Chẵng lẽ để chịu khổ sao? Thật chán cuộc đời này, tôi chỉ muốn buôn bỏ hết tất cả để đi tìm vị thầy nào đó, ẩn náu tu luyện, không màng chuyện thế tục nữa! ĐIỀU MAY MẮN NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI: Rồi một hôm, tôi vào Facebook để chia sẻ chương trình bán khuyến mãi của quán thì tình cờ nhấp vào trang Hoa Sen Khai Nở của những người tu luyện Pháp Luân Công viết chia sẻ. Tôi đọc thấy rất hay, cảm nhận rất thần thánh, đại khái nội dung là chia sẽ về tu luyện và những câu chuyện cổ xưa ý nghĩa. Lúc đó tôi tò mò muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì mà sao thần kỳ quá vậy? Rồi tôi được họ hướng dẫn vào trang phapluan.org để tìm đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Tôi chú tâm đọc các bài giảng càng đọc càng thích, càng đọc càng thấy cuốn hút! Những gì tôi đã từng thắc mắc ngay lập tức được giải khai! Tôi hiểu rõ nhiều vấn đề mà tưởng chừng không có lời giải đáp! Lúc đó tâm tôi chấn động, tôi hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh và nhiều bí ẩn mà khoa học không tài nào giải thích được. Tôi rất vui mừng và cảm thấy mình thực sự may mắn. Vào thời gian đó ông chủ điều chuyển tôi về lại Sài Gòn để đi học nâng cao nghiệp vụ. Trên chuyến xe về Sài Gòn, tôi đã nghĩ rất nhiều rằng mình phải làm người tốt, mình phải từ bỏ những thứ xấu mà bấy lâu nay đã làm khổ mình! Tôi cũng nghĩ, nếu mình còn làm môi trường quán Bar này thì rất khó mà thực hiện điều đó nên cuối cùng tôi quyết định từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời, làm một con người chân chính. Sau khi nghỉ việc ở quán bar, tôi trở về quê làm nghề hớt tóc để kiếm sống, xa rời môi trường ô tạp và đầy cạm bẫy kia. Hằng ngày, tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và sống theo nguyên lý Chân -Thiện -Nhẫn kết hợp với luyện năm bài công pháp, đã giúp tôi tốt lên rất nhiều về việc đề cao tâm tính, đạo đức và sức khỏe. Tính tình tôi trở nên ôn hòa và nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác nổi nóng, tức giận như trước nữa. Đặc biệc là tôi đã bỏ hẳn được ma túy và kể cả thuốc lá cùng rượu bia. Gia đình tôi thấy tôi thay đổi như vậy thì thật sự rất vui mừng. Tôi biết rằng tất cả những thay đổi mà tôi có được hôm nay là nhờ Đại pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới thật tốt! Nhờ được hưởng lợi rất nhiều nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng môn pháp tu luyện tốt như thế này cũng nên chia sẻ ra cho mọi người cùng biết về vẻ đẹp và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, nhất là những ai đang ở trong nghịch cảnh mê mờ như tôi trước đây, giúp họ biết con đường tốt này mà quay đầu lại trở thành người chân chính để không uổng phí kiếp người. Con xin tạ ơn Sư Phụ, cám ơn Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân Thiện Nhẫn là tốt!
 14. Nhìn lại quãng thời gian 74 năm trong một đời người, bấy nhiêu thời gian trôi như thoi đưa. Tôi chỉ cảm nhận hạnh phúc mỉm cười khi tâm hồn được gột rửa đi khổ đau và mất mát. Cái ngày hạnh phúc ấy đến với tôi muộn màng, khi mà mọi cánh cửa hy vọng đã khép lại ở tuổi xế chiều. Cả đời lo toan trụ cột, tôi luôn cảm thấy buồn phiền và oán hận trong tâm. Sinh trưởng tại Thái Nguyên, tôi mồ côi từ nhỏ, gia đình có sáu anh chị em nhưng tự bản thân luôn phải lo toan cuộc sống. Tác giả cùng chồng, con gái đầu lòng và cháu ngoại. Gánh nặng cuộc đời đè lên vai Lớn lên như bao cô gái khác, tôi đi làm và lấy chồng. Sinh được hai mặt con một gái một trai, tưởng như cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi đi. Nào đâu một sớm tôi nhận được tin chồng chơi đề vay nợ 500 triệu đồng, đó là vào năm 1993 số tiền ấy có thể mua được một căn nhà bề thế khang trang ở Hà Nội. Anh ấy là người sống nội tâm không mấy khi chia sẻ với tôi kể cả việc tiền bạc, cũng như nuôi dạy con cái. Một mình tôi bươn trải thu vén cho gia đình, nay tự dưng cõng thêm một khoản nợ lớn từ trên trời rơi xuống. Tôi như gục ngã với tai ương này. Uất hận, xấu hổ với mọi người, tôi nuốt nước mắt vào trong chạy vạy bán nhà trả nợ cho chồng. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng không chửi bới hay nhiếc móc anh ấy. Ngày đó vừa thoát khỏi bao cấp nên danh dự con người ta rất coi trọng. Các con tôi chỉ muốn chuyển đi chỗ khác không muốn ở lại đó để mang tiếng với bàn dân thiên hạ. Tôi lại một lần nữa nuốt nước mắt vào trong động viên, làm trụ cột và chỗ dựa tinh thần cho hai đứa nhỏ. Tác giả cùng cậu con trai út thời trẻ. Vất vả làm thân tôi nhiều bệnh tật Sau đó chồng tôi vào Nam biền biệt mấy năm, gánh nặng cuộc đời oằn sâu trên vai làm lưng tôi còng xuống, tôi khó mà đứng thẳng lên được. Chán nản mệt mỏi, tinh thần suy sụp, thân tôi bắt đầu sinh ra các loại bệnh tật. Có những loại bệnh theo tôi từ trẻ như đau xương cốt, thoái hóa cột sống, lệch đĩa đệm, thần kinh tọa rồi viêm họng mãn tính, đường ruột… Khi nghỉ hưu tôi bán hàng tạp hóa kiếm sống, đau đớn trong bệnh tật khi trái nắng trở trời. Càng nhiều tuổi nó càng hành hạ khổ sở, tôi bắt đầu làm “bạn thân” với các bệnh viện. Cũng từng qua bàn tay tài hoa châm cứu của vị thầy thuốc nổi tiếng Nguyễn Tài Thu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc vô hình của bệnh tật. Dành dụm có được một chút tiền, đau quá lại mang tiền đi chữa trị, cứ luẩn quẩn như thế tiền mất tật vẫn mang. Tình cờ tìm được con đường tu luyện khỏe thân và tâm Vào một ngày tháng 10 năm 2013, khi tôi đi thăm thú họ hàng về, tôi đi qua một nhóm người, tôi rất sững sờ khi nghe thấy phật hiệu: Di Lặc thân yêu… một cái gì đó rất ấm áp, gần gũi, thánh thiện từ bi lan tỏa. Tôi lặng lẽ quan sát rất chăm chú… đó là ngày cánh cửa bất hạnh và khổ đau khép lại. Mọi thứ từ đây như mở ra một chân trời mới, khai sáng cho tôi trí huệ để hiểu được hơn 71 năm đau khổ mình đã trải qua. Thời ấy biệt danh của tôi ở khu phố là Vân @ vì cái lưng gù của tôi. Hệ xương khớp lủng củng suốt 40 năm có lẻ nên việc ngồi xổm đối với tôi là một thách thức, chân đi không vững như bị vòng kiềng vậy, nhìn rất già và xấu xí. Tôi như một góc vuông di động vì lưng gù nhưng vẫn phải bán hàng nhặt nhạnh từng đồng để lo toan cho cả gia đình, sức khỏe của tôi rất tồi tệ. Tôi đã ngồi được song bàn, hai chân tôi rất mềm mại đi lại nhẹ nhàng. Những ngày đầu tham gia học các bài công pháp của Pháp Luân Công, khi nhìn thấy họ ngồi xếp bằng tĩnh tọa tôi đã rất lo lắng, làm thế nào mình có thể ngồi được? Hễ cứ vắt một chân lên là cái đau nó như một tảng đá nặng đang đè bẹp chân tôi xuống, rồi nó nhói từ lõi xương xung lên từ từ đến óc, rất khó chịu, mồ hôi bắt đầu túa ra thành dòng. Nhưng rất kỳ lạ nó cứ đau từng cơn chứ không phải đau liên tục. Dù đã rất cố gắng nhưng chân tôi nó vẫn vênh ngược lên, đầu gối không hạ xuống được. Khi luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công, hễ cứ nghĩ đến bài đó là tôi thấy lo lắng. Tôi về nhà kiên trì tập luyện thêm, luyện cho các khớp xương mềm ra. Chân tôi từ vênh ngược đã bắt đầu hạ xuống. Thời kỳ đầu mặc dù ngồi đau đớn nhưng nó vẫn rất hiệu quả, đặc biệt trải nghiệm về ngủ. Ở cái tuổi cổ lai hy này có được giấc ngủ sâu rất hiếm hoi. Khi tập Pháp môn này điều đầu tiên tôi được hưởng là giấc ngủ như thời trẻ, bởi vậy sáng ra khi tỉnh dậy thân thể rất sảng khoái và trí óc minh mẫn. Về sau khi ngồi được tư thế song bàn, cũng là trải nghiệm khó quên. Nhìn những người xung quanh già như tôi cũng có, họ làm được sao mình không làm được, vậy là tôi lại cố gắng. Ngày đầu tiên sau 6 tháng đơn bàn, tôi đã vắt được nốt chân kia lên, ngồi song bàn đả tọa. Tuy rằng có thể đau đến ngã lộn ra sau, nhưng nó vẫn là ngày tôi ghi nhớ, ngày mà tôi có thể bước qua được chính mình. Ai cũng nghĩ thân già làm sao mà có thể vắt được chân như thế? Hệ cơ xương khớp của tôi đã trở nên mềm dẻo, những bước đi nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thoát. Vĩnh biệt dáng đi khuềnh khoàng vì đau nhức ngày trước, nụ cười đã thường trực ở trên môi. Căn gác nhỏ nơi chúng tôi cùng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và giúp nhau buông bỏ những thói hư tật xấu của mình. Cuốn Thiên Pháp: Chuyển Pháp Luân đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi đọc cuốn sách chính của Đại Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi vỡ ra được cái đau khi ngồi đả tọa ấy xuất phát từ đâu, tại sao lại đau đến thế và làm thế nào để vượt qua được nó. Buông bỏ án hận, tâm an lạc thân thể tràn đầy năng lượng Thân thể tôi đã có sự thay đổi rõ rệt, từng bệnh một được cải biến hoặc khỏi hẳn. Ví như bệnh viêm họng mãn tính, đau thần kinh tọa, đường ruột đã biến mất. Căn bệnh khó nhằn, thoái hóa các đốt xương khớp, thoát vị đĩa đệm mà y học gần như đầu hàng và bác sĩ khuyên tôi sống chung với lũ đã thuyên giảm đến 80%. Biệt danh Vân @ không còn nữa vì lưng tôi đã thẳng trở lại. Nước mắt tôi vẫn rưng rưng mỗi khi hồi tưởng lại những ngày đớn đau vì bệnh tật đã không còn. Từ trong nội tâm sâu thẳm trào dâng lòng biết ơn vô hạn. Đại Pháp đúng thật huyền năng đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi thấu hiểu những pháp lý và nội hàm được hiển lộ qua chín bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã xả được sự oán hận về món nợ mà chồng tôi mang về. Tôi hiểu được nhiều điều về tu luyện, về đức tin và Thần Phật. Tôi vỡ òa trước lời giải rất rõ ràng và minh bạch về cuộc đời đầy gian truân từ nhỏ tôi đã phải trải qua. Mọi thứ như vừa được lội qua dòng nước Cam Lồ, tinh khôi và thuần tịnh. Tôi đã tìm được chiếc chìa khóa quý giá mở ra cánh cửa hạnh phúc. Sống trong căn nhà chật hẹp tôi không còn thấy khổ nữa. Ở trong khổ mà không thấy khổ, ấy chính là an lạc mà Đại Pháp đã ban tặng cho tôi. Trân quý cơ duyên và chăm chỉ học Pháp Luyện công, điều tốt đẹp đã đến Có một điều đặc biệt, khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, thậm chí lần thứ hai tôi không hiểu được điều gì. Nhưng tôi cũng không nản, tôi vẫn cứ đọc, rồi bắt đầu hiểu ra. Nó như một sự thử thách tính kiên trì của tôi, thật may tôi đã không nản trí. Điều tôi được to lớn hơn rất nhiều so với một chút cố gắng ấy, đúng là những điều trân quý không bao giờ có thể lấy được dễ dàng. Tôi đã được quá nhiều lợi lạc từ Đại Pháp. Dù trời mưa hay nắng tôi vẫn kiên định ra nơi luyện công chung với mọi người. Lâu dần tôi trở thành người cầm đài mang loa. Như đất lành chim đậu, nhà tôi trở thành điểm đến của những người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đến để cùng nhau học Pháp, giúp nhau buông bỏ dần đi những thói hư tật xấu để trở thành người tốt hơn. Luôn dùng ba chữ Chân Thiện Nhẫn để đối chiếu hành vi và lời nói của chính mình, cùng hướng vào nội tâm để soi xét và bỏ đi từ những suy nghĩ không lành mạnh. Thấy tôi có nhiều cải biến và được nhiều lợi lạc từ Đại Pháp. Con gái và chị ruột tôi cũng chân chính bước vào tu luyện. Vì đều đang trên đường tu nên đôi khi cũng có những va chạm trong cuộc sống, nhưng sau đó chúng tôi đều nhìn vào tâm mình để tìm ra nguyên nhân. Trong sách có dạy cần phải làm một người tốt, cần đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để cảm thụ rằng họ có chịu đựng được không? Thanh tịnh, tĩnh lặng đả tọa giữa thiên nhiên. Niềm an lạc nội tâm không phải ai cũng tìm được. Cứ như vậy trong gia đình chúng tôi những tiếng chì chiết, qua lại dần dần không còn nữa. Tôi luôn cố gắng từ bi an hòa khi có mâu thuẫn, tâm tôi có thể tĩnh lại, sâu lắng và an nhiên. Món quà quý giá mà tôi phải đi đến cuối đời mới may mắn có được, khám phá ra một bí mật siêu thường, những thiên cơ to lớn mà Thần Phật lưu cấp cho con người thời mạt kiếp. Điều mà không phải ai cũng nhìn ra cho dù nó được bày ngay trước mắt. Muốn hiểu được nội hàm trong Chuyển Pháp Luân bạn đừng nên nản chí.. Trước khi mở cuốn sách ra, hãy để mọi lo toan, suy nghĩ vào một góc . Đừng dùng bất cứ lăng kính nào để soi xét, vì nếu như thế bạn sẽ chẳng hiểu được gì. Tĩnh tĩnh mà đọc thì nội hàm sẽ hiển lộ, chân tướng sẽ minh hiển chắc rằng bạn sẽ chấn động trong tâm. Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2016 Thanh Vân Điện thoại: 098. 4328. 185
 15. Nhà giáo Thái Quang Vinh: “Câu chuyện đời tôi là một thần thoại”… Thầy giáo Thái Quang Vinh là tác giả của nhiều bộ sách học ngữ văn được yêu thích trên thị trường. Ít ai biết rằng ông từng bị liệt sau di chứng mổ thoát vị đĩa đệm. Nhưng người thầy giáo Nam Bộ ấy đã tìm được con đường tự cứu chính mình, để chỉ ít lâu sau đó, ông từ biệt thuôc men, trở nên khỏe mạnh đến mức ông gọi cuộc đời mình là một “câu chuyện thần thoại” … Ngồi trước một đống sổ sách, đơn thuốc và phiếu thanh toán ra viện,… tôi ngơ ngác và lúng túng. Hình như tất cả những con dấu đỏ, những tên bác sỹ, những đơn thuốc tây đều là những thứ xa lạ, chúng chưa bao giờ có quan hệ tới vận mệnh của tôi. Ấy vậy mà chúng có thực. Tên các bác sỹ thì thật nhiều, không nhớ rõ diện mạo cụ thể của họ ra sao. Còn tên bệnh nhân thì chỉ có một, nằm ngay dòng đầu tiên và có mặt ở mọi giấy tờ, hồ sơ bệnh án… Tôi không thể liệt kê ra hết các loại giấy tờ, mà chỉ xin nói tới 2 cái giấy ra viện cùng kích cỡ, cùng màu sắc, đều là loại giấy dày, cứng, cứ y như một bằng chứng nhận trang trọng dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Giấy ra viện thứ nhất Giấy ra viện đầu tiên từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình S: “Vào viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-10-2007. Ra viện lúc 15 giờ ngày 27-10-2007. Bệnh nhân đã được giải ép lối sau cùng với cố định dụng cụ do thoát vị đĩa đệm L1 và L2.” Trước lúc mổ thoát vị đĩa đệm, tôi là một người đàn ông rất khoẻ mạnh, nặng 75 kg, cao 1m72; tôi hay tập thể dục và đi bộ đều đặn cả sáng lẫn tối, lâu lâu đánh bóng bàn hoặc đi bơi, không ngờ tai bay vạ gió từ trên trời xuống. Ban đầu tôi xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thắt lưng. Tôi chủ quan, chỉ uống thuốc giảm đau và tăng cường đi bộ. Đến lúc đau nhiều hơn, tôi nghe giới thiệu “thần y” là vị giáo sư, có phòng mạch hoành tráng tại ngã tư Bảy Hiền. Tôi đến khám với tất cả sự tin tưởng. Bác sỹ nhìn vào phim X-quang nói mấy câu và kê thuốc. Ông khuyên tôi nên đi bơi. Tôi càng phấn chấn. Nhưng bơi một thời gian tôi giống như một con sứa bị vứt lên bờ. Những cơn đau bắt đầu hành hạ dữ dội. Tôi trình bày thì vị bác sỹ cho giấy đi chụp MRI. Tôi chụp, đưa phim về cho bác sỹ thì vị này nhìn tôi như từ trên trời rơi xuống. Ông ta từ chối thẳng là không xem phim MRI. Lại nhờ bạn bè, tôi đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình S, người ta lại giới thiệu tôi đến chầu chực ở phòng khám tư của một vị tiến sỹ ở Gò Vấp để có phiếu “Kết quả chẩn đoán điện cơ”. Đó là ngày 08/10/2007 để 4 ngày sau đó tôi được nhập viện. Cứ 2 tuần là phải chuẩn bị cho cái ngày “đặc biệt” này: dậy sớm, ăn uống, lấy số… rồi chờ đợi (Ảnh minh họa: nld.com.vn) Như vậy sau 15 ngày mổ, qua bác sỹ Trần Quảng Y tôi “được” đóng vào 4 chiếc đinh ở xương sống nơi thắt lưng và về nhà hồi phục lần lần. Hiển nhiên là phải tập luyện rất nhiều, uống thuốc Tây từng toa từng toa hằng mấy tháng trời, ăn uống tẩm bổ đủ loại mới hồi sức. Sau lần mổ này, sức khoẻ tôi xuống sức, dường như ngồi một chút là phải nằm. Vậy mà cuôc sống mưu sinh bắt buộc tôi phải di chuyển nhiều để dạy học. Bắt đầu từ đây, tôi gắn chặt với những quyển sổ khám bệnh. Cứ 2 tuần là phải chuẩn bị cho cái ngày “đặc biệt” này: dậy sớm, ăn uống, lấy số… rồi chờ đợi. Có khi mất cả ngày mới có túi thuốc từ bảo hiểm y tế mang về. Đủ thứ bệnh: nào là huyết áp cao, mỡ máu, nào là sỏi thận, giãn tĩnh mạch, đau đầu kinh niên, và mất ngủ thường xuyên… Ngoài thuốc Tây tôi còn phải uống thêm thuốc Bắc. Những chiếc ấm để sắc thuốc cho tôi cũng nhiều không đếm xuể. Rồi lại thuốc Nam lá này, rễ nọ, rồi thì chế độ ăn kiêng… mà hình như càng nghĩ càng lo về bệnh thì bệnh lại càng đến nhiều hơn. Có những lúc tôi hoảng hồn, không biết mình bệnh thật hay bệnh tưởng! Tính tình của tôi cũng thay đổi theo. Luôn cáu gắt vô cớ, luôn thấy bứt rứt khó chịu. Đặc biệt, trái gió trở trời, 4 cái đinh ở xương sống trở thành máy báo thời tiết hành hạ thân tôi ướt sũng mồ hôi. Giấy ra viện thứ hai Cứ ngỡ tai hoạ mổ xương sống L1–L2 là đại kiếp nạn của đời mình, ai ngờ… Sau gần 6 năm tôi lại có thêm chiếc giấy ra viện thứ 2 cũng do bệnh viện S cấp. “Vào viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 29-3-2012. Phương pháp điều trị: Giải ép + hàn liên đốt N8-N9 + cố định dụng cụ lối trước” Hoá ra địa ngục mà tôi có dịp chứng kiến mấy năm trước chưa phải là tầng cuối cùng. Có ai học được chữ ngờ! Lần này cơn bệnh nó ngấm ngầm. Nó cứ đau tê tê và nặng 2 bắp chân, tuyệt đối không đau trực tiếp tại xương sống như lần trước. Tôi đã đề nghị bác sỹ xem lại cho tôi cái lưng, bởi trước đó tôi đã suýt “tiêu đời” vì nó. Chụp mấy lần X-quang rồi siêu âm Doppler màu, bác sỹ khẳng định tôi đang mắc bệnh giãn tĩnh mạch hai bên chân. Theo lời khuyên, tôi ra mua loại thuốc đặc trị tốt hơn mà bảo hiểm y tế không có; đồng thời mua tất và vớ chống giãn tĩnh mạch để mang thường xuyên. Bệnh vẫn cứ tiến triển ở chân. Tôi lại nghe bạn bè giới thiệu đến Phòng chẩn trị Đông y nổi tiếng ở quận Tân Phú châm cứu, bốc thuốc về uống… nhưng không kết quả. Lại có người bạn chở tới vị “thần y” người Hoa danh tiếng ở Q.11. Tại đây tôi cũng phải chụp X-quang, cũng bốc thuốc về ngâm rượu đắp. Tôi nằm đắp rượu thuốc được 5 ngày thì bị liệt luôn không dậy được. Tôi gọi điện liên tục cho thầy và ông có xuống thăm vào ban đêm. Tôi cám ơn ông đã cho tôi một lời khuyên chí lí, đó là phải vào ngay bệnh viện để mổ lưng. Không tin được dù đó là sự thật! Tôi vẫn chưa chịu tin, vẫn quyết nằm thuốc rượu cho đủ hạn 12 ngày. Đến ngày 13 thì học trò cũ khiêng ra taxi đến vị bác sỹ quen để khám, ông ta xem phim MRI khẳng định là phải mổ. Tôi lại đề nghị vị bác sỹ lần trước đã mổ cho tôi thành công là bác sỹ Trần Quảng Y phẫu thuật đợt hai. Ca mổ phức tạp hơn lần đầu. Bác sỹ phải mổ từ phía trước, phía xương sườn, cắt cả 3 xương, cắt luôn 1 chỏm xương để thay thế cho đĩa đệm. Hình như nó làm xáo động hết lục phủ ngũ tạng bên trong, cho nên khi xuất viện về tôi dường như chỉ nằm bất động. Chỉ cần người nhà lật người là y như rằng tim gan phèo phổi bị chao qua đảo lại trong cái bộ ngực đã ọp ẹo gãy xương, đứt dây chằng đau chịu khôn thấu. Tôi phải dùng ý chí và nghị lực phi thường để tập theo hướng dẫn trị liệu. Đau ghê gớm nhưng phải ráng, phải vượt lên chính mình. Chừng 1 tuần sau thì ngón chân cái đã ngo ngoe được. Sau đó, tôi có thể tự lật để chống tay ngồi dậy. Lạc quan vô bờ bến! Tưởng cứ tiến triển như vậy nhưng thật bất ngờ, một ngày đẹp trời tôi đã nằm yên một chỗ. Và như một hệ quả của bệnh liệt, mông bắt đầu lở loét. Tiếp đó những ngày bị tra tấn về tinh thần. Niềm hy vọng và tuyệt vọng cứ giằng co với nhau, nhiều lúc tôi không muốn sống nữa. Cũng lưu ý rằng, từ khi ở viện về, tôi uống thuốc bằng như thay cơm. Ngoài những loại thuốc trước đây thì lúc này còn thêm thuốc tiểu đường, thuốc theo toa để điều trị. Chỉ số cho phép của tiểu đường là 6,5 còn tôi là 12,5. Cứ tưởng rằng đây chỉ là trạng thái nhất thời do rối loạn chức năng cơ thể, tôi thử dừng thuốc thì chỉ số lại tăng cao. Còn thuốc điều trị ca mổ thì cứ 2 tuần là lại đi mua một lần. Tôi chẳng có chuyên môn ngành y, chỉ biết hàng ngày phải uống 3 nắm thuốc. Cơ duyên gặp Đại Pháp nhiệm màu Vào một ngày tháng 6/2012, sau 4 năm anh em không gặp nhau, chú K đến thăm tôi. Hai anh em chẳng nói gì nhiều. Nhìn tình cảnh tôi thế này còn có thể nói gì được nữa! Khi chia tay chú có đưa cho tôi một cuốn sách mỏng màu hồng “Sức khoẻ là vàng” kèm theo đó là một bộ đĩa. Chú chúc tôi chóng bình phục và nói với tôi một câu như thế này: “Nếu anh có duyên với Đại Pháp thì Sư Phụ sẽ chữa lành bệnh cho anh”. Lướt qua mấy trang của cuốn sách mỏng, tôi vứt nó xuống giường và cho là nhảm nhí. Tôi cứ nghĩ chú K được ai đó nhét vào tay khi đi qua ngã tư rồi tiện thể đưa cho mình. Xem đĩa thấy hình một người đang ngồi tập, tôi bực mình và giận người đưa đĩa. Tôi đồ rằng chú em chắc là giận mình gì đó nên có ý khiêu khích đây. Mà làm vậy trong tình huống của tôi như thế này thì quá ư tàn nhẫn! Tôi gọi điện nói đại ý “Chú biết tôi bị liệt, không đứng được sao lại đưa tôi nhìn đĩa hình người tập?” Chú K cười nói rằng, đĩa ấy là dành cho bác sau khi khoẻ để tập. Chú nói là hãy đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư Phụ cũng có thể khỏi bệnh. Tôi tò mò tìm trong cuốn giới thiệu về môn tập số điện thoại nào đó và gọi cho cô C. Tôi cảm nhận được giọng nói qua điện thoại là một người đàng hoàng, dễ mến, dễ gần. Cô C đã nhờ người bạn ở gần nhà tôi, tên là H, đem sách và giải thích cho tôi một vài điều về Pháp Luân Công. Học viên đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân rất say mê. Đọc liền một mạch. Cảm nhận đầu tiên mà tôi liên tưởng tới là việc chữa bệnh của chúa Jesus, là những phép thần thông của Mục Kiền Liên mà người ta nói là sự thật – những điều trước đây tôi luôn cho là mê tín, là hoang đường. Gấp sách lại, tôi cố hình dung những gì mình vừa đọc được. Nhưng tôi không nhớ một nội dung nào… Tôi quyết định đọc lại lần thứ hai. Tuy nhiên, như có ai đó ngăn cản, tôi phải dùng ý chí để đọc. Quả là, đọc xong trang cuối tôi thở phào nhẹ nhõm, dường như đã đi qua một “chuyến xe bão táp”, nhiều ổ gà, ổ voi, nhiều phiền toái và rồi cũng đến đích. Tôi còn phát hiện ra rằng khi tôi đọc sách thì không có cảm giác đau đớn nữa. Tôi đọc lần thứ ba, thứ tư dễ dàng hơn, bắt đầu hiểu một số vấn đề và cảm nhận được sự hứng thú, sự nghiêm túc từ Pháp. “Câu chuyện thần thoại” Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi đọc sách, tôi đã lật người qua lại dễ dàng, không thấy nhói đau; tôi tự bò dậy, ngồi dậy và bắt đầu đứng lên. Con gái tôi trước đó đã được các học viên Pháp Luân Công ở công viên dạy cho các bài công Pháp. Đúng ngày 16/7/2012, con đã “dạy” cho cha luyện công. Tác giả đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công (Ảnh do tác giả cung cấp) Đúng ra, mấy ngày đầu tôi chỉ tập bài thứ 2. Sau đó tôi cố ngồi thẳng lưng, 2 chân buông thõng xuống giường để luyện tĩnh công bài thứ 5. Khi tập có lúc tôi cảm nhận được nguồn năng lượng thật kỳ diệu. Nó chuyển động từ dưới hai bàn chân. Khoảng chừng 1 tháng khổ luyện hai bài công pháp ấy, tôi đã chứng kiến được câu chuyện thần thoại về bản thân mình. Trước hết, từ trên thắt lưng trở xuống, khi bị liệt thịt đã teo hết chỉ còn da lèo nhèo bọc 2 cái xương chậu và xương chân. Vậy mà giờ đây chúng đã được gần chục ký thịt đắp đầy đặn trở lại. Tôi lại có bắp, có đùi, có mông căng thịt như ngày nào. Thứ hai là, cánh tay trái của tôi vốn bị teo lại, nhức nhối khôn thấu, người ngoài chạm vào như chạm vào cục nước đá. Cánh tay ấy luôn phải bóp dầu nóng thì mới dịu đau. Vậy mà những cơn đau biến mất lúc nào; da thịt bù đắp khiến nó đầy đặn. Và lúc này, nếu đặt hai cánh tay bên nhau thật khó mà phân biệt được sự sai khác về kích thước, về màu sắc hồng nhuận, vế độ nóng của da thịt. Không chỉ tay trái hồi phục mà hai vai cùng những đốt sống cổ cũng hết đau nhức. Bệnh đau đầu thường xuyên cũng không còn xuất hiện nữa. Thứ ba là, khi bị liệt nằm một chỗ, tôi từng mơ ước ngồi được xe lăn để di chuyển trong những ngày còn lại của cuộc đời. Vậy mà giờ đây tôi đã đi lại tự nhiên trong nhà mình. Thậm chí khi đi cầu thang tôi cảm thấy như có ai đẩy mình lên nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên rời khỏi nhà là tôi lên ngay máy bay về quê làm mộ cha ở Hà Tĩnh trước sự ngỡ ngàng của bà con họ hàng. Mọi người không ai nghĩ có thể có sự hiện diện của người con trai trưởng trong dịp này nữa. Thứ tư là, sau một tuần đi ngoài phân lỏng và mấy ngày đau đầu khủng khiếp tôi đã dừng tất cả các loại thuốc. Không chỉ là “thuốc” theo cách nghĩ thông thường mà gồm tất cả các loại sản phẩm thực phẩm chức năng như viên tăng chất xơ, viên can-xi, viên sữa… tôi đem cho hết. Ngay cả thói quen ưa dùng dầu gió xanh để bôi mũi, bôi da khi muỗi đốt, tôi cũng không dùng. Việc đau đầu làm tôi cảm giác như Tôn Ngộ Không bị xiết vòng kim cô khi Đường Tăng đọc thần chú. Đau cứ như siết vào, như khiến con mắt cứ muốn nhảy ra ngoài. Tôi đã nói người nhà mua cho 6 phần thuốc liều cao định uống trong 3 ngày. Mới uống lần thứ nhất, cơn đau không giảm mà lại đau hơn. Tôi đang chuẩn bị uống liều thứ 2 vào buổi sáng thì cô H – người đưa sách cho tôi – bất ngờ ghé vào thăm nhân tiện đi ngang qua. Mải nói chuyện với H và được cô giở sách chỉ cho đoạn Sư Phụ nói về việc thanh lọc bệnh, tôi không uống thuốc nữa. Cả ngày, rồi đêm hôm ấy tôi “quên” không uống mọi thứ thuốc khác mà lại ngủ ngon lành. Cho nên sáng hôm sau tôi quyết định “quên” luôn thuốc. Kể từ đây ly khai với thuốc! Không gì hạnh phúc bằng một người bệnh vừa hết bệnh lại không bị ám ảnh bởi thuốc thang! Không cần 3 nắm thuốc mỗi ngày, giờ đây tôi đã là một người hoàn toàn khỏe mạnh… (Tác giả là người đứng giữa, ảnh do tác giả cung cấp) Thực ra, khi viết những dòng này, tôi biết rằng cái phần đáng viết dài tôi lại viết ngắn. Nhưng những huyền diệu mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mỗi người đã được kể rất tỉ mỉ trong các bài chia sẻ của nhiều học viên khác. Tôi chỉ muốn góp thêm một câu chuyện thần thoại trong bao nhiêu thần thoại khác. Điều tôi muốn viết nhiều hơn ở ngay phần đầu là về những phiền toái, rắc rối, thậm chí là những khổ đau tuyệt vọng vì bệnh tật… Mong ai đó đọc những dòng này cảm nhận được cái vòng bế tắc, cứ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Hãy tin rằng có một thế giới thân tâm an lạc, một thiên đường đang mở trên mặt đất này, có một thế giới Tịnh Độ, đem lại bao hạnh phúc và may mắn đang ở trước mắt bạn. Thế giới ấy là Pháp Luân Đại Pháp. Vấn đề là bạn có hữu duyên không, có nghiêm túc phi thường để bước vào đó tu luyện tâm tính không? Tôi tin rằng khi đọc những bài viết như thế này, bạn là người đã có duyên lành gặp Đại Pháp. Phần còn lại là lựa chọn của chính bạn. Nghìn vàng không bán Vạn lạng không trao Pháp Luân Đại Pháp nhiệm màu Cơ duyên vạn đại, thâm sâu trao người. (Thái Quang Vinh – SĐT: 0164.309.4204)