• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Everything posted by VIETHA

 1. Kính Gửi Chú Thiên Sứ ! Hiên nay Đoàn Nghệ Thuật Thần vận chuẩn bị biểu diễn tại Việt Nam Tại Nhà Hát Hoà Bình TP HCM: Lịch và bán vé tại đây : http://vi.shenyun.com/vietnam/ Chú có điều kiện hãy xem biểu diễn này. Trường Năng lượng rất lớn Nhà Phong Thủy Nổi Tiếng Hàn Quốc Sau Khi Xem Thần Vận Phát Biểu: Sáng Thế Chủ Sẽ Hạ Thế Để Cải Biến Thế Giới Thầy phong thủy Park Minchan trả lời phỏng vấn bên ngoài hội trường biểu diễn (Qianyu / The Epoch Times) ( phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên – Lý Chân báo cáo tại Gwacheon Hàn Quốc) “Trường khí tại buổi diễn xuất Thần Vận cực lớn, có sự bao hàm dung hợp năng lượng của toàn thế giới” “Có cảm giác Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ hạ thế để cải biến thế giới này”. Thầy phong thủy Park Min Chan là người đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy kỳ tổng thống của Hàn Quốc, tối ngày 13 tháng 2 tại thành phố Gwacheon, sau khi xem xong buổi biểu diễn Thần Vận ông đã cảm thấy vô cùng cảm khái Trường khí của Thần Vận rất lớn Quảng cáo Đây là lần thứ 2 trong năm, Park Min Chan đến xem biểu diễn Thần Vận, ông nói: từ góc độ phong thủy mệnh lý mà nói, trường khí thoát ra từ Thần Vận cực kỳ tốt lành. “Thần Vận cho tôi cảm giác mọi thứ như hòa hợp làm một” . Hy vọng sẽ có nhiều người trên toàn thế giới biết đến diễn xuất của Thần Vận. Trong phong thủy người ta lợi dụng “Trường Khí” để nghiên cứu, người ta phân biệt khí ra thành khí dương và khí âm, buổi diễn xuất này đã phát ra trường khí tốt lành phi thường, tôi cảm giác trường khí này đang dung hòa cả Thế Giới. Nói đến đây ông không thể không sử dụng tay để miêu tả về sự to lớn của trường năng lượng trong buổi diễn xuất “Ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu tôi đã cảm thấy sự tích tụ của trường khí, cuối cùng tôi đã tiếp thu được tín tức của Sáng Thế Chủ, rằng ngài sẽ hạ thế để cải biến Thế Giới, wow, thật là quá tuyệt diệu ! ” Rất nhiều khán giả xem Thần Vận có cảm giác mình được cứu độ, Park Min Chan cũng có cảm giác ấy. Ông nói: “Tôi có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, cảm giác rằng Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ đến cải biến Thế Giới này”. Đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng của Thần Vận – “Phật Ân Hão Đãng”, trên màn ảnh sân khấu hiện ra dòng chữ “khai mở tương lai”, ông khẳng định một cách chắc chắn rằng: “Đúng thế, chính là Sáng Thế Chủ”, ngài sẽ xuất hiện để cải biến Thế Giới này. Sáng Thế Chủ nhất định sẽ xuất hiện Ông nói: “Trong kinh Phật giáo có viết rằng khi mà Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, cũng là lúc mà Sáng Thế Chủ xuất hiện”. Park Min Chan cho biết những thông điệp được truyền tải trong buổi biểu diễn Thần Vận là quan trọng phi thường: “Đã đến thời đại phải xảy ra biến hóa, Thế giới cần phải cải biến, cần phải có sự xuất hiện của những nhân tố mới đến để thay đổi nhân loại và thế giới. Hiện tại đã chính là thời điểm đó rồi, chính là cần một thời cơ để phát sinh biến hóa” Ông nói: “Thời đại mà nhân loại trên toàn thế giới thông qua tự nhiên có thể sống hạnh phúc, vui vẻ và hòa bình sắp tới rồi, tôi nghĩ hiện tại chính là thời điểm bắt đầu của thời kỳ đó” Park Min Chan hi vọng có nhiều người hơn nữa có thể được xem diễn xuất Thần Vận: “Buổi biểu diễn Thần Vận có sự tập trung của trường khí trên cả Thế giới. Nếu thường xuyên được xem những buổi biểu diễn như thế này, có thể làm cho đầu óc thông minh, tăng cường khả năng tập trung, ngoài ra còn có tác dụng giúp biến đổi tâm linh thành tốt, v.v….” Ông một lần nữa lại khẳng định: “Thế giới cần phải được cải biến, cần thường xuyên xem các buổi biểu diễn Thần Vận, để có thể cải biến tư tưởng, cải biến nhận thức, đồng thời khai mở một cánh cửa mới về thế giới và tâm linh” Park Min Chan năm 1986 được chỉ định là hậu duệ đời thứ 34 của pháp sư Doseon. Năm 2009 ông được ghi vào danh sách một trong 33 danh nhân thời đại của Hàn Quốc, từ năm 2012 đến nay ông đã nhậm chức viện trưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học về Địa lý Phong thủy và Hệ vật Thần Nhãn. Ông đã sử dụng các phương pháp khoa học để chứng minh sự tồn tại của phong thủy địa lý, ông cũng đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy đời tổng thống của Hàn Quốc, việc cựu tổng thống Roh Moo Hyun tự sát cũng đã được ông dự đoán được trước đó 2 tuần. Mời bạn xem trailer Shen Yun 2014 ( Thần Vận 2014 ) : http://www.youtube.com/watch?v=iAL_amm1raQ
 2. Ủy ban kỷ luật Trung Quốc tiếp cận “tử huyệt” của Giang Trạch Dân – Phòng 610 Mới đây, Tổ tuần tra 14 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuần tra Hội nghị công tác “Phòng 610”. Việc thực hiện tuần tra “Văn phòng 610” lần này cho thấy phe ông Tập Cận Bình đã bắt đầu tiếp cận tử huyệt của phái ông Giang Trạch Dân. Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân đã tự ý cho thành lập “Văn phòng 610”, tổ chức này đã bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm qua. Giới truyền thông chính thống Trung Quốc đưa tin không nêu đích danh Chủ nhiệm Phòng 610 mà thay vào là “người phụ trách chính”. Việc đưa tin không rõ ràng này càng gây chú ý trong công luận. Đưa tin về “Phòng 610” không nêu chức danh Chủ nhiệm Theo thông tin trên trang mạng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, chiều 6/7 vừa qua, Ủy ban này đã tuần tra Hội nghị công tác “Văn phòng xử lý vấn đề tôn giáo X Trung ương” (gọi tắt là Phòng 610). Theo truyền thông đưa tin, tổ trưởng tổ tuần tra – ông Đào Trị Quốc (Tao Zhiguo, 陶治国) khi phát biểu chỉ đề cập đến “người phụ trách chính của Phòng 610”. Chi tiết này làm dư luận chú ý, vì Ủy ban Kỷ luật đã tránh không nhắc đến tên của quan chức “Phòng 610”, thay vào đó chỉ gọi là “người phụ trách chính”, hoàn toàn khác với những phát biểu khi tham gia Hội nghị công tác tại các địa bàn khác như Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Mặt trận Thống nhất, Hội nghị tại Giang Tây… Hồi tháng 5, Trung Quốc đã thực hiện đợt điều chỉnh mạnh mẽ tại Bộ Công an. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, ông Hoàng Minh (Huangming), Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, sau khi nhậm chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an cũng đồng thời được giao chức Chủ nhiệm Phòng 610. Ông Hoàng Minh từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Giang Tô, năm 2008 giữ chức Trợ lý kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Bộ trưởng Bộ Công an, sau đó trở thành Thư ký chính trị của ông Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ. “Phòng 610” là tổ chức bí mật bức hại Pháp Luân Công Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân đã tự ý cho thành lập “Văn phòng 610”, tổ chức này đã bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm qua. Ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân tuyên bố “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”, sau đó chính quyền Trung Quốc cho thành lập Phòng 610, thực chất là một tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công. Sau đó vài tháng, hàng loạt chi nhánh của tổ chức này được thiết lập trên toàn Trung Quốc, hình thành hệ thống ngầm “610” có quyền lực bao trùm mọi hệ thống khác (công an, y tế, tòa án…) để tăng cường hiệu quả trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Trong suốt 17 năm qua, dưới hệ thống tàn độc này, ít nhất có 4.000 học viện Pháp Luân Công bị bức hại chết đã được xác định danh tính cụ thể. Thực tế, đây chỉ là một góc nhỏ của núi băng. Trong báo cáo điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng mới nhất, tính từ năm 2000 đến nay, số người bị mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đại lục có thể lên đến 1,5 triệu người, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Phòng 610 được thành lập không có căn cứ pháp lý nào, chưa từng qua phê chuẩn của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc. Trong các báo cáo của Đảng, Chính phủ và “lưỡng hội” của Trung Quốc cũng chưa từng nhắc đến vấn đề trấn áp Pháp Luân Công. Tên gọi “Phòng 610” chưa từng được nhắc đến công khai trong các văn bản chính thức của chính quyền Trung Quốc. Cho đến ngày 20/12/2013, sau khi ông Lý Đông Sinh, người được cho là Chủ nhiệm “Phòng 610”, bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an thì chính quyền Trung Quốc mới lần đầu tiên nhắc đến tên của tổ chức bí mật này khi đưa tin. Ngày 16/4/2016, khi ông Trương Việt, Bí thư Ban Chính pháp tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vì tội tham nhũng, chính quyền Trung Quốc thêm một lần nữa nhắc đến chức vụ bí mật này. Trong thông báo tội trạng đã ghi ông này là Cục trưởng Cục 26 (tức Phòng 610 Bộ Công an). Đến nay, toàn bộ những quan to chủ chốt phụ trách hệ thống này như ông Chu Vĩnh Khang, ông Lý Đông Sinh, ông Trương Việt đều đã sa lưới. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lại bắt đầu đợt tuần tra mới đối với hệ thống này. Cùng với thông tin cha con ông Giang Trạch Dân bị giam lỏng được truyền ra trong thời gian vừa qua, ông Giang Miên Hằng bị Ủy ban Kỷ luật triệu tập và việc thực hiện tuần tra “Văn phòng 610” lần này cho thấy phe ông Tập Cận Bình đã bắt đầu tiếp cận tử huyệt của phái Giang Trạch Dân. Theo daikynguyenvn
 3. Lịch sử 5.000 năm của nhân loại là một bức tranh sống động, hùng tráng và cũng thấm đẫm từ bi của Thần đối với con người. Từ khi khai Thiên lập Địa, cho đến khai sáng nền văn minh, truyền thừa văn hóa cho nhân loại … tất cả đều là sự an bài chi tiết của Thần, là một đặc ân mà Thần ban cho con người. (Ảnh: Internet) Bàn cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa vá trời, Phục Hi họa Bát Quái, Thần Nông nếm bách thảo, Thương Hiệt tạo sử … triển hiện cho chúng ta một bức tranh lịch sử vô cùng rõ ràng: Sáng Thế Chủ đã có sự an bài rất trật tự từ sáng thế, tạo người, đặt định sự sinh tồn của nhân loại, hoàn cảnh sinh sống, truyền thụ văn hóa cho nhân loại, giáo hóa nhân loại, quy phạm đạo đức hành vi của con người. Trên cơ sở này, Sáng thế chủ an bài Thần Phật hạ thế, truyền Pháp độ nhân, dạy con người tu luyện, đặt định nền văn hóa cho nhân loại, khiến con người có thể phản bổn quy chân trở về Thiên quốc. Khai sáng văn minh nhân loại, Thần truyền văn hóa Từ xưa đã ghi lại, Sáng thế chủ khai sáng nhân loại nơi tam giới. Từ những niên đại vô cùng xa xưa, Bàn Cổ phụng mệnh Sáng thế chủ, sáng tạo nên hệ ngân hà bao gồm cả tiểu vũ trụ của chúng ta trong đó. Sau đó, một số Thần bắt đầu mô phỏng hình tượng của mình mà tạo nên con người trên tinh cầu này. Có ghi chép rằng, Nữ Oa dùng bùn đất để nặn ra con người dựa theo hình dáng của mình. Trong Kinh Thánh cũng ghi lại, Thượng Đế dùng bùn đất dựa theo hình tượng của mình mà tạo ra con người. Trong các nền văn hóa khác nhau đều nhắc tới các Thần khác nhau tạo ra các chủng loại người khác nhau, đồng thời lại vì sự phồn vinh của thế giới này, mà sáng tạo nên vạn vật trong Trời Đất. Thiên nhiên vừa mới tạo ra, cương quyết bướng bỉnh, tạo mọi gió mưa thống khổ. Nhưng dù mưa như thế nào, tuyết như thế nào, v.v…, Thần vẫn trải qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng, dần dần thái độ con người đã thuần phục thiên nhiên, tạo nên một loại cuộc sống hoàn cảnh sinh tồn. Xuân – Hạ – Thu – Đông, 4 mùa rõ ràng, nhân loại có thể an cư lạc nghiệp. Con người mới được tạo ra, giống như trẻ con mới sinh, cái gì cũng không biết, không có nhận thức, không biết đối ứng với tự nhiên, không có năng lực xã hội. Thời kỳ này, Thần trực tiếp chăm sóc nhân loại, đặt định một loại hoàn cảnh sinh tồn cho con người, bồi dưỡng năng lực sinh tồn cho con người, dần dần khiến tư tưởng con người trở nên phong phú, và có thể tự mình bước đi. Hữu Sào Thị dạy con người dùng cây làm sào, chống đỡ mưa gió để tránh bị thương. Toại Nhân Thị “dùng đá đánh lấy lửa”, giúp con người nấu nướng thức ăn, khỏi phải ăn thịt sống như các loài cầm thú. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có ghi chép tương tự về Prometheus là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao cho nhân loại. Phục Hi thị, có đại thần lực, ông ngửa mặt nhìn trời, cúi xem pháp thuật, vẽ ra Bát Quái, để lại cho nhân loại một công cụ để kết nối với Thần. Nói cách khác, Bát Quái từ khi vừa mới khai sinh đã là một loại có thần thông kỳ diệu khai thông thiên địa tự nhiên. Thời kỳ Phục Hi, đã xảy ra đại hồng thủy mang tính hủy diệt, theo Sở bạch thư ghi lại, sau khi bị hồng thủy quét qua, tất cả còn lại chỉ là một đống hỗn độn; vì thế Phục Hi tiến hành sáng thế, quy chính sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, bốn mùa trong trời đất, điều hòa âm dương. Tới thời kỳ Thần Nông thị, cùng với sự sinh sản của nhân loại, nhu cầu đối với thực vật cũng tăng lên, ông bắt đầu dạy một nhóm người cày cấy, lấy ngũ cốc, chế tạo cày bừa, khai sáng thời đại nông canh, được đời sau gọi là Ngũ Cốc Thần. Ông dùng cây cỏ, nếm thử làm thuốc, khai sinh ra y dược, bởi vậy lại được tôn làm Dược Vương. Thần Nông khai sáng ra thị trường giao dịch, trao đổi với nhau, khai sáng ra ngành thương nghiệp. Tiếp đến tiến vào thời đại Hoàng Đế, mở màn lịch sử 5.000 năm huy hoàng. Hoàng đế định thiên hạ, thống nhất và dung hợp các bộ lạc Hoa Hạ, hòa thành một chủ. Đây là dân tộc Trung Hoa gồm các bộ lạc, các thị tộc lần đầu tiên thống nhất liên minh, mở ra thời đại thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, thể hiện ra đạo lý “binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc”. Hoàng Đế lập ra nhiều chức quan lại, luật pháp, tạo ra kết cấu xã hội, tạo ra chữ viết, các ngành nghề trong xã hội dần dần được hình thành, may quần áo, chế tạo tàu xe, chế biến thực phẩm, chế nhạc cụ, chế y học, v.v…, khai sáng nền văn minh huy hoàng của nhân loại. Hoàng Đế tu đạo, cuối cùng đắc đạo cưỡi rồng thăng thiên, đặt định văn hóa tu luyện đắc đạo thành tiên. Ông được tôn là ông tổ của Trung Hoa. “Thương Hiệt tạo tự” là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Có ghi chép rằng, Thương Hiệt được Hoàng Đế phong cho làm chức quan chép sử, “sinh ra là đã có thể đọc sách, lại biết Hà Đồ Lạc Thư, biết thiên địa biến đổi, ngẩng mặt nhìn sao biết xu thế xoay chuyển, cúi xuống nhìn cá chim, núi đồng dùng ngón tay vẽ lại, mà chế ra văn tự”. Hoài Nam Tử – Vốn kinh ghi lại: “Ngày xưa Thương Hiệt tạo tự, thiên vũ túc, quỷ dạ khốc”, tức là Thương Hiệt tạo chữ, trời mưa kê, quỷ khóc đêm. Chữ Hán là chữ tượng hình, là biểu tượng, hình dạng của chữ đối ứng với hiện tượng thiên văn, có thể nối liền các tin tức giữa Trời, đất, người và Thần. Đến bây giờ khai quật chữ giáp cốt, tổng cộng có chừng hơn 5 nghìn tự, là những văn tự vô cùng hoàn mỹ. Phần lớn những văn tự được khắc ở mai rùa, thú cốt, đồng khí, đồ gốm, ngọc thạch đều là tế tự, ghi chép lại quẻ bói toán, bởi vì khi đó văn tự là dùng để ghi chép hiện tượng thiên văn, tế thần, kính thần. Nói cách khác, ở chu kỳ trước, văn tự là dùng để ghi lại “Thần” sự, mà không ghi chuyện của “người”. Thời kỳ Chuyên Húc, đã xảy ra sự kiện “tuyệt thiên địa thông”, chính là đoạn tuyệt mối liên hệ trực tiếp giữa Thần và người, từ đó người dần dần rời xa Thần. Thời kỳ Nghiêu đế đã xảy ra một đợt đại hồng thủy, chỉ còn rất ít người sống sót. Trong an bài của Sáng thế chủ, ba vị thánh quân Nghiêu, Thuấn, Vũ, thừa tiền khải hậu, khai sáng đại sân khấu Thần Châu. Ba người họ là sau đại hồng thủy mới khai phá nền văn minh mới, sáng tạo ra thế giới mới. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, cuối cùng hoàn thiện đại sân khấu Thần Châu này. Thư đồng văn, xa đồng quỹ (chữ viết cùng một loại chữ, bánh xe cùng một trục), sáng tập ra văn hóa 5 ngàn năm, đặt định vận mệnh của Trung Hoa thiên cổ. Hán Vũ Đế gạt bỏ bách gia, sửa đổi tận gốc, chủ trương Nho giáo tôn sùng Đạo giáo, đặt định văn hóa chính thống Thiên Nhân hợp nhất, kế thừa trên cơ sở thể chế của Tần triều, khiến cho người đời sau cho đến Thanh triều xây dựng một cơ cấu chính thể ổn định. Trong lịch sử Trung Quốc, các triều đại cứ lần lượt nổi lên rồi bị chìm xuống, là vở kịch lớn trình diễn từng màn từng màn cảm động nhân tâm trên vũ đài lịch sử, triển hiện ra những cuộn tranh hùng vĩ của lịch sử, kể ra vô số câu chuyện buồn vui cảm động lòng người. Vua Vũ sắp xếp Cửu Châu, nhà Tần chiếm 6 nước Hán đăng cơ. Trung Nguyên tranh giành, lớp lớp anh hùng xuất hiện, một triều đại vừa kết thúc, lại mội triều đại mới mở màn, không ngừng đặt định và biến hóa dựa trên cơ sở văn hóa lấy đạo đức làm trung tâm. Quá trình 5.000 văn hóa Thần truyền, là Thần rèn luyện, quá trình thành tựu nhân loại, là công trình có kết cấu vĩ đại bồi dưỡng lối suy nghĩ của con người. Từng triều đại đều là những chúng sinh từ các thiên quốc với các phong thái khác nhau hạ thế kết duyên, đều mang đặc điểm văn hóa của riêng mình, xuất hiện với thân người làm những việc cần làm để đến hoàn thành sứ mệnh. 5.000 văn hóa tích lũy uyên thâm, đã phóng xuất ra ánh hào quang chói sáng. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là Sáng thế chủ an bài từng dân tộc người trong lịch sử Thần Châu mà tạo thành. Hồng thủy ngập trời, Phục Hi sáng thế Phục Hi thị là Thủy tổ (người sáng lập) ra nền văn minh lần này của chúng ta. Ông thuận theo sự biến hóa kỳ diệu của vũ trụ, phù hợp với tự nhiên, phép Trời và hình tượng Đất, khai sáng tân vũ trụ, làm Trời Đất luôn thay đổi, có bốn mùa, có sao tinh. Thời kỳ Phục Hi, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, đại hồng thủy hủy diệt thế giới, cuối cùng sau nhiều năm, chỉ có người ở vùng núi Côn Lôn may mắn còn sót lại. Thời kỳ này ngoài truyền thuyết anh em Phục Hi cưỡi hồ lô chạy thoát, còn có truyền thuyết về sự hủy diệt của các lục Atlantis, MU, tất cả đều ăn khớp với nhau, diễn ra cách đây khoảng chừng 10.000 năm. Sau hồng thủy, thiên địa bất phân, rơi vào trạng thái hỗn độn, xuất hiện vết tích của Thần Phục Hi sáng thế. Sở bạch thư ghi lại quá trình Phục Hi sáng thế như sau: Thời thượng cổ có Đại Long, tên là Phục Hi, sống ở Lôi Trạch, ngụ ở sông Hoài. Lúc ấy Trời đất và ngày đêm lẫn lộn, thế giới bị rơi vào trạng thái hỗn độn mông muội, tối tăm mù mịt, hoang tàn chết chóc. Chỉ có mưa gió nổi lên, hồng thủy tràn ra. Phục Hi lấy Nữ Oa, sinh 4 người con. Bốn người con này là bốn vị thần quản lý 4 mùa 4 phương. Mùa Xuân do anh cả (lão đại) gọi là Thanh Kiền, làm chủ Đông phương, mùa hạ do người anh thứ hai (lão Nhị) gọi là Chu Tứ Đan làm chủ Nam phương, mùa Thu do người anh thứ 3 (lão tam) gọi là Hoàng Nan làm chủ Tây phương, mùa Đông do em út (lão tứ) tên là Huề Mặc Kiền làm chủ Bắc phương. Tứ Thần mở rộng trời đất thống trị, quản lý sao tinh, khiến trời đất biến đổi, bốn mùa và sao tinh xoay chuyển. Phục Hi và Nữ Oa trong bức họa thời Hán triều, một tay cầm khuôn phép, ý chỉ là người sáng tạo vũ trụ; một tay nâng nhật nguyệt, ý chỉ là chúa tể của vũ trụ. Vũ trụ sau khi được tạo ra, lại bị mất cân bằng. “Thiên hựu bách tuế, nhật nguyệt cứ sinh. Cửu châu bất bình, sơn lăng bị, tứ thần nãi sạ, chí vu phúc”. Do đó đã dùng ngũ mộc là thanh mộc, xích mộc, hoàng mộc, bạch mộc, hắc mộc để chống đỡ trời đất. “Điện tứ cực” điều chỉnh lại sự mất cân bằng của vũ trụ. Sau đó Phục Hi, Nữ Oa tiếp tục làm công chủ của thiên hạ. Cộng Công không phục nên đã phát động phản loạn, Nữ Oa lệnh cho Chúc Dung chinh phạt, Cộng Công bị đánh bại, tức giận đụng phải Bất Châu Sơn, khiến núi nở, trụ trời bị gãy, đất bị nứt, trời nghiêng về hướng Tây Bắc, mặt Trời và mặt Trăng rời chỗ. “Tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất kiêm phục, địa bất chu tái; hỏa viêm nhi bất diệt, thủy hạo dương nhi bất tức”, chính là nói trời sập đất nứt, lửa lớn cháy lan, hồng thủy tràn nan, chim tàn sát bừa bãi, thú vật hoành hành. Trời không thể bao trùm đất, đất không thể chứa được được toàn bộ vạn vật, hỏa hoạn chói chang không tắt, hồng thủy cuồn cuộn không ngớt. Nữ Oa “luyện ngũ cốc để vá trời, bẻ chân ngao để chống trời, giết hắc long để tế Ký Châu, lấy tro của cây sậy để đắp đê ngăn hồng thủy”, đã quy chính được trật tự vận hành của Trời Đất, từ đó nhân loại có thể ăn cư lập nghiệp. Sau mấy ngàn năm lịch sử, đến thời kỳ vua Nghiêu, Trời đất lại một lần nữa có biến đổi lớn, đại hồng thủy lại tràn lan khắp nơi hủy diệt nên văn minh của nhân loại. Nghiêu, Thuấn, Vũ đã thừa tiền khải hậu, lại bắt đầu lịch trình sáng thế. Bảo An, theo NTDTV
 4. Tổng thống Obama sắp tiết lộ một bí mật chấn động? Trước khi kết thúc nhiệm kì, Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ tiết lộ với thế giới rằng người ngoài Trái Đất có tồn tại và từng tới Trái Đất. Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ tiết lộ với thế giới rằng người ngoài Trái đất có tồn tại và từng tới Trái đất. Ngày 23 – 25/5, Tổng thống Mỹ Obama có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tối 23/5, nhiều người dân hào hứng trước việc vị này ăn bún chả ở quán Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội). Tuy nhiên, một thông tin khác có thể sẽ khiến nhiều người chờ đợi là việc ông Obama được cho rằng sẽ tiết lộ thông tin về người ngoài hành tinh. Trong suốt 20 năm qua, ông Steve Bassett, Giám đốc điều hành của Tập đoàn nghiên cứu Paradigm, nhà vận động hành lang “hé lộ thông tin về người ngoài trái đất” duy nhất có đăng ký ở Mỹ, đã vận động Nhà Trắng nói rõ về những gì Mỹ biết. Trong một cuộc phỏng vấn toàn diện mới đây với báo Express, nhân vật 69 tuổi này đã nói rõ tại sao ông lại cho rằng 2016 sẽ là năm có tuyên bố trọng đại nhất trong lịch sử thế giới. Vừa qua, một trận bão trên mặt trận truyền thông đã dần hình thành ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Hồi tháng 1, Express đưa tin, Hillary Clinton từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng, bà muốn làm rõ thông tin về những bí ẩn liên quan tới những vật thể bay không xác định. Ứng viên nhiều tiềm năng của đảng Dân chủ này còn hứa hẹn, nếu như đắc cử Tổng thống Mỹ, bà sẽ phái một đội đặc nhiệm tới căn cứ quân sự bí ẩn Vùng 51 tại Nevada, nơi nhiều người từ lâu hoài nghi đang cất giấu những công nghệ của người ngoài hành tinh. Quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary, ông John Podesta, cũng công khai bày tỏ nỗ lực sẽ công bố những tài liệu tối mật về đĩa bay. Trước đó, 22 tháng sau khi Tổng thống Bill Clinton rời nhiệm sở, khi phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia năm 2002, ông Podesta từng công khai kêu gọi hé lộ toàn bộ hồ sơ về đĩa bay cho công chúng. Tới 2010, ông Podesta một lần nữa bày tỏ mong muốn các hồ sơ về đĩa bay được công bố, khi ông viết tựa cho cuốn sách đĩa bay của Leslie Kean. Ông Bassett tin rằng, bà Hillary và ông Podesta biết hoặc ủng hộ tích cực cho những hoài nghi rằng người ngoài Trái Đất có tồn tại. Và rằng, khi tranh cử, bà Hillary đụng tới chủ đề này thì có nghĩa bà sẽ là tâm điểm khi các bí mật được tiết lộ. Tuy nhiên, Bassett nói, ông không tin bà Hillary sẽ trở thành Tổng thống để đưa ra tuyên bố như vậy. Và nếu bà Hillary có trở thành Tổng thống, bà cũng sẽ không làm như vậy. Roswell đã trở thành tâm điểm của những bí ẩn về đĩa bay kể từ tháng 7/1947. Thời điểm đó, quân đội tuyên bố đã tìm thấy xác đĩa bay gặp nạn gần Roswell, New Mexico. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, quân đội rút lại lời và nói đó chỉ là bóng thám không bị hỏng. Các nhân chứng nói, thi thể người ngoài trái đất bên trong đĩa bay gặp nạn, đã được đưa về Vùng 51 cùng các mảnh vỡ của đĩa bay. Theo ông Bassett, “sau vụ Roswell, một lệnh cấm sự thật đã được Tổng thống khi đó Truman đưa ra và các nước khác, gồm cả Anh, đều tuân thủ”. Hiện, nhà vận động hành lang này tin rằng, sau khi bộ máy tranh cử của Hillary nêu vấn đề này ra trên truyền thông chính thống trong suốt vài tháng, lệnh cấm sự thật đang bị nhiều báo Mỹ vi phạm. Vì thế, Nhà Trắng sẽ không còn có thể giấu giếm bí mật này lâu hơn nữa. Theo ông Bassett, người ngoài Trái Đất là có thật và đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới trên Trái Đất, song đó là bí mật được giữ kín nhất thế giới. Theo vietnamnet.vn
 5. ĐÂY LÀ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN DO CÁC CON KHỈ TẠO RA CÁCH ĐÂY 2 Tỷ Năm ( Tất nhiên Đây là theo học thuyết tiến hoá của Dac Uyn :D ) Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên phát điện trên thế giới được sản sinh ở Anh, tuy nhiên, thực tế thì hệ thống phát điện sử dụng phản ứng hạt nhân thì đã được người Nga xây dựng từ năm 1954. Tuy nhiên, ngay cả hai lò phản ứng này cũng chưa phải là lò phản ứng hạt nhân “cổ xưa” nhất trên Trái đất. Lò phản ứng hạt nhân thời tiền sử được tìm thấy ở Oklo. Vào tháng 6/1972, khi quặng uranium từ Oklo được chuyển về nhà máy của Pháp. Sau khi tiến hành các phép kiểm tra, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện ra rằng hàm lượng uranium 235 (một loại nhiên liệu của lò phản hạt nhân) trong số quặng từ Oklo chuyển về rất thấp, thậm chí không tới 0,3%. Trong khi đó, hàm lượng uranium 235 trong quặng uranium thông thường đạt 0,711%. Hiện tượng kỳ lạ này khiến các nhà khoa học Pháp đặc biệt quan tâm và họ đã dùng rất nhiều cách khác nhau để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao hàm lượng uranium 235 trong quặng từ Oklo chuyển về lại thấp như vậy. Sau một thời gian nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng các nhà khoa học đã kinh ngạc phát hiện ra rằng, hóa ra nguyên nhân khiến hàm lượng uranium 235 trong quặng ở Oklo thấp là vì nó đã bị đốt, nghĩa là đã qua sử dụng. Đây là phát hiện làm chấn động giới khoa học lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã lặn lội tới tận Oklo để tìm chân tướng sự thực. Sau một thời gian dài nỗ lực tìm hiểu, các nhà khoa học khẳng định tại Oklo có một lò phản ứng hạt nhân từ thời cổ xưa. Lò phản ứng hạt nhân này gồm16 khu vực với khoảng 500 tấn quặng uranium tạo thành. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, mỏ uranium ở Oklo được hình thành vào khoảng 2 tỷ năm trước. Lò phản ứng hạt nhân cổ xưa này bắt đầu “vận hành” vào khoảng 500 ngàn năm trước. Với một lò phản ứng được bảo tồn nguyên vẹn, thiết kế khoa học, kết cấu hợp lý với tuổi thọ 2 tỷ năm, các nhà khoa học cực kỳ băn khoăn. Bởi lẽ lò phản ứng này do ai thiết kế, xây dựng? Câu hỏi này cho tới nay vẫn là một câu đố đầy thách thức với giới khoa học. Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng, đây là một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên? Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, nó không thể là sản phẩm của tự nhiên được. Bởi lẽ, theo họ tự nhiên không thể thỏa mãn được điều kiện kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt của các phản ứng dây chuyền trong sản xuất điện hạt nhân. Tới năm 2006, các nhà khoa học một lần nữa khẳng định rằng, từ 2 tỷ năm trước đã có một lò phản ứng cỡ lớn hoạt động, phát ra năng lượng một cách an toàn, ổn định tới hàng trăm ngàn năm sau mà vẫn không xảy ra một vụ nổ hủy diệt nào. Theo họ, với trình độ kỹ thuật của con người hiện nay vẫn chưa thể làm được điều đó. Vị trí của Oklo trên bản đồ. Theo kiến thức hiện đại thì vào 2 tỷ năm trước trên trái đất chỉ có các loài tảo, con người vẫn chưa xuất hiện. Cho tới thời kỳ đầu của kỷ đệ tứ, Đại Tân sinh (khoảng hơn 3 triệu năm trước) mới xuất hiện vượn người đầu tiên. Do đó, có thể khẳng định rằng, lò phản ứng hạt nhân ở Oklo tuyệt đối không phải sản phẩm của nhân loại. Nếu theo cách suy luận này thì liệu đây có phải là chứng cứ của người ngoài hành tinh? Hay là một kiệt tác của một nền văn minh thời tiền sử mà con người chưa từng biết tới. Nhiều nhà khoa học đưa ra giả thiết vô cùng "lãng mạn" rằng, vào 2 tỷ năm trước, người ngoài hành tinh đã dùng một chiếc phi thuyền sử dụng động cơ nguyên tử tới Trái đất. Những người ngoài hành tinh này đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân tại Oklo để có năng lượng cung cấp cho hoạt động của họ trên Trái đất. Sau đó, họ rời khỏi Trái đất và để lại lò phản ứng hạt nhân cổ xưa ở Oklo. Cũng có người cho rằng, đó không phải là sản phẩm của người ngoài hành tinh mà là một kiệt tác của những nền văn minh cổ xưa mà con người chưa từng biết tới. Theo họ, vào 2 tỷ năm trước, xã hội loài người đã phát triển tới mức độ rất cao. Tuy nhiên, do luôn cạnh tranh và thù địch lẫn nhau nên đã nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Loài người bị hủy diệt nhưng vẫn để lại những dấu vết rất nhỏ và lò phản ứng hạt nhân ở Oklo chính là một trong những dấu vết ấy. Bên cạnh giả thiết táo bạo trên, khoa học còn có những giải thích khác. Nam Phong http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/49888/bi-an-ve-lo-phan-ung-hat-nhan-thoi-tien-su.html
 6. Sự thật về thuyết tiến hóa: Hình vẽ phôi thai giả của Haeckel, vụ lừa đảo xuyên thế kỷ (Ảnh: Internet) Ernst Haeckel là một nhà sinh học người Đức sống cùng thời với Darwin, và là tác giả của nhiều thuật ngữ sinh học nổi tiếng. Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Haeckel giữ vị trí giáo sư ngành Giải phẫu so sánh tại trường Đại học Jena, Đức. “Học thuyết về sự lặp lại hình thái” (còn gọi là “Định luật phát sinh sinh vật”) được xây dựng dựa trên các hình vẽ phôi của Haeckel có ý nghĩa rất quan trọng đối với thuyết tiến hóa của Darwin. Haeckel là người đã giúp Darwin và các tác phẩm của ông trở nên nổi tiếng trên khắp nước Đức. Earnst Haeckel. (Ảnh: metafysica.nl) Từ những hình vẽ phôi giả… Năm 1868, Ernst Haeckel xuất bản cuốn Lịch sử sáng tạo tự nhiên (Natürliche Schöpfungsgeschichte), trong đó tuyên bố rằng ông đã tiến hành so sánh phôi người, phôi khỉ và phôi chó. Trong các hình do ông vẽ, các phôi gần như giống hệt nhau. Trên cơ sở các hình vẽ đó, Haeckel tuyên bố rằng các giống loài có một nguồn gốc (tổ tiên) chung. Nhưng sự thực hoàn toàn khác hẳn. Ernst Haeckel thực ra chỉ vẽ hình của một phôi thai duy nhất, rồi dựa vào đó làm ra hình phôi người, phôi khỉ, và phôi chó. Ông đã thêm vào mỗi hình một chút thay đổi. Nói cách khác, đây là một vụ lừa đảo. Loạt hình trên là các hình vẽ của Haeckel, loạt hình dưới là ảnh chụp trên thực tế, ở giai đoạn phát triển sơ kỳ của phôi cá, kỳ giông, rùa, gà, thỏ, và người. Tuy vụ lừa đảo này đã bị phát hiện từ hơn trăm năm trước, nhưng hiện nay nó vẫn được trình bày trong các sách giáo khoa ở nhiều cấp học tại nhiều nước trên toàn thế giới. (Ảnh: harun yahya) Những hình vẽ phôi giả của Haeckel: Hàng thứ nhất là giai đoạn sơ kỳ, hàng thứ hai là giai đoạn giữa, hàng thứ ba là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển của phôi. Theo Haeckel, phôi các loài động vật có xương sống khác nhau đều rất giống nhau ở giai đoạn sơ kỳ và chỉ dần dần trở nên khác biệt khi lớn lên, vì thế chúng phải có một nguồn gốc chung. Hình vẽ này có mặt hầu như trong mọi cuốn sách giáo khoa sinh học từ cấp trung học đến cấp đại học ở rất nhiều nước trên thế giới… (Ảnh: harun yahya) …Còn đây là hình chụp các phôi trong thực tế: Hàng thứ nhất là giai đoạn sơ kỳ, hàng thứ hai là giai đoạn giữa, hàng thứ ba là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển của phôi. Có thể thấy các phôi thực sự vô cùng khác biệt, ở tất cả các giai đoạn phát triển của chúng. Ảnh do nhà phôi học Richardson (một người theo trường phái tiến hóa) cung cấp. Nhấp chuột trái vào ảnh để phóng lớn. (Ảnh: harun yahya) Trên thực tế, vụ bê bối này đã bị không ít người phát giác, ngay cả trước khi Darwin viết cuốn “Nguồn gốc loài người” (The Descent of Man), tức là trước năm 1871. “Trò lừa đảo của Haeckel đã quá rõ ràng và quá lớn đến nỗi ông đã bị cáo buộc bởi 5 vị giáo sư khác nhau và bị phán có tội bởi tòa án trường Đại học Jena.” – Hank Hanegraaff, trong “Điều mà những người theo trường phái tiến hóa không muốn bạn biết”, nhà xuất bản W Publishing Group, 2003, trang 70 Haeckel đã làm giả những hình vẽ đó để ủng hộ thuyết tiến hóa của Darwin. Khi hành vi của ông bị phát giác, lý do duy nhất Haeckel đưa ra để biện hộ cho bản thân là: những người theo trường phái tiến hóa khác cũng cần phải bị xử tội giống ông. “Sau lời thú tội ‘giả mạo’ đáng hổ thẹn này, tôi tự thấy bản thân đáng bị kết tội và tiêu hủy, nếu tôi không có được sự an ủi khi nhìn thấy bên cạnh hàng trăm đồng bị cáo cùng đứng trước vành móng ngựa, trong đó có nhiều nhà quan sát đáng tin cậy nhất và nhiều nhà sinh vật học được kính trọng nhất. Hầu hết các biểu đồ trong sách giáo khoa sinh học, luận án và tạp chí tốt nhất sẽ phải gánh chịu cùng một tội danh ‘giả mạo’ với mức độ tương đương, bởi tất cả chúng đều không chính xác, và không ít thì nhiều đã bị làm giả, giản lược và ngụy tạo” (Theo cuốn sách “Cái cổ của con hươu cao cổ: Chỗ sai của Darwin”, của Francis Hitching, nhà xuất bản Ticknor and Fields, New York, năm 1982, trang 204). Để giúp lý thuyết của Darwin đứng vững, những người ủng hộ ông cần phải tuyên bố các bản vẽ của Haeckel thực sự là “bằng chứng của sự tiến hóa”. Bài viết trên tạp chí khoa học Science tiếp tục thảo luận về cách những lời thú tội của Haeckel đã được che đậy ngay từ đầu thế kỷ 20, và làm thế nào các hình vẽ giả mạo này bắt đầu được đưa vào trong các sách giáo khoa, như một “chân lý” khoa học. “Lời thú tội của Haeckel đã biến mất sau khi những hình vẽ của ông được sử dụng trong một cuốn sách in năm 1901 có tựa đề: “Darwin và hậu Darwin” và đã được phát hành rộng rãi trong tuyển tập các tư liệu sinh học bằng tiếng Anh” (Elizabeth Pennisi, bài viết “Những cái phôi của Haeckel: Tái phát hiện trò gian lận” trên tạp chí Science, ngày 5/9/1997) ads by ants … Cho đến “Định luật phát sinh sinh vật” bịa đặt Sau khi biên bản ghi chép lời thú tội của Haeckel biến mất, Darwin và những nhà sinh học ủng hộ ông vẫn tiếp tục coi các hình vẽ của Haeckel như một nguồn dẫn chứng tham khảo. Và chính vì vậy trong những năm sau đó Haeckel đã tiếp tục ngụy tạo hàng loạt các hình ảnh minh họa so sánh phôi. Ông ta vẽ sát cạnh nhau hình phôi của cá, kỳ giông, rùa, gà, thỏ và phôi người. Các phôi đó được vẽ hết sức giống nhau và chỉ dần dần cho thấy sự khác biệt trong các giai đoạn sau của quá trình phát triển. Đặc biệt, sự tương đồng giữa phôi người và phôi cá quả là rất ấn tượng, đến mức người ta có thể nhìn thấy cái “mang” trong hình vẽ phôi người, giống như ở hình vẽ phôi cá. Từ đó, Haeckel đưa ra “thuyết về sự lặp lại hình thái” (còn gọi là “định luật phát sinh sinh vật”), với nội dung cơ bản là: trong quá trình phát triển của phôi, tất cả các giống loài đều lặp đi lặp lại “lịch sử tiến hóa”. Lấy ví dụ, ông ta nói phôi thai con người trong tử cung của người mẹ, đầu tiên có khe mang giống như cá, và trong những tuần tiếp theo sẽ giống như bò sát, rồi giống thú, rồi cuối cùng mới “tiến hóa” thành người. Bây giờ người ta đã biết rằng “những cái mang” xuất hiện trong giai đoạn đầu của phôi thai người, trên thực tế là ống tai giữa, tuyến cận giáp, và tuyến ức đang hình thành. Phần phôi thai trông giống “túi lòng đỏ trứng” là nơi sản xuất máu cho trẻ sơ sinh. Cái “đuôi” trên thực tế là xương sống, và nó trông giống như một cái đuôi chỉ vì nó được hình thành trước khi đôi chân xuất hiện. Các hình vẽ phôi giả của Haeckel vẫn được in trong rất nhiều đầu sách giáo khoa nhiều cấp học trên thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam. (Ảnh: Sinh học lớp 12, trang 105, ấn bản 2015) Giáo sư bác sỹ Erich Blechschmidt là Giám đốc Viện Giải phẫu học trường Đại học Göttingen, Đức. Ông từng đưa ra kết luận thẳng thắn: “Cái gọi là định luật phát sinh sinh vật là sai. Không yếu tố ‘nhưng’ hoặc ‘nếu’ nào có thể giảm nhẹ bớt thực tế này”. Ông nói thêm rằng câu chuyện hoang đường về ‘giai đoạn có mang’ này “không hề đúng hay đúng ở một góc độ nào khác… Mà nó hoàn toàn sai”. (Tham khảo: Giáo sư bác sỹ Erich Blechschmidt, “Khởi nguồn của Sự sống nhân loại”, Springer-Verlag, New York, 1977, trang 32). Sinh học lớp 12 nâng cao, trang 131. Cái gọi là “định luật phát sinh sinh vật” đã được chứng minh là sai từ những năm 1920 sau một cuộc điều tra học thuật nghiêm túc. Người ta đã chính thức loại bỏ nội dung này kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên đến những năm 1950 nó vẫn còn xuất hiện trong nhiều đầu sách giáo khoa trên khắp thế giới. Quan điểm này của bác sỹ Erich Blechschmidt đã được nhiều nhà phôi học chính thống thừa nhận. Một cuộc tìm kiếm với từ khóa “khe mang” trên các kho dữ liệu liên quan đã cho ra 21 triệu kết quả, phân bổ trong 78 tài liệu. Không có tài liệu nào trong đó nói rằng phôi người có “khe mang”. Tuyệt đại đa số các tài liệu đều chỉ thảo luận về sự phát triển của mang, hay các cuộc nghiên cứu về mang của các loài động vật sống ở biển. Ngoài ra, giáo sư Blechschmidt đã viết rằng tất cả các cơ quan và cấu trúc từng được nghiên cứu ở phôi người hóa ra đều có chức năng nào đó trong một số giai đoạn phát triển nào đó của phôi. Không hề tồn tại dù chỉ một cơ quan dạng chuyển tiếp, lại giống, hoặc thoái hóa ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào của phôi. (Tham khảo: Giáo sư bác sỹ Erich Blechschmidt, “Khởi đầu của Sự sống con người”, Springer-Verlag, New York, 1977, trang 32 và Giáo sư bác sỹ Erich Blechschmidt và giáo sư tiến sỹ Raymond F. Gasser, “Sinh động học và Sinh động lực học của sự dị biệt hóa ở người; Các nguyên tắc và ứng dụng”, Charles C. Thomas, Springfield, 1978, trang 125). Giáo sư bác sỹ Erich Blechschmidt. Ông là một chuyên gia nổi tiếng về phôi học, nổi tiếng thế giới với bộ sưu tập phôi mang tên mình Giáo sư tiến sỹ Raymond F. Gasser là một nhà khoa học nổi bật người Mỹ. Ông là nhà sinh học tế bào đồng thời là chuyên gia về phôi học. “Cái gọi là khe mang ở phôi người không có liên hệ gì đến mang, và phôi người không hề trải qua một giai đoạn sinh trưởng giống cá hay bất kỳ giai đoạn tiến hóa nào khác. Sự phát triển của phôi người cho thấy một tiến trình vững chắc hướng về một cơ thể người hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng. Trong quá trình phát triển này phôi người sẽ không hấp thụ khí oxy từ nước giống như cá thông qua mang (bởi vì phôi người đã được cung cấp đầy đủ oxy thông qua dây rốn). Trên thực tế, những cái “khe mang” đó thậm chí không phải là khe [mà là các nếp gấp]”. (Bác sỹ Tommy Mitchell và bác sỹ Elizabeth Mitchell) Ngay cả các nhà khoa học thuộc phái tiến hóa cũng phải thừa nhận rằng Haeckel đã lừa đảo. Năm 1976, nhà phôi học, sinh học và giải phẫu học người Anh, tiến sỹ William W. Ballard đã viết rằng “chỉ có nhờ các thủ đoạn ngữ nghĩa và cách chọn lọc bằng chứng mang đầy tính chủ quan”, bằng cách “bẻ cong những thực tế của tự nhiên”, thì người ta mới có thể lý luận rằng những giai đoạn đầu tiên của các động vật có xương sống là “tương đồng hơn so với các cá thể trưởng thành”. Thực ra, giới khoa học đã biết Haeckel lừa đảo từ lâu, ngay cả những người theo phái tiến hóa cũng phải công nhận điều đó. “Đây là một trong những vụ lừa đảo khoa học tồi tệ nhất. Thật sửng sốt khi phát hiện ra rằng một nhân vật từng được coi là một nhà khoa học vĩ đại lại chủ động lừa đảo. Điều đó làm tôi cảm thấy bức xúc… Điều ông ta [Haeckel] đã làm là lấy một cái phôi người rồi sao chép nó, giả vờ như kỳ giông, lợn và tất cả những loài động vật khác đều trông giống nhau ở cùng một giai đoạn sinh trưởng. Chúng không hề tương đồng… Những hình vẽ đó là ngụy tạo’. (Nigel Hawkes, The Times (London), ngày 11/8/1997, trang 14) Giáo sư nổi tiếng Keith S. Thomson bày tỏ sự vui mừng khi thấy vụ lừa đảo của Haeckel được phơi bày: “Chắc chắn định luật phát sinh sinh vật này đã chết hoàn toàn. Cuối cùng nó đã bị loại trừ khỏi các sách giáo khoa sinh học vào thập niên 50. Nó đã là một chủ đề của một cuộc điều tra học thuật nghiêm túc, [và kết quả là] nó đã bị tuyệt chủng” vào những năm 20 của thế kỷ trước. (Keith S. Thomson – giáo sư danh dự trường Đại học Oxford, “Khái lược về sự phát triển và sự Tiến hóa”, tạp chí American Scientist, tập 76, tháng 5&6/1988, trang 273) Thế nhưng có vẻ Thomson đã quá lạc quan. Thực tế là, nhiều hình vẽ giả của Haeckel vẫn được giảng dạy trong các trường học, và được người ta xem như một “chân lý khoa học”… Vụ lừa đảo xuyên thế kỷ: 150 năm Vào tháng 3/2000, một người theo trường phái tiến hóa kiêm nhà cổ sinh vật học Stephen Jay Gould từ Đại học Harvard tuyên bố rằng từ lâu ông đã biết đây là trò gian lận. TS Gould nói rằng đây là một thảm họa trong khoa học khi các hình vẽ của Haeckel vẫn tiếp tục được sử dụng: “Tôi nghĩ chúng ta có quyền cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ vì hành vi tái sử dụng cái lý thuyết này một cách mất lý trí trong suốt cả thế kỷ, dẫn đến tình trạng các hình vẽ đó vẫn tồn tại dai dẳng trong một số lượng lớn, nếu không phải là đại đa số, các sách giáo khoa hiện đại”. (Stephen Jay Gould, “Thật tồi tệ!”, Natural History, tháng 3/2000, trang 42) (Ảnh trong cuốn “Sinh học phân tử của tế bào” của Bruce Alberts) Giáo sư Gavin de Beer, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vương quốc Anh, đã miêu tả cảm nghĩ của mình như sau: “Hiếm khi có một sự quả quyết nào tương tự như cái ‘thuyết lặp lại hình thái’ của Haeckel: nông cạn, gọn gàng, hợp lý, được chấp nhận một cách rộng rãi mà không bị kiểm chứng kỹ càng. Nó đã gây rất nhiều tác hại cho khoa học”. (Hank Hanegraaff, “Điều mà những người theo trường phái tiến hóa không muốn bạn biết”. Nhà xuất bản W Publishing Group, năm 2003, trang 70) Nhà sinh học phân tử thuộc Đại học California, tiến sỹ Jonathan Wells nhận xét: Các hình vẽ phôi của Haeckel dường như là bằng chứng mạnh mẽ cho lý thuyết của Darwin, đến mức người ta có thể tìm thấy một phiên bản nào đó của chúng trong hầu hết các sách giáo khoa hiện đại về chủ đề tiến hóa. Tuy nhiên, các nhà sinh học đã biết việc Haeckel làm giả các hình vẽ của ông ta trong hơn một thế kỷ; phôi của các loài động vật có xương sống chưa từng giống như các hình vẽ của ông ta. Ngoài ra, cái giai đoạn Haeckel gán nhãn là “đầu tiên” trên thực tế lại là giai đoạn phát triển giữa chừng; có sự khác biệt to lớn giữa các phôi ngay từ trước cái giai đoạn đó. Mặc dù chúng ta có thể không bao giờ biết được điều này khi đọc các sách giáo khoa sinh học, nhưng cái ‘bằng chứng mạnh mẽ nhất của Darwin’ này chính là một ví dụ điển hình cho thấy các bằng chứng có thể bị xuyên tạc để trở nên phù hợp với một lý thuyết như thế nào”. (Tiến sỹ Sinh học phân tử Jonathan Wells, “Những biểu tượng của thuyết tiến hóa”, Nhà xuất bản Regnery Publishing, trang 82, 83). Tiến sỹ Jonathan Wells là tiến sỹ ngành Sinh học tế bào và ngành Sinh học phân tử. Ông là thành viên của nhiều Hiệp hội Khoa học và có nhiều bài viết trên các tạp chí học thuật (Ảnh: jonathanwells.org) Tại sao những hình vẽ giả mạo của Haeckel vẫn có thể tiếp tục lừa dối rất nhiều người, dù đã được phơi bày ra công chúng từ gần 150 năm trước? Thế giới khoa học đã xác nhận vụ bê bối của Haeckel, nhưng rất nhiều người vẫn giữ thái độ im lặng một cách kỳ lạ, đặc biệt là những người theo phái tiến hóa? Họ rủ nhau im lặng suốt 150 năm như vậy vì mục đích gì? Đây là những câu hỏi khiến chúng ta phải suy ngẫm. Mặc dù “thuyết lặp lại hình thái” của Haeckel đã chính thức bị loại bỏ khỏi các sách giáo khoa, nhưng một lượng nhỏ các sách giáo khoa trên thế giới vẫn rao giảng nó. Các hình vẽ phôi bịa đặt của Haeckel – vốn là nền tảng của học thuyết đó – thì thậm chí vẫn tiếp tục được xuất bản đại trà. “Phải chăng những người theo phái tiến hóa đã và đang lợi dụng hệ thống giáo dục toàn cầu để bảo vệ học thuyết con cưng của họ bằng mọi giá?” Người ta buộc phải nghĩ như vậy sau khi chứng kiến nhiều vụ bê bối tiến hóa bị phanh phui. Trường hợp của Haeckel chỉ là một trong số nhiều vụ lừa đảo tương tự. Đứng trước thực tế này, tiến sỹ Pierre-Paul Grasse, nguyên chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Pháp từng bình luận: “Ngày nay bổn phận của chúng ta là tiêu diệt sự hoang đường của thuyết tiến hóa, vốn bị xem như là một hiện tượng đơn giản, đã được hiểu thấu, đã được giải thích xong rồi… Sự lừa dối đôi lúc là vô tình, nhưng không phải luôn như vậy, vì một số người, do khuynh hướng bè phái của bản thân, đã chủ động phớt lờ thực tế và từ chối thừa nhận những thiếu sót và sai lầm trong các quan điểm của họ”. – Tiến sĩ Pierre-Paul Grasse, “Sự tiến hóa của các sinh vật sống”, Academic Press, New York, 1977, trang 8 Nguyên chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, tiến sỹ Pierre-Paul Grasse. (Ảnh: Wikipedia) Tiến sỹ vật lý và toán học Wolfgang Smith. (Ảnh: Wolfgang Smith) Ngày càng có nhiều tiến sỹ khoa học, các nhà bác học, các viện sỹ viện hàn lâm khoa học và các nhà khoa học đạt giải Nobel… không còn tin vào thuyết tiến hóa. Đây là điều tất yếu, bởi tri thức khoa học của thế kỷ 21 đã phơi bày những sai lầm trong các quan điểm khoa học sơ khai của thời Darwin thế kỷ 19. “Ngày càng có nhiều nhà khoa học đáng kính đang rời bỏ phái tiến hóa… hơn nữa, trong đa số các trường hợp, những chuyên gia này từ bỏ thuyết tiến hóa, không phải do niềm tin tôn giáo hay niềm tin vào kinh Thánh, mà dựa trên các nền tảng khoa học nghiêm túc. Trong một số trường hợp, họ đã từ bỏ phái tiến hóa trong tâm trạng đầy ân hận”. – TS Wolfgang Smith, nhà vật lý và toán học, trong “Teilhardism và Tôn giáo mới: Phân tích cẩn thận những lời dạy của Pierre Teilhard de Chardin”, Tan Books & Pub. Inc (Mỹ), 1988, trang 1
 7. Sự thật về Thuyết tiến hóa: Giới khoa học đang từ bỏ học thuyết Darwin Tiến sỹ Ernst Chain đạt giải Nobel Y học và Sinh học cho công trình nghiên cứu về kháng sinh penicillin. (Ảnh: Wiki) Bắt đầu từ vài thập kỷ gần đây, các bằng chứng mới từ nhiều ngành khoa học khác nhau như Vũ trụ học, Vật lý học, Sinh vật học, Hóa học… đã khiến rất nhiều nhà khoa học buộc phải đặt câu hỏi nghi ngờ đối với thuyết tiến hóa, một sản phẩm của thế kỷ 19 thời khoa học còn kém phát triển. Tuy vậy, đó đây trên thế giới, nhiều phương tiện truyền thông và sách giáo khoa vẫn không ngừng nói về thuyết tiến hóa như thể đó là chân lý vĩnh hằng, là triết lý duy nhất có thể giải thích được nguồn gốc của muôn loài. Một số người theo phái tiến hóa thậm chí còn có những phát ngôn gây sốc như thế này trước đông đảo công chúng: “Thuyết tiến hóa là một thực tế mà không một nhà khoa học có giáo dục nào nghi ngờ”. (Gary Huxley) “Bạn không thể nào vừa có lý trí và được giáo dục tốt mà lại vừa không tin thuyết tiến hóa. Bằng chứng thuyết phục đến nỗi bất cứ ai không bị tâm thần và có giáo dục thì đều phải tin thuyết tiến hóa”. (Richard Dawkins) Nói cách khác, trong mắt những người theo phái tiến hóa, ai không tin lý thuyết của họ thì đều vô giáo dục hoặc bị tâm thần (!) Không hiểu họ dựa trên cơ sở nào, có ẩn ý gì, đã suy nghĩ hay chưa mà lại tuyên bố như vậy. Bởi vì trên thực tế, gần như tất cả các nhà khoa học tiên phong cha đẻ của các ngành khoa học từ cổ chí kim, thì hoặc là không cần biết đến thuyết tiến hóa hoặc là hoàn toàn không tin thuyết tiến hóa. Trên thế giới đương đại, số người không tin thuyết tiến hóa thậm chí còn nhiều hơn số người tin (Ví dụ: Theo kết quả khảo sát vào năm 2014 tại Mỹ, có 42% dân số tin rằng sự sống là do đấng Tạo Hóa mà ra, chỉ có 19% tin thuyết tiến hóa). Trong số những người phản đối thuyết tiến hóa có rất nhiều nhà khoa học tiếng tăm lẫy lừng, nhiều người là chủ nhân của các giải Nobel khoa học và nhiều giải thưởng khoa học cao quý khác. Câu hỏi đặt ra là tại sao những người phái tiến hóa lại phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy? Họ bất chấp thực tế, bất chấp lịch sử khoa học, bất chấp sự đánh giá của dư luận để tuyên truyền một điều sai sự thật như vậy để làm gì, nếu không phải là vì lo sợ học thuyết con cưng của mình sắp sửa không còn chỗ đứng trong thế giới khoa học? Phải chăng thuyết tiến hóa yêu dấu của họ đang lâm vào bước đường cùng? Thuyết tiến hóa chỉ là một trong số nhiều thuyết cố gắng đưa ra một lời giải thích nghe có lý về nguồn gốc của sự sống, nó không phải là triết lý duy nhất hoặc là chân lý vĩnh hằng như những người phái tiến hóa tự xưng. Hiện nay ngoài thuyết tiến hóa còn có nhiều thuyết khác về nguồn gốc sự sống, nổi bật nhất trong số đó phải kể đến thuyết Thiết kế thông minh. Trước kia khi các nhà tiến hóa chưa làm ra các tuyên bố mang đậm tính chủ quan thậm chí ngông cuồng nêu trên, các nhà khoa học có lập trường phản đối thuyết tiến hóa chưa quan tâm đúng mức đến việc bài trừ nó. Nhưng khi những người phái tiến hóa ngày càng trở nên quá quắt, các nhà khoa học chân chính buộc phải có phản ứng thích đáng. Công chúng có quyền được biết sự thật. Bản danh sách của Viện Discovery Đứng trước bối cảnh như vậy, Viện Discovery đã cho xuất bản danh sách Bất đồng quan điểm khoa học đối với thuyết tiến hóa của Darwin. Tính đến tháng 11/2015, danh sách này đã có khoảng 1.000 chữ ký của các nhà khoa học đương thời, là thành viên thuộc các Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia danh tiếng, chủ yếu từ Mỹ và Nga. Những người ký tên đều có trình độ tiến sỹ trở lên trong các ngành khoa học như sinh học, vật lý, hóa học, toán học, y học, khoa học máy tính, và các lĩnh vực liên quan khác. Rất nhiều người là giáo sư hay nghiên cứu sinh tại các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu danh tiếng như Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Viện Smithsonian, Đại học Cambridge, Đại học California ở Los Angeles, Đại học California ở Berkeley, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Đại học Ohio State, Đại học Georgia, Đại học Washington, Đại học Harvard, Đại học Oxford… Trang web dissentfromdarwin.org của Viện Discovery, được thành lập bởi 2 cựu thành viên trường đại học Havard là George Gilder và Bruce Chapman. (Ảnh chụp màn hình/dissentfromdarwin.org) Trong số những người ký tên có rất nhiều người lừng danh trong giới khoa học, ví dụ tiến sỹ Philip Skell – thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ; Lyle Jensen – thành viên Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Hoa Kỳ; Stanley Salthe – nhà sinh học tiến hóa và là người viết sách giáo khoa; Richard von Sternberg – nhà sinh học tiến hóa thuộc Viện Smithsonian và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ; Giuseppe Sermonti – Biên tập viên của Rivista di Biologia/ Diễn đàn Sinh học – Tạp chí sinh học cổ nhất hiện vẫn đang được xuất bản trên thế giới; Lev Beloussov – nhà phôi học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên Nga… Tiến sỹ John G. West thuộc Viện Discovery cho biết do số lượng các nhà khoa học bất đồng ý kiến đang ngày một gia tăng, Viện Discovery đã quyết định mở trang web dissentfromdarwin.org để lưu trữ danh sách các nhà khoa học đã ký tên. Nếu bạn có bằng tiến sỹ trong các lĩnh vực kỹ sư, toán học, khoa học máy tính, sinh học, hóa học, hay một trong số các ngành khoa học tự nhiên khác, và bạn không tin thuyết tiến hóa, thì bạn có thể liên hệ với Viện Discovery Institute qua email cscinfo@discovery.org. Độc giả có thể tải về Bản danh sách các tiến sỹ khoa học công khai tuyên bố phản đối thuyết tiến hóa của Viện Discovery ở đây. Một bản danh sách khác của tiến sỹ Jerry Bergman Tiến sỹ Jerry Bergman. (Ảnh: members.shaw.ca)Tiến sỹ Jerry Bergman giảng dạy sinh học, di truyền học, hóa học, hóa sinh học, nhân chủng học, địa chất học và vi sinh học tại trường Đại học Northwest State College, Mỹ trong 25 năm, và cũng từng giảng dạy tại nhiều trường đại học khác. Ông có 7 bằng cấp khoa học khác nhau từ cấp thạc sỹ trở lên, trong số đó có 2 bằng tiến sỹ khoa học. Ông có hơn 800 tài liệu khoa học đã được xuất bản bằng 12 ngôn ngữ khác nhau, tác giả của 20 cuốn sách về khoa học và chuyên khảo. Tiến sỹ Jerry Bergman đã tổng hợp được danh sách bao gồm hơn 3.000 nhà khoa học bày tỏ sư hoài nghi với thuyết tiến hóa của Darwin, trong đó có 12 người từng đoạt giải Nobel khoa học. TS Bergman cũng có một danh sách riêng tư khác, bao gồm khoảng 1.000 người yêu cầu được giấu tên “vì lo sợ có thể bị trả đũa hoặc gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình”. TS Bergman nói: “Theo ước tính của tôi, nếu tôi có thời gian và nguồn lực, tôi có thể dễ dàng hoàn thiện một danh sách với hơn 10.000 cái tên” (Xem “Những người nghi ngờ Darwin: Danh sách tuyển chọn các nhà khoa học, các viện sỹ hàn lâm, và các học giả nghi ngờ học thuyết Darwin”, ngày 24/8/2014) Danh sách các khoa học gia phản đối thuyết tiến hóa (phần công khai) của tiến sỹ Jerry Bergman có thể được tải về tại đây. Hiệp hội Nghiên cứu Sáng tạo Hàn Quốc Tiến sỹ Kim Young Gil. (Ảnh: Đại học Calvin)Hiệp hội Nghiên cứu Sáng tạo Hàn Quốc có hơn 1000 thành viên, trong đó có hơn 600 người là tiến sỹ khoa học. Tất cả họ đều phản đối thuyết tiến hóa. Chủ tịch Hiệp hội là tiến sỹ Kim Young Gil, từng là giáo sư của Viện khoa học và công nghệ cao cấp Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology) trong 15 năm. Ông từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu NASA-Lewis (Trung tâm Nghiên cứu Glenn) ở Cleveland, Ohio, Mỹ. Năm 1995 ông đã thành lập Đại học Toàn cầu Handong (Handong Global University), nhận được các giải thưởng xuất sắc cho cải cách giáo dục từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc trong giai đoạn ba năm liên tiếp 1996-1998 như một trường đại học kiểu mẫu của thế kỷ 21… Tất nhiên, không chỉ có chừng đó các nhà khoa học đương thời phủ nhận thuyết tiến hóa. Có rất nhiều các nhà khoa học trên thế giới chưa biết đến các bản danh sách phản đối thuyết tiến hóa và phong trào bất đồng ý kiến này. Chưa kể nhiều nhà khoa học khác dù phản đối thuyết tiến hóa kịch liệt nhưng không hứng thú với việc ký tên vào các bản danh sách phản đối. Bản thân tác giả bài viết này đã từng nói chuyện với 2 người bạn là tiến sỹ khoa học về bản danh sách phản đối thuyết tiến hóa của Viện Discovery, và tuy cả 2 đều phản đối thuyết tiến hóa nhưng họ cũng không có ý định ký tên vì nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra theo thống kê chưa đầy đủ có hơn 50 nhà khoa học từng đạt giải Nobel khác cũng phủ định thuyết tiến hóa, trực tiếp hoặc gián tiếp. Tiến sỹ Ernst Chain. (Ảnh: wikipedia)Tiến sỹ Ernst Chain đạt giải Nobel Y học và Sinh học cho công trình nghiên cứu về kháng sinh penicillin. Ông từng nói: “Tôi thà tin vào chuyện cổ tích còn hơn tin vào những phỏng đoán vô căn cứ như vậy [của thuyết tiến hóa]… Nhiều năm nay tôi đã nói rằng những phỏng đoán về nguồn gốc của sự sống không thể dẫn đến một kết quả hữu ích nào, bởi ngay cả một hệ thống sinh vật đơn giản nhất cũng đã quá phức tạp để có thể hiểu được bằng trình độ hóa học vô cùng sơ đẳng mà các nhà khoa học đã dùng khi cố lý giải điều không thể lý giải xảy ra cách đây hàng tỷ năm…”. (“Cuộc đời của Ernst Chain: Penicillin và hơn thế nữa”, tác giả Ronald W. Clark, London, Weidenfeld & Nicolson, 1985, trang 147-148). Tiến sỹ Antony Hewish. (Ảnh: mediahex.com)Tiến sỹ Antony Hewish đoạt giải Nobel Vật lý cho công trình khám phá ra các ẩn tinh. Ông từng nói: “Đối với tôi thật vô lý khi cho rằng: Vũ trụ và sự hiện hữu của chúng ta chỉ là một sự ngẫu nhiên lớn, và sự sống tự nảy sinh do các quá trình vật lý ngẫu nhiên trong một môi trường chỉ ngẫu nhiên có các thuộc tính phù hợp…” (Hewish 2002a). Tiến sỹ Arthur Holly Compton. (Ảnh: Wikipedia)Tiến sỹ Arthur Holly Compton (1892–1962) đoạt giải Nobel Vật lý năm 1927 cho công trình khám phá ra hiệu ứng Compton, nghĩa là sự thay đổi bước sóng của tia X khi chúng va chạm với electron. Việc khám phá ra hiệu ứng này vào năm 1922 đã xác nhận lưỡng tính sóng-hạt của bức xạ điện từ. Ông từng nói: “…Lập luận cho rằng [sự sống] là do được Thiết Kế ra, mặc dù đã cũ xưa, nhưng chưa bao giờ bị bác bỏ một cách thỏa đáng cả. Trái lại, khi chúng ta học được nhiều hơn về thế giới chúng ta, xác suất việc nó ngẫu nhiên tự nảy sinh trở nên càng lúc càng xa vời, cho nên có rất ít nhà khoa học thực thụ đương thời nào muốn bảo vệ một quan điểm vô thần”. (Compton 1935, 73). Tiến sĩ Robert A. Milikan. (Ảnh: myfirstbrain.com)Tiến sĩ Robert A. Milikan, nhà vật lý đoạt giải Nobel năm 1923 cho công trình đo điện tích electron, từng nói: “Điều đáng thương là rất nhiều nhà khoa học đang cố gắng chứng minh thuyết tiến hóa, điều không ngành khoa học nào có thể làm được”. (Tiến sĩ Robert A. Milikan, nhà vật lý đoạt giải Nobel, diễn thuyết trước Hội Hóa học Hoa Kỳ) Chúng ta sẽ trở lại với các nhà khoa học đạt giải Nobel ở các kỳ sau của loạt bài này để có một cái nhìn rõ hơn về niềm tin tiến hóa. Những người khổng lồ trong khoa học đều có tín ngưỡng và đời sống tâm linh sâu sắc Những người phái tiến hóa khi bị chất vấn và đuối lý vì không thể trả lời câu hỏi: “Nếu thuyết tiến hóa đúng tại sao các ông phải ngụy tạo nhiều bằng chứng như vậy?“, thì họ luôn luôn sử dụng thủ đoạn ngụy biện bù nhìn rơm để hạ uy tín của các nhà khoa học không thuộc phái này. Thay vì chứng minh thuyết tiến hóa đúng hoặc chứng minh thuyết thiết kế thông minh sai thì họ quay sang cáo buộc rằng nhà khoa học nào có tín ngưỡng, có Đạo thì đều thấp kém và do đó không đáng tin. Rất nhiều công chúng tin vào lời ngụy biện đó của họ, mà không hề biết đến một thực tế hoàn toàn tương phản: Đại đa số các phát minh quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại đều có tác giả là các nhà khoa học hữu thần, có tín ngưỡng, tin vào thế giới tâm linh (không giới hạn trong Thiên Chúa giáo). Các phát minh quan trọng nhất thế giới từ nửa cuối thế kỷ 19 (cùng hoặc sau thời Darwin) đến nay cũng hầu hết thuộc về họ. Ví dụ: Bóng đèn điện (Edison – tin vào đấng Tạo Hóa), Điện thoại (Alexander Graham Bell – tin đấng Tạo Hóa), Vắc xin (Louis Pasteur – Thiên Chúa giáo), Phẫu thuật tiệt trùng (Joseph Lister – Thiên Chúa giáo), Thuốc kháng sinh penicillin (Ernst Chain – Thiên Chúa giáo), Ô tô (Karl Benz – đạo Mormon), Động cơ diesel (Rudolf Christian Karl Diesel – Thiên Chúa giáo), Máy bay (anh em nhà Wright – Thiên Chúa giáo), Dây chuyền công nghiệp (Henry Ford – nhà thờ Tân giáo, và tin vào luật luân hồi tái sinh)… Trong các danh sách những phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, sau khi tìm hiểu lai lịch chủ nhân của các phát minh ấy người ta đều nhận ra rằng phần lớn trong số họ đều là các nhà khoa học hữu thần. Hơn thế nữa, các nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đều là khoa học gia hữu thần. Ví dụ: Archimedes, Leonardo De Vinci, Thomas Edison… Còn đây là danh sách (không đầy đủ) các ông tổ của các ngành khoa học từ cổ chí kim. Tất cả đều là những người có tín ngưỡng tâm linh: Toán học: Pascal, Leibniz, Euler Vật lý: Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin, Joule Hóa học: Boyle, Dalton, Ramsay Sinh học: Ray, Linnaeus, Mendel, Pasteur, Virchow, Agassiz Địa chất học: Steno, Woodward, Brewster, Buckland, Cuvier Thiên văn học: Copernicus, Galileo, Kepler, Herschel, Maunder Vật lý hiện đại: Max Planck Khoa học laser: Arthur Schawlow và Charles Townes Hàng không vũ trụ: Wernher Von Braun Truyền thông vô tuyến tầm xa: Guglielmo Marconi Phẫu thuật có khử trùng: Joseph Lister Điện tử học: Ambrose Fleming Năng lượng học: William Thompson (biệt danh: Lord Kelvin) Thuyết nguyên tử: John Dalton Vi trùng học: Louis Pasteur Số học: Isaac Newton Cơ học thiên thể: Johann Kepler Hóa học: Robert Boyle và Antoine Lavoisier Lâm sàng học: Herman Boerhaave Giải phẫu so sánh: Georges Cuvier Tin học: Charles Babbage Phân tích thứ nguyên: Lord Rayleigh Động lực học: Isaac Newton Điện động học: James Clerk Maxwell Điện từ học: Michael Faraday và Andre Marie Ampere Côn trùng học: Henri Fabre Lý thuyết trường: Michael Faraday Cơ học chất lỏng: George Stokes Thiên văn ngân hà: William Hershel Khí động học: Robert Boyle Di truyền học: Gregor Mendel Địa chất băng hà: Louis Agassiz Y học Phụ khoa: James Simpson Thủy lực học: Leonardo da Vinci Thủy văn học: Matthew Maury Thủy tĩnh học: Blaise Pascal Ngư học: Louis Agassiz Đồng vị hóa học: William Ramsay Phân tích mô hình: Lord Raleigh Lịch sử tự nhiên: John Ray Bệnh học thần kinh: John Abercrombie Hình học phi Ơclit: Bernard Riemann Hải dương học: Matthew Maury Khoáng vật quang học: David Brewster Cổ sinh vật học: John Woodard Bệnh lý học: Rudolph Virchow Vật lý thiên văn: Johann Kepler Sinh lý học: Albrecht von Haller Vật lý học Plasma: Michael Faraday Cơ học lượng tử: Max Planck Nhiệt động học Thuận nghịch: James Joule Nhiệt động học thống kê: James Clerk Maxwell Địa tầng học: Nicholas Steno Phân loại học: Carolus Linnaeus Nhiệt động học: Lord Kelvin Động học nhiệt (Thermokinetics): Humphry Davy Hóa thạch học động vật có xương sống: Georges Cuvier Albert Einstein cũng là nhà khoa học hữu thần, ông tin phải có một đấng Tạo Hóa hiện hữu và đứng đằng sau mọi quy luật vật lý, nếu không vũ trụ sẽ hỗn loạn và không thể tồn tại được. Vợ chồng nhà Curie thì đều tin vào thế giới tâm linh, thậm chí còn nhiều lần tham gia vào các hoạt động tâm linh huyền bí… Có thể thấy rất rõ, những nhân vật phản đối thuyết tiến hóa hoặc đặt niềm tin vào đấng Tạo Hóa, từ xưa tới nay không hề ít mà cũng không tầm thường chút nào. Trái lại họ đều là những người khổng lồ của giới khoa học. Ấy vậy mà nhiều “nhà tiến hóa” có thể phát ngôn rằng ai không đi theo niềm tin của họ đều là đồ vô giáo dục hoặc là bị tâm thần! Rất ngược đời. Chính Darwin cuối đời đã ân hận về thuyết tiến hóa, và tự xem mình là một người hữu thần Một sự thật hết sức bất ngờ khác mà có lẽ không một nhà tiến hóa nào muốn chấp nhận, ấy là vào những năm cuối đời Darwin rất buồn rầu và ân hận. Darwin nói ông không có ý định viết thuyết tiến hóa một cách vô thần, thừa nhận rằng sự sống phải được tạo ra chứ không thể tự nảy sinh, và do đó ông là một người hữu thần. Thậm chí ông còn đề xuất một số ý tưởng khá tương đồng với các nhà khoa học theo phái thiết kế thông minh ngày nay. (Ảnh: Pixshark.com)“Tôi thường rùng mình ớn lạnh, tự hỏi rằng có lẽ nào mình đã hiến dâng bản thân cho một ảo tưởng [tiến hóa] chăng”. (Charles Darwin, Cuộc sống và những lá thư, 1887, Quyển 2, trang 229) “Một nguyên do khác để có thể tin vào sự tồn tại của Thượng Đế, liên quan đến lý trí chứ không phải cảm giác, gây ấn tượng đối với tôi hơn nhiều. Đó là vì vô cùng khó khăn đến mức gần như không thể nào hiểu nổi, sao vũ trụ vĩ đại và phi thường này, gồm cả nhân loại với khả năng nhìn sâu vào quá khứ cũng như tương lai, mà lại có thể là kết quả của sự ngẫu nhiên hoặc sự cần thiết mù quáng. Vì vậy khi ngẫm lại, tôi buộc phải thấy rằng Khởi Nguyên Đầu Tiên phải là một trí tuệ thông minh, ở chừng mực nào đó giống với trí tuệ nhân loại; và tôi xứng đáng được gọi là một người hữu thần”. (“Charles Darwin và T.H Huxley, các hồi ký”, do Gavin de Beer biên tập, London, Oxford University Press, 1974, trang 50 đến 54) “Việc xem xét vấn đề này theo quan điểm thần học là một vấn đề luôn luôn làm tôi đau khổ. Tôi rất hoang mang. Tôi đã không có ý định viết [thuyết tiến hóa] một cách vô thần. Tôi không thể nào hài lòng khi xem xét vũ trụ kỳ diệu này, đặc biệt là bản chất của loài người, mà lại kết luận rằng tất cả mọi thứ là kết quả của vũ lực tàn bạo. Tôi có ý xem tất cả mọi thứ là kết quả của các quy luật được Thiết Kế, với các tiểu tiết, dù là tốt hay xấu, là kết quả của cái mà chúng ta gọi là sự ngẫu nhiên”. (Thư Darwin gửi cho Asa Gray, 22/5/1860) Năm 1873 Darwin phát biểu: “Việc không thể nào hiểu được chuyện vũ trụ vĩ đại kỳ diệu này và bản ngã có ý thức của chúng ta đã nảy sinh một cách ngẫu nhiên, đối với tôi có lẽ là lý lẽ chính cho thấy sự tồn tại của Thượng Đế”. (Thư Darwin gửi cho N.D. Doedes, 2/4/1873) Vào năm 1879, 3 năm trước khi qua đời, Darwin viết ông “chưa bao giờ là một người vô thần và phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế”. (Thư Darwin gửi cho John Fordyce, 7/5/1879) Thế đấy, rốt cuộc thì chính cha đẻ thuyết tiến hóa còn nghi ngờ đứa con của mình, thậm chí còn tự nhận ông cũng là người hữu thần. Darwin cuối cùng thừa nhận đấng Tạo Hóa đã tạo ra muôn loài, và thuyết của ông chỉ là một cách giải thích nghe có lý về việc Thượng Đế đã tạo ra sự sống như thế nào. Ông thừa nhận trí tuệ nhân loại không đủ khả năng trả lời rốt ráo câu hỏi về nguồn gốc sự sống. Vậy mà hàng trăm năm sau, các đệ tử của ông tuyên bố ai không tin thuyết tiến hóa đều vô giáo dục hoặc bị tâm thần. Thật là khôi hài. Di sản buồn của Darwin Những người theo phái tiến hóa rốt cuộc đã đặt niềm tin và công sức của mình nhầm chỗ, thế nhưng họ quyết không chịu buông nó ra, mà còn cố bồi đắp lên nó hàng đống các giả thuyết, giả định, khái niệm, tưởng tượng và niềm tin mới. Để rồi ngày hôm nay: “… [Thuyết tiến hóa] đã được chấp nhận mặc dù nó được xây dựng bằng cách chồng các giả định đặc biệt lên trên các giả định đặc biệt, chồng các giả thuyết đặc biệt lên trên các giả thuyết đặc biệt, và xé bỏ kết cấu của khoa học bất cứ khi nào thuận tiện. Kết quả là một thứ hổ lốn chẳng phải lịch sử mà cũng chẳng phải khoa học”. (Tiến sĩ James Conant, nhà hóa học, cựu chủ tịch trường Đại học Harvard, được trích dẫn trong Origins Research, tập 5, Số 2, năm 1982, trang 2) “Thuyết tiến hóa là một câu chuyện cổ tích của những người trưởng thành. Lý thuyết này không giúp gì cho sự tiến bộ của khoa học. Nó vô dụng” (Giáo sư Tiến sĩ Louis Bounoure, Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Mỹ) “Khi những nhà nghiên cứu thuộc các ngành khoa học khác hỏi chúng ta hiện nay đang tin tưởng cái gì về nguồn gốc các loài, chúng ta không có câu trả lời rõ ràng. Niềm tin đã nhường chỗ cho sự hoài nghi. Cùng lúc đó, cho dù nếu niềm tin của chúng ta về tiến hóa không lay chuyển thì chúng ta cũng không có lời giải thích nào về nguồn gốc các loài mà có thể chấp nhận được”. (Tiến sĩ William Bateson, nhà di truyền học vĩ đại của trường Đại học Cambridge) “Thuyết tiến hóa chỉ đơn thuần là một sản phẩm của trí tưởng tượng”. (Tiến sĩ Ambrose Flemming, Chủ tịch Hội triết học Anh) “Hiện nay chúng ta đang gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc, đó là trong khi rất nhiều nhà khoa học đã đồng tình rằng không có phần nào trong hệ thống thuyết Darwin có ảnh hưởng lớn bất kỳ, và trên tổng thể, lý thuyết này không chỉ không được chứng minh mà còn không thể xảy ra, thì những kẻ ngu dốt và học thức nửa vời lại tin rằng nó được chấp nhận như một thực tế căn bản”. (Tiến sĩ Thomas Dwight, giáo sư nổi tiếng tại trường Đại học Harvard) “Tôi tin rằng một ngày nào đó câu chuyện thần thoại của Darwin sẽ được xếp hạng là vụ lừa đảo vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Khi điều này xảy ra, rất nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, “Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được nhỉ?” “ (Tiến sĩ Sorren Luthrip, nhà phôi học người Thụy Điển) Trong thực tế, rất nhiều các nhà bác học và các nhà khoa học ưu tú đã vứt bỏ thuyết tiến hóa từ lâu. Đối với họ, thuyết tiến hóa là ngụy khoa học, là một thứ ký sinh gây hại cho khoa học, một câu chuyện hoang đường trái ngược với các bằng chứng thực tế, đầy rẫy bê bối và những điều dối trá, làm băng hoại đạo đức xã hội, là gốc rễ của nạn phân biệt chủng tộc và thuyết ưu sinh, là thứ đã tạo ra những tên độc tài khát máu nhất lịch sử, là nguyên nhân của hai lần chiến tranh thế giới và những cuộc diệt chủng quy mô lớn nhất lịch sử nhân loại. Đối với họ, thuyết tiến hóa dựa trên tuyên truyền lừa dối chứ không dựa trên khoa học chân chính, và là một ví dụ điển hình cho việc áp dụng triết lý kiểu Hitler: “Lời nói dối phải tầm cỡ, làm cho nó trông thật đơn giản, lặp đi lặp lại nó thật nhiều lần, rồi mọi người sẽ tin nó… Hãy để tôi kiểm soát sách giáo khoa, tôi sẽ kiểm soát được đất nước [Đức]…”. Thế là suốt 150 năm lừa dối, đến tận bây giờ rất nhiều người vẫn tin vào những hình phôi thai giả và cái gọi là “định luật phát sinh sinh vật” của Haeckel, trong đó không ít người có học hàm học vị, thậm chí có những người đang là giáo sư, tiến sĩ ngành sinh học, ở khắp nơi trên thế giới. Thuyết tiến hóa vẫn còn nhiều vụ lừa đảo khác không kém phần kỳ dị. Thậm chí cho đến tận ngày nay hầu như vẫn không mấy ai hay biết về những điều dối trá ấy, và thế là chúng được thể ngang nhiên tồn tại, không ở nơi nào xa lạ mà chễm chệ ngay trong sách giáo khoa nhiều cấp học của nhiều quốc gia trên toàn cầu… Bạch Vân tổng hợp (Còn tiếp – Sự thật về thuyết tiến hóa: Những bằng chứng giả và thí nghiệm thất bại trong sách giáo khoa) Chú ý: Hệ thống phân loại sinh vật (sự sống, vực, giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài, phân loài) hiện nay đang bị xây dựng thể theo “cây sự sống” của thuyết tiến hóa. Bản thân thuyết tiến hóa đang cần được làm rõ, vì vậy trong loạt bài không sử dụng nó mà sử dụng hệ thống quy ước khác. Theo hệ quy chiếu này, tiến hóa nhỏ không phải là tiến hóa, và do đó khi nói “thuyết tiến hóa” thì chỉ có nghĩa là “thuyết tiến hóa lớn”.
 8. Học giả phương Đông phản bác Thuyết Tiến hóa của Darwin Trong những năm đầu của thế kỷ 20, trong khi Thuyết Tiến hóa của Darwin được tin tưởng và ủng hộ bởi các nhà sinh học và những kẻ phân biệt chủng tộc ở Tây Phương, đã có một học giả Đông Phương mạnh mẽ phê phán Darwin. Theo học giả này, Darwin đã sai lầm khi coi đấu tranh sinh tồn như một định luật bắt buộc duy nhất của tiến hóa. Trong bài này tôi xin giới thiệu người đó là ai và luận cứ của ông như thế nào. Học giả đó là Lý Tôn Ngô, sinh năm 1879 ở Thành Đô, Trung Hoa, mất năm 1944 (5 năm trước khi CHND Trung Hoa ra đời). Quan điểm của Lý Tôn Ngô phê phán Thuyết Tiến hóa của Darwin được trình bầy trong cuốn Hậu Hắc Học của ông, xuất bản lần đầu tiên năm 1934, được bổ sung thêm trong những lần tái bản về sau, được dư luận đánh giá là một “kỳ thư”. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trinh và Huy Sanh do NXB Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2000. Điều tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là Lý Tôn Ngô đã đi trước các học giả Tây Phương trong việc phê phán Darwin – trong khi thiên hạ tôn sùng Darwin như thần thánh thì ông ung dung chỉ ra những sai lầm của Darwin rõ như ban ngày. Ông không sa vào học thuật chuyên sâu của sinh học, mà bằng con mắt tinh đời của một người trung thực, ông chỉ ra những lệch lạc của Darwin bằng những lý lẽ rất đơn giản mà bất cứ ai cũng hiểu. Tính cách độc lập tư duy của ông rất đáng để cho các nhà khoa học và giáo dục suy ngẫm. Tôi kính trọng ông bởi tính cách không xu thời – không để cho bất cứ ai dắt mũi mình trong việc nhận thức chân lý. Sau đây là những trích đoạn trong cuốn sách nói trên. Tôi có sửa chữa một hai từ ngữ cho dễ hiểu hơn, lược bỏ vài ba đoạn tôi cho là không cần thiết. Những chỗ tô đậm là do tôi. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả: Lý Tôn Ngô phê phán Darwin Darwin nghiên cứu sinh vật học mấy chục năm, nghiên cứu hết con trùng, thảo mộc, chim muông, cầm thú, rút ra được mấy kết luận, giới khoa học coi đây là những phát kiến quý báu. Nhưng trong phòng thực nghiệm của Darwin có một động vật cao cấp không được nghiên cứu cho nên học thuyết của ông còn nhiều sơ hở. Động vật cao cấp đó là bản thân Darwin. Darwin bỏ qua xã hội loài người, sao không lấy Darwin làm tiêu bản để nghiên cứu bổ sung thêm. Do đó Tôn Ngô dùng những từ ngữ rất thú vị, thiết tưởng rằng Darwin sinh ra cho đến lúc ông ta già chết đi, sự phát triển tâm lý và hành vi ấy là lấy học thuyết Darwin chống lại Darwin, từ đó rút ra 5 điều kết luận trong xã hội loài người: 1/ Cùng một người, tri thức càng tiến bộ, tầm mắt nhìn càng xa, cạnh tranh càng ít. 2/ Cạnh tranh lấy sinh tồn làm giới hạn, quá giới hạn sẽ bị tổn hại. 3/ Cùng là người trong một nước, người đạo đức thấp kém đối với đồng loại càng gần càng cạnh tranh, người đạo đức cao thượng với đồng loại càng gần càng khiêm nhường. 4/ Con đường cạnh tranh có hai: “Một con đường dùng vũ lực ra bên ngoài tấn công người khác, một con đường dùng lực vào bên trong tìm ở sức mình. Người dùng lực ra bên ngoài xung đột với lực tuyến của người khác, lực của hai người không cân bằng thì một được một thua, hai lực bằng nhau thì cả hai cùng bại và đều bị thương tổn. Người dùng lực vào bên trong không xung đột với lực tuyến người khác, lực của ta và người cân bằng thì cùng bay bổng, ai dùng lực sâu hơn thì người đó chiếm ưu thế“. 5/ Làm việc gì cũng phải theo nguyên tắc người và ta cùng có lợi, cả hai không được thay thế nhau, thì lợi người mà không hại mình hoặc lợi mình mà không hại người. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Trinh và Huy Sanh do NXB Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2000. Căn cứ vào 5 điều luật nói trên thì thấy cần sửa lại 8 chữ “cạnh tranh sinh tồn mạnh được yếu thua” của Darwin. Điều luật của Darwin rút ra từ xã hội cầm thú, nó mâu thuẫn với xã hội loài người, luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người, làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau, nên không thể không bác bỏ được. Darwin nói nhân loại tiến hóa là do cạnh tranh với nhau, nhưng quan sát từ nhiều mặt thì thấy nhân loại tiến hóa là do nhường nhau. Ví dụ: “Tôi đi đường đang chạy thật nhanh thì thấy phía trước có người đâm bổ tới, tôi phải né mình tránh ra mới không bỏ lỡ cuộc hành trình. Nếu theo cách nói của Darwin thấy ai đâm bổ tới, tôi phải quật ngã hắn nằm ra đất, đi đường phải đánh mở đường máu mà đi. Thử hỏi trên thế gian này có ai dùng cách đó để mà đi không? Nếu như muốn nói: “Thích nghi để tồn tại” thì phải hiểu lẽ nhường nhau mới thích nghi, mới tồn tại được“. Điều luật của Darwin rút ra từ xã hội cầm thú, nó mâu thuẫn với xã hội loài người, luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người, làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau, nên không thể không bác bỏ được. Cách nhìn của Darwin, trong giới sinh vật đầy rẫy hiện tượng tranh nhau, cách nhìn của tôi trong giới sinh vật đầy rẫy hiện tượng nhường nhau. Thử đi vào rừng mà xem, các cành cây đều nhường nhau, cành lá đều phát triển lên không trung, cành nọ chèn cành kia rất ít. Cây cỏ là vật vô tri còn biết nhường nhau thì thấy nhường nhau là bản tính của giới sinh vật, không nhường nhau thì không phát triển được. Các sinh vật khác cũng vậy, chim muông cũng hót với nhau, các thú vật quần tụ bên nhau, thời gian chung sống hòa bình nhiều hơn, thời gian cạnh tranh nhau ít hơn. Do đó có thể rút ra một điều: “Giới sinh vật nhường nhau là chuyện thường, tranh nhau là chuyện hiếm”. Darwin biến thường thành hiếm, có lẽ không đúng chăng? Cánh lá của cây, nếu như xung đột chống nhau, sẽ níu kéo nhau thành một khối, sẽ không phát triển được. Đại chiến ở Châu Âu là nhân loại níu kéo nhau thành một khối. Học thuyết Darwin nói hiện tượng này là tiến hóa, nghe ra khó thông. Cách nói của Darwin, ai mạnh thì kẻ đó tồn tại. Nhưng trên thực tế, có lúc kẻ mạnh bị tiêu diệt. Thời đại hồng hoang, hổ báo ở khắp nơi, sức chúng còn mạnh hơn người. Nếu loài người không chiến thắng chúng thì sao càng ngày chúng càng ít dần đi? Chiến tranh Châu Âu, sức đế chế Đức rất mạnh, muốn bá chủ thế giới, tại sao thất bại? Dân Quốc năm thứ nhất, thế lực Viên Thế Khải rất mạnh, có thể thống nhất Trung Quốc, tại sao thất bại? Cách nói của Darwin, ai mạnh thì kẻ đó tồn tại. Nhưng trên thực tế, có lúc kẻ mạnh bị tiêu diệt. Sự thực là như vậy, cho nên cần xét lại cách nói của Darwin. Ta đi sâu nghiên cứu thì biết, hổ báo bị tiêu diệt là vì nhân loại muốn đánh đuổi chúng. Đế chế Đức thất bại là vì thế giới muốn đánh chúng. Viên Thế Khải thất bại là do toàn Trung Quốc muốn đánh hắn. Tư tưởng giống nhau trở thành tuyến hợp lực ở hai hướng giống nhau. Hổ báo, đế chế Đức, Viên Thế Khải đều do hợp lực mà đánh bại được. Do đó có thể nói “Sinh tồn do hợp lực”. Biết hợp lực thì sinh tồn, chống lại hợp lực thì bị tiêu diệt. Quan sát như vậy thì thấy ai dùng quyền áp bức người khác, tự nhiên sẽ bị đào thải. Quan điểm sai lầm của Darwin có thể lấy một ví dụ khác đề nói rõ: “Nếu chúng ta nói với người nào đó, rằng sinh vật tiến hóa như chiều cao của thân người, ngày một lớn lên. Có người hỏi: Làm thế nào để lớn lên? Trả lời: Nếu nó không chết, nói sinh tồn sẽ lớn lên. Hỏi: Làm thế nào để sinh tồn? Trả lời: Phải ăn cơm mới sinh tồn. Hỏi: Làm thế nào để có cơm ăn? Chúng ta đứng bên chưa kịp trả lời, Darwin đứng bên đã trả lời: Anh thấy người khác có cơm phải cướp lấy mà ăn, có cơm ăn càng nhiều, thân thể càng mau lớn“. Cách trả lời của Darwin sai hoặc không sai? Chúng ta nghiên cứu thấy Darwin nói sinh vật tiến hóa không sai, nói tiến hóa nhờ sinh tồn không sai, nói sinh tồn nhờ thức ăn cũng không sai, chỉ câu cuối cùng nói muốn có thức ăn do cạnh tranh (cướp đoạt) là sai, sửa câu cuối cùng của ông ta là đúng vậy. Hỏi: sửa như thế nào? Rất thông thường: có cơm mọi người cùng ăn. Bình tâm mà nói: “Darwin một mực dạy người cạnh tranh nên bị thiên lệch, chúng ta một mực dạy người nhường nhau cũng bị thiên lệch? Ở đây phải đề ra một định lý: “Nhường người, nhường đến mức không tổn hại đến sinh tồn của ta thì thôi, cạnh tranh với người, cạnh tranh đến mức ta sinh tồn được thì thôi”… Darwin chỉ lấy cạnh tranh để tiến hóa làm nguyên nhân duy nhất nên bị lệch lạc vô cùng“. Tóm lại, Darwin phát minh sinh vật tiến hóa cũng như Newton phát minh ra “sức hút tâm quả đất” là công thần lớn của giới học thuật, nhưng điều ông nói “Muốn sinh tồn phải cạnh tranh mạnh được yếu thua” không khỏi lệch lạc, cần uốn nắn lại. Bình luận quan điểm của Lý Tôn Ngô 1/ Lý Tôn Ngô hoàn toàn trái ngược với Darwin trước hết ở cái nhìn nhân bản đối với thế giới. Nếu Thuyết Tiến hóa của Darwin nhìn sự “tiến hóa” hoàn toàn theo con mắt phi nhân bản – động lực của tiến hóa là tranh giành, kẻ mạnh là kẻ sống sót, kẻ mạnh là kẻ có quyền tồn tại – thì học giả họ Lý đưa ra quan điểm hoàn toàn đối lập: Điều luật của Darwin rút ra từ xã hội cầm thú, nó mâu thuẫn với xã hội loài người, luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người, làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau, nên không thể không bác bỏ được. 2/ Ý kiến của Tôn Ngô không những thể hiện tính nhân bản, mà còn chỉ rõ Darwin đã sai lầm như thế nào từ cách nhận thức. Ông chỉ ra một sự thật mà Darwin không thấy, đó là hành vi của con người. Nếu Darwin coi con người về bản chất cũng chỉ là một động vật, thì Tôn Ngô giảng cho Darwin thấy rằng con người có khả năng nhận thức về hành vi của mình, do đó có thể điều chỉnh hành vi đó để không ứng xử như con vật. Thật vậy, ông giảng cho Darwin hiểu điều mà Thuyết Tiến hóa không biết: Cùng một người, tri thức càng tiến bộ, tầm mắt nhìn càng xa, cạnh tranh càng ít. Có nghĩa là con người không nhất thiết phải tranh giành và tiêu diệt kẻ yếu hơn mình mới tồn tại được. Thiết tưởng một người có giáo dục bình thường cũng thấy điều này, vậy tại sao một nhà khoa học hàn lâm như Darwin không thấy? Có hai giả thiết: 1/ Bản chất Darwin mang trong mình một cái nhìn đen tối về con người, chỉ thấy cái ác trong con người mà không thấy cái thiện. Từ đó ông xây dựng một Thuyết Tiến hóa không có lương tri của con người tham dự vào. 2/ Darwin quá mơ mộng trên mây trên gió, quá say mê với việc nghiên cứu chim muông, sâu bọ, thú vật,… và chỉ nhìn thấy ở đó cơ chế vật chất thuần túy, quên mất chính bản thân mình cũng là một đối tượng phải nghiên cứu kỹ, như chính học giả Tôn Ngô đã nói, rằng phòng thí nghiệm của Darwin thiếu một tiêu bản là chính ông. Vì thiếu tiêu bản đó nên quan điểm của ông mới trở nên lệch lạc, nhất là khi áp dụng quy luật của thế giới động vật vào con người. 3/ Tôi không dám quả quyết giả thiết nào là đúng. Có thể giả thiết một đúng, hoặc hai đúng, hoặc cả hai. Nhưng điều tôi thấy đáng tiếc không phải là hình ảnh cá nhân Darwin, mà là tại sao sai lầm của Darwin rõ như thế, mà lại chiếm được lòng tin của rất rất nhiều người, trong đó có những học giả rất uyên bác. Bao giờ nhân loại sẽ tỉnh ra để loại bỏ Thuyết Tiến hóa ra khỏi khoa học và giáo dục? Thật đáng sợ khi một học thuyết sai lầm như thế mà lại được coi là một khoa học chính thống để truyền bá cho mọi thế hệ ở nhà trường. 4/ Hiện nay đã và đang dấy lên một làn sóng chống Darwin trên khắp thế giới. Chỉ những người bàng quan mới không biết điều này. Tôi sẽ tiếp tục công bố những sự thật đó, nhưng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh rằng không cần đợi đến bây giờ Darwin mới bị phê phán, trong quá khứ đã có những học giả nhìn xa thấy rộng phê phán Darwin rồi. Có điều chúng ta chưa biết đó thôi. Nhưng muộn còn hơn không bao giờ. Tôi tin chắc làn sóng chống Darwin sẽ ngày càng mạnh, đơn giản vì Thuyết Tiến hóa của Darwin là sai lầm. 5/ Đọc Hậu Hắc Học, tôi giật mình khi thấy Lý Tôn Ngô như một nhà tiên tri khi ông dự báo tai họa do Thuyết Tiến hóa của Darwin sẽ mang lại cho loài người: “…luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người, làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau,…”. Đó là lời tổng kết cuộc Thế Chiến I và dự báo Thế Chiến II. 6/ Lý Tôn Ngô còn tỏ ra sắc sảo gấp bội so với Darwin khi ông chỉ ra rằng sinh giới không chỉ cạnh tranh, mà còn hợp tác chung sống hòa bình để tồn tại: Thử đi vào rừng mà xem, các cành cây đều nhường nhau, cành lá đều phát triển lên không trung, cành nọ chèn cành kia rất ít. Cây cỏ là vật vô tri còn biết nhường nhau thì thấy nhường nhau là bản tính của giới sinh vật, không nhường nhau thì không phát triển được. Các sinh vật khác cũng vậy, chim muông cũng hót với nhau, các thú vật quần tụ bên nhau, thời gian chung sống hòa bình nhiều hơn, thời gian cạnh tranh nhau ít hơn. Vậy không phải chỉ có loài người mới có sự chung sống hòa bình, mà ngay cả sinh vật nói chung cũng vậy. Thậm chí theo Lý Tôn Ngô, chung sống hòa bình nhiều hơn cạnh tranh. 7/ Với quan điểm của Lý Tôn Ngô, học thuyết của Darwin hoàn toàn phá sản! Bởi nền tảng của học thuyết này là chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn. Cả 2 khái niệm này đều sai. Lý Tôn Ngô đã chỉ ra sai lầm ở vế sau, tức là coi đấu tranh sinh tồn là động lục tất yếu duy nhất của tiến hóa. Tôi sẽ tiếp tục chỉ ra sai lầm ở vế thứ nhất, tức là coi chọn lọc tự nhiên là chìa khóa để tiến hóa. Nhưng xin dành việc thảo luận đó cho bài kỳ sau. http://phongthuyquan.com/diendan/index.php?PHPSESSID=sdo87ecb2hir5isp9kn2pp2qa0&topic=941.15
 9. 9h ngày 13/5 tại 19 Hàng Buồm Hà Nội, Trung tâm Minh Triết cùng Hội nhà văn Hà Nội tổ chức cuộc tọa đàm với tựa đề “Nhìn lại thuyết tiến hóa của Darwin” với diễn giả GS Phạm Việt Hưng. Với cái nhìn khoa học và tài liệu phong phú, ông giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và đính chính những ngộ nhận về thuyết tiến hóa của Darwin. Thuyết tiến hóa đã ra đời từ cách đây hơn một thế kỷ rưỡi. Rất nhiều lý thuyết đã được dựng lên xung quanh nó, nhưng cho đến nay chưa một ai có thể chứng minh được thuyết này bằng thực nghiệm. Không ai chứng kiến được sự tiến hóa diễn ra trong thực tế, và cũng không ai tạo ra được sự sống từ vật chất vô sinh. Vì vậy ngày càng nhiều học giả uyên bác trên thế giới nghi ngờ lý thuyết này, hoặc từ bỏ nó. GS.TS Phạm Việt Hưng là một trong các bậc thức giả như vậy. Vào 9h sáng, thứ 6 ngày 13/5/2016, tại số 19, Hàng Buồm, Hà Nội, sẽ tổ chức một cuộc hội thảo Nhìn lại thuyết tiến hóa của Darwin do GS Hưng chủ trì. Quý độc giả quan tâm đến sự kiện này có thể đến tham dự. Diễn giả: Phạm Việt Hưng, viethungpham.com. Từng giảng dạy các môn Toán Kinh tế; Cơ học Lý thuyết; Sức bền Vật liệu; Toán luyện thi đại học. Hiện thỉnh giảng Toán cao cấp tại một đại học ở VN.
 10. Nhiều người trên thế giới đã biết rằng Mặt trăng không phải là vệ tinh, thứ được tạo nên bởi đất đá của vũ trụ mà thực chất đó là 1 sản phẩm của con người cổ xưa, nó là 1 trạm không gian khổng lồ, dùng để chiếu sáng trái đất vào ban đêm, bảo vệ trái đất khỏi sự xâm chiếm của các hành tinh khác... Nó được duy trì bởi hệ cơ khí vô cùng tối tân thời văn minh cực thịnh cổ xưa, quỹ đạo được thiết kế để con người từ trái đất có thể thấy hình ảnh thay đổi của lúc khuyết lúc tròn, cũng là 1 loại lịch cổ đại. Là công trình vĩ đại với sự chung sức của rất nhiều người ở nhiều quốc gia trên thế giới khi đó. Trải qua thời gian đài đằng đẵng và vô vàn biến cố, nó đã dần bị che phủ bởi lớp bụi vũ trụ, những dấu vết va chạm cho thấy rõ độ nông của lớp bụi với những hố va chạm không có cái nào sâu...Dần dần con người sẽ phải chấp nhận sự thật này. Bụi thời gian và quan niệm hiện đại đã che mờ quá khứ viễn xưa. Nhưng sự thật mãi là sự thật. Mọi bí ẩn đang được triển hiện. hời đó khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, người thời đó muốn tạo ra một thiên thể đưa ra ngoài không gian vũ trụ để chiếu sáng cho quả địa cầu vào ban đêm. Tất cả nhân loại đã được huy động để tiến hành thực hiện công trình vĩ đại này. Lúc đó tôi là một kỹ sư đã tham gia vào công tác kiến tạo phần kiến trúc của mặt trăng … Trong ký ức mơ hồ của tôi, tôi đã từng chuyển sinh trong một thời kỳ rất xa xưa trong lịch sử, cách hiện tại ước chừng hơn 100 triệu năm. Nền văn minh hiện đại thời đó vượt rất xa nền văn minh bây giờ, rất nhiều điều khoa học mà con người ngày nay nghĩ rằng không thể thực hiện nổi đều đã được thực hiện vào thời đó. 1/ PHI THUYỀN KHÔNG GIAN Mặt trăng luôn quay một mặt về phía địa cầu, nhưng mấy nghìn năm trước người Maya đã đem mặt sau của nó khắc lên miếu thờ mặt trăng. Trong bức phù điêu còn có hình một thanh niên lái cỗ máy như phi thuyền. (Ảnh: Chánh Kiến Net) Hơn 100 triệu năm trước, nền văn minh nhân loại phát triển vô cùng phát đạt, tại những thành phố lớn trên thế giới có những tòa nhà cao chọc trời, các vật thể bay trong không trung thời đó không phải là máy bay mà là những phi thuyền cực kỳ to lớn, mỗi chuyến bay có thể chở được hơn 1000 người. Loại phi thuyền đó không chỉ bay trong giới hạn phạm vi quả địa cầu mà còn có thể thực hiện được các hành trình bay nội trong phạm vi 9 đại hành tinh. Thời ấy toàn bộ máy móc đều sử dụng một loại năng lượng có mật độ rất cao và hiệu suất cực lớn. Các cổ tích văn vật lưu lại cho đến hôm nay chủ yếu là những cổ vật kiến trúc bằng đá, các công cụ bằng đá. Vì thế rất nhiều người cho rằng nhân loại thời tiền sử chỉ biết sử dụng đồ đá, và không có năng lực sử dụng điện năng hoặc các loại nhiên liệu khác, kỳ thực hoàn toàn không phải như thế. Hình ảnh Mặt trăng do kính thiên văn chụp (a) truyền thuyết về Thỏ ngọc trên Mặt trăng (b) Bản đồ Mặt trăng của Người Maya © 2/ CÔNG TRÌNH CHẾ TẠO MẶT TRĂNG Do trình độ khoa học thời đó tương đối phát triển, mọi người đã bắt đầu thực hiện chế tạo một thiên thể để đưa ra ngoài không gian vũ trụ, chiếu sáng cho địa cầu vào ban đêm. (Kỳ thực nếu con người hiện nay có được kỹ thuật đó thì chắc hẳn họ cũng sẽ làm như vậy.) Sau khi công trình bất khả tư nghị này được đề xuất ra, đã được sự ủng hộ tại khắp nơi trên thế giới. Toàn nhân loại đã hợp sức để thực hiện công trình vĩ đại này. Khi đó tôi là một kỹ sư phụ trách phần kiến trúc của Mặt trăng. Đầu tiên mọi người tập hợp một lượng rất lớn khoáng vật kim loại trên địa cầu để chế tác lớp khung xương cho mặt trăng. Bộ khung xương này có kết cấu giống với cấu tạo của phân tử cacbon đồng vị 60, vừa to lớn vừa phức tạp. Mọi người trên trái đất lợi dụng sự thần kỳ của kỹ thuật cơ giới thời ấy để đưa bộ khung này lên không gian, một số lượng lớn các phi thuyền cự đại đã được điều động để kéo mặt trăng lên quỹ đạo của không gian vũ trụ. Sau khi đưa một bộ khung xương khổng lồ như thế lên quỹ đạo, các kỹ sư tiếp tục tiến hành công việc kiến tạo, trong quỹ đạo ngoài không gian họ bắt đầu tiến hành các công trình lắp ráp. Một bộ khung giàn khổng lồ được thiết kế tại phần ngoài của mặt trăng, có vẻ rất giống các công trình kiến trúc ngày nay. Một số lượng rất lớn các phi thuyền không gian liên tục đi lại giữa địa cầu và mặt trăng, mỗi một lượt phi thuyền chở theo rất nhiều các vật tư kiến trúc để phục vụ cho công trình. Mặt trăng là một công trình văn minh tiền sử do con người tạo nên, kỳ thực nó có một lớp vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại và rất giống mô hình quả cầu được đặt tại sân bay Đài Bắc CKS International Airport Terminal II Kết cấu bên trong của mặt trăng được làm bắt đầu từ tâm, tại tâm của nó được lắp các bánh răng với độ chính xác rất cao cùng với các thiết bị cơ khí và thiết bị động lực. Khoảng giữa tâm và bộ khung không có nhiều thứ khác, hầu như rỗng không có gì. Lớp ngoài cùng được cấu tạo bằng rất nhiều tấm kim loại dày lắp ráp lại với nhau tạo thành một lớp vỏ bảo vệ vững chắc, độ dày của nó đạt tới vài km. Các kỹ sư mặc những bộ trang phục chuyên dụng có khả năng bám dính và rất nhẹ, họ làm việc miệt mài tới lui trên giàn giáo, xung quanh có các phi thuyền cỡ nhỏ bay tới bay lui. 3/ NGÀY MẶT TRĂNG ĐƯỢC HOÀN THÀNH Sau vài năm ngày đêm làm việc, nhân loại cuối cùng cũng đã hoàn tất kiến tạo công trình chế tạo mặt trăng. Lúc đó, phía chính diện của mặt trăng được họ đánh bóng, có thể phản xạ tia sáng mặt trời mang lại ánh sáng cho địa cầu vào ban đêm. Để bảo trì hiệu suất chiếu sáng cho mặt trăng, phần mặt trước được khống chế vĩnh viễn có hướng quay về phía địa cầu. Ngày mặt trăng được hoàn thành, toàn nhân loại tổ chức một ngày đại lễ chúc mừng với quy mô rất lớn, đây quả là một ngày đáng ghi nhớ. Từ đó, ban đêm không còn là một màu đen nữa, mà đã có thêm một nguồn sáng từ mặt trăng chiếu sáng cho địa cầu. Không chỉ vậy, sự thay đổi khi tròn khi khuyết của mặt trăng cũng đã tạo nên một thú vui thưởng ngoạn cho nhân loại. Những người tham dự xây dựng mặt trăng đã trở thành những người được tôn trọng nhất trong nhân loại, được mọi người vinh danh trong một giai đoạn thời gian rất dài. 4/ NHỮNG SỰ VIỆC SAU ĐÓ Thật đáng tiếc rằng mặc dù nhân loại thời đó đã kiến tạo được công trình mặt trăng thật vĩ đại, nhưng nền văn minh ấy vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Nhân loại trong quá trình phát triển kỹ thuật, đã phóng túng dục vọng của bản thân, khiến đạo đực tụt dốc nhanh chóng. Công trình kiến tạo mặt trăng tuy vĩ đại nhưng cũng đã làm hao hụt rất nhiều tài nguyên và gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường trái đất. Cuối cùng, nhân loại trong quá trình biến dị của mình đã bị hủy diệt, quả địa cầu cũng phải chịu những hư tổn rất nặng nề, cuối cùng cũng phải bị tái tạo lại. Câu chuyện về kiến tạo mặt trăng, thuận theo dòng chảy thời gian, qua sự lưu truyền bằng miệng của con người, dần dần trở thành truyền thuyết. cuối cùng biến thành truyện thần thoại. Con người về sau đã không còn tin rằng con người có thể treo mặt trăng lên không gian vũ trụ. Họ không còn tin rằng mặt trăng chính là do tổ tiên của họ đã kiến tạo nên. Truyền thuyết của các dân tộc trên trái đất rất nhiều, con người hiện đại hầu hết đều cho nó là truyện thần thoại. Nhưng những truyền thuyết này, đa số đều có tính xác thực rất cao, đủ để thấy nhân loại thực sự đã trải qua những giai đoạn lịch sử như thế. Nhưng thật đáng tiếc là những điều trong sách giáo khoa ngày nay so với lịch sử chân chính của nhân loại đã có một sự sai biệt quá lớn. Nguồn :http://www.epochtimes.com.
 11. Mặt trăng là một hành tinh rỗng ........ Điều này Có nghĩa là gì? Điều đó nói lên rằng mặt trăng là do con người tiền sử tạo ra để mang ánh sáng đến trái đất vào ban đêm !
 12. Sốc: CIA công bố hàng ngàn bức ảnh chụp UFO Cập nhật : 05:00 | 30/01/2016 Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) vừa bất ngờ công bố hàng ngàn hồ sơ mật dạng "X-Files" về sinh vật ngoài hành tinh, đĩa bay và các hiện tượng khoa học chưa thể giải thích. Những tài liệu này được tung ra trùng với thời điểm loạt phim truyền hình ăn khách The X-Files tái xuất sau 10 năm vắng bóng trên màn hình, kèm theo tuyên bố của CIA rằng chúng "rất thú vị, cả cho những người tin lẫn hoài nghi về sự sống ngoài trái đất". Loạt phim nổi tiếng X-Files vừa tái khởi động sau 10 năm ngừng sản xuất Theo Daily Mail, toàn bộ các tài liệu đều có mốc thời gian từ cuối thập niên 40 cho đến những năm 60 và chưa từng được công bố. Một số tài liệu không thể đưa ra lời giải thích cho việc nhân chứng nhìn thấy đĩa bay UFO. Nên biết rằng, từ trước tới nay, CIA luôn phủ nhận việc có bất cứ bằng chứng tình báo đáng tin cậy nào về sinh vật ngoài trái đất. "Chúng tôi quyết định công bố một số tài liệu thú vị", CIA tuyên bố trên website chính thức. "Dưới đây, các bạn sẽ tìm thấy 5 tài liệu mà nhân vật Mật vụ Fox Mulder của X-Files chắc chắn sẽ muốn sử dụng để thuyết phục người khác về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất". Bức ảnh của 1 sinh viên Anh được cho là chụp một nhóm UFO năm 1962. Một trong số những hồ sơ đính kèm với bức ảnh này được thu thập từ Đông Đức vào năm 1952, khi các mật vụ được triệu tập để điều tra thứ mà các nhân chứng mô tả là "một chiếc chảo bay khổng lồ". Vật thể này được cho là có đường kính khoảng 15 mét. Một số vật thể bay tương tự cũng được nhìn thấy ở Bắc Phi và Tây Ban Nha, báo cáo cho hay. Trong một số tài liệu còn có 3 bức ảnh chụp các vật thể ngoài hành tinh này. Một bức khác chụp một quầng sáng hình tròn bí ẩn tại bang Minnesota (Mỹ) tháng 10/1960 Một bức do sinh viên Alex Birch người Anh chụp năm 1962, được cho là chụp một nhóm đĩa bay đang bay trên thành phố Sheffield của Anh. Tuy nhiên bức ảnh này sau đó đã được chứng minh chỉ là trò lừa đảo. Thậm chí một tài liệu khác của CIA còn đưa ra danh sách 10 điều cần làm nếu như ai đó nhìn thấy một vật thể UFO. Tài liệu này đã được đăng tải lên Twitter mới đây. "Hãy chụp ảnh vật thể - nhiều lần nhất có thể. Nếu được, hãy cố gắng đưa vào bức ảnh đó một vài đặc điểm dưới mặt đất (để dễ nhận dạng và xác thực), CIA khuyến nghị. Tài liệu cho thấy một nhóm mật vụ đã được gọi tới hiện trường để điều tra thứ mà các nhân chứng mô tả là "chảo bay khổng lồ" tại Đức Tuy vậy, có vẻ như CIA nghiêng nhiều hơn về phía Mật vụ Dana Scully, người luôn hoài nghi về các hiện tượng siêu nhiên, dù cơ quan này giải thích mục đích của việc công bố các tài liệu là để chứng minh rằng "Có thể đưa ra lời giải thích khoa học cho hiện tượng nhìn thấy UFO". 10 điều nên làm khi nhìn thấy vật thể lạ, theo khuyến nghị của CIA T.Y http://m.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/the-gioi-so/287312/soc-cia-cong-bo-hang-ngan-buc-anh-chup-ufo.html
 13. Hai cô gái người Mỹ, Bridget Nielson và Aluna Verse, đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố rằng họ đã có 13 đứa con với người ngoài hành tinh và chúng được nuôi dưỡng trên những phi thuyền khổng lồ ngoài Trái đất. Hai cô gái Mỹ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh và chia sẻ ảnh những đứa con lai của mình. Bridget Nielson và Aluna Verse chia sẻ, họ không chỉ đã đặt chân lên đĩa bay (UFO) mà thậm chí còn sinh con cho người ngoài hành tinh. Hiện toàn bộ 13 đứa con lai đang sống với các ông bố đặc biệt trên những con tàu vũ trụ khổng lồ. Hai cô gái Mỹ nhấn mạnh, người ngoài hành tinh đã chọn mẫu DNA của họ để tạo ra những đứa con lai ưu việt. Những đứa trẻ này được thừa hưởng những đặc tính nổi trội nhất của người mẹ Trái đất và ông bố ngoài hành tinh. Bridget Nielson, 27 tuổi, một cựu giám đốc marketing cho biết, cô vẫn thường xuyên liên lạc với 10 đứa con lai với người ngoài hành tinh. Bridget Nielson chia sẻ rằng cô thường xuyên liên lạc với những đứa con ngoài hành tinh của mình. Bạn bè của Bridget Nielson bình luận, câu chuyện hoang đường về những đứa con với người ngoài hành tinh đã hủy hoại uy tín và sự nghiệp của cô gái trẻ này. Trong khi đó, nhà thiết kế video game Aluna Verse, 23 tuổi tuyên bố là mẹ của 3 đứa con với ngoài hành tinh. Aluna và hình vẽ gương mặt một đứa con của cô với người ngoài hành tinh. Aluna cho hay, cô được đưa lên tàu vũ trụ trong trạng thái mơ hồ và mô tả việc có con với người ngoài hành tinh là một trong những trải nghiệm đáng nhớ. “Chuyện nghe có vẻ điên rồ và mọi người đều hỏi tôi rằng liệu tôi có bị ảo giác hay không. Nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra”, Aluna chia sẻ. Aluna cho rằng việc có con với người ngoài hành tinh là một trong những trải nghiệm đáng nhớ. Cả Bridget Nielson và Aluna Verse thậm chí còn chia sẻ ảnh vẽ chân dung những đứa con lai của họ với người ngoài hành tinh và nhấn mạnh rằng, họ rất buồn khi không thể nuôi nấng, chăm sóc con trên Trái đất. Bridget Nielson khoe ảnh 2 đứa con lai với người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, bạn bè, đồng nghiệp của Bridget Nielson và Aluna Verse đều không tin những gì hai cô gái này chia sẻ. Thậm chí, mẹ của Bridget còn tuyên bố, đây hoàn toàn là chuyện không có thật. Theo Danviet
 14. TỘI ÁC ĐANG DẦN ĐƯỢC PHƠI BẦY Bí mật về việc Trung Quốc lấy nội tạng tử tù (Bài 1) Trong bài viết trên tờ Epoch Times số ra mới đây, tác giả Cat Rooney cho biết, các học viên Pháp Luân Công đã mặc áo phông màu vàng diễu hành tại thành phố Los Angeles, và bãi biển Santa Monica, Mỹ từ 14 đến 16-10-2015 để lên án việc cấy ghép nội tạng lấy từ những người theo Pháp Luân Công khi họ còn sống ở Trung Quốc. Và đó là loại hình kinh doanh được biết tới với tên gọi “du lịch ghép tạng”. Khi phát biểu tại cuộc diễu hành kể trên, bác sỹ Dana Churchill, một trong những thành viên hội đồng sáng lập của Hiệp hội bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, DC) nhấn mạnh, không chỉ người theo Pháp Luân Công, mà người Duy Ngô Nhĩ, người Thiên chúa giáo và người Tây Tạng từng là nạn nhân của các vụ cưỡng bức mổ lấy nội tạng. Và đã có khoảng 65.000 người theo Pháp Luân Công là nạn nhân của tình trạng kể trên. Bài 1: Cáo buộc của Mỹ và phương Tây Trước đó (17-7-2015), tại một cuộc biểu tình ở Washington, DC, Tổ chức thế giới điều tra đàn áp Pháp Luân Công đã công bố báo cáo (dựa trên cáo buộc của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trên thế giới), ngày 20-7-1999, Bắc Kinh đã mở chiến dịch bức hại 100 triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Daily Mail đăng "Hard to believe" miêu tả về việc mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc Năm 2013, Hiệp hội bác sỹ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã thu được 1,5 triệu chữ ký của những người quan tâm tại 50 quốc gia. Và những kiến nghị của họ được đưa lên Internet để kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc hành động nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng. Sau khi biết về “du lịch ghép tạng” ở Trung Quốc, Israel đã cấm bán và môi giới nội tạng ở trong nước, đồng thời chấm dứt thanh toán bảo hiểm y tế cho cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Bộ Y tế Australia đã chấm dứt các chương trình đào tạo trong kỹ thuật cấy ghép nội tạng cho bác sĩ Trung Quốc và chấm dứt việc nghiên cứu chung với Bắc Kinh trong lĩnh vực này. Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ từng tổ chức điều trần (1995) về vấn đề mua bán bộ phận cơ thể người ở Trung Quốc. Năm 2001, vấn đề này lại được dư luận Mỹ quan tâm sau khi tờ The Washington Post đưa tin, bác sỹ Vương Quốc Kỳ vừa làm chứng trước Quốc hội Mỹ, rằng ông từng tham gia thu hoạch nội tạng từ tử tù. Ngoài việc trực tiếp tham gia hơn 100 ca phẫu thuật, bác sỹ Vương Quốc Kỳ còn chứng kiến những ca thu hoạch nội tạng cung cấp cho người nước ngoài. Năm 2005, Tổ chức Y khoa thế giới đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt sử dụng tù nhân làm nguồn cung cấp nội tạng. Theo ông Leonidas Donskis, Nghị sỹ Nghị viện châu Âu, họ không thể phớt lờ việc mạng sống con người được sử dụng như nguyên liệu thô để cấy ghép tạng hoặc thu hoạch tạng ở thế kỷ thứ 21, và sẽ không dung thứ cho việc làm độc ác này. Ngày 12-12-2013, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết RC-B7-0562/2013, kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt thu hoạch nội tạng từ tù nhân. Cô Anne, vợ của cựu bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2000 học viên Pháp Luân Công còn sống, cùng với nhân chứng thứ hai là Peter, là những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng Ngày 30-7- 2014, Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết 281 chống nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ngày 6-11-2014, Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Nghị viện Canada thông qua kiến nghị phản đối việc mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Được biết, từ đầu năm 2015, Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các bệnh viện ngừng sử dụng nội tạng của tử tù. Và từ năm 2007, Trung Quốc đã cấm buôn bán nội tạng người, nhưng nhu cầu cấy ghép luôn vượt xa nguồn cung nên đã tạo ra thị trường cung cấp nội tạng người bất hợp pháp. Theo bức thư gửi tạp chí The Lancel, các chuyên gia y tế đến từ Mỹ, Anh và Australia nói biết, Trung Quốc đã cam kết chấm dứt sử dụng nội tạng tử tù trong một thời gian dài và tử tù được xác định có quyền hiến tạng như công dân. Trong khi đó, 4 chuyên gia đến từ Mỹ, Đức, Canada lại trình một bức thư kêu gọi Trung Quốc mở cửa hệ thống hiến tạng để cộng đồng quốc tế kiểm tra. Bởi họ cho rằng, nội tạng tử tù vẫn bị sử dụng như trước đây. Theo thống kê, trước năm 2009, Trung Quốc không có hệ thống công dân tự nguyện hiến tặng nội tạng, do đó việc cấy ghép nội tạng của tử tù là điều bất đắc dĩ. Nên từ năm 2009, Trung Quốc đã khởi động hệ thống hiến tặng nội tạng trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, hệ thống thu thập nội tạng thuộc Hiệp hội Bệnh viện Trung Quốc cũng chính thức được thành lập. Được biết, trong giai đoạn 2010-2013, Trung Quốc đã có 1.448 người tự nguyện hiến tặng nội tạng, và năm 2014, có gần 1.700 người hiến tặng cơ quan nội tạng. Trung Quốc từng tuyên bố, hơn 12.000 ca phẫu thuật ghép tạng sẽ được tiến hành trong năm 2015, tăng đáng kể so với thời kỳ nước này dùng nội tạng của tử tù. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng ước tính, có đến 300.000 người dân cần phẫu thuật ghép tạng, dẫn đến cầu nhiều hơn cung, tạo điều kiện hình thành chợ đen buôn bán nội tạng người. Theo giới truyền thông, việc cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc được bắt đầu từ thập niên 1980, và khởi điểm là lấy nội tạng của tử tù. Năm 1984, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đã ban hành quy định về việc cấy ghép nội tạng từ tử tù. Theo lời kể của cựu cảnh sát và bác sĩ phẫu thuật ở Tân Cương, nhiều nội tạng đã bị lấy ra trước khi tim của tử tù nhân ngừng đập. Đến năm 2000, việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc bắt đầu bùng nổ. Nhiều trung tâm cấy ghép được thành lập, bác sĩ phẫu thuật được đào tạo, và bệnh viện ở Trung Quốc bắt đầu quảng cáo thời gian chờ đợi để được cấy ghép nội tạng quan trọng chỉ trong vài tuần - xếp lịch tương ứng với một vụ thi hành án tử hình. http://petrotimes.vn/bi-mat-ve-viec-trung-quoc-lay-noi-tang-tu-tu-368051.html (Còn tiếp)
 15. Xin lỗi chú Thiên Sứ đã làm loãng chủ đề của chú. Cháu chỉ thuần tuý muốn cung cấp thông tin về cách nhìn nhận ở khía cạnh khác . ngoài ra cũng không truy cầu điều gì, cũng không mong cầu gì lợi ích gì trong đó cả. Bài nào không phù hợp xin chú cứ xoá ạ Cảm ơn Chú !
 16. Phát hiện hạt cơ bản mới chứng tỏ sự tồn tại của vũ trụ song song Các nhà khoa học vừa phát hiện sự tồn tại của một loại hạt mới nặng hơn hạt Higgs, có thể chứng minh sự tồn tại của không gian – thời gian đa chiều. Theo New York Times, hai nhóm chuyên gia vật lý làm việc độc lập tại Máy gia tốc hạt (LHC) của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), báo cáo họ quan sát thấy dấu vết của một loại hạt mới. Máy gia tốc hạt LHC ở châu Âu Nếu điều này là thật, nhiều khả năng đây là phiên bản nặng hơn của hạt Higgs boson, một nhân tố quan trọng giúp giải thích nguyên nhân các hạt hạ nguyên tử khác có khối lượng. Giả thuyết khác cho rằng nó là graviton, một hạt lượng tử cơ bản được tiên đoán mang năng lượng hấp dẫn, bằng chứng cho sự tồn tại của không gian – thời gian đa chiều. LHC được xây dựng với chi phí vài chục tỷ USD, để tăng tốc proton quanh một đường ngầm dài 29 km với tốc độ lớn hơn 99% tốc độ ánh sáng. Các proton này sẽ va chạm và vỡ ra, cho phép các nhà khoa học tìm kiếm hạt mới và các lực tự nhiên. Nhờ phương trình tương đương giữa khối lượng và năng lượng của Albert Einstein, càng nhiều năng lượng đổ vào va chạm, những phân tử sinh ra từ va chạm có khối lượng càng lớn. Theo logic của kính hiển vi lượng tử, các phân tử càng sử dụng nhiều năng lượng, nhà vật lý càng dễ quan sát thấy những chi tiết nhỏ hơn và sâu xa hơn của tự nhiên. Đặt dọc theo đường hầm ngầm là một cặp kết cấu sáu lớp khổng lồ bao gồm máy tính, tinh thể, dây dẫn và nam châm. Hai tổ nghiên cứu Atlas và CMS duy trì với 3.000 nhà vật lý mỗi nhóm nhằm phát hiện và phân loại mọi thứ đến từ vi mẫu của những va chạm. Trong hai năm đầu tiên hoạt động, LHC bắn ra những proton, với năng lượng lên tới khoảng 4 nghìn tỷ eV, một đơn vị trung gian của khối lượng và năng lượng. Khi so sánh, các proton thường nặng khoảng một tỷ eV trong khi con số tương ứng với hạt Higgs boson là khoảng 125 tỷ điện eV. Từ tháng 6/2015, sau hai năm ngừng hoạt động, các nhà vật lý của CERN tái khởi động máy gia tốc với mức năng lượng gần gấp đôi giá trị dùng để phát hiện ra hạt Higgs. Các proton va chạm với năng lượng 6,5 nghìn tỷ eV để tìm kiếm các hạt mới cho phép con người hiểu sâu hơn về những định luật vật lý. Kết quả đáng chú ý nhất cho đến nay được các nhà vật lý báo cáo hôm 15/12 là sự dư thừa cặp tia gamma tương ứng với năng lượng khoảng 750 tỷ eV. Các tia gamma có thể ra đời từ sự phân rã phóng xạ của một hạt mới, trong trường hợp này là một hạt có dạng giống với hạt Higgs boson, cũng được nhận thấy qua sự phân hủy thành chùm tia gamma. Nó cũng có thể là một hạt lớn hơn từng bước phân rã thành một cặp photon. Do chưa có mô hình dự đoán điều này, các nhà khoa học tỏ ra rất hứng thú. “Càng bất thường càng tốt, nó sẽ mang tới cho chúng tôi nhiều điều để suy nghĩ. Chúng tôi được trả lương để đưa ra các phân tích”, Joe Lykken, Giám đốc Nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia Fermi kiêm thành viên của CERN, cho biết. “Là các nhà thực nghiệm, chúng tôi chứng kiến một con thú 750 tỷ eV phân rã thành hai photon“, Maria Spiropulu, Giáo sư tại Đại học Công nghệ California, Mỹ, và thành viên một trong hai nhóm phát hiện ra tín hiệu này chia sẻ. Những kết quả mới này được dựa trên phân tích 400.000 tỷ va chạm giữa các proton. Kết quả cuối cùng có thể là một cuộc cách mạng với những manh mối đầu tiên về lý thuyết tự nhiên vượt ra ngoài mô hình chuẩn – lý thuyết đã thống trị nền vật lý trong suốt một phần tư thế kỷ qua. Tuy nhiên, giới nghiên cứu vật lý cho rằng còn quá sớm để khẳng định phát hiện. Lịch sử vật lý hạt luôn chứa đầy rẫy quan sát bất thường mang tính xác suất, thường biến mất khi các dữ liệu thống kê được tập hợp đầy đủ hơn. “Tôi nghĩ đây chưa phải là kết luận cuối cùng, nhưng nó sẽ là bước đột phá lớn nếu trở thành sự thật”, Kyle Cranmer, nhà vật lý tại Đại học New York, Mỹ, làm việc trong nhóm Atlas, nhận định. Kết quả nghiên cứu của Atlas càng trở nên tin cậy hơn khi một nhóm nghiên cứu khác tại CERN tên là CMS cũng tìm thấy tín hiệu ở cùng một vị trí. “Thật tuyệt vì nó không phải là một tín hiệu nhiễu trong một kênh truyền dẫn sạch“, Nima Arkani-Hamed, một nhà lý thuyết hạt tại Viện Nghiên cứu Cao cấp ở Princeton, New Jersey, Mỹ, cho biết. Các nhà vật lý không tránh khỏi cân nhắc điều gì sẽ xảy ra nếu lịch sử sắp lặp lại. Bốn năm trước, cũng chính hai nhóm nghiên cứu Atlas và CMS đã phát hiện những tín hiệu trùng hợp trong dữ liệu của LHC, và hạt Higgs boson được khám phá 6 tháng sau đó. Hạt Higgs boson là miếng ghép còn thiếu cuối cùng của mô hình chuẩn, được mệnh danh là hạt của Chúa bởi nó giúp các nhà khoa học giải thích mọi điều về hạt hạ nguyên tử và lực tự nhiên. Tuy nhiên, còn những câu hỏi mà mô hình chuẩn không thể trả lời như điều gì xảy ra ở tận cùng của hố đen, nhận dạng của vật chất tối và năng lượng tối thống trị vũ trụ, hoặc tại sao vũ trụ là vật chất mà không phải phản vật chất. Một phát hiện như thế sẽ báo trước tương lai thành công cho những chuyến du hành vũ trụ và cho cả CERN, khi trung tâm này dự kiến sẽ hoạt động trong 20 năm nữa. Nó cũng giúp nâng cao giá trị của các đề xuất hiện nay còn nằm trên bàn giấy ở Trung Quốc và các nước khác, nhằm xây dựng những thí nghiệm va chạm lớn hơn và mạnh hơn. Theo VnExpress
 17. 550.000 người chính nghĩa khắp châu Á đề nghị đưa Giang Trạch Dân ra trước pháp luật Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đã lan ra ngoài Trung Quốc đến khắp châu Á, những ngưởi chính nghĩa yêu cầu phải đưa Giang Trạch Dân ra trước pháp luật. Ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10), học viên Pháp Luân Công Hồng Kông tổ chức mít-tinh yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt bức hại. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung) 550.000 người trên toàn châu Á kêu gọi đưa ông Giang Trạch Dân ra trước pháp luật. Cho đến nay, trên toàn cầu đã có hơn 185.000 người dân Trung Quốc gửi đơn kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao Trung Quốc về tội ác chống lại loài người qua việc bức hại Pháp Luân Công. Tại 6 quốc gia và khu vực thuộc châu Á đã có gần 550.000 người ký tên chung yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra xử theo pháp luật. Theo Luật sư Chu Uyển Kỳ, điều phối viên Hành động ký tên chung của châu Á: “Hiện nay là 66 năm Cộng sản Trung Quốc xây dựng chính quyền, toàn châu Á có 547.000 người yêu cầu xử Giang Trạch Dân theo pháp luật để có thể kết thúc thời kỳ đen tối của Trung Quốc.” Vậy là trong 3 tháng trên toàn châu Á đã có gần 550.000 người hưởng ứng phong trào kiện Giang Trạch Dân, chỉ trong tháng 9 con số đã tăng 200.000 người, trong đó quá nửa là người dân Đài Loan với 270.000 người, tiếp đến là Hàn Quốc với gần 200.000 người, sau nữa là Hồng Kông, Nhật Bản. Luật sư Chu Uyển Kỳ nói: “Chúng tôi nghĩ chính quyền Trung Quốc đã nắm rõ mọi chứng cứ phạm tội ác của Giang Trạch Dân, bao gồm mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, dùng cực hình với học viên Pháp Luân Công, và lợi dụng phần tử xấu cùng bộ máy chính quyền để liên tục bức hại Pháp Luân Công trong suốt 16 năm, vấn đề hiện nay chỉ là họ có đủ quyết tâm để đưa Giang Trạch Dân ra pháp luật hay không thôi.” Trong thời gian ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, đi đến đâu cũng thấy những tiếng kêu gọi của học viên Pháp Luân Công yêu cầu “xử Giang Trạch Dân theo pháp luật” giữa lúc xã hội Trung Quốc đang đứng trước những thời khắc thay đổi lớn. Học viên Pháp Luân Công ở Nam Hàn đã giương biểu ngữ “chúng tôi đến vì các bạn”, mọi người tụ tập tại các lãnh sứ quán Trung Quốc ở Seoul, Busan, Cheju… để yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có lựa chọn đúng đắn. Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản thì diễu hành tại khắp các ngả đường ở Tokyo tỏ rõ thái độ ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân, một bước ngoặt mang tính lịch sử của nhân dân Trung Quốc. Cuộc mít-tinh và họp báo bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul công bố việc đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân gần đây của 116 học viên Pháp Luân Công hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc (Ảnh: minhhue.net) Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông tổ chức diễu hành kêu gọi đưa những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công ra công lý. Ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông tổ chức diễu hành kêu gọi đưa những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công ra công lý. 5.000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan mít-tinh trên Đại lộ Ketagalan trước Dinh Tổng thống để ủng hộ việc khởi kiện Giang ở Trung Quốc. (Ảnh: minhhue.net) Một cựu sinh viên của Đại học Giao thông Thượng Hải tên Mai Kiến Kỳ nói: “Vì Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công nên tôi bị bắt vào nhà lao, bị chúng dùng cực hình. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đại học Giao Thông bị bức hại, hiện nay các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại vẫn đang tiếp tục hưởng ứng phong trào kiện Giang Trạch Dân.” Cựu sinh viên của Đại học Giao thông Thượng Hải, Mai Kiến Kỳ (Ảnh: NTDTV) Luật sư Chu Uyển Kỳ nói: “Kẻ gây tội ác đang ở trên mảnh đất Trung Quốc đại lục, chúng tôi kêu gọi việc hưởng ứng phong trào kiện Giang Trạch Dân ở Trung Quốc là trách nhiệm của mỗi người dân sống trong thế giới chúng ta.” Với gần 550.000 người dân trên toàn châu Á kiện Giang Trạch Dân đã chứng minh rõ ràng hành vi bức hại Pháp Luân Công của ông Giang Trạch Dân, đi ngược lại Hiến pháp của nước Trung Hoa và Công ước Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Điều phối viên Hành động ký tên chung của châu Á Chu Uyển Kỳ nhấn mạnh: “Chính Giang Trạch Dân đã đưa Trung Quốc đến vực thẳm của bóng đêm, phải lập tức kết thúc bức hại, phải đưa Giang Trạch Dân xử theo pháp luật, chúng tôi hy vọng nhân dân Trung Quốc quý trọng thời khắc vĩ đại này của lịch sử hiện nay, đưa kết quả cuối cùng kiện Giang Trạch Dân trên toàn cầu đến để yêu cầu Bắc Kinh phải xét xử.” Hiện nhân dân Nhật Bản, Đài Loan đều đang nỗ lực hưởng ứng phong trào hối thúc chính quyền Cộng sản Trung Quốc xét xử thủ phạm bức hại Pháp Luân Công là ông Giang Trạch Dân, ở châu Âu cũng có hơn 40 quốc gia tham gia. Việc đưa Giang Trạch Dân ra trước tòa án công lý cũng chính là giúp Trung Quốc bước đầu ra khỏi thời kỳ đen tối. Người dân sau khi hiểu rõ sự thật cuộc bức hại đã ký tên ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân ra công lý. (Ảnh: NTDTV) Tinh Vệ biên dịch từ NTDTV
 18. Cháu chào chú Thiên Sứ ! cháu chỉ đưa thông tin tham khảo thôi ạ. Đây cũng là vấn đề có một chút liên quan . Sự tuyệt chủng của khủng long: Nhà khoa học và người tu luyện nói gì? Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học liên quan đến sự tuyệt chủng của khủng long cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do tiểu hành tinh đâm vào Trái đất dẫn đến núi lửa phun trào tạo thành. Sự suy đoán này vô cùng ăn khớp với những điều mà người tu luyện nhìn thấy được thông qua công năng túc mệnh thông (công năng nhìn thấy quá khứ và tương lai). Hình ảnh mô phỏng tiểu hành tinh đâm vào trái đất. (Ảnh: Internet) Theo bài được đăng trên tờ báo “Sydney Morning Herald” của Australia ngày 2/10, giáo sư Paul Renne của trường đại học Berkeley, bang California, Mỹ cho rằng, vào kỷ Phấn Trắng 66 triệu năm trước, sau khi Trái đất bị tiểu hành tinh đụng vào, thì cũng là lúc núi lửa bắt đầu phun trào trên toàn cầu, hai nguyên nhân này đã khiến cho khủng long bị tuyệt chủng và 70% vật chủng trên Trái đất bị hủy diệt. Cú va chạm của tiểu hành tinh khiến cho núi lửa phun trào trên quy mô lớn Trong một khoảng thời gian dài, giới khoa học nhìn chung đều tiếp nhận quan điểm cho rằng nguyên nhân duy nhất khiến những sinh vật to lớn thời kỷ Phấn Trắng bị tuyệt chủng, là do một vật thể có kích thước lớn như một ngọn núi đụng vào giữa vùng vịnh Me-xi-co và bán đảo Yucatan của vùng biển Ca-ri-bê, tạo nên một cái hố thiên thạch có đường kính 180 cây số. Cũng có người cho rằng vào thời điểm này, toàn bộ núi lửa trên Trái đất phun trào đã khiến cho khủng long tuyệt chủng, nhất là họ đưa ra ví dụ về núi lửa của Ấn Độ. Thời đó, lượng dung nham phun trào đã bao trùm một diiện tích khoảng 150 vạn km2, về sau trải qua ăn mòn của địa chất mà hình thành nên miền đá mắc-ma trên cao nguyên Đe-can mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Cục hàng không vũ trụ của Mỹ dùng ra-đa thăm dò được hố nham thạch có đường kính 180 km ở bán đảo Yucatan. (Ảnh: Internet) Theo báo cáo của trang khoa học Gizmodo vào ngày 1/10, Rainny phân tích: “Trong lần đại tuyệt chủng kỷ Phấn trắng xuất hiện, tốc độ núi lửa phun trào và mức độ dung nham chảy ra thể hiện rõ sự thay đổi, trước đây người ta đã phát hiện chứng cứ của mối liên hệ giữa chúng, nhưng lại không thật sự kết nối chúng lại với nhau”. Đội nghiên cứu của Rainny đã suy nghĩ dựa trên việc kết hợp hai sự kiện này với nhau. Trường đại học Berkeley, California trong tin tức công bố ngày 1/10 đã đưa ra cách nhìn của Rainny: “Căn bản là không thể đem sự kiện khí hậu thời đó quy là một nguyên nhân được, bởi vì chúng là đồng thời phát sinh”. Hơn nữa, Rainny đề xuất sự va chạm của tiểu hành tinh tạo thành việc núi lửa phun trào, tiếp đó thành phần hóa học trong không khí đã thay đổi trong một khoảng thời gian dài. Bụi đất và không khí độc bao trùm cả Trái đất, khí hậu phát sinh biến đổi, hệ thống sinh thái bị tàn phá. Theo báo cáo của “Thời báo Los Angeles” ngày 1/10, nhóm công tác của Rainny cho rằng, trạng thái hoạt động của toàn bộ núi lửa trên toàn Trái đất từ phun trào nhiều đợt nhỏ, đã đột ngột chuyển sang thành phun trào dữ dội. Lượng dung nham phun trào của núi lửa thời đó “có thể đạt đến 50 vạn km, đủ để bao trùm Trái đất với độ dày 1m”. Miền đá mắc-ma lớn nằm trên cao nguyên Đê-can gần Matheran, Ấn Độ. (Ảnh: Internet) Nhân viên nghiên cứu của trường đại học Berkeley dựa vào trắc định chất đồng vị Argon 40/ 39 của miền đá trên cao nguyên Đê-can của Ấn Độ, suy đoán rằng hoạt động núi lửa phun trào vào 66 triệu năm trước đã khiến các vật chủng không thể phục hồi cho đến 50 nghìn năm sau. Nghiên cứu này được đăng trên trang tạp chí Khoa học. Henry Melosh chuyên gia tiểu hành tinh của trường Đại học Purdue của Mỹ nói: “Kết quả nghiên cứu này sẽ gây nên sự tranh luận trên diện rộng”. Melosh bày tỏ, ông tán đồng với kỹ thuật trắc định trong nghiên cứu này, nhưng ông vẫn không bị thuyết phục. Ông cho rằng, giữa việc tiểu hành tinh va vào Trái đất và núi lửa phun trào không có quan hệ nhân quả. Sự tuyệt chủng của khủng long là đột phát, chứ không phải là tiến hành dần dần. Những điều được phát hiện trong nghiên cứu vô cùng tương đồng với những gì được nhìn thấy thông qua công năng túc mệnh thông Theo bài được đăng trên trang Chánh Kiến (Chanhkien.org) vào Tháng 6/2009, một người tu luyện thông qua công năng túc mệnh thông đã quan sát thấy tình huống vào thời đại khủng long bị tuyệt chủng, có rất nhiều chỗ tương đồng với suy luận của Rainny. Trên những phiến đá thuộc viện bảo tàng ICA, Peru có khắc những hình vẽ người và khủng long sống cùng với nhau. (Ảnh: Internet) Người có công năng túc mệnh thông này viết trong bài văn “Pháp duyên” của mình rằng, vào 67 triệu năm trước, một tiểu hành tinh với đường kính 25 km với vận tốc 30 km trong một giây đã đụng vào Trái đất, khiến cho bản khối đại lục thay đổi và núi lửa trên toàn thế giới phun trào, vì vậy động thực vật trên Trái đất toàn bộ gần như bị tuyệt chủng bao gồm cả khủng long trong đó, sau đó trái đất tiến nhập vào thời kỳ băng hà. Tác giả tường thuật một cách kĩ lưỡng rằng: “Khoảng 67 triệu năm trước, trên lục địa, trên bầu trời, trong lòng biển của trái đất có đầy các loại hình quần thể khủng long…….Một buổi sáng yên bình, khi con người mới thức dậy sau giấc ngủ say…….. Bất chợt từ nơi xa truyền đến một loại âm thanh đặc biệt……… một tiểu hành tinh với đường kính 25 km (bằng với một thành phố nhỏ) mang theo âm thanh ầm ầm dữ dội do sự ma sát với không khí phát ra, đang đâm vào Trái đất với tốc độ 30 km/giây. Không lâu sau truyền đến một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, toàn bộ trái đất đều đang rung chuyển. Trái đất bị đâm lệch khỏi quỹ đạo vốn có, bay xa ra khỏi Mặt trời. Sau khi tiểu hành tinh này đâm trúng Trái đất, cùng với sự va đập của tiểu hành tinh, mấy thềm lục địa lập tức chìm xuống đáy biển. Sau va chạm các mảnh vụn của đá, bụi, cộng thêm nước biển bị khí hóa đã hình thành nên một đám mây hình nấm khổng lồ, không ngừng, không ngừng dâng cao bao phủ cả bề mặt của Trái đất, che lấp ánh Mặt trời, Trái đất rơi vào trong đêm tối. Đồng thời cơn sóng thần khổng lồ cao đến 5 km, cuốn quanh cả Trái đất, tiếp theo đó là các trận mưa lớn không ngớt liên tục cả mấy ngày”. Tác giả kể tiếp: “Đáng sợ hơn nữa chính là do sự va chạm của tiểu hành tinh đưa đến đại biến động của lớp vỏ Trái đất và thềm lục địa. Một số hòn đảo lục địa chìm xuống đại dương. Một số lục địa dưới biển vụt khỏi mặt biển hướng thẳng lên trời theo lực va chạm của tiểu hành tinh. Đại dương trước đây biến thành lục địa, còn lục địa trước đây cùng tất cả sinh mệnh, văn minh trên bề mặt của nó chìm sâu xuống dưới biển. Do thềm lục địa và vỏ Trái đất không ổn định, không ngừng dịch chuyển, sự va chạm đã đưa đến vô số sự phun trào liên tục của các núi lửa lớn nhỏ, Trái đất khói bụi cuồn cuộn cả ngày, tay giơ ra không thấy được 5 ngón. Tro núi lửa dày đặc bốc lên bao phủ cả bề mặt Trái đất, tình trạng này kéo dài 32 năm. Do trên Trái đất không có đủ ánh sáng Mặt trời, các động thực vật gần như chết hết, loài khủng long cũng do đó mà dần dần tuyệt chủng, Trái đất bước vào thời kỳ băng hà. Và như vậy nhân loại của thời kỳ này đi đến sự kết thúc. Những người còn sống sót bước vào một thời kỳ văn minh tiếp theo”. Tác giả còn nói thêm rằng: “Trong quá trình đại biến động của thềm lục địa, một ngọn núi nằm kề bờ biển ở dưới đáy biển đã nhô lên khỏi mặt biển hơn 8.000 mét, vùng bờ biển đó kết hợp với lục địa vươn cao lên mấy ngàn mét so với mực nước biển. Nhân loại ngày nay của chúng ta gọi ngọn núi ấy là đỉnh núi Everest, còn cao nguyên do vùng bờ biển ấy hình thành gọi là cao nguyên Thanh Tạng”. *** Một sự tương đồng đáng kinh ngạc trong việc giải thích về cùng một hiện tượng của các nhà khoa học và người tu luyện sở hữu công năng đặc dị. Điều này đối với giới tu luyện có thể nói là không có gì là lạ, bởi khi cơ thể đồng hóa với vũ trụ thì trí tuệ của họ cũng được khai mở, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, cũng như các chiều không gian khác. Thế nên, khoa học dẫu có tiên tiến đến mấy cũng không thể đạt được đến trình độ này, theo đó khoa học đương đại cũng không dám thừa nhận sự thật này vì nó vượt khỏi khả năng kiểm chứng của họ. Theo aboluowang.com
 19. Sự huyền diệu của tu luyện Bản thân Hoàng Hữu Sinh là người tu luyện, đương nhiên có kiến giải của bản thân mình đối với sự tu luyện. Dưới đây là những điều ông muốn biểu đạt, về lý giải của sinh mệnh ngoài hành tinh đối với tu luyện của nhân loại. Kỳ thật trong tài liệu lịch sử của Trung Quốc cổ đại có ghi chép những việc liên quan đến sinh mệnh ngoài hành tinh tham quan khảo sát trái đất, thật ra mấy nghìn vạn năm trước vào lúc con người không liễu giải được thì họ cũng đã từng đến qua địa cầu rồi, tuy nhiên con người hiện nay không quan tâm mấy mà thôi. Trong bách khoa toàn thư của hành tinh AK đã có ghi lưu lại lịch sử gần mấy vạn năm của trái đất. Đồng thời phát hiện rất nhiều sinh mệnh cao cấp – khi Thần đến nhân gian chỉ dẫn đạo đức của nhân loại, thông thường những vị Thần sẽ truyền xuất ra một loại khoa học cao hơn: Đạo pháp hoặc Phật pháp. Sinh mệnh ngoài hành tinh đã viếng thăm trái đất từ rất sớm: phiến đá cổ với hình ảnh rõ nét của đĩa bay. AK5T tra duyệt tài liệu lịch sử của nhân loại và những hành tinh khác, phát hiện vào 2500 năm địa cầu trước, trên trái đất đã xuất hiện mấy sinh mệnh cao cấp có công lực rất cao, cũng chính là Thần hoặc Phật mà nhân loại nói đến, xuất hiện ở thế gian con người, nói với con người cần phải tuân thủ quy phạm đạo đức như thế nào. Trong đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra Phật giáo, bảo chúng đệ tử cần phải tuân thủ giới luật, phải có lòng từ bi đối với chúng sinh. Chúa Giê-su của phương Tây cũng dạy bảo con người như vậy, cần phải rời xa tham dục, sám hối, sửa lỗi trước mặt Thần, làm người có phẩm hạnh cao thượng. Lão Tử của Trung Quốc để lại “Đạo Đức Kinh” cho con người, cũng là dạy con người giữ đạo đức, tu tâm dưỡng tính. Con người nếu như tín phụng Thần, làm theo đạo lý mà Thần chỉ dạy cho con người, nhất là trong tu luyện Đạo gia của Trung Quốc, kết cấu vật chất trong tu luyện của thân thể người xuất hiện sự biến hóa rất to lớn ở nhiều tầng thứ không gian khác nhau, siêu việt thân thể người thường, năng lượng của tế bào, phân tử, cho đến các vi lạp vật chất vi quan hơn trong thân thể người đều phát sinh chuyển biến hướng đến đẳng cấp cao hơn. Nhưng, điều đáng tiếc là, văn minh ngoài hành tinh của hành tinh AK cũng chỉ có thể giới hạn ở không gian vài phân tử mà thôi. Nội hàm cao hơn của tu luyện, văn minh ngoài hành tinh vốn không biết được. Gần hai nghìn năm trở lại đây, nền tảng đạo đức của văn minh nhân loại, sinh mệnh ngoài hành tinh AK5T thật khó mà lý giải cho được. Nội hàm của “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” được đề cập đến trong văn hóa Trung Quốc cổ đại không phải là điều dễ dàng làm rõ cho được, hơn nữa họ phát hiện những quy phạm đạo đức này có quan hệ nhất định với sinh mệnh cơ thể con người, chỉ là phát hiện mang máng mà thôi, Pháp mà chư Thần giảng ra xuất hiện trong các giai đoạn của lịch sử văn minh nhân loại, chính là nhận thức cao hơn đối với thế giới vật chất, nên chăng nó chính là nền tảng khoa học cao hơn. 9. Sự hủy diệt của văn minh nhân loại lần trước Hoàng Hữu Sinh phát hiện, sinh mệnh ngoài hành tinh đối với một số hiện tượng nơi nhân loại không phải là rất lý giải, đó chính là sự sa ngã và hủy diệt của xã hội loài người. Có thể cũng là mối quan hệ của văn hóa Thần truyền trong truyền thuyết Trung Quốc, rốt cuộc Thần châu Trung Hoa có thể lấy nội hàm bên trong của văn hóa tu luyện mà lý giải. Kỳ thật, bên trong Thần châu Trung Hoa có dấu tích của Thần ở trong đó, chỉ là nhân loại bây giờ trái lại mê muội trong khoa học kỹ thuật cấp thấp của người ngoài hành tinh khó mà nhảy thoát ra được, đã quên đi bộ phận tinh hoa vốn thuộc về bản thân con người mình, cũng thật là đáng buồn thay. Nhưng mà đây cũng là điều sinh mệnh ngoài hành tinh cao hứng, nhân loại nếu như không đi theo Thần, như vậy, ý đồ của sinh mệnh ngoài hành tinh đối với con người, chính là sẽ có cơ hội để đạt mục đích. Sinh mệnh ngoài hành tinh AK5T trong kho dữ liệu ở thiên hà ánh sáng xanh tra được rằng, hủy diệt của văn minh nhân loại lần trước là một lần đại hồng thủy, nhân loại không còn nghe theo lời khuyên răn từ bi của Thần, xa rời khỏi quy phạm đạo đức mà Thần đặt ra cho nhân loại, có thể là chư Thần đã nổi giận, liên tục giáng mưa rất nhiều ngày, đại hồng thủy đã nhấn chìm hầu hết các nơi của địa cầu, nhưng có những ngọn núi rất cao đã có người sống sót, con tàu Nô-ê cũng đã cứu được không ít người. Con người còn sót lại sau kiếp nạn lại dần dần sinh sôi trở lại. Sự kiện này, thật ra trong “kinh Thánh” hoặc một vài tư liệu lịch sử của Trung Quốc cũng như các nới trên thế giới đều có ghi chép lại (BBT: hồ Ba Bể của Việt Nam cũng là một ví dụ), nhưng mà con người hiện nay trong dục vọng của bản thân mình đã trở nên ngu tối, thà tin vào thuyết tiến hóa loạn bát nháo kia, chứ không có phản tỉnh đối với tư tưởng và hành vi của bản thân mình. Như vậy, từ trong ghi chép của thiên hà AK có thể nhìn thấy, con người không nghe lời răn dạy theo sinh mệnh cao cấp – Thần, mà phóng túng dục vọng, không ngừng làm ác, rời xa khỏi sự thiện lương, Thần không thể không buông bỏ, từ đó mà hủy diệt con người. Nhưng, những người lương thiện tin vào Thần thì được giữ lại, dường như chỉ là số ít người lựa chọn sự lương thiện mà được đến tương lai. 10. Sự biến dị của khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh đối với vật chất Hoàng Hữu Sinh phát hiện khoa học kỹ thuật của nền văn minh ngoài hành tinh bao gồm cả nhân loại hiện này, có tác dụng phá hoại nhất định đối với vật chất, thật ra sinh mệnh ngoài hành tinh cũng đã nhận ra sự thật này và cũng hoàn toàn không có giải pháp. Phát triển đến giai đoạn hiện nay, vũ trụ đã phát sinh biến hóa rất to lớn so với trước đây, đây có thể là điều mà con người không biết được. Rất nhiều khoa học kỹ thuật của văn minh ngoài hành tinh sau khi phát triển đến giai đoạn nhất định, rất nhiều lĩnh vực thâm sâu đã xuất hiện vấn đề mất kiểm soát, trong tìm tòi và nghiên cứu không ngừng đối với lĩnh vực không gian lạp tử vi quan, thực nghiệm khoa học kỹ thuật nhiều lần cũng đã tạo thành tai nạn không thể cứu vãn đối với vũ trụ. Khoa học kỹ thuật hiện đại của nhân loại chính là văn minh ngoài hành tinh cố ý truyền cấp cho con người, chẳng qua là thời gian phát triển rất ngắn, khoa học kỹ thuật của nhân loại so với văn minh ngoài hành tinh mà nói, còn rất thấp kém mà thôi. Trong nghiên cứu khoa học của nhân loại, sự va chạm của lạp tử đối với lạp tử tốc độ cao trong máy gia tốc (LHC, Large Hadron Collider – theo ý người dịch), sự nổ tung của lạp tử vi quan, đã tạo thành phản ứng dây chuyền, đang giải thể lạp tử vi quan xung quanh, tốc độ phát triển cũng là tương đối nhanh. Nếu như không có tiết chế, trái đất hoặc những tinh cầu khác sẽ ở trong một thời gian nào đó có thể sẽ “bốc hơi” mất, hiện nay, một số ít nhà khoa học trong nhân loại cũng đã phát hiện hiện tượng này, nhưng không có cách nào ngăn chặn được. Điều mà các nhà khoa học lo ngại cũng chính là máy LHC sẽ tạo ra hố đen phá hủy Trái đất. Văn minh ngoài hành tinh trong phát triển khoa học kỹ thuật, dùng những phương pháp tương tự như hóa học đã sản sinh ra rất nhiều vật chất mới, những vật chất này đã tạo nên sự ô nhiễm đối với vật chất ban đầu, ảnh hưởng đến kết cấu ổn định của vật chất, từ đó sản sinh sự biến dị của vật chất. Càng lợi dụng kỹ thuật lạp tử vi quan hơn, ô nhiễm vật chất dẫn đến càng lớn, ảnh hưởng đối với môi trường vật chất càng lớn, những biến dị này cũng là vấn đề không cách nào giải quyết được. Đồng dạng như vậy, trong vũ trụ đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Điều rõ ràng nhất chính là, rất nhiều tinh cầu trong vũ trụ đã lệch khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, rất nhiều vận chuyển của thiên hà đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu như vậy. Một số tinh thể đã phát sinh sự nổ tung, đây cũng là điều mà văn minh ngoài hành tinh lo lắng nhất. AK5T cũng thực sự lo lắng điều này, sau này sẽ sinh tồn ở nơi nào cũng chính là một vấn đề nhạy cảm. Phát triển khoa học kỹ thuật cao ngoài hành tinh đã đi ngược lại quy luật vận hành bình thường của vật chất, đã mang đến biến dị và ô nhiễm cho thế giới vật chất. Khoa học kỹ thuật của văn minh ngoài hành tinh sau này chỉ có thể vận dụng an toàn ở trong phạm vi địa phương cục bộ rất nhỏ thuộc tầng thấp của vũ trụ mà thôi. Kết cục của văn minh ngoài hành tinh Thông qua quan sát của Hoàng Hữu Sinh, phát hiện thấy phát triển của văn minh ngoài hành tinh trong 20 năm trở lại đây có hạn chế rất lớn, dường như đã chịu sự hạn chế rất nhiều, đây có thể là sinh mệnh ngoài hành tinh đã nhận được cảnh cáo. Bởi vì phát triển của khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh sẽ không mang đến chỗ tốt cho nhân loại. Là sinh mệnh cao cấp đang nắm giữ vũ trụ, chứ không phải sinh mệnh ngoài hành tinh đang nắm giữ vũ trụ. Sinh mệnh ngoài hành tinh nhiều đến nỗi không phải là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được! Loại từng đến trái đất cũng không chỉ là một loại sinh mệnh thuộc hành tinh AK. Trong đó có một loại người ngoài hành tinh chính đang ở ngay người trái đất chúng ta! Đi ngang qua bạn mà bạn cũng nhận không ra. Những chuyện tốt chuyện xấu mà họ làm cuối cùng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm! Con người dần dần sẽ hiểu được và biết rõ tất cả. Hiện tượng sinh mệnh ngoài hành tinh sống trên trái đất thường có báo cáo, thật ra trong tài liệu lịch sử cổ đại của nhân loại cũng có ghi chép, nói rằng sinh mệnh ngoài hành tinh đã viếng thăm trái đất từ rất sớm rồi, chỉ là trước sau không lộ mình mà thôi. Mấy năm trở lại đây cái gọi là “báo cáo về đĩa bay” đến từ hầu hết các nơi ở trên thế giới cứ không ngừng đưa ra, người ngoài hành tinh và UFO gần đây đã trở thành tin nóng của công chúng, hình thành cao trào, hiển nhiên nhân loại đã sắp đến một thời khắc đặc biệt để vén mở ẩn đố về người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh là vấn đề hiển hiện sự thật Theo trang mạng tin tức của Nga, người phụ trách trung tâm nghiên cứu UFO của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã quay chụp được đoạn băng ghi hình và ảnh chụp UFO rõ nhất từ trước đến nay trên trái đất. Ông Haktan Akdogan người phụ trách trung tậm nghiên cứu UFO Thổ Nhĩ Kỳ lúc tham dự hội nghị ở Istanbul đã tiết lộ với giới truyền thông rằng một cư dân đương địa của thị trấn nhỏ Yalcin Yalman, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ dùng camera quay lại được hình ảnh UFO. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy cửa khoang của UFO và dây ăng ten độc lập, còn có hình dáng của hai sinh vật không rõ ràng. Người phụ trách trung tâm nghiên cứu UFO đã công khai với kí giả một đoạn băng ghi hình dài 22 phút, ông cho rằng điều này sẽ gây nên chấn động trên toàn thế giới. Ngày 17 tháng 1 năm 2008, đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát sóng một đoạn phim dài 1 phút 15 giây. Thật ra, nếu như sinh mệnh ngoài hành tinh thật sự tồn tại, kỹ thuật của họ đương nhiên là cao hơn rất nhiều so với khoa học hiện đại của người trái đất chúng ta, vì vậy nhân loại ít nhiều cũng đang trong tầm kiểm soát của họ, trong đó cũng bao gồm tần số tuyên truyền những sự kiện có liên quan đến họ. Có thể suy ra rằng, thiết bị thăm dò người ngoài hành tinh mà nhân loại phát minh e rằng cũng là kỹ thuật họ có ý truyền cấp cho con người. Như vậy nói rằng, đối với người trái đất chúng ta mà nói, người ngoài hành tinh không còn là vấn đề phát hiện nữa, mà là vấn đề hiển hiện có chủ ý. Hiển hiện lúc nào, quyền chủ động không nằm ở người trái đất, mà nó được quyết định bởi bản thân sinh mệnh ngoài hành tinh thuộc cấp bậc cao hơn. Bây giờ có nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, người ngoài hành tinh đang đi sách lược “nội ứng ngoại hợp”. Ngoài việc lóe sáng ở trên bầu trời ra, có một phần đã chiếm giữ thân thể người, chính là sinh sống ngay giữa con người chúng ta. Đây cũng không phải là đang nói đùa, rất nhiều chính phủ phương Tây đều có tài liệu người thật về phương diện này, chỉ là làm cơ mật quốc gia không công bố ra bên ngoài mà thôi. Theo “Tờ báo tin tức thế giới” của Mỹ tiến sĩ James chuyên gia vật thể bay không xác định và nhà vật lý học của Mỹ nói, bên trong nước Mỹ có 5 triệu người ngoài hành tinh, bề ngoài của họ xem ra không khác gì với người trái đất, hơn nữa đàn ông, phụ nữ tỉ lệ ngang nhau, phần nhiều người đã kết hôn, nhưng không có sinh con. Tiến sĩ James vào mười năm trước, không ngừng tiến hành nghiên cứu quan hệ thông gia của con người trái đất với người ngoài hành tinh, ít nhất đã phát hiện hơn văn kiện 1000 cặp người trái đất và người ngoài hành tinh kết hôn. Ông nói, tần suất của một người Mỹ kết hôn với người ngoài hành tinh đại khái là 50%. Ông đã đưa ra đặc trưng của vợ chồng người ngoài hành tinh, nhưng nguyên nhân thật sự đối với việc người ngoài hành tinh đến trái đất cảm thụ cuộc sống lại không nói rõ được. Cũng có những người ngoài hành tinh không cẩn thận đã để lộ thân phận. Ngày trước, nhân viên điều tra liên bang Mỹ đã bắt giữ một người đam mê đầu tư cổ phiếu ở phố Wall, New York. Theo nguồn tin của ủy viên hội giao dịch chứng khoán an toàn nước Mỹ (SEC) nói rằng, người đàn ông 44 tuổi tên Andrew Carlssin này, chỉ khởi nghiệp dựa vào 800 USD, trong thời gian chưa đến nửa năm đã mua 126 lần cổ phiếu, gần như mỗi cổ phiếu đều tăng giá, ít nhất số tiền lời đã lên đến con số chục triệu Đôla Mỹ. Nhân viên điều tra nước Mỹ tin tưởng rằng ông ta sỡ dĩ có thể thường xuyên chiến thắng ở thị trường cổ phiếu, là vì có được thông tin nội bộ chứng khoán đáng tin cậy một cách phi pháp, nhưng khi nhân viên điều tra yêu cầu ông tiết lộ “nguồn tin tức”, ông tự xưng bản thân mình là một nhà du hành thời gian đến từ năm 2256, ông ta sở dĩ chiến thắng liên tiếp ở thị trường cổ phiếu, chỉ là vì ông ta đối với thi trường lên xuống của cổ phiếu nước Mỹ đầu thế kỷ 21 thì “nắm rõ như lòng bàn tay”. Điều thú vị là cho đến tận bây giờ, nhân viên điều tra liên bang không có phát hiện bất cứ tài liệu ghi chép gì về sự tồn tại của người đàn ông này. Mẫu tin về Andrew Carlssin trên báo giấy Quá khứ chỉ có những người tu luyện có công năng đặc dị, nhưng thông thường là không hiển thị ở nơi người thường. Hiện nay những chuyện kỳ lạ thật là nhiều không sao đếm hết được, đây phải chăng là có quan hệ với người ngoài hành tinh? Người đàn ông 51 tuổi Brad Williams ở thành phố La Crosse, thuộc bang Wisconsin, nước Mỹ được giới truyền thông đưa tin có trí nhớ siêu cấp kinh người, ông có thể nhớ rõ bất kỳ sự tình lớn nhỏ phát sinh mỗi ngày trước đó. Trước mắt toàn thế giới được biết chỉ có ba người có khả năng ghi nhớ thuộc hạng “bách khoa toàn thư” siêu cấp như vậy. Brad Williams được mệnh danh là người đàn ông với trí nhớ siêu thường Thật ra, đây cũng không phải là vấn đề trí nhớ gì, là biểu hiện trạng thái tự do của linh hồn khi không chịu sự khống chế của đại não. Người tu luyện biết rằng, ngay cái thời khắc con người rời khỏi thế gian, linh hồn không chịu sự trói buộc của thân thể con người nữa, thời khắc đó mỗi một tình tiết trong một đời của người ta đều sẽ triển hiện hết sức rõ ràng. Chả trách có cách nói, con người trước mặt Diêm Vương thì không thể chối cãi được gì nữa. Tại sao người ngoài hành tinh bây giờ muốn tạo thế lực cho mình Bây giờ, điểm then chốt của vấn đề là: tại sao người ngoài hành tinh sau một thời gian dài dấu mình, bây giờ muốn tạo dựng thanh thế cho bản thân mình ở thế gian con người như vậy. Cái này liên quan đến mục đích của người ngoài hành tinh đến trái đất. Người ngoài hành tinh nhất định là nhắm đến con người mà đến, không phải là vì một loài động vật gì đó mà đến đây. Bất kể họ có ý đồ gì đối với con người, như vậy chiến lược bây giờ của người ngoài hành tinh ở trái đất đã có sự chuyển biến, cũng biểu hiện rõ rằng thế gian con người sẽ phát sinh sự biến hóa to lớn có liên quan đến con người, người người hành tinh đã thấy trước cả rồi. Nếu như thật sự là như vậy, như vậy người ngoài hành tinh là sinh mệnh, cũng phải có sự lựa chọn, cũng phải thuận theo sự biến hóa đổi mới của vũ trụ, chúng cũng có vấn đề thăng lên hay giáng hạ xuống. Nếu muốn có nơi đến tốt đẹp hơn, ở vào thời kỳ đặc biệt này, chính là phải có sự giúp đỡ đối với con người, có câu nói chính là cần có biểu hiện lập công. Như vậy giúp đõ con người nhận thức được sự tồn tại chân thật của không gian khác trong vũ trụ, triệt để mở ra tư duy của con người, khiến cho con người có thể coi trọng nguy hiểm mà nhân loại sắp phải đối mặt, đương nhiên là một chuyện tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có người sợ hãi người ngoài hành tinh, thử nghĩ nếu như có người thật sự quay chụp được người ngoài hành tinh mở cửa khoang thuyền bước ra, như thế thì thuyết vô thần, thuyết tiến hóa đã nhồi sọ con người thế gian trong suốt bao nhiêu năm nay có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc là thật hay là giả, thật ra có thể từ tần số gia tăng về sự xuất hiện có liên quan đến người ngoài hành tinh trước mắt cũng có thể biết được một, hai phần. Có thể đoán trước được rằng, những sự việc liên quan đến người ngoài hành tinh sẽ càng thường xuyên hơn, những gì con người nhìn thấy, và ghi chép lại sẽ càng chân thật hơn, sẽ càng khiến cho con người thế gian thêm bàng hoàng chấn động. Triển hiện hiện tượng thời gian không gian khác mà con người không dám đối mặt, đây chính là phương thức lập công bằng cách tự mình xuất hiện mà cảnh tỉnh con người hiện nay, tức là tự cứu bản thân mình, cũng là cứu con người thế gian. Lời của người biên tập. Qua mấy phần của bài viết, đã xuất hiện một số ý kiến của độc giả, bao gồm những ý kiến cho rằng câu chuyện mang tính chất hoang đường. Tuy nhiên nhiều năm trước người biên tập đã đích thân nghe thấy câu chuyên tương tự từ một người bạn, kể rằng bạn của người này cũng là người tu hành (không rõ là theo môn nào), cũng đạt đến một tầng thứ nhất định và đã câu thông với người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh cũng có ấn tượng rất sâu sắc về thân thể người mà không tài nào lý giải được. Ngoài ra còn có một số tình tiết nữa nhưng vì thời gian lâu không thể nhớ chi tiết và cũng vì e ngại vấn đề khẩu nghiệp nên xin không nói sâu thêm. Tuy nhiên những điều trong bài này thì người biên tập cũng có lý giải phấn nào, và cũng không thấy có gì là hoang đường. Nếu như thực sự không có chút nhận thức nào về vấn đề này thì có lẽ bài viết dài với nhiều nội dung như vậy khó mà dịch và truyền tải cho bạn đọc một cách rõ ràng được. Do đó việc đánh giá là tùy thuộc vào mỗi người tự có nhìn nhận, và có nhiều điều hiện nay đã trở nên hiển nhiên, chỉ là nhiều người cố chấp vẫn không muốn chấp nhận nó. Tiểu Thiện, dịch soundofhope.org
 20. Cái Khoa học này nó như thầy bói mù xem voi ấy mà :D
 21. Ở phần này Hoàng Hữu Sinh nghe AK5T nói về nhận thức của ngoài hành tinh đối với sinh mệnh cao cấp – Thần. Sau khi AK5T trở thành nhà khoa học, nó đặc biệt có hứng thú đối với khoa học sinh mệnh. Nó đã tra lại rất nhiều điển tịch văn minh hành tinh khác của rất nhiều thiên hà, theo đó nó phát hiện bản ghi chép về một niên đại rất xa xôi. Những ghi chép này khiến AK5T hứng thú rất sâu sắc, kết quả sau nghiên cứu cũng đã khiến nó bàng hoàng chấn động. Bản ghi chép cho biết, khoảng mấy trăm triệu năm trước, một định tinh trong hệ Ngân Hà, ở ngay vị trí của Trái đất hiện tại, lúc đó vẫn chưa có con người, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, không có biển cả, động thực vật, v.v…. Trên địa cầu lúc đó rất vui vẻ, chủng người sinh sống chính là chủng người ngoài hành tinh tương tự như AK5T, khoa học kỹ thuật lúc đó cũng chưa cao. Nghiên cứu của AK5T còn phát hiện, nó còn có quan hệ sâu xa nào đó với người ngoài hành tinh thời đó, có thể nó là đời sau đã được cải tiến của người ngoài hành tinh trên Trái đất thuở đầu. Căn cứ theo điển tịch được ghi chép lại từ rất sớm, vào ngày nọ, một tiếng nổ lớn “Ầm” vang lên, chấn động trời đất, đột nhiên bầu trời dường như nứt mở ra, hào quang bảy màu đổ xuống tựa như thác nước, một loại năng lượng lớn mạnh vô cùng thần thánh trong nháy mắt tràn đầy không gian, sức mạnh của khoa học kỹ thuật ngoài hành tình cơ bản không có cách nào đối kháng với các sinh mệnh cao cấp này, cũng không dám có niệm đầu bất kính. Vô số sinh mệnh cao cấp xuất hiện, họ như ngưng tụ trên không, có vị chân xếp bằng ngồi trên tòa sen, ánh hào quang lấp lánh; có vị ngồi trên tiên hạc đang bay lượn, ánh hào quang tỏa ra bốn phía, còn có rất nhiều sinh mệnh cao cấp khác, đứng đầy trong không trung, dường như không cần đến bất cứ công cụ gì, họ cứ lơ lửng mãi. Điều kỳ lạ chính là hình tượng của họ khá giống với hình tượng con người. Tuy nhiên, họ trông mỹ lệ và thù thắng hơn con người rất nhiều, thân mang theo năng lượng lớn mạnh không cách nào đối kháng được, cũng là điều mà người ngoài hành tinh không thể với tới được, bởi năng lượng đó đã đạt đến trình độ vô cùng vi quan, có mật độ hết sức cao, với năng lực khống chế tất cả. Có thể nói, năng lực mà sinh mệnh cao cấp nắm giữ chính là khoa học cao hơn rất nhiều so với thứ mà sinh mệnh ngoài hành tinh thời đó đang sở hữu. Lúc này, một sinh mệnh cao cấp có năng lực rất lớn mạnh vẫy tay một cái, một năng lượng lớn mạnh lướt nhẹ đến, người ngoài hành tinh và toàn bộ nền văn minh cùng với hết thảy công trình trên Trái đất lúc đó trong nháy mắt liền không còn gì cả. Tất cả đều di chuyển đến một tinh cầu khác cách Trái đất rất xa, đối với họ sự việc này giống như chỉ sau một giấc mộng mà quê nhà đã đổi khác. Về sau họ lợi dụng khoa học kỹ thuật của mình, nghĩ cách tiếp cận quê nhà xưa vốn chính là Trái Đất. Tuy nhiên, họ phát hiện địa cầu xuất hiện biến hóa phi thường, có biển cả, thực vật, động vật,… và điều khiến họ kinh ngạc hơn, đó chính là con người. Con người trở thành chủ nhân mới của Trái đất. Đối với sự xuất hiện của con người, trong rất nhiều thư tịch của người ngoài hành tinh đều không ghi chép cụ thể, vậy nên không thể khảo chứng, nhưng họ lại cảm thấy vô cùng hứng thú đối với văn minh con người trên Trái đất. Gần hàng nghìn năm nay, họ luôn theo đuổi việc nghiên cứu văn minh nhân loại. Theo những nghiên cứu đó, những truyền thuyết cổ xưa của nhân loại chính là thể hiện tri thức nhân loại, trong đó ghi rằng người đối với phương Đông, Nữ Oa chính là vị Thần đã sáng tạo nên con người, trong khi văn minh phương Tây lưu truyền rằng Thiên Chúa Yaweh đã tạo nên con người. Con người có thể chính là chủng loại được những sinh mệnh cao cấp thời đó tạo nên, đương nhiên kết luận này chỉ là suy luận của chủng ngoài hành tinh này mà thôi. Nếu như đó là sự thật, sinh mệnh cao cấp xuất hiện thời bấy giờ ắt hẳn chính là “Thần” mà nhân loại hằng tôn xưng. 5. Sự hoang đường của “thuyết tiến hóa” Điều mà người tu luyện Hoàng Hữu Sinh thấy buồn cười, thậm chí người ngoài hành tinh cảm thấy nực cười chính là “thuyết tiến hóa” của nhân loại. AK5T từng đi qua rất nhiều thiên hà trong không gian này, trong ghi chép của trung tâm số liệu khoa học kỹ thuật của ít nhất 50 thiên hà, liên tục có những ghi chép mô tả văn minh nhân loại trên địa cầu cách nay hơn cả 80 triệu năm, phát hiện sự xuất hiện và hủy diệt của văn minh nhân loại dường đang chịu sự khống chế của các sinh mệnh cao tầng, tức là “mọi việc đều do Thần Phật an bài”, “tất cả đều đã có định số”, v.v…. Vào 2600 năm của địa cầu trước, AK5T lúc đó vẫn còn rất trẻ, thích đi du ngoạn khắp nơi. Lần đó, nó lái phi thuyền NU-Y7C, lợi dụng đường hầm không gian vốn không thường xuyên sử dụng, tiến nhập vào thiên hà HRW3-EE, cách thiên hà Ánh Sáng Xanh 3 triệu năm ánh sáng. Nền văn minh ngoài hành tinh của thiên hà này tương đối đặc biệt, còn xảo diệu hơn nhiều so với việc vận dụng năng lượng lạp tử cao năng lượng. Các ghi chép của nền văn minh này miêu tả rằng, Trái đất mấy chục triệu năm trước, đã xuất hiện người khổng lồ, nhìn chung là cao lớn hơn nhân loại bây giờ, khoảng 6 mét, hơn nữa súc vật mà họ sử dụng cũng không giống trâu bò hoặc dê thời nay mà chính là khủng long mà con người nhắc đến. Có một số khủng long được người khổng lồ nuôi, một số khác sống hoang dã. Người khổng lồ nuôi khủng long cũng giống như nhân loại thời nay nuôi gia súc, gia cầm. Ấy thề mà nhân loại đối với các nền văn minh tồn tại trước đây lại có những kiểu giải thích kỳ quái. Họ thổi phồng thuyết tiến hóa của Darwin, quả là chuyện buồn cười ngu xuẩn nhất của con người đối với việc nhận thức chính bản thân mình. Bởi theo cách nói trong thuyết tiến hóa, họ tuyệt đối không thừa nhận sự tồn tại của người khổng lồ. Chỉ một số rất ít nhà khoa học có tư tưởng tương đối rộng mở, đã phát hiện rất nhiều hóa thạch người khổng lồ, tổ hợp thành khung xương. Tuy nhiên điều đáng tiếc chính là, rất nhiều kẻ vô lại mang danh nhà khoa học vì lợi ích và quyền lực của bản thân đã vứt bỏ lý trí, rất ít người có thể thừa nhận sai lầm mà thay đổi. 6. Sự hoàn mỹ của thân thể người AK5T đối với sự hoàn mỹ của thân thể người trầm trồ khen ngợi mãi không thôi. Nhân loại theo tín người vào thần tin rằng Thần đã sáng tạo nên thế giới, trời đất, con người, động vật và thực vật khác, v.v….Theo ghi chép của văn minh ngoài hành tinh, mấy trăm triệu năm trước, sinh mệnh cao cấp hơn đã xuất hiện trong không gian này, họ đã tiến hành cải tạo địa cầu và rất nhiều phạm vi không gian, trên Trái đất đã xuất hiên con người, sự việc này cũng chấn động đến giới văn minh ngoài hành tinh. Trong mỗi lần văn minh nhân loại, đều có sinh mệnh cao cấp -Thần đến thế gian tiến hành chỉ dẫn con người. Người ngoài hành tinh ở trước mặt Thần, thì cái gọi là khoa học kỹ thuật cao của họ chẳng khác gì mấy món đồ phế liệu, đó không phải là một tầng thứ, hoặc năng lực khống chế năng lượng cũng không phải là một loại đẳng cấp. Bởi sinh mệnh cao cấp có thể khống chế năng lượng của không gian hết sức vi quan, siêu việt khỏi nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, proton của không gian này, còn văn minh ngoài hành tinh chỉ vỏn vẹn xuyên qua được mấy không gian được cấu thành từ các hạt phân tử lớn nhất, họ có nằm mơ cũng không đạt được năng lực của Thần. Thủ lĩnh của người ngoài hành tinh cũng ý thức được rằng đây là an bài của sinh mệnh cao cấp hơn trong vũ trụ. Vì vậy, đối với con người, họ chỉ tôn kính mà không thể gần gũi. Người ngoài hành tinh đối với sự hoàn hảo của thân thể người chỉ có thể ca tụng không ngớt lời, bởi con người chính là Thần tạo nên, và được Thần bảo hộ. Chủng người ngoài hành tinh này đối với con người chỉ có thể giữ khoảng cách và quan sát từ xa, chứ không dám tổn hại đến con người, mặc dù khoa học kỹ thuật của nhân loại xem ra không phát triển mấy. Về sau, sau khi người ngoài hành tinh xuất phát từ sự ngưỡng mộ, đã tiến hành quan sát thân thể con người, lợi dụng khoa học kỹ thuật trình độ cao độ của mình để mô phỏng đặc điểm thân thể người, rồi từ kết cấu thân thể ban đầu và dùng các loại năng lượng ánh sáng, lạp tử vi quan, v.v……để mô phỏng tổ chức công năng của bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, do không có hoàn cảnh tương đồng với Trái đất và đặc điểm đối ứng với rất nhiều không gian trong cơ thể người, nên họ chưa thể tạo ra một thân thể người thật sự, có các đặc điểm hữu cơ và trật tự siêu việt, tự động bồi bổ, tự động kháng khuẩn. Văn minh khoa học kỹ thuật cao của người ngoài hành tinh phát hiện, kết cấu của thân thể con người không chỉ là mấy bộ phận như con người hiện đại nhận thức được. Tế bào của thân thể con người là do phân tử tổ hợp thành, phân tử là do nguyên tử tổ hợp thành, kết cấu hoặc tổ chức của thân thể con người trong rất nhiều không gian của lạp tử vi quan khác nhau đều có rất nhiều đặc điểm kỳ diệu, có quan hệ đối ứng rất sâu với vũ trụ. Trong văn hóa tu luyện của Trung Quốc có giảng, thân thể người là một tiểu vũ trụ. Đây chính là một đáp án rất chính xác. Từ lâu các nhà khoa học đã nhận thức được thân thể người là một tiểu vũ trụ. 7. Thành tựu nghiên cứu của Trung y đối với thân thể người Hoàng Hữu Sinh trong khi câu thông với AK5T phát hiện rằng, văn minh ngoài hành tinh rất có hứng thú đối với Trung y cổ đại. AK5T trong khi nghiên cứu khoa học thân thể người phát hiện rằng, Trung y cổ đại, biện chứng trị liệu đối với thân thể người, là căn cứ theo học thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc và hài hòa âm dương của Đạo gia mà phát triển. Thật ra, khoa học Trung y này đã vượt xa những cái gọi là khoa học kỹ thuật cao trong nghiên cứu cơ thể người của các nền văn minh ngoài hành tinh. Ví dụ nói, quyển sách “Hoàng Đế nội kinh” của nhân loại, cuốn sách này đề cập đến phương thức điều trị bệnh tật. Những điều ghi chép trong “Hoàng Đế nội kinh” rất nhiều là nhắm thẳng không chỉ vào thân thể ở một không gian lạp tử vi quan, mà nó còn nhắm vào cơ thể người trong rất nhiều không gian khác. Đối với quyển sách nghiên cứu thân thể người này, ngay đến cả khoa học kỹ thuật cao của văn minh ngoài hành tinh cũng là điều không thể giải đố được. Văn minh ngoài hành tinh cũng chỉ có thể biết được một vài không gian phân tử lớn được trình bày trong “Hoàng Đế nội kinh” mà thôi. Con người trong sự phát triển, đã đánh mất những điều tinh hoa thật sự. Rất nhiều phương pháp của Trung y thật ra chính là cách thức khiến thân thể người trong những không gian vi quan hơn so với phân tử, hồi phục lại trạng thái bình thường. Một khi nền tảng thân thể người ở không gian vi quan được phục hồi thì thân thể xác thịt của tế bào con người chắc chắn cũng sẽ bình thường. Nghiên cứu thân thể người của Trung y cổ đại thật ra là siêu xuất khỏi nhận thức của y học phương Tây hiện đại. Trung y đã đạt được trình độ nhắm thẳng vào kết cấu tổ chức thân thể, trong khi Tây y chẳng qua là chỉ bỏ công phu ở lớp tế bào xác thịt của con người mà thôi. “Hoàng Đế nội kinh” rất nhiều là nhắm thẳng vào, hơn nữa vẫn không phải là thân thể của một không gian lạp tử vi quan. Nhìn chung, vào 20 vạn năm của địa cầu trước, kỹ thuật của thiên hà Ánh Sáng Xanh đã vượt qua thời đại điện tử tiến nhập vào thời đại ánh sáng, hơn nữa còn có thể lợi dụng năng lượng ánh sáng của nhiều không gian. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của hành tinh AK trong nền văn minh ngoài hành tinh chẳng qua chỉ ở vào giai đoạn trung cấp, người ngoài hành tinh AK5T ở trong vũ trụ mênh mông này cũng rất nhiều, đặc điểm khoa học kỹ thuật của họ liên quan đến trình độ nhận thức vũ trụ cũng có sự khác biệt rất lớn. Mời các bạn đón tiếp phần 3: Sự huyền diệu của tu luyện.
 22. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc Tối 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để thắp nến tưởng niệm những học viên bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. Tối ngày 15/10/2015, hàng trăm bức ảnh những học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, lấp lánh trong ánh nến của buổi lễ tưởng niệm. (Ảnh: Epochtimes) Các học viên Pháp Luân Công ngồi sát cạnh nhau, đôi mắt nhắm khẽ, trang nghiêm và an hòa, tay giơ cao ngọn nến, để tưởng niệm những học viên theo tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” không sợ hãi trước bức hại. Tưởng niệm những người hy sinh tính mạng của mình để giữ vững lương tri, đạo đức của nhân loại. Theo thống kê của Tổ chức Điều tra Quốc tế về bức hại Pháp Luân Công, từ năm 2000 đến năm 2006, trong vòng 6 năm đã có hơn 1 triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giam vào trại giáo dục lao động cưỡng bức. Cho đến nay, theo số liệu có thể thu thập được, 3.397 học viên đã bị bức hại đến chết. Từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Vô số các học viên đã bị bắt giam phi pháp, bị tra tấn cực hình, tra tấn về tinh thần, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ tín ngưỡng của mình, qua đó cho toàn thế giới thấy được sức mạnh của niềm tin chân chính. Những hình ảnh tĩnh lặng và trang nghiêm làm người qua đường cảm động…(Ảnh: Epochtimes) Họ là những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. (Ảnh: Epochtimes) Tưởng niệm những người hy sinh tính mạng để giữ vững lương tri, đạo đức trước sự khủng bố và bạo lực… (Ảnh: Epochtimes) Một niềm tin kiên định vào Chân – Thiện – Nhẫn. (Ảnh: Epochtimes) Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống, đây là một kết luận đã được xác thực của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG). (Ảnh: Epochtimes) Và cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Epochtimes) Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn luôn kiên trì phản bức hại 16 năm qua. (Ảnh: Epochtimes) Đôi mắt nhắm khẽ, trang nghiêm và an hòa, tay giơ cao ngọn nến, để tưởng niệm những học viên theo tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” không sợ hãi trước bức hại. (Ảnh: Epochtimes) Học viên Pháp Luân Công tên Dương Thanh đến từ Chicago bước vào tu luyện từ năm 1995. Vợ của ông vốn bị ung thư máu, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi một cách thần kỳ. Thông qua câu chuyện của gia đình ông, mọi người đã thấy được sự tuyệt vời của Pháp Luân Công, người thân và bạn bè của ông đều lần lượt bước vào tu luyện. Người em trai nghiện thuốc lá đến mức hai ngón tay vàng khè, không lâu sau cũng bỏ được. Em gái yếu đến mức vốn không thể làm được việc nhà nhưng nay đã có thể ra ngoài làm việc. Sau khi ông Dương Thanh nghỉ hưu, ông đã tập trung mọi người luyện các bài công pháp hàng ngày tại trường đại học Thanh Hoa. Ông hồi ức lại khi đó ở Trung Quốc có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, đến nỗi sách không thể cung cấp đủ cho mọi người đọc. Vậy mà môn tu luyện tuyệt vời này lại bị ĐCSTQ đàn áp không thương tiếc. Ông Dương Thanh không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông đến đây để nói cho người dân thế giới biết sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi đưa ông Giang Trạch Dân và các tòng phạm La Cán, Tăng Khánh Hồng… ra công lý. Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn luôn kiên trì phản bức hại 16 năm qua. “Ánh nến gác đêm” tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết đã trở thành một hoạt động thường niên tại các nơi trên thế giới. Tĩnh lặng tưởng niệm trong tiếng nhạc du dương làm nổi bật sự kiên nghị và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Công. Người dẫn chương trình khẽ đọc: “Ánh nến chiếu rọi thế giới, mang ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ truyền đi khắp bốn phương”. Theo Daikynguyenvn / Epochtimes
 23. Lão hòa thượng tiết lộ bí mật chấn động về người ngoài hành tinh Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một điều rằng khi khoa học bất lực trong việc tìm kiếm và liên lạc với nhóm người không thuộc Trái đất này, thì chúng ta có những người có thể liên lạc với người vũ trụ bằng 1 phương thức khác, một phương thức phi thường. 1. Sự huyền ảo trong ngôn ngữ của nhân loại Vùng Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc) có một lão hòa thượng đã tu hành ngay từ khi còn rất nhỏ, tên là Hoàng Hữu Sinh. Sau khi đả khai trí huệ trong tu luyện, ông đã có thể câu thông với sinh mệnh ngoài hành tinh có mã là AK5T-S9B-KUT9B92, từ đó biết được thông tin về những sinh vật sống ngoài địa cầu của chúng ta. Sinh mệnh ngoài hành tinh AK5T-S9B-KUT9B92 (gọi tắt là AK5T) sống trong thiên hà Ánh Sáng Xanh (Blue-light) thuộc quần thể hành tinh ngoài hệ Ngân Hà E8, cách Ngân Hà của chúng ta 346 vạn năm ánh sáng. Thiên hà Ánh Sáng Xanh lớn gấp 10.000 lần hệ Mặt trời. Vì AK5T vào hơn 3.000 năm trước đây, từng đến Trái đất nên biết được nền văn minh của người Trái đất. AK5T cũng có ngôn ngữ độc đáo riêng, với hình thức trao đổi giống như sóng điện từ hoặc sóng ánh sáng, dựa theo quy tắc trao đổi tương tự như hệ nhị phân, nhưng cao cấp hơn nhiều so với cách dùng sóng âm để truyền tải ngôn ngữ như của nhân loại. Thế nhưng, nội hàm chữ Hán trên địa cầu rất to lớn, AK5T phát hiện thấy kết cấu của chữ Hán dường như có mối liên hệ nhất định với một vài không gian vũ trụ, dù mối liên hệ này chưa được khám phá. Điều này có thể liên quan đến việc người Trung Quốc cổ đại luôn cho rằng văn tự của họ được Thần trên thiên thượng tạo ra. Mặt khác, phát âm chữ Hán và các nhạc cụ của con người dường như cũng có mối liên hệ với sóng âm hoặc âm luật trong các không gian khác của vũ trụ. Văn minh Trái đất là nền văn minh đặc thù, hoàn toàn không giống với rất nhiều văn minh ngoài Trái Đất. Nội hàm biểu đạt của chữ Hán đối với một số sinh mệnh ngoài hành tinh thì quả thật huyền diệu không sao tưởng tượng nổi. Tuy vậy, khoa học kỹ thuật của con người Trái đất hiện nay thực tế là chẳng có gì xuất sắc, chẳng qua chỉ là giai đoạn rất thấp nếu so với nền văn minh của người ngoài hành tinh. Chữ Hán dường như có mối liên hệ nhất định với một vài không gian vũ trụ mà AKT5 có thể hiểu được. Vì vậy, có những lúc AKT5 thích mượn dùng tiếng Hán để diễn đạt điều nó biết. Vài lần nó cố công chuyển từ vựng Hán ngữ thành tín hiệu mã hóa bằng ánh sáng hoặc tín hiệu mã hóa bằng điện, rồi lại dùng những nhóm mã hóa ánh sáng có sự sắp xếp giống với chữ Hán để lưu giữ thông tin. Nó gửi phát minh này đến thiên hà Ánh Sáng Xanh. Phát minh ngôn ngữ đó có thể dùng lượng truyền tải nhỏ để biểu đạt lượng thông tin phong phú hơn. Nhờ phát minh của nó mà ngôn ngữ thông tin ở thiên hà Ánh Sáng Xanh được cải tiến, AKT5 nhận được danh hiệu đại khoa học gia, giải thường cao nhất, và được tặng thưởng ba đĩa bay cỡ lớn với công nghệ tối tân. Nó nói đùa rằng, sức biểu hiện của văn tự tiếng Nhật và Hàn cũng không tệ, có thể bởi vì hai ngôn ngữ này cũng có sự liên quan đến Hán tự. Bên trong tiểu thiên hà này có hai định tinh, bên ngoài có 16 hành tinh, lần lượt chuyển động quanh quỹ đạo khác nhau của hai định tinh tạo nên sự vận chuyển hình số 8. Trong đó, có một hành tinh tên AK có 5 vệ tinh, nhà của AK5Tchính là ở trên vệ tinh 5T. Tuy nói là một vệ tinh nhưng thể tích không nhỏ so với Trái đất, dù vậy lại không có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng. Vệ tinh 5T giống với sao Hỏa mà người Trái đất nhìn thấy, hoàn toàn là đất cằn sỏi đá, đồi núi trơ trọi, cái này nối tiếp cái kia, dường như vô tận, không có biển cả và sông hồ, không có được cái thú vui màu xanh của con người. Giải thích về tên của mình, nó cho biết AK5T chính là chỉ sinh mệnh ngoài hành tinh trên vệ tinh 5T thuộc hành tinh AK. S9 nói lên đặc điểm kỹ thuật của nó, B nghĩa là thế hệ cải tiến thế hệ thứ hai, KUT9B92 là số hiệu, hợp lại chính là AK5T-S9B-KUT9B92. Vệ tinh 5T có rất nhiều sinh mệnh có đặc điểm kỹ thuật giống như nó, khoảng 70~80 triệu. Tuổi của AK5T tính từ lúc được sinh ra, nếu tính theo cách tính tuổi của Trái Đất, thì nó đã 15.000 tuổi. 2. Mạng internet phát triển cao độ của người ngoài hành tinh Hoàng Hữu Sinh sau khi khai mở thiên mục (con mắt thứ 3), có thể nhìn thấy những nơi rất xa xôi bên ngoài vũ trụ, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một số tình huống ở không gian khác. Sau khi ông câu thông với AK5T, ông đã nhìn thấy tình trạng phát triển khoa học kỹ thuật của họ. Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh có vẻ rất phát triển, có những công trình kiến trúc rộng lớn được xây dựng ở dưới lòng đất, có những cái xây dựng trên mặt đất hoặc trong không trung, đó là những công trình kiến trúc cao tầng với lớp vỏ ngoài kim loại phân bố khắp hành tinh. Họ không cần đến ô xi để hít thở như con người, bởi họ là những người ngoài hành tinh giống robot hoặc sinh vật có lớp vỏ ngoài đặt đầy chip và bảng mạch. Hình tượng “Ultraman”, siêu nhân người máy v.v… thật ra cũng là sự thâm nhập của văn minh ngoài hành tinh. AK5T cũng thích du lịch, nó từng đến rất nhiều vùng văn minh ngoài hành tinh, tổng cộng là 720 thiên hà to lớn như hệ Ngân Hà, thế nên những trải nghiệm của nó rất phong phú và được tích lũy trong bộ phận tương tự như ổ cứng máy tính của chúng ta. Người địa cầu do có kỹ thuật sóng điện từ không ổn định, khi đi xuyên vũ trụ sẽ bị các tia bức xạ phá hủy, nên nó không khả dụng nếu muốn truyền dẫn trong không gian rộng lớn. Trong khi đó, người ngoài hành tinh sử dụng kỹ thuật chuyển hóa dữ liệu thành ánh sáng, và tín hiệu được chuyển đi trong một không gian phong kín giống như không gian của hoạt động chế tạo nguyên tử hạch, không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, số liệu có thể tồn trữ trên cả nghìn vạn năm, hơn nữa có thể thông qua thứ giống như mạng lưới liên lạc với nhau, truyền đến vật chứa chắc chắn của trung tâm số liệu của hành tinh AK, để nhà khoa học của hành tinh AK tiến hành nghiên cứu. Tự thuật chấn động của một vị hòa thượng đã khai mở thiên mụcHành tinh ngoài địa cầu cũng có mạng lưới liên lạc, nó không giống như mạng lưới điện toán cấp thấp như của chúng ta. Văn minh ngoài hành tinh có thể xuyên qua mấy không gian song song hoặc không gian hướng ngang. Trong một phạm vi không gian rộng lớn, họ cũng có những hệ thống giống như “các trạm phát sóng Internet”, được phân bố ở không gian đó, có thể cung cấp năng lượng và truyền tải thông tin, hệ thống này giống như một “ngôi làng giữa thiên hà”, so với hệ thống Internet của nhân loại thì cao cấp hơn nhiều, không cần điện cũng không cần máy tính cá nhân, v.v.. 3. Đĩa bay đi xuyên qua không gian của người ngoài hành tinh Hoàng Hữu Sinh đã nhìn thấy được khoa học kỹ thuật của họ, trong đó có công nghệ đĩa bay. Việc du hành xuyên qua các không gian song song và không gian hướng ngang đối với người ngoài hành tinh là không có gì phức tạp. Khái niệm về không gian cũng rất đơn giản, không gian mà con người nhìn thấy chẳng qua là phạm vi giữa tinh cầu và tinh cầu do phân từ tổ hợp thành mà thôi. Ví như, tinh cầu mà con người cho rằng là do vật chất hữu cơ, vật chất vô cơ tổ hợp thành. Như vậy, khi tiến nhập vào không gian giữa các phân tử, họ sẽ phát hiện khoảng cách giữa các phân tử, chẳng khác nào khoảng cách của Trái Đất và sao Hỏa. Từng xảy ra cuộc chiến giữa người ngoài hành tinh và người Trái ĐấtThật ra năng lực của họ cũng có hạn, bởi họ có thể xuyên qua mấy không gian hướng ngang hoặc song song do phân tử tổ hợp thành, do đó họ có thể lợi dụng vật chất trong đó, rồi vận dụng khoa học của những vật chất này. Đây vốn là điều mà nhân loại địa cầu dẫu có nằm mơ cũng không thể nào đạt đến được. Nếu như nói khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh đạt đến trình độ của đại học thì khoa học kỹ thuật của nhân loại chẳng qua chỉ là trình độ mẫu giáo, có một số phương diện có thể còn thấp hơn nữa. Người ngoài hành tinh nhận thức được rằng không gian giữa các loại phân tử cũng rất phức tạp. Họ cũng chỉ có thể xuyên qua một vài không gian ít ỏi trong đó, dù vậy đối với nhân loại thì đó đã là điều rất không thể nghĩ đến. Khi họ lợi dụng đặc tính của vật chất vi quan là đại phân tử, họ có thể chế tạo ra một thứ giống như phi thuyền hoặc đĩa bay, năng lượng sử dụng cũng không phải phương thức sử dụng điện năng hoặc năng lượng hóa học giống nhân loại, mà là dùng một loại phương thức thay đổi kết cấu vật chất, trực tiếp lợi dụng năng lượng từ sự thay đổi trạng thái vật chất, để tiến nhập vào không gian của đại phân tử đó. Để dễ hình dung, thì việc tiến nhập vào không gian khác cũng giống như hòa tan muối trắng vào nước, một khi muối đã hòa nhập thì sẽ biến mất trong mắt người, nhưng khi muối được tách ra thì người ta mới có thể thấy lại hình dạng của nó. Đây chỉ là hình ảnh tượng trưng cho bạn dễ hình dung. Cũng chính vì thế mà đĩa bay không tuân theo khí động lực học mà con người nhận thức được, nó có thể bay trên đường gấp khúc, cũng có thể đột nhiên xuất hiện hoặc đột nhiên biến mất. Rất nhiều đĩa bay xuất hiện ở một khu vực nào đó của nhân loại, khi đó chỗ đó liền bị mất điện, có người rơi vào trạng thái rối loạn. Kỹ thuật của họ đã hoàn toàn thoát khỏi điện năng, mà lại tận dụng năng lượng ở không gian sâu hơn, loại trường này mạnh hơn so với điện trường hoặc từ trường mà con người đã khám phá. Điện trường trong đại não của con người cũng thuộc vào trạng thái dị thường, vốn là những thứ mà khoa học của nhân loại không thể giải thích được, “khoa học điện tử hoặc hàng không vũ trụ” mà con người tự hào ấy, chẳng qua là một trạng thái được người ngoài hành tinh gieo mầm. Đĩa bay và phi thuyền của người ngoài hành tinh thực sự muốn đi xuyên qua không gian này cũng không phải dễ dàng, bởi khoa học kỹ thuật cao cấp của họ cũng chẳng qua chỉ có thể đi xuyên qua mấy không gian hướng ngang. Thật ra ánh sáng khác nhau trong các không gian khác nhau, vận tốc ánh sáng của nó cũng sẽ không giống nhau. Trong nhân loại có một nhà khoa học tên Einstein, có thể đã nhận thức được đến bước này rồi, có một vài điều Einstein cũng không có công bố ra ngoài, bởi vì ông phát hiện lòng tham của con người quá mạnh mẽ, vậy nên ông chỉ đưa ra thuyết tương đối rộng mà thôi. Con người nghiên cứu thành vũ khí hạt nhân như bom nguyên tử, dường như là căn cứ vào lý luận của Einstein mà nghiên cứu ra, nhưng loài người đã dùng vào việc giết hại chính bản thân họ, cũng thật sự là điều đáng buồn. Thật ra, kỹ thuật hạt nhân khá nguy hiểm đối với con người, nhưng nó vẫn chỉ ở trình độ tương đối thấp, bởi họ chỉ mới vận dụng nó trong lĩnh vực điện năng. Cũng nói thêm, nếu dựa theo cách tính vận tốc, khoảng cách và thời gian của con người, trong ngần ấy tuổi tác thì AK5T không thể “du ngoạn” 720 quần thể sao ngoài hệ Ngân Hà, bởi ngay cả khi phi thuyền đạt đến tốc độ của ánh sáng, cũng là không thể đi vượt khỏi sự rộng lớn của hệ Ngân Hà. Tuy nhiên, khi đĩa bay tiến nhập vào một không gian khác, đi được 1 đoạn lộ trình với tốc độ cao, sau đó lại tiến nhập vào không gian ban đầu. Ở không gian ban đầu mà nhìn thì có thể đã vượt qua khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng, nhưng khi đứng tại không gian đó mà nhìn thì chẳng qua mới đi có mấy phút mà thôi. Nghĩa là mỗi không gian khác nhau sẽ có những đặc tính khác nhau về thời gian, không gian, tính chất của vật chất liên quan, ….Vì vậy, sinh mệnh ngoài hành tinh AK5T có thể trong thời gian mấy nghìn năm theo cách tính của địa cầu, mà du hành hơn mấy trăm thiên hà, lưu lại tại các thiên hà ấy cũng không ít thời gian, đã học tập giao lưu với rất nhiều nền văn minh khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh khác. Mời các bạn đón tiếp phần 2: Sinh mệnh cao cấp và sự xuất hiện của Thần. Tiểu Thiện, dịch từ soundofhope.org
 24. Thiết bị giúp xe máy chạy 100km/1lít xăng: Giáo sư, Tiến sĩ không tin Được cho là “giúp xe máy tiết kiệm 40% nhiên liệu tiêu thụ” nhưng thiết bị không có chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng. Tác giả Nguyễn Hữu Trọng trình bày sáng chế tại Techmart 2015. (Nguồn: Vietnamnet) Chạy 100km hết 1 lít xăng Sản phẩm với tên gọi: “Thiết bị dùng nhiệt khí xả để làm hóa hơi hỗn hợp đốt sử dụng cho động cơ đốt trong”. Người sáng chế là ông Nguyễn Hữu Trọng (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội). Thiết bị của ông Trọng được trưng bày ở khu gian hàng dành cho các nhà sáng chế không chuyên, thu hút được sự chú ý của khách tham quan. Theo ông Trọng, thiết bị hoạt động trên nguyên lý: “Dùng nguồn nhiệt của ống xả để bắt ngược nó lên sấy nóng xăng trước khi xăng vào buồng đốt, xăng được sấy nóng khi hóa hơi sẽ cháy hoàn toàn, triệt để, 100%, không còn xăng thừa”. Ông Trọng cho biết: “Thiết bị của ông tiết kiệm được 40% nhiên liệu so với thông thường. Xe máy dùng thiết bị này có thể chạy 100km chỉ với 1 lít xăng. Thiết bị đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ năm 2010. Từ đó đến nay vẫn hoạt động rất hiệu quả”. Về thiết bị này, đại diện Cục sở hữu trí tuệ chia sẻ: “Vấn đề của bác Trọng có tính khả thi, chỉ mắc ở khâu thị trường, chưa tìm được phương án tối ưu để định giá cả. Theo tôi biết thì bác cũng bán được nhiều bộ sản phẩm rồi, ứng dụng khá rộng”. Được biết, sản phẩm tại hội chợ ngoài bằng sáng chế thì không có giấy tờ nào chứng nhận được hiệu suất như lời trên. Bản thân ông Trọng cũng thừa nhận: “Đang làm thủ tục để kiểm định ở Cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Còn hiện giờ vẫn là mình tự công bố, đi bao nhiêu thì công bố bấy nhiêu”. Chuyên gia nghi ngờ Trao đổi với TS Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng viện Khoa họcNnăng lượng về thiết bị này, ông Kiệt cho hay: “Về nguyên tắc, thiết bị này sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nguyên lý hoạt động như vậy chỉ tăng cường quá trình cháy để cháy kiệt xăng chứ không đem lại hiệu quả tiết kiệm như vậy. Tiết kiệm nhiên liệu là ở chỗ khác, là cả một giải pháp đồng bộ. Quá trình cháy của nhiên liệu thông thường đã đạt 95 -96%, tăng cường lên thì chỉ 98 -99%, thậm chí hết mức 100% cũng vậy. Nó không phải là cái cơ bản để kéo dài quãng đường 100km. Tôi tin rằng khả năng tiết kiệm nó sẽ không tăng lên vì bản thân xăng ở điều kiện bình thường đã hóa hơi rất tốt rồi”. Còn theo PGS.TS Khổng Vũ Quảng, trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, trường đại học Bách khoa Hà Nội: “Nguyên lý của nó là lợi dụng nhiệt khí xả để gia nhiệt cho hỗn hợp giữa xăng và không khí nạp vào cho động cơ để xăng đó hòa trộn tôt, bay hơi tốt để cháy được kiệt hơn. Trên đường nạp và đường thải ra vào động cơ thì chính thiết bị đó gây cản trở, công suất động cơ bị ảnh hưởng. Cho nên thiết bị này chỉ tối ưu ở một chế độ nào đó. Khả năng ứng dụng thiết bị cũng trong phạm vi rất hẹp. Giả sử lắp đặt trên một cỗ máy chạy ổn định 1 chế độ thì được, nhưng với phương tiện như xe máy tăng giảm tốc độ liên tục khi tham gia giao thông thì không được, khả năng gia tốc sẽ bị kém đi”. Ông Quảng cũng cho rằng, phải có đơn vị đánh giá cái này, chứ chỉ nói miệng tiết kiệm được bao nhiêu % thì không ai xác định được. Bởi lẽ, Việt Nam có nhiều trường hợp người này đồn tai người kia, lan truyền trên mạng, thực ra chỉ là để đọc cho vui. Theo baodatviet
 25. Người giải mã bí ẩn hạt neutrino “ma quái” nhận giải Nobel Vật lý Giải Nobel Vật lý 2015 được trao cho hai nhà khoa học Takaaki Kajita (Nhật Bản) và Arthur B. McDonald (Canada) vì công trình khám phá ra sự dao động của hạt neutrino (hạt sơ cấp), qua đó cho thấy neutrino có khối lượng. “Các nhà vật lý đã góp phần chứng minh rằng, neutrino – ‘hạt sơ cấp khó nắm bắt nhất của tự nhiên’ – có khối lượng. Trước đây, hạt neutrino được cho là không có khối lượng”, tuyên bố của Quỹ Nobel ở Stockholm. Chân dung 2 nhà khoa học giật giải Nobel Vật lý 2015 Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhấn mạnh rằng, công trình của hai nhà khoa học Takaaki Kajita và Arthur B. McDonald đã có đóng góp quan trọng làm thay đổi sự hiểu biết của nhân loại về hoạt động ở tận cùng của vật chất và vũ trụ chúng ta. Neutrino là một trong số các hạt cơ bản cấu thành vật chất. Chúng được xem là “ma quái” do có thể xuyên qua vũ trụ, bầu khí quyển trái đất và chính trái đất mà hầu như không tương tác với vật chất thông thường. Điều này khiến việc nghiên cứu chúng hết sức khó khăn. Nhà khoa học Takaaki Kajita sinh năm 1959 tại Higashimatsuyama, Nhật Bản. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Tokyo năm 1986 và hiện là Giám đốc Viện nghiên cứu tia vũ trụ đồng thời là Giáo sư tại Trường ĐH Tokyo. Trong khi đó, nhà khoa học Arthur B. McDonald sinh tại Canada năm 1943, có bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ California năm 1969 và hiện là Giáo sư danh dự tại Trường ĐH Queen (Canada). Hai nhà khoa học này sẽ chia đôi khoản tiền thưởng 8 triệu kronor Thụy Điển (962.000 USD). Trước đó, hôm Thứ Hai (5/10), bộ 3 nhà khoa học Ireland, Nhật Bản, Trung Quốc lần lượt là William C. Campbell, Satoshi Omura và Youyou Tu đã giành giải Nobel Y học 2015 nhờ các công trình nghiên cứu và sáng chế ra những loại thuốc mới kháng các bệnh ký sinh trùng. Vào ngày 6/10, giải Nobel Hóa học sẽ được công bố. Giải Nobel Văn học sẽ được tiết lộ vào Thứ Năm (8/10). Sự kiện chính, giải Nobel Hòa bình, sẽ được trao vào thứ Sáu tại Oslo, Na Uy. Cuối cùng, vào Thứ Hai (12/10) tuần sau, người đoạt giải Nobel Kinh tế 2015 sẽ được xướng tên. Giải Nobel được nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel tạo ra trong bản di chúc 1895 và được trao lần đầu vào năm 1901. Theo Danviet