• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Everything posted by VIETHA

 1. Cháu chào chú Thiên Sứ !- Xã hội nhân loại là mê ảo, Cái lý của nhân loại là Phản đảo, Chân Lý không xuất hiện tại cõi người thường được. Muốn thấy được chân lý thì phải siêu xuất khỏi người thường - Câu trả lời của cháu vẫn ở trong đây http://www.phapluan.org/book/zfl_html/index.html http://www.thuviendaiphap.com/libdaiphap/b_kinhvanmoi_2005_2004.html Vô sở cầu nhi tự đắc.
 2. Kể từ năm 2010 đến nay, những khám phá mới về vũ trụ của các nhà Khoa học đã khiến cả thế chấn động. Những phát hiện mới không chỉ lật đổ những lý thuyết vật lý cổ điển mà còn phát hiện hệ Mặt trời (9 đại hành tinh) của chúng ta bay ra xa khỏi vũ trụ với tốc độ lên tới khoảng 1 triệu dặm/giờ (~ 45.000km/giây). Mô phỏng hệ Mặt trời bay ra khỏi Đại vũ trụ (Ảnh DjSadhu) Ngày 8/11/2010 đi vào lịch sử loài người khi các khoa học gia tại trung tâm CERN thí nghiệm thành công vụ nổ mini big bang trong "máy nghiền gia tốc khổng lồ" lớn nhất thế giới, tái tạo lại thời điểm khai sinh ra vũ trụ cách đây 14 tỉ năm. Vụ nổ mini big bang (Ảnh BBC) Thí nghiệm đưa hai chùm Ion chì (có khối lượng mpb ~ 0) va chạm vào nhau với tốc độ ánh sáng (v = 3.10^8 m/s) tạo ra một vụ nổ có năng lượng đo được gấp 1 triệu lần tâm Mặt trời (E >>) . Kết quả của thí nghiệm này làm chấn động giới khoa học gia, vì theo lý thuyết vật lý cổ điển năng lượng E = mc^2, khi m ~ 0 thì E ~ 0, trong khi kết quả của thí nghiệm lại cho kết quả ngược lại. Phương trình nổi tiếng của Einstein (Ảnh: Wiki) Ngày 4/10/2011, tại Stockholm (Thụy điển), hội đồng giám khảo Giải thưởng Nobel quyết định trao giải Nobel Vật lý 2011 cho hai nhà khoa học Mỹ Saul Perlmutter và Adam Riess cùng nhà khoa học Brian Schmidt (mang hai quốc tịch Mỹ – Úc), bởi những nghiên cứu đột phá của họ về “tốc độ giãn nở vũ trụ”. Từ trái sang là các giáo sư: Adam G. Riess, Brian P. Schmidt, Saul Perlmutter. (Ảnh: Nobel Prize) Francois Englert và Peter Higgs vinh dự được nhận giải thưởng Nobel Vật lý 2013 với công trình nghiên cứu xác định và phát hiện ra hạt Higgs, hay còn gọi là "hạt của Chúa", BBC đưa tin. Francois Englert và Peter Higgs, chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2013. Ảnh: AFP Hình mô phỏng quá trình tìm kiếm hạt Higgs bằng cách cho các luồng hạt proton va chạm trực diện với tốc độ cực lớn trong máy gia tốc. Ảnh: Tamu.edu Phát hiện gần đây nhất của các khoa học gia cho thấy hệ Mặt trời của chúng ta đang bay xa khỏi Đại vũ trụ với tốc độ chóng mặt khoảng 1 triệu dặm/giờ (~ 45.000km/giây) Mô phỏng hệ Mặt trời bay ra khỏi Đại vũ trụ (Ảnh DjSadhu) Theo lý thuyết tương đối rộng của Einsten, trong vũ trụ có tồn tại lực hấp dẫn ràng buộc các hành tinh khiến chúng chuyển động tương đối và không bị tách xa. Tuy nhiên, hệ Mặt trời của chúng ta hiện nay lại đang bay rất nhanh trong vũ trụ này. Nó đang đi về đâu? "chuyện gì đang xảy ra trong vũ trụ của chúng ta?" Video hệ Mặt trời đang bay ra khỏi vũ trụ với tốc độ chóng mặt (youtube) Báo cáo về hệ Mặt trời bay ra khỏi vũ trụ bởi nhà vật lý Thiên văn Ryhys Taylor http://astrorhysy.bl...-like-that.html
 3. Các Nhà Khoa Học Bế Tắc Trước Lực Bí Ẩn Đánh Bật Các Ngôi Sao Khỏi Hệ Ngân Hà Ảnh: dải Ngân Hà, bởi Shutterstock Một vật nào đó đang tác động đến những tinh cầu trong hệ Ngân Hà của chúng ta với một sức mạnh đạt vận tốc hàng-triệu-cộng-dặm-mỗi-giờ, một sức mạnh đủ đề phá vỡ trạng thái bình thường của thiên hà. Các nhà vật lý thiên văn đã quan sát 18 ngôi sao bị đánh bật ra khỏi thiên hà trước đây, nhưng những ngôi sao đó đều là từ trung tâm của thiên hà và bị ảnh hưởng bởi lỗ đen siêu lớn ở tâm thiên hà. Còn loạt 20 ngôi sao này lại không phải là từ trung tâm, và các nhà khoa học cũng không biết sức mạnh nào đã đẩy chúng với tốc độ lớn như vậy. “Những ngôi sao siêu tốc độ mới này rất khác so với những ngôi sao được khám phá trước đây”, đó là lời tác giả chính của cuộc nghiên cứu, nghiên cứu sinh Đại học Vanderbilt anh Lauren Palladino – theo đưa tin từ trường đại học. Lỗ đen đã tác động đến lượt những ngôi sao đầu tiên được ước tính có khối lượng tương đương với 4 triệu mặt trời, điều này đã mang lại sức mạnh lớn như vậy. Vậy, ngoài lỗ đen, đâu chính là sức mạnh đó? “Câu hỏi lớn đặt ra là: điều gì đã đẩy những ngôi sao lên tới vận tốc lớn như vậy? Chúng tôi đang nghiên cứu để tìm lời giải đáp cho vấn đề này”, Kelly Holley-Bockelmann, trợ lý giáo sư thiên văn học tại Vanderbilt cho biết. Palladino hiện đang làm việc dưới sự giám sát của Holley-Bockelmann. Khám phá trên đã được công bố trong ấn phẩm ‘Astrophysical Journal’ tháng này, và nó cũng đã được bàn luận đến tuần trước tại cuộc họp Hội Thiên Văn Mỹ hàng năm ở Washington, D.C http://www.theepochtimes.com/n3/459005-scientists-baffled-by-mysterious-force-tossing-stars-out-of-our-galaxy/
 4. 4. Luân hồi và nhân quả Đường Tăng tu hành mười kiếp, đương nhiên là trong luân hồi chuyển sinh thành người mười lần để tu hành. Đường Thái Tông sau khi từ địa phủ trở về, ông thấy được con người đều có sinh tử luân hồi. Đường Thái Tông khi ở địa phủ còn đến nơi gọi là “Lục đạo luân hồi”, trong truyện nói về lục đạo luân hồi như sau: “Người hành thiện được thăng hoa lên Tiên đạo, người tận trung siêu sinh vào Quý đạo, người có hiếu tái sinh vào Phúc đạo, người công bằng vẫn được sinh vào Nhân đạo, người tích đức chuyển sinh vào Phú đạo, kẻ ác độc phải vào Quỷ đạo”. Nói về luân hồi, ắt phải bàn về nhân quả, các ví dụ về phương diện này trong truyện có rất nhiều. Đường Tăng vì khinh mạn Phật Pháp, nên phải trải qua tu hành mười kiếp. Trong hồi thứ 81 “Trấn Hải tự tâm viên tri quái, Hắc Tùng lâm tam chúng tầm sư” có nói rằng, bởi vì Đường Tăng không nghe Phật giảng Pháp mà lại ngủ gật, nên lỡ chân dẫm phải một hạt gạo, do đó mới bị ốm ba ngày. Tôn Ngộ Không năm xưa nhảy từ lò Bát Quái ra, đạp đổ lò luyện đan, những mảnh vỡ vẫn còn dư hỏa rơi xuống hạ giới biến thành Hỏa Diệm Sơn. Thầy trò Đường Tăng gặp trở ngại ở nước Ô Kê, vua nước Ô Kê nhờ làm việc thiện bố thí đồ ăn chay cho tăng nhân nên Phật tổ Như Lai phái Văn Thù Bồ Tát độ ông về Tây. Bồ Tát liền biến thành một tăng nhân, nói vài câu để khảo nghiêm ông, nhưng lại bị ông trói lại, bị ngâm ba ngày ba đêm trong sông Ngự Thủy. Cho nên mới có nạn quốc vương nước Ô Kê ở dưới nước ba năm. Quận Phượng Tiên nước Thiên Trúc, ba năm không có mưa, người dân phải bán cả con cái đi, cuộc sống cùng cực không biết nói sao. Nguyên nhân là do quận hầu của quận Phượng Tiên đem đồ chay cúng Trời đổ cho chó ăn, bị Ngọc Đế nhìn thấy, Ngài lập ra một ngọn núi gạo cao 10 trượng, để cho một con gà mổ từng hạt; một núi bột cao 20 trượng, để cho một con chó nhỏ liếm từng chút một; treo một cái khóa vàng, dùng một ngọn lửa đốt cái chốt khóa. Đợi đến khi gà nhặt hết gạo, chó liếm hết bột, đèn đốt đứt chốt khóa, mới cho phép có mưa. Sau này, Thiên Sư nói với Ngộ Không cách thiện giải, vị quận hầu kia một mặt quy y Phật môn; một mặt mời các thầy tu bản xứ lập đàn làm chay đốt hương kính Phật, tạ ơn trời đất, tự mình chịu trách nhiệm vì đã gây ra tội; mặt khác lại bảo người dân đốt hương niệm phật. Chỉ một niệm như thế, mà làm cho núi gạo núi bột đều biến mất và chốt khóa cũng đứt, và quận Phượng Tiên đã có mưa lớn. 5. Tu luyện và bệnh tật Tôn giáo hiện đại đã sớm loạn từ lâu rồi, dùng nhận thức của bản thân mà giải thích loạn kinh Phật. Có những người sống ở thế gian nhất tâm hướng Đạo, từ lâu cũng không biết không cảm thấy rằng đã tự trộn lẫn bản thân mình vào trong người thường rồi. Ví như nói về cứu độ chúng sinh, vốn là để cho người ta tu luyện, từ đó mà đạt được sự giải thoát của sinh mệnh. Nhưng có nhiều người lại coi việc trị bệnh cho người khác là cứu độ chúng sinh. Một ví dụ nữa đó là thái độ đối với bệnh tật, người thường có bệnh đương nhiên cần phải uống thuốc, nhưng là một người tu luyện, chính là người vượt khỏi người thường rồi. Về việc người tu luyện đối đãi như thế nào với bệnh tật, trong “Tây Du Ký” đã nói rất rõ ràng. Hồi thứ 21 “Hộ Pháp thiết trang lưu Đại Thánh, Tu Di linh cát định phong ma”, Tôn Ngộ Không bị chuột lông vàng Hoàng Phong thổi gió làm cho đau mắt, nước mắt cứ chảy ra; khi nhìn thấy người do Già Lam hộ Pháp hóa thành, lúc xin thuốc trị mắt Ngộ Không còn nói: “Không giấu chi ngài, thầy tôi bảo rằng, người xuất gia chúng ta trước giờ không có bệnh, không biết sao lại đau mắt.” Hồi thứ 55 “Sắc tà dâm hí Đường Tam Tạng, Tính chính tu trì bất hoại thân”, Bát Giới bị con bọ cạp chích độc, Tôn Ngộ Không mời Mão Nhật Tinh Quân đến hàng yêu. Trư Bát Giới nói với Tinh Quân: “Thứ lỗi thứ lỗi! Thân tôi mắc bệnh, không thể hành lễ.” Tinh Quân nói: “Ngài là người tu hành, mắc bệnh gì chứ?” Hồi thứ 81 “Trấn Hải tự tâm viên tri quái, Hắc Tùng lâm tam chúng tầm sư”, Đường Tăng cảm thấy “hoa mắt đầu choáng váng, xương cốt toàn thân đau nhức”. Ngộ Không hỏi Đường Tăng bị sao, ông nói: “Lúc nửa đêm, ta dậy đi tiểu quên không đội mũ, chắc là bị trúng gió.” Trong ba ngày đó, Đường Tăng cảm thấy bệnh tình càng ngày càng nặng, muốn viết “di thư” cho vua Đường. Tôn Ngộ Không nói ra căn nguyên của bệnh: “Chỉ vì sư phụ khinh mạn Phật Pháp, nên mới có đại nạn này.” Ba ngày sau, Đường Tăng không còn chứng bệnh gì nữa. Ba ví dụ kể trên đã nói rõ một vấn đề, đó chính là người chân chính tu luyện thì không có bệnh. Dẫu có xuất hiện những cái gọi là “chứng bệnh” gì đi nữa, đối với người tu luyện mà nói, thì hoặc là để hoàn trả tội nghiệp, hoặc là do sư phụ an bài để khảo nghiệm sự kiên định đối với tu luyện. Nhưng một số người thường không tu luyện lại không hiểu được việc người tu luyện có biểu hiện của bệnh mà không uống thuốc. Thực ra đây chẳng phải cũng là một khảo nghiệm hay sao? Người cổ đại có một kiểu nhận thức tương đối chính diện đối với việc tu luyện, nhưng ngày nay trong môi trường như thế này, người ta không cách nào lý giải được người tu luyện không uống thuốc. Thậm chí một số phương tiện truyền thông bị chính phủ thao túng lại càng tuyên truyền vu cáo một cách không có trách nhiệm. Cho nên với con người ngày nay, đặc biệt là người tu luyện trong thế tục, những khảo nghiệm gặp phải lại càng nhiều càng khó. 6. Thiện ác nhất niệm, Phật ở trong tâm Khi Tôn Ngộ Không nhảy ra từ lò Bát Quái và xảy ra cuộc đại chiến với chúng thần, trong “Tây Du Ký” miêu tả Ngộ Không như thế này: “Có thể thiện, cũng có thể ác, thiện ác trước mắt do mình gây ra. Khi thiện thành Phật thành Tiên, chỗ ác không lông cũng cắm sừng”. Khi Ngộ Không hướng thiện, tiêu dao tự tại ở Thiên Cung, được các thần xưng huynh gọi đệ, chính là một tản tiên; khi làm việc ác, thú tính bộc lộ ra hết, rất ngông cuồng ngạo mạn, chính là một con khỉ hung ác. Trước khi Quan Âm Bồ Tát phụng pháp chỉ của Phật Như Lai tìm người đi thỉnh kinh, Phật Như Lai đưa cho Bồ Tát ba cái vòng và nói: “Bảo vật này gọi là “Khẩn cô nhi” (vòng dùng lúc khẩn cấp), mặc dù là ba cái giống nhau, nhưng cách dùng khác nhau. Ta có ba bài chú ngữ của “Kim khẩn cấm”. Nếu như trên đường gặp phải yêu ma thần thông quảng đại, con phải khuyên nó học hỏi điều tốt, làm đệ tử người đi thỉnh kinh. Nếu nó không nghe, có thể đeo cái vòng này lên đầu nó. Vòng này tự sẽ bám chặt vào đầu. Kẻ bị niệm chú ngữ, mắt sưng, đầu đau như muốn nứt ra. Để quản giáo nó bước vào Phật môn.” Trong ba chiếc vòng này thì một cái ở trên đầu Tôn Ngộ Không, nhìn thấy rất rõ, chính là để Tôn Ngộ Không nghe lời Đường Tăng. Bởi vì Ngộ Không tượng trưng cho tâm của Đường Tăng, nên phải quản chắc cái tâm của mình mới được, do đó Ngộ Không đeo một cái “Khẩn cô nhi”. Khi Bồ Tát thu phục Hắc Hùng Tinh (gấu tinh màu đen), Ngài đeo lên đầu nó lại là một cái “Cấm cô nhi”. Câu chuyện thu phục gấu tinh được ví như người tu luyện cần phải giữ gìn ‘chân tinh nguyên khí’ của chính mình. Trong ngũ hành, màu sắc mà thận tạng đối ứng là màu đen, tinh dịch tồn tại ở thận của con người, dùng Hắc Hùng Tinh để chỉ tinh dịch của người tu luyện, cho nên cần phải “cấm”. Trước khi thu phục Hắc Hùng Tinh, Bồ Tát đã biến thành một yêu quái, Ngộ Không nhìn thấy liền nói: “Tuyệt quá! Tuyệt quá! Là yêu tinh Bồ Tát hay Bồ Tát yêu tinh đây?” Bồ Tát cười nói: “Ngộ Không, Bồ Tát hay yêu tinh, âu chỉ là một niệm. Nếu luận về nguồn gốc, thì đều thuộc về không có.” Bồ Tát nói rõ rằng, Bồ Tát và yêu tinh chỉ sai biệt ở một niệm. Đối với người tu luyện mà nói, chính là khiến những tà niệm vọng niệm bất chính, bất hảo từ bản chất mà biến thành thiện niệm, chính là tu bỏ từng niệm từng niệm, thì người tu luyện tự nhiên sẽ tu thành chính quả. Như vậy, từ khía cạnh này mà nói, Bồ Tát cũng chính là thể hiện của tiên thiên chính giác khi Ngộ Không hướng tâm tu. Do đó, Hắc Hùng Tinh bị Bồ Tát thu phục mang đi, đó chỉ là thủ pháp nghệ thuật tượng trưng của tác giả, thực ra là chỉ rằng Đường Tăng đã đạt đến cảnh giới “cấm dục”. Khi Bồ Tát thu phục Hồng Hài Nhi, chiếc vòng cuối cùng Ngài dùng là “Kim cô nhi”. Hồng Hài Nhi được ví von là hình tượng hóa cho tâm hỏa quá vượng của Tôn Ngộ Không. Thầy trò Đường Tăng muốn qua được quan này, đương nhiên cần phải dập tắt tâm hỏa. Trong truyện khi nói về Tôn Ngộ Không có dùng từ “kim công”, cũng là dùng để chỉ cái tâm, bởi vì tâm thuộc tính hỏa, hỏa khắc kim, Hồng Hài Nhi cũng nhiều lần dùng lửa thiêu Tôn Ngộ Không. Từ góc độ khác mà nói, Hồng Hài Nhi cũng lại là thể hiện của “xích tử chi tâm”, tu luyện Đạo gia giảng rằng tu luyện “phục quy vu anh nhi” (quay trở về hình hài trẻ sơ sinh), một khi anh nhi bị thu phục, cũng chính là chỉ tâm hư hỏa (lửa giả) đã tu bỏ đi rồi, mà một bộ phần tâm tu thành cũng đã là “kim thân bất hoại” rồi, cho nên “Kim cô nhi” mới được đeo trên đầu của Hồng Hài Nhi. Rõ ràng Hắc Hùng Tinh, Hồng Hài Nhi đều đi theo Bồ Tát, thực ra đều ở trên thân của Đường Tăng. Hắc Hùng Tinh ở sau núi Lạc Già, chỗ này là chỉ mặt lưng thận tạng của thân thể người, Hồng Hài Nhi theo gót Bồ Tát, chính là chỉ trong tâm của Đường Tăng. Chương nói về Đường Tăng cứu Tôn Ngộ Không ra khỏi núi Ngũ Hành Sơn, phần mở đầu viết rằng “Phật tức tâm hề tâm tức Phật”; trong hồi thứ 85 “Tâm viên đố mộc mẫu, Ma chủ kế thôn thiền”, Ngộ Không nói với Đường Tăng: “Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu. Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, Hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu.” (Phật tại Linh Sơn không cầu đâu xa, Linh Sơn chính ở trong tâm của thầy. Mỗi người đều có một tháp Linh Sơn, Hướng vào tháp Linh Sơn ấy mà tu). Đường Tăng nói: “Đệ tử, sao ta không biết? Nếu dựa vào bốn câu này, thiên kinh vạn điển, cũng chỉ là tu tâm.” Cho nên từ góc độ này mà nói, Linh Sơn và Linh Đài Phương Thốn sơn có gì khác biệt? Phật Như Lai ở Linh Sơn xa xôi, lại nằm ngay tại trong tâm của chính bản thân mình. Đường Tăng trải qua mười vạn tám ngàn dặm, một cân đẩu vân của Ngộ Không cũng là mười vạn tám ngàn dặm. Với Tôn Ngộ Không mà nói việc đến Linh Sơn cũng chỉ là một niệm. Trong truyện cũng có câu: “Nếu có thể một niệm hợp với chân tu, diệt tận biết bao tội nghiệp dơ bẩn; còn có một niệm thiện từ, làm chấn động trời cao; trở về trời chỉ giống như một niệm.” Là một tác phẩm văn học mà nói, chỉ có viết dài dòng như thế này thì mới có thể triển hiện ra quá trình cùng sự tuyệt vời sinh động của tu luyện. Tôn Ngộ Không tranh đấu với Lục Nhĩ Mi Hầu (khỉ sáu tai), thực ra chính là chân ngã và giả ngã đấu tranh với nhau. Bản tính tiên thiên đó là tự kỷ thuần chính, nhưng con người nơi trần thế hình thành các loại quan niệm và cảm thụ, nó cấu thành tự kỷ, nhưng được gọi là tự kỷ hậu thiện. Đối với một việc tốt và xấu, người ta thường cân nhắc đắn đo, đây cũng là quá trình tự kỷ tiên thiên và tự kỷ hậu thiên đang thuyết phục nhau. Với người mà quan niệm hậu thiên quá mạnh, người đó đã hoàn toàn bị quan niệm hậu thiên che đậy rồi, cũng chính là đã đánh mất tự kỷ hậu thiên rồi, loại người này về cơ bản không tin vào tu luyện. Người ta trong quá trình tu luyện chính là phải trừ bỏ tất cả những quan niêm hậu thiên hình thành. Nhưng có khi quan niêm hậu thiên lại ngoan cố chiếm cứ tư tưởng của người đó. Chỉ khi nào bản thân hoàn toàn tĩnh lặng lại, bản tính tiên thiên mới có thể trừ bỏ quan niệm hậu thiên. Cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không đại chiến tới mức không phân được thật giả, chỉ có thể dưới sự giám chiếu của bản tính đại giác mới có thể phân biệt ra được. Lúc này Phật Như Lai xuất hiện, cũng có thể coi là sự thể hiện chân thực Phật tính của Tôn Ngộ Không. (còn tiếp…)
 5. Tất cả các câu trả lời đều có trong Kinh Sách của Pháp Luân Đại Pháp. http://www.phapluan....html/index.html http://www.thuvienda..._2005_2004.html - Nếu có vi phạm nội quy diễn đàn về trích dẫn đường link kính mong chú Thiên Sứ xoá giúp cháu
 6. Kính chào Chú Thiên Sứ ! - Cháu chỉ mong điều tốt cho mọi người. Không có ý truy cầu điều gì khác nữa . Cháu đắc được Pháp từ Diễn Đàn vì ngày trước có cuộc tranh luận rất nhiều về Đại Pháp. Cháu thấy có người không đọc không tìm hiểu cũng theo nhau phản đối , vậy nên cháu đọc Kinh Sách tìm hiểu mới biết CHÂN - THIỆN - NHẪN là Chân Pháp. Cháu đã tập hợp một số bài Giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí theo thời gian . Chú hãy tham khảo xem. Email của cháu: truongxuan@unseen.is mọi người ai muốn tham khảo cháu sẽ gửi kinh sách để tham khảo.
 7. Tôi từ diễn đàn mà đắc được Đại Pháp. Tôi nghĩ còn nhiều người có duyên nên tôi quay trở lại với mong muốn người có cơ duyên có thể đắc được Đại Pháp. Tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời hết khi Chân Chính tu luyện và đọc hết các kinh sách của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người. Gần hay xa đều là duyên phận.
 8. Anh RUBY ! Mấy người đó không phải là học viên Pháp Luân Công, họ không đủ tiêu chuẩn, họ chỉ lợi dụng danh nghĩa Pháp Luân Công thôi. Anh hãy để tâm Suy nghĩ điều này thôi thì anh sẽ rõ: Tại Sao lại có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy, Tại Sao Pháp Luân Công lại phổ truyền trên toàn thế giới như vậy, vả lại người học đều là mọi tầng lớp xã hội từ Giáo Sư , Tiến sỹ, Bác sỹ, Quan chức Chính Phủ đến thường dân....... ? Cơ Duyên đều ở trong ấy cả
 9. TÌM DUYÊN THÁNH HOA Ở đây, tôi đặc biệt dùng chữ “duyên”, chứ không phải chữ “nguyên” trong từ “uyên nguyên”. Bởi vì trong bài này, tôi muốn nói năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni đã đề cập đến hoa Ưu Đàm Bà La trong tình huống nào, cũng là hồi ứ...c lại một đoạn lịch sử để thuyết minh nhân duyên trong đó. Chứ tôi không muốn nói về căn nguyên sản sinh loài hoa này trên thiên thượng. Trong dạ hội Thần Vận năm 2009, người dẫn chương trình đã dùng ngữ điệu vừa kiên định vừa từ bi vô hạn. Khi giới thiệu màn vũ đạo “Bà La hoa khai”, cô nói: Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi Ưu Đàm Bà La hoa khai nở, là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Loại hoa Ưu Đàm mà Phật Thích Ca Mâu Ni từng nhắc tới này hiện đang liên tục khai nở tại các nơi trên thế giới, chứng tỏ Chuyển Luân Thánh Vương cuối cùng đã hạ thế độ nhân. Bà La hoa đã khai nở rồi, Thần Phật đã trở lại rồi, quý vị có nhìn thấy không? ….. Mỗi khi nghe đến đây, nội tâm tôi lại xúc động đến phát khóc; rất nhiều bạn bè không hiểu, hình như đã coi tôi thành “Lâm muội muội” (nhân vật nữ đa sầu trong Hồng Lâu Mộng) rồi. Đúng là người ta thường nói: Nam nhi rơi lệ đâu đơn giản, Chỉ bởi chưa đến chỗ thương tâm. Tôi phải nói rằng, những giọt nước mắt của tôi là do cảm động mà rơi xuống! Như vậy hôm nay chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở lại 2.500 năm trước, để xem Phật Thích Ca Mâu Ni khi ấy đã nói câu này trong hoàn cảnh nào. Kỳ thực trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, thì tại Ấn Độ cổ đã lưu truyền câu nói rằng Chuyển Luân Thánh Vương sẽ tới nhân gian truyền Pháp trong tương lai. Vào 2.500 năm trước, sau khi tu luyện khai ngộ, Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Sau đó Phật Pháp mà Ngài truyền dần dần đạt tới thời kỳ cực thịnh, còn các tôn giáo khác dần dần suy bại, đặc biệt Bà La Môn giáo đã hoàn toàn biến thành tà giáo. Từ khi Phật Tổ bắt đầu truyền Pháp, những người của Bà La Môn giáo đã bắt đầu quấy rối và phá hoại. Lịch sử về phương diện này đều có ghi chép. Hôm nay tôi chỉ nói về những điều mà lịch sử ghi lại không đầy đủ. Sau đó, khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp tại tinh xá Chi Viên, người của Bà La Môn giáo một lần nữa làm loạn. Họ giả trang thành tín đồ đến nghe Pháp; trong khi đang nghe, họ ngất xỉu hoặc xuất hiện các hiện tượng kỳ quái khác, làm dao động chính tín của các tín đồ. Có một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni đang trực tiếp giảng Pháp cho rất nhiều đệ tử, Ngài nói khi Ngài tại thế thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì Pháp này, nhưng tương lai thì khó nói lắm. Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: “Các con đều biết ở đây có một truyền thuyết lưu truyền đã lâu, đó chính là Pháp Luân Thánh Vương sẽ tới nhân gian độ nhân trong tương lai, Pháp Luân Thánh Vương này năng lực vô cùng vĩ đại, … Đến lúc ấy, rất nhiều người trong các con sẽ đắc được Đại Pháp vạn pháp quy nhất ấy! Đến lúc ấy, các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy, rất nhiều chư Thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe Pháp, và chúng Thần đều trông ngóng ngày đó sẽ tới.” Sau đó trong một lần Pháp hội (lần Pháp hội này được mở tại một nơi rất rộng rãi ở trên núi), khi ấy mười đại đệ tử của Phật Tổ đều có mặt, còn có rất nhiều đệ tử khác, chỉ nghe thấy Liên Hoa Sắc hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni: “Thế tôn, Ngài nói tương lai sẽ có Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, người ở các nơi khác không biết thì làm thế nào đây?” Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Đến khi có một loại hoa gọi là Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi, thì là báo hiệu Thánh Vương đã tới; sau khi đắc Pháp, các con nhất định phải trân quý!” Hoa Ưu Đàm nở tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc năm 2011 (Ảnh: Chánh Kiến Net). “Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà mang cùng một điềm lành như Chuyển Luân Thánh Vương. Các vị Phật khác nhau đều có biểu tượng khác nhau, biểu tượng này là một loại điềm lành, báo trước vị tôn Phật này sẽ tới truyền Pháp, giáo hóa chúng sinh. Loài hoa này tại nhân gian 3.000 năm mới nở một lần, nhưng ở không gian khác, phải cần thời gian lâu hơn mới có thể khai nở. Cho dù ở đâu, gặp được Chuyển Luân Thánh Vương đều là sự tình phi thường thù thắng!” “Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ các con, tới khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi”. “Kiếp này chúng con muốn trở thành Phật!”, một vị đệ tử nói. “Đúng là thành Phật được”. (Từ Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta biết rằng từ xưa đến nay các Đại Giác Giả độ nhân đều gần như là độ phó nguyên thần, chứ không phải độ chủ nguyên thần. Nhưng đối với một cá nhân, chủ nguyên thần mới là tự kỷ chân chính! Còn phó nguyên thần được an bài khởi tác dụng phụ trợ để chủ nguyên thần không làm nhiều việc xấu. Đây là chỗ mê từ thiên cổ. Ý Phật Thích Ca Mâu Ni nói là độ phó nguyên thần, chứ không thể nói rõ ra, còn chủ nguyên thần vẫn tiến nhập vào lục đạo luân hồi.) Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất, Phật Thích Ca Mâu Ni nói loài hoa này thân nhỏ như mưa bụi, hoa nở rất bé. Tuy nhìn rất mỏng manh, nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói: “Thế tôn có thể mở lòng từ bi, để chúng con nhìn trước một chút Bà La hoa này được không?” “Được thôi! Ta dùng Phật lực để xem có thể mang đến loài hoa này không”. Nói xong Phật Thích Ca Mâu Ni chìa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, hoa rất nhỏ nhưng thân rất dài. “Đây là Bà La hoa, tại không gian khác, chúng Thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này, đều muốn sớm đắc được giáo hóa của Chuyển Luân Thánh Vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con!” Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu trong suốt, họ bắt đầu rải hoa, mưa phùn ngừng lại, trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, còn có rất nhiều đám mây bảy màu trôi theo làn gió. Còn xuất hiện rồng và phượng, đúng như câu nói “rồng phượng hiện điềm lành” vậy. Lúc ấy có một người nói: “Đây là một điềm lành tuyệt diệu!” Sau đó Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều lần giảng về Chuyển Luân Thánh Vương và Ưu Đàm Bà La hoa, nhưng do giới hạn độ dài của bài viết, tôi sẽ không kể thêm nữa. Hiện tại, trong số các đại đệ tử trực tiếp nghe Phật Tổ, Chúa Jesus, Lão Tử và các Thánh giả khác năm xưa giảng Pháp truyền Đạo, rất nhiều người đều đã được Chuyển Luân Thánh Vương tự thân truyền độ. Còn hoa Ưu Đàm Bà La mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến năm xưa đã khai nở trên toàn thế giới, điều mà chúng sinh chờ đợi và trông mong đã tới rồi. Đối diện tất cả những điều này, chúng ta lựa chọn như thế nào đây? Xin hãy thức tỉnh, hỡi con dân của Thần!!! Ấy chính là: Bà La hoa nở Thánh Vương tới, Xoay chuyển Pháp Luân chính tam tài. Từ bi cứu độ khuyên tam thoái, Minh bạch chân tướng thoát khổ hải. Hy vọng các bạn đều có thể liễu giải chân tướng Đại Pháp, bởi vì liễu giải chân tướng là hy vọng đắc cứu của các bạn, hơn nữa còn là hy vọng duy nhất!!!
 10. Thôn “Thái Cực” ở Trung Quốc Bản in Tác giả: Nhất Như [Chanhkien.org] Thật khó mà tin rằng sau khi trải qua một quá trình cải tạo lại thiết kế và bố cục dựa trên Thái Cực Tinh Tượng Đồ (bản đồ chiêm tinh Thái Cực) của Đạo giáo Trung Quốc, một ngôi làng nhỏ đã từng thường xuyên bị hạn hán và lũ lụt, trong hơn 600 năm qua chưa từng trải qua bất kỳ một cơn hạn hán hay một trận lũ lụt nào. Cũng kể từ đó, người dân làng được an cư lạc nghiệp, kèm theo đó là rất nhiều hiện tượng kỳ bí khó mà tin được. Được phát hiện cách đây không lâu tại huyện Vũ Nghĩa, trung tâm tỉnh Chiết Giang, đó chính là thôn Du Nguyên, mang theo trong mình nhiều sắc thái thần bí của Đạo giáo. Những cánh đồng được tạo hình để thể hiện Thái Cực đồ, nhà cửa được quy hoạch chiểu theo chiêm tinh học Từ trên đồi Mộng San phía sau lưng thôn Du Nguyên nhìn xuống, người ta thấy một dòng suối từ lòng núi chảy vào trong làng từ hướng Đông Nam. Dòng suối này đổi qua hướng chảy từ Đông sang Tây, cắt ngang thôn làng cho tới chân đồi ở tận cùng phía Tây, rồi lại đổi dòng sang hướng Bắc và tạo thành một hình chữ “S” trước khi rời khỏi thôn để chảy vào đồng ruộng. Dòng suối hình chữ “S” cũng với những vùng đồi bao quanh đã tạo nên một Thái Cực đồ hình khổng lồ ngay tại cổng thôn. Dòng suối chữ “S” là đường cong tách rời Âm và Dương, chia những cánh đồng ra thành “lưỡng nghi” (hai cực hoặc hai nửa Âm Dương ngư hình con cá) của Thái Cực. Con cá Âm ở phía Nam của dòng suối được bao phủ bởi các loại cây cổ thụ mọc vươn cao, có một con đường chạy dọc theo khóe “mắt” của con cá. Con cá Dương nằm ở phía Bắc của dòng chảy là một cánh đồng lúa trù phú, với các loại cây hoa màu trên cạn được trồng ở “mắt” của con cá. Thái Cực đồ hình này có đường kính 320 mét, chiếm diện tích 8 héc-ta. Theo dân gian lưu truyền về việc đặt Thái Cực đồ hình tại cổng vào phía Bắc của thôn, chính là được thiết kế với hai lý do: thứ nhất là để chặn không khí lạnh từ phương Bắc và “tà khí” ["khí" nghĩa là sinh lực], và thứ hai là để dựng lên một “tấm chắn khí” để ngăn không cho vận may và “chính khí” của thôn bị phát tiết ra ngoài. Kết quả khảo sát của các chuyên gia còn tiết lộ rằng tất cả nhà cửa trong thôn Du Nguyên đều được bố cục chiểu theo tinh tượng đồ (bản đồ chiêm tinh) của “Thiên Cang dẫn nhị thập bát tú, Hoàng đạo thập nhị cung hoàn nhiễu” (Thiên Cang dẫn dắt 28 vì tinh tú, bao bọc bởi 12 cung Hoàng đạo), giống hệt như những gì khai quật được trong mộ Liêu ở Tuyên Hóa, tỉnh Hồ Bắc vào năm 1974. Thái Cực đồ hình tại cổng thôn là “cung Song Ngư” cùng với 11 ngọn đồi xung quanh thôn tạo thành 12 cung Hoàng đạo. Còn 28 nhóm công trình cổ trong thôn được quy hoạch căn cứ theo sự bài trí của 7 ngôi sao Thanh Long ở phương Đông, 7 ngôi sao Huyền Vũ ở phương Bắc, 7 ngôi sao Bạch Hổ ở phương Tây, và 7 ngôi sao Chu Tước ở phương Nam, và 7 ao nước (còn gọi là “Thất Tinh Đường” hay “Các ao nước của 7 ngôi sao”) trong thôn được xếp theo trình tự của 7 ngôi sao chính của chòm sao Đại Hùng, tất cả chúng tạo nên hình ảnh của Thiên Cang dẫn dắt 28 vì tinh tú [Chú thích của dịch giả: Thiên Cang là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Đại Hùng hay còn gọi là sao Bắc Đẩu]. Xảo diệu hơn nữa, sao Khuê ở phần đầu của Bạch Hổ phương Tây lại nằm gọn bên trong “cái đấu” của chòm sao Đại Hùng. Nhiều ẩn đố khó lý giải Thôn Du Nguyên có dân số hơn 2.000 người sống trong hơn 700 hộ gia đình. Đây là nhóm các gia đình sống chung mang họ “Du” lớn nhất Trung Quốc ngày nay. Theo dân làng thuật lại, bố cục của thôn do đích thân Lưu Bá Ôn (còn gọi là Lưu Cơ) – cố vấn trụ cột cho Hoàng đế đầu tiên của triều Minh. Lưu Bá Ôn là một nhà chiến lược gia, nhà lập pháp trứ danh trong lịch sử Trung Quốc, tinh thông phong thủy và các thuật loại khác. Hình tượng của ông theo truyền thuyết dân gian miêu tả là một người đa mưu túc trí, có cốt cách của thần tiên, và là một nhân vật được trọng vọng giống như Gia Cát Lượng [một chiến lược gia, quân sư trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc]. Theo như ghi chép trong “Du Thị Tông Phổ” (gia phả họ Du), Du Lai, con trai đời thứ 5 của gia tộc họ Du trong thôn Du Nguyên, đã từng là bạn đồng môn và là bằng hữu rất thân thiết với Lưu Bá Ôn. Vào năm Chí Chính thứ 9 (1349), khi Lưu Bá Ôn từ chức quan và lui về quê nhà, ông dừng chân tại thôn Du Nguyên để thăm Du Lai. Thời đó thôn Du Nguyên thường xuyên phải hứng chịu hạn hán, ngập lụt, hỏa hoạn và dịch bệnh, và dân làng phải rất vất vả để cầm cự mạng sống. Du Lai nhờ Lưu Bá Ôn tìm kế sách. Nhờ vào trí tuệ tinh thông thiên văn địa lý của mình, sau khi khảo sát chi tiết địa thế nơi ấy, Lưu Bá Ôn phán rằng: Thôn Du Nguyên được bao bọc bởi 11 ngọn núi, sở hữu “khí” [năng lượng sống] của sự tài hoa và vận may, nhưng do dòng suối chảy thẳng một mạch xuyên qua làng tạo thành “ngạnh” (khắc nghiệt), làm tẩu tán “khí” tốt ra khỏi thôn. Nếu thay đổi sao cho dòng suối chảy uốn cong vào thôn, dựa theo bố cục của Thái Cực, cùng với 11 ngọn đồi hình thành nên 12 cung Hoàng đạo, thì “khí” tốt của thôn sẽ được bảo trì. Sau đó ông thiết kế ra bố cục Thiên Cang dẫn nhị thập tú, khuyên dân làng đào 7 ao nước mới trong thôn Du Nguyên và đối chiếu chúng với hình dạng của chòm sao Đại Hùng, đồng thời yêu cầu hậu duệ của dòng họ Du khi xây dựng thôn làng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo cách bài trí này. Thật đáng kinh ngạc, kể từ đó, thôn Du Nguyên không còn phải bận tâm về hạn hán và lũ lụt nữa, mà họ luôn sống trong hòa bình và thịnh vượng. Không chỉ giàu mạnh về kinh tế lâu dài từ triều Minh sang triều Thanh, thôn còn sản sinh ra 260 nhân vật đỗ đạt cao được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau của triều đình hay còn gọi là tước vị [thượng thư, đại phu, phủ đài, tri huyện, tiến sĩ, cử nhân, v.v] và được ca tụng là “phong thủy bảo địa”, nghĩa là nơi có người tài và đất quý. Phép màu không phải chỉ có thế: cũng kể từ đó, thôn Du Nguyên luôn có mưa vào ngày 26 của tháng thứ 6 Âm lịch và không có ngoại lệ; 8 con cá chép điêu khắc bằng gỗ trong Thanh Viễn Đường luôn thay đổi màu sắc tương ứng với sự luân chuyển của các mùa; trong số những cây sồi trắng mọc trên phần đất hình con cá Âm của Thái Cực đồ tại cổng thôn, có một cây đã hơn 600 tuổi và cao 27 mét, được mệnh danh là “Bạch Lịch vương” ở tỉnh Chiết Giang; còn về cái ao thứ 3 tên Ngọc Hành Đường của Thất Tinh Đường, hễ khi nào dân làng cố lấp nó lại để xây nhà cửa lên trên thì chắc chắn sẽ có hỏa hoạn. Còn có khoảng 20 đến 30 điều kỳ lạ khác ở thôn Du Nguyên kích thích trí tưởng tượng và suy đoán của người ta về ngôi làng đặc biệt này. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn không thể không đặt ra câu hỏi rằng, có lẽ nào tất cả những việc này chỉ đơn giản là một minh chứng rõ ràng cho thuật phong thủy cổ xưa? Xem thêm: >> Những dự ngôn vĩ đại về thời đại ngày nay (8): «Thiêu Bính Ca» của Lưu Bá Ôn
 11. Bí Mật Phong Thủy (Phần 2) : Thầy Phong Thủy Trong lịch sử, Trương Tam Phong được vinh danh là thái cực tôn sư, võ lâm bắc đẩu, đạo gia tu luyện gọi là chân nhân, đồng thời ông cũng là một bậc thầy về Phong Thủy (Vẽ: Zhiqing) Thầy Phong Thủy Trong lịch sử, Trương Tam Phong được vinh danh là thái cực tôn sư, võ lâm bắc đẩu, đạo gia tu luyện gọi là chân nhân, đồng thời ông cũng là một bậc thầy về Phong Thủy. Trương Tam Phong trong Kham Dư Thiên thuộc “Thiên Khẩu Thiên” (Trương Tam Phong toàn tập) có nói: “Duy Thiên Phú Thiện Ác, Duy Địa Tải Thiện Ác, Duy Tiên Sư Vi Thiên Địa Mai Tàng Thiện Ác. Thiên Vô Tư Phú, Địa Vô Tư Tải, Tiên Sư Vô Tư Ân … ”. Từ đó cho thấy mục đích của các thầy phong thủy là thay trời hành sự, là có sự yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính, Trương Tam Phong cũng phải kính nể họ ba phần, nên gọi họ là “Sư Tiên” Thầy phong thủy bắt buộc phải được sự chân truyền của Sư Phụ, phải đạt được năng lực câu thông với thần, ngoài ra còn phải có khả năng quan sát “hình”. Trung Quốc cổ đại có một số nhà phong thủy sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, trên thân thể đều xảy ra những biến hóa rất lớn. Rất nhiều truyền thuyết kể rằng, một số cao nhân có khả năng đặc biệt, vào những thời kỳ nóng nhất trong hè họ không bị đổ một giọt mồ hôi nào, vào mùa đông họ chỉ mặc 1 chiếc áo cũng không cảm thấy lạnh, một số người còn có thể bay, có nhiều người đã tận mắt nhìn thấy. Ngoài ra thân thể của họ còn có thể tiến nhập sang không gian khác, cho nên có một số người thấy họ đang ở trước mặt trong chớp mắt bỗng biến mất không dấu vết. Các thầy phong thủy thường xuyên đi đến những nơi rừng sâu núi thẳm, một bước đi của họ có thể di chuyển được hàng mấy trăm mét, ở đó họ có thể tự do bay qua bay lại。 Trong kinh thơ Đại Nhã Lưu Công có nói về “Trắc cương”, “Giáng nguyên”, “Thệ thủy”, “Quan kinh” đều là để nói về những điều này, do vậy có người còn gọi các thầy phong thủy là “Địa Tiên”. Tại nhân gian, người ta cho rằng thầy phong thủy là người chuyên xem phong thủy, bị gọi là âm dương tiên sinh hay phong thủy tiên sinh. Từ xưa đến nay có rất nhiều giang hồ thuật sỹ học được một ít kiến thức bề ngoài nông cạn của phong thủy đã treo biển xem phong thủy nhằm mục đích kiếm tiền. Thầy phong thủy và những giang hồ thuật sỹ đó có sự khác biệt rất lớn. Giang hồ thuật sỹ không tu luyện, họ bất quá chỉ hiểu được một chút kỹ năng, biết được một chút thủ thuật mà thôi. Những điều họ xem đều là thuộc về xem “hình”, dựa vào kinh nghiệm của những người xưa tổng kết lại mà tiến hành thực hiện những thủ đoạn mưu sinh ở xã hội. Họ chủ yếu là xem cho dân thường về địa thế, đất đai, thời hạn … Mặc dù giang hồ thuật sỹ và thầy phong thủy có sự khác biệt rất lớn, thế nhưng từ xưa đến nay, tại xã hội Trung Quốc đều có những giang hồ thuật sỹ như thế tồn tại, đó là vì nguyên nhân gì ? Con người là có phân chia tầng thứ, bách tính phổ thông bình thường thì có hiểu biết rất nông cạn, thế nên năng lực của những thuật sỹ đó cũng đã đủ dùng rồi. Tại tình huống thông thường, trong phạm vi bán kính 100 dặm, ắt có dị nhân, hoặc là người biết phong thủy, hiểu kinh dịch, biết bói toán, v.v… năng lực lớn nhỏ không giống nhau. Các thuật sỹ mặc dù không hiểu nguyên lý cao thâm, nhưng cũng có thể giúp đỡ các thầy phong thủy truyền bá đạo lý tích đức hành thiện, chỉ cho con người biết thuận theo thiên thời địa lợi, biết được đạo lý phải tích đức cho con cháu đời sau, chỉnh thể là có tác dụng tích cực đối với việc duy hộ đạo đức cho xã hội. Tiêu chuẩn đạo đức của người xưa là tuân theo các điển cố của thánh hiền, mọi người đều biết tích đức, chí ít thì cũng có xu hướng thủ đức, cho nên những giang hồ thuật sỹ đó mặc dù không có sư phụ chân truyền, những cũng có thói quen tĩnh tâm điều tức, nhắm mắt đả tọa, đối với thân tâm của họ đều có điểm tốt. Nếu như tâm họ thành khẩn, cũng có thể làm cảm động bề trên, họ có thể được một sư phụ chân chính nào đó điểm hóa, truyền đạo cho họ. Bên cạnh đó cũng có nhiều giang hồ thuật sỹ cầu danh cầu tài, đằng sau họ đều là phụ thể cáo chồn khởi tác dụng, đặc biệt ngày này có nhiều thầy xem bói, thầy phong thủy đều là như thế, họ không phải thực sự muốn sử dụng năng lực của những con cáo chồn phụ thể đó, mà đều là do cái tâm tham tiền không trọng đức chiêu mời đến, thực sự là rất đáng thương. Có một số người có thể hiểu được một ít tác dụng của việc xem phong thủy thời cổ đại. Vì phong thủy tại xã hội công chúng đã bị thất truyền rất nhiều năm, cho nên đều không hiểu rõ nguyên lý của nó. Bình thường khi đi tìm một giang hồ thuật sỹ xem phong thủy cho bản thân, người ta toàn bị lừa. Những người trong giang hồ họ chỉ đi tham khảo giá cả, mảnh đất này bao nhiều tiền, các loại giá thành từ vài vạn đến vài trăm vạn họ đều biết, nhưng họ có thể nhìn được điều gì chân chính đây ? Trương Tam Phong từng nói: những lớp người ngày nay tại thế nhân toàn nói mò về phong thủy, dám mạo phạm thần linh, lấy hài cốt của người thân để cầu tài lộc, tùy tiện đàm luận phúc họa vận mệnh, gạt người kiếm tiền, mong cầu người khác khen ngợi mình, nhân tâm như thế liệu có biết thiên lý là gì chăng ? Mười người biết phong thủy thì chín người là nghèo, cho nên cũng thật khó trách ! Chân nhân thanh tĩnh như Trương Tam Phong cũng đã đưa ra những lời phê bình như vậy đối với những kẻ giả mạo và những hành vi lừa người kiếm tiền bất chính. Địa huyệt tốt xấu là có liên quan đến đạo đức. Nếu có thể tìm được huyệt tốt, chọn được huyệt như thế nào là có quan hệ với hành vi đạo đức của thầy phong thủy, nếu không có đạo hạnh cao thâm thì không thể nào làm được sự việc chân chính ấy. Rất nhiều giang hồ thuật sỹ lợi dụng một chút vỏ ngoài nông cạn của phong thủy, cũng dám thực hiện những hành vi xem phong thủy lừa đảo gạt người. Bọn họ có thể lừa người để kiếm tiền, kỳ thực là họ lợi dụng sự sơ hở của những người mà luôn coi trọng cái lợi trước mắt. Những người đi xem phong thủy ấy đa phần đều muốn dựa vào lực lượng của phong thủy để thăng quan phát tài, thậm chí sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để đạt được mục đích, nhưng thực sự họ đều đang thực hiện những việc làm vô ích. Từ trước đến nay sự hưng thịnh của một cá nhân hay một gia tộc là thuận theo quy luật tự nhiên của đất trời mà vận hành. Nguời vô đức mà tự nhiên đạt được những điều tốt thì sớm muộn cũng bị trời lấy lại. Những người lấy tiền mua đất đa phần đều là người giàu có hoặc cao quan, tham nhũng tràn lan, đạo đức xuống cấp, tiền của họ đa phần đều là đến từ những việc làm bất chính, đầu cơ trục lợi, vi phạm pháp luật, ức hiếp dân lành. Những người không có thiện niệm, không có chính niệm làm sao có thể mua được đất tốt chứ ? Theo thiên lý, người có phúc đức sẽ mua được mảnh đất tốt, nếu sau đó họ làm những điều không tốt cho xã hội thì mảnh đất tốt ấy cũng sẽ dần dần biến thành xấu. Cho nên những kẻ giang hồ thuật sỹ bán đất đa phần là bán những mảnh đất không tốt, nếu mua vào sẽ làm cho phúc phần của người mua tiêu tan hết, cuối cùng chẳng còn gì. Thầy phong thủy chân chính là có thiện tâm giúp người, không kể danh tiếng, không ham tiền bạc, họ làm việc gì cũng đều là thuận theo thiên mệnh, tất cả những mảnh đất mà họ chỉ điểm thông thường đều có liên quan rất lớn đến sự hưng thịnh của triều đại và sự biến đổi của lịch sử. Cho nên thường không phải chỉ là chọn một mảnh đất mà thực tế là vẽ ra một bối cảnh. Bởi vì những người đắc đạo, trên thân thể có mang năng lượng, họ có thể có năng lực “quyết định” các sự tình, giang hồ thuật sỹ không thể làm được điều này. Đương nhiên chữ “định” này cũng phải tuân theo sự biến hóa của thiên tượng và phúc đức cùng nhiều nhân tố khác nhau để xem xét. Có một vài người thường không tin vào phong thủy, họ thường nói một câu như thế này: Phong thủy nếu lợi hại như thế, thì tại sao các thầy phong thủy vẫn nghèo khổ như vậy, tại sao chẳng có một ai phát tài ? Chúng tôi thấy những người có cách nghĩ như vậy đều là do không biết chân tướng sâu xa bên trong. Những thầy phong thủy có trình độ, rất nhiều những người giàu sang phú quý thậm chí làm quân vương thiên hạ, ví dụ như tổ tiên gia tộc của Chu Triều Cơ, hay rất nhiều người cổ đại, họ đều là những cao nhân tinh thông các chủng thuật loại. Từ nhiều năm trước họ đã bố trí phong thủy, vì hậu nhân triều Chu mà thiết lập cơ nghiệp 800 năm. Đương nhiên có thể làm như thế cũng là phải thuận theo thiên mệnh. Gia tộc này cũng là được trời cho phép nên mới có thể thực hiện thành công. Nhân loại của chúng ta là một bộ phận của một hệ thống sinh thái tuần hoàn của quả địa cầu, là một tế bào của đại tự nhiên. Mà quả địa cầu lại là một lạp tử tinh cầu trong thái dương hệ, thái dương hệ lại là một bộ phận của hệ ngân hà, mà hệ ngân hà lại là một lạp tử, một bộ phận của vũ trụ. Cho nên có thể nói địa cầu là một tế bào của thể hệ. Điều này rất giống với thuyết di truyền của ngành sinh vật học hiện đại: mỗi một tế bào trong cơ thể đều bao gồm tín tức của toàn bộ cơ thể, mỗi một tế bào đều có quan hệ đối ứng với cả cơ thể. Cho nên dựa vào mối quan hệ này, ta có thể từ những cái nhỏ mà nhìn được những thứ to lớn, từ cục bộ mà suy ra được chỉnh thể. Ví như thầy phong thủy, vì họ tu luyện có đạo, cho nên nhục thể của họ có mạch lạc chu thiên, có năng lượng lưu chuyển. Đất đai cũng như nhân thể, cũng có mạch lạc gọi là long mạch, cũng có năng lượng lưu chuyển. Cùng với cái lý ấy, tinh hệ vũ trụ cũng có mạch lạc chu thiên, cũng có năng lượng lưu chuyển. Chủng loại mạch lạc chu thiên này có thể không chỉ một loại, mà có rất nhiều loại. Chúng ta đều biết, các tinh cầu trong thái dương hệ chuyển động xoay quanh mặt trời đều có quy luật, mà thái dương hệ cũng đang chuyển động với một quy luật cố định, hệ ngân hà cũng đang chuyển động. Sự vận động biến hóa tương hỗ giữa các tinh cầu sẽ gây ra những sự thay đổi khí tượng. Các khoa học gia cũng đã phát hiện ra điều đó, Newton nói chỉ có thượng đế mới có thể tạo ra được những thứ ấy. Người Trung Quốc gọi sự vận hành này gọi là sự biến hóa của “Thiên tượng”. Sự biến hóa này là đại biểu cho thiên ý. Giả sử có thượng đế, có thần, có các sinh mệnh cao cấp tồn tại, thì đây chính là điều đại biểu cho những điều mà họ muốn truyền đạt. Trong những thời kỳ khác nhau, các tinh hệ trong vũ trụ có sự vận hành biến hóa khác nhau, đại biểu cho những thiên ý khác nhau. Mà thiên ý trong các không gian khác nhau thì lại cần sự thúc đẩy vận hành khác nhau. Lấy một ví dụ: thiên tượng biến hóa muốn thay đổi một triều đại nào đó, thì ở phía dưới phải có một gia tộc hoặc một cá nhân nào đó hành thiện tích đức, đến khi phúc đức đầy đủ, thì có thể đăng cơ làm hoàng đế, nếu một thầy phong thủy nào đó có khả năng câu thông với trời đất, nhận được pháp chỉ, tìm được gia tộc này, vì gia tộc đó mà tìm long mạch và huyệt vị, sắp xếp long mạch cho tổ tiên của họ. “Nhân” và “Địa” tương hợp, đối ứng với “Thiên”, trời sẽ sắp xếp thiên thần (hoặc người tu luyện tích lũy được uy đức cực lớn) chuyển thế vào gia tộc đó, sau này sẽ trở thành hoàng đế, như thế gọi là tam tài hợp nhất, bảo đảm rằng thiên ý sẽ được thực hiện thành công. Trên thực tế chúng ta phát hiện ra rằng, những gia tộc như thế đều là được trời chọn lựa, tổ tiên của họ rất nhiều đều là người tu luyện và tu luyện có thành tựu, đa số biết xem phong thủy, có thể sử dụng công năng hoặc thần thông để tìm ra huyệt vị. (Theo Việt Đại Kỷ Nguyên)
 12. Bằng Chứng Mới Về Một Đại Dương Đã Từng Tồn Tại Trên Sao Hoả Bề mặt Sao Hỏa. (NASA) Một giả thiết mới về nguồn gốc của các bãi đá cuội trải khắp bề mặt phía bắc Sao Hỏa có thể sẽ được thêm vào chuỗi những dữ kiện về một đại dương đã một lần bao phủ bề mặt rộng lớn của hành tinh này. Trong tháng này, Lorena Moscardelli, một nhà địa chất học ở Đại Học Texas, đã xuất bản một nghiên cứu trên tạp chí của Hội Địa Chất Quốc Gia Mỹ, GSA Today, trong đó bà đưa ra giả thuyết rằng lớp đá cuội này có thể được tích lũy dần dần qua các vụ sạt lở đất trên đáy đại dương. Hiện tượng này đã từng được nghiên cứu với lớp địa chất trên bề mặt Trái Đất. Chẳng hạn, các khối đá sa thạch lớn được biết đến với cái tên Jackfork Group hiện vẫn còn sót lại ở một nơi đã từng là một lưu vực biển ở phía Nam trung tâm bang Arkansas. Moscardelli phủ nhận lý thuyết cho rằng đá cuội trên Sao Hỏa là phần còn sót lại của thiên thạch. Bà lưu ý rằng không hề có vết tích của các hố thiên thạch ở một số khu vực. “Trong khi giả thuyết về hố thiên thạch có thể giải thích rõ ràng sự xuất hiện của một vài lớp đá cuội ở vùng bình nguyên phía Bắc của Sao Hỏa, đặc biệt là trong phạm vi xung quanh các hố thiên thạch, nhưng nó lại không cung cấp được một cơ chế đầy đủ để giải thích được sự phân bổ rộng rãi và dàn trải của những lớp đá cuội ở những vùng đất này,” bà viết. Lý thuyết của bà về những thảm đá cuội này cần phải được nhìn nhận trong một hoàn cảnh mà đã có rất nhiều bằng chứng chỉ ra sự tồn tại của một đại dương trên Sao Hỏa, chứ không chỉ như một bằng chứng độc lập duy nhất, bà nói. Vào tháng Bảy năm 2013, các nhà nghiên cứu tại Viện Công Nghệ Caltech đã tìm thấy những bằng chứng mà theo họ là thuyết phục nhất từ trước tới nay để chứng minh sự tồn tại của một đại dương trên Sao Hỏa. Qua việc dò xét lưu vực một con sông ở phía bắc bằng công nghệ vẽ bản đồ địa hình chi tiết, họ tìm thấy một con sông rất có khả năng chảy vào một vùng châu thổ. Một vùng châu thổ hình thành khi dòng nước chảy vào một vùng nước đứng, như là đại dương hay hồ. Mặc dù các bằng chứng của vùng châu thổ đã được phát hiện trong quá khứ, nhưng chúng lại chảy vào các hố thiên thạch hoặc các ranh giới địa chất khác. Dòng nước sẽ bơm đầy cái hố thiên thạch, tạo ra một cái hồ, chứ không phải một đại dương rộng lớn. “Đây có lẽ là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất về sự tồn tại của một vùng châu thổ trong một khu lãnh thổ không giới hạn – và các vùng châu thổ này chỉ ra sự tồn tại của một khu vực chứa nước rộng lớn ở bắc bán cầu cầu của Sao Hỏa,” Roman DiBiase, một nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại học viện Caltech và là trưởng ban nghiên cứu nói, theo một bài báo của học viện này. Moscardelli trích dẫn các nghiên cứu trước đây mà gợi ý rằng các khối trầm tích xung quanh vành đai núi lửa Olympus Mons của Sao Hỏa cũng là các bằng chứng của các vụ sạt lở nước ngầm; chúng được biết đến với cái tên khối trầm tích chuyển vận (MTDs). Những khối trầm tích này được diễn tả giống với các khối ở Quần Đảo Ha-Wai. “Cách hiểu này ám chỉ rằng tổng thể tích lượng nước ở khu vực bình nguyên phía Bắc của Sao Hỏa vào khoảng [350 triệu kilômét khối nước],” Bà viết. Theo Viện Khí Tượng và Thủy Văn Quốc Gia Mỹ, nếu so sánh một cách tương quan, Đại Tây Dương có dung tích khoảng 310 triệu kilômét khối nước.
 13. Ý Nghĩa Thực Sự Của Khỏe Mạnh? 5 Điểm Khác Nhau Giữa Trung Y Và Tây Y Y học Trung Hoa ngày càng được ưa chuộng và được coi như một phương pháp điều trị thay thế. Và mặc dù y học hiện đại từ Tây phương không thể giải thích thỏa đáng cách thức nó hoạt động, thì những kỹ thuật điều trị của Trung y ví dụ như châm cứu lại được công nhận là liệu pháp hiệu quả để chữa trị một số bệnh. Nhưng không chỉ là một nhánh y học thay thế, mà Trung y còn chính là một hệ thống đầy đủ và rộng lớn với bề dày ước chừng khoảng 5000 đến 7000 năm lịch sử. Dưới đây là 5 điểm khác biệt căn bản giữa y học Trung Hoa và y học Tây phương. 1. Nhân Thể: Chỉ Là “Cơ Thể” Hay Còn Hơn Thế Nữa? Trung y: Triết lý của Trung y có thể được hiểu từ góc độ Đạo gia. Các bác sĩ Trung Quốc xem cơ thể người là một vũ trụ được liên kết một cách phức tạp, và dù đó là tầng lạp tử ở vi quan, thì đều bao gồm năm yếu tố – Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – và được chi phối bởi Âm và Dương. Tây y: Y học Tây phương hiện đại nghiên cứu cơ thể người như những bộ phận riêng biệt, và có thể được kiểm tra một cách độc lập với toàn bản thể. Cách tiếp cận này bắt nguồn từ hiểu biết về các vi sinh vật từ thế kỷ 19, và từ “thuyết vi trùng” (“germ theory”) được xây dựng bởi Louis Pasteur (1822–1895) và nhà vi khuẩn học người Đức Robert Koch (1843-1910). 2. Cuộc Chiến Với Vi Sinh Vật và Hoạt Động Cân Bằng Trung y: Trung y đặt nền tảng vào việc phải đảm bảo cân bằng giữa Âm và Dương trong cơ thể, và đảm báo phải điều hòa “khí” – vốn là năng lượng thiết yếu của con người. Bệnh tật sẽ xuất hiện khi bị mất cân bằng âm dương, hoặc nếu như các kinh lạc bị tắc nghẽn ở vị trí nào đó, nó sẽ cản trở dòng chảy của khí. Tây y: Tây y, trái lại, lại coi yếu tố vi khuẩn là quan trọng nhất. Phát hiện vi khuẩn, cô lập vi khuẩn, và ngăn chặn chúng lây lan là chìa khóa để chiến thắng mọi bệnh tật. 3. Dược Phẩm Tự Nhiên và Dược Phẩm Tổng Hợp Trung y: Theo thần thoại Trung Quốc, Thần Nông đã tìm ra 365 loài thảo dược có khả năng trị bệnh từ 5000 năm trước đây, và từ đó, các dược sĩ Trung Hoa đã bổ sung cho danh sách các loài thảo dược trị bệnh. Họ cũng sử dụng cả các khoáng chất, côn trùng, động vật biển, và bộ phận cơ thể từ các động vật lớn. Những thành phần này được trộn tạo thành nước uống hoặc viên, và nhằm mục đích khôi phục trạng thái cân bằng âm dương trong cơ thể. Tây y: Tây dược cũng xuất phát từ nhiều loại cây cỏ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các loại thuốc ngày nay không được sử dụng trong trạng thái tự nhiên. Thay vào đó, chúng được tổng hợp từ các chất hóa học trong quá trình pha chế. Chúng cũng được thiết kế chủ yếu để nhắm vào các triệu chứng nhất định hoặc bộ phận nào đó trên cơ thể. Và một điều khá phổ biến là vẫn cần một loại thuốc để chống lại các hiệu ứng phụ của loại thuốc khác, và lại một loại thuốc nữa để ngăn ngừa phản ứng phụ của loại khác, và cứ như vậy. 4. Hai Lối Tư Duy Khác Biệt Về Một Sức Khỏe Tốt Trung y: Ngoài thảo dược, Trung y còn có nhiều phương pháp điều trị khác, như: châm cứu, ngải cứu (đây là cách điều trị bằng cách đốt một loại cây hương liệu tên là ngải cứu), thôi nã ( tuina: một phương pháp mát xa để điều trị các chứng cơ xương khớp), và khí công (là các bài tập điều hòa khí, thường có bao gồm bài thiền định). Dùng đến kim châm cứu, kỹ thuật giác hơi, và những bài luyện tập nhẹ nhàng – là những cách điều trị khác nhau – nhưng đều cùng chung một mục đích chính: khôi phục cân bằng âm-dương và điều hòa khí để điều trị và ngăn ngừa bệnh tật. Tây y: Ngoài thuốc men và phẫu thuật, Tây y không có biện pháp điều trị nào khác. Để đảm bảo cơ thể luôn cân đối và không bệnh tật, Tây y khuyến khích tập thể dục, ăn uống lành mạnh, và uống các vitamin thiết yếu thường xuyên. Các biện pháp này có thể chữa trị các triệu chứng, nhưng lại thiếu đi các nguyên lý bên trong để đảm bảo sức khỏe toàn diện của cơ thể. 5. Những Siêu Nhân Cổ Đại so với Những Siêu Máy Móc ? Tây y: Để quan sát bên trong cơ thể mà không cần mở ra xem, các bác sĩ Tây y cần phải sử dụng máy X-quang cồng kềnh và các máy chụp MRI. Trung y: Những bậc lương y và danh y Trung Quốc có cách chẩn đoán bệnh đặc biệt hơn. Giống như những ‘siêu nhân’ được mô tả trong truyện tranh, rất nhiều danh y lừng lẫy Trung Hoa xưa kia đều có công năng nhìn thấu giống như tia X-quang. Họ có thể nhìn thấy bệnh nhân có khối u não hoặc các triệu chứng bệnh nghiêm trọng khi chưa hề có biểu hiện bên ngoài. Họ cũng có thể kiểm tra xem một người nào đó [được coi là đã chết] đã thực sự chết hay chưa. Theo Đại Kỷ Nguyên
 14. Nhà Phong Thủy nổi tiếng Hàn Quốc sau khi xem Thần Vận phát biểu: Sáng Thế Chủ sẽ hạ thế để cải biến thế giới ( phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên – Lý Chân báo cáo tại Gwacheon Hàn Quốc) “Trường khí tại buổi diễn xuất Thần Vận cực lớn, có sự bao hàm dung hợp năng lượng của toàn thế giới” “Có cảm giác Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ hạ thế để cải biến thế giới này”. Thầy phong thủy Park Min Chan là người đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy kỳ tổng thống của Hàn Quốc, tối ngày 13 tháng 2 tại thành phố Gwacheon, sau khi xem xong buổi biểu diễn Thần Vận ông đã cảm thấy vô cùng cảm khái Trường khí của Thần Vận rất lớn Đây là lần thứ 2 trong năm, Park Min Chan đến xem biểu diễn Thần Vận, ông nói: từ góc độ phong thủy mệnh lý mà nói, trường khí thoát ra từ Thần Vận cực kỳ tốt lành. “Thần Vận cho tôi cảm giác mọi thứ như hòa hợp làm một” . Hy vọng sẽ có nhiều người trên toàn thế giới biết đến diễn xuất của Thần Vận. Trong phong thủy người ta lợi dụng “Trường Khí” để nghiên cứu, người ta phân biệt khí ra thành khí dương và khí âm, buổi diễn xuất này đã phát ra trường khí tốt lành phi thường, tôi cảm giác trường khí này đang dung hòa cả Thế Giới. Nói đến đây ông không thể không sử dụng tay để miêu tả về sự to lớn của trường năng lượng trong buổi diễn xuất “Ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu tôi đã cảm thấy sự tích tụ của trường khí, cuối cùng tôi đã tiếp thu được tín tức của Sáng Thế Chủ, rằng ngài sẽ hạ thế để cải biến Thế Giới, wow, thật là quá tuyệt diệu ! ” Rất nhiều khán giả xem Thần Vận có cảm giác mình được cứu độ, Park Min Chan cũng có cảm giác ấy. Ông nói: “Tôi có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, cảm giác rằng Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ đến cải biến Thế Giới này”. Đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng của Thần Vận – “Phật Ân Hão Đãng”, trên màn ảnh sân khấu hiện ra dòng chữ “khai mở tương lai”, ông khẳng định một cách chắc chắn rằng: “Đúng thế, chính là Sáng Thế Chủ”, ngài sẽ xuất hiện để cải biến Thế Giới này. Sáng Thế Chủ nhất định sẽ xuất hiện Ông nói: “Trong kinh Phật giáo có viết rằng khi mà Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, cũng là lúc mà Sáng Thế Chủ xuất hiện”. Park Min Chan cho biết những thông điệp được truyền tải trong buổi biểu diễn Thần Vận là quan trọng phi thường: “Đã đến thời đại phải xảy ra biến hóa, Thế giới cần phải cải biến, cần phải có sự xuất hiện của những nhân tố mới đến để thay đổi nhân loại và thế giới. Hiện tại đã chính là thời điểm đó rồi, chính là cần một thời cơ để phát sinh biến hóa” Ông nói: “Thời đại mà nhân loại trên toàn thế giới thông qua tự nhiên có thể sống hạnh phúc, vui vẻ và hòa bình sắp tới rồi, tôi nghĩ hiện tại chính là thời điểm bắt đầu của thời kỳ đó” Park Min Chan hi vọng có nhiều người hơn nữa có thể được xem diễn xuất Thần Vận: “Buổi biểu diễn Thần Vận có sự tập trung của trường khí trên cả Thế giới. Nếu thường xuyên được xem những buổi biểu diễn như thế này, có thể làm cho đầu óc thông minh, tăng cường khả năng tập trung, ngoài ra còn có tác dụng giúp biến đổi tâm linh thành tốt, v.v….” Ông một lần nữa lại khẳng định: “Thế giới cần phải được cải biến, cần thường xuyên xem các buổi biểu diễn Thần Vận, để có thể cải biến tư tưởng, cải biến nhận thức, đồng thời khai mở một cánh cửa mới về thế giới và tâm linh” Park Min Chan năm 1986 được chỉ định là hậu duệ đời thứ 34 của pháp sư Doseon. Năm 2009 ông được ghi vào danh sách một trong 33 danh nhân thời đại của Hàn Quốc, từ năm 2012 đến nay ông đã nhậm chức viện trưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học về Địa lý Phong thủy và Hệ vật Thần Nhãn. Ông đã sử dụng các phương pháp khoa học để chứng minh sự tồn tại của phong thủy địa lý, ông cũng đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy đời tổng thống của Hàn Quốc, việc cựu tổng thống Roh Moo Hyun tự sát cũng đã được ông dự đoán được trước đó 2 tuần. [Theo Epoch Times ngày 14 tháng 2 năm 2014]
 15. Không “bắn mây” ngăn mưa dịp Đại lễ (Dân trí) - Trước sự tốn kém, phức tạp của phương án bắn mây ngăn mưa trong dịp Đại lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nhất trí với việc không áp dụng phương án này như đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch.Tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Lê Tiến Thọ cho biết, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã báo cáo xin lùi thời gian trình Ban tổ chức phương án can thiệp khi gặp thời tiết bất lợi đến ngày 18/8 vì đến nay chưa xác định rõ được công nghệ và kinh phí thực hiện. “Sau ngày 18/8 nếu Bộ TN & MT không đưa ra được phương án thực hiện đề nghị Ban chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm cho ý kiến đề Ban tổ chức triển khai phương án dự phòng khi gặp thời tiết bất lợi, không thể tổ chức tại quảng trường Ba Đình”, ông Thọ nói. Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng, việc bắn mây nước ta chưa làm bao giờ và cũng rất tốn kém. Ông Tuấn Anh đề nghị, nếu dịp Đại lễ mưa nhỏ, mưa vừa, phải chấp nhận mặc áo mưa, còn nếu mưa lớn phải tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình thay vì tổ chức tại quảng trường Ba Đình. Cần một "kịch bản" chu đáo cho trường hợp mưa lớn trong dịp Đại lễ (Ảnh: Việt Hưng) Có cùng quan điểm lo ngại tốn kém như ông Tuấn Anh, nhưng Chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn Thế Thảo còn cho rằng, việc bắn mưa cũng có giới hạn và trong trường hợp mưa bão không thể bắn được.Từ những phân tích của mình, ông Thảo hạ quyết tâm “mưa cũng làm” chỉ trừ trường hợp mưa bão. Tuy nhiên, theo ông Thảo phải có phương án dự phòng trong trường hợp có mưa. Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nếu bắn mây phải tốn vài chục triệu đô, chưa kể việc nước ngoài phải đưa máy bay vào bắn, rất phức tạp. “Nếu ta làm được thì nên làm, đằng này ta chưa làm được thì thôi”, Phó Thủ tướng đồng ý với các đề xuất. Theo Phó Thủ tướng, cần có sự chủ động ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời tiết và dù Đại lễ là dịp hết sức quan trọng, nhưng cũng cần phải tiết kiệm. Bên cạnh lo ngại về vấn đề mưa, để bảo đảm an toàn cho máy bay trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình trong ngày 10/10, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức cũng đã đề xuất Ban chỉ đạo xem xét cho chuyển nội dung các cháu thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu về mốc sau chương trình nghệ thuật, tức vào đúng 10giờ, 10 phút. Theo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, việc thả chim bồ câu vào 10 giờ, 10 phút đúng thời điểm kết buổi lễ sẽ tạo được dấu ấn.
 16. Xôn xao về vật thể lạ nghi đĩa bay xuất hiện ở Thanh Hóa Một người dân ở xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vô tình chụp được bức hình trong đó có vật thể lạ nghi đĩa bay. Câu chuyện trên khiến nhiều người dân bàn tán xôn xao. Tác giả của bức ảnh trên là em Lê Khắc Đạt (19 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa. Theo tác giả bức ảnh cho biết, nó được chụp vào khoảng 17 giờ, ngày 9/12/2012. Bức ảnh do em Đạt chụp lại có hình vật thể lạ trông giống đĩa bay Trong lúc đang chụp, em Đạt không hề phát hiện thấy gì. Tuy nhiên sau đó khi xem lại những bức ảnh mà mình vừa chụp xong thì Đạt rất bất ngờ phát hiện trong đó có hình một vật thể lạ trông giống chiếc đĩa bay. Đạt kể lại: “Hôm đó, em ở nhà trông hàng cho mẹ, khi không có khách mua hàng nên em ra ngoài bờ ao trước nhà đứng chơi rồi lấy máy điện thoại chụp cảnh vật xung quanh nhà. Khi xem lại những bức ảnh mới chụp được em vô cùng bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh xuất hiện trong bức ảnh đã chụp giống như một chiếc đĩa bay. Em zoom lại gần nhìn cho rõ và so sánh thì hình lạ này giống như hình một chiếc đĩa bay mà em đã từng nhìn thấy trên mạng. Em cho nhiều xem thì mọi người cũng khẳng định là giống hình chiếc đĩa bay”. Em Lê Khắc Đạt – tác giả bức hình Ông Lê Khắc Thành (bố em Đạt) cho biết: Lúc đầu tôi cũng không tin chuyện xuất hiện hình giống chiếc đĩa bay là có thật, nhưng khi xem lại thì đúng là hình giống một chiếc đĩa bay mà tôi đã được xem trên tivi”. Điện thoại em Đạt đã chụp được bức hình trên Nhiều người dân xung quanh khi nghe chuyện em Đạt chụp được bức hình có vật thể lạ đã đến nhà em Đạt để xem thực hư. Một số người còn nghi ngờ bức hình được chỉnh sửa hình ảnh. Nhưng khi xem bản gốc đã lưu trong máy điện thoại thì ai cũng khẳng định hình ảnh là thật rất giống hình một chiếc đĩa bay. (theo soha)
 17. Lời tiên tri của bà Vanga và 18 năm tìm con ở đất Nga Khi bị lạc mất cô con gái yêu, trong lúc tuyệt vọng nhất, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã được bà vanga dự đoán anh sẽ gặp lại con…. Bà Vanga – nhà tiên tri nổi tiếng thế giới còn cho biết, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của anh vẫn còn sống. Nơi hai cha con gặp nhau sẽ là ở nước Nga. Câu nói của nhà tiên tri mù từng dự báo được Đại chiến Thế giới 2 và sự kiện 11/9 ở Mỹ, cùng với niềm hy vọng không bao giờ tắt của một người cha, đã giữ anh lại nước Nga suốt 18 năm qua… Ngày định mệnh ở Sochi Cuộc trò chuyện thường xuyên bị ngắt quãng bởi những tiếng ồn ào xe cộ qua lại, bởi tiếng chuông điện thoại réo liên tục, nhưng sự ồn ào của phố thị, tôi vẫn cảm thấy lặng đi khi nghe câu chuyện của anh, câu chuyện của một người cha 18 năm qua vẫn miệt mài đi tìm đứa con gái mất tích, người cha đã bạc trắng mái đầu vì mất con… Quê Nguyễn Huy Hoàng ở Hà Tĩnh. Bao năm sống ở xứ người, anh vẫn giữ cái giọng Hà Tĩnh đặc sệt. Gia đình anh có truyền thống văn chương, khoa cử. Nguyễn Huy Hoàng học chuyên Văn từ nhỏ và mê đọc sách như một điều đương nhiên, máu thịt với những người con của dòng họ Nguyễn Huy.Thế hệ anh thuở đó, không ai là không yêu văn học Nga. Những tác phẩm văn học Nga là những cuốn sách gối đầu giường của anh. Cũng vì tình yêu đó, anh trở thành giảng viên văn học Nga tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thuở mới bước vào đời, Nguyễn Huy Hoàng chọn cho mình con đường của một nhà giáo, nhà nghiên cứu, suốt đời tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người ở quê nhà. Nhưng có lẽ số phận của anh là ở nước Nga, hạnh phúc của anh, nỗi đau của danh, chính là nước Nga. Cuối năm 1980, Nguyễn Huy Hoàng sang Liên Xô làm luận văn phó tiến sĩ. Vợ anh – giảng viên khoa tiếng Nga của trường đại học ngoại ngữ cũng sang đó sau một năm. Anh quyết định đưa con gái đầu lòng sang Nga học tập, để cả gia đình được đoàn tụ. Nhưng cũng chính ở nước Nga, gia đình anh đã phải trải qua một cuộc chia ly không hề được báo trước. Nguyễn Huy Hoàng thường nhắc về con gái với tất cả tình yêu thương trìu mến và sự tự hào, hãnh diện của một người cha. Khi ngồi nói chuyện bên quán trà đá ven đường buổi chiều trước khi anh đi, những lúc nghe anh kể về con gái, tôi nhìn thấy hình như trong đáy mắt anh có nước. Quỳnh Nga sang Nga lúc đã 9 tuổi, cô bé được cho học tại trường Phổ thông 222 – một trường khá nổi tiếngở Matxcơva khi ấy trong tình trạng một chữ tiếng Nga cũng không biết. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và các cô chú người Việt, chỉ sau 3 năm, Quỳnh Nga đã trở thành học sinh xuất sắc của trường – điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trường 222.Hôm Quỳnh Nga được trao thưởng về thành tích học tập cuối kỳ, cô Hiệu trưởng Phổ thông 222 đã nói: “Các em học sinh người Nga, các em hãy nhìn Quỳnh Nga và hãy xấu hổ vì mình đã thua cô bé người Việt Nam nhỏ bé nhưng kiên cường này”. Quỳnh Nga là niềm tự hào của vợ chồng Nguyễn Huy Hoàng. Cô bé xinh xắn, hoạt bát, gặp ai cũng cởi mở, cũng trò chuyện vui vẻ, nên đi đâu cũng được quý mến. Năm đó, Nguyễn Huy Hoàng có hứa với con gái: “Nếu kỳ này con được kết quả học tập xuất sắc, bố sẽ cho con đi du lịch”.Và anh đã thực hiện lời hứa đó với con gái. Nhưng thời điểm đó, vợ chồng anh đang gấp rút chuẩn bị tài liệu để bảo vệ luận án tiến sĩ. Khi nghe vợ chồng người bạn dự định đi du lịch Sochi (một thành phố du lịch nổi tiếng ở Nga), anh đã gửi con gái đi cùng. Chẳng ngờ rằng, chuyến đi đó là chuyến đi định mệnh… Ở Matxcơva, giữa lúc đang quay cuồng vì luận án phó tiến sĩ, Nguyễn Huy Hoàng nhận được điện thoại từ Sochi của vợ chồng người bạn báo tin con gái anh đã mất tích. Chiều hôm đó, khi vợ chồng người bạn xuống tắm biển, Quỳnh Nga đã ngồi trên bờ nói chuyện với một người phụ nữ Nga. Lúc lên bờ, họ không thấy cô bé đâu nữa… Ngay khi nhận được cuộc điện thoại ấy, Nguyễn Huy Hoàng vượt 2000 cây số xuống Sochi tìm Quỳnh Nga. Nguyễn Huy Hoàng kể, cả tuần trời sau khi con gái mất tích, anh không buồn ăn, không buồn ngủ, không buồn soi gương. Đến khi tình cờ nhìn thấy mình trong một tấm kính ở cửa hiệu bên đường, anh đã thấy tóc mình bạc trắng sau 10 ngày mất con. Suốt 6 tháng trời sau đó, vợ chồng anh thuê một căn phòng ở Sochi và lang thang kiếm con. Anh làm tất cả những gì có thể trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng: dán tờ rơi, đăng ảnh con gái và đi hỏi từng người, từng người một. Nhưng mọi cố gắng của anh đều đi vào ngõ cụt. Vợ chồng anh quay lại Moscow khi vợ anh đã hoàn toàn suy kiệt vì đau đớn, chị chỉ còn nặng 38kg. Lời sấm của nhà tiên tri và tình phụ tử vĩnh cửu Những ngày mất con có lẽ là vùng ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời Nguyễn Huy Hoàng, trừ một điều tốt đẹp: trong nỗi đau ấy, anh cảm nhận được tình cảm của những người bạn, người thầy và cả những người không quen biết dành cho anh. Hôm ngồi trên máy bay quay trở lại Moscow, anh ngồi lặng lẽ, u buồn, không ăn không uống. Cô tiếp viên hàng không biết được câu chuyện của anh, đã đưa cho anh một tờ báo có đăng mục rao vặt và bảo anh hãy đăng tin tìm con gái trên đó, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Anh đã làm như thế. Một ngài Đại tá quân đội Nga đọc được câu chuyện của anh trên báo, đã đến tận nhà tìm anh. Ở Nga ngày đó, gặp được Đại úy quân đội đã khó, gặp được Đại tá là gần như là điều không tưởng. Nhưng vị Đại tá không quen không biết đó đã đích thân đến nhà anh và sau này, mỗi tháng, ông đều quay trở lại nhà anh một lần.Ông động viên vợ chồng anh và bằng sự ảnh hưởng của mình, ông đề nghị các đài truyền hình, các tờ báo đăng tải câu chuyện của anh miễn phí, với hy vọng một ngày nào đó, có thể có người tình cờ gặp con gái anh. Còn bạn bè anh, họ đã sẵn sàng góp từng đồng tiền để chẳng may nếu con gái anh gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, anh sẽ có tiền chuộc con. Những người bạn Nga đã giúp đỡ Nguyễn Huy Hoàng trong những ngày tháng khó khăn đó, là những người giúp nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong anh dịu đi phần nào. Có vị tiến sĩ dạy học ở trường Đại học Lomonosov vì thương anh, đã giới thiệu anh đến gặp nhà tiên tri Vanga, người nổi tiếng thế giới với những lời tiên tri đoán trước số phận. Thường thì chỉ có những nguyên thủ quốc gia mới có cơ hội gặp nhà tiên tri Vanga. Nhưng khi nghe kể về câu chuyện của Nguyễn Huy Hoàng, bà Vanga đã cho vợ chồng anh một cuộc hẹn. Ngày đó, việc đi lại của người Việt Nam từ nước Nga sang các nước khác vô cùng khó khăn. Phải vất vả lắm, vợ chồng anh mới xin được visa sang Bungary. Nhưng đúng đến ngày lên máy bay, ở cửa sân bay, visa của vợ chồng anh lại trục trặc. Không thể sang tận nơi bà Vanga, bà đã gợi ý vợ chồng anh gửi cho bà những món đồ cũ của con gái anh để lại: một cái áo, một viên sỏi, một cây bút… Theo gợi ý của một người bạn tiến sĩ, Nguyễn Huy Hoàng còn gửi tặng bà Vanga một chiếc khăn choàng và một con búp bê làm quà.Một thời gian sau đó, anh nhận được thư trả lời của bà Vanga. Bà nói: “Ta không thể nói cho anh biết anh sẽ tìm được con gái của anh như thế nào nhưng con bé vẫn còn sống. Và vợ chồng anh sẽ gặp lại con bé ở nước Nga”. Câu nói của nhà tiên tri mù và tình yêu của người cha, niềm hy vọng của một người cha đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của vợ chồng Nguyễn Huy Hoàng.Trước đó anh dự định sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ trở về Việt Nam giảng dạy. Nhưng dự định của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp hứa hẹn ở Việt Nam, chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, không ổn định ở nước Nga trong thời điểm nước Nga vô cùng khó khăn. Anh bắt đầu viết báo, làm cộng tác viên khoa học cho trường Lomonosov và đủ thứ nghề khác để kiếm sống. Vợ anh cũng làm công việc phiên dịch cho các tổ chức từ thiện. Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu làm thơ từ khi con gái anh mất tích. Anh nói, khi cần giãi bày nỗi lòng, khi cần sự chia sẻ, khi nhớ con, anh làm thơ. Quỳnh Nga mất tích đã 18 năm. 18 năm đó, mỗi khi ăn cơm, đọc sách, khi nhìn thấy một bộ quần áo con gái, khi thấy một nụ cười của một thiếu nữ Nga, anh đều nhớ đến con gái mình.18 năm qua, anh đã đặt chân lên khắp đất nước Nga để tìm con gái, vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, khi anh đang bước đi trên đường, con gái anh sẽ xuất hiện trước mặt anh và anh sẽ nhận ra cô bé. Nguyễn Huy Hoàng luôn nói, điều quý giá nhất mà anh đã học được trong đời là luôn biết tin vào tương lai. Anh tin cuộc đời mình do số phận sắp đặt, việc anh thất lạc con gái cũng là số phận, nhưng anh cũng tin lời của nhà tiên tri Vanga cũng chính là số phận của mình: rồi một ngày nào đó giữa nước Nga mênh mông này, anh sẽ gặp lại cô con gái yêu…
 18. Một siêu Trái đất mới vừa được phát hiện trong khu vực có thể tồn tại sự sống quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 163. Sử dụng kính thiên văn HARPS tại Đài quan sát European Southern Observatory, một nhóm các nhà thiên văn học châu Âu đến từ Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Bỉ, đã phát hiện thấy một một hành tinh khổng lồ mới quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 163 – nằm trong chòm sao Dorado cách Trái đất 49 năm ánh sáng. Hành tinh mới phát hiện được đặt tên là Gliese 163c, có khối lượng lớn gấp 6,9 lần so với Trái đất và quỹ đạo 1 vòng quay quanh ngôi sao mẹ là 26 ngày. Trong khi đó, bán kính của Gliese 163c lớn hơn bán kính của Trái đất từ 1,8 đến 2,4 lần, tùy thuộc hành tinh này cấu tạo chủ yếu từ đá hay nước. Hành tinh Gliese 163c nhận trung bình 40% ánh sáng từ ngôi sao mẹ nhiều hơn so lượng ánh sáng Trái đất nhận từ Mặt trời. Điều này, khiến hành tinh mới nóng hơn nhiều so với Trái đất của chúng ta. Ảnh mô phỏng và ảnh quan sát qua kính thiên văn của siêu Trái đất Gliese 163c “Chúng tôi không biết các đặc tính của bầu khí quyển quanh hành tinh Gliese 163c, nhưng nếu giả định hành tinh này có bầu khí quyển tương tự Trái đất, nhiệt độ trên bề mặt của nó khoảng 60 độ C”, một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết. Phần lớn sinh vật sống phức tạp trên Trái đất – như cây, động vật và thậm chí con người – không thể sống sót ở nhiệt độ trên 50 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cao như thế này có thể chịu đựng được bởi rất nhiều tổ chức sống khác nhau. Trong công bố mới nhất của mình, nhóm các nhà thiên văn học cũng phát hiện một hành lớn hơn quay quanh ngôi sao lùn Gliese 163c và được đặt tên là Gliese 163b. Nhưng hành tinh này không được coi là siêu Trái đất vì nó nằm quá gần ngôi sao mẹ không đủ điều kiện thuận lợi để sự sống phát triển. Theo Khampha
 19. Đám mây xoắn khổng lồ trong vũ trụ Một nhóm chuyên gia thiên văn tại Nhật Bản phát hiện đám mây phân tử khổng lồ có hình dạng giống chiếc đuôi xoắn ở trung tâm dải Ngân Hà. Đám mây xoắn có hình dạng khổng lồ ở giữa dải Ngân Hà. Ảnh: Đại học Keio. Shinji Matsumura – một nghiên cứu sinh tiến sĩ của khoa Vật lý thuộc Đại học Keio tại Nhật Bản – cùng các đồng nghiệp phát hiện hai đám mây khổng lồ ở trung tâm của dải Ngân Hà nhờ kính thiên văn radio của Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản. Chúng cách hệ Mặt Trời khoảng 30.000 năm ánh sáng và xoay theo hai quỹ đạo khá gần nhau. Một trong hai đám mây có dạng xoắn giống đuôi lợn. Quỹ đạo của nó và đám mây kia giao nhau ở phần cuối của “đuôi”, Science Daily đưa tin. Trước đây giới thiên văn từng phát hiện hai đám mây xoắn khổng lồ ở trung tâm dải Ngân Hà, song đám mây mà nhóm nghiên cứu của Đại học Keio tìm ra có cấu trúc xoắn rõ rệt hơn hai đám mây kia. Nó là một manh mối quan trọng đối với nỗ lực nghiên cứu đặc tính và chuyển động của những đám mây khí trong vành đai vật chất của thiên hà cũng như cấu trúc của các trường điện từ. “Mật độ các chất khí trong đám mây lớn dần theo thời gian. Một ngày nào đó trong tương lai, chúng sẽ cô đặc thành một ngôi sao”, Matsumura nhận định. (theo vnexpress
 20. Sờ tượng là… mang bầu Có hơn 2.000 phụ nữ cho biết đã mang bầu sau khi sờ tượng. “Đừng Sờ Tượng Kẻo Mang Bầu!” – Đó là lời cảnh báo ở Viện bảo tàng có tên là Ripleýs Believe It or Not ở Myrtle Beach (miền Nam Cali, Mỹ). Tại đây có cuộc triển lãm cặp bức tượng gỗ rất hy hữu với bảng cảnh báo người xem chỉ được xem thôi chứ không được sờ vào tượng kẻo có bầu! (“Please Don’t Touch – Unless You Want a Baby!”). Thật lạ là đã có hơn 2.000 phụ nữ đều cho biết là đã mang bầu sau khi sờ tượng và các bậc cha mẹ hoặc cặp vợ chồng được vào sờ… miễn phí.Tưởng như đây là điều không thật được dựng lên để thu hút khách đến thăm quan bảo tàng. Nhưng nhiều minh chứng lại cho thấy đó là chuyện có thật và rất nghiêm túc dù chưa được giải thích ngọn nguồn. Nó nghiêm túc đến độ mà khách là đàn ông chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám đến gần chứ không nói đến viêc sờ vào… vì sợ mang họa. Thật sự có hoàn toàn đúng như vậy hay không thì chưa ai biết chắc. Thế nhưng nhiều phụ nữ đã mang thai sau khi sờ tượng mà Viện bảo tàng Ripley’s Believe It or Not đã trưng bày trong một cuộc triển lãm những chuyện kỳ lạ trên thế giới. Một trong những điều hy hữu là những bức tượng gỗ từ Bờ biển Ngà, châu Phi cao 5 feet (1,52 mét) mà Ripley đã mua được vào năm 1993.Công ty Ripley nói rằng, kể từ khi những bức tượng được mang về trụ sở ở Orlando, Florida thì chỉ trong vòng vài tháng đã có 13 phụ nữ làm việc tại đây bỗng mang thai sau khi vô tình chạm tay vào tượng. Những người phụ nữ chỉ cần viếng thăm viện bảo tàng ở Myrtle Beach này, sờ mấy bức tượng “tạo bầu” là bỗng nhiên… có bầu.Nếu cặp đôi nào muốn có con dễ dàng hơn thì hãy dành thời gian tới bảo tàng Ripley’s Believe It Or Not ở Myrtle Beach, Nam California (Mỹ) và sờ vào các “bức tượng sinh sản”. Kể từ khi các bức tượng gỗ Phi châu này được trưng bày trên khắp thế giới thì đến nay đã có hơn 2.000 phụ nữ mang thai sau khi họ sờ tay vào chúng.Tượng chữa… vô sinh?Rachel Taylor – một phụ nữ sống tại khu New Jersey ở miền Trung nước Mỹ, đã kể lại câu chuyện thật của mình – một chuyện lạ khó tin mà tưởng như chỉ có ở những câu chuyện cổ tích. Trước đây, chị đã được các bác sĩ chẩn đoán không có khả năng mang thai. “Suốt 8 năm trời đi khám và điều trị khắp nơi, vợ chồng chị càng khao khát và thèm cảm giác được làm cha, làm mẹ thì dường như thấy điều đó xa vời vợi”, chị Rachel trầm tư kể.Cho đến 3 năm trước, Rachel Taylor tình cờ nghe một người bạn kể chuyện bức tượng “tạo con” linh nghiệm trong chuyện cầu mong con cái. Vốn không tin vào những câu chuyện huyễn hoặc, nhưng vì lòng mong muốn có được hạnh phúc làm mẹ, lại được sự ủng hộ của người chồng là anh Jornd, 2 anh chị đã tìm tới Viện bảo tàng trên.Trước cổng bảo tàng treo một tấm biển lớn “Believe It or Not” (Tin điều đó hoặc không tin). Trong tâm trạng hồi hộp, sau khi thăm quan toàn bộ bảo tàng, Rachel nhẹ nhàng tiến gần về phía cặp đôi bức tượng “tạo bầu” và sờ tay vào bức tượng cùng điều cầu ước có con. Chị không cảm thấy một điều gì khác lạ, nhưng hình ảnh bức tượng mẹ bồng con hằn sâu trong tâm tưởng của Rachel.Thật bất ngờ và bí ẩn, sau đó chừng hơn 2 tháng, Rachel bắt đầu có những triệu chứng lạ, dấu hiệu nghén của kỳ mang thai như: mệt mỏi, buồn nôn, rồi ngực căng, đi tiểu thường xuyên… Khi đi khám ở bệnh viện, kết quả cho thấy, Rachel đã có thai ở tuần thứ 11. “Tôi thực sự không dám nghĩ đến việc mình có thai. Nhưng khi bác sĩ chính thức xác nhận. Tôi đã ôm chồng khóc vì quá hạnh phúc”, chị Rachel kể lại.Trở thành “vật linh thiêng” xin cầu tựTheo giới khoa học, xét về mặt y – khoa thi thực tế, một số trường hợp hiếm muộn không có nguyên nhân rõ ràng, sau khi thay đổi điều kiện, môi trường sống, thì có thể có thai. Cũng có những người đã chấp nhận số phận để tìm con nuôi nhưng sau đó lại có con đẻ của chính mình. Điều này có thể giải thích rằng, khi một số yếu tố căng thẳng tâm lý được giải tỏa, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc rụng trứng và thụ thai. Ðiều đáng nói ở đây là các trường hợp nêu ra đều được các xét nghiệm y khoa cho thấy là khó hay không thể có thai.Bảo tàng Ripley’s Believe It or Not được biết đến là một bảo tàng chuyên sưu tập, trưng bày những đồ vật độc đáo chỉ có thể tìm thấy ở đây. Họ đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ những cặp hiếm muộn “bỗng” có con sau khi sờ vào bức tượng “tạo bầu” ấy.Ripley thông báo những cặp vợ chồng nào muốn có con thì hãy đến sờ tượng miễn phí. Bảo tàng mở cửa vào thứ năm hàng tuần. Thật sự có hoàn toàn đúng như vậy hay không thì không ai khẳng định dù nhiều phụ nữ đã mang thai sau khi sờ tượng. Trường hợp “bỗng có con” của chị Rachel Taylor là một trong số đó.Theo ANTĐ
 21. Xôn xao UFO xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic Vật thể bay không xác định đã lọt vào máy quay của đài truyền hình và khiến dư luận hoang mang. Mới đây, một vật thể lạ đã xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic London 2012. Vật thể bay không xác định này bay trên bầu trời cùng thời điểm với màn bắn pháo hoa. Hiện tại vẫn chưa có lời giải thích chính xác về sự việc. Trong đoạn clip được quay bởi đài truyền hình NBC, vật thể lạ có một vòng ánh sáng bao quanh, di chuyển với tốc độ chậm. Một số người cho rằng đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh, số khác lại khẳng định đó chỉ là một máy bay trực thăng hay khinh khí cầu. Hình ảnh từ clip được ghi lại bởi đài truyền hình NBC tại lễ khai mạc Olympic. Tháng trước, ôngNick Pope, một chuyên gia hàng đầu tại nước Anh về UFO đã từng dự đoán rằng, các sự kiện lớn trong mùa hè của thế giới sẽ là cơ hội để người ngoài hành tinh tiếp cận.Ông nói:“Với các sự kiện trong mùa hè, chúng tôi tin rằng, tất cả sẽ cảnh giác với chủ nghĩa khủng bố. Nhưng chúng ta cũng nên sẵn sàng trước một vài chuyến viếng thăm của người lạ đến từ hành tinh khác”.Hiện tại đang có rất nhiều tranh cãi về đoạn clip UFO xuất hiện ở lễ khai mạc Olympic. Rất có thể đây là một tín hiệu do người ngoài hành tinh nhắn gửi, nhưng cũng có thể chỉ là trò đùa trên mạng. Vật thể bay không xác định có hình dáng giống đĩa bay của người ngoài hành tinh.
 22. Băng Greenland bất ngờ tan chảy ồ ạt Gần như toàn bộ sông băng lớn của Greenland, đảo băng lớn nhất hành tinh, đột ngột tan chảy một phần trong tháng 7 khiến và các nhà khoa học bất ngờ. Hai bức ảnh do vệ tinh chụp cho thấy diện tích bề mặt băng tan chảy (được minh họa bằng màu đỏ) trên đảo Greenland tăng từ 40% hôm 8/7 lên 97% hôm 12/7. Ảnh: AP. Ba vệ tinh của NASA phát hiện hầu như toàn bộ sông băng trên đảo Greenland bắt đầu tan chảy hôm 8/7 và quá trình đó kéo dài 4 ngày, AP đưa tin. Mặc dù băng trên đảo Greenland vẫn tan vào mùa hè và lượng băng tan chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, song điều bất thường là hiện tượng băng tan diễn ra trên toàn bộ đảo. Ngay cả trạm Summit, nơi lạnh nhất và cao nhất trên đảo Greenland, cũng bắt đầu tan chảy. Các tài liệu cho thấy cứ khoảng 150 năm hiện tượng các sông băng tan chảy hàng loạt trên đảo Greenland xảy ra một lần. Năm 1889 là thời gian gần nhất mà con người chứng kiến hiện tượng này. “Băng tan chảy diện rộng trên đảo Greenland do một luồng khí ấm tràn qua đảo”, Tom Wagner, một chuyên gia về băng của NASA, nhận xét. NASA cho biết, tổng diện tích của những vùng băng tan chảy tăng từ 40% lên 97% trong vòng 4 ngày. Khu vực tan chảy chưa bao giờ vượt quá 55% diện tích Greenland trong ba thập niên qua. “Khi thấy băng tan ở những nơi mà không ai ngờ, chúng ta buộc phải đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra?”, Waleed Abdalati, một nhà nghiên cứu cao cấp của NASA, nói. Wagner và một số nhà khoa học khác thừa nhận rằng họ chưa thể xác định hiện tượng tan chảy trên diện rộng ở đảo Greenland là hậu quả của tình trạng ấm lên toàn cầu hay chỉ là một sự kiện tự nhiên. Theo VNE
 23. Phát hiện đứt gãy gây động đất ở núi Phú Sĩ Các nhà khoa học Nhật loan báo vừa phát hiện vết đứt gãy lớn có khả năng hoạt động tại chân núi Phú Sĩ, theo đó có thể gây ra một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ richter sẽ làm sụp đổ sườn núi và tàn phá nơi sinh sống của cộng đồng dân cư gần đó. Núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết và mây được nhìn từ trên không. Ảnh: ReutersTheo tờ Japan Today, một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu động đất thuộc ĐH Tokyo (Nhật) đã phát hiện ngọn núi cao nhất nước này (3.776m) nằm ngay trên vết đứt gãy lớn trải dài khoảng 30 km. Nghiên cứu cho thấy vết đứt gãy này có khả năng hoạt động và động đất xảy ra có thể làm sườn núi sụp đổ, lỡ đất, tuyết và lũ bùn khổng lồ. Nhật Bản là một trong những nước phải hứng chịu động đất nặng nề nhất. Năm ngoái, trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần ở miền bắc Nhật đã làm gần 19.000 người chết và mất tích và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong 25 năm qua. Trước đó, vào năm 1707, một trận động đất xảy ra tại núi Phú Sĩ đã làm thiệt mạng gần 20.000 người. Theo VNN
 24. Kinh hoàng trận mưa máu ở Ấn Độ Một cơn mưa bất thường đã trút xuống khu vực Kannur (Ấn Độ) gây ra sự tò mò lẫn sợ hãi cho người dân. Theo Weirdworldnews, không phải mưa đá, cũng chẳng phải mưa tuyết mà là mưa… máu. Hiện tượng kỳ lạ trên xảy ra vào buổi sáng cuối tuần trước và kéo dài trong vòng 15 phút. Người dân đã bàng hoàng khi sáng ra mở cửa nhìn thấy trước sân mình có nhiều vũng nước màu đỏ loang khắp nơi, thậm chí những giọt nước có màu đỏ như máu còn đọng lại trên lá cây và tí tách rơi xuống đất. Nước mưa có màu đỏ như máu làm cho người dân sợ hãi – Ảnh: Weirdworldnews Từ đó, có nhiều giả thuyết được đặt ra. Người cho rằng ai đó đã giết chết một số động vật và máu của chúng hòa theo nước mưa chảy xuống. Kẻ cho rằng các chất ô nhiễm trong không khí hòa tan trong nước mưa nên dẫn đến hiện tượng trên. Tuy nhiên, những giả định đó xem ra vẫn chưa thuyết phục được người dân. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước mưa để phân tích tìm hiểu nguyên nhân. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mặc dù mưa có màu đỏ là hiện tượng hiếm nhưng chắc chắn không gây hại gì cả.
 25. Nhìn thấy phật đà! Nước Tỳ Xá Ly có 500 người mù, bởi vì họ không nhìn thấy được, không làm được bất kỳ công việc gì, chỉ có thể tự mình xin ăn để qua ngày, chịu tận sự kỳ thị của mọi người Lúc này, thái tử Thích Đạt Đa đã thành phật. Tin tức Phật Đà xuất hiện tại thế gian đã truyền đến bên tai của 500 vị người mù này, trong lòng họ đã không thể bình tĩnh lại được nữa, bởi vì phàm là người thấy được Phật đà, thì mọi sự đau bệnh thống khổ đều có thể quyết sạch hết cả, tất cả sự đau khổ đều có thể hóa giải, mọi sự âu lo, phiền muộn đều có thể giải thoát. Thế là, 500 người mù này cùng nhau thương lượng nói: "Chúng ta cần thiết phải gặp được Phật đà biết dường nào! chỉ cần gặp được phật đà, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng rồi!" Một người mù dẫn đầu nói: "Đúng, chúng ta nên đi gặp phật đà, chứ không phải chờ ở đây để phật đà đến gặp chúng ta, mọi người nói có phải không nào?" "Nhưng mà chúng ta phải đi như thế nào? chúng ta vốn dĩ không nhìn thấy đường đi!" Vài người mù nói một cách bất lực. Người mù dẫn đầu đó nói: "Nếu như mọi người thật sự muốn đi gặp phật đà, thì nhất thiết phải mời người dẫn đường. Thế này nhé! Mỗi người chúng ta nghĩ cách để xin đủ một đồng tiền vàng, dành đủ 500 đồng sẽ mời người dẫn chúng ta đi" Thế là mọi người chia nhau ra để đi xin tiền. Trải qua rất nhiều ngày, đã chịu không ít cực khổ, 500 người mù này mới dành đủ 500 đồng tiền vàng, mời được một người đến dẫn đường cho họ Người dẫn đường ở phía trước nhất, còn những người khác từng người từng người kéo áo của nhau, đứng xếp thành một hàng, quanh co ngoành nghèo, uy nghi vô cùng Họ xuất phát về phía nơi ở của phật đà, dọc đường trải qua mọi loại gian khổ,nhưng càng đi thì trong lòng càng tươi sáng,dưới đôi chân dường như cũng nhẹ nhõm. Tuy nhiên lúc sắp đi đến được nước Ma Kiệt, phải đi qua một mảnh đồi núi, người dẫn đường nọ nhìn thấy đường đi gian nan, bèn mượn cớ rồi chuồn mất. Những người mù cứ chờ chờ mãi, trước sau cũng không thấy người dẫn đường nọ quay lại. Số đông các người mù lo sợ nói: "tâm huyết của chúng ta đã mất trắng cả rồi, kẻ xấu xa đó lấy mất tiền của chúng ta đi rồi bỏ mặc chúng ta, giờ phải làm thế nào đây?" Ngay lúc mọi người hoang mang không biết xoay sở, tiến thoái không được, thì người mù dẫn đầu ấy nghe thấy phía trước có tiếng nước, thế là bèn kêu mọi người tay nắm tay nhau rồi mò về hướng đó. Đi mãi đi mãi, đột nhiên họ nghe thấy một trận chửi mắng giận dữ: "Bọn súc sinh các người, mù cả mắt rồi sao? đạp chết hết cây giống mới nảy mầm mà già đã trồng rồi ! "Ôi! thật sự xin lỗi, chúng tôi thật sự là không nhìn thấy được! nếu như nhìn thấy được cũng sẽ không phạm phải chủng sai lầm này. Người tốt bụng ơi! mong Ông đại phát từ bi, xin chỉ cho chúng tôi một con đường đến Xá vệ quốc với! tiền của chúng tôi đã bị lừa đi mất rồi, chỉ có đợi đến sau này mới lại đến để đền lại vườn ơm cho ông được, chúng tôi tuyệt đối không nuốt lời!" Điền chủ cảm thấy 500 người mù này cũng đích thực là đáng thương, than một tiếng dài nói: "được rồi, các người theo tôi nào! tôi kiếm người dẫn các người đến nước Xá Vệ là được rồi!" "Hôm nay đã gặp được người đại tốt rồi!" Các người mù vừa mừng vừa lo, vội cảm ơn không ngớt. Điền chủ phái người dẫn các người mù đến nước Xá Vệ, chờ đến được thành Xá Vệ rồi, các người mù vui mừng khôn siết, không ngờ chủ trì ở trong chùa nói: "các người đến trễ mất rồi, phật đà đã trở về nước Ma Kiệt rồi." Các người mù thất vọng vô cùng, bèn lại cực nhọc quay về nước Ma Kiệt. Chịu khổ chịu mệt dọc đường đi, rất khó khăn đến được nước Ma Kiệt, ai ngờ được phật đà đã lại trở về nước Xá Vệ. Các người mù mặc dù đã hết sức vất vả, nhưng họ vẫn kiên định tin rằng có thể gặp được phật đà, thế là lại quay đầu xuất phát về nước Xá Vệ. Họ đã hạ quyết tâm, không gặp được phật đà tuyệt không bỏ cuộc. Đáng tiếc là, lần này đến nước Xá Vệ cũng chưa gặp được phật đà "Phật đà đã đi nước Ma kiệt rồi" chủ trì của chùa nói một cách đồng tình, các người mù lại đành quay lại nước Ma Kiệt Khi những người mù này tổng cộng đã đi hết 7 lần đi đi về về rồi, phật đà thấy thiện căn của họ đã thành thục, bèn ở tịnh xá của nước Xá Vệ chờ đợi họ Ánh sáng từ bi lấp lánh của phật đà, chiếu rọi đến nỗi đôi mắt của những người mù phát sáng, cuối cùng họ đã thấy được phật đà mà đã trông mong bấy lâu "Phật đà cứu khổ cứu nạn ơi!" xin ban cho con ánh sáng, cho con một lần nhìn thấy vị phật đà sáng chói tựa bầu trời" 500 người mù theo nhau quỳ xuống, hành lễ một cách cung kính nhất, đỉnh lễ tạ ân Phật đà thấy họ thành kính như vậy, liền nói cùng họ: "các người thành kính như vậy, gian khổ suốt con đường dài, Ta đồng ý cho các người nhìn thấy lại ánh sáng" "Tạ ơn sự từ bi của phật đà!" 500 người mù ngay lúc đó đã nhìn thấy lại ánh sáng, toàn bộ họ đều quỳ xuống dưới đất nói một cách cảm ân: "Cảm tạ sự vô lượng của phật đức! Nguyện phật đà thụ giới cho chúng con, vạn đời vạn thế chúng con mãi mãi đi theo Người, cung dưỡng Người!" Phật nói: "Được rồi, các đệ tử của ta! " Thế là 500 người đã thành đệ tử của phật đà, tận tâm tu hành, sau cùng đều trở thành A la hán Tuy rằng thế giới của người mù đen tối không thấy được sự vật xung quanh, nhưng nội tâm của 500 người mù này lại vô cùng sáng chói, khát vọng đối với phật pháp giống như là Vàng vậy chiếu rọi bốn phương. Trong quá trình tìm kiếm phật đà, bất kể gặp phải khó khăn và sức ngăn cản lớn thế nào, đều không thay đổi được kiên định tin tưởng của họ đối với phật pháp Có người nói tôi không tin tu luyện, nhìn thấy rồi tôi mới tin, vậy bạn mãi mãi cũng nhìn không thấy, bởi vì tâm của bạn đã nhìn không thấy trước rồi, con mắt lại có tác dụng gì chứ? Có người không hiểu được những người tín ngưỡng phật pháp, cho rằng họ rất ngốc nghếch, không thấy được lợi ích của trước mắt, thật không sai, lúc này họ đích thực là giống như người mù, nhìn không thấy cảnh tượng đẹp đẽ của trước mắt Có người cho rằng tu luyện là rất thần bí, không phải người thường có thể làm được, kỳ thực tất cả những điều này không phải là rất khó hiểu, chỉ cần một trái tim trong sạch thì có thể được cả.