• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Everything posted by VIETHA

 1. Năm nay chồng cô được thăng chức .
 2. Cuốn sách thất lạc của Nostradamus Năm 1994, hai ký giả người Ý là Enza Massa và Roberto Pinotti đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách chép tay thần bí nằm trong một chồng sách trong khi đang tiến hành nghiên cứu cổ thư tại Thư viện Quốc gia ở Rome. Trên bìa sách ghi rõ năm 1629, và tên cuốn sách cũng thật đáng kinh ngạc: “Mật mã tiên tri của Nostradamus” (Nostradamus Vatinicia Code). Trong sách là các bức tranh màu nước không bị phai, đề tên tác giả là “Michel de Nostredame” (tiếng Anh là Nostradamus). Nostradamus là một nhà tiên tri trứ danh người Pháp sống vào thế kỷ 16, với tác phẩm tiêu biểu là «Các Thế Kỷ» (Les Propheties), bao gồm các bài thơ tứ tuyệt, tiên tri rất nhiều sự kiện sau khi ông qua đời và được kiểm chứng là vô cùng chính xác. «Cuốn sách thất lạc» của Nostradamus. «Cuốn sách thất lạc» của Nostradamus. Việc tìm thấy bản viết tay chưa từng được biết đến này của Nostradamus quả thực là một phát hiện trọng đại. Cuốn sách gồm 80 bức họa do Nostradamus tự mình vẽ, rất thần bí và kỳ dị, tương tự cuốn sách tiên tri nổi tiếng «Thôi Bối Đồ» vào thời nhà Đường, Trung Quốc. Người ta cho rằng những bức vẽ tiên tri này là có quan hệ mật thiết với những sự kiện trọng đại từng được Nostradamus tiên đoán trong «Các Thế Kỷ». Trong hình vẽ là các chữ, phù hiệu, biểu ngữ, cây nến, cây gậy, thậm chí có cả thành lũy đang bốc cháy, v.v. Có người cho rằng đây chính là “phiên bản hội họa” các bài thơ tứ tuyệt lừng danh của Nostradamus, tiên tri các sự kiện cho tới tận thế kỷ 21 ngày nay (xem thêm: Giải mã những bức họa trong «Cuốn sách thất lạc» của Nostradamus). Điều khiến người ta kinh ngạc là bản chép tay thần kỳ này đã ẩn náu rất kỹ trong suốt 400 năm qua và “tình cờ” được phát hiện vào năm 1994. Có người đoán rằng Nostradamus năm ấy đã cố ý cất giấu những bức họa tiết lộ thiên cơ này, để rồi đến đúng thời điểm chúng sẽ hiển lộ cho con người thế gian. Hệt như có an bài của Thiên Ý vậy. Rất nhiều bức họa là biểu hiện cuộc đọ sức giữa Thiện và Ác, trong đó một số bức rõ ràng là rất gần gũi với những sự kiện đã phát sinh hoặc đang phát sinh ngày hôm nay. Ví dụ có một bức tranh vẽ cảnh binh sĩ chém giết tăng lữ, trong đó binh sĩ mặc trang phục màu xanh lá. Người ta cho rằng bức họa này rất có thể là chỉ sự kiện đàn áp đoàn thể tu luyện Pháp Luân Công của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trên thế giới hiện nay chỉ có quân đội ĐCSTQ là sử dụng phổ biến bộ quân phục màu xanh lá cây. Hình vẽ số 79 về binh sĩ áo xanh chém giết người tu hành. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa chính là bức tranh miêu tả sinh vật mình rồng đầu người đang bị lửa thiêu đốt, nhìn rất giống với “ác long” của phương Đông. Con rồng Tây phương và con rồng Đông phương có sự khác biệt rất lớn, ở đây Nostradamus đặc biệt chọn dùng hình dạng con rồng phương Đông. Hình vẽ số 18 về ác long Đông phương bị lửa thiêu đốt. Ngoài ra còn có bức tranh “Chuyển Luân” (bánh xe xoay chuyển) của Phật gia tương quan với ý nghĩa luân hồi của kiếp người. Cũng có một bức họa khác dự ngôn về tân kỷ nguyên sắp tới của nhân loại tương lai, trong đó một vị trưởng lão đang giảng Đạo trước đám đông quần chúng ngồi nghe rất cung kính. Đến thời đó con người đều cảm động trước đại ân cứu độ của vị Giác Giả. Hình vẽ số 35 về bánh xe xoay chuyển tượng trưng cho luân hồi. Hình vẽ số 80 về vị Giác Giả đang giảng Đạo cho chúng sinh. Những bức họa kỳ bí được phát hiện của Nostradamus đã trở thành một đề tài nóng bỏng và được giới nghiên cứu làm thành phim tài liệu. Mọi người giờ đây đều hy vọng sẽ khám phá được những bí ẩn thú vị cũng như tìm thấy những thông điệp quý báu mà tác giả gửi gắm trong đó
 3. Nhà thiên văn học Trương Hành (78 – 139) thời kỳ Đông Hán là ngôi sao khổng lồ rực rỡ nhất của nền thiên văn học cổ đại Trung Quốc.Ông là nhân vật tiêu biểu cho Lý thuyết Hỗn thiên trong lý luận kết cấu vũ trụ. Ông cho rằng trời giống như một cái vỏ trứng gà, đất như lòng đỏ trứng gà, trời thì lớn đất thì bé. Trời và đất lợi dụng khí mà dựng lập, tải đầy nước mà nở ra. Dù ông cho rằng trời có một cái vỏ cứng, nhưng lại không hề cho rằng cái vỏ cứng ấy là biên giới của vũ trụ, mà cho rằng không gian và thời gian của vũ trụ bên ngoài vỏ cứng đều là vô hạn. Ông trong tác phẩm “Linh hiến”, câu đầu tiên đã cố gắng hòng giải đáp khởi nguồn của trời và đất và sự diễn hóa của nó. Ông cho rằng trước kia trời đất chưa phân chia, hỗn độn hỗn độn; sau khi phân chia, những thứ nhẹ nổi lên cao làm trời, những thứ nặng ngưng tụ lại thành đất. Trời là khí dương, đất là khí âm, hai khí này tác dụng lẫn nhau, sáng tạo ra vạn vật, khí từ đất tràn ra tạo thành tinh tú. Ông dùng “Gần trời thì chậm, xa trời thì nhanh”, tức là dùng sự thay đổi về khoảng cách để giải thích sự vận chuyển nhanh hay chậm của các hành tinh. Trương Hành chẳng những chú ý nghiên cứu lý luận, mà còn chú trọng thực tiễn. Ông từng tự mình thiết kế và chế tạo ra máy định vị thiên thể “Hỗn thiên nghi” và máy đo địa chấn. Máy định vị thiên thể “Hỗn thiên nghi” tương đương với máy trắc định thiên thể (mô hình quả cầu thiên thể) ngày nay, nguyên là phát minh của Cảnh Thọ Xương thời Tây Hán. Trương Hành cải tiến nó, dùng để tạo ra thiết bị để biểu thị thuyết minh cho Thuyết hỗn thiên. Ông dùng hệ thống bánh răng để liên kết thiên cầu và đồng hồ nước, đồng hồ nước tích nước thúc đẩy thiên cầu xoay tròn đều đều, một ngày chạy vừa đúng một vòng. Như vậy, người ở trong phòng xem thiên cầu, thì có thể biết một vì sao nào đó lúc ấy đang ở vị trí nào. Máy đo địa chấn được sáng chế vào năm 132 sau công nguyên, là thiết bị đo địa chấn đầu tiên trên thế giới. Máy đo địa chấn “Hậu phong địa động nghi” đó của ông và cỗ xe gỗ “Mộc ngưu lưu mã” của Gia Cát Lượng thời Tam quốc được thời nay công nhận là không có cách nào mô phỏng tạo ra nổi, là công cụ siêu vượt hơn hẳn trí tuệ của thời đại lúc bấy giờ. Trên đồng tiền giấy của Hàn Quốc này là hình ảnh của Thiên cầu mà Trương Hành phát minh ra vào năm 117 sau Công nguyên. (Ảnh: The Epoch Times) Trương Hành còn quan sát và phân tích rất nhiều hiện tượng thiên văn cụ thể. Ông thống kê được ở vùng đất Trung Nguyên có thể nhìn thấy khoảng 2.500 ngôi sao. Ông nắm được nguyên lý cơ bản của hiện tượng nguyệt thực. Ông đã đo được góc đường kính giữa mặt trời và mặt trăng là 1/736 đường tròn = 29’24”, so với góc đường kính bình quân thực tế là 31’59”26 và 31’5’2 thì sai khác không nhiều, có thể thấy là sự đo đạc của Trương Hành tương đối chuẩn xác. Trương Hành cho rằng hiện tượng mặt trời sáng sớm và gần tối thì to và lúc giữa trưa thì nhỏ, chỉ là một loại tác dụng quang học. Vị trí và hoàn cảnh của người quan sát lúc sáng sớm và chiều tà tương đối tối tăm, do trong tối nhìn sáng thì có vẻ lớn, lúc giữa trưa thì trời và đất đều sáng tỏ, nhìn mặt trời trên bầu trời có vẻ nhỏ hơn. Điều đó cũng giống như một đống lửa, ban đêm trông thấy lớn, còn ban ngày thấy nhỏ. Trong sách “Hậu Hán thư – Trương Hành liệt truyện” (tiểu sử Trương Hành) có chép: các tác phẩm trên nhiều phương diện về khoa học, văn học, triết học mà ông biên soạn tất cả có 32 bài, trong toàn văn tiểu sử đưa vào có 2 bài là “Ứng nhàn phú” và “Tư huyền phú”. 2 bài này quả thật phản ánh được cảnh giới tư tưởng của Trương Hành. Bài trước tỏ rõ cách đối nhân xử thế và thái độ đối với sự học của ông, bài sau cho thấy một chuyến du hành giữa các vì sao mà loài người khó lòng có được: “Tôi đi ra khỏi “Tử vi cung” yên tĩnh mờ ảo, tới “Thái y viên” sáng ngời rộng mở; khiến “Vương Lương” vội đuổi theo “Tuấn mã”, từ “Các đạo” ở cao vượt qua Dương Tiên! Tôi đan được “Liệp võng” dày đặc, đi tuần giữ ở trong rừng “Thiên uyển”; mở ra “Cự cung” chăm chú ngắm nhìn, muốn bắn chết trăm loài “Ác lang” trên núi! Tôi ở “Bắc lạc” để quan sát “Bích lũy” một cách nghiêm mật, rồi đánh trống “Hà cổ” kêu tùng tùng vang dội; chầm chậm lên thuyền “Thiên hoàng”, du hành giữa sông ngân hà vô biên vô tận; đứng ở đoạn cuối chỗ sao “Bắc Đẩu” quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trời đất đang không ngừng xoay chuyển tuần hoàn”. (Ghi chú: trong các dấu ngoặc kép ở trên là tên của các chòm sao của thiên văn học thời cổ đại) Bài “Tư huyền phú” của Trương Hành thể hiện quá trình du hành giữa các vì sao sau khi nguyên thần của ông rời khỏi thân thể. Dễ nhận thấy đây là nguyên nhân vì sao ông biết trái đất hình cầu chứ không phải là một mặt phẳng vô hạn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông có thể đưa ra Thuyết hỗn thiên phù hợp với kết cấu của vũ trụ. Ông đã dùng phương pháp nghiên cứu vũ trụ hoàn toàn khác so với khoa học thực chứng hiện nay. Đồng thời, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, thành tựu của Trương Thành có liên quan chặt chẽ với thái độ học tập và cách đối nhân xử thế của ông
 4. Câu chuyện y học: Nước cam lan – Nước vẩy nghìn lần Nước Dương sái vẩy nghìn lần, Trung y gọi là nước cam lan. Nghe nói nó là phát minh của đại y học gia triều Minh là Trương Trọng Cảnh. Trong cuốn sách Trung y «Kim quỹ yếu lược», có một bài thuốc gọi là “phục linh quế chi cam thảo đại táo thang”, trị “bôn đồn khí”. “Bôn đồn khí” không phải là bệnh nghiêm trọng, mà khi phát bệnh, nước ở bụng chạy lên yết hầu. Phương thuốc này cần dùng nước sắc cam lan; bởi vì nước này có tính khinh dương nên có thể dẫn thuốc đi lên. Từ góc độ khoa học hiện đại, nước Dương sái vẩy nghìn lần chẳng qua chỉ là một loại nước có hàm lượng ô-xy cao. Tôi từng nghe câu chuyện nọ về một cụ già đang hấp hối. Con trai cụ đã gọi một bác sĩ Trung y với y thuật rất cao đến. Bác sĩ nói căn bệnh rất khó để cứu chữa. Con trai cụ quỳ xuống và cầu xin vị bác sĩ này cứu sống cha mình. Bác sĩ cảm động bởi lòng hiếu thảo của người con trai, do đó ông đã kê một phương thuốc và nói nó phải được sắc với nước Dương sái vẩy nghìn lần. Bác sĩ đặt một vò nước lớn bên cạnh giường của cụ già. Con trai cụ dùng gáo nước để liên tục múc nước lên rồi lại đổ xuống một nghìn lần trước mặt cha mình. Cụ già rất cảm động bởi vì con trai cụ đã thức cả đêm múc nước chỉ để giúp cụ chóng lành bệnh. Sau khi dùng thuốc, căn bệnh của cụ già đã khỏi một cách nhanh chóng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy nước cam lan không phải nguyên nhân chính chữa lành bệnh cho cụ già, cũng không phải hàm lượng ô-xy chứa trong nước. Nguyên nhân chính là lòng hiếu thảo của con trai cụ đã khởi tác dụng. Cổ nhân rất trọng chữ “hiếu”. Họ coi hiếu thảo là đức tính mà con người nên có. Một trái tim chân thành và lương thiện có thể thay đổi môi trường xung quanh. Các nhà khoa học Nhật Bản đã làm thí nghiệm và khám phá ra rằng khi tâm một người là thuần thiện, giọng nói của người ấy có thể khiến tinh thể nước hình thành những hình dạng rất đẹp. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp này để tịnh hóa nước, điều không thể đối với kỹ thuật hiện đại. Khi xã hội phát triển tới như ngày nay, đạo đức đã không còn được coi trọng nữa. Tư tưởng xấu ở khắp mọi nơi và khiến nhân tâm bị ô nhiễm từ khi còn nhỏ. Khi xã hội ngày càng trở nên xấu ác, nhiều căn bệnh hiện đại đã xuất hiện. Mặc dù y học hiện đại đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào nghiên cứu, nhưng họ vẫn không thể tìm ra cách cứu chữa các căn bệnh hiện đại
 5. Năm này Rất có thể có tang mẹ, hoặc bà
 6. Giờ mùi bạn nhé
 7. Chú Thiên Sứ kính mến ! Cháu thấy dạng bài này cũng tương đồng không biết phương pháp này có nguồn gốc từ đâu ? Thôi Bối Đồ Tác giả: Lưu Thiên Hồng Lời ban biên tập: Có rất nhiều dự ngôn nổi tiếng đã được lưu truyền qua hàng ngàn năm, dự đoán phi thường chuẩn xác, thế nhưng vẫn khiến con người cảm thấy thật thần bí. Dự ngôn đã trở thành đề tài được nghiên cứu trong suốt lịch sử nhân văn, thế nhưng chúng cũng đề xuất một vấn đề khoa học: Liệu có khả năng dự đoán tương lai chăng? Tại chuyên mục này, chúng tôi và quý độc giả cùng nhau dần dần khám phá các dự ngôn này. Trong số các dự ngôn của Trung Quốc, «Thôi Bối Đồ» có thể nói là “nhà nhà đều biết”. Đây là cuốn sách sấm do quan Tư Thiên Giám Lý Thuần Phong và ẩn sĩ Viên Thiên Cang đồng biên soạn vào đầu những năm Trinh Quán triều đại nhà Đường (năm 627-649 SCN). Cuốn sách tổng cộng có 60 hình vẽ (đồ tượng), mỗi đồ tượng ở bên dưới lại có “Sấm viết” và “Tụng viết” bằng thơ, dự ngôn từ triều Đường cho tới nay, tới tận tương lai, về các đại sự phát sinh tại Trung Quốc qua các triều đại. 第一象 甲子 乾下乾上 乾 讖曰:  茫茫天地 不知所止  日月循環 周而復始 頌曰:  自從盤古迄希夷 虎鬥龍爭事正奇  悟得循環真諦在 試於唐後論元機 金聖歎:「此象古今治亂相因,如日月往來,陰陽遞嬗,即孔子百世可知之意,紅者為日,白者為月,有日月而後晝夜成,有晝夜而後寒暑判,有寒暑而後歷數定,有歷數而後系統分,有系統而後興亡見。」 Tượng 1 Giáp Tý, quẻ Bát Thuần Càn (triều Đường) Sấm viết: Mang mang Thiên Địa Bất tri sở chỉ Nhật nguyệt tuần hoàn Chu nhi phục thủy Tụng viết: Tự tòng Bàn Cổ ngật hi di Hổ đấu long tranh sự chính kỳ Ngộ đắc tuần hoàn chân đế tại Thí vu Đường hậu luận nguyên cơ Tạm dịch: Sấm rằng: Trời Đất mênh mang Không biết chốn dừng Nhật nguyệt tuần hoàn Xoay đi chuyển lại Tụng rằng: Từ thuở Bàn Cổ đến mãi khi Long tranh hổ đấu sự thật kỳ Ngộ được tuần hoàn chân lý tại Thử từ Đường hậu luận nguyên cơ Tượng 1 này là lời mở đầu, không hề nói nội dung cụ thể gì. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây biểu đạt vũ trụ quan của tác giả: “Nhật nguyệt tuần hoàn, Xoay đi chuyển lại”, ngoài ra còn “Ngộ được tuần hoàn chân lý tại”. Có lẽ đây là căn cứ mà tác giả dùng để tiến hành dự đoán vị lai, nói thẳng ra là thông qua con đường nào để biết được tương lai. Về phương diện này, chúng ta sẽ đàm luận sau khi tham khảo nguồn gốc của dự ngôn. 2 第二象 乙丑 巽下乾上 姤 讖曰:  纍纍碩果 莫明其數  一果一仁 即新即故 頌曰:  萬物土中生 二九先成實  一統定中原 陰盛陽先竭 金聖歎:「一盤果子即李實也,其數二十一,自唐高祖至昭宣凡二十一主。二九者指唐祚二百八十九年。陰盛者指武曌當國,淫昏亂政,幾危唐代。厥後開元之治,雖是媲美貞觀,而貴妃召禍,乘輿播遷,女寵代興,夏娣繼之,亦未始非陰盛之象。」 Triều Đường: Từ Tượng 2 đến Tượng 9 Tượng 2 đến Tượng 9 «Thôi Bối Đồ» chính là dự ngôn về các sự tình của vương triều nhà Đường (năm 618-907 SCN). Dùng thủ pháp rất ẩn ý để dự đoán các đại sự của triều Đường, bao gồm Võ Tắc Thiên nắm quyền, loạn An Sử, cái chết của Dương Quý Phi, Thổ Phồn xâm nhập Trung Nguyên, loạn Kiến Trung, Hoàng Sào dấy binh cho đến Chu Ôn diệt Đường, v.v. Xét theo độ dài, ở đây chỉ xin giới thiệu Tượng 2, Tượng 5 và Tượng 9. Tượng 2 Ất Sửu Tốn hạ Càn thượng, quẻ Cấu (triều Đường) Sấm viết: Lũy lũy thạc quả Mạc minh kỳ số Nhất quả nhất nhân Tức tân tức cố Tụng viết: Vạn vật thổ trung sinh Nhị cửu tiên thành thật Nhất thống định Trung Nguyên Âm thịnh Dương tiên kiệt Tạm dịch: Sấm rằng: Ỉu xìu quả lớn Không rõ mấy số Mỗi quả một nhân Tức mới tức cố Tụng rằng: Vạn vật sinh trong đất Hai chín trước thành thật Thống nhất định Trung Nguyên Âm thịnh Dương kiệt trước Tượng này dự ngôn về khí số triều Đường. “Ỉu xìu quả lớn, Không rõ mấy số”, ở đây rõ ràng là muốn chúng ta đếm số quả. Trên chiếc khay ở đồ hình là 21 quả, ám chỉ triều Đường truyền được 21 Đại Hoàng đế; sấm viết “Mỗi quả một nhân”, cũng đã nói rõ hàm nghĩa của mỗi quả, chính là một “người” (chữ “Nhân” (人) nghĩa là “người” và chữ “Nhân” (仁) nghĩa là “hạt quả” là đồng âm). Triều Đường trong lịch sử xác thực là “Thống nhất định Trung Nguyên”, là triều đại cường thịnh nhất, vô luận là sự phát triển văn hóa hay cai trị quốc gia đều đạt tới đỉnh điểm. Trong lịch sử chỉ duy có Nữ hoàng Võ Tắc Thiên xuất từ triều Đường là ứng với “Âm thịnh Dương kiệt trước”. “Hai chín trước thành thật” tức là 290, ý nói triều Đường từ năm 618 đến năm 907 SCN trải qua 289 năm, truyền được 290 năm.
 8. Năm nay dễ phải nhập viện vì bị bệnh về phổi .
 9. 10 vị thuốc quý cho thai phụ Trong kho tàng dược liệu quý giá của nước ta, nhiều vị thuốc có tác dụng rất tốt cho thai phụ, những dược liệu này được gọi là những thuốc an thai. Với mong muốn năm Nhâm Thìn có được những “rồng con” khỏe mạnh, xin giới thiệu một số vị thuốc quý thường dùng cho phụ nữ mang thai. Trữ ma căn: Vị thuốc là rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây gai, tên khoa học là Boehmeria nivea (L) Gaud, họ gai Urticaceae. Cây sống lâu năm, thuộc loại nửa bụi, có thể cao tới 1,5 - 2m, mọc khắp nơi trong nước, thường lấy sợi và lấy lá làm bánh. Rễ củ thu hái quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa thu đông. Trữ ma căn vị đắng, tính hơi hàn, quy kinh phế, tỳ, can. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán ứ, thông lâm, an thai. Dùng trong các trường hợp đơn độc, sang lở, đái buốt, đái dắt, phụ nữ có thai đau bụng, ra huyết, xích bạch đới, viêm cổ tử cung. Liều dùng 10 - 20g. Tô ngạnh: Là cành đã phơi hay sấy khô của cây tử tô có tên khoa học là Perilla frutescens (L) Britt, họ Hoa môi Lamiaceae, là loại rau thơm phổ biến. Tô ngạnh vị cay, tính ôn, vào hai kinh phế, tỳ. Tác dụng thuận khí, an thai. Dùng trong trường hợp khí nghịch lên gây đau bụng, động thai. Liều dùng 6 -12g. Tô ngạnh tác dụng thuận khí, an thai. Bạch truật: Vị thuốc là rễ cây bạch truật, tên khoa học Astractyloides macrocephala, Koidz, họ cúc Asteraceae. Cây mọc lâu năm cao khoảng 70 - 80cm. Rễ phát triển thành củ to và mầm. Rễ cây thu hái vào mùa đông khi lá ngả vàng. Cây được di thực về trồng ở một số nơi kể cả vùng núi và đồng bằng. Thuốc có vị ngọt, đắng, quy kinh tỳ, vị. Tác dụng kiện tỳ vị, tiêu thực, lợi thủy, ráo thấp, cố biểu, liễm hãn, an thai, chỉ huyết. Trường hợp động thai, ra huyết có thể dùng bạch truật. Liều dùng 6 -12g. Tục đoạn: dùng rễ của cây tục đoạn, tên khoa học là Dipsacus japonicus, Mig, họ tục đoạn Dipsacaceae. Là loại cây thảo, cao chừng 1,5 - 2m, rễ củ không phân nhánh, thân đứng có khía dọc, có gai thưa. Vị thuốc còn có tên tiếp cốt thảo. Cây có ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, nhất là ở Sa Pa (Lào Cai). Tục đoạn có vị đắng, tính hơi hàn, quy hai kinh can, thận. Tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, thông điều huyết mạch, chỉ thống, trị phong thấp, chấn thương, xương khớp sưng đau, an thai, chỉ huyết. Dùng tốt trong các trường hợp động thai, đau bụng, ra huyết. Liều dùng 6 -12g Tục đoạn bổ can thận, thông điều huyết mạch. Tang ký sinh: Là toàn thân của cây tầm gửi cây dâu, tên khoa học Loranthus parasiticus (L), Merr, họ tầm gửi Loranthaceae. Thuốc có vị đắng, tính bình, vào hai kinh can, thận. Tác dụng trừ phong thấp, kiện cân, cường cốt, hạ huyết áp, dưỡng huyết, an thai. Dùng cho thai phụ huyết hư dẫn đến động thai, ra huyết. Liều dùng 8 -12g. Sa nhân: Vị thuốc là hạt của cây sa nhân Amomum (wall ex Bak) vilosum, Lour.Var Xanthioides A, Longiligulare T.L Wu, họ Gừng Zingiberaceae. Cây thảo sống lâu năm, cao chừng 1,5m, phổ biến ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Quả được thu hái vào tháng 8 dương lịch. Thuốc có vị cay, tính ấm, quy vào kinh tỳ, thận, vị. Tác dụng lý khí hóa thấp, trừ thấp, giảm đau. Làm an thai trong trường hợp thai động không yên, ra máu. Liều dùng 2 - 4g. Ngải diệp là lá của cây ngải cứu tên khoa học Artemisia vulgaris L. Họ cúc Asteraceae. Loại cây thảo, dùng làm rau ăn. Thành phần hóa học chủ yếu là tinh dầu. Ngải diệp vị đắng, cay, tính ấm, quy kinh can, vị. Tác dụng điều hòa khí huyết, ôn kinh, tán hàn, giải cảm, giảm đau, an thần, kiện vị, an thai. Liều dùng 6 -12g. Đỗ trọng: Vị thuốc là vỏ phơi hay sấy khô của cây đỗ trọng, tên khoa học Eucommia ulmoides olive. Là loại cây gỗ cao 10-20m, được di thực về Việt Nam nhưng chưa nhiều. Trên thị trường chủ yếu là nhập từ Trung Quốc. Đỗ trọng vị cay, tính ấm, quy kinh can, thận. Tác dụng bổ can thận, mạnh cân cốt, bình can, hạ áp, dưỡng huyết, an thai. Dùng trong trường hợp thai động, ra huyết. Liều dùng 8 - 16g. A giao là cao da lừa. Thành phần hóa học chứa collagen, khi thủy phân cho các amino acid, ngoài ra có chất vô cơ. A giao vị ngọt, tính bình vào 3 kinh phế, can, thận. Tác dụng tư âm, dưỡng huyết, nhuận phế, chỉ huyết, an thai. Dùng cho phụ nữ rong huyết, có thai ra huyết, đau bụng hoặc sau sảy thai vẫn rong huyết. Liều dùng 6 -12g Ban long còn gọi là lộc giác giao là chế phẩm cao được bào chế từ gạc hươu, nai. Thành phần hoạt chất chủ yếu gồm gelatine, các acid amin, calci phosphat, calcicarbonat, các chất nội tiết kích thích sinh trưởng. Ban long vị ngọt, tính ấm, quy kinh can, tỳ, thận là thuốc ôn bổ hạ nguyên, bồi bổ dương đạo, sinh tinh tủy, mạnh gân cốt, bổ huyết, chỉ huyết, điều hòa chức năng nội tiết, thuốc có tác dụng an thai, cầm máu. Ngày dùng 10g ăn với cháo nóng, hoặc ngâm rượu uống. DSCKI. Phạm Hinh (SK&ĐS)
 10. Đúng là năm Nhâm Thìn không đẹp nhưng Kỷ sửu thì sao ? Có ai có số liệu thống kê không nhỉ ?
 11. Người TQ dự đoán 2012 – Năm vượng cho người tuổi Rồng, Chuột, Khỉ, Gà Chủ tịch Hiệp hội Phong thủy Trung Quốc dự báo người tuổi Chó sẽ có một năm rất xấu. Đối với Trung Quốc, ông dự báo thị trường bất động sản tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Khi Trung Quốc bước vào năm Nhâm Thìn, nhiều người đặt câu hỏi năm 2012 sẽ như thế nào với Trung Quốc, người Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc và mối quan hệ Trung Quốc với thế giới. Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên cũng như nhiều vấn đề khác người ta đối đầu trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người tìm đến thầy phong thủy. Phong thủy, nghệ thuật cân bằng âm – dương của người Trung Quốc, để tạo ra một môi trường thuận lợi đã trải qau nhiều giai đoạn thăng trầm. Chuyên gia phong thủy Chen Shuaifu đưa ra dự báo của ông cho năm 2012. Năm tốt cho người tuổi Rồng, Chuột, Khỉ và Gà Chuyên gia phong thủy Chen Shuaifu đã làm việc nhiều năm trong nghề phong thủy và hiện đang giữ chức chủ tịch Hiệp hội Phong thủy Trung Quốc hiện đang có khoảng từ 50 đến 60 nghìn thành viên. Ông Chen dự báo năm nay sẽ là năm thịnh vượng cho người sinh ra trong năm Rồng (1940; 1964; 1988 và 2012); năm Chuột (1936; 1960; 1984 và 2008); năm Khỉ (1932; 1956; 1980; 2004); năm Gà (1933; 1957; 1981 và 2005). Trong số những năm trên, người sinh năm Chuột sẽ có thể khá may mắn trong năm 2012. Con rắn lớn lên, người nó dài hơn và cuối cùng hóa thành con rồng, vì vậy ông Chen tin những ai sinh năm con Rắn (1929, 1953; 1977 và 2006) cũng sẽ hưởng lợi không ít. Dự báo này có vẻ khá đúng nếu người ta nhớ đến ông Tập Cận Bình, người sinh năm 1953 và được dự báo sẽ được bầu vào chức vụ cao trong chính phủ Trung Quốc năm 2012. Ngược lại, những người sinh ra trong năm con Chó (1934; 1958, 1982 và 2006) sẽ không gặp may mắn, ông Chen khuyên người tuổi Chó nên trì hoãn quyết định quan trọng như kết hôn sang năm con Rắn (2013) khi họ may mắn hơn. Ông Chen khuyên người tuổi Chó nên nghĩ kỹ trước khi kết hôn với người tuổi Rồng trong năm 2012. Còn đối với những tuổi còn lại, năm 2012 có thể coi như năm tốt để kết hôn. Trung Quốc năm 2012 Năm 2012 là năm Rồng nước dựa trên chu kỳ 12 năm theo cách tính âm lịch của người Trung Quốc. Từ đó có thể xem phong thủy dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của năm yếu tố cơ bản của môi trường: Kim (kim loại), Mộc (cây cỏ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất) ứng với biểu đồ ngày sinh của một con người. Ông Chen tin rằng ở thời điểm đầu năm 2012, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ phục hồi, vấn đề lạm phát và mất ổn định giá cả sẽ trở lại, tuy nhiên nó không phải vấn đề lớn tại Trung Quốc như năm 2012. Đối với thị trường bất động sản Trung Quốc, năm 2012 sẽ là năm cực kỳ khó khăn sau khi thị trường đã “xì hơi” mạnh trong năm 2011. Ông Chen khuyên người Trung Quốc nên tránh các quyết định liên quan đến bất động sản bằng mọi giá, thay vào đó nên đầu tư vào vàng, vật liệu xây dựng và hàng hóa nông nghiệp. Đối với mối quan hệ Trung – Mỹ, ông tin sẽ có nhiều động lực tốt hỗ trợ cho mối quan hệ hợp tác và phát triển này. Đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama, dù ông không đánh giá cao nét mặt của ông Obama nhưng ông khẳng định năm 2012 vẫn là năm của ông Obama. Theo TTVN
 12. Khai vận năm Nhâm Thìn 2012 Cũng giống như con người, mỗi ngôi nhà cũng có thời vận riêng và có sự biến đổi theo những chu kỳ vận động của thời gian. Chu kỳ ngắn nhất là theo từng năm. Nắm được thời vận của căn nhà chúng ta sẽ có được những lời khuyên hữu ích trong việc bài trí cho tổ ấm của mình mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm Nhâm Thìn, xét về Thiên Can mang hành Thổ, Địa Chi chứa đựng Thủy khí theo thuyết Ngũ hành với h ình tượng Thổ lấp Thủy do vậy Địa Chi và Thiên Can có sự xung khắc nhau . Ở đây là Địa Chi khắc ngược lại Thiên Can. Rõ ràng hành Kim là hành có vai trò điều tiết trong năm nay vì lẽ Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy, đó là hành có khả năng giải quyết mối xung khắc xét trên. Vì thế hành Kim đóng vai trò là dụng thần trong năm nay và những màu sắc mang hành Kim sẽ đem lại sự cát tường và may mắn. Tượng của hành Kim là sắc trắng, màu kim loại, ánh bạc, màu ghi xám… là những màu sắc cân nhắc nên sử dụng. Theo Phong thủy với lý thuyết Tam nguyên Cửu vận, qua năm mới, mỗi một ngôi nhà với những phương hướng khác nhau sẽ đón những trường khí hay những dòng năng lượng khác nhau, vì thế mà tùy theo đó ta cũng sẽ bài trí những vật trang trí trước cửa nhà để được cát tường như ý, dưới đây là một vài gợi ý: • Nhà hướng Nam: đón năng lượng số 1 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Nhất Bạch. Năng lượng mang số 1 là dòng năng lượng tốt, lợi về công danh, khoa bảng, học vấn, những chuyện vui vẻ, có hỷ sự như hôn nhân, xum họp, thành công trong công việc… Nên treo những xâu tiền hoặc chuông gió trước nhà hoặc một bể cá trong phòng khách ngay nơi cửa ra vào để tăng cường năng lượng khu vực này. • Nhà hướng Đông Nam: đón năng lượng số 5 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Ngũ Hoàng. Năng lượng mang số 5 là dòng năng lượng xấu nhất trong năm, chủ về bệnh tật, tai nạn, vừa làm hao tán tiền của, không tốt trong việc làm ăn. Cho nên, đối với nhà cửa hướng Đông nên giữ cho yên tĩnh, tránh đập phá, tu sửa, động thổ, chặt cây lớn… Ngoài ra trước cửa nhà chúng ta nên treo chuông gió 6 ống rỗng, làm bằng kim loại hoặc đặt cặp kỳ lân đồng trước cửa hay treo xâu tiền cổ nhằm hóa giải những dòng năng lượng xấu này. • Nhà hướng Đông: đón năng lượng số 4 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Tứ Lục. Năng lượng mang số 4 chủ về văn chương, thi cử, học vấn, danh tiếng tuy nhiên sự kết hợp với cung Chấn - phía Đông tạo thành bộ năng lượng không may mắn đặc biệt không tốt cho học hành thi cử của con cái. Trong năm Nhâm Thìn. Nên trải thảm đỏ trước cửa nhà hoặc treo đèn lồng đỏ hoặc dán chữ Tri, chữ Trí, chữ Phúc, trên nền giấy đỏ để hóa giải bất lợi cho khu vực này. • Nhà hướng Đông Bắc: đón năng lượng số 9 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Cửu Tử. Năng lượng mang số 9 là dòng năng lượng tốt chủ về văn chương, danh tiếng. Để giúp những dòng năng lượng này dễ dàng tiến vào ngôi gia của mình hơn, chúng ta nên sử dụng những tận dụng tối đa những không gian trước cửa nhà thành những không gian cây xanh, treo đèn lồng đỏ truớc nhà vừa tạo cảm giác dễ chịu lại kích thích, tăng cường nguồn năng lượng tốt lành này. • Nhà hướng Bắc: đón năng lượng số 2 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Nhị Hắc. Năng lượng mang số 2 là dòng năng lượng mang thiên hướng xấu, bất lợi về sức khỏe, dễ mang đến những xích mích, cãi vã, chỉ lợi cho nguời nữ chủ nhân, mang bất lợi đến người nam… Nên đặt những pho tượng mang tính tín ngưỡng bằng đồng tại khu vực này hoặc treo xâu tiền xu, treo chuông gió cũng hóa giải bất lợi và tăng cường năng lượng cho khu vực này. • Nhà hướng Tây Bắc: đón năng lượng số 7 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Thất Xích. Năng lượng mang số 7 là dòng năng lượng xấu trong năm Nhâm Thìn, chủ đem lại sự bất hòa trong gia đạo, hao tài, tốn của…. Vì vậy nên hạn chế gây động đến hướng Tây Bắc để tránh tạo ra những ảnh hướng xấu tới từ nguồn năng lượng ở khu vực này gây ra. Trong năm 2012 ưu tiên sử dụng những đồ vật màu xanh nước biển trong phòng khách của căn nhà hoặc có thể dùng bể cá cảnh nhỏ nuôi 1 con cá màu đen đặt trước sảnh nhà để hóa giải dòng năng lượng này. • Nhà hướng Tây: đón năng lượng số 8 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Bát Bạch. Năng lượng mang số 8 vừa là dòng năng lượng chủ đem đến mọi sự thuận lợi, may mắn trong cho tài lộc đặc biệt về Bất động sản… Để nghinh đón nguồn năng lượng này, gia chủ nên treo đèn lồng đỏ hay sử dụng đôi câu đối trước cửa nhà, trang hoàng ngày Tết với những qua cầu pha lê, đồ vật làm bằng gốm sứ… • Nhà hướng Tây Nam: đón năng lượng số 3 hay theo khoa Phong thủy cổ truyền là sao Tam Bích. Năng lượng mang số 3 là dòng năng lượng mang thiên hướng xấu dễ mang đến những xích mích, kiện tụng, lợi cho nguời nam chủ nhân, mang bất lợi đến người nữ… Nên trải thảm đỏ trước cửa nhà hoặc treo đèn lồng đỏ hoặc dán chữ Phúc trên nền giấy đỏ sẽ hóa giải bất lợi và tăng cường năng lượng khu vực này. Người Đông phương luôn tâm niệm để đạt được thành công luôn cần có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Phong thủy tốt chính là một trong những yếu tố tạo nên sự cân bằng đó. Trang trí nhà ngày Tết không nên bỏ qua những nguyên tắc Phong thủy để tạo nên một không gian mới với màu sắc hài hòa, tươi vui cho ngôi nhà của bạn trong dịp Tết để đón năm mới trong tâm trạng hứng khởi, báo hiệu một năm mới đến nhiều may mắn, cát lành. Theo Archi
 13. Một nghề được dự đoán vô cùng hot trong năm 2012 Phong thủy, tử vi hốt bạc Tobias Chong sẽ dành nhiều thời gian trong tuần này để sửa sang lại đầu sư tử và chuẩn bị cho tiết mục múa lân sư với những pha nhào lộn trong tiếng chiêng, trống chói tai. Công việc của anh được tin là sẽ giúp trừ tà. Đội múa lân sư của anh sẽ biểu diễn đến ba lần một ngày trong dịp tết con rồng sắp tới này. Múa lân sư được xem là cách xua đuổi xui xẻo và mang lại may mắn mà các trung tâm mua sắm, văn phòng và khách sạn Hong Kong rất "chuộng". Các công ty luôn muốn "tối đa hóa" may mắn trong năm con rồng, một trong các con giáp được tin là mang lại nhiều phúc lộc nhất. "Đây là mùa biểu diễn cao điểm của chúng tôi", anh nói. "Trong dịp tết này, chúng tôi sẽ diễn khoảng 100 nơi". /Files/Subject/3b/bd/18/fa/mua-su-tu.jpg Đội múa lân sư của Tobias Chong đã biểu diễn cho nhiều thương hiệu lớn của phương Tây tại Trung Quốc trong dịp năm mới. Ảnh: BBC Có thể thấy rằng không riêng gì Hong Kong mà trên khắp châu Á, những truyền thống và tín ngưỡng từ xa xưa đã hòa quyện với lối sống hiện đại để tạo ra lợi nhuận. Các công ty hiện nay rất chú trọng đến phong thủy - một phương thức chiêu tài lộc và sức khỏe nhờ cách bài trí nhà cửa và bày biện nội thất. Người ta cũng xem ngày tốt xấu thông qua chữ Trung truyền thống. Xu hướng tâm linh ngày một phổ biến ở các công ty đa quốc gia hoạt động ở khu vực châu Á khi họ nhận ra tầm quan trọng của khía cạnh này trong đời sống và kinh doanh. Kerby Kuek, một người Trung Quốc gốc Malaysia đang sống ở Hong Kong đã rất thành công trong việc kết hợp giữa cái cũ và cái mới của văn hóa để làm kinh doanh. Anh đã lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA và đang làm môi giới chứng khoán tại một ngân hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, Kuek cũng là một "thầy" phong thủy nổi tiếng với các bài đăng báo hàng tuần và 5 cuốn sách đã xuất bản về chủ đề này. Không ai trong số các đồng nghiệp của anh ở ngân hàng cho rằng nghề tay trái của Kuek là bất thường cả. "Hầu hết mọi người đều chấp nhận điều đó", anh nói. "Khi có vấn đề gì, họ đều xin tôi lời khuyên". 50% khách hàng xem phong thủy của Kuek là các công ty. Điển hình là tháng trước, Kuek đã tư vấn cho một chủ nhà máy ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, chuyển văn phòng đến một địa điểm khác để cải thiện quan hệ với các công nhân và thúc đẩy việc kinh doanh. "Chúng tôi đã chuyển văn phòng họ đến miền tây nam, nơi có nguồn tài nguyên kim loại và bây giờ các nhân viên của họ đã đoàn kết với nhau hơn, họ cũng đang có thêm những khách hàng tiềm năng", Kuek kể. Thuật phong thủy bắt nguồn từ cách đây hàng nghìn năm. Quy tắc phong thủy đã đượcnhiều thành phố châu Á áp dụng. Cavs chuyên gia phong thủy tin rằng năm 2012 sẽ là một năm đầy biến động. Kerby Kuek dự đoán rằng châu Âu sẽ phải chứng kiến một vụ tai nạn hàng không và khách du lịch nên tránh đi Bangladesh, Syria, Afghanistan và Iran vì các khu vực phía tây nam có phong thủy không tốt trong năm 2012. Keuk cho biết kinh tế thế giới sẽ suy yếu trong hai năm tới và thị trường chứng khoán sẽ biến động mạnh. Tại Trung Quốc, nhiều trường hợp tham nhũng sẽ bị phát giác khiến chính phủ phải có biện pháp cứng rắn. Ở Hong Kong, một công ty môi giới đã phát hành tử vi tài chính năm Nhâm Thìn dựa trên tử vi truyền thống của Trung Quốc. Nhiều công ty cũng xem ngày lành tháng tốt để tổ chức họp hay tuyên bố các quyết định quan trọng, để lấy biển số hay mã cổ phiếu. Các ngày đẹp thường là những ngày có số 8, chữ số có cách phát âm tương đồng với từ "phát" tức là thịnh vượng trong tiếng Trung. Ngược lại, thang máy trong các tòa nhà văn phòng và chung cư thì lại không có nút bấm tầng 4 vì cách phát âm số 4 trong tiếng Trung gần giống với chữ "tử", nghĩa là chết. /Files/Subject/3b/bd/18/fa/trung-quoc.jpg Rồng được xem là một trong những con giáp mang lại nhiều phước lộc. Trong hình là mô hình rồng khổng lồ tại trung tâm thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: China daily Kuek kể rằng các công ty đa quốc gia từ Mỹ, Canada và Anh cũng tìm đến dịch vụ tư vấn phong thủy của anh. Anh thậm chí còn nhận được những lời mời từ Cuba và Nam Phi. "Để làm cho các nhân viên của họ ở đây cảm thấy thoải mái, họ sẽ xin tư vấn phong thủy. Họ không nhất thiết phải tin vào phong thủy nhưng họ vẫn cân nhắc nó", Kuek nói. Chi phí cho một cuộc tư vấn cũng không hề rẻ, dao động từ khoảng 0,60 USD đến 0,18 USD trên một mét vuông. Các vấn đề phong thủy lớn thì tốn kém hơn. Đội múa lân sư của Chong cũng thu hút nhiều khách hàng là các thương hiệu lớn của phương Tây, trong đó có hãng trang sức Cartier, nhãn hiệu thời trang Dolce&Gabbana, Coach - những nhãn hiệu muốn phát triển lâu dài ở Trung Quốc. Chong nói những nhãn hiệu này thích cách múa lân sư hiện đại của nhóm anh với sự pha trộn âm nhạc và các động tác hiphop. "Đôi khi tôi nghĩ người nước ngoài thích múa lân sư vì niềm vui mà điệu múa mang lại", Chong nói. Trong khi luật phong thủy vẫn rất được coi trọng ở Hong Kong thì lĩnh vực này gần đây cũng xảy ra không ít tai tiếng. Vụ việc ầm ĩ nhất liên quan đến một nữ tỷ phú châu Á đã qua đời năm 2007, Nina Wang. Bà được cho là đã trả cho "thầy" phong thủy của mình 6 tỷ USD để "rước lộc" về nhà. "Đó là phong thủy "rởm". Ông ta có thể chẳng biết tí gì về phong thủy", Raymond Lo, một tư vấn viên phong thủy địa phương nổi tiếng nói. "Có nhiều người rất nhẹ dạ nên bị lừa. Tốt nhất là hãy nghiên cứu kỹ lưỡng". Trong một vụ bê bối khác, một "thầy" phong thủy tự xưng đã bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái 20 tuổi sau khi tô đỏ cơ thể cô để "xua đuổi tà ma". Chính quyền Hong Kong hồi năm 2010 cũng phải khốn đốn vì đền bù hàng triệu đô cho người dân vì các công trình công cộng phá vỡ thế phong thủy của nhà họ. Kuek nói rằng yêu cầu cao nhất trong nghề xem phong thủy là "đối phó" với các khách hàng thiếu thực tế. "Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức", Kuek nói. "Bạn có thể tạo ra thay đổi nhưng bạn phải chủ động, không thể chỉ ngồi chờ cơ hội đến". Anh Ngọc (theo BBC
 14. Cháu chẳng thấy cách nào hay cả. đương số là người sống ảo tưởng mơ mộng viển vông sau này dễ mắc bệnh lao phổi
 15. Biệt dược phòng the nơi thượng nguồn sông Mã Bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) nằm dịu dàng bên con đường từ huyện lị Quan Hóa đi lên thị trấn Mường Lát. Hỏi nhà mế Tăng Thị Mụi không khó, bởi từ lâu ở đất này, người mế "chữa bệnh vô sinh" đã trở thành một cái tên quen thuộc của bà con dân bản… Người phụ nữ đông con nhất bản Năm nay đã bước vào tuổi 90 nhưng mế Tăng Thị Mụi vẫn giữ được một sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Nhà mế trước ở tận bản Pù Quăn cao chót vót. Cách đây mười năm, hưởng ứng cuộc vận động của huyện Mường Lát, cùng với nhiều hộ gia đình khác mế chuyển xuống nơi ở mới, sát con đường vào thị trấn và Hạ Sơn cũng chính là cái tên được đặt ra để nhớ tới cuộc vận động đó của địa phương. "Xuống đây thì chữa được cho nhiều người, đường đi lối lại gần hơn nhưng phải leo núi mấy ngày trời mới tìm được nguyên liệu trên tít đỉnh núi cao kia" - mế bảo. Đã 90 tuổi nhưng mế vẫn nhẹ nhàng chiêu từng giọt rượu ra chiếc chén con và nâng li chúc sức khỏe nhà báo. "Rượu nhà nấu, rễ cây chính tay má đi tìm và ngâm, uống cái này vào, gân cốt đỡ mỏi đỡ nhức, đặc biệt tốt cho đàn ông" - mế cười móm mém "quảng bá thương hiệu". Khi chúng tôi đang nâng li cùng người con trai mế Mụi thì ba anh chiến sỹ Biên phòng Mường Lát bước vào cùng một người đàn ông. Hỏi ra mới biết, đó cũng là vị khách, ở tận mãi Lâm Đồng, nghe tài chữa bệnh vô sinh của mế Mụi nên nhờ bạn vốn là Bộ đội Biên phòng đóng quân tại Mường Lát dẫn lối tìm đến đây. Không giấu giếm câu chuyện của mình, anh kể với tôi, vợ chồng anh cưới nhau đã 7 năm nhưng chưa có con, thuốc chữa chạy cũng nhiều và thực ra hôm nay tìm đến đây, anh cũng như người mang tâm lí "còn nước còn tát và có bệnh thì vái tứ phương". "Tinh trùng của tớ chỉ được vài chục phần trăm, không đủ để đậu thai, đó là Tây y kết luận thế" - anh nói với tôi nhưng cũng là cách đưa thông tin cho mế. Cách thức chữa bệnh của mế Mụi cũng rất đơn giản, mế bảo, bất kỳ ai đến đây mế cũng chia thành ba nguyên nhân. Thứ nhất là do chồng, thứ hai là do vợ và thứ ba là do… cả hai. Mế Mụi (giữa) mệnh danh là "vua biệt dược phòng the" nơi thượng nguồn sông Mã. Mế Mụi bảo, mế không có ghi chép xem đã bao nhiêu người đến đây nhờ chữa bệnh nhưng số lượng người gọi điện đến cảm ơn thì nhiều, nhiều đến mức mà tuổi này, má phải sắm cả một "con" điện thoại di động cho đứa cháu để nó trả lời hộ. Những ngày lễ tết, con cái đến thăm, chúc sức khỏe mế, bản Hạ Sơn vui như hội. 90 tuổi nhưng mế mới chữa bệnh vô sinh cách đây vài chục năm. "Nhà mế có truyền thống chữa bệnh lâu đời rồi nhưng tập tục của người Dao chỉ truyền lại cho con dâu hoặc con gái chứ không phải con trai. Ban đầu là những bài thuốc chữa đau lưng, mỏi gối, chữa đau dạ dày thông thường còn chữa bệnh vô sinh thì khác". Uống cạn chén rượu nhỏ, mế thủ thỉ rằng, người Dao muốn chữa bệnh vô sinh thì "học trò" bao giờ cũng phải đến hết tuổi sinh nở mới lĩnh ngộ được. Hay đúng hơn là sự lĩnh ngộ mới có hiệu nghiệm. Cũng chính vì vậy, trên năm mươi tuổi, đã qua tuổi sinh con, mế mới được mẹ chồng truyền lại cho bài thuốc này. Và những vị thuốc bí truyền "Chát chát, ngọt ngọt và nhăng nhẳng đắng…". Tôi mạo muội xin được nhấp thử một thang thuốc chống "bất lực" ở nam giới trong hũ thuốc đãi khách màu đỏ sậm của mế. Mỗi thang thuốc thường có ba lăm loại thảo quả bao gồm rễ cây, thân cây và hoa được tìm về từ những dãy núi xa tắp kia. Vừa chỉ tay về hướng những dãy núi cao ngất nằm chờn vờn trong sương giáp với nước bạn Lào, mế Mụi bắt đầu câu chuyện. Ngày trước thì dễ tìm hơn nhưng bây giờ càng ngày càng phải đi xa hơn nữa. Trong thang thuốc của mế Mụi, có thể thay thế được ở vài ba vị nhưng dứt khoát không thể thiếu củ nâu sần (củ thuốc có thân dài hơn củ nâu, vỏ sần sùi, chi chít những xơ dài cứng), thân cây Pằn Pắn và hoa Du Dẻ. Mế Mụi bảo đó là ba vị thuốc chủ lực không thể thiếu để dung hòa và đóng vai trò kết nối với tác dụng của ba ba vị thuốc còn lại. Nếu chỉ thiếu một vị thì dứt khoát không thể thành công. Ba loại dược liệu đó cũng đặc trưng cho ba vị chủ đạo của thang thuốc mế Mụi. Nâu sần vị đắng, cây Pằn Pắn vị chát và hoa Du Dẻ thì mang vị ngọt. Mế kể, có lần có mấy người khách từ Nghệ An tìm đến nhưng nhà đang thiếu củ nâu sần, mế nhất quyết không bốc thuốc bởi mế biết rằng, có bốc cho họ, hiệu quả cũng không được như mong muốn. "Ngày trước mẹ chồng truyền cho, toàn truyền bằng miệng và đưa đến tận nơi để chỉ dẫn nên mế cũng gọi theo tên gọi mà bà vẫn gọi thôi. Chứ không biết tên chính thức của nó là gì" - mế nói vậy khi tôi mạo muội hỏi, trong Đông y những loại cây ấy có dễ tìm và dễ nhân giống không. Tiếp câu chuyện của mình mế Mụi bảo, sau khi chẩn đoán bệnh thông qua những thông số mà bệnh nhân đưa ra hoặc đọc bệnh án mà bệnh viện đã chẩn đoán mế mới bắt đầu có "phương hướng xử lí". Với căn bệnh vô sinh, khi chồng hay vợ được xác định là "nguyên nhân chính" thì hướng tập trung sẽ dành cho người ấy. (Nhưng "đối tác" uống cùng cũng chẳng sao bởi theo mế, những loại thuốc này đều là thuốc nam, uống rất mát và có lợi). Trước khi uống thuốc, người bệnh phải tuyệt đối kiêng ăn các chất tanh như tôm, cá, hải sản, kiêng lạnh (là những đồ ăn có tính hàn, thậm chí cũng không được uống bia với đá lạnh). Hạn chế uống rượu và ăn thịt chó vì đó là những thức ăn nhiều đạm, dễ làm khí sinh hỏa, dễ hỏng việc. Khi có kế hoạch cho việc sinh con, vợ chồng phải tránh gần gũi một tuần lễ vì theo mế, đó là giai đoạn chuẩn bị "lực lượng tinh nhuệ" cho trận đánh then chốt. Trung bình một lượt điều trị kéo dài hai tháng, nếu lâu thì bốn tháng là "chiến dịch" kết thúc. "Chữa vô sinh là khó nhất nên phải cầu kì như vậy, còn chữa bệnh "yếu", bệnh "bất lực", bệnh thiếu tiền đi chợ thì đơn giản hơn. Thậm chí khi những vị thuốc chủ lực không đủ vẫn có thể cho những loại rễ cây khác để thay thế mà hiệu quả vẫn đảm bảo." Mế cười hóm hỉnh bảo với tôi. Chuyện gần chuyện xa, mế bảo mế cũng không hiểu tại sao mấy năm gần đây, việc vô sinh lại diễn ra ở nhiều cặp vợ chồng như vậy. "Không chỉ dưới xuôi đâu, trong huyện này cũng không thiếu cặp vợ chồng gặp phải vấn đề về sinh đẻ". Rồi mế kể, chẳng đâu xa, ngay tại bản Poọng (xã Quang Chiểu - Mường Lát) "cái Ẻ", "cái Le" đều từng nhiều năm không có con và may mắn, uống thuốc của mế đã hiệu nghiệm (Chị Thào Thị Ẻ, chị Sùng Thị Le đều lấy chồng lâu năm mà chưa có con, mấy năm trước uống thuốc mế Mụi thành công nay đều nhận mế là mẹ nuôi). Đã đi nhiều nơi trong huyện Mường Lát nhưng mế Mụi bảo, các cây thuốc tập trung nhiều nhất là trên đỉnh Pù Quăn, đã chục năm trời mế đều lấy thuốc trên đó nhưng bây giờ, khi số lượng người đến nhờ mế chữa trị càng tăng thì đồng nghĩa với việc nguyên liệu sẽ ngày càng hiếm, đôi khi ở tuổi này, mế vẫn phải sang đất Lào để tìm thuốc và mỗi chuyến đi phải kéo dài mấy ngày trời. "Những lúc ấy mế phải nhờ con trai dìu đi và con dâu cũng phải đi cùng bởi mấy vị thuốc này phải chỉ tận tay, nhìn thật kỹ mới không nhầm lẫn được". Hơn bốn mươi năm nay, hình ảnh người phụ nữ Dao nhỏ nhắn, đôn hậu cặm cụi đi khắp rừng xanh núi đỏ vùng biên giới đã in đậm trong tâm trí của nhiều người. Cũng hơn bốn mươi năm hành nghề, chữa cho biết bao bệnh nhân từ đau dạ dày, đau lưng, mỏi gối nhưng mế Mụi, thực sự có duyên với việc chữa bệnh vô sinh và "bệnh khó nói" của đàn ông. Vậy nên mới có chuyện, trong những ngày lang thang tại Mường Lát chúng tôi cũng đã gặp không ít những gia đình hành nghề bốc thuốc Nam đã treo biển "thuốc gia truyền mế Mụi", đem những thắc mắc đến hỏi mế thì mế bảo không phải. Bản thân mế chưa nhận một học trò nào và theo tập tục, những bài thuốc này chỉ truyền lại cho con dâu, con gái trong nhà và dứt khoát phải trên năm mươi tuổi thì mới học cho đặng. Và cũng theo chân truyền, làm công việc này chữ Tâm, chữ Đức phải đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà với mế Mụi, đôi vợ chồng dù đôi khi chỉ đủ một chai rượu trắng hay một con gà gọi là có chút quà thôi mế cũng vui vẻ cứu giúp. Mà đôi khi chẳng có gì cũng chả sao. Mế cũng đã gặp không ít những trường hợp như vậy nhưng thực tế, cũng có không ít đôi vợ chồng dưới xuôi có điều kiện, khi mế chữa thành công họ cũng biếu mế tiền, quà. "Bây giờ thì cái chân mế bắt đầu mỏi rồi" - Nụ cười đôn hậu mế bảo, việc lớn nhất mấy năm nay mế đang làm là lên rừng cùng cô con gái và con dâu, mế đã ở phía cuối của chặng đường dài và mế muốn truyền lại những bài thuốc này cho con cái trong nhà. Tính mế cẩn thận, dù cái chân đã mỏi, cái tay không còn nhanh nhưng mế vẫn muốn được đưa các con đến tận những nơi hoang thẳm để chỉ mặt đặt tên, để nhận biết, phân loại các loại cây cho chính xác, không nhầm lẫn. Mế không được học hành nhiều nhưng mế biết, làm nghề này, đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ của mình cũng có thể dập tắt niềm hi vọng của những người khác… Ngồi nói chuyện với Phó Chủ tịch xã Pù Nhi Hơ Văn Ta, ông cũng bảo, Pù Quăn là một trong những mảnh đất có vô vàn những dược liệu quý và người Dao, cũng là một tộc người có nhiều bài thuốc chữa bệnh nhất trong địa phương ông. Thậm chí tới đây, huyện Mường Lát cũng đang xây dựng kế hoạch thành lập trung tâm bảo tồn cây thuốc Nam quý trên địa phương mình. Và khi đó, không chỉ ông mà còn rất nhiều người khác nữa cầu mong cho mế Mụi vẫn còn sức khỏe, còn dẻo dai để tiếp tục công việc bốc thuốc cứu người… (Theo CSTC)
 16. Giá vàng có thể giảm sâu đầu năm 2012 ? Giá vàng có khả năng giảm dưới mức 1.500 USD/ oz trong vòng ba tháng tới đây và khó có thể trở lại mức kỷ lục cho tới nửa sau của năm 2012 -kết quả một cuộc thăm dò ý kiến về dự báo giá vàng do Reuters tiến hành cho thấy. /ImageHandler.ashx?ThumbnailID=141649&Width=400 Giá vàng hiện đã giảm dưới mức bình quân của 200 ngày, ngưỡng giá mà vàng đã giữ được trong suốt 3 năm qua.Theo hãng tin này, khoảng một nửa trong số 20 nhà dự báo tham gia cuộc điều tra của họ nhận định, giá vàng sẽ giảm về mức 1.450 USD/oz trong quý 1/2012. Thậm chí, có 3 nhà dự báo cho rằng, giá vàng sẽ giảm về 1.400 USD/oz. Tham gia của thăm dò ý kiến dự báo giá vàng do Reuters tiến hành là các nhà quản lý quỹ đầu cơ, chuyên gia kinh tế, và nhà giao dịch vàng. Triển vọng ảm đạm này của giá vàng được đưa ra sau khi vàng sụt giá 11% kể từ đầu tháng 12 này. Đã xuất hiện những ý kiến cho rằng, vàng sắp sửa kết thúc thời kỳ liên tục tăng giá đã kéo dài hơn một thập kỷ và bước vào thời kỳ thị trường giá xuống (bear market). Trong tuần trước, đã có thời điểm giá vàng lao dốc xuống 1.560 USD/oz, thấp nhất trong vòng 2 tháng rưỡi. Vai trò tài sản an toàn của vàng đã không còn được duy trì khi kim loại này bị các quỹ đầu cơ cần tiền mặt để trả cho khách hàng vào cuối năm và nhiều ngân hàng ở châu Âu tìm cách tăng vốn bán ra mạnh mẽ. Một đợt giảm giá vàng tương tự đã từng xảy ra vào tháng 9/2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ và tình trạng thắt chặt tín dụng toàn cầu lên mức cao điểm. “Thật bất ngờ vàng lại không giữ được các mức giá cao trong một môi trường đầy bất ổn như hiện nay. Tôi cho rằng, trong năm 2012, vàng sẽ là tài sản có sự thay đổi về giá tệ nhất trong số các kim loại”, ông Christoph Eibl, người sáng lập kiêm CEO của quỹ đầu cơ hàng hóa cơ bản Tiberius ở Thụy Sỹ, nhận định. Ủy ban Giao dịch kỳ hạn hàng hóa Mỹ (CFTC) vừa công bố số liệu hàng tuần cho thấy, các quỹ đầu tư đã giảm đầu cơ giá lên vào các hợp đồng vàng kỳ hạn và quyền chọn vàng tuần thứ hai liên tục. Đây được xem là một tín hiệu nữa cho thấy những áp lực giảm giá đang đè nặng lên vàng trong ngắn hạn. Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, giá vàng phục hồi về vùng 1.600 USD/oz, nhưng chưa cho thấy khả năng có thể phục hồi mạnh hơn. Phiên phục hồi này đơn thuần chỉ là kết quả của việc giới đầu tư bán khống vàng thực hiện mua vào để đóng trạng thái. Vàng đang tiến tới thời điểm cuối quý 4 với một mức giảm giá mạnh trong quý. Triển vọng của giá vàng trong dài hạn cũng được các nhà dự báo nhận định là u ám. Quá nửa số nhà dự báo tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters cho rằng, sớm nhất là đến 6 tháng cuối năm 2012, vàng mới có thể bước vào một thời kỳ chinh phục những mốc kỷ lục mới. 4 nhà dự báo thậm chí cho rằng, vàng khó có thể lập kỷ lục mới trước năm 2014. Việc các ngân hàng trung ương khó đưa ra các chương trình nới lỏng tiền tệ hoặc kích cầu kinh tế của trong thời gian trước mắt là một lý do quan trọng dẫn tới những dự báo kém sáng về giá vàng. “Vàng hiện không hấp dẫn đối với tôi, vì tôi không nhận thấy bất kỳ mối rủi ro lạm phát nào”, nhà quản lý danh mục đầu tư hàng hóa cơ bản Jeffrey Sherman thuộc công ty DoubleLine Capital có trụ sở ở Los Angeles, Mỹ, nhận định với Reuters. Mối quan hệ thuận chiều giữa giá vàng và giá các tài sản rủi ro như chứng khoán và hàng hóa cơ bản đang gia tăng. Tuần trước, giá vàng “bốc hơi” 7% còn chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 3%. Xét trên phương diện kỹ thuật, giá vàng hiện đã giảm dưới mức bình quân của 200 ngày, ngưỡng giá mà vàng đã giữ được trong suốt 3 năm qua. Thực tế này dẫn tới số nhà phân tích uy tín cho rằng, vàng bắt đầu đi vào chặng cuối của chu kỳ tăng giá kéo dài trên một thập kỷ. “Chúng ta đang chứng kiến sự bắt đầu của một thị trường vàng giá xuống thực sự”, nhà giao dịch lâu năm Dennis Gartman nhận xét. Nhà đầu cơ vàng giá lên lâu năm này còn tiết lộ, ông đã bán hết vàng từ tuần trước, dù mới chỉ cảm thấy lo ngại về xu hướng kỹ thuật của giá vàng trong mấy ngày gần đây. Trò chuyện với hãng tin CNBC, một nhà giao dịch vàng kỳ cựu khác là Steve Cortes cũng cho biết ông đã bán hết vàng. “Tôi cho rằng vàng sẽ còn giảm giá sâu hơn. Ngưỡng 1.500 USD/oz chưa là gì, giá vàng có thể giảm về 1.000 USD/oz”, ông Cortes nhận định. Theo Reuters, từ tháng 9 tới nay, mức lợi nhuận mà vàng đem lại cho các nhà đầu tư là kém hơn so với các loại hàng hóa cơ bản thuộc RJ/CRB Index - chỉ số giá của 19 loại hàng hóa cơ bản được giao dịch nhiều nhất và cả đồng Euro. Cũng từ tháng 9 tới nay, chỉ số S&P 500 của thị trường Phố Wall chỉ tăng điểm nhẹ. Theo Kiều Anh VnEconomy
 17. 50 người chết vì bão ở Philippines Cơn bão nhiệt đới Washi quét ngang qua miền nam Philippines hôm nay, gây ra lụt lội trên diện rộng và khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Đường đi của cơn bão này dự kiến quét qua cực nam của Việt Nam. Bão mới vào Biển Đông Đường đi của bão Washi. Đồ họa: NCHMF 45 người được xác nhận chết đuối trên đảo miền nam Mindanao, trong đó có 40 người tại thành phố Iligan. 5 người khác thiệt mạng trong một vụ lở đất ở phía đông hòn đảo này, AFP dẫn lời ông Benito Ramos, giám đốc điều hành của Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia. Một người dân ở Cagayan de Oro hiện mất tích. Cũng có tin cho hay số người chết đã lên tới gần 60 người. Thị trưởng Lawrence Cruz của Iligan mô tả dòng lũ dữ từ những con sông đã làm ngập ít nhất 10 ngôi làng quanh vùng ngoại vi thành phố. "Mọi việc diễn ra quá nhanh, khi người dân còn đang ngủ", ông Cruz nói. Truyền hình địa phương phát đi những hình ảnh gây xúc động về một gia đình cố trốn thoát từ cửa sổ nhà họ khi nước lụt dâng lên, trong khi các nhân viên cứu hộ trong màu áo cam dẫn những người sống sót tới nơi an toàn trong mực nước lụt sâu tới ngực. Quân đội Philippines đã điều động 20.000 binh sĩ tới hỗ trợ công tác cứu hộ và sơ tán tại hòn đảo lớn Mindanao, nơi tâm bão đi qua, "Cơn bão đang di chuyển chậm vì thế nó trút một lượng mưa rất lớn xuống khu vực Mindanao", ông Ramos nói, và cho biết thêm rằng các thành phố Cagayan de Oro, Dipolog, Iligan với tổng số dân ước tính khoảng 700.000 người đang bị ngập lụt. Những cơn mưa với lượng mưa khoảng 25 mm đã liên tục rơi trong vòng 24 giờ qua, làm mực nước các con sông tăng lên và nhanh chóng gây ngập lụt ở những khu vực thấp. "Những cơn bão hiếm khi tấn công khu vực này, vì thế người dân có thể đã chủ quan ngay cả khi họ biết Washi đang tới gần", ông Ramos nói. Quan chức này hiện không có số liệu về số người phải đi sơ tán, do các nhà chức trách còn đang tập trung vào những nỗ lực cứu hộ. Giới chức khu vực này cũng đang kiểm tra các báo cáo về lở đất tại vùng đồi núi phía đông của đảo Mindanao, vựa lúa của Philippines. Các nhà dự báo thời tiết cho biết tâm bão Washi đi qua thành phố Dipolog rạng sáng ngày hôm nay. Cơn bão này hiện hướng thẳng tới khu vực biển Sulu. Phần phía tây rộng lớn của đảo Palawan nằm trực tiếp trên đường đi của cơn bão có sức gió khoảng 65 km/giờ. Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn hàng năm. Hầu hết trong số này đi vào Luzon, đảo lớn nhất và đông dân nhất của quốc đảo Đông Nam Á. Hai trận siêu bão Nesat và Nalgae liên tiếp tấn công Philippines trong những ngày cuối tháng 9 khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hà Giang
 18. Không biết bọ Tàu khựa có sang đánh chiếm Việt Nam không nhỉ ? Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu hải quân sẵn sàng VnExpress Thứ tư, 7/12/2011, 07:12 GMT+7 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi hải quân chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó với xung đột, giữa lúc căng thẳng về hàng hải trong khu vực lên cao và việc Mỹ tích cực củng cố vị trí là một thế lực ở Thái Bình Dương. Tàu sân bay Shi Lang của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua. Hải quân nên "củng cố quá trình chuyển hóa và hiện đại hóa một cách vững vàng và chuẩn bị sẵn sàng cho giao tranh nhằm đóng góp tốt hơn cho an ninh quốc gia", AFP dẫn lời ông Hồ cho biết hôm qua tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương. Trang tin của hãng thông tấn Xinhua, Trung Quốc, cũng dịch lại bình luận của ông Hồ, nói rằng hải quân Trung Quốc "cần chuẩn bị cho chiến tranh". Bình luận của ông - được đăng trên trang web của chính phủ - đưa ra khi Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc tỏ ra quan ngại về sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc, đặc biệt ở Biển Đông. Một số quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, khu vực được cho là giàu dầu mỏ. Một phần ba các giao thương trên biển của thế giới đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tìm cách hạ nhiệt bài phát biểu của ông Hồ, cho rằng Bắc Kinh có quyền phát triển quân đội, và phải tiến hành một cách minh bạch. "Họ có quyền phát triển tiềm lực quân sự và lên kế hoạch, giống như chúng ta vậy", phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho hay. "Mỹ liên tục kêu gọi Trung Quốc minh bạch và đó là một phần trong mối quan hệ mà Mỹ tiếp tục xây dựng với quân đội Trung Quốc". Bình luận của ông Hồ đưa ra sau một loạt chuyến công du châu Á của các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michelle Flournoy dự kiến gặp người đồng nhiệm Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm nay để đàm phán về quân sự. Tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cảnh báo "các lực lượng bên ngoài" không nên can thiệp vào tranh cãi trong khu vực, bao gồm vấn đề Biển Đông. Quan điểm này trái ngược với của một số bên liên quan, trong đó có Mỹ. Washington luôn khẳng định họ có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh hàng hải và tự do giao thương trên Biển Đông, và thực tế và vấn đề tranh chấp đã được đưa ra bàn bạc tại hội nghị ASEAN và các hội nghị liên quan tháng trước. Cũng trong tháng 11, Trung Quốc cho hay họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Obama cho biết Mỹ sẽ triển khai 2.500 binh sĩ tới Australia. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lớn nhất thế giới, bao gồm chủ yếu là lục quân song hải quân của họ cũng đóng vai trò quan trọng. Hồi đầu năm, Lầu Năm Góc ra báo cáo cho hay Bắc Kinh ngày càng tập trung phát triển sức mạnh hải quân và đầu tư vào vũ khí công nghệ cao có thể vươn tới Thái Bình Dương và xa hơn thế. Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc thử nghiệm lần thứ hai tuần trước. Hồi tháng 8, con tàu này được chạy thử lần đầu tiên, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Bắc Kinh mới chỉ khẳng định sự tồn tại của con tàu này hồi đầu năm và cho biết nó không đe dọa các nước láng giềng và sẽ được sử dụng cho mục đích huấn luyện và nghiên cứu. Mai Trang
 19. Việt Nam Đã Đến Ngày Phục Nghiệp: Ba tiếng nổ rung trời chuyển đất, Giọt máu đào hoen ố sông ngòi, Phật Trời điểm tựa mây coi, Thế gian nghinh chiến trong ngoài khắp nơi. Đã đến lúc cuộc đời thay đổi, Máy càn khôn mỗi mỗi xoay đều, Năm Tỵ rồi đến con Dê, Khắp trong trần hạ cảnh nghèo xác xơ. Mây che khuất mờ mờ ảo ảo, Trăng cũng tàn điên đảo khắp nơi, Máy trời vận chuyển đổi đời, Thượng Ngươn Thánh Đức ra đời ngàn năm. Cũng đến lúc trăng rằm soi sáng, Hởi Người Tu hãy ráng mà chờ, Qua đêm trời sáng bất ngờ, Việt Nam phục nghiệp ta chờ đã lâu. Đã đến lúc Phật thâu ngũ hành, Mây mờ che, khung cảnh như tranh, Phật Trời chọn lựa xác lành, Để ngươn Thánh Đức dựng thành Hớn Bang. Ba tiếng nổ hồn tan vía mất, Chốn trần gian thây chất núi cao, Hồn lìa thể xác ngục vào, Có tu thì khỏi ba đào kỳ ni. Cơ chuyển đổi cái gì cũng đổi, Vật chất còn thay đổi huống người, Hôm nay nói miệng cười cười, Ngày sau lửa đốt thây người khó chung. Ngựa kia đi đứng nửa chừng! Giáng cho một quả như rừng cháy đêm. Bọn Tàu xưa vì thèm nước Việt, Đến hôm nay cũng thiệt là thèm, Đem quân đàn áp đàn em, Máu loan khắp chốn ta thêm đau lòng. Vì nhiệm vụ Tiên-Rồng xuống thế, Cùng với Thầy, nhục thể lâm phàm, Chừng nào Hoa nở Việt Nam, Chừng đó Quân-Lực mới tham chiến trường. Nước Việt Nam trung ương ba cõi, Dòng máu Hùng len lỏi từ xưa, Hôm nay nhắc lại chuyện xưa, Vua Hùng sử để mà chưa phai mờ. Nước Việt Nam từng giờ thay đổi, Đuôi Tây Tạng, đầu đổi sang Nam, Hỡi người Chiến Sĩ Việt Nam!!! Hãy nghe lời dạy mà làm y theo; Vào năm Tỵ, dân nghèo xơ xác, Bị Trung Cộng đàn áp bấy lâu, Máu đào tuôn chảy đến đâu, Lòng thù uất hận thấm sâu đáy lòng. Vì năm Rồng bọn Miên khởi chiến, Đánh vào Nam, cùng khắp các miền, Cộng Sản trả đũa liền liền, Trung Cộng thấy thế mới liền nhào vô. Vì lòng tham muốn đô hộ Việt, Vì lòng tà muốn triệt hết dân, Cho nên máu chảy ngập trần, Mười phần chết bảy, ba phần xác xơ. Trong lúc đó làm ngơ chẳng được, Nên Hoa Kỳ mới ngược sang Đông, Cùng chung Hải Ngoại cộng đồng, Hợp thành sức mạnh Biển Đông khai màn. Ba tiếng nổ mở màn tam chiến!!! Núi Cấm nay tan biến thành tro, Trung Cộng bị nạn thua to, Mới quày trở lại nung lò hạch-nhân. Khắp thế giới xa gần chinh chiến, Mười tám nước vào trận Biển Đông, Trung Đông với bọn Bắc-Hàn, Mưu mô hợp tác Nam-Hàn thua to. Vừa thế thắng đập cho Nhật-Bổn, Một quả bom thất tổn triệu dân, Liên-Minh chống trả đôi lần, Cũng không thắng được Quỷ-Tần ma vương. Bọn Châu-Âu tìm đường chống trả, Bị ăn nhầm một quả đạn cay, Thuận theo chiều gió mùa này, Chết la chết liệt, chẳng thầy cứu cho. Người có tu Phật lo cứu giúp, Kẻ không tu Địa-Ngục nhào vô, Khắp nơi khung cảnh xô bồ, Máu người đã đổ ao hồ tràn lan. Vì thương dân Thầy bàn đôi chút, Dùng lời văn mộc mạc dễ coi, Hỡi người Chiến Sĩ nước ngoài!!!! Gắng công tu luyện noi gương Phật Ngài. Nay đến lúc trổ tài Hùng Dũng, Dụng Tâm Bi cứu độ nước nhà, Cuối năm con Rắn mới ra, Dành lại Độc Lập nước nhà từ đây. Đuổi Trung Cộng chẳng ngày trở lại, Toàn thể dân trở lại quê xưa!!! Sớm chiều đạm bạc muối dưa, Tâm chuyên Niệm Phật Đại Thừa Vô Vi. Nước Việt Nam nay thì có đủ, Có Minh-Hoàng có đủ nhân tài, Đôi lời hé mở tương lai, Duyên lành hội ngộ Phật Thầy Tây An. (108) *** Bửu Ngọc Thầy ban ráng dũa mài, Sơn Trường Sa Đảo bị bao vây, Kỳ Lân Phụng gáy đà chinh chiến, Hương quê phục nghiệp đã đến ngày… Phật trao bảo kiếm lại càng hay, Thầy tu cởi áo đánh trận này, Xuất binh bất chiến mà thành toại, Hiện thân Bồ Tát lập đền đài
 20. Như nhà văn Ngô Văn Phú, nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn đã viết: Duyên với Yên Tử đã có bao nhiêu du khách. Vậy mà một nhà khoa học từ miền Nam lặn lội ra thăm, đã ghi lại được những vần thơ với tấm lòng thành của một khách xa, hành hương đến một vùng gốc Phật ở Việt Nam, tông phái Trúc Lâm … Tôi nói: Đó chính là nhờ lòng thành mà Phật độ cho anh đấy! Nam mô a di đà Phật! Yên Tử sơn chốn Tổ cõi thiền Trúc Lâm. Biết bao nhiêu cuộc thăng trầm của lịch sử từ các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Linh sơn Yên Tử đã đi vào lịch sử văn hoá dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp phi thường của Đức Hoàng đế Trần Nhân Tông từ bỏ đài son điện ngọc, cung tần mỹ nữ, trèo lên non xanh nước biếc tu hành trở thành Vua Phật. Đó là những từ thơ trong những tập Thi Vân Yên Tử và Ngọc Vân Yên Tử. Từ bỏ ngôi vua để tu hành Từ cái nhất thời cái hữu danh Vĩnh hằng vô hạn, vua tìm đến Yên Tử trường xuân hoá đất lành (Yên Tử trường xuân) Vua Trần Nhân Tông xuất thế nhưng chính Ngài lại nhập thế cứu độ muôn loài, đó là tư tưởng trường phái Trúc Lâm: Được làm vua chăn dân trăm họ Được làm Phật cứu độ muôn loài Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai Linh sơn Yên Tử đạo Phật đài Vua Trần đã hoá thành vua Phật Tây phương kề cận Phật Như Lai (Vua Phật) Hoàng đế minh quân Trần Nhân Tông sau khi cùng toàn dân Đại Việt đánh tan đạo quân xâm lược Nguyên Mông lập nên kỳ tích chói ngời trong trang sử vàng giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã từ bỏ ngai lầu son điện ngọc, áo thô hài cỏ về Yên Tử tu hành: Từ bỏ đài son điện ngọc ngà Cung tần mỹ nữ chốn kiêu xa Linh sơn yên Tử vua Trần đến Kinh đô thành cũ mỗi bước xa. (Thi Vân Yên Tử) Non xanh cắt tóc dứt trần duyên Vua đến nơi đây để nhập thiền Không phải trốn đời và yếm thế Cứu đời nhập thế với Phật Tiên (thi Vân yên Tử) Năm 1295 Thái thượng Trần Nhân Tông thực tập xuất gia Hành Cung Vũ Lâm. Năm 1299 rời Vũ Lâm chính thức xuất gia về Yên Tử dựng am Ngoạ Vân lấy đạo hiệu Trúc Lâm Đại Sỹ, Pháp danh Hương Vân Đầu Đà: Xuất gia hành đạo Cung Vũ Lâm Về tu Yên Tử Pháp Hương Vân Đại hiện Trúc lâm linh Yên Tử Tâm pháp lòng nhân toả sáng ngần. (Ngoạ Vân Yên Tử) Ngày xưa Thái tử tất Đạt Đa từ bỏ cung điện, đi lên núi tuyết. Ngày nay, Thái thượng Trần Nhân Tông về tu Yên Tử đất Phật cõi thiêng, chốn cõi thiền. Núi tuyết ngày xưa Tất Đạt Đa Giã từ cung cấm điện ngọc ngà Ngày nay Thái thượng về Yên Tử Tâm thành – tâm Phật có đâu xa. (Ngoạ Vân Yên Tử) Các cung tần mỹ nữ theo vua về Yên Tử, thời ấy lòng hồ Nam mẫu nước mênh mông, thung sâu vượn hú rừng hoang vắng u tịch. Vua lập đàn cầu Phật tổ, lòng hồ nước cạn Làng Mụ làng Nương ra đời, cánh đồng Nam mẫu xanh tươi từ dạo ấy, đến nay còn mang dấu tích vua Trần. Lòng vua trĩu nặng nỗi lo buồn Cung nữ theo vua về sơn môn Mênh mang u tịch rừng hoa vắng Thung sâu vượn hú chẳng xóm thôn Lòng hồ Nam mẫu nước mênh mông Lập đàn Phật tổ thấu tấm lòng Lòng hồ Nam mẫu nước mênh mông Lập đàn Phật thấu tấm lòng Lòng hồ nước cạn đầy tôm cá Nam mẫu xanh tươi một cánh đồng (Ngoạ Văn Yên Tử) Vua Trần về Yên Tử như một nhân duyên cho dân Đại Việt, Ngài lập Thiền trai Ngoạ vân lưng chừng núi đá. Sơn môn Yên tử kính tiếp ngài Nhân duyên kiếp trước vị sinh lai Điền Ngự Giác hoàng vua ngộ đạo Ngoạ vân lưng núi một thiền trai (Ngoạ Vân Yên Tử) Bảy trăm năm trôi qua, cùng năm tháng dấu tích vua Trần về Yên Tử tu hành vẫn sống mãi với thời gian. Nước chảy xuôi dòng cùng năm tháng Am nhỏ chùa xưa chẳng đổi thay Dấu tích vua Trần về Yên Tử Một dòng suối tắm giữa trời mây (Ngoạ vân Yên Tử) hình ảnh Thái thượng Thiền sư Trần Nhân Tông nằm trong am cỏ, như biểu hiện về đây. Đêm thu am cỏ mây đầy mây Song thưa trăng phủ tấm thân gầy Thái thượng thiền sư say giấc mộng. Nhạc vàng, sáo trúc cõi trời Tây (Ngoạ Vân Yên Tử) Ngài lập Am Dược Tiên, dùng cây cỏ Yên Tử chế thành thuốc Hồng sương ngọc cứu khổ chúng sinh. Yên tử vua lập Am Dược tiên Hồng ngọc cây rừng chế thành viên Yên Tử non cao thành Y Viện Cứu khổ chúng sinh khắp mọi miền (Ngoạ Vân Yên Tử) Ở Am Ngoạ Vân vua Trần soạn bộ sách kinh văn để lại cho đời sau về dòng thiền Yên Tử. Bốn sách kinh văn thư thạch thất Đặng lục rền tâm sáng dòng thiền Tông môn thiền phái Trúc Lâm tự Kết tụ am mây giữa núi thiêng. (Ngoạ Vân Yên Tử) Tiếng mõ tụng kinh chiều của vua Trần làm cho muôn vật lay động tâm linh. Tiếng mõ am xưa vua thiền định Chim rừng buông cánh lặng nghe kinh Hầu vượn từng đàn ngồi chật cửa Muôn vật từ bi cõi nhân sinh. (Ngoạ Vân Yên Tử) Sáng du ngoạn cùng mây núi, đêm về núi đá lót trăng nằm. Sớm cởi mây chơi cùng non biếc Đêm về bến nghỉ lót trăng nằm Tiếng sao thiền ca vui bất tận Ngập tràn Yên Tử trăng trong trăng. (Ngoạ Vân Yên Tử) Phương Bắc đã tạm yên, phương nam còn chưa ổn. Thái thượng băng ngàn thăm vua Chiêm, để lại sau huyền thoại tình duyên Huyền Trân công chúa với vua Chiêm. Trà bàn – thượng khách vua Chế Bân Mến trang dũng sĩ gả Huyền Trân Châu Ô, châu Lý thành đất Việt Non nước nghìn thu mãi mãi xuân (Ngoạ Vân Yên Tử) Người con gái hiếu thảo Huyền Trân công chúa vì cha vì nước mà ly biệt để lại cho đời một ánh sao. Qua dãy tùng xưa nay đã lớn Vẫy chào Hoàng hậu nước non Chiêm Nước mắt thành mây – thành mây trắng Huyền thoại tình duyên một nỗi niềm (Ngoạ Vân Yên Tử) Mười lăm năm ngôi Thái thượng hoàng, mười lăm năm tu hành hiển Phật, Vua Trần Nhân Tông đã để lại cho dân tộc Việt Nam một áng mây bất tử. Mười lăm năm ngôi Thái thượng hoàng Yên lành cõi Phật cả giang san Tu hành hiển Phật thành nhất tổ Non sông Đại Việt gấm vóc vàng. (Ngoạ Vân Yên Tử) Vua Trần biết mình sắp về cửa Phật, Ngài đi bộ về kinh sư thăm chị Thuỵ Thiên. Giã từ cung cấm ngọc ngà lần cuối, trở về Yên Tử. Mười ngày đi bộ đến kinh sư Thăm chị Thuỵ Thiên để giã từ Lặng ngắm hoàng cung trong chiều tím Trở về mây biếc Thạch thiên thư (Ngoạ Vân Yên Tử) Bữa cơm cúng đường lần cuối ở am đá Bình dương. Thái hậu Từ Tuyên, đâu ngờ lần cuối gặp vua Trần. Vua nghĩ qua đêm chùa Sùng Nghiêm Am đá Bình dương thăm Từ Tuyên Thái hậu đâu ngờ lần ly biệt Bữa cơm lần cuối ở cửa thiền. (Ngoạ Vân Yên Tử) Giã từ nhân thế bước vào cõi vĩnh hằng, vua Trần hiển Phật. Suối mấy hôm liền mây trút mưa Cây cối ngả nghiêng phục bên chùa Tiễn biệt vua Trần về cõi Phật Những dãi mây buồn luống tiễn đưa (Ngoạ Vân Yên Tử) Núi sông Yên Tử vang tiếng khóc bi ai của chim rừng, hầu vu7o75ng từng đàn tiễn biệt vua Trần giữa rừng thiêng Yên Tử, theo ý muốn vua Trần Nục thể của ngài được các đệ tử hoạ táng giữa rừng Yên Tử, ngọc xá lợi được nhập bảo tháp trong lăng Quy Đức khu vườn tháp Huệ Quang trước cửa chùa Hoa Yên. Chim rừng cất tiếng khóc bi ai Hầu vượn quanh am than thở hoài Bỗng sớm ngày sau trời quang đãng Một dãi ngân hà ánh sao mai. Nhục thân của Tổ trước hoả đài Rừng thiêng Yên tử sạch trần ai Hương trầm lan toả khắp rừng núi Đưa tiễn người về điện Như lai (Ngoạ Vân Yên Tử) Vua Trần Nhân Tông một hoàng đế minh quân, tu hành hiển Phật lập nên trường phái Trúc Lâm đã trở thành Đệ Nhất Tổ Trúc Lâm, làm sáng danh trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam đời nhà Trần. Đỉnh cao nền văn minh Đại Việt. Triều đại nhà Trần kéo dài 175 năm, trải qua 14 đời vua. Vua Trần Nhân Tông là đời vua thứ 3, người sinh vào ngày 11 tháng 11 năm 1258, và mất ngày 16 tháng 11 năm 1308. Khi Đức vua sinh ra, hào quang toả sáng đã cho biết một nhân vật kỳ tài. Năm 21 tuổi đã được vua cha truyền ngôi báo, 14 năm trị vì đất nước chống giặc ngoại xâm hoàng thành sự nghiệp vẻ vang, truyền ngôi là lại cho Thái tử Trần Thuyên (Trần Anh Tông) về Yên tử tu hành hiển Phật. Phải chăng Yên tử có đủ những điều kiện để cho các bậc tu hành có thể đắc đạo như núi tuyết Thái Tử Tất Đạt Đa tu hành hiển Phật. Trên non Yên tử ngài hoàn thiện hệ thống giáo lý của giáo phái Trúc Lâm, đã trở thành nền tảng tư tưởng và đạo đức của một thời đại hoàng kim đời Trần.
 21. Chưa thông LVĐT gieo thử một quẻ chu dịch dựa theo giờ của Thiên Bồng:Quẻ chính: Khảm vi thủy quẻ biến Trạch thủy khốn ôi sao thế này Việt Nam thắng 3-1 cơ à ? Sao xa với thực tế thế nhỉ ?
 22. Trước ngày 11AL thì chỉ có ngay 01/11 Âm lịch là tốt thôi
 23. Thưa bác HÀ UYÊN con xin trình bày ý kiến của con xin bác tha lỗi ạ.