• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Bài viết posted by VIETHA


 1. Qua tuổi tri thiên mệnh
  Ta trở thành thơ bé

  Mỗi sáng mai,
  Nhìn thẳng Mặt Trời
  Trong xanh mãi
  Vầng dương sao xanh thế
  Xanh tưởng như,
  Tưởng như là không thể
  Gom hết xanh trời xanh bể
  Gom hết ánh mắt trẻ thơ
  Và tình thương nhân thế
  Mặt Trời vời vợi
  Bỗng xanh hơn…

  be_gai.jpg

  Qua tuổi tri thiên mệnh
  Ta sắp hết nỗi buồn
  Hết day dứt
  Mưa nguồn chớp bể
  Hết bồn chồn
  Những điều không thể…

  Ta ầu ơ
  Hát ru ta
  Như thuở xưa
  Cháu hát ru bà
  Lời ngọng nghịu
  Chỉ có xanh bao la
  Gửi tới xa xôi
  Gửi tới Mặt Trời
  Bao nông nổi
  Bao xót xa
  Lời xưng tội
  Lời sám hối…

  Ngày xưa giờ trả lại cho ta
  Mặt Trời hóa những lời xưa
  Thành châu báu ngọc ngà
  Thành thích thảng những tháng ngày thanh thản
  Thành ánh nắng vàng dìu dịu giữa bình minh

  bai_cong_phap_so_5.jpg

  Ta hạnh phúc
  Mỗi sáng mai khẽ chớp mắt thơ ngây
  Nhìn Mặt Trời xanh như viên ngọc bích
  Kéo ta vào hun hút xa xăm
  Cho ta qua cõi trăm năm
  Cho ta qua tầng tầng bạt ngàn mây trắng
  Cho ta hát ca trong thầm lặng
  Tạ ơn NGƯỜI
  Tụng Ân Sư!

  Anh Vũ


 2. Vừa qua, Hội nghị Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ (Society of Clinical Oncology) đã được tổ chức tại Chicago với sự tham gia của hơn 30.000 chuyên gia về bệnh ung thư. Tại hội nghị, một báo cáo về hiệu quả của Pháp Luân Công đối với bệnh ung thư đã được giới y học chú ý.

  Người bệnh ung thư sống lâu hơn nhờ tập Pháp Luân Công 

  Phần tóm tắt báo cáo trên được đăng trên trang mạng ASCO của Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ, trong đó cho thấy kết quả nghiên cứu đối với 152 trường hợp người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cụ thể, báo cáo khẳng định: “tính trung bình thời gian sống của những người này chỉ kéo dài được 5,1 tháng nhưng sau khi luyện Pháp Luân Công, thời gian sống của họ dự tính kéo dài được đến 56 tháng”. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, có 149 người bệnh vẫn sống khỏe mạnh.

  Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra, có 97% người bệnh sau khi luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh, sau khi luyện Pháp Luân Công khoảng 1,3 tháng thì bệnh tình thuyên giảm.

  Một trong những tác giả báo cáo là Tiến sĩ Y học Đổng Vũ Hồng của Công ty dược phẩm Novartis (Thụy Sĩ) cho biết: “Những người bệnh không chỉ được cải thiện sức khỏe mà tâm tính họ cũng thay đổi. Biểu hiện cụ thể là họ luôn nhìn thấy mặt tích cực và lạc quan trong cuộc sống hơn”.

  Hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công là 97,9%

  Thực tế, vào năm 1988, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã có báo cáo điều tra đối với 12.553 học viên ở Phật Sơn – Quảng Châu: có 51% người tham gia điều tra ở độ tuổi ngoài 50, trong đó 83,4% số người có bệnh tật, tỷ lệ người phục hồi sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công là 77,5%, có chuyển biến tích cực là 97,9%.

  Ngày 23/10/1998, một số chuyên gia y học thuộc nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh: Đại học y Bắc Kinh, Bệnh viện Tổng cục Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc, Bệnh viện 304 Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đã thực hiện điều tra nghiên cứu về Pháp Luân Công trên địa bàn 5 quận ở thành phố Bắc Kinh. Kết quả cho thấy 99.1% những người tập Pháp Luân Công đã cải thiện tình hình sức khỏe theo hướng tích cực ở những mức độ khác nhau. Kết quả điều tra đã khẳng định hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công, cho thấy đây là một phương pháp tốt giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

  Đây là lik tham khảo : http://meetinglibrary.asco.org/content/161830-176


 3. Cựu nhân viên NASA tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất

  Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức (CLE) năm 2017 được tổ chức ở Los Angeles, Corey Goode đã tiết lộ những chi tiết thú vị về các chương trình không gian bí mật của Mỹ, cuộc sống của người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất.

  văn minh trong lòng đất, người ngoài hành tinh, Corey Goode,

  Corey Goode, một người đàn ông Mỹ có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh, được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của quân đội Mỹ. (Ảnh: abzu2)

  Corey Goode là một cựu nhân viên NASA có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh. Trước đó, ông từng được chỉ định tham gia Chương trình Quân sự mật của quân đội Hoa Kỳ (MILAB) khi vừa lên 6 tuổi. Goode đã được đào tạo và phục vụ trong chương trình MILAB từ năm1976-1987.

  Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức năm 2017 ở Los Angeles, Goode đã nói về những chi tiết thú vị liên quan đến cuộc sống của người ngoài hành tinh, cách liên lạc với họ, những nền văn minh tồn tại dưới lòng đất và nhiều lĩnh vực bị cấm phổ biến khác.

  1. Liên hệ với người ngoài hành tinh

  Ông cho biết, hoạt động liên lạc với người ngoài hành tinh vẫn luôn diễn ra: “Lần đầu tiên tôi được tham dự các chương trình của MILAB, tôi thấy mình đang dần dần được làm quen với những người không phải người Trái Đất. Bạn sẽ tiến vào một môi trường thực tế ảo, ở đó họ để sẵn 1 kính 3D, bạn ngồi trên ghế và sẽ có rất nhiều quân nhân cùng bác sĩ trong phòng cùng bạn”.

  “…Và rồi, khi bạn tháo kính ra, một người ngoài hành tinh màu xám sẽ ngồi cạnh bạn. Vâng. Họ mất nhiều năm mới thích nghi được với sự hiện diện của những người ngoài Trái đất này, bởi vì cho dù bạn là ai, bạn cũng sẽ sốc khi chứng kiến điều này lần đầu. Chúng tôi được lập trình về mặt di truyền để phản ứng theo bản năng với những người ngoài hành tinh này”.

  2. Chương trình không gian bí mật

  Corey Goode không phải là người duy nhất nói về sự tồn tại của những chương trình không gian bí mật.

  Điều thú vị là một cựu nhân viên NASA cũng tuyên bố rằng cách đây 20 năm, ông cũng từng thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật trên sao Hỏa trong 1 chiếc phi thuyền có người lái.

  Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Coast-to-Coast AM, một phụ nữ tên Jackie đã nói chuyện về con người trên sao Hỏa, điều đã được các nhân viên NASA bàn luận sôi nổi trong nhiều năm. “…Sau đó, tôi nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ quần áo phi hành gia, không phải là những bộ quần áo cồng kềnh mà chúng ta thường sử dụng, họ trông có vẻ đề phòng. Họ đi về phía đường chân trời và đi bộ đến địa điểm Viking Explorer…”.

  Ngoài những điều trên, một cựu Hải quân thậm chí còn tuyên bố mình từng làm việc trên trên sao Hỏa.

  Người sĩ quan về hưu với bút danh là “Thuyền trưởng Kaye” nói rằng không những thật sự có sinh vật trên sao Hỏa mà họ còn phát triển 1 đội tàu vũ trụ trong 1 chương trình không gian bí mật. Theo cựu Hải quân, ông đã được đưa lên hành tinh Đỏ trong nhiều năm và nhiệm vụ của ông là bảo vệ 5 thuộc địa của con người khỏi những sinh vật bản địa trên sao Hỏa, ông đã phục vụ trên một tàu sân bay không gian khổng lồ trong 3 năm.

  Tuy nhiên có lẽ người tốt nhất để tiết lộ mọi thứ liên quan đến các chương trình bí mật và chính phủ trong bóng tối là thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye, người đã từng nói: “Ở đó tồn tại một chính phủ với lực lượng không quân, hải quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng, với khả năng theo đuổi những mục đích riêng về lợi ích quốc gia, mà không có luật pháp chi phối”.

  Trong Triển lãm Cuộc sống có ý thức (Conscious Life Expo 2017) Goode đã giải thích chi tiết về chương trình không gian bí mật như sau:

  “Khi tôi gần 17 tuổi, tôi đã được cho tham gia vào Chương trình không gian bí mật (SSP), nơi tôi đã được chăm sóc chu đáo trong suốt chương trình MILAB. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm 1986″.BcKCN8.jpg

  “Họ đưa tôi đến một chiếc tàu nghiên cứu, và thuyền trưởng của họ không muốn tôi lên tàu. Trong quá khứ, họ từng đưa trẻ em lên tàu và những đứa trẻ đã kêu khóc vì hoảng sợ, phải mất 1 năm để chúng thích nghi và ông không muốn điều này lặp lại. Nó quá rắc rối. Thay vào đó, họ gửi tôi đến chương trình Người xâm nhập, Thẩm vấn, nơi họ sẽ sử dụng khả năng cảm thụ trực quan để thẩm vấn những sinh vật ngoài hành tinh mà họ bắt gặp trên Trái đất hoặc trong Hệ Mặt trời”.

  3. Nền văn minh trong lòng đất

  Goode không phải là người duy nhất tin rằng có tồn tại nền văn minh nằm ở bên dưới phần vỏ Trái đất của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn mới của Coast to Coast AM với tác giả và nhà nghiên cứu David Wilcock, ông tuyên bố rằng liên minh các nền văn minh cổ xưa đang sống trong lòng đất.

  Những nền văn minh cổ xưa này biến lòng đất trở thành ngôi nhà của họ trong một thời gian dài và không để lộ ra thế giới bên ngoài. Theo giải thích của Wilcock, trong quá trình hình thành các hành tinh có nước trong vũ trụ, các lỗ sâu rỗng sẽ được hình thành dưới bề mặt của lớp vỏ, với sinh vật trong lòng đất thì nơi đây sẽ cung cấp cho họ 1 nguồn sáng tự nhiên.

  Goode đã giải thích chi tiết về đề tài này trong CLE 2017:

  “Cuộc sống trong lòng đất. Có vẻ như đây là chủ đề phổ biến nhất mà tôi từng đề cập đến”.BcKCN8.jpg

  “Rất nhiều người nhớ rằng tôi từng nói về việc chứng kiến 1 thành phố trong một hang sâu. Đây là một hình ảnh mô phỏng thành phố này. Điều này thật tuyệt vời, sự khác biệt duy nhất của thế giới hang động này là nó chỉ có kích thước của một tiểu bang. Không có cách chính xác để miêu tả quy mô của nó. Thật không thể tin được. Có cả những làn sương mù dọc theo trần của các hang động”.

  “Nó giống như New York, hay Manhattan dưới lòng đất. Bên trong có những cột trụ, những cột trụ tự nhiên, và họ đã xây dựng thành những gì trông giống như một loạt các căn hộ… Họ không dùng tiền. Tôi sẽ gọi đó là nơi của những người giàu sinh sống. Họ đều không dùng tiền”.

  1 person likes this

 4. Khoai từ không những là một món ăn dân dã quen thuộc mà còn là một vị thuốc quý đại bổ cho cơ thể con người.

  khoai từ, ít biết, công dụng,

  Được biết tới với những tên gọi như sơn dược, của mài, củ từ…khoai từ là thực phẩm bổ dưỡng với nhiều công dụng bất ngờ. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

  Phòng chống bệnh tim mạch

  Trong những ngày giá rét, sự chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tương đối lớn. Hơn nữa, trời trở lạnh là khoảng thời gian các bệnh về tim mạch có nguy cơ tái phát.BcKCN8.jpg

  Khoai từ chứa nhiều protein niêm dịch, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Những chất này có tác dụng ngăn cản sự tích tụ của chất béo trong thành mạch máu, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim, chứng huyết áp thấp, đồng thời còn giúp tinh thần ổn định.

  Do đó, loại thực phẩm trên đặc biệt hữu ích trong mùa đông với những người có tiền sử bệnh tim và huyết áp.

  Kiện tỳ, ích vị, hỗ trợ tiêu hóa

  Amylase và polyphenol oxidase trong khoai từ rất có lợi cho dạ dày và quá trình tiêu hóa. Loại củ này còn giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu và sở hữu công dụng tương tự những loại thuốc bổ tỳ vị.

  Do đó, những người có tỳ dương suy yếu, dạ dày mắc chứng âm hư hoặc ăn ít, chán ăn, đi tả đều cần bổ sung các chất dinh dưỡng có trong khoai từ.

  Bên cạnh đó, khoai từ cho vào nồi lẩu không chỉ có hương vị ngon miệng mà còn giúp bảo vệ đường ruột và hệ thống tiêu hóa.

  Bổ phổi, khỏi ho

   

  Họng và phổi là hai cơ quan đặc biệt nhạy cảm mỗi khi thời tiết thay đổi.

  Trong khi đó, khoai từ có chứa saponin và niêm dịch. Hai thành phần này có tác dụng làm dịu và nhuận họng, bổ phổi, tiêu đờm, trị các chứng ho khan, tiêu trừ một số loại bệnh về đường hô hấp.BcKCN8.jpg

  khoai từ, ít biết, công dụng,

  Khoai từ còn được sử dụng như một loại thuốc ở nhiều quốc gia Đông Á. (Ảnh: Saga)

  Ích thận, dưỡng sinh

  Một trong số những lợi ích của khoai từ là tác dụng bổ thận, cố tinh. Hơn nữa, ăn khoai từ không những giúp tiết kiệm mà còn thay thế hoa quả bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể.

  Củ khoai từ là nguồn phong phú vitamin B, cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho sức khỏe. Những vitamin này cần thiết để thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Khoai từ cũng là nguồn phong phú vitamin C và A. Vitamin C có tác dụng chống lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và củng cố chất xương. Vitamin A trong củ khoai này cũng giúp cải thiện làn da, tăng cường thị lực, chống lại các bệnh ung thư phổi và khoang miệng.

  Nhưng cần lưu ý, không nên ăn khoai từ cùng chuối để tránh tiêu chảy.

  Hạ đường huyết

  Khoai từ chứa niêm dịch protein – hợp chất giữa protein và polysacc-harid. Do đó, loại củ này có tác dụng hạ đường huyết.

  Chế biến khoai từ thành các món ăn hằng ngày có thể ngăn chặn sự gia tăng và hấp thu đường trong máu, phòng chống bệnh tiểu đường.

  Ngừa ung nhọt

  Khoai từ cũng được sử dụng như một loại thuốc tại nhiều quốc gia Đông Á. Đó là nhờ khoai có chứa allantoin, hợp chất giúp vết thương mau lành khi được thoa lên các chỗ ung nhọt. Ăn khoai từ cũng kích thích sự ngon miệng và cải thiện các vấn đề về phế quản.


 5. Một nhà tiên tri người Anh dự báo, năm 2017 sẽ là năm khó khăn, đầy lo lắng. Trong đó, ông dự đoán Kim Jong-un bị lật đổ, bán đảo Triều Tiên trở thành một quốc gia thống nhất.

  triều tiên thống nhất, tiên tri, kim jong un lật đổ,

  Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: JONES / AFP / Getty Images)

  Gần đây, do tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, lời tiên tri này lại một lần nữa được thảo luận nóng bỏng.

  Ông Craig Hamilton-Parker 62 tuổi, là nhà tiên tri đến từ Southampton, Anh quốc. Mỗi năm, nhà tiên tri này thường công bố các dự báo của mình trên trang web psychics.co.uk.BcKCN8.jpg

  Trong năm 2016, ông Parker đã đưa ra một số dự đoán, và đều đã trở thành sự thật.

  Ví như, ông đã tiên đoán đúng về chiến thắng của Donald Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ, Anh rời khỏi EU và cựu Thủ tướng Anh David Cameron từ chức.

  Ông cũng dự báo cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra tại các trung tâm mua sắm và khu nghỉ mát, cùng với đó là vụ tấn công bằng súng tại một phòng trưng bày nghệ thuật.

  Đối với năm 2017, nhà tiên tri nói rằng vào đầu năm 2017 sẽ là một diễn biến khá tồi tệ, và đây là một năm khủng hoảng. Đồng thời ông đã đưa ra một số dự đoán.

  Nhìn nhận từ tình hình hiện nay của Triều Tiên, có thể thấy lời tiên tri trên trên dường như đang được kiểm chứng. Để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nước Mỹ đã triển khai tàu sân bay tấn công trong vùng biển của bán đảo Triều Tiên, đồng thời rầm rộ diễn tập quân sự.

  Kim Jong-un hiện cũng đã cho sơ tán 600.000 người dân tại Bình Nhưỡng. Tình hình hiện tại đang hết sức căng thẳng, cả thế giới đang theo dõi hành động tiếp theo của Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó, lời tiên tri của ông Parker được thảo luận sôi nổi. Có nhiều người cho rằng lời tiên tri đó rất có thể sẽ trở thành sự thật.

  triều tiên thống nhất, tiên tri, kim jong un lật đổ,

  Nhà tiên tri Craig Hamilton-Parker đã từng đoán đúng về sự kiện Brexit và chiến thắng của ông Trump. (Ảnh: The Sun)

  Dưới đây là những dự báo đầy sóng gió của ông cho năm nay:

  • Đan Mạch và Ý rời khỏi EU, đồng Euro sụp đổ.
  • Bà Hillary Clinton sẽ rời khỏi chính trường sau khi một loạt tài liệu được công bố.
  • Một cuộc tấn công bằng thuốc độc hoặc khủng bố sinh học sẽ xảy ra tại trường học ở châu Âu.
  • Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất khi Kim Jong Un bị lật đổ.
  • Một dịch cúm chết người sẽ lan rộng trên toàn thế giới.
  • Núi lửa ở Iceland phun trào, hạn hán ở Mỹ và lũ lụt ở châu Âu.
  • Sự phân chia chính trị ở Mỹ giữa phía Đông và phía Tây với các cuộc bạo động và tội phạm sử dụng súng tăng vọt.
  • Một đám cháy lớn tại Tòa nhà Quốc hội Anh do bảo trì không tốt chứ không phải do khủng bố tấn công.
  • Một sinh vật khổng lồ cổ đại giống bạch tuộc đóng băng sẽ được phát hiện ở Ai Cập.
  • Xảy ra vụ ám sát và bắt cóc nhằm vào Giáo hoàng tại Vatican. Các lính gác Thụy Sĩ bị giết.

  Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy năm 2017 và 2018 là năm mà những điều kỳ diệu thần thánh sẽ được tiết lộ cho cả thế giới, và cuối cùng nó sẽ phá vỡ ách thống trị của thời kỳ chủ nghĩa duy vật”.

  Bảo An tổng hợp

   


 6. Giải thích thế nào đây ? Ông tổ của thuyết tiến hóa giải thích giúp

  Chiếc ốc vít được phát hiện ở Trung Quốc được cho là tương tự đinh vít tìm thấy ở Nga vào những năm 90. Cả 2 đều có niên đại lên đến 300 triệu năm tuổi, điều này đang thách thức giới khảo cổ và lịch sử học. Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây có thể là bằng chứng của nền văn minh thời tiền sử.

  Trung Quốc, ốc Lan Châu, 300 triệu năm tuổi,

  Chiếc ốc vít nằm trong đá được phát hiện ở Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: Ancient Code)

  Ốc Lan Châu được phát hiện vào năm 2002 đã thu hút đông đảo sự chú ý của các nhà sưu tập và các nhà nghiên cứu. Phần bí ẩn nhất của vật thể này là chiếc ốc vít nằm bên trong một viên đá. Hòn đá hình quả lê có kích thước khoảng 6 × 8cm, nặng khoảng 466g.

   

  Đây không phải là một loại đá phổ biến cộng với chiếc ốc vít kim loại bên trong đã làm tăng thêm sự huyền bí cho hòn đá này.

  Các nhà nghiên cứu từ Viện Địa chất và Nghiên cứu Khoáng sản Trung Quốc cho biết, ốc Lan Châu được tạo ra trước khi bị lớp đất đá kiên cố bao bọc, quá trình này được cho là diễn ra trong 300 triệu năm.

  Thực tế, hòn đá quái lạ trên đã khiến các nhà địa chất phải “đau đầu”. Các cuộc kiểm tra đã thất bại trong việc xác định chính xác thành phần của nó.

  Tất cả các nhà nghiên cứu gồm các nhà địa chất học và các nhà vật lí học thuộc các ban ngành khác nhau ở Trung Quốc đều không đưa ra được kết luận chắc chắn về nguồn gốc của món đồ tạo tác này.

  Nhiều giả thuyết đã được đề xuất nhằm cố gắng giải thích nguồn gốc của hòn đá và thanh kim loại. Trong khi hầu hết các nhà nghiên cứu tin chắc đây là hiện vật của một nền văn minh thời cổ đại, thì các nhà nghiên cứu khác lại gợi ý, với thành phần bí ẩn của hòn đá, có khả năng cả đá và ốc vít kim loại đều có nguồn gốc từ một hành tinh khác.

   

  Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng hiện vật này không được sản xuất trong thời hiện đại, giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất là: Đây là một sản phẩm của nền văn minh thời tiền sử.

  Rất có thể còn nhiều điều chưa được chúng ta biết đến trong lịch sử xa xôi của nhân loại. Lịch sử và khảo cổ học rõ ràng không phản ánh toàn bộ bức tranh về quá khứ của chúng ta và các vật thể như ốc Lan Châu là bằng chứng cho chuyện này.

  Bên cạnh đó, người ta tin rằng chiếc đinh vít được phát hiện ở Nga vào những năm 90 cũng được làm ra cách đây 300 triệu năm. Chúng cũng nằm gọn trong những hòn đá và được tìm thấy ngẫu nhiên khi các nhà khoa học đến nghiên cứu 1 thiên thạch vừa rơi xuống vùng Kaluga.

  Trung Quốc, ốc Lan Châu, 300 triệu năm tuổi,

  Chiếc đinh vít hơn 300 triệu năm tuổi nằm trong đá được phát hiện ở Nga. (Ảnh: mez.su)

  Các cuộc kiểm tra cho thấy 1 số con ốc gắn chặt vào kết cấu của đất đá và thật kỳ lạ, tuổi của chúng phù hợp 1 cách chuẩn xác với những con ốc được tìm thấy tại Trung Quốc.

  Những khám phá như trên có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu. nhưng có lẽ vì nó nằm ngoài lối tư duy học vấn hiện đại, nên đã không được phổ biến. Dù vậy tất cả những khám phá đó đã nói lên rằng, có thể những gì chúng ta từng biết về lịch sử và nguồn gốc loài người là hoàn toàn sai.

  Có vẻ như hàng triệu năm trước, Trái đất là 1 ngôi nhà hoàn toàn khác biệt so với những suy đoán của con người ngày nay. Những vật thể được tìm thấy như ở Trung Quốc và Nga đã chỉ ra rằng các nền văn minh tiên tiến có thể đã tồn tại hàng triệu năm trước trên hành tinh chúng ta.

  Một bộ phận trong giới khảo cổ học và sử học sẽ tiếp tục phủ nhận những phát hiện này, vì như đã biết, chúng có thể làm thay đổi lịch sử đã đi vào tiềm thức của con người quá lâu.


 7. Bí mật người ngoài hành tinh được tiết lộ và tương lai nào cho nhân loại ngày nay?

  Gần đây, những bí mật về người ngoài hành tinh, UFO dần dần được tiết lộ, thậm chí với lượng thông tin nhiều chưa từng có từ trước đến nay. Đây đã trở thành đề tài cần được con người ngày nay nghiêm túc nhìn nhận.

  tiết lộ bí mật, người ngoài hành tinh, Bí ần,

  Theo thời gian trôi qua, nhân loại đang dần dần rõ ràng về hình dạng của người ngoài hành tinh, vậy cần phải đối đãi về vấn đề này như thế nào? (Ảnh: Epoch Times)

  Người ngoài hành tinh chắc chắn 100% là có thật. Họ tồn tại với hình dạng khác nhau, có thể là mắt to, thân màu xám, có thể là giống hình dạng thằn lằn trong vụ con quái vật thằn lằn bắt cóc người, có thể là nam thanh nữ tú, cũng có thể là “nhân sinh đạo sư” trí tuệ cao thâm, thậm chí là bám vào thân người dùng tư duy truyền cảm để khống chế con người.

  Lời giải về người ngoài hành tinh từng chút đã được hé lộ. Cho dù có bao nhiêu người cười nhạo không thừa nhận, chối bỏ, hoặc giấu kín như bưng, hoặc là tạm gác lại, thì ngày càng có nhiều bằng chứng xác thực xuất hiện. Chúng chính là ảnh hưởng đến khoa học kỹ thuật, cuộc sống và tương lai của nhân loại.

  “Người ngoài hành tinh không phải chỉ ngồi trong đĩa bay ở trên trời rồi xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng xuất hiện kỳ dị và chỉ bắt cóc con người hoặc trâu bò thôi sao?”. Nếu như bạn nghĩ vậy thì đã sai rồi. Edward Snowden, cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2014 đã làm rò rỉ những bí mật làm kinh động thế giới. Trong đó tiết lộ rằng, kể từ năm 1945, chính phủ nước Mỹ cùng hợp tác với người ngoài hành tinh, và (người ngoài hành tinh) đang thúc đẩy chính sách quốc nội và quốc tế của Mỹ.

  >>> Chính phủ Mỹ bị người ngoài hành tinh “khống chế” từ năm 1945?

  Năm 2009, kỷ niệm 40 năm tàu Apollo 1 đặt chân lên Mặt trăng. Một vị tên là Andrew Chainkin được gọi là “Tác giả giỏi nhất ghi lại lịch sử vũ trụ”, đã phỏng vấn 24 phi hành gia từng đổ bộ hoặc tiến hành thăm dò Mặt trăng. Sau đó ông đã xuất bản một cuốn sách có tên “Tiếng nói từ Mặt trăng” (Voice from the Moon), đã thuật lại những chi tiết sự thật gây sốc, tiết lộ bí mật đã được đồn đại trong suốt 40 năm: Tất cả phi hành gia từng làm nhiệm vụ khi đó, đều có tiếp xúc hoặc trải nghiệm với người ngoài hành tinh.

  Cho dù bạn có xì mũi coi thường hay là tin tưởng không chút nghi ngờ, người ngoài hành tinh cũng đã gây ảnh hưởng đối với thế giới của chúng ta. Ngay từ năm 1978, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã chính thức đề nghị thành lập một cơ quan chuyên trách nghiên cứu các hiện tượng có liên quan đến UFO, và định kỳ công bố các kết quả thu được.

  Bắt đầu từ năm 1992, sau khi Đại hội đồng LHQ lập thêm Ủy ban SEAT (Society of Transformation and Enlightenment), tổ chức nghiên cứu và thảo luận về UFO, tiếp tục nghiên cứu những hiện tượng như vòng tròn trên ruộng lúa mạch, sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người, cũng như phương thức tư duy cảm ứng câu thông với cuộc sống cao hơn ngoài vũ trụ. Cho đến nay, tổ chức này đã trở thành giống như một tổ chức tôn giáo tín ngưỡng và tâm linh về người ngoài hành tinh. Họ coi những tin tức mà mình truyền bá là chân lý, tiên tri và có chương trình nghiên cứu nghiêm túc.BcKCN8.jpg

  Cuộc sống và trí tuệ của người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến thế giới không chỉ được nói đến trong phim ảnh, mà trong cuộc sống thực tế cũng có nơi được nghe thấy. Ví như năm 2012, cựu cố vấn của Bộ quốc phòng Mỹ đã tiết lộ Tổng thống Dwight D.Eisenhower từng gặp người ngoài hành tinh. Tháng 8/2014, ông Boyd Bushman, cựu khoa học gia từng làm việc cho hãng không gian vũ trụ Lockheed Martin, trước khi qua đời đã để lại một video chân thật tiết lộ những sự thật chấn động: Đĩa bay chắc chắn 100% là có thật, rất nhiều người đến từ hành tinh khác và hiện đang làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ; một trong những người ngoài hành tinh này đã 230 tuổi, công việc chính của ông là “đem khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh ứng dụng vào quân sự Mỹ”.

  >>> Cựu chuyên gia Mỹ tiết lộ: 18 người ngoài hành tinh từng làm việc cho chính phủ Mỹ

   

  Các chính khách ở các quốc gia khác, ví như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Paul Hellyer, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, trong các cuộc phỏng vấn đã mạnh dạn khẳng định sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Quan điểm của họ là, sau khi xem xét những tài liệu này, con người không nên chỉ suy nghĩ những sự việc này là “có hay không?”, “thật hay giả”, mà cần phải nghiêm túc suy xét “bọn họ (người ngoài hành tinh) có mục đích gì?”, “tương lai của nhân loại như thế nào?”.

  tiết lộ bí mật, người ngoài hành tinh, Bí ần,

  Ông Boyd Bushman (trái), cựu chuyên gia làm việc tại Area 51, công khai những bức ảnh chụp người ngoài hành tinh ở trung tâm này. (Ảnh: Daily Mail)

  Nếu tĩnh lặng quan sát cuộc sống của nhân loại cũng có thể thấy rằng, coi trọng vật chất, không có đạo đức, phá vỡ sinh thái, khoa học kỹ thuật đi vào ngõ cụt… tất cả mọi phương diện đều trở nên tồi tệ hơn, tưởng như là trí tuệ đang phát triển, nhưng nhân loại là đang dần dần đi vào con đường bế tắc không thể nào quay trở lại.

  Nếu tiếp tục như vậy, điều chờ đợi nhân loại chính là hủy diệt. Những ai biết trước số đông, nhưng lại khó chống đỡ được sóng dữ, dường như chỉ có thể đau khổ chờ đợi kỳ tích, hoặc là ký thác vào lời tiên đoán trong thần thoại rằng Chúa cứu thế hàng lâm. Tuy nhiên tại thời điểm này, tín tức về người ngoài hành tinh được đưa ra ánh sáng với quy mô lớn chưa từng có xưa nay, là có ý nghĩa gì đây? Bọn họ là yêu ma sao? Là ngụy thần hay là đấng cứu rỗi? Người thông minh nên đối đãi như thế nào?

  Nếu là ngụy thần thì không chỗ nào có thể lẩn trốn, đây nhất định là điềm báo chính đạo sắp hiển lộ rõ ràng. Đây là điều hoàn toàn không giống với những gì bạn nghĩ, với những bí mật được bóc trần về người ngoài hành tinh, quan trọng là nhân loại lựa chọn đi con đường nào.

  Mời bạn đọc qua quyển sách, đi sâu tìm hiểu về nhân loại và vũ trụ vô cùng huyền bí. Đây là một cuộc hành trình đi phá giải những lời tiên đoán của Chư Thần về thời đại, cũng là hành trình khám phá quá khứ và tương lai của nhân loại. Chúng ta thật may mắn để có thể gặp được nó. Chào mừng bạn đồng hành cùng chúng tôi!

  ***

  Trên đây là một phần trích dẫn từ cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh” của tác giả Trần Tùng Linh (Chen Songling).

  Theo tác giả, hiện tượng người ngoài hành tinh đang là đề tài cần được nghiêm túc thảo luận, đặc biệt đối với xã hội nhân loại ngày nay. Mức độ nghiêm trọng, không chỉ ở sự hiện diện hay vắng mặt của người ngoài hành tinh, mà là sự hiểu biết về người ngoài hành tinh, cũng như mục đích thực sự của họ đối với nhân loại ngày nay.

  Đến nay, Nhà xuất bản Boda đã không ngừng nỗ lực và cho xuất bản cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh”. Đây là cuốn sách có thể nói rõ ràng cho bạn đọc về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên Trái đất, những sự kiện quan trọng về người ngoài hành tinh, cũng như những bằng chứng xác thực xuất hiện mới đây…

  tiết lộ bí mật, người ngoài hành tinh, Bí ần,Cuốn sách “Tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh”, Nhà xuất bản Boda. (Ảnh: Epoch Times)

  Đối với nhiều người hiếu kỳ, hiện tượng người ngoài hành tinh là một đề tài được tranh luận rộng rãi. Tuy nhiên, họ lại không đặt ra câu hỏi rằng, người ngoài hành tinh là tới trợ giúp nhân loại hay sao? Hay là đến chiếm đóng? Họ có năng lực kỹ thuật vượt xa nhân loại, vì sao không trực tiếp công khai làm, lại muốn đứng sau lưng một cách thần bí như vậy? Những thắc mắc này cũng sẽ được giải đáp đầy đủ trong cuốn sách.

  Hiện cuốn sách đã được phát hành chính thức, độc giả quan tâm có thể tham khảo tại địa chỉ sau: http://www.books.com.tw/products/0010748769

  Bảo An biên dịch

   


 8. 2 hóa thạch người tí hon 600 triệu năm tuổi ở Nam Cực: Họ là ai và từ đâu đến?

  Gần đây, 2 hài cốt được cho là của người tí hon đã được phát hiện ở dãy núi Whitmore, Nam Cực, một vùng đất xa xôi, lạnh giá không có con người cư trú trong khoảng thời gian rất lâu. Điều đáng ngạc nhiên là theo các nhà nghiên cứu, chúng có niên đại lên đến 600 triệu năm tuổi.

  người tí hoc, nam cực, hóa thạch, Bài chọn lọc, 600 triệu năm,

  Một trong 2 bộ hóa thạch mới được phát hiện ở Nam cực. (Ảnh: freaklore.com)

  Xương người tí hon đã được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Sinh vật này từng là một phần trong những câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên giờ đây, các bằng chứng mới được tìm thấy dẫn đến một khám phá có thể thay đổi lịch sử thế giới.

  Cụ thể, những bộ xương nhỏ này được phát hiện ở dãy núi Whitmore, Nam Cực, nơi được cho là không có khả năng sinh sống do nhiệt độ quá thấp.

  Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất về các hóa thạch này là chúng tồn tại trước cả khủng long, cách đây hàng trăm triệu năm, trước khi bất cứ thứ gì giống với con người xuất hiện trên Trái đất.

  Hai bộ xương được bảo tồn hoàn hảo được cho là có niên đại 600 triệu năm tuổi, cổ hơn bất kỳ động vật có xương sống nào đã phát hiện trước đây. Hình dạng của xương cũng chỉ ra chúng là người chứ không phải linh trưởng và tính đầy đủ của hài cốt cũng cho thấy chúng là người lớn hơn là trẻ sơ sinh.

  người tí hoc, nam cực, hóa thạch, Bài chọn lọc, 600 triệu năm,

  Điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên nhất là chúng có niên đại khoảng 600 triệu năm tuổi. (Ảnh: freaklore.com)

  Khám phá trong lỗ sâu nhất thế giới trong khi bộ xương được phát hiện cũng cho thấy chúng không phải có nguồn gốc ngoài Trái đất. Có lẽ đã từng có nền văn minh tiên tiến tồn tại cách đây rất lâu, từ trước thời kỳ của khủng long.

  Bảo tàng cổ sinh vật học California từng mô tả về giai đoạn này:

  “Lịch sử các hóa thạch của sự sống trên Trái đất đã bị đẩy lùi về 3,5 tỷ năm trước. Hầu hết các hóa thạch khi đó là vi khuẩn và tảo vi lượng. Tuy nhiên, trong cuối thời kỳ đại Nguyên Sinh, cách đây khoảng 635 đến 542 triệu năm trước, theo thuyết Darwin thì chỉ có thể tồn tại một số động vật thân mềm ở một vài địa phương trên thế giới”.

  người tí hoc, nam cực, hóa thạch, Bài chọn lọc, 600 triệu năm,

  Nơi phát hiện các hóa thạch người tí hon. (Ảnh: freaklore.com)

  Có nhiều thứ đã được giữ kín theo thời gian vì lý do nào đó. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đang dần được đưa ra ánh sáng để chúng ta hiểu thế giới bí ẩn này theo một cách mới. Nhiều nghiên cứu sẽ sớm được tiến hành tại Washington, D.C.

  Nếu dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin, người tí hon kia hẳn phải là những sinh vật siêu nhiên chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng thực tế cho thấy chúng đã từng tồn tại.

  Vậy có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng, những sinh vật siêu nhiên khác mà chúng ta từng nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng có thể hoàn toàn là có thật.

   

   

  TinhHoa

   


 9. “Tấm bản đồ vũ trụ” 5.000 năm tuổi – Bí ẩn chưa có lời giải đáp từ các nhà khảo cổ

  Phiến đá có niên đại 5.000 năm tuổi, chạm khắc hàng chục rãnh xoắn và hình học kì lạ, được mô phỏng như một tấm bản đồ vũ trụ cổ đại, là một đề tài bí ẩn chưa có lời giải đáp thôi thúc những nhà khảo cổ học tìm ra nguồn gốc của nó.

  Đá Cochno, tấm bản đồ vũ trụ, Scotland, hình họa bí ẩn,

  Một trong những đề tài bí ẩn hấp dẫn nhất từ trước đến nay là đi tìm ý nghĩa của phiến đá Cochno. (Ảnh Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland)

  Với hàng chục xoắn ốc có rãnh, vết lõm khắc, dạng hình học, và nhiều mô hình bí ẩn nữa, phiến đá Cochno nằm ở Tây Dunbartonshire, Scotland, được coi là chứa ví dụ tốt nhất về những chiếc cốc và chiếc vòng chạm khắc trên khắp châu Âu thời Đồ Đồng.

  Trong 50 năm qua, nó đã được chôn sâu dưới nhiều mét đất và thảm thực vật do người cổ đại cố gắng bảo vệ di tích khỏi bị phá hoại vào thời điểm đó. Tuy nhiên, phiến đá một lần nữa lại được khai quật để nghiên cứu sâu hơn về những biểu tượng bí ẩn xuất hiện với hy vọng tìm ra một bí mật nào đó.

  Phiến đá kích thước 13×7,9m và có khoảng 90 vòng chạm khắc phức tạp – được coi là một trong những bộ hình khắc đẹp nhất Scotland, theo nhiều nhà nghiên cứu bản đồ vĩ trụ. Lần đầu tiên được phát hiện bởi Rev James Harvey vào năm 1887 trên trang trại gần khu bất động sản nhà Faifley trên Clydebank.

  Nó được bao phủ bởi hơn 90 vết khắc sâu, được gọi là dấu cốc và vòng. Những chiếc cốc và vòng tròn được cho là có niên đại khoảng 5.000 năm, kèm với một cây thánh giá thời tiền Kitô giáo đặt trong một hình bầu dục, với 4 vết bàn chân, mỗi bàn chân chỉ có 4 ngón. Nhờ một loạt dấu hiệu chạm khắc như trên, phiến đá Cochno đã được công nhận về tầm quan trọng đối với quốc gia và trở thành di tích lịch sử.

  Các nhà khảo cổ học sẽ sử dụng công nghệ hình ảnh 3D để tạo ra một bản ghi kỹ thuật số về những dấu vết của hòn đá với hy vọng nó sẽ cung cấp thêm thông tin về lịch sử và về người đã tạo ra nó 5.000 năm trước.

  Đá Cochno, tấm bản đồ vũ trụ, Scotland, hình họa bí ẩn,

  Mặc dù ý nghĩa nguyên sơ mang trên phiến đá Cochno đã mất, nhiều giả thuyết được đưa ra giải thích sự hình thành của nó bào gồm những ý tưởng như: một văn bản cổ đại, bản đồ các vì sao trên trời, ý nghĩa tâm linh tôn giáo hoặc đơn giản chỉ là những hình vẽ trang trí.BcKCN8.jpg

  Không có sự đồng thuận ý kiến giữa các nhà khảo cổ để giải thích ý nghĩa của những biểu tượng phức tạp xuất hiện trên bề mặt của phiến đá. Đây liệu có phải là một tấm bản đồ của bầu trời hay Trái đất? Hay là một nơi tổ chức những nghi thức tế cúng?

  Một vài người cho rằng phiến đá là một cổng thông tin, trao đổi giữa sự sống và cái chết, tượng trưng cho sự tái sinh.

  Một số nhà khảo cổ học lý luận rằng những hình vẽ phức tạp hình vòm, đường và vành đai là một biểu hiện cổ xưa của nghệ thuật đá đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.

  Theo các chuyên gia, những biểu tượng này có từ thời Đồ Đá Mới và Đồ Đồng, nhưng một vài thì được tìm thấy từ thời Đồ Sắt.

  Nhà nghiên cứu Alexander McCallum đề xuất rằng đá Cochno là một bản đồ mô tả các khu định cư khác trong thung lũng Clyde.

  Những dấu hiệu đáng kinh ngạc gợi nhớ đến các vòng tròn trồng trọt khổng lồ thường được cho là do nền văn minh ngoài Trái đất. Thật thú vị, những tấm tương tự khác đã được tìm thấy ở phía Bắc của Tây Ban Nha, Mexico, Hy Lạp và thậm chí ở Ấn Độ. Ngay cả ngày nay, nó hoàn toàn vẫn còn là một bí ẩn như những thông điệp được khắc trên phiến đá. Những hình vẽ phức tạp có thể là biểu tượng của bộ tộc, dấu ngăn cách biên giới (như trên bản đồ), các biểu tượng của vũ trụ hoặc khe chứa chất lỏng trong những nghi thức nghi lễ, và hàng trăm những đề xuất khác.BcKCN8.jpg

  Đá Cochno, tấm bản đồ vũ trụ, Scotland, hình họa bí ẩn,

  Bản đồ hình khắc trên phiến đá Cochno. (Ảnh: The Modern Antiquarian)

  Chúng cũng có thể là những hình được trang trí đơn giản. Một cách giải thích khác cho rằng đây là những hình tượng liên kết con người tiền sử với những nghệ sĩ trừu tượng thế kỷ XX.

  Tiến sĩ Kenny Brophy thuộc Đại học Glasgow, chuyên gia nghiên cứu khảo cổ đi thị, là người chỉ huy cuộc khai quật, ông miêu tả trải nghiệm khi lần đầu tiên nhìn thấy phiến đá trong vòng 51 năm qua, ông nghĩ đây như một cơ hội “chỉ có một lần trong đời”

  “Tôi đã từng nghe một cậu bé nhắc đến đá Cochno, lịch sử đã nhiều lần ghi chép về nói, nhưng tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy nó cho tới tận bây giờ”.

  theo tinhhoa.net http://tinhhoa.net/tam-ban-do-vu-tru-bi-an-5000-nam-tuoi-chua-co-loi-giai-dap-tu-cac-nha-khao-co.html


 10. 4 tỷ năm trước, trên Trái đất đã có sự sống

  Tại vùng Quebec, Canada, các nhà khoa học đã phát hiện thấy hóa thạch của một số vật thể sống có niên đại khoảng 4 tỷ năm trước. Đây có thể được coi là vật thể sống sớm nhất từng xuất hiện trên Trái đất.

  sự sống trái đất, hóa thạch, bằng chứng,

  Hoá thạch mới về sự sống khi soi dưới kính hiển vi. (Ảnh: BBC)

  BBC cho biết những cấu trúc nhỏ dạng ống được các nhà khoa học của trường University College London (Anh) phát hiện trên các cổ thạch ở Quebec, Canada. Họ cho rằng đây có thể là những bằng chứng sớm nhất về sự sống xuất hiện trên Trái đất.

  Trong công trình đăng trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho rằng những vật thể này có thể được hình thành từ khoảng 3,77 tỷ đến 4,28 tỷ năm trước.

  Các cấu trúc này có chiều rộng nhỏ hơn cả đường kính sợi tóc, không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có chứa một lượng đáng kể chất haematie (một dạng hợp chất gồm sắt oxide).BcKCN8.jpg

  sự sống trái đất, hóa thạch, bằng chứng,

  Kết thạch đỏ tươi giàu sắt và silic dioxide, nơi ẩn chứa sự sống cách đây hàng tỷ năm. (Ảnh: BBC)

   

  Nó được cho là tàn tích của một loại vi khuẩn từng sinh trưởng dưới nước, xung quanh các lỗ thông thuỷ nhiệt và dựa vào các phản ứng hoá học để tích luỹ chất sắt làm năng lượng.

  Nhóm nhà nghiên cứu cho rằng những hoá thạch này có thể là bằng chứng mở ra cái nhìn về nguồn gốc sự sống trên Trái đất.

  sự sống trái đất, hóa thạch, bằng chứng,

  Vùng núi đá phát hiện các hoá thạch cổ xưa nhất. Nơi này từng được cho là chìm dưới biển cách đây hàng tỷ năm. (Ảnh: BBC)

  “Nếu những hoá thạch từ các mỏm đá này thực sự cách đây 4,28 tỷ năm thì chúng ta sẽ sớm biết được sự sống phát triển như thế nào sau khi đại dương hình thành cách đây 4,4 tỷ năm”, nhà nghiên cứu Matthew Dodd, đại diện nhóm tác giả, nói.BcKCN8.jpg

  Theo Zing News

  1 person likes this

 11. Tưng bừng sắc màu lễ hội tưởng nhớ Kinh Dương Vương – Vua thủy tổ dân tộc Việt

  Năm nay, lễ hội Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh diễn ra trong không khí tưng bừng màu sắc. Các hoạt động nghệ thuật dân gian truyền thống đã thu hút được đông đảo khách thập phương.

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Tưng bừng sắc màu lễ hội tưởng nhớ Kinh Dương Vương.

  Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu một chút về lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra hằng năm tại Thôn Á Lữ – Xã Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh.

  Vua Kinh Dương Vương là ai?

   

  Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Kinh Dương Vương có nguồn gốc từ phương Bắc: Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, đóng lại đó rồi cưới Vụ tiên nữ, sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục.

  Về sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương vương. Kinh Dương Vương sáng lập nhà nước Xích Quỷ, nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt. Con trai của Kinh Dương Vương chính là Lạc Long Quân.

  Tưởng nhớ Cha, Mẹ mỗi khi Tết đến Xuân về…

  Trong tâm thức người Việt, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ luôn là cha, là mẹ của mọi người dân nước Việt, là những vị Thủy tổ mở nước.

  Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, con dân đất Việt trong cả nước lại hành hương về khu di tích lăng và đền Kinh Dương Vương để bái yết, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của những bậc thủy tổ có công khai sơn sáng thủy lập nên nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt.

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Khung cảnh Làng Văn Hóa Á Lữ, Thuận Thành Bắc Ninh, nơi thờ tự vua Kinh Dương Vương. Các đoàn nghệ thuật tham gia lễ hội cùng người dự hội đông kín một vùng…

  Lễ hội Đền thờ Kinh Dương Vương năm nay diễn ra từ ngày 12/02 đến ngày 14/02 (tức ngày 16 tháng Giêng đến ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Thôn Á Lữ – Xã Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh. Tính đến nay, khai sinh nhà nước Xích quỷ đã được 4.896 năm và đã 4.809 năm kể từ ngày mất của Kinh Dương Vương.

  Đền và lăng Kinh Dương Vương tại thôn Á Lữ từ lâu được các triều đại phong kiến coi là chốn linh thiêng bậc nhất, xếp vào loại miếu thờ Đế vương.

  Vào dịp tế lễ Vua, quan các triều đại đều trực tiếp về đây để thắp hương bái tổ. Hiện trong Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương còn bảo lưu được nhiều cổ vật quý như ngai thờ Kinh Dương Vương, 15 sắc phong, thần phả, văn tế, hoành phi, câu đối ca ngợi về người được thờ như: “Nam bang thuỷ tổ” (Thuỷ tổ nước Nam), “Nam tổ miếu” (Miếu thờ ông Tổ nước Nam”, “Bách Việt Tổ” (Vua Tổ nước Nam)…BcKCN8.jpg

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  (Ảnh: Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2016)

  Đây là một lễ hội lâu đời được tổ chức theo đúng những nghi lễ truyền thống với hai phần Lễ và Hội:

  Trong phần lễ, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện các nghi lễ dâng hương, lễ rước và lễ tế. Lễ dâng hương nhằm tưởng niệm vị vua đầu tiên của dân tộc Việt. Lễ rước nước thể hiện sự thành kính của các thế hệ người Việt hậu nhân gửi đến Kinh Dương Vương.

  Lễ tế cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an đã thể hiện được sự giao hòa giữa con người với trời đất, sự mong muốn của con người trước thiên nhiên, hơn hết là sự thành kính của con người trước thiên nhiên và vạn vật.

  Những hình ảnh đặc sắc của lễ hội tôn vinh vị vua thủy tổ đất Việt:

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Những chàng trai tuấn tú dũng mãnh trong vai tướng nhà trời cùng các cô tiên nữ theo sau (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com)

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Lân vàng cùng ông Địa vui tính, tương truyền là Phật Di Lặc hiện thân để trừ ác giúp dân làng… (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com)

  Trong phần “Hội”, các trò chơi dân gian được tái hiện một cách sinh động như: Đánh đu, Đánh cầu, Văn nghệ dân gian (Hát Chèo, Tuồng, Quan họ,…), Trống Quân,… Tất cả như tái hiện lại một Làng Việt cổ xưa trong lễ hội.

  Đặc biệt, năm nay có sự góp mặt của Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân – là khách mời tham gia vào Lễ rước và phần Hội trong lễ hội. Có thể thấy tiếng trống lân của Đoàn Hồng Ân đã vang lên, những chú lân dẫn đầu đoàn rước là một điều đầy ý nghĩa. Điều đó cho thấy người dân nơi đây thực sự tin rằng: Lân sẽ chiến đấu với cái ác bảo vệ dân làng, và trống lân thực sự có thể xua tan tà ác.

  Các thành viên trong Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia chú trọng dạy con người rèn sửa đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những tiết mục biểu diễn của đoàn đều mang âm hưởng truyền thống dân gian cổ xưa, ví như múa Lân, múa tiên nữ, trống lưng…

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Triền đê chật cứng người dự hội…  (Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân: https://nghethuathongan.com)

  Ngoài các khách mời, phần không thể thiếu trong lễ hội chính là người dân nơi đây cùng khách thâp phương dự hội. Có thể thấy, người dân dự hội đông kín tất cả các con đường dẫn đến Lăng Kinh Dương Vương.

  Theo nhịp trống lân đi sau đoàn rước dài là đội múa Trống Lưng cùng những cô tiên xinh đẹp mang đến màu sắc của vẻ đẹp cung đình xưa cũ cho lễ hội nơi đây.

  vua thủy tổ nước việt, tưng bừng sắc màu, lễ hội kinh dương vương, Bài chọn lọc,

  Ông Địa oai phong dũng mãnh và vui tính mang đến tiếng cười sảng khoái cho lễ hội….BcKCN8.jpg

  Văn hóa lễ hội Đền thờ Kinh Dương Vương là một loại tín ngưỡng trong thờ cúng tổ tiên xưa. Vì vậy, đối với người dân nơi đây, việc tổ chức lễ hội này không chỉ là thể hiện sự tôn kính với một vị vua thủy tổ của một dân tộc mà còn là sự tưởng nhớ của những người con về một người cha. Theo truyền thuyết, khi người dân gặp nạn họ sẽ luôn cầu cứu đến người cha của mình là Kinh Dương Vương tôn kính.

  Hy vọng rằng những người con đất Việt có thể thực hiện được như lời hứa nguyện trong văn tế Thủy tổ Kinh Dương Vương tại lễ hội: “Chúng con – con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng nguyện khắc ghi công đức, trọn đạo nghĩa với đời, với Tổ; tận trung hiếu, vì nước, vì dân; tích đức, tu nhân, rèn tài, luyện chí; giữ vững kỷ cương, giương cao đạo lý; dựng nước Việt giàu đẹp văn minh cùng nhân loại hòa bình hữu nghị; nay nước Việt ta muôn thuở trường tồn với thế rồng bay sánh ngang tầm thời đại”


 12. ÔI 800 triệu năm rồi mà chúng ta tiến hóa không khác mấy so với tổ tiên của mình ?

  Thi thể 800 triệu năm tuổi vẫn hồng hào trong quan tài đá cẩm thạch

  Các nhà khoa học Nga đã xác nhận, thi thể người phụ nữ trong cỗ quan tài kỳ lạ được phát hiện ở vùng Kemerovo, nước Nga có niên đại ít nhất 800 triệu năm tuổi. Khám phá này sẽ đảo lộn rất nhiều hiểu biết của chúng ta về lịch sử loài người.

  quan tài, cô gái hồng hào, Bài chọn lọc, 800 triệu năm tuổi,

  Cỗ quan tài kỳ lạ bằng đá cẩm thạch được phát hiện. (Ảnh: Internet)

  Câu chuyện bắt đầu vào tháng 9/1969, tại làng Rzhavchik Tisulskago ở vùng Kemerovo, nước Nga. Trong khi đang làm việc tại một mỏ than ở độ sâu hơn 70m, người thợ mỏ Karnaukhov vô tình phát hiện một quan tài bằng đá cẩm thạch, bên ngoài được trang trí hoa văn rất tinh xảo.

  Toàn bộ công việc tại đây đều phải dừng lại ngay. Quan tài được đưa lên mặt đất để mở ra. Cạnh quan tài đã bị hóa thạch như bả ma tít.

  Cỗ quan tài chứa đầy chất lỏng màu xanh hồng. Trong đó đặt thi thể một phụ nữ mảnh mai xinh đẹp lạ thường. Người này trông khoảng 30 tuổi, có đôi mắt xanh, to tròn, đặc trưng của người châu Âu. Tóc cô hơi xoăn, bàn tay trắng mềm với móng tay được cắt ngắn gọn gàng.BcKCN8.jpg

  Cô mặc váy ren trắng dài đến đầu gối. Ống tay ngắn và được thêu hoa. Trông cô như người còn sống đang ngủ. Ai nấy chứng kiến cảnh tượng đều cảm thấy sốc.

  Trên đầu cô có một hộp kim loại màu đen, một đầu hình chữ nhật, một đầu hình tròn (cái gì đó giống như một điện thoại di động), kích thước 10x25cm. Sau này người dân gọi cô là “công chúa Tisulsky”.

  Sau khoảng 10 đến 15 giờ, quan tài được mở cho tất cả mọi người xem. Cả làng đều đổ đến xem vật thể kỳ lạ này. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 24 giờ, phát hiện được báo cáo lên cơ quan chức năng của khu vực.

  Đội cứu hỏa, quân đội, dân quân, tất cả đều xác nhận vụ việc. Đến 14h ngày hôm đó, một chiếc trực thăng đến đưa quan tài đi, khu vực phát hiện bị tuyên bố là có khả năng truyền nhiễm và người xem bị giải tán. Sau đó chính quyền phong tỏa địa điểm và cách ly tất cả những ai chạm vào quan tài, ngay cả những người đứng gần.

  Câu chuyện được kể lại từ dân làng. Rất ít người tin họ, tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn bạn sẽ nhận thấy nhiều chi tiết kỳ lạ.

  Video: Người dân kể lại câu chuyện

   

   

  Theo các nhân chứng, dưới đây là những gì đã xảy ra:

  Cỗ quan tài được chuyển vào máy bay trực thăng, nhưng vì nó quá nặng, họ quyết định đưa chất lỏng ra ngoài cho nhẹ hơn. Sau khi bơm chất lỏng ra khỏi quan tài, xác chết bắt đầu tối sầm xuống ngay trước mắt họ.

  Vì vậy, chất lỏng được đổ vào lại, và màu đen nhanh chóng biến mất. Sau một phút, hai má của người phụ nữ đã hồng hào trở lại, và thi thể lại trông tươi tắn như người còn sống.

  5 ngày sau, một giáo sư lớn tuổi từ Novosibirsk đến báo cáo kết quả sơ bộ về những phát hiện trong phòng thí nghiệm của họ. Vị giáo sư cho biết khám phá này sẽ đảo lộn rất nhiều hiểu biết về lịch sử của con người. Khi các nhà khoa học Liên Xô công bố phát hiện của họ, giới khoa học sẽ sốc.

  Theo giáo sư, niên đại của cỗ quan tài ít nhất là 800 triệu năm tuổi. Người phụ nữ này già hơn cả than đá được hình thành xung quanh quan tài của cô. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn lý thuyết của Darwin về sự tiến hóa.BcKCN8.jpg

  quan tài, cô gái hồng hào, Bài chọn lọc, 800 triệu năm tuổi,

  Thi thể người phụ nữ trong quan tài vẫn hồng hào như người còn sống. (Ảnh: Internet)

  Thuyết tiến hóa thực sự có vấn đề

  Để bảo lưu thuyết tiến hóa, một số ý kiến cho rằng cô là một người ngoài hành tinh, nhưng theo phân tích di truyền thì cơ thể của người phụ nữ đã cho thấy sự thống nhất về gen với con người hiện đại. “Ngày nay, cơ thể chúng ta rất giống với tổ tiên cách đây 800 triệu năm! Không có chuyện tiến hóa!”, các nhà khoa học cho biết.

  Loại vải cô mặc hoàn toàn không giống với quần áo hiện nay. Các nhà khoa học cũng chưa xác định được thành phần của loại chất lỏng có màu hồng-xanh, một số thành phần của nó có đặc tính tương tự hành tây và tỏi.

  Về hộp kim loại, các giáo sư chưa đưa ra bất kỳ nhận xét, và nó vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên trình độ khoa học của nền văn minh thời điểm người phụ nữ này sống có lẽ là vượt trội hơn chúng ta ngày nay.

  Thuyết tiến hóa của Darwin đã để lại quá nhiều lỗ hổng:

  Tiến hóa là sự thay đổi từng chút một cơ thể của sinh vật theo thời gian. Darwin từng tuyên bố rằng, tất cả sinh vật đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

  Nếu học thuyết của Darwin đúng, chúng ta sẽ có thể tìm thấy các hóa thạch trung gian tiến hóa khi 1 loài phân chia thành 2 hoặc nhiều hơn các loài khác. Và chúng ta cũng sẽ có thể tìm thấy loài mới được hình thành trong tự nhiên.

  Trên thực tế chúng hoàn toàn không xảy ra và câu chuyện của “công chúa Tisulsky” đã gửi đến chúng ta 1 thông điệp rằng loài người đã từng tồn tại lâu hơn so với những gì được viết trong sách giáo khoa. Lịch sử về sự tồn tại của con người vẫn còn rất nhiều bí ẩn.

  Tại sao những người dân làng đều im lặng?

  Sự phẫn nộ lắng xuống khi khu vực Tisulsky bất ngờ bị bao vây bởi quân đội và cảnh sát đã đi đến từng nhà loại bỏ “các thành phần nổi loạn” trong người dân. Khu vực tìm thấy ngôi mộ bị đào bới cẩn thận sau đó được lấp đầy đất.

  Bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, một số người dân trong làng đã đứng lên đấu tranh cho sự thật. Một người dân thậm chí đã viết thư cho Ủy ban Trung ương của chính phủ, nhưng đã chết trong vòng một năm (theo tài liệu chính thức là bị suy tim).

  Trong cùng năm đó, tất cả 6 nhân chứng của vụ việc đã chết vì tai nạn xe hơi, những người khác thì im lặng mãi mãi.

  Theo Life Coach Code

   


 13. Năm 2017, nếu những lời tiên đoán của Craig Hamilton-Parker .

  Dưới đây là những dự báo đầy sóng gió của ông cho năm nay:BcKCN8.jpg

  • Đan Mạch và Ý rời khỏi EU, đồng Euro sụp đổ.
  • Bà Hillary Clinton sẽ rời khỏi chính trường sau khi một loạt tài liệu được công bố.
  • Một cuộc tấn công bằng thuốc độc hoặc khủng bố sinh học sẽ xảy ra tại trường học ở châu Âu.
  • Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất khi Kim Jong Un bị lật đổ.
  • Một dịch cúm chết người sẽ lan rộng trên toàn thế giới.
  • Núi lửa ở Iceland phun trào, hạn hán ở Mỹ và lũ lụt ở châu Âu.
  • Sự phân chia chính trị ở Mỹ giữa phía Đông và phía Tây với các cuộc bạo động và tội phạm sử dụng súng tăng vọt.
  • Một đám cháy lớn tại Tòa nhà Quốc hội Anh do bảo trì không tốt chứ không phải do khủng bố tấn công.
  • Một sinh vật khổng lồ cổ đại giống bạch tuộc đóng băng sẽ được phát hiện ở Ai Cập.
  • Xảy ra vụ ám sát và bắt cóc nhằm vào Giáo hoàng tại Vatican. Các lính gác Thụy Sĩ bị giết.

  Ông cũng nói thêm: “Tôi cảm thấy năm 2017 và 2018 là năm mà những điều kỳ diệu thần thánh sẽ được tiết lộ cho cả thế giới, và cuối cùng nó sẽ phá vỡ ách thống trị của thời kỳ chủ nghĩa duy vật”.

  Theo Sott.net

  1 person likes this

 14. CIA công bố 13 triệu trang tài liệu mật về UFO

  Khoảng 13 triệu trang tài liệu mật bao gồm các báo cáo về UFO và thí nghiệm tâm linh được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ chia sẻ trên mạng.

  cia-cong-bo-13-trieu-trang-tai-lieu-mat-ve-ufo

  Kho tài liệu mật về UFO của CIA có thể dễ dàng truy cập trên trang web chính thức của cơ quan này. Ảnh: Express.

  Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã đăng tải lên mạng toàn bộ kho dữ liệu bao gồm gần 800.000 file với 13 triệu trang tài liệu gồm các ghi chép về vật thể bay không xác định (UFO) và thí nghiệm tâm linh Stargate, BBC hôm qua đưa tin.

  Số tài liệu này từ lâu đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người theo thuyết âm mưu. Động thái công bố tài liệu của CIA là kết quả sau nhiều nỗ lực kiện tụng kéo dài của các nhà vận động ủng hộ tự do thông tin đòi cơ quan này công bố các thông tin mật.

  Trong số tài liệu có các báo cáo của Henry Kissinger, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, cùng hàng trăm nghìn trang nói về phân tích trí thông minh, nghiên cứu và phát triển khoa học.

  Một trong những ghi chép bất thường nhất là tài liệu về dự án Stargate chuyên nghiên cứu năng lực tâm linh và ngoại cảm, trong đó có thí nghiệm với nhà ngoại cảm nổi tiếng Uri Geller năm 1973. Các bản ghi chép nêu chi tiết cách Geller có thể sao chép lại một phần bức tranh vẽ ở căn phòng khác, đôi khi với độ chính xác cao, khiến nhóm nghiên cứu kết luận ông "thể hiện khả năng tâm linh huyền bí một cách rõ ràng và thuyết phục".

  Số tài liệu còn lại bao gồm nhiều báo cáo về đĩa bay và công thức chế tạo mực vô hình.

  Dù công chúng có thể xem phần lớn thông tin qua mạng từ giữa thập niên 1990, việc tiếp cận với kho dữ liệu này rất khó khăn. Các ghi chép chỉ được cung cấp qua 4 máy tính đặt ở phía sau thư viện tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Maryland, trong khoảng thời gian từ 9h sáng đến 16h30 mỗi ngày.

  Tổ chức vận động tự do thông tin phi lợi nhuận MuckRock khởi kiện CIA để buộc cơ quan này đăng tải kho dữ liệu trong hơn hai năm. Cùng lúc, một phóng viên Mỹ tên là Mike Best đã huy động được hơn 15.000 USD để tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và in các tài liệu ra giấy, đăng tải công khai lên mạng nhằm gây áp lực với CIA.

  Tháng 11/2016, CIA tuyên bố sẽ xuất bản tài liệu. Toàn bộ kho tài liệu mật mang tên CREST nay đã có sẵn trên website CIA Library.

  http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/cia-cong-bo-13-trieu-trang-tai-lieu-mat-ve-ufo-3530456.html

  Phương Hoa


 15. Nhà vật lý học nổi tiếng chứng minh: Vũ trụ là đại ma trận được sắp xếp bởi Đức Chúa Trời

  Một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới tuyên bố rằng, ông đã tìm thấy bằng chứng chứng minh sự rằng Chúa Trời tồn tại, thông qua các hạt lý thuyết.

   

  than, Nguồn gốc vũ trụ, Michio Kaku, Chúa trời,

  Vũ trụ được hình thành trong 1 ma trận lớn?BcKCN8.jpg

  Vũ trụ được hình thành dựa trên thiết kế thông minh 1 ma trận lớn. Ông nói về nghiên cứu của mình: “Tôi đã kết luận rằng chúng ta đang sống trong thế giới được hình thành từ những quy luật thông minh”.

  Michio Kaku, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng thế giới, đánh giá cao cộng đồng khoa học đà dựa trên công trình nghiên cứu kì lạ của ông về lý thuyết dây, đưa ra khái niệm lý thuyết mới chứng minh sự tồn tại của Thần, hoặc đó là 1 người thiết kế thông minh đã sáng tạo ra vũ trụ.

  Michio Kaku, Giáo sư Vật lý lý thuyết tại trường Đại học New York đã đi đến kết luận này sau quá trình nghiên cứu “bán nguyên thủy – bán kính Tachyons”.

  than, Nguồn gốc vũ trụ, Michio Kaku, Chúa trời,

  Giáo sư Michio Kaku, nhà vật lý lý thuyết thuộc Đại học New York. (Ảnh: Internet).

  Nghiên cứu đã dẫn Giáo sư Kaku kết luận rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra thông qua thiết kế xây dựng, nó không hề hỗn loạn ngẫu nhiên như trước đây chúng ta vẫn nghĩ, mà chúng ta đang sống trong 1 ma trận.

  “Tôi đã kết luận rằng chúng ta đa ở trong 1 thế giới được tạo thành bởi những quy luật siêu việt”.

  “Tôi tin rằng, tất cả mọi thứ mà chúng ta gọi là cơ hội, hôm nay sẽ không có ý nghĩa nữa. Đối với tôi, rõ ràng chúng ta đang tồn tại trong 1 thế giới mà mọi thứ đã được sắp đặt bởi những quy luật có sẵn, hình thành bởi tư duy siêu việt và không tồn tại cái gọi là cơ hội ngẫu nhiên”.

  Thêm vào đó, quan điểm giáo sư Kaku hướng đến sự hình thành thành công 1 vũ trụ, Chúa Trời chắc chắn phải là 1 nhà toán học – ngụ ý rằng chúng ta thực sự là 1 dạng mô phỏng.

  Lời giải đáp cuối cùng Chúa Trời hẳn phải là 1 nhà toán học.

  Hiện giờ, chúng ta có một ứng cử viên cho “Ý của Chúa” (Mind of God) mà Albert Einstein đã nhắc đến trong 30 năm cuối cuộc đời ông

  “ Ý của Chúa Trời, chúng tôi tin rằng đó là âm nhạc của vũ trụ, là âm nhạc vũ trụ cộng hưởng xuyên suốt siêu không gian 11 chiều”.

  Theo Ancient-code

   


 16. Thành phố Atlantis truyền thuyết không bị chìm xuống đáy biển? Atlantis là chủ đề bàn luận trong hơn 2.500 năm qua của các nhà triết học, sử học và khảo cổ học. Rất nhiều cuộc thám hiểm đáy biển đã diễn ra để truy tìm thành phố truyền thuyết này, nhưng có thể họ đã tìm sai hướng khi một nghiên cứu mới đây cho rằng Atlantis không chìm mà chỉ bị sóng thần đẩy ra khơi xa.
  LaS4ab-20161111-thanh-pho-atlantis-co-th

  Nhà hiền triết Plato nói thành phố Atlantis là vương quốc phát triển hùng mạnh và tiến bộ đã bị chìm trong 1 ngày 1 đêm vào năm 9600 TCN và không bao giờ nổi lên nữa.BcKCN8.jpg

  Thành phố Atlantis là một trong những truyền thuyết cổ xưa nhất trên Trái Đất, lần đầu tiên được nhà hiền triết Plato kể vào năm 360 trước Công nguyên, mô tả một vùng đất thịnh vượng đã biến mất không một dấu vết và chìm xuống biển.

  Michael Hubner cho rằng, Atlantis không phải chỉ có trong truyền thuyết, mà là thành phố cổ đại đã tồn tại và nó không chìm mà chỉ bị sóng thần đẩy ra khơi xa, gần bờ biển Marrakesh.

  Nhà lập trình máy tính người Đức này đã đưa ra giả thuyết của mình dựa vào thuật toán. Anh đã tính toán dựa vào tập hợp dữ liệu và thông tin trong các bản viết tay của nhà hiền triết Plato và xem xét kỹ lưỡng từ dấu hiệu nhỏ nhất để định vị trí của thành phố Atlantis.

  Anh đã dùng những từ ngữ đáng lưu ý trong bản viết của nhà hiền triết Pluto để nhận diện 51 chi tiết và sử dụng để tính toán tọa độ tuyệt đối thành phố Atlantis. Cụ thể những từ ngữ đáng lưu ý gồm: Atlantis nằm gần biển và có kết cấu gồm mấy vòng nhẫn bao quanh.

  bQIdVu-20161111-thanh-pho-atlantis-co-th

  Vị trí thành phố Atlantis do anh Hubner tính toán định vị ra.

  Hubner thấy ở Morocco có những đặc điểm y như mô tả. Di chỉ nằm ở lòng chảo sa mạc cách biển 11,27km có những chi tiết giống hệt mô tả của nhà hiền triết Pluto. Ở giữa có ụ đất nhỏ giống với phần nổi lên giữa thành phố Atlantis, xung quanh đó là mấy vòng đáy sông càng giống thành phố truyền thuyết này.

  Trong cuốn sách của mình, nhà nghiên cứu Mark Adam công nhận giả thuyết của Hubner, cho rằng “nó có sức thuyết phục nhất”. Và một nghiên cứu mới đây cũng chứng minh Atlantis từng gặp cơn sóng thần lớn.

  Nhiều người tin rằng thành phố Atlantis ban đầu nằm trên đảo Santorini của Hy Lạp, từng xảy ra đợt phun trào núi lửa kinh hoàng vào năm 1500 TCN gây ra sóng thần quét sạch văn hóa Minoan. Các nhà khoa hoc cũng tìm thấy bằng chứng về các đợt sóng cao hơn 9m trên hòn đảo lân cận Crete của Hy Lạp.

  Các nghiên cứu trước đây cho rằng, miệng núi lửa đã sụp xuống biển và gây ra sóng thần. Nhưng các nhà nghiên cứu từ Đại học Athena mới đây đã đưa ra một lý thuyết khác.

  Họ đã phân tích đáy biển dưới miệng núi lửa, và tìm thấy bằng chứng cho thấy miệng núi lửa đã không nối với biển khi nó sụp đổ, thay vào đó nó bị ngập lụt sau vụ phun trào nhưng lũ không thể gây ra sóng thần.

  Các nhà nghiên cứu tin rằng một lượng lớn dung nham từ núi lửa đã chảy nhanh xuống biển, đủ để tạo ra sóng thần.BcKCN8.jpg

  iuAFNF-20161111-thanh-pho-atlantis-co-th

  Sơ đồ cho thấy sự phát triển của miêng núi lửa Santorini trước, trong và sau các đợt phun trào cuối thời đại đồ đồng.

  Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Paraskevi Nomikou, đã viết trên tạp chí Nature rằng: “Những cơn sóng thần quy mô khu vực liên quan đến phun trào núi lửa đã được tạo ra bởi sự ngập dòng chảy nham thạch, thêm nữa có lẽ là do việc sạt lở nhanh chóng lớp dung nham tích tụ xuống các sườn núi hướng ra biển“.

  Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện lớp dung nham tích tụ dày đến 60 mét ngoài khơi Santorini, góp phần củng cố thêm giả thuyết này.


 17. Phỏng vấn bậc thầy về thôi miên (P.2): Hầu hết con người đều là Thần chuyển sinh

  Trong cuốn sách mới nhất của mình, “Ba làn sóng tình nguyện và Trái Đất mới” (do Ozark Mountain xuất bản), bà đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có 3 nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến Trái Đất, dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của Trái Đất, giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu.

  Bài phỏng vấn dưới đây được Canon chia sẻ thêm về những “tình nguyện viên” này thông qua tờ The Edge (Tiếp theo phần 1):

  Hỏi: Các tình nguyện viên ở đây để làm những gì và tại sao chúng ta, những công dân của hành tinh này, lại cần quan tâm đến sự hiện diện của họ ở đây?

  Dolores Cannon:  Các “tình nguyện viên” đang ở đây để cứu Trái Đất, bởi vì những con người của Trái Đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo không thể làm điều đó. Họ bị cuộn trong nghiệp, liên tục lặp lại sai lầm và nghiệp lại thêm chồng nghiệp. Những người ở Trái Đất này không thể thoát ra để làm bất cứ điều gì tốt cho Trái Đất nữa. Nhưng những linh hồn đến từ các nơi khác, họ tinh khiết và họ có thể thực hiện những điều tốt nhất cho hành tinh này.

  Bây giờ trong cơ thể xác thịt mang hình hài con người này, những “người” này lại không nhớ gì về lý do họ đến đây, nhưng họ có nguồn năng lượng dự trữ. Nó là nguồn năng lượng của sự từ bi, yêu thương và nó sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của con người trên Trái Đất.  Nó sẽ thay đổi lịch sử, chỉ cần họ có mặt ở đây. Họ không nhận ra họ đang làm điều đó, nhưng họ đang tạo ra các nguồn năng lượng tích cực để bù đắp cho sự tiêu cực của thế giới.

  Tuy nhiên, họ không muốn ở đây. Họ không hiểu Trái Đất: “Tôi đang làm gì ở đây? Tôi muốn về nhà”. Trong tiềm thức họ, họ biết đây không phải là nơi thuộc về họ.

  Hỏi: Những cuốn sách của bà nói về một thực tế rằng, nhân loại trên hành tinh Trái Đất hiện nay đã được đến từ các nền văn minh tiên tiến hơn trong vũ trụ, nhưng có vẻ như một điều gì đó đã đi sai đường so với kế hoạch ban đầu?BcKCN8.jpg

  Dolores Cannon: Đó chỉ là tự họ – loài người – tạo ra vấn đề. Không có gì sai với kế hoạch cả. Khi họ (Đấng Sáng tạo) đưa những “hạt giống người” xuống Trái Đất, họ nói: “Chúng ta hãy cấp cho hành tinh xinh đẹp này một sinh vật với trí thông minh, kiến thức và ý chí tự do và xem những gì họ (loài người) làm với nó”.

  Chúng ta là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có ý chí tự do. Khi một nền văn minh được tạo dựng, những Đấng Sáng tạo đó thường không can thiệp, họ ngồi lại và xem xem nhân loại làm gì với ý chí tự do ấy, xem họ điều khiển cuộc sống như thế nào.

  Hỏi: Nhưng một mặt nào đó, hình như việc đưa những người tình nguyện đến Trái đất này cũng được xem như một sự can thiệp ở mức độ nhẹ?

  Dolores Cannon:  Thực ra, những người tình nguyện đó mang đến cho chúng ta sự cải biến cần thiết. Mỗi khi Trái đất cần một sự canh tân mới, thì họ mang nó đến.

  Theo dòng lịch sử, khi những Đấng Sáng tạo còn sống giữa nhân loại để cùng phát triển hành tinh này, họ sống rất lâu, lâu đến mức con người coi họ là Thần Thánh. Những truyền thuyết và câu chuyện cổ về Thần Tiên đã được hình thành như vậy. Mọi nền văn hóa trên thế giới đều có huyền thoại về những vị Thần của riêng họ, những vị Thần này đã dần mang tới các kiến thức và sự phát triển cho phạm vi mà họ cai quản.

  Bây giờ thì họ không còn sống giữa con người nữa, vì thế họ thả những ý tưởng vào bầu khí quyển. Họ không quan tâm ai phát minh ra nó, miễn là khi họ đặt định rằng, điều này vào thời điểm này cần được phát minh ra, thì chúng được phát minh ra.

  Các “tình nguyện viên” đang ở đây để cứu Trái Đất, bởi vì những con người của Trái Đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo không thể làm điều đó. (Ảnh: Internet)

  Tôi hỏi: “Đó chẳng phải là sự can thiệp sao? Cung cấp cho chúng ta những sự tiến bộ mà chúng ta cần?”

  Họ nói: “Không, đó là một món quà của chúng tôi cung cấp cho con người vào một thời điểm nào đấy, và sau đó con người làm gì với món quà này là tùy vào ý chí tự do của con người”. Họ nói thêm: “Tuy nhiên phần lớn thời gian, con người tương tác với nó không phải là những gì chúng tôi dự định ban đầu. Các vị lật qua lật lại, rồi biến nó thành một vũ khí hay một điều gì đó khác hẳn so với mục đích mà nó được tạo ra”.

  Tôi hỏi: “Vậy tại sao các ngài không đến và nói với con người rằng họ đang không làm đúng?”.

  Họ nói: “Không, đó là sự can thiệp”.

  Đó là sự khác biệt. Và đó là lý do tại sao họ đã phải phái các tình nguyện viên đến để hỗ trợ Trái Đất, bởi vì vào cuối Thế chiến II, họ thấy rằng loài người đã phát hiện ra năng lượng hạt nhân và bom nguyên tử.

  Tôi nói: “Vâng, chúng tôi sử dụng nó khá tích cực đấy chứ. Chúng tôi phục vụ nó cho năng lượng điện”.

  Và họ trả lời rằng: “Không, nó thực ra đã được phát minh ra làm vũ khí nguyên tử. Đó thật sự là một điều nguy hiểm”.

  Họ biết rằng con người không thể kiểm soát nó, rằng con người có thể dùng nó để hủy diệt thế giới.

  Có một Hội đồng có nhiệm vụ giám sát mọi thứ trong vũ trụ bằng các quy định và luật lệ. Không có gì là tình cờ hết. Hội đồng đã thấy sự việc này, nhưng họ không can thiệp từ bên ngoài, nên họ đã cử những tình nguyện viên đi để hỗ trợ từ bên trong. “Trái đất đang gặp khó khăn, ai muốn đến giúp đỡ?”. Và sau đó, các linh hồn tinh khiết chưa từng luân hồi trong nghiệp báo đã chuyển sinh vào lớp xác thịt con người. Hàng trăm ngàn các sinh mệnh như vậy đã đến Trái Đất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ II.

  Hỏi: Bà có thể chia sẻ về việc bà đã học hỏi được gì trong những năm tháng qua về các khái niệm về Chúa, về Thần và quan niệm rằng chúng ta đều là Thần (chuyển sinh)?

  Dolores Cannon:  Điều cơ sở trong tất cả các công việc của tôi, là việc chúng ta đều là Thần, chúng ta đều đến từ Trời (những cảnh giới cao) và chúng ta không bao giờ có thể tách biệt khỏi Người (Đức Chúa Trời). Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cô đơn, nhưng chúng ta chưa từng bao giờ cô đơn. Chúng ta là một phần của Chúa Trời và chúng ta chính là một phần của Người. Con người không nhận ra các năng lực mà họ có. Họ có thể làm tất cả, không gì là không thể, không có giới hạn nào hết.

  tinhhoa.net-JllXYO-20160518-phong-van-ba

  Hỏi: Bà đã từng viết nhiều về sự chuyển đổi của hành tinh này khi các xung động của nó tăng lên, và một Trái Đất mới sẽ xuất hiện. Liệu có một hướng dẫn chung nào cho con người để họ biết rằng họ đang đi đúng hướng trong việc trở thành một phần của Trái Đất mới hay không?

  Dolores Cannon:  Tôi nói với mọi người ở các bài giảng rằng, nếu họ quan tâm đến những điều này, có nghĩa là họ đang đi đúng hướng. Ngoài kia có rất nhiều người tiêu cực, cố chấp, họ không muốn thay đổi. Họ thích sự tiêu cực. Họ thích ngắm nhìn những bi kịch đang diễn ra. Đó là những người sẽ không thuộc về Trái Đất mới. Họ sẽ ở lại với những gì họ tạo ra, nơi họ dự định sẽ thuộc về. Bạn không cần phải lo cho họ, mà hãy suy nghĩ về bản thân mình, hãy hướng về tương lai và làm những điều tốt nhất có thể. Còn nếu ai đó tiêu cực, đó là họ phải tự xử lý vấn đề của họ, chúng ta không thể thực hiện thay họ được.

  Hỏi: Gần đây bà có thêm những khám phá gì về Trái Đất mới không?

  Dolores Cannon:  Tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng Trái Đất này sẽ thay đổi rung động và các tần số, chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà Trái đất đang trải qua. Tất cả những người ngoài hành tinh và các sinh mệnh khác ngoài vũ trụ đang dõi theo chúng ta, họ rất muốn xem liệu sự việc này diễn biến ra sao. Nó rất quan trọng và chưa từng được thực hiện trước đây.

  Trái đất mới là một khái niệm chúng ta không thực sự biết bởi vì nó là một quá trình tuyệt vời mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nó cực kỳ quan trọng.

  Hỏi: Bà mô tả trong cuốn sách của bà rằng, việc trị liệu có thể thực hiện đối với những vấn đề cụ thể mà khách hàng yêu cầu. Việc đưa người bệnh vào trong trạng thái siêu ý thức có thể khởi tác dụng giúp chữa lành được bệnh. Bà có thể nói rõ hơn về việc  này?

  Dolores Cannon:  Đầu tiên chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân của cái gọi là bệnh, bởi vì con người tự họ làm mình bị bệnh. Bạn cần biết rằng, con người sinh ra không phải để bị bệnh. Cơ thể con người cần phải ở trạng thái vô bệnh mới là đúng. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng gì, có nghĩa là cơ thể bạn đang cố gửi đến cho bạn một thông điệp, và bạn cần phải hiểu rõ thông điệp này là gì. Trong các buổi trị liệu của tôi, bạn sẽ biết rằng nguyên nhân của bệnh sinh từ tiền kiếp hay từ kiếp này của bạn, tại sao cơ thể bạn lại bệnh, và sau đó nó thường phục hồi nhanh chóng.

  Hỏi: Trong tất cả những thông tin mà bà trình bày trong cuốn sách mới này, điều gì khiến bà muốn chia sẻ nhất cho tất cả mọi người trên hành tinh này ngay bây giờ?

  Dolores Cannon:  Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói về nó. Chúng ta đang di chuyển vào một tần số mới, một chiều hướng mới, nơi nó sẽ là đất mới, và nó sẽ là vô cùng xinh đẹp. Mọi thứ tràn ngập trong các sắc màu lung tinh, tình yêu thương hiện diện ở khắp nơi.

  Chúng ta đang di chuyển ra khỏi các phiền não của Cựu Trái Đất, và đó sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn, không thể tin được. Kinh Thánh trong sách Khải huyền nói về Thiên đàng mới và Đất mới. Đó là điều tương tự, chúng ta sẽ được trải nghiệm điều đó.BcKCN8.jpg

  Điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống trong thời gian tối quan trọng trong lịch sử của vũ trụ; rất quan trọng khi có mặt ở Trái Đất vào lúc này. Hiện có hàng ngàn linh hồn muốn được ở đây để trải nghiệm điều này, ngay cả khi họ chỉ có thể có mặt ở đây trong một vài giờ. Thậm chí họ nói rằng ngay cả khi họ được sinh ra và chết ngay lập tức, họ cũng bằng lòng, bởi vì họ có thể nói: “Tôi đã ở đó khi điều này xảy ra”. Bạn có thể hiểu được thời điểm này quan trọng đến thế nào. Vì vậy, bạn đang sống trong một thời gian rất tuyệt vời mà sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa.

  Hỏi: Bà có lời khuyên nào cho con người trong thời kỳ này, liệu họ có thể làm gì để tận dụng được tốt nhất thời gian ở đây, về thiền định hay chế độ ăn uống, hay ý niệm?

  Dolores Cannon:  Thiền định rất tốt vì nó không chỉ giúp thư giãn cơ thể, mà nó còn làm cho cơ thể rất nhiều những điều tuyệt vời khác. Còn về chế độ ăn uống, khi Trái Đất chuyển sang một chiều hướng khác, cơ thể cần phải trở nên nhẹ nhàng hơn, bạn nên hạn chế các thứ thịt “nặng” như thịt bò hay thịt lợn.

  Họ nói rằng chế độ ăn uống tốt nhất là thức ăn tươi sống – trái cây tươi và rau quả, nếu được nên là các loại hữu cơ. Bạn có thể ăn một chút thịt gà hay cá, vì nó nhẹ hơn. Hãy tránh xa đường và hãy uống thật nhiều nước. Họ nói rằng những lợi ích của nước vượt xa hiểu biết của con người, cực kỳ kỳ diệu.

  Sau khi chúng ta ở trên Trái đất mới, có lẽ chúng ta không cần ăn gì cả. Nhiều người hỏi tôi: “Tôi có phải chết đi để được đến Trái đất mới không?”. Không. Bạn sẽ mang theo cơ thể này đi với bạn. Nó là một quá trình rất từ từ. Bạn thậm chí sẽ không nhận ra ngay cả khi nó xảy ra. Đó là một quá trình dần dần – và sau đó bằng cách nào, bằng cách nào đấy, chúng ta sẽ biến thành các sinh mệnh ánh sáng.

  tinhhoa.net-ADGgB5-20160518-phong-van-ba

  Thiền định rất tốt vì nó không chỉ giúp thư giãn cơ thể, mà nó còn làm cho cơ thể rất nhiều những điều tuyệt vời khác. (Ảnh: Các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền)

  Hỏi: Câu hỏi phổ biến nhất mà bà nhận được ở các bài giảng là gì?

  Dolores Cannon:  Họ luôn luôn muốn biết: “Thế còn gia đình của tôi, chồng tôi, con tôi, họ cũng sẽ đi sang Trái Đất mới chứ? Làm thế nào tôi có thể chắc chắn họ sẽ đi đâu?” Bạn không thể biết được. Thực ra ngay cả người thân thích nhất của bạn, bạn không bao giờ biết rõ về họ mặc dù bạn tưởng rằng bạn biết tất cả. Bạn không biết số phận của họ, kế hoạch thực sự của họ khi đến với Trái Đất này là gì. Tôi nói với mọi người rằng, bạn chỉ có thể quyết định sự việc này cho riêng bạn thôi, bạn không thể làm điều đó cho người khác.


 18.  Bài học từ sự hủy diệt của Atlantis

  https://youtu.be/hdS3jw4O96Q?t=36

   

  Cho dù trí tưởng tượng của bạn có bay xa tới đâu, khi bạn ngẫu nhiên đọc bất kỳ cuốn sách nào của Dolores Cannon, một bậc thầy về “Thôi miên Hồi quy” và là nhà nghiên cứu tâm linh kỳ cựu, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang xem một tác phẩm khoa học viễn tưởng.

  Dolores Cannon là tác giả của nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Nostradamus, Chúa Giêsu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên Trái đất, các tiền kiếp… Tất cả những kiến thức này được bà thu thập qua kỹ năng đặc biệt của mình về Thôi miên Hồi quy – Một quá trình mà bà đưa các khách hàng cần được trị liệu của mình vào một trạng thái gọi là “siêu ý thức”, từ đó nắm bắt được không chỉ thông tin về các tiền kiếp của họ, và còn những bí mật khác của vũ trụ.

  Trong cuốn sách mới nhất của mình, “Ba làn sóng tình nguyện và Trái đất mới” (do Ozark Mountain xuất bản), bà đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có 3 nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến Trái Đất, dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của Trái Đất, giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu.

  tinhhoa.net-59UH8B-20160517-phong-van-ba

  Cuốn sách “Ba làn sóng tình nguyện và Trái đất mới” của bà Dolores Cannon. (Ảnh: Internet)

  Làn sóng thứ nhất: Bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 40 đến đầu 60. Họ bị xáo trộn bởi trải nghiệm sự bạo lực, thù hận và giận dữ trên Trái đất. Họ đã rất khó khăn điều chỉnh cuộc sống như con người, và nhiều người trong số họ cố gắng tự tử.

  Làn sóng thứ hai: Bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 20 đến 30. Những “tình nguyện viên này” thích ứng tốt hơn. Họ mang theo các “kênh năng lượng” mà được cho là có thể ảnh hưởng tới những người khác chỉ cần ở gần họ.

  Làn sóng thứ ba: Đó là những người trẻ tuổi, từ những đứa trẻ cho đến thanh thiếu niên. Họ có các kiến thức cần thiết để tồn tại trên hành tinh này. DNA của họ cao cấp hơn.

  Thách thức đối với những linh hồn, điều mà Cannon nói, là khi được sinh ra, họ bị mất tất cả trí nhớ về việc họ đã từng là ai và tại sao họ lại tình nguyện được sinh ra ở Trái đất này.

  Bài phỏng vấn dưới đây được Canon chia sẻ thêm về những “tình nguyện viên” này thông qua tờ The Edge:

  Hỏi: Đối với những người không biết bà hoặc chưa từng tiếp xúc với lượng lớn các thông tin mà bà đã thu thập được, bà có thể mô tả lại những việc bà đã và đang làm, và cuốn sách này đã bổ sung gì cho những công việc mà bà đang thực hiện?

  Dolores Cannon: Vâng, tôi đã làm công việc thôi miên hơn 40 năm qua. Tôi đã phát triển một số kỹ thuật của riêng tôi. Nó không giống như bất kỳ kỹ thuật thôi miên nào khác trước đây. Chúng tôi có thể liên hệ với những gì tôi gọi là “Lực Lượng Tối Cao”, đó là cội nguồn của tất cả các tri thức. Tôi có khả năng nhìn nhận và thu thập được những kiến thức này thông qua hàng ngàn người mà tôi đã từng tiến hành thôi miên họ.

  Trong các lớp học của tôi, tôi dạy người khác làm thế nào để có thể thực hiện giống như những gì tôi làm. Điều này có một số tác dụng với việc điều trị các chứng bệnh, hay tâm lý bất ổn. Tôi làm việc như một bác sĩ chuyên khoa và một nhân viên tư vấn. Trong các buổi “trị liệu” này, tất cả các khách hàng, hay các bệnh nhân, họ trở về với các kiếp sống trước trong quá khứ của họ, và tôi giúp họ trả lời các câu hỏi liên quan.

  Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy rằng có một số khách hàng, họ chưa từng có một kiếp sống trong quá khứ trên Trái đất. Họ chưa bao giờ ở trên Trái đất trước kia, họ đã đến đây trực tiếp từ Thiên Chúa, từ các Thế giới khác nhau, từ các hành tinh khác, không gian khác, nơi họ có thể được gọi là các sinh mệnh ánh sáng (light beings).

  Đó là điểm xuất phát để tôi đến với lý thuyết của Ba làn sóng tình nguyện. Kể từ khi tôi nói về việc này trên chương trình phát thanh, trên mục “Coast to Coast” và ở tất cả các sự kiện khác của tôi, tôi bắt đầu nhận được thư từ liên hệ từ khắp nơi trên toàn thế giới. Họ nói: “Nó thật ý nghĩa. Tôi đã từng nghĩ tôi là người duy nhất trên Trái đất cảm thấy như thế”. Họ nói họ cảm thấy giống như họ không thuộc về nơi này và họ muốn về nhà. Họ không hiểu Trái đất. Họ chỉ biết rằng đây không phải là nhà của họ. Họ không biết nhà thật sự của họ ở đâu nhưng họ biết chắc rằng không phải ở đây, họ muốn rời khỏi Trái đất.

  Những lý thuyết của tôi đã làm họ cảm thấy tốt hơn nhiều, và có hàng ngàn người đã cảm thấy như vậy. Vâng, chúng tôi phát hiện ra lý do tại sao – bởi vì họ chưa từng có mặt ở trên Trái đất trước đây. Họ là một phần của nhóm đặc biệt này đã và đang đến để giúp đỡ chúng ta trong thời điểm hiện tại này.

  Hỏi: Ở phần cuối của cuốn sách, bà có đề cập đến Làn sóng tình nguyện thứ tư, được gọi là Những người giữ mạng lưới (Keepers of the Grids). Bà có thể cho chúng tôi biết về họ?

  Dolores Cannon: Tôi đã viết về nền văn minh Atlantis khá nhiều lần, và tôi nghĩ rằng, tôi đã tìm thấy tất cả các thông tin về Atlantis, vì sao nó bị hủy diệt. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng Atlantis không phải là nền văn minh duy nhất đã bị phá hủy. Có rất nhiều, rất nhiều các nền văn minh khác tồn tại trước nó.

  tinhhoa.net-OqsHMK-20160517-phong-van-ba

  Dolores Cannon: Tôi đã viết về nền văn minh Atlantis khá nhiều lần. (Ảnh: Internet)

  Mỗi lần, khi nhân loại tiến đến tình trạng mất kiểm soát do sử dụng năng lượng của họ một cách sai lầm, họ sẽ bị ngăn lại. Mọi thứ sẽ được hủy bỏ và thiết lập lại từ đầu. Nền văn minh sẽ trở lại giai đoạn sơ khai và mọi thứ bắt đầu lại.

  Đó là lý do tại sao họ không muốn có nó xảy ra lần này. Họ không muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu với Trái đất này.

  Sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm về Những người giữ mạng lưới. Trong một buổi thôi miên, một khách hàng của tôi, một phụ nữ đã quay trở lại kiếp sống trước của cô trong thời kỳ Atlantis; và rồi cô nói với tôi lý do chính vì sao Atlantis bị phá hủy. Đó không phải là những gì tôi đã nghe nói từ trước, và tôi nói với cô ấy: “Tôi chưa bao giờ nghe lý thuyết này”. Cô trả lời: “Đó là bởi vì chúng tôi đã không bao giờ nói với nó cho bất cứ ai trước đây”.

  Cô ấy nói chúng tôi cần phải biết điều này, bởi vì các nhà khoa học hiện nay đang làm điều tương tự trong thời điểm hiện tại với lý thuyết gọi là Phản Vật Chất (Anti – Matter). Máy Gia Tốc Hạt Lớn (The Large Hardon Collider) (*) mà hiện chúng ta đang thử nghiệm ở Thụy Sĩ chính là 1 dạng tương tự với thử nghiệm của các nhà khoa học thời kỳ Atlantis. Các nhà khoa học hiện nay, họ không biết họ đang thật sự làm gì, và điều này cực kỳ nguy hiểm.BcKCN8.jpg

  Nhiều người trong số những người của nền văn minh Atlantis đang chuyển sinh lại vào cơ thể con người chúng ta hiện nay, và công việc của họ là khôi phục lại Mạng lưới điều khiển (Grids) của Trái đất. Nhưng không ai trong số những người này, những “tình nguyện viên” hay Những Người Giữ Mạng Lưới, nhận thức được điều này. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ ở đây là vô cùng quan trọng.

  tinhhoa.net-VYlN8Q-20160518-phong-van-ba

  (*) Chú thích: Máy Gia tốc hạt lớn (LHC) có thể hiểu là “Cỗ máy tạo va chạm hạt Hadron”. Hạt Hadron là tên gọi cho nhóm các hạt có kích thước dưới cả mức nguyên tử (subatomic), được cho là những hạt cơ bản của vũ trụ. Chức năng của chiếc máy này là phóng những hạt cơ bản lên tới một vận tốc cực lớn để chúng đâm vào nhau.

  Với cỗ máy LHC, các hạt được cho di chuyển trên một quỹ đạo tròn cực lớn để tạo gia tốc, và sau cùng bắn vào một chùm hạt khác. Bằng việc tạo va chạm giữa các hạt cơ bản – hạt proton – các nhà vật lý tạo ra những quả cầu lửa nhỏ, hay là những vụ nổ Big Bang quy mô nhỏ, chứa đựng trong đó các điều kiện của vũ trụ thời kì sơ khai, và từ đó có thể tìm hiểu được chuyện gì đã diễn ra trong thời kì đó.​ Hay nói một cách khác, các nhà khoa học đang muốn sử dụng máy LHC để tái tạo vũ trụ.

  Hỏi: Có lẽ việc chúng ta biết về các thông tin này không thực sự có ý nghĩa lắm, việc chúng ta là “tình nguyện viên” hay không cũng thế, chúng ta chỉ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, sống tốt nhất có thể mà thôi.

  Dolores Cannon: Đó là lý do tại sao những ký ức trước đây đã bị xóa đi, vì vậy chúng ta chỉ có thể sống và làm những gì chúng ta phải làm. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ người khác, giúp đỡ tất cả mọi người. Đó mới là mục đích của tất cả những người đến Trái Đất, mặc dù họ không nhận ra nó.

  Bạn không phải ở đây để làm giàu, thưởng thức đồ ăn thức uống, hay tiệc tùng. Bạn đang ở đây để thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dầu nó được biểu hiện qua cách này hay cách khác. Có rất nhiều cách để giúp đỡ lẫn nhau.

  * Đôi điều về tác giả: 

  Dolores Cannon (Sinh ngày 15/4/1931 tại St Louis, Missouri) – Là bậc thầy thôi miên hồi quy ở Mỹ, là tác giả và sáng lập viên của nhà xuất bản “Ozark Mountain”, tác giả của 17 cuốn sách đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Bà là tác giả của phương pháp chữa bệnh trị liệu bằng “thôi miên hồi quy”.

  Tác giả: TIM MIEJAN, Cuộc phỏng vấn của tạp chí The Edge


 19. Phỏng vấn bậc thầy thôi miên (P.1): Bài học từ sự hủy diệt của Atlantis

   
   
   
  Cho dù trí tưởng tượng của bạn có bay xa tới đâu, khi bạn ngẫu nhiên đọc bất kỳ cuốn sách nào của Dolores Cannon, một bậc thầy về “Thôi miên Hồi quy” và là nhà nghiên cứu tâm linh kỳ cựu, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang xem một tác phẩm khoa học viễn tưởng.

  Dolores Cannon là tác giả của nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Nostradamus, Chúa Giêsu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên Trái đất, các tiền kiếp… Tất cả những kiến thức này được bà thu thập qua kỹ năng đặc biệt của mình về Thôi miên Hồi quy – Một quá trình mà bà đưa các khách hàng cần được trị liệu của mình vào một trạng thái gọi là “siêu ý thức”, từ đó nắm bắt được không chỉ thông tin về các tiền kiếp của họ, và còn những bí mật khác của vũ trụ.

  Trong cuốn sách mới nhất của mình, “Ba làn sóng tình nguyện và Trái đất mới” (do Ozark Mountain xuất bản), bà đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có 3 nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến Trái Đất, dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của Trái Đất, giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu.

  tinhhoa.net-59UH8B-20160517-phong-van-ba

  Cuốn sách “Ba làn sóng tình nguyện và Trái đất mới” của bà Dolores Cannon. (Ảnh: Internet)

  Làn sóng thứ nhất: Bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 40 đến đầu 60. Họ bị xáo trộn bởi trải nghiệm sự bạo lực, thù hận và giận dữ trên Trái đất. Họ đã rất khó khăn điều chỉnh cuộc sống như con người, và nhiều người trong số họ cố gắng tự tử.

  Làn sóng thứ hai: Bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 20 đến 30. Những “tình nguyện viên này” thích ứng tốt hơn. Họ mang theo các “kênh năng lượng” mà được cho là có thể ảnh hưởng tới những người khác chỉ cần ở gần họ.

  Làn sóng thứ ba: Đó là những người trẻ tuổi, từ những đứa trẻ cho đến thanh thiếu niên. Họ có các kiến thức cần thiết để tồn tại trên hành tinh này. DNA của họ cao cấp hơn.

  Thách thức đối với những linh hồn, điều mà Cannon nói, là khi được sinh ra, họ bị mất tất cả trí nhớ về việc họ đã từng là ai và tại sao họ lại tình nguyện được sinh ra ở Trái đất này.

  Bài phỏng vấn dưới đây được Canon chia sẻ thêm về những “tình nguyện viên” này thông qua tờ The Edge:

  Hỏi: Đối với những người không biết bà hoặc chưa từng tiếp xúc với lượng lớn các thông tin mà bà đã thu thập được, bà có thể mô tả lại những việc bà đã và đang làm, và cuốn sách này đã bổ sung gì cho những công việc mà bà đang thực hiện?

  Dolores Cannon: Vâng, tôi đã làm công việc thôi miên hơn 40 năm qua. Tôi đã phát triển một số kỹ thuật của riêng tôi. Nó không giống như bất kỳ kỹ thuật thôi miên nào khác trước đây. Chúng tôi có thể liên hệ với những gì tôi gọi là “Lực Lượng Tối Cao”, đó là cội nguồn của tất cả các tri thức. Tôi có khả năng nhìn nhận và thu thập được những kiến thức này thông qua hàng ngàn người mà tôi đã từng tiến hành thôi miên họ.

  Trong các lớp học của tôi, tôi dạy người khác làm thế nào để có thể thực hiện giống như những gì tôi làm. Điều này có một số tác dụng với việc điều trị các chứng bệnh, hay tâm lý bất ổn. Tôi làm việc như một bác sĩ chuyên khoa và một nhân viên tư vấn. Trong các buổi “trị liệu” này, tất cả các khách hàng, hay các bệnh nhân, họ trở về với các kiếp sống trước trong quá khứ của họ, và tôi giúp họ trả lời các câu hỏi liên quan.

  Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy rằng có một số khách hàng, họ chưa từng có một kiếp sống trong quá khứ trên Trái đất. Họ chưa bao giờ ở trên Trái đất trước kia, họ đã đến đây trực tiếp từ Thiên Chúa, từ các Thế giới khác nhau, từ các hành tinh khác, không gian khác, nơi họ có thể được gọi là các sinh mệnh ánh sáng (light beings).

  Đó là điểm xuất phát để tôi đến với lý thuyết của Ba làn sóng tình nguyện. Kể từ khi tôi nói về việc này trên chương trình phát thanh, trên mục “Coast to Coast” và ở tất cả các sự kiện khác của tôi, tôi bắt đầu nhận được thư từ liên hệ từ khắp nơi trên toàn thế giới. Họ nói: “Nó thật ý nghĩa. Tôi đã từng nghĩ tôi là người duy nhất trên Trái đất cảm thấy như thế”. Họ nói họ cảm thấy giống như họ không thuộc về nơi này và họ muốn về nhà. Họ không hiểu Trái đất. Họ chỉ biết rằng đây không phải là nhà của họ. Họ không biết nhà thật sự của họ ở đâu nhưng họ biết chắc rằng không phải ở đây, họ muốn rời khỏi Trái đất.

  Những lý thuyết của tôi đã làm họ cảm thấy tốt hơn nhiều, và có hàng ngàn người đã cảm thấy như vậy. Vâng, chúng tôi phát hiện ra lý do tại sao – bởi vì họ chưa từng có mặt ở trên Trái đất trước đây. Họ là một phần của nhóm đặc biệt này đã và đang đến để giúp đỡ chúng ta trong thời điểm hiện tại này.

  Hỏi: Ở phần cuối của cuốn sách, bà có đề cập đến Làn sóng tình nguyện thứ tư, được gọi là Những người giữ mạng lưới (Keepers of the Grids). Bà có thể cho chúng tôi biết về họ?

  Dolores Cannon: Tôi đã viết về nền văn minh Atlantis khá nhiều lần, và tôi nghĩ rằng, tôi đã tìm thấy tất cả các thông tin về Atlantis, vì sao nó bị hủy diệt. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng Atlantis không phải là nền văn minh duy nhất đã bị phá hủy. Có rất nhiều, rất nhiều các nền văn minh khác tồn tại trước nó.

  tinhhoa.net-OqsHMK-20160517-phong-van-ba

  Dolores Cannon: Tôi đã viết về nền văn minh Atlantis khá nhiều lần. (Ảnh: Internet)

  Mỗi lần, khi nhân loại tiến đến tình trạng mất kiểm soát do sử dụng năng lượng của họ một cách sai lầm, họ sẽ bị ngăn lại. Mọi thứ sẽ được hủy bỏ và thiết lập lại từ đầu. Nền văn minh sẽ trở lại giai đoạn sơ khai và mọi thứ bắt đầu lại.

  Đó là lý do tại sao họ không muốn có nó xảy ra lần này. Họ không muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu với Trái đất này.

  Sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm về Những người giữ mạng lưới. Trong một buổi thôi miên, một khách hàng của tôi, một phụ nữ đã quay trở lại kiếp sống trước của cô trong thời kỳ Atlantis; và rồi cô nói với tôi lý do chính vì sao Atlantis bị phá hủy. Đó không phải là những gì tôi đã nghe nói từ trước, và tôi nói với cô ấy: “Tôi chưa bao giờ nghe lý thuyết này”. Cô trả lời: “Đó là bởi vì chúng tôi đã không bao giờ nói với nó cho bất cứ ai trước đây”.

  Cô ấy nói chúng tôi cần phải biết điều này, bởi vì các nhà khoa học hiện nay đang làm điều tương tự trong thời điểm hiện tại với lý thuyết gọi là Phản Vật Chất (Anti – Matter). Máy Gia Tốc Hạt Lớn (The Large Hardon Collider) (*) mà hiện chúng ta đang thử nghiệm ở Thụy Sĩ chính là 1 dạng tương tự với thử nghiệm của các nhà khoa học thời kỳ Atlantis. Các nhà khoa học hiện nay, họ không biết họ đang thật sự làm gì, và điều này cực kỳ nguy hiểm.BcKCN8.jpg

  Nhiều người trong số những người của nền văn minh Atlantis đang chuyển sinh lại vào cơ thể con người chúng ta hiện nay, và công việc của họ là khôi phục lại Mạng lưới điều khiển (Grids) của Trái đất. Nhưng không ai trong số những người này, những “tình nguyện viên” hay Những Người Giữ Mạng Lưới, nhận thức được điều này. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ ở đây là vô cùng quan trọng.

  tinhhoa.net-VYlN8Q-20160518-phong-van-ba

  (*) Chú thích: Máy Gia tốc hạt lớn (LHC) có thể hiểu là “Cỗ máy tạo va chạm hạt Hadron”. Hạt Hadron là tên gọi cho nhóm các hạt có kích thước dưới cả mức nguyên tử (subatomic), được cho là những hạt cơ bản của vũ trụ. Chức năng của chiếc máy này là phóng những hạt cơ bản lên tới một vận tốc cực lớn để chúng đâm vào nhau.

  Với cỗ máy LHC, các hạt được cho di chuyển trên một quỹ đạo tròn cực lớn để tạo gia tốc, và sau cùng bắn vào một chùm hạt khác. Bằng việc tạo va chạm giữa các hạt cơ bản – hạt proton – các nhà vật lý tạo ra những quả cầu lửa nhỏ, hay là những vụ nổ Big Bang quy mô nhỏ, chứa đựng trong đó các điều kiện của vũ trụ thời kì sơ khai, và từ đó có thể tìm hiểu được chuyện gì đã diễn ra trong thời kì đó.​ Hay nói một cách khác, các nhà khoa học đang muốn sử dụng máy LHC để tái tạo vũ trụ.

  Hỏi: Có lẽ việc chúng ta biết về các thông tin này không thực sự có ý nghĩa lắm, việc chúng ta là “tình nguyện viên” hay không cũng thế, chúng ta chỉ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, sống tốt nhất có thể mà thôi.

  Dolores Cannon: Đó là lý do tại sao những ký ức trước đây đã bị xóa đi, vì vậy chúng ta chỉ có thể sống và làm những gì chúng ta phải làm. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ người khác, giúp đỡ tất cả mọi người. Đó mới là mục đích của tất cả những người đến Trái Đất, mặc dù họ không nhận ra nó.

  Bạn không phải ở đây để làm giàu, thưởng thức đồ ăn thức uống, hay tiệc tùng. Bạn đang ở đây để thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dầu nó được biểu hiện qua cách này hay cách khác. Có rất nhiều cách để giúp đỡ lẫn nhau.

  * Đôi điều về tác giả: 

  Dolores Cannon (Sinh ngày 15/4/1931 tại St Louis, Missouri) – Là bậc thầy thôi miên hồi quy ở Mỹ, là tác giả và sáng lập viên của nhà xuất bản “Ozark Mountain”, tác giả của 17 cuốn sách đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Bà là tác giả của phương pháp chữa bệnh trị liệu bằng “thôi miên hồi quy”.

  Tác giả: TIM MIEJAN, Cuộc phỏng vấn của tạp chí The Edge


 20. Mặt Trời ‘trắng’ không tỳ vết đen, dự đoán 3 năm sau Trái Đất sẽ tiến vào thời kỳ băng hà
   
  Theo cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), kết quả quan sát mặt trời lần thứ 4 trong năm nay cho thấy bề mặt mặt trời hoàn toàn không có vết đen nào. Điều này chứng tỏ mặt trời đang vào “thời kỳ hoạt động tối thiểu”. Các nhà khoa học lo lắng trái đất có thể sẽ rơi vào thời kỳ “băng hà nhỏ” sau 3 năm nữa.

  mat-troi.jpg

   

   

  Thông thường, bề mặt mặt trời có những vết đen (sunspot). Nhưng vào ngày 2/10, tại lần quan sát thứ 4 trong năm nay của NASA, bề mặt mặt trời hoàn toàn bằng phẳng, không có vết đen – hiện tượng này còn được gọi là “mặt trời trắng” (Blank sun). Vào thời kỳ này, lượng tia bức xạ của mặt trời giảm rõ rệt, dẫn đến nhiệt độ trên trái đất giảm mạnh, độ dày khí quyển mỏng đi.

  Theo SpaceWeather, hoạt động bề mặt của mặt trời đang giảm mạnh sau hơn 10.000 năm, năm 2019 là năm vết đen mặt trời giảm ở mức thấp nhất.

  Báo cáo cho thấy: “Từ nay đến năm 2020, tần suất mặt trời không vết đen sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, thời gian mỗi lần xuất hiện sẽ kéo dài hơn, từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí có thể đến vài tháng”.

  Giáo sư Valentina Zhakova thuộc trường đại học Northumbria (Anh) từng cảnh báo, mặt trời sẽ vào thời kỳ “mặt trời ngưng trệ hoạt động” (Maunder Minimum) từ năm 2020-2050. Hiện tượng này xảy ra gần đây nhất vào thế kỷ thứ 17, kéo dài liên tục 70 năm. Khi hiện tượng này xảy ra, trái đất sẽ rơi vào thời kỳ tiểu băng hà “Little Ice Age”.

  Trái đất đã từng rơi vào thời kỳ tiểu băng hà suốt 220 năm từ năm 1550 đến năm 1770. Khi đó, do nhiệt độ trái đất xuống thấp, chu kỳ sinh trưởng của các loài thực vật bị rút ngắn, gây thiếu hụt lương thực trầm trọng, nạn đói hoành hành khắp toàn cầu, loài người đứng bên bờ vực diệt vong.

  Theo ghi chép, do nước bị đóng băng nên vào thời kỳ đó mọi người có thể đi bộ trên sông Thames ở London.

  Khoa học cũng chứng minh rằng hoạt động vết đen trên mặt trời có tính chu kỳ từ 11 đến 12 năm một lần.

  Các nhà khoa học cho rằng, hiệu ứng nhà kính và hiện tượng giảm hoạt động của mặt trời là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu và gây ra hiện tượng những như mùa đông kéo dài ở bắc bán cầu năm 2012 và hiện tượng “lốc xoáy” v.v.


 21. DNA: Mật mã nhỏ xíu đang lật đổ thuyết tiến hóa

   

   

  Những khám phá về DNA chính là cái gót chân Achilles của thuyết tiến hóa, theo Tiến sĩ Stephen Meyer. Ông nhận xét: “Các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duy của Darwin trong thế kỷ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21, nhưng tư duy ấy không còn thích ứng được nữa… Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xảy ra trong sinh học đang gióng lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và các lý thuyết tiến hóa hóa học”.

   

  Đó là một trích đoạn từ bài báo “DNA, mật mã nhỏ xíu đang lật đổ thuyết tiến hóa” của Mario Seiglie. Dưới đây là bản dịch của PVHg’s Home, hân hạnh giới thiệu với độc giả.

  Đây là bài viết thứ 5 trong chuyên đề Cuộc khủng hoảng mang tên thuyết tiến hóa

   

  shutterstock_121238329_Organic-Science-t

  Tính phức tạp của thông tin của DNA chứng tỏ tiến hóa là điều bất khả. (Ảnh: Shutterstock)

  —***—

  Năm 1953, James Watson và Francis Crick đạt được một thành tựu phi thường – khám phá ra cấu trúc di truyền nằm sâu bên trong hạt nhân tế bào. Vật liệu di truyền này được gọi là DNA, viết tắt của cụm từ deoxyribonucleic acid (tiếng Pháp là ADN).

  Việc khám phá ra cấu trúc xoắn kép của phân tử DNA đã mở cửa cho các nhà khoa học lao vào nghiên cứu mật mã được cài đặt trong đó. Đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khám phá đầu tiên, mật mã của DNA đã được giải, mặc dù còn nhiều phần vẫn chưa hiểu rõ.

  Những gì đã được khám phá chứa đựng những gợi ý sâu xa đối với thuyết tiến hóa của Darwin – lý thuyết được dạy tại các trường học trên khắp thế giới, trong đó nói rằng mọi thực thể sống đã tiến hóa thông qua biến dị và chọn lọc tự nhiên.

   

  Những phát hiện đáng kinh ngạc về DNA

  Khi các nhà khoa học bắt đầu giải mã phân tử DNA của người, họ tìm thấy một sự thật hết sức bất ngờ – một ngôn ngữ tinh tế bao gồm 3 tỷ chữ cái thuộc hệ di truyền. Tiến sĩ Stephen Meyer, giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa tại Viện Discovery ở Seattle, Washington, nói: “Một trong những khám phá phi thường nhất của thế kỷ 20 là: DNA quả thật có chứa đựng thông tin – những chỉ dẫn chi tiết để lắp ráp proteins – dưới dạng một mã số bốn chữ cái” [1].

  Khó mà đo lường chính xác số lượng thông tin trong DNA của người, nhưng ước lượng nó tương đương với 12 bộ bách khoa toàn thư Britannica, gồm 384 cuốn sách dầy cộp lấp đầy 15m giá sách trong thư viện!

  Nhưng kích thước thực tế của vật chất chứa đựng chúng lại nhỏ xíu – tất cả chỉ chứa trong 2 phần triệu milimét chiều dày – và theo nhà sinh học phân tử Michael Denton, một thìa café DNA có thể chứa toàn bộ thông tin cần thiết để tạo ra proteins của tất cả các loài sinh vật có mặt trên trái đất từ trước tới nay, và vẫn còn đủ chỗ để chứa toàn bộ thông tin trong mọi cuốn sách đã được viết.

  Vậy ai hoặc cái gì có thể làm cái công việc vĩ đại là thu nhỏ kích thước của vật chất chứa đựng khối lượng thông tin khổng lồ như thế, rồi đặt số lượng khổng lồ các “chữ cái” đó vào trong một chuỗi thích hợp của chúng như một cẩm nang chỉ dẫn di truyền? Liệu sự tiến hóa liên tục dần dần từng tí một như Darwin nói có thể tạo ra một hệ thống kỳ diệu như thế không?

   

  DNA chứa đựng ngôn ngữ di truyền

  Trước hết hãy xem xét một số đặc điểm của “ngôn ngữ” di truyền. Để một hệ thống tín hiệu được gọi là một ngôn ngữ, nó phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: có một hệ chữ cái hoặc mã + có một cách đánh vần chính xác + có một ngữ pháp (một cách sắp xếp thích hợp của từ ngữ) + có ý nghĩa (ngữ nghĩa) + và có mục đích, có dụng ý.

  Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng mã di truyền có tất cả các điều kiện trên. Tiến sĩ Stephen Meyer giải thích: “Khu vực mã hóa của DNA có những tính chất thích đáng giống y như mã hoặc ngôn ngữ computer”.

  Ngoài mã của DNA, chỉ có duy nhất một loại mã khác được coi là ngôn ngữ thực sự, đó là ngôn ngữ của con người. Mặc dù loài chó biết sủa khi chúng nhận thấy nguy hiểm, loài ong vo ve để báo cho nhau biết một nguồn thức ăn, loài cá voi phát ra âm thanh… đó là vài thí dụ về sự thông tin liên lạc của các loài khác, nhưng không có loài nào có đủ các điều kiện của một ngôn ngữ thực sự. Những thông tin ấy chỉ được xem như những tín hiệu liên lạc bậc thấp.

  Những dạng thông tin liên lạc bậc cao chỉ bao gồm ngôn ngữ của con người + ngôn ngữ nhân tạo (ngôn ngữ computer, tín hiệu Morse…) + và mã di truyền. Ngoài ra không tìm thấy một hệ thông tin liên lạc nào khác thỏa mãn những đặc trưng cơ bản của một ngôn ngữ đích thực.

   

  “DNA giống như một chương trình phần mềm, chỉ khác là nó vô cùng phức tạp hơn rất nhiều so với bất kỳ phần mềm nào do con người tạo ra từ trước tới nay” – Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft

   

   

  Vậy, bất kể thời gian kéo dài chừng nào, bất kể bao nhiêu biến dị và chọn lọc tự nhiên diễn ra đi nữa, một thứ phức tạp như DNA có thể nào được chế tạo ra một cách ngẫu nhiên thông qua tiến hóa không?

  Ngôn ngữ của DNA không phải là phân tử DNA

  Những nghiên cứu hiện nay trong lý thuyết thông tin đã đi đến một số kết luận làm ngỡ ngàng, rằng thông tin không thể xem như một dạng vật chất hoặc năng lượng. Vật chất và năng lượng chuyển tải thông tin, nhưng chúng không phải là bản thân thông tin.

  Chẳng hạn cuốn sách Iliad của Homer chứa đựng thông tin, nhưng phải chăng nó chính là thông tin mà nó chứa đựng? Không, vật chất làm nên quyển sách (giấy + mực + keo dính) chứa đựng nội dung của quyển sách, nhưng chúng chỉ là những phương tiện chuyển tải nội dung đó.

  Nguyên lý tương tự cũng tìm thấy trong mã di truyền. Phân tử DNA chuyên chở ngôn ngữ di truyền, nhưng bản thân ngôn ngữ ấy độc lập với vật chất chuyên chở nó. Thông tin di truyền ấy có thể được viết trong một cuốn sách, hoặc chứa trong một đĩa compact hoặc được gửi qua internet, nhưng nội dung của bản thông điệp không thay đổi bởi phương tiện chuyển tải nó.

  Nhà sinh học George Williams giải thích: “Gene là một gói thông tin, thay vì một vật thể. Một mô hình của những cặp ba-zơ trong một phân tử DNA chỉ rõ một gene. Còn phân tử DNA chỉ là môi trường chuyên chở chứ không phải là bản thông điệp mà nó chuyên chở”.

   

  Thông tin phải được tạo ra bởi một nguồn trí tuệ thông minh

  Hơn nữa, dạng thông tin bậc cao trong DNA chỉ có thể bắt nguồn từ một nguồn trí tuệ thông minh.

  Như nhà nghiên cứu biện giải Lee Strobel giải thích: “Dữ liệu tại phần cốt lõi của sự sống không hỗn độn, mà được sắp xếp trật tự ngăn nắp như những tinh thể muối, nhưng mức độ phức tạp của nó và thông tin nó chứa đựng cho phép nó có thể hoàn tất một nhiệm vụ phi thường – xây dựng những cỗ máy sinh học vượt xa khả năng công nghệ của con người”.

   

  dna-the-knell-for-evolution-2.jpgChú thích ảnh trên: Khoa học vừa khám phá ra một mã thứ hai ẩn bên trong DNA đóng vai trò chỉ dẫn các tế bào kiểm tra các gene. Lâu nay hệ mã này bị che đậy vì một ngôn ngữ này được viết đè lên ngôn ngữ kia. Khoa học biết rằng mã di truyền sử dụng một bảng chữ cái có 64 chữ cái được gọi là các codon (mỗi codon là một bộ ba nucleotide liên tiếp trên gene). Một số codon có thể mang hai ý nghĩa – ý nghĩa thứ nhất liên quan đến việc lắp ráp protein, ý nghĩa thứ hai liên quan đến việc kiểm tra gene.

   

  Qua đó có thể thấy mã DNA được thiết kế bởi một nhà thiết kế siêu thông minh, rất hiếm có biến dị, và nếu biến dị thì tế bào chế tạo ra sẽ hỏng, bệnh hoạn, chứ không phải là một tế bào mới cao cấp hơn. Nói cách khác, không có sự tiến hóa thông qua biến dị và chọn lọc tự nhiên. Thuyết tiến hóa là sai lầm, vì nó không biết gì về DNA.

  Ngôn ngữ di truyền này có độ chính xác rất cao – lỗi trung bình chỉ ở mức 1 phần 10 tỷ chữ cái. Nếu một lỗi xảy ra trong một trong những phần quan trọng nhất của mã nằm trong các gene, thì nó sẽ gây ra một căn bệnh chẳng hạn như bệnh anemia (một bệnh giảm hemoglobin trong hồng cầu)… Trong khi đó, những thợ đánh máy thông minh và giỏi nhất thế giới cũng không thể đạt được trình độ chỉ mắc một lỗi trong 10 tỷ chữ cái – còn xa con người mới đạt tới độ chính xác như thế.

   

  Vì thế niềm tin cho rằng mã di truyền có thể tiến hóa dần dần từng tí một theo kiểu của Darwin là không phù hợp với các quy luật tự nhiên đã biết về vật chất và năng lượng. Thật vậy, khoa học không hề tìm thấy bất kỳ một thí dụ nào về một hệ thông tin bên trong tế bào tiến hóa dần dần từng tí một để trở thành một hệ thông tin khác.

  Michael Behe, một nhà sinh hóa tại Đại học Lehigh ở Pennsylvania, giải thích rằng thông tin di truyền đóng vai trò chủ yếu là một cẩm nang hướng dẫn. Ông viết:

  “Hãy xem xét một bản liệt kê từng bước hướng dẫn di truyền. Một biến dị là một thay đổi trong một dòng lệnh trong số các dòng lệnh. Chẳng hạn, thay vì nói “lấy một quả hạch 1/4 inch”, một biến dị có thể nói nhầm là “lấy một quả hạch 3/8 inch”. Hoặc thay vì nói “đặt một cái chốt tròn vào cái hốc tròn”, một biến dị có thể nói nhầm là “đặt một cái chốt tròn vào cái hốc vuông”,… Cái mà một biến dị không thể làm là thay đổi toàn bộ các lệnh trong một bước, tức là không thể cung cấp các lệnh để tạo ra một chiếc máy fax thay vì cái radio” (trích Darwin’s Black Box, 1996, trang 41).

  Do đó chúng ta có trong mã di truyền một cẩm nang hướng dẫn vô cùng phức tạp đã được thiết kế một cách tinh vi bởi một nguồn trí tuệ thông minh cao hơn con người rất nhiều.

  Ngay cả một trong những người khám phá ra mã di truyền vừa mới qua đời là Francis Crick, sau nhiều thập kỷ làm việc giải mã, đã thừa nhận rằng:

   

  life-itself_f-crick.jpg

   

  Thuyết tiến hóa thất bại không trả lời được

  Bất chấp những nỗ lực của tất cả các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ qua, khoa học vẫn không sao chế tạo ra được một sợi tóc của con người. Và sẽ còn khó khăn đến thế nào nếu muốn chế tạo ra toàn bộ một con người gồm khoảng 100 ngàn tỷ tế bào.

  Đến nay, các nhà tiến hóa theo Darwin cố gắng chống lại những người phê phán họ bằng những nỗ lực giải thích tính phức tạp của sự sống. Nhưng hiện nay họ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Làm thế nào mà những thông tin chính xác và giàu ý nghĩa lại có thể được tạo ra bởi biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên? Cả hai cơ chế này (biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên) đều không chứa đựng cơ chế thông minh, một đòi hỏi tất yếu phải có để tạo ra thông tin phức tạp như đã tìm thấy trong mã di truyền.

  Thuyết tiến hóa của Darwin vẫn được dạy trong hầu hết các trường học như thể đó là chân lý. Nhưng nó ngày càng bị nhiều nhà khoa học nhận ra là một lý thuyết sai lầm. Một nhà khoa học vốn vô thần là Patrick Glynn nói: “25 năm gần đây, một người có lý trí nếu cân nhắc những bằng chứng thuần túy khoa học về vấn đề này, có lẽ sẽ phải giảm sút sự nghi ngờ đối với Đấng Sáng tạo. Tình hình không còn như thế nữa. Những dữ liệu cụ thể hiện nay hướng tới giả thuyết về sự sáng tạo của Chúa một cách rõ ràng. Đó là lời giải đơn giản nhất và rõ ràng nhất…”

   

  Chất lượng của thông tin di truyền là như nhau ở các loài

  Thuyết tiến hóa nói rằng thông qua những biến di ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, sinh vật tiến hóa. Tuy nhiên tiến hóa có nghĩa là biến đổi dần dần từng tí một những đặc tính xác định của sinh vật đến khi nó trở thành một loài khác, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách biến đổi thông tin di truyền.

  Vậy chúng ta thấy điều gì về mã di truyền? Dù là một con vi khuẩn tầm thường hay một cái cây hay một con người, chất lượng cơ bản của thông tin di truyền đều có độ chính xác như nhau. Mã di truyền của vi khuẩn ngắn hơn, nhưng chất lượng thông tin di truyền của nó cũng chính xác và tinh tế như của con người. Thông tin di truyền của vi khuẩn hay tảo hay con người trước hết đều phải đạt được yêu cầu của một ngôn ngữ bậc cao – có hệ chữ cái, ngữ pháp và ngữ nghĩa.

  Theo Micheal Denton, nhà sinh học phân tử nổi tiếng của Anh-Úc, mỗi tế bào với thông tin di truyền, từ vi khuẩn tới con người, chứa đựng “những ngôn ngữ không tự nhiên mà có, cùng với hệ thống giải mã chúng, những ngân hàng bộ nhớ để cất giữ thông tin và những hệ thống kiểm tra và sửa lỗi tinh vi đóng vai trò điều khiển việc tự động lắp ráp các bộ phận và các thành phần, những cơ cấu đọc-sửa và tránh lỗi được sử dụng cho việc kiểm tra chất lượng thông tin, các quá trình lắp ráp liên quan tới nguyên lý đúc sẵn các bộ phận và xây dựng các mô-đun… và một khả năng vượt trội so với bất kỳ cỗ máy móc tiên tiến nhất nào của con người, sao cho có khả năng nhân bản toàn bộ cấu trúc của nó bên trong vật chất chỉ trong vài giờ đồng hồ”.

   

  Vậy làm sao mà thông tin di truyền của vi khuẩn có thể tiến hóa dần dần từng tí một để biến thành thông tin của một loài khác, trong khi chỉ cần một hoặc một vài lỗi nhỏ trong hàng triệu chữ cái trong DNA của vi khuẩn là đủ để có thể giết chết nó?

   

   

  Một lần nữa các nhà tiến hóa lại im lặng. Thậm chí họ không đưa ra được một giả thuyết nào để giải thích điều này. Lee Strobel viết: “DNA dài 1m8 cuộn bên trong một tế bào trong số một trăm ngàn tỷ tế bào của cơ thể chúng ta chứa đựng một bảng chữ cái gồm bốn ký tự hóa học cho phép đọc các chỉ dẫn lắp ráp chính xác đối với toàn bộ các protein tạo ra cơ thể chúng ta… Không hề có một giả thuyết nào được nêu lên để giải thích làm thế nào mà thông tin được cài đặt vào trong vật chất sinh học bằng các phương tiện ‘tự nhiên’”.

  Werner Gitt, giáo sư về các hệ thông tin, nói một cách ngắn gọn: “Sai lầm cơ bản của toàn bộ các quan điểm của thuyết tiến hóa là ở vấn đề nguồn gốc của thông tin nằm trong các thực thể sống. Chưa bao giờ chúng ta có thể thấy một hệ mã và thông tin có ý nghĩa có thể bắt nguồn từ chính bản thân nó (thông qua vật chất)… Các định lý của khoa học thông tin tiên đoán rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Do đó một lý thuyết thuần túy vật chất về nguồn gốc sự sống sẽ bị bác bỏ”.

  Mã số 4 chữ cái của DNA là tối ưu cho lưu trữ và sao chép

  Bên cạnh toàn bộ bằng chứng chúng ta đã trưng ra đối với sự thiết kế thông minh của thông tin trong DNA, còn có một sự thật đáng kinh ngạc nữa – số lượng lý tưởng của các chữ cái di truyền trong mã DNA để cất giữ và phiên dịch.

  Hơn nữa, cơ chế sao chép của DNA, để đáp ứng hiệu quả tối đa, đòi hỏi số chữ cái trong mỗi từ là một số chẵn. Với tất cả các tổ hợp toán học có thể có, số lượng lý tưởng để cất giữ và sao chép đã được tính toán cho bốn chữ cái.

  Đây đúng là cái đã được tìm thấy trong các gene của mọi sinh vật trên trái đất – một mã số bốn chữ cái. Như Werner Gitt phát biểu: “Theo quan điểm công nghệ, hệ mã hóa được sử dụng cho sinh vật là tối ưu. Sự thật này củng cố quan điểm đây là một thiết kế có mục đích rõ ràng, thay vì một sự may rủi ngẫu nhiên”.

  Sinh học phân tử ngày càng phủ nhận thuyết vô thần

  Trờ lại thời Darwin, khi cuốn “Về nguồn gốc các loài” của ông được công bố năm 1859, cuộc sống xã hội có vẻ đơn giản hơn nhiều. Nhìn qua những kính hiển vi thô sơ thời đó, tế bào có vẻ như chỉ là một giọt dinh dưỡng hay một chất nguyên sinh không có gì phức tạp. Bây giờ, hơn 150 năm sau, sự quan sát đó đã thay đổi tận gốc khi khoa học khám phá ra một vũ trụ thực sự nằm bên trong tế bào.

  >> Những nhà khoa học lỗi lạc nhất tin vào thuyết vô thần hay hữu thần?

  Giáo sư Behe viết: “Trước đây người ta từng trông mong rằng cơ sở của sự sống là hết sức đơn giản. Nhưng sự trông mong này đã bị đổ vỡ. Sự nhìn, sự chuyển động, và các hoạt động sinh học khác đã chứng minh là chúng không kém tinh vi so với những máy quay truyền hình hoặc máy móc xe cộ. Khoa học đã đạt được những tiến bộ khổng lồ trong sự hiểu biết về hóa học của sự sống hoạt động thế nào, nhưng sự tinh vi và phức tạp của các hệ sinh học ở cấp độ phân tử đã làm tê liệt tham vọng của khoa học muốn giải thích nguồn gốc sự sống”.

  Tiến sĩ Meyer coi những khám phá về DNA như cái gót Achilles của thuyết tiến hóa. Ông nhận xét: “Các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duy của Darwin trong thế kỷ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21, nhưng tư duy ấy không còn thích ứng được nữa… Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xảy ra trong sinh học đang vang lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và những lý thuyết tiến hóa hóa học”.

   

  Tiến sĩ Meyer kết luận: “Tôi tin rằng lời chứng của khoa học xác nhận tư tưởng hữu thần. Trong khi luôn luôn sẽ có những điểm căng thăng hoặc xung đột chưa ngã ngũ, sự phát triển chủ yếu trong khoa học trong năm thập kỷ qua đã và đang hướng mạnh về phía hữu thần”.

  Dean Kenyon, một giáo sư sinh học, phát biểu: “Lĩnh vực mới mẻ này về di truyền phân tử là nơi chúng ta thấy phần lớn bằng chứng ép buộc phải tin rằng có sự thiết kế trên Trái Đất”.

  Ngay mới đây, một trong những nhà khoa học vô thần nổi tiếng, giáo sư Antony Flew, đã thừa nhận ông không thể giải thích làm thế nào mà DNA có thể được tạo ra và phát triển thông qua tiến hóa. Hiện nay ông chấp nhận sự cần thiết của một nguồn trí tuệ thông minh dính líu tới việc tạo ra mã DNA. Ông nói: “Những gì tôi nghĩ về sự hình thành DNA chỉ ra rằng trí thông minh ắt phải liên quan tới việc tập hợp những nguyên tố đa dạng phi thường này lại với nhau”.

  http://trithucvn.net/khoa-hoc/dna-mat-ma-nho-xiu-dang-lat-do-thuyet-tien-hoa.html


 22. Giải thích theo thuyết tiến hoá thì sẽ nhưthế nào ?

  http://anninhthudo.vn/the-gioi/cau-chuyen-dau-thai-kinh-di-o-hoa-binh-va-nhung-ly-giai/532699.antd

  Câu chuyện đầu thai kinh dị ở Hòa Bình và những lý giải

  ANTĐ: Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) mấy năm nay đang lưu truyền một câu chuyện khá ly kỳ. Một cháu bé cứ nằng nặc nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn 10 năm và đòi về ở với bố mẹ người đã chết. Câu chuyện có dạng một sự đầu thai mà người đầu thai biết rõ về kiếp trước của mình.
   
  Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vụ Bản. Anh chị kết hôn năm 1987 đến năm 1992 chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến khỏe mạnh bụ bẫm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Tai họa ập đến trong một lần ra sông chơi, Tiến chẳng may chết đuối, khi ấy cháu 5 tuổi, đang là học sinh trường Mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Vụ Bản. Sau việc buồn đó chị Thuận cũng không sinh nở được nữa.

  dau-thai-1.jpg?width=480
  Cậu bé Bình - Tiến 

  Có một sự đầu thai?

  Ngày 6-10-2002, tại xóm Cọi, gần thị trấn,  chị Bùi Thị Dự đã sinh một cháu bé trai xinh xắn, đặt tên là Bùi Lạc Bình. Mọi sự bình thường cho đến năm 3 tuổi, bé Bình cứ nằng nặc nhận mình là Tiến, nhà ở thị trấn Vụ Bản. Thậm chí cậu bé còn bắt mẹ đưa ra thị trấn và chỉ đúng nhà số 25, nhà của anh chị Tân, Thuận. Được sự chỉ dẫn của cô giáo Đông, dạy mầm non trong bản Cọi, anh chị Tân, Thuận đã tìm đến nhà cháu Bình. Rất ngạc nhiên, cháu Bình lại như đã quen thân từ lâu với anh chị Tân, Thuận. Được sự đồng ý của bố mẹ cháu Bình, anh chị đưa cháu Bình về thăm nhà mình. Trên đường về, để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng bảo cháu, nhà bác đấy cháu vào đi. Lập tức Bình bảo, đây không phải, nhà ở dưới kia cơ. Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn, anh Tân không đi theo đường chính vì muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi.

  Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự đi cùng đã định ngăn lại vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo dục nhưng anh Tân đã ngăn lại. Mặc cho cháu Bình tìm kiếm. Anh Tân hỏi thế cháu đang tìm gì? “Tìm cái máy bay và cần cẩu”. Nghe Bình nói anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến lúc cháu qua đời anh mới mang vứt đi. “Bác cất đi rồi để lúc nào bác tìm lại cho cháu”, anh nói với cháu Bình. Sau bữa cơm anh Tân bảo cháu ra xe để chở hai mẹ con về nhưng thằng bé bảo, nhà ở đây, không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường, đúng chiếc giường bé Tiến nằm ngày trước và nằm sấp xuống giường, ngủ luôn.

  Nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa vợ chồng anh Tân lặng người. Trước sự tha thiết của thằng bé đêm hôm đó chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, đêm hôm đó hàng xóm láng giềng kéo đến chật kín nhà. Ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác không. Lạ là mọi chuyện xưa cũng như những người quen, cậu bé đều biết và nhận ra. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện… con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm Cọi? Bình bảo, con cũng đã quay về nhà nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà. 

  Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn Tiến ơi, lập tức ở trong nhà Bình dạ và còn hỏi lại bố gọi gì con. Chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời phải. Sau khi đưa Bình về xóm Cọi, anh Tân luôn nhớ đến cháu Bình. Ba ngày hôm sau, anh Tân lại vào xóm Cọi thăm cháu. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm. Mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉn bà nội cháu bé nói với anh Tân: “Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế”. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: “Con là người Kinh, con không phải người Mường. Mẹ không đưa con về con sẽ chết”. Bà Thỉn đưa Bình đi học cháu khóc và nói: “Cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn”.

  Một thời gian sau đó Bình liên tục đòi bố mẹ “đưa về nhà con” và dọa “không đưa về con sẽ chết”. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. Từ ngày về với “nhà của con” Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Kể từ ngày về ở với bố Tân, mẹ Thuận, Bình cũng được đổi thành tên Tiến và mang họ Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tên họ trùng với cháu Tiến con anh Tân đã chết đuối cách thời điểm đó hơn 10 năm. Đến nay, cháu đã lớn và đang học phổ thông, cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Tân không muốn sự việc  trở nên phức tạp và được thêu dệt thêm. Tuy nhiên câu chuyện của cậu bé Bình - Tiến này khắp vùng ai cũng biết. 

  Những trường hợp tương tự

  Đã có nhiều trường hợp đầu thai tương tự như  trường hợp cậu bé Bình - Tiến xảy ra trên thế giới làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Hiện có tới 2.500 hồ sơ nhân chứng lưu trữ ở ĐH Virginia được ghi chép cẩn thận về các trường hợp đầu thai này.

  Trường hợp đầu tiên là câu chuyện của Gamini Jayasuriya được sinh ra ở Sri Lanka vào năm 1962. Khi còn là một đứa trẻ, Gamini đã kể rằng cậu nhớ kiếp trước của mình. Ở kiếp trước, cậu có một người mẹ khác to lớn hơn người mẹ hiện giờ. Cậu có chú voi đồ chơi hay mang theo khi đi tắm, cậu cũng đã từng bị ngã xuống chiếc giếng gần nhà. Cậu thường bị người em tên Nimal cắn và cậu còn đang để chiếc cặp sách trên chiếc ghế trong phòng. Thật may là trong một lần tình cờ đi qua khu vực Nittambuwa (Sri Lanka), Gamini nói rằng em nhận ra mình đã từng sống ở đó. Và những câu chuyện cậu bé kể về kiếp trước của mình hoàn toàn đúng với một cậu bé đã chết tại đây. 

  Trường hợp thứ hai được đề cập đến là một cậu bé 6 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ - Kemal Atasoy. Vào năm 1997, Tiến sĩ Jurgen Keil - nhà tâm lý học người Australia đã lắng nghe và ghi nhận những miêu tả một cách tự tin về cuộc sống trước kia của cậu bé Kemal. Cậu bé kể rằng ở kiếp trước, cậu đã từng sống ở Istanbul (cách đó 800km), trong dòng họ Karakas và cậu là một tín đồ Cơ đốc giáo giàu có người Armenia và rất nhiều chi tiết về kiếp trước của mình.

  Tiến sĩ Keil đã bỏ công sức đi kiểm chứng lời nói của Kemal. Tuy rất vất vả nhưng cuối cùng, tiến sĩ cũng gặp một nhà sử học uy tín trong vùng và được nghe kể câu chuyện gần như trùng khớp với những lời Kemal đã nói. Nhà sử học kể rằng, có một gia đình đạo Cơ đốc giàu có sống trong căn nhà bên hồ. Ông ta là người Armenia duy nhất trong vùng và có họ Karakas. Vợ ông là người Hy Lạp và họ có ba người con. Người đàn ông đó chết khoảng năm 1940-1941.

  Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào một cậu bé lại có thể biết những thông tin về một người đàn ông sống cách đó 800km và không có bất cứ một liên hệ nhỏ nào tới gia đình cậu?

  dau-thai-2.jpg?width=480
  Từ bên trái sang: Chị Thuận, cậu bé Bình - Tiến, anh Nguyễn Phú Tân
  và người bác ruột Bùi Văn Tuấn

  Những lời giải thích đầu tiên…

  Đầu tiên, các nhà khoa học nghĩ đến chuyện những người trong cuộc có thể đã nói dối và tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ lạ. Giả thuyết này không đứng vững, bởi lẽ, xét về khía cạnh động cơ, những nhân vật này hoàn toàn không có động cơ nào để “sáng tạo” ra một câu chuyện như vậy. Vả lại có rất ít mối liên hệ giữa người thân của những người chết và những người đầu thai. 

  Và lý do này cũng đã phủ nhận một giả thuyết khác được đề cập đến đó là nhân chứng vô tình biết được thông tin về người được cho là tiền kiếp của mình, và vô tình, những thông tin đó ăn sâu vào tiềm thức, biến thành một ký ức giả, ký ức không phải của bản thân nhưng tưởng tượng đó là của chính mình. 

  Một giả thuyết khác, người ta cho rằng, những ký ức có thể được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nhờ gene. “Trí nhớ gene” được lưu trong những phân tử protein của tế bào não. Khi có một năng lực nào đó làm khởi động các phân tử ấy thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi, con người bỗng nhiên nhớ lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình. Tuy vậy, giả thuyết này vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà nghiên cứu.

  Những niềm tin về sự đầu thai hay luân hồi được phổ biến rộng rãi trong các tôn giáo và đức tin. Quan niệm về sự đầu thai, luân hồi cho rằng, một người đã ở sẽ trở lại thế gian này trong một thể xác khác. Điều này gợi đến một sự kết nối giữa những cuộc đời có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng sâu sa trong đó là bằng chứng ẩn giấu về sự nối tiếp giữa cuộc đời.

  Dù đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh về hiện tượng đầu thai, luân hồi... nhưng lời giải thực sự về những trường hợp này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

   


 23. Đã tìm thấy máu và DNA khủng long – Thách thức mới cho thuyết tiến hóa

  Xưa nay chúng ta đều được dạy rằng khủng long đã tuyệt chủng từ 65 triệu năm về trước, theo mô hình thuyết tiến hóa Darwin. Các hóa thạch khủng long luôn luôn được gán cho một con số 65 triệu năm tuổi trở lên. Lâu đời như vậy, xương cốt khủng long lẽ ra đều đã hoàn toàn hóa đá.

  Ấy vậy mà gần đây người ta đã tìm thấy mô mềm, DNA, tế bào xương, tế bào máu, mạch máu, các protein như collagen, v.v.. trong không chỉ một mà là hàng ngàn mẫu xương khủng long (không hóa thạch), ở rải rác khắp nơi trên địa cầu! [1] Đáng kinh ngạc hơn, trong nhiều trường hợp xác những con khủng long ấy thậm chí vẫn còn bốc mùi phân hủy.

  Thực ra người ta sớm đã phát hiện máu và mô khủng long từ cách đây hơn nửa thế kỷ tức là vào đầu những năm 1960, nhưng các sự kiện này đều bị những người phái tiến hóa chống đối quyết liệt và cho chìm vào quên lãng. Họ công kích những người có công phát hiện ra xương khủng long còn tươi là “những kẻ điên khùng”, hoặc cười nhạo và phớt lờ các phát hiện ấy. Khi đó các sự kiện đều nhanh chóng bị ỉm đi thành công, bởi internet chưa phát triển. Chẳng hạn:

  • Vào năm 1961 một nhà địa chất dầu mỏ đã phát hiện ra nguyên một khu đất chứa đầy xương cốt dày đến nửa mét, chưa hóa thạch. Không một người ủng hộ thuyết tiến hóa nào tin đó là xương khủng long, do đó thông tin này không được phép xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và kết quả là hầu như không ai nhớ về sự kiện ấy. Mãi 20 năm sau đống xương mới được thừa nhận là xương khủng long nhưng người ta luôn tránh nhắc đến việc chúng đều còn mới. Hiện nay khu vực thảm xương khủng long này đang được các nhà khoa học thuộc Đại học California và Đại học Alaska khai thác. [2]
  • Năm 1987, trong lúc đang làm việc cùng các nhà khoa học thuộc trường Đại học Memorial (Canada) tại đảo Bylot, một người Eskimo trẻ tuổi nhặt được một mảnh xương còn mới, không hóa thạch. Nó nhanh chóng được xác định là hàm dưới của một con khủng long mỏ vịt. Phát hiện này cũng bị phớt lờ, đến nỗi hầu như người ta chỉ biết đến sự kiện này qua bài báo trên tờ Edmonton Journal, số ra ngày 26/10/1987, tức là mãi 2 tháng sau đó. Và chỉ có vậy, sau này hầu như không ai nhắc đến nó nữa, sự kiện nhanh chóng bị làm cho quên lãng.
  • Vào năm 1994 nhà khoa học Scott Woodward và các đồng sự đã trích được DNA từ một khúc xương khủng long còn nguyên vẹn, phát hiện của họ được đăng trên tờ báo khoa học Science. Nhưng rồi họ không được hoan nghênh vì nó không đúng quy trình “tiến hóa”. [3]

  Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn từ khi internet ra đời. Năm 1993, nhà khoa học Mary Schweitzer tuyên bố tìm thấy tế bào máu khủng long bên trong một mảnh xương khủng long bạo chúa, mà trước đó đã được các nhà tiến hóa xác định “80 triệu năm tuổi”.

  Vào năm 1997, Schweitzer từng hỏi Jack Horner một nhà tiến hóa rất nổi danh, rằng tại sao một bộ xương khủng long (tìm thấy ở Vỉa Hell Creek, Montana, Hoa Kỳ) lại có mùi đặc trưng của xác chết, thì ông ta thản nhiên trả lời: “Ồ đúng thế, tất cả xương cốt tìm thấy ở Hell Creek đều bốc mùi thế cả!. [4]

   

  Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: I.T)

  Hình ảnh chụp bởi Schweitzer vào năm 2004, khi phân tích một mẩu xương khủng long bạo chúa dưới kính hiển vi.

  Bên trái: Cấu trúc dạng mạch máu. Bên phải: Những cấu trúc tế bào máu đỏ được nặn ra từ các mạch máu kể trên.

  nh: Science và AP

  A: Hình mũi tên chỉ là vị trí mà mảnh mô tìm được trong mảnh xương con khủng long bạo chúa vẫn còn dai và đàn hồi.

  B: Hình ảnh cho thấy rõ nét tươi và mới của mảnh mô tìm thấy trong mảnh xương đó

  C: Những chỗ mũi tên chỉ là nơi cấu trúc sợi mô vẫn tồn tại.

  Schweitzer cho biết các mạch máu vẫn mềm dẻo, và trong một số mẫu người ta còn ép được máu ra khỏi các mạch máu này. Cô nói: “Các cấu trúc trông giống như tế bào đã được bảo tồn. Sự bảo tồn đến mức độ này, đến mức nó vẫn mềm dẻo và trong suốt như thế này, là chưa từng thấy ở một con khủng long nào trước kia cả”.

  “Tôi nổi da gà”, Schweitzer nói. “Tôi đã không tin điều đó, cho đến khi chúng tôi thử đi thử lại 17 lần. [5]

  Khi Schweitzer lần đầu nhìn thấy vết máu trong mẫu xương khủng long bạo chúa cô nói “Nó trông giống y như một mảnh xương mới vậy”. Nhưng, tất nhiên, tôi không thể tin được điều đó. Tôi nói với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: “Các mảnh xương đó, rốt cục, là 65 triệu năm tuổi. Làm sao các tế bào máu có thể tồn tại lâu thế được?””. [6]

   

  Một hồng cầu nằm trong mao mạch của một con khủng long bạo chúa  (Ảnh: Mary Schweitzer)

  Suốt 20 năm kể từ khi Schweitzer công bố phát hiện của mình năm 1993, cô hứng chịu rất nhiều chỉ trích và chống đối của những người tin thuyết tiến hóa. Mãi đến gần đây, người ta khai quật được thêm rất nhiều bộ xương khủng long chưa hóa thạch khác, và nhiều thực nghiệm đã được tiến hành nhằm kiểm tra xem có đúng mô mềm, DNA, máu và collagen đã được bảo tồn trong các mẫu xương khủng long được tìm thấy hay không. Các bằng chứng thu được quá rõ ràng và mạnh mẽ, chỉ đến khi đó các nhà tiến hóa mới đành phải dần dần chấp nhận sự thật này.[7]

   

  Dưới đây là các bằng chứng thực nghiệm cho thấy hemoglobin thực sự đã được bảo tồn trong mẩu xương khủng long của Schweitzer [8]:

  • Mẩu mô có màu nâu đỏ, là màu của hemoglobin, cũng là màu của chất lỏng trích xuất ra được từ mẩu mô đó.
  • Hemoglobin có chứa các đơn vị heme. Các dấu hiệu hóa học chỉ có ở heme đã được tìm thấy trong các mẫu đó, khi ánh sáng laze bước sóng nhất định chiếu vào.
  • Bởi có chứa sắt, heme phản ứng với các từ trường một cách khác biệt so với các protein khác – các trích xuất từ mẫu vật này phản ứng giống hệt các heme tươi mới.
  • Để đảm bảo các mẫu thí nghiệm không bị ô nhiễm dẫn đến sai lệch kết quả, gây ra bởi các loại vi khuẩn có heme (không phải là hemoglobin), các trích xuất từ mẩu xương khủng long đó đã được bơm vào cơ thể những con chuột bạch trong thời gian vài tuần. Nếu có hemoglobin tồn tại trong mẩu xương khủng long đó, thì hệ thống miễn dịch của chuột sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại nó, và các kháng thể đó sẽ có thể tìm thấy được. Và quả nhiên, đó chính là điều đã xảy ra: chuột đã sản sinh ra kháng thể, chứng tỏ đó chính xác là hemoglobin trong máu của con khủng long.

  Chúng ta có xương khủng long chưa hề hóa thạch, trong đó có cả hemoglobin cùng với các mạch máu rõ ràng, và nó vẫn còn mùi xác chết! Với một tư duy khoa học khách quan và công tâm, chúng ta đều biết con khủng long đó cùng lắm chỉ mới vài ngàn năm trước đây. Vậy mà các nhà tiến hóa vẫn khăng khăng nó đã sống “80 triệu năm trước”, cho khớp với thuyết tiến hóa.

   

  Vỉa Hell Creek (Hell Creek formation). Nơi đây người ta tìm được nhiều xương cốt động vật không hóa thạch và vẫn còn mùi phân hủy, trong đó có xương khủng long

  Các nhà triết học khoa học từ lâu đã nói rất nhiều về sức ỳ của một niệm giới (paradigm: nghĩa là một hệ thống các lý thuyết, giả thuyết và quan niệm cố hữu đã và sẽ hình thành xung quanh một thuyết phổ biến nào đó), đặc biệt là khi niệm giới ấy có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các niệm giới luôn luôn rất khó bị loại bỏ hoặc thay thế, ngay cả dưới tác động của nhiều bằng chứng mạnh mẽ chống lại nó.

  Trường hợp mô mềm của khủng long này cũng như vậy, quan niệm “khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm” đã trở thành một niệm giới. Tuy nhiên, các nhà khoa học từ lâu đã chứng minh được các mô mềm, DNA, máu, protein… đều không thể tồn tại quá lâu ngay cả trong điều kiện lý tưởng nhất. Vì vậy khi người ta tìm thấy chúng trong các mẫu xương khủng long, thì thay vì chất vấn niệm giới đó, họ quay lại công kích bản thân các bằng chứng, nào là “việc làm nguy hiểm!”, “không phải xương khủng long”, “không phải tế bào máu mà là biofilm”, vv… Trải qua bao nhiêu nhạo báng, hoài nghi và phản đối từ các nhà tiến hóa, đến tận 20 năm sau đó, khi mẫu xương khủng long và tế bào máu khủng long rốt cục đều đã được chứng minh, các nhà tiến hóa liền tiếp tục chống đỡ bằng một giả thuyết mới toanh: “Chúng tôi biết là các thứ đó có thể tồn tại hàng trăm triệu năm!”. Lại thêm một giả thuyết mới, mơ hồ và không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm nữa. Các nhà tiến hóa có hàng trăm giả thuyết kiểu như vậy.

  Hãy xem chuỗi lý luận của họ:

  1. Chúng tôi biết rằng hóa thạch xương khủng long này 80 triệu năm tuổi.
  2. Các tính toán dựa trên khoa học thực nghiệm chỉ ra rằng các mô mềm không thể tồn tại quá lâu.
  3. Mô mềm đã được tìm thấy trong cái xương đó, vì thế:
  4. Phải có sai lầm trong các tính toán đã nêu trong điều (2.) mặc dù chúng tôi không biết chắc làm thế nào mà mô mềm có thể tồn tại lâu 80 triệu năm. Làm sao chúng tôi biết như thế? Bởi vì
  5. Chúng tôi biết rằng hóa thạch xương khủng long này 80 triệu năm tuổi.

  Không nhiều người nhận ra điều (1.) và điều (5.) hoàn toàn giống nhau, đây chính là một loại ngụy biện lý luận vòng quanh điển hình.

  Còn đây là một chuỗi lý luận khác, khách quan, lôgic và khoa học hơn nhiều:

  1. Hóa thạch xương khủng long này được cho là 80 triệu năm tuổi.
  2. Các tính toán dựa trên khoa học thực nghiệm chỉ ra rằng các mô mềm không thể tồn tại quá lâu.
  3. Mô mềm đã được tìm thấy trong cái xương đó, vì thế:
  4. Tuyên bố ở điều (1.) là sai. Hóa thạch này không nhiều tuổi.

  Chuỗi lý luận thứ 1 là một loại niềm tin, được niệm giới tạo ra với mục đích bảo vệ chính nó. Đó thực chất không phải lý luận khoa học mà là ngụy biện.

  Chuỗi lý luận thứ 2 là lý luận khoa học bình thường, mang tính thực chứng, khách quan.

  Lịch sử khoa học đã từng và vẫn còn tồn tại một số niệm giới như vậy. Chúng không những có hại cho sự phát triển của khoa học và tiến bộ nhận thức của nhân loại, mà còn gây nguy hiểm cho các nhà khoa học dũng cảm tiên phong. Sự tồn tại của các niệm giới chính là phản ánh cho thấy sự yếu kém của tư duy loài người.

  image19-300x158.png

  Chúng ta tiếp tục xem xét các bằng chứng thực nghiệm thú vị khác. Trước tiên là các bằng chứng niên đại C14.

  Các bằng chứng C14

  Các thành viên của Hội Nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học (Paleochronology Group) đã trình bày các khám phá của họ tại Hội nghị Địa vật lý Tây Thái Bình Dương 2012 tổ chức tại Singapore, ngày 13-17 tháng 8 năm 2012. Báo cáo của họ cho biết các giám định niên đại C-14 của nhiều mẫu xương lấy từ 8 con khủng long được tìm thấy ở Texas, Alaska, Colorado, và Montana nước Mỹ đều chứng tỏ chúng đã sống cách đây chỉ 22.000 đến 39.000 năm. Nếu những con khủng long này sống cách đây hơn 65 triệu năm trước theo mô hình tiến hóa, thì đáng lẽ ra các mẫu xương đó không còn chút C14 nào. Thế nhưng trong thực tế các mẫu xương này đều còn lượng C14 lớn, quá đủ để tiến hành giám định niên đại theo phương pháp Cacbon phóng xạ C14 và đều cho kết quả nhất quán như trên.

  Phần trình bày của đại diện Hội Nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học tại Hội nghị Địa vật lý Tây Thái Bình Dương 2012

  Sau khi hội nghị kết thúc vài ngày, báo cáo đó đã bị 2 chủ tọa gỡ khỏi website của hội nghị, bởi vì họ không thể tin nổi các phát hiện kể trên. Không muốn thách thức các dữ kiện một cách công khai, họ âm thầm xóa bản báo cáo đó mà không nói với các tác giả báo cáo một lời nào. Khi bị chất vấn, họ trả lời là “Chắc chắn phải có sai lầm gì đó trong dữ liệu” mặc dù họ không hề đọc báo cáo và chưa bao giờ nói chuyện với các nhà nghiên cứu đề tài. Đơn giản là họ không thích kết quả đó, rồi kiểm duyệt nó đi, chỉ có thế.

  Dưới đây là bảng giám định niên đại C14 các mẫu xương khủng long do Hội Nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học cung cấp (bấm vào bảng để phóng to):

  image14.png

  Cần nói thêm, từ năm 2007 tới năm 2011, Hội Nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học đã gửi 11 mẫu xương khủng long khác nhau đến Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đồng vị phóng xạ (CAIS) tại trường đại học Georgia (Mỹ) để kiểm nghiệm. Đây nổi tiếng là nơi giám nghiệm niên đại C14 tốt nhất thế giới. Các nhà khoa học tại trung tâm này không biết các mẫu xương đó là xương khủng long. Tất nhiên, kết quả giám định đều cho thấy C14 vẫn tồn tại lượng lớn trong các mẫu, và niên đại C14 của chúng đều trên dưới 30 ngàn năm.

  Nhưng 7 năm sau lần đầu tiên giám định các mẫu xương, vào năm 2014 có ai đó mách với Jeff Speakman giám đốc trung tâm CAIS, rằng Hội Nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học đã sử dụng các kết quả giám định trên để thuyết trình về niên đại thực sự của khủng long. Thế là, khi nhận được một mẫu xương khác từ Hội Nghiên cứu gửi đến giám định, Jeff thẳng thừng từ chối, với email nói rằng: “Tôi mới được biết việc các ông đang làm liên quan đến việc giám định niên đại xương bằng phương pháp C14. Các nhà khoa học tại CAIS và tôi bị sốc trước các tuyên bố của ông và nhóm của ông về tuổi Trái Đất và thuyết tiến hóa sinh học. Vì vậy, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ giám định niên đại bằng phương pháp đồng vị C14 để hỗ trợ cho kế hoạch chống khoa học của các ông nữa. Tôi đã lệnh cho Phòng thí nghiệm C14 gửi trả các mẫu gần đây lại cho các ông và sẽ không tiếp tục chấp nhận phân tích các mẫu nào nữa trong tương lai”.

  image22.jpgToàn văn bức thư của Jeff Speakman. Bấm vào bức thư để phóng to. (Ảnh: I.T)

  Để ý rằng Jeff không hề nhắc đến các báo cáo đồng vị phóng xạ của các mẫu xương, không hề nói rằng chúng không chính xác. Ông ta chỉ chống lại việc Hội nghiên cứu sử dụng các báo cáo đó làm bằng chứng cho thấy khủng long sống cách đây vài ngàn năm thay vì hàng chục triệu năm trước thể theo thuyết tiến hóa. Các nhà khoa học của Hội nghiên cứu đã nhiều lần gửi thư chất vấn tới Jeff và các nhân viên khác ở CAIS, rằng “Vậy các kết quả giám định niên đại đó sẽ dẫn đến kết luận đúng đắn nào?” thì không bao giờ nhận được hồi âm.

  image32.jpg

  Hugh Miller, trưởng Hội nghiên cứu niên đại cổ sinh vật học đã gửi cho CAIS mẫu xương lấy từ cái sừng của một con khủng long 3 sừng Triceratops, vào năm 2012 để giám định C14. Kết quả cho thấy con khủng long này sống cách đây khoảng 33.570 năm

  Đó chính là “Sức ỳ của niệm giới” đang phát huy tác dụng. Khi một quan niệm đã hình thành hệ thống và phương pháp luận thì rất khó tiếp thu nhận thức mới. Bằng chứng rõ ràng cho thấy quan niệm cũ sai lầm, người ta cũng không dám nhìn nhận mà lại chối bỏ theo bản năng. Nhà khoa học nào dũng cảm tiên phong thách thức niệm giới đó đều bị biến thành kẻ thù của cả hệ thống.

  Nguy hiểm treo lơ lửng trên đầu mọi người. Giám đốc của một phòng thí nghiệm giám định niên đại tư nhân – công ty Beta Analytic Inc., đã xem xét các dữ liệu về niên đại khủng long mà Hội nghiên cứu có trong tay. Cô khá quan tâm và đã thảo luận với một thành viên của Hội nghiên cứu về đề tài này. Sau đó Hội nghiên cứu yêu cầu công ty của cô thực hiện giám định niên đại C14 cho một mẫu xương khủng long bạo chúa. Cô hồi âm như sau: “Cám ơn vì đã tính đến dịch vụ của chúng tôi khi thực hiện dự án này. Chúng tôi chúc các bạn thành công trong nghiên cứu này, nhưng buộc phải chọn cách không tham gia phân tích mẫu đó. Bởi vì các bạn đã xác định đó là một con khủng long bạo chúa, và chúng được người ta cho là đã tuyệt chủng 50 triệu năm trước, nó vượt quá giới hạn giám định của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra một kết quả cho thấy mẫu xương này có niên đại “gần đây” thì phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mọi người nghi ngờ. Các bạn nên cộng tác với một phòng thí nghiệm trường đại học nào đó để thực hiện dự án này thì tốt hơn nhiều”.

  Nhiều nhà khoa học khác cũng đã từng làm giám định niên đại C14 xương khủng long. Vào năm 2015, các nhà khoa học Brian Thomas và Vance Nelson đã trình bày kết quả giám định niên đại bằng phương pháp đồng vị cacbon C14 đối với các mẫu mô và xương khủng long, trong cuốn Tạp chí hàng quý của Hội Nghiên cứu Sáng tạo Xuân 2015 (Tập 51, trang 299-311). Các dữ liệu niên đại C14 của 4 con khủng long được trình bày trong bảng dưới:

  image11.jpg

  Dễ nhận thấy các giám định niên đại đều cho kết quả khá tương đồng so với các giám định của CAIS và của các cơ sở khác. Những con khủng long này đều có niên đại C14 trong khoảng 25.000-37.000 năm. Không có mẫu nào mà nồng độ C14 không còn đủ để đo cả.

  Tuy nhiên, từ đầu bài viết đến giờ chưa phải là các bằng chứng chấn động nhất. Trong thực tế chúng ta có rất nhiều bằng chứng rất mạnh, thậm chí còn trực quan và sinh động hơn nhiều. Đó là các bằng chứng lịch sử và văn hóa.

  Các bằng chứng lịch sử – văn hóa

  Thành cổ Pompeii nằm phía Tây Nam nước Italia, dưới chân núi lửa Vesuvius. Nó đã bị hủy diệt bởi một trận núi lửa phun trào cách nay hơn 2.000 năm. Tại đó người ta tìm được nhiều di tích, văn vật của một nền văn hóa cổ xưa. Một trong số đó là bức bích họa dưới đây [9]

   

  Bích họa tìm thấy tại House of Physician ở Pompeii (Ảnh: I.T)

  Khi nhìn cận cảnh:

   

  (Ảnh: I.T)

  Chúng ta nhận ra những loài động vật mà các nhà tiến hóa nói rằng đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước khi con người xuất hiện. Đó là 1 con heo vòi Moeritherium và 1 con khủng long giống Sphenacodon. Nếu chúng đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, theo mô hình tiến hóa, thì làm sao người Pompeii có thể mô tả 2 con vật đó một cách sinh động đến thế?

  Còn đây là phù điêu một con khủng long Stegosaurus trên một bức tường ở Angkor Wat [10], được xây dựng ít nhất 800 năm trước:

   

  (Ảnh: I.T)

  Một bức tượng ngọc cổ Trung Hoa:

   

  (Ảnh: I.T)

  Ở đầu bài viết chúng ta đã được biết về mẫu xương khủng long bạo chúa tìm thấy ở Hell Creek, nó vẫn còn mới, trong đó các mạch máu, máu lỏng và các mô mềm khác, vv… đều được bảo tồn rất tốt. Thế nhưng người ta đã tìm thấy xác một con khủng long Hadrosaur trong tình trạng thậm chí còn tốt hơn! [11] Chúng ta không chỉ tìm thấy xương và các đồ tạo tác của con người trong cùng một địa tầng với khủng long Hadrosaur không hóa thạch có mô mềm và máu được bảo tồn rất tốt. Chúng ta thậm chí có hẳn một tấm thảm thêu từ thời trung cổ tại Pháp mô tả chi tiết một con khủng long Hadrosaur đang sống! [12]

   

  (Ảnh: I.T)

  Trên mộ của giám mục Richard Bell của nhà thờ Carlisle miền bắc nước Anh có hình vẽ cách đây hơn 1.000 năm mô tả sống động 2 con khủng long cổ dài. Để ý họa sỹ khắc họa rất chính xác con khủng long Shunosaurus này, ngay cả cái đuôi thuôn dài có chóp phình to và có 2 gai nhọn của nó.

   

  (Ảnh: I.T)

  Một tấm vải phủ bệ thờ có niên đại từ thời trung cổ, tại Palau de La Generalitat, Barcelona, Tây Ban Nha mô tả St. George đang diệt một “con rồng”. Nó hết sức giống với một con khủng long Nothosaurus. Đặc biệt là kích thước, hình dáng cơ thể kiểu cá sấu, sống lưng gợn sóng, hộp sọ hẹp và dài, hàm răng cong dài nhọn hoắt vv…

   

   

   

   

  Một trận lở đất ở vùng Girifalco phía nam Italy đã làm xuất lộ hàng trăm hiện vật cổ thời kỳ tiền văn minh Hy Lạp cách đây hơn 4.000 năm. Luật sư Mario Tolone Azzariti đã phát hiện ra nhiều đồ tạo tác trong đó là những bức tượng… khủng long với những nét đặc trưng không lẫn vào đâu được. Ảnh chụp từ trên xuống thậm chí cho thấy bức tượng đã mô tả sinh động cả bước đi của con khủng long: dãy tấm sừng trên lưng nó uốn lượn theo từng bước chân. Hình thứ 3 là mảnh gốm vỡ trên đó mô tả một con khủng long, có lẽ là Stegosaurus.

   

  (Ảnh: I.T)image30.jpg(Ảnh: I.T)image20.jpg(Ảnh: I.T)

  Ở dưới đây là một cái nắp hình trụ thuộc thời kỳ nền văn minh Lưỡng Hà cách đây hơn 5.000 năm, hiện vật này nay được cất giữ tại Louvre. Hình bên phải là ảnh phục chế một con khủng long Apatosaurus, để tiện so sánh.

  image06-1.jpg(Ảnh: I.T)

  Ở dưới là một đồ tạo tác thuộc về nền văn minh Ai Cập cổ đại, được đặt tên là “Narmer Palette”, nó được xác định có niên đại 5.100 năm trước đây. Hiện vật này được khai quật lên tại thủ đô Ai Cập cổ đại – thành Hierakonpolis. Trên hiện vật này, chúng ta thấy rõ hình ảnh 2 con khủng long cổ dài, có vẻ như đang bị con người khống chế.

  image15.jpg(Ảnh: I.T)

  Một số hình ảnh khủng long được tìm thấy trên các bích họa vô cùng cổ xưa trên các vách đá, vách hang động ở Utah (Mỹ) và lưu vực sông Amazon:

  image21.jpg(Ảnh: I.T)image35.jpg(Ảnh: I.T)

  Tarasque là một quái vật kỳ lạ. Những câu chuyện truyền miệng của người dân bản xứ cho biết con vật này từng gây kinh hoàng cho một thị trấn ở Pháp thời trung cổ. Nó tấn công và ăn thịt người, cho đến khi nó bị dân làng hợp sức tiêu diệt. Qua nhiều thế kỷ, các đặc điểm siêu nhiên được gán ghép cho nó, nhưng nếu chúng ta loại bỏ các chi tiết phi lý này đi, như mặt người và một cặp chân thừa, thì chúng ta thấy con vật này là một con khủng long Ankylosaurid.

  image01-1.jpg(Ảnh: I.T)image16.jpg(Ảnh: I.T)

  Một mẫu vật bằng ngọc có niên đại từ đời nhà Thương của Trung Quốc (1766-1122 trước công nguyên). Dễ dàng nhận thấy nét tương đồng đáng kinh ngạc với một con khủng long Saurolophus, đặc biệt là cái mỏ rộng, viền da trên sống lưng và cái mào nhọn trên đầu.

  image12.jpg(Ảnh: I.T)image17.jpg(Ảnh: I.T)

  Vào những năm 1920, người ta khai quật được 31 hiện vật cổ đại mang phong cách La Mã, ở gần Tucson bang Arizona nước Mỹ. Chúng được mô tả chi tiết tại trang 331 trong cuốn sách “Những thành phố thất lạc Bắc Mỹ và Trung Mỹ” (The Lost Cities of North & Central America) của David Hatcher, từng xuất hiện trong chương trình “Khai quật châu Mỹ” trên kênh truyền hình History Channel vào năm 2013. Giới khảo cổ học rất quan tâm đến khám phá này, tuy nhiên khi người ta phát hiện ra hình ảnh một con khủng long Diplodocus được khắc trên một thanh kiếm trong số các hiện vật cổ đại này thì chúng lập tức bị những người ủng hộ thuyết tiến hóa ỉm đi. Năm 1972, nhiều nhà khoa học xin phép được tiếp tục khai quật khu vực này để tìm kiếm thêm các hiện vật, nhưng họ bị cấm! Các hiện vật này được lưu giữ tại Hội Sử học Arizona.

  image10.png(Ảnh: I.T)image34.png(Ảnh: I.T)

  Những bức tượng khủng long Acambaro

  Waldemar Julsrud là một chuyên gia khảo cổ học người Mexico gốc Đức. Vào năm 1945 ông phát hiện ra những bức tượng đất nhỏ bị chôn vùi dưới chân núi El Toro ở vùng ngoại ô của Acambaro, Guanajuato, Mexico. Khi nói chuyện với nông dân địa phương, ông được biết họ thường tình cờ bắt gặp những bức tượng này ở những hố chôn nông, trên cả dải đất rộng của vùng chân núi, mỗi hố có từ 20 đến 40 bức tượng. Thế là ông bắt đầu thu thập các bức tượng này, và sau đó khai quật cả khu đất gần chân núi El Chivo ở phía bên kia thành phố. Cuối cùng ông đã có một bộ sưu tập khổng lồ gồm hơn 30.000 bức tượng.

  Kỳ lạ thay, trong bộ sưu tập khổng lồ của Julsrud có tới hàng ngàn bức tượng khủng long. Tất cả đều có niên đại từ 1.600 năm trước trở lên!

  image04.png(Ảnh: I.T)image07.png(Ảnh: I.T)image23.pngNhững bước tượng khủng long Acambaro

  Những hình chạm khắc khủng long trên các khối đá Ica

  Vào một ngày mưa năm 1960 ở một thị trấn nhỏ tại Peru, con sông Ica nhỏ hẹp đã bị xói mòn, để lộ hàng trăm hòn đá được khắc tạc chôn vùi trong những căn hầm dưới đất ở hai bên bờ sông.

  Khi nước rút xuống, người dân địa phương phát hiện ra những hòn đá kỳ lạ và bắt đầu thu nhặt. Khi đó tiến sỹ Javier Cabrera thuộc trường Đại học Lima, Peru đã tình cờ bắt gặp hình ảnh một con cá được chạm khắc trên một hòn đá. Cabrera nhận thấy nó giống một loài cá đã bị tuyệt chủng. Ông rất tò mò và tìm kiếm thêm những hòn đá này. Bộ sưu tập của ông ngày càng lớn, lên đến hơn 11.000 hiện vật. Cabrera gọi đó là thư viện những hòn đá bí ẩn.

  image29.pngNhững hình ảnh trên những viên đá Ica: hình người cưỡi khủng long Pterodactyl đi săn (bên trái), một bản đồ thế giới kỳ lạ (ở giữa), và một hoạt động bí ẩn nào đó khác (bên phải)

  Những hòn đá này có rất nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Có những viên đá nhỏ như quả trứng và cũng có những khối đá lớn bằng con chó. Tất cả số đá này đều được chạm khắc bằng những đường liền nét hằn sâu lên mặt đá.

  Các bằng chứng lịch sử – văn hóa kể trên chỉ là một phần nhỏ được liệt kê, do khuôn khổ bài viết có hạn. Còn vô số bằng chứng nữa, độc giả biết tiếng Anh có thể tìm hiểu thêm ở đây. Nguyên 89 trang đầy hình ảnh.

  Thay lời kết

  Các bộ xương khủng long xưa nay luôn được các nhà tiến hóa tuyên bố “hàng trăm triệu năm tuổi”. Nay, đứng trước các bằng chứng rất thuyết phục, nếu họ đành phải công nhận chúng thực tế chỉ có tuổi vài ngàn năm, thì:

  • Cách xác định tuổi khủng long hiện tại chủ yếu dựa vào lý thuyết niên đại địa chất đã sai lầm nghiêm trọng, đến mức phải loại bỏ phương pháp đó cùng với một phần hoặc toàn bộ lý thuyết niên đại địa chất. Dẫn đến
   • Đại đa số các di vật, hóa thạch, xương cốt sinh vật đều đã bị gán niên đại sai nghiêm trọng, cho nên
   • Vì thuyết tiến hóa xây dựng các cây tiến hóa và phân loại sinh vật dựa chủ yếu trên cách tính niên đại này, nên Thuyết tiến hóa sai từ gốc
  • Các cách xác định niên đại bằng phóng xạ (chỉ ngoại trừ phương pháp C14 đã được thực nghiệm kiểm chứng một phần) vốn phụ thuộc chặt chẽ cách tính niên đại địa chất và hóa thạch, cũng sai lầm nghiêm trọng và cần được loại bỏ

  Mỗi vấn đề kể trên đều dẫn đến hàng loạt các hệ quả hết sức to lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thể giới khoa học, đặc biệt là các ngành khoa học liên quan… Vì vậy quá hiển nhiên, đối với những người theo phái tiến hóa cách tốt nhất để tồn tại là tìm mọi cách chống lại các bằng chứng rõ ràng đó hoặc tảng lờ như không biết. Tuy nhiên, dù có chông gai, sự thật rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.