• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

VIETHA

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  967
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  4

Bài viết posted by VIETHA


 1. Những bằng chứng về sự tồn tại người ngoài hành tinh

  TS. Jerry R. Ehman đã nghiên cứu các dữ liệu từ kính thiên văn và bị sốc khi một tín hiệu radio hiển thị “6 EQUJ5” đến từ một điểm trống trong không gian. Ehman rất ngạc nhiên khi ông khoanh tròn các tín hiệu nhận được trên bảng dữ liệu và phát hiện nó có nghĩa là “Wow”.

  UFO trong lịch sử cổ đại

  Bức tranh mang tên “Madonna và Thánh Giovannino” này có niên đại từ khoảng thế kỷ 15. Bức tranh mô tả Đức Trinh Nữ Maria và xuất hiện trong nền bức tranh đằng sau Đức thánh Maria là một người đàn ông đang kinh ngạc ngắm nhìn một vật thể rất giống với nhận thức hiện đại của chúng ta về một chiếc UFO.

  Đây không phải là ví dụ duy nhất về UFO trong nghệ thuật cổ xưa. Đã có hàng trăm ví dụ của các vật thể bay trong rất nhiều bức tranh kéo dài qua nhiều thế kỷ. Kỳ lạ thay, phần lớn các bức tranh mô tả UFO đều kết nối với một nhân vật tinh thần hay một trải nghiệm nào đó. Có thể là những người sáng tạo ra những bức tranh này muốn giải thích những điều họ đã nhìn thấy hoặc có lẽ là một kết nối văn học giữa tinh thần và UFO.

  Posted Image

  UFO trong lịch sử cổ đại.

  Erich von Däniken, nhà văn nổi tiếng và gây tranh cãi với tác phẩm “cỗ xe ngựa của Chúa” miêu tả các vị thần có thể là những người ngoài hành tinh thông minh. Trong Kinh Cựu Ước, cuốn sách của Ezekiel bàn về cuộc gặp gỡ với một vật thể bay lạ làm bằng kim loại có hình dạng của một chiếc bánh xe. Bên trong là bốn sinh vật trông giống như con người.

  Nhiều người có thể mất một thời gian dài để chấp nhận các lý thuyết của Däniken nhưng lại tôn trọng ý kiến của nhà vật lý thiên văn Carl Sagan tin rằng chúng ta nên nghiêm túc xem xét khả năng người ngoài trái đất đã từng xuất hiện trong quá khứ, vì vậy chúng ta không hoàn toàn bác bỏ ý kiến này.

  Các nhà du hành vũ trụ đã nhìn thấy UFO

  Sau ba ngày ở trên chuyến bay Apollo 11, các phi hành gia trên tàu đã gửi một tin nhắn lạ đến trạm kiểm soát vũ trụ với yêu cầu: “Bạn có thể cho chúng tôi biết vị trí của S-4B không?”. Các nhà du hành vũ trụ đang hỏi về vị trí dừng chân cuối cùng của chiếc tên lửa đã được tách ra hai ngày trước. Lý do là vì một cái gì đó đã đi dọc theo cạnh bên của tên lửa và nếu nó không phải là một phần của tên lửa thì tàu Apollo 11 dường như đã có một vị khách ghé thăm.

  Posted Image

  Các nhà du hành vũ trụ đã nhìn thấy UFO.

  Các phi hành đoàn trên tàu không muốn tiếp cận quá gần vật thể lạ vì sợ rằng sẽ gây ra hoảng loạn và trạm kiểm soát sẽ yêu cầu họ phải từ bỏ nhiệm vụ. Phi hành gia Buzz Aldrin đã kể lại tình hình một ngày sau đó: “Chúng tôi cảm nhận có một cái gì đó di chuyển dọc bên tàu của chúng tôi nhưng không biết nó là cái gì. Chúng tôi đã không có hành động gì cả bởi lẽ rất có thể một người nào đó sẽ yêu cầu chúng tôi quay trở lại vì người ngoài hành tinh hoặc bất cứ điều gì”.

  Trạm kiểm soát đã trả lời câu hỏi khó hiểu của các nhà du hành vũ trụ về vị trí tên lửa S-4B cách vị trí của họ 6.000 dặm. Vật thể lạ mà Aldrin và 3 nhà du hành vũ trụ khác đã nhìn thấy là một vật thể bay không xác định đang bay trên một con đường ánh sáng. Trong thực tế , theo Tiến sĩ David Baker, một chuyên gia giàu kinh nghiệm của tàu Apollo 11, các nhà du hành vũ trụ đã nhìn thấy một chiếc UFO hiếm gặp.

  Kí hiệu Wow

  Vào năm 1977, tại Đại học bang Ohio, kính viễn vọng vô tuyến Big Ear đã nhận được một tín hiệu bất thường. Big Ear sử dụng các con số và chữ cái để xác định độ mạnh của một tín hiệu, 0 đơn thuần chỉ là tiếng ồn và Z là một tín hiệu vô tuyến mạnh.

  Một nhà thiên văn học, TS. Jerry R. Ehman đã nghiên cứu các dữ liệu từ kính thiên văn và bị sốc khi một tín hiệu radio hiển thị “6 EQUJ5″ đến từ một điểm trống trong không gian. Ehman rất ngạc nhiên khi ông khoanh tròn các tín hiệu nhận được trên bảng dữ liệu và phát hiện nó có nghĩa là “Wow”.

  Posted Image

  Kí hiệu Wow.

  Đường truyền kéo dài 37 giây và đến từ chòm sao Sagittarius. Điều thú vị hơn là ngôi sao gần nhất theo hướng đó là cách Trái Đất 220 triệu năm ánh sáng. Nói cách khác, tín hiệu đó đến từ một khoảng không trong không gian. Điều đáng lưu ý là tín hiệu đó mang tất cả các đặc tính của một đường truyền giữa các vì sao.

  Một số người đã cố gắng giải thích rằng tín hiệu đó bắt nguồn từ trái đất, nhưng điều này có vẻ không giống như một tín hiệu ở tần số quốc tế bị cấm trên trái đất. Kết luận cuối cùng đưa ra là tín hiệu bắt nguồn từ ngoài trái đất và bởi vì không có ngôi sao nào gần nơi phát ra tín hiệu nên có thể tín hiệu nhận được là của một con tàu vũ trụ do người ngoài hành tinh lái.

  Phương trình Drake

  N = số lượng của các hành tinh trong thiên hà mà chúng ta mà có thể liên lạc được.

  R * = tỷ lệ trung bình của các sự hình thành sao mỗi năm trong thiên hà.

  fp = phần nhỏ của những ngôi sao có hành tinh.

  ne = số trung bình của các hành tinh có tiềm năng có thể hỗ trợ sự sống cho mỗi ngôi sao có hành tinh.

  f ℓ = một phần nhỏ trong số những ngôi sao có hành tinh thực sự đi vào phát triển sự sống tại một số thời điểm.

  fi = một phần nhỏ khác trong số những ngôi sao có hành tinh thực sự đi vào phát triển sự sống.

  fc = phần nhỏ còn lại phát triển công nghệ phát tín hiệu về sự tồn tại của họ vào không gian.

  L = khoảng thời gian khi các hành tinh này phát tín hiệu vào không gian.

  Posted Image

  Phương trình Drake.

  Nhà thiên văn học Frank Drake đã phát triển phương trình Drake để ông có thể ước tính số lượng của các hành tinh nuôi dưỡng sự sống trong thiên hà bằng cách xem xét các yếu tố được liệt kê ở trên.

  Một ước tính nghiêm ngặt bằng cách sử dụng phương trình Drake được thực hiện vào năm 2001, cũng đã xem xét số lượng của các hành tinh trong khu vực có thể có sự sống (đây là khu vực sinh sống bao quanh một ngôi sao có nguồn nước, nhiệt độ lý tưởng, và có thể quang hợp).

  Kết quả cho thấy có hàng trăm, hàng ngàn hành tinh có sự sống tồn tại. Nó cũng gợi ý rằng một hành tinh giống như trái đất cách trái đất chỉ một vài trăm năm ánh sáng.


 2. UFO rất lạ xuất hiện ở Nga

  Một ánh sáng xoắn ốc bay lượn trên bầu trời khu vực miền trung nước Nga gần 30 phút tối qua, gây xôn xao cộng đồng.

  createPlayerEmbed(72623,480,380,"false",83, "FlashPlayer72623")

  Có tới 50 cuộc gọi khác nhau cho chính quyền địa phương Astrakhan để thông báo về vệt sáng lạ lùng này, hãng RIA Novosti cho biết.

  Trước đó, ngày 7/6, ở Israsel cũng xác định một vật thể bay hình nón không xác định, để lại phía sau một vệt sáng dài và cả khói. Nhiều trang tin của Nga dẫn lời Bộ Quốc Phòng nước này cho biết, đó có thể là một tên lửa bắn thử thành công từ vùng Astrakhan ở miền trung Nga.

  Trang Nguyên (Video: Rian.ru


 3. UFO trên những miếng đá khắc tại Mexico (Video) Một vài năm qua, những thứ được khắc trên các miếng đá này đã xuất hiện ra công chúng. Những miếng đá này đến từ một số nền văn minh ở miền Trung Mexico.

  Tại vùng trung tâm Mexico, Ojuelos, còn bảo lưu một nền văn minh viễn cổ mà rất có thể là có liên hệ với người ngoài hành tinh. Điều này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Không chỉ có hình khắc UFO, mà còn có hình người ngoài hành tinh và thông điệp về họ. Đây là một chứng cứ xác thực. Chúng ta có thể xác nhận rằng chúng là có thực. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0uPyRiQP6dQ#t=1s


 4. Đã tìm thấy sự sống trên sao Hỏa?

  Phân tích ADN mẫu vật ở vùng núi lửa giống như trên sao Hỏa của Nam Mỹ cho thấy một nhóm vi khuẩn, nấm và cổ khuẩn archaea không chỉ có thể sống sót ở đó, mà còn nhận được nguồn năng lượng theo cách nào đó mà đến giờ giới khoa học vẫn chưa khám phá ra.

  Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các vi sinh vật có khả năng sống sót ở những môi trường đất khắc nghiệt nhất trên trái đất đã tìm thấy một số loại có khả năng đặc biệt như thế.“Chúng tôi chưa chính thức phát hiện hay mô tả được các vi sinh vật đó. Nhưng những gì chúng tôi tìm được khác với bất kỳ những gì từng được mô tả trước đây,” Ryan Lynch, nhà vi trùng học ở ĐH Colorado (Mỹ), nói.

  Về mặt di truyền, AND của những vi sinh vật được tìm thấy ít nhất cũng khác 5% so với kho dữ liệu gồm 2,5 triệu chuỗi gen đã được lưu trữ. Kho dữ liệu này là bộ sưu tập gần như toàn diện về các vi khuẩn, và các nhà nghiên cứu khắp thế giới đều bổ sung vào kho dữ liệu này mỗi khi họ xuất bản bài báo về sinh vật.

  Posted Image

  Núi lửa Atamaca là nơi cực kỳ giống với môi trường trên sao Hỏa. (Nguồn: Capitolcolumn)

  Sự sống ít có cơ hội nảy sinh trên các sườn dốc của những ngọn núi lửa cáo nhất ở Atamaca, nơi mà Lynch và các đồng nghiệp thu thập các mẫu nghiên cứu. Ở đây, tuyết rơi lớt phớt vào những ngày lạnh giá cũng bốc hơn ngay lên không trung sau khi chạm mặt đất. Đất ở đây cũng nghèo dinh dưỡng tới mức lượng nitơ trong các mẫu đất thu thập thấp hơn cả ngưỡng phát hiện.Lượng tia bức xạ cực tím ở nơi có độ cao như thế nhiều gấp đôi so với ở khu vực sa mạc. Khi các nhà khoa học đang thu thập mẫu nghiên cứu thì nhiệt độ ở đó xuống tới -10 độ C vào ban đêm, và 56 độ C vào ban ngày.

  Vì thế, vì sao các sinh vật có thể sinh sôi trong điều kiện khắc nghiệt như thế vẫn là bí ẩn lớn. Dù Lynch và các đồng nghiệp đã tìm kiếm các gen liên quan tới quá trình quang hợp, và xem xét các tế bào bằng kỹ thuật huỳnh quang để tìm kiếm chất diệp lục, họ vẫn không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy các vi khuẩn đó có thể quang hợp.

  Với địa thế hiểm trở, bầu khí quyển mỏng và lượng bức xạ cao, các núi lửa Atamaca là nơi cực kỳ giống với môi trường trên sao Hỏa. Vì thế, các nhà khoa học cho rằng, sự tương đồng đó cho thấy rất có khả năng các vi sinh vật cũng có thể tồn tại trên hành tinh đỏ.

  Theo Datviet


 5. Thực ra tôi định không tham gia về chủ đề hoa ưu đàm mang tính nhạy cảm vì động chạm đến niềm tin tôn giáo. Song với cái cách mà nhiều người đang xử sự, tôi xin phép có mấy ý kiến như sau:

  - Kinh Phật nói hoa Ưu đàm 3000 năm nở 1 lần. Phật hiển linh đưa hoa đó cho Mục Kiều Liên và chúng đệ tử cùng xem, năm đó chắc Phật Tổ cỡ trên dưới 50 tuổi. Năm nay là năm 2556 Phật Lịch, vậy khoảng 500 năm nữa đóa Ưu đàm năm xưa mới lại xuất hiện!

  - Từ mấy chục năm nay, nghe râm ran hoa Ưu đàm nở khắp nơi. Vậy có 2 giả thiết: không phải hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở 1 lần hoặc nhiều nhất 1 nơi có hoa Ưu đàm nở là thật. Theo phân tích trên thì chưa chắc đã được 1!

  Vậy mới nói từ trong mê mà ngộ , cứ rõ như ban ngày thì còn ngộ nỗi gì nữa ? Tôi nghĩ là như thế

  Ai đến với phật pháp đếu có duyên tiền định không phải thích là được .


 6. Giới chiêm tinh đoán Obama thắng cử tổng thống

  Một nhóm 5 nhà chiêm tinh học vừa cùng chung dự đoán trong hội nghị Liên hiệp Chiêm tinh học rằng Tổng thống Barack Obama sẽ đánh bại ứng cử viên Mitt Romney trong cuộc bầu cử tới đây.

  Posted ImageCác nhà chiêm tinh cùng chung dự đoán Tổng thống Barack Obama sẽ tái đắc cử. Ảnh: DailyNewsIllustration

  Dù có những phương pháp và nguyên lý xem chiêm tinh khác nhau, cả 5 nhà chiêm tinh học đều đưa ra một kết quả: Obama tái cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay.

  Nhà chiêm tinh đến từ thành phố Chicago, bà Nina Gryphon, cho biết phán đoán của bà dựa trên sự “nhập cung” của chòm sao Bạch Dương, đúng vào thời điểm Mặt Trời đi vào điểm kết nối của chòm sao này. “Rất rõ ràng, Obama sẽ tại vị và không có bất cứ sự thay đổi nào”, Reuters dẫn lời bà Nina cho hay.

  Nhà chiêm tinh đến từ New York, Robert Corre cũng đồng tình với dự đoán đó dựa trên ngày giờ sinh của các ứng cử viên. “Romney sẽ không có được sự ủng hộ của phần đông dân chúng. Phụ nữ không thích ông ta”, Robert Corre giải thích với NewYork Daily News.

  Dấu ấn của hội nghị chính là cuộc dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 2008, nhóm 6 nhà chiêm tinh học cũng dự đoán chính xác chiến thắng của ứng cử viên Obama trước Thượng nghị sĩ John McCain.

  Tuy nhiên, nhà chiêm tinh Lawrence Grecco cho biết sao Thủy, Mặt Trời và Trái Đất sẽ nằm trên một đường thẳng trước ngày bầu cử năm nay, có thể gây ra những sự biến động khó ngờ.

  Lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng thiên văn này là vào ngày bầu cử tổng thống năm 2000, với sự so tài của ứng cử viên George W. Bush và Al Gore. Bang Florida đã phải tổ chức kiểm phiếu lại để quyết định người thắng cuộc.

  “Có thể có tình trạng lộn xộn tương tự, và sẽ rất thú vị khi xem điều gì xảy ra”, USA Today trích lời Lawrence cho biết.

  Hội nghị Liên hiệp Chiêm tinh học được tổ chức 4 năm một lần tại New Orleans, Mỹ, là dịp quy tụ nhiều nhà chiêm tinh học toàn cầu, David Railey, phát ngôn viên của hội nghị cho biết. Hội nghị năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của nhà chiêm tinh đến từ Trung Quốc, nơi tử vi và chiêm tinh học ngày càng phổ biến trên thế giới. Trong hội nghị năm nay, các nhà chiêm tinh còn dự báo động đất, khám phá tác động của chu kỳ mặt trăng đối với chứng khoán Mỹ và cách sử dụng các bảng chiêm tinh để tìm việc làm.

  Hiện ứng cử viên tổng thống Mitt Romney vẫn đang bám đuổi sát nút ông Obama trong cuộc đua. Cuộc thăm dò mới nhất do RealClearPolitics tổ chức cho thấy tổng thống đương nhiệm đang dẫn điểm trước đối thủ Romney với tỷ lệ 45,6% so với 43,6%.

  Theo VNE


 7. Động đất mạnh 5,2 độ Richter rung chuyển Tokyo

  Theo ghi nhận của phóng viên tại Nhật Bản, trung tâm thủ đô Tokyo sáng sớm 29/5 đã bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 5,2 độ Ritcher.

  Posted Image

  Xung động địa chấn có thể cảm nhận rõ rệt ở thủ đô Tokyo. (Nguồn: Internet)

  Trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ 26 phút sáng (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở độ sâu 80km ở Tây Bắc tỉnh Chiba, tọa độ 35,8 độ vĩ Bắc và 140,1 độ kinh Đông.

  Xung động mạnh của động đất có thể cảm nhận rõ rệt ở Tokyo, đặc biệt là ở các quận như Taito, Sumida, Koto, Shibuya với chấn độ 4, theo thang chấn độ của Nhật Bản.

  Hiện chưa có thống kê nào về thiệt hại liên quan đến trận động đất trên.

  Theo vietnam+


 8. NASA công bố hình ảnh đẹp mê hồn của mặt trời

  Các nhà khoa học NASA mới công bố những hình ảnh mới về mặt trời với những màu sắc bổ sung làm nổi bật hoạt động trên bề mặt của ngôi sao này.

  Hình ảnh dưới đây được ghi lại bởi Đài quan sát Solar Dynamics (SDO) trong vòng 24 giờ ngày 25/9/2011, nổi bật với những màu xanh da trời, xanh lá cây và vàng chói lọi.

  “Đây không còn là câu chuyện khoa học (ám chỉ tới việc dùng màu sắc). Nhưng chúng trông thật đẹp”, nhà khoa học Scott Wiesinge từ Trung Tâm Vũ trụ Goddard cho biết.

  “Những hình ảnh này cho chúng ta một cách nhìn mới mẻ và đầy màu sắc về mặt trời”, phát ngôn viên NASA cho hay.

  Posted Image Posted ImagePosted Image


 9. Phát hiện đứt gãy gây động đất ở núi Phú Sĩ

  Các nhà khoa học Nhật loan báo vừa phát hiện vết đứt gãy lớn có khả năng hoạt động tại chân núi Phú Sĩ, theo đó có thể gây ra một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ richter sẽ làm sụp đổ sườn núi và tàn phá nơi sinh sống của cộng đồng dân cư gần đó.

  Posted ImageNúi Phú Sĩ phủ đầy tuyết và mây được nhìn từ trên không. Ảnh: ReutersTheo tờ Japan Today, một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu động đất thuộc ĐH Tokyo (Nhật) đã phát hiện ngọn núi cao nhất nước này (3.776m) nằm ngay trên vết đứt gãy lớn trải dài khoảng 30 km.

  Nghiên cứu cho thấy vết đứt gãy này có khả năng hoạt động và động đất xảy ra có thể làm sườn núi sụp đổ, lỡ đất, tuyết và lũ bùn khổng lồ.

  Nhật Bản là một trong những nước phải hứng chịu động đất nặng nề nhất. Năm ngoái, trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần ở miền bắc Nhật đã làm gần 19.000 người chết và mất tích và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong 25 năm qua.

  Trước đó, vào năm 1707, một trận động đất xảy ra tại núi Phú Sĩ đã làm thiệt mạng gần 20.000 người.

  Theo VNN


 10. Đổ xô đi xem cá lóc nổi chữ hán trên đầu

  Trụ trì chùa cùng một người rành tiếng Hán dùng kính lúp để phóng to lên thì phát hiện 18 chữ Hán trên đầu cá.

  Trưa 17/5, hàng trăm người dân kéo về chùa Phổ Quang (đóng ở thôn 1, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’ga, Đăk Lăk) để tận mắt chứng kiến hai con cá lóc được cho là nổi chữ Hán trên đầu đang được nuôi tại đây.

  Posted ImageNgười dân hiếu kỳ tập trung xem cá lạ

  Được biết, đây là hai con cá được Phật tử phát hiện và mang lên tặng cho nhà chùa. Mỗi con nặng hơn 3kg, trên đầu có những chấm trắng. Khi sư thầy Thích Tâm Định, trụ trì của chùa cùng một người rành tiếng Hán dùng kính lúp để phóng to các chấm trắng lên lên thì phát hiện 18 chữ Hán trên đầu con cá đực. Tuy nhiên, mới chỉ tạm dịch được 12 chữ.

  Theo đó, bên trái đầu cá được cho là ba chữ Thủy Hỏa Tương (tạm dịch là nắng mưa tương đồng); bên phải đầu cá là ba chữ Trường Thiên Hạ tạm dịch là mọi người, mọi loài hưng thịnh phát triển; ở giữa đầu cá là bốn chữ Đăng Nguyệt Mỹ Định tạm dịch là (Ánh trăng đẹp khi mặt nước yên lặng); hai bên lỗ mũi là chữ Hỷ và chữ Phúc.

  Posted Image

  Những chấm trắng trên đầu cá được dịch thành chữ Hán

  Sau 3 ngày đưa về nuôi, đã có hàng ngàn lượt người dân hiếu kì đến xem cá. Hiện nay, nhà chùa chỉ bắt cá ra cho người dân chiêm ngưỡng vào 8h sáng và 16h chiều hàng ngày


 11. Niềm tin….

  Một cuộc trò chuyện thú vị giữa một anh sinh viên và một vị giáo sư

  Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?…

  Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.

  Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?

  Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư.

  Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?

  Sinh viên: Vâng có chứ.

  Giáo sư: Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không?

  Sinh viên: Vâng.

  Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào?

  (Cậu sinh viên im lặng.)

  Posted Image

  Giáo sư: Cậu đâu trả lời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ. Chúa có tốt không?

  Sinh viên: Thưa có.

  Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không?

  Sinh viên: Không.

  Giáo sư: Thế sa tăng từ đâu mà ra?

  Sinh viên: Từ… Chúa…

  Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không?

  Sinh viên: Có.

  Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác?

  (Cậu sinh viên không trả lời.)

  Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không?

  Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.

  Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó?

  (Cậu sinh viên không lên tiếng.)

  Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa?

  Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.

  Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa?

  Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.

  Giáo sư: Cậu có bao giờ chạm vào Chúa, nếm được Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa?

  Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e là chưa.

  Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa?

  Sinh viên: Vâng.

  Giáo sư: Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậu có gì muốn nói nào?

  Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi.

  Giáo sư: Đúng thế, “niềm tin”. Đó là một vấn đề lớn của khoa học.

  Sinh viên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không?

  Giáo sư: … Đúng.

  Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không?

  Giáo sư: Có.

  Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Chả có thứ gì gọi là “Lạnh”.

  (Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi tình thế bắt đầu chuyển biến.)

  Sinh viên: Chúng ta có thể có nhiều Nhiệt, thậm chí nhiều Nhiệt hơn, đạt Nhiệt độ cực cao, đạt mức lửa trắng, hay chỉ có chút ít Nhiệt, hoặc không có một tí Nhiệt nào. Chúng ta có thể đạt âm 273 độ C, lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối, khi mà không có một tí Nhiệt nào, nhưng chúng ta không thể đi xuống tiếp được. Không có cái thứ gọi là “Lạnh”. Lạnh chỉ là từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt. Chúng ta không thể đo độ Lạnh, chỉ có thể đo Nhiệt. Nhiệt là năng lượng. Lạnh không phải là thứ trái ngược với Nhiệt thưa giáo sư. Lạnh chỉ là “thiếu Nhiệt”.

  (Có tiếng kẹp giấy rơi trên sàn giữa không gian tĩnh lặng.)

  Sinh viên: Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáo sư? Có thứ gì gọi là Tối không?

  Giáo sư: Có chứ. Không có Bóng Tối thì làm sao có ban đêm được?

  Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Tối là trình trạng bị thiếu cái gì đó. Ta có thể có Ánh Sáng yếu, Ánh Sáng thường, Ánh Sáng mạnh, Ánh chớp. Nhưng nếu không có Ánh Sáng, thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không?

  Giáo sư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ?

  Sinh viên: Thưa, em nghĩ là các giả thuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót.

  Giáo sư: Thiếu sót? Cậu nói rõ hơn xem?

  Sinh viên: Thưa Giáo sư, chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên, hay còn gọi là thuyết hai mặt. Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết, rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu. Nhưng thế tức là chúng ta đang xem Chúa là một cái gì đó hữu hạn, một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được. Thưa giáo sư, Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì. Ý Nghĩ là thông tin mà bản chất là điện và từ trường diễn ra trong não, đồng thời cũng là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được. Tương tự, nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua một thực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó. Cái Chết không phải là thứ trái ngược với Sự Sống, mà chỉ là “thiếu Sự Sống”.

  Do đó, có thể nói những cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại. Đó chỉ là do con người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi.

  Bây giờ em xin hỏi, Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không?

  Giáo sư: Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế.

  Sinh viên: Thế Giáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa?

  (Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm với một nụ cười.)

  Sinh viên: Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra, thậm chí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiện tại. Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à? Thế Giáo sư không phải một nhà khoa học, mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường?

  (Xung quanh bắt đầu ồn ào.)

  Sinh viên: Cho tôi hỏi, trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáo sư?

  (Cả giảng đường phá lên cười.)

  Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?

  (Mọi người im lặng. Vị giáo sư nhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được.)

  Giáo sư: Chắc có lẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi.

  Sinh viên: Đấy thưa Giáo sư… Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và CHÚA chính là NIỀM TIN đấy. Và chính nhờ NIỀM TIN mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyển động.

  -Lời kết-

  Tôi dám cá là các bạn thấy câu chuyện vừa rồi rất thú vị đúng không. Nếu có thì tôi cũng chắc là bạn cũng muốn chia sẻ câu chuyện thú vị này với mọi người đúng không nào?

  Chia sẻ để trau dồi kiến thức và NIỀM TIN nào.

  À, xin nói thêm, cậu sinh viên đó chính là ALBERT EINSTEIN.

  (Ghi chú: Nhiều người nói đó không thể là Einstein được vì ông là người Do Thái. Tôi biết ông ấy là người Do Thái chứ. Nhưng vào thời đó, nước Đức có quá nhiều người kỳ thị những người do Do Thái. Nên một thực tế khá phổ biến là người ta hay nói dối về tín ngưỡng của mình. Cậu sinh viên đó đúng là Einstein. Hơn nữa, Einstein đã từng học trường Công Giáo (tức Thiên Chúa Giáo) khi ông còn trẻ.)

  Hãy nhớ nhé, mỗi ngày đều là một Khởi Đầu MỚI!

  ♥ Cầu Chúa Phù Hộ Cho Bạn ♥

  1 person likes this

 12. Quay phim được cảnh thiên thần hạ cánh xuống đất

  Một camera tự động ở Nam Jakarta Indonesia đã tình cờ quay lại được 1 hiện tượng kỳ lạ diễn ra trên phố đi bộ vào buổi đêm. Một bóng sáng đột ngột rơi xuống đất và biến mất, và người ta có thể nhìn rõ thấy 1 đôi cánh.

  Posted Image

  “Đã có rất nhiều người ở đó và cùng chứng kiến” – cô Pramana Abbas một nhân chứng cho biết : ” tôi đã ở đó và nhìn thấy 1 quả bóng sáng rơi từ trên trời xuống và nảy lên rồi biến mất, và chúng tôi đã bàn luận chuyện đó cả đêm. Các ngài tin hay không thì tùy, nhưng camera đã ghi lại được cảnh đó.”

  http-~~-//www.youtube.com/watch?v=__Lc27WVCR0&feature=player_embedded

  Năm 2011 ở Indonesia đã xuất hiện 1 vòng tròn bí ẩn, liệu rằng có mối liên kết nào giữa 2 sự kiện hay không, và đây là 1 vị thiên thần, người ngoài hành tinh hay đơn giản chỉ là 1 bóng ma ?

  Theo Bian


 13. Dự báo về ngày tận thế là có cơ sở khoa học!?

  Posted Image

  Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

  Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao đổi xung quanh câu chuyện "ngày tận thế".Khoa học tâm linh và những tiền triệu

  - Chúng ta thường nghe nói về những dự báo cho cá nhân, còn dự báo với xã hội, nhất là trong những năm Dần, Mão này thì sao thưa ông?

  Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (NPGH): Tôi là chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, ở đó chúng tôi nghiên cứu tất cả các hình thức dự báo bí ẩn của con người đối với tương lai của cá nhân và xã hội. Dự báo cá nhân chúng ta thường gặp rồi, ví như có người có khả năng nói cho anh rằng tháng này anh có tai nạn này, có may mắn kia, hay sang năm anh có lộc, có hôn nhân… Ngoài ra, cũng có nhà ngoại cảm, không biết ta là ai, chỉ nhìn sắc tướng, họ thấy vận hạn đã đến thì báo cho. Dự báo cá nhân cũng có thể căn cứ vào lá số tử vi để đoán trước cả cuộc đời.Ngoài dự báo cá nhân còn có dự báo xã hội, được chia làm hai loại ngắn hạn và dài hạn. Trong đó dự báo dài hạn rất được quan tâm, có thể báo trước hàng trăm năm, ngàn năm. Ví như nhà tiên tri người Pháp Nostradamus (1503-1566), từ năm 1555 đã viết quyển “Những lời tiên tri” với những đoản thi gồm các bài thơ 4 câu, mỗi nhóm 100 câu nói về một thế kỷ. Cuốn “Những thế kỉ” của ông chứa đựng lời tiên tri đến hàng ngàn năm sau, nhưng để giải mã rất khó. Ở Trung Quốc, cũng có quyển “Trung Quốc nhị thiên niên nhi dự ngôn” (dự báo 2000 năm của Trung Quốc), tập hợp nhiều công trình của nhà tiên tri nổi tiếng như dự báo của Gia Cát Lượng, Mã Kiền Khóa, “Lã Vọng kiền khôn vạn niên ca”, “Thiếu Bính ca” của Lưu Bá Ôn, Viên Thiên Trừng, Lý Cảo Phong… Lưu Bá Ôn có dự báo trong những năm Dần, Mão này sẽ nhiều biến cố như sóng thần, dịch bệnh, lũ lụt, nạn đói.

  Nước ta có Sấm Trạng Trình của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) từ cách đây 500 năm đã đưa ra những dự báo về tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam và thế giới. Những câu sấm của ông như “Một đám mây xanh đứng giữa trời - Ba thằng nho nhỏ đánh nhau chơi - Thiên hạ ba thằng còn có một…” là dự báo trước về chiến tranh thế giới và kết cục của nó.

  Bà Baba Vanga (1911-1996, nhà tiên tri người Bungari) cũng dự báo từ sau năm 2010, thảm họa núi lửa, sóng thần, bão lụt, dịch bệnh, hạn hán… sẽ đua nhau xảy ra hành hạ con người.

  - Vậy những tiên đoán đó có cơ sở để người ta tin tưởng?

  Những nhà tiên tri ngoài lí luận còn có những cảm nhận. Có những sự việc xảy ra trong cuộc đời này mà lí luận không thể tính trước được. Ví như nước Mỹ rất giàu mạnh với những nhà hoạch định chính sách giỏi giang, nhưng làm sao họ có thể tính được sẽ có ngày xảy ra sự kiện 11/9! Hay nước Nhật, họ cũng có máy móc hiện đại vô cùng nhưng cũng có biết được sẽ có sóng thần kinh hoàng như hồi tháng 3 vừa rồi đâu… Đó là lúc phải nhờ đến những nhà ngoại cảm, họ nhìn thấy được sự việc qua cảm nhận. Giống như người tìm mộ, “nhìn thấy” được cái mộ phải ở chỗ đấy, có cây này, có vật kia… để chỉ cho người ta đi tìm. Đó là sức mạnh ghê gớm của khoa học ngoại cảm và thế giới tâm linh. Khoa học kỹ thuật phục vụ dân sinh, còn khoa học ngoại cảm giải mã những hoạt động bí ẩn của bộ óc con người, hai lĩnh vực này không loại bỏ nhau mà cái nọ bổ sung cho cái kia.

  - Ngoài cảm nhận riêng, những lời tiên tri còn có cơ sở nào khác hay không?

  Nếu anh không tin vào tâm linh thì cái này rất khó nói, đặc biệt những lời sấm truyền hay tiên tri thường rất huyền bí, việc giải mã đôi khi cần có thời gian. Ví như Vanga đã nói rằng từ năm 2010 trở đi, thiên nhiên sẽ có những biến đổi rất lạ như núi lửa, động đất, sóng thần… thì nay thực sự nó đã xảy ra. Vậy nếu ta tin vào lịch Maya dự tính kết thúc vào 2012 thì có thể thấy tai ách xảy ra ngày nay chính là những sự kiện dự báo trước cho ngày tận thế.

  Giống chuyện thầy thuốc, khi nhìn thấy những tiền triệu của bệnh nhân như mụn nhọt, vàng da… có thể đoán ngay người này bị bệnh chứ chưa cần phải đi khám. Cũng như vậy, nhìn vào xã hội ta có thể thấy ngay những tiền triệu, đó là động đất, sóng thần ở Nhật Bản, lụt lội ở Thái Lan, rồi thì ngay cả Hà Nội cũng rung chuyển mặt đất, nhà cao tầng sụt xuống… Những biến cố này chính là tiền triệu của một biến động rất lớn sẽ xảy ra sắp tới. Tôi không muốn tuyên truyền, gây hoang mang nhưng tôi nói một tai biến rất lớn đối với Trái Đất là có khả năng xảy ra, trên cơ sở khoa học và những tiền triệu.

  Dự báo ngày tận thế có cơ sở khoa học

  - Vậy ngày tận thế theo lịch của người Maya có cơ sở không, thưa ông?

  Bên cạnh những lời dự báo như tôi đã nói của Trung Đông hay của Nostradamus và Vanga, thì còn những lời dự báo khác của người Maya. Người Maya có loại lịch riêng của mình, kéo dài hàng nghìn năm, nhưng đem đối chiếu với dương lịch của chúng ta hiện nay, thì ngày kết thúc của nó tương ứng với ngày 21/12/2012.

  Trước hết phải hiểu, lịch của người Maya là lịch chu kỳ, hoàn toàn khác với lịch thế kỷ mà chúng ta đang dùng. Lịch của người Maya có chu kỳ và kết thúc cái chu kỳ cuối cùng làm lịch của họ thì ứng với năm 2012 vào ngày 21/12 theo dương lịch của chúng ta. Thế nhưng lại có trùng hợp lạ nữa là, 21/12/2012 không phải là ngày bất kỳ, mà là Đông chí.

  Đông chí là ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, ngày bắt đầu của sự chuyển chu kỳ mới của năm theo vận hành của mặt trời. Mà theo dự báo của các nhà thiên văn học, cuối năm 2012, đầu 2013 sẽ có bão từ lớn nhất từ trước tới nay và tai họa liên miên sẽ xảy ra. Vậy đối chiếu giữa tâm linh (là lịch của người Maya) và khoa học (dự báo của thiên văn) thì thấy có sự trùng hợp. Vậy thì những dự báo đó không phải là không có căn cứ.

  - Nhưng những lời tiên tri thường rất huyền bí đôi khi có nhiều cách hiểu khác nhau, ông vui lòng cho biết làm sao để biết cách lý giải nào là hợp lý?

  Lời giải nào có căn cứ, thì người ta sẽ lắng nghe và tin. Vũ trụ là một chương trình đã được cài đặt, nhưng để giải mã được chỉ có một số người đặc biệt mà thôi và đôi khi phải có thời gian mới hiển hiện ra.

  - Vậy là con người cứ phải chờ đợi tai họa ập tới và chiêm nghiệm?

  Mọi tai họa ngày nay đều do con người gây ra. Con người có tham vọng quá lớn, hận thù quá lớn nên thiên nhiên sẽ trừng phạt và dạy cho chúng ta một bài học. Ngày đó không còn xa. Lý Bá Ôn có nói: trong một vạn người nghèo chỉ còn một phần mười, một vạn người giàu chỉ còn có 3-4; Trạng Trình cũng nói “Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình”. Sự trả giá đó để cho con người biết sợ. “Cụ tắc sinh giới”, nghĩa là biết sợ rồi mới dừng lại. Vậy là có sự khớp nhau giữa những lời tiên tri ở những đất nước khác nhau. Tôi tin có những điều xảy ra đúng như dự báo.

  Giai đoạn “lọc người”

  - Có phải con người đang đứng trước “ngày phán xử”, thưa ông?

  Trong cuốn “Trung Quốc nhị thiên niên nhi dự ngôn”, Lý Bá Ôn có dự báo vào các năm Dần, Mão có các biến cố như lũ lụt, sóng thần, động đất, nạn đói và dịch bệnh… Những điều đó, theo tôi không phải không có căn cứ. Mặt khác, trong kinh phật có nói về “mạt kiếp”, nghĩa là đến cuối cùng và chuyển đổi sang trạng thái khác.

  Khi con người đã bước vào thời kỳ ỷ vào quyền năng của khoa học kỹ thuật quá nhiều, phá hoại môi sinh và gây ra chiến tranh… thì đến một lúc phải đứng trước ngày phán xử, bên Thiên chúa giáo gọi là ngày phán xử cuối cùng. Nhưng thực ra không phải là ngày cuối cùng mà người ta gọi là một đợt “lọc người”, tức là giữ lại những người tốt.

  Như vậy không có nghĩa là những ai bị chết do tai ách vừa qua là không tốt. Đây chỉ là một cách nói ám chỉ một đợt thiên nhiên phải “thanh lý” và có những người phải chịu cái chết, để loài người biết sợ. Những ai chẳng may chết trong kiếp này, thì là để dành cho cuộc sống ở kiếp sau tốt đẹp hơn, có những người thì vì đã làm điều không tốt trong tiền kiếp thì trong kiếp này phải trả họa. Nếu không tin vào tâm linh thì rất khó nói về vấn đề này. Còn tôi có khuynh hướng tin vào những cái đó.

  - Việt Nam trong giai đoạn tai ách này sẽ ra sao thưa ông?

  Tạo hóa có luật của mình, một dân tộc tồn tại là có lí do của nó. Thí dụ Sấm Trạng Trình nói rằng “Nước Nam thường có thánh tài - sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng”…

  Qua các thời kỳ, ta có thể thấy những “vị thánh” như Trần Hưng Đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh… là những người giữ cho đất nước vững vàng. Mặc dù có sóng gió nhưng đất nước này nhờ hồng phúc tổ tiên mà vẫn vững bền. Việt Nam hiện nay được bình là một trong những nơi bình ổn nhất thế giới, không có khủng bố, trong khu vực và với cả thế giới nữa, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa.

  Hiện tại, có thể thấy, đúng là nhờ hồng phúc tổ tiên, dù xảy ra chiến tranh ở Lybia nhưng người Việt Nam trở về đều an toàn; sóng thần và động đất, người Việt ở Nhật Bản ta cũng chưa ai việc gì, lụt ở Thái Lan cũng không có thiệt hại về người, rung chuyển động đất ở Hà Nội mà cũng không nguy đến tính mạng người dân…

  - Điều đó không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước những tai họa khác từ nhiên nhiên?

  Hiện chúng tôi đang nghiên cứu và chứng minh có một thế giới khác tồn tại bên cạnh thế giới chúng ta đang sống, đó là thế giới tâm linh. Tức là chết không phải là hết mà còn linh hồn - nơi giữ các thông tin, chúng ta không thể giấu diếm bất cứ điều gì trước thế giới tâm linh cả. Có luật nhân quả quy định con người chết không phải là hết mà phải chịu các nghiệp quả gieo rắc ra. Nếu anh sống có trách nhiệm, anh biết gieo nhân nào gặt quả ấy thì anh sẽ biết sợ. Đây cũng là những răn giới, nếu con người nào biết suy nghĩ sớm thì chắc thiên nhiên cũng sẽ giữ họ lại trong đợt “lọc người” sắp tới.

  - Xin chân thành cảm ơn những thông tin thú vị của ông!

  Theo những dấu tích và những tài liệu khảo cổ như Cây Thiêng và Mật Mã Desden của nền văn minh Maya - một nền văn minh cổ đại ở Mexico, Bắc Mỹ, khoảng 4.000 năm trước đây, ngày Đông chí năm 2012, ngày 21/12/2012 là ngày mặt phẳng Mặt trời, mặt phẳng Trái đất và mặt phẳng dải Ngân hà giao nhau tại 8 điểm. Sự kiện này gây nên một biến chuyển đến cả Trái đất và Mặt trời, gây ra các thảm họa chết chóc trên Trái đất.

  Nền văn minh Maya có một cuốn lịch tên là lịch Tzolkin (lịch thiêng). Theo lịch này, một tháng chỉ 20 ngày và một năm chỉ 260 ngày. Họ gọi 360 ngày là 1 Tun, 20 Tun là 1 Katun, 20 Katun là 1 Baktun (khoảng 400 năm). Cuốn lịch này chỉ được tính đến 13 Baktun, hay còn gọi là Chu kỳ lớn (5.125 năm). Ngày cuối cùng của Chu kỳ lớn, điểm kết thúc của lịch Maya, được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10h ngày 21/12/ 2012 dương lịch. Có một sự trùng hợp giữa Chu kỳ lớn và lịch của phương Tây. Các nhà khoa học tính toán, 5 Chu kỳ lớn là 26.000 năm, là thời gian hệ mặt trời, trong đó có Trái đất đi qua độ dày dĩa mặt phẳng (mặt phẳng xích đạo) của dải Ngân hà. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng hệ Mặt trời với trung tâm Thiên hà theo mặt phẳng chính. Khi đó, lực hấp dẫn tác động lên hệ Mặt trời sẽ là cực đại. Đồng nghĩa, nhiều thảm họa xuất hiện như bão Mặt trời, đổi cực Trái đất… và Trái đất chịu nguy cơ diệt vong…

  Những cơ sở trên được cư dân mạng “củng cố” bằng những chuỗi chấn động liên tiếp đến vỏ Trái đất như động đất, sóng thần tại Trung Quốc, Nhật Bản, hố sụt ở Guatemala…

  Theo ANTĐ và PL&XH


 14. Chuyện ly kỳ về chùa Trinh Tiết và hòn đá tự lớn

  Từ hàng trăm năm nay, chùa Trinh Tiết ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được người dân nơi đây coi là biểu tượng cho sự trinh trắng của người con gái. Tuy nhiên, ngoài cái tên Trinh Tiết, xung quanh chùa còn có những câu chuyện và hiện tượng kỳ lạ khó lý giải mà điển hình nhất là hòn đá có khả năng tự lớn.

  Xuất xứ tên chùa: Trinh Tiết

  Theo những tài liệu ghi chép còn lại thì không rõ ngôi chùa xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết, cái tên Trinh Tiết thì mãi đến thế kỷ XIV mới có và gắn với tên tuổi của một công chúa nhà Trần.

  Posted Image

  Chùa Trinh Tiết ẩn sau những mỏm đá trên đỉnh núi Bồ Đà.

  Trong những tài liệu lịch sử về chùa Trinh Tiết có ghi rằng: Vào giai đoạn hậu kỳ nhà Trần, chế độ cai trị thối nát, bách tính rơi vào lầm than. Hồ Quý Ly nổi dậy ép vua Trần Thuận Tông đi tu ở Cung Bảo Thanh và nhường ngôi lại cho Thái tử Trần Án lúc đó mới ba tuổi.

  Lúc đó, võ tướng Nguyễn Bằng được lệnh cho đem công chúa Trần Thị Bạch Hoa vừa tròn 17 tuổi chạy trốn. Khi chạy đến Kẽm Trống nằm bên dòng sông Đáy thì lên bờ tìm nơi ẩn dật. Nơi được chọn là núi Bồ Đà thuộc dãy Cầm Long. Trên núi này có một ngôi chùa hoang, lâu ngày không có ai đèn nhang, tụng niệm.

  Sau khi chọn được chốn ẩn cư, công chúa đã ở đây đến hết đời và khi chết vẫn còn là “trinh nữ”. Vì thế, sau đó, người dân đã đặt tên cho ngôi chùa trên núi Bồ Đà là chùa Trinh Tiết.

  Ông Đỗ Hữu Kỳ ở thôn Động Xuyên kể lại: Thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ, có một đôi trai gái làng Động Xuyên tên Thụy Vân và Hùng. Trước khi lên đường đánh giặc, đôi trai gái này lên chùa Trinh Tiết thề non hẹn biển rằng, hai người nguyện sống chết bên nhau và giữ trọn trinh tiết của mình. Về sau người con trai tên Hùng bị hy sinh nơi chiến trường. Biết tin đó, Thụy Vân thẫn thờ rồi đến bên chân núi Bồ Đà nơi có chùa Trinh Tiết để tự vẫn.

  Từ câu chuyện này nên người dân nơi đây đã cho rằng, chùa Trinh Tiết là biểu tượng cho sự trinh trắng của người con gái.

  Posted Image

  Bia đá tạc trên vách núi.

  Hiện nay, trên núi Bồ Đà vẫn còn dấu tích về những văn bản chữ Nôm được khắc trên vách đá. Chỉ tiếc rằng, trải qua năm tháng, nhiều dòng chữ tạc đã bị mòn do không được bảo vệ. Nhưng nó vẫn là minh chứng sinh động cho lịch sử một ngôi chùa vào loại độc đáo nhất vùng.

  Ngoài ra, trên đỉnh núi Bồ Đà còn có một lăng mộ có tên là Lăng Quy tượng. Theo ông Đỗ Hữu Kỳ ở thôn Động Xuyên, trong lăng có rất nhiều tượng cổ. Mỗi pho tượng cao từ khoảng 80cm – 1m với nhiều chất liệu khác nhau như đá, gỗ, đồng…

  Cách đây chừng chục năm, nhà chùa cùng chính quyền địa phương đã cho quy tập những pho tượng này lại và chôn trên đỉnh núi. Vì những ngôi mộ này chôn tượng nên người dân đặt cho khu mộ là Lăng Quy tượng.

  Hòn đá tự lớn

  Nếu tìm hiểu lịch sử chùa Trinh Tiết, nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì những điều kỳ ẩn trên ngọn núi thiêng. Đó là chuyện về một hòn đá tự lớn lên như một chàng thanh niên lực lưỡng. Hòn đá đó nằm ở vị trí cao nhất của núi Bồ Đà.

  Theo quan sát của chúng tôi, mỏm đá cao khoảng 1,6m bán kính 1m, có hình mũi chông. Ông Đỗ Văn Sỹ, Trưởng thôn Động Xuyên quả quyết với chúng tôi rằng: Ngày còn bé ông cùng đám trẻ con lên núi chơi thấy mỏm đá này mới chỉ cao ngang lưng người, nhưng giờ nó đã lớn đến ngang vai.

  Hồi đó, ngôi chùa đã bị hoang hóa trở lại do không có người ở. Trên núi rừng rậm, thâm u, dưới chân núi lại là một bãi nghĩa địa, chỉ có đám thanh niên choai choai thích thể hiện mới dám trèo lên ngọn núi để chứng tỏ bản lĩnh không sợ ma của mình.

  Posted Image

  Ông Đỗ Văn Sỹ quả quyết rằng, Tượng Bụt Mọc có khả năng tự lớn.

  Mỏm đá kỳ lạ trên không những có khả năng “tự lớn” mà khi gõ nó còn phát ra âm thanh lạ. Ông Đỗ Văn Sỹ kể rằng, khi lên núi chơi đám thanh niên đã dùng đá ném nhau, không may một số viên đá rơi trúng mỏm đá trên và thấy có tiếng kêu lạ. “Âm thanh phát ra từ mỏm đá trầm, vang như tiếng chuông đồng”, ông Đỗ Văn Sỹ cho biết.

  Để minh chứng cho điều này, ông Đỗ Văn Sỹ đã dẫn chúng tôi lên mỏm đá kỳ lạ trên và cầm một cục đá khác đập vào. Sau mỗi lần gõ, từ mỏm đá phát ra âm thanh bùng bùng nhưng không vang như lời kể của ông Sỹ. Ông Sỹ giải thích: Mỏm đá càng “lớn lên” thì âm thanh càng giảm đi, phải dùng một hòn đá cứng và rắn chắc đập vào thì mới phát ra được tiếng kêu, nếu dùng gậy gỗ đập vào thì sẽ chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng gõ cùng cục.

  Ông Trần Ngọc Kim năm nay 74 tuổi, 20 năm trông giữ chùa Trinh Tiết cũng khẳng định: Hòn đá có khả năng tự lớn lên là có thật. Vì việc này rất kỳ lạ nên dân làng Động Xuyên đặt tên cho hòn đá là Tượng Bụt Mọc và đặt dưới chân hòn đá một bát hương để tháng ngày nhang khói.

  Việc hòn đá tự lớn có thể thấy được qua năm tháng. Tuy nhiên, việc đo xem mỗi năm hòn đá lớn thêm bao nhiêu thì chưa ai làm.

  Hòa thượng, Đại đức Thích Thanh Hưng, trụ trì của Trinh Tiết cũng cho rằng: Tượng Bụt Mọc có khả năng tự lớn là có thật. Tuy nhiên, để kiểm định chính xác thì phải nhờ đến các nhà khoa học vào cuộc để tìm ra lời giải. Từ hàng trăm năm nay người dân trong và ngoài vùng Động Xuyên vẫn coi Tượng Bụt Mọc là biểu tượng của sự linh thiêng vĩnh cửu.

  (Theo Kienthuc)


 15. Kỳ tích: Gà mẹ đẻ ra gà con

  Gà đẻ trứng, đó là điều hiển nhiên không có gì đáng phải bàn cãi. Nhưng mới đây, một con gà mái Sri Lanka đã làm nên “kỳ tích” chưa từng thấy khi đẻ ra gà con.

  Thay vì “chui” ra ngoài, quả trứng này lại được ấp ngay bên trong cơ thể gà mẹ khoảng 21 ngày và cũng nở luôn trong đó.

  Khi ra đời, nó hoàn toàn khỏe mạnh, không khác gì những con bình thường mặc dù không lâu sau gà mẹ đã chết vì các tổn thương nghiêm trọng.

  Posted ImageGà con hoàn toàn khỏe mạnh khi “chui” ra từ cơ thể mẹ. (Ảnh: Manula Kumarage)PR Yapa, cán bộ thú y của Welimada cho biết, ông đã vô cùng bất ngờ vì chưa từng gặp phải tình huống tương tự trước đây.Tiến hành kiểm tra, ông thấy rằng trứng đã được thụ tinh và phát triển trong hệ thống sinh sản của gà mái cho đến khi nở thành con. Các chuyên gia hiện vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về hiện tượng đặc biệt này.

  Như vậy, phát hiện mới góp phần trả lời câu hỏi của thời đại: “Con gà có trước hay quả trứng gà có trước?”.

  Theo baodatviet


 16. Phát hiện… đầu voi trên sao Hỏa

  Hình ảnh dưới đây khiến mọi người nghĩ đến ngay đầu một chú voi trên sao Hỏa. Nhưng thực ra đây là dòng chảy dung nham tạo thành hình thù đầu voi.

  Bức ảnh do camera có độ phân giải cao từ Tàu vũ trụ Phục hưng thám hiểm sao Hỏa của NASA chụp khu vực Elysium Planitia, một khu vực bằng phẳng trên sao Hỏa với các dòng dung nham trẻ nhất trên bề mặt Hành tinh đỏ.

  Posted ImageDòng dung nham tạo thành hình rất giống phần đầu của voi. (Nguồn: Discovery)

  Phần lớn sao Hỏa không có hoạt động địa chất, nên những núi lửa đang hoạt động và các dòng dung nham đều là những điều chỉ có trong quá khứ. Nhưng dòng dung nham “trẻ” phủ trên cánh đồng Elysium Planitia có thể đã ở đó từ 100 năm nay, hoặc gần nhất là 10 năm. Điều này nghe có vẻ không gần, nhưng so với lịch sử địa chất kéo dài nhiều tỷ năm của sao Hỏa thì con số này không thấm vào đâu.

  Tuy nhiên, theo nhà địa chất học Alfred McEwen ở ĐH Arizona, dòng chảy dung nham hình đầu voi không phải tâm điểm của bức ảnh này. Đây có thể là ví dụ điển hình của “pareidolia” – hiện tượng tâm lý khiến não chúng ta dễ tưởng tượng ra những hình ảnh quen thuộc từ những hình thù ngẫu nhiên.

  Theo Đất Việt


 17. Hàng tỷ hành tinh có thể tồn tại sự sống

  Có hàng tỷ hành tinh có khả năng tồn tại sự sống trong dải Ngân hà, theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học quốc tế. Phát hiện này mở ra triển vọng tìm thấy sự sống gần Trái đất.

  Kết luận đưa ra sau khi các nhà thiên văn tiến hành nghiên cứu hàng loạt sao lùn đỏ (Red Dwarf). Theo đó, 40% những ngôi sao này được quay quanh bởi những hành tinh cấu tạo vật chất, kích cỡ ngang bằng Trái đất. Điều này cho thấy khả năng tồn tại nước trên các hành tinh đó.

  Sao lùn đỏ là dạng sao có khả năng tỏa nhiệt giống Mặt trời chúng ta, nhưng nguội hơn và tồn tại lâu hơn. Các nhà thiên văn học dự đoán chúng chiếm đến 80% số ngôi sao trong dải Ngân hà.

  Tiến sĩ Xavier Bonfils, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết trên Telegraph: “Các ngôi sao lùn đỏ rất phổ biến trong dải Ngân hà của chúng ta – với số lượng khoảng 160 tỷ ngôi sao. Điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng hàng chục tỷ hành tinh quay quanh những ngôi sao này trong dải Ngân hà.”

  Posted Image Nhiều hành tinh quanh các ngôi sao lùn đỏ có thể tồn tại sự sốngNhóm nghiên cứu đã khảo sát 102 sao lùn đỏ được lựa chọn cẩn thận. Kết quả, họ phát hiện 9 ‘siêu Trái đất’. Trong đó, 2 hành tinh nằm trong vùng có thể tồn tại sự sống của ngôi sao Gliese 581 và Gliese 667 C.

  Do những ngôi sao lùn đỏ có nhiệt độ thấp hơn Mặt trời, nên những hành tinh muốn có điều kiện giống như Trái đất, nghĩa là có thể có nước, cần có quỹ đạo quay thật gần các ngôi sao lùn đỏ.

  Tiến sĩ Stephane Udry, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Vùng có thể tồn tại sự sống quanh một ngôi sao lùn đỏ có khoảng cách gần ngôi sao chủ hơn so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời.”

  Theo tiến sĩ Xavier Bonfils, ít nhất có khoảng 100 hành tinh giống Trái đất đang nằm ở khu vực láng giềng với Hệ mặt trời (cách Hệ mặt trời trong phạm vi 30 năm ánh sáng).

  Hà Hương


 18. Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu

  Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm.

  Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn.

  Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

  Sự trở về của thuyền trưởng Smith

  Posted ImageThuyền trưởng Smith của tàu Titanic.

  Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

  Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.

  Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

  Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu – Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích – tái hiện xuyên thời gian”. Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích – tái hiện một cách thần bí.

  Sự mất tích của 25 lính hải quân Mỹ

  Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, dù cơ thể vẫn còn cường tráng.

  Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi 46 năm sau đó, người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu, tóc… cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào “lỗ hổng của thời gian”, mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.

  Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có một học thuyết nào có sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng “mất tích – tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá.

  Mất tích cả một đội quân 800 người

  Vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới I, ngày 28/8/1915, hơn 800 lính Anh sau khi được điều động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garibaldi của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi càng lên cao thì họ càng chìm dần vào trong màn sương mù. Người cuối cùng khuất dạng trong đám sương cũng là khi cả 800 người mất tích không để lại dấu vết.

  Posted Image

  800 lính Anh mất tích đầy bí hiểm

  Theo những người lính của New Zealand cũng đang làm nhiệm vụ cho biết thì họ đã tận mắt chứng kiến nhữnghình ảnh đầy bí hiểm này. Lúc đó, những người lính New Zealand đang ở trên một ngọn đồi nhỏ cách đó khoảng 60m nên tất cả những gì diễn ra đều diễn ra trước mắt của họ.

  Sau đó, những người lính New Zealand đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Một cuộc tìm kiếm có quy mô diễn ra nhưng sau một thời gian dài vẫn không có kết quả gì.

  Posted ImageCác cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng không có kết quảLúc đó, quân đội Anh cho rằng, 800 binh lính của họ đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh nên họ đã ngừng tìm kiếm để chờ ngày chiến tranh kết thúc sẽ yêu cầu chính phủ nước này trao trả quân của họ.

  Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ không hề bắt một người lính Anh nào bởi họ thậm chí còn chưa nhìn thấy những người lính Anh lúc đó.

  Cho đến bây giờ, vụ mất tích này vẫn được coi là bí ẩn nhất trong lịch sử quân đội Anh và người ta đành “bó tay” bởi không thể tìm ra manh mối.

  Hàng trăm lính Pháp “không cánh mà bay”

  Posted Image

  Lính Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhấtCũng trong Thế chiến I, cả một đội quân của Pháp cũng gặp mất tích đầy kỳ bí.

  Quân số của đội lính Pháp này lên đến hàng trăm người lúc đó đang đóng quân trên đồi Malden. Bỗng một ngày, cả đội quân này mất tích không sót một ai và cũng không để lại dấu vết gì.

  Chính phủ Pháp đã mở một cuộc tìm kiếm lớn nhưng đành trở về với kết quả là số 0.

  2.000 lính Trung Quốc “bốc khói”

  Posted Image

  2.000 lính mất tích từ năm 1937 và đến nay vụ việc vẫn nằm trong vòng bí ẩn mà không ai tìm được nguyên nhân

  Vào năm 1937 trong cuộc chiến bảo vệ thành Nam Kinh trước quân đội Nhật, Quốc Dân đảng đã huy động một lực lượng hơn 200.000 để chốt giữ thành Nam Kinh. Cuộc chiến này khiến quân Trung Quốc đã thất bại nặng nề, nhất là một sư đoàn trợ chiến 2.000 người của Tứ Xuyên.

  Để bảo toàn lực lượng, đội quân hơn 2.000 người được lệnh rút về vùng núi Thanh Long nhưng khi họ tiến vào Thanh Long thì không ai còn thấy một bóng dáng binh sỹ nào của sư đoàn này nữa.

  Sau khi cuộc chiến kết thúc, có nhiều lý giải cho rằng, sư đoàn này có thể đã tự chia nhỏ ra để phá vỡ vòng vây của Nhật nhưng giả thuyết này không được chấp nhận vì thời điểm đánh thành Nam Kinh, quân Nhật bao vây từ ba hướng và không một đội quân nào có thể “chọc thủng” được thế bao vây này để thoát ra ngoài.

  Đến năm 1939, Quốc Dân Đảng đã ghi vào hồ sơ lưu trữ rằng đội quân này đã mất tích. Một cuộc điều tra do Tổng bộ Quốc Dân đảng được tiến hành nhưng cho đến nay, vụ việc vẫn nằm trong vòng bí ẩn mà không ai tìm được nguyên nhân.

  Trích:Quan điểm của các học giả

  Một số người cho rằng “lỗ hổng thời gian” thực chất là “thế giới phản vật chất” đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai trị là chính và phụ. Vậy khi trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với “thế giới phản vật chất”. Trước mắt, chúng ta mới hiểu biết được chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất.Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng “đổ vỡ” do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng “đổ vỡ” kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.

  Posted ImageTrong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết Thời gian đứng lại. Thế giới vật chất sau khi tiến vào “lỗ hổng thời gian” đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, “lỗ hổng thời gian” và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong “lỗ hổng” là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.

  Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết Thời gian ngược, cho rằng thời gian trong “lỗ hổng thời gian” là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.

  Trong thuyết thứ ba Đóng cửa thời gian, “lỗ hổng thời gian” là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, kết quả là xuất hiện hiện tượng mất tích. Mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.

  Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có một học thuyết nào có sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng “mất tích – tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá


 19. Sắp xảy ra hiện tượng thiên văn cực kì hiếm gặp

  Ngày 6/6/2012 sẽ có sự kiện trung bình nửa thế kỷ mới xảy ra một lần, cung cấp những dữ liệu vô giá cho các nhà khoa học trên hành trình săn tìm các hành tinh có sự sống trong vũ trụ bao la.

  Đó là hiện tượng một chấm đen nhỏ sẽ xuất hiện ở một bên của mặt trời trong vài tuần và từ từ đi qua đĩa mặt trời trong một vài giờ. Sự chuyển động của chấm đen nhỏ đó có vẻ không đáng kể, nhưng đây là một trong những cảnh tượng hiếm gặp nhất trong thiên văn học, một sự kiện được gọi tên là sự “quá cảnh” của Sao Kim.

  Nếu bỏ qua lần này thì phải đợi cho đến năm 2117 mới được thấy lại. Lần sao Kim đi qua mặt trời gần đây nhất là từ những năm 1600.

  Hành tinh láng giềng gần nhất của Trái đất và đêm đêm vẫn đứng thẳng hàng với Sao Mộc sẽ cung cấp cho các nhà khoa học những dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu những thế giới quay trên các quỹ đạo xa xôi.

  Posted ImageTrong 2 thế kỷ qua có 4 lần sao Kim “quá cảnh” qua mặt trời.

  “Lần quá cảnh này rất đặc biệt bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời chúng ta có cơ hội thu thập dữ liệu về một hành tinh đặc biệt như Sao Kim”, nhà khoa học David Crisp đang công tác tại Phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA nói.

  Sao Kim, với vẻ đẹp lấp lánh trên bầu trời đêm và mối liên hệ với các nữ thần tình yêu La Mã, thực ra lại là thế giới chẳng dễ chịu gì. Nhiệt độ bề mặt 460 độ C cùng bầu khí quyển dày đặc khí carbon dioxide đã đốt hoặc nghiền nát tất cả các tàu vũ trụ đổ bộ xuống đây. Bề mặt của sao Kim được bao phủ bởi những đám mây axit sulfuric dày đặc.

  Trước đây sao Kim được cho là anh em với Trái đất vì có kích thước tương đương và quỹ đạo quanh mặt trời, nhưng có vẻ sao Kim giống địa ngục hơn.

  Tuy nhiên, trên phương diện nghiên cứu, sự quá cảnh hiếm hoi của Sao Kim sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng giúp các nhà thiên văn học kiểm tra những kỹ thuật mà họ đang phát triển nhằm nghiên cứu bầu khí quyển của hành tinh ngoại – những thế giới quay quanh mặt trời khác – và phát hiện ra những nơi có yếu tố hỗ trợ sự sống như oxy và hơi nước.


 20. Mặt trăng Titan sao Thổ: 1.000 năm một trận mưa

  Theo các kết quả phân tích mới đây, tại nhiều nơi trên mặt trăng Titan của sao Thổ, cứ trung bình 1.000 năm lại có mưa. Tuy nhiên không như mưa trên Trái đất, mưa ở mặt trăng này là mưa methane.

  Posted ImageMưa trên mặt trăng Titan của sao Thổ là methane

  Kết quả phân tích này được dựa trên những khám phá của tàu thăm dò Cassini trong thời gian 2004-2010.

  “Phải mất nhiều thế kỷ Titan mới có mưa. Mỗi lần như vậy lượng mưa lên đến hàng chục centimet, thậm chí nhiều mét” - tiến sĩ Ralph Lorenz, công tác tại Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng Johns Hopkins (JHUAPL) ở Maryland, nói với BBC.

  “Điều này phù hợp với các con sông rất sâu mà các tàu thăm dò Cassini và Huygen quan sát được”, ông nói thêm.

  Theo các nhà khoa học, cùng với Trái đất, Titan là nơi duy nhất trong Hệ mặt trời có mưa rơi trên bề mặt rắn. Gió và mưa tạo ra trên bề mặt mặt trăng này các sông hồ, cồn cát và “bờ biển”.

  Bề mặt Titan rất lạnh với nhiệt độ trung bình -179 độ C. “Nước” trên Titan là hydrocarbon lỏng, còn mưa là methane.

  (Theo Tuổi Trẻ)


 21. Sao Thủy không phải là hành tinh chết

  Trái với nhận định trước đây của giới khoa học khi cho rằng sao Thủy là hành tinh chết, dữ liệu mới được tàu vũ trụ Messenger của Mỹ gửi về trái đất cho thấy các hoạt động bên trong lõi của hành tinh này diễn ra vô cùng sôi nổi.

  Những bức ảnh được tàu Messenger gửi về trái đất thể hiện so với ngày đầu sao Thủy được hình thành, các hố lõm bên trên bề mặt của hành tinh này đã bị biến dạng dưới tác động của hoạt động địa chất.

  Sao Thủy là hành tinh gần nhất với mặt trời trong thái dương hệ. Qua nghiên cứu trường hấp dẫn, các nhà khoa học nhận định cấu trúc bên trong của sao Thủy vô cùng kỳ lạ so với những hành tinh khác.

  Nhà nghiên cứu Maria Zuber tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ cho biết: “Nhiều nhà khoa học tin rằng sao Thủy có cấu trúc gần giống với mặt trăng. Trong lịch sử thái dương hệ, sao Thủy ngày càng trở nên lạnh hơn và dần biến thành hành tinh chết qua quá trình tiến hóa”.

  Tuy nhiên với những bằng chứng thu thập từ tàu Messenger, giới khoa học có thể khẳng định hành tinh này không chết như kết quả nghiên cứu trước đây mà trái lại bên trong hành tinh này ẩn chứa những hoạt động địa chất vô cùng sôi nổi.

  Posted ImageHoạt động bên trong lõi tái tạo hình dạng các hố lõm trên bề mặt sao Thủy

  Bà Zuber và cộng sự đã sử dụng các thiết bị đo laser trên tàu Messenger để xây dựng bản đồ hàng loạt các miệng lõm hình thành do va đập và phát hiện chúng có xu hướng ngày càng bị nghiêng. Điều đó đồng nghĩa với việc các hoạt động địa chất bên trong sao Thủy đã tái tạo địa hình của hành tinh này sau khi các hố lõm được hình thành.

  Qua quan sát trên khu vực lòng chảo Caloris của sao Thủy, các nhà khoa học cũng nhận thấy tỷ lệ đáy của các hố lõm ở vị trí cao hơn so với vành miệng lõm, đồng nghĩa với việc lực tác động bên trong lõi đã nâng đáy hố lõm cao lên phía trên.

  Mariner 10 là tàu thăm dò đầu tiên ghé thăm sao Thủy vào những năm 1970. Đường kính của hành tinh là 4.880km, bằng 1/3 kích thước trái đất. Khu vực lòng chảo Caloris là vùng lớn nhất trên sao Thủy với đường kính 1.300km.

  Trong khi đó, lõi sắt lớn của sao Thủy chiếm hơn 60% tổng trọng lượng hành tinh này. Ngoài ra, thời tiết trên hành tinh này cũng vô cùng khắc nghiệt, với nhiệt độ bề mặt dao động từ 425 độ C xuống -180 độ C.

  Sao Thủy cũng là hành tinh duy nhất gần kề trái đất có trường trọng lực bao trùm toàn hành tinh. Và Messenger là con tàu vũ trụ đầu tiên đi vào quỹ đạo bay của hành tinh này.

  Theo các nhà nghiên cứu, vùng trũng gần cực bắc của sao Thủy có thể di chuyển qua quá trình tiến hóa của hành tinh này, dẫn tới sự dịch chuyển địa lý trên bề mặt hành tinh.

  Theo lý thuyết, sự đối lưu bên trong hành tinh mới có thể tạo nên sự dịch chuyển địa chất trên bề mặt. Tuy nhiên, hiện tượng dịch chuyển địa lý trên sao Thủy là điều bất thường bởi vỏ hành tinh này quá mỏng.

  Một giải thuyết khác được đề cập tới là việc các đường bao trên bề mặt sao Thủy đã bị biến dạng khi lõi bên trong của hành tinh này ngày càng trở nên lạnh hơn và co lại.

  Trước đây, các nhà khoa học mới chỉ xác định được rằng sao Thủy có một lõi lớn giàu khoáng chất sắt và lớp vỏ bề mặt lại khá mỏng manh. Tuy nhiên, qua các thiết bị đo trường hấp dẫn của sao Thủy trên tàu Messenger, giới khoa học có thể chắc chắn một phần lõi sắt lớn của hành tinh này chứa chất lỏng.

  Lõi của sao Thủy chiếm khoảng 85% bán kính của hành tinh này, trong khi lớp vỏ bên ngoài chỉ mỏng bằng 15% vỏ quả cam nhưng lại rất đậm đặc.

  Để giải thích cho hiện tượng lạ trên, nhà nghiên cứu Dave Smith tại Trung tâm chuyến bay vũ trụ Goddard của NASA cho rằng lõi sao Thủy được bao quanh bởi lớp sắt sunfua rắn – một cấu trúc chưa từng xuất hiện ở bất cứ hành tinh nào. Trong khi đó, lớp vỏ mỏng lại bao bọc lớp sắt sunfua và lớp vỏ hành tinh lại được hình thành từ lớp đá silicat.

  Tàu thám hiểm sao Thủy Messenger bay vào quỹ đạo của hành tinh này vào tháng 3/2011 và thực hiện 2 vòng bay trong một ngày, chụp lại gần 100.000 bức ảnh và tiến hành 4 triệu phép đo bề mặt của hành tinh này.

  Nhiệm vụ của tàu Messenger còn nghiên cứu lực tác động từ mặt trời lên thủy triều của trái đất. Nhóm nghiên cứu cũng định kỳ điều chỉnh quỹ đạo của con tàu này cũng như hiệu chỉnh các phép đo của nó để tính toán tác động của mặt trời xuống trái đất.

  Theo Infonet


 22. bài viết hữu ích quá, cảm ơn chị. Mẹ em bị hơn 30 năm nay rùi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Âý thế mà vẫn cứ lên huyet áp. Mà chị ui, mỗi mùa dùng 10 ngày là ngừa được nguyên 1 mùa hay là khi nào cao huyết áp mới dùng cho hạ áp thôi ah?

  Mùa nào thì bạn nên dùng bài thuốc đó phải dùng ít nhất 10 ngày mới có tác dụng , bây giờ là mùa xuân bạn nên sử dụng bài thuốc của mùa xuân để biết là mùa nào bạn nên xem lịch khí tiết chứ không phải lấy theo ngày âm, bài thuốc trên đây không có gì độc hại cho con người cả bạn thử dùng cho mẹ bạn xem sao nhớ đo huyết áp trước và sau khi dùng xem hiệu quả thế nào, nên dùng thuốc đúng giờ theo chỉ dẫn.

  Chúc mẹ bạn mau khỏi bệnh