• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

trananhanhthu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  46
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About trananhanhthu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn thân mến Ứng dụng của Dịch học vào đời sống xh hết sức phong phú, từ cái vô hình, đến cái hữu hinh, từ sự vật rất nhỏ bé, đến phạm vi xuyên quốc gia, từ thực thể thiên nhiên, đến con người Đã có rất nhiều bài viết về lý luận Dịch lý,tôi cũng đã tham luận một số bài ngắn Nay tại topic nằy,tôi sẽ giải đoán mọi câu hỏi, trả lời tư vấn mọi thắc mắc cho các bạn Bạn nào có nhu cầu,hãy đặt câu hỏi,với khả năng của mình,tôi cố gắng giải đoán giúp bạn,song ,ta thống nhất một số điểm như sau,các bạn xem thế nào 1-Phạm vi câu hỏi:hôn nhân,tình yêu,sức khỏe,sự nghiệp vv,thiên nhiên, môi trường, vận hội vân vân, những câu hỏi đưa ra nên mạch lạc, rõ ràng 2-Cách cung cấp thông tin dự báo: -Theo ngày giờ sinh, nếu là hỏi về vận mệnh -Theo ngày giờ, nếu là sự việc, ví dụ ngày khánh thành nhà, hoặc trẻ em đi lạc mất -Luận theo quẻ bạn đã gieo thì cho biết cách bạn gieo quẻ,gieo quẻ vào lúc nào -Cho một hình ảnh, ví dụ gửi đến một nhành hoa -Cho một câu,hoặc một từ, kể cả một chuỗi ký tự vô nghĩa, ví du: "nhknu6v-=" -Với số điện thoại,thì nên là số điện thoại còn sống, đang hoạt động, và để tránh bị quấy rấy, thì bỏ phần đầu mã vùng, ví dụ :0433 1234567, thì chỉ cho biết 1234567, mà bỏ phần 0433. Bỏ phần đầu mã mạng, ví dụ: 0168 1234567, thì chỉ cung cấp 1234567, mà bỏ 0168 3-Kết quả dự báo: Kết quả của dự báo chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thời gian có hạn, người giải đoán không đi sâu vào bình luận cách giải như thế nào Các bạn thân mến,việc đặt ra câu hỏi thì bất cứ ai cũng trong nháy mắt cũng có thể đặt ra hàng trăm câu hỏi, vì thế tôi nghĩ chỉ những thắc mắc thực sự, có thật thì hãy nêu ra Ở hai đầu mạng Internet, người không biết người, việc không biết việc, có khác gì mò kim đáy biển, thám hiểm sao Kim. Vì thế thông tin nêu ra nên phong phú, chính xác. Thông tin mơ hồ, câu hỏi mơ hồ,kết quả cũng mơ hồ Nhân đây cũng xin mời tất cả ACE trên diễn đàn nếu thong thả, thì cùng vào đây tham gia giải đoán, nhăm góp phần phát triển ứng dụng của Dịch học vào đơi sống sôi động của xã hội Cám ơn các bạn đã quan tâm
 2. Bạn sai rồi! Tử vi cũng giống như nhiều môn nghiên cứu về vận mệnh con người khác không hề kêu "rống" lên bao giờ,cũng như người nghiên cứu Tử vi,Phong thủy,Tứ trụ vv khác không ai kêu rống lên khoe tài cả. Còn nếu là có "giống" nhau không,thì có cái giống,có cái khác Tử vi mà chữ Tử ý nói vòng sinh tử,vòng đời hay một CHU KỲ trong chuỗi liên tiếp các chu kỳ vận động của sự vật mà bác Vo Truoc cũng đã đề cập ở bài "có sinh thì có diệt" cùng ý nghĩa này. Chữ vi,là rất nhỏ hay rất cụ thể mà cũng rất HUYỀN VI hay huyền diệu Tử bình ý bạn nói là Tứ trụ-Tử bình,hay Tứ trụ bát tự thì tôi đã có bài viết rồi Tử vi và Tứ trụ bát tự giống nhau ở sự hướng thiện,nhắc nhở người ta hướng đến điều tốt,cung cấp các thông tin cảnh báo cho đối tượng nghiên cứu để có biện pháp phòng ngừa rủi ro tốt nhất Tử vi và Tứ trụ bát tự khác nhau ở phương pháp luận cát hung,điều này thì ai cũng rõ Nhân đây tôi cũng có chút ý kiến muốn bày tỏ ,trong bài "Vấn nạn tử vi" của bác Thiên Sứ,phản biện lành mạnh cũng là điều đáng hoan nghênh,ta không lên dùng quyền Phủ quyết để bác bỏ hết,nó sẽ dẫn đến tình trạng mẹ hát con khen hay,vì khi ta sang diễn đàn khác ta có quyền Phủ quyết không Xin kể câu chuyện vui Hai Sư thầy một cao nhưng không béo,một béo nhưng không cao,cùng vãn cảnh trước sân chùa thì một trận gió to thổi tới làm ngọn Phướn bay phần phật.Sư thầy cao nói: Phướn động dữ quá.Sư thầy béo nói: Không đúng,gió mới động.Sư thầy cao nói: Kia,hiển hiện là Phướn động đó sao?.Sư thầy béo nói: Gió động mới là căn nguyên. Cuộc tranh cãi không ngã ngũ thì Sư cụ bước ra nói:Phướn không động,gió không động,tâm các thầy động,tâm động do dục động. Mọi ý tưởng,mọi công trình nghiên cứu cũng giống như một công trình xây dựng còn phải cọ sát với Thiên nhiên,theo năm tháng là thử thách không nhỏ Vài kiến giải vui mong ACE cho ý kiến
 3. VIETHA thân mến,bạn đố cả diễn đàn ko ai giải đc quẻ về bạn,tôi sẽ giải Theo bút danh và bút tích trên khắp diễn đàn,bài viết mang nhiều chất Kim,bài viết pha yếu tố "bỉ",trong Đông y quy nạp là hành Thổ,Kim đc Thổ sinh nên cường vượng. Rừng đại ngàn cây bóng rợp đất,Kim dũng mãnh sát phạt cây lá tả tơi. Nhưng Kim mạnh cần có Hỏa tôi luyện để thành thủ lĩnh Điều đó có nghĩa là gì ? Bạn cần phải có một nền tảng Lý Luận vững chắc, thì sẽ giúp ích đc cho đời. Mùa hè qua,mùa Thu sẽ đến,lúc đó Gan và Chân Tay sẽ rất bất lợi,cần để ý Bạn có 2 bút danh,có thể là dichnhan07, một điệp viên lừng danh HOAN HÔ PhongVan !,hoan hô PhongVan !Bạn gieo quẻ và giải quẻ kể cả ở Tứ trụ tỏ ra rất thâm hậu Hãy tranh thủ thời gian Luận tiếp quẻ này đi.
 4. Tôi kết thúc bài viết ở đây,và cũng là tạm biệt tất cả các bạn trên diễn đàn. Mặc dù nảy ra rất nhiều vấn đề nên thảo luận,và kể cả câu lý giải còn bỏ ngỏ.Ví dụ *Tính triết học của Dịch học. *Tính chính trị của Dịch học. Ba câu hỏi tôi đưa ra ở đầu chủ đề đã nhấn mạnh:NGHE CÓ VẺ MÂU THUẪN kia mà.Nay tôi khẳng định hoàn toàn không mâu thuẫn.Vì sao ? Giải quẻ trong 64 quẻ,64 quẻ này còn thiên biến vạn hóa,theo hào,theo thời gian.Sáu bốn quẻ này giống như bảng chữ cái vậy,các hào các quẻ liên kết với nhau thông qua quan hệ SINH-KHẮC,vì thế vẫn thỏa mãn.Các loại lịch pháp đều là đơn vị đo lường,dùng loại lịch nào cũng được,giống như đo chiều dài một đoạn đường thì đo bằng mét hoặc tấc hoặc bước chân cũng được,vì độ dài chỉ có 1.Hai anh em sinh đôi vận mênh ko thể giống nhau vì:thằng ra trước hô: "tao đã nhìn thấy mặt trời",thằng ra sau bảo "lội nước đi sau càng nhàn".Tôi không tham gia viết bài nữa vì *chuyên mục này là của anh VỏTuoc *đầu chủ đề tôi đã tiên lượng tranh luận ko sôi nổi nên đã nói"đúng sai âu cũng tiếng cười" *thưc ra, tôi cũng không có thắc mắc gì để xin tư vấn cả Nhưng phải nói,toàn diễn đàn rất vui và sôi nổi Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi bài viết này.
 5. VIET HA;dichnhan07 thân mến, hai người nói đến Càn - Khôn,và đạo Càn -Khôn,có thể nói rõ hơn một chút được ko,để độc giả rõ. Ai lại nói một câu hết cả chuyện Kiều thế ? Tiên đề là cái gì nhỉ,tiên đề thực ra rất giản dị như cái bật lửa đang cầm trên tay,như chén rươu đặt trên bàn,như màn hình ta đang xem. Tại sao 4 thầy trò Tam tạng đi lấy Kinh ? "tại vì"...Tại sao Tam quốc diễn nghĩa dài thế ? "tại vì"...Tại sao lại có sách hình học Euclid "tại vì"...Cái khởi đầu của "tai vì" này là Tiên đề vậy Mĩ Hầu Vương cùng con cháu đang vui vầy suốt ngày yến nhạc,với hoa thơm cỏ lạ,rượu tiên,chén vàng...trong Thủy Liêm động.Mĩ Hầu Vương chợt buồn vì vui ko đc lâu dài,khỉ già nói :"ở đảo ngoài Đông dương đại hải có thuốc trường sinh".Mĩ Hầu Vương gạt nước mắt chia tay con cháu ra đi...Do "tại vì" Mĩ Hầ Vương muốn tìm thuốc tiên,vì thế mà Ngô Thừa Ân viết kể lại hành trình Tây du lấy kinh Kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu-Quan-Trương,thề khôi phục nhà Hán.Do "tai vì" thế mà La Quán Trung kể lại chuyện này thành pho tiểu thuyết đồ sộ Hai cái đũa để cách đều nhau trên mặt bàn,nếu cứ kéo dài ra mãi chắc chắn ko bao giờ gặp nhau,cùng với 1 số điều khác nữa, mà "vì thế" Euclid viết ra sách hình học Như thế,"vì thế"- "tiên đề" rất giản dị,nó là điều đầu tiên người ta thấy LÀ ĐÚNG để xây dựng học thuyết, Nhưng nếu nhận xét thấy rằng : hai cái đũa để cách đều nhau trên mặt bàn,nếu cứ kéo dài ra mãi thì chắc chắn phải gặp nhau, giống như chữ X.Thì "vì thế" có hình học Phi Ơcnit.Tôi nghĩ V.Truoc muốn nghiên cứu tính TRIẾT HỌC của âm duong và ngũ hanh thì phải ? Hỏi Vo Truoc chuỗi chữ cái giống như chuỗi phân tử sinh học ADN + H,và tiên đề để nghiên cứu cơ sở lý luận của thuyết âm dưong và ngũ hành là gì,mà sao phải đao to búa lớn thế,nản quá !
 6. chao Vo Truoc và dichnhan07, Anh Vo Truoc tôi nói chuyện với dichnhan07 đã nhé*Dichnhan07 thân mến,bạn hiểu Dịch học có vậy thì quả đơn giản quá,những ví dụ ở bài trên chỉ là 1 phần bé nhỏ của ứng dung D.học thôi,đáng kể gì. D.học có 3 tính chất cơ ban. 1-Tính triết học.2-Tinh chính trị. 3-Tính ứng dụng Ở phần mở đầu của chủ đề này, tôi đã nói qua về tính ứng dụng của D.học.Tôi sẽ khái quát lại nền D.học thế giới,theo nghĩa rộng. Nếu học thuyết âm dương (AD),và ngũ hành (NH) là gốc rễ,thì cành sẽ là các môn:Y học cổ truyền,Khí công-võ thuật,Phong thủy ,D.hoc... Dịch học lại có các nhánh theo các trường phái,Kinh dịch,Mai hoa,Chu dich,Tử vi.. Chu dịch phát triển lên tầng cao hơn thành, lập quẻ theo 6 hào,phối với lục thân,lục thần.Cùng ở tầng cao này, có Tứ trụ-bát tự,Tứ trụ-bát tự có thao khảo thêm cả các Thần sát của môn Tử vi.Mỗi trường phái có thế mạnh riêng,tùy mỗi người đi sâu vào bộ môn nào. Anh VoTruoc cũng đồng ý:Đúng sai âu cũng tiếng cười,bạn ko đưa ví dụ thục tế ra thì thôi,sao vội vẫy tay chào nhau vậy!!! :lol: *Chào anh Vo truoc,anh thấy đấy:nếu hỏi cô giáo dạy văn x-y-z là gì,chắc cô giáo sẽ bảo đấy là 3 chữ cuối, của bảng chữ cái tiếng Việt,hỏi thầy dạy môn toán sẽ nói,đấy là ký hiệu hệ tọa độ không gian 3 chiều...vv Nói về hệ tọa độ không gian 3 chiều,tôi có phát hiện lý thú với hệ không gian ngũ hành. Thủa nhỏ,ko đc như thiếu niên bây giờ chơi trò chơi điện tử,máy bay mô hình.Ngày ấy chỉ với vài viên sỏi,bàn vẽ trên sân gạch,trò chơi là cờ 10 quân và trò chơi nữa là kim mộc thủy hỏa thổ.Sau này nghiên cứu vòng tương sinh ngũ hành :Kim > Thủy > Mộc > Hỏa > Thổ >/ Thấy mâu thuẫn của người xưa đặt ra trò chơi,lại xếp các Hành lung tung không theo thứ tự tương sinh. Nghiên cứu thêm thì phát hiện ra chân lý Cách sắp xếp của trò chơi lần lượt là : Kim > Mộc > Thủy > Hỏa > Thổ.Nhận xét sẽ thấy có 3 phân nhóm .1- Kim+Mộc. 2- Thủy+Hỏa .3-Thổ. Tương ứng là 1/ Kim-Mộc biểu diễn hoành độ Đông-Tây 2/ Thủy-Hỏa biểu diễn tung độ Bắc-Nam 3/Thổ biểu diễn cao độ,trục vuông góc với mặt đất,nơi người quan sát đứng. Có thời gian cách bây giờ lâu nắm rồi,tôi còn cắt 5 và 10 hình tròn bằng bìa, rồi bôi màu tương ứng với 5 hành của thuyết ngũ hành và mải mê xếp như trẻ em mẫu giáo xếp chữ bây giờ,để tìm hiểu các phương án,nó cho ra khá nhiều phương án khác nhau nhưng đến bây giờ tổng hợp các phương án thành 1 đồ hình duy nhất Đồ hình duy nhất này nếu lại triển khai ra thì có 3 đồ hinh cơ bản.1-vòng tròn tương sinh.2-ngôi sao tương khắc.3-không gian 3 chiều như nói ở trên. Tôi đang đọc bài tiểu luận của anh,phải nói anh giống như anh arixtot thật có bản lĩnh của người nghiên cứu khoa học,phản biện và phản biện. Anh có nói đến bác Thiên Sứ,phải nói bác Thiên sứ có cái phong độ của một thủ lĩnh,không như các giáo sư đầu hói,bác T.Sứ sẵn sàng đi tiên phong tấn công vào lĩnh vực khoa học huyền diệu này,để góp phần ứng dụng vào thực tiễn sinh động.
 7. Tôi đã trả lời bên Luận tuổi.Bổ xung thêm vậy/ Còn sinh con năm nào cũng tốt,sinh được con năm c.dần càng tốt sẽ là con trai,lớn lên là 1 doanh nhân thành đạt.
 8. Thôi,ko nói chuyện sinh con năm nào nữa.Nhà bạn sắp có biến rồi đấy. Cần cẩn thận đề phòng xảy ra tranh chấp,cãi cọ vói người ngoài,hoặc tai nạn Nếu thong thả thì nên chùa thắp hương .
 9. Dichnhan07 thân mến,bạn nói thich thực tế,vậy khi nào thong thả bạn kể vài ba trường hợp bạn ứng dụng thành công thuyết ngũ hành và dự báo bằng Dich học nói chung ra nhé,để mọi người cùng tham khảo.Giờ tôi kể lại 1 vài trường hợp ứng dụng thực tế ngay trong diễn đàn này. 1-Cách đây hơn 1 tháng,khoảng tháng chạp năm năm Mậu tí vừa qua,lần đầu tham gia diễn đàn tôi nhảy vào viết bài luôn,viết bài đầu tiên trên diễn đàn này.Viết được vài dòng ở bài "tứ trụ dự đoán học thật kỳ diệu" ở mục thảo luận Tử bình-Tứ trụ,thì có khách phải nghỉ. *Tối hôm sau trở lại diễn đàn, nhận đc trả lời mà chẳng có lời phát biểu nào ?.Lạ quá, tôi liền gieo quẻ.../màu xanh bao màu đỏ là quẻ Chấn quẻ Li,theo quan sát quan hệ ngũ hành,tôi biết được anh ta không có ác ý gì,mà đơn giản chỉ là muốn cho sáng tỏ hơn.Vậy tôi đã luận qua về anh ta.Sau này được biết,anh ta với bút danh là "Thanh Phúc" đúng như tôi dự đoán.(chào Thanh Phúc lấy ví dụ ra để minh chứng tí thôi nhé!) *Trong các bài viết ,tôi cũng hay ứng dụng quan hệ ngũ hành để gieo quẻ làm ví dụ cho bài viết.Gần đây nhất trong bài "Công năng của Phong thủy thật to lớn" trong mục,thảo luận Phong thủy,trả lời bạn Hải Trung Kim và thấy bạn ấy thực lòng, nên tôi nạp ngũ hành vào bút danh bạn ấy và luận như sau "Hải Trung Kim là vàng chìm dưới biển,mùa xuân cây cỏ tốt tươi,kim xì hơi sinh thủy,thủy tưới nhuần vạn vật",kim trong cơ thể là phổi,là ruột già.Tôi cho cô gái ấy biết sức khỏe không được tốt. Lập tức có phản hồi từ cô gái thừa nhận điều đó và đề nghị tôi cách chữa. *Bạn MeTun ở mục luận tuổi,qua quan hệ ngũ hành của các thành viên trong gia đình nên tôi nói "Bộ 3 nhà bạn như thế là khá lý tưởng rồi",bạn đó đã công nhận đang đề nghị tôi lời tư vấn. Vài ví dụ trên chứng tỏ công năng của thuyết ngũ hành là rất khoa học và đúng đắn,áp dụng trong thực tiễn không nhất thiết phải nói đấy là âm dương và ngũ hành ra cho người được dự đoán,phải vậy không bạn.
 10. Cám ơn Vo Truoc đã hưởng ứng chủ đề này,cũng rất vui vì VoTruoc đã thảo luận nghiêm túc. Dich học là môn khoa học nghiên cứu về Dịch và Dịch lý,Dịch hàm chứa ý nghĩa vạn vật vận động và biến đổi không ngừng,gồm cả cái nhìn thấy được như cái cây ngọn cỏ,mặt trăng mặt trời,đến cái không nhìn thấy được như ý thức,tình cảm :hỉ nộ ái ố... DỊch học lấy học thuyết Bát quái để biểu diễn và đo lường độ mạnh yếu của các yếu tố cấu thành nên sự vật.Lấy học thuyết Ngũ hành để đinh ra mối quan hệ và quy luật tương tác giữa các yếu tố trong bản thân sự vật ta đang khảo sát. Dịch học mang 3 tính chất cơ bản *Tính triết học *Tính Chính trị *Tính ứng dụng Ba tính chất cơ bản này những bài sau tôi sẽ phân tích kỹ. Vo Truoc có đưa ra vấn đề cơ sở lý luận cổ bị thất truyền,theo tôi không hẳn thế. Nếu chúng ta thừa nhận tiên đề của triết học Các-Mác "Vật chất luôn luôn vận động và phát triển không ngừng" là đúng,thì theo thời gian bất cứ bộ môn khoa học nào cũng có sự thay đổi,kết quả của khoa học sau là kế thừa của kết quả khoa học trước nó. Lấy ví dụ,cho dù ngày nay ta khai quật được bộ xương hoàn chỉnh của Khủng long bạo chúa,rồi lại đắp thịt vào cho nó,rồi lại khoác cho nó bộ da chi tiết đến từng sợi lông để nghiên cứu và cho dù với công nghệ sinh học ta nhân bản từ một tế bào còn sống ,được bảo quản ở vùng cực Xibiri mô của khủng long.Thì khủng long bạo chúa cũng không có đất để tồn tại và phát triển được.Khủng long tất yếu phải được thay bằng những đàn bò cao sản,những đàn cừu nhiều lông. Hàng ngày người ta chỉ nhắc có bây nhiêu loài động vật,thực vật bị tuyệt chủng,mà không khảo sát có bao loài động thực vật mới xuất hiện. Thực ra ,tôi chưa có thời gian đọc bài viết nào của anh,nên cũng khó thảo luận. Ví dụ,ADNH là viết tắt của những từ gì tôi luận mãi không ra,anh có thể giải thích rõ được không. Mọi học thuyết,mọi bộ môn khoa học,mà ngay cả 1 cuốn tiểu thuyết,khởi đầu đều phải dựa vào 1 mệnh đề,mà mệnh đề này mặc nhiên được 1 bộ phận người trong XH thừa nhận,1 bộ phận người trong xh,nhỏ thì là 1 tổ chức.lớn thì cả xh.Thời gian có thể là hiện tại,có thể là trong tương lai.Mệnh đề này mặc nhiên được thừa nhận,không phải chứng minh,thì mệnh đề đó gọi là "Tiên đề". Như bài anh viết trên đây,là đang nghiên cứu cơ sở ADNH,vậy anh lấy Tiên đề là gì vậy. Nếu tôi chưa kịp trả lời các bài viết của anh,mong anh cứ tiếp tục,để bạn đọc học hỏi. Hen gặp lại
 11. Tiểu muội Anh Thư có nhời cảm tạ Đại huynh Thiên Sứ cùng toan thể ACE.Trananhanhthu trong ảnh là cậu em thôi.Thưa Đại huynh,muội đang thảo luận ở mục Phong thủy,ở đây tiểu muội luận vui về Phong thủy trang wep lyhocdongphuong nhé Diện mạo trang wep thật tươi tắn,như một thiếu nữ tuổi giăng tròn.Hút hồn người ta dù mún rời bỏ mà chẳng thể rời nổi,mê quá Luận theo chuyện cười dân gian thí . 1-không ngửi thấy mùi binh đao của Tam quốc diễn nghĩa. 2-không ngửi thấy mùi son phấn của Hồng lâu mộng. 3-không ngửi thấy mùi thum thủm của văn anh nhà giàu. Cũng có 3 điều hy vọng. 1-có nhà tài trợ to để nâng cấp máy chủ,sẵn sàng phục vụ hàng ngàn người cùng truy cập 1 lúc. 2-với lòng bao dung của Đại huynh,hy vọng thu hút hết các anh tài ở 4 phương về hội tụ,mà đại huynh là thủ lĩnh. 3-mong tiểu muội tôi có được ít râu,để có thể cùng ngồi uống rượu bình thơ cùng mọi người. Hôm trước nhận được lời mời chính thức của huynh trưởng,e rằng mình là nữ nhi thường tình ở chốn thôn quê nghèo khó,chẳng đến đất Kinh kỳ bao giờ,sợ lạc lối.Nhưng cũng không dám thất lễ đành cử cậu em nó làm đại diện ra mắt huynh trưởng,có điều gì thất thố huynh trưởng và ACE châm trước. Anh Thư tôi xin tạm dừng tại đây.
 12. (Nếu cứ "xem hồi sau phân giải" thì có lẽ đến rét nàng Bân năm Canh Dần cũng không hết chuyện.Hơn nữa, đây chắc là chuyên mục của Lê Bá Trung phụ trách,vì thế tôi không có ý chen ngang,nỡ Lê Bá Trung phật ý thì là điều tôi không muốn thế. Hồi nhỏ đi học cô giáo giảng,bài văn gồm 3 phần,tôi đã viết mở bài và một phần thân bài.Nay viết 1 ít thân bài sau thì kết luận.) Khảo sát phong thủy không chỉ đưa ra kết luận là Hung,mà còn rất nhiều trường hợp kết luận là Cát.Ở ví dụ bài trên ,bước chân vào nhà đàn nhện kềnh càng cho ta cảm giác bất an vì nhện là động vật ăn thịt. Nhưng có vô vàn phong thủy Cát tường,ví dụ : Bước chân vào sân,một đóa hồng tươi lung linh đón chào,chẳng cần xem thêm đã có thể nói ngày rằng : Hảo hảo.Đừng tưởng 1 bông hồng giá 5 ngàn đồng ,mua có mà hàng gánh.Bông hồng mà không nhất thiết là bông hồng,chỉ cần những điều đại loại như thế,.Nó có sức nặng ngàn cân. Mẹ Mao Trạch Đông khi sắp sinh ông,nhìn thấy một vầng Hào quang chói lòa trên mái nhà,điều này hoàn toàn chính xác,giả thiết khi đó có một người hàng xóm cùng đứng đó,thì người hàng xóm không thể nhìn thấy được. Bộ mặt của một công ty cũng phản ánh trên logo,trên trang chủ website của công ty, cũng hiển hiện một yếu tố phong thủy trong đó. Trạch cát,giải thích đơn giản là gồm 2 từ là Trạch và Cát.Trạch là chọn lựa,tìm kiếm,tìm hiểu.Tìm cái gì,tìm hình dáng,kích thước,màu sắc,phương vị...kể cả mùi vị.Trạch còn ý nghĩa nữa là gia trạch,là nhà cửa ,mạch nước vv.Cát trong Cát tường,Cát lợi,Cát hanh...vv,tóm lại là điều tốt.Hàm ý chung là đi tìm sự Hưng vượng,cho ngày nay,cho ngày mai,cho Âm trạch,cho Dương trạch. Tóm lại,nghiên cứu Phong thủy là rất thực tế,bỏ qua những thuật ngữ bác học và huyền bí thì Phong thủy rất thiết thực với cuộc sống con người. Cám ơn quý vị đã theo dõi bài viết nhỏ này. (Bạn VIETHA thân mến,hoan nghênh tinh thần nghiên cứu học thuật của bạn,bạn đưa ra những từ lục thập hoa giáp,huyền không phi tinh gì gì đó,tôi chả hiểu có liên quan gì đến phong thủy,có lẽ bạn muốn biết nếu nghiên cứu phong thủy thì nên bắt đầu từ đâu phải vậy không?)
 13. Thực ra nói Dịch học đơn giản để cho khí thế thôi.Dịch học rất phức tạp,bởi vì; Phạm vi ứng dụng của Dịch học rất rộng,từ dự báo thời tiết thiên nhiên,đến phong thủy trạch cát,rồi thì y học cổ chuyền đến vận mệnh nhân thể con người.Ở ta nay còn đưa Dịch học vào dự báo thị trường chứng khoán tài chính. Cách gieo quẻ cũng hết sức đa dạng, từ gieo quẻ bằng đồng tiền cổ,đến gieo quẻ bằng thẻ tre đồ vật,tù gieo quẻ băng thời gian đến gieo quẻ bằng cái vô hình như giấc mơ, thậm chí số điện thoại của cá nhân cũng có thể gieo quẻ luận cát hung. Hình thức của quẻ cũng rất nhiều,từ quẻ biểu diễn bằng các vạch,đến quẻ biểu diễn bằng hào,từ quẻ biểu diễn bằng quan hệ lục thân,đến quẻ không biểu diễn thành quẻ vẽ trên giấy mà là tượng quẻ. Cách luận quẻ cũng có thật nhiều cách,từ luận quẻ bằng lời Kinh,đến luận quẻ bằng Dịch chuyện.Từ luận quẻ bằng tượng loại vạn vật,đến luận quẻ bằng quan hệ Lục thân. Nói qua về lục thân,người xưa đã khẳng định : Cái sinh ra "NÓ",là phụ mẫu.Cái Nó sinh ra là Tử tôn.Cái kiểm soát Nó, là Quan quỷ.Cái Nó kiểm soát là Thê tài. Hiểu được ý nghĩa và mối quan hệ sinh khắc của các thuật ngữ trên cũng đủ toát mồ hôi.Thật là : Mớ bòng bong không biết đầu đâu mà rút. Tuy nhiên,trong những hoàn cảnh nhất định,không đòi hỏi có thông tin chi tiết,thì việc gieo quẻ khá dễ dàng,và chỉ cần luận theo tượng quẻ.Trong bài "Tứ trụ dự đoán học thật là kỳ diệu",tuy viết về môn Tứ trụ nhưng các ví dụ đưa ra lại toàn là gieo quẻ Dịch. Một số vấn đề nghe có vẻ mâu thuẫn,quý vị nào mà quan tâm đến Dịch học hãy cùng thảo luận tại topic này,đúng sai âu cũng tiếng cười. *Câu hỏi 1: Vạn vật,vạn việc trong trời đất làm sao lại chỉ giải trong 8 nhân 8 là 64 quẻ vậy ? *Câu hỏi 2 : Lịch pháp bên Ta,lịch pháp bên Tàu,lịch pháp bên Tây,vậy nên theo lịch pháp nào đây ? *Câu hỏi 3 : Nếu gieo quẻ Dịch cho 2 anh em sinh đôi,2 người giống nhau như 2 giọt nước,vậy kết quả có giống nhau chăng ? Nào,mời tất cả ACE cùng thảo luận.