• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

duyenso

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About duyenso

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. vâng gặp phải khó khăn này mới khiến mình nhận ra nhiều điều anh ạ. Em nghĩ 2 đứa sẽ sống tốt, kể cả lấy nhau mà nghèo đói cũng ko sao. Nhưng mà liên quan đến mạng người nên em mới băn khoăn nhiều đến thế. Em cảm ơn anh Thiên Luân rất nhiều ạ.
 2. Mong anh Linh Trang giúp đỡ em với ạ: Em nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối (hỏa trong lò) bạn trai em sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (kim đáy biển) 2 gia đình đi xem nói chúng em cứ cố lấy nhau thì bạn trai em sẽ chết sớm và con cái sau này không ra gì. Vậy mong anh Linh Trang luận tuổi giúp chúng em có khắc nhau đến mức như thế không, và liệu chúng em có đến với nhau không ạ? Và cưới năm nào thì tốt, đẻ con năm nào thì tốt ạ? Năm nay liệu chúng em có cưới được không ạ? Cảm ơn anh Linh Trang nhiều. Mong nhận được phản hồi từ anh .
 3. Em xin cảm ơn ý kiến của mọi người ạ. Thực sự đúng là có nhiều thầy, mỗi thầy lại một khác nhau, chắc do bởi vì mỗi thầy có sách khác nhau. Bố mẹ em đi xem 1 ông 80 tuổi, nghe bố mẹ kể nào là uyên bác, rồi mọi người đến xem chật kín nhà, bố mẹ em phải đợi từ 7h sáng đến tận 4h chiều mới tới lượt. Cụ cũng nói là nếu 2 đứa lấy nhau thì tuyệt mệnh. Bố mẹ em hốt hoảng quá, hỏi có cách nào cứu chữa ko. Thầy bèn bảo, ko có cách nào khác cả, kia kìa, họ hàng nhà tôi ko nghe tôi, giờ thất bại. Hix, hix. Cụ ý còn có cả dẫn chứng nữa chứ làm bố mẹ em càng tin, huhu. Nản thật. Có phải cụ 80 tuổi thì họ nghiên cứu lâu và kết hợp kinh nghiệm của cuộc đời nên mình cũng ko thể coi thường được không ạ? Em xin cảm ơn mọi người.
 4. Em cảm ơn anh Thiên Luân nhiều ạ. Em cũng nhờ thử 1 chị bạn có mẹ biết xem. Mẹ chị ý cũng nói y hệt như bố mẹ 2 bên, bác ý do 2 đứa em vừa khắc mệnh vừa khắc cung nên dẫn đến tuyệt mạng 1 đứa, hic. Em không biết cung ở đây có phải là Cung phy không ạ? Và cung phy thì dựa vào năm, hay tháng sinh hay ngày sinh hay giờ sinh để xem hả anh? Em cảm ơn anh nhìu nha ^^
 5. Xin hỏi anh Thiên Luân và mong anh Thiên Luân trả lời giúp : Em nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối (hỏa trong lò) bạn trai em sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (kim đáy biển) 2 gia đình đi xem nói chúng em cứ cố lấy nhau thì bạn trai em sẽ chết sớm và con cái sau này không ra gì. Vậy mong anh Thiên Luân xem giúp chúng em có khắc nhau đến mức như thế không, và liệu chúng em có đến với nhau không ạ? Và cưới năm nào thì tốt, đẻ con năm nào thì tốt ạ? Cảm ơn anh Thiên Luân nhiều.
 6. nếu bạn mới lập nick thì phải đợi 1 vài hôm rồi mới bắt đầu lập topic đc. bạn đã click vào link diễn đàn gửi để hoàn thành nick chưa?

 7. Em xin chào bác Thiên Luân và cả nhà : Đã mấy ngày nay là mấy ngày em và bạn trai em suy nghĩ rất nhiều. Em tìm đọc trên mạng nhiều và vô tình được biết trang web này, trong đó những câu chuyện của các bạn sao mà giống chúng em bây giờ quá. Em đợi suốt từ hôm qua đăng kí đến tận sáng hôm nay mới được sự cho phép post bài. Nên em lập tức viết ngay tâm sự và điều băn khoăn của em mong bác Thiên Luân và mọi người trong ban quản trị giúp đỡ . Em và bạn trai em yêu nhau mới hơn 1 năm, thời gian thực sự so với các bạn yêu nhau 3 năm , 5 năm là quá ít. Nhưng chúng em thấy hợp nhau, chia sẻ được với nhau trong cuộc sống , anh ý là người con trai tốt, hiền lành, có bản lĩnh. Chúng em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân và được cả 2 gia đình đồng ý. Thậm chí nhà anh ý đã lên chơi nhà em, bố mẹ em đã lên kế hoạch sắp xuống thăm nhà anh ý. Hai nhà định đi xem ngày cưới, rồi gặp nhau bàn xem 2 ngày có trùng nhau không rồi thống nhất. Vậy mà bất ngờ sao, trong cuộc sống đúng là có những điều mà ta không thể ngờ tới trước được. Nhà anh ý đi xem ngày cưới ở 1 bà bói trong làng, nghe nói là người quen biết , dì anh ý toàn đến đó hầu mà khỏi được bệnh từ sau khi lấy chồng (hình như do lấy chồng không hợp tuổi), bà bói bảo cũng coi mẹ anh ý như con nên nói thẳng luôn là bà không xem ngày cho đâu, 2 đứa này mà cưới nhau thì con nhà bà chết sớm, rồi con cái của 2 đứa sau này chẳng ra gì cả. Tin này đúng là tin dữ với cả 2 nhà. Đang vui là thế vậy mà...Bố mẹ em biết tin, bố mẹ em cũng đi xem thử chỗ 1 ông do cô chú em giới thiệu (cô chú em toàn xem công danh cũng như ngày cưới con ở đó ). Chỗ này uy tín đến nỗi bố mẹ e đi từ 7h sáng mà đến 4h chiều mới đến lượt xem, hic. Và càng không ngờ hơn nữa, ông ý nói y hệt như cái bà nói với bố mẹ a ý. Cũng kể thêm với a chị, em và anh ý có tự đi xem ở dưới HN 2 chỗ, 2 chỗ đều bảo được. Thật sự là không hiểu ra làm sao nữa. Em muốn được diễn đàn và anh chị tư vấn để tư tưởng chúng em được thông. Bởi em cũng sợ lắm, nhỡ sau này lấy nhau mà a ý như vậy sao em vui được. Anh bạn em thì không tin bảo vẫn cưới nhau, thậm chí chẳng thèm xem ngày, cứ chọn ngày xấu nhất để cưới, hic. Nhưng chúng em thực sự muốn thuyết phục được bố mẹ 2 bên cả về tình và lý, để tư tưởng mọi ngươi được thoải mái. Kính mong bác Thiên Luân xem giúp chúng em : Em là nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối. (mệnh Hỏa) Anh ý là nam sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (mệnh Kim) Hix, 2 nhà đi xem bảo là hỏa của em bẻ cong cả Kim của anh ý, còn em đi xem thì ông thầy giáo lại bảo hỏa của em ko đủ để luyện kim, hỏa càng cố luyện kim thì kim càng phát triển nhưng hỏa càng vất vả. Mong nhận được sự tư vấn của bác Thiên Luân và mọi người xem chúng em có hợp và lấy được nhau không ? Và chúng em cưới khi nào thì đẹp ạ ? Và nếu khắc thì có con năm nào là tốt ạ? Em xin chân thành cảm ơn ^^<br clear="all">
 8. Em xin chào các bác : Em và bạn trai em yêu nhau mới hơn 1 năm, thời gian thực sự so với các bạn yêu nhau 3 năm , 5 năm là quá ít. Nhưng chúng em thấy hợp nhau, chia sẻ được với nhau trong cuộc sống , anh ý là người con trai tốt, hiền lành, có bản lĩnh. Chúng em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân và được cả 2 gia đình đồng ý. Thậm chí nhà anh ý đã lên chơi nhà em, bố mẹ em đã lên kế hoạch sắp xuống thăm nhà anh ý. Hai nhà định đi xem ngày cưới, rồi gặp nhau bàn xem 2 ngày có trùng nhau không rồi thống nhất. Vậy mà bất ngờ sao, trong cuộc sống đúng là có những điều mà ta không thể ngờ tới trước được. Nhà anh ý đi xem ngày cưới ở 1 bà bói trong làng, nghe nói là người quen biết , dì anh ý toàn đến đó hầu mà khỏi được bệnh từ sau khi lấy chồng (hình như do lấy chồng không hợp tuổi), bà bói bảo cũng coi mẹ anh ý như con nên nói thẳng luôn là bà không xem ngày cho đâu, 2 đứa này mà cưới nhau thì con nhà bà chết sớm, rồi con cái của 2 đứa sau này chẳng ra gì cả. Tin này đúng là tin dữ với cả 2 nhà. Đang vui là thế vậy mà...Bố mẹ em biết tin, bố mẹ em cũng đi xem thử chỗ 1 ông do cô chú em giới thiệu (cô chú em toàn xem công danh cũng như ngày cưới con ở đó ). Chỗ này uy tín đến nỗi bố mẹ e đi từ 7h sáng mà đến 4h chiều mới đến lượt xem, hic. Và càng không ngờ hơn nữa, ông ý nói y hệt như cái bà nói với bố mẹ a ý. Cũng kể thêm với a chị, em và anh ý có tự đi xem ở dưới HN 2 chỗ, 2 chỗ đều bảo được. Thật sự là không hiểu ra làm sao nữa. Em muốn được diễn đàn và anh chị tư vấn để tư tưởng chúng em được thông. Bởi em cũng sợ lắm, nhỡ sau này lấy nhau mà a ý như vậy sao em vui được. Anh bạn em thì không tin bảo vẫn cưới nhau, thậm chí chẳng thèm xem ngày, cứ chọn ngày xấu nhất để cưới, hic. Nhưng chúng em thực sự muốn thuyết phục được bố mẹ 2 bên cả về tình và lý, để tư tưởng mọi ngươi được thoải mái. Kính mong bác Thiên Luân xem giúp chúng em : Em là nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối. (mệnh Hỏa) Anh ý là nam sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (mệnh Kim) Hix, 2 nhà đi xem bảo là hỏa của em bẻ cong cả Kim của anh ý, còn em đi xem thì ông thầy giáo lại bảo hỏa của em ko đủ để luyện kim, hỏa càng cố luyện kim thì kim càng phát triển nhưng hỏa càng vất vả. Mong nhận được sự tư vấn của bác Thiên Luân và mọi người xem chúng em có hợp và lấy được nhau không ? Và chúng em cưới khi nào thì đẹp ạ ? Em xin cảm ơn các bác lắm lắm Cháu xin bổ xung thêm lá số tử vi của 2 đứa ạ : Nam : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%A1i+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%B1&ldate=1,1,9,29,2&year=1984&gender=m&view=screen&size=2 a ý chính xác sinh vào 2h đến 3h sáng ạ Nữ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Ng%E1%BB%8Dc+Anh&ldate=4,4,2,14,11&year=1987&gender=f&view=screen&size=2 còn cháu sinh vào 20h15 tối. Mong các bác xem giúp cho chúng em ạ . em xin cảm ơn lắm lắm.
 9. Cháu xin bổ xung thêm lá số tử vi của chúng em ạ : Nam : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 a ý chính xác sinh vào 2h đến 3h sáng ạ Nữ : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 còn cháu sinh vào 20h15 tối. Mong các bác xem giúp cho chúng cháu ạ . Cháu xin cảm ơn lắm lắm.
 10. bạn ơi mình hỏi tí, làm thế nào để lập topic mới nhỉ, bảo mình với nhé. cảm ơn bạn nhìu

 11. Em xin chào các bác : Em và bạn trai em yêu nhau mới hơn 1 năm, thời gian thực sự so với các bạn yêu nhau 3 năm , 5 năm là quá ít. Nhưng chúng em thấy hợp nhau, chia sẻ được với nhau trong cuộc sống , anh ý là người con trai tốt, hiền lành, có bản lĩnh. Chúng em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân và được cả 2 gia đình đồng ý. Thậm chí nhà anh ý đã lên chơi nhà em, bố mẹ em đã lên kế hoạch sắp xuống thăm nhà anh ý. Hai nhà định đi xem ngày cưới, rồi gặp nhau bàn xem 2 ngày có trùng nhau không rồi thống nhất. Vậy mà bất ngờ sao, trong cuộc sống đúng là có những điều mà ta không thể ngờ tới trước được. Nhà anh ý đi xem ngày cưới ở 1 bà bói trong làng, nghe nói là người quen biết , dì anh ý toàn đến đó hầu mà khỏi được bệnh từ sau khi lấy chồng (hình như do lấy chồng không hợp tuổi), bà bói bảo cũng coi mẹ anh ý như con nên nói thẳng luôn là bà không xem ngày cho đâu, 2 đứa này mà cưới nhau thì con nhà bà chết sớm, rồi con cái của 2 đứa sau này chẳng ra gì cả. Tin này đúng là tin dữ với cả 2 nhà. Đang vui là thế vậy mà...Bố mẹ em biết tin, bố mẹ em cũng đi xem thử chỗ 1 ông do cô chú em giới thiệu (cô chú em toàn xem công danh cũng như ngày cưới con ở đó ). Chỗ này uy tín đến nỗi bố mẹ e đi từ 7h sáng mà đến 4h chiều mới đến lượt xem, hic. Và càng không ngờ hơn nữa, ông ý nói y hệt như cái bà nói với bố mẹ a ý. Cũng kể thêm với a chị, em và anh ý có tự đi xem ở dưới HN 2 chỗ, 2 chỗ đều bảo được. Thật sự là không hiểu ra làm sao nữa. Em muốn được diễn đàn và anh chị tư vấn để tư tưởng chúng em được thông. Bởi em cũng sợ lắm, nhỡ sau này lấy nhau mà a ý như vậy sao em vui được. Anh bạn em thì không tin bảo vẫn cưới nhau, thậm chí chẳng thèm xem ngày, cứ chọn ngày xấu nhất để cưới, hic. Nhưng chúng em thực sự muốn thuyết phục được bố mẹ 2 bên cả về tình và lý, để tư tưởng mọi ngươi được thoải mái. Kính mong các bác tư vấn tử vi xem giúp chúng em : Em là nữ sinh ngày 14/02/1987 âm lịch vào lúc 20h15 tối. (mệnh Hỏa) Anh ý là nam sinh ngày 29/09/1984 âm lịch vào lúc 2h đến 3h sáng (mệnh Kim) Mong nhận được sự tư vấn của các bác xem chúng em có đến được với nhau không ? Và nếu lấy nhau liệu sau này có đến mức như mấy ông bà nói ở trên không ạ? Em xin chân thành cảm ơn ^^