• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

doivui

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About doivui

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. 'Chết' vì đem lợi nhuận sản xuất đầu tư chứng khoán, địa ốc Thay vì dành tiền lãi kiếm được tái đầu tư sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lại đem "nướng" vào ngành rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Theo các chuyên gia, đây là sai lầm khiến họ "chết dở" như hiện nay. Tại cuộc tọa đàm về chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tín dụng, nhiều chuyên gia và bản thân doanh nghiệp - ngân hàng tiếp tục "mổ xẻ" những khó khăn về tín dụng hiện nay. Riêng chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã đưa ra những nghịch lý trong cơ cấu dòng tiền của các doanh nghiệp. Lâu nay, nền kinh tế Việt Nam vẫn bị coi là phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn ngân hàng, ít doanh nghiệp có nguồn vốn tự lực lớn, phần nhiều vẫn phải trông chờ vào các nhà băng. Ông Ánh cho biết, nguyên nhân các doanh nghiệp "chết" nhiều là họ đã đổ dòng tiền vào sai chỗ. Chuyên gia này phân tích: "Một số năm, doanh nghiệp làm ăn có lãi lớn nhưng họ lại chuyển khoản lợi nhuận này để đầu tư vào chứng khoán, bất động sản trong khi tiền sản xuất kinh doanh lại đi vay ngân hàng. Như vậy, phần tiền đáng lẽ ra họ tự chủ được lại ném vào ngành nghề đầu tư rủi ro trong khi tiền để kinh doanh lại không có, vẫn phụ thuộc vào ngân hàng". Các chuyên gia cho rằng cần phải làm rõ quy mô tín dụng nền kinh tế đã đổ vào bất động sản là bao nhiêu. "Tôi quen không dưới chục người có những dự án bất động sản đầu tư hàng nghìn tỷ USD. Như vậy đủ thấy dân ta đổ tiền vào đây nhiều như thế nào. Theo tôi, cần đánh giá chính xác tồn kho bao nhiêu ở bất động sản", chuyên gia Vũ Đình Ánh đề xuất. Cách đây một tháng, trong cuộc đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp, chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận, một số doanh nghiệp đổ vỡ thời gian vừa qua là do sử dụng vốn ngân hàng không đúng mục đích. Thống đốc Nguyễn Văn Bình lấy dẫn chứng: "Ví dụ vay hàng trăm tỷ với lý do làm thủy sản để trả tiền nông dân. Nhưng doanh nghiệp thực tế dùng tiền đó vào bất động sản. Nhưng rồi không thu hồi vốn được nên họ vỡ nợ, vừa không trả được ngân hàng lại nợ nông dân. Tôi nói đùa, các anh làm thủy sản, anh mệnh thủy mà đi đầu tư vào thổ nên thua". Bản thân các ngân hàng thương mại lẫn Ngân hàng Nhà nước đang vô cùng bế tắc trong việc xử lý tài sản thế chấp là bất động sản. Theo thông tin được Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cung cấp, 85% các khoản nợ trong số hơn 200.000 tỷ nợ xấu (tính đến 31/3) đều được bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị tài sản bảo đảm bằng 135% tổng nợ xấu. Tuy nhiên, hầu hết tài sản thế chấp là nhà, đất hoặc dự án bất động sản trong khi các ngân hàng chỉ giải ngân khoảng 50% giá trị tài sản thế chấp đó. Chuyên gia Vũ Đình Ánh thông tin, nhiều doanh nghiệp địa ốc bây giờ còn tuyên bố, nếu ngân hàng đòi nợ họ thì ngoài phải tiếp nhận khối bất động sản đó còn phải trả thêm cho họ 50%. Lý do là trước đây ngân hàng chỉ cho vay 50% giá trị tài sản đó. Tại buổi tọa đàm, đại diện khối doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Khách (Công ty TNHH Vĩnh Hưng Thịnh) cũng than thở về việc hàng tồn kho đang rất nhiều. Ông Khách đặt vấn đề tại sao trước đây họ bán được hàng nhiều còn giờ thì không thể. "Do người trúng chứng khoán, bất động sản trước đây rất nhiều nên họ sẵn sàng mua hàng mà không cần suy nghĩ. Còn bây giờ sức mua thực của nền kinh tế suy giảm mạnh", ông Nguyễn Huy Khách lý giải. Đại diện doanh nghiệp này còn chia sẻ, mặc dù họ đã cố gắng giảm giá tới mức lỗ mà hàng vẫn không đẩy đi được. Theo Thanh Thanh Lan <ĐTCK>
 2. Sếp chứng khoán vào tù: 'Đội lái' chùn tay (VEF.VN) - Việc xử lý hiện tượng thao túng giá cổ phiếu gần đây mà điển hình là vụ khởi tố chứng khoán Sacombank đang gây được sự chú ý, đa số đều cho rằng: Sự mạnh tay, thanh lọc nhanh, tái cấu trúc gọn TTCK sẽ giúp thị trường phát triển bền vững và rủi ro cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được giảm thiểu. "Đội lái" chùn tay Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 8/2012, cơ quan an ninh đã bắt giữ và khởi tố nhiều lãnh đạo của 3 công ty chứng khoán (CTCK). Trong đó, rùm beng nhất là vụ Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sacombank (SBS) về "công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán, thao túng giá chứng khoán". Và trước đó, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 ông: Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán SME và ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Các vụ việc chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng cái gương 4 năm tù giam đối với tổng giám đốc Dược Viễn Đông trước đây (và hiện đang bị khởi tố thêm và hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để vay vốn ngân hàng) có lẽ cũng sẽ khiến nhiều đội lái phải chựng lại. "Lo nhất có lẽ là các đội lái. Vụ khởi tố cả 1 CTCK về tội danh này cho thấy các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động của các CTCK và giao dịch mua bán cổ phiếu. Động thái này sẽ khiến nhưng ai muốn thao túng giá cổ phiếu lần nữa phải dè chừng", một chuyên gia chứng khoán nhận định. Theo chuyên gia này, vấn nạn làm giá cổ phiếu diễn ra lan tràn trong thời gian qua là 1 trong những nguyên nhân khiến cho đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ chán nản và TTCK rơi vào tình cảnh ảm đạm trong năm 2011 và vài tháng vừa qua. "Sóng lên sóng xuống có thể kích thích những người ưa mạo hiểm nhưng đó chỉ là nhất thời. Cuối cùng khi mà các nhà đầu tư nhận ra họ bị các đội lái đưa đẩy vào tròng và luôn luôn là người thiệt thòi thì việc dần rời bỏ thị trường là khó tránh khỏi", chuyên gia này chia sẻ. Chị Minh Hiền, một nhà đầu tư trên sàn BSC từng chơi chứng khoán khá nhiều vài năm trước đây, cho rằng, vụ SBS như là lời cảnh báo nữa. "Nó sẽ khiến các đội lái không manh động, ít nhất trong ngắn hạn. Những vụ xử lý mạnh tay sẽ là tấm gương cho người khác nhìn vào", chị Hiền nhận định. "Tuy nhiên, đáng ra vụ này phải làm từ lâu rồi. Sóng gió ở SBS quá rõ ràng và kéo dài lâu rồi. Cổ phiếu gì mà tăng trần và giảm sàn cả gần chục phiên liền, lúc trần cứng không thể mua, lúc sàn cả triệu không ai bán. Đây là một trong những mã có thể coi là khó lường nhất trên thị trường. Không chỉ thế, trong giới đầu tư, sự đồn đại về các đội lái liên quan tới SBS là không ít", nhà đầu tư này chia sẻ. Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ ủng hộ dấu hiệu vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng. "Vụ SBS chắc sẽ có nhiều người bị khởi tố. Không khéo lại giống Chứng khoán Liên Việt. Xét về dài hạn, những vụ xử lý mạnh tay mới giúp phân biệt được vàng thau. Chứng khoán Việt Nam mới đi lên bền vững được", ông Sơn, một nhà đầu tư tại Đống Đa, Hà Nội. Chia sẻ điều này, một nhà đầu tư khác cho rằng: "Muốn ổn định nền kinh tế thì không có gì khác là cần phải xử mạnh với tình trạng thao túng giá. Mấy năm nay TTCK bị thao túng dữ dội, từ CTCK phá, doanh nghiệp niêm yết phá, đến các đại gia phá..." Cần mạnh tay hơn nữa Ở góc độ nào đó, một số ít ý kiến cho rằng, với vụ khởi tố SBS nhiều đội lái chắc chắn sẽ chùn tay. Và đội lái mà chùn tay thì TTCK vốn đang ảm đạm sẽ càng buồn tẻ hơn. "Trai phải có gái, cổ phải có lái thì mới ăn đậm được. Có thể một số cổ được "bơm vá" là cổ lởm nhưng với TTCK chộp giật như tại Việt Nam thì cứ đánh theo lái là có ăn đậm. Còn không có lái, kể cả cổ tốt cùng lình xình hết", một nhà đầu tư nhận xét. Đây là ý kiến của một số ít người nhưng nó cũng cho thấy 1 thực trạng về tình trạng thao túng và làm giá tại TTCK Việt Nam. Thậm chí, theo nhiều người, nếu "vào cuộc" mạnh mẽ thì các cơ quan chức năng có thể phát hiện ra không ít CTCK có dính líu tới các trò chơi tung hứng cổ phiếu. Tin đồn về những mã được "lái" được cập nhật thường xuyên trên các diễn đàn khiến một số nhà đầu tư nghi ngờ khả năng kiểm soát hết các vi phạm của các cơ quan chức năng bởi theo họ SBS, SME là các trường hợp bê bết, sắp phá sản. Một số vụ có dấu hiệu thao túng như ở STB, DLG nhưng các đối tượng này rất mạnh và cho đến nay các hình thức xử phạt vẫn chỉ ở mức rất nhẹ. "Không khéo vụ này (SBS) lại chìm xuồng. Nếu vụ này không chìm xuồng thì vụ STB, DLG phải được xem xét lại và phải làm mạnh mẽ. Theo quy định là vi phạm công bố thông tin nhưng thực tế có thể phức tạp hơn thế", ông Tuấn, một nhà đầu tư tại Ba Đình nói. Hơn thế, việc xử phạt thường thấp vì khó quy kết tội thao túng giá cổ phiếu. Thông thường lỗi mà các cơ quan chức năng dễ bắt nhất là vi phạm công bô thông tin (CBTT). Mặc dù từ 1/6 quy định công bố thông tin mới (Thông tư 52) theo hướng chặt chẽ hơn đã có hiệu lực như: người công bố thông tin phải là người đại diện pháp luật của DN; thời gian công bố thông tin rút ngắn... nhưng các đại gia vẫn có thể mua chui bán lén dễ dàng và sẵn sàng chịu phạt vài chục triệu đồng. Theo đại diện UBCKNN, vi phạm nghĩa vụ CBTT sắp tới mức phạt này sẽ tăng đến 2 tỉ đồng (thay vì mức tối đa 500 triệu như hiện tại) và có thể quy trách nhiệm cá nhân bắt bồi thường thiệt hại, chuyển sang xử lý hình sự, hủy niêm yết cổ phiếu của các DN niêm yết. Với những hình thức xử phạt mạnh hơn và nỗ lực tái cấu trúc TTCK thực sự của các cơ quan chức năng, nhiều người hy vọng TTCK sẽ công bằng hơn với đa số các nhà đầu tư. [/color][/color]
 3. Bị cắt môi giới, CTCK “biến dạng” Tên của nhiều CTCK giờ đây thậm chí không còn tồn tại trên biển hiệu, chứ đừng nói gì đến duy trì khả năng hoạt động. Ngày 3/8, ĐTCK đã “tai nghe, mắt thấy” hiện trạng này tại trụ sở của nhiều CTCK vừa bị rút nghiệp vụ môi giới.Ngày 2/8, danh sách CTCK bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) rút nghiệp vụ môi giới nhảy lên con số 4, với sự góp mặt của CTCK SME. Cũng đúng ngày này, một tin dữ nghiêm trọng hơn đã đến với SME khi Cơ quan Điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam hai lãnh đạo SME là Chủ tịch HĐQT Phan Huy Chí và Phó chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cần phải có thời gian để kết quả điều tra được công bố. Tuy nhiên, một câu hỏi mà khách hàng của SME, cũng như 3 CTCK bị rút nghiệp vụ môi giới trước đó (Hà Nội, Trường Sơn, Đông Dương), muốn có câu trả lời ngay là DN có còn duy trì hoạt động? Để phần nào tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên, ngày 3/8, ĐTCK đã tìm đến trụ sở của 4 CTCK đó. Gọi là trụ sở cho thuận miệng, chứ thực tình những gì chứng kiến khó có thể coi là trụ sở hoạt động của một DN. HSSC “trôi dạt” Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ CTCK Hà Nội (HSSC). Việc tìm được nơi hoạt động thực của HSSC không dễ, khi các mối liên lạc với Công ty đều bị… cắt đứt. Trong khi website của HSSC là www.hssc.com.vn bị xóa sổ, thì số điện thoại cố định cũng không sao liên lạc được. Chúng tôi nhiều lần liên lạc với ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc, cũng như một số nhân sự của HSSC, nhưng không có kết quả. Sau khi đóng cửa trụ sở tại tầng 3, Toà nhà Trung tâm thương mại Opera (60 Lý Thái Tổ, Hà Nội), với nhiều NĐT, HSSC chuyển trụ sở đi đâu là điều bí mật. Theo một số thông tin, HSSC đang hoạt động tại Tòa nhà của Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) ở số 141 Lê Duẩn (Hà Nội). ĐTCK tìm đến địa chỉ này và được bảo vệ Tòa nhà cho hay, HSSC không còn hoạt động tại đây. Chúng tôi muốn “mục sở thị”, nên nhờ bảo vệ hướng dẫn địa điểm văn phòng HSSC, thì ông bảo vệ phát cáu: “Đã bảo đóng cửa cách đây vài tháng rồi, còn gì mà xem”. Chúng tôi tiếp cận chị lễ tân Tòa nhà thì được biết, HSSC là một mảng hoạt động của Công ty Hà Nội CTT (HanoiCTT). Kể từ khi HSSC xóa sổ trụ sở tại Toà nhà Trung tâm thương mại Opera, họ đến tá túc văn phòng mà HanoiCTT thuê tại Tòa nhà 141 Lê Duẩn. Chị chỉ tay vào căn phòng bỏ trống ngay ở tầng 1 của Tòa nhà và nói: “Trước đây, HSSC tá túc tại căn phòng này. Diện tích mà HanoiCTT thuê nay bỏ trống, vì không còn duy trì hoạt động, nên HSSC chẳng còn hiện diện tại đây”. Hiện tại, không biết HSSC “lưu lạc” nơi nào hay đã thực sự “tan rã”? Khi chúng tôi nói lời chia tay, chị lễ tân cho biết thêm: “Do đang nợ tiền thuê nhà quá hạn, nên VNR vừa đòi HanoiCTT trả tiền, vừa gây sức ép để HanoiCTT sớm trả lại phòng để cho đơn vị khác thuê”. SME rút vào “bí mật” Theo Công văn số 88/2012/CV-SME của SME công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam ông Chí và ông Tuấn, do người được ủy quyền công bố thông tin là Hoàng Trọng Thạch ký ngày 2/8, thì ông Chí đã ký văn bản ủy quyền cho người khác đứng ra đảm nhiệm việc điều hành các hoạt động bình thường của SME trong thời gian chờ Cơ quan Điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến vụ việc. ĐTCK đã nỗ lực liên lạc với SME qua số điện thoại trên website của Công ty (http://sme.vn) để kiểm chứng thông tin SME vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng bất thành. Nhân viên CTCK SME làm việc tại căn nhà số 38 Kim Mã Thượng, Hà Nội Tìm hiểu thông tin từ Ban quản lý Toà nhà Vinaplast - Tài Tâm (39 Ngô Quyền, Hà Nội), nơi SME đăng ký là trụ sở chính, thì được biết, SME không còn thuê hoạt động tại đây. Qua dò hỏi được biết, SME đã chuyển đến số nhà 193C1 Bà Triệu (Hà Nội). Đến nơi, chúng tôi không khỏi bất ngờ, bởi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy SME còn hiện diện tại đây. Thay vào ví trị mà SME từng thuê làm trụ sở, thì nay là một shop thời trang sang trọng. Người thuê lại căn nhà cho biết, khoảng 3 tháng trước, SME đã chuyển về 38 Kim Mã Thượng. Tìm đến địa chỉ này, chúng tôi tiếp tục bất ngờ khi không có bất kỳ biển hiệu hay thông tin chỉ dẫn nào chứng tỏ SME đóng trụ sở tại đây. Cổng của ngôi nhà 3 tầng tại 38 Kim Mã Thượng tuy mở, nhưng cửa phòng bên trong đóng im ỉm. Gõ cửa bước vào thì bên trong là một căn phòng rộng chừng 20 - 30 m2, có 4 - 5 nhân viên đang ngồi trước máy vi tính. Không logo, cũng chẳng có biển hiệu, chỉ có duy nhất một dấu hiệu nhận diện đây là nơi “đóng quân” của SME, đó là trên bàn làm việc của các nhân viên còn sót lại những chiếc phong bì in logo SME. Hỏi những người tại đây, chúng tôi được biết họ là nhân viên của SME. Không giấu được nét mặt căng thẳng, có lẽ vì thông tin hai lãnh đạo chủ chốt của SME vừa bị bắt, một nữ nhân viên tại đây cho hay, hiện SME không triển khai hoạt động kinh doanh nào, mà chỉ làm thủ tục chuyển nốt tài khoản của NĐT sang CTCK Đại Nam và CTCK Phú Gia. Bất ngờ trước câu hỏi: “đây có phải là nhà riêng của Chủ tịch Chí…”, nhưng nữ nhân viên này vẫn đủ bình tĩnh để từ chối trả lời. Theo những người sống xung quanh căn nhà 38 Kim Mã Thượng, thì đây là nhà riêng của ông Chí. Trước đây vắng vẻ, nhưng vài tháng trở lại đây có khá nhiều người ra vào căn nhà, giống như đây là một trụ sở làm việc. TSS cắt liên lạc 10h30, sau một hồi lần tìm, chúng tôi mới thấy trụ sở của CTCK Trường Sơn (TSS). Đây là một ngôi nhà kín cổng cao tường đến lạ thường. Cổng đóng chặt, không có hơi hướng hoạt động của một CTCK, nơi thường có khách hàng đến giao dịch. Ngôi nhà tọa lạc tại số 39, ngõ 76, đường An Dương (Hà Nội), chỉ cách bờ sông Hồng vài chục mét. Sau một hồi bấm chuông, gõ cửa khá mạnh, cửa vẫn đóng chặt. Đang chuẩn bị ra về thì có một phụ nữ đi xe máy đỗ trước cửa ngôi nhà và bấm chuông. Một người đàn ông ra mở cửa. Không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi tiếp cận họ thì được biết, người phụ nữ là nhân viên của TSS. Chị này cho hay, đây là ngôi nhà TSS thuê để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được vào bên trong ngôi nhà để tận mắt chứng kiến hoạt động kinh doanh thực của TSS, thì hai người không đồng ý. Trụ sở CTCK Trường Sơn (TSS) luôn cửa đóng then cài Chị nhân viên chia sẻ, do quá khó khăn, nên TSS đang tạm dừng hoạt động. Gần như toàn bộ nhân viên của TSS đã nghỉ việc, chỉ còn vài người ở lại để giải quyết nợ nần, chuyển tài khoản của khách hàng sang CTCK Navibank. Tuần tới, TSS sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển tài khoản cho vài trăm khách hàng lên Trung tâm Lưu ký để xử lý. Khi được hỏi website của TSS tại www.tss.com.vn không thể truy cập, trong khi điện thoại của TSS không thể liên lạc, khi cần giải quyết vướng mắc phát sinh, khách hàng liên lạc với TSS cách nào, chị nhân viên này cho biết, TSS sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho họ. Để kiểm chứng thêm những thông tin trên, ĐTCK liên tục liên lạc qua hai số điện thoại di động của một vị lãnh đạo TSS, nhưng không hiểu sao một máy thường xuyên báo bận, còn một máy tuy đổ chuông nhưng không có tín hiệu trả lời. Để có cái nhìn khách quan, xác thực về việc có đúng là cả 4 CTCK đã gần như… nghỉ kinh doanh kể từ sau khi bị rút nghiệp vụ môi giới, chúng tôi đã liên lạc với ông Phan Trường Sơn, Tổng giám đốc CTCK Đông Dương (DDS). Khi được hỏi “DDS có còn duy trì hoạt động sau khi rút nghiệp vụ môi giới”, ông Sơn từ chối khéo khi nói: “Lúc này anh không thể trả lời em”. Theo Hữu Đạo. ĐTCK
 4. Vỡ chứng khoán, đại gia 'gõ cửa' trại tâm thần Thời buổi kinh tế thị trường, con người ta lao vào vòng xoáy bạc tiền. Khi ma lực của đồng tiền cuốn hút, ngày đêm họ chỉ nghĩ cách làm sao để “tiền đẻ ra tiền”. Và hậu quả của những ước mong làm giàu là nhiều đại gia phải nhập viện tâm thần vì lúc nào cũng thấy... “đói” tiền. Điên vì mở mắt... mất trăm tỷ! Cuối tuần qua, chúng tôi trở lại viện Sức khỏe Tâm thần quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) để tìm hiểu về đề tài những đại gia nhập viện vì tầm thần. Khi tiếp xúc trực tiếp với các đại gia và nghe các bác sĩ, người nhà bệnh nhân kể về những hoàn cảnh, lý do mà họ phải nhập viện điều trị, chúng tôi cũng cảm thấy não nề thay. Vì cuộc sống, vì giấc mộng làm giàu, nhiều người đã đầu tư hết gia sản vào chứng khoán, địa ốc, cho vay nặng lãi... Nhưng chưa kịp nhìn thấy tiền đầu tư nảy nở thì các đại gia đã "ngã ngựa"...Theo lời kể của các bác sĩ, thời điểm mà các đại gia phải vào viện điều trị nhiều nhất chính là thời điểm thị trường chứng khoán rơi xuống đáy (đầu năm 2011). Chứng khoán liên tiếp mất điểm, nhiều người thua lỗ đi vay nặng lãi để gỡ gạc tiền vốn đã đầu tư. Kết cục, càng gỡ càng thua đau. Phá sản, nhiều đại gia đã trắng tay trong chớp mắt và họ phải "gõ cửa" bệnh viện tâm thần vì rơi vào trạng thái mất kiểm soát bản thân.</b> Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng T4, viện Sức khỏe Tâm thần cho hay, nhiều đại gia phải vào bệnh viện tâm thần do khủng khoảng tâm lý, chủ yếu là do kinh doanh thua lỗ, vay nợ chồng chất.Trước đó, trong một lần ghé vào Bệnh viện Tâm thần quốc gia tìm hiểu đề tài về những người điên, tôi đã được nghe các bác sĩ kể về trường hợp Nguyễn Văn Lanh, 35 tuổi (nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội) mới nhập viện vì thua lỗ chứng khoán. Khi ấy, tôi đã biết tiếng Lanh là một đại gia trẻ, kiếm tiền từ chứng khoán dễ như trở bàn tay. Vận đỏ, năm 2010, Lanh kiếm tiền từ chứng khoán "vào như nước". Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Lần này quay trở lại bệnh viện, tôi lại gặp Lanh sau đợt điều trị cuối cùng kết thúc chuỗi ngày bị khủng hoảng tâm lý vì "đốt" hết gia sản vào chứng khoán. Được biết, vì cú sốc thua lỗ chứng khoán, Lanh đã hai lần phải nhập viện điều trị, mỗi đợt 4 tháng ròng. Đợt đầu tiên Lanh nhập viện là tháng 6/2011 và đợt 2 là từ tháng Lanh là con trai út của một gia đình có tiềm lực kinh tế. Bố mẹ Lanh kinh doanh chuỗi khách sạn ở Hà Nội. Hai chị gái của Lanh đều là doanh nhân đang làm việc tại Nga. Hàng năm, hai chị gái đều gửi tiền về cho Lanh lấy vốn làm ăn. Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, vốn có máu đại gia - tiền tiêu không phải nghĩ, vốn làm ăn của Lanh đều do mẹ và các chị gái "tiền hô, hậu ủng". Là con trai duy nhất trong nhà nên Lanh được mọi người tạo mọi điều kiện có thể để làm ăn, kinh doanh. Chỉ cần Lanh nói cần tiền làm ăn là trong nháy mắt Lanh đã được mẹ đưa cho cả chục tỷ.Năm 2007, Lanh mạnh dạn đầu tư vào thị trường chứng khoán và thu lời lớn. Thấy vậy, các chị ở bên Nga liên tiếp gửi tiền về hùn vốn. Họ hàng cũng cầm cố nhà để nhờ Lanh biến hóa "tiền đẻ ra tiền". Năm 2008, Lanh lời ra hơn 20 tỉ đồng. Năm tiếp theo, số tiền Lanh kiếm được từ chứng khoán tăng theo cấp số nhân. Điền sản mà anh ta mua từ tiền lãi chứng khoán vô số. Lanh thay ô tô như thay áo. Khi ma lực đồng tiền làm mờ mắt, Lanh dồn hết vốn liếng vào chứng khoán mong đánh "mẻ cá lớn". Nhưng khi giá cổ phiếu đồng loạt sụt giảm, Lanh đã không kịp bán hết, tiền cứ thế bay hơi từng ngày. Đầu năm 2011, thị trường chứng khoán rơi xuống đáy, Lanh đã mất trắng hơn 120 tỷ đồng. 3 mảnh đất mà mẹ Lanh tích cóp mua được cũng phải bán đi để Lanh hoàn tiền lại cho những người tin cậy đã hùn vốn.Trước áp lực nợ nần chồng chất, Lanh luôn sống trong trạng thái hoảng loạn cao độ và gia đình phải đưa anh Lanh vào điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Sau 2 đợt điều trị tích cực, Lanh đã trở lại trạng thái cân bằng tâm lý.Theo bác sĩ Dũng, không ít đại gia phải nhập viện vì chứng khoán. Họ đã sử dụng toàn bộ tiền mặt, giấy tờ, sổ đỏ đang sở hữu để đánh cược vào chứng khoán. Khi thị trường vỡ, họ mất ít nhất vài chục tỷ đồng và đẩy gia đình vào cảnh thê thảm. Điều đáng nói, có nhiều trường hợp vì chạy theo chứng khoán mang cầm cố hết tài sản để lấy tiền cho vay nặng lãi. Khi chứng khoán xanh đèn, họ tăng lãi theo ngày, nhưng lúc chứng khoán tụt dốc, tiền lãi cũng hụt hơi theo phút, giây. Thế mới có chuyện, nhiều đại gia phải trả lãi hàng tỷ đồng mỗi ngày và từ từ "chết". , Cả vợ lẫn chồng đều tâm thần Theo lời kể của BS. Dũng, không chỉ trường hợp của Lanh phải nhập viện tâm thần. Nhiều người vì "đốt" tiền vào chứng khoán, nợ nần chồng chất, không lối thoát đã tìm đến cái chết để "trốn thoát". Khi tự tử bất thành, họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát tâm lý, luôn sống với nỗi sợ hãi mang tên phá sản, nợ nần và phải nhập viện điều trị. Cũng theo bác sĩ Dũng, trong quá trình điều trị cho các đại gia, đáng tiếc nhất là một cặp vợ chồng thành đạt ở Hà Nội cũng vì chứng khoán mà cả hai đều phát bệnh tâm thần. Hai vợ chồng kinh doanh địa ốc cả hai có trong tay khá nhiều đất đai. Thời điểm thị trường chứng khoán liên tiếp ăn điểm, cặp vợ chồng này bàn nhau bán đất, vay thêm tiền để buôn cổ phiếu. Lãi đâu chưa thấy, chứng khoán tụt dốc, cặp vợ chồng trẻ nợ ngân hàng gần 200 tỷ đồng, chưa kể tiền nợ họ hàng. Gia sản mà họ có cũng chỉ đủ trả 1/3 số nợ. Quá áp lực, đầu lúc nào cũng quay cuồng lo tiền. Kết cục người vợ phải nhập viện Sức khoẻ Tâm thân quốc gia điều trị. Người chồng cũng phải điều trị ở một bệnh viện tâm thần khác ở Thường Tín. Bác sĩ Dũng, cho biết: "Sau hàng loạt những vụ vỡ nợ chứng khoán, có không ít người bị rối loạn tâm thần. Tuy vậy, chỉ khi bị quá nặng gia đình mới nghĩ đến việc đưa họ vào viện, như thế là quá muộn để chữa trị". Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, sang chấn tâm thần có thể xảy ra khi bị mất tiền của đột ngột, căng thẳng trước mùa thi, lạm dụng thuốc, mất việc. Cuộc sống căng thẳng cũng là nguyên nhân dẫn tới rối loạn tâm lí. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bệnh nhân có cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường dễ dàng hơn cũng như người nhà có cách để chăm sóc. BS. Dũng cho biết: "Các dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần: Rối loạn giấc ngủ, đau tức ngực, khó thở, đau mỏi người. Trong trường hợp này, bệnh nhân thường đi khám nhiều nơi mà không xác định được nguyên nhân. Nếu thấy người thân có những biểu hiện rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, thay đổi khác lạ trong cách ăn nói, rối loạn giấc ngủ, người nhà nên đưa người thân đến các cơ sở khám chữa bệnh tâm thần để được điều trị bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc, tâm lý và vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí..."BS. Dũng khuyến cáo, với người càng trẻ thì bệnh càng có nguy cơ nặng hơn vì họ chưa có kinh nghiệm sống, chưa đáp ứng với thời cuộc, dễ tổn thương thần kinh dẫn tới mất ngủ, tâm thần. Họ bị rối loạn tâm thần cấp - sang chấn tâm lý cấp diễn ra trong khoảng thời gian từ 24h đến 72h với những triệu chứng kéo dài trong 2 tuần.Tự tử để... trốn nợ. Theo bác sĩ Dũng cho biết, đã có một phụ nữ tự tử vì chứng khoán. Trước đó, chị này đã được gia đình đưa đến viện để xin tư vấn và điều trị. Quá trình điều trị tại viện, các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng bệnh, nhưng sau khi bệnh nhân về nhà, nhiều người đến đòi nợ, chị này lại tái phát bệnh. Người phụ nữ này chuyên buôn bán bất động sản, có rất nhiều nhà đất, chung cư, quán café. Chị "nhảy" vào chứng khoán khoảng 3 năm. Sau khi phá sản, chị luôn sống trong sự hoảng loạn. Để trốn chạy thực tế, chị lao xuống sông Đuống tự vẫn. Khi kiểm tra vật dụng, người ta thấy trong cốp xe của chị vẫn còn 90 triệu đồng tiền mặt và một lá thư tuyệt mệnh. Theo Nguoiduatin
 5. Chứng khoán giảm mạnh : Thoái vốn hay “thoát xác" Bất chấp TTCK vẫn đang trong trạng thái èo uột, theo thống kê của một số CTCK, chỉ riêng trong tuần qua đã có trên 100 giao dịch nội bộ và cổ đông lớn trên 2 sàn HSX và HNX. Các thông báo bán ra một lượng lớn cổ phiếu (CP) lên tới hàng ngàn tỉ đồng đã làm rúng động TTCK và làm không ít nhà đầu tư, cổ đông nhỏ hoang mang. Thực chất đằng sau việc các đại gia đua nhau bán CP là gì và ai lợi, ai thiệt đang là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Cả tổ chức và cá nhân ồ ạt thoái vốn...Theo quan sát của giới đầu tư, nhu cầu tái cấu trúc hoạt động của nhiều DN cũng như chủ trương thoái vốn của DNNN đã làm thị trường liên tục xuất hiện các giao dịch bán ra với khối lượng lớn của các cổ đông lớn và nội bộ. Chính điều này làm cho cơ cấu cổ đông của DN có nhiều thay đổi. TPC có tỉ lệ cổ tức hằng năm lên đến 20% nhưng cổ đông lớn, Cty TNHH Quế Trân vẫn đồng thời mua 10.000 cổ phiếu (CP) và bán 672.050 CP TPC. Qua đó, Cty Quế Trân giảm tỉ lệ nắm giữ CP TPC từ 7,92% xuống 4,81%. Với PVV, chỉ trong vòng 2 tháng, Cty chứng kiến sự ra đi của một loạt cổ đông lớn. Cụ thể, CTCK MB (mã CK: MBS) liên tục bán CP PVV, hạ tỉ lệ nắm giữ từ 14,53% xuống còn 4,33%. Oceanbank cũng đã bán hết toàn bộ 5 triệu CP - chiếm 18,67% vốn điều lệ PVV và không còn là cổ đông của Cty này. Tương tự, với chiến lược cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư và thoái vốn khỏi các DN ngoài ngành, PVF lần lượt bán hơn 2 triệu CP PTL. PVF thoái vốn còn 5,95% và bán 5 triệu CP PVS, giảm sở hữu còn 5,85%.Không chỉ cổ đông lớn là tổ chức mà cả cá nhân cũng thông báo thoái vốn. Được bàn tán xôn xao nhất trong thời gian gần đây chính là việc 2 nhân vật cộm cán của CTCP khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) đăng ký bán một lượng lớn số CP đang nắm giữ, dù rằng Cty này vừa có BCTC quý II có lợi nhuận tăng khá tốt. Cụ thể, bà Đặng Thị Hoàng Phượng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán ra 22 triệu CP từ ngày 1.8 đến 24.8. Trước đó, ông Đặng Thành Tâm - anh bà Phượng - cũng đã đăng ký bán 22 triệu CP từ 30.7 đến 24.8, giảm lượng CP nắm giữ xuống 44 triệu CP, chiếm 40% lượng CP SQC. Với giá trung bình hơn 60.000đ/CP, nếu giao dịch thành công, ông Đặng Thành Tâm sẽ thu về khoản tiền dự kiến lên tới gần 1.400 tỉ đồng. Hay như trường hợp hàng loạt nhân vật chủ chốt của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) bán chui CP hồi cuối tháng 6 vừa qua là ví dụ khác. Theo đăng ký, người chủ tịch và nhiều lãnh đạo DLG bán CP từ 26.6, nhưng trên thực tế bà Hương (vợ chủ tịch HĐQT) đã bán hơn 1 triệu CP từ ngày 21.6. Một loạt nhân vật khác như chị chủ tịch, thành viên HĐQT, phó TGĐ... mỗi người bán hàng trăm ngàn CP trước thời hạn đăng ký. ...và “thoát xác”? Cách đây một năm, mảng tối bắt đầu xuất hiện ở CTCK NH Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SBS) khi quý II/2011, Cty báo lỗ 163 tỉ đồng. Cuối năm, con số nâng lên 610 tỉ đồng và sau kiểm toán, Cty chính thức lỗ 788 tỉ đồng. Đến quý I/2012 các cổ đông SBS tiếp tục té ngửa khi bị báo lỗ thêm 660 tỉ đồng, tức trung bình 7,3 tỉ đồng/ngày. Lúc này, trên một loạt các đầu báo về tài chính, ông Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch HĐQT SBS - nói rằng, SBS đang nỗ lực tái cấu trúc tài chính, khi phục hồi, chắc hẳn SBS sẽ có 600 tỉ đồng tiền mặt gửi NH, từ quý II/2012, Cty bắt đầu kinh doanh có lãi... Nhiều tranh cãi xảy ra sau đó CP SBS lại được quan tâm và săn đón trở lại. Kết quả, SBS tăng trần nhiều phiên liền trong niềm hân hoan của không ít cổ đông trung thành. Thế nhưng, sau khi vẽ ra viễn cảnh tươi sáng thì chỉ trong vài tuần đầu tháng 4, tháng 5 các sếp lớn tại SBS thoái sạch vốn. Hơn 2 tháng sau, trong đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên bị trì hoãn tổ chức tới ba lần, các cổ đông dài hạn mới nhận ra đã bị ăn một cú lừa ngoạn mục khi các VIP này đồng loạt từ nhiệm, rời ghế và bán tháo CP trước đó. Cuối cùng, sự thật con số thua lỗ lũy kế của SBS cũng được phơi bày là nó đã ăn gần hết vốn chủ sở hữu. Ông Phan Dũng Khánh - Trưởng phòng Phòng Phân tích & Tư vấn đầu tư CTCK Kim Eng Việt Nam: Xử phạt nhẹ, lợi lớn nên cổ đông lớn sẵn sàng bán tháo CP Có một số lý do thường gặp khi các cổ đông (CĐ) lớn bán CP của mình ra: Thứ nhất, CĐ lớn cần tiền để trang trải cho một số dự án khác nào đó hoặc có thể đang bị mắc nợ (DN hoặc cá nhân), chuyện này bây giờ quá nhiều như chuyện 25 triệu CP của CTCP thủy sản Bianfishco mà báo chí đang đăng. Điều này theo tôi là tốt cho DN và cho thị trường, vì người mua sẽ cơ cấu lại giúp DN tiếp tục phát triển và quan trọng là người bán vì hoàn cảnh mới phải bán. Trường hợp này thông thường CĐ lớn chỉ bán một phần chứ không bán hết bao giờ và thường luôn dưới 50% số lượng họ nắm giữ. Thứ hai, CĐ lớn mất niềm tin với chính DN của mình, CĐ lớn không có nợ nần, không có nhu cầu dùng tiền để đầu tư dự án khác, hay nếu có không đến mức độ phải bán hết sạch CP mà vẫn bán sạch toàn bộ (hoặc bán hầu hết) thì trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến thị trường và làm thiệt hại các CĐ khác. Bởi vì việc các CĐ lớn này là những ông chủ DN thật sự bán sạch CP chỉ trong trường hợp họ hoàn toàn mất niềm tin về DN và biết rằng DN không còn khả năng hoạt động hoặc chuẩn bị lâm vào tình trạng rất khó khăn. Thường các CĐ lớn sẽ biết những thông tin này trước, do họ có chân trong ban lãnh đạo Cty. Bởi thế khi các CĐ nhỏ hơn và thị trường nhận ra thì thông thường là quá muộn và CP phải chịu cảnh bán tháo như trường hợp của CTCP dược phẩm Viễn Đông (mã CK: DVD) và rất nhiều trường hợp khá Về luật pháp có quy định rất kỹ về việc công bố thông tin để tránh cho các CĐ bị thiệt hại, nhưng để có thể phát hiện trường hợp nào tận dụng thông tin để trục lợi và có bằng chứng xác thực không phải là đơn giản, bởi thế trong thời buổi TTCK khó khăn thì những việc này càng nhiều mà xử phạt hầu như rất ít và lại quá nhẹ tay với những lợi ích mà các CĐ lớn này thu được nên CĐ lớn khi DN “có biến” họ vẫn làm. B.C (ghi) Theo Bảo Chương Lao động
 6. Chứng khoán Việt Nam không thoát khỏi xu hướng giảm điểm của thế giới . Chứng khoán chết nặng....... _____________________________________________________________________________ Đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi (VEF.VN) - Thay vì bơm tiền vào phát triển doanh nghiệp và giữ vị thế cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, nhiều đại gia dường như đang tranh thủ các cơ hội bán cổ phiếu để chốt lời hoặc bảo toàn không bị mất vốn. Lãi lỗ đều muốn bán cổ phiếu Vừa công bố lãi ấn tượng trong quý thứ 2 liên tiếp, với lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên tới 86 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ (chủ yếu nhờ vào lợi nhuận từ nhà máy xỉ titan), ông Đặng Thành Tâm, bất ngờ công bố muốn bán 22 triệu cổ phiếu Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn (SQC). Cụ thể, từ ngày 1/8 - 24/8, ông Đặng Thành Tâm, anh trai của bà Đặng Thị Hoàng Phượng -Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đăng ký bán ra 22 triệu cổ phiếu SQC. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư qua phương thức thỏa thuận. Trước khi giao dịch, ông Tâm nắm 66 triệu cổ phiếu SQC, tương đương với 60% tổng số cổ phiếu SQC đang lưu hành. Nếu tính theo giá cổ phiếu SQC đang được giao dịch ngày 31/7 là 63.000 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị cổ phiếu SQC ông Tâm hiện đang nắm giữ lên tới gần 4.200 tỷ đồng và số vốn ông muốn thoái bớt là gần 1.400 tỷ đồng. Ông Đặng Thành Tâm vừa chuyển nhượng lượng cổ phiếu lớn.Các số nói trên thực tế chỉ là tính toán. Việc bán được hay không và bán với mức giá nào còn phải chờ thời gian bởi tính thanh khoản của cổ phiếu này là rất thấp, rất ít người mua cũng như gần như không có người bán. Suốt từ ngày lên sàn đầu 2010 tới nay, cổ phiếu SQC gần như không có giao dịch. Trong 10 phiên gần đây, lượng giao dịch trung bình chỉ đạt 100 cổ phiếu. Sự kiện này cho thấy 1 hiện tượng là trong thời gian gần đây, trái ngược với xu hướng thâu tóm doanh nghiệp khi giá cổ phiếu ở mức bèo bọt, nhiều đại gia cũng đang thoái vốn tại các doanh nghiệp của mình, bất chấp doanh nghiệp đó đang làm ăn tốt hay xấu. Trường hợp hàng loạt nhân vật chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) bán chui cổ phiếu hồi cuối tháng 6 vừa qua là 1 ví dụ. Theo đăng ký, người chủ tịch và nhiều lãnh đạo DLG bán cổ phiếu từ 26/6/2012 nhưng trên thực tế bà Hương (vợ Chủ tịch HĐQT) đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu từ ngày 21/6. Một loạt nhân vật khác như chị chủ tịch, thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc... mỗi người bán hàng trăm ngàn cổ phiếu trước thời hạn đăng ký. Trước đó, giới đầu tư đã nhiều lần xôn xao về các vụ "thoát xác" ngoạn mục của nhiều đại gia tại ngân hàng Sacombank (sau vụ thâu tóm), tại SHN (trước khi chủ tịch tuyên bố nguy cơ phá sản), THV (trước khi tình hình rủi ro mất thanh khoản lộ ra)... Một loạt cổ đông lớn (cả tổ chức và cá nhân) cũng đã thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp như SCR, PTI, VNT, CSG, CII, GMD... Gom tiền tươi Việc lén lút bán cổ phiếu của các đại gia tại các doanh nghiệp "có vấn đề" thì rất dễ giải thích. Trong hầu hết các trường hợp, cái lợi mà các cổ đông lớn thu về khi bán chui cổ phiếu lớn hơn nhiều so với việc họ giữ lại hoặc mua bán công khai. Thực tế cho thấy sau mỗi vụ các cổ đông chủ chốt tại các doanh nghiệp bán chui cổ phiếu, giá cổ phiếu thường sụt giảm mạnh và thông thường sau đó là những thông tin không mấy tốt lành về doanh nghiêp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cổ đông lớn bán cổ phiếu của cả những doanh nghiệp đang làm ăn khá tốt. Thực tế, trên thị trường tài chính, hoạt động chốt lời là hiện tượng rất bình thường. Nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn để hiện thực hóa lợi nhuận. Mặc dù vậy, cũng có thể thấy, thời gian vừa qua, cùng với sự khó khăn của nền kinh tế nói chung, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các ông chủ thiếu tiền đã phải bán các cổ phiếu đang nắm giữ để lành mạnh hóa tình hình tài chính. Hồi cuối quý I, CTCP Cơ điện lạnh REE đã bán toàn bộ hơn 42 triệu cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank và Đường Biên Hòa (BHS) trong đợt đăng ký bán toàn bộ hơn 1,44 triệu cổ phiếu STB. Đằng sau các vụ mua bán này ít nhiều có liên quan tới vụ thâu tóm cổ phiếu STB nhưng nó cũng được giải thích là để co gọn lại hoạt động đầu tư tài chính của mình và dịch chuyển về mảng kinh doanh cốt lõi hoặc nhằm thu hồi vốn đầu tư và bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Hoặc gần đây, lý do khi thành viên gia đình chủ tịch HĐQT THV thoái vốn được đưa ra là để lấy tiền hỗ trợ cho hoạt động của THV... Ở 1 khía cạnh nào đó, những cú thoái vốn của các đại gia cho thấy có dấu hiệu của sự khan hiếm tiền mặt hoặc dấu hiệu của sự kém hấp dẫn của các cổ phiếu. Họ đã phải bán ra 1 lượng lớn cổ phiếu ở thời điểm mà mức giá rất thấp, có khi chỉ bằng 10% so với đỉnh cao. Trường hợp ông Đặng Thành Tâm đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu SQC trị giá tới gần 1.400 tỷ đồng (trong khi SQC đang có lợi nhuận tăng lên khá mạnh) cũng có thể khiến giới đầu tư hình dung về 1 khả năng thoái vốn vì khan hiếm tiền mặt, cũng có thể để chốt lời để tìm cơ hội khác... Nhưng nó vẫn khiến giới đầu tư còn nhiều thắc mắc. Thông thường trên thế giới, các tỷ phú thường nắm giữ rất chắc tỷ lệ cổ phiếu tại các doanh nghiệp con cưng do họ dựng lên, tại những doanh nghiệp lớn và làm ăn ổn định. Việc đầu tư tiền vào các kênh đầu tư khác chắc hẳn khó có thể bằng vào chính doanh nghiệp của mình mà mình biết tường tận và có hoạt động lành mạnh. Sau việc tính dứt bỏ, bán đi 1 lượng lớn cổ phiếu SQC, giới đầu tư đang đặt ra vấn đề tính hấp dẫn của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) nói chung. Trước đây, mỗi khi 1 doanh nghiệp được lên sàn là các ông chủ coi như đã lên 1 "đẳng" mới. Từ mức vốn rất khiêm tốn, thậm chí vốn ảo, cổ phiếu tăng vèo vèo, 1 chấm, 2 chấm, rồi 10 chấm... Giá trị tài sản (tính theo giá cổ phiếu) của nhiều đại gia tăng chóng mặt, vào tốp này tốp kia của những người giàu nhất trên TTCK. Cùng với đó, các đại gia liên tiếp phát hành thêm, in thêm cổ phiếu để gia tăng quy mô của doanh nghiệp và thực sự với nhiều người thoái vốn vào những thời điểm sốt như vậy (2007, 2009) thì lượng tiền của họ có thể nói là khổng lồ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những gì mà doanh nghiệp làm được không hề tương xứng với cái giá mà các nhà đầu tư phải trả để mua cổ phiếu. Bên cạnh đó, sự pha loãng liên tục rồi sự lừa đảo, vi phạm, sai phạm trắng trợn trên TTCK khiến niềm tin bị mai một. Một lớp nhà đầu tư nhỏ lẻ (một trong những nền tảng của nhà đầu tư tổ chức) đã tỉnh táo hơn. Sự tham gia của họ vào TTCK ngày càng thưa hơn và thận trọng hơn. Đây cũng chính là lý do khiến TTCK luôn rơi vào tình trạng ảm đạm.
 7. Thị trường chứng khoán thế giới suy thoái nặng. Có thời điểm xuống dốc rất bất ngờ nhất là cuối Xuân, đầu Hè. Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới thì thị trường chứng khoán VN cũng không thể nằm ngoài sự suy thoái chung của thị trường thế giới _______________________________________________________________ Chứng khoán sáng 19/6: Ngủ lịm Mặc dù có một chút sôi động trong vài phút trước giờ nghỉ nhưng giao dịch cả hai sàn sáng nay khiến nhà đầu tư khó cưỡng được cảm giác buồn ngủ! Tốc độ giao dịch chậm chạp, thanh khoản yếu ớt là biểu hiện cụ thể nhất của tình trạng ngủ lịm trên thị trường. Lác đác vài cổ phiếu tăng trần chỉ làm bảng điện thêm buồn tẻ vì đều là các mã thanh khoản quá thấp. Cầu đột nhiên rút lui là điều bất ngờ, vì gì sao thị trường cũng chưa phát đi tín hiệu tồi tệ nào đáng chú ý. Cả buổi sáng người mua đã hạ giá đáng kể, thậm chí không treo lệnh bao nhiêu ngay cả dưới tham chiếu khiến người bán cũng chán nản. Khối lượng bán lác đác chấp nhận thoát ra bằng cách hạ giá nhiều hơn làm cả hai sàn thu hẹp về độ rộng, nhưng thanh khoản rất thấp. HSX chỉ đạt 295,4 tỷ đồng, giảm một nửa so với quy mô khớp lệnh sáng hôm qua. HNX đạt 146,6 tỷ đồng, giảm 42%. HSX ghi nhận 145 mã giảm giá, 28 mã sàn và HNX có 46 mã giảm, 31 mã sàn. <Ngay trong nhóm VN30, chưa có cổ phiếu nào khớp lệnh quá 15 tỷ đồng. SSI dẫn đầu cũng chỉ khớp được 14,3 tỷ. Đó cũng là nhờ khối ngoại mua vào hơn 166.000 đơn vị, chiếm khoảng 25% thanh khoản. Ngoài SSI, chỉ có duy nhất DPM cũng được khối ngoại mua vào trên 100.000 đơn vị (134.000 đơn vị). Trên HNX, giao dịch của khối ngoại cũng gần như đóng băng. PVX được mua vào lẻ tẻ vài chục ngàn cổ phiếu. Thanh khoản lớn nhất của sàn này thuộc về SCR, đạt 28,7 tỷ đồng. VND cũng chỉ hơn 17 tỷ đồng. Cầu ngoại suy yếu cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh khoản suy kiệt của sáng nay. Tuy nhiên hôm qua HNX cũng gần như không có giao dịch của khối này, và HSX cường độ mua bán cũng giảm đáng kể (chiếm khoảng 15% so với gần 30% hôm cuối tuần trước). Sức mua của nhà đầu tư trong nước yếu đi mới là điểm đáng lo ngại vì lâu nay chưa lúc này nhà đầu tư nước ngoài đủ khả năng dẫn dắt thị trường. Tình trạng “ngủ lịm” về thanh khoản không đáng ngại bằng việc “ngủ lịm” về tâm lý. Mới có hai phiên thị trường diễn biến không như mong đợi và thiếu vắng cầu ngoại, tâm lý e ngại đã lại bao trùm. Người mua chủ động rút lui, hờ hững treo giá thấp với khối lượng nhỏ không phải là biểu hiện muốn bắt đáy. Hai phiên trước tình trạng đua giá diễn ra quyết liệt thì hôm nay hàng bán rẻ ê hề không được mua. Điều gì khiến người mua đột nhiên ngãng ra như vậy? Nếu xét về giá thì hầu hết cổ phiếu đều trong tình trạng “hấp dẫn” hơn vài phiên trước. Người mua không ham hố nhiều chỉ có thể giải thích bằng việc cảm nhận về rủi ro tăng lên. Rõ ràng là thị trường chỉ có lợi thế đối với những ai có khả năng đánh T+1 hoặc T+2, còn giao dịch “chân phương” ngắn hạn đều đối diện nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi. Trong khoảng 30 phút cuối buổi sáng, hai sàn có dấu hiệu của sự vận động phục hồi nhẹ. Trên góc độ chỉ số thì HSX tốt hơn nhiều HNX, nhưng bản chất của giá cổ phiếu lại là tương đồng: HSX phục hồi nhờ vài mã “to đầu” phục hồi (kể cả tăng nhẹ lẫn bớt giảm) như MSN, GAS, EIB, STB, BVH, VNM… Ngược lại, HNX không có được “đầu kéo” đủ khỏe nào ngoài ACB đứng tham chiếu. Mức phục hồi của HNX-Index trong 30 phút cuối là không đáng kể. Sự thay đổi tâm lý quá nhanh của người mua khiến cả thị trường rơi vào tình trạng chán nản. Chỉ cần cầu tăng nhẹ thêm một chút nữa là đã có thể kéo xanh khá nhiều mã, tạo đà phục hồi mạnh hơn. Nhưng đẩy lên liệu có ích gì khi cầu không thực sự bền để duy trì? Chỉ cần vài lần thử kéo như vậy cũng có thể kiểm tra được dòng tiền có nhảy vào theo hay không và liệu người bán có tranh thủ xả hàng nhiều thêm hay không. Nguồn VnEconomy.
 8. Năm 2012 chúng tôi cho rằng: Nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái ở cấp quốc gia, nối tiếp của sự tiếp tục suy thoái kinh tế thế giới năm 2011 nhưng ở mức độ trầm trọng hơn. ____________________________________________________________________________ Các nước đang phát triển chuẩn bị đối phó khi dòng vốn chảy vào giảm mạnh Đây là khuyến cáo của ông Andrew Burns, Trưởng nhóm Các xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu thuộc Bộ phận Triển vọng Phát triển của WB. Qua theo dõi trường hợp Trung Quốc và một số nước khác, giới chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng đang dần chậm lại trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, mặc dù "bong bóng" tài sản không còn đe dọa. Theo ông Burns, điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo rằng tình trạng suy giảm kinh tế không làm gia tăng căng thẳng.Trước đó, WB dự báo tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển là 5,3% năm 2012, và dần dần khởi sắc với mức 6% vào năm 2014. Ông Burns cho rằng suy giảm kinh tế ở các nước đang phát triển là do tốc độ tăng trưởng yếu kém ở các nước phát triển (khoảng 1,4% năm 2012).>Theo WB, dòng vốn "chảy" vào các nước đang phát triển giảm khoảng 40% trong tháng Năm, gây ra những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, tình trạng suy giảm phần nào cũng bắt nguồn từ việc các nước đang phát triển siết chặt chính sách trong năm 2011 sau khi thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.; ">Mặc dù vậy, theo chuyên gia của WB, "tiếp tục siết chặt về chính sách và giảm tỷ lệ tăng trưởng là cần thiết khi nguồn cung trên thị trường ngày càng dư thừa.Theo dự báo của giới chuyên gia WB, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2012 là 8,2%, năm 2013 là 8,6% và năm 2014 là 8,4%. Xu thế này phù hợp với chính sách bình ổn tăng trưởng mà Trung Quốc đang triển khai . Đánh giá về chính sách tài chính của Trung Quốc thời gian qua, ông Burns khẳng định rằng việc Ngân hàng Trung ương nước này hạ lãi suất là một động thái tích cực, và quyết định áp dụng lãi suất linh hoạt đối với tiền gửi là một giải pháp mang tính cải cách quan trọng, bởi nó sẽ mở ra cơ hội đưa tiền gửi tiết kiệm vào sản xuất kinh doanh, giúp nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả hơn./.
 9. Tai nạn tăng nặng...... Chú Thiên Sứ đã cảnh báo về các vụ cháy rồi mà. ============================= Cháy rụi siêu thị quần áo 4 tầng 10h30 sáng nay, sau tiếng nổ do chập điện từ biển quảng cáo trên tầng 2, ngọn lửa bùng lên lan khắp 4 tầng của siêu thị quần áo trẻ em số 20 Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội). 11h, ngọn lửa đã được khống chế. Cháy rụi cửa hàng thời trang giữa trời mưa Siêu thị quần áo bị thiêu rụi. Ảnh: Bá Đô. Cột khói đen bốc cao vài chục mét khiến người dân xung quanh nháo nhác. Do siêu thị chứa toàn quần áo nên lửa bốc rất mạnh, lan sang tầng 3 của trường Mầm non Sơn Tây kế bên khiến mái tôn bị sập. Rất may hôm nay trường cho học sinh nghỉ, chỉ còn vài nhân viên nên đã kịp sơ tán.Bốn xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. Đến 10h50, lửa chỉ được dập tắt ở tầng 1 và 2, hai tầng còn lại vẫn âm ỉ cháy. Lính cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp cận, đưa vòi rồng vào phun nước. 11h, ngọn lửa đã được khống chế. Tại hiện trường, tầng một của siêu thị, các tủ, kệ bày quần áo trẻ em và nhiều đồ đạc khác bị thiêu rụi. Từ tầng 2 cho đến tầng 4 toàn bộ cửa gỗ bị cháy đen, nhiều đồ đạc trên các tầng này cũng bị thiêu rụi. Trong số 4 xe máy dựng trước cửa quán, có 2 xe bị cháy trơ khung, còn chiếc Nouvo và Spacy bị cháy yên và yếm. Vụ hỏa hoạn khiến con phố nhỏ ùn tắc. Cảnh sát giao thông và công an phường phải phong tỏa con phố để phục vụ việc chữa cháy.
 10. Uploaded with ImageShack.us Cây Kim tiền rất hiếm khi ra hoa, nhưng cả 2 cây nhà doivui lại ra hoa và mọc lên những chồi mới liên tục, khiến cho doivui suốt ngày phải cut bới đi. Uploaded with ImageShack.us Bếp sau khi sửa lại. NGày trước ở vị trí để khay cốc và ấm nước, giờ chuyển sang vị trí mới. từ khi sửa bếp xong làm an lại tốt, túc tắc đi lên. Đặc biệt là không bị " chết " quả nào như trước. hihih
 11. Chimchíchbông thân mên. M ấy cái cây và bể cá là cái cảm nhận khách quan và ban đầu về ptlv. Còn cái cụ thể và bằng chứng, doivui xin giu lam bi mat. Vì không muốn đưa ra. Một bằng chứng rất nhỏ nữa đó là bố doivui tưởng bị mổ vì bị u xơ tiền liêt tuyến. Nhưng sau khi sửa phong thủy thì có người mách va cho t huốc nên hiện tại ông cụ đã không phải đi mổ nữa, và đã bình thường trở lại. Hôm trước Doivui đã đưa đi siêu âm lại thì u đã teo đi, và ông cụ sống khỏe hơn, ngủ ngon hơn. Còn sửa thế nào trong kiến trúc thì hãy để DoiVui giữ làm điều bí mật cho riêng mình. Bởi DoiVui viết bài này chỉ muốn cảm ơn thầy Thiên Sứ và khẳng định PTLV là một khoa học để mang cái phúc này cho ai đó được biết đến phong thủy Lạc Việt nếu gặp khó khăn.
 12. [/uR [/uR hình ảnh sau 2 tuần [/url Sau khi sửa phong thủy, bể cá nhà tôi đẻ ra liên tục. Mỗi lần đẻ khoảng hơn 20 con. Mời các bạn suy ngẫm và xem nhé. Hôm sau tôi sẽ đưa sự việc trong gia đình lên để thấy sự thay đổi.
 13. Đây là hình ảnh sau 3 tuần sửa phong thủy. Rất tiếc tôi không thể chụp được bức ảnh gốc ban đầu Đây là hình ảnh sau gần 2 tháng sửa phong thủy. [/url sau khi sửa phong thủy khoảng 2 tuần sau khi sửa khoảng gần 2 tháng
 14. Đây là hình ảnh cây cối trong nhà sửa sau một tháng. Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể chụp được những bức ảnh mà trước khi sửa nhà. Trước đó cây nhà tôi bị chết dù tưới bao nhiêu nước. Nhưng sau khi sửa phong thủy xong thì cây nhà tôi tự nhiên sống trở lại, và bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, ra rất nhiều. Hôm nay do mạng chậm quá nên tôi chưa đưa ảnh lên được. xin hện vào lúc khác vậy.