• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Moc Phong Linh

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Moc Phong Linh

 1. Mệnh: Nam Giáp Tý mệnh Kim. Nữ Bính Dần mệnh Thủy=> Kim sinh Thủy ( chồng sinh vợ) ( không tốt lắm) Thiên Can: Chồng Giáp , vợ Bính ( cái này bình hòa vì không khắc không hợp) Địa chi: Chồng Tý, vợ Dần ( cái này cũng bình hòa không khắc không hợp, xét kỹ ra Tý thuộc thủy, Dần thuộc Mộc) => Nói chung xét cái này cũng chỉ là tương đối thôi bạn ạ quan trọng là thực tế 2 nguwoif sống và yêu thương nhau như thế nào. Nếu yêu nhau và cưới thì tránh năm tam tai của người chồng và chọn tháng theo tuổi người vợ. Năm nay tuổi Tý là năm cuối của tam tai nên 2 anh chị hãy để sang năm nhé. Nếu sinh con năm 2019 là rất tốt có thể hoa giải phần nào khó khăn của gia đình. Trên đây là một vài điều theo ý hiểu của em, có gì chị chờ các bác vào tư vẫn cho nhé...
 2. Con cái là lộc trời ban...Nói chung nó do nhiều yếu tố quyết định không phải như bạn nghĩ đâu... Những điều bạn nói mình thấy không nên tin... Bạn hãy tin vào " Đức năng thắng sô" để ngày ngày tu thân tích đức thì cuộc sống sẽ tốt đẹp...Nhiều người giàu nhưng tâm đâu yên...Nhiều kẻ nghèo nhưng tâm đâu loạn...Chúc bạn tìm được chân lý của mình...
 3. "Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông" Có những người cứ đổ lỗi cho số phận mà quên mất rằng bản thân con người cũng làm nên " số phận". Lý trí: Thôi mình chia tay nhé.. Trái tim: Không mình yêu cô ấy lắm... Con người có thể sống được bao lâu...nếu sống mà cứ hối tiếc thì mình sẽ chọn cách sống không hối tiếc... ( mạn phép được nói vài lời)
 4. Mạn phép có vài lời với chị. Thứ nhất theo em biết người ta chỉ xem cung phối khi xây nhà thôi. Thứ 2 theo Lạc Việt thì chị 83 là Thiên thượng hỏa còn anh ấy 79 là đại hải thủy. Như vậy nếu lấy nhau mệnh 2 ng là " chồng khắc vợ" là tốt nhì chứ không xấu như chị và mọi người nghĩ..chị có thể tham khảo tại link này http://diendan.lyhoc...c-thu-hoa-giap/ Ngoài ra thiên Can tuy khắc nhau: Kỷ Thổ khắc Quý Thủy. Nhưng nếu chọn được năm sinh con tốt thì mọi việc sẽ ổn hơn. Về dịa chi: hợi và mùi thuộc tam hợp Điều quan trọng là 2 người có tình yêu hay không thôi còn những cái khác em nghĩ đều có thể vượt qua được.. Sẽ " đau" lắm nếu như yêu nhau mà ko đến được với nhau..có những người cả cuộc đời chẳng thể mở lòng được lần nữa.. Hy vọng anh chị có thể thuyết phục và vượt qua được rào cản này.. Hãy coi đây là thử thách trên con đường tìm hạnh phúc.. " NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CON ĐƯỜNG". Hạnh phúc hay đau khổ đều do con người tạo ra...Cố gắng lên chị nhé
 5. Thấy các bác đoán ARS thắng mà vui quá vì cháu là fan của pháo thủ..hy vọng trận này xem xong có thể ngủ 1 giấc an lành...
 6. Tam hóa liên châu phúc tất trùng lai là ý gì vậy bạn?? mh ko hiểu lắm mong bạn giải thích..cám on bạn nhiều nhé

 7. Cháu kính mong có bác nào biết coi tử vi thì coi cho cháu lá số tử vi của cháu, các bác coi kĩ giùm cháu với ạ ...cháu cảm ơn moi ng... http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 8. Con chào cô Wildlavender: ạ ! Hì, con cảm ơn cô nhiều lắm, tối qua con đã nhận được Thần chú cô gửi...Con rất vui và một lần nữa con muốn bày tỏ sự biết ơn của mình tới cô...Con cảm ơn cô ạ
 9. Hộp thư của cô đầy nên con đã gửi vào mail của cô rùi ạ..Con cám ơn cô nhiều ạ !

 10. Cô Wil ơi cô cho con xin 5 thần chú cô nhé...Hì tại con muốn gửi cho cả chị gái con nữa...Con rất thích đọc các bài viết trong diễn đàn và luôn tâm niệm: Mọi chuyện đều có cách hóa giải của nó chỉ là ta có biết cách để hóa giải hay không...Năm nay có thể là một năm đầy sóng gió với con và gia đình nhưng con mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua...Địa chỉ của con con sẽ gửi tin nhắn cho cô được không ạ? Con cám ơn cô nhiều ạ...
 11. nếu bạn đọc lại trang trước sẽ thấy sáng nay cô W đã gửi cho bạn rồi, bạn chờ vài ngày nữa chắc chắn sẽ nhận được thôi
 12. chuc muwng nam moi nha

 13. chị có thể chụp thêm ảnh nhà, cách bố trí các phòng, sơ nđồ nhà rồi post bên trang phong thủy của diễn đàn để các bác và mọi người xem thêm cho nữa...Phần tử vi thì chị cần đợi Bác HTH và các cao nhân khác ghé qua xem ...
 14. Cung tử tức đúng là cho thấy chị đã từng phải bỏ con...chị cũng có tài nhưng lại ko gặp may trên chốn quan trường thì phải có thể là bị mọi người nói xấu hay tìm cách hãm hại... Vài lời của em nếu có gì sai mong chị và mọi người bỏ qua
 15. Em lấy hộ chị lá số để mọi người xem cho tiện nhé - Lá số của vợ http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Lá số của chồng do không có giờ sinh nên không lập được lá số chị nhé vì cần phải có đủ giờ và ngày tháng năm sinh Năm mới hy vọng gia đình chị sớm có tin vui... ( À lần sau chị nhớ viết có dấu để mọi người dễ đọc nhé )
 16. ủa em tuongr chị đã dc xem rùi mà...nếu chị muốn hỏi về điều gì thì chị nên đặt câu hỏi rõ ràng để mọi người biết và xem cho chị ạ
 17. Cháu kính nhờ mọi người xem giúp cho cháu một số vấn đề sau ạ ! - Cháu muốn biết trong thời gian tới thì sức khỏa của bố mẹ cháu có gì đáng ngại không ạ? - Chị và các em cháu liệu có gạp vấn đề gì không may không? - Công việc của cháu trong thời gian tới liệu có phải thay đổi chỗ làm không? - Sắp tới cháu có gặp hạn gì cần phòng tránh không ạ? - Liệu bao giờ thì cháu sẽ lấy chồng? Cháu cám ơn các bác, các cô, các chú, các anh chị trong diễn đàn ! Đây là lá số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Thanh+Dung&ldate=5,5,12,12,1&year=2011&gender=f&view=screen&size=2
 18. up mong các bắc bơt chút thời gian ngày tết xem giùm cháu! cháu cảm ơn mọi người nhiều !
 19. Năm mới kính chúc các bác, các cô chú và các anh chị trong diễn đàn 1 năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui.. Cháu muốn nhờ các bác xem giúp cháu năm 2012 này công việc của cháu có gặp trở ngại gì không ạ...và cháu cần đề phòng các hạn vào tháng mấy vì năm 2012 cũng là năm tuổi cua cháu..cháu cảm ơn các bác, các cô chú và các anh chị nhiều !
 20. Năm mới cháu kính chúc các bác, các cô, các chú và tất cả các bạn trong diễn đàn cùng gia đình có một năm mới an khang- thịnh vượng, phát tài-phát lộc và gặp nhiều may mắn...
 21. Dạ, em cảm ơn anh ạ !
 22. Chào anh ! anh cho em hỏi: chồng sinh năm Đinh tỵ 1977, vợ sinh năm Ât sửu 1985, con trai đầu sinh năm Đinh hoi, vậy năm 2012 sinh con có được không ạ? và năm nào sinh con út thì tốt? em cảm ơn anh ạ
 23. Dạ cảm ơn anh ạ...em thấy những gì anh nói đều đúng( chỉ sửa chút là sếp của em là con gái anh ạ và đúng là trong công việc sếp cũng ưu ái ) Đúng là năm nay em có yêu một người đã tính chuyện cưới xin nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi do những vấn đề không thể thay đổi và làm khác được. thực ra có nhiều người có tình cảm với em nhưng em lại không có tình cảm với họ mà đã không có tình cảm thì thường em sẽ không cho họ cơ hội có thể là do duyên chưa tới..hihi Anh có thể giúp em tìm sđt nào tốt hơn với em được không ạ? cảm ơn anh nhiều