• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Moc Phong Linh

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Moc Phong Linh

 1. à tại bạn viết tắt và viết không dấu nhiều quá có thể khiến mọi người không dịch chuẩn ý của bạn
 2. dạ ngoài số này thì ngày 17/ 10/2010 em có dùng 1 sđt khác nưa 01248237669 hiện số này vẫn dùng nhưng không dùng nhiều thôi ạ còn số chính vẫn là số kia ạ..mong anh xem giúp em..em cảm ơn ạ !
 3. thực ra thì cháu tự lập từ khá sớm, bố mẹ không giúp được vẫn đề tài chính, chỉ ủng hộ được tinh thần thôi ạ...từ khi học cấp 2 cháu đã bắt đầu đi làm thêm, vừa làm vừa học...về con đường thi cử và công việc cháu thấy cũng thuận nhiều, đi làm ở chỗ nào cũng được các sếp ưu ái..cháu làm công việc nhà nước nên chỉ là không kiếm được nhiều tiền thôi ah...tình duyên dạ cũng không phải là bố mẹ muốn sắp đặt mà thực ra có những điều ngoài ý muốn cứ xảy ra khi mà mọi thứ đang tốt...cháu thấy tất cả giống như 1 giấc mơ vì nó đẹp thật nhưng rồi tan biến...vậy bác có thể giúp cháu chọn 1sđt khác tốt hơn không ạ? cháu cám ơn bác nhiều ạ
 4. Dạ có thể nói chúng cháu vốn là người yêu của nhau nhưng gần đây có một vài việc ngoài dự tính đã xảy ra và hiện tại thì 2 đứa buộc phải chia tay...Bác có thể xem giúp cho cháu về sức khỏa, tình cảm và công việc qua số điện thoại không ạ ..cháu cảm ơn bác nhiều ! ( cháu muốn bổ sung thêm là cháu sinh vào giờ tý)
 5. Bác xem giúp cháu sim điện thoại của cháu với ạ: 0984607351 Cháu sinh ngày 12/12/1988 ( nữ)..Nếu được bác có thể tư vẫn cho cháu xem dùng số nào tốt hơn về đường tình duyên và công việc không ạ vì từ khi dùng số này cháu thấy chuyện tình cảm không tốt và mất đến 5 cái điện thoại rồi ạ.. Cháu cảm ơn bác ạ dạ bác xem qua cho cháu số 0942724594 ( nam sinh ngày 28/11/1982).. cháu cảm ơn bác ạ
 6. cháu xin lỗi chắc cháu phải gọi cô là cô ..hjhj tại cháu thấy mọi nguwoif gọi chị...nên không biết xưng hô như thế nào có gì mong cô bỏ qua cho cháu !

 7. em chào chị...em muốn xem tướng pháp nhưng em không muốn up hình lên vậy em có thể send cho chị rui chị xem cho em được không ạ? em cảm ơn chị nhiều ạ !

 8. Em cười thứ tha gõ lên cánh cửa nhỏ Đánh thức ước muốn tưởng ngủ quên Gọi tên tôi thoát xa những cơn mơ nào Chênh vênh bờ đêm sâu bao gọi mời ....

 9. không được lấy lá số từ diễn đàn khác đưa lên đây bạn ạ.. bạn hãy lấy lá số ở trang chủ rùi đưa lên bạn nhé
 10. -vậy bác có thể xem cho cháu về sức khỏe của những người thân trong gia đình cháu xem sắp tới có cần tránh gì không ạ? - Và chuyện tình cảm của cháu năm nay và 1 vài năm tới có gì thay đổi lớn không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều !
 11. tại cháu nghĩ nếu mẹ cháu sinh cháu khoảng 23h thì đó vẫn là ngày 11/12 còn nếu qua 24h mới là ngày 12/12... biến cố trong đời cháu chỉ nhớ là hồi học cấp 2 có 1 lần bị bỏng nước sôi ở chân và giờ để lại sẹo còn lại không có biến cố gì lớn trong đời..à năm 1990 ông nội cháu mất... cuộc sống của cháu tuy là vất vả nhưng cảm giác lúc nào cũng có người giúp đỡ... cháu học sư phạm, gia đình vốn cũng chẳng quen biết ai trong ngành..tưởng rằng ra trường sẽ thất nghiệp nhưng cháu ra trường tháng 8/2009 thì tháng 9/2009 được bạn giới thiệu và xin đi dạy tại một trường trong quận.. đến tháng 12/2010 thì nghỉ việc vì đợt đó công chức về trường... tưởng rằng sẽ ở nhà thì thắng 8/2011 lại đỗ công chức tại 1 trường gần nhà và giờ cháu đang đi làm tại đây, chuyện tình cảm thì trắc trở và cháu chẳng hiểu sao nữa..chung thủy quá hình như cũng là 1 nhược điểm.. hiện giờ ngoài công việc ở trường thì cháu còn đi làm thêm công việc cũng bận....bác xem giúp cháu ạ...
 12. Bác Haithienha kÍnh mến ! Cháu thấy bác vẫn còn đang trên diễn đàn vì vậy cháu mạn phép kính nhờ bác xem cho xhaus 1 quẻ xem tâm trạng cháu đang như thế nào và bao giờ cháu sẽ thoát được khỏi tâm trạng này...cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 13. Cám ơn chị Tuyết Minh đã xem giùm..nhưng em là con thứ 2, nếu tính cả 2 anh trai đã mất thì em là thứ 4, hiện giờ em có 2 em ở sau nữa chị ạ..em bị bỏng nước sôi và giờ đúng là có sẹo ở chân....em cũng đọc ý nghĩa 1 số sao nên thấy nhiều cái cũng không đúng với mệnh mình tại vì khi sinh em trong phòng cũng không có đồng hồ nên mẹ em cũng chẳng biết là mấy giờ chỉ đoán thôi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+thanh+dung&ldate=5,5,12,11,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 chị xem hộ em lá số này xem có đặc điểm giống em không . em cảm ơn chị nhiều
 14. cháu có một số thắc mắc như sau: nếu có thái dương thủ mệnh thì nhiều sách nói là "thân hình đẫy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn, có vẻ uy nghi, mắt sáng, dáng điệu đường hoàng bệ vệ, đẹp nói chung"....Thái Âm đắc địa trở lên: thì "thân hình to lớn, hơi cao, da trắng, mặt vuông vắn (đúng hơn là mặt tròn) đầy đặn, mắt sáng, đẹp đẽ." nếu nói như vậy thì cháu tự thấy là mình không được đúng lắm vì dáng người cháu chỉ cao 1m53, da trắng xanh, người gầy, mắt cận nhưng cháu không đeo kính... Cháu muốn mọi nguwoif xác định lại hộ cháu giờ sinh vì mẹ cháu chỉ nhớ là sinh giờ tý hoặc giờ sửu Cháu nói thêm một chút về gia đinh để mọi người xác dịnh giúp cháu:cháu có 2 anh trai đã mất, hiện tại thì có 4 chị em gái, chị gai đã lấy chồng. Bố mẹ làm nghề nông hay bất hòa và không hợp tính con cái lắm..hồi nhỏ khoảng 12-13t bị bỏng ở chân... Rất mong mọi người xem giúp cháu... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+th%E1%BB%8B+thanh+dung&ldate=5,5,12,12,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 đây là lá số giờ suu của cháu ạ !
 15. up kính mong mọi người xem thêm cho cháu ạ
 16. dạ cháu đâu có hỏi nhiều lần...cháu mới hỏi có 1 lần về đường tử tức mà...dạ cháu cám ơn chú ạ !
 17. cam ơn bạn nhắc nhở nhưng mình nhớ là khi mh nhờ mọi ng thi mh đã cảm ơn rồi....

 18. Số không được thừa hưởng gia sản của cha mẹ !==> Con không trách cha mẹ nghèo, luôn tâm niệm " cố gáng , cố gáng và cố gắng" Nên muộn lấy chồng, lấy sớm thì được 2-3 người .==> cháu chẳng muốn tốn chồng đâu bác ạ ít con cái , con cái khó nuôi sau này không hợp tính cha mẹ ==> " Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đành cố gắng giáo dục thôi bác ạ anh chị em trong gia đình đùm bọc yêu thương nhau ==> số này phát về hậu vận==> hiện tại đúng là cháu cũng hơi vất vả thật... Cảm ơn bác đã chỉ giáo hì lúc sáng em cũng mày mò để tạo AVT đó
 19. bảo trúng độc đắc thì ai cũng muốn chứ " số khổ" thì làm chi có ai muốn hả anh..em luôn tâm niệm " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...Vô duyên đối diện bất tương phùng" ..cảm ơn anh đã chỉ giáo ..giờ em cũng đỡ lo lắng...
 20. xe gì thì xe chỉ cần ko phải " 7-8 ng khiêng" là lên tuốt kể cả xe ba gác ..vậy hả anh?? ôi không biết anh chàng nào trúng " số khổ" đây