• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Moc Phong Linh

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Moc Phong Linh


 1.                Cháu chào các bác, cô chú và các anh chị trong diễn đàn. 

                 Đầu năm nay mẹ cháu được một người hàng xóm ( đang làm nghề bói toán) có nói sức khỏe mẹ cháu không tốt ( Hiện tại cháu thấy chưa có vấn đề gì vì mẹ cháu vẫn đi khám sức khỏe định kì) và người đó có nói sáng năm mẹ cháu có hạn lớn ảnh hưởng đến tính mạng muốn qua khỏi thì phải làm lễ này lễ kia ( Thực tình cháu không tín điều này cho lắm)

                Mẹ cháu sinh năm 1959.Do ngày xưa ông bà không nhớ rõ ngày giờ sinh chính xác nên cháu không thể lấy lá số của mẹ được.

                Vì vậy cháu muốn nhờ các bác, cô chú và các anh chị biết về tử vi có thể thông qua lá số tử vi của cháu để xem giúp cháu một số vấn đề như sau ạ:

   1. Liệu năm nay và sang năm vận hạn của cháu hay sức khỏe của bố mẹ cháu có vấn đề gì không ạ, có cần đề phòng điều gì hay như thế nào thì rất mong mọi người cho cháu biết để tránh.

  2. Công việc của cháu thời gian tới có biến chuyển hay thay đổi gì không ạ ?

  3. Liệu khi nào cháu có thể gặp được ý trung nhân ? ( vào năm 2011, cháu cũng từng hỏi vấn đề này và khi đó bác Hải Thiên Hà có nói là số cháu nên lấy chồng muộn, nhưng có khả năng năm 2012, 2013 không tránh khỏi lên xe bông. Nhưng thật ra từ năm 2011 đến nay cháu chưa yêu ai để mà có thể lên xe hoa ạ. Cháu nên lấy chồng khoảng năm nào thì có thể tránh khỏi những hình khắc của cung Phu ạ ? )

  Cháu rất mong mọi người có thể giúp cháu giải đáp những băn khoăn, lo lắng của mình ạ :)

  Cháu rất cảm ơn mọi người  ạ :)

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=5,5,12,12,1&year=2016&gender=f&view=screen&size=2


 2. Gửi chú Thiên Đồng ! ( Không biết cháu xưng hô thế có đúng không nữa, có gì chú bỏ qua cho cháu nhé ;) )

  Cháu là nữ, tuổi mậu thìn 1988, hỏi vào lúc 19h50' ngày 19/2/2015 dương lịch

  1. Năm nay liệu cháu có chuyển nơi làm việc được không ?

  2. Nếu được thì công việc chỗ mới có thuận lợi không ?

  3. Năm nào cháu có khả năng gặp nhân duyên và kết hôn vậy ạ ?

  Cháu cảm ơn chú nhiều. Chúc chú và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng ! :)


 3. Cảm ơn bác PCNDL nhiều ạ ! nghe bác nói thấy tương lai mờ mịt quá ..hic hic...Bác có thể cho cháu biết bao giờ thì cháu có thể gặp được chồng tương lai của cháu? và bao giờ cháu sẽ kết hôn? ( vì hiện tại cháu chưa thấy bóng dáng phu quân đâu cả ? công việc của cháu cũng gặp nhiều trắc trở vậy ạ ? Mong bác bớt chút thời gian giải đáp giúp cháu. Thank bác nhiều ạ !


 4. Nhân đọc bài viết này trong toppic của bác Thiên Sứ mình cũng có một vài chia sẻ: Thứ nhất có những sự thật chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ và đôi khi nhà báo đã không nắm rõ mà vẫn cứ viết. Thực ra sự việc này lỗi là do cô giáo Thủy nhưng sự thật không phải như mọi người vẫn nghĩ. Cô Thủy không hề giảng bài này cho học sinh=> không có chuyện cô giáo hiểu sai dẫn đến dạy sai. Cái sai của cô thủy là đã không chấm bài kĩ cho học sinh. Nói cách khác cô đã đọc lướt qua để soát lỗi chính tả còn không đọc rõ học sinh viết gì. Cô chỉ nhìn chữ viết, cách trình bày...rồi cho điểm. Cái này thuộc về lỗi nghiệp vụ sư phạm chứ không phải trình độ chuyên môn như nhiều bài báo đã đăng tin.

  Và mình thấy rằng không thể quy chụp từ việc này đánh đồng sang " ngôi trường sư phạm" nơi đào tạo cô Thủy cũng như các trường sư phạm khác. Bởi thực ra các trường ĐH chỉ dạy cái tổng quát, dạy cái lớn..còn mỗi sinh viên-giáo viên tương lai sẽ từ cái kiến thức đó đi vào từng bài dạy để phân tích.

  Để có được một tấm bằng loại giỏi không phải là tự nhiên mà được, đặc biệt với một sinh viên sư phạm. Một sự việc đáng tiếc đã làm hỏng cả 1 tương lai sau nhiều năm cố gắng. Đó cũng là bài học đắt giá cho mỗi sinh viên sư phạm, mỗi giáo viên đang đứng lớp. Và giờ đây sư phạm đúng là " nghề nguy hiểm nhất "


 5. Chào bác PCNDL !

  Lâu lắm cháu mới có thời gian quay lại diễn đàn và đọc được chuyên mục của bác !

  Chúc bác có nhiểu sức khỏe và nhiệt huyết cống hiến cho diễn đàn nói chung và cho chuyên mục nói riêng.

  Cháu cũng muốn bác xem qua cho cháu tổng quát các cung cho cháu .Mong nhận được sự góp ý của bác ! Posted ImageCảm ơn bác nhiều ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=5,5,12,12,1&year=2012&gender=f&view=screen&size=2


 6. Chào Chú Thiên Luân!

  Năm 2013 cháu sinh bé trai hay bé gái sẽ tốt ạ!nếu được bé trai thì tốt quá vì bé đầu lòng của cháu là bé gái , cho cháu hỏi từ khi sinh bé gái công viêc của mẹ không được thuận lợi,còn của cha thì có khá lên được tí xíu .

  Chú ơi có cách nào hóa giải không ạ.

  Cháu cám ơn chú nhiều.

  Cách hóa giải là chọn năm sinh con út phù hợp thì gia đình sẽ khá lên. Mọi người đã tư vấn năm sinh tốt nhất cho gia đình chị rồi đấy thôi, nếu không sinh được trong năm tốt đó thì đành chấp nhận thôi. dù 2013 sinh trai hay gái thì con càng lớn càng có xu hướng sống xa cha mẹ, ko hợp tính cha mẹ nên cái tốt tương tác do tuổi con út mang lại cũng giảm dần.

 7. Cháu thấy mọi người đều năm 85 sinh năm 2013 là hợp cho cả bố và mẹ. Không phải sao Bác. Đợi đến năm 2017 mới sinh thì lâu quá.bố mẹ chồng cháu cứ giục sinh thêm luôn đứa nữa. Vậy 2014 sinh thêm 1đứa rồi thêm đứa Út năm 2017 có được không Bác.Thôi đành vỡ kế hoạch để gia đình khấm khá vậy.

  Cháu cám ơn Bác!

  [/quote

  MỌI NGƯỜI theo ý chị nói cho là 2013 mệnh thủy nên mới nói là hợp. còn theo Lạc thư hoa giáp mà diễn đàn sử dụng thì 2013 là hỏa. mệnh mẹ kim đương nhiên là ko nên sinh năm 2013 rồi.


 8. cháu có đọc theo đường link của bác rồi nhưng không thấy phần nói về tuổi bính dần và tuổi tân mùi.mong bác giải thích lại giúp cháu ạ

  Vậy có nghĩa bạn chưa " HIỂU" những gì mà anh Chích Bông muốn bạn đọc rùi. Trong tình yêu làm gì có tuổi hợp, tuổi xung. để 1 gia đình tốt đâu chỉ cần dựa vào tuổi vợ chồng. Đừng băn khoăn đến xung hợp nếu 2 bạn thật sự yêu nhau !


 9. Vợ chồng cháu cưới đầu năm nay, nếu để đến tận năm 2016 mới đẻ đứa đầu thì lâu quá ạh. Bác cho cháu hỏi là năm sau cháu đẻ đứa đầu, rồi để đến 2016 đẻ đứa tiếp theo thì có đỡ xấu hơn không ạh? Cháu cảm ơn bác.

  muốn đẻ sơm thì để 2014 đẻ đứa đầu rồi 2016 đẻ đứa cuối. ko nên đẻ 2013

  1 person likes this

 10. Theo em thấy tuổi 2 vợ chồng chị thì không có vấn đề gì. sinh con 2010 thì mệnh hợp mẹ, thiên can cũng hợp cha, thiên can con khắc thiên can mẹ, địa chi con cùng với địa chi mẹ thì có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mẹ sẽ phải vất vả nhiều. sinh con út tốt nhất với gia đình chị là 2018. trong nhà nhiều mệnh dương quá nên có thể có những xung đột vì không ai chịu nhường ai. mong chị sớm vượt qua những khó khăn hiện tại. năm 2009 cưới cũng ko phạm tam tai chị ah. xung khắc trong gia đình cũng có thể do rất nhiều nguyên nhân chứ ko chỉ riêng về tuổi tác , nhiều lúc còn do yếu tố phong thủy của gia đình.


 11. Xin loi vi viet k co dau. Toi tuoi Mau ngo (1978)o, chong tuoi Dinh Ty (1977).<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">Con trai dau tuoi Binh Tuat hay dau om lien mien.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">Con gai thu 2 tuoi Tan Mao moi tron 8 thang, gio do vo ke hoach toi co bau roi.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">Xin cho toi hoi neu toi sinh cuoi nam nay(du sinh 07/02/2013) truoc tet am lich thi co khac gi cha me k?<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; ">Chan thanh cam on moi nguoi.

  ************************************************************************************************************************

  Xin viết lại có dấu ah.

  Tuổi tôi là Mậu Ngọ sinh 16/05/1978 DL

  Tuổi chồng là Đinh Tỵ sinh ngày 12/01/1978 DL (trước tết âm lịch con ngựa)

  Con trai đầu tuổi Bính Tuất sinh ngày 18/05/2006 DL

  Con gái thứ 2 tuổi Tân Mão sinh ngày 08/10/2011DL

  Giờ tôi có bầu do vỡ kế hoạch.

  XIn tư vấn giúp tôi nếu tôi sinh tiếp vào năm nay (ngày dự sinh 07/02/2013) thì có hình khắc gì cha mẹ k?

  XIn chân thành cảm ơn mọi người.

  có thai rồi nên tốt nhất gia đình chị nên để sinh cháu cho khỏi mang tội. Còn nếu có điều kiện và để tốt nhất cho gia đình thì chị nên sinh thêm con út 2015 ất mùi

 12. Cháu cám ơn chú ! Nhưng cháu có điều băn khoăn muốn hỏi thêm là, vợ cháu sinh ngày 12/2/1988 dương lịch nhưng âm lịch là ngày 25/12 năm Đinh mão tức là cùng tuổi cháu . Cháu tra theo Lạc Thư Hoa Giáp thì mạng vợ cháu và cháu là Thủy. Cháu xin hỏi như vậy thì có gì thay đổi so với phần trên của chú ko ạ ?

  nếu đúng vợ 1987 thì sinh con năm 2012 là không tốt do mệnh mẹ khắc mệnh con, con lại là con trai nên vấn đề xung khắc sẽ càng tăng. Thôi cả gia đình cố gắng vượt qua chờ đến 2018 sinh con út. nếu 2018 mà lỡ thì còn 2019( 2018 tốt hơn)

  1 person likes this

 13. Xin chào các bác Thiênsứ, chú Thiên Luân chị Chích Bông và các chuyên gia tư vấn trên diễn đàn!Vì chỉ thấy nick trả lời không biết tuổi thực của mọi người nên cách xưng hônếu có sai mong được thông cảm! Xin mọi người tư vấn giúp nên sinh bé thứ 2,3vào năm nào cho hợp với cả nhà

  Chồng cháusinh năm 1981

  Cháu sinh năm1982

  Bé gái đầusinh 2006( Không biết vì sao bé rất hay ốm)

  sinh con út 2013

  1 person likes this

 14. chào anh LT.

  Nhờ anh xem giúp hộ em với:

  Nam sinh 12/7/1983 lúc 7h30' dương lịch.

  Nữ sinh 28/01/1988 lúc 23h30.

  Nhờ anh xem hộ xem bọn em năm nay có cưới đc ko anh? thời gian nào ạ?

  nếu năm sau thì bao giờ?

  Em cảm ơn anh nhiều!

  chỉ có thể cưới vào năm nay vì 3 nam tới tam tai của tuổi Hợi rồi. Nếu anwm nay không cưới thì đợi 2016 mới cưới được. Con gái tuổi thìn thì cưới tháng 4 và tháng 10.