• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phaplongdaosu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About phaplongdaosu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 • Sở thích
  Khoa học tâm linh

Contact Methods

 • Yahoo
  thienphudiatai@yahoo.com
 1. Tiền Duyên được hiểu như sau: " Tiền Duyên là duyên phận của một người ở kiếp trước, vì mắc Nợ Ân Tình với người khác chưa trả được, chưa giải quyết xong. Nay theo quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân tái sanh làm người phải nhận quả báo kiếp trước." Việc nợ Tiền duyên có muôn hình vạn trạng. Người còn bị nợ tiền duyên phải biết chính xác việc mình còn nợ nần như thế nào thì trả mới được đúng. Sau đây là một số ví dụ về nợ tiền duyên: Ví dụ 1: Một người Nữ yêu một người Nam đến có thai. Nhưng hai gia đình không đồng ý cho cưới, bản thân người Nam cũng chạy tít đâu mất.Người nữ vì xấu hổ, uất hận, chán chường mà tự tử chết. Như vậy trong trường hợp này, người Nam kia đã có Nợ ân tình. Kiếp sau phải bị quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra từ tiền kiếp thì kiếp này người Nam bị nợ tiền duyên. Ví dụ 2: Một người Nam lấy hai người vợ. Chỉ yêu chiều người vợ Thứ mà hắt hủi,xa lánh người vợ Cả.Người vợ cả vì chưa có con nên cũng không biết làm gì cho đỡ buồn phiền. Càng ngày nỗi buồn phiền tủi hận càng tăng lên. Đến một ngày nào đó vì quẫn trí mà tìm đến cái chết. Trong trường hợp này thì người Nam đã có Nợ ân tình và cũng phải chịu quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra trong tiền kiếp thì kiếp hiện tại người Nam bị nợ tiền duyên. Ví dụ 3: Một cô gái xinh đẹp vì hám tiền bạc vật chất, yêu một lúc cả 5 người đàn ông giàu có . Với ai cô cũng hứa hẹn tương lai hôn nhân, nhiệt tình hiến dâng thể xác. Trong số 5 người đàn ông đó, có 3 người si tình đắm đuối, còn 2 người thì mục đích chính chỉ là vui chơi.Một ngày kia cô gái cùng đống tài sản của các anh si tình biến mất tăm tích.Ba người này hụt hấng, chán nản, buồn phiền, đau khổ. Rồi vì những lý do nào đó mà họ lần lượt ra đi "thiên thu vĩnh biệt" khi mái đầu còn xanh, ôm trong lòng mối hận tình khôn nguôi.Trong trường hợp này thì cô gái xinh đẹp kia đã có Nợ ân tình với 3 người và phải chịu quả báo nhân duyên. Nếu câu chuyện này xảy ra trong tiền kiếp thì kiếp hiện tại(đã tái sanh làm người)cô gái xinh đẹp đó bị nợ tiền duyên. Nếu trả nợ tiền duyên thì phải dùng tới 3 hình nhân để thế mạng, thế duyên....vv. Đây mới chỉ nói đến yếu tố con người, yếu tố vật chất trả nợ đi kèm cũng không thiếu phần kỳ lạ. Có những vong yêu cầu phải trả 1 mẫu ruộng, 1 ao bèo, một con lợn nái và mười con lợn con, một con chó. Có vong thì chỉ đòi đủ 3 đĩnh vàng ròng, một mâm cơm có rượu ngon. ...vv. Như vậy Nợ tiền duyên đã rõ, còn Quả báo tiền duyên thì sẽ như thế nào? Những người bị một trong bốn tình huống sau đây được coi là quả báo tiền duyên: 1.Trục trặc trong tiền hôn nhân: Liên quan đến các vấn đề tìm hiểu, kết bạn để đi đến hôn nhân hay gặp nhiều sự khó khăn trở ngại, không thuận lợi.Vô duyên. 2.Không thành duyên phận: Hôn nhân đã định đến ngày giờ để cưới mà không thành phải hủy bỏ. Hoặc hôn nhân tưởng như đã trong tầm tay, đến lúc quyết định thì lại hỏng, không thể cưới nhau được. 3.Không có con hoặc rất khó có con : Trường hợp hai người lấy nhau đã lâu không có con mà không liên quan đến bệnh tật, sức khỏe của hai người. 4.Không có hôn nhân lâu dài: Sau một thời gian chung sống, lựa chọn cuối cùng là bỏ nhau. Như vậy ai bị vào 1 trong 4 trường hợp nêu trên, đầu tiên nên nghĩ đến việc có Nợ nần ân tình kiếp trước tức là nợ tiền duyên. Vậy trả nợ tiền duyên như thế nào và những ai làm được việc này? Như trên đã nói, phải tùy tình trạng nợ duyên đó như thế nào mà làm hình nhân thế mạng, thế duyên để trả nợ duyên. Có khi chỉ cần 1 hình nhân là đủ, nhưng cũng có thể phải cần đến 3-4 hình nhân thế mạng, thế duyên mới đủ. Lễ trả nợ tiền duyên được thực hiện tại các đền thờ Thánh Mẫu ở trong các Chùa, Các Đền, Điện, Phủ khác ngoài Chùa. Người có thể làm việc này là các Pháp Sư, Đồng Thầy Tứ Phủ, Thầy cúng Tứ Phủ. Không làm lễ trả nợ tiến duyên nơi Tam Bảo vì việc này không thuộc phạm vi giải quyết của Chư vị Phật, Chư vị Bồ Tát. Mặc dù trong số các vị Bồ Tát, có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là người duy nhất hóa giải được nợ tiền duyên. Nhưng việc này phải được thực hiện tại tư gia của những người có Căn Quả được hưởng lộc do Đức Quán thế Âm ban cho và có thờ Đức Quán Thế Âm. Thường những người này là những người: Có khả năng gọi Hồn. Có khả năng tìm mộ. Có khả năng thấu thị. Có Khả năng linh cảm biết trước các sự việc và một số khả năng đặc biệt khác.
 2. Cháu này bị hỏng duyên đầu Duyên sau thời phải âu sầu không vui Ba Hai tuổi dưới ngậm ngùi Nhân duyên đâu dễ cho đời thảnh thơi Ba Tư tuổi đến vận rồi Kiêng khem thì đợi đến hồi Ba Lăm, Vợ kia nhan sắc cũng vần Tính thời nóng nảy chẳng cần để tâm Nhưng mà có chút của phần Thành ra lấn át quyền chồng lắm khi Vợ người có tính nam nhi Cuộc đời khó nhọc cũng vì chồng con. Cháu này Tiền kiếp nợ Ân Hiểu thời đi trả muôn phần tốt tươi Tính người ngang bướng đầy vơi Khi thơi thân tủi mà ngồi buồn thiu Tướng mạo thanh tú đươc chi Tài năng khéo léo hơn thì ai đâu Cái Tâm vẫn thấy âu sầu Sức người bất lực trước đầu phong ba Số này kiếm sống xa nhà Làm ra cũng đặng tiêu pha cũng nhiều Cuộc đời vui cũng xế chiều Mới hay ông Tạo lắm điều căn cơ.
 3. Hôn nhân của cháu nếu dưới 34 tuổi lập thất thì sẽ không chung sống được lâu dài , rồi cũng sớm muộn xũng phải bỏ nhau thôi. Cháu có nợ Tiền Duyên, Nên đi trả nợ tiền duyên mới có hôn nhân ưng ý thuận lợi. Nếu không thì cứ làm Lính Phòng Không cho nó khỏe.
 4. Người có khả năng Thôi miên là người thông qua phương pháp tập luyện đặc biệt , tạo ra năng lượng trường sinh học rất lớn. Người Thôi miên có thể sử dụng năng lượng đó thông qua ý chí và tinh thần để điều khiển và khống chế ý chí và tinh thần của người khác. Điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của họ. Người bị thôi miên rơi vào trạng thái vô thức, không làm chủ được bản thân, bị chi phối hoàn toàn hành vi bởi người thôi miên. Người bị thôi miên phải là người tự nguyện tham gia, chấp nhận bị điều khiển trong quá trình điều trị bệnh hoặc theo yêu cầu nghiên cứu, khai thác thông tin của người thôi miên. Nếu không phải là tự nguyện thì không thể tiến hành việc thôi miên được. Trong một số trường hợp đặc biệt, đối với người thôi miên giỏi, họ không cần phải phụ thuộc ý chí và tinh thần của người khác mà vẫn có thể thôi miên được họ. Việc này gọi là thôi miên cưỡng bức. Đây nếu như không phải là người có tư cách và phẩm chất hơn người, thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng người thôi miên lợi dụng tài năng vào mục đích phi pháp hoặc các mục đích xấu xa khác. Thôi miên có khả năng chữa trị được một số loại bệnh tật . Thôi miên cũng có khả năng đuổi được một số vong ma ra khỏi cơ thể của người bị ma nhập, vì năng lượng trường sinh học tác động mạnh mẽ và trực tiếp lên hệ thống trung ương thần kinh, mà vong ma xâm nhập vào cơ thể thông qua con đường trung ương thần kinh này. Tuy nhiên không phải bất cứ tà ma yêu quỷ nào cũng bị khuất phục bởi thôi miên. Ngược lại đối với các loài yêu tinh và quỷ vì chúng có năng lượng thần thức lớn nên chúng có thể tác động ngược lại người thôi miên. Trong trường hợp đó bản thân người thôi miên sẽ bị ma nhập và bị điều khiển. Người có khả năng thôi miên mặc dù có năng lượng trường sinh học lớn, vẫn có thể bị ma nhập và thậm chí còn dễ bị ma nhập hơn là các đối tượng bị áp vong. Trong trường hợp này thì không biết đâu là khả năng thôi miên, đâu là năng lượng thần thức của loài yêu quỷ. Đặc biệt, người thôi miên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, nếu không họ rất dễ rơi vào tình trạng lợi dụng người bị thôi miên để làm các việc bỉ ổi, xấu xa, tồi tệ, thậm chí làm hại người bị thôi miên mà họ không thể nào biết được. Đây nếu như người thôi miên làm cho người bị thôi miên lâm vào tình trạng hoang tưởng, tự kỷ ám thị, thì chỉ người có khả năng thôi miên mới có thể chữa trị cho họ . Bản chất không phải là bị ma làm nên việc cúng kính, làm pháp đuổi tà ma là vô dụng. Người bị thôi miên không thể có khả năng tìm mộ, nhưng lại có khả năng cung cấp các thông tin bí mật về bản thân và những người thân khác trong gia đình nếu người thôi miên muốn khai thác thông tin. Sau khi bị thôi miên, người tham gia tự nguyện hoặc bị thôi miên cưỡng bức cũng không thể nhớ nổi những gì mình đã nói và làm. Người bị thôi miên có thể có khả năng múa, hát, đánh võ... mà bình thường không thể làm được. Người đã bị thôi miên nhiều lần thì rất dễ bị vong nhập vì Thể Vía được khai thông, tương thích với năng lượng cõi âm. Đã có những trường hợp người đang bị thôi miên liền bị ngay một con quỷ xâm nhập vào và dùng năng lượng thần thức của nó khống chế ngược lại người thôi miên, khiến cho người thôi miên bị mất hết năng lượng sinh học và trở thành ngơ ngẩn, hoang tưởng, tự kỷ. Tóm lại, người biết thuật thôi miên chỉ nên áp dụng trị liệu các loại bệnh tật thông dụng và một số việc khác. Nếu dùng vào viêc có liên quan đến lĩnh vực Tâm linh thì giống như con dao hai lưỡi, mặt xấu nhiều hơn là mặt tốt. Đối với người bị Áp vong : Người bị áp vong nhất định phải là người có Thể Vía tương thích với năng lượng thần thức của người cõi âm. Người khi bị áp vong sẽ rơi vào trạng thái vô thức, nhờ có vong áp vào mà có thể biết được mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra đối với các thành viên của gia đình . Bất cứ ai có Thể Vía tương thích với người cõi âm, vong đều nhập vào được mà không cần phụ thuộc ý chí và tinh thần của người đó. Vong cũng có vong tốt, vong xấu. Vong nhập vào người đi áp vong nhiều khi cũng không hẳn là người thân của gia đình đi gọi hồn. Có những vong có năng lực thần thức lớn có thể biết rõ về gia đình "Khổ chủ" mà không phải là vong người thân thật sự của họ. Thực tế vong biết rõ phần mộ bị thất lạc và có thể chỉ ra nơi phần mộ đó, nhưng nếu là vong khác nhập vào thì sẽ chỉ dẫn bậy bạ, lung tung không đúng phần mộ. Trường hợp này thường chỉ xảy ra với những nhà ngoại cảm tự phát giống như trường hợp của nhà ngoại cảm có tên Lê Thành Trung. Người đi áp vong cũng có thể bị xảy ra hiện tượng vong ma khác tiếp tục nhập vào sau khi áp vong xong và trở về nhà. Vong ma này sẽ quấy đảo, khiến cho cả gia đình một phen hỗn loạn. Vì thế thực tế việc đi áp vong cũng lợi bất cập hại nếu người đi áp vong không đến đúng những nơi áp vong có thờ phụng Thánh Thần theo đúng phép tắc, lễ nghi. Những người có bệnh hoang tưởng, nhưng người tự kỷ ám thị cũng dễ áp vong. Nhưng nếu là vong xấu xâm nhập thì bệnh còn nặng hơn nữa, thời gian trị liệu và hồi phục rất lâu. Đối với những người bị vong ma nhập thì người biết thôi miên có thể chữa trị ( đuổi tà ma ) cũng có trường hợp không thể chữa nổi do vong có năng lượng thần thức quá mạnh. Trong những trường hợp bị vong ma nhập thì tốt nhất là mời Pháp sư , vừa an toàn lại hiệu quả.
 5. Theo tôi thì cháu sinh vào giờ Dần là chính xác. Với lá số giờ Dần những tính cách nổi trội của cháu phải là : Người có tính sạch sẽ, cẩn thận, gọi là hơi kỹ tính. Ngang và bướng có tính bảo thủ, nhưng lại dễ tủi thân. Có tính sĩ diện cao, cái Tôi hơi quá nên ít khi khâm phục , nhường nhịn ai. Con người có tư cách đường hoàng, hiên ngang, thẳng thắn. Thích tìm hiểu khoa học huyền bí. Năng động, nhanh nhẹn, bắt chước khéo, học lỏm nhanh. Từ khi biết suy nghĩ tới giờ cháu buồn phiền đã lắm, ưu tư càng nhiều. Cảm giác như mình sinh ra để nhận mọi điều xui xẻo vậy. Nhiều khi thấy hụt hấng chán chường trong cuộc sống. Cũng vì thế mà tư tưởng không có sự nhất quán, dễ bị lung lay thay đổi trước tác động ngoại cảnh. Khi nhỏ cháu học hành khá tốt. Việc học tập có chiều hướng giảm sút từ khoảng năm 14 tuổi, cho đến khi học Đại học thì nhiều chểnh mảng không còn sự chú tâm. Nguyên là cháu có tư tưởng kiếm tiền làm giàu rất sớm, đây cũng xuất phát từ ý muốn thay đổi bản thân, thay đổi số phận và để khẳng định mình. Hễ có tiền nhiều là mọi thứ sẽ thay đổi, từ con người cho đến các mối quan hệ xã hội khác. Người ta sẽ nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ ghen tỵ !? Nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa thấy sự kiện gì biến đổi xảy ra , chữ May nó vẫn cứ ngoảnh mặt quay lưng với minh. Từ năm 12 đến 21 tuổi: Thời gian này cháu mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh về mắt bị nặng hơn cả. Cha mẹ của cháu có tang người thân. Nói về cha mẹ thì Cha mẹ cháu khắc khẩu, bất đồng quan điểm nặng nề, không ai chịu nhường ai. Nhưng sống rất trong sạch, lương thiện và thích giúp đỡ mọi người. Với người ngoài thì lại thật thà quá. Một trong hai thân rất tin tưởng nơi tâm linh có duyên với Phật pháp. Cháu hợp với cha nhiều hơn, đối với mẹ thì chỉ câu trước câu sau đã thấy căng thẳng. Từ năm 22 đến 31 tuổi : Giai đoạn này cháu có nhiều vất vả, lao tâm khổ tứ đáng ghi nhớ. Việc xin đi làm tuy có nhiều thuận lợi, nhưng trong công việc, nghề nghiệp cháu vẫn chưa nhiệt tình tâm huyết với ngành nghề. Mặc dù khả năng chuyên môn của cháu cũng không tệ, nhưng hay bị soi mói, chỉ trích, hữu công vô lao. Mình làm được việc chẳng có ai khen hay, minh làm sai chút xíu thì đủ người trách móc chê bai. Tiền bạc thì còn phải tiêu pha nhiều, thu chẳng đủ chi. Nếu cháu được cử đi học thêm chuyên môn nghiệp vụ hoặc tự cháu có đi học để nâng cao trình độ thì nên làm. Bởi vì trước mắt cháu vẫn chưa có cơ hội chuyển công việc khác được. Cha mẹ cháu giai đoạn này sẽ ốm đau nhiều. Về nơi ở của gia đình thì phong thủy xấu, đất này nếu theo quan điểm tâm linh gọi là đất dữ, khó ở. Người trong nhà này hay gặp tai bay vạ gió. Bệnh tật trầm kha. gia đình nên làm lễ tạ Quan Đương Xứ Thổ Địa Chính Thần và điều chỉnh lại Phong thủy nơi ở. Về nhân duyên của cháu : vì cháu có nợ Tiền Duyên nên phải trả nợ mới có thuận lợi trong việc lập thất, nếu không cháu sẽ chẳng bao giờ lấy được ai cả. Người ta đến với cháu rồi lại đi chỉ để lại sự đau buồn, tiếc thương, tủi thân phận cho cháu mà thôi. Hiều đơn giản thì nợ Tiền Duyên nghĩa là nợ ân tình trong Tiền Kiếp . Theo định nghiệp và nhân quả báo ứng của cháu ở Kiếp trước có nợ ân nghĩa tình ái với người ta mà chưa trả được, chưa giải quyết xong. Kiếp này chuyển nghiệp vào cõi Nhân tái sanh làm ngừoi cháu bị những vong đó đi theo đòi nợ duyên. Họ sẽ phá hoại hoặc ngăn cản hạnh phúc của cháu. Chính vì vậy mà cháu cũng không thể hiểu được lý do nào khiến bạn tình của cháu sau một thời gian đằm thắm là lại xa rời cháu. Việc trả nợ Tiền Duyên cũng đơn giản , nhưng cần phải biết có bao nhiêu vong đang theo cháu . Có người thì chỉ một vong theo, có người thì hai ba vong theo sát. Bởi vậy nếu trả nợ duyên mà chỉ dùng một hình nhân nữ thế mạng, thế duyên đôi khi còn chưa đầy đủ.
 6. Bạn cho tôi họ tên , năm sinh, địa chỉ nơi ở cụ thể , tôi sẽ soi giúp cho xem nhà bạn hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào Phong thủy hay Tâm linh . Khi đó mới có biện pháp thiết thực được. Chưa rõ nguyên nhân cụ thể là gì thì làm sao mà có phương án hiệu quả giúp cho bạn được.
 7. Hiện tại vợ chồng bạn đang kiệt quệ về kinh tế, mệt mỏi cả thể xác và tình thần. Phong thủy nhà bạn đương nhiên có vấn đề nhưng ngoài ra nó còn liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nữa như yếu tố Thời vận, yếu tố Tâm linh(yêu ma quỷ quái). Có câu "Nhất Mệnh, nhị vận, tam phong thủy" dù sao thì phong thủy vẫn đứng ở hàng thứ ba. Mọi biện pháp cải tạo phong thủy cho nhà của bạn đều có liên quan đến vấn đề tài chính và để sửa chữa cho đúng, dứt khoát là rất tốn kém . Tôi thì khuyên bạn một cách đơn giản như sau : Bạn đi tìm nơi đâu có trồng cây Dương Liễu. Bẻ lấy hai cành dài chừng 60 cm gói vào giấy báo cho sạch sẽ rồi mua thêm ít trái cây, 5 cành hoa Ly hoặc hoa Hồng, 3 quả cau, 3 lá trầu không,một thẻ hương thơm ( hoặc nhang thơm cũng thế). Bạn mang những đồ trên đến một ngôi chùa nào đó mà bạn cảm thấy ( theo linh cảm) rất ưng ý. Trình bày lên Tam Bảo rồi bày hai cành Dương Liễu lên một chiếc mâm nhỏ để riêng. Nếu bạn không biết khấn lễ thì nhờ Thầy chùa khấn giúp cho . Nội dung là xin Quấn Thế Âm Bồ Tát ban pháp cho hai cành Dương Liễu để trấn an gia trạch, trừ tà đuổi ma. Bạn nhớ là không được đặt tiền thật lên Tam Bảo với bât cứ lý do nào. Xong việc bạn có thể mang hai cành Liễu về nhà và làm như sau: - Một cành Liễu bạn cho vào bình nước đặt lên trên ban thờ của nhà bạn. - Cành Liễu còn lại bạn cầm và đi quật trong không gian của nhà bạn từ trong nhà ra ngoài cửa chính. Tiếp đo dùng cành Liễu trên quật vào người chồng bạn đủ 61 cái không được thừa, không được thiếu. Quật từ trên đầu xuống đến mắt cá chân và quật nhẹ thôi. Sau đó chính chống bạn lại dùng cành Liễu này quật vào người bạn như cách bạn đã làm. Việc quật vào người như trên chỉ thực hiện một lần duy nhất. Khi đó người phải sạch sẽ mới có ứng nghiệm. Cành Liễu trên ban thờ đến khi héo , bạn phải thay cành khác . Khi đó thì bạn chỉ cần tìm một cành Liễu và làm thủ tục như ban đầu đến Chùa. Bạn hãy kiên trì một thời gian tất sẽ có sự thay đổi lớn lao và các bạn sẽ có niềm hoan hỷ. Cách này chắc không đến nỗi tốn kém và tôi nghĩ rằng vợ chồng bạn có thể làm được theo như tôi hướng dẫn. Chúc bạn may mắn!
 8. Cháu sinh vào giờ Dần là đúng đấy cháu ạ.
 9. Tuổi chồng Bính Dần, tuổi vợ Đinh Mão, lại chọn hai ngày là 11/9 Ất Mùi (ăn hỏi + dẫn cưới) và 12/9 Bính Thân để làm ngày đón dâu ? Hai ngày này không thuận, dễ sinh phiền phức tai ương. Dẫu có dùng giờ tốt cũng chẳng có giá trị.
 10. Bạn Trần Bích Hường , lá số được lập vào giờ Sửu . Giai đoạn bạn 14 tuổi trở ra đến 24 tuổi, Cha mẹ có nhiều sự mâu thuẫn căng thẳng khiến cho gia đình lục đục không yên. Cũng trong thời gian này cha mẹ có người thân qua đời. Nhà bạn có sự thay đổi và di chuyển đến nơi ở mới. Đây nếu không phải là phúc đức cao dầy thì cha mẹ đã mỗi người mỗi ngả . Trong gia đình vẫn còn phần mộ bị thất lạc, cần tìm về hoặc phải chiêu hồn nạp táng mới yên. Giai đoạn này bạn làm việc gì cũng hỏng, không có thành tựu kết quả gì cả . Công việc thì từ năm 27 - 34 tuổi có nhiều hỷ sự. Tiền bạc vận này cũng khấm khá. Tử khoảng 36 - 44 tuổi, giai đoạn này công việc nghề nghiệp có sự thăng tiến, có nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Bạn có ý định lập thất năm Tân Mão, nhưng nguyên do hỏng hiện tại là từ phía "kia" không phải do bạn. Nhưng nếu bạn quyết tâm đi đến hôn nhân năm nay sẽ rất tốt cho bạn. Người bạn lấy có học thức và trình độ chỉ có điều chưa biết chiểu theo ý bạn. Nhưng thực tế đó lại là một người tốt. Bạn cần mạnh dạn và cam đảm bày tỏ tình cảm thì mới có kết quả được. Người bạn thích mà đang ở xa không phải là người phù hợp với bạn . Bạn là người có Đồng, con nhà Tứ Phủ , phải ra trình đồng hầu Thánh vào năm 45 tuổi.
 11. Việc tìm mộ liệt sĩ muốn đạt kết quả cao và chính xác đòi hỏi phải thực hiện theo 3 bước chính: Bước thứ nhất:: xác định và kiểm tra tính chính xác các thông tin có liên quan đến vong linh. Người có mong muốn tìm mộ thân nhân của mình phải đi gọi Hồn vong linh người đã mất với một tấm lòng chân thật, thành kính và nhất tâm, Đối thoại trực tiếp với vong linh để tìm hiểu các sự việc có liên quan đến vong . Việc gọi hồn nhất định phải được thực hiện ở những nơi có uy tín hoặc bản thân người đi gọi hồn phải có một số kiểm chứng rõ ràng , cụ thể, khẳng định đó đúng là vong linh người thân mà mình muốn tìm phần hài cốt hiện đang thất lạc. Bước thứ hai : tiến hành tìm mộ Đây là bước rất quan trọng vì nó liên quan đến thế giời tâm linh, Trong thế giới này chưa nói đến Thần Tiên, thì các thể loại yêu ma, quỷ quái cũng đã muôn hình vạn trạng và năng lượng siêu nhiên của chúng lớn hơn rất nhiều so với các vong linh liệt sĩ .Việc các vong linh liệt sĩ bị bọn yêu quỷ nó khống chế, bắt buộc phải đi theo hầu hạ dạ vâng cho chúng không phải là ít. Cho nên đâu có dễ dàng tìm được phần mộ chính xác nếu chỉ có một mình nhà ngoại cảm làm việc này. Bởi vì Nhà ngoại cảm phụ thuộc hết vào thông tin từ phía Bên Kia đưa tới mà thực hiện việc sao chép lại ngôn ngữ, truyền đạt lại cho gia đình người tìm mộ được biết,. Nên thông tin này có thể đúng và cũng có thể không đúng. Ngoài ra thì việc tìm mộ đúng hay sai lại còn phụ thuộc vào các yếu tố như: Bản thân người đi tìm mộ có thực sự vì cái tâm thành hay là không? Người đi tìm mộ có phải là người được mọi người trong gia đình, dòng họ cử ra để đảm đang trọng trách đó hay không? Người đi tìm mộ có phải là người có quan hệ thân thiết với người đã khuất hay là không? ....vv và rất nhiều lý do khác nữa. Vậy trong bước thứ hai này cần phải tuân thủ một nguyên tắc : Người đi tìm mộ phải là người có liên đới thực sự với vong linh và phải thành tâm. Người đi theo giúp tìm mộ phải gồm có Nhà ngoại cảm ( để tiếp nhận thông tin từ thế giới bên kia) và Pháp sư (Người có thể sai khiển âm binh để dẹp lũ yêu ma quỷ quái dám phá đám) Làm được như vậy thì tìm mộ sẽ không phải khó khăn gì cả và đảm bảo tìm chính xác phần mộ liệt sĩ. Bước thứ ba: Xác định phận mộ là đúng của gia đình người đi tìm Bởi vì việc xác định ADN rất phức tạp và tốn kém, nên có thể áp dụng phương pháp xác định phần mộ là đúng của gia đình bằng phương pháp Chiếc đũa và Quả trứng Vịt sống. Người thực hiện việc này phải chính là người thân của vong linh mới ứng nghiệm được. Chẳng hạn người đi tìm mộ là con trai của vong. Người đi tìm mộ là cháu trai đích tôn của vong ...v v. Nếu đúng là phần mộ của gia đình thì quả trứng sẽ nằm im trên chiếc đũa mà không bị rơi xuống. Như vậy việc tìm mộ thực sự đúng quy trình phải như ba bước đã nêu ở trên. Điều này cho thấy việc tìm mộ không có dễ dàng đơn giản như vài người có chút khả năng ngoại cảm đã vội không tin hoặc phủ nhận như trong câu chuyện đã nêu. Cái gọi là Vong linh liệt sĩ nhập vào để chỉ dẫn cho đi tìm mộ, có khi lại chính là vong của một con yêu tinh nào đó chưa biết chừng. Cái sự hiểu biết khập khiễng của nhà ngoại cảm trên mà được người ta tôn vinh là người có khả năng tìm mộ giỏi thì mới thấy rằng có quá nhiều người mê muội, mê tín quá đáng, không có một chút hiểu biết gì về thế giới tâm linh. Một số người có chút khả năng Thôi miên chưa có biết làm được trò trống gì đích thực, đã lớn tiếng phủ nhận khả năng của các nhà ngoại cảm. Tất cả cũng xuất phát từ trình độ hiểu biết về tâm linh kém cỏi và cái chữ Tôi quá lớn mà sinh ra như thế.