• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bachmieu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bachmieu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chú Thiên Sứ và anh Thiên Luân cho con/em hỏi ạ: Chồng 1983 Quý Hợi vợ 1984 Giáp Tý Con trai đầu 2012 Nhâm Thìn Nếu sinh tiếp vào năm Bính Thân thì có thuận lợi cho cả gia đình (gồm cả con trai đầu và bé Bính Thân) không ạ? Con vẫn thích có tiếp con trai. Nghe nói tuổi Thân con gái ko tốt đúng ko ạ? Nếu năm này ko tốt thì con có thể sinh năm nào gần vì con cũng lớn tuổi rồi. Con cảm ơn và mong được có duyên tư vấn... Chú Thiên Sứ và anh Thiên Luân cho con/em hỏi ạ: Chồng 1983 Quý Hợi vợ 1984 Giáp Tý Con trai đầu 2012 Nhâm Thìn Nếu sinh tiếp vào năm Bính Thân thì có thuận lợi cho cả gia đình (gồm cả con trai đầu và bé Bính Thân) không ạ? Con vẫn thích có tiếp con trai. Nghe nói tuổi Thân con gái ko tốt đúng ko ạ? Nếu năm này ko tốt thì con có thể sinh năm nào gần vì con cũng lớn tuổi rồi. Con cảm ơn và mong được có duyên tư vấn...
 2. Thưa bác Thiên Sứ, cho con ké topic này để hỏi năm sinh bé út. Vợ chồng con cũng chồng sinh 83 Thiên Thượng Hoả, vợ sinh 84 Hải Trung Kim. Tụi con có 1 bé trai sinh 2012 Tích Lịch Hoả. Kính nhờ bác xem giúp năm sinh con út tốt ạ. Hay tụi con cũng nên sinh năm 2015 Mùi và Sửu? Năm Mùi sợ ko kịp. Không biết sau năm 2015 gần hơn tụi con có thể sinh năm nào ạ? Con cảm ơn bác rất nhiều! Chúc bác nhiều sức khoẻ!
 3. Em có đọc qua topic khác cũng chồng 83 vợ 84 nhưng khác tuổi con đầu thấy được tư vấn nên sinh năm Ất Mùi Vậy trường hợp em cũng năm nay được phải không anh Thiên Luân? Do thời gian cũng ko còn nhiều, nếu ko kịp năm Ất Mùi thì vc em sinh bé út năm 2016 Thân được ko ạ? Em chân thành cảm ơn anh và các bác trong diễn đàn.
 4. Cho em hỏi đăng ký học Lạc Việt Độn Toán online như thế nào ạ? Em tìm mà chưa thấy. Em cảm ơn anh nhiều!

  1. Thiên Luân

   Thiên Luân

   LVĐT có tài liệu trên trang chủ rồi, bạn cứ vào đó xem. Còn học như thế nào thì vào diễn đàn nghiên cứu thêm, xem cách người khác luận đoán rồi tập theo. Môn này tùy khả năng mỗi người, hiện tại Trung Tâm không có lớp về LVĐT, đa số là tự học tự nghiên cứu suy luận, trao đổi trên diễn đàn để tích lũy kinh ngiệm!

 5. Em nhờ các tư vấn giúp em năm sinh bé út ạ. Chồng: 24/10/83 (hình như 19/9 AL), Thiên Thượng Hoả Vợ: 01/11/84 AL, Hải Trung Kim Con trai đầu sinh 19/2/2012 âm lịch Nhâm Thìn (Tích Lịch Hoả). Em muốn hỏi bé sau nên sinh 2015 hay 2016 ạ? Hay năm nào thì tốt? Trai, gái có khác biệt gì không? Em còn vài thắc mắc ngoài lề nữa ạ: - Sinh ngày vía Quan Âm thì có như thế nào ko ạ? Em nghe nói bé và ba bé cùng sinh ngày vía. - Tam hợp hoá tam tai là sao ạ? Vd như nếu em sinh con năm thân thì có phải nhà em có tam hợp tý thìn thân? - Nếu sinh con năm Mùi thì mẹ tý có hại con mùi ko? Riêng mẹ em cũng Ất Mùi và em thấy 2 mẹ con khắc khẩu thôi. - Trước giờ em nghĩ chồng con em đều mạng thuỷ, nay mới biết mạng hoả. Có phải vì vậy mà vợ chồng em ko hoà thuận và bé rất kén ăn? Nhưng trước đây em có đọc đâu đó, Hải Trung Kim thì ko sợ Hoả nào khắc và cũng ko khắc Mộc nào, chỉ có sinh Đại Hải Thuỷ thôi (vì là vàng trong biển (nước)), có đúng ko ạ? - Có cách nào hoá giải giúp bé lớn em dễ ăn hơn, khoẻ mạnh ko ạ? Em cảm ơn rất nhiều! Và chúc các bác cùng mọi người năm mới an khang thịnh vượng!
 6. Bác Thiên Luân giúp em tư vấn năm sinh bé út ạ. Chồng 83, vợ 84. Con trai đầu sinh 19/2 âm lịch Nhâm Thìn. Bé rất kén ăn. Em muốn hỏi bé sau nên sinh 2015 hay 2016 ạ? Và giúp em 2 câu hỏi phụ nữa ạ: sinh ngày vía Quan Âm thì có như thế nào ko ạ? Em nghe nói bé sinh ngày vía và ba bé cũng ngày vía (24/10 dl). Và tam hợp hoá tam tai là sao ạ? Vd như tý thìn thân trong gd em sinh con năm thân? Em ko rõ mẹ tý con mùi có hại nhau ko? Riêng mẹ em cũng Ất Mùi và em thấy 2 mẹ con khắc khẩu ạ. Em cảm ơn rất nhiều!
 7. Cảm ơn anh Thiên Luân rất nhiều. Nhưng mà đọc xong toát hết mồ hôi. Đợi đến Ất Mùi hay Đinh Dậu mới sinh con đầu thì quá là lâu (lúc đó em hơn 30 rồi, hic) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/public/style_emoticons/default/crying.gif Mà nếu sinh năm Thìn 2012 rồi đợi đến 2020-21 mới sinh nữa thì mẹ cũng đã quá già!!! Do vậy chắc vợ chồng BM cứ phải canh 1 đứa năm Thìn trước đã. Anh Thiên Luân cho em hỏi thêm 2 câu: - Năm Thìn mạng gì mà khắc mạng mẹ (Sa Trung Kim) vậy anh? Vì em chỉ biết Nhâm Thìn là Trường Lưu Thủy thôi, mà em hiểu thì Kim sinh Thủy? - Có năm sinh con sau nào gần hơn không anh? Làm phiền anh thêm một chút nữa nhé. Chúc anh vui khỏe! BM
 8. Thanks chị Wild đã sưu tầm cho mọi người đọc. Năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công nhé chị!
 9. Em cảm ơn anh Thiên Đồng lắm lắm, chắc chắn khi nào đó sẽ mời anh đi cafe cảm tạ, vì em cũng có vài dự định với diễn đàn này, cũng muốn lắm nhưng chưa tới lúc, biết đâu sẽ tôn anh làm "sư huynh" :) chỉ có cái vấn đề là chưa biết khi nào thôi... Tùy duyên vậy :P Ngày mới thật vui vẻ nhé!
 10. Woa, tin vui đầu xuân, thanks anh Thiên Đồng nhiều! Nếu được con trai thì vợ chồng em và cả ba mẹ chồng vui lắm, riêng nhà ngoại thì có cháu trai đầu :) Nhưng cho em hỏi thêm tí được không: năm nay BM đang định có thai, nhưng để sinh năm Mão luôn hay nên để sang năm Thìn thì hợp hơn? (hic, cái này hỏi từ bữa giờ trên mục luận tuổi sinh con mà các bác chưa trả lời, huhuhu...) Thông tin phụ thêm nè anh: Vợ Giáp Tý, 23/11/84, 22h45. Chồng Quý Hợi, 24/10/83, 19h Nếu được mong anh giúp đỡ thêm nhé. Đa tạ, đa tạ anh! Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, vẫn trẻ trung, hóm hỉnh như cậu bé thả diều.
 11. hihi, thanks bạn ntpt. Nếu tính chuyện đang ở nhà chồng thì đúng như vậy. Nhưng chỉ ở tạm thôi, chồng BM đang làm giấy tờ để bán nhà cho ba mẹ đó chứ, nhưng bị vướng ở khâu giấy tờ. Tiền thuê nhà thì gửi cả ra quê bạn ạ, thu nhập của ba mẹ chồng mà :unsure: Năm nay BM đang tính chuyện có thai, nên chắc chắn phải chuyển đi, vì chắc chắn ko nên ở cùng 1 phòng nhỏ với 2 con mèo rồi, người ta bảo không tốt cho thai nhi. Chưa biết là nên vay tiền ngân hàng để mua nhà hay về ở tạm nhà ba mẹ ruột? Bạn xem giúp mình việc này luôn được không? Và xem dùm năm nay mình có lộc con chưa? Cảm ơn bạn nhiều nhé. Nghe bạn phán vậy mình sẽ cố gắng bớt nóng tính :rolleyes:
 12. Số 49 Thưa bác Huyền Cơ Diệu Lý, Cám ơn bác đã lập topic rất có ích này ạ. Cháu mong bác có thể dành thời gian luận về công danh, sự nghiệp và tiền bạc cho 2 lá số vợ chồng cháu. Nếu được thì cho cháu biết thêm về con cái ạ, vợ chồng cháu đang tính có con đầu lòng. Lá số chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu học ngoại ngữ nhanh, viết và hiểu tốt nhưng ko nói được (chẳng hiểu sao cứ nói ngoại ngữ (bất kỳ NN nào, cháu đã học anh pháp hoa...) thì đều cà lăm cả, nhưng t.việt lại ko bị như thế :rolleyes: ) Cháu đã cố thử nhiều cách, chỉ còn 1 cách là ra nước ngoài ở 1 thời gian để luyện nói, nhưng chồng cháu lại ko thích. Cháu muốn hỏi thêm rốt cuộc sau này vợ chồng cháu có số ra nước ngoài không ạ (cháu có người thân ở Canada)? Chồng cháu sau này muốn lập công ty riêng, nên cháu cũng muốn ảnh mở rộng phát triển ra làm ăn với nước ngoài nữa. 2-3 năm nữa chồng cháu mở công ty riêng thì có tốt không ạ? Cháu mong được bác hồi âm. Năm mới cháu bác vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc ạ. Kính thư BM P/S: à, cháu bổ sung là hiện cháu đang muốn chuyển việc, khi nào cháu chuyển thành công việc mong ước? Và cháu nên làm ngành nhân sự (việc đang làm) hay chuyển tài chính - ngân hàng (ngành đang học văn bằng 2)? Cảm ơn bác nhiều ạ!
 13. Gửi bác Haithienha và ntpt lá số của chồng với giờ sinh là 7h tối (vừa hỏi mẹ chồng) xong: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Giờ sinh của vợ thì rất chắc chắn ạ, 10h45 tối, mẹ kể là chuyển dạ từ sáng nhưng đợi mãi đến tối, bác sĩ phải chích thuốc giục ra mà. Tướng mạo: gầy -> đúng, nhưng không biết có cao không, vì nhìn dáng thì cao nhưng chỉ có 1m56 :rolleyes:; da trắng chứ ko ngâm, nhưng hơi tái xanh. Khuôn mặt dài nhưng cằm thì không nhọn dài. Là con gái út, có 1 anh trai. Vì gia đình 1 trai 1 gái nên mẹ cũng hay nhờ việc này việc kia chứ ko nhờ anh, nhưng chỉ những việc vặt vãnh. Sức khỏe bình thường, chưa nghe nói bị bệnh phổi, nhưng nếu bị cảm sẽ ho, đôi khi ho lâu, hiện tại cũng đang bị cảm và đang ho :unsure: (Tết mà xui quá!) Về tài chính, không nhận được gì cả :D Tuy nhiên BM cho đến giờ vẫn có thể cân đối chi tiêu của mình, ko dư dả nhưng ko túng thiếu, vì ko thích và ko muốn đi vay mượn bất cứ ai. Chồng: sinh ra ở Huế, năm 6t cả gia đình ảnh vào TPHCM định cư luôn. Vợ sinh ra và luôn sống TPHCM. Không biết vậy là cùng vùng hay khác vùng? Dáng người chồng: nhìn thì dáng vợ chồng cao ngang nhau, chồng cao hơn 1 chút; dáng hơi thấp, nhỏ con. Da ngâm. Tính tình bướng -> đúng, nóng nảy -> chỉ hơi hơi (tùy đối tượng). Vợ chồng mới cưới cuối năm 2009, tuy hay cãi cọ nhưng ko giận lâu, và thường giải quyết được, tóm lại chỉ những việc vặt, chứ chưa thấy khác biệt về những việc "đại sự". Vài dòng trả lời để làm căn cứ thêm. Thanks bạn ntpt :lol:
 14. Chào bác, Hình như lấy lá số phải chọn năm xem, vậy cháu gửi lại bác 2 link lá số năm 2011 nhé: Của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Mong hồi âm của bác. Bạch Miêu
 15. Thưa bác Haithienha, Thấy các bạn nhờ bác xem giúp nên BM cũng kính nhờ bác dành ít thời gian tư vấn giúp cháu. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Gia đình cháu: ba Giáp Ngọ (1954) mẹ Ất Mùi (1955). Mẹ bị tai nạn giao thông chấn thương não khoảng 2006-2007 (năm đó là năm tuổi mẹ, năm nào mà nhuận tháng 7AL), tuy ko sao rồi nhưng mất hẳn khứu giác, sức khỏe thường cũng ko khỏe lắm, dễ bị đau nhức khớp. Anh trai Tỵ (1977) đã có vợ (hình như tuổi Dậu) và con gái Kỷ Sửu. Gia đình cháu hiện ở với nhau. Cháu đã lấy chồng năm 2009, hiện ở nhà ba mẹ chồng, nhưng ở riêng ngay từ đầu vì ba mẹ đã về lại quê (Huế) ở. Tuy nhiên vợ chồng cháu chỉ ở 1 phòng, tầng trên cho thuê. Cháu hiện nuôi 2 con mèo mang từ nhà mẹ sang, cháu rất thích mèo, dường như lúc nào cũng phải nuôi mèo mới được. Lá số chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vì ảnh cũng ko nhớ giờ sinh nên cháu không thể chọn ngày sinh. Nghe kể lại là hôm đó là ngày mưa bão lớn kỷ lục ở Huế, ảnh sinh khoảng tờ mờ sáng, lúc đó nhà đang bị ngập. Không biết vậy bác có xem được không? Ảnh là con trai út, trước ảnh là 2 anh, 3 chị. Ba mẹ đã ngoài 60. Vợ chồng cháu định kiếm con trai đầu lòng. Không biết sinh năm Mão hay Thìn là tốt nhất? Và đường con cái của tụi cháu thế nào? Hiện tại cháu rất muốn chuyển việc mới, nhưng vẫn thất bại. Năm sau hình như cháu bị sao chiếu mạng rất xấu? Chồng cháu có mộng mở cty riêng, về lĩnh vực thiết kế điện 2-3 năm nữa. Vợ chồng cháu có thành công trong việc này không ạ? Vợ chồng hiện rất hay cãi nhau, sau này gia đình (ba-mẹ-các con) có hòa thuận, hạnh phúc không? Kính nhờ bác luận giúp lá số vợ chồng cháu. Nhìn lá số của mình cũng nhiều nhưng như nhìn vào rừng u minh, không hiếu gì... Nhờ bác thắp cho ngọn đèn ạ :rolleyes: Cháu chân thành cảm ơn bác rất nhiều. Năm mới chúc bác dồi dào sức khỏe, công thành danh toại và nghiên cứu thì đạt tầm cao mới! Kính thư BM