• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hmtt

Hội viên
 • Số nội dung

  78
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by hmtt

 1. Cháu nhờ bác haithienha xem giúp cháu vận hạn năm 2014 Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,15&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Cháu nhờ bác xem giúp năm nay gia đình, công việc và sức khoẻ cháu có gì thay đổi không ạ? Công việc tiến triển có tốt hơn năm vừa qua không? Cháu định năm nay mang thai vậy nhờ bác xem hạn năm nay cháu liệu có thai không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều
 2. Nhờ bác haithienha xem giúp cháu vận hạn năm 2014
 3. Cháu chào bác haithienha và các bác Cháu nhờ bác xem giúp vận hạn năm 2014 Lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu nhờ bác xem năm nay công việc của cháu thế nào? Xem sức khoẻ và cuộc sống vợ chồng thế nào? Cháu dự định cuối năm sẽ bắt đầu thả để sinh con. Vậy cháu nhờ bác xem giúp năm nay cháu có mang thai không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều
 4. Nhờ bác xem giúp vận hạn năm 2014 ạ
 5. Chào bác Haithienha Cháu làm bên xây dựng, có một con gái 4 tuổi Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,10&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Tình hình là năm nay bên ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn nên cả năm nay cháu đi làm mà chẳng có lương. Mà tình hình kinh tế của gia đình cháu dạo này hết sức khó khăn Cháu nhờ bác xem giúp cháu sang năm sau (2014) cháu có xin được việc mới không ạ? Công việc có như ý không ạ? Cháu đang nhờ người xin vào 1 cơ quan nhà nước liệu có được không? Cháu cảm ơn bác nhiều
 6. Cháu cảm ơn chú nguyen doan xem giúp. Công việc của cháu sang năm phải đi xa ạ? Hic hic, Nếu đi xa thì không biết ai sẽ lo cơm nước cho chồng con đây? Không biết thu nhập từ công việc mới có tốt không? Cháu mạn phép nhờ chú xem giúp: Hiện tại cháu đang cho Công ty (hiện cháu đang làm) mượn bìa đất Vậy sang năm cháu có đòi được bìa để chuyển công tác không ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều
 7. Nhờ bác haithienha xem giúp xem tình hình sang năm công việc của cháu có khả quan hơn không? Có chuyển được chỗ mới không ạ? Năm nay mới là năm đầu tam tai nhưng cháu thấy tình hình kinh tế gia đình mệt mỏi lắm Mong tin bác sớm
 8. Chào bác Huyencodieuly Cháu làm bên xây dựng, có một con gái 4 tuổi Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,10&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Cháu nhờ bác xem giúp cháu sang năm sau (2014) cháu có xin được việc mới không ạ? Công việc có như ý không ạ? Cháu đang nhờ người xin vào 1 cơ quan nhà nước liệu có được không? Chứ bây giờ cháu đang làm công ty cũ nhưng cả năm chưa có lương, tình hình hiện nay của Công ty cũng không mấy khả quan. Cháu có gọi điện mấy nơi tuyển dụng nhưng có vẻ chưa may mắn. Cháu cảm ơn bác nhiều
 9. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu vận hạn năm 2013 với ạ, năm 2013 là năm đầu tam tai của tuổi của cháu, nên cháu thấy cũng lo Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,15&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Cháu nhờ các bác xem giúp: sức khỏe, tình cảm. tiền tài, công danh Cháu cảm ơn bác nhiều
 10. Mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu vận hạn năm 2013 với ạ. Cháu cảm ơn nhiều
 11. Chào chú PCNDL Cháu nhờ chú xem giúp lá số tử vi của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,30&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là con thứ ba trong gia đình 4 anh em, mỗi mình cháu là con gái. Cháu cao 1.6m, người hơi đậm, da ngăm đen, mặt không được trơn tru cho lắm Cháu lấy chồng năm 2009, có một con gái 2.5 tuổi. Chồng cháu người đậm, hiền lành. Cháu có bị lưu thai hai lần vào năm 2009 và tháng 8/2012 Công việc của cháu cũng tương đối thuận lợi, hiện cháu là phó phòng của 1 công ty. Nhưng năm nay ngành của cháu gặp khó khăn nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Cháu nhờ chú xem cho cháu công danh, sức khoẻ, chồng con thế nào? Đặc biệt nhờ chú xem kỹ cho cháu hai cung : Phu thê và cung tử tức. Có vẻ 2 cung này không được tốt Cháu cảm ơn chú nhiều
 12. Chào bác huyencodieuly Không biết có duyên được bác tư vấn cho không, nhưng thời gian này cháu đang có nhiều chuyện xảy ra quá Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...nam=1&year=1983 Mong bác xem giúp cháu xem thử vận hạn này lúc nào thì qua. Trong lá số của cháu thì cung phu và cung tử thấy xấu quá. Mong bác luận thêm cho Cháu cảm ơn bác nhiều
 13. Cháu nhờ các anh chị cô chú trên diễn đàn xem giúp cháu; Chồng sinh năm 1978 (Mậu ngo), vợ sinh năm 1983 (quý hợi) Vợ chồng cháu đã làm xong móng năm 2011, dự định tháng 10 năm nay (năm nhâm thìn) sẽ tiếp tục làm nhà Nhưng đầu tháng 7 vừa rồi cháu có lưu thai phải nạo bỏ, Vậy năm nay chúng cháu có tiếp tục làm được nhà không? hay là phải đợi đến năm sau mới làm tiếp được nhà Nhờ các cô chú tư vấn giúp cháu với Cháu xin cảm ơn nhiều
 14. Chào các cô chú, anh chị Sắp tới vợ chồng cháu chuẩn bị làm nhà (nhà đã làm xong móng trong năm ngoái, năm nay mới có tiền để làm nhà) Mong các cô chú, anh chị trên diễn đàn xem giúp ngày làm nhà (các tháng 6,7,8 âm lịch) cho vợ chồng cháu với: Chồng sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), vợ sinh năm 1983 (Mậu Ngọ) Nhờ các cô chú tư vấn mua đồ lễ gì để chuẩn bị cho ngày làm nhà tiếp. Cháu xin cảm ơn nhiều
 15. Chào các bác trên diễn đàn Tình hình là theo tư vấn của các bác thì vợ chồng em nên sinh đứa con thứ hai năm 2018 (Mậu Tuất). Nhưng mình tính không bằng trời tính được Chồng em : Sinh 1978 (Mậu Ngọ) Em sinh 1983 (QUý Hợi) Con gái đầu 2010 (Canh Dần) Em vừa biết em mới mang bầu (có lẻ được khoảng 3 tuần tuổi), vậy là sinh đứa này sẽ là Quý Tỵ Mà Quý tỵ xung với mẹ (Quý Hợi), xung với chị (Canh Dần) Hic hic, nhờ các bác xem hộ em sinh đứa này thì sẽ ảnh hưởng đến mẹ, chị và ảnh hưởng tới nó thế nào ạ? Dù biết rằng con cái là phúc là lộc của mình,nhưng sinh năm Quý tỵ thì buồn quá. Hic hic
 16. Nhưng nhà em đã động thổ làm móng năm ngoái rồi, bây giờ mới có tiền xây tiếp nhà Nhờ anh xem giúp cho em với ạ
 17. Nhờ các cô chú xem giúp lá số của chồng cháu với ạ : nhờ xem cho đường công danh sự nghiệp, đường hôn nhân, con cái thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn Lá số : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 18. Cảm ơn chị, em cũng đang điều chỉnh lại tính cách không được lấn áp chồng.
 19. Khi sinh chồng em thì bố chồng đã chuyển công tác về gần nhà rồi ạ, nên việc xa cách một trong hai thân thì có lẻ không có Theo như mô tả thì chồng em sinh giờ dậu, vậy nhờ chị xem giúp đường công danh sự nghiệp, hôn nhân và con cái giúp với ạ? Em xin cảm ơn
 20. Hôm trước chú Quốc Tuấn có xem giúp giờ sinh của chồng em có bảo là giờ thân Bố mẹ chồng em vẫn khoẻ mạnh, ở mặt có sẹo nhỏ. Giới thiệu qua : Chồng là con trai thứ, trong gia đình có ba anh em trai. Lúc nhỏ bị chó cắn nên đi học muộn 1 năm Răng hay bị sâu, người béo, lùn, tính tình hiền lành Học đại học ở Hà Nội đến năm thứ ba thì thấy phân ngành không phù hợp nên bỏ học, về nhà 1 năm sau thi cao đẳng tin học ở quê Khi ra trường thì làm cho công ty tư nhân, công việc cũng bấp bênh, thu nhập kém Năm 2010 chuyển công tác vào cơ quan hành chính sự nghiệp, lương thấp, thương phải làm thêm nhiều Công việc từ trước tới giờ thường gặp trở ngại nhiều Đây là lá số giờ thân : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,16,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Đây là lá số giờ dậu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,17,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Có gì nhờ chị xem giúp cho chồng em với Em xin cảm ơn
 21. Cháu copy nhầm Đây là lá số của chồng cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,16,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Nhờ chú xem giúp đường công danh sự nghiệp, hôn nhân và con cái. Cháu xin cảm ơn chú
 22. Nhờ các bác xem giúp lá số của chồng cháu thuộc cung giờ thân hay giờ dậu Giờ thân : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,16,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Giờ dậu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,17,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2 Giới thiệu qua : Chồng cháu là con trai thứ, trong gia đình có ba anh em trai. Lúc nhỏ bị chó cắn nên đi học muộn 1 năm Răng hay bị sâu, người béo, lùn, tính tình hiền lành Học đại học ở Hà Nội đến năm thứ ba thì thấy phân ngành không phù hợp nên bỏ học, về nhà 1 năm sau thi cao đẳng tin học ở quê Khi ra trường thì làm cho công ty tư nhân, công việc cũng bấp bênh, thu nhập kém Năm 2010 chuyển công tác vào cơ quan hành chính sự nghiệp, lương thấp, thương phải làm thêm nhiều Công việc từ trước tới giờ thường gặp trở ngại nhiều Mong các cao nhân luận xem chồng cháu sinh cung giờ nào? cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc không? đường công danh sau này có thuận lợi không? Con cái sau này thế nào Cháu xin cảm ơn
 23. Nếu lá số của chồng cháu là giờ thân thì nhờ chú luận giải cho đường công danh sự nghiệp, đường hôn nhân, con cái thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn Lá số giờ thân : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chong&date=1978,8,12,16,30&year=1978&gender=m&view=screen&size=2
 24. Cháu chào bác haithienha và các anh chị Cháu nhờ bác và các anh chị xem giúp cho cháu cung phu và cung tử tức http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hmtt&date=1983,6,8,5,30&year=1983&gender=f&view=screen&size=2 Cháu thấy cung phu của cháu có phá quân, bị tuần triệt liệu cuộc sống hôn nhân sau này phải chia ly không ạ? Còn cung tử tức có thái dương hãm, vậy sau này con cái cháu có ngoan, nghe lời không ạ? Đối với người phụ nữ thì cuộc sống hôn nhân và con cái luôn đặt lên hàng đầu. Vậy Cháu mong bác luận giải giúp cháu, Cháu cảm ơn bác nhiều