• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  101
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

14 Good

About mayngan

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. HỌA VỀ Phát ngôn cẩn trọng chớ u minh Hiểu rõ nguyên do rồi hãy bình Ngẫm thật công tâm suy đạt lý Nghĩ sao cạn lẽ xét cho tinh Buông câu dè bửu khi chưa tỏ Đặt tiếng chê bai chẳng thấu tình Chót lưỡi đầu môi mang nghiệp báo Họa về cũng bởi bản thân mình mayngan 2
 2. THI CỬ THỜI NAY Đất nước xôn xao chạy điểm thi Bao nhiêu quan lớn mặt đen xì Con em mấy vị ưu tiên thế Cháu chắt dân đen mãi bị đì Đau đớn xôi kinh giỏi vẫn rớt Bất công thi cử học làm chi Khi lòi mặt chuột còn ngang bướng Giáo dục một bầy thành sửu nhi Mayngan2 31.5.2019
 3. BIỂN CHẾTBiển cả còn đâu hải sản ngonNgư trường cạn kiệt chớ mà thanLưới cào lưới giã thi nhau vétCá lớn cá con mặc sức cànThủy tộc cạn nguồn dần mất giốngMuôn loài vắng bóng có băn khoănĐến mùa sinh sản nào ngơi bắtĐành đến lân bang kiếm cái ănmayngan227.5.2019
 4. BÚT MÁU Bút máu giết người không gớm tay Trùng trùng nghiệp báo sẽ theo đòi Chắp lời oán khí cao hơn núi Múa bút oan gia sẽ thấu trời Nhân cách còn đâu sao hiểm độc Lương tâm tráo trở thật chua cay Biết bao ngang trái treo đầu bút Cái ác vô lương sẽ có ngày TAD 19.5.2019
 5. .NHỚ LÀM CHI Thôi nhắc làm chi chuyện thắng thua Non sông khốn khổ đã bao mùa Nhân tâm ly tán sao buồn thế Đạo lý xẻ chia có đúng chưa Vận nước nổi trôi rầu thúi ruột Dân tình cơ cực cháy tâm tư Bình tâm mà lắng lời tiên tổ Đoàn kết một lòng quên thắng thua Mayngan2 25.4.2019 Nhìn những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Đạt Nguyễn mà buồn cho vận nước..
 6. NGUYỆT KHUYẾT Thương nhau từ độ trăng tròn Xa nhau nguyệt khuyết nửa hồn thanh xuân Nửa vầng dõi bóng tùng quân Nửa vầng nguyệt lạnh ngoài sân nồng nàn Nguyệt tràn nỗi nhớ miên man Canh trường in bóng nguyệt vàng lối xưa Nguyệt trôi theo tháng năm thừa Để vầng trăng vỡ bên bờ hoang liêu Tịch dương lạc lõng bóng chiều Cánh thư viễn xứ liêu xiêu một đời Tình vương tận cuối chân mây Mắt xanh màu nhớ đếm ngày tháng vơi. Hồn thơ chở hết tình người Ôm lòng chờ đợi một thời đã yêu Thuyền mơ đậu bến cô liêu Sông thương vẫn chảy tím chiều hư không Đàn xưa đã đứt tơ hồng Điệu buồn vương vấn phím lòng cao bay Tình rơi bao cánh xuân đời Quê nhà gối mộng then cài tâm tư Tìm nhau trong ánh trăng mơ Lung linh huyền ảo ngẩn ngơ tình đời Tìm nhau chất ngất cơn say Men tình bay bổng động ngày tháng xưa Tìm nhau qua những giọt mưa Giọt ngà đọng nụ thành thơ để đời Tìm nhau lạc cánh mây trời Đường mây ươm nắng một thời đắm say Tìm nhau đuổi gió heo may Nhặt hương tình cũ ướp đầy tâm tư Lệ hồng rơi nhạt trang thư Hoa tình một đoá thẫn thờ canh thâu Ngày nào lên đỉnh tình yêu Lang thang tìm kiếm chữ yêu đời mình Sương sa phủ kín đường tình Cuối trời lấp lánh ánh tinh cầu mờ Ngày nào lên đỉnh ước mơ Lang thang tìm kiếm vần thơ chung tình Tháng năm vẹn một khối tình Tích hồn thơ lạc lấp hình bóng xưa Ngày nào lên đỉnh gió mưa Mây hồng khuất nẻo đường xưa đợi chờ Sông thương còn mỗi chuyến đò Mau về nối lại khúc hò khoan xanh Năm xưa hái một nụ tình Tươi màu hạnh phúc lung linh một thời Hương yêu thơm ngát lưng trời Thời gian dừng lại bên bờ môi say Vị nồng thắm tận chân mây Run bờ vai nhỏ hồn bay phương nào Ngẩn ngơ thoáng giấc chiêm bao Xa xăm vọng tiếng nhiệm mầu con tim Mời nhau cạn chén rượu tình Cho đời nghiêng ngả bóng hình yêu thương Đưa nhau tìm khúc nghê thường Lạc miền say đắm ngát hương một đời Từ khi buộc cánh xuân ngời Tình treo đỉnh nhớ trông vời đại dương Mùa xưa bỏ lại bên đường Mở lòng tan lẫn gió sương vô thường Tuổi hồng tắt nắng bên song Vọng về chỉ có tiếng xuân ngân buồn Mayngan2
 7. TÂM ĐẠI BI Nối sóng luân hồi... chuyện thị phi. Đồng tu quên mất chữ từ bi Tăng già ngã mạn đừng như thế Hành giả chấp nê có ích gì Tà kiến khởi sanh tiêu đức hạnh Loạn tâm phát tiết nổi sân si. Cũng vì kiếp nạn như mây khói Chánh giác khơi nguồn tâm đại bi Mayngan2 27.3.2019 OÁN KHÍ Cảm tính rồi suy tác hại thay Chỉ người trong cuộc mới tường thôi Tin lời phán xét mình chưa kiểm Sửa lỗi minh oan cũng muộn rồi Chấp bút vô lương dìm kẻ tốt Buông lời bất nghĩa hại người ngay. Vàng thau chưa tỏ xin đừng xét Oán khí nặng mang dậy đất trời Mayngan2 28.3.2019 HÃY QUÊN ĐI Ôi! biết tin lời ai nữa đây Vong hồn ngạ quỷ kháo nhau cười Chân như nghiêng ngả nơi đầu lưỡi Chánh đạo đắm chìm trên khóe môi Mơ ước tai qua trời lại sáng Cầu xin nạn khỏi pháp còn đây. Hãy quên oan nghiệt tìm chân lý Tung cánh vị tha theo gió bay Mayngan2 30.3.2019
 8. BỂ KHỔ KHÔN CÙNG Chánh pháp hiện nay muốn cạn lời Đâu là tà kiến biết tin ai Thiện lương đã mất khi lên án Nghiệp báo rồi đây sẽ đến đòi Tâm Phật vô ưu nào thấu được Khẩu xà mê muội đáng buồn thay Sa môn hành giả tìm chân lý Bể khổ khôn cùng mải miết bơi Buồn.... Mayngan2 24.3.2019
 9. TÂM 2 Phật ở nơi đâu Phật ở TÂM. Một đời trăn trở chữ nhân TÂM Cõi mê mấy kẻ tường chân lý Bến giác bao người thỏa nội TÂM. Cuộc sống riêng mang lòng bác ái Cõi đời đặt nặng tiếng lương TÂM Huyền vi vũ trụ ai lường hết Nhân quả xoay vòng một chữ TÂM Mayngan 23.3.2019
 10. TIỀN... BẠC NHƯ VÔI Tiền nhiều như thế để làm gì Chân lý ai tường... có mấy khi Tham vọng vô vàn tiêu hạnh phúc Bạc tiền tính toán nổi sân si Đói nghèo hiệp lực bao hoài bão Giầu có tranh nhau có được chi Rồi đến một ngày khi đến cõi Ngậm ngùi nuối tiếc chữ TỪ BI mayngan
 11. ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG Xuân đến xuân đi xuân sẽ tàn Tiền tài danh vọng có còn chăng Đời như giấc mộng phù hoa ảo Đời tựa chiêm bao mê ảnh tan Buông xả bao điều cầu hạnh phúc Cho đi mọi thứ sáng nhân tâm Lắng nghe tiếng gọi thiên thu vọng Nương cánh phù vân biệt cuối ngàn mayngan 12.2.2019
 12. TÁO CHẦU TRỜIHằng năm theo lệ Táo về TrờiBáo cáo mang theo kể sự đờiLửa đã bùng to thiêu Tướng rỏmLò nung vừa nóng diệt quan thầy. Một băng sâu bọ hết ăn Tết Cả lũ tham ô xộ khám ngồi Phép nước kỷ cương giờ mới thấm Dân đen ngóng cổ vểnh đôi tai TÁO CHẦU TRỜI 2Táo Quân dâng sớ loạn Thiên ĐìnhCả sợ Ngọc Hoàng muốn động kinhXướng đoạn giao thông tròn mắt quátTới chương giáo dục nổi lôi đình Pháp đình tuyên án thật vô hậu Công lý xử xong chẳng thấu tình Xã hôi nhân văn sao xuống cấp Ngọc Hoàng mất vía hết lời bình mayngan
 13. CHÚC XUÂN KỶ HỢI Kỷ Hợi nàng Xuân đẹp bội phần Phố phường thay sắc rước tân xuân Tiễn bao phiền muộn đi nơi khác Đón mọi niềm vui đợi trước sân May mắn phát tài đầy mãn nguyện An khang thịnh vượng đủ mười phần Gia đình êm ấm tròn mong ước Vạn sự hanh thông toại ý Xuân Mayngan2
 14. TẾT ĐẾN Cuối năm dạo phố ngắm xuân sang Thiên hạ kháo nhau Tết đã gần Tiền thưởng công ty lo cái Tết Đồng lương nhà nước thoảng hương xuân Lộc vào tùy chức đời nhờ tới Bổng đến do ngồi đúng chỗ cần Nhiều kẻ có tiền mong đón Tết Lắm người cơ cực biết gì...xuân Mayngan2 29.1.2019
 15. KIẾP NHÂN SINH Canh trường thao thức về đâu Hư vô muôn nẻo một mầu sắc không Trăm năm hai chữ bụi hồng Sông mê đắm đuối bên dòng lợi danh Vàng thau lẫn lộn song hành Tình tiền danh vọng xây thành bi ai Sân si tham hận khổ thay Một đời đuổi bóng loay hoay vẽ vời Thế gian ai biết lòng người Sông sâu là mấy mà thay mái chèo Buồn thay hai tiếng giầu nghèo Phải chăng tiền kiếp nhân gieo quả này Cũng vì định mênh do trời Thong dong tự tại tháng ngày tiêu dao Bên đời rụng cánh phù hoa Trần gian cõi tạm một tòa hư không Có ai hiểu lẽ vô thường Đem tâm bác ái soi đường vô ưu Đêm trường dõi bóng chân như Xa xăm ánh đạo mịt mù vô minh Canh thâu lịm giấc nhân sinh Một đời sương khói lung linh cuối trời Mayngan2