• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mayngan

 1. Bão lũ liên miên ...buồn ... THIÊN TAI Đâu phải thiên tai tại ý người Tai ương dịch hoạ giáng muôn nơi Triền miên giông bão bao thuyền đắm Lũ lụt dập dồn vạn xác trôi Vọng tiếng tang thương ngùi số kiếp Điêu linh thấu cảnh xót thân đời Từ tâm rơi chút lòng nhân ái Cho lẽ yêu thương thấm đất trời mayngan
 2. Kính bác Thiên Sứ: Từ đầu năm đến nay sức khỏe không được tốt ,nên không còn đầu óc để thơ thẩn, mong bác thứ lỗi Nằm trên giừơng mà vẩn vơ về cuộc đời này HƯ KHÔNG Hư vô bao nẻo đưa hồn Cõi riêng ai biết chập chờn tỉnh mê. Bể dâu xanh cõi đi về Một đời lãng đãng bên lề hư không Tiêu dao năm tháng vô thường Đường trần nhẹ khúc nhạc lòng lãng du Đêm tàn dõi ánh chân như Lao xao tiếng hạc thiên thu vọng về Mộng du ý lạc tâm mê Phách rời thể tạm ngô nghê ngẫm mình Về đâu một kiếp phù sinh Hồng hoang một thuở in hình bóng xưamayngan
 3. CHÚC XUÂN Xuân thắm yêu thương khắp mọi miền Mừng Xuân thắng lợi vạn niềm tin Công danh thăng tiến tròn mong ước Kinh tế hanh thông thỏa ý riêng Đào ngát hương xuân,Xuân hội ngộ Mai tươi sắc Tết,Tết đoàn viên Chúc xuân thịnh vượng, Xuân đầy phúc Tài lộc đơm hoa nở đỏ hiên mayngan
 4. Kính bác Thiên Sứ Rất cảm ơn bác về bài họa của bác. Bộn bề với bao nhiêu công việc vui có buồn có mà bác vẫn dành chút thời gian ghé thăm thật là đáng trân trọng Có những đêm ngủ không được cứ trăn trở về cuộc đời này... TIẾNG GỌI HƯ KHÔNG Đêm về nghe tiếng hư không gọi Trăm năm thấp thoáng bóng phù du Bụi hồng rũ bỏ duyên trần nghiệp Một thưở hồng hoang gửi phận người. Đêm về nghe tiếng thiên thu vọng Ngàn sao thăm thẳm nẻo hư vô Trăng già lấp lánh màu thiên cổ Vũ Trụ bừng lên khúc nhạc huyền. mayngan
 5. Hoài niệm Sông vắng bèo trôi dạt bến nao Buồn vương cánh nhạn hút phương nào Lặng theo tiếng sáo ru hoài niệm Dõi cánh diều mơ buốt mộng đào Bóng nước mơ màng soi dáng liễu Hồn hoa héo hắt úa thân đào Mùa xuân vội vã quên ngày tháng Trăng sáng non thề trăng khát khao mayngan
 6. Kính bác thiên sứ: Ai cũng có mầu năm tháng xuyên suốt cả một đời người. Nhưng hình như mầu năm tháng của ngày xưa khác với mầu nam tháng của thời nay, khi mà việc giao tiếp đã trở thành quá dễ dàng và đầy đủ qua điện thoại nối mạng 3G...hi... Tuổi trẻ hiện nay khi yêu nhau chắc chẳng còn những lá thư xanh,những giòng mực tím mà vội vã gửi cho nhau những tin nhắn mà thế hệ trước đọc phải suy nghĩ mãi mới hiểu được những chữ viết tắt tây ta lẫn lộn...hii..hiii Nhớ khi xưa tặng nhau những cánh hoa ép trong những lá thư xanh Đóa thạch thảo năm xưa còn đó Đã nhạt mầu phai với ngày xanh Hồn hoa còn đọng trang thư cũ Nương cánh mây trôi tận cuối trời ......... Kính bác thêm bài tình khúc 6 ĐƯỜNG MÂY Đường mây heo hút cánh mây bay Trắng cả mùa xưa trắng mộng đầy Dõi ánh chiêu dương soi đỉnh nhớ Ôm vầng nguyệt khuyết ngủ non say Nụ hồng ngày ấy phai màu nắng Hoa nắng năm nào nhuộm sắc mây Ngoài bến sông thương sương khói phủ Đường mây sao nặng dấu chân ngày
 7. CUỘC SỐNG QUANH TA Thời gian trôi qua mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi theo quy luật của cuộc sống Trung tâm thương mại và khu dân cư Eden nay đã không còn nữa đã phá dỡ và xây dựng lại thành khu thương mại Vincom B trông hoành tráng hơn xưa nhưng vẫn thấy tiếc nhớ về những hình ảnh mà rất nhiều người vẫn còn lưu giữ trong tiềm thức Từ nhà hát lớn TP chụp qua Phá dỡ toàn bộ Trung tâm và khu dân cư Eden cũ Tốc độ xây dựng nhanh thật,chụp từ KS Caravel Hơn 1 năm sau hoàn thành.Ảnh chụp từ TT thương mại TAX Chợt nhớ tới bà cụ với đôi gánh dừa tươi đã từng ngồi ở khu Eden này TÌNH MẸ Gánh hàng nuớc mát quê huơng Dừa xanh Mẹ bán bên đuờng nuôi ai Cả đời trĩu nặng đôi vai Trong đôi mắt Mẹ thấy lời tháng năm Gánh hàng này nặng lắm,toàn dừa và nước suối,Gặp TT đô thị còn phải chạy nữa Gần 2 năm sau vẫn mầu áo cũ và thêm thùng xốp có chữ Lavie ... Đúng là cuộc sống.Thấy bà cụ có vẻ mệt mỏi hơn trước Tuổi già bươn chải tảo tần Phố hoa mệt mỏi trăm năm bộn bề Dáng xưa còm cõi đi ...về Vẫn manh áo cũ bên hè mưu sinh Thêm 3 năm nữa gặp lại cũng mầu áo cũ Một đời vì tấm chân tình Vì ai nên nỗi quên mình tha phương Quê nghèo ai có biết chăng Một đôi quang gánh nặng mang tình già Không hiểu bà cụ này tảo tần nuôi ai nhỉ??? .Chắc nuôi đến đời cháu .
 8. GIẤC MƠ HOA 7 Xuân hồng đã lỡ một mùa xa Còn nhớ hay quên mộng dưới hoa Bến cũ ngậm ngùi bài biệt khúc Đò chiều dang dở bản tình ca Ngày anh đến lỡ làng duyên phận Ngày trở về tan tác kiếp hoa Lệ đá xanh lưu mầu kỷ niệm Vết lăn trầm nhớ bóng chiều xưa mayngan2
 9. -MẦU NĂM THÁNG Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương Dư âm bao độ rót đêm trường Mùa ve gọi phượng hồn tha thiết Thuở bướm vờn hoa mộng vấn vương Xuân tới, xuân mơ ,xuân tiếc nuối Hạ sang, hạ nhớ,hạ sầu thương Tìm đâu mầu áo,mầu năm tháng Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương mayngan
 10. Vâng..đúng như câu này mà bác Thiên Sứ đã ghi: Gia đình và tình yêu con người chính là chỗ dựa vững chắc, là niềm hy vọng của con người. Thật cay đắng cho những ai thiếu vắng một tình gia đình yêu thương. Họ sẽ hụt hẫng và thiếu tự tin khi bước vào đời. ... Cảm ơn bác vì những suy nghĩ thật tinh tế YÊU Ôm đàn ngồi hát giữa trời Trăng thu huyền ảo vọng lời nhớ mong Trăng tan theo tiếng tơ lòng Cung đàn lỗi nhịp bềnh bồng hồn thơ *** Yêu cho rơi những hạt mưa Đất cằn trở giấc mầm xưa chuyển mình Chồi xanh vang khúc tự tình Cánh hoa duyên kiếp gọi hình bóng mơ *** Yêu cho tan ánh trăng thơ Hồn trăng soi lối bến bờ yêu thương Yêu cho ngời ánh sao băng Sa vào cõi nhớ tình mang theo người *** Yêu cho tươi sáng cuộc đời Tình yêu lên tiếng chơi vơi biển tình Yêu cho tình mãi lung linh Thời gian không thể xóa hình bóng nhau *** Yêu cho vương vấn ngàn sau Tình yêu toả sáng sắc mầu trắng trong Yêu cho hoa cỏ ven đường Khoe hương sắc thắm trên đồng ước mơ *** Yêu cho lòng mãi vương tơ Tình hồng rung động thành thơ để đời Yêu cho ngàn cánh sao trời Rực màu chung thủy rạng ngời ánh đêm *** Yêu cho đá cũng phải mềm Biển tình dậy sóng vỗ thềm ái ân Yêu cho tình nghĩa vẹn toàn Chứa chan hạnh phúc hân hoan tràn đầy *** Yêu cho tình mãi đắm say Xanh màu ký ức tháng ngày yêu thương Yêu cho cạn nước sông Tương Chuyến xe tình ái ngát hương về tìm *** Yêu cho hòa nhịp đôi tim Uyên ương xếp cánh lim dim thả hồn *** mayngan
 11. DUYÊN HỒNG Rót hết đời nhau những tháng ngày Thuyền hoa nhẹ luớt nẻo thiên thai Bên lầu hạnh phúc hòa tâm tưởng Nơi bến Hoàng hoa ý nguyện đầy Bão tố nào trôi bao mộng thắm Phong ba sao chuyển khối tình say Ngày dài tháng rộng xuân vô tận Muôn cánh duyên hồng phơi phới bay mayngan
 12. @Cảm ơn bác Thiên sứ có nhã ý họa thơ.Chúc bác viên mãn trong cuộc sống Có tình khúc buồn thì phải có tình hồng làm tăng thêm giá trị đời người TÌNH HỒNG Vạn vật muôn trùng bao đổi thay Tình ta muôn sắc vút trời mây Dệt đường tơ thắm khai xuân ý Thêu tấm duyên nồng mở hội say Tình ái ươm hoa,hoa kết trái Yêu thương gieo hạt,hạt thành cây Rượu hồng năm tháng ta cùng cạn Rót hết đời nhau những tháng ngày mayngan
 13. HỒN XUÂN CŨ Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương Vang trong tâm tưởng buốt canh trường Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng Tâm tận miền xa ngát một phương Cánh én vời trông xuân vạn lý Thuyền hoa vợi ngóng bến trùng dương Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương mayngan
 14. Hay lắm..Giọng ngâm tuyệt vời. Xin cảm ơn những lời tự sự và hồn thơ...TRĂNG SAY Gió lạnh đêm buồn mưa tí tách Thả hồn theo những áng thơ xưa Vần thơ năm cũ nhòa năm tháng Sưởi ấm lòng ai giữa đêm mưa mayngan
 15. TÌNH KHÚC 4 Ngàn thông lặng gió lắng hồn quê Man mác ngày xanh rộn lối về Áo trắng xa xăm ngùi cánh phượng Bóng hồng thấp thoáng nhớ đường me Bên thềm xuân vắng say bờ mộng Dọc lối hoa vàng đắm bến mê Cả một mùa xưa sao trắng quá Vàng dòng tâm tưởng đã bao hè TÌNH KHÚC 5 Ngàn thông vi vút tiếng thời gian Hoang phế ngày xanh bóng Nguyệt tàn Bến cũ thoáng hồn xuân giục giã Bờ xưa nồng giấc hạ miên man Thu sầu mấy độ vàng tâm tưởng Đông giá bao mùa buốt mộng chân Tà áo trinh nguyên ngùi dĩ vãng Đường trăng heo hút cánh mây ngàn mayngan
 16. OANH LIỆT Đế minh thần nghĩa hội phương này Cờ dựng sơn hà muôn vạn tay TAM ĐIỆP hổ gầm nghe gió chuyển LAM SƠN rồng ẩn đợi mây bay BẠCH ĐẰNG Nam tướng gươm lòe lửa NHƯ NGUYỆT Việt quân trống thúc mây Hào kiệt nghìn thu non nước đó Hồn thiêng còn vọng núi sông này Mây chiều
 17. Kính bác Thiên Sứ Rất cảm ơn bác về bài họa Thú chơi cổ ngoạn.Tôi có đọc về nguồn gốc phát hiện khảo cổ về thanh gươm này theo bản tin của Việt báo : TPCN - Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn dài 55,7 cm, rộng 4,6 cm. Việt Vương Câu Tiễn đã dùng thanh kiếm này để đánh nước Ngô, buộc Ngô Vương là Phu Sai phải tự vẫn. Ông Hứa Quang Quốc cùng thanh kiếm mô phỏng của mình. Ảnh của Tân Hoa Xã Người Việt Nam, Nếu đã đọc truyện “Đông chu liệt quốc” đều biết đến tên Câu Tiễn. Năm 473 trước công nguyên, Việt Vương Câu Tiễn đã dùng thanh kiếm do sư tổ bảo kiếm Âu Dã Tử đúc nên để đánh nước Ngô, buộc Ngô Vương là Phu Sai phải tự vẫn.Mùa đông năm 1965, tại một con mương gần hồ chứa nước Chương Hà thuộc thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, người dân đã phát hiện ra một thanh kiếm bằng đồng thiếc. Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm vẫn sáng loáng, không hề bị gỉ, lưỡi sắc ngọt, cắt đứt dễ dàng hơn 20 lớp giấy. Các nhà nghiên cứu khẳng định đây chính là thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn. ....
 18. TÌNH KHÚC 3 Ngàn thông xanh ngát én chao ngang Lộc biếc chồi non rực nắng vàng Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng Muôn cành mai cũ dạ mang mang Tâm tư vời vợi hoang trời tím Ký ức miên man đắm mộng vàng Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ Bến xuân còn đó chuyến đò ngang mayngan
 19. Kính bác Thiên Sứ:Theo dòng tâm sự của bác về những kỷ niệm buồn vui về đấng sinh thành nữ thi sĩ Ngân Giang làm tôi hiểu thêm và rất trân trọng về con người và tính cách của một nữ thi sĩ, xứng đáng có một chỗ đứng trong văn học sử Việt Nam với hơn 4000 bài thơ đường luật trác tuyệt Xin cảm ơn bác
 20. TÌNH KHÚC1 Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay Ngả ngả nghiêng nghiêng cánh hạc say Gió núi thổi xanh thề hẹn trước Hoa trời rụng trắng mộng mơ này Trà kia nào đượm hương thanh thoát Rượu đó có nồng vị ngất ngây Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây Mây chiều TÌNH KHÚC 2 Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân Hồn cầm réo rắt buồn hoang mạc Tình khúc thiết tha buốt đại ngàn Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan mayngan
 21. Kính bác Thiên Sứ mayngan tôi vừa về thăm quê cũ theo tiếng gọi tâm linh nên hôm nay mới phúc đáp những bài họa của bác Mong bác thông cảm Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã lưu bài thơ kỷ niệm với thi sĩ Ngân Giang - mẹ tôi. Cảm hứng với bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Mây Chiều, tôi xin cảm tác mấy vần tâm sự vì anh linh của người mẹ và là nữ sĩ vang bóng một thời. DÒNG SÔNG BẠC Ngân giang lạnh lẽo một trời vương. Ô Thước ru buồn mấy độ thương. Chiều tím che nghiêng chân trời tím. Đêm sương tịch mịch phủ màn sương. Ngẩn ngơ vầng nguyệt trôi sông vắng. Thơ thẩn trần ai cảnh đoạn trường. Lấp lánh muôn sao ru ngấn lệ. Thu ba sông bạc dội vô thường. Kính bác Tôi cần phải đưa thêm bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN Hoa rụng không về một nẻo hương Ngồi đây quán vắng,vắng bên đường Gió đông hắt lạnh đôi gò má Chiều quạnh buông dài những giọt sương Sớm tối vài ba đồng vốn liếng Tháng ngày dăm bẩy khách văn chương Ôi,năm cứ hết,xuân không hẹn Vực cát chân cầu bỗng xót thương Mùa đông 1970 Ngân Giang Kính bác Thiên Sứ Tôi lục tìm mãi mới ra bài thơ NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN của nữ sĩ Ngân Giang mà nhà thơ Mây chiều đã cảm tác Trân trọng
 22. Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng
 23. Kính bác Thiên Sứ: Cảm tác theo tâm sự.Kính mong bác cảm thông TÂM TƯ Lẻ loi tiếng nhạn khóc chơi vơi Ai thấu tâm tư tỏ chuyện đời Phong thủy luận bàn tê chót lưỡi Địa linh dẫn giải nóng đầu môi Càn khôn luân chuyển ai nào tận Vũ trụ xoay vần khó kẻ hay Tạo hóa biến thiên,Việt độn toán Ngọn nguồn chân lý mãi đầy vơi mayngan
 24. THÚ CHƠI CỔ NGOẠN Thú chơi cổ ngoạn tuyệt vời thay Mê mải tầm nguyên năm tháng say Gốc tích tỏ tường soi quá khứ Cội nguồn thấu hiểu sáng tương lai Đông Sơn hồi trống muôn đời vọng Vũ điệu Lạc Hồng vạn kiếp ngây Văn hóa tiền nhân lưu dấu cũ Tâm tràn kim cổ đã bao ngày mayngan
 25. LỜI CỔ VẬT Ngàn thu còn đó dấu chân ngày Đồng Đậu Gò Mun ai có hay Văn hoá Phùng Nguyên khơi tộc cũ Văn minh Lạc Việt rạng đời nay Tìm lời gốm cổ,lời sông núi Vọng tiếng đồng xưa,tiếng nước tôi Cổ vật lung linh mầu thế kỷ Ngàn thu còn đó dấu chân ngày mayngan