• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  142
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mayngan

 1. Kính bác Thiên Sứ mayngan tôi vừa về thăm quê cũ theo tiếng gọi tâm linh nên hôm nay mới phúc đáp những bài họa của bác Mong bác thông cảm Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng Cảm ơn bác Mây Ngàn đã lưu bài thơ kỷ niệm với thi sĩ Ngân Giang - mẹ tôi. Cảm hứng với bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Mây Chiều, tôi xin cảm tác mấy vần tâm sự vì anh linh của người mẹ và là nữ sĩ vang bóng một thời. DÒNG SÔNG BẠC Ngân giang lạnh lẽo một trời vương. Ô Thước ru buồn mấy độ thương. Chiều tím che nghiêng chân trời tím. Đêm sương tịch mịch phủ màn sương. Ngẩn ngơ vầng nguyệt trôi sông vắng. Thơ thẩn trần ai cảnh đoạn trường. Lấp lánh muôn sao ru ngấn lệ. Thu ba sông bạc dội vô thường. Kính bác Tôi cần phải đưa thêm bài thơ của nữ sĩ Ngân Giang NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN Hoa rụng không về một nẻo hương Ngồi đây quán vắng,vắng bên đường Gió đông hắt lạnh đôi gò má Chiều quạnh buông dài những giọt sương Sớm tối vài ba đồng vốn liếng Tháng ngày dăm bẩy khách văn chương Ôi,năm cứ hết,xuân không hẹn Vực cát chân cầu bỗng xót thương Mùa đông 1970 Ngân Giang Kính bác Thiên Sứ Tôi lục tìm mãi mới ra bài thơ NẮNG CHẾCH CHIỀU TÀN của nữ sĩ Ngân Giang mà nhà thơ Mây chiều đã cảm tác Trân trọng
 2. Kính bác Thiên Sứ Hơn 60 năm trước đã có một cụ từng họa thơ với nữ thi sĩ Ngân Giang,mayngan tôi đã từng tiếp kiến ,nghe cụ ấy kể về giai thoại đó và đã có kẻ vì mến mộ mà cảm tác bài thơ sau CẢM TÁC DÒNG SÔNG BẠC Mây cuối trời bay vệt khói hương Chiều sông sóng dạt,dạt lên đường Người đau người cũ mơ mơ mắt Non nhớ thơ xưa thoáng thoáng sương Tao nhã còn tươi ngàn vạn chữ Tài hoa vẫn thắm mấy nghìn chương Một dòng sông bạc chiều loang nắng Sóng chớp muôn trùng bao cảm thương Mây chiều Bài thơ này sợ để lâu sẽ phai dần theo ký ức nên mạn phép bác Thiên Sứ xin được lưu ở đây Trân trọng
 3. Kính bác Thiên Sứ: Cảm tác theo tâm sự.Kính mong bác cảm thông TÂM TƯ Lẻ loi tiếng nhạn khóc chơi vơi Ai thấu tâm tư tỏ chuyện đời Phong thủy luận bàn tê chót lưỡi Địa linh dẫn giải nóng đầu môi Càn khôn luân chuyển ai nào tận Vũ trụ xoay vần khó kẻ hay Tạo hóa biến thiên,Việt độn toán Ngọn nguồn chân lý mãi đầy vơi mayngan
 4. THÚ CHƠI CỔ NGOẠN Thú chơi cổ ngoạn tuyệt vời thay Mê mải tầm nguyên năm tháng say Gốc tích tỏ tường soi quá khứ Cội nguồn thấu hiểu sáng tương lai Đông Sơn hồi trống muôn đời vọng Vũ điệu Lạc Hồng vạn kiếp ngây Văn hóa tiền nhân lưu dấu cũ Tâm tràn kim cổ đã bao ngày mayngan
 5. LỜI CỔ VẬT Ngàn thu còn đó dấu chân ngày Đồng Đậu Gò Mun ai có hay Văn hoá Phùng Nguyên khơi tộc cũ Văn minh Lạc Việt rạng đời nay Tìm lời gốm cổ,lời sông núi Vọng tiếng đồng xưa,tiếng nước tôi Cổ vật lung linh mầu thế kỷ Ngàn thu còn đó dấu chân ngày mayngan
 6. TÌNH VIỄN XỨ Hồn nước ru hồn khách viễn phương Ta nghe sông núi chuyển bên đường Vẫn say bao tiếng ban sơ vọng Mãi thắm những lời thơ ấu vương Đất mẹ còn xanh lòng viễn xứ Quê cha luôn đỏ dạ ly hương Một dòng ký ức reo hồn nước Hồn nước ru hồn khách viễn phương . mayngan
 7. Kính bác Thiên Sứ:Cảm ơn bác Chúc bác nhiều sức khỏe Hôm lễ hội 1000 năm Thăng Long, mayngan tôi cũng đã có mặt tại thủ đô và đã chứng kiến nhiều chuyện lạ xẩy ra trong thời gian lễ hội LINH KHÍ THĂNG LONG MÂY HÓA RỒNG hay VÂN TỤ LONG điều kỳ lạ của đất trời đã xẩy ra. Đúng là khoảnh khắc càn khôn linh ảnh tụ. Phút giây vũ trụ khí thiêng hòa. Chỉ có linh khí Thăng Long của cả một dân tộc hằng 1000 năm mới tạo ra những hình ảnh kỳ diệu như vậy. Tứ linh xuất hiện cùng một thời điểm là điềm báo đất nước sẽ thái hòa thịnh vượng và Rồng 1000 năm cũ đón Rồng nay...Hào khí Việt Nam tỏa đất này đã linh ứng. Đây là hiện tượng thiên địa giao hòa trên đất Việt mến yêu, trong lúc cả nước đang hân hoan chào đón ngày HỘI NON SÔNG. Một hiện tượng chỉ có thể giải thích bằng lý lẽ của trời đất LONG VÂN xuất hiệnTrên đèo Hải Vân đang bay về phương Bắc,đúng dịp kỷ niệm đại lễ ngàn năm Thăng Long TIẾNG NON SÔNG Cùng đi tìm tiếng non sông Nước non ngàn dặm nối vòng tay chung Hồn thiêng sông núi soi đường Buổi đầu dựng nước vua Hùng trao gươm Sơn hà xã tắc thăng trầm Trải bao triều đại danh thơm lưu truyền Nào quên công đức tổ tiên Sử xanh mãi vọng lời hiền nhân xưa Lạc Hồng định tại thiên thư Trời Nam một cõi an cư muôn đời Đồng tâm hiệp lực giống nòi Dựng xây tổ quốc rạng ngời biển Đông Mayngan
 8. Thông điệp từ bộ lạc Kogi Như trên chúng tôi đã trình bày. Ngày nay loài người đang tự đào hố chôn mình. Càng văn minh, con người càng lầm lạc, mê mờ. Càng văn minh, con người càng làm trái với luật của thế giới tự nhiên. Càng ngày con người càng tham lam. Mà càng tham lam thì càng chia rẽ, hận thù nên bạo lực, chiến tranh khủng bố luôn diễn ra mà kết quả không tránh được là thế giới chiến tranh lần thứ ba sẽ phải xảy ra. Nhưng chiến tranh lần này quả là khốc liệt và bi thảm. Lý do là cả kẻ hận thù và người bị hận thù đều bị tiêu diệt, thế giới lại đi vào giai đoạn của hỗn mang, một giai đoạn xuất hiện trong vũ trụ cách đây hằng tỷ năm... Một lần nữa, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy mang thông điệp này đến cho thế giới bên ngoài để loài người văn minh tiến bộ hiện nay thức tỉnh nếu không thì sẽ quá muộn. Việc Học Tập, Giảng Dạy Của Người Kogi Hỏi: Quý vị vừa cho biết về môn học cây cỏ, vậy nơi đây trường ốc ra sao, công việc giảng dạy tiến hành như thế nào? Xin cho biết? Trả lời: Chúng tôi giảng dạy cho con trẻ từ tấm bé về nhiều lãnh vực, như cách ăn uống cũng phải dạy - ví dụ khi ăn phải tập nhai kỷ, phải từ tốn, ngẩm nghĩ, chú tâm, phải đưa tư tưởng vào việc đang ăn. Tránh vừa ăn vừa nói, không được vừa ăn vừa nghĩ ngợi tới vấn đề nào khác… Môn học danh riêng cho thanh niên khi tới tuổi hai mươi là quan trọng hơn cả và khó khăn hơn cả. Tới độ tuổi này, người thanh niên trong bộ tộc được gởi tới một túp lều tranh hay một hang đá. Nơi đây vị trưởng lão sẽ chỉ dẫn phương cách học tập. Phải nói đây là phương cách tu tập để trở thành một người Kogi hoàn thiện có năng lực, biết sống và biết suy nghĩ thế nào cho hợp cách. Người thanh niên sẽ ngồi xếp bàn quay mặt vào vách để từ đó họ ngẩm nghĩ suy tưởng về con người mình, về thế giới tự nhiên, nghĩa là sư liên kết, ràng buộc, giửa con người và thiên nhiên giữa con người và cây cỏ, thú vật, ngày đêm, đất đai, rừng núi, sự kiên trì là điều cốt lõi và thời gian sẽ đánh giá được sự kiên trì. Do đó mà thời gian người thanh niên ngồi quay mặt vào trong nơi túp lều hay vách đá phải là 9 năm. Chín năm suy ngẩm nhiều vấn đề và cũng là thời gian để bản thân con người mình và thiên nhiên liên kết gần gũi nhau, biết rõ nhau, trở thành hợp nhất. Khi an trú ở một nơi hiu quạnh vắng vẻ như thế để tự suy gẩm, khám phá bản thân mình và khám phá thiên nhiên, người thanh niên này sẽ ăn rất ít và khi tu tập, họ chỉ ngậm vài lá cây, uống chút nước để giữ cho cơ thể đựơc an bình mà thôi. Thường thì vị trưởng lão sẽ đến giảng dạy theo một giờ nhất định nào đó. Vị nay sẽ hưởng dẫn người học trò về những điều gọi là bí mật của vũ trụ tự nhiên, về tâm thức về ý thức và hành động của chính bản thân mình. Sau 9 năm tu tập xét mình xét thiên nhiên như thế với thế ngồi "diện bích” (nhìn vô vách). Khi người thanh niên bước vào tuổi 30, lúc đó họ đã trở thành một con người chửng chạc có khả năng “giao cảm với vũ trụ thiên nhiên”. Chính nhờ vậy mà dù sống nơi núi cao đầy sương và mây mù, dù trong rừng thẩm thâm u của rừng dày Nam Mỹ, họ vẫn biết được những gì đã và sẽ xảy ra trên thế giới. Ðây chính là câu trả lời vì sao chúng tôi sống nơi tận cùng mù mịt của địa cầu mà lại có thể biết những gì xảy ra ở bên ngoài như đã từng trình bày trong những lần giải thích cho quý vị về tình trạng bất an, đen tối, đầy nguy hiểm mà loài người đang gây ra trên thế giới... Xin mời quý vị tìm hiểu thêm theo đường link sau: http://kogi-warning.blogspot.com/2011/03/nguoi-kogi-lai-muon-len-tieng.html http://dobatnhi.wordpress.com/2011/09/07/kogi-toc-nguoi-da-do-ky-la-o-nam-my/
 9. Kính bác Thiên Sứ Bác lúc nào cũng tất bật với những học thuật ,lý thuyết.Sức làm việc thật kính nể Xin kính bác bài thơ NHỚ BẠN Ngồi buồn nhớ bạn mãi khôn nguôi Một thuở hoa niên mây nước trôi Nơi ấy ai đang suy cuộc sống Chốn này ta mải ngẫm canh đời Đào nguyên trần thế được bao chỗ Cực lạc nhân gian có mấy nơi Một thoáng hương xưa ngùi dĩ vãng Trầm ngâm hồi tưởng tiếng xuân rơi mayngan2
 10. Cảm ơn bạn hoangnt LINH KHÍ THĂNG LONG Rồng muôn năm cũ đón Rồng nay Hào khí trời Nam tỏa đất này Xã tắc lâm nan nhiều kẻ sĩ Sơn hà nguy biến lắm nhân tài Tổ tiên mở cõi dầy công dựng Con cháu giữ bờ tiếp buớc xây Hiệp lực đồng tâm hòa thế nước Thăng long linh khí ngút trời mây
 11. Kính bác Thiên Sứ Rất cảm ơn bài thơ cảm tác của bác Chân lý rồi cũng sẽ là chân lý vì đã được minh định trong nhiều bằng chứng khảo cổ,nghiên cứu Vấn đề chỉ là thời gian Xin mạn phép kính bác bài thơ sau TRI ÂM TRI KỶ Đợi người thi hoạ vẫn hoài mong Dốc cả tâm tư cạn nỗi lòng Tri kỷ trải hồn phơi ý thắm Tri âm hết dạ nối tình son Thảo nguyên sánh bước đùa mây hạ Biển cả hợp chèo cợt gió đông Hòa gánh thơ hoa muôn điệu vút Dòng đời xuôi mãi một dòng trong MAYNGAN
 12. Kính bác Thiên Sứ Mayngan tôi rất khâm phục tài và tâm của bác .Cảm ơn bác về bài thơ ứng tác của bác Chúc bác nhiều sức khỏe trên đường tìm sự minh triết BẠN QUÝ Bạn hiền bạn quý thế nhân mong Vật chất nào mua được tấm lòng Kính chén trà thơm ngời sắc biếc Dâng ly rượu nóng ánh mầu son Đợi người tri kỷ nơi thôn vắng Tìm kẻ tri âm giữa phố đông Đây chén tâm tư cùng cạn ý Bên lầu phong nguyệt ngắm trăng trong mayngan
 13. NGÀN NĂM THĂNG LONG Thiên địa giao hoà vân tụ long Long vân linh ứng hội non sông Hồn thiêng dân tộc ngời phương Bắc Nguyên khí sơn hà rạng biển Đông Thắng địa Rồng chầu sinh Thánh đế Thượng đô Hổ phục xuất Minh vương Thăng Long chiếu chỉ dời kinh cũ Hậu thế nào quên công tổ tông mayngan
 14. @Cám ơn ban hoangnt BẢN THỂ NƠI ĐÂU? An lạc tìm đâu một kiếp người Chân như bản thể thuở sơ khai Cái tôi vô thức nhân tiền nghiệp Cái ngã vô thường quả vị lai Ý niệm hành thiền nhân tướng mở Tư duy nhập định huyền quan khai Hỗn mang từ độ sinh thiên địa Liễu ngộ tâm không thông bản lai mayngan2
 15. Hư vô bao nẻo đưa hồn

  Cõi riêng còn nhớ chập chờn tỉnh mê

  Bể dâu xanh cõi đi về

  Một đời lãng đãng bên lề hư không

 16. Theo PGS. TS Bùi Tiến Quý, Trưởng phòng Trắc nghiệm (Trung tâm Tiềm năng con người), ông Long là người đầu tiên được kiểm chứng trước các nhà khoa học để tiến tới xây dựng một quy chế quản lý những người có khả năng nghiên cứu, những người có khả năng đặc biệt. TS Quý cho hay, về lý thì người được phép chữa bệnh cần có 2 yếu tố: Phải được đào tạo và phải có giấy phép hành nghề. Nhưng ông Nguyễn Thành Long chưa có 2 yếu tố đó, nên đáng ra không được cấp phép hành nghề. Tuy vậy, nếu xét về mặt thực tế thì ông Long đã chữa khỏi cho nhiều người, đó là việc có thật. Xin mời xem thêm http://www.zing.vn/news/xa-hoi/than-y-o-bac-giang-tay-khong-chua-bach-benh/a127716.html
 17. Xin mời quý vị xem đoạn Video này và cho nhận xét