• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  137
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by mayngan


 1. ĐỀ THÁM
  (Hùm thiêng Yên Thế)

  Hùm thiêng Yên Thế đã lưu danh
  Khuấy nước chọc trời nhẹ tử sinh
  Một kiếp tung hoành nơi ải lạnh
  Một đời ngang dọc chốn biên thành
  Chiến tranh du kích giặc Tây khiếp
  Chiến thuật dùng người tướng Pháp kinh
  Ứng biến tùy cơ đầy bản lĩnh
  Hùm thiêng Yên Thế đã lưu danh
  Mayngan2


 2. ĐINH CÔNG TRÁNG
  ( Chiến lũy Ba Đình)

  Chiến lũy Ba Đình lưu sử xanh
  Ngài Đinh công Tráng bậc hùng anh
  Đào hào đắp lũy chống đô hộ
  Tuyển tướng mộ quân quyết đấu tranh
  Đáp chiếu Cần Vương vì nghĩa khí
  Đáp lời sông núi đã hy sinh
  Tiếng thơm còn mãi cùng non nước
  Giặc Pháp kinh hồn phải nể danh...
  mayngan2


 3. ĐẶNG DUNG ( Vì nước quên thân )

  Dưới trăng mài kiếm trả thù nhà
  Bạc cả mái đầu huyết lệ sa
  Chí cả sáng soi vầng nhật nguyệt
  Lòng son nung nấu bản hùng ca
  Phất cờ khởi nghĩa diệt xâm lược
  Bố trận bầy binh phá giặc Tàu
  Vì nước quên thân tròn nghĩa khí
  Đặng Dung tử tiết rạng ngàn sau
  Mayngan2

   

   

  PHẠM NGŨ LÃO ( Chàng trai đan sọt )

  Bên đường đan sọt ngẫm quân cơ
  Quân địch quân ta luận thế cờ
  Hàn sĩ tới thời gặp chủ tướng
  Nhân tài đúng vận cứu sơn hà
  Bầy mưu diệt địch vang trần thế
  Tính kế khiển quân rạng sử nhà
  Một bụng binh thư mang giúp nước
  Phá quân Mông Cổ, khải hoàn ca
  Mayngan2


 4. ĐẶNG DUNG ( Vì nước quên thân )

  Dưới trăng mài kiếm trả thù nhà
  Bạc cả mái đầu huyết lệ sa
  Chí cả sáng soi vầng nhật nguyệt
  Lòng son nung nấu bản hùng ca
  Phất cờ khởi nghĩa diệt xâm lược
  Bố trận bầy binh phá giặc Tàu
  Vì nước quên thân tròn nghĩa khí
  Đặng Dung tử tiết rạng ngàn sau
  Mayngan2


 5. THÀNH NGỮ 3

  Nói thật mất lòng bạn có hay
  Lừa thầy phản bạn xấu xưa nay
  Đền ơn trả oán đồ vô đạo
  Cố đấm ăn xôi kẻ thối thây
  Đánh trống khua chiêng phường hợm hĩnh
  Bới lông tìm vết lũ sâu rày
  Ba chìm bẩy nổi ôi duyên phận
  Dậu đổ bìm leo thường thấy thôi
  Mayngan2
  9.8.2020


 6. TỔNG THỐNG LINCOLN

  Lưu danh sử sách đấng anh hùng
  Nội chiến vì đâu đã cáo chung
  Hậu thế rạng danh lời chính nghĩa
  Đời sau vọng tiếng lòng bao dung
  Người cùng một nước...đồng dân tộc
  Kẻ khác mầu da...tổ quốc chung
  Dân Mỹ quyết tâm quên nội chiến
  Lincohn hợp nhất tiếng non sông
  Mayngan2
  3.8.2020


 7. KHI CÁI ÁC LÊN NGÔI
  Từ cổ chí kim vẫn thế thôi
  Khi nào cái ác đã lên ngôi
  Sẽ sinh dịch bệnh gieo muôn nẻo
  Sẽ tạo chiến tranh khắp mọi nơi
  Tính kế lọc lừa diệt kẻ khác
  Bầy mưu lươn lẹo hại muôn người
  Đâu lòng nhân ái tình đồng loại !
  Trời đất khó dung sẽ đến hồi...
  Mayngan2


 8. KHỐN KHỔ VÌ CON VI RÚT
  Đại dịch lui rồi  khốn khổ  vây
  Đồng lương thất nghiệp nghĩ mà cay
  Cả nhà đau đáu chờ thời vận
  Khắp nước mỏi mòn đón cái may.
  Biết đến khi nào trời lại sáng
  Chờ ngày mai đón ánh hồng tươi
  Ôi con Vi rut làm chao đảo
  Thế giới điêu linh cảnh đọa đầy
  Mayngan2
  21.7.2020


 9. ĐẠI DICH COVID 19
  (ĐỪNG COI THƯỜNG)

  Chào xuân Canh Tý chưa lâu
  Một dòng Vi rút bên Tàu phát ra
  Việt Nam mới mười bốn ca
  Lo thành đại dịch cố mà phòng xa
  Phương Tây cười khẩy nhởn nhơ
  Nhật, Hàn hoảng hốt cho là hiểm nguy
  Khẩu trang khan hiếm tức thì
  Còn nơi Mỹ quốc cười khì bỏ qua
  Ôi chao thiên hạ đâu ngờ
  Covid 19 nguy cơ khó lường
  Chỉ trong phút chốc lây lan
  Mang bao cái chết tan hoang cửa nhà
  Vội vàng chôn cất gọi là...
  Thân nhân vắng mặt không cờ không hoa
  Thế rồi quy lỗi cho Who
  Cho con Vũ Hán mập mờ trước sau
  Đổ qua đổ lại nhức đầu
  Mà bao người vẫn chờ chầu Diêm Vương
  Thôi đừng cố cãi cố cương
  Chung tay dập dịch  tìm đường cứu tinh
  Cầu mong thiên hạ thái bình
  Thiên tai dịch họa sớm đình lây lan
  Qua cầu sinh tử một lần
  Mới hay cuộc sống mỏng manh thế nào
  Mayngan2
  26.4.2020

  TRÁI ĐẤT TÀN
  Rồi đến một ngày thế giới tan
  Địa cầu hỗn loạn thế nhân tàn
  Bởi mơ bành trướng, luôn cuồng bạo
  Bởi mộng xâm lăng ,mãi dã tâm
  Cái ác gieo mầm , tiêu chánh nghĩa
  Lòng tham nung nấu , mất lương tâm
  Thế cờ thời vận đừng ham hố
  Vũ khí hạt nhân trái đất tàn
  Mayngan2
  8.7.2020


 10. PHI LÝ TRÍ
  Hãy nhìn cho rõ xét cho tinh
  Chứng cớ mơ hồ có đáng tin
  Nhẹ dạ hùa theo phi lý trí
  Cả tin lên án mất cả tình
  Vàng thau chưa tỏ xin đừng xét
  Thật giả khó lường chớ có bình
  Hãy tỉnh ,khôn ngoan đừng võ đoán
  Oan oan tương báo sẽ theo mình

  mayngan2


 11. KỲ THỊ

  Kỳ thị hai từ nguy hiểm thay
  Biểu tình bạo loạn có xưa nay
  Một mồi lửa nhỏ gây chia rẽ
  Một nhúm tro tàn cũng thổi bay...
  Một lũ sân si hung bạo cướp
  Một bầy cơ hội tham tàn hôi...
  Hành vi mọi rợ đâu nhân cách
  Thú tính nổi lên đáng ngại thay
  Mayngan2

  3.6.2020


 12. THÀNH NGỮ VIỆT 1

  Đàn gẩy tai trâu thiệt quá rầu
  Buôn thần bán thánh đúng loài sâu
  Mũ ni che tai sao mà hiểu
  Nước đổ đầu vịt có thấm câu
  Ngậm miệng ăn tiền sao lắm thế
  Tiền thầy bỏ túi hổ gì đâu
  Bói bèo ra bọ nên suy kỹ
  Đổi trắng thay đen nghĩ nhức đầu
  Mayngan2

  THÀNH NGỮ VIỆT  2

  Ếch ngồi đáy giếng biết gì đâu
  Dạy khỉ trèo cây đúng trẻ trâu
  Thùng rỗng kêu to đồ hợm hĩnh
  Trứng khôn hơn vịt chuyện ruồi bâu
  Ngựa non háu đá vì chưa lõi
  Lưỡi sắc hơn gươm thế mới sâu
  Góp gió thành bão nên việc lớn
  Chín người mười ý sẽ đau đầu

  Mayngan2


 13. ĐẠI DICH COVID 19
  (ĐỪNG COI THƯỜNG)

  Chào xuân Canh Tý chưa lâu
  Một dòng Vi rút bên Tàu phát ra
  Việt Nam mới mười bốn ca
  Lo thành đại dịch cố mà phòng xa
  Phương Tây cười khẩy nhởn nhơ
  Nhật, Hàn hoảng hốt cho là hiểm nguy
  Khẩu trang khan hiếm tức thì
  Còn nơi Mỹ quốc cười khì bỏ qua
  Ôi chao thiên hạ đâu ngờ
  Covid 19 nguy cơ khó lường
  Chỉ trong phút chốc lây lan
  Mang bao cái chết tan hoang cửa nhà
  Vội vàng chôn cất gọi là...
  Thân nhân vắng mặt không cờ không hoa
  Thế rồi quy lỗi cho Who
  Cho con Vũ Hán mập mờ trước sau
  Đổ qua đổ lại nhức đầu
  Mà bao người vẫn chờ chầu Diêm Vương
  Thôi đừng cố cãi cố cương
  Chung tay dập dịch  tìm đường cứu tinh
  Cầu mong thiên hạ thái bình
  Thiên tai dịch họa sớm đình lây lan
  Qua cầu sinh tử một lần
  Mới hay cuộc sống mỏng manh thế nào
  Mayngan2
  26.4.2020


 14. VỀ ĐÂU ?
  Canh trường thao thức sẽ đi đâu
  Vũ trụ bao la nghĩ nhức đầu
  Chiếc bóng rời thân trôi nẻo ấy ?
  Linh hồn thoát xác dạt nơi nao ?
  Giọt sương hư ảo mờ nhân ảnh
  Hạt bụi vô thường loáng bóng câu
  Giấc mộng Kê Vàng choàng tỉnh thức
  Ngàn thu còn đấy tiếng ban đầu
  Mayngan2
  23.4.2020


 15. TÍNH CẢ TIN
  Ôi..! Thật nực cười tính cả tin
  Vô tư lên án giống như in
  Mặc dù chưa tỏ chưa tường lẽ
  Vẫn cố phùng mang phùng miệng xiên
  Chia sẻ những điều không biết chắc
  Tỏ bày bao cái mắt chưa nhìn.
  Ôi chao miệng lưỡi đầy gươm giáo
  Nhẹ dạ bùi tai lắm chuyện phiền
  Mayngan2
  21.4.2020


 16. ĐẠI DỊCH TUNG HOÀNH
  Đại dịch tung hoành mới hiểu ra
  Con người nhỏ bé đến dường nào
  Một loài Virut làm chao đảo...
  Cả cõi nhân sinh thấy ngẩn ngơ
  Vật chất quyền hành , cơn gió thoảng
  Tiền tài danh vọng , áng mây qua
  Tử sinh một giấc phù hoa ảo
  Lặng tiếng vô thường nơi bến xa 
  Mayngan2
  12.4.2020


 17. KHI ĐÓI
  Khi đói bỗng dưng cũng hóa hiền
  Kiếm cơm kiếm gạo việc ưu tiên
  Hết ngồi ngoài ngõ cong môi luận
  Hết lướt trên face đảo mắt tìm
  Hết gạo hết tiền lòi mặt chuột
  Hết lương hết lậu thành người điên
  Ăn no rửng mỡ xưa nay thế
  Khi đói trượng phu cũng hóa hèn
  Mayngan2
  6.4. 2020


 18. DỊCH HỌA
  Dịch họa bao người vỡ lẽ ra
  Ngồi trên đống của vẫn buồn so.
  Nặng mùi tử khí vương ngoài ngõ
  Thấy cảnh điêu tàn khắp phố xa.
  Nhân loại đồng lòng chung sức gánh
  Người đời hợp lực quyết tâm cao.
  Vòng tay nhân ái sao cần thế
  Xóa nỗi đau thương triệu triệu nhà
  Mayngan2
  29.3.2020


 19. ĐẠI DỊCH CORONA
  Đại dịch kéo về họa thế gian
  Căng đầu giải quyết mệt vô vàn
  Doanh nhân méo mặt lo cầm cố
  Thiên hạ hết hồn sợ lây lan
  Thế giới bao người đang khốn khổ
  Cõi trần lắm kẻ mở mồm than
  Giầu hèn đâu kể tùy thần chết
  Đã gọi tên ai đố có van
  Mayngan2


 20.  

  THÓI A DUA
  Hãy suy mà ngẫm thói a dua
  Căn bệnh nguy tai chớ có đùa
  Làm khổ bao người khi chưa tỏ
  Làm đau kẻ khác lúc còn mù(mờ)
  Một câu nói quá sao thu kịp
  Một chữ nhả ra gây hận thù.
  Hãy xét cho tinh , tường mọi lẽ
  Cửa miệng đầu môi chớ nói bừa
  Mayngan2


 21. Hơn 45 năm trước ,vào thời ly loạn do chiến tranh .
   Kẻ ở người đi ,đã có nhiều đóa hoa đã  hóa đá vì chờ đợi...!

  ĐÓA THẠCH THẢO
  Nắng quái chiều nay buông chầm chậm 
  Cánh nhạn phương xa lác đác về 
  Mây ngàn rời núi xanh thăm thẳm 
  In bóng sông thương nhắc hẹn thề 
  ***
  Năm xưa đôi bóng soi sông vắng 
  Tim hồng nhuộm đỏ ráng chiều mê 
  Ánh mắt say sưa thay lời nói 
  Vạn đóa hồng rơi thắm lối về 
  ***
  Lần đầu mới biết tim hòa một 
  Đôi tìm cùng nhịp bản tình ca 
  Quay cuồng theo khúc mê say lạ 
  Để chút hồn thơ vương cuộc đời 
  ***
  Rồi đến một ngày tình biệt ly 
  Người đi xây mộng chốn kinh kỳ 
  Ta về nhen lại làn hơi ấm 
  Thắp lửa tình soi dấu chân đi 
  ***
  Tháng năm dạo khúc tương tư đợi 
  Tưởng nhớ tình say đắm một thời 
  Thắt chặt tim hồng nơi bến cũ 
  Đêm sầu lặng lẽ tiếng xuân rơi 
  ***
  Cánh chim tung cánh phương trời lạ 
  Có nhớ thuyền yêu đậu bến chờ 
  Bập bềnh theo tiếng lòng dậy sóng 
  Buông chèo neo mãi bến sông mơ 
  ***
  Xuân thắm còn đâu đau hồn phố 
  Cô phòng ôm nỗi nhớ thành đô 
  Hạ trắng lang thang mây viễn xứ 
  Hiên nhà héo hắt trái  tim khô 
  ***
  Thu đến rơi vàng mầu kỷ niệm 
  Góp lá thu rơi đếm nỗi niềm 
  Đông xám giăng mưa nhoà ký ức 
  Bên song cửa lạnh thấm lòng đêm 
  ***
  Bốn mùa đổ xuống đời hoang lạnh 
  Má đào năm tháng sớm phôi pha 
  Tình hồng say giấc trăm năm đợi 
  Hồn xuân lạnh lẽo lướt thềm hoa 
  ***
  Đóa thạch thảo năm xưa còn đó 
  Đã nhạt mầu phai với ngày xanh 
  Hồn hoa còn đọng trang thư cũ 
  Nương cánh mây trôi tận cuối trời
  Mayngan2


 22. LÒNG DÂN VẬN NƯỚC
  Thiên thời ,địa lợi với lòng dân
  Lịch sử chứng minh đã vạn lần
  Hội nghị Diên Hồng dân quyết chiến
  Chí dân Đại Việt thắng Nguyên Mông
  Không đi ngược lại lòng dân tộc
  Mà hãy lắng nghe ý nguyện dân
  Đất nước hùng cường nên nhớ kỹ
  Lấy dân làm gốc chớ làm càn
  Mayngan2
  9.2.2020


 23. LUẬN NĂM TÝ
  Năm Tý buồn tình luận Chuột chơi
  Chuột trong văn học có bao đời
  Chuột sa chĩnh gạo lù đù hưởng
  Chuột đục kho lương bất chấp sơi
  Chuột chạy cùng sào thôi hết thoát
  Chuột sa cũi mèo sẽ tàn đời
  Mắt dơi mày chuột đầy nham hiểm
  Ném chuột vỡ chum có dám chơi
  Mayngan2
  27.1.2020


  ÔI CON VI RÚT...
  Canh Tý đầu xuân đã bị hành
  Một dòng Vi Rút mới hình thành
  Con người bấn loạn lo phòng bệnh
  Y tế vội vàng chống đỡ nhanh
  Thương nghiệp xôn xao muốn phá sản
  Doanh nhân hồi hộp mệt cầm canh
  Vậy mà có kẻ nhân cơ hội
  Tích trữ khẩu trang thật quá tanh
  mayngan


 24. LUẬN NĂM TÝ
  Năm Tý buồn tình luận Chuột chơi
  Chuột trong văn học có bao đời
  Chuột sa chĩnh gạo lù đù hưởng
  Chuột đục kho lương bất chấp sơi
  Chuột chạy cùng sào thôi hết thoát
  Chuột sa cũi mèo sẽ tàn đời
  Mắt dơi mày chuột đầy nham hiểm
  Ném chuột vỡ chum có dám chơi
  Mayngan2
  27.1.2020


 25. CÕI HƯ KHÔNG
  Xếp hàng lần lượt để mà đi
  Kẻ trước người sau thắc mắc chi.
  Điểm đến ở đâu ai biết chắc
  Điểm dừng nơi ấy cũng còn tùy...
  Một đời gom góp làm sao giữ
  Một kiếp tranh dành được cái gì.
  Biết thế  nên cho đừng tiếc nuối
  Hư không vạn nẻo đón người đi

  Mayngan2