• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  117
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by mayngan


 1. Hơn 45 năm trước ,vào thời ly loạn do chiến tranh .
   Kẻ ở người đi ,đã có nhiều đóa hoa đã  hóa đá vì chờ đợi...!

  ĐÓA THẠCH THẢO
  Nắng quái chiều nay buông chầm chậm 
  Cánh nhạn phương xa lác đác về 
  Mây ngàn rời núi xanh thăm thẳm 
  In bóng sông thương nhắc hẹn thề 
  ***
  Năm xưa đôi bóng soi sông vắng 
  Tim hồng nhuộm đỏ ráng chiều mê 
  Ánh mắt say sưa thay lời nói 
  Vạn đóa hồng rơi thắm lối về 
  ***
  Lần đầu mới biết tim hòa một 
  Đôi tìm cùng nhịp bản tình ca 
  Quay cuồng theo khúc mê say lạ 
  Để chút hồn thơ vương cuộc đời 
  ***
  Rồi đến một ngày tình biệt ly 
  Người đi xây mộng chốn kinh kỳ 
  Ta về nhen lại làn hơi ấm 
  Thắp lửa tình soi dấu chân đi 
  ***
  Tháng năm dạo khúc tương tư đợi 
  Tưởng nhớ tình say đắm một thời 
  Thắt chặt tim hồng nơi bến cũ 
  Đêm sầu lặng lẽ tiếng xuân rơi 
  ***
  Cánh chim tung cánh phương trời lạ 
  Có nhớ thuyền yêu đậu bến chờ 
  Bập bềnh theo tiếng lòng dậy sóng 
  Buông chèo neo mãi bến sông mơ 
  ***
  Xuân thắm còn đâu đau hồn phố 
  Cô phòng ôm nỗi nhớ thành đô 
  Hạ trắng lang thang mây viễn xứ 
  Hiên nhà héo hắt trái  tim khô 
  ***
  Thu đến rơi vàng mầu kỷ niệm 
  Góp lá thu rơi đếm nỗi niềm 
  Đông xám giăng mưa nhoà ký ức 
  Bên song cửa lạnh thấm lòng đêm 
  ***
  Bốn mùa đổ xuống đời hoang lạnh 
  Má đào năm tháng sớm phôi pha 
  Tình hồng say giấc trăm năm đợi 
  Hồn xuân lạnh lẽo lướt thềm hoa 
  ***
  Đóa thạch thảo năm xưa còn đó 
  Đã nhạt mầu phai với ngày xanh 
  Hồn hoa còn đọng trang thư cũ 
  Nương cánh mây trôi tận cuối trời
  Mayngan2


 2. LÒNG DÂN VẬN NƯỚC
  Thiên thời ,địa lợi với lòng dân
  Lịch sử chứng minh đã vạn lần
  Hội nghị Diên Hồng dân quyết chiến
  Chí dân Đại Việt thắng Nguyên Mông
  Không đi ngược lại lòng dân tộc
  Mà hãy lắng nghe ý nguyện dân
  Đất nước hùng cường nên nhớ kỹ
  Lấy dân làm gốc chớ làm càn
  Mayngan2
  9.2.2020


 3. LUẬN NĂM TÝ
  Năm Tý buồn tình luận Chuột chơi
  Chuột trong văn học có bao đời
  Chuột sa chĩnh gạo lù đù hưởng
  Chuột đục kho lương bất chấp sơi
  Chuột chạy cùng sào thôi hết thoát
  Chuột sa cũi mèo sẽ tàn đời
  Mắt dơi mày chuột đầy nham hiểm
  Ném chuột vỡ chum có dám chơi
  Mayngan2
  27.1.2020


  ÔI CON VI RÚT...
  Canh Tý đầu xuân đã bị hành
  Một dòng Vi Rút mới hình thành
  Con người bấn loạn lo phòng bệnh
  Y tế vội vàng chống đỡ nhanh
  Thương nghiệp xôn xao muốn phá sản
  Doanh nhân hồi hộp mệt cầm canh
  Vậy mà có kẻ nhân cơ hội
  Tích trữ khẩu trang thật quá tanh
  mayngan


 4. LUẬN NĂM TÝ
  Năm Tý buồn tình luận Chuột chơi
  Chuột trong văn học có bao đời
  Chuột sa chĩnh gạo lù đù hưởng
  Chuột đục kho lương bất chấp sơi
  Chuột chạy cùng sào thôi hết thoát
  Chuột sa cũi mèo sẽ tàn đời
  Mắt dơi mày chuột đầy nham hiểm
  Ném chuột vỡ chum có dám chơi
  Mayngan2
  27.1.2020


 5. CÕI HƯ KHÔNG
  Xếp hàng lần lượt để mà đi
  Kẻ trước người sau thắc mắc chi.
  Điểm đến ở đâu ai biết chắc
  Điểm dừng nơi ấy cũng còn tùy...
  Một đời gom góp làm sao giữ
  Một kiếp tranh dành được cái gì.
  Biết thế  nên cho đừng tiếc nuối
  Hư không vạn nẻo đón người đi

  Mayngan2


 6. CHỮ TỰ DO
  Ước mơ đến được xứ cờ Hoa
  Để ngắm để bình chữ tự do
  Khối kẻ dừng chân nơi đáng sống
  Bao người đã hát khúc hoan ca.
  Năm xưa trên biển bao hồn khóc
  Ngày ấy vùi thây đã hóa ma
  Ngẫm một đời qua như gió thoảng.
  Còn ai nhức nhối tiếng sơn hà
  Mayngan2


 7. NHỚ CỐ HƯƠNG
  Cảnh cũ người xưa lữ khách mang
  Bao nhiêu kỷ niệm buốt tâm can
  Ngắm cảnh quê hương dâng hoài cảm
  Nặng tình đất nước nỗi niềm đan
  Nhớ công tiên tổ ngàn năm dựng
  Dõi bóng tiền nhân dạ sắt son
  Tiếng vọng năm xưa đi mở cõi
  Thấu hồn sông núi vẳng đầu non
  mayngan2


 8. TRIỆU TẤM LÒNG
  Cuộc sống vô vàn những khó khăn
  Bao nhiêu cảnh khổ xót tâm can
  Vòng tay nhân ái bao người thoát...
  Chắp cánh ước mơ giúp thế nhân
  Thắp sáng niềm tin thật ý nghĩa
  Hành trình nhân đạo quý vô ngần.
  Biết bao nghĩa cử trong đời sống
  Kết nối yêu thương triệu tấm lòng
  Mayngan2


 9. TÂM SỰ TUỔI GIÀ
  Khi đã về già dễ tủi thân
  Thường nghiêng tai ngóng tiếng thời gian
  Muốn đàn con cháu luôn chăm sóc
  Muốn mọi người thân đến vấn an.
  Hay nghĩ mà suy thương dĩ vãng
  Hay ngồi mà tưởng nhớ ngày xuân.
  Chân mòn gối mỏi cần xoa bóp
  Trái gió trở trời lại thở than
  Mayngan2


 10. BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG
  Biển Đông dậy sóng động tâm can
  Hào khí cha ông chống ngoại xâm
  Con cháu Lạc Hồng thề cất bước
  Nhân dân Đại Việt diệt tham tàn
  Đây dòng huyết sử còn vang bóng
  Cùng tấm lòng son đáp nghĩa ân
  Tấc đất  quê hương nơi  hải đảo
  Quyết tâm gìn giữ thỏa lòng dân
  Mayngan2
  ***
  TƯỞNG NIÊM 
  CUỘC HẢI CHIẾN TRÊN BIỂN ĐÔNG
  Vì nước hy sinh trên biển Đông.
  Thủy quân  tử sĩ rạng non sông.
  Hồn thiêng hun đúc lòng dân tộc.
  Sông núi âm vang chí Lạc Hồng
  Nam Yết Sinh Tồn dòng huyết sử
  Cô Lin bãi Gạc tấm lòng trung
  Hoàng Sa hải chiến cờ loang máu.
  Đất Mẹ muôn đời luôn khói hương
  Mayngan2


 11. PGia nhập
  Apr 2010
  Bài gởi
  150
  Post Thanks / Like collapse_40b.png
   
   

  Mặc định

  HẠNH PHÚC TÙY DUYÊN
  Hạnh phúc tùy duyên của phận người
  Thế nhân sướng khổ lắm buồn vui
  Một đời bão tố luôn thanh thản
  Một kiếp phong ba vẫn thảnh thơi.
  Biết thế mấy ai nào thấu lẽ
  Vì đâu bao kẻ mải miết bơi
  Huyền vi tạo hóa vô thường chuyển
  Lắng tiếng phù vân vọng cuối trời

  maynganm

 12. NHẬU
  Chén tạc chén thù nốc một hơi
  Rượu vào lộn tiết thẳng thừng chơi
  Cùng bè phải biết vui cùng xếp
  Hợp cạ buộc chiều tới bến thôi.
  Cán bộ cụng ly quên giữ ý
  Dân phe chạm cốc khéo buông lời
  Muốn cho được việc thì vô quán
  Khi đã say rồi gan ruột phơi
  Mayngan2


 13. ĐÓN LỄ VU LAN
  Đón Rằm tháng bẩy lễ Vu Lan
  Xá tôi vong nhân trả nghĩa ân
  Báo hiếu công Cha như núi Thái
  Đáp đền nghĩa Mẹ suối nguồn tuôn
  Sinh thời giữ lễ tròn trung hiếu
  Khuất núi nặng tình vẹn đạo con.
  Truyền thuyết Mục Liên du Địa Phủ
  Kinh xưa vang vọng chốn dương trần


  mayngan 


 14. DỌC ĐƯỜNG THIÊN LÝ
  Dọc đường thiên lý nỗi niềm rơi.
  Phong cảnh làng quê đẹp tuyệt vời
  Luyến ánh trăng vàng soi bóng núi
  Nhớ đàn cò trắng khuất bên trời
  Nghe hồn đất nước reo trên rẫy
  Lắng tiếng quê hương vọng cuối đồi
  Thương bác nông phu cầy với cấy
  Gian nan hạt lúa đã bao đời
   

  Mayngan2

  BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG
  Biển Đông dậy sóng động lòng dân
  Hào khí cha ông chống ngoại xâm
  Con cháu Lạc Hồng thề cất bước
  Nhân dân  Đại Việt diệt tham tàn
  Đây dòng huyết sử còn vang bóng
  Cùng tấm lòng son đáp nghĩa ân
  Tấc đất quê hương nơi biển đảo
  Quyết tâm gìn giữ thỏa lòng dân
   

  Mayngan2


 15. Gia nhập
  Apr 2010
  Bài gởi
  150
  Post Thanks / Like collapse_40b.png
   
   

  Mặc định

  HẠNH PHÚC TÙY DUYÊN
  Hạnh phúc tùy duyên của phận người
  Thế nhân sướng khổ lắm buồn vui
  Một đời bão tố luôn thanh thản
  Một kiếp phong ba vẫn thảnh thơi.
  Biết thế mấy ai nào thấu lẽ
  Vì đâu bao kẻ mải miết bơi
  Huyền vi tạo hóa vô thường chuyển
  Lắng tiếng phù vân vọng cuối trời

  mayngan

 16. MẤT NHÂN TÍNH 
  Nhân tính còn đâu đau đớn thay 
  Bao nhiêu cái ác xẩy ra rồi 
  Chuyện không đáng kể nay thành lớn 
  Việc có gì đâu đủ giết người 
  Đồng loại vô tâm trơ mắt ếch 
  Dân tình vô cảm đứng khoanh tay 
  Tinh thần trượng nghĩa giờ sao hiếm 
  Cũng bởi công dân giáo dục tồi. 

  mayngan 

  *** 

  CHUYỆN CÁI ĐẦU 
  Hành động hồ đồ bởi cái đầu 
  Tầm nhìn thiển cận nghĩ mà đau 
  Hãy suy cho kỹ suy từng chữ 
  Hãy xét cho sâu xét mỗi câu 
  Hậu quả cũng vì lời lẽ ấy 
  Nguyên nhân cũng bởi chuyện ruồi bâu 
  Việc làm sai trái ngàn thu hối 
  Thiên hạ hơn nhau chuyện cái đầu 

  mayngan


 17. HỌA VỀ 
  Phát ngôn cẩn trọng chớ u minh 
  Hiểu rõ nguyên do rồi hãy bình 
  Ngẫm thật công tâm suy đạt lý 
  Nghĩ sao cạn lẽ xét cho tinh 
  Buông câu dè bửu khi chưa tỏ 
  Đặt tiếng chê bai chẳng thấu tình 
  Chót lưỡi đầu môi mang nghiệp báo 
  Họa về cũng bởi bản thân mình 
    
  mayngan  2


 18. THI CỬ THỜI NAY
  Đất nước xôn xao chạy điểm thi
  Bao nhiêu quan lớn mặt đen xì
  Con em mấy vị ưu tiên thế
  Cháu chắt dân đen mãi bị đì
  Đau đớn xôi kinh giỏi vẫn rớt
  Bất công thi cử  học làm chi
  Khi lòi mặt chuột còn ngang bướng
  Giáo dục một bầy thành sửu nhi
  Mayngan2
  31.5.2019


 19. BIỂN CHẾT
  Biển cả còn đâu hải sản ngon
  Ngư trường cạn kiệt chớ mà than
  Lưới cào lưới giã thi nhau vét
  Cá lớn cá con mặc sức càn
  Thủy tộc cạn nguồn dần mất giống
  Muôn loài vắng bóng có băn khoăn
  Đến mùa sinh sản nào ngơi bắt
  Đành đến lân bang kiếm cái ăn
  mayngan2
  27.5.2019


 20. BÚT MÁU
  Bút máu giết người không gớm tay
  Trùng trùng nghiệp báo sẽ theo đòi
  Chắp lời oán khí cao hơn núi
  Múa bút oan gia sẽ thấu trời
  Nhân cách còn đâu sao hiểm độc
  Lương tâm tráo trở thật chua cay
  Biết bao ngang trái treo đầu bút
  Cái ác vô lương sẽ có ngày
  TAD
  19.5.2019


 21. .NHỚ LÀM CHI
  Thôi nhắc làm chi chuyện thắng thua
  Non sông khốn khổ đã bao mùa
  Nhân tâm ly tán sao buồn thế
  Đạo lý xẻ chia có đúng chưa
  Vận nước nổi trôi rầu thúi ruột
  Dân tình cơ cực cháy tâm tư
  Bình tâm mà lắng lời tiên tổ
  Đoàn kết một lòng quên thắng thua
  Mayngan2
  25.4.2019

  Nhìn những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia  Đạt Nguyễn mà buồn cho vận nước..


 22. NGUYỆT KHUYẾT

  Thương nhau từ độ trăng tròn
  Xa nhau nguyệt khuyết nửa hồn thanh xuân
  Nửa vầng dõi bóng tùng quân
  Nửa vầng nguyệt lạnh ngoài sân nồng nàn
  Nguyệt tràn nỗi nhớ miên man
  Canh trường in bóng nguyệt vàng lối xưa
  Nguyệt trôi theo tháng năm thừa
  Để vầng trăng vỡ bên bờ hoang liêu
  Tịch dương lạc lõng bóng chiều
  Cánh thư viễn xứ liêu xiêu một đời
  Tình vương tận cuối chân mây
  Mắt xanh màu nhớ đếm ngày tháng vơi.
  Hồn thơ chở hết tình người
  Ôm lòng chờ đợi một thời đã yêu
  Thuyền mơ đậu bến cô liêu
  Sông thương vẫn chảy tím chiều hư không
  Đàn xưa đã đứt tơ hồng
  Điệu buồn vương vấn phím lòng cao bay
  Tình  rơi bao cánh xuân đời
  Quê nhà gối mộng then cài tâm tư

  Tìm nhau trong ánh trăng mơ
  Lung linh huyền ảo ngẩn ngơ tình đời
  Tìm nhau chất ngất cơn say
  Men tình bay bổng động ngày tháng xưa
  Tìm nhau qua những giọt mưa
  Giọt ngà đọng nụ thành thơ để đời
  Tìm nhau lạc cánh mây trời
  Đường mây ươm nắng một thời đắm say
  Tìm nhau đuổi gió heo may
  Nhặt hương tình cũ ướp đầy tâm tư
  Lệ hồng rơi nhạt trang thư
  Hoa tình một đoá thẫn thờ canh thâu
  Ngày nào lên đỉnh tình yêu
  Lang thang tìm kiếm chữ yêu đời mình
  Sương sa phủ kín đường tình
  Cuối trời lấp lánh ánh tinh cầu mờ
  Ngày nào lên đỉnh ước mơ
  Lang thang tìm kiếm vần thơ chung tình
  Tháng năm vẹn một khối tình
  Tích hồn thơ lạc lấp hình bóng xưa
  Ngày nào lên đỉnh gió mưa
  Mây hồng khuất nẻo đường xưa đợi chờ
  Sông thương còn mỗi chuyến đò
  Mau về nối lại khúc hò khoan xanh
  Năm xưa hái một nụ tình
  Tươi màu hạnh phúc lung linh một thời
  Hương yêu thơm ngát lưng trời
  Thời gian dừng lại bên bờ môi say
  Vị nồng thắm tận chân mây
  Run bờ vai nhỏ hồn bay phương nào
  Ngẩn ngơ thoáng giấc chiêm bao
  Xa xăm vọng tiếng nhiệm mầu con tim
   Mời nhau cạn chén rượu tình
  Cho đời nghiêng ngả bóng hình yêu thương
  Đưa nhau tìm khúc nghê thường
  Lạc miền say đắm ngát hương một đời
  Từ khi buộc cánh xuân ngời
  Tình treo đỉnh nhớ trông vời  đại dương
  Mùa xưa bỏ lại bên đường
  Mở lòng tan lẫn gió sương vô thường
  Tuổi hồng tắt nắng bên song
  Vọng về chỉ có tiếng xuân ngân buồn


  Mayngan2


 23. TÂM ĐẠI BI
  Nối sóng luân hồi... chuyện thị phi.
  Đồng tu quên mất chữ từ bi
  Tăng già ngã mạn đừng như thế
  Hành giả chấp nê  có ích gì
  Tà kiến khởi sanh tiêu đức hạnh
  Loạn tâm phát tiết nổi sân si.
  Cũng vì kiếp nạn như mây khói
  Chánh giác khơi nguồn tâm đại bi
  Mayngan2
  27.3.2019

  OÁN KHÍ
  Cảm tính rồi suy tác hại thay
  Chỉ người trong cuộc mới tường thôi
  Tin  lời phán xét mình chưa kiểm
  Sửa lỗi minh oan cũng muộn rồi
  Chấp bút vô lương dìm kẻ tốt
  Buông lời bất nghĩa hại người ngay.
  Vàng thau chưa tỏ xin đừng xét
  Oán khí nặng mang dậy đất trời
  Mayngan2
  28.3.2019

  HÃY QUÊN ĐI
  Ôi! biết tin lời ai nữa đây
  Vong hồn ngạ quỷ kháo nhau cười
  Chân như nghiêng ngả nơi đầu lưỡi
  Chánh đạo đắm chìm trên khóe môi
  Mơ ước tai qua  trời lại sáng
  Cầu xin nạn khỏi pháp còn đây.
  Hãy quên oan nghiệt tìm chân lý
  Tung cánh vị tha theo gió bay
  Mayngan2
  30.3.2019


 24. BỂ KHỔ KHÔN CÙNG
  Chánh pháp hiện nay muốn cạn lời
  Đâu là tà kiến biết tin ai
  Thiện lương đã mất khi lên án
  Nghiệp báo rồi đây sẽ đến đòi
  Tâm Phật vô ưu nào thấu được
  Khẩu xà mê muội đáng buồn thay
  Sa môn hành giả tìm chân lý
  Bể khổ khôn cùng mải miết bơi
  Buồn....
  Mayngan2
  24.3.2019


 25. TÂM 2
  Phật ở nơi đâu Phật ở TÂM.
  Một đời trăn trở chữ nhân TÂM
  Cõi mê mấy kẻ tường chân lý
  Bến giác bao người thỏa nội TÂM.
  Cuộc sống riêng mang lòng bác ái
  Cõi đời đặt  nặng tiếng lương TÂM
  Huyền vi vũ trụ ai lường hết
  Nhân quả xoay vòng một chữ TÂM
  Mayngan
  23.3.2019