• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  84
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mayngan

 1. CÁI HỌC NƯỚC TÔI GIÁO GIÀ. Đồng nghiệp giáo già gặp lại nhau. Mặt mừng tay bắt khó buông câu. Nhớ sao ngày ấy còn xanh tóc. Gặp lại giờ đây đã bạc đầu. Cái thuở đồng lương dùng tính toán Cái ngày vật giá nhớ đau đầu. Trời sinh voi được thì sinh cỏ. Một kiếp đời trôi qua rất mau. may ngan *** VƯỢT QUA SỐ PHẬN Nghị lực bản thân vượt chính mình. Biết bao gương sáng đáng tôn vinh. Ước mơ cháy bỏng dù tàn phế Mặc cảm vượt qua chấp ngoại hình. Khuyết điểm khéo dùng thiên hạ kính Kỹ năng đạt được thế nhân kinh. Ở đời số phận dù là thế. Ý chí tinh thần đã chứng minh may ngan *** NHÂN TÂM CÒN ĐÂU ! Tâm hồn cao thượng thế nhân mong. Nhân cách người xưa khối kẻ trông. Giáo dục lầm đường hư thế hệ. Truyền thông lạc lối hỏng non sông Tinh thần cao cả giờ sao hiếm Ý thức lưu manh ôi quá đông. Thành tín nhân tâm ... đâu đạo lý Xã hội đong đầy chuyện bất công. mayngan *** NHỚ CHỮ QUỐC NGỮ Quốc ngữ vỡ lòng tiếng nước tôi. Lời Nôm chữ Hán bỏ lâu rồi. Thừa sai Đắc Lộ phiên âm CHỮ Giáo sĩ Pi Na phiên dịch LỜI. Gia Định , Đông Dương truyền chữ viết Nam Phong , Tự Lực luyện văn hay Tiên phong tiếng Viêt chừng ai nhớ. Học cách đánh vần chữ Đãi Bôi. mayngan *** THI CỬ THỜI NAY Thi cử thời nay hỏng quá rồi. Cũng vì thành tích hại nhau thôi. Tráo bài nâng điểm đưa tay sửa Dành ghế mua quyền trơ mặt ngồi Giáo chức bàng hoàng thầy hóa cáo Học sinh lẩm bẩm đấm ăn xôi. Cả ngành giáo dục gầm đầu cúi. Sao quá nhiều sâu đục bộ tôi. mayngan *** BỨC TÂM THƯ. Đọc bức tâm thư vãi cả hồn. Thủ khoa thất nghiệp nước nào hơn. Nuôi bao kỳ vọng nơi trang giấy Hết cả niềm tin trong lá đơn. Trách kẻ cầm cân sao đáng giận Buồn người nẩy mực nghĩ mà căm Có quyền có chức tâm không có Chỉ biết gom đầy cái túi tham mayngan *** HÀNH VÀ HỌC. Vừa mới tan trường chưa kịp ngơi. Qua loa vài miếng vội đi ngay. Học sinh áp lực hành và học. Cha mẹ lo xa giỏi với hay Biến tướng dạy thêm đầy đọa trẻ. Trá hình phụ đạo tội tình thầy. Tuổi thơ khốn khổ vì thành tích. Phát triển tư duy có chữ chơi may ngan *** CÀNG CẢI CÀNG NGU. Cải cách liên miên hết biết đường. Chỉnh biên nhiều bận nát như tương. Mỗi lần thay ghế ông này đổi Có lúc cầm quyền lão khác cương. Thầy giáo nhức đầu đâm ngán ngẩm Học sinh mệt óc hóa ương ương. Ôi toàn tiến sĩ bầy mưu PHẨY... Tội lũ trẻ con học thảm thương. mayngan *** HỌC CHO ĐÚNG CÁCH Làm sao bỏ cái học từ chương Phát triển tư duy tính tự cường Giáo dục công dân tròn lễ nghĩa Khuyên răn đạo đức giữ luân thường Tác phong thanh lịch nơi công cộng Cư xử nhân văn chốn học đường. Vừa học vừa chơi sao đúng cách Thành người hữu ích khi rời trường may ngan *** CÁI HỌC THỜI NAY Cái học thời nay dạy cái gì. Chẳng còn lý tưởng chán quá đi. Học sao trúng tủ ôn bài chép. Dạy cách đoán đề lấy điểm thi. Phụ đạo kiếm tiền lo cái bụng Học hành chối chết có được chi. Ra trường mơ chức ngồi vơ của. Còn kẻ tài năng kiếm chỗ đi. mayngan *** NGÀY NHÀ GIÁO Lễ giáo truyền đời hãy khắc tâm. Tấm lòng giảng dậy nhớ công ơn Thầy cô khai mở đường tri thức. Cha mẹ khuyên răn lẽ hiếu nhân. Dưỡng dục chăm nom ghi suốt kiếp. Bảo ban nuôi nấng tháng ngày mang Mừng ngày nhà giáo xin dâng tặng. Vạn đóa hoa hồng nặng nghĩa ân mayngan *** TÌNH THẦY CÔ Hình hài cha mẹ sinh ra Công thầy cô dậy đưa ta thành người Tình sâu sao tả bằng lời Bao điều dạy bảo suốt thời ấu thơ Uốn từng nét chữ vần thơ Tấm lòng nhân hậu khó mờ tháng năm Khai tài khai trí khai tâm Chỉ đường lễ nghĩa uốn mầm tương lai Đường đời nặng gánh trên vai Công thành danh toai nhớ ngày còn thơ Ai quên giềng mối thầy cô Thành danh vẫn lỡ chuyến đò thành nhân Đời trần hai chữ nghĩa ân Ghi tâm khắc dạ tiếng thơm lưu truyền mayngan *** VIỆC HỌC THỜI NAY ! Con nít thời nay thật khổ thay Học điên học dại học đêm ngày Chỉ tiêu đạt chuẩn hành cô giáo Kế hoạch thi đua phải ép thầy Bố Mẹ buộc con thêm tiết đó Nhà trường bắt lớp trả môn này Cuối năm hể hả trường tiên tiến Giáo dục chăm lo thế mới hay mayngan *** CẤM DẬY THÊM Nhà nước trả lương cho giáo viên Ôi thôi quá rẻ lắm ưu phiền Cân đo đong đếm hoài thêm nợ Tiết kiệm chi tiêu vẫn thiếu tiền Vắt óc dạy ngoài bầy phụ đạo Hai chân đứng lớp điểm môn tìm Giờ đây cấm dậy theo quy định Biết sống ra sao... thật đứng tim may ngan *** CÁI HỌC TỪ CHƯƠNG Buồn thay cho cái học từ chương. Nhà giáo nhân dân cũng hết đường. Cải cách bao lần ... kinh phí... mất Chỉnh biên nhiều bận ... kho nhà ... căng Làm văn buộc chấm theo bài mẫu Học sử phải theo đúng luận cương Đáp án hội đồng thi đã định Triệt tiêu sáng tạo nước sao cường. mayngan *** PHỐ SÁCH VẮNG HOE. Phố sách đầu xuân sao vắng hoe. Nam thanh nữ tú hết còn mê. Phải chăng tri thức nay thời lỗi Có đúng văn chương đã bị chê. Trong quán nâng ly dô cạch cạch Về nhà lên Net lướt vê vê. Kiếm người mua sách chừng hơi khó. Cái thú văn hoa xưa ...tái tê...! mayngan *** TUYỂN SINH THỜI NAY ! Chính sách ưu tiên triệt ước mong Điểm cao vẫn rớt thật buồn lòng. Tài năng chưa chắc ...ôi chân lý Lý lịch vẫn hơn ...thật bất công. Đào tạo bao người kém tố chất. Tuyển sinh nhiều kẻ học bằng không. Tước đi cơ hội sinh viên giỏi Nhân lực tương lai sẽ thiếu ... ÔNG mayngan *** ĐẠO LÝ CHỚ QUÊN Uống nước nhớ nguồn đạo lý xưa. Vô ơn bạc nghĩa khó dung tha. Nhớ lời trung hiếu ôi tâm đắc Theo lối sân si thật thối tha. Nhân quả sáng soi vầng nhật nguyệt Luân thường tăm tối bãi tha ma. Thói đời vị kỷ buồn nhân cách. Chấm sổ Thiên Tào Địa ngục sa. mayngan *** NGÀY NHÀ GIÁO Tôn sư trọng đạo rạng tương lai. Truyền thống ngàn xưa không thể phai. Sự nghiệp đáo thành ai dạy dỗ. Công danh thăng tiến biết ơn Thầy. Nhớ lời chỉ bảo ngày thơ ấu. Nhớ chữ khai tâm thuở thiếu thời Chắp cánh hoa lòng ân nghĩa kính. Mừng ngày nhà giáo nặng tình thâm. mayngan
 2. LỐI ĐẠO... Minh triết tìm đâu giữa biển đời Cõi hư vạn biến mãi đầy vơi Tánh không tiệm cận đường tâm mở Huệ trí hanh thông lối đạo khai Vô ngã vô minh vô sắc tướng Sở tri sở giác sở thân lai Luân hồi sinh tử vòng nhân quả Diệu pháp huyền vi đón đợi ai mayngan2
 3. HÀ NỘI MÙA THU Hà Nội thay mầu lúc chớm thu. Hớp hồn du khách đã bao mùa. Hoa sữa Nguyễn Du nồng nỗi nhớ Lá vàng Hoàng Diệu thắm hồn thu Thê Húc Tháp Rùà huyền thoại cổ. Ngọc Sơn Tháp bút địa danh xưa. Heo may se lạnh lưu chân khách Liễu rủ bên hồ động ý thơ mayngan2
 4. BÊN SUỐI THƠ HỒNG GIẤC MƠ HOA 1 Về đây hồi tuởng giấc mơ hoa Nắng lụa đường xưa quyện gót ngà Mắt biếc khát khao mầu hạ trước Môi hồng héo hắt ánh xuân qua Trăng treo đầu núi dư âm thoảng Sao rụng ngang trời dấu lệ sa Mây xám giăng giăng mờ lối cũ Ðêm ngân dạ khúc khắp thiên hà GIẤC MƠ HOA 2 Đêm ngân dạ khúc khắp thiên hà. Dìu dặt tơ lòng cung bậc xa Nguyệt rạng hồn hoa xưa lộng lẫy Nhật soi phận liễu cũ kiêu sa Cô phòng kẻ ở đầy lưu luyến Lữ thứ người đi có thiết tha Cánh én chưa về xuân mãi đợi Sông thương còn nặng nợ phù sa GIẤC MƠ HOA 3 Sông thương còn nặng nợ phù sa Con nước vơi đầy năm tháng qua. Bao chuyến đò chiều xuôi bến vắng Diều xanh từng cánh khuất bờ xa Giữa rừng mơ đỏ ngùi thân liễu Bên suối thơ hồng tủi phận hoa. Phím mộng tơ trùng muôn điệu vỡ Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa GIẤC MƠ HOA 4 Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa Đêm trắng cô liêu bóng nguyệt hòa Rụng cánh xuân thì bên suối mộng Tàn mầm xuân sắc dưới đồi hoa Thiên thu sỏi đá say tình ngọc Hoa cỏ trăm năm lịm giấc ngà Hương phấn phai tàn năm tháng tận Sầu miên vời vợi khúc huyền ca GIẤC MƠ HOA 5 Sầu miên vời vợi khúc huyền ca Phiến lá tình yêu lạc biển hoa Tiềm thức khơi dòng mơ nghiệt ngã Tâm tư chìm nẻo mộng phôi pha Hoa sầu rụng trắng thềm thương hận Cánh biếc rơi vàng lối vị tha Một đoá hồng phai trên đỉnh nhớ Tình như sương khói lạnh cung ngà GIÁC MƠ HOA 6 Tình như sương khói lạnh cung ngà Cổ tích một thời xuân đã qua Tà áo lụa phai vàng cố quận Nụ tầm xuân biếc buốt giang hà Non thề dào dạt ngàn âm cũ Suối mộng êm đềm muôn điệu xưa Hoài niệm ngày xanh đêm nguyệt khuyết Xuân hồng đã lỡ một mùa xa mayngan2
 5. VU LAN DÂNG MẸ Vu Lan dâng Mẹ đóa hồng tươi. Báo hiếu công ơn lễ tạ người. Công dưỡng dục sao quên mãi nhớ Nghĩa sinh thành khắc dạ nào vơi Lời ru êm nặng tình non nước Dòng sữa ngọt chan chứa tháng ngày. Nhặt ánh hoàng hôn soi bóng cả. Tình thương của Mẹ suốt đời vay Mayngan2
 6. QUY LUẬT VĨNH HẰNG Vẫn biết đời trần chỉ thoáng qua. Trăm năm thấp thoáng bóng phù du Ung dung mà đón điều nhân quả Tự tại để chờ trả nghiệp xưa. Hạnh phúc tùy duyên chớ nghĩ ngợi Khổ đau do phận cứ vô tư. Làm lành được phước gieo mầm tốt Quy luật vĩnh hằng một cõi hư mayngan
 7. TIẾNG THỜI GIAN Em ạ! Tuổi hồng trôi quá mau. Xuân đời dần cạn ,nghĩa tình sâu. Thuyền hoa hạnh phúc tròn mơ ước Cặp bến yêu thương đạt nguyện cầu. Ánh mắt vẫn nguyên mầu nắng cũ Đôi môi còn mọng nụ hôn đầu. Chiều mưa thuở ấy bên hiên mộng. Lặng tiếng thời gian qua rất lâu mayngan
 8. ĂN GÌ CŨNG CHẾT Càng nghĩ càng đau một giống nòi Vì tiền đầu độc lẫn nhau thôi Thịt thà rau trái thì bơm thuốc. Hoa quả cá tôm độc chất sài. Thần chết lắc đầu do chúng nó. Diêm Vương ngao ngán bởi vì ai. Ung thư báo hại do ăn uống Luật pháp không nghiêm chán mớ đời. mayngan
 9. TRÀ ĐÀM Bằng hữu thân yêu đến thưởng trà Chén tình đàm đạo ngát hương hoa Quên đi thế sự nhân sinh luận Về với nội tâm triết lý hòa. Thong thả cõi trần vui cát bụi Thảnh thơi cuộc thế dạo ta bà. Rong chơi trọn kiếp hồn thư thái Thả cánh phù vân xuôi bến xa mayngan
 10. ĐƯỜNG CHÂN LÝNhìn đời sao lắm cảnh lầm thanSanh diệt vô minh trên thế gian Quán tưởng tìm về chân bản ngã Hành thiền xuyên suốt gốc phù vân Chân như hồi thức như lai chiếu Tự tánh vọng tâm vạn pháp ngân Nhân quả luân hồi xoay chuyển mãi Viên thành chánh giác chứng Tam Thân mayngan 2
 11. ĐỜI HƯ ẢOSẽ có một ngày chẳng thích gì.Một đời hư ảo đến rồi đi.Tấm thân tứ đại sao kỳ bíĐịnh luật vô thường thật diệu kỳ.Cuối nẻo luân hồi thăm thẳm đoánĐâu đường giải thoát nỗi niềm suyÔi chao vạn vật như bong bóng.Đổi dạng thay hình khó biết chi.mayngan2
 12. THƯỞNG TRÀ.Tri kỷ về thăm muốn thưởng trà.Bao nhiêu ấm quý lấy bầy raMạnh Thần Lưu Bội mời bằng hữuThế Đức Gan Gà đãi khách xaTrà đạo mạn đàm phương pháp uốngTrà kinh luận giải cách dùng xưa.Gặp người lịch lãm tăng hương vị.Văn hóa đặc trưng mỗi quốc gia.mayngan2
 13. NHẸ BƯỚC DƯƠNG TRẦNHạnh phúc tìm đâu cõi thế gian.Phải chăng sướng khổ đến tùy tâmNhân ái soi đường gieo họa phúcTừ bi mở lối nhẹ tâm canNghiệp duyên đã định trong tiền kiêp.Nhân quả xoay vần số phận anPhù du cuộc sống đầy hư ảoNhẹ bước dương trần nhân ảnh tanmayngan2
 14. BÀI NGỢI CA BÓNG ĐÁ Việt Nam chung kết thần kỳ chưa ? Bóng đá sang trang lịch sử nhà. Cả nước đồng thanh mừng chiến thắng. Triệu người như một khải hoàn ca Địa cầu chấn động chàng trai Việt Tổ quốc vinh danh cầu thủ ta. Lắng tiếng giang san hòa nhịp nước Chung dòng máu đỏ ngập cờ hoa. mayngan2 23.1.2018
 15. LẮNG ...!Lắng tiếng đời trôi như khói mây.Lắng tâm tư rụng cuối chân ngàyLắng mầu hư ảo quanh trần thế.Lắng nẻo hư không dạo cuộc chơi. Lắng bả vinh hoa rồi sẽ mất. Lắng chân giá trị mãi còn đây. Lắng hồn vô định ngao du cõi... Lắng vạn lối về thần thức bay. mayngan2
 16. Một năm nữa sắp qua Mùa giáng sinh lại về.Chúc quý bạn thơ một mùa giáng sinh an lànhvà một năm mới hạnh phúc viên mãn.MỪNG CHÚA GIÁNG SINHVũ trụ bừng lên muôn ánh saoBethelehem Thiên Chúa giáng ngôi mầuThiên thần tung cánh vang ngàn cõiChư thánh cất lời động vạn châuNhân loại lưu truyền lời sáng thếThế gian rao giảng tiếng kinh cầuTrên cây thập tự vinh danh Chúa.Cứu rỗi chúng sinh tan khổ đauMayngan Họa thơ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ của cụ Nguyễn Khuyến ... NÉM CHUỘT VỠ BÌNH Mấy năm yên ổn chắc yên nhà. Quan lớn đồng liêu tính nước xa. Ở phủ dùng mưu bầy bắt lợn Về vườn nghĩ kế giả nuôi gà. Ngờ đâu cả lũ giờ lên thớt. Sao tưởng một bè hết ngắm hoa. Dị mộng đồng sàng nay mới thấm Sợ rằng ném chuột vỡ bình ta. mayngan 16.12.2017 *** BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ Tác giả: Nguyễn Khuyến Đã bấy lâu nay bác tới nhà, Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá; Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ; Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, Bác đến chơi đây, ta với ta.
 17. CHUYÊN NƯỚC TÔI Buồn tình ngẫm nghĩ chuyện Đồng Tâm. Xóm dưới làng trên bé cái nhầm. Bạc tóc mà suy lời thế lực Đau đầu rồi nghĩ chuyện nhân tâm. Mực đen đã chấm nào lay chuyển Giấy trắng thành lời sao dám châm....(chước) Khủng hoảng lòng tin cần xét lại. Hai từ ĐẦU THÚ xót lòng dân mayngan 5.11.2017 ... AN TOÀN THỰC PHẨM. An toàn thực phẩm đáng buồn thay. Lợi nhuận kim tiền sống mặc bay. Nuôi lợn hai chuồng ,chuồng đó bán. Trồng rau hai luống ,luống này sơi. Thuốc bơm mau chín ăn rồi tử. Chất trộn tăng cân nếm chết tươi Đầu độc lẫn nhau rầu thực trạng. Nhân tâm tha hóa quá suy đồi. mayngan
 18. CÕI TẠM Cõi tạm đón đưa bao vĩ nhân. Nghiêng trời lệch đất cũng rời trần. Phải chăng còn lại điều trung hiếu Có thể nào quên lẽ nghĩa nhân. Nhẹ kiếp vô minh đầy bão tố. Thương đời vô định lắm đa đoan. Vô thường cát bụi càn khôn chuyển. Sáu nẻo luân hồi thiện ác phân. mayngan
 19. NHỮNG BÀI TÌNH CA 4Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông.Ơn Em Duyên Kiếp kết Tình Nồng.Ngày Xưa Hoàng Thị đầy Ước NguyệnThuở Ấy Có Em thỏa Nỗi Lòng.Chiếc Lá Thu Phai vàng Cõi NhớCăn Nhà Mộng Ước ấm Đêm Đông.Nỗi Buồn Hoa Phượng thành Dĩ Vãng.Em Đã Cho Tôi Triệu Đóa Hồng.mayngan
 20. DUYÊN !Vạn vật sinh ra đều hữu Duyên.Muôn trùng biến hóa cũng tùy Duyên.Sang giầu phận số âu nhân quả.Đau khổ tử sanh ấy nghiệp Duyên.Dạo chuyến xe đời nương phước huệXuôi dòng định mệnh quý nhân Duyên.Vô thường ngàn cánh rơi từ lúc.Mở mắt chào đời đón chữ Duyên may ngan
 21. CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI XƯA.Chữ nhẫn nội hàm ý cổ nhân Cương nhu đúng lúc thoái khi cần Từ bi hỉ xả buông tai họa Tức giận hận thù ắt lụy thân. Phẫn nộ hồ đồ tiêu việc lớn Tham lam cuồng bạo thất nhân tâm. Khéo lùi thành thắng xưa nay thế. Chữ nhẫn biết dùng vạn sự an. mayngan
 22. Năm xưa cả dân tộc đều rơi lệ khi biết về mối tình trung liệt của chí sĩ Nguyễn Thái Học và Cô Giang . Họ đã hy sinh vì nền độc lập của tổ quốc.Cụ Phan Bội Châu cũng không cầm được lòng mà sáng tác bài thơ lưu danh thiên cổ về cuộc tình này....TÌNH CAO THƯỢNG. Họa thơ CÔ KHÓC CẬU của cụ Phan Bội Châu về mối tình trung liệt của Cô Giang Sấm nổ ngang trời vẫn thẳng lưng. Thương người đồng chí rõ tài năng. Lòng đau dạ xót cao xanh thấu. Nghĩa nặng tình sâu ai sánh bằng. Chí cả sáng soi vầng nhật nguyệt Tình chung u uất mấy tuần trăng Duyên vàng thôi lỡ nào ân hận. Sông núi hồn thiêng có thấu chăng. mayngan THÁC LỜI NGUYỄN THÁI HỌC CÙNG CHỊ EM CÔ GIANG, BẮC BÀI 1 – CÔ KHÓC CẬUTác giả:Phan Bội ChâuThình lình một tiếng sét ngang lưng,Nuốt nghẹn tình tơ xiết nói năng.Mây mịt mờ xanh trời vẫn hắc,Giọt chan chứa đổ, bể khôn bằng.Thân vàng đành cậu liều theo cái,Dạ tuyết thôi em gởi với trăng.May nữa duyên sau còn gặp gỡ,Suối vàng cười nụ có ngày chăng? Từ năm 1927 đến 1930, phong trào thanh niên “Việt Nam quốc dân đảng” nổi lên rầm rộ, đánh thức lòng hoạt động yêu nước của các tầng lớp xã hội và làm sôi nổi xứ Bắc, với những cuộc tổ chức bí mật, những vụ ám sát, bãi công, những cuộc khởi nghĩa máu sắt ở Yên Bái, ở Lâm Thao, ở Vĩnh Bảo. Phong trào lúc ấy có nhiều phụ nữ tham gia, đóng góp tài sức vào mọi việc hoạt động của đảng rất đắc lực. Cô Nguyễn Thị Giang, sau khi việc đảng vở lỡ và vụ đổ máu Yên Bái, vẫn mạo hiểm làm trọn nhiệm vụ liên lạc giữa đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các anh em đồng chí ẩn núp khắp nơi. Cô khéo giữ tung tích, đến nỗi mật thám Pháp lùng bắt cô ráo riết mà không sao bắt được. Trong khi ấy, cô vẫn ở quanh Hà Nội, vẫn làm việc đảng như thường.Cho tới ngày 16 tháng sáu 1930, Thái Học lên đoạn đầu đài ở Yên Bái với 12 bạn đồng chí, cô Giang trà trộn chung quanh, lấy tâm hồn tiễn đưa đảng trưởng, rồi đáp xe lửa xuống Vĩnh Yên, rút súng lục tự tử giữa cánh đồng làng Thổ Lang, chính là quê hương Thái Học.Cách đó không lâu, cụ Phan gởi đăng ở một tuần báo trong Sài Gòn, mấy bài thơ này. Cụ thác ra chuyện một đôi nhân tình gắn bó, nhưng chẳng may cậu trai bị nạn chết, cô gái đặt bàn thờ khóc tế bằng một bài thơ. Hồn cậu trai cũng làm thơ đáp lại, giãi bày tâm sự. Sau cô gái thác theo ý trung nhân. Người chị thương em, khóc than cảm khái. Lúc bấy giờ, ai cũng thấy rõ cụ Phan ký thác vào chuyện Thái Học và chị em cô Giang cô Bắc mà làm ra mấy bài thơ này.Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957
 23. Tưởng nhớ nhà cách mạng NGUYỄN AN NINH(Họa theo bài thơ đã lưu truyền trong đồng bào Đức Hòa Hốc Môn bài thơ về Nguyễn An Ninh, thể hiện một nhân sinh quan của người cách mạng“Chống Thực nung sôi giọt máu hồng, Bốn mươi bốn tuổi trãi gan trung. Nhân dân còn mắc vòng nô lệ, Khoa giáp màng chi miếng đỉnh chung. Một thác Côn Sơn bia vạn cổ, Bao lần Chuông Bể dội non sông. Dân quyền đánh thức hồn dân tộc, Trước có Lư Thoa (J.J. Rousseau) , sau có ông .... Tưởng nhớ nhà chí sĩ. NGUYỄN AN NINHTrọn đời dâng hiến quả tim hồng. Đất Việt rạng ngời gương tận trung. Tìm lối tự do đền nợ nước Chỉ đường độc lập trả thù chung. Viết văn hun đúc lòng dân tộc Diễn thuyết hùng hồn lời núi sông Cái bả vinh hoa nào đếm xỉa. Sử xanh muôn thuở vinh danh Ông. mayngan2 ... Bài thơ cuối cùng của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh Lê Minh Quốc Nguyễn An Ninh (15 tháng 9 năm 1900 - 14 tháng 8 năm 1943) là nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Ông mất trong tù vào ngày 14 tháng 8 năm 1943, hai năm trước khi Việt Nam giành lại được độc lập, hưởng dương 43 tuổi. ... Vì vậy, chiếc xe bò chở xác Nguyễn An Ninh cứ như thế, lại tiếp tục lộc cộc đi qua những con đường gập ghềnh để đến khu mộ Hàng Keo. Thấy quần áo ông quá cũ nát, một người tù đã lấy chiếc áo còn khá lành lặn của mình để thay. Và họ đã tìm thấy trong túi áo ông những dòng chữ viết nghệch ngoạc như sau: Sống - Chết Sống mà vô dụng, sống làm chi Sống chẳng lương tâm, sống ích gì? Sống trái đạo người, người thêm tủi Sống quên ơn nước, nước càng khi. Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ Sống sao nên phải, cho nên sống Sống để muôn đời, sử tạc ghi. Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài Chết đáng là người đủ mắt tai Chết được dựng hình tên chẳng mục Chết đưa vào sử chứ không phai Chết đó, rõ ràng danh sống mãi Chết đây, chỉ chết cái hình hài Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.
 24. CÂU THẾ.Họa bài THU ĐIẾU.Của cụ Nguyễn Khuyến.Tình nghĩa bây chừ đã hết veo.An toàn hạ cánh vẫn còn teo.Nhân gieo ngày ấy phải chăng tớiQuả báo năm xưa sẽ đến vèoThu điếu bài thơ thanh thoát hưởng.Đoạt tù phóng sự lỗi lầm teoNgày xưa câu cá nay câu THẾNhân cách rẻ hơn những cánh bèomayngan2....THU ĐIẾUTác giả: Nguyễn KhuyếnAo thu lạnh lẽo nước trong veoMột chiếc thuyền câu bé tẻo teoSóng biếc theo làn hơi gợn tíLá vàng trước gió sẽ đưa vèoTầng mây lơ lững, trời xanh ngắtNgõ trúc quanh co, khách vắng teoTựa gối ôm cần lâu chẳng đượcCá đâu đớp động dưới chân bèo....ĐỐI ẨMHọa bài THU ẨMCủa cụ Nguyễn Khuyến.Biệt thự đêm về khiêu vũ te.Tranh quyền đoạt lợi nhắm ai lòe.Vài ly tức khí cảnh nhà toétMấy chén sinh tình vận nước loe.Phố xá dân đen lòng rách nátHậu cung quan lớn mắt vàng hoe.Rối tinh nội bộ say thời cuộcĐối ẩm vài chiêu đã bét nhè.mayngan2...Thu ẨmTác giả: Nguyễn KhuyếnNăm gian nhà cỏ thấp le teNgõ tối đêm sâu đóm lập lòeLưng giậu phất phơ màu khói nhạtLàn ao lóng lánh bóng trăng loeDa trời ai nhuộm mà xanh ngắt ?Mắt lão không vầy cũng đỏ hoeRượu tiếng rằng hay, hay chả mấyĐộ năm ba chén đã say nhè...THỜI THẾ VỊNHHọa bài THU VỊNHCủa cụ Nguyễn KhuyếnCửa sắt then cài lớp ngói cao.Nhà ai to quá thấy buồn ... hiu.Ngẫm mình phận bé sao bò tớiNhìn kẻ quyền cao lết gối vàoTiếng trống bất bình động lũ đóHồi chuông cảnh tỉnh gõ ông nào.Nhân đà thắng thế phe ta quyếtĐức Quốc xa xôi vẫn khó đàomayngan2...Thu VịnhTác giả: Nguyễn KhuyếnTrời thu xanh ngắt mấy tầng cao,Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.Nước biếc trông như tầng khói phủSong thưa để mặc ánh trăng vào.Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,Một tiếng trên không ngỗng nước nào ?Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. (1)o0o(1) Ông Đào: tức Đào Tiềm, tự Uyên Minh, từ quan về ở ẩn đời nhà Tấn, nổi tiếng thanh cao. LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM.Đường Lâm làng cổ đất hai vua.Bản sắc cứ Đoài luyến khách duBố cái đại vương lưu sử sách.Ngô Quyền hoàng đế định sơn hà.Cổng làng Mông Phụ cây đa cỗi.Chùa Mía Sùng Nghiêm tượng gỗ xưaVăn miếu Sơn Tây hoài niệm cũNgàn năm văn vật nước non nhà. may ngan
 25. LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM.Đường Lâm làng cổ đất hai vua.Bản sắc cứ Đoài luyến khách duBố cái đại vương lưu sử sách.Ngô Quyền hoàng đế định sơn hà.Cổng làng Mông Phụ cây đa cỗi.Chùa Mía Sùng Nghiêm tượng gỗ xưaVăn miếu Sơn Tây hoài niệm cũNgàn năm văn vật nước non nhà. may ngan