• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  79
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mayngan

 1. ĂN GÌ CŨNG CHẾT Càng nghĩ càng đau một giống nòi Vì tiền đầu độc lẫn nhau thôi Thịt thà rau trái thì bơm thuốc. Hoa quả cá tôm độc chất sài. Thần chết lắc đầu do chúng nó. Diêm Vương ngao ngán bởi vì ai. Ung thư báo hại do ăn uống Luật pháp không nghiêm chán mớ đời. mayngan
 2. BÊN SUỐI THƠ HỒNG GIẤC MƠ HOA 1 Về đây hồi tuởng giấc mơ hoa Nắng lụa đường xưa quyện gót ngà Mắt biếc khát khao mầu hạ trước Môi hồng héo hắt ánh xuân qua Trăng treo đầu núi dư âm thoảng Sao rụng ngang trời dấu lệ sa Mây xám giăng giăng mờ lối cũ Ðêm ngân dạ khúc khắp thiên hà GIẤC MƠ HOA 2 Đêm ngân dạ khúc khắp thiên hà. Dìu dặt tơ lòng cung bậc xa Nguyệt rạng hồn hoa xưa lộng lẫy Nhật soi phận liễu cũ kiêu sa Cô phòng kẻ ở đầy lưu luyến Lữ thứ người đi có thiết tha Cánh én chưa về xuân mãi đợi Sông thương còn nặng nợ phù sa GIẤC MƠ HOA 3 Sông thương còn nặng nợ phù sa Con nước vơi đầy năm tháng qua. Bao chuyến đò chiều xuôi bến vắng Diều xanh từng cánh khuất bờ xa Giữa rừng mơ đỏ ngùi thân liễu Bên suối thơ hồng tủi phận hoa. Phím mộng tơ trùng muôn điệu vỡ Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa GIẤC MƠ HOA 4 Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa Đêm trắng cô liêu bóng nguyệt hòa Rụng cánh xuân thì bên suối mộng Tàn mầm xuân sắc dưới đồi hoa Thiên thu sỏi đá say tình ngọc Hoa cỏ trăm năm lịm giấc ngà Hương phấn phai tàn năm tháng tận Sầu miên vời vợi khúc huyền ca GIẤC MƠ HOA 5 Sầu miên vời vợi khúc huyền ca Phiến lá tình yêu lạc biển hoa Tiềm thức khơi dòng mơ nghiệt ngã Tâm tư chìm nẻo mộng phôi pha Hoa sầu rụng trắng thềm thương hận Cánh biếc rơi vàng lối vị tha Một đoá hồng phai trên đỉnh nhớ Tình như sương khói lạnh cung ngà GIÁC MƠ HOA 6 Tình như sương khói lạnh cung ngà Cổ tích một thời xuân đã qua Tà áo lụa phai vàng cố quận Nụ tầm xuân biếc buốt giang hà Non thề dào dạt ngàn âm cũ Suối mộng êm đềm muôn điệu xưa Hoài niệm ngày xanh đêm nguyệt khuyết Xuân hồng đã lỡ một mùa xa mayngan2
 3. TRÀ ĐÀM Bằng hữu thân yêu đến thưởng trà Chén tình đàm đạo ngát hương hoa Quên đi thế sự nhân sinh luận Về với nội tâm triết lý hòa. Thong thả cõi trần vui cát bụi Thảnh thơi cuộc thế dạo ta bà. Rong chơi trọn kiếp hồn thư thái Thả cánh phù vân xuôi bến xa mayngan
 4. LỐI ĐẠO... Minh triết tìm đâu giữa biển đời Cõi hư vạn biến mãi đầy vơi Tánh không tiệm cận đường tâm mở Huệ trí hanh thông lối đạo khai Vô ngã vô minh vô sắc tướng Sở tri sở giác sở thân lai Luân hồi sinh tử vòng nhân quả Diệu pháp huyền vi đón đợi ai mayngan2
 5. ĐƯỜNG CHÂN LÝNhìn đời sao lắm cảnh lầm thanSanh diệt vô minh trên thế gian Quán tưởng tìm về chân bản ngã Hành thiền xuyên suốt gốc phù vân Chân như hồi thức như lai chiếu Tự tánh vọng tâm vạn pháp ngân Nhân quả luân hồi xoay chuyển mãi Viên thành chánh giác chứng Tam Thân mayngan 2
 6. ĐỜI HƯ ẢOSẽ có một ngày chẳng thích gì.Một đời hư ảo đến rồi đi.Tấm thân tứ đại sao kỳ bíĐịnh luật vô thường thật diệu kỳ.Cuối nẻo luân hồi thăm thẳm đoánĐâu đường giải thoát nỗi niềm suyÔi chao vạn vật như bong bóng.Đổi dạng thay hình khó biết chi.mayngan2
 7. THƯỞNG TRÀ.Tri kỷ về thăm muốn thưởng trà.Bao nhiêu ấm quý lấy bầy raMạnh Thần Lưu Bội mời bằng hữuThế Đức Gan Gà đãi khách xaTrà đạo mạn đàm phương pháp uốngTrà kinh luận giải cách dùng xưa.Gặp người lịch lãm tăng hương vị.Văn hóa đặc trưng mỗi quốc gia.mayngan2
 8. NHẸ BƯỚC DƯƠNG TRẦNHạnh phúc tìm đâu cõi thế gian.Phải chăng sướng khổ đến tùy tâmNhân ái soi đường gieo họa phúcTừ bi mở lối nhẹ tâm canNghiệp duyên đã định trong tiền kiêp.Nhân quả xoay vần số phận anPhù du cuộc sống đầy hư ảoNhẹ bước dương trần nhân ảnh tanmayngan2
 9. BÀI NGỢI CA BÓNG ĐÁ Việt Nam chung kết thần kỳ chưa ? Bóng đá sang trang lịch sử nhà. Cả nước đồng thanh mừng chiến thắng. Triệu người như một khải hoàn ca Địa cầu chấn động chàng trai Việt Tổ quốc vinh danh cầu thủ ta. Lắng tiếng giang san hòa nhịp nước Chung dòng máu đỏ ngập cờ hoa. mayngan2 23.1.2018
 10. LẮNG ...!Lắng tiếng đời trôi như khói mây.Lắng tâm tư rụng cuối chân ngàyLắng mầu hư ảo quanh trần thế.Lắng nẻo hư không dạo cuộc chơi. Lắng bả vinh hoa rồi sẽ mất. Lắng chân giá trị mãi còn đây. Lắng hồn vô định ngao du cõi... Lắng vạn lối về thần thức bay. mayngan2
 11. Một năm nữa sắp qua Mùa giáng sinh lại về.Chúc quý bạn thơ một mùa giáng sinh an lànhvà một năm mới hạnh phúc viên mãn.MỪNG CHÚA GIÁNG SINHVũ trụ bừng lên muôn ánh saoBethelehem Thiên Chúa giáng ngôi mầuThiên thần tung cánh vang ngàn cõiChư thánh cất lời động vạn châuNhân loại lưu truyền lời sáng thếThế gian rao giảng tiếng kinh cầuTrên cây thập tự vinh danh Chúa.Cứu rỗi chúng sinh tan khổ đauMayngan Họa thơ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ của cụ Nguyễn Khuyến ... NÉM CHUỘT VỠ BÌNH Mấy năm yên ổn chắc yên nhà. Quan lớn đồng liêu tính nước xa. Ở phủ dùng mưu bầy bắt lợn Về vườn nghĩ kế giả nuôi gà. Ngờ đâu cả lũ giờ lên thớt. Sao tưởng một bè hết ngắm hoa. Dị mộng đồng sàng nay mới thấm Sợ rằng ném chuột vỡ bình ta. mayngan 16.12.2017 *** BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ Tác giả: Nguyễn Khuyến Đã bấy lâu nay bác tới nhà, Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá; Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ; Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, Bác đến chơi đây, ta với ta.
 12. CHUYÊN NƯỚC TÔI Buồn tình ngẫm nghĩ chuyện Đồng Tâm. Xóm dưới làng trên bé cái nhầm. Bạc tóc mà suy lời thế lực Đau đầu rồi nghĩ chuyện nhân tâm. Mực đen đã chấm nào lay chuyển Giấy trắng thành lời sao dám châm....(chước) Khủng hoảng lòng tin cần xét lại. Hai từ ĐẦU THÚ xót lòng dân mayngan 5.11.2017 ... AN TOÀN THỰC PHẨM. An toàn thực phẩm đáng buồn thay. Lợi nhuận kim tiền sống mặc bay. Nuôi lợn hai chuồng ,chuồng đó bán. Trồng rau hai luống ,luống này sơi. Thuốc bơm mau chín ăn rồi tử. Chất trộn tăng cân nếm chết tươi Đầu độc lẫn nhau rầu thực trạng. Nhân tâm tha hóa quá suy đồi. mayngan
 13. CÕI TẠM Cõi tạm đón đưa bao vĩ nhân. Nghiêng trời lệch đất cũng rời trần. Phải chăng còn lại điều trung hiếu Có thể nào quên lẽ nghĩa nhân. Nhẹ kiếp vô minh đầy bão tố. Thương đời vô định lắm đa đoan. Vô thường cát bụi càn khôn chuyển. Sáu nẻo luân hồi thiện ác phân. mayngan
 14. NHỮNG BÀI TÌNH CA 4Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông.Ơn Em Duyên Kiếp kết Tình Nồng.Ngày Xưa Hoàng Thị đầy Ước NguyệnThuở Ấy Có Em thỏa Nỗi Lòng.Chiếc Lá Thu Phai vàng Cõi NhớCăn Nhà Mộng Ước ấm Đêm Đông.Nỗi Buồn Hoa Phượng thành Dĩ Vãng.Em Đã Cho Tôi Triệu Đóa Hồng.mayngan
 15. DUYÊN !Vạn vật sinh ra đều hữu Duyên.Muôn trùng biến hóa cũng tùy Duyên.Sang giầu phận số âu nhân quả.Đau khổ tử sanh ấy nghiệp Duyên.Dạo chuyến xe đời nương phước huệXuôi dòng định mệnh quý nhân Duyên.Vô thường ngàn cánh rơi từ lúc.Mở mắt chào đời đón chữ Duyên may ngan
 16. CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI XƯA.Chữ nhẫn nội hàm ý cổ nhân Cương nhu đúng lúc thoái khi cần Từ bi hỉ xả buông tai họa Tức giận hận thù ắt lụy thân. Phẫn nộ hồ đồ tiêu việc lớn Tham lam cuồng bạo thất nhân tâm. Khéo lùi thành thắng xưa nay thế. Chữ nhẫn biết dùng vạn sự an. mayngan
 17. Năm xưa cả dân tộc đều rơi lệ khi biết về mối tình trung liệt của chí sĩ Nguyễn Thái Học và Cô Giang . Họ đã hy sinh vì nền độc lập của tổ quốc.Cụ Phan Bội Châu cũng không cầm được lòng mà sáng tác bài thơ lưu danh thiên cổ về cuộc tình này....TÌNH CAO THƯỢNG. Họa thơ CÔ KHÓC CẬU của cụ Phan Bội Châu về mối tình trung liệt của Cô Giang Sấm nổ ngang trời vẫn thẳng lưng. Thương người đồng chí rõ tài năng. Lòng đau dạ xót cao xanh thấu. Nghĩa nặng tình sâu ai sánh bằng. Chí cả sáng soi vầng nhật nguyệt Tình chung u uất mấy tuần trăng Duyên vàng thôi lỡ nào ân hận. Sông núi hồn thiêng có thấu chăng. mayngan THÁC LỜI NGUYỄN THÁI HỌC CÙNG CHỊ EM CÔ GIANG, BẮC BÀI 1 – CÔ KHÓC CẬUTác giả:Phan Bội ChâuThình lình một tiếng sét ngang lưng,Nuốt nghẹn tình tơ xiết nói năng.Mây mịt mờ xanh trời vẫn hắc,Giọt chan chứa đổ, bể khôn bằng.Thân vàng đành cậu liều theo cái,Dạ tuyết thôi em gởi với trăng.May nữa duyên sau còn gặp gỡ,Suối vàng cười nụ có ngày chăng? Từ năm 1927 đến 1930, phong trào thanh niên “Việt Nam quốc dân đảng” nổi lên rầm rộ, đánh thức lòng hoạt động yêu nước của các tầng lớp xã hội và làm sôi nổi xứ Bắc, với những cuộc tổ chức bí mật, những vụ ám sát, bãi công, những cuộc khởi nghĩa máu sắt ở Yên Bái, ở Lâm Thao, ở Vĩnh Bảo. Phong trào lúc ấy có nhiều phụ nữ tham gia, đóng góp tài sức vào mọi việc hoạt động của đảng rất đắc lực. Cô Nguyễn Thị Giang, sau khi việc đảng vở lỡ và vụ đổ máu Yên Bái, vẫn mạo hiểm làm trọn nhiệm vụ liên lạc giữa đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các anh em đồng chí ẩn núp khắp nơi. Cô khéo giữ tung tích, đến nỗi mật thám Pháp lùng bắt cô ráo riết mà không sao bắt được. Trong khi ấy, cô vẫn ở quanh Hà Nội, vẫn làm việc đảng như thường.Cho tới ngày 16 tháng sáu 1930, Thái Học lên đoạn đầu đài ở Yên Bái với 12 bạn đồng chí, cô Giang trà trộn chung quanh, lấy tâm hồn tiễn đưa đảng trưởng, rồi đáp xe lửa xuống Vĩnh Yên, rút súng lục tự tử giữa cánh đồng làng Thổ Lang, chính là quê hương Thái Học.Cách đó không lâu, cụ Phan gởi đăng ở một tuần báo trong Sài Gòn, mấy bài thơ này. Cụ thác ra chuyện một đôi nhân tình gắn bó, nhưng chẳng may cậu trai bị nạn chết, cô gái đặt bàn thờ khóc tế bằng một bài thơ. Hồn cậu trai cũng làm thơ đáp lại, giãi bày tâm sự. Sau cô gái thác theo ý trung nhân. Người chị thương em, khóc than cảm khái. Lúc bấy giờ, ai cũng thấy rõ cụ Phan ký thác vào chuyện Thái Học và chị em cô Giang cô Bắc mà làm ra mấy bài thơ này.Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957
 18. Tưởng nhớ nhà cách mạng NGUYỄN AN NINH(Họa theo bài thơ đã lưu truyền trong đồng bào Đức Hòa Hốc Môn bài thơ về Nguyễn An Ninh, thể hiện một nhân sinh quan của người cách mạng“Chống Thực nung sôi giọt máu hồng, Bốn mươi bốn tuổi trãi gan trung. Nhân dân còn mắc vòng nô lệ, Khoa giáp màng chi miếng đỉnh chung. Một thác Côn Sơn bia vạn cổ, Bao lần Chuông Bể dội non sông. Dân quyền đánh thức hồn dân tộc, Trước có Lư Thoa (J.J. Rousseau) , sau có ông .... Tưởng nhớ nhà chí sĩ. NGUYỄN AN NINHTrọn đời dâng hiến quả tim hồng. Đất Việt rạng ngời gương tận trung. Tìm lối tự do đền nợ nước Chỉ đường độc lập trả thù chung. Viết văn hun đúc lòng dân tộc Diễn thuyết hùng hồn lời núi sông Cái bả vinh hoa nào đếm xỉa. Sử xanh muôn thuở vinh danh Ông. mayngan2 ... Bài thơ cuối cùng của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh Lê Minh Quốc Nguyễn An Ninh (15 tháng 9 năm 1900 - 14 tháng 8 năm 1943) là nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Ông mất trong tù vào ngày 14 tháng 8 năm 1943, hai năm trước khi Việt Nam giành lại được độc lập, hưởng dương 43 tuổi. ... Vì vậy, chiếc xe bò chở xác Nguyễn An Ninh cứ như thế, lại tiếp tục lộc cộc đi qua những con đường gập ghềnh để đến khu mộ Hàng Keo. Thấy quần áo ông quá cũ nát, một người tù đã lấy chiếc áo còn khá lành lặn của mình để thay. Và họ đã tìm thấy trong túi áo ông những dòng chữ viết nghệch ngoạc như sau: Sống - Chết Sống mà vô dụng, sống làm chi Sống chẳng lương tâm, sống ích gì? Sống trái đạo người, người thêm tủi Sống quên ơn nước, nước càng khi. Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ Sống sao nên phải, cho nên sống Sống để muôn đời, sử tạc ghi. Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài Chết đáng là người đủ mắt tai Chết được dựng hình tên chẳng mục Chết đưa vào sử chứ không phai Chết đó, rõ ràng danh sống mãi Chết đây, chỉ chết cái hình hài Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.
 19. CÂU THẾ.Họa bài THU ĐIẾU.Của cụ Nguyễn Khuyến.Tình nghĩa bây chừ đã hết veo.An toàn hạ cánh vẫn còn teo.Nhân gieo ngày ấy phải chăng tớiQuả báo năm xưa sẽ đến vèoThu điếu bài thơ thanh thoát hưởng.Đoạt tù phóng sự lỗi lầm teoNgày xưa câu cá nay câu THẾNhân cách rẻ hơn những cánh bèomayngan2....THU ĐIẾUTác giả: Nguyễn KhuyếnAo thu lạnh lẽo nước trong veoMột chiếc thuyền câu bé tẻo teoSóng biếc theo làn hơi gợn tíLá vàng trước gió sẽ đưa vèoTầng mây lơ lững, trời xanh ngắtNgõ trúc quanh co, khách vắng teoTựa gối ôm cần lâu chẳng đượcCá đâu đớp động dưới chân bèo....ĐỐI ẨMHọa bài THU ẨMCủa cụ Nguyễn Khuyến.Biệt thự đêm về khiêu vũ te.Tranh quyền đoạt lợi nhắm ai lòe.Vài ly tức khí cảnh nhà toétMấy chén sinh tình vận nước loe.Phố xá dân đen lòng rách nátHậu cung quan lớn mắt vàng hoe.Rối tinh nội bộ say thời cuộcĐối ẩm vài chiêu đã bét nhè.mayngan2...Thu ẨmTác giả: Nguyễn KhuyếnNăm gian nhà cỏ thấp le teNgõ tối đêm sâu đóm lập lòeLưng giậu phất phơ màu khói nhạtLàn ao lóng lánh bóng trăng loeDa trời ai nhuộm mà xanh ngắt ?Mắt lão không vầy cũng đỏ hoeRượu tiếng rằng hay, hay chả mấyĐộ năm ba chén đã say nhè...THỜI THẾ VỊNHHọa bài THU VỊNHCủa cụ Nguyễn KhuyếnCửa sắt then cài lớp ngói cao.Nhà ai to quá thấy buồn ... hiu.Ngẫm mình phận bé sao bò tớiNhìn kẻ quyền cao lết gối vàoTiếng trống bất bình động lũ đóHồi chuông cảnh tỉnh gõ ông nào.Nhân đà thắng thế phe ta quyếtĐức Quốc xa xôi vẫn khó đàomayngan2...Thu VịnhTác giả: Nguyễn KhuyếnTrời thu xanh ngắt mấy tầng cao,Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.Nước biếc trông như tầng khói phủSong thưa để mặc ánh trăng vào.Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,Một tiếng trên không ngỗng nước nào ?Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. (1)o0o(1) Ông Đào: tức Đào Tiềm, tự Uyên Minh, từ quan về ở ẩn đời nhà Tấn, nổi tiếng thanh cao. LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM.Đường Lâm làng cổ đất hai vua.Bản sắc cứ Đoài luyến khách duBố cái đại vương lưu sử sách.Ngô Quyền hoàng đế định sơn hà.Cổng làng Mông Phụ cây đa cỗi.Chùa Mía Sùng Nghiêm tượng gỗ xưaVăn miếu Sơn Tây hoài niệm cũNgàn năm văn vật nước non nhà. may ngan
 20. LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM.Đường Lâm làng cổ đất hai vua.Bản sắc cứ Đoài luyến khách duBố cái đại vương lưu sử sách.Ngô Quyền hoàng đế định sơn hà.Cổng làng Mông Phụ cây đa cỗi.Chùa Mía Sùng Nghiêm tượng gỗ xưaVăn miếu Sơn Tây hoài niệm cũNgàn năm văn vật nước non nhà. may ngan
 21. KHÚC NGUYỆT CA. Lối cũ xuân về vọng tiếng xưa. Tìm mùa trăng cũ rớt bên bờ. Thời gian in dấu chìm con chữ Năm tháng nguyên mầu động ý thơ. Lệ thắm xuôi dòng hòa biển ái Cung sầu lạc điệu đắm sông mơ. Hoa xanh chưa nở tàn xuân mộng Đâu ánh trăng thề... khúc nguyệt ca. mayngan
 22. LỊCH SỬ,TÌNH QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC ĐỊA DANH Ngài LƯƠNG VĂN CHÁNH Mở cõi an dân trấn Phú Yên Ngài Lương Văn Chánh Bâc danh nhân Nhân dân thờ phượng Thành hoàng xứ Vua chúa sắc phong thượng đẳng thần Sự nghiệp lẫy lừng vinh họ tộc Chiến công hiển hách rạng gia tiên Anh linh hòa quyện hồn sông núi Hậu thế noi gương báo Quốc ân *** 2-TIẾNG NON SÔNG Cùng đi tìm tiếng non sông Nước non ngàn dặm nối vòng tay chung Hồn thiêng sông núi soi đường Buổi đầu dựng nước vua Hùng trao gươm Sơn hà xã tắc thăng trầm Trải bao triều đại danh thơm lưu truyền Nào quên công đức tổ tiên Sử xanh mãi vọng lời hiền nhân xưa Lạc Hồng định tại thiên thư Trời Nam một cõi an cư muôn đời Đồng tâm hiệp lực giống nòi Dựng xây tổ quốc rạng ngời biển Đông *** 3-TÌNH THẦY CÔ Hình hài cha mẹ sinh ra Công thầy cô dậy đưa ta thành người Tình sâu sao tả bằng lời Bao điều dạy bảo suốt thời ấu thơ Uốn từng nét chữ vần thơ Tấm lòng nhân hậu khó mờ tháng năm Khai tài khai trí khai tâm Chỉ đường lễ nghĩa uốn mầm tương lai Đường đời nặng gánh trên vai Công thành danh toai nhớ ngày còn thơ Ai quên tình nghĩa thầy cô Thành danh vẫn lỡ chuyến đò thành nhân Mau về lục vấn tâm can Sân Trình sám hối tu thân sửa mình *** 4-NGÀN NĂM THĂNG LONG Thiên địa giao hoà vân tụ long Long vân linh ứng hội non sông Hồn thiêng dân tộc thắm Trời Việt Nguyên khí sơn hà rạng biển Đông Thắng địa Rồng chầu sinh Thánh đế Thượng đô Hổ phục xuất Minh vương Thăng Long chiếu chỉ dời kinh cũ Hậu thế nào quên công tổ tông *** 5-LINH KHÍ THĂNG LONG Rồng muôn năm cũ đón Rồng nay Hào khí trời Nam tỏa đất này Xã tắc lâm nan nhiều kẻ sĩ Sơn hà nguy biến lắm nhân tài Tổ tiên mở cõi dầy công dựng Con cháu giữ bờ tiếp buớc xây Hiệp lực đồng tâm hòa thế nước Thăng long linh khí ngút trời mây *** 6-HỘI LONG HOA Long Hoa mở hội mấy tầng mây Linh vật muôn phương tụ hướng này Lối Đạo hòa duyên đời tục lụy Cửa thiền hóa nghiệp cõi trần ai Huyền vi tạo hóa ai nào biết Mầu nhiệm đất trời khó kẻ hay Vạn pháp quy nguyên tâm Phật khởi Long Hoa khai hội đón chờ ai *** 7-MẶT TRỜI CÓ MẮT Mặt trời có mắt ngắm dương gian Cảnh lạ khó tìm vũ trụ quan Kẻ ác rùng mình chôn lục tặc Người hiền ngẩng mặt rước tam thân Luân hồi sở hạnh cầu tâm diệu Nhân quả tùy duyên đắc pháp chân Mê ngộ một đời đâu bản ngã Trời cười,Trời ngó chốn nhân trần *** 8-TỨ LINH Tứ linh xuất hiện quãng trời xa Điềm báo non sông hưởng thái hòa Khoảnh khắc càn khôn linh ảnh tụ Phút giây vũ trụ khí thiêng hòa Quy bơi Phượng ngóng ngài Bồ Tát Long giáng Lân trông Tổ Đạt Ma Quán tưởng mà suy con Tạo vẽ Cơ Trời huyền nhiệm nước non nhà *** 9.Thương tiếc vị danh tướng VÕ NGUYÊN GIÁP Vị tướng lẫy lừng đất nước tôi Uy danh vang động bốn phương trời Điện Biên hiển hách lưu thiên cổ Đại thắng mùa xuân hậu thế soi Tổ quốc ghi công bậc trí dũng Lạc Hồng tưởng niệm đấng anh tài Non sông bia tạc đời nhân nghĩa Triệu trái tim đau suối lệ rơi *** 10.Vinh danh đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP Triệu trái tim đau vạn nỗi lòng Anh linh đại tướng nhập non sông Hồn thiêng dân tộc dang tay đón Tiên tổ Lạc Hồng dõi mắt trông Văn võ song toàn vang bốn bể Chiến công lừng lẫy động trời Nam Nghĩa nhân đức độ xưa nay hiếm Tổ quốc vinh danh đại quốc công *** 11.Lễ hội truyền đăng trên non thiêng YÊN TỬ Non cao Yên Tử khí thiêng tràn Thiền quán Trúc Lâm dẫn lối trần Hậu thế đồng tâm xây pháp bảo. Chúng sinh cộng lực dựng truyền đăng. Phật hoàng khai mở đường tu chánh. Hành giả noi theo ánh đạo vàng. Chiếu diệu quang minh nơi Bảo tượng. Chùa Đồng huyền ảo chốn nhân gian *** 12.TAM ĐẢO NON BỒNG... Tam Đảo non Bồng trên biển mây. Lạc hồn bao kẻ ngoạn nơi này. Tây Thiên Đền Mẫu ru lòng khách. Thác Bạc trắng dòng say dạ ai. Thiên Nhị ảo huyền sương khói phủ. Cổng Trời hùng vĩ khí thiêng bay. Kỳ hoa dị thảo hương theo gió. Ngày chuyển bốn mùa độc đáo thay. *** 13.Nhớ về bài thơ TÂY TIẾN của nhà thơ QUANG DŨNG Nhớ người Tây Tiến một mùa đông. Vì nước quên thân nặng nghĩa lòng. Chẳng tiếc ngày xanh nuôi chí cả.... Sá gì tuổi trẻ dựng non sông. Mai Châu sơn nữ mơ hương nếp. Hà Nội dáng kiều mộng khói sương. Sầm Nứa anh linh hồn viễn xứ. Chiến bào thay chiếu kiếp trai hùng. *** 14.CHÍ LẠC HỒNG... Thiên cổ lưu danh chí Lạc Hồng. Ngàn năm văn vật đất Thăng Long. Bình Ngô Nguyễn Trãi ngời nhân đức. Vó ngựa Quang Trung khuất bạo tàn. Hội nghị Diên Hồng bàn quốc sách. Tiếng loa Như Nguyệt luận mưu thần. Đã bao thế hệ dâng xương máu. Một dải non sông triệu tấm lòng. *** 15.CỐ ĐÔ NINH BÌNH Danh thắng Tràng An xưa cố đô. Hoa Lư vuợng khí đất hai vua. Cờ lau tập trận khơi cơ nghiệp. Áo vải khởi binh dựng đế đô.... Bộ Lĩnh vua Đinh dẹp loạn sứ. Đại Hành hoàng đế định sơn hà.. Vân Nga thái hậu giao quyền bính. Phá Tống bình Chiêm lưu sử hoa. *** 16.ĐẤT THẦN KINH. Phú Xuân chín Chuá dựng kinh kỳ. Minh Mạng truyền đời đế hệ thi. Thiên Mụ chiều ngân chuông kệ đắm. Hương Giang đêm vọng Mái Nhì mê.... Xa hoa Đại Nội vương thành cổ. Dân dã Thanh Toàn phiên chợ quê. Vọng Cảnh Ngự Bình bao dấu cũ. Mộng mơ xứ Huế luyến người đi. *** 17.MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM Chín đời Chúa Nguyễn mở phương Nam. Xương máu cha ông trải khắp miền. Dẫn thủy nhập điền đào Vĩnh Tế. Xây thành đắp lũy lập Sài Côn. Ngoan cường mưu lược người tài đức Trí dũng cương thường bậc nghĩa nhân. Mưa thuận gió hoà trên đất mới. An cư lạc nghiệp nhớ công ơn. *** ĐÀ LẠT NGÀN HOA Đà Lạt muôn hoa khoe sắc hương. Ngàn thông lộng gío xứ mù sương. Đồi thông hai mộ nghe tình sử Bên thác đèo Prenh lắng nhạc rừng Thung lũng Tình Yêu tranh thủy mặc. Đập hồ Đa Thiện cảnh thiên đường. Lang bian danh thắng bao huyền thoại. Kẻ ở người đi mãi luyến thương. *** 19.CHÉP HÓA LONG Đà Nẵng thay da ước hóa Rồng. Dựng ngay tượng chép sắp thành Long Tính suy sao thấy buồn trong dạ. Ngẫm nghĩ mà xem thẹn cả lòng. Tìm kẻ kinh bang ra giúp nước. Mong người tế thế dựng non sông. Hiền tài thay thế phường cơm áo. Cá chép quẫy đuôi sẽ hóa Long . *** 20.ĐẤT SÀI GÒN Tiền nhân mở cõi đất phương Nam. Gian khổ khẩn hoang bao khó khăn. Dẫn thủy nhập điền cải đất mới. Đào hào đắp lũy dựng tiền đồn . Bang giao khôn khéo dùng lương tướng. Chính sách khoan hòa đãi quý nhân. Hòn ngọc Viễn Đông quốc tế định. Giờ mong phát triển bằng lân bang *** 21.XỨ HUẾ Thần kinh một thuở đất kinh kỳ. Xe ngựa dập dìu quyền quý đi Vọng Cảnh chiều buông hò mái đẩy. Sông Hương đêm vọng khoan hù mê. Quân thần say đắm lời ca tử. Lữ khách ngất ngây điệu mái nhì. Thiên Mụ, Tràng Tiền bao kỷ niệm. Mộng mơ xứ Huế cõi đi về. *** 22.LIÊN MINH CHIÊM VIỆT Liên minh Chiêm Việt thắng Nguyên Mông. Thế giới lưu danh trang sử vàng. Chiến tượng oai hùng vang đất Bắc. Vó câu hào khí dậy trời Nam. Huyền Trân thừa lệnh dâu Chiêm quốc Mân đế nên duyên rể Đại Nam. Vận nước suy vi Mân đế tử. Vương triều dậy sóng loạn tương tàn. *** 23.THÁP CHÀM Tháp Chàm cô tịch bóng điêu tàn. Phế tích sầu vương lệ chứa chan. Chiêm quốc dật dờ hồn tướng sĩ. Đồ Bàn hoang hóa bóng lê dân. Thăng trầm vận nước Hoàng Thiên định. Thành bại vương triều Tạo Hóa ban. Lau lách thì thầm lời cố quốc. Hồn thiêng vang vọng tiếng giang san. *** 24.Nữ tướng BÙI THỊ XUÂN Hậu thế lưu danh Bùi thị Xuân. Vào sanh ra tử giúp Tây Sơn. Tài ba nữ kiệt đất Bình Định. Cân quắc anh thư cõi nước Nam. Giúp nước quên thân trang liệt nữ. Phò vua ra sức bậc trung thần . Voi dầy ngựa xé không thay sắc. Giữa chốn pháp trường vẫn thản nhiên *** 25.Vua QUANG TRUNG Về thăm đất võ đất Tây Sơn. Hào khí còn vang chí Lạc Hồng. Vó ngựa Quang Trung rền ải Bắc. Hải thuyền Nguyễn Huệ động sông Tiền. Dụng binh thần tốc kinh hồn địch. Liệu việc như thần khiếp giặc Tôn. Khiển tướng điều quân đầy lỗi lạc. Lưu danh sử sách bậc minh quân *** 26.Thăng Long tứ trấn - Dấu mốc long mạch đất kinh kỳ Đền Quán Thánh. Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi Đền: - Đền Bạch Mã trấn phía Đông; - Đền Voi Phục trấn phía Tây; - Đền Kim Liên trấn phía Nam; - Đền Quán Thánh trấn phía Bắc. 125. THĂNG LONG TỨ TRẤN Thăng Long tứ trấn bốn đền thiêng. Huyền thoại ngàn xưa sử sách truyền. Bạch Mã Đông thành Long Đỗ ngự. Kim Liên Nam trấn Cao Sơn yên Phía Tây hoàng tử Linh Lang quản. Hướng Bắc Đế Quân Quán Thánh nhìn Thần tích bao đời thời lập quốc. Địa linh long mạch phá Cao Biền. *** 27.CHÙA HƯƠNG Hữu tình cẩm tú cảnh Hương sơn. Suối Yến nên thơ khách lạc hồn Bến Đục lao xao thuyền ghé bến. Đền Trình lễ lạc quả đầy mâm. Thành tâm Phật niệm nhanh chân tiến. Kính cẩn Nam mô thả bước dồn. Cửa Võng Thiên Trù am Phật Tích. Chùa Hương danh thắng nhất trời Nam *** 28.HÀ NỘI MÙA THU Hà Nội thay mầu lúc chớm thu. Hớp hồn du khách đã bao mùa. Hoa sữa Nguyễn Du nồng vị nhớ Lá thu Hoàng Diệu sắc vàng ru Thê Húc Tháp Rùà huyền thoại cổ. Ngọc Sơn Tháp bút địa danh xưa. Heo may se lạnh lưu chân khách Liễu rủ bên hồ động ý thơ *** 29.HUYỀN SỬ HỒ TÂY Diễm lệ Hồ Tây truyền thuyết mang Địa danh thần tích đất Thăng Long Kim Ngưu ,Xác Cáo cổ nhân gọi Lãng Bạc,Diêm Đàm xưa đã xưng Chùa Trấn Quốc ,tâm linh Lạc Việt Phủ Tây Hồ , tín ngưỡng dân gian Tao nhân mặc khách đề thơ vịnh Cảnh sắc hữu tình Tạo Hóa ban *** 30.Vĩnh biêt cụ RÙA huyền thoại Thôi thế từ nay vĩnh biệt đời. Cụ Rùa vang bóng đã về Trời. Hồ Gươm kiếm báu sử xanh vọng Hoàn Kiếm gươm thần huyền thoại khơi. Vạn đại sơn hà hùng chí rạng Ngàn năm sông núi khí thiêng ngời. Kim Quy hộ quốc trao thần nỏ. Vận nước rồi đây thiếu Cụ rồi...! Buồn..................... *** 31.ĐỨC THÁNH TRẦN Sử sách lưu danh Đại Quốc Công. Đại vương Quốc Tuấn bậc danh thần. Khoan dung tài trí vang thiên hạ. Đức độ anh minh trấn nước Nam. Bảo toàn cương thổ dùng kế sách. Giữ yên bờ cõi hiến mưu thần. Nguyên Mông cường quốc bao phen bại. Đại Việt sáng soi trang sử hùng *** 32.Thắng cảnh KHÁNH HÒA Khánh Hòa kỳ thú vịnh thiên nhiên. Điểm đến tuyệt vời thế giới khen Dốc Lết Nha Trang luôn mãi nhớ Vinpearl Đại Lãnh thể nào quên Hòn Mun trong vắt san hô đẹp. Bãi Sỏi trắng phau cuội đá chen. Biển bạc rừng vàng bao đặc sản. Danh lam thắng cảnh khách du tìm. *** 33.TƯỞNG NIÊM CUỘC HẢI CHIẾN TRÊN BIỂN ĐÔNG Vì nước hy sinh trên biển Đông. Thủy quân tử sĩ rạng non sông. Hồn thiêng hun đúc lòng dân tộc. Sông núi âm vang chí Lạc Hồng Nam Yết Sinh Tồn dòng huyết sử Cô Lin bãi Gạc tấm lòng trung Hoàng Sa hải chiến cờ loang máu. Đất Mẹ muôn đời luôn khói hương 34.THAN ÔI...! CUỘC CHIẾN NĂM XƯA VẬN NƯỚC NAM. Cuộc chiến năm xưa dạ chứa chan Geneve hiệp định loạn tương tàn Ngoại bang xúi dục thây thành núi Đế quốc bầy trò xác lấp sông Nam Bắc một nhà ôi máu chẩy. Anh em cùng Mẹ thịt xương tan. Chiến tranh phi nghĩa đầy đau xót Trang sử đau lòng vận nước Nam *** 35.PHỐ CỔ HỘI AN Cổ kính hài hòa phố Hội An. Ngày xưa thương cảng xứ Đàng Trong Kinh doanh sầm uất bao người bán. Thương mại hanh thông đủ sắc dân. Nhật Bản chùa Cầu mang bản sắc Minh Hương hội quán tính nhân văn. Bảo tàng kiến trúc nhiều phong cách Di sản dân gian được bảo tồn *** 36.Mộ Chúa NGUYỄN không còn Công lao Chúa Nguyễn mở phương nam. Mộ Chúa giờ đây đã mất tăm Lăng tẩm san bằng hậu thế xót Cốt xương hủy hoại đau lòng dân. Thế thời biến chuyển vương quyền bại Chiến cuộc suy vong vận Chúa tàn. Nam tiến thành công tài đức Chúa. Muôn đời dân Việt nhớ công ơn *** 37.HÒN VỌNG PHU Đỉnh nhớ ôm con đứng đợi chồng Vọng Phu hóa đá mỏi mòn trông.. Quê nhà chung thủy nàng Tô Thị. Biên giới hào hùng lính viễn phương Nhạc ngựa reo vang hồi trống dục. Tiếng loa xung trận thét xung phong. Ngàn năm núi lạnh rêu phong phủ. Truyền thuyết Vọng Phu hóa đá mong. *** 38.VỊNH LĂNG CÔ Lăng Cô danh thắng vịnh thiên nhiên Vịnh đẹp được bầu thế giới khen Cát trắng trải dài phơi nắng lụa Đèo xanh uốn khúc mờ sương lên Lập An lưới thả đều trên phá Bạch Mã mây vương phủ cuối triền Lữ khách đến đây hòa nhịp sống. Lắng tâm cảm thụ cảnh thần tiên *** 39.CẨM TÚ BÀ NÀ HILL Tranh họa đồ ai đã vẽ nên. Non xanh nước biếc đỉnh bình yên Bà Nà sương phủ đường mơ gọi. Núi Chúa hương bay lối mộng lên Thác bạc Tóc Tiên sao quyến rũ. Chùa thiêng Linh Ứng hết ưu phiền. Vũng Thùng cẩm tú trời sơn thủy. Du khách ngỡ ngàng lạc cảnh tiên. *** 40.ĐÈO HẢI VÂN Hải Vân sơn đệ nhất hùng quan. Biển bạc mây xanh lượn cuối ngàn. Liên Chiểu Nam Ô thuyền cưỡi sóng. Lăng Cô Phú Lộc sương vờn rừng Châu Ô Châu Rí thời Chiêm Quốc. Thuận Hóa Quảng Nam triều đại Trần Sính lễ Huyền Trân duyên Chế đế Đèo Mây tuyệt mỹ xứng danh lam *** 41.ĐÀ NẴNG HÔM NAY Đà Nẵng ngày nay đã chuyển mình. Sông Hàn muôn sắc ánh lung linh. Cầu Rồng phun lửa thế thời mới Cá Chép hóa long vận nước vinh. Thành phố muôn dân bầu đáng sống. Thị thành bá tánh bình văn minh. Cảnh quan quyến rũ vời du khách Cát trắng biển xanh thật hữu tình *** 42.Vịnh NGŨ HÀNH SƠN Biển biếc vây quanh núi Ngũ Hành. Địa linh phong thủy trấn đô thành. Sơn Trà mây chuyển khung trời xám Non Nước sấm rền núi đá xanh. Hang động ảo huyền khai thị hiếu Chùa chiền linh ứng mở lòng thành. Khách du lạc bước bồng lai cảnh. Cẩm tú hữu tình tựa bức tranh. *** 43.TÌNH HOÀI HƯƠNG Một thời thơ ấu mãi hoài thương Dù có cách xa vạn nẻo đường Bóng núi dần lan đồng nắng tắt Cánh cò trắng điểm ráng chiều buông Lời Cha giáo huấn tràn tâm khảm. Giọng Mẹ hát ru tiềm thức vương Viễn xứ chưa phai tình cố quốc Làm sao quên được chốn quê hương *** 44.TÌNH HOÀI HƯƠNG 2 Hồn nước ru hồn khách viễn phương Ta nghe sông núi chuyển bên đường Vẫn say bao tiếng ban sơ vọng Mãi thắm những lời thơ ấu vương Đất mẹ còn xanh lòng viễn xứ Quê cha luôn đỏ dạ ly hương Một dòng ký ức reo hồn nước Đất khách sắt son tình cố hương. *** 45.TÌNH HOÀI HƯƠNG 3 Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương Vang trong tâm tưởng buốt canh trường Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng Tâm tận miền xa ngát một phương Cánh én về đâu xuân vạn lý Thuyền hoa lạc nẻo hội trùng dương Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương *** 46.TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN SƠN Trên đỉnh Hải Vân một dải liền. Năm xưa tiên tổ nối hai miền Phóng tầm mắt quát gom sông núi Thu cả nước non một ánh nhìn. Bàng bạc mây trời lơ lửng núi. Dịu dàng sương phủ lửng lơ triền. Tiền nhân đã nối liền Nam Bắc. Chữ S sơn hà định tại thiên. *** 47.VĂN MIẾU ngày Xuân Địa danh Văn Miếu tiếng tăm xưa. Đại học đầu tiên triều Lý ta. Vườn Giám năm nào đầy sĩ tử. Hồ Văn ngày ấy lắm nhà thơ Gác Khuê trước vẫn bình văn học. Cửa Khổng thời nay luận mỹ từ. Tết đến văn đàn thi tứ hội. Ngày Xuân phong tục nước Nam nhà *** 48.VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM Quốc Tử Giám trường xưa đã tan Từ chương Nho giáo cũng suy tàn Sân Trình cửa Khổng dậy trung hiếu Văn Miếu Bái Đường thờ thánh nhân Tiến sĩ lưu danh bia đá tạc. Thánh hiền truyền lễ tiếng thơm lan Ngàn năm Văn hiến nêu gương sáng Đại học đầu tiên của nước Nam *** 49.MIẾU BÀ CHÚA XỨ. Châu Đốc miếu Bà Chúa núi Sam. Rước từ trên núi tượng nam thần. Óc Eo văn hóa tâm linh tạc. Nghệ thuật Phù Nam huyền bí dâng. Đốc Thoại khói hương an vị Miếu Nguyễn triều thờ phượng trùng tu lần Khai kinh Vĩnh Tế đều suông sẻ. Từ đấy linh thiêng khắp cõi Nam. *** 50.SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY Du lịch miền Tây ôi xuyến xao. Một vùng sông nước ngất ngây chào. Tràm Chim Xẻo Quýt đầy thi vị Cao Lãnh Bến Tre lắm ngọt ngào . Quả chín hoa thơm người quyến luyến Đàn ca tài tử khách lao xao. Cửu Long đặc sản nhiều tôm cá. Một chuyến lãng du thỏa ước ao. *** 51.ĐẤT HÀ TIÊN Hà Tiên ,Mạc Cửu trấn phương Nam Vùng đất năm xưa Chúa Nguyễn an. Khai phá hòa đồng người bản địa Mở mang nâng đỡ kẻ lưu dân. Bình San Điệp Thúy mầu non biếc Thạch Động Thôn Vân tiếng gió ngân. Đá Dựng,Mũi Nai, hòn Phụ Tử. Chùa Hang danh thắng đáng thăm quan. *** 52.MŨI KÊ GÀ Hải đăng cổ nhất xứ Đông Dương. Nơi đón bình minh sớm một phương. Vịnh Đá Nhẩy hình thù lạ mắt Mũi Kê Gà ánh lửa soi đường. Hòn Bà biển biếc quanh bờ cát Mũi Điện mây vàng khuất rặng dương. Từng phiến chất chồng ma thuật dựng Ánh hồng lấp lánh đá hoa cương. *** 53.HỒ BA BỂ Ba Bể đại hồ nhất Việt Nam. Địa tầng đa dạng xứng danh lam. Động Puông nhũ đá mơ huyền đắm Đầu Đẳng thác nguồn trầm bổng ngân Kỳ vĩ nguyên sinh di sản quý. Chân thành mộc mạc bản làng thân. Ao Tiên Hua Mạ nhiều truyền thuyết Viên ngọc xanh lam giữa đại ngàn *** 54.Biển VŨNG TẦU Ô Cấp giờ đây gọi Vũng Tầu. Địa danh nổi tiếng đã từ lâu. Tao Phùng núi Nhỏ, phước lành Chúa Núi Lớn Tương Kỳ , Phật nhiệm mầu. Hoa Sứ đưa hương dinh Bảo Đại. Cáp treo dẫn lối Hồ Mây cao. Hạ Long Trần Phú đường quanh đẹp Bờ biển Thùy Vân gọi bãi Sau. *** 55.SAPA LAO CAI SaPa nổi tiếng tỉnh Lào Cai. Du khách lạc hồn dạ đắm say. Cát Cát sương giăng miền cẩm tú Hàm Rồng mây phủ cảnh thiên thai. Chợ tình ngây ngất âm Kèn lá. Ngày hội du dương tiếng Sáo môi. Thắng Cố rượu ngô mùi đặc sản Hương hoa rừng núi níu chân ngày. *** 56.VỊNH HẠ LONG Hạ Long di sản vịnh thiên nhiên. Rồng đáp nhấp nhô chuỗi đảo liền. Hang Giấu Gỗ quân dân dấu cọc. Núi Bài Thơ vua chúa đề tên. Hòn Gà Chọi lắm người bàn tán Hang Sửng Sốt bao khách ngạc nhiên. Bãi Cháy Tuần Châu bờ cát mịn. Kỳ quan danh thắng xứ Rồng Tiên *** 57.GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG Đất Tổ Phú Thọ Quốc Tổ Hùng Vương giỗ tháng ba. Mồng mười âm lịch rủ nhau về. Hồn thiêng dân tộc hòa sông núi Linh khí trời Nam dội bốn bề Ngọc phả truyền lưu phong tục giữ Trống đồng nguyên dấu tích xưa đề Phong Châu,Phú Thọ thủ đô cũ. Nghĩa Lĩnh còn đây Cột đá thề *** 58.TRÀNG AN NINH BÌNH Khách du tìm đến nhất Ninh Bình. Quần thể danh lam thắng cảnh xinh. Bái Đính thiêng liêng trời đất chứng. Tràng An mỹ lệ thế nhân vinh. Đường lên Tam Cốc lòng say đắm. Bích Động lối vào thật hữu tình. Non nước Hoa Lư thần khí tỏa. Giao hòa vạn vật chốn tâm linh *** 59.PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC Đảo Ngọc thiên đường Phú Quốc say. Cát vàng biển biếc khách du ngây. Làng chài Rạch Vẹm yên bình thích. Vùng biển bãi Sao xinh đẹp thay. Suối Đá Bàn hoang sơ Bắc đảo Mũi Gành Dầu thú vị bờ Tây. Dương Đông, An Thới đêm kỳ thú Dinh Cậu hoàng hôn ngắm Bãi Dài *** 60.,THÁC BẢN GIỐC CAO BẰNG Thác Bản Giốc hùng vĩ đại ngàn Việt Trung ranh giới thuộc Cao Bằng Dòng Quây Sơn nặng lòng biên ải. Cô gái Tày tình nghĩa bản làng Nước đổ hồ xanh ôm núi biếc. Thác rơi lụa trắng rừng chen ngang. Thần tiên cảnh đẹp lạc hồn khách. Đệ nhất danh lam thế giới vang. 61. LŨNG CÚ địa đầu tổ quốc Lũng Cú cờ bay nơi địa đầu. Hồn thiêng đất nước vút Trời cao. Anh linh tiên tổ bao đời dõi. Hùng khí Lạc Hồng hậu thế thâu Nho Quế dòng sông xuôi Cực Bắc Hà Giang tiếng trống vọng tiền tiêu. Lô Lô sắc tộc nơi biên ải. Thề với non sông giữ địa đầu. *** 62.MÙ CĂNG CHẢI Mù Căng Chải thấp thoáng buôn làng Yên Bái vào mùa ruộng bậc thang. La Pán Tẩn đồng tranh tuyệt tác Dế Xu Phình bức họa mơ màng Đường đèo Khau Phạ làn sương lửng Thung lũng Lìm Mông vạt nắng lan Đặc sản nếp nương vùng Tú Lệ. Mê hồn quyến rũ ngắm đồi vàng *** 63.CẢNH ĐẸP BẮC SƠN Hạ giới thiên đường đúng Bắc Sơn. Núi non xứ Lạng trắng mây ngàn. Dòng sông thay sắc quanh đồng lúa. Thung lũng xanh mầu thắm ruộng non. Tấm áo thiên nhiên khoe họa tiết. Bức tranh nhân tạo đẹp hoa văn. Mê hồn lữ khách dừng chân dõi Trên đỉnh Nà Lày ngắm Bắc Sơn. *** 64.MỘC CHÂU QUYẾN RŨ Mộc Châu thay áo mỗi mùa sang Cảnh sắc nao lòng lữ khách mang Bản Áng vào thu say cải trắng. Vân Hồ xuân đến đắm hoa Ban. Đồi chè xanh ngắt chân trời biếc Đồng cải vàng tươi trải cuối ngàn. Duyên dáng xinh tưoi nàng sơn nữ Mận Đào khoe sắc đóa hoa làng *** 65.AN GIANG HIỀN HÒA An Giang thơ mộng cảnh bình yên Thốt Nốt thơm ngon đặc sản miền. Hồ Búng Bình Thiên ngơ ngẩn ngắm Cánh đồng Tà Pạ ngất ngây nhìn. Miếu Bà Chúa Xứ miệt Châu Đốc Bảo tháp Vạn Linh vùng Tịnh Biên Bẩy Núi Thất Sơn nhiều đạo sĩ. Mảnh đất tình người xưa đã khen. TAD. *** MÙA NƯỚC NỔI Mùa nước nổi trên sông Cửu Long. Biết bao đặc sản cũng theo dòng. Lẩu bông Điên Điển rắn Bông Súng Cá Lóc bọc Sen cơm Huyết Rồng Thức nhắm mồi thơm mời quý khách Của ngon vật lạ đãi nhà nông Hàng cây Thốt Nốt chiều soi bóng. Ngàn cánh chim về con nước trông. *** 67.XỨ ĐỒNG THÁP Đồng Tháp miền Tây xứ sở mình Mùa con nước nổi cánh đồng xinh. Đầm sen khoe cánh mầu hồng thắm Ruộng súng đơm bông sắc trắng tinh Đồng cỏ Tràm Chim hệ sinh thái Rừng tràm Xẻo Quýt đất hồi sinh. Thiên nhiên hoang dã thật phong phú Mộc mạc dân gian chốn hữu tình. *** 68.Kỳ vĩ PHONG NHA KẺ BÀNG Danh thắng vang lừng thế giới khen. Quảng Bình di sản cảnh thiên nhiên. Động Phong Nha mộng mơ siêu thực Núi Kẻ Bàng lưu luyến cảnh tiên Suối Nước Moọc nên thơ độc đáo Động Thiên Đường tráng lệ u huyền Sơn Đoòng kỷ lục hang dài nhất. Cảnh sắc Trường Sơn tuyệt tác miền. *** 69.QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH Quy Nhơn Bình Định biển trời say. Lữ khách dừng chân thích thú thay. Đầm Thị Nại xanh mầu biển biếc Mũi Vi Rồng rực ánh ban mai. Tháp Đôi Hưng Thạnh Champa dựng Đàn Tế Ấn Sơn Tam Kiệt bầy Eo Gió Hòn Khô Ghềnh Ráng đẹp. Bức tranh sơn thủy thế nhân ngây. *** 70.TUY HÒA PHÚ YÊN. Tuy Hòa thắng cảnh tự nhiên thành. Đèo Cả Cù Mông địa giới xanh. Ghềnh Đá Đĩa kỳ thạch ngoạn mục. Đầm Ô Loan đặc sản ngon lành. Vũng Rô Bãi Lách vòng chân núi Mũi Điện Bãi Môn sóng vỗ quanh. Tuyệt mỹ cảnh quan đầy hấp dẫn Hữu tình thơ mộng nét đan thanh. *** 71.QUẢNG TRỊ NĂM XƯA Quảng Trị khô cằn năm tháng xưa. Triền miên khói lửa đã bao mùa. Hiền Lương ai oán lòng dân xót Bến Hải chứa chan lệ nước hòa. Linh địa La Vang buồn thánh tích Cổ thành Quảng Trị buốt sơn Hà. Khe Sanh Lao Bảo ai còn nhớ. Quá khứ đau buồn rồi sẽ qua. 72. THÀNH PHỐ TÌNH YÊU. Địa danh nổi tiếng xứ ngàn hoa. Đà Lạt hút hồn bao khách qua. Thành phố mù sương đầy quyến rũ. Ngàn thông xanh biếc vẻ kiêu sa. Tuyền Lâm văng vẳng hồi chuông đổ Than Thở thì thầm khúc biệt ca. Xứ sở tình yêu đầy lãng mạn. Người đi còn nhớ lúc chia xa. *** 72.TÂY NGUYÊN HUYỀN THOẠI Tây Nguyên hoang dã tiếng cồng chiêng Văn hóa đặc thù bản sắc riêng. Lễ hội tâm linh phong tục quý Sử thi huyền thoại lễ nghi thiêng Buôn Đôn mạo hiểm cưỡi voi bản Hồ Lak phiêu lưu lướt mộc thuyền Đôi mắt PleiKu mầu biển biếc Núi rừng hùng vĩ cảnh thiên nhiên *** .THĂM ĐẢO LÝ SƠN Quảng Ngãi khơi xa đảo Lý Sơn. Hoàng Sa hải đội thắm lòng dân Bình minh tuyệt đẹp đỉnh Liêm Tự Chiều xuống ảo huyền ngọn Giếng Tiền Núi Thới Lới thiên nhiên quyến rũ Cổng Tò Vò cảnh quan mê hồn Món ăn Gỏi Tỏi cay nồng vị. Huỳnh Đế cháo Nhum đặc sản ngon *** 75.CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ Điện Biên Phủ thay đổi Đông Dương. Chủ nghĩa thực dân cũng hết đường. Giặc Pháp đầu hàng thời thế chuyển Quân ta chiến thắng sử sang chương. Mường Thanh xương máu hòa sông núi Tây Bắc hồn thiêng linh khí vương. Cuộc chiến vang danh toàn thế giới. Việt Nam đánh bại một siêu cường *** 76.SỐ PHẬN BINH LỬA Cuộc sống muôn mầu số phận trao. Có ai biết được tháng ngày sau. Giữa vòng binh lửa tình người cứu. Đến lúc hòa bình ân nghĩa giao Khoảnh khắc trùng phùng rưng lệ cảm Phút giây hôi ngộ tan niềm đau. Bên cầu sinh tử lòng nhân đạo. Rớt xuống đời sau những giọt châu. *** 77.NINH THUẬN NẮNG GIÓ Ninh Thuận thênh thang ruộng muối phơi. Đồng Cừu trải tận cuối chân trời. Vĩnh Hy cát trắng san hô ngắm Ninh Chữ biển trong câu cá mời. Hang Rái rêu xanh mỏm đá phủ Bãi Tràng quái thạch biển bờ chơi. Vườn nho Ba Mọi mời du khách. Bầu Trúc gốm Chăm mộc mạc say. *** 78.BINH THUẬN TRONG LÀNH Mũi Né , Hòn Rơm, khách ghé chơi. Hòn Bà, Phan Thiết thả hồn ngơi Suối Hồng đất đỏ rực mầu nắng Bãi Rạng dừa xanh hòa bóng mây. Tà Cú Phật nằm đưa lối đạo Chùa Hang Cổ Thạch luyến chân người Kê Gà Bàu Trắng tuyệt trần đẹp Bình Thuận trong lành sóng biển say. *** 79.NAM ĐINH PHỦ THIÊN TRƯỜNG XƯA Nam Định Thiên Trường văn hóa dầy. Phổ Minh ,Cổ Lễ ngàn năm xây Đền Trần khai ấn công danh thỏa Lễ hội Phủ Giầy tài lộc đầy. Tòa giám Bùi Chu bề thế đẹp Lăng Bà Chúa Liễu quy mô thay Chợ Viềng truyền thống cầu may mắn Vùng đất nhân tài rạng cổ lai *** 79.ẢI CHI LĂNG. Ải Chi Lăng chiến lũy hình thang. Núi Mã tướng Lê chém Liễu Thăng. Hào khí ngút trời ngời hiểm địa. Tiếng thơm cao vút rạng non sông Địa linh nhân kiệt bình quân Tống Quân giỏi tướng tài phá giặc Mông Cửa Quỷ Môn Quan xâm lược ngán Biên thùy xứ Lạng giữ Thăng Long *** 80.TRÀ VINH Nét hoang sơ miền duyên hải Duyên Hải Trà Vinh lắm cảnh chùa. Dân gian bản sắc cổ truyền xưa. Hoang sơ Ba Động đắm hồn biển Kỳ thú Bà Om kinh ngạc hồ (ao) Nhà cổ Cầu Kè kiến trúc Pháp Chùa Hang mỹ thuật người Khmer.. Bánh canh Bến Có cùi Dừa Sáp. Bánh tét Trà Cuôn lắm khách ưa. *** 81.THANH HÓA Văn hóa Đông Sơn Bà Triệu khởi binh tại núi Nưa Lam Sơn Lê Lợi dựng cơ đồ. Am Tiên thần bí linh thiêng vọng Trống Mái hữu tình truyền thuyết xa Suối cá thần thiên tạo quá lạ Thành nhà Hồ sáng kiến không ngờ. Cầu Hàm Rồng địa danh huyền thoại Văn hóa Đông Sơn Thanh Hóa xưa. *** 82.NGÔ QUYỀN ĐẠI THẮNG BACH ĐẰNG năm 938 Bạch Đằng thủy chiến động trời Nam. Hoằng Tháo bại binh sinh mạng tàn Nam Hán vương triều chiến cuộc bại Kỷ nguyên Đại Việt thế thời sang Ngô Quyền đại thắng yên bờ cõi. Lưu Nghiễm tan tành mộng ngoại xâm Nam Quôc giờ đây dành độc lập Ngàn năm Bắc thuộc đã sang trang *** 83.CHIẾN THÁNG NGUYÊN MÔNG Đại phá Nguyên Mông có nước Nam. Lưu danh sử sách thắng ba lần. Bạch Đằng thủy chiến tiêu Ô Mã. Vạn Kiếp điều quân đuổi Thoát Hoan. Hưng Đạo thảo chương Hịch Tướng Sĩ Vua Trần bàn kế Hội Bình Than. Quân dân đồng thuận quyết tâm đánh. Địa lợi nhân hòa thắng cả trăm. *** 84.TRƯNG NỮ VƯƠNG Mê Linh nữ kiệt Hai Bà Trưng. Khởi nghĩa Hát Môn động Bắc phương Tô Định bỏ thành về Hán trốn Hai Bà lập quốc dựng quê hương Ba năm danh trấn bình thiên hạ Một kiếp tung hoành giữ núi sông Nợ nước thù nhà đền đáp trọn Tiếng thơm sử sách muôn đời vương *** 85.BẢO LỘC MÙ SƯƠNG Bảo Lộc mù sương mây khói lan Chợt mưa chợt nắng đổi bao lần Tâm Châu xanh thẳm đồi trà nhớ Bát Nhã trang nghiêm thiền viện thăm Phố núi Blao nên thơ mát mẻ Thác Damdri quyến rũ vô vàn Mùa hoa Dã Quỳ vàng hoang dại Phong cảnh hữu tình luyến khách quan *** 86.SÀI THÀNH NGÀY NAY 1 Bên dòng đời chẩy ngẫm Sài Gòn Xã hội đổi thay lắm cái tồn Quy hoạch thường treo ai hưởng lợi An cư vô định mất lòng dân Ra đường chỉ sợ phường ăn cướp Ngoài phố e dè con nghiện tham Hỗn loạn giao thông ôi quá chán Phố phường nhậu nhẹt quán tràn lan *** 87.SÀI THÀNH NGÀY NAY 2 Thành phố chuyển mình bao cách tân Nhiều con đường mở nức lòng dân Vân Đồn Hàm Tử xưa chen chúc Xuân Soạn Chương Dương nay thoáng hơn Hầm Thủ Thiêm phường quận kết nối Đường vành đai thị thành liên thông Nhà cao tầng mọc nhiều như nấm. Viễn khách quay về lạ bước chân *** 88.PHỐ HIẾN HƯNG YÊN Phố Hiến Hưng Yên thương cảng xưa. Thuyền bè tấp nập khách gần xa Kiều dân tứ xứ về lưu trú Ngoại quốc khắp nơi đến định cư. Thứ nhất Thăng Long sầm uất nổi Thứ nhì Phố Hiến tiếng tăm hòa Công trình kiến trúc nhiều phong cách Đền Ủng chùa Chuông thắng tích nhà *** 89.HÀ NỘI ĐẦU ĐÔNG Trời Hà Nội cái rét đầu đông. Bàng bạc heo may rộn tiếng lòng. Chiếc lá lìa cành òa ký ức Phố phường thay áo nỗi niềm đong. Gam mầu cổ kính Thăng Long vọng Dấu ấn hào hoa Hà Nội mang Hoài cảm hương xưa ngày tháng cũ Hồ Gươm in bóng cố nhân mong. *** 90.SÀI GÒN HOA LỆ. Sài Gòn hoa lệ ba trăm năm Kinh tế thặng dư nhất nước Nam. Gia Định Tân Bình bao biến đổi Bến Thành Chợ Lớn lắm thăng trầm Đình chùa hội quán nên lưu giữ Phố cổ nhà Tây đáng bảo tồn. Văn hóa giao thoa hằng thế kỷ. Hình thành phát triển nhớ tiền nhân. *** 91.CHÙA TRẤN QUỐC Hơn ngàn năm trụ giữ Thăng Long Trấn Quốc chùa thiêng đất Lạc Hồng Trúc Bạch liễu reo hồn tổ quốc. Hồ Tây khí tỏa xứ Tiên Rồng Trang nghiêm trầm mặc nơi trần thế Tín ngưỡng tâm linh chốn bụi hồng Dõi ánh thiều quang lồng bóng nước. Tiếng chuông thoát tục điểm tâm không *** 92.Danh tướng TRẦN NGUYÊN HÃN. Oan khiên thấu Trời. Tướng Trần Nguyên Hãn sử lưu danh Vì nước phò Lê diệt giặc Minh. Thuận Hóa dụng binh ngời vũ dũng. Xương Giang thắng giặc rạng hùng anh. Lũng Nhai hội tướng đất trời chứng Lập Thạch trầm mình hậu thế bình Vì kẻ dèm pha đành tự tận. Công thần oan khuất thấu cao xanh *** 93.VĂN MIẾU XƯA VÀ NAY Xuân về Văn Miếu mở thi đàn Đủ mặt anh hào cao kiến phân. Vườn Giám điện Chu bình học thức. Hồ Văn cửa Khổng luận thơ thần. Lưu danh tiến sĩ trang anh kiệt Thờ tự hiền tài bậc Thánh nhân. Đại học đầu tiên triều Lý dựng. Từ chương Nho học nay suy tàn. *** 94.THĂNG LONG HOÀI NIỆM. Hà Nội Hồ Gươm rạng ánh xuân. Đài Nghiên Tháp Bút lắng tâm tràn. Nghe lời thiên cổ hùng anh vọng. Lặng tiếng thời gian hào khí ngân. Huyền thoại lưu truyền hoài kẻ sĩ Sử xanh vang bóng nhớ danh nhân . Thăng Long Tứ Trấn hồn sông núi. Con cháu Lạc Hồng vạn kiếp an. *** 95.LỜI THỀ QUYẾT TỬ. Tổ quốc đang cần xếp bút nghiên. Đáp hồn sông núi chí Rồng Tiên. Vì nền độc lập dâng xương máu Bởi chữ tự do thân xác đền. Tiếng thét xung phong vì lý tưởng Lời thề quyết tử chắc lòng tin Mùa thu huyết lệ hồng trang sử Hà Nội kiên cường triệu trái tim. *** 96.QUYẾT TỬ ĐỂ TỔ QUỐC QUYẾT SINH. Đáp lời sông núi quyết vùng lên. Không hổ danh đời với tổ tiên. Tổ quốc quyết sinh nơi chiến địa. Thăng Long quyết tử chốn cung tên. Sá gì tuổi trẻ thù nhà trả. Chẳng tiếc ngày xanh nợ nước đền. Độc lập tự do thời khắc điểm. Mùa thu huyết lệ đã lưu tên. *** 97. HÀ TĨNH ĐẤT HOAN CHÂU Hồng Lĩnh Sông Lam non nước ta Hoan Châu Hà Tĩnh tiếng tăm xa. Thiên Cầm biển biếc du dương hát Hương Tích chùa thiêng huyền thoại thơ. Nhớ dẫy Đèo Ngang hồn nữ sĩ Luyến hồ Kẻ Gỗ bóng người mơ Nguyễn Du mộ chí ngàn thu nhớ. Đệ nhất danh lam thắng địa xưa. mayngan
 23. THĂNG LONG HOÀI NIỆM.Hà Nội Hồ Gươm rạng ánh xuân.Đài Nghiên Tháp Bút lắng tâm tràn.Nghe lời thiên cổ hùng anh vọng.Lặng tiếng thời gian hào khí ngân.Huyền thoại lưu truyền hoài kẻ sĩSử xanh vang bóng nhớ danh nhân .Thăng Long Tứ Trấn hồn sông núi.Con cháu Lạc Hồng vạn kiếp an. mayngan
 24. MỪNG XUÂN ĐINH DẬUXuân đã về đây tỏa sắc hương.Muôn hoa tươi thắm rực bên đường.Vui câu hạnh ngộ bao lời chúc.Đẹp cánh tin yêu vạn chữ thương.Chúc tết an khang thịnh vượng đếnMừng xuân may mắn lộc tài vươngToàn gia êm ấm bên con cháu.Đinh Dậu xuân hồng rạng bốn phương mayngan THÚ ĐIỀN VIÊN.Xuân nay ta hưởng thú điền viên.Đón cảnh phương xa thỏa ý tiênNon bộ núi sông cao hứng ngắm.Giả sơn mây nước ngất ngây nhìn.Trầm ngâm ngẫm nghĩ đời sương khóiTự tại thong dong giấc thụy miên.Cuộc thế rong chơi ai thấy đủ.Phù vân bao cánh rụng bên thềm mayngan