• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mayngan

Hội viên
 • Số nội dung

  142
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mayngan

 1. BỞI VÌ ĐÂU ? Thiên hạ nhìn nhau tròn mắt coi Bao năm danh tiếng đã đi đời Có kẻ về hưu tính kế thoát Có thằng chưa lộ tìm đường bơi Anh hùng lao động giờ vô khám Chiến sĩ thi đua nay hết thời Lương lậu chưa no đành kiếm chút Cả băng lên dĩa thế là toi mayngan2
 2. BÊN SUỐI THƠ HỒNG GIẤC MƠ HOA 1 Về đây hồi tuởng giấc mơ hoa Nắng lụa đường xưa quyện gót ngà Mắt biếc khát khao mầu hạ trước Môi hồng héo hắt ánh xuân qua Trăng treo đầu núi dư âm thoảng Sao rụng ngang trời dấu lệ sa Mây xám giăng giăng mờ lối cũ Ðêm ngân dạ khúc khắp thiên hà GIẤC MƠ HOA 2 Đêm ngân dạ khúc khắp thiên hà. Dìu dặt tơ lòng cung bậc xa Nguyệt rạng hồn hoa xưa lộng lẫy Nhật soi phận liễu cũ kiêu sa Cô phòng kẻ ở đầy lưu luyến Lữ thứ người đi có thiết tha Cánh én chưa về xuân mãi đợi Sông thương còn nặng nợ phù sa GIẤC MƠ HOA 3 Sông thương còn nặng nợ phù sa Con nước vơi đầy năm tháng qua. Bao chuyến đò chiều xuôi bến vắng Diều xanh từng cánh khuất bờ xa Giữa rừng mơ đỏ ngùi thân liễu Bên suối thơ hồng tủi phận hoa. Phím mộng tơ trùng muôn điệu vỡ Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa GIẤC MƠ HOA 4 Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa Đêm trắng cô liêu bóng nguyệt hòa Rụng cánh xuân thì bên suối mộng Tàn mầm xuân sắc dưới đồi hoa Thiên thu sỏi đá say tình ngọc Hoa cỏ trăm năm lịm giấc ngà Hương phấn phai tàn năm tháng tận Sầu miên vời vợi khúc huyền ca GIẤC MƠ HOA 5 Sầu miên vời vợi khúc huyền ca Phiến lá tình yêu lạc biển hoa Tiềm thức khơi dòng mơ nghiệt ngã Tâm tư chìm nẻo mộng phôi pha Hoa sầu rụng trắng thềm thương hận Cánh biếc rơi vàng lối vị tha Một đoá hồng phai trên đỉnh nhớ Tình như sương khói lạnh cung ngà GIÁC MƠ HOA 6 Tình như sương khói lạnh cung ngà Cổ tích một thời xuân đã qua Tà áo lụa phai vàng cố quận Nụ tầm xuân biếc buốt giang hà Non thề dào dạt ngàn âm cũ Suối mộng êm đềm muôn điệu xưa Hoài niệm ngày xanh đêm nguyệt khuyết Xuân hồng đã lỡ một mùa xa mayngan2
 3. ĐẤT NƯỚC BAO NGƯỜI ĐÃ NGỦ SAY ?Đất nước bao người đã ngủ sayAi mê ai tỉnh giữa ban ngàyBàng quan khi thấy bao điều xấuVô cảm lúc nhìn những cái saiĐoạt lợi tranh công quên đạo lýKéo bè kết cánh hạ người ngayChôn vùi nhân phẩm xây quyền lựcChánh nghĩa lênh đênh giữa biển đờiMayngan2
 4. CÁN CÂN CÔNG LÝCán cân công lý tìm nơi đâuĐảo mắt nhìn quanh một lũ sâuĐổi trắng thay đen tuyên trái luậtCầm cân nẩy mực quyết dìm đầuVì quyền vô đạo buông tình nghĩaVì bạc vô lương mặc nỗi đauTiếng xấu để đời con cháu thẹn...Còn đây nhân quả đón chờ sau...Mayngan2
 5. CUỘC BỂ DÂU.Trần thế xoay vần cuộc bể dâu.Có ai tường vận tỏ ngày sau.Say cơn mộng hão bên bầy kiếnMơ giấc Kê vàng trước cổ lầu.Chơt tỉnh đường mê đôi giọt lệRồi tàn cuộc mộng mấy hàng châu.Đâu người tri kỷ bên bờ giácMột giấc phù hoa vạn sắc mầuMayngan2
 6. LỐI ĐẠO... Minh triết tìm đâu giữa biển đời Cõi hư vạn biến mãi đầy vơi Tánh không tiệm cận đường tâm mở Huệ trí hanh thông lối đạo khai Vô ngã vô minh vô sắc tướng Sở tri sở giác sở thân lai Luân hồi sinh tử vòng nhân quả Diệu pháp huyền vi đón đợi ai mayngan2
 7. ĐỀ THÁM(Hùm thiêng Yên Thế)Hùm thiêng Yên Thế đã lưu danhKhuấy nước chọc trời nhẹ tử sinhMột kiếp tung hoành nơi ải lạnhMột đời ngang dọc chốn biên thànhChiến tranh du kích giặc Tây khiếpChiến thuật dùng người tướng Pháp kinhỨng biến tùy cơ đầy bản lĩnhHùm thiêng Yên Thế đã lưu danhMayngan2
 8. ĐINH CÔNG TRÁNG( Chiến lũy Ba Đình)Chiến lũy Ba Đình lưu sử xanhNgài Đinh công Tráng bậc hùng anhĐào hào đắp lũy chống đô hộTuyển tướng mộ quân quyết đấu tranhĐáp chiếu Cần Vương vì nghĩa khíĐáp lời sông núi đã hy sinhTiếng thơm còn mãi cùng non nướcGiặc Pháp kinh hồn phải nể danh...mayngan2
 9. ĐẶNG DUNG ( Vì nước quên thân )Dưới trăng mài kiếm trả thù nhàBạc cả mái đầu huyết lệ saChí cả sáng soi vầng nhật nguyệtLòng son nung nấu bản hùng caPhất cờ khởi nghĩa diệt xâm lượcBố trận bầy binh phá giặc TàuVì nước quên thân tròn nghĩa khíĐặng Dung tử tiết rạng ngàn sauMayngan2 PHẠM NGŨ LÃO ( Chàng trai đan sọt )Bên đường đan sọt ngẫm quân cơQuân địch quân ta luận thế cờHàn sĩ tới thời gặp chủ tướngNhân tài đúng vận cứu sơn hàBầy mưu diệt địch vang trần thếTính kế khiển quân rạng sử nhàMột bụng binh thư mang giúp nướcPhá quân Mông Cổ, khải hoàn caMayngan2
 10. ĐẶNG DUNG ( Vì nước quên thân )Dưới trăng mài kiếm trả thù nhàBạc cả mái đầu huyết lệ saChí cả sáng soi vầng nhật nguyệtLòng son nung nấu bản hùng caPhất cờ khởi nghĩa diệt xâm lượcBố trận bầy binh phá giặc TàuVì nước quên thân tròn nghĩa khíĐặng Dung tử tiết rạng ngàn sauMayngan2
 11. THÀNH NGỮ 3Nói thật mất lòng bạn có hayLừa thầy phản bạn xấu xưa nayĐền ơn trả oán đồ vô đạoCố đấm ăn xôi kẻ thối thâyĐánh trống khua chiêng phường hợm hĩnhBới lông tìm vết lũ sâu ràyBa chìm bẩy nổi ôi duyên phậnDậu đổ bìm leo thường thấy thôiMayngan29.8.2020
 12. TỔNG THỐNG LINCOLNLưu danh sử sách đấng anh hùngNội chiến vì đâu đã cáo chungHậu thế rạng danh lời chính nghĩaĐời sau vọng tiếng lòng bao dungNgười cùng một nước...đồng dân tộcKẻ khác mầu da...tổ quốc chungDân Mỹ quyết tâm quên nội chiếnLincohn hợp nhất tiếng non sôngMayngan23.8.2020
 13. KHI CÁI ÁC LÊN NGÔI Từ cổ chí kim vẫn thế thôi Khi nào cái ác đã lên ngôi Sẽ sinh dịch bệnh gieo muôn nẻo Sẽ tạo chiến tranh khắp mọi nơi Tính kế lọc lừa diệt kẻ khác Bầy mưu lươn lẹo hại muôn người Đâu lòng nhân ái tình đồng loại ! Trời đất khó dung sẽ đến hồi... Mayngan2
 14. KHỐN KHỔ VÌ CON VI RÚT Đại dịch lui rồi khốn khổ vây Đồng lương thất nghiệp nghĩ mà cay Cả nhà đau đáu chờ thời vận Khắp nước mỏi mòn đón cái may. Biết đến khi nào trời lại sáng Chờ ngày mai đón ánh hồng tươi Ôi con Vi rut làm chao đảo Thế giới điêu linh cảnh đọa đầy Mayngan2 21.7.2020
 15. ĐẠI DICH COVID 19 (ĐỪNG COI THƯỜNG) Chào xuân Canh Tý chưa lâu Một dòng Vi rút bên Tàu phát ra Việt Nam mới mười bốn ca Lo thành đại dịch cố mà phòng xa Phương Tây cười khẩy nhởn nhơ Nhật, Hàn hoảng hốt cho là hiểm nguy Khẩu trang khan hiếm tức thì Còn nơi Mỹ quốc cười khì bỏ qua Ôi chao thiên hạ đâu ngờ Covid 19 nguy cơ khó lường Chỉ trong phút chốc lây lan Mang bao cái chết tan hoang cửa nhà Vội vàng chôn cất gọi là... Thân nhân vắng mặt không cờ không hoa Thế rồi quy lỗi cho Who Cho con Vũ Hán mập mờ trước sau Đổ qua đổ lại nhức đầu Mà bao người vẫn chờ chầu Diêm Vương Thôi đừng cố cãi cố cương Chung tay dập dịch tìm đường cứu tinh Cầu mong thiên hạ thái bình Thiên tai dịch họa sớm đình lây lan Qua cầu sinh tử một lần Mới hay cuộc sống mỏng manh thế nào Mayngan2 26.4.2020 TRÁI ĐẤT TÀNRồi đến một ngày thế giới tanĐịa cầu hỗn loạn thế nhân tànBởi mơ bành trướng, luôn cuồng bạoBởi mộng xâm lăng ,mãi dã tâmCái ác gieo mầm , tiêu chánh nghĩaLòng tham nung nấu , mất lương tâmThế cờ thời vận đừng ham hốVũ khí hạt nhân trái đất tànMayngan28.7.2020
 16. PHI LÝ TRÍHãy nhìn cho rõ xét cho tinhChứng cớ mơ hồ có đáng tinNhẹ dạ hùa theo phi lý tríCả tin lên án mất cả tìnhVàng thau chưa tỏ xin đừng xétThật giả khó lường chớ có bìnhHãy tỉnh ,khôn ngoan đừng võ đoánOan oan tương báo sẽ theo mình mayngan2
 17. KỲ THỊKỳ thị hai từ nguy hiểm thayBiểu tình bạo loạn có xưa nayMột mồi lửa nhỏ gây chia rẽMột nhúm tro tàn cũng thổi bay...Một lũ sân si hung bạo cướpMột bầy cơ hội tham tàn hôi...Hành vi mọi rợ đâu nhân cáchThú tính nổi lên đáng ngại thayMayngan23.6.2020
 18. THÀNH NGỮ VIỆT 1Đàn gẩy tai trâu thiệt quá rầuBuôn thần bán thánh đúng loài sâuMũ ni che tai sao mà hiểuNước đổ đầu vịt có thấm câuNgậm miệng ăn tiền sao lắm thếTiền thầy bỏ túi hổ gì đâuBói bèo ra bọ nên suy kỹĐổi trắng thay đen nghĩ nhức đầuMayngan2THÀNH NGỮ VIỆT 2Ếch ngồi đáy giếng biết gì đâuDạy khỉ trèo cây đúng trẻ trâuThùng rỗng kêu to đồ hợm hĩnhTrứng khôn hơn vịt chuyện ruồi bâuNgựa non háu đá vì chưa lõiLưỡi sắc hơn gươm thế mới sâuGóp gió thành bão nên việc lớnChín người mười ý sẽ đau đầuMayngan2
 19. ĐẠI DICH COVID 19 (ĐỪNG COI THƯỜNG) Chào xuân Canh Tý chưa lâu Một dòng Vi rút bên Tàu phát ra Việt Nam mới mười bốn ca Lo thành đại dịch cố mà phòng xa Phương Tây cười khẩy nhởn nhơ Nhật, Hàn hoảng hốt cho là hiểm nguy Khẩu trang khan hiếm tức thì Còn nơi Mỹ quốc cười khì bỏ qua Ôi chao thiên hạ đâu ngờ Covid 19 nguy cơ khó lường Chỉ trong phút chốc lây lan Mang bao cái chết tan hoang cửa nhà Vội vàng chôn cất gọi là... Thân nhân vắng mặt không cờ không hoa Thế rồi quy lỗi cho Who Cho con Vũ Hán mập mờ trước sau Đổ qua đổ lại nhức đầu Mà bao người vẫn chờ chầu Diêm Vương Thôi đừng cố cãi cố cương Chung tay dập dịch tìm đường cứu tinh Cầu mong thiên hạ thái bình Thiên tai dịch họa sớm đình lây lan Qua cầu sinh tử một lần Mới hay cuộc sống mỏng manh thế nào Mayngan2 26.4.2020
 20. VỀ ĐÂU ? Canh trường thao thức sẽ đi đâu Vũ trụ bao la nghĩ nhức đầu Chiếc bóng rời thân trôi nẻo ấy ? Linh hồn thoát xác dạt nơi nao ? Giọt sương hư ảo mờ nhân ảnh Hạt bụi vô thường loáng bóng câu Giấc mộng Kê Vàng choàng tỉnh thức Ngàn thu còn đấy tiếng ban đầu Mayngan2 23.4.2020
 21. TÍNH CẢ TIN Ôi..! Thật nực cười tính cả tin Vô tư lên án giống như in Mặc dù chưa tỏ chưa tường lẽ Vẫn cố phùng mang phùng miệng xiên Chia sẻ những điều không biết chắc Tỏ bày bao cái mắt chưa nhìn. Ôi chao miệng lưỡi đầy gươm giáo Nhẹ dạ bùi tai lắm chuyện phiền Mayngan2 21.4.2020
 22. ĐẠI DỊCH TUNG HOÀNH Đại dịch tung hoành mới hiểu ra Con người nhỏ bé đến dường nào Một loài Virut làm chao đảo... Cả cõi nhân sinh thấy ngẩn ngơ Vật chất quyền hành , cơn gió thoảng Tiền tài danh vọng , áng mây qua Tử sinh một giấc phù hoa ảo Lặng tiếng vô thường nơi bến xa Mayngan2 12.4.2020
 23. KHI ĐÓI Khi đói bỗng dưng cũng hóa hiền Kiếm cơm kiếm gạo việc ưu tiên Hết ngồi ngoài ngõ cong môi luận Hết lướt trên face đảo mắt tìm Hết gạo hết tiền lòi mặt chuột Hết lương hết lậu thành người điên Ăn no rửng mỡ xưa nay thế Khi đói trượng phu cũng hóa hèn Mayngan2 6.4. 2020
 24. DỊCH HỌADịch họa bao người vỡ lẽ raNgồi trên đống của vẫn buồn so.Nặng mùi tử khí vương ngoài ngõThấy cảnh điêu tàn khắp phố xa.Nhân loại đồng lòng chung sức gánhNgười đời hợp lực quyết tâm cao.Vòng tay nhân ái sao cần thếXóa nỗi đau thương triệu triệu nhàMayngan229.3.2020
 25. ĐẠI DỊCH CORONA Đại dịch kéo về họa thế gian Căng đầu giải quyết mệt vô vàn Doanh nhân méo mặt lo cầm cố Thiên hạ hết hồn sợ lây lan Thế giới bao người đang khốn khổ Cõi trần lắm kẻ mở mồm than Giầu hèn đâu kể tùy thần chết Đã gọi tên ai đố có van Mayngan2