• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  6.007
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  102

Everything posted by wildlavender

 1. Vâng cô sẽ gửi đến con! Hy vọng con sớm nhận được!
 2. Kinh Cứu Khổ Nam mô, đại từ, đại bi, quảng đại, linh cảm, quan thế âm bồ tát Nam mô, cứu khổ, cứu nạn, quan thế âm bồ tát. Bá thiên vạn ức phật, hằng hà sa số phật, vô lượng công đức phật. Phật cáo a nan ngôn, thủ kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, năng cứu bá nạn khổ. Nhược hửu nhân tụng đắc nhất thiên biến, nhất vạn biến nhất hiệp gia ly khổ nạn, tụng đắc. Nam mô phật lực oai, nam mô phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, định nhân thân đắc độ hồi quang bồ tát, hồi thiện bồ tát, a nậu đại thiên vương chánh điện bồ tát.Ma ha tát. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tuỳ kheo, quang sự đắc tán tụng sự đắt ư, chư vị bồ tát ngự bá a la hán cứu khổ đệ tử tên..... tuổi ...nhất thân ly khổ nạn, tự ngôn quan thế âm bồ tát, bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng thành, tức thiết chơn ngôn viết: kim bà, kim bà đế, cầu ha, cầu ha đế ,đà ra ni đế, ni ha la đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. Trì tụng kinh này nhiều giúp bạn và gia đình giải thoát tai nạn, bệnh tật, và những khổ nạn, Cầu gì được nấy. Xin truyền bá kinh này nếu ước nguyện thành sự thật. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bồ tát! Khi gặp sự nạn các bạn hãy trì chú 9 biến trong 9 ngày sẽ thấy sự màu nhiệm mà ta cảm nhận được.
 3. Vừa qua tôi có dịp ứng dụng CHIÊU này để Giải Hạn XẤU cho chính người thân trong gia đình và 1 vài người thân quen , Tôi xin phổ biến đến ACE Diễn Đàn VHLV xem như chút Quà mọn để ra mắt KHAI TRƯƠNG WEB của chúng ta chính thức đi vào Hoạt động . Gia đình có người ốm nặng , hạn mất của , hạn nạn tai , hạn tam tai ......... ACE hãy làm việc này để GIẢI HẠN : Mua GẠO . ĐƯỜNG , MUỐI , DẦU ĂN , NƯỚC TƯƠNG hoặc thay thế bằng 1 loại thực phẩm CHAY khác đủ 5 loại .Tương đương với số tuổi người đang có Hạn . Đem đến Bếp Ăn Từ Thiện các bệnh viện ( đặc biệt bv Ung bướu ) Chùa , Viện mồ côi , Trại nuôi người già tàn tật , trại tâm thần .......làm quà tặng . trong các phần quà trên ACE hãy ghi tên tuổi người cần giải hạn vào mãnh giấy nhỏ để lẩn vào các phần quà 1 cách kín đáo . Yêu cầu bắt buộc :1- Đích thân người bị hạn đi trao quà , trường hợp ốm nặng thân nhân ruột thịt gần nhất là người phụ trách việc này . 2- Tương ứng với số tuổi người có hạn . ví dụ 49kg gạo = 49tuổi ACE sẽ thấy hiệu quả ngay sau khi thực hiện . Tuần lễ qua Mẹ tôi đột ngột rơi vào trạng thái hôn mê sâu , chuyển phòng săn sóc đặc biệt , các Bác sĩ đã nói lời : gia đình nên chuẩn bị tình huống xấu nhất cho Bà . Tôi làm ngay việc này sau thông báo của Bs . Đến chiều Mẹ tôi qua cơn nguy kịch như có phép màu . Nhận thấy việc này có hiệu quả tôi mạnh dạn xin phép Thầy tôi 1 vị trụ trì chùa Vạn hạnh tại tp HCM được phổ biến giúp người .
 4. CẶP NẾN " BÁI QUAN " Khi có một người vừa chết, người thân trong họ kể cả hàng xóm láng giềng tự mỗi người nhận lo 1 việc. Người dựng rạp, kẻ khiêng bàn ghế cho mượn, (nay thì đi thuê), có nghề may thì bê hẵn cái máy may ra một góc chờ người mua vải sô về đo đo cắt cắt cho các thành viên trong nhà , Nào dâu, nào rể, nào nội, ngoại cháu chắt chấm đỏ, chấm vàng, khăn chít, khăn đội phủ, gậy trúc ôi cơ man là việc .....nhang đèn, bình hoa, dĩa dầu lạc đốt dưới gầm hòm, siêu sắc thuốc để khi động quan có cái mà đập cho có 1 tiếng vang giòn tan thế mà loáng một cái nhà đòn đến là mọi thứ đâu đấy sẵn sàng . Cái tình nghĩa xóm giềng nó ấm áp ở dịp này. Thế nhưng khi tôi viết bài này, tôi muốn nói dân gian chỉ biết người trước làm sao thì người sau làm vậy ít ai biết được từng việc nhỏ đều có cái lý giải khi ai đó thắc mắc. Ví dụ : Khi động quan để quan tài được khiêng ra khỏi nhà, người nhà đã phân công 1 người đập ngay cái siêu sắc thuốc cho nó bể tan với lời giải thích cho Vong giật mình mà đi theo phần xác ra khỏi nhà ? Còn dĩa dầu lạc với cái bấc đốt leo lét cho ấm người nằm trên ? còn nhiều nhiều thủ tục nho nhỏ kể từ sau phút trút hơi mà tôi thấy rất khoa học chứ chả phải chuyện chơi hay thấy sao làm vậy. (Việc này tôi sẽ viết vào một dịp khác) Nhưng có một việc này tôi mới được biết khi phụ trách hậu sự cho Chị Nga, người mà hơn 2 tháng qua Diễn đàn ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ( trong bài viết S.O.S.....) Sau khi thực hiện thanh toán Hợp Đồng cho Trại hòm với tất cả điều khoản, bằng số tiền còn lại của Quỹ Từ Thiện. Tôi được một người phụ nữ đến cám ơn 1 cách ngưỡng mộ như mình tôi là ân nhân của gia đình này chứ không phải của hàng trăm tấm lòng đã sẽ chia gởi gắm trên Diễn đàn, cũng cảm thấy phơi phới mát lòng thụ hưởng. Sau lời cám ơn đó Chị ấy thỏ thẻ vào tai tôi, Chị ơi ngày mai khi động quan, Chị xin hộ em : 2 Cây nến bái quan. Tôi trả lời : Có lẽ khó vì tôi không có quyền hạn gì trong tang gia này và thời khắc đó cực kỳ căng thẳng và vì chụp ảnh nên tôi bận. nhưng thắc mắc chuyện này tôi đt hỏi ngay ông Anh bách khoa toàn thư của tôi, Ông Anh tôi cho ngay ý kiến cực kỳ thông minh và sòng phẳng. "Em cứ nhận lời với điều kiện được trao đổi " Tôi sẽ lấy hộ cô, nhưng hãy cho tôi biết: Cô xin cặp nến này với mục đích gì hay vì lý do gì ?: Khá bất ngờ khi cô ấy quát thẳng vào mặt tôi : Thôi ! Chị lấy được thì lấy không thì thôi ĐỪNG HỎI : :unsure: .Dù trước đó vài phút Cô ấy rất nhẹ nhàng nhờ vã tôi ! :( Nhận được tiếng quát to dù nhà đám đang rất ồn, thế là có người nghe được, nhìn vẻ thãn nhiên hiền lành của tôi, họ đã đến hỏi thăm tôi : Gì vậy Chị ? Kể lại ... và hồn nhiên cười pó tay ! Thế là không mất tiền mất công hỏi, họ cho tôi biết : Cặp nến "bái quan" ấy mang tính thiêng liêng huyền bí. Ai mà nhận được cặp nến ấy Làm ăn phát đạt vì hương hồn người chết đã quyện vào trong ấy và sẽ phù hộ ???? riêng tôi thầm nghĩ : Hồn nào mà đi phù hộ cho hành động ăn cắp ấy nhỉ ? Và nếu điều đó có thật thì gia chủ sẽ được chính người thân phù hộ mới hợp lẽ hơn chứ nhỉ ? Vậy thì nên cấp báo ngay điều này với thân tộc để họ nhận và cất đi cho chồng và con Chị Nga hưởng phước phần. Kể lại câu chuyện này tôi mong nhận được những thông tin kiến thức mà ACE biết cái tích mang tính dân gian này mang ý nghĩa nào ?
 5. Cặp nến đang nói là cặp nến mà Nhà đòn làm lễ trước khi di quan đấy con!
 6. Vâng Cô cảm niệm công đức con, Con phát triển đến nhiều người hưởng thật phước báu vô lượng con ah! Con cứ liên hệ như vừa qua nhé!
 7. Mở rồi khó đóng như Hung Nguyên nói mà lại dễ cho vong dựa vào lắm đấy! Lang thang thành người khác ngay! Theo Wild thì nên cẩn trọng!
 8. Hay nhỉ! Chúc con sớm nhận được sự kỳ diệu qua công năng của Thần Chú! chứng tỏ hệ thống phát triển Thần Chú tại Hn hoạt động tốt nhỉ! Cảm niệm công đức các bạn!
 9. Con liên hệ bạn Vũ Phương Lan SĐT: 0982.492.950
 10. Con liên hệ Chị Minh Thu theo số này nhé.......
 11. Các bạn ở hà nôi sẽ có phật tử hn trao tặng để sớm nhận được! Cô hy vọng con được mãn nguyện!
 12. Chân thành tán thán công đức sám lỗi của Bạn! Một lần sai phạm là một lần tạc dạ nhé! Cô hy vọng với tín tâm này con sớm được Bạn Nha Khanh thực hiện gửi tặng nha! A Di Đà Phật! Vô tư vô trách ah!
 13. Ngay từ bài viết thỉnh nhận, Bạn đã thiếu tinh thần tìm hiểu Pháp của Đức Phật! Bạn nên dành thời gian để xem ít nhất là toàn bộ Topic này rồi sau đó xem mình đã đủ duyên chưa khi có tên goi ManTra Thần Chú cao cấp này là Bùa nhé !
 14. Từ: Nhung Tuyet <tuyetnhung2487@gmail.com> Ngày: 14:56 Ngày 17 tháng 3 năm 2013 Chủ đề: Con thành tâm xin THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM Đến: PhatCaMedia@gmail.com <br clear="all"> Họ Và Tên (Đầy Đủ ) : Nguyễn Thị Tuyết Nhung Địa Chỉ Người Nhận :( bố: ông Nguyễn Đình Đoàn) Xóm Kênh, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Số Điện Thoại : 0978924658 Số Lượng Thần Chú : 5 (năm) Tâm Nguyện (Nếu Có) : Nguyện mọi chúng sanh được về nơi Cực Lạc! -- Nguyễn Thị Tuyết Nhung Đt: 0978924658 Email: tuyetnhung2487@gmail.com Y!M: tuyetnhung_24 Tạp chí Cầu Vồng Đ/C: Ngõ 63 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
 15. Thân gửi Tâm bất biến! Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi! Có thể tầm hiểu biết của mình chưa đủ đưa Bạn đến sự thỏa mãn nhưng ở đây Wild khẳng định với bạn công năng của Mantra này đưa con người ta đến giải thoát bằng nhiều phương tiện khác nhau, tùy thuộc vào nghiệp lực của người nhận. Có nghiệp chướng sâu dầy có nghiệp chướng mỏng tanh nhưng chưa đủ duyên để thọ hưởng tối thắng của ManTra Thần Chú Giải Thoát! Wild nhấn mạnh 2 chữ THẦN CHÚ để phân biệt rạch ròi 2 chữ Bùa Chú vì thế bản chất đó không thể có tà lực hay ma lực để ngăn trở người thân chúng ta vào nhà. Mà xét cho cùng chúng ta ai cũng mong cầu giải thoát kể cả Dương hay Âm. Chân lý tối cao của Đức Phật từ bi là con đường giác ngộ và an lạc đến với mọi chúng sinh hữu tình thì tại sao chúng ta không mong cầu cho người thân mình an lạc? Họ trở về vì luyến tiếc bám chấp cõi trần, họ có đạt được siêu thoát thanh thản ko? Thân mình là giã tạm cuộc đời là vô thường ! Nghiệp của thân nay đã hết sao ta không mong cầu họ thường trú vào cõi lành tịnh độ! Nếu giấc mơ ấy là thật chúng ta cũng hảo ý để họ được nhìn thấy và được giải thoát! Vài hàng chia sẽ, nếu như nhân duyên không đủ, bạn có thể gỡ bỏ Thần Chú và cất giữ ở nơi thanh tịnh nhất nếu hư cũ bạn có thể hóa (đốt) để không có tư duy vướng mắc! Chào thân ái!
 16. Ngày mai sẽ có người liên hệ con đến nhận hay gửi cho con, tùy vào điều kiện Phật tử họ giúp Cô. Hy vọng con sớm nhận được!
 17. De Co lien he co dia chi tai Hanoi va bao con qua dt nhe!
 18. Như đã có 2 bài trình bày sau bản quyết định của Ban Giám Đốc Trung Tâm, Wild 1 lần nữa khẳng định mình không thể tiếp tục đảm trách Trang Mục Từ Thiện bởi nhiều lý do đã nêu ở trên. Nhưng vì sự tín nhiệm và vì mong muốn của ACE hội viên cũ mới, người thân cùng bè bạn "nên thực hiện chương trình đem Xuân yêu thương đến những người bệnh nặng không có Tết" Wild đã hết sức cố gắng hoàn thành buổi phát quà cuối năm vào ngày 28 âm lịch vừa qua. Đến hôm nay Wild mới có thời gian tổng kết và tường minh, mong các bạn miễn thứ về sự chậm trễ này. Một lần nữa Wild chân thành cám ơn lòng tin của các nhà hảo tâm đã thông qua Wild chuyển trao tịnh tài góp gió thành bão để thực hiện viên mãn, và cũng để chấm dứt nhiệm vụ, hôm nay Tài Khoản của Wild xin được phép không nhận bất cứ nguồn đóng góp nào kể từ sau bài viết này. Số tiền còn lại Wild cố gắng tìm 1 hoàn cảnh thật đặc biệt đáng thương để chuyển trao. Việc này sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất kịp thời và đăng tải trên trang FB của cá nhân Wild, mong các bạn quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào!
 19. Bác Thiên Sứ :1,000,000 đ (một triệu đồng) Nhan Qua :1,000,000 đ (một triệu đổng) Bác Ngô Văn Quang (ng nhà Dieu Hoa) : 2,620,000 đ (hai triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng) Manhhungjpg :200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) An Thanh :1,000,000 đ (một triệu đồng) Bé Doãn Thành :500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Bảo Hằng :1,000,000 đ (một triệu đồng) Cô Hương (bạn của Wild) :500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) Trần minh Nghĩa : 1,000,000 đ (một triệu đồng) Nguyễn Lộc : 200,000 đ (hai trăm ngàn đồng) Cattrang : 300,000 đ (ba trăm ngàn đồng) Tâm Nghi : 100,000 đ (một trăm ngàn đồng) Hiện giữ : 9,420,000 đ (chín triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng) Cho đến hôm nay Wild nhận thêm của các bạn có tên sau đây: Thiên Bồng : 500,000 đ Ha Trang : 300,000 đ Nhanqua : 2,000,000 đ Bảo Bình : 1,000,000 đ Minh Thu : 500,000 đ Narada Hoàng : 200,000 đ Hoàng Long : 500,000 đ Phung Trân : 500,000 đ Anh Chung : 200,000 đ Phung Lan Anh : 500,000 đ Trung Vu : 500,000 đ dtmhanh : 500,000 đ manhhungjpg : 200,000 đ Thanh Huong_geo : 500,000 đ Tổng nhận cho đợt II là : 7,900,000 đ (bảy triệu chín trăm ngàn đồng) và đợt I nhận được 9,420,000 đ (chín triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng) = 17,320,000 đ (mười bảy triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng) Đã chi : 13,650,000 đ (mười ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) Còn : 3,670,000 đ (ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
 20. Dù thiếu vắng 1 số thành viên quen thuộc, nhưng chúng tôi vẫn thừa nhân sự để đàm bảo kế hoạch trao quà vào những ngày cuối năm bận rộn này. Kết thúc với tất cả tâm trạng hoan hỷ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh Giai cộng thành Phật Đạo Nam Mô Công đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.
 21. những niềm vui.... giấu mặt nối tiếp niềm vui.... Và cái nắng xuân... và với những bước chân vui.... những ng bạn thiện nguyện vẫn tiếp tục công việc của mình... Và những nhận vẫn tạo thành vòng tròn chờ đợi.... các thiện nguyện viên vẫn phải khẩn trương để đảm bảo quà đến tay (còn tiếp)
 22. Thời gian qua chương trình thực hiện cận tết ngày 28 âl và do bận bịu việc riêng, Wild đã chậm trễ trong việc tường minh công tác Từ Thiện chuyến cuối năm đến với bệnh nhân Ung Bướu. Nay Wild tường minh qua hình ảnh đến các bạn quan tâm: 50 Bánh chưng nóng chúng tôi nhận được từ Trung Nhân tặng cho người nghèo ven kênh rạch Quận 8. 9000 đ /gói X 350 phần Kẹo Alpenliebi = 3,150,000 đ (Ba triệu một trăm năm mươi đồng) 18,000 đ/h X 350 hộp Bánh Blueberry = 6,300,000 đ (Sáu triệu ba trăm ngàn đồng) 12,000 đ /5g/ng X 350 phần Milo lúa mạch = 4,200,000 đ (bốn triệu hai trăm ngàn đồng) Tổng 13,650,000 đ (mười ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) Số quà sau khi được đóng gói thành 35 thùng, Wild đã vận chuyển bằng xe tải nhỏ đến điềm tập kết. Sự chen lấn khi phân phát thật vô cùng hối hả. Dù việc ổn định trật tự là 1 điều khó nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo quà đến với những người có phiếu. Cũng những cánh tay đưa phiếu và những bàn tay trao quà chúng tôi đã gặp nhau ở 1 điểm hạnh phúc của trao và nhận. (còn tiếp)
 23. Đã nhận 500,000 đ (năm trăm ngàn đồng) của bạn trong tk Trần Ánh Tuyết.
 24. Cảm niệm công đức của Tâm Bất Biến, Cô sẽ liên hệ Phật Tử tại Hà Nội chuyển đến Sư Thầy sớm nhất ! Hy vọng nhà Chùa sẽ nhận được Linh Chú 1 ngày rất gần.